Lap Y inla H hden T Hel E unta Y iseu S rakunnan tiedotuslehti Kesä-Elokuu 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lap Y inla H hden T Hel E unta Y iseu S rakunnan tiedotuslehti Kesä-Elokuu 2013"

Transkriptio

1 YHTEYS Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti Kesä-Elokuu 2013

2 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA YH TE YS -l e h ti ilmestyy kuukauden 1. sunnuntaina. Aineisto toimitukselle viimeistään 1 ½ vko. ennen ilmestymistä Toimitus Teuvo Tikkanen ja Antti Turtiainen, Ka n n e n ku va : Teuvo Tikkanen Painopaikka Kiuruveden Helluntaiseurakunta S e u ra ku n n a n toi m i sto P a stori Te u vo Ti kka n e n D i a kon i a p a stori Ra i l i J u n tu n e n Varpaisjärvi, La p si -, p e rh e - j a n u ori sotyön te ki j ä An u N i ska n e n -S i m i l ä L ä h e t y s t y ö n t e ki j ä t J oh a n n a j a S a sch a Wyrwa l CTS Raamattukoulu Bryssel, Belgia Ka rj a l a työn te ki j ä t P a u l i j a Ka ti Ka a tra sa l o L a p i n l a h d e n B e ta n i a R y Tilinumerot (mainitse kohde) Yhteys 2 Lyhyt katsaus seurakunnan taloustilanteeseen Seurakunnan talous on jälleen kääntynyt laskuun alkuvuoden nousun jälkeen. Alkuvuodesta kerääntynyt pieni puskuri tilil lä on hävinnyt ja jälleen ollaan tilanteessa, jossa juuri ja juuri on saatu laskut makse tuksi. Kun tiedetään, että kesän aikana maksuun tulevat työntekijöiden lomarahat tulemme olemaan jälleen tiukan haasteen edessä. Tilille pitäisi saada kertymään reilun kuukauden aikana sen verran puskuria, että selviämme kesän maksuista. Kiitos kaikille tähänastisista panostuksista seurakuntam me talouden eteen! Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Kukin antakoon sen mu kaan kuin on mielessään päättänyt, ei vas tahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista anta jaa Jumala rakastaa. Hänellä on teille an nettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää (2. Kor.9:6 8). Hallituksen pj. Antti Kaatrasalo

3 Palvelijoita etsitään! Johanna Wyrwal kirjoitti seurakunnan ko tensä uhalla. Onko se mielestäsi mahdo on ollut myös minun sydämelläni. Olen taakkaa jotka nyt uupuvat kuormansa tisivulla ajankohtaisesta aiheesta, joka ihmetellyt sitä, miksi seurakunnan erilai siin palvelutehtäviin ei saada lisää väkeä? Itse olen joutunut tekemään näiden va jaan 3 vuoden aikana sellaisia tehtäviä jotka eivät varsinaisesti kuulu siihen teh tävään, johon minut on kutsuttu. Minulla ei sinänsä ole mitään sitä vastaan, että ton ajatus, että helpottaisimme niiden alla. Tiedän ettei tällainen kirjoitus miel lytä kaikkia, mutta juuri tällä kirjoituk sella haluan herättää keskustelua, että me tutkisimme omaa jälleen Johannan sydäntämme, asuuko siellä Kristuksen mieltä? Sitee raan kirjoitusta. teen töitä myös käsilläni ja kannan ras Todellinen hengellinen suuruus on ih tehtävät seurakunnan paimenen ja pas tulemista. Jeesuksen seurassa elämän kaita taakkoja, mutta ovatko juuri nämä torin tehtäviä? Seuraavaksi lainaan Jo hannan kirjoitusta josta alussa mainitsin. Nykyään palvelijat ovat harvassa. Tiski kone pesee tiskit, pyykkikone pyykit ja ruoatkin tulee laitettua ihan omin voimin. Palvelijoiden vakansseihin tuskin olisi misten silmissä pienuutta ja viimeisenä arvioimisen periaatteet kääntyvät pää laelleen. voimme Arkisten elää päätösten opetuslapseutta keskellä todeksi valitsemalla palvelijan asenteen. Johtajia on jo tarpeeksi, mutta palvelijoita etsi tään edelleen! edes tungosta, koska miellämme itsem Apostoli Paavali kutsui itseään Kristuksen sellaisiksi tekijöiksi, joita muut eivät ko vali, Kristuksen Jeesuksen palvelija, kut me mieluummin johtajiksi, tai ainakin mentele. Ajatus tuntuu tutulta, eikö? Ke nellepä ei joskus nousisi punainen vaate silmien eteen, kun joku sattuu väärään aikaan pyytämään palvelusta, mikä ei sovi kalenteriin tai muuten vain omaan käsitykseen siitä, kuinka asioiden pitäisi edetä! Kuulostaako tutulta, kun joku pyytää si nulta palvelusta tai apua, koetko, ettei se työtehtävä kuulu sinulle? Erityisesti mu rehdin niiden puolesta, jotka palvelevat seurakunnan keskellä jopa oman tervey Jeesuksen palvelijaksi. Room. 1:1 Paa suttu apostoliksi ja valittu julistamaan Jumalan evankeliumi. Mitä Paavali tar koittaa, kun hän kirjoittaa olevansa Kris tuksen Jeesuksen palvelija? Alkutekstin tavallisimmat»palvelijaa» tarkoittavat sanat, hepreaksi ja kreikaksi merkitsevät ennen muuta orjaa vapaan miehen vas takohtana. Tässä Raamatun kohdassa Paavali käyttämä kreikankielinen sanan: doulos, alkujuuri viittaa kaleerilaivan alimpaan ja kaleeriorjaan. raskaimmin työllistettyyn Yhteys 3

4 Paavali halusi kuvata tällä sanalla asen nettaan omaan palvelutehtäväänsä. Hän halusi olla mieluummin palvelija kuin hallita kovasydämisesti hänen vaikutusa laansa tulleita ihmisiä. Toivon sydämestäni, että seurakunnan talomies siivousrinkiin sekä keittiölle löytyy riittävästi palvelijan mielellä va rustettuja miehiä ja naisia! Tässä muuta ma esimerkki niistä töistä joihin tarvitaan konkreetista apua: Kastealtaat avaami nen, puhdistus, täyttäminen ja altaan uudelleen peittäminen. Kastevaatteiden peseminen/huoltaminen. Hautajaisten valmistelu/rukoushuoneen salin laittami nen ennen hautajaisia ja niiden jälkeen. Talvella on jonkun verran lumitöitä ja pi ha alueen hiekoittamista. Kesällä ruo honleikkuuta. Keittiöllä tarvitaan myös uusia emäntiä (myös miehet ovat terve tulleita). Rukoushuoneen siivoojia tarvi taan lisää. Ehdotan että pitäisimme syk syllä miestenillan jossa vastuuhenkilöi den johdolla kokoonnumme pohtimaan mm. sitä missä tehtävässä itse kukin voisi palvella. Naiset voivat pitää myös oman iltansa, jossa vastuuhenkilöt kertovat niistä tehtävistä joissa tarvitaan apua. Näiden ed. m. iltojen sisältönä voi olla myös hengellinen rakentuminen, ei kä ainoastaan käytännön asioiden käsit telyä. Tärkeintä on taakan jakaminen toistemme kanssa, eikä niiden lisäämi nen! Yhteys 4 Toivon Sinulle Hyvää Kesää ja Palvelijan mieltä! Pastori: Teuvo Tikkanen.

5 Tullaan tutuksi: haastattelussa Heidi Javarus Kuinka tulit uskoon? Tulin uskoon vuonna Uskonasiat olivat kyllä olleet läsnä aiemminkin elä mässäni ja lapsuudenperheessäni. Olin 8 vuotias kun muutimme Ahvenkujalle Tissareiden naapuriin ja kävin Jaanan kanssa helluntaiseurakunnan lastenker hossa ja leireillä. Minulla on ollut myös muita ystäviä, jotka ovat uskovaisista perheistä. Vuonna 2009 näin netissä uu tisen YouTubessa esitettävästä tosi tv sarjasta 19 Kids & Counting ja aloin katsoa sarjaa. Se kertoo baptisti per heestä, jossa on 19 lasta. Minuun teki vaikutuksen se, miten nämä ihmiset eli vät uskoaan todeksi ja luottivat Juma laan. He olivat niin vilpittömiä ja uskol leen omistautuneita, ja lapsetkin olivat hyväkäytöksisiä. Rukoilin, että jos ker ran usko voi olla noin vilpitöntä ja syvää, niin minäkin haluaisin vihdoin tulla us koon ja innostua Raamatun lukemisesta. Aiemmin olin yrittänyt lukea Raamattua, mutta se oli tuntunut tylsältä. Tämän jälkeen sainkin innostuksen puuskan ja luin melko nopeasti UT:n läpi. Huomasin myös ymmärtäväni lukemiani asioita uu della tavalla. Yritin löytää seurakuntayh teyttä, mutta se ei käynytkään kovin helposti, sillä muutimme opiskeluaikana useasti. Kävin opiskelupaikkakunnallani Jyväskylässä ja Joensuussa luterilaisen seurakunnan tilaisuuksissa, koetin men Yhteys 5 nä mukaan kuoroon ja opiskelijailtoihin, mutta en löytänyt omaa paikkaani. Val mistumiseni jälkeen muutimme Iisal meen ja kävin sielläkin kirkossa. Olisin halunnut mennä myös helluntaiseura kunnan tilaisuuksiin, mutta jotenkin se tuntui hankalalta tuolloin. Viime syksynä muutimme mieheni kanssa Lapinlahdel le. Eräänä ankeana päivänä olin lenkillä ja rukoilin, että alkaisipa jossain lähis töllä Alfa kurssi, niin pääsisin sitä kautta mukaan uskovien yhteyteen. Kotiin tul tuani etsin netistä tietoa Alfa kurssista ja huomasin, että Lapinlahden helluntai seurakunnassa oli juuri sinä päivänä al kanut Alfa kurssi! Menin mukaan kurs sille heti toisella kokoontumiskerralla. Miten olet kokenut meidän seura kuntamme? Ensimmäinen tilaisuus, johon lähdin mukaan Alfa kurssin alettua, oli seura kunnan joulujuhla. Lappalaisen Anja, jo ka on minulle lapsuudesta tuttu, sattui samaan aikaan ovelle. Anja tuli heti ha laamaan ja pyysi istumaan viereensä. Oli ihanaa saada noin lämmin vastaanotto ja tulla heti huomatuksi.seurakunnassa on mukava käydä, koska siellä ilmapii ristä aistii yhteisöllisyyden ja mukana on paljon eri ikäistä porukkaa. On kiva, kun ihmisiä on aina ovella toivottamassa tervetulleeksi.

6 Siitä tulee oikeasti tervetullut olo ja tun tuu kuin jokainen tulija olisi tärkeä. Olen löytänyt itselleni sopivan palvelu tehtävänkin, olen laulamassa ylistysryh mässä. Meillä on harjoituksia säännölli sesti ja kerran kuussa olemme mukana Herran kohtaamisen illassa. Millaisia muita harrastuksia sinulla on? Aloin syksyllä käydä piano ja viulutun neilla. Olen lapsena soittanut ja haluaisin kehittyä lisää, jotta voisin paremmin käyttää näitä taitoja myös työssäni luo kanopettajana. Musiikin lisäksi harrastan käsitöitä ja liikuntaa. Teen mielelläni kä sitöitä kierrätysmateriaaleista ja minulla on oma käsityöblogi, Heidin Iloinen Käsi työkulma. Aviomieheni kanssa liikumme luonnossa ja käymme kuntosalilla. Mitä vielä haluaisit sanoa? Oman perheeni lisäksi olen kiitollinen lapsuudenystävieni perheille, jotka ovat osaltaan olleet tekemässä kylvötyötä mi nunkin kohdallani. Kiitos Kemppaiset, Roivaiset ja Tissarit! Kun olin lapsi ja nuori, niin aina oli autoissa tilaa, että mi näkin pääsin mukaan hengellisiin tapah tumiin, leireille ja Keuruulle juhannus konferenssiin. Toivottavasti edelleen on tällaisia perheitä, joiden mukana naapu rinkin lapset pääsevät Jumalan sanan ää relle! Haastattelija Raisa Kaatrasalo Yhteys 6 Heidi Javarus

7 TILAISUUDET LAPINLAHTI Vko 22 Vko 23 Mikseri: Harri Nissinen. Säestys: Tiina Kainulainen To 30.5 Rukousilta Anu Niskanen Similä. Musiikki Reijo Su 2.6 Ehtoollisjuhla, Teuvo ja Lea Tikkanen, Seppo Kotilainen. Savolainen, pyhäkoulu. Mikseri: A P Salo. Säestys: Leena Nissinen To 6.6 Rukousilta, Seppo Makkonen, Musiikki Petri La Toritapahtuma Lapinlahden torilla. Musiikki AP, Korhonen Tytti ja Iippo Salo ja Minna Ollikainen?. Hernekeitto Eino ja Helga Kotilainen. Mukana Su Teuvo Tikkanen Rukoushetki, vankilaryhmä Perhetapahtuma Santurin montulla. Puhe Teuvo Tikkanen. Lastentyöntekijät vastaavat tarjoilusta + leikkejä ja pelejä. Vko 24 Vko 25 Mikseri Ville Korhonen. Säestys: Arja Strömberg To 13.6 Rukousilta Reijo Kotilainen. Musiikki Anna Su 16.6 Hyvä Sanoma ry:tä vieraana Päivi Kaila ja Erja Yhteys 7 Tapaninen. Teuvo Tikkanen juontaa. Säestys: Petri Korhonen Juhannuskonferenssi Keuruulla Su 23.6 Vko 26 Nissinen? Rukoushetki, Aune Rimpeläinen ja Petri Korhonen. Mikseriryhmä. Musiikki: Leena Nissinen To 27.6 Rukousilta lastenleirin puolesta, rukous ja Su 30.6 Hyvä sanoman tilaisuus, Tommi Korhonen paastopäivä leirin puolesta. Teuvo Tikkanen. juontaa ja todistuspuheenvuoroja. Puhe Teuvo Tikkanen.

8 Vko 27 Mikseri: Harri Nissinen. Musiikki: Tiina Kainulainen To 4.7 Rukousilta Anu Niskanen Similä, rukousta La 6.7 Varpaisjärvellä Hyvä Savo kesäjuhla Su Vko 28 Vko 29 Vko Yhteys 8 Grönholm, srk. kuoro ja Raili Juntunen ja Sarastus Siilijärveltä (eril. ohjelma). Ehtoollisjuhla, Pauli Kaatrasalo ja Teuvo Tikkanen, säestys: Arja Strömberg To 11.7 Rukousilta, Marja Liisa Lappalainen ja Raili Su 14.7 Päivätilaisuus, Raili Juntunen ja Marja Liisa Juntunen Lappalainen Mikseri: Ville Korhonen Säestys: Leena Nissinen To 18.7 Su 21.7 Rukousilta Aune Rimpeläinen, Anu Kemppainen juontaa. Päivätilaisuus, Martti Suhonen ja Martti Martikainen. Mikseri: Antti Turtiainen. Säestys: Arja Strömberg To 25.7 Rukousilta Pauli Kaatrasalo Päivätilaisuus Anu Niskanen Similä Mikseri: Harri Nissinen. Säestys: Tiina Kainulainen To 1.8 Su 4.8 Vko 32 rukoushuoneen pihalla, mukana: Veijo Mikseri: A P Salo Musiikki: Tytti Salo Su 28.7 Vko kesäjuhlan puolesta. Rukousilta Markku Mustonen. Ehtoollisjuhla, Martti Martikainen ja Raimo Karmiz. Mikseri: A P Salo. Musiikki: Tytti Salo To 8.8 Rukousilta Teuvo Tikkanen. Musiikki Anna Su 11.8 Päivätilaisuus, Teuvo Tikkanen ja Anu Niska Nissinen nen Similä. Koululaisten siunaus!

9 Vko 33 Mikseri: Ville Korhonen. Musiikki: Leena Nissinen Vko 34 To 15.8 Rukousilta, Tommi Korhonen ja Reijo Su 18.8 Lähetyskokous, Tarvo ja Aili Vallineva Kotilainen Mikseri: Antti Turtiainen. Musiikki: Arja Strömberg Vko 35 To 22.8 Herran kohtaamisen ilta. Ylistysryhmä ja Su 25.8 Päivätilaisuus, teemalla solutoiminnan Petri Korhonen esittely, Petri Korhonen ym. Mikseri: Harri Nissinen. Säestys: Tiina Kainulainen To 29.8 Su 1.9 Rukousilta Seppo Makkonen Ehtoollisjuhla, Eino Kotilainen, Teuvo Tikkanen ja srk. kuoro. Seurakuntaan liitetty: kasteen kautta Ninni Korhonen Seurakunnasta poistunut: Anssi Korhonen Kuopion Helluntsrk Seurakunnasta poisnukkunut: Anja Irene Raja v. Lahjojen 3 väriä kurssi alkaa syyskuussa Tulevana syyskaudella hengellisten Voimme aloitamme armolahjojen ihan vapaasti ja esittää ns. seurakunnassa luonnollisten kysymyksen, kurssin, lahjojemme voidaanko joka käsittelee yhteensopivuutta. meidän syntymämme yhteydessä saatuja lahjoja, kuten, musiikin, laulun, puheen tai muita lahjoja sovittaa yhteen hengen lahjojen kanssa? Siitä voimme ottaa yhdessä selvää Lahjojen 3 väriä kurssilla. Oppimateriaalina käytämme Raamatun lisäksi, Cristian A. Schwarzin kirjoittamaa Lahjojen 3 väriä kirjaa, jonka tilaamme yhteistilauksena kirjanmyynnin kautta kurssille ennakkoon ilmoittautuneille. Ilmoittuminen kurssille tapahtuu kirjoittamalla nimesi kirjanmyyntipisteen pöydälle laittamaamme *)listaan, taikka soittamalla seurakunnan pastorille, *)elokuun 15 päivän syyskuun 8 päivän välisenä aikana. Kurssi on ilmainen, mutta oppikirja maksaa 20 kpl. Kurssi pidetään sunnuntaisin klo 17 rukoushuoneella. Kurssiohjelma/aikataulu julkaistaan syyskuun Yhteyslehdessä. Lahjojen 3 väriä kirja on luettunakin hyvää tekstiä, mutta hyvän opettajan avustamana ja toisten kurssilaisten kanssa yhdessä jutellen ja pohtien asiat avautuvat helpommin. Yhteys 9

10 TILAISUUDET VARPAISJÄRVI Vko 23 Ti 4.6 Pe 7.6 Vko Su Ti 11.6 Su 16.6 Vko 25 Ti 18.6 Sanan ja rukouksen ilta, Simo ja Aune Järvinen Toritapahtuma, Eino & Helga Kotilainen ja Raili Juntunen Retki Kuopioon (erillinen ohjelma) Rukousilta ja ehtoollinen, Raili Juntunen Hyvän Sanoman ilta, Marja Liisa Lappalainen ja Raili Juntuinen Sanan ja rukouksen ilta, Terho ja Sirpa Halmemies. Juhannuskonferenssi Keuruulla Vko 26 Vko 27 Ti 25.6 Sanan ja rukouksen ilta, Eino ja Helga Su 30.6 Pihaseurat, Sirpa Halmemies, Eino Kotilainen Ti 2.6 La 6.7 ja Kesäjuhla, Veijo Grönholm ym. (eril. Pe 5.6 Vko 28 Yhteys Kotilainen ja Raili Juntunen Sanan ja rukouksen ilta Raili Juntunen Teltan pystytys ohjelma) Ti 9.7 Su 14.7 Rukousilta ja ehtoollinen, Simo Järvinen ja Terho Halmemies Todistuskokous, juontaa Sirpa Halmemies

11 Vko 29 Vko 30 Vko 31 Ti 16.7 Sanan jarukouksen ilta, Raimo ja Aulikki Su 21.7 Pihaseurat, Sirpa Halmemies, Eino Kotilainen Ti 23.7 Sanan ja rukouksen ilta, Pertti Kröger ja Terho Su 28.7 Hyvän Sanoman ilta, Marja Liisa Lappalainen Ti 30.7 pe 2.8 Vko 32 Vko 33 Vko 34 Ti 6.8 Yhteys 11 ja Raili Juntunen Halmemies ja Raili Juntuinen Sanan ja rukouksen ilta, Raili Juntunen Toritapahtuma, Eino & Helga Kotilainen ja Raili Juntunen Sanan ja rukouksen ilta Arja Kananen Su 11.8 Ti 13.8 Su 18.8 Ti 20.8 Ilta Luotoniemessä Ti 27.8 Sanan ja rukouksen ilta, Teuvo Tikkanen Su 25.8 Vko Myöhänen, Sirpa Halmemies Israel tilaisuus, Tuija Valtanen ja Simo Järvinen Rukousilta ja ehtoollinen, Seppo Savolainen ja Eino Kotilainen Pihaseurat Hyvän Sanoman ilta, Marja Liisa Lappalainen

12 Hyvä Savo kesäjuhla Varpaisjärvellä Jo perinteiseksi muodostunut Varpaisjärven kesäjuhla pidetään tänä kesänä lauantaina 6.7 rukoushuoneen pihapiiriin pystytettävässä suurteltassa. Väkeä telttaan sopii parisataa henkeä, joten kutsutaan mukaan rohkeasti ystäviämme ja tuttaviamme. Telttajuhlan puhujaksi on kutsuttu Veijo Grönholm, Sotkamon helluntaiseurakunnan pastori. Hän on toiminut myös sairaalapastorina. Musiikista vastaavat oman seurakunnan kuoro sekä siilinjärveläinen yhtye Sarastus. Tilaisuudet suurteltassa ovat klo 11 ja 14 tilaisuuksien välillä ruoka ja kahvitarjoilu. TERVETULOA MUKAAN! Yhteys 1 2

13 Kuva: Heidi Turtiainen Yhteys 1 3

14 Kesäleiri koko kesän kohokohta Tulevan kesän kesäleiri järjestetään Nerkoon koululla Leiri on tarkoi tettu 7 13 vuotiaille tytöille ja pojille. Yli 13 vuotiaat voivat osallistua leirille apuoh jaajina ja 18 vuotiaasta lähtien varsinaisina ryhmänohjaajina. Alle 6 vuotiaat ovat myös tervetulleita leirille oman huoltajansa kanssa. Tänä kesänä leirin teemana on Paikoillanne, valmiit Hep. Leirillä käsitellään odottamista, valmistautumista ja läh temistä, esimerkiksi Jeesuksen seuraamiseen tai lähetystyöhön valmistautumista ja lähtemistä. Leiri ei toteudu ilman innokkaita talkoolaisia. Leirillä voit toimia esimer kiksi ohjaajana, yövahtina, yleismiehenä tai naisena tai sitten keittiö ja siivousteh tävissä. Jos et pääse talkootöihin, muista ainakin rukoilla leirin puolesta! Yhteinen ru kous ja paastopäivä leirin puolesta pidetään Ilmoittaudu leiritalkoisiin Petri Korhoselle, niin saat kutsun myös leiripalaveriin joka pidetään heinäkuun 15 päivä Nerkoon koululla. Tiina Kainulainen Syyskauden tulevia tapahtumia Syyskaudelle on jälleen tulossa jälleen hyvin mielenkiintoisia tapahtumia, osa niistä on entuudestaan tuttuja Yhteyslehden lukijoille. Itselleni on ollut hyvin mieleistä olla järjestämässä seurakuntien lokakuun ensimmäisellä Yhteyspäiviä. viikolla Tapahtumassa on pidettäviä, mukana Lapinlahden puhujia eri Lapinlahden seurakuntien lisäksi, Siilinjärven ja Iisalmen Vapaaseurakunnasta, sekä Ev.lut. srk. herätysliikkeistä. läheisesti Yhteyspäivien Israeliin: teemaksi Lohduttakaa, valitsimme lohduttakaa aiheen, minun joka kansaani, liittyy sanoo hyvin teidän Jumalanne (Jes.40:1 sanoin). Päivien vierailevina puhujina ovat, Messiaaninen juutalainen Danien Brecher, ja Europarlamentinkko Hannu Takkula. Lauantain 5.10 klo 15 Israel tilaisuudessa laulaa myös Zipporin kuoro, jota johtaa Kuopiolainen Kanttori Leila Savolainen. Yhteisiä tapahtumia: Aikataika tapahtuma Pe 6.9 Lapsellisten Lapinlahti La klo Yhteys 1 4

15 Seurakunnassa vierailevia: Lapinlahti salissa Lukiolla: Su 3.11 klo Mikael Kokko, Valo loistaa pimeydessä Näyttelijä Mikael Kokon vaikuttava monologi vie katsojat erilaisiin kohtaamisiin Jeesuksen kanssa. Esityksen teksti pohjaa Johanneksen evankeliumiin. Teksti on tuttua, mutta sen kuuleminen näyttelijän suusta pysäyttää uudella tavalla. Ingemar Helmer 19.9 klo 19 Tulkkaus Raimo Karmitsa Birger Skoglund klo 19 Tulkkaus Raimo Karmitsa Lapinlahden seurakuntien Yhteyspäivät Ke 2.10 klo18 Pajujärven koululla luento Exoduksesta Piispa Arseni. To 3.10 klo 18 Helluntaiseurakunta Raamattutunti Messias VT Teuvo Tikkanen, kahvitarj./seurat Pe 4.10 klo 18 Seurakuntatalo Juutalaisin Silmin luentosarja alkaa. Daniel Brecher. La 5.10 klo 9 kahvit 9.30 luennot jatkuvat 13 seurat 15 Israel juhla Lapinlahden kirkossa, juhlapuhujana: Europarlamentinko Hannu Takkula, mukana myös Daniel Brecher ja Zipporin kuoro. klo 18 Nuorten ilta Helluntaiseurakunnassa. Su 6.10 klo 11 Seurakuntien oma Jumalan palvelus klo ruokailu srk.talolla. Klo 13 Seurat. srk.talolla. Klo 15 Lapinlahden kirkossa Seurakuntien yhteinen perhetapahtuma, mukana: Helluntaisrk. kuoro ja lapsikuoro. Klo 18 Sanan ja rukouksen ilta kirkossa Tarkempi ohjelma tulee srk. kotisivulle myöhemmin Yhteys 1 5

16 Lähettäjä: Lapinlahden Helluntaiseurakunta Kumminkuja LAPINLAHTI Yhteys 1 6

Yhteys 2. LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi

Yhteys 2. LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YHTEYS Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti Heinäkuu 2012 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS -l e h ti ilmestyy kuukauden 1. sunnuntaina. Aineisto

Lisätiedot

Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti YHTEYS SYYSKUU 2013

Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti YHTEYS SYYSKUU 2013 Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti YHTEYS SYYSKUU 2013 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YHTEYS lehti ilmestyy kuukauden 1. sun nuntaina. Aineisto toimitukselle

Lisätiedot

RUKOUS JA PAASTO AIKA SEURAKUNNASSAMME 5-16.2

RUKOUS JA PAASTO AIKA SEURAKUNNASSAMME 5-16.2 YHTEYS Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti HELMIKUU 2012 Yhteys 1 RUKOUS JA PAASTO AIKA SEURAKUNNASSAMME 5-16.2 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS

Lisätiedot

La Y pinla H hden T Hel E untai Y seur S akunnan tiedotuslehti Maalis-toukokuu 2013

La Y pinla H hden T Hel E untai Y seur S akunnan tiedotuslehti Maalis-toukokuu 2013 YHTEYS Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti Maalis-toukokuu 2013 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA PAASTONAJAN HENGELLINEN SISÄLTÖ JA PÄÄMÄÄRÄ www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS -l

Lisätiedot

YHTEYS. Maaliskuu - Toukokuu 2015

YHTEYS. Maaliskuu - Toukokuu 2015 Lapinlahdentiedotuslehti Helluntaiseurakunnan YHTEYS Maaliskuu - Toukokuu 2015 L A P I N L A H D E N H E L L UN T A I S E UR A K UN T A w w w. l a p i n l a h d en h el l u n t a i s eu ra k u n t a. f

Lisätiedot

YHTEYS. Maalis-Toukokuu 2014

YHTEYS. Maalis-Toukokuu 2014 Lapinlahdentiedotuslehti Helluntaiseurakunnan YHTEYS Maalis-Toukokuu 2014 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA Mistä aito ilo syntyy? www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS -l e h ti ilmestyy kuukauden

Lisätiedot

YHTEYS. Kesä-Elokuu 2015

YHTEYS. Kesä-Elokuu 2015 Lapinlahdentiedotuslehti Helluntaiseurakunnan YHTEYS Kesä-Elokuu 2015 L A P I N L A H D E N H E L L UN T A I S E UR A K UN T A w w w. l a p i n l a h d en h el l u n t a i s eu ra k u n t a. f i YHTEYS

Lisätiedot

YHTEYS. Kesä- elokuu 2014

YHTEYS. Kesä- elokuu 2014 Lapinlahdentiedotuslehti Helluntaiseurakunnan YHTEYS Kesä- elokuu 2014 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YHTEYS lehti ilmestyy kuukauden 1. sunnuntaina. Aineisto toimitukselle

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12 Kuukausitiedote huhtikuu 2013 Turuntie 12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin

Lisätiedot

P/E Meidän auttajamme on Her - ra,

P/E Meidän auttajamme on Her - ra, Rukoushetken rakenne noudattaa pienen rukoushetken kaavaa. Rakennetta voidaan käyttää soveltaen. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetken laulettavaksi merkityt

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Toimintakalenteri. lokakuu. Iisalmen Rauhanyhdistys ry

Toimintakalenteri. lokakuu. Iisalmen Rauhanyhdistys ry lokakuu su 02.10. 13:00 SRK Lähetysseurat Iisalmi, Lippuniemen seurakuntakoti Osmo Pekkala ja Seppo Ranua su 02.10. 18:00 SRK Lähetysseurat, Lapinlahti Lapinlahti, Alapitkän kirkko Osmo Pekkala ja Seppo

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

TERVEISET. helmi/maaliskuu 2017 LOHJAN HELLUNTAISEURAKUNNAN JÄSENLEHTI

TERVEISET. helmi/maaliskuu 2017 LOHJAN HELLUNTAISEURAKUNNAN JÄSENLEHTI TERVEISET helmi/maaliskuu 2017 LOHJAN HELLUNTAISEURAKUNNAN JÄSENLEHTI VAPAUS, MITÄ SE MERKITSEE? Tämä vuosi 2017 on meille suomalaisille juhlavuosi, sata vuotta sitten maamme sai itsenäisyyden.tuohon vuosisataan

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2

Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2 Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2 RIPPIKOULUPASSI Ennen leirijaksoa tutustut seurakunnan toimintaan. Rippikoulupassiin keräät merkinnät: 4 jumalanpalveluksesta 2 seurakuntatilaisuudesta (esim. diakonia-

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Toimintakalenteri. helmikuu. Iisalmen Rauhanyhdistys ry

Toimintakalenteri. helmikuu. Iisalmen Rauhanyhdistys ry helmikuu ma 05.02. 17:30 Päiväkerho, Iisalmi Iisalmi, Rauhanyhdistys ti 06.02. 17:30 Päiväkerho, Lapinlahti Lapinlahti, srk-talo ke 07.02. 18:00 Myyjäiset, Iisalmi Iisalmi, Rauhanyhdistys myyjäisryhmät

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 talvileiri, laskettelu la 12.12. klo 18 päiväripari Tästä

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Riistaveden alueseurakunta

Riistaveden alueseurakunta Riistaveden alueseurakunta Kesä 2016 Toukokuu Su 1.5, klo 10, Rukouskirkko, Kirkko. Marjaana Mäkinen ja Riikka Tuura. To 5.5, klo 10, Helatorstain Messu, Kirkko. Viitakko 2-rippikoulun kirkkokäynti, Pystykahvit.

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari RIPPIKOULUPASSI Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Siihen keräät merkinnät: 5 jumalanpalveluksesta 5

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 Naarila 3, Kesä-Angelat, Juvankoski, Vaellus, Purjehdus

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Älä pelkää! LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi

Älä pelkää! LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YHTEYS Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti Joulukuu 2012 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YHTEYS lehti ilmestyy seuraavan kerran vko nro 9 201 3. Lehden

Lisätiedot

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun NASTOLAN SEURAKUNTA RIPPIKOULUINFO 2013 2/5 Ketkä vuorossa? Nyt on aika ilmoittautua rippikouluun. Rippikoulussa sinulla on mahdollisuus pohtia tärkeitä elämään ja

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kauhajoen Helluntaiseurakunta

Kauhajoen Helluntaiseurakunta Kauhajoen Helluntaiseurakunta Seurakuntauutiset Tammikuu 2012 Ps. 18:3 Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00 Harjoitukset 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00 Harjoitukset 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11. Päiväohjelma 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.55 Kokoontuminen luokkaan ja ruokalaulu 12.00 Lounas 13.40 2x oppitunti (kaksoistunti tai 13.40-14.20/14.25-15)

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Opettamassa: Jukka Jämsen TM, Pastori, Lapuan Hiippakuntasihteeri ja Anu Vuola TM, raamattutyön koordinaattori, Raamatunlukijain Liitto ry.

Opettamassa: Jukka Jämsen TM, Pastori, Lapuan Hiippakuntasihteeri ja Anu Vuola TM, raamattutyön koordinaattori, Raamatunlukijain Liitto ry. Opettamassa: Musiikissa : Muita : Ruokailu: Sielunhoito: Rukouspalvelu: Kirjanmyynti: Arpajaiset: Jukka Jämsen TM, Pastori, Lapuan Hiippakuntasihteeri ja Anu Vuola TM, raamattutyön koordinaattori, Raamatunlukijain

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta Sisällys LASTEN PÄIVÄLEIRIT I & II Leiriniemessä 07 09 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN PÄIVÄLEIRI III Leiriniemessä 05 07 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN YÖLEIRIT

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan!

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakuntien näkövammaistyö järjestää näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät tiedot näkövammaisten

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Oulun Helluntaiseurakunta, Uusikatu 78 TIEDOTUSLEHTI

Oulun Helluntaiseurakunta, Uusikatu 78 TIEDOTUSLEHTI Oulun Helluntaiseurakunta, Uusikatu 78 TIEDOTUSLEHTI Helmikuu 2018 Oulun Helluntaiseurakunnan arvot perustuvat Jumalan sanaan, Raamattuun. Ne ovat jokaisen yksilön ihmisarvo, lähimmäisenrakkaus, armo ja

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

TERVEISET JOULU/TAMMIKUU LOHJAN HELLUNTAISEURAKUNNAN JÄSENLEHTI

TERVEISET JOULU/TAMMIKUU LOHJAN HELLUNTAISEURAKUNNAN JÄSENLEHTI TERVEISET JOULU/TAMMIKUU 2016-2017 LOHJAN HELLUNTAISEURAKUNNAN JÄSENLEHTI PASTORIN TERVEHDYS Elämme adventin eli odotuksen aikaa. Jeesuksen aikalaiset odottivat vapautusta roomalaisten sortovallan alta

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Syyskuu-Lokakuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti YHTEYS. Joulu-helmikuu 2013-2014

Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti YHTEYS. Joulu-helmikuu 2013-2014 Lapinlahden Helluntaiseurakunnan tiedotuslehti YHTEYS Joulu-helmikuu 2013-2014 LAPINLAHDEN HELLUNTAISEURAKUNTA www.lapinlahdenhelluntaiseurakunta.fi YH TE YS -l e h ti ilmestyy kuukauden 1. sunnuntaina.

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 1 TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Kun sinut kastettiin, vanhemmillesi, kummeillesi ja seurakunnalle annettiin tehtäväksi huolehtia kristillisestä kasvatuksestasi. Kuulostaa juhlalliselta.

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Rukous päivän päättyessä eli kompletorio

Rukous päivän päättyessä eli kompletorio Rukous päivän päättyessä eli kompletorio (Completorium) Rukoushetken edellä voi olla Valon rukous (s. 91). Tällöin palvelus jatkuu raamatunluvulla (kohta 5). 1. Johdanto Johdannon edellä voi olla virsi,

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 1 Sinulle tarkoitettu elämä

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 1 Sinulle tarkoitettu elämä Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 1 Sinulle tarkoitettu elämä Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet on saatu Raamatun ohjeista ja esimerkeistä, ja tässä

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Halli. Lisätietoja: Berit Tamminen, puh Tapahtuma: Vanhusten viikko Ajankohta: klo: Hallin Palvelutalo

Halli. Lisätietoja: Berit Tamminen, puh Tapahtuma: Vanhusten viikko Ajankohta: klo: Hallin Palvelutalo Halli Lisätietoja: Berit Tamminen, puh. 040 752 1138 Vanhusten viikko 1.10.2017 klo:15.00 Helluntai SRK Helluntai SRK - Vanhusten viikko 2.10.2017 klo:13.00 HallinPalvelutalo Bingo talon asukkaille - Vanhusten

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään seuraavasti:

Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään seuraavasti: KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään seuraavasti: Aika Ti 1.4.2014 klo 18.30 Paikka Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa 2015 1 PERHEMESSUT 25.1. Hyvinkään kirkossa klo 10 8.3. Martin srk-talossa klo 15 15.3. Vehkojan srk-keskuksessa klo 11. Perhebrunssi klo 9.30 alk. 29.3.

Lisätiedot

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Kesäajan 2016 jumalanpalvelukset pyhäpäivisin Tuusniemen alueseurakunnassa Kesäajan tapahtumat Tuusniemen alueseurakunnassa kesä-syyskuu 2016 www.kuopionseurakunnat.fi

Lisätiedot

TUUSNIEMEN ALUESEURAKUNTA KEVÄT 2016

TUUSNIEMEN ALUESEURAKUNTA KEVÄT 2016 TUUSNIEMEN ALUESEURAKUNTA KEVÄT 2016 Usko on valo, joka johdattaa meitä ja loistaa meille pimeydessä. (Martti Luther) Kevätkauden jumalanpalvelukset ja tapahtumat Tuusniemellä Tuusniemen alueseurakunta

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

SENTRAALI HYVÄN OLON KOHTAAMISPAIKKA Porrassalmenkatu 28, Mikkeli SYYSKUU 2017 OHJELMA Huom! Ovet avataan 15 min ennen ensimmäisen ryhmän alkua

SENTRAALI HYVÄN OLON KOHTAAMISPAIKKA Porrassalmenkatu 28, Mikkeli SYYSKUU 2017 OHJELMA Huom! Ovet avataan 15 min ennen ensimmäisen ryhmän alkua 1 SENTRAALI HYVÄN OLON KOHTAAMISPAIKKA Porrassalmenkatu 28, 50100 Mikkeli SYYSKUU 2017 OHJELMA Huom! Ovet avataan 15 min ennen ensimmäisen ryhmän alkua Selitykset ohjelmien toimipaikoille: Iso Sali= sentraalin

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai 9.11.2015 klo 18.00 Esikoislestadiolaiset ry:n rukoushuone, Koivistonpuistikko 53

Seurakuntaneuvosto Maanantai 9.11.2015 klo 18.00 Esikoislestadiolaiset ry:n rukoushuone, Koivistonpuistikko 53 Porin Teljän SN 9.11.2015 1 / 6 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 9/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 9.11.2015 klo 18.00 Esikoislestadiolaiset ry:n rukoushuone, Koivistonpuistikko 53 Huhtala,

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa!

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Tapanilan syksy nettiin 2016 Aikuisille Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Kamarikuoro tiistaisin klo 18.30-20.30, 6.9-13.12. Olga Mäkinen 050-4616901. Aikuisten sähly ke 13.1. -18.5. klo 19-20.

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 3 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0031 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

8.3.2010. - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja. Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6

8.3.2010. - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja. Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6 8.3.2010 - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6 1 Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut Lasten leiri 7.6.-9.6. 8-12 -vuotiaille.

Lisätiedot

Psalmin kertosäkeitä

Psalmin kertosäkeitä Psalmin kertosäkeitä Kaste Tämän päivän on Herra tehnyt Ps. 118:24. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 852. Tuomo Nikkola 2001 Tä - män päi - vän on Her - ra teh - nyt, i - loit - kaa ja rie - muit

Lisätiedot

ARMO. Syyskuu nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi Joh.4:35. Hattulan Kotikirkon kuukausitiedote

ARMO. Syyskuu nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi Joh.4:35. Hattulan Kotikirkon kuukausitiedote ARMO Hattulan Kotikirkon kuukausitiedote Syyskuu 2014 nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi Joh.4:35 Pääkirjoitus Mahdollisuus Muutokseen Reskan Piste Saimme

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Onko minulla velkaa muille ihmisille? Tommi Hintsanen. 3. Kevään tapahtumia..4. Keskeneräisiä töitä Tuula Nykänen...5. Velka kasvaa Tuula Nykänen 6

Onko minulla velkaa muille ihmisille? Tommi Hintsanen. 3. Kevään tapahtumia..4. Keskeneräisiä töitä Tuula Nykänen...5. Velka kasvaa Tuula Nykänen 6 1/2014 TÄSSÄ LEHDESSÄ: Onko minulla velkaa muille ihmisille? Tommi Hintsanen. 3 Kevään tapahtumia..4 Keskeneräisiä töitä Tuula Nykänen......5 Velka kasvaa Tuula Nykänen 6 Runo Rukous Mirja Nykänen. 7 Vanhimmiston

Lisätiedot

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ Näiltä sivuilta löydät Kuopion ev.lut. seurakuntien leiri- ja retkitarjonnan sekä ilmoittautumisohjeet. Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot