Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 3/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saaristotoimikunta 27.08.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015"

Transkriptio

1 Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kokouksen avaus 26 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 29 Ajankohtaista saariston matkailusesongista ja saaristoliikenteestä alueittain 30 Saaristotoimikunnan työn terävöittäminen ja suunnitelmallisuus 31 SANK:n ajankohtaiset asiat 32 Saaristoseminaari Tiedoksi annettavat asiat 34 Muut asiat 35 Seuraava kokous 36 Kokouksen päättäminen

2 Saaristotoimikunta Sivu 2 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Maakuntatalo, kokoushuone Tammi PYKÄLÄT Sivut 1-7 SAAPUVILLA JÄSENET Junnila Vilhelm, Naantali pj. Engblom Henry, Kemiönsaari Friis Christer, Parainen Huhta Catrine, Kemiönsaari Penna Mirja, Kemiönsaari Kronehag Kurt, Parainen Lauren Heli-Päivikki, Uusikaupunki Lehti Merja, Parainen Leino Hannu, Kustavi Liede Heikki, Salo Mattson Tove, Parainen Nyman Nina-Maria, Parainen vpj. Saarinen Heikki, Naantali ESITTELIJÄ, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ MUUT SAAPUVILLA OLLEET KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA Heinonen Sami saaristo- ja maaseutuasiamies LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 27 ALLEKIRJOITUKSET Vilhelm Junnila puheenjohtaja Sami Heinonen sihteeri

3 Saaristotoimikunta Sivu 3

4 Saaristotoimikunta Sivu 4 25 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Merkitään läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkittiin läsnäolijat tiedoksi ja todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. 27 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätettiin esittelijän ehdotuksesta siirtyä tästä kokouksesta alkaen tarkastamaan pöytäkirja seuraavan kokouksen yhteydessä. 28 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Ehdotuksen mukaan. 29 AJANKOHTAISTA SAARISTON MATKAILUSESONGISTA JA SAARISTOLIIKENTEESTÄ ALUEITTAIN Käydään läpi alueittain kesäkauden 2015 kuulumiset koskien saariston matkailua ja liikennettä. Saaristotoimikunta kirjaa käydyn keskustelun tiedoksi. Käytiin keskustelua erityisesti saariston jätehuollosta matkailijoiden ja kesäasukkaiden näkökulmasta. Cati Huhta totesi, että TSJ haluaa täydentää kierrätyspisteverkostoaan saaristossa ja varmistamaan palvelun myös ulkosaaristossa. Kunnilta on pyydetty lausuntoa tavoitteesta vähentää pakkausjätteen määrää saaristossa. Ongelmana saaristossa on käydyn keskustelun perusteella, että ihmiset eivät joko löydä kierrätyspisteitä tai halua kierrättää mökeillä tai lomamatkoilla ollessaan, vaikka kierrätys jo muutoin on ihmisille tuttua. Tässä kohtaa peräänkuulutettiin kampanjointia TSJ:n suunnalta. Matkailukesä oli Kemiönsaarella ollut tavanomaisen vilkas, erityisesti Örön suosio jopa yllätti. Liikenteellisesti Stella alukseen oltiin yleisesti tyytyväisiä.

5 Saaristotoimikunta Sivu 5 Pohjoisen saariston puolella Heikki Saarisen havainto oli pyöräilijöiden runsas määrä pienellä rengastiellä. Isla alus toimii suhteellisen hyvin, vaikkakin sen yrittäjä haluaisi yhä enemmän siirtyä tilausvuoroihin. Saarisen mielestä sopimuksilla tulisi varmistaa ns. varmojen vuorojen määrä. Heikki Liede mainitsi Örön vilkastuttaneen myös Särkisalon matkailua, joka kuitenkin kaipaisi lisää markkinointia ja laadun parantamista myös matkailutuotteissa. Christer Friis totesi karavaanareiden olevan yhä suurempi joukko saaristossa, mutta vain Mossalassa on tarpeeksi palveluita heitä ajatellen. Liikenteen osalta Friis mainitsi Viron mallin, jossa saariston liikennettä hoidetaan osittain EU-varoin. Käyty keskustelu kirjattiin tiedoksi. 30 SAARISTOTOIMIKUNNAN TYÖN TERÄVÖITTÄMINEN JA SUUNNITELMALLISUUS Varsinais-Suomen liiton tarkastuslautakunta peräänkuulutti vuotta 2014 koskeneessa raportissaan mm. saaristolautakunnalta toiminnan terävöittämistä ja suunnitelmallisuutta vaikuttavuuden lisäämiseksi. Saaristo-ohjelman ja maakuntastrategian yhteensovitusasiakirja voidaan tulkita yhdeksi suunnitelmallisuutta lisääväksi tekijäksi, mutta muitakin muutoksia toimikunnan työssä voitanee tehdä asian edistämiseksi. Yhteistyön tiivistäminen muiden toimijoiden kanssa olisi eräs vaihtoehto toimintamme vaikuttavuuden lisäämiseksi. Saaristotoimikunta keskustelee asiasta ja päättää jatkotoimista. Keskusteltiin toimikunnan työn vaikuttavuudesta ja todettiin, että saaristo-ohjelman ja maakuntastrategian yhteensovittamisasiakirja on hyvä työväline konkreettisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Henry Engblom ehdotti yhteistyötä esim. ulkosaaristodelegaation kanssa. Puheenjohtaja Junnila ehdotti toimikunnan aseman selkiyttämistä; saaristo- ja maaseutuasiamies selvittää maakuntajohtajan kanssa olisiko toimikunnan mahdollista ottaa itsenäisemmin kantaa saariston asioihin ja näin nopeuttaa ja terävöittää prosesseja. Pyydetyillä lausunnoilla katsottiin olevan oma itseisarvonsa mutta myös nopeilla, itsenäisillä (sekä proaktiivisilla että reaktiivisilla) lausunnoilla nähtiin olevan merkitystä (saaristotoimikunnan rooli aloitteiden tekijänä). Päätettiin lähettää kunnille kirjelmä, jossa esitellään saaristotoimikunnan työtä ja tarjoudutaan enenevässä määrin yhteistyöhön ja kontakteihin kuntien kanssa. Henkilöstövaihdokset alueemme saaristokunnissa ja saaristo-osakunnissa ovat luonteva syy lähestyä kuntia ja ehdottaa esim. kokoustemme pitämistä niissä nykyistä enemmän. Kirjattiin keskustelu tiedoksi ja valtuutettiin saaristo- ja maaseutuasiamies yhdessä puheenjohtajan ja työvaliokunnan kanssa laatimaan esittelykirje sekä kuntiin että ELY-keskukseen.

6 Saaristotoimikunta Sivu 6 31 SANK:N AJANKOHTAISET ASIAT Saaristo- ja maaseutuasiamies tekee selkoa Saaristoasiain neuvottelukunnan ajankohtaisista asioista. Saaristotoimikunta kirjaa esittelyn tiedoksi. Saaristo- ja maaseutuasiamies kertoi, että maakuntien liittoihin on myöhemmin syksyllä tulossa lausuntopyyntö koskien uudistettavaa lakia saaristokunnista ja saaristo-osakunnista. Lisäksi maininnan arvoista oli saaristoasiain neuvottelukunnan muodollinen siirtäminen MMM:ön alaisuuteen, jonne siirtyivät jälleen sekä saariston että maaseudun kehittämisasiat. Ajankohtaiskatsaus kirjattiin tiedoksi. 32 SAARISTOSEMINAARI 2015 Saaristotoimikunta on perinteisesti järjestänyt lähimmille sidosryhmilleen suunnatun seminaarin jostakin ajankohtaisesta saaristoon liittyvästä teemasta. Vuonna 2014 ei seminaaria kuitenkaan järjestetty. Seminaarin pitopaikka on vaihdellut, viimeksi seminaari järjestettiin Nauvossa syksyllä 2013, jolloin teemana oli saaristoliikenne. Saaristotoimikunta keskustelee seminaarin mahdollisesta järjestämisestä, sen teemasta ja seminaaripaikasta sekä päättää jatkotoimista. Keskusteltiin seminaarin teemasta ja sisällöstä. Heikki Saarinen katsoi, että tavoitteena tulisi olla korkean tason seminaari, jossa mieluiten liikenneministeri olisi pääpuhujana. Teemana voisi olla viranomaisyhteistyö saaristossa; esim. oikeus kuljettaa lapsia saaristossa aiheuttaa usein kitkaa saaristo-olosuhteissa. Kurt Kronehag katsoi, että LVM:n kansliapäällikköä tulisi informoida asiasta. Saaristoliikenteen uudistamisen neuvottelukunnan jäsen olisi myös hyvä saada seminaariin puhujaksi, samoin muitakin saariston kanssa tekemisissä olevia viranomaisia. Kirjattiin keskustelu tiedoksi ja päätettiin järjestää seminaari syystalvella. Paikka jätettiin vielä avoimeksi. 33 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Käsitellään mahdollisia tiedoksi annettavia asioita. Ei ollut.

7 Saaristotoimikunta Sivu 7 34 MUUT ASIAT Käsitellään mahdollisia muita asioita. Ei ollut. 35 SEURAAVA KOKOUS Saaristotoimikunta päättää seuraavan kokouksen päivämäärän. Seuraava kokous päätettiin pitää Naantalissa joko tai riippuen Naantalin kaupunginjohtajan aikataulusta. 36 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

SISÄLLYSLUETTELO. SAARTMK, 14.4.2015 13:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SAARTMK, 14.4.2015 13:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SAARTMK, 14.4.2015 13:00, Esityslista 1-2 Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)... 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 3 1 Kokouksen avaus... 4 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.3.2015 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.3.2015 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.3.2015 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 4 44 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015

Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Kokouksen avaus 34 Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 36 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6.3.2014

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6.3.2014 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) ASIALISTA 2 / 2014 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 19 Pöytäkirjantarkastajien valinta 20 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 Kirkkoneuvosto 151-170 10.12.2009 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 Kirkkoneuvosto 151-170 10.12.2009 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 10.12.2009 kello 18.00 21.40 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Kalle Tammi Himala Milja Kankare

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 7/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

MUISTIO. Maakuntajohtaja Esa Halme, Päijät-Hämeen liitto Pääsihteeri Jaana Simola, Päijät-Hämeen liitto, sihteeri

MUISTIO. Maakuntajohtaja Esa Halme, Päijät-Hämeen liitto Pääsihteeri Jaana Simola, Päijät-Hämeen liitto, sihteeri Palvelurakenneuudistus/Johtoryhmä MUISTIO PALVELURAKENNEUUDISTUS PROJEKTIN JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika Keskiviikko 23. elokuuta 2006 klo 15.00 16.30 Paikka Messilän kartano, Markkinaravintola, Hollola ajo-ohje:

Lisätiedot

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 Aika: 23.2.2015 klo 18.00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Janne Nikkonen, pj. Janne Peltola (poistui kohdassa 14.1) Mikko Tuohino, s. Juho Keiski (poistui kohdassa 14.2) Marketta Ruutiainen

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 03/2013 Aika: Tiistai 12.3.2013 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen klo 16.05. 2.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 159 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 160 Maakuntajohtajan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 3.2.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 3.2.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00-20.25 Kokouspaikka Läsnä Verhonkatu 25 27 kokoustila Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius- Kähkönen Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 6/2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 11.11.2011 klo 9.00 12.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastaminen 22 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 23 Talousarvion 2013 käyttösuunnitelma 24

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 85 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00-18.40 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Yngve Engblom Bo Lundell, 25 klo 17.35- Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015. Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj.) Pulkkinen Sinikka Saraketo Katja

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015. Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj.) Pulkkinen Sinikka Saraketo Katja Päivämäärä 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 17.50 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 7.2.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1 PÖYTÄKIRJA 1/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 21.1.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 21. tammikuuta 2009 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Virastotalo Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot