JULKISEN SANAN NEUVOSTO Puheenjohtaja erosi, neuvosto toimi normaalisti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKISEN SANAN NEUVOSTO 2007. Puheenjohtaja erosi, neuvosto toimi normaalisti"

Transkriptio

1 JULKISEN SANAN NEUVOSTO 2007 Puheenjohtaja erosi, neuvosto toimi normaalisti Puheenjohtaja Kalevi Kivistön irtisanoutuminen kesken kolmivuotiskauden asetti neuvostolle uudistumispaineita. Kivistö jätti erokirjeen perustellen päätöstään televisio-ohjelman ajojahdilla. Neuvosto ja toimiston henkilökunta pahoittelivat arvostamansa puheenjohtajan lähtöä. Neuvoston toiminta jatkui kuitenkin normaalisti, ja kaikki suunnitellut kokoukset pidettiin varapuheenjohtajien johdolla. Uutta puheenjohtajaa ei ollut valittu vuoden loppuun mennessä. Vuoden lopussa päätti kautensa peräti kuusi neuvoston jäsentä: varapuheenjohtajat Jari Lindholm ja Matti Rönkä sekä jäsenet Harri Aalto, Heikki Airaksinen, Jaakko Lähteenmaa ja Eija Niinikoski. Myös varajäsenet Merja Ahtiainen, Arto Henriksson, Henna Jartti, Hilkka Kakko-Helle, Katja Komonen, Axa Sorjanen ja Maija Toppila saivat kautensa päätökseen. Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi vuoden 2008 alussa alkavalle kolmivuotiskaudelle valittiin toimittaja Sari Autio (varajäsen päätoimittaja Arto Henriksson), vastaava tuottaja Jussi Eronen (päätoimittaja Risto Pohjanpalo), toimitusjohtaja Pekka Iivanainen (äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Merja Ahtiainen), tuottaja Juha Kulmanen (kehityspäällikkö Armi Kyynäräinen), viestintälakimies Janne Laukkanen (neuvottelupäällikkö Tuovi Orpana), oikeustoimittaja Susanna Reinboth (toiminnanjohtaja Henna Jartti) ja päätoimittaja Matti Saari (päätoimittaja Maija Toppila). Julkisen sanan neuvosto kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Puheenjohtajisto oli koolla kahdeksan kertaa. Yksi historiallinen käännekohta koettiin maaliskuussa, kun neuvoston pitkäaikainen sihteeri Pirkko Vuortama jäi eläkkeelle. Kivistön eron jälkeen kannatusyhdistys muutti neuvoston perussopimusta. Muutoksen voi kiteyttää siten, että aiemmat puheenjohtajiston tehtävät siirrettiin puheenjohtajalle. Hänelle annettiin myös itsenäistä ratkaisuvaltaa, jos kantelu on selkeästi vapauttava ja periaatteelliselta merkitykseltään vähäinen. Puheenjohtaja velvoitettiin myös aktiiviseen esiintymiseen julkisuudessa. JSN:n historian ensimmäiset puheenjohtajapäätökset teki varapuheenjohtaja Matti Rönkä, joka joulukuussa päätti kanteluiden ottamisesta neuvoston käsittelyyn. Vuoden aikana neuvostolle lähetettiin 125 kantelua ja se antoi 62 päätöstä. Osa vuonna 2007 vastaanotetuista kanteluista käsiteltiin edellisvuosien tapaan vasta alkuvuonna 2008, joukossa esimerkiksi Jokelan koulusurmien uutisointiin liittyvät kantelut. Vuosirajan ylittyminen johtuu

2 neuvoston kokousrytmistä: vuoden viimeinen kokous pidetään joulukuun alkupuolella, jonka jälkeen toimistoon ehtii tulla uusia kanteluita ennen vuodenvaihdetta. Lisäksi tiedotusvälineille annetaan kaksi viikkoa aikaa laatia vastine kanteluun. Viidennes päätöksistä langettavia Osa kanteluista ei päätynyt neuvoston ratkaistaviksi vaan ne karsittiin ennakkoon. Puheenjohtajisto ja puheenjohtaja karsivat kanteluita esimerkiksi kolmen kuukauden määräajan ylittymisen tai asianomistajan suostumuksen puuttumisen perusteella. Neuvoston toimisto esikarsi kanteluista 21 kappaletta. Esikarsinnan piiriin kuuluvat sellaiset kantelut, jotka kohdistuvat muihin kuin JSN:n perussopimuksen allekirjoittaneisiin tiedotusvälineisiin. Esikarsitut kantelut kohdistuivat useimmin internetin keskustelupalstoihin, mainosjulkaisuihin tai pieniin yksityisiin ilmaislehtiin. Sanoma- ja paikallislehtiin kohdistuvista kanteluista tehtiin 41 ratkaisua (joista langettavia 8), aikakauslehdistä kahdeksan (4), ilmais- ja kaupunkilehdistä kuusi (0) ja sähköisistä viestimistä seitsemän (2) ratkaisua. Sekä Yleisradion että MTV3:n televisio-ohjelmista tehtiin kolme päätöstä ja kaupallisista radiokanavista yksi päätös. Neuvoston päätöksistä 22 prosenttia oli langettavia. Vuonna 2006 prosentti oli 21. Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi neuvostolta vuoden kuluessa kaksi lausuntoa liittyen EU:n televisiodirektiiviin ja television uutisvälähdysten käyttöoikeuteen. Lausunnoissa korostettiin sananvapauden ja journalistisen päätösvallan tärkeyttä sekä sitä, että toimituksellisen ja maksetun aineiston rajaa ei saisi nykyisestään enää hämärtää. Haasteena nettisivustot Suurin osa vuonna 2007 tehdyistä kanteluista kohdistui jälleen yksityiselämän suojaan. Muita usein käytettyjä kanteluiden perusteita olivat esimerkiksi samanaikaisen kuulemisen laiminlyönti ja leimaava kirjoittelu. Neuvosto sai käsiteltäväkseen vain kolme piilomainontaan kohdistuvaa kantelua, mutta jokainen johti langettavaan päätökseen. Neuvosto käsitteli myös useita virheisiin ja oikaisuihin liittyviä kanteluita ja päätyi ihmettelemään, kuinka vastahakoisesti jotkut tiedotusvälineet julkaisevat oikaisuja. Vastineita puolestaan oli joissakin tapauksissa päädytty käsittelemään tai kommentoimaan siten, että vastineen kirjoittajan sanoma vääristyi, mitä neuvosto piti erityisen vakavana.

3 Internet haastoi myös neuvoston. Yhä useampi kantelu kohdistui netissä julkaistuun aineistoon. Toukokuussa neuvosto antoi lausuman verkkojulkaisuista. Lausuman pyrkimys oli saada tiedotusvälineet laatimaan selvät pelisäännöt sivustoillaan käytävälle verkkokeskustelulle. Nettikeskusteluissa JSN:n itsesääntelyyn sitoutuneet tiedotusvälineet noudattivat neuvoston linjauksia, näin ainakin neuvoston tekemien päätösten perusteella. Väärien tietojen julkaisemisen osalta vahvistettiin periaatetta, jonka mukaan oikaisu on tehtävä siinä välineessä, jossa virhe on julkaistu. Ei riitä, että lehti julkaisee oikaisun vain printtilehdessä, jos väärät tiedot ovat olleet luettavissa myös lehden verkkosivuilla. Haastattelun pelisäännöt kiinnostivat Neuvosto ei kutsunut kokoon perinteistä teemaseminaaria vaan valmistautui jo vuoden 2008 juhlaseminaariin, joka järjestetään marraskuussa JSN:n 40-vuotismerkkipäivän kunniaksi. Neuvoston toimistoon tuli paljon kyselyitä haastattelun pelisääntöihin liittyen. Opastusta kaivattiin niin haastateltavan kuin haastattelijankin oikeuksiin. Neuvoston periaatelausuma haastattelusta on annettu jo vuonna 1981, joten oli taas aika muistuttaa sen sisällöstä. Marraskuussa neuvosto järjesti keskustelutilaisuuden haastattelun tarkistamisen periaatteista. Keskustelutilaisuudessa pohdittiin haastateltavien oikeuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa haastattelun sisältöön ja julkaisemiseen. Keskustelutilaisuudessa JSN:n periaatteista alusti varapuheenjohtaja Jari Lindholm. Tilaisuuteen osallistuivat Politiikan toimittajat ry:n ja Taloustoimittajat ry:n puheenjohtajat sekä joukko talousviestinnän vaikuttajia ja toimittaja-kansanedustaja Tuulikki Ukkola. Haastattelu oli myös yleinen teema, kun sihteerit kiersivät luennoimassa yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä erilaisten järjestöjen tilaisuuksissa. Palstatilaa neuvostolle Neuvoston edustajat osallistuivat tilaisuuksiin ja antoivat haastatteluja, joissa käsiteltiin hyvää journalistista tapaa. Neuvoston entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Jacob Söderman kertoi JSN:n toiminnasta Mediapäivillä huhtikuussa Helsingin messukeskuksessa. Syksyn kuluessa JSN sai paljon palstatilaa, kun tiedotusvälineet puivat Kivistön eron seurauksia ja neuvoston tulevaisuutta. Joukkoon mahtui paljon rakentavaa kritiikkiä, mikä antoi eväitä neuvoston uudistumisprosessiin.

4 Syksyn kuluessa valmistauduttiin neuvoston uusien nettisivujen julkaisemiseen vuoden 2008 puolella. Tarjouskilpailun sivuston teknisestä toteutuksesta voitti helsinkiläinen VBS Net Oy. Sivujen graafisen ilmeen suunnittelijaksi valittiin Susanna Zographos Z-Factorystä. JULKISEN SANAN NEUVOSTON KANNATUSYHDISTYS 2007 Julkisen sanan neuvoston toiminta rahoitettiin jäsenyhteisöjen maksamin vuosimaksuin ja valtionavulla. Oikeusministeriö myönsi neuvoston toiminnan tukemiseen valtion vuoden 2007 tuloja menoarviosta euroa, joka oli 2 euroa enemmän kuin vuonna Avustus maksettiin oikeusministeriön talousarvion momentilta kolmessa erässä. Jäsenyhteisöt maksoivat kertomusvuonna euroa. Valtion osuus yhdistyksen tuloista oli 43,7 prosenttia. Yhdistyksen johto ja neuvoston puheenjohtaja keskustelivat oikeusministeri Tuija Braxin kanssa mahdollisuuksista kasvattaa valtion osuutta neuvoston rahoituksessa. Asiaan on määrä palata tulevaisuudessa, koska inflaatio ja neuvoston toiminnan laajentuminen entisestään pienentävät valtion suhteellista osuutta neuvoston rahoituksessa. Kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toukokuun vuosikokouksessa puheenjohtaja Arto Nieminen. Hallitukseen valittiin kanavapäällikkö Riitta Pihlajamäki, joka toimi varapuheenjohtajana, ja Jukka Holmberg. Hallitus muuttui kaksijäsenisestä kolmijäseniseksi, kun edellisvuonna hyväksytyt säännöt tulivat voimaan. Kaikki hallituksen jäsenet ovat tehtävässään ensimmäistä kertaa. Alkuvuodesta hallitustyöskentelyä johti johtaja Jorma Miettinen, ja varapuheenjohtajana toimi päätoimittaja Timo Vuortama. Vuortama ehti olla Suomen sanomalehtimiesten liiton ja Journalistiliiton edustajana JSN:n ja Jusanekin toiminnassa eri tasoilla mukana yli 35 vuotta. Hän toimi mm. koko 1970-luvun neuvoston osa-aikaisena sihteerinä ja 1980 luvun alussa kolmivuotiskauden neuvoston varapuheenjohtajana. Neuvoston lisäjäsen Vuortama oli Tämän jälkeen hän edusti Journalistiliittoa kannatusyhdistyksessä. Tilintarkastajina toimivat talouspäällikkö Marjut Mikkonen ja toimitusjohtaja Jukka Virta ja varatilintarkastajina pääsihteeri Eila Hyppönen ja laskentapäällikkö Marjo Vänskä. Puheenjohtajalle terävämpi profiili

5 Vuoden aikana hallitus kokoontui peräti kahdeksan kertaa. Perussopimuksen muutokset ja JSN:n puheenjohtajatilanne työllistivät eniten hallitusta syksyllä. JSN:n puheenjohtajan Kalevi Kivistön erottua syyskuussa kannatusyhdistys päätti muuttaa neuvoston perussopimusta siten, että puheenjohtajalle hyväksyttiin mediatausta. Neuvosto ei tämän jälkeen pystynyt yksimieliseen puheenjohtajavalintaan, jota perussopimus siltä edelleen edellytti. Kannatusyhdistys päätti ( ) siirtää puheenjohtajan valinnan itselleen. Perussopimuksen uusinnan yhteydessä myös neuvoston koko kasvoi yhdeksästä kymmeneen jäseneen. Neuvoston sihteeri vaihtui helmi-maaliskuun vaihteessa, jolloin yli 20 vuotta yhdistystä palvellut Pirkko Vuortama jäi eläkkeelle. Uutena sihteerinä aloitti jo helmikuun puolella Nina Porra. Kirjanpitäjänä oli Marja Pesonen. Keväällä yhdistyksen palkkahallintoon liittyvät tehtävät siirrettiin Tilitoimisto Maria Vuorenmaalle, jolle päätettiin siirtää myös yhdistyksen kirjanpito vuoden 2008 alusta. Loppuvuodesta aloitettiin neuvoston www-sivujen uusiminen. Uusien sivujen myötä niiden ylläpito jää toimiston huoleksi. Työsuhteessa ollut siivooja Jonna Hagelberg irtisanoutui vuoden lopussa. Hallitus päätyi ratkaisuun, jonka mukaan neuvoston sihteeri Nina Porra huolehtii toimiston siisteydestä erillistä korvausta vastaan varsinaisen työaikansa ulkopuolella. Vuotuinen seminaari jätettiin kertomusvuonna väliin osin säästösyistä ja osin siksi, että vuosi 2008 on 40-vuotisjuhlavuosi, jolloin pidetään juhlavampi seminaari. Kansainvälinen yhteistyö rajoittui pariin eteläamerikkalaiseen vierailuun neuvostossa. Osoite muuttui jälleen Vironkaduksi Neuvoston vuokraisäntä Mariankadulla vaihtui Muoviteollisuus ry:stä Asianajotoimisto Ylikrakaksi jo Kertomusvuoden keväällä neuvoston toimisto irtisanottiin vuokraisännän laajentumissuunnitelmien vuoksi. Alkukesällä sihteerit katsastivat viitisentoista vaihtoehtoa uudeksi toimistoksi. Sopiva ja hyvä löytyi edelleen Kruununhaasta Vironkatu 3 D:n kolmannesta kerroksesta. Ns. Höijerin talo on rakennettu 1879, ja siinä on jossakin vaiheessa toiminut mm. Suomen Hopeatehdas. Näin neuvosto palasi Vironkadulle, jossa se ennen Mariankatua oli Vironkatu 8:ssa. Toimiston käyttöön tuli 134 neliötä, mikä on kolmanneksen enemmän kuin Mariankadulla. Lisätila tuli tarpeeseen. Yhdistyksen jäsenet

6 ja niiden edustajat Kannatusyhdistyksen jäsenyhdistykset, niiden edustajat ja varaedustajat olivat seuraavat 2007: Jäsenyhdistykset Aikakauslehtien Liitto Kaupunkilehtien Liitto Radio- ja televisiotoimittajien liitto Sanomalehtien Liitto Sanomalehtien Liitto/Paikallislehtien neuvottelukunta Suomen Journalistiliitto Suomen Televisioiden Liitto Suomen Radioiden Liitto Yleisradio Oy Jäsenten edustajat AL toimitusjohtaja Matti Ahtomies SL johtaja Jukka Holmberg KLL toiminnanjohtaja Henna Jartti STL johtaja Jorma Miettinen RTTL toimittaja Jari Niemelä SRL toimitusjohtaja Stefan Möller ja toimitusjohtaja Leo Rantanen YLE kanavapäällikkö Riitta Pihlajamäki ja ohjelmistojohtaja Heikki Seppälä PL päätoimittaja Juha Haapakoski SJL puheenjohtaja Arto Nieminen Edustajien varajäseniä päätoimittaja Arto Henriksson (Haapakoski) toimittaja Raino Hurme (Niemelä) markkinointi- ja tutkimusjohtaja Saara Itävuo (Ahtomies) päätoimittaja Marja-Leena Keinänen (Jartti) toimitusjohtaja Juha-Pekka Louhelainen (Miettinen) johtaja Kristiina Markkula (Holmberg) Yhdistyksen sihteeri Ilkka Vänttinen Neuvoston sihteeri Nina Porra

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 Hallituksen esitys 27.4.2007 puoluekokoukselle Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...1 Jäsenistö...1 Päätöselimet...2 Hallitus...2 Valtuuskunta...2 Puoluekokous...3 Eduskuntaryhmä...3

Lisätiedot

Tatten toimintakertomus vuodelta 2014

Tatten toimintakertomus vuodelta 2014 Tatten toimintakertomus vuodelta 2014 1. Yleistä Edunvalvonnassa yliopistolla korostui Tampere3:ksi nimetty Tampereella toimivan kolmen korkeakoulun yhteistyö, josta vuoden loppua kohden alettiin puhua

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta Page 1 of 37 Markku Fredman: Demla r.y. vähän yli 50 vuotta KIRJOITUS JULKAISTU OIKEUS-LEHDESSÄ 4/2005, viimeisin päivitys 05.02.2008 (OSA KUVISTA AUKEAA HIIRELLÄ KLIKATTAESSA SUUREMPANA UUTEEN SELAINIKKUNAAN)

Lisätiedot

Liiton ARKKI SYYSKARAOKE. www.rttl.fi. Onko TES jo aivan täynnä? RTTL:n jäsenlehti Lokakuu 2011

Liiton ARKKI SYYSKARAOKE. www.rttl.fi. Onko TES jo aivan täynnä? RTTL:n jäsenlehti Lokakuu 2011 RTTL:n jäsenlehti Lokakuu 2011 www.rttl.fi SYYSKARAOKE Onko TES jo aivan täynnä? Yle haluaa erottua eettisimpänä Förkortningen av Kvällsnytt ledde till personalnedskärningar Liiton ARKKI Liiton ARKKI 3/2011

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

JOKELAN KOULUSURMAT MEDIASSA

JOKELAN KOULUSURMAT MEDIASSA JOKELAN KOULUSURMAT MEDIASSA Pentti Raittila Katja Johansson Laura Juntunen Laura Kangasluoma Kari Koljonen Ville Kumpu Ilkka Pernu Jari Väliverronen Jokelan koulusurmat mediassa Myynti Tiedekirjakauppa

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

Näin syntyi matkailualan katto-organisaatio SME

Näin syntyi matkailualan katto-organisaatio SME 20 Suomen Matkailuelinkeino SME Pekka Ropponen Näin syntyi matkailualan katto-organisaatio SME Matkailulla on merkittävä vaikutus kansantalouteen ja työllisyyteen. Päätettäessä matkailupoliittisista linjauksista

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja s publikationer LXXXIV Kuvat Kansi Taivaallisia naisia -kirjan syntyyn myötävaikuttaneista olivat julkistamistilaisuudessa

Lisätiedot

Mediassa paras ekonomisti on pankkiekonomisti

Mediassa paras ekonomisti on pankkiekonomisti Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 4/2014 Mediassa paras ekonomisti on pankkiekonomisti Aapo Parviainen Helsingin Sanomat ja Yleisradio ovat antaneet ylivoimaisesti eniten tilaa pankkien palveluksessa

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN KANSANELÄKKEENSAAJAT - NIMINEN YHDISTYS PERUSTETTU 04.04.1965 50- VUOTISKERTOMUS PERUSTAMINEN JA VUODET 2005-2015

JOENSUUN SEUDUN KANSANELÄKKEENSAAJAT - NIMINEN YHDISTYS PERUSTETTU 04.04.1965 50- VUOTISKERTOMUS PERUSTAMINEN JA VUODET 2005-2015 E K L JOENSUUN SEUDUN KANSANELÄKKEENSAAJAT - NIMINEN YHDISTYS PERUSTETTU 04.04.1965 50- VUOTISKERTOMUS PERUSTAMINEN JA VUODET 2005-2015 JOENSUUN ELÄKKEENSAAJAT RY 04.04.2015 50- VUOTTA Yleistä yhdistyksestä,

Lisätiedot

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY 1986 2006 Koonnut: Eila Vuorenranta 2/41 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTAMINEN...3 KENNEL KERHON PERUSTAVA KOKOUS...4 YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA...6 ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHON SÄÄNNÖT...9 TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 Tietoa. 12 Mustavalkoinen ruudukko näkyy nykyään yllättävän monessa paikassa. Mikä QR-koodi on ja mihin sitä käytetään? 18 Työaikalaissa säädetään muun

Lisätiedot

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä 2 2014 taito-hanke Syyttäjälaitospäivä Tom IFStröm Mika AALto sisältö Tässä numerossa Pääkirjoitus: Kuuluuko? Kuuntelen 3 Lapsesta tuli TAITO 4 Korutonta kertomaa talousnäkymistä 7 Mika Aalto: Vain osaava

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2009

1 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys...5 Graafinen teollisuus...6 Suhdannenäkymistä...8 Graafinen Teollisuus ry:n toiminta YLEISTÄ...9

Lisätiedot

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 Ihmisiä, tapahtumia ja aiheita kokouspöytäkirjojen kertomana Auvo Lampinen Kirjoittaja ja toimittaja Auvo Lampinen Historiikki on

Lisätiedot

köyhälläkin lapsiperheellä

köyhälläkin lapsiperheellä ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hinta 5 e N o 2 2011 Mitä köyhälläkin lapsiperheellä kuuluu olla? 4 miten yksinhuoltajien Alvari-työ jatkuu taloutta voi helpottaa? 8 sittenkin 14 Väkivalta oikeasti

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

YLEN SUURI TEHTÄVÄ Raportti Yleisradion roolista muuttuvassa mediakentässä

YLEN SUURI TEHTÄVÄ Raportti Yleisradion roolista muuttuvassa mediakentässä YLEN SUURI TEHTÄVÄ Raportti Yleisradion roolista muuttuvassa mediakentässä YLEN SUURI TEHTÄVÄ Raportti Yleisradion roolista muuttuvassa mediakentässä 1 Sisällysluettelo 1. LUKIJALLE 2. DIGIMYRSKY NOUSEE

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Liittokokous Tampereella FISITA:n maailmankongressi Itä-Suomen piirin syysretki Toimihenkilöt 2013 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto

Lisätiedot

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot