TUNTI- OPETTAJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUNTI- OPETTAJAN OPAS"

Transkriptio

1 TUNTI- OPETTAJAN OPAS Lukuvuosi

2 Tervetuloa tuntiopettajaksi Helsingin työväenopistoon! Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto on jo yli 100 vuotta tarjonnut aikuisille yleissivistävää koulutusta ja harrastusmahdollisuuksia. Työväenopistossa voivat opiskella kaikki yli 16-vuotiaat asuinpaikasta riippumatta. Vuosittain kurssilaisia on yli ja erilaisia kursseja yli Työväenopiston toiminta jakautuu ympäri kaupunkia. Opiston päärakennus Opistotalo, sijaitsee Helsinginkatu 26:ssa Kalliossa. Muut toimipisteet ovat Kaapelitehdas, Stoa, Herttoniemen Silkkikutomo, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Oulunkylätalo, Pohjois-Haaga ja Kuvataidekeskus Happi. Lisäksi opetusta tarjotaan muun muassa kaupungin peruskoulujen, kirjastojen ja palvelukeskusten tiloissa. Kurssien lisäksi työväenopistolla järjestetään vuosittain satoja luentoja, konsertteja, näyttelyitä ja tapahtumia. Suurin osa näistä tilaisuuksista on maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Arvot Asiakaslähtöisyys Ihmisten kunnioittaminen Yhteistoiminnallisuus Avoimuus Vastuu työstään Oppiminen Visio 2020 Helsingin työväenopisto on rohkea ja arvostettu aikuisopetuksen suunnannäyttäjä lähellä ihmistä. Kannen kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää 2015 Työväenopiston arkisto 2

3 Tuntiopettajan opas Lukuvuosi Sisällys: Arvot...2 Visio Sisällysluettelo...3 OPETTAJANA AIKUISTEN OPISTOSSA...4 Opettajana aikuisten opistossa...4 Työväenopiston tehtävä...4 Ainealatiimit opettajan apuna...4 Kurssien suunnittelu...4 Aikuinen oppijana...4 Opetuksen tavoitteet...5 Opetuksen arviointi ja palaute...5 OPETTAJAN TYÖSUHDE...6 Työsuhteen alkaessa...6 Säädöksiä työsuhteesta...7 Työsopimus ja palkanmaksu...7 Opetuksen raportointi Tuntiopettajan etuja Tärkeitä käytännön tietoja ja ohjeita Opetuskausi ja loma-ajat Asiakaspalvelu Toimistojen aukioloajat Tuntiopettajien sähköpostilista Ihmiset ja paikat Opetuksen ja opiskelun tueksi Avoimet oppimisympäristöt ja -tilat Kirjasto ja av-keskus Toimipisteet ja opetuspaikat...20 Historiaa ja lisätietoa...24 Opistolaisyhdistys ry...27 Turvallisuus ja vaaratilanteet...28 Liitteet

4 Opettajana aikuisten opistossa Työväenopiston tehtävä Suomenkielisen työväenopiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunki. Kaupungin toinen kansalaisopisto Arbis tarjoaa ruotsinkielisiä opistopalveluja. Opiskelijat ovat tervetulleita kumpaankin opistoon kielestä riippumatta. Opiston toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä, jonka mukaan vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on tukea yksilön omaehtoista kehittymistä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja valmiuksia toimia yhteisöissä ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Vapaassa sivistys-työssä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Työväenopisto toimii eri puolilla kaupunkia ja pyrkii näin ehkäisemään eri kaupunginosien ja väestöryhmien välisen eriarvoistumisen lisääntymistä. Edulliset kurssimaksut ja kurssimaksualennukset mahdollistavat myös vähävaraisten opiskelun opistossa. Ainealatiimit opettajan apuna Tuntiopettajien työpanos on erittäin tärkeä, koska noin 80 prosenttia opetuksesta toteutetaan tuntiopettajien voimin. Tuntiopettajan lähin kontakti on kurssin vastuuhenkilö (suunnittelijaopettaja, johtava opettaja tai muu opiston suunnittelija), jolta saa apua opetuksen suunnitteluun. Jokainen aineala muodostaa oman tiiminsä, jota luotsaa tiimivastaava: ainealan johtava opettaja tai suunnittelijaopettaja. Tiimeissä pohditaan ainealan opetukseen liittyviä kysymyksiä, suunnitellaan koko ainealan vuotuista opetustarjontaa ja luodaan pitemmän aikajakson kehitystavoitteita. Tiimit voivat järjestää myös ainealansa opettajien koulutustilaisuuksia, joihin tuntiopettajat ovat tervetulleita. Nämä koulutukset toteutetaan useimmiten opiston yleisen opettajainkokouksen yhteydessä kahdesti vuodessa. Kurssien suunnittelu Opistossa ilmestyy opinto-ohjelma sekä syys- että kevätlukukaudeksi. Syyskauden kurssien suunnittelu alkaa maaliskuun opettajainkokouksen jälkeen, kevään kurssien suunnittelu syyskuussa. Joissakin ainealoissa suunnitellaan osa kursseista koko lukuvuodeksi jo keväällä. Kurssiehdotuksen voi tehdä Kursorisssa, sähköpostilla tai kurssiehdotuslomakkeella suunnittelijoille. Lomake löytyy opiston internetsivuilta Uusia kurssi-ideoita voi esittää myös muina aikoina. Aikuinen oppijana Vapaan sivistystyön oppilaitoksessa aikuisopiskeluryhmät voivat olla hyvin heterogeenisia. Samassa ryhmässä voivat osallistujien ikä, tiedot, taidot, koulutus ja sosiaalinen tausta vaihdella suurestikin. Yhteistä opiskelijoille on se, että kursseille 4

5 hakeudutaan vapaaehtoisesti. Motivaatio opiskeluun on siis korkea. Oppimisen tavoitteet eri opiskelijoiden välillä voivat myös poiketa toisistaan. Kun yksi pitää edistymistä valitsemassaan oppiaineessa tärkeimpänä, toiselle ryhmän suoma sosiaalinen kanssakäyminen on etusijalla. Opettaja kääntää ryhmän heterogeenisuuden eduksi hyödyntämällä osallistujien erilaisia taitoja työskentelyssä. Aikuinen oppii ikään katsomatta, mutta hiukan eri tavoin kuin lapsi. Aikuisen looginen päättelykyky ja kokemus esimerkiksi voivat korvata hyvän muistin. On tärkeää käyttää uuden asian oppimiseen useaa erilaista, eri aistien kautta välittyvää metodia. Opiskeluryhmän aloittaessa kannattaa korostaa ryhmän yhteisiä tavoitteita, tutustuttaa opiskelijat toisiinsa ja hälventää mahdollista opiskelijoiden erilaisista lähtökohdista johtuvaa, opiskelua jarruttavaa erilaisuutta. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että tutustumisen yhteydessä ei tuoda esiin oppiarvoja ja sosiaalista asemaa vaan keskitytään opiskelijan kokemuksiin ja tavoitteisiin opiskeltavassa aineessa. Opetuksen tavoitteet Oman kurssin tavoitteiden ohella opettaja ottaa suunnittelussa huomioon myös aineen yhteiset tavoitteet. On mietittävä, miten kurssisi liittyy aineen/ainealan kokonaisuuteen. Tässä pohdiskelussa auttaa kurssin vastuuhenkilö ja ainealan tiimi. Kurssin tavoitteiden asettelu ja niiden kuvaaminen parilla lauseella auttaa kurssin rakentamisessa. Tavoitteen määritteleminen auttaa sisällön ja menetelmien valinnassa. Opettaja joutuu sovittamaan omat opetustavoitteensa ryhmän odotuksiin ja toiveisiin. Ennalta suunniteltua ei aina voi toteuttaa alkuperäisen idean mukaan. Aito vuorovaikutus, ryhmän kuunteleminen ja joustava suhtautuminen omiin ennakkosuunnitelmiin auttavat pääsemään hyvään lopputulokseen. Osan tavoitteista voi jättää ryhmän päätettäväksi. Opetuksen arviointi ja palaute Oman opetuksesi onnistumista voit arvioida sekä itse että pyytää palautetta opiskelijoilta. Itsearvioinnissa voi kysyä: Pääsinkö siihen, mihin pyrin (tavoitteet)? Mikä onnistui? Miksi? Mikä meni pieleen? Miksi? Mitä kannattaa muuttaa seuraavalla kerralla? Opiskelijoille suunnatussa palautteessa kysytään usein samansuuntaisia asioita. Palautteen voi pyytää suullisena tai kirjallisena, yksilökohtaisesti tai pikku ryhmien pohtimana. Palaute on oman opetuksesi kehittämisen edellytys: ammattitaito lisääntyy, tulee enemmän varmuutta ja pystyy paremmin vastaamaan oman opetusalan haasteisiin. Palautteen vastaanottaminen ei aina ole helppoa. Joskus voi olla jopa pelottavaa saada opiskelijoiden palaute. 5

6 Saamaasi palautetta voit työstää seuraavasti: Suhtaudu palautteeseen asiakeskeisesti. Kyse on opetuksesta ja sen sisällön parantamisesta. Poimi olennaisin, eliminoi tunnepurkaukset. Älä loukkaannu. Kömpelö sanamuoto voi olla tahatonta taitamattomuutta. Pelkästään positiivinen palaute voi johtaa vääränlaiseen itsetyytyväisyyteen. Kriittisessä palautteessa on aina kehittymisen siemen. Palaute on aina kiitoksen arvoinen. Aina et voi olla parhaimmillasi, hyväksy se. Anna itsellesi anteeksi. Kaikkia et voi miellyttää koskaan. Asennoidu myönteisesti. Vaikeudet ovat voittamista varten. Katse eteenpäin. Kurssipalautekysely Opistossa kerätään sähköinen kurssipalaute kaikista kursseista. Kurssipalautelinkki lähetetään automaattisesti jokaisen opiskelijan sähköpostiin. Opisto on osa kaupungin palveluorganisaatiota. Kehitämme palautteen perusteella opiston toimintaa. Työsuhteen alkaessa Työntekijäksi rekisteröintiä ja palkanmaksua varten opisto tarvitsee seuraavat dokumentit: perustietolomake (saa vastuuhenkilöltä tai toimistoista) verokortti (ellei verokorttia ole toimitettu, ennakonpidätys on 60 %) tutkintotodistukset (palkka määräytyy korkeimman tutkinnon mukaan) työtodistukset (kansalais- tai työväenopistojen) opetustyöstä, ks. Määrävuosikorotus mahdollinen sivutoimilupa Mikäli työsuhteessasi on ollut yli vuoden pituinen tauko, toimita vastuuhenkilölle perustietolomake ja huolehdi, että tutkintotietosi opiston rekisterissä ovat ajantasaiset. Pankkiyhteyden muutos tehdään aina perustietolomakkeella. Muista myös aina ilmoittaa vastuuhenkilölle kaikista henkilötietoihin tulleista muutoksista perustietolomakkeella. Kaikissa opetukseesi liittyvissä asioissa ensisijainen yhteyshenkilösi on kurssiesi vastuuhenkilö. Tarvittaessa vastuuhenkilö opastaa ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon. 6

7 Opettajan työsuhde Säädöksiä työsuhteesta Työsuhteen alkamisessa noudatetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen I luvun 6 :n määräyksiä. Työsuhde ja siihen perustuvat oikeudet alkavat siitä päivästä, jona työntekijä tosiasiallisesti ryhtyy työhön. Työsopimuksessa mainittu kurssi voidaan irtisanoa 14 päivän irtisanomisaikaa noudattaen, jos kurssin opiskelijamäärä on ollut 3 kertaa alle vähimmäisopiskelijamäärän. Työsopimus voidaan purkaa työsopimuslain 8 luvun 1 :n tarkoittamissa tapauksissa. Tuntiopettajan vastuulla on ilmoittaa kurssin vastuuhenkilölle, jos kurssi on vaarassa mennä alamittaiseksi. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OSIO F, Kansalaisopiston tuntiopettajat, 12 ) mukaan työsopimuksen mukaisiin opettajainkokouksiin osallistuminen kuuluu tuntiopettajan velvollisuuksiin. Työsopimus ja palkanmaksu Tuntiopettajan kanssa tehdään määräaikainen työsopimus, jonka allekirjoittavat tuntiopettaja ja koulutuspäällikkö. Tuntiopettaja allekirjoittaa saamansa kaksi työsopimusta ja palauttaa toisen opiston toimistoon. Palkka Tuntiopettajan tuntipalkkiot ovat seuraavat: a) ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut tuntiopettaja 28,13 b) tuntiopettaja, jolla on muu asetuksen (986/1998) mukainen tutkinto tai kelpoisuus (yleensä alempi korkeakoulututkinto) 26,31 c) muut tuntiopettajat 24,97 Kansanopiston ja kansalaisopiston päätoimisen opettajan kelpoisuuden omaavalle sekä tuntiopettajalle, joka on suorittanut 35 opintoviikon tai vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, maksetaan 10 % ja pelkästään aikuiskasvatuksen perusopinnot suorittaneelle 5% korkeampi tuntipalkkio kuin mitä asianomaiselle opettajalle muutoin maksetaan. Luennoitsijoiden palkkioista on erillinen sopimus. HUOM! Palkka maksetaan päiväkirjamerkintöjen pohjalta. Vuosilomakorvaus ja lomaraha, sairausajan, äitiysvapaan palkka sekä tilapäinen hoitovapaa. Määräytyvät kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen OSIO F, Kansalaisopiston tuntiopettajat 15, 16, 17 ja 18 :n määräysten mukaisesti. Sopimukset löytyvät toimistoista. 7

8 Opettajan työsuhde Määrävuosikorotus Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle, joka on kolme vuotta opettanut vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa joko omassa tai jossain muussa kansalais- ja työväenopistossa, maksetaan 6 % korkeampi tuntipalkkio. Soveltamisohje Opetustuntimäärää laskettaessa otetaan huomioon vain yhden kansalaisopiston tunnit. Määrävuosikorotuksen maksaminen edellyttää lisäksi, että opettaja opettaa asianomaisessa kansalais- tai työväenopistossa keskimäärin vähintään 16 viikkotuntia. Jakajana käytetään työviikkojen määrää. Määrävuosikorotusta on haettava kirjallisesti kahden vuoden kuluessa siitä kun oikeus korotukseen on syntynyt. Palkan maksaminen Palkanmaksukausi on yksi kalenterikuukausi ja palkka maksetaan kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään sen viimeisenä pankkipäivänä. Palkkatietojen siirto maksatukseen tehdään kuun puolivälissä. Tämän jälkeen tehdyt muutokset siirtävät palkanmaksun seuraavan kuun loppuun. Mahdolliset korjaukset näkyvät siis seuraavassa palkassa. Verkkopalkka Kaupungin työntekijät saavat palkkalaskelmansa sähköisenä oman verkkopankkinsa kautta. Verkkopalkkapalvelun kautta pääsee tarkastelemaan palkkalaskelmaansa ajasta ja paikasta riippumatta. Palkkalaskelma on tuntipalkkaisilla nähtävissä verkkopankissa 1 arkipäivä ennen palkan maksupäivää. Aikaisemmat palkkalaskelmat ovat nähtävissä verkkopankissa 18 kk palvelun käyttöönotosta. Verkkopalkkalaskelma vastaa ulkoasultaan paperista palkkalaskelmaa ja sen voi tarvittaessa tulostaa myös paperille. Palvelu edellyttää Nordean, Sampo-pankin, Handelsbankenin, Säästöpankki- tai Osuuspankkiryhmän verkkopalvelutunnuksia. Mikäli sinulla ei ole minkään yllä mainitun pankin verkkopalvelutunnuksia, voit saada paperisen palkkalaskelman merkitsemällä asian perustietolomakkeeseen. 8

9 Työsopimus- ja palkka-asioita opistossa hoidetaan keskitetysti seuraavasti: Kielet ja tietoaineet (vieraat kielet, suomi toisena kielenä, yhteiskunnalliset, luonto ja ympäristö, merenkulku) Tuula Olin ja Nina Heiman Taideaineet (kuvataide, musiikki, kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli) Pekka Kankainen ja Nelly Tarna Taitoaineet (liikunta, hyvinvointi ja terveys, kotitalous, käsityö, tietotekniikka) Terhi Topp ja Sari Tuppurainen Voit kuitenkin tarvittaessa edelleen asioida lähimmän opistosihteerin välityksellä. Muutokset työsopimukseen Muutosta työsopimukseen voi hakea perustellusta syystä. Muutoksista ja sijaisista on ehdottomasti sovittava etukäteen kurssin vastuuhenkilön kanssa. Muutoksista tehdään kirjallinen muutosesitys (lomake Esitys muutoksesta työsopimukseen) vähintään kaksi viikkoa ennen muutettavaa kurssia tai tuntia. Lomakkeen saa vastuuhenkilöltä. Päätöksen asiassa tekee koulutuspäällikkö. Opettaja voi ehdottaa sijaista, mutta opisto tekee päätöksen sijaiseksi ottamisesta. Sairauspoissaolot Tuntiopettajien tulee ilmoittaa sairauspoissaolostaan välittömästi kurssin vastuuhenkilölle tai toimistoon puh Ilmoita sairastumisesta AINA puhelimitse. Tekstiviestillä tai sähköpostilla ei saa ilmoittaa poissaolosta. Äkillisestä sairastumisesta viikonloppuopetuksen aikana ilmoitetaan opetuspaikan opistoisännälle. Katso puhelinnumerot yhteystietolistasta. Sairauspoissaoloista täytetään aina heti työhön palattua lomake Sairauslomahakemus, joka toimitetaan koulutuspäällikölle. Sairausajan palkka maksetaan vain hakemuksen perusteella OV TES:n mukaan. ks. lisätietoa LIITE 2 s. 30. Matkakustannusten korvaukset Tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset halvimman julkisen kulkuneuvon Helsingin sisäisen tai seutulipun arvolipun mukaisesti tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen, mikäli työmatka ylittää kuusi kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin. Matkakustannusten korvaukset ovat veronalaista tuloa. Matkakorvausten saamisesta saa lisätietoa toimistoista. 9

10 Opettajan työsuhde Tuntiopettaja, jonka säännöllinen viikkotyöaika on vähintään 10 tuntia, on oikeutettu työsuhdematkalippuetuun, mikä annetaan hakemuksesta työmatkasetelinä (yksi 10 :n seteli täyttä työssäolokuukautta kohti). Matkakustannusten korvaukset ja työsuhdematkalippuetu ovat vaihtoehtoisia, molempia ei voi saada yhtä aikaa. Kertaluentopalkkio sisältää matkakorvauksen. Työsuhteen päättyessä Kun työsopimuksen mukainen työsuhde päättyy, tuntiopettajan on palautettava kaikki opiston opetuskäyttöön luovuttamat välineet (puhelin, avaimet, tms.) takaisin opistolle. Työsuhteesta voi saada todistuksen työsuhteen kestosta tai työtodistuksen. Opetuksen raportointi Päiväkirjat ja läsnäololistat ovat virallisia asiakirjoja. Opetuskaudella opistossa on käytössä sekä paperisia että sähköisiä päiväkirjoja ja läsnäololistoja. Paperiset asiakirjat tulee säilyttää opetuspaikalla niille varatuissa kansioissa. Sähköiset asiakirjat säilyvät Kursor-kurssinhallintajärjestelmässä. Päiväkirjaan tehdään opetuskertaa koskevat merkinnät jokaisen opetuskerran jälkeen ja paperisiin asiakirjoihin ne vahvistetaan omakätisellä allekirjoituksella. Läsnäololistaan merkitään kullakin kurssikerralla läsnä olleet opiskelijat. Merkinnät sähköisiin asiakirjoihin on tehtävä viimeistään kurssikertaa seuraavana vuorokautena. Syksystä 2015 alkaen tietotekniikan opettajien lisäksi kaikki vakituiset opettajat ja kielten tuntiopettajat huolehtivat kurssiensa päiväkirja- ja läsnäolojen merkinnät sähköisesti. Keväästä 2016 lähtien kaikki loputkin aineet siirtyvät näiden sähköisten asiakirjojen käyttöön. Poikkeuksen tekevät yleisluennot, joiden päiväkirjat toimitetaan toistaiseksi paperisina. Tätä sähköistä asioimista varten tarvitset tunnukset, jotka saat kirjautumalla ensin kurssitietojärjestelmään osoitteessa ilmonet.fi. Osoitteessa löytyvät kurssisi asiakirjat. Käyttäjätunnus ja salasana ovat molemmissa samat. Vaikka oman aineesi listat tulostetaan vielä opetuspaikoille paperisina, voit kuitenkin niin halutessasi käyttää jo sähköistä versiota. Ilmoita asiasta kuitenkin hyvissä ajoin ennen kurssin alkua kurssisi vastuuhenkilölle. Läsnäololistan perusteella opiskelija saa toimistosta osallistumistodistuksen niin halutessaan. Opiskelijan ottaminen kurssille Opiskelijat ilmoittautuvat kursseille aina -palvelun tai toimiston kautta. Opettaja ei saa ottaa opiskelijaa kurssille. Opettajan kautta ei voi perua kurssille osallistumista. Kurssi perutaan -palvelussa, puhelimitse tai toimistossa. 10

11 Tuntiopettajan etuja Koulutusapuraha Tuntiopettajilla on mahdollisuus anoa opistolta apurahaa oman opetuksensa kehittämiseksi tarkoitetuille kursseille osallistumista varten. Anomus on tehtävä kirjallisesti koulutushakemuslomakkeella, jota on saatavissa opiston toimistosta. Koulutushakemus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen anottua koulutusta. Alennukset kurssimaksuista Työsopimuksessa työkauden aikana opetusta tai muuta työtä vähintään 24 tuntia: Tietotekniikka-kursseista ei kurssimaksua eikä monistemaksua Kurssimaksuista, jotka ovat korkeintaan 8 euroa maksetaan normaali hinta Kurssimaksuista, jotka ovat yli 8 euroa maksetaan 8 euroa kurssi Ruoanvalmistuskurssi Yllä määritelty kurssimaksu +ruoka-ainemaksu Liikunta-kursseista ei kurssimaksua (ei koske ERI-kursseja) Helsingin kaupungin henkilöstökortti Tuntiopettajalle, jonka yhtäjaksoinen palvelussuhde kestää yli kuukauden ja säännöllinen keskimääräinen viikkotyöaika on vähintään 10 viikkotuntia, annetaan pyynnöstä henkilökohtainen kuvaton henkilöstökortti. Kortilla saa alennuksia mm. Palmian henkilöstöravintoloista ja tietyissä liikunta- ja kulttuuripaikoissa. Tarkempia tietoja toimistoista. Työterveyshuolto Työterveyspalvelujen käyttöoikeus on tuntiopettajalla, jonka säännöllinen keskimääräinen viikkotyöaika on 10 tuntia. Työterveyshuollossa tuntiopettajia palvelevat opistolle nimetyt työterveyshoitaja, työterveyslääkäri ja työterveyspsykologi. Työterveyshuolto edistää työyhteisöjen ja organisaatioiden työhyvinvointia sekä ennaltaehkäisee ja hoitaa työkykyä haittaavia sairauksia. Muissa tapauksissa otetaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen. Työhyvinvointi ja työsuojelu Henkilöstön työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen panostetaan monella tavalla Helsingin kaupungilla. Tavoitteena on edistää työturvallisuusasioiden, työsuojelun yhteistoiminnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin toteutumista. Työhyvinvointi- ja työsuojeluasioissa tuntiopettaja ottaa yhteyttä ensin vastuuhenkilöön ja sen jälkeen esimieheen tai yhteistoimintavastaavaan. Tarkempi kooste opiston työsuojelu- ja yhteistoimintaohjeista on nähtävissä opettajainhuoneissa. 11

12 Opettajan työsuhde Opettajien työsuojeluvaltuutetut: Hanna Näremaa-Perälä, puh , Mäkelänkatu 84 (opetusvirasto), Työsuojelupäällikkö: Marja Paukkonen, puh , Hämeentie 11A (opetusvirasto), Henkilöstötoimikunnan sihteeri: kehittämispäällikkö Veikko Torvinen, puh / , Opettajien yhteistoimintavastaavat: Kielet ja tietoaineet: Pia Castrén-Aaltonen, p , Taitoaineet: Jouko Sirenius, p , Taideaineet: Saija Purhonen, p , Tyhy-toiminta Opisto järjestää tyhy-toimintaa päätoimisille ja päätoimisluonteisesti, vähintään 16 tuntia viikossa työskenteleville opettajille. Ilmoitamme tyhy-toiminnasta sähköpostitse. Lisätiedot: Veikko Torvinen puh , 12

13 Käytännön tietoja ja ohjeita Asiakaspalvelu Työväenopiston asiakaspalvelu puh Sähköposti: Toimistot ja aukioloajat Kanneltalo Klaneettitie 5, 2. krs puh Malmitalo Ala-Malmin tori 1 B, puh Opistotalo Helsinginkatu 26 puh Stoa Itäkeskus, Turunlinnantie 1 puh Ma to klo 9 17, pe su suljettu Syyskuussa ma to klo 9 18 Lukukausien ulkopuolella ma to klo 9 16 Juhlapyhien aattoina klo 9 12 Suljettu Muissa toimipisteissä asiakkaita palvelevat opistoisännät toimipisteen aukioloaikoina: Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 C, 3. krs puh Pohjois-Haagan opetuspiste Näyttelijäntie 14, 2. krs puh Oulunkylätalo Kylänvanhimmantie 25 puh Silkkikutomo Laivalahdenkatu 2b A puh Vuotalo* Mosaiikkitori 2 puh Happi* Sörnäisten rantatie 31 puh *opistoisäntäpalvelut opetusaikojen yhteydessä. Opetuskausi ja loma-ajat: Syyskausi Syysloma (vko 42) Kevätkausi Talviloma (vko 8) Opettajainkokous pe Pääsiäisloma Syyskausi Syysloma (vko 42) Opetuksesta ja opetustiloista Oppitunnit aloitetaan ja lopetetaan täsmällisesti. Tuuletuksen, välineiden tuonnin/viennin, taulunpyyhinnän ja muun tarvittavan järjestelyn vuoksi ryhmän vaihtoväli on vähintään 15 min. Erityisesti illan viimeisten tuntien kohdalla opettajan on oltava täsmällinen tunnin päättymisajasta ja huolehdittava opetustilan tyhjenemisestä. Opettaja on vastuussa luokasta ja sen välineistä opetustuntien ajan. Opistoisännät ja vahtimestaripalvelut Kysy opistoisänniltä käytännön järjestelyistä, kuten luokkatiloista, opetusvälineistä ja kopioinnista. Luokkien kalustejärjestelyistä sekä opetusvälineistä on hyvä esittää toivomukset opistoisännille hyvissä ajoin ennen tuntia. 13

14 Kopiointi Opiston omissa opetuspaikoissa voit toimittaa etukäteen kopioitavan materiaalin opistoisännille vähintään päivää aikaisemmin. Kerro viestissäsi päivämäärä ja kellonaika, mihin mennessä opetusmateriaalit tarvitset. Ilman kurssikohtaista kopiointimaksua voi ottaa kaksi kopiota kahden tunnin opetuskertaa ja yhtä opiskelijaa kohti. Työväenopisto noudattaa kopioinnissa tekijänoikeusjärjestö Kopioston ohjeita. Kaapelitehdas: Kanneltalo: Kuvataidekeskus Happi: Malmitalo: Opistotalo: Oulunkylätalo: Pohjois-Haagan opetuspiste: Silkkikutomo: Stoa: Vuotalo: Kouluilla ja muilla opetuspaikoilla on joitain poikkeuksia lukuun ottamatta kopiointimahdollisuus. Tarkempia tietoja saa kyseisen alueen opistoisänniltä. IT-tuki opetuksen apuna Opetuksen IT-tiimi päivystää puhelimessa lukukaudella puh Ongelmatilanteista voi lähettää korjauspyynnön myös osoitteeseen Pyrimme korjaamaan ongelman seuraavaan opetuskertaan mennessä. Tuntiopettajien sähköpostilista Tuntiopettajille lähetetään tiedotteita sähköpostitse mm. tyhy-toiminnasta, henkilöstökerhon tapahtumista ja opiston ajankohtaisista asioista. Mikäli haluat liittyä tuntiopettajien postituslistalle tai listalta pois, lähetä liittymis-/poistopyyntö osoitteeseen Ole hyvä, ja mainitse viestissä mitä ainetta opetat. Sähköpostilista on koottu eri oppiaineiden postituslistoista. Henkilöstökerho Opiston henkilöstökerho järjestää henkilökunnalle mm. museovierailuja, teatteriretkiä, tutustumiskäyntejä eri paikkoihin sekä henkilökunnan pikkujoulut. Henkilöstökerhon toiminta on tarkoitettu koko henkilöstölle. Seuraa ilmoittelua opettajainhuoneiden ilmoitustauluilta. Voit myös itse lähettää ehdotuksia osoitteeseen Henkilöstökerhon toiminnasta tiedotetaan sähköpostitse osoitteella 14

15 Ihmiset ja paikat Työväenopiston toimintaa johtaa rehtori Taina Saarinen. Opisto muodostuu kolmesta osastosta: opetusosasto, asiakaspalveluosasto ja hallinto-osasto. Opiston päätoimista henkilöstöä on noin 100, joista noin 40 on opettajia. Tuntipalkkaisia työntekijöitä on noin 900. Opetusosasto Osaston tehtäviä ovat mm. opiston opetuksen kehittäminen ja koordinointi sekä opetuksen suuntaaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi osasto vastaa tuntiopettajien palkkaamisesta, perehdyttämiskoulutuksesta sekä opettajaharjoittelijoiden ohjaamisesta. Opetusosastoa johtaa apulaisrehtori Eero Julkunen. Osasto on jaettu kolmeen ainealayksikköön: kielet ja tietoaineet, taitoaineet ja taideaineet, joita johtavat koulutuspäälliköt. Kussakin yksikössä on oppiainekohtaiset ainealatiimit, joiden toimintaa luotsaavat tiimivastaavat eli johtavat opettajat tai suunnittelijaopettajat. Asiakaspalveluosasto Asiakaspalveluosasto vastaa opetuksen tukipalveluista ja alueellisesta yhteistyöstä. Osaston tehtävänä on luoda opetuksen toteuttamiselle mahdollisimman hyvät käytännön olosuhteet. Asiakaspalveluosastoa johtaa osastopäällikkö Hannele Koli-Siiteri. Asiakaspalveluosasto on jaettu kolmeen yksikköön: Toimistopalveluyksikkö huolehtii mm. ilmoittautumisesta kurssille, kurssihuollosta, opettajien toimistopalveluista sekä palkka-asioista. Tilapalveluyksikkö vastaa mm. opiston palveluverkosta, tilasuunnittelusta sekä opetustiloista ja laitteista. Tietopalveluyksikön muodostavat kirjastohenkilöstö ja mediasuunnittelija. Hallinto-osasto Hallinto-osasto huolehtii työväenopiston hallinto- ja tukipalveluista, mm. yleis- ja taloushallinnosta, henkilöstöasioista, laadunhallinnasta ja toimintajärjestelmästä, IT-tuesta sekä viestinnästä. Hallinto-osastoa johtaa osastopäällikkö Marko Enberg. Johtokunta Työväenopiston johtokunnan tehtävänä on valvoa, että opisto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtokunta hyväksyy opetussuunnitelman linjaukset ja painopisteet sekä päättää ne perusteet, joiden mukaan viraston päällikkö vahvistaa kurssikohtaisen opetussuunnitelman sekä päättää mm. kurssimaksuista. Päätösasiakirjat julkaistaanopiston kotisivuilla: paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat Johtokunnan valitsee kaupunginvaltuusto. Johtokunnan toimintakausi on neljä vuotta (kaupunginvaltuuston toimintakausi). 15

16 Organisaatiokaavio Johtokunta Rehtori Taina Saarinen Opetusosasto apulaisrehtori Eero Julkunen Kielet ja tietoaineet Taitoaineet Taideaineet Asiakaspalveluosasto osastopäällikkö Hannele Koli-Siiteri Toimistopalveluyksikkö Tilapalveluyksikkö Tietopalveluyksikkö (kirjasto, av, it-tuki) Hallinto-osasto osastopäällikkö Marko Enberg Hallinto ja henkilöstö Taloushallinto Tietohallinto Viestintä Kielet ja tietoaineet koulutuspäällikkö Merja Jattu-Wahlström Tiimivastaavat Kielet Heikki Tulkki Suomi toisena kielenä S2 Sylvi Lankinen Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri sekä Avoin yliopisto-opetus Pia Castrén-Aaltonen Luonto ja ympäristö sekä merenkulku Merja Jattu-Wahlström Taitoaineet koulutuspäällikkö Jonna Martikainen Tiimivastaavat Hyvinvointi ja terveys Jonna Martikainen Liikunta Päivi Christensen Kotitalous Tiina Lehtonen Käsityö Inga Pihlhjerta Tietotekniikka Juhana Mykrä Taideaineet ts. koulutuspäällikkö Päivi Hytönen Tiimivastaavat Kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli Mervi Tuomikoski Kuvataide Saija Purhonen Musiikki Sini Rautavaara 16

17 Yhteystiedot Taina Saarinen, rehtori puh , Eero Julkunen, apulaisrehtori puh , Kielet ja tietoaineet Merja Jattu-Wahlström, koulutuspäällikkö puh , Kielet Tiimivastaava: Heikki Tulkki, johtava opettaja puh , Kati Collin, puh Kaisa Kiskola, puh Kalle Ahtola, puh Pirkko Niemi, puh Merja Niemistö-Kuronen puh Petri Pasanen, puh Maria Riihelä, puh Tuula Wright, puh Suomi toisena kielenä S2 Tiimivastaava: Sylvi Lankinen, suunnittelijaopettaja puh , Aili Mehiläinen, puh Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri, Avoin yliopisto-opetus Tiimivastaava: Pia Castrén-Aaltonen, johtava opettaja puh , Tommi-Tapio Hämäläinen puh Luonto ja ympäristö, Merenkulku Tiimivastaava: Merja Jattu-Wahlström, koulutuspäällikkö puh Taideaineet Päivi Hytönen, koulutuspäällikkö, ts. puh , Kirjallisuus, teatteri, äidinkieli Tiimivastaava: Mervi Tuomikoski, johtava opettaja puh , Ulla Tarvainen, teatteri, puh Katariina Kaarlela, puh Kuvataide Tiimivastaava: Saija Purhonen, johtava opettaja puh , Maija Blomqvist-Hauru, puh Marie-José Dings, puh Annu Kapulainen, puh Mervi Karhunen, puh Lea Kömi, puh Ari Myllymäki, puh Alina Sinivaara, puh Musiikki Tiimivastaava: Sini Rautavaara, johtava opettaja puh , Veli-Antti Koivuranta, puh Eeva Lauttamus-Lindberg puh Vesa Lintula, puh Elisa Tan, puh Musiikinopetuksen yhteinen sähköpostiosoite: 17

18 Taitoaineet Jonna Martikainen, koulutuspäällikkö puh , Hyvinvointi ja terveys Tiimivastaava: Jonna Martikainen, koulutuspäällikkö puh , Liikunta, tanssi ja jooga Tiimivastaava: Päivi Christensen, suunnittelijaopettaja puh , Laura Cedras, puh Kotitalous Tiimivastaava: Tiina Lehtonen, suunnittelijaopettaja puh , Mirva Mäkipää, puh Jouko Sirenius, puh Käsityö: Tekstiilityö, tekninen työ, erikoistekniikat Tiimivastaava: Inga Pihlhjerta, johtava opettaja puh , Jouni Lassila, puh , tekninen työ Outi Honkimaa, puh Leena Karhu, puh Tupu Mentu, puh Kirsti Soukka, puh Päivi Tiitinen, puh , kudonta Raija Torni, puh Käsityönopetuksen yhteinen sähköpostiosoite: Tietotekniikka Tiimivastaava: Juhana Mykrä, suunnittelijaopettaja puh , Galina Hanina, puh tietotekniikkaa venäjäksi Mikko Kääriäinen, puh Marjaana Lindqvist, puh Mika Mikkola, puh Muun päätoimisen henkilöstön ajantasaiset yhteystiedot: yhteystiedot-ja-palaute/henkilokunta 18

19 Opetuksen tueksi Avoimet oppimisympäristöt Aino avoin oppimiskeskus Opistotalo Helsinginkatu 26, 3. krs puh , Avoinna opetuskaudella ma ke 13 20, to pe Aino on tila omatoimista opiskelua varten. Sen palveluja voivat käyttää sekä opintoryhmät että yksittäiset opiskelijat. Ainossa on mahdollista saada tiedonhaun ohjausta. Tarkemmat tiedot kirjastosta. Avoin aula Opistotalo Helsinginkatu 26, 3. krs. Avoinna Opistotalon aukioloaikoina. Tiedustelut ja opastus puh tai Avoimessa aulassa voi itsenäisesti kuunnella kielten oppikirjaäänitteitä ja katsella kielten video-ohjelmia. Ajanvarausta ei tarvita. Ilmari IT-luokka Opistotalo Helsinginkatu 26, 3. krs Marjaana Lindqvist, suunnittelijaopettaja puh , Ilmari on tietokonein varustettu luokkatila, jossa opintoryhmät voivat kokoontua joko säännöllisesti tai vain silloin, kun opetuksessa tarvitaan tietokoneita ja internetyhteyttä. Jos olet kiinnostunut tietokoneiden hyödyntämisestä opetuksessa, ota yhteyttä. Samalla voit varata Ilmarin käyttöösi. Kielistudio Sakari Opistotalo Helsinginkatu 26, 3. krs. Tiedustelut puh Kirjasto ja AV-keskus Kirjasto Opistotalo Helsinginkatu 26, 2. krs puh , Avoinna opetuskaudella ma to ja pe Sari Antikainen, kirjastonhoitaja Kirjasto palvelee opettajia ja opiskelijoita. Työväenopiston verkkosivulta pääset kirjaston ja av-keskuk-sen yhteiseen Toivo-tietokantaan, johon aineistotiedot on luetteloitu. Av-keskus Opistotalo Helsinginkatu 26, 3. krs puh , Marja Vihervaara, mediasuunnittelija Av-keskuksen palveluja opettajille ovat mm. materiaalipalvelu, tallennepalvelu sekä videokuvaus ja -tuotanto. Kysy tarkemmin av-keskuksesta. 19

20 Toimipisteet Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 C, 3. krs puh , Opistoisäntäpalvelut puh Postiosoite: PL 5310, Helsingin kaupunki Kanneltalo Klaneettitie 5, 2. krs puh , Opistoisäntäpalvelut puh Postiosoite: PL 5320, Helsingin kaupunki Kuvataidekeskus Happi Sörnäisten rantatie 31 puh , Opistoisäntäpalvelut puh Postiosoite: PL 5330, Helsingin kaupunki Malmitalo Ala-Malmin tori 1 B puh , Opistoisäntäpalvelut puh Postiosoite: PL 5350, Helsingin kaupunki Pohjois-Haagan toimipiste Näyttelijäntie 14, 2. krs, puh Opistoisäntäpalvelut puh Kudonta- ja ompeluluokka puh Postiosoite: PL 5321, Helsingin kaupunki 20

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö OPISTON TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA VISIOT... 2 Keravan Opiston toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot:... 2 KURSSIEN SUUNNITTELU... 2 TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI...

Lisätiedot

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 Kuva Pekka Agarth Sisältö Hallinto ja henkilöstö... 4 HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT, e-mail: etunimi.sukunimi@kajaani.fi... 4 Kaukametsän hallinto ja talouspalvelut...

Lisätiedot

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

Mäntyharjun kansalaisopisto

Mäntyharjun kansalaisopisto Mäntyharjun kansalaisopisto Opettajan opas 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄTOIMINEN HENKILÖKUNTA... 3 KANSALAISOPISTON KANSLIA... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 MAKSUT OPINTOPIIREISSÄ... 4 OPETUS ALKAA... 4 OPINTOSETELIT...

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS 2015-2016

OPETTAJAN OPAS 2015-2016 Järvenpään Opisto Kansakoulunkatu 1, 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2498 jarvenpaanopisto@jarvenpaa.fi www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto OPETTAJAN OPAS 2015-2016 Koulutustarveselvitykset Kurssiehdotus

Lisätiedot

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma.

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma. Sisällys Tervetuloa töihin!... 2 Yleistietoa opistosta... 3 Tiiviisti taloudesta... 4 Päätoiminen henkilöstö... 5 Lukuvuoden 2015-2016 aikataulu... 6 Perehdyttäminen... 6 Työsopimus... 6 Rikosrekisteriote...

Lisätiedot

Lue tämä opas huolellisesti, löydät siitä varmasti vastauksia useimpiin kysymyksiisi.

Lue tämä opas huolellisesti, löydät siitä varmasti vastauksia useimpiin kysymyksiisi. Päivitetty 25.8.2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS TYÖVUODELLE 2015 2016 TERVETULOA JOUKKOOMME Tervetuloa opettajaksi Saarijärven kaupungin omistamaan kansalaisopistoon. Toimimme Saarijärven ja Kannonkosken alueilla.

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto!

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto! OPETTAJAN OPAS 2015 2016 lapinlahtelaisten yhteinen opisto! KASKIKUUSEN KANSALAISOPISTO YHTEINEN OPISTOMME! YHTEYSTIEDOT Kaskikuusen kansalaisopisto Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI puh. rehtori 040-488 3201

Lisätiedot

Opettajaohjeet. Kuva Vesa Mikkola

Opettajaohjeet. Kuva Vesa Mikkola Opettajaohjeet Kuva Vesa Mikkola Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan Setlementti ry:n ylläpitämä Ahjolan kansalaisopisto on perustettu v. 1935. Kansalaisopisto on merkittävä osa Ahjolan Setlementin toimintaa.

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 Rovalan Setlementti ry Rovala 5, 96100 ROVANIEMI puh. 040 487 3010, fax (016) 312 870 kansalaisopisto@rovala.fi www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto Arvoisa tuntiopettajamme

Lisätiedot

Opettajan muistilista 2014-2015. 27.8.2014 Jokihelmen opisto

Opettajan muistilista 2014-2015. 27.8.2014 Jokihelmen opisto Opettajan muistilista 2014-2015 27.8.2014 Jokihelmen opisto Sisältö 1 TERVETULOA JOUKKOOMME JOKIHELMEN OPISTOON... 2 2 TOIMISTOT... 3 2.1 Opiston kotisivu ja sähköposti 3 3 HENKILÖSTÖ... 4 3.1 Opistosihteerit

Lisätiedot

Porvoon kansalaisopisto. Tuntiopettajan opas

Porvoon kansalaisopisto. Tuntiopettajan opas Porvoon kansalaisopisto Tuntiopettajan opas 2014 2015 2 Porvoon kansalaisopisto Työvuosi 2014 2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö 1. Tervetuloa Porvoon kansalaisopistoon... 3 2. Kurssin laadunparantamissykli...

Lisätiedot

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä.

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Uuden henkilöstön opas Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Tervetuloa Tampereen kaupungin tekijäksi! Onneksi olkoon työpaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Tampereen kaupungille.

Lisätiedot

UUDEN TYÖNTEKIJÄN OPAS

UUDEN TYÖNTEKIJÄN OPAS UUDEN TYÖNTEKIJÄN OPAS TERVETULOA TAMPEREEN KAUPUNGIN TEKIJÄKSI! Onneksi olkoon työpaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Tampereen kaupungille. Työpaikkasi on Pirkanmaan suurin työnantaja noin 15 000 työntekijän

Lisätiedot

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä.

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Uuden henkilöstön opas Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Sisällysluettelo Onneksi olkoon työpaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Tampereen kaupungille. Työpaikkasi on Pirkanmaan

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

Tervetuloa Tampereen tekijäksi.

Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Uuden henkilöstön opas Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Tervetuloa Tampereen kaupungin tekijäksi! Onneksi olkoon työpaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Tampereelle. Työpaikkasi,

Lisätiedot

JUHANNUSKYLÄN KOULU 2015-2016 LUOKAT 1-6

JUHANNUSKYLÄN KOULU 2015-2016 LUOKAT 1-6 JUHANNUSKYLÄN KOULU 2015-2016 LUOKAT 1-6 SISÄLLYS YHTEYSTIETOJA... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ JA AIKOJA... 4 TIEDOTTAMINEN... 5 KÄYTTÄJÄTUNNUKSET JA SALASANAT... 7 ARVIOINTI... 8 RANGAISTUSKÄYTÄNNÖT... 8 OHJAUS...

Lisätiedot

ONNISTU OPISTON OPETTAJANA

ONNISTU OPISTON OPETTAJANA ONNISTU OPISTON OPETTAJANA Tervetuloa opettajaksi kansalaisopistoon! Iloiten opittu on parhaiten opittu! Olemme laatineet tämän oppaan Sinulle opettaja, jotta työsi alkaisi miellyttävästi ja sujuisi joustavasti.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON!

TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! Tervetuloa joukkoon! Mukavaa, että olet tullut tuntiopettajaksi opistoomme. Opiston opettajan työ on mielenkiintoista ja haastavaa. Työssä tulee vastaan monia yllättäviäkin

Lisätiedot

käsikirja Folkhälsanin ikäihmisten palvelujen Folkhälsanin IKÄIHMISTEN PALVELUT Folkhälsanin toiminta

käsikirja Folkhälsanin ikäihmisten palvelujen Folkhälsanin IKÄIHMISTEN PALVELUT Folkhälsanin toiminta Folkhälsanin ikäihmisten palvelujen käsikirja Osa I Folkhälsanin toiminta Osa II 1. Arvopohja, toiminnan kehys ja tavoitteenasettelu sekä toiminnan suunnittelu... 3 2. Henkilökunta ja kehitys... 7 3. Ikäihmisten

Lisätiedot

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS UUDEN OPETTAJAN OPAS a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT V w xy z å ä Ö 1234 567 890+ - x /!? B D E G a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT z TYÖELÄMÄÄN!... 5 OPETTAJAN TYÖN HAKEMINEN... 6 Opettajan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot