Keskustelupaperi Suomen huoltovarmuusreservistä. Esitysmateriaali, Gaia Consulting Oy Kesäkuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskustelupaperi Suomen huoltovarmuusreservistä. Esitysmateriaali, Gaia Consulting Oy Kesäkuu 2015"

Transkriptio

1 Keskustelupaperi Suomen huoltovarmuusreservistä Esitysmateriaali, Gaia Consulting Oy Kesäkuu 2015

2 Johdanto 2

3 Fortum teetättänyt arvion huoltovarmuusreservin mahdollisesta käyttöönotosta Suomessa Nykytila Polttoaineiden valmiusvarastot Keskustelupaperi Huoltovarmuusreservi Tavoitteena konkretisoida keskustelua reservin toimintaperiaatteista, mitoituksesta ja kustannuksista 3

4 Huoltovarmuusreservin analyysissä lähdetty valtioneuvoston periaatepäätöksestä ja toimialan yleisistä näkökannoista Periaatepäätöksen mukaan energiahuoltovarmuuden lähtökohtina ovat 1. Toimivat energiamarkkinat 2. Pitkäjänteinen ja selkeä investointeja kannustava energiapolitiikka 3. Energiatehokkuus Lisäksi todetaan, että huippukulutuksen aikaisen sähköntarpeen kattamiseksi on ylläpidettävä riittävää kotimaista sähkön tuotantokapasiteettia Keskeisillä toimijoilla melko yhteneväiset näkemykset huoltovarmuusreserviin liittyvistä avainkysymyksistä - Huoltovarmuusreservin haitallisia vaikutuksia sähkömarkkinaan tulisi ehkäistä - Järjestelmän oikean koon valinta haastavaa, kustannusten tulisi vastata hyötyjä - Hankkeen aikana saatu erinomaisia asiantuntijanäkmyksiä Energiateollisuus ry:stä, Fingrid Oyj:stä, Huoltovarmuuskeskuksesta, Metsäteollisuus ry:stä, Suomen ElFi Oy:stä sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä Lähteet: Valtioneuvoston periaatepäätös huoltovarmuuden tavoitteista, 857/

5 Taustalla muuttuva markkina: sääntely vaikuttaa tuotantoinvestointeihin ja tuotantokapasiteetin poistumaan Sähkömarkkinoihin vaikuttavaa sääntelyä Päästökauppa (EU ETS) Keskeiset tunnuspiirteet EU-laajuinen järjestelmä Tavoiteasetanta perustuen kansainvälisiin neuvotteluihin Vaikutukset tuotantokapasiteettiin Lisää CO2-vapaata tuotantoa Vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä Uusiutuvan energian lisäysvelvoite (RES) Maakohtaiset, toisistaan poikkeavat, velvoitteet ja tukijärjestelmät Tuen piirissä olevat teknologiat lisääntyvät, markkinaehtoiset investoinnit kärsivät Teollisuuden päästödirektiivi (IED) EU-laajuinen järjestelmä Vanhat voimalaitokset vaativat lisäinvestointeja Investointiympäristö haastava Lupamenettelyt Maakohtaisia eroja mm. ydinvoiman osalta Lupamenettelyt lisäävät investointimahdollisuuksien epävarmuutta 5

6 Huoltovarmuusreservin toimintaperiaatteet 6

7 Keskeinen lähtökota: huoltovarmuusreservi pidettävä irrallaan sähkömarkkinoista, otettava käyttöön vain poikkeusoloissa Tarjonta Sähkömarkkinat Tuotantokapasiteettiinvestoinnit Hintasignaalit Normaalit olosuhteet Häiriöreservit Tehoreservi Huoltovarmuusreservi Poikkeusolot 7

8 Huoltovarmuusreservin omistus, hallinnointi, aktivointi ja operointi, käyttö- ja kunnossapito Reserviin kuuluvat laitokset voivat olla yksityisessä omistuksessa, jolloin ne varataan sopimuksilla huoltovarmuuskäyttöön, tai valtion omistuksessa - Valtio-omistajan investointeja voidaan perustella mm. koko yhteiskunnan edulla huoltovarmuuden parantuessa ja järjestelmän eristämisellä sähkömarkkinoista - Sopimusjärjestelyiden etuna valtiolle vähäisempi rahoitustarve, haittana monimutkaisemmat järjestelyt sähkömarkkinavaikutuksien minimoimisessa Kuten muut huoltovarmuuteen liittyvä hallinnointi, on sähköntuotannon reservin hallinnointi selkeä keskittää Huoltovarmuuskeskukseen Reservin aktivointi vain poikkeusoloissa, valtioneuvostotason päätös Mikäli reservi joudutaan aktivoimaan, on paras tilannekuva itse laitoksien käynnistyspäätöksien tekemisestä kantaverkkoyhtiö Fingridillä Laitoksien käyttö- ja kunnossapito yms. voidaan kilpailuttaa Laitoksilla ei välttämättä tarve samoille lupakäytännöille kuin markkinoilla 8

9 Järjestelmän koon ja kustannusten arviointi 9

10 Suomen oma tuotanto ja rajasiirtoyhteydet riittävät kattamaan sähkön kysynnän normaalioloissa Huippukulutus MW Siirto MW Sähkönhankinta MW Huipunajan tuotanto MW Lähteet: Pöyry, Suomen sähkötehon riittävyys ja kapasiteettirakenteen kehitys vuoteen 2030, 2015; Fingrid 2015; Gaian analyysi 10

11 Huoltovarmuusreservi voidaan ainakin alkuvaiheessa mitoittaa MW:n huippukulutusta varten Huippukulutus [MW] Kulutus ylittänyt [h] > MW > MW > MW > MW Yli MW kulutushuiput harvinaisia ja lyhytkestoisia Huippukulutusta voidaan poikkeusoloissa rajoittaa esim MW:iin kysyntäjoustolla, tiedottamisella ja vapaaehtoisilla säästöillä sekä tarvittaessa kiertävillä sähkökatkoilla Mikäli huippukulutus kasvaa huippukulutuksena aikaista tuotantokapasiteettia nopeammin, voidaan reservin kokoa kasvattaa myöhemmin 11

12 Arvio sähkönhankintavajeesta suhteessa normaaliolojen hankintakapasiteettiin ( MW) erilaisissa häiriötilanteissa Hankintakapasiteetin poistuma Vaikutus, MW Hankintavaje vs MW huippukulutus, MW Olkiluoto 1 tai Loviisa 1 ja Suurin tuontiyhteys Olkiluoto 3* Olkiluoto 1 ja Venäjän tuonti (sähkö+kaasu) Olkiluoto 1, 2 ja 3* Ruotsin tuonti, OL 1 ja 2* Kaikki tuontiyhteydet* *) Arvioissa otettu huomioon Olkiluoto 3:n vaikutukset Ruotsin siirtoyhteyksien rajoittamiseen, mutta ei suurten ydinvoimayksiköiden tuotantorajoituksia, jos Suomen siirtoyhteyksissä on rajoitteita. 12

13 Esimerkkilaskelma reservin vuosikustannuksista perustuen tehoreservijärjestelmään tarjottuihin hintoihin vuonna 2015 Vuotuinen kompensaatiotaso MEUR/vuosi 10 /kw/a 20 /kw/a 30 /kw/a 40 /kw/a 50 /kw/a 250 MW MW MW MW MW MW MW MW Tehoreservihankinnassa vuonna 2015 hankittu teho oli 289 MW ja käyttövalmiuden ylläpitokorvaus 23 /kw/a, Tehoreservitarjousten 2015 kustannustason suuruusluokka kullekin tehomäärälle 13

14 Esimerkkilaskelma reservin yksikkökustannuksista perustuen tehoreservijärjestelmään tarjottuihin hintoihin vuonna 2015 Vuotuinen kompensaatiotaso /MWh (85 TWh) 10 /kw/a 20 /kw/a 30 /kw/a 40 /kw/a 50 /kw/a 250 MW 0,03 0,06 0,09 0,12 0, MW 0,06 0,12 0,18 0,24 0, MW 0,09 0,18 0,26 0,35 0, MW 0,12 0,24 0,35 0,47 0, MW 0,15 0,29 0,44 0,59 0, MW 0,18 0,35 0,53 0,71 0, MW 0,21 0,41 0,62 0,82 1, MW 0,24 0,47 0,71 0,94 1,18 Tehoreservihankinnassa vuonna 2015 hankittu teho oli 289 MW ja käyttövalmiuden ylläpitokorvaus 23 /kw/a, Tehoreservitarjousten 2015 kustannustason suuruusluokka kullekin tehomäärälle 14

15 Huoltovarmuusreservin erottaminen sähkömarkkinasta 15

16 Huoltovarmuusreserviin siirtyvän kapasiteetin haitallisia vaikutuksia investointeihin markkinoilla voidaan ehkäistä 1. Riittävän pitkä sopimusjakso tai laitoksien hankinta valtion omistukseen Yli 10 vuoden sopimusjakso turvaisi markkinaehtoisten investointien takaisinmaksua Sopimusjakson pituus toimiva ratkaisu reserviä perustettaessa, mutta sopimusjakson loppua kohden markkinoille paluun mahdollisuuden vaikutus jälleen kasvaa Valtio-omisteisessa järjestelyssä markkinalle paluun vaikutukset vähäisiä 2. Kielto markkinoille paluun esteeksi Tehokas keino ehkäistä markkinoille paluu, voitaisiin toteuttaa purkuvelvoitteena sopimusjakson päätyttyä 3. Karenssiaika Riittävä karenssiaika asettaisi huoltovarmuusreservistä palaavat laitokset samalle viivalle uusinvestointien kanssa 4. Lupamenettelyt Huoltovarmuusreservissä ei välttämättä tarvita yhtä tiukkoja lupamenettelyitä, mutta markkinoille paluun edellytyksenä pitää olla tarvittavien lupien hankinta tai luvitus uutena laitoksena 16

17 Huoltovarmuusreserviin hankittava kapasiteetti vaikuttaisi kuitenkin väistämättä laitoksien poistumaan markkinoilta reservissä Huoltovarmuusreservin kompensaatio Arvo säilöttynä Arvo purettuna ja osien myynti Arvo huolto- varmuus- Arvo sähkömarkkinalla Kompensaatio tarpeen, jotta laitos saadaan huoltovarmuusreserviin Kompensaatio voi kannustaa poistamaan laitoksen sähkömarkkinalta 17

18 Yhteenveto 18

19 Huoltovarmuusreserviä voidaan tarvita epätodennäköisissä poikkeusoloissa turvaamaan riittävä sähköntuotanto Lisämekanismit kulutuksen rajoittamiseen Kysyntäjousto Säästöt Sääntely Huoltovarmuustilanne Huolto- Huoltovarmuusraja MW varmuus- reservi Huippukulutus MW Hankinta MW Noin MW reservi riittää varautumaan useimpiin häiriötilanteisiin (yhdessä kulutuksen rajoittamisen kanssa) Arvio järjestelmän kustannuksien suurusluokasta 30 miljoonaa euroa vuodessa tai 0,3 /MWh Lähteet: Gaian analyysi 19

20 Sähköntuotannon huoltovarmuusreservi asettuisi normaalin markkinaehtoisen toiminnan ja valmiuslain poikkeusolojen väliin Normaaliolot Huoltovarmuusreservi Valmiuslaki Sähkön kysyntä ja tuotanto tasapainossa kustannustehokkaasti sähkömarkkinoiden kautta Lyhytaikaisia häiriötilanteita varten varauduttu Huoltovarmuusreservi olisi selkeästi erillään markkinoiden normaalitoiminnasta Sijoittuu normaaliolojen ja valmiuslain tarkoittamien poikkeusolojen väliin Huoltovarmuusreservi olisi muun sähköjärjestelmän tukena normaalia vakavammissa ja pitkäkestoisemmissa häiriötilanteissa Ilman häiriöreserviä vakavat häiriötilanteet voisivat vaarantaa yhteiskunnan toimintaa ja ihmisten turvallisuutta Reservin aktivointi tehtäisiin valtioneuvoston päätöksellä Lain tarkoituksena on turvata väestön toimeentulo ja talouselämä vakavissa, suurta osaa kansakunnasta koskevissa poikkeusoloissa Huoltovarmuusreservi voisi olla tarpeellinen myös valmiuslain tarkoittamissa poikkeusoloissa Eduskunta päättää valmiuslain käyttöönotosta 20

21 Gaian yhteenveto ja suositukset Toimiva sähköjärjestelmä on yksi kriittinen osa, joka turvaa yhteiskunnan toimivuutta ja väestön turvallisuutta Huoltovarmuusreservi antaisi lisäturvaa sähkönsaannille sähköjärjestelmän vakavissa ja pitkäkestoisissa poikkeusoloissa, ilman tarvetta valmiuslain käyttöön Keskeiset avoimet kysymykset jatkopohdinnoissa ovat 1. Miten huoltovarmuusreservin haitalliset vaikutukset sähkömarkkinoihin minimoitaisiin ja miten tarvittava lainsäädäntö yksityiskohtaisesti toteutettaisiin 2. Mikä on järjestelmän sopiva mitoitus ja miten kustannukset pidetään kurissa Huoltovarmuusreservillä hoidettaisiin mm. uusiutuvan energian tukien aiheuttamia oireita markkinaehtoisen sähköntuotannon riittävyyteen Jos huoltovarmuusreservin perustamiseen päädytään, voidaan sähkömarkkinan kehittämisessä keskittyä tehokkaan, toimintavarman, ympäristömyötäisen ja investointiystävällisen toimintaympäristön luomiseen 21

22 Yhteystiedot ja lisätiedot 22

23 Hankkeen toteutus ja yhteystiedot Keskustelupaperin tilaaja Fortum Oyj (Esa Hyvärinen, Simon-Erik Ollus) Keskustelupaperi laadittu riippumattoman asiantuntijayritys Gaia Consulting Oy:n toimesta touko-kesäkuussa 2015 Hankkeen aikana kuultu asiantuntijoita Energiateollisuus ry:stä, Fingrid Oyj:stä, Huoltovarmuuskeskuksesta, Metsäteollisuus ry:stä, Suomen ElFi Oy:stä sekä työja elinkeinoministeriöstä Gaia vastaa keskustelupaperin ja näiden esityskalvojen sisällöstä Lisätietoja antaa tarvittaessa TkT Iivo Vehviläinen, Gaia Consulting Oy ei ole vastuussa raportin tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä, emmekä anna niitä koskevia vakuutuksia, ellei toisin ole mainittu. Raporttia ei tule miltään osin pitää päätöksentekoa koskevana suosituksena tai kehotuksena. Materiaalin ja asiakirjojen läpikäynti on toteutettu siten kuin olemme katsoneet asiassa asianmukaiseksi työn laajuuden ja tarkoituksen valossa. Emme ole vastuussa raportin päivittämisestä myöhempien tapahtumien osalta. 23

24 Our Clients Make the World Safer and Cleaner, www,gaia,fi Gaia Group Oy, Bulevardi 6 A, FI HELSINKI, Finland Tel Fax FINLAND SWITZERLAND CHINA ETHIOPIA ARGENTINA

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 ENERGIAMARKKINAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 Puhelin 029 505 0000 S-posti virasto@energiamarkkinavirasto.fi Energimarknadsverket 00530

Lisätiedot

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Kilpailukyky Kestävä kehitys Tasapaino? Tasapaino? Kestävä Toimitusvarmuus Toimitusvarmuus Sisältö: 1. Askel askeleelta kohti eurooppalaista sähkömarkkinaa...

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Vihreän kasvun malli V i h r e ä t e s i t t e l e e m a l - l i n, j o l l a y h t e i s k u n n a n s ä h k ö n t a r v e t u r v a t a a n i l m a n l i s ä y d i n v o i m a a. E s i t y s s i s ä

Lisätiedot

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa 21.12.2012 Iivo Vehviläinen, Marika Bröckl, Laura Hakala, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Summary... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

MISTÄ LISÄJOUSTOA SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN?

MISTÄ LISÄJOUSTOA SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN? Marraskuu 2012 MISTÄ LISÄJOUSTOA SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN? Loppuraportti I (123) Konsultit Ari Aalto Niina Honkasalo Pekka Järvinen Jaakko Jääskeläinen Markku Raiko Anni Sarvaranta Energiateollisuus ry Fingrid

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Lokakuu 2009 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...5 2 Sähkön kysyntä 1970 2009...6 3 Lähtöoletukset

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 2 Tiivistelmä Ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta on tullut aikamme suurimpia haasteita

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA Osaraportti projektiin: Bioenergian käytön ja tuottamisen toteutettavuus Lapissa 1.3.2007-28.2.2008

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta 15. kesäkuuta 2012 Toimeksiantaja: Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Laatinut: Bionova Consulting Bionova Consulting 2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen. Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö

Sähkön kysyntäjouston edistäminen. Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 15/2008 Sähkön

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Fingrid Oyj:n lehti 1/2011 SÄHKÖMARKKINAT 4Eurooppalainen markkinamalli haasteiden edessä 8Neljä sähköaluetta Ruotsiin Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

1/2006. Energiatuki vuosina 2005 ja 2006 s. 9. Biopolttoaineille ehdotettu käyttövelvoitetta s. 12. Suomen energiatalous vuonna 2005 s.

1/2006. Energiatuki vuosina 2005 ja 2006 s. 9. Biopolttoaineille ehdotettu käyttövelvoitetta s. 12. Suomen energiatalous vuonna 2005 s. 1/2006 Energiatuki vuosina 2005 ja 2006 s. 9 Biopolttoaineille ehdotettu käyttövelvoitetta s. 12 Suomen energiatalous vuonna 2005 s. 23 Sisältö 1 12 16 Energia-alalla tapahtuu Vuoden ensimmäisen uutisosion

Lisätiedot

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Pro gradu -tutkielma Kari Aarnos Op. nro: 011713881 Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia

Lisätiedot

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT ENERGIAINFO 1/12 ENERGIAKOLMIO palasi perustajilleen sivu 4 VESI JA VENÄJÄ hinta-ajureina sivu 6 NOKIA VAIHTOI strategista kumppaniaan sivu 1o EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT sivu 16 Asiakkaiden

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009 Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Sähkön käytön kysyntäjousto Lähtökohta kysyntäjoustolle: Jousto tulee saattaa markkinapaikalle

Lisätiedot

muodostuminen Suomen näkökulmasta

muodostuminen Suomen näkökulmasta VTT WORKING PAPERS 120 Veikko Kekkonen & Göran Koreneff Euroopan yhdentyvät sähkömarkkinat ja markkinahinnan muodostuminen Suomen näkökulmasta ISBN 978-951-38-7181-9 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2013. 857/2013 Valtioneuvoston päätös. huoltovarmuuden tavoitteista

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2013. 857/2013 Valtioneuvoston päätös. huoltovarmuuden tavoitteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2013 857/2013 Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013 Valtioneuvosto on työ-

Lisätiedot