TUNTI- OPETTAJAN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUNTI- OPETTAJAN OPAS"

Transkriptio

1 TUNTI- OPETTAJAN OPAS Lukuvuosi

2 Tervetuloa tuntiopettajaksi Helsingin työväenopistoon! Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto on jo yli 100 vuotta tarjonnut aikuisille yleissivistävää koulutusta ja harrastusmahdollisuuksia. Työväenopistossa voivat opiskella kaikki yli 16-vuotiaat asuinpaikasta riippumatta. Vuosittain kurssilaisia on yli ja erilaisia kursseja yli Työväenopiston toiminta jakautuu ympäri kaupunkia. Opiston päärakennus Opistotalo, sijaitsee Helsinginkatu 26:ssa Kalliossa. Muut toimipisteet ovat Kaapelitehdas, Stoa, Herttoniemen Silkkikutomo, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Oulunkylätalo, Pohjois-Haaga ja Kuvataidekeskus Happi. Lisäksi opetusta tarjotaan muun muassa kaupungin peruskoulujen, kirjastojen ja palvelukeskusten tiloissa. Kurssien lisäksi työväenopistolla järjestetään vuosittain satoja luentoja, konsertteja, näyttelyitä ja tapahtumia. Suurin osa näistä tilaisuuksista on maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Arvot Asiakaslähtöisyys Ihmisten kunnioittaminen Yhteistoiminnallisuus Avoimuus Vastuu työstään Oppiminen Visio 2020 Helsingin työväenopisto on rohkea ja arvostettu aikuisopetuksen suunnannäyttäjä lähellä ihmistä. Kannen kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää 2015 Työväenopiston arkisto 2

3 Tuntiopettajan opas Lukuvuosi Sisällys: Arvot...2 Visio Sisällysluettelo...3 OPETTAJANA AIKUISTEN OPISTOSSA...4 Opettajana aikuisten opistossa...4 Työväenopiston tehtävä...4 Ainealatiimit opettajan apuna...4 Kurssien suunnittelu...4 Aikuinen oppijana...4 Opetuksen tavoitteet...5 Opetuksen arviointi ja palaute...5 OPETTAJAN TYÖSUHDE...6 Työsuhteen alkaessa...6 Säädöksiä työsuhteesta...7 Työsopimus ja palkanmaksu...7 Opetuksen raportointi Tuntiopettajan etuja Tärkeitä käytännön tietoja ja ohjeita Opetuskausi ja loma-ajat Asiakaspalvelu Toimistojen aukioloajat Tuntiopettajien sähköpostilista Ihmiset ja paikat Opetuksen ja opiskelun tueksi Avoimet oppimisympäristöt ja -tilat Kirjasto ja av-keskus Toimipisteet ja opetuspaikat...20 Historiaa ja lisätietoa...24 Opistolaisyhdistys ry...27 Turvallisuus ja vaaratilanteet...28 Liitteet

4 Opettajana aikuisten opistossa Työväenopiston tehtävä Suomenkielisen työväenopiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunki. Kaupungin toinen kansalaisopisto Arbis tarjoaa ruotsinkielisiä opistopalveluja. Opiskelijat ovat tervetulleita kumpaankin opistoon kielestä riippumatta. Opiston toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä, jonka mukaan vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on tukea yksilön omaehtoista kehittymistä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja valmiuksia toimia yhteisöissä ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Vapaassa sivistys-työssä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Työväenopisto toimii eri puolilla kaupunkia ja pyrkii näin ehkäisemään eri kaupunginosien ja väestöryhmien välisen eriarvoistumisen lisääntymistä. Edulliset kurssimaksut ja kurssimaksualennukset mahdollistavat myös vähävaraisten opiskelun opistossa. Ainealatiimit opettajan apuna Tuntiopettajien työpanos on erittäin tärkeä, koska noin 80 prosenttia opetuksesta toteutetaan tuntiopettajien voimin. Tuntiopettajan lähin kontakti on kurssin vastuuhenkilö (suunnittelijaopettaja, johtava opettaja tai muu opiston suunnittelija), jolta saa apua opetuksen suunnitteluun. Jokainen aineala muodostaa oman tiiminsä, jota luotsaa tiimivastaava: ainealan johtava opettaja tai suunnittelijaopettaja. Tiimeissä pohditaan ainealan opetukseen liittyviä kysymyksiä, suunnitellaan koko ainealan vuotuista opetustarjontaa ja luodaan pitemmän aikajakson kehitystavoitteita. Tiimit voivat järjestää myös ainealansa opettajien koulutustilaisuuksia, joihin tuntiopettajat ovat tervetulleita. Nämä koulutukset toteutetaan useimmiten opiston yleisen opettajainkokouksen yhteydessä kahdesti vuodessa. Kurssien suunnittelu Opistossa ilmestyy opinto-ohjelma sekä syys- että kevätlukukaudeksi. Syyskauden kurssien suunnittelu alkaa maaliskuun opettajainkokouksen jälkeen, kevään kurssien suunnittelu syyskuussa. Joissakin ainealoissa suunnitellaan osa kursseista koko lukuvuodeksi jo keväällä. Kurssiehdotuksen voi tehdä Kursorisssa, sähköpostilla tai kurssiehdotuslomakkeella suunnittelijoille. Lomake löytyy opiston internetsivuilta Uusia kurssi-ideoita voi esittää myös muina aikoina. Aikuinen oppijana Vapaan sivistystyön oppilaitoksessa aikuisopiskeluryhmät voivat olla hyvin heterogeenisia. Samassa ryhmässä voivat osallistujien ikä, tiedot, taidot, koulutus ja sosiaalinen tausta vaihdella suurestikin. Yhteistä opiskelijoille on se, että kursseille 4

5 hakeudutaan vapaaehtoisesti. Motivaatio opiskeluun on siis korkea. Oppimisen tavoitteet eri opiskelijoiden välillä voivat myös poiketa toisistaan. Kun yksi pitää edistymistä valitsemassaan oppiaineessa tärkeimpänä, toiselle ryhmän suoma sosiaalinen kanssakäyminen on etusijalla. Opettaja kääntää ryhmän heterogeenisuuden eduksi hyödyntämällä osallistujien erilaisia taitoja työskentelyssä. Aikuinen oppii ikään katsomatta, mutta hiukan eri tavoin kuin lapsi. Aikuisen looginen päättelykyky ja kokemus esimerkiksi voivat korvata hyvän muistin. On tärkeää käyttää uuden asian oppimiseen useaa erilaista, eri aistien kautta välittyvää metodia. Opiskeluryhmän aloittaessa kannattaa korostaa ryhmän yhteisiä tavoitteita, tutustuttaa opiskelijat toisiinsa ja hälventää mahdollista opiskelijoiden erilaisista lähtökohdista johtuvaa, opiskelua jarruttavaa erilaisuutta. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että tutustumisen yhteydessä ei tuoda esiin oppiarvoja ja sosiaalista asemaa vaan keskitytään opiskelijan kokemuksiin ja tavoitteisiin opiskeltavassa aineessa. Opetuksen tavoitteet Oman kurssin tavoitteiden ohella opettaja ottaa suunnittelussa huomioon myös aineen yhteiset tavoitteet. On mietittävä, miten kurssisi liittyy aineen/ainealan kokonaisuuteen. Tässä pohdiskelussa auttaa kurssin vastuuhenkilö ja ainealan tiimi. Kurssin tavoitteiden asettelu ja niiden kuvaaminen parilla lauseella auttaa kurssin rakentamisessa. Tavoitteen määritteleminen auttaa sisällön ja menetelmien valinnassa. Opettaja joutuu sovittamaan omat opetustavoitteensa ryhmän odotuksiin ja toiveisiin. Ennalta suunniteltua ei aina voi toteuttaa alkuperäisen idean mukaan. Aito vuorovaikutus, ryhmän kuunteleminen ja joustava suhtautuminen omiin ennakkosuunnitelmiin auttavat pääsemään hyvään lopputulokseen. Osan tavoitteista voi jättää ryhmän päätettäväksi. Opetuksen arviointi ja palaute Oman opetuksesi onnistumista voit arvioida sekä itse että pyytää palautetta opiskelijoilta. Itsearvioinnissa voi kysyä: Pääsinkö siihen, mihin pyrin (tavoitteet)? Mikä onnistui? Miksi? Mikä meni pieleen? Miksi? Mitä kannattaa muuttaa seuraavalla kerralla? Opiskelijoille suunnatussa palautteessa kysytään usein samansuuntaisia asioita. Palautteen voi pyytää suullisena tai kirjallisena, yksilökohtaisesti tai pikku ryhmien pohtimana. Palaute on oman opetuksesi kehittämisen edellytys: ammattitaito lisääntyy, tulee enemmän varmuutta ja pystyy paremmin vastaamaan oman opetusalan haasteisiin. Palautteen vastaanottaminen ei aina ole helppoa. Joskus voi olla jopa pelottavaa saada opiskelijoiden palaute. 5

6 Saamaasi palautetta voit työstää seuraavasti: Suhtaudu palautteeseen asiakeskeisesti. Kyse on opetuksesta ja sen sisällön parantamisesta. Poimi olennaisin, eliminoi tunnepurkaukset. Älä loukkaannu. Kömpelö sanamuoto voi olla tahatonta taitamattomuutta. Pelkästään positiivinen palaute voi johtaa vääränlaiseen itsetyytyväisyyteen. Kriittisessä palautteessa on aina kehittymisen siemen. Palaute on aina kiitoksen arvoinen. Aina et voi olla parhaimmillasi, hyväksy se. Anna itsellesi anteeksi. Kaikkia et voi miellyttää koskaan. Asennoidu myönteisesti. Vaikeudet ovat voittamista varten. Katse eteenpäin. Kurssipalautekysely Opistossa kerätään sähköinen kurssipalaute kaikista kursseista. Kurssipalautelinkki lähetetään automaattisesti jokaisen opiskelijan sähköpostiin. Opisto on osa kaupungin palveluorganisaatiota. Kehitämme palautteen perusteella opiston toimintaa. Työsuhteen alkaessa Työntekijäksi rekisteröintiä ja palkanmaksua varten opisto tarvitsee seuraavat dokumentit: perustietolomake (saa vastuuhenkilöltä tai toimistoista) verokortti (ellei verokorttia ole toimitettu, ennakonpidätys on 60 %) tutkintotodistukset (palkka määräytyy korkeimman tutkinnon mukaan) työtodistukset (kansalais- tai työväenopistojen) opetustyöstä, ks. Määrävuosikorotus mahdollinen sivutoimilupa Mikäli työsuhteessasi on ollut yli vuoden pituinen tauko, toimita vastuuhenkilölle perustietolomake ja huolehdi, että tutkintotietosi opiston rekisterissä ovat ajantasaiset. Pankkiyhteyden muutos tehdään aina perustietolomakkeella. Muista myös aina ilmoittaa vastuuhenkilölle kaikista henkilötietoihin tulleista muutoksista perustietolomakkeella. Kaikissa opetukseesi liittyvissä asioissa ensisijainen yhteyshenkilösi on kurssiesi vastuuhenkilö. Tarvittaessa vastuuhenkilö opastaa ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon. 6

7 Opettajan työsuhde Säädöksiä työsuhteesta Työsuhteen alkamisessa noudatetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen I luvun 6 :n määräyksiä. Työsuhde ja siihen perustuvat oikeudet alkavat siitä päivästä, jona työntekijä tosiasiallisesti ryhtyy työhön. Työsopimuksessa mainittu kurssi voidaan irtisanoa 14 päivän irtisanomisaikaa noudattaen, jos kurssin opiskelijamäärä on ollut 3 kertaa alle vähimmäisopiskelijamäärän. Työsopimus voidaan purkaa työsopimuslain 8 luvun 1 :n tarkoittamissa tapauksissa. Tuntiopettajan vastuulla on ilmoittaa kurssin vastuuhenkilölle, jos kurssi on vaarassa mennä alamittaiseksi. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OSIO F, Kansalaisopiston tuntiopettajat, 12 ) mukaan työsopimuksen mukaisiin opettajainkokouksiin osallistuminen kuuluu tuntiopettajan velvollisuuksiin. Työsopimus ja palkanmaksu Tuntiopettajan kanssa tehdään määräaikainen työsopimus, jonka allekirjoittavat tuntiopettaja ja koulutuspäällikkö. Tuntiopettaja allekirjoittaa saamansa kaksi työsopimusta ja palauttaa toisen opiston toimistoon. Palkka Tuntiopettajan tuntipalkkiot ovat seuraavat: a) ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut tuntiopettaja 28,13 b) tuntiopettaja, jolla on muu asetuksen (986/1998) mukainen tutkinto tai kelpoisuus (yleensä alempi korkeakoulututkinto) 26,31 c) muut tuntiopettajat 24,97 Kansanopiston ja kansalaisopiston päätoimisen opettajan kelpoisuuden omaavalle sekä tuntiopettajalle, joka on suorittanut 35 opintoviikon tai vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, maksetaan 10 % ja pelkästään aikuiskasvatuksen perusopinnot suorittaneelle 5% korkeampi tuntipalkkio kuin mitä asianomaiselle opettajalle muutoin maksetaan. Luennoitsijoiden palkkioista on erillinen sopimus. HUOM! Palkka maksetaan päiväkirjamerkintöjen pohjalta. Vuosilomakorvaus ja lomaraha, sairausajan, äitiysvapaan palkka sekä tilapäinen hoitovapaa. Määräytyvät kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen OSIO F, Kansalaisopiston tuntiopettajat 15, 16, 17 ja 18 :n määräysten mukaisesti. Sopimukset löytyvät toimistoista. 7

8 Opettajan työsuhde Määrävuosikorotus Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle, joka on kolme vuotta opettanut vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa joko omassa tai jossain muussa kansalais- ja työväenopistossa, maksetaan 6 % korkeampi tuntipalkkio. Soveltamisohje Opetustuntimäärää laskettaessa otetaan huomioon vain yhden kansalaisopiston tunnit. Määrävuosikorotuksen maksaminen edellyttää lisäksi, että opettaja opettaa asianomaisessa kansalais- tai työväenopistossa keskimäärin vähintään 16 viikkotuntia. Jakajana käytetään työviikkojen määrää. Määrävuosikorotusta on haettava kirjallisesti kahden vuoden kuluessa siitä kun oikeus korotukseen on syntynyt. Palkan maksaminen Palkanmaksukausi on yksi kalenterikuukausi ja palkka maksetaan kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään sen viimeisenä pankkipäivänä. Palkkatietojen siirto maksatukseen tehdään kuun puolivälissä. Tämän jälkeen tehdyt muutokset siirtävät palkanmaksun seuraavan kuun loppuun. Mahdolliset korjaukset näkyvät siis seuraavassa palkassa. Verkkopalkka Kaupungin työntekijät saavat palkkalaskelmansa sähköisenä oman verkkopankkinsa kautta. Verkkopalkkapalvelun kautta pääsee tarkastelemaan palkkalaskelmaansa ajasta ja paikasta riippumatta. Palkkalaskelma on tuntipalkkaisilla nähtävissä verkkopankissa 1 arkipäivä ennen palkan maksupäivää. Aikaisemmat palkkalaskelmat ovat nähtävissä verkkopankissa 18 kk palvelun käyttöönotosta. Verkkopalkkalaskelma vastaa ulkoasultaan paperista palkkalaskelmaa ja sen voi tarvittaessa tulostaa myös paperille. Palvelu edellyttää Nordean, Sampo-pankin, Handelsbankenin, Säästöpankki- tai Osuuspankkiryhmän verkkopalvelutunnuksia. Mikäli sinulla ei ole minkään yllä mainitun pankin verkkopalvelutunnuksia, voit saada paperisen palkkalaskelman merkitsemällä asian perustietolomakkeeseen. 8

9 Työsopimus- ja palkka-asioita opistossa hoidetaan keskitetysti seuraavasti: Kielet ja tietoaineet (vieraat kielet, suomi toisena kielenä, yhteiskunnalliset, luonto ja ympäristö, merenkulku) Tuula Olin ja Nina Heiman Taideaineet (kuvataide, musiikki, kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli) Pekka Kankainen ja Nelly Tarna Taitoaineet (liikunta, hyvinvointi ja terveys, kotitalous, käsityö, tietotekniikka) Terhi Topp ja Sari Tuppurainen Voit kuitenkin tarvittaessa edelleen asioida lähimmän opistosihteerin välityksellä. Muutokset työsopimukseen Muutosta työsopimukseen voi hakea perustellusta syystä. Muutoksista ja sijaisista on ehdottomasti sovittava etukäteen kurssin vastuuhenkilön kanssa. Muutoksista tehdään kirjallinen muutosesitys (lomake Esitys muutoksesta työsopimukseen) vähintään kaksi viikkoa ennen muutettavaa kurssia tai tuntia. Lomakkeen saa vastuuhenkilöltä. Päätöksen asiassa tekee koulutuspäällikkö. Opettaja voi ehdottaa sijaista, mutta opisto tekee päätöksen sijaiseksi ottamisesta. Sairauspoissaolot Tuntiopettajien tulee ilmoittaa sairauspoissaolostaan välittömästi kurssin vastuuhenkilölle tai toimistoon puh Ilmoita sairastumisesta AINA puhelimitse. Tekstiviestillä tai sähköpostilla ei saa ilmoittaa poissaolosta. Äkillisestä sairastumisesta viikonloppuopetuksen aikana ilmoitetaan opetuspaikan opistoisännälle. Katso puhelinnumerot yhteystietolistasta. Sairauspoissaoloista täytetään aina heti työhön palattua lomake Sairauslomahakemus, joka toimitetaan koulutuspäällikölle. Sairausajan palkka maksetaan vain hakemuksen perusteella OV TES:n mukaan. ks. lisätietoa LIITE 2 s. 30. Matkakustannusten korvaukset Tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset halvimman julkisen kulkuneuvon Helsingin sisäisen tai seutulipun arvolipun mukaisesti tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen, mikäli työmatka ylittää kuusi kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin. Matkakustannusten korvaukset ovat veronalaista tuloa. Matkakorvausten saamisesta saa lisätietoa toimistoista. 9

10 Opettajan työsuhde Tuntiopettaja, jonka säännöllinen viikkotyöaika on vähintään 10 tuntia, on oikeutettu työsuhdematkalippuetuun, mikä annetaan hakemuksesta työmatkasetelinä (yksi 10 :n seteli täyttä työssäolokuukautta kohti). Matkakustannusten korvaukset ja työsuhdematkalippuetu ovat vaihtoehtoisia, molempia ei voi saada yhtä aikaa. Kertaluentopalkkio sisältää matkakorvauksen. Työsuhteen päättyessä Kun työsopimuksen mukainen työsuhde päättyy, tuntiopettajan on palautettava kaikki opiston opetuskäyttöön luovuttamat välineet (puhelin, avaimet, tms.) takaisin opistolle. Työsuhteesta voi saada todistuksen työsuhteen kestosta tai työtodistuksen. Opetuksen raportointi Päiväkirjat ja läsnäololistat ovat virallisia asiakirjoja. Opetuskaudella opistossa on käytössä sekä paperisia että sähköisiä päiväkirjoja ja läsnäololistoja. Paperiset asiakirjat tulee säilyttää opetuspaikalla niille varatuissa kansioissa. Sähköiset asiakirjat säilyvät Kursor-kurssinhallintajärjestelmässä. Päiväkirjaan tehdään opetuskertaa koskevat merkinnät jokaisen opetuskerran jälkeen ja paperisiin asiakirjoihin ne vahvistetaan omakätisellä allekirjoituksella. Läsnäololistaan merkitään kullakin kurssikerralla läsnä olleet opiskelijat. Merkinnät sähköisiin asiakirjoihin on tehtävä viimeistään kurssikertaa seuraavana vuorokautena. Syksystä 2015 alkaen tietotekniikan opettajien lisäksi kaikki vakituiset opettajat ja kielten tuntiopettajat huolehtivat kurssiensa päiväkirja- ja läsnäolojen merkinnät sähköisesti. Keväästä 2016 lähtien kaikki loputkin aineet siirtyvät näiden sähköisten asiakirjojen käyttöön. Poikkeuksen tekevät yleisluennot, joiden päiväkirjat toimitetaan toistaiseksi paperisina. Tätä sähköistä asioimista varten tarvitset tunnukset, jotka saat kirjautumalla ensin kurssitietojärjestelmään osoitteessa ilmonet.fi. Osoitteessa löytyvät kurssisi asiakirjat. Käyttäjätunnus ja salasana ovat molemmissa samat. Vaikka oman aineesi listat tulostetaan vielä opetuspaikoille paperisina, voit kuitenkin niin halutessasi käyttää jo sähköistä versiota. Ilmoita asiasta kuitenkin hyvissä ajoin ennen kurssin alkua kurssisi vastuuhenkilölle. Läsnäololistan perusteella opiskelija saa toimistosta osallistumistodistuksen niin halutessaan. Opiskelijan ottaminen kurssille Opiskelijat ilmoittautuvat kursseille aina -palvelun tai toimiston kautta. Opettaja ei saa ottaa opiskelijaa kurssille. Opettajan kautta ei voi perua kurssille osallistumista. Kurssi perutaan -palvelussa, puhelimitse tai toimistossa. 10

11 Tuntiopettajan etuja Koulutusapuraha Tuntiopettajilla on mahdollisuus anoa opistolta apurahaa oman opetuksensa kehittämiseksi tarkoitetuille kursseille osallistumista varten. Anomus on tehtävä kirjallisesti koulutushakemuslomakkeella, jota on saatavissa opiston toimistosta. Koulutushakemus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen anottua koulutusta. Alennukset kurssimaksuista Työsopimuksessa työkauden aikana opetusta tai muuta työtä vähintään 24 tuntia: Tietotekniikka-kursseista ei kurssimaksua eikä monistemaksua Kurssimaksuista, jotka ovat korkeintaan 8 euroa maksetaan normaali hinta Kurssimaksuista, jotka ovat yli 8 euroa maksetaan 8 euroa kurssi Ruoanvalmistuskurssi Yllä määritelty kurssimaksu +ruoka-ainemaksu Liikunta-kursseista ei kurssimaksua (ei koske ERI-kursseja) Helsingin kaupungin henkilöstökortti Tuntiopettajalle, jonka yhtäjaksoinen palvelussuhde kestää yli kuukauden ja säännöllinen keskimääräinen viikkotyöaika on vähintään 10 viikkotuntia, annetaan pyynnöstä henkilökohtainen kuvaton henkilöstökortti. Kortilla saa alennuksia mm. Palmian henkilöstöravintoloista ja tietyissä liikunta- ja kulttuuripaikoissa. Tarkempia tietoja toimistoista. Työterveyshuolto Työterveyspalvelujen käyttöoikeus on tuntiopettajalla, jonka säännöllinen keskimääräinen viikkotyöaika on 10 tuntia. Työterveyshuollossa tuntiopettajia palvelevat opistolle nimetyt työterveyshoitaja, työterveyslääkäri ja työterveyspsykologi. Työterveyshuolto edistää työyhteisöjen ja organisaatioiden työhyvinvointia sekä ennaltaehkäisee ja hoitaa työkykyä haittaavia sairauksia. Muissa tapauksissa otetaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen. Työhyvinvointi ja työsuojelu Henkilöstön työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen panostetaan monella tavalla Helsingin kaupungilla. Tavoitteena on edistää työturvallisuusasioiden, työsuojelun yhteistoiminnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin toteutumista. Työhyvinvointi- ja työsuojeluasioissa tuntiopettaja ottaa yhteyttä ensin vastuuhenkilöön ja sen jälkeen esimieheen tai yhteistoimintavastaavaan. Tarkempi kooste opiston työsuojelu- ja yhteistoimintaohjeista on nähtävissä opettajainhuoneissa. 11

12 Opettajan työsuhde Opettajien työsuojeluvaltuutetut: Hanna Näremaa-Perälä, puh , Mäkelänkatu 84 (opetusvirasto), Työsuojelupäällikkö: Marja Paukkonen, puh , Hämeentie 11A (opetusvirasto), Henkilöstötoimikunnan sihteeri: kehittämispäällikkö Veikko Torvinen, puh / , Opettajien yhteistoimintavastaavat: Kielet ja tietoaineet: Pia Castrén-Aaltonen, p , Taitoaineet: Jouko Sirenius, p , Taideaineet: Saija Purhonen, p , Tyhy-toiminta Opisto järjestää tyhy-toimintaa päätoimisille ja päätoimisluonteisesti, vähintään 16 tuntia viikossa työskenteleville opettajille. Ilmoitamme tyhy-toiminnasta sähköpostitse. Lisätiedot: Veikko Torvinen puh , 12

13 Käytännön tietoja ja ohjeita Asiakaspalvelu Työväenopiston asiakaspalvelu puh Sähköposti: Toimistot ja aukioloajat Kanneltalo Klaneettitie 5, 2. krs puh Malmitalo Ala-Malmin tori 1 B, puh Opistotalo Helsinginkatu 26 puh Stoa Itäkeskus, Turunlinnantie 1 puh Ma to klo 9 17, pe su suljettu Syyskuussa ma to klo 9 18 Lukukausien ulkopuolella ma to klo 9 16 Juhlapyhien aattoina klo 9 12 Suljettu Muissa toimipisteissä asiakkaita palvelevat opistoisännät toimipisteen aukioloaikoina: Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 C, 3. krs puh Pohjois-Haagan opetuspiste Näyttelijäntie 14, 2. krs puh Oulunkylätalo Kylänvanhimmantie 25 puh Silkkikutomo Laivalahdenkatu 2b A puh Vuotalo* Mosaiikkitori 2 puh Happi* Sörnäisten rantatie 31 puh *opistoisäntäpalvelut opetusaikojen yhteydessä. Opetuskausi ja loma-ajat: Syyskausi Syysloma (vko 42) Kevätkausi Talviloma (vko 8) Opettajainkokous pe Pääsiäisloma Syyskausi Syysloma (vko 42) Opetuksesta ja opetustiloista Oppitunnit aloitetaan ja lopetetaan täsmällisesti. Tuuletuksen, välineiden tuonnin/viennin, taulunpyyhinnän ja muun tarvittavan järjestelyn vuoksi ryhmän vaihtoväli on vähintään 15 min. Erityisesti illan viimeisten tuntien kohdalla opettajan on oltava täsmällinen tunnin päättymisajasta ja huolehdittava opetustilan tyhjenemisestä. Opettaja on vastuussa luokasta ja sen välineistä opetustuntien ajan. Opistoisännät ja vahtimestaripalvelut Kysy opistoisänniltä käytännön järjestelyistä, kuten luokkatiloista, opetusvälineistä ja kopioinnista. Luokkien kalustejärjestelyistä sekä opetusvälineistä on hyvä esittää toivomukset opistoisännille hyvissä ajoin ennen tuntia. 13

14 Kopiointi Opiston omissa opetuspaikoissa voit toimittaa etukäteen kopioitavan materiaalin opistoisännille vähintään päivää aikaisemmin. Kerro viestissäsi päivämäärä ja kellonaika, mihin mennessä opetusmateriaalit tarvitset. Ilman kurssikohtaista kopiointimaksua voi ottaa kaksi kopiota kahden tunnin opetuskertaa ja yhtä opiskelijaa kohti. Työväenopisto noudattaa kopioinnissa tekijänoikeusjärjestö Kopioston ohjeita. Kaapelitehdas: Kanneltalo: Kuvataidekeskus Happi: Malmitalo: Opistotalo: Oulunkylätalo: Pohjois-Haagan opetuspiste: Silkkikutomo: Stoa: Vuotalo: Kouluilla ja muilla opetuspaikoilla on joitain poikkeuksia lukuun ottamatta kopiointimahdollisuus. Tarkempia tietoja saa kyseisen alueen opistoisänniltä. IT-tuki opetuksen apuna Opetuksen IT-tiimi päivystää puhelimessa lukukaudella puh Ongelmatilanteista voi lähettää korjauspyynnön myös osoitteeseen Pyrimme korjaamaan ongelman seuraavaan opetuskertaan mennessä. Tuntiopettajien sähköpostilista Tuntiopettajille lähetetään tiedotteita sähköpostitse mm. tyhy-toiminnasta, henkilöstökerhon tapahtumista ja opiston ajankohtaisista asioista. Mikäli haluat liittyä tuntiopettajien postituslistalle tai listalta pois, lähetä liittymis-/poistopyyntö osoitteeseen Ole hyvä, ja mainitse viestissä mitä ainetta opetat. Sähköpostilista on koottu eri oppiaineiden postituslistoista. Henkilöstökerho Opiston henkilöstökerho järjestää henkilökunnalle mm. museovierailuja, teatteriretkiä, tutustumiskäyntejä eri paikkoihin sekä henkilökunnan pikkujoulut. Henkilöstökerhon toiminta on tarkoitettu koko henkilöstölle. Seuraa ilmoittelua opettajainhuoneiden ilmoitustauluilta. Voit myös itse lähettää ehdotuksia osoitteeseen Henkilöstökerhon toiminnasta tiedotetaan sähköpostitse osoitteella 14

15 Ihmiset ja paikat Työväenopiston toimintaa johtaa rehtori Taina Saarinen. Opisto muodostuu kolmesta osastosta: opetusosasto, asiakaspalveluosasto ja hallinto-osasto. Opiston päätoimista henkilöstöä on noin 100, joista noin 40 on opettajia. Tuntipalkkaisia työntekijöitä on noin 900. Opetusosasto Osaston tehtäviä ovat mm. opiston opetuksen kehittäminen ja koordinointi sekä opetuksen suuntaaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi osasto vastaa tuntiopettajien palkkaamisesta, perehdyttämiskoulutuksesta sekä opettajaharjoittelijoiden ohjaamisesta. Opetusosastoa johtaa apulaisrehtori Eero Julkunen. Osasto on jaettu kolmeen ainealayksikköön: kielet ja tietoaineet, taitoaineet ja taideaineet, joita johtavat koulutuspäälliköt. Kussakin yksikössä on oppiainekohtaiset ainealatiimit, joiden toimintaa luotsaavat tiimivastaavat eli johtavat opettajat tai suunnittelijaopettajat. Asiakaspalveluosasto Asiakaspalveluosasto vastaa opetuksen tukipalveluista ja alueellisesta yhteistyöstä. Osaston tehtävänä on luoda opetuksen toteuttamiselle mahdollisimman hyvät käytännön olosuhteet. Asiakaspalveluosastoa johtaa osastopäällikkö Hannele Koli-Siiteri. Asiakaspalveluosasto on jaettu kolmeen yksikköön: Toimistopalveluyksikkö huolehtii mm. ilmoittautumisesta kurssille, kurssihuollosta, opettajien toimistopalveluista sekä palkka-asioista. Tilapalveluyksikkö vastaa mm. opiston palveluverkosta, tilasuunnittelusta sekä opetustiloista ja laitteista. Tietopalveluyksikön muodostavat kirjastohenkilöstö ja mediasuunnittelija. Hallinto-osasto Hallinto-osasto huolehtii työväenopiston hallinto- ja tukipalveluista, mm. yleis- ja taloushallinnosta, henkilöstöasioista, laadunhallinnasta ja toimintajärjestelmästä, IT-tuesta sekä viestinnästä. Hallinto-osastoa johtaa osastopäällikkö Marko Enberg. Johtokunta Työväenopiston johtokunnan tehtävänä on valvoa, että opisto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtokunta hyväksyy opetussuunnitelman linjaukset ja painopisteet sekä päättää ne perusteet, joiden mukaan viraston päällikkö vahvistaa kurssikohtaisen opetussuunnitelman sekä päättää mm. kurssimaksuista. Päätösasiakirjat julkaistaanopiston kotisivuilla: paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat Johtokunnan valitsee kaupunginvaltuusto. Johtokunnan toimintakausi on neljä vuotta (kaupunginvaltuuston toimintakausi). 15

16 Organisaatiokaavio Johtokunta Rehtori Taina Saarinen Opetusosasto apulaisrehtori Eero Julkunen Kielet ja tietoaineet Taitoaineet Taideaineet Asiakaspalveluosasto osastopäällikkö Hannele Koli-Siiteri Toimistopalveluyksikkö Tilapalveluyksikkö Tietopalveluyksikkö (kirjasto, av, it-tuki) Hallinto-osasto osastopäällikkö Marko Enberg Hallinto ja henkilöstö Taloushallinto Tietohallinto Viestintä Kielet ja tietoaineet koulutuspäällikkö Merja Jattu-Wahlström Tiimivastaavat Kielet Heikki Tulkki Suomi toisena kielenä S2 Sylvi Lankinen Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri sekä Avoin yliopisto-opetus Pia Castrén-Aaltonen Luonto ja ympäristö sekä merenkulku Merja Jattu-Wahlström Taitoaineet koulutuspäällikkö Jonna Martikainen Tiimivastaavat Hyvinvointi ja terveys Jonna Martikainen Liikunta Päivi Christensen Kotitalous Tiina Lehtonen Käsityö Inga Pihlhjerta Tietotekniikka Juhana Mykrä Taideaineet ts. koulutuspäällikkö Päivi Hytönen Tiimivastaavat Kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli Mervi Tuomikoski Kuvataide Saija Purhonen Musiikki Sini Rautavaara 16

17 Yhteystiedot Taina Saarinen, rehtori puh , Eero Julkunen, apulaisrehtori puh , Kielet ja tietoaineet Merja Jattu-Wahlström, koulutuspäällikkö puh , Kielet Tiimivastaava: Heikki Tulkki, johtava opettaja puh , Kati Collin, puh Kaisa Kiskola, puh Kalle Ahtola, puh Pirkko Niemi, puh Merja Niemistö-Kuronen puh Petri Pasanen, puh Maria Riihelä, puh Tuula Wright, puh Suomi toisena kielenä S2 Tiimivastaava: Sylvi Lankinen, suunnittelijaopettaja puh , Aili Mehiläinen, puh Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri, Avoin yliopisto-opetus Tiimivastaava: Pia Castrén-Aaltonen, johtava opettaja puh , Tommi-Tapio Hämäläinen puh Luonto ja ympäristö, Merenkulku Tiimivastaava: Merja Jattu-Wahlström, koulutuspäällikkö puh Taideaineet Päivi Hytönen, koulutuspäällikkö, ts. puh , Kirjallisuus, teatteri, äidinkieli Tiimivastaava: Mervi Tuomikoski, johtava opettaja puh , Ulla Tarvainen, teatteri, puh Katariina Kaarlela, puh Kuvataide Tiimivastaava: Saija Purhonen, johtava opettaja puh , Maija Blomqvist-Hauru, puh Marie-José Dings, puh Annu Kapulainen, puh Mervi Karhunen, puh Lea Kömi, puh Ari Myllymäki, puh Alina Sinivaara, puh Musiikki Tiimivastaava: Sini Rautavaara, johtava opettaja puh , Veli-Antti Koivuranta, puh Eeva Lauttamus-Lindberg puh Vesa Lintula, puh Elisa Tan, puh Musiikinopetuksen yhteinen sähköpostiosoite: 17

18 Taitoaineet Jonna Martikainen, koulutuspäällikkö puh , Hyvinvointi ja terveys Tiimivastaava: Jonna Martikainen, koulutuspäällikkö puh , Liikunta, tanssi ja jooga Tiimivastaava: Päivi Christensen, suunnittelijaopettaja puh , Laura Cedras, puh Kotitalous Tiimivastaava: Tiina Lehtonen, suunnittelijaopettaja puh , Mirva Mäkipää, puh Jouko Sirenius, puh Käsityö: Tekstiilityö, tekninen työ, erikoistekniikat Tiimivastaava: Inga Pihlhjerta, johtava opettaja puh , Jouni Lassila, puh , tekninen työ Outi Honkimaa, puh Leena Karhu, puh Tupu Mentu, puh Kirsti Soukka, puh Päivi Tiitinen, puh , kudonta Raija Torni, puh Käsityönopetuksen yhteinen sähköpostiosoite: Tietotekniikka Tiimivastaava: Juhana Mykrä, suunnittelijaopettaja puh , Galina Hanina, puh tietotekniikkaa venäjäksi Mikko Kääriäinen, puh Marjaana Lindqvist, puh Mika Mikkola, puh Muun päätoimisen henkilöstön ajantasaiset yhteystiedot: yhteystiedot-ja-palaute/henkilokunta 18

19 Opetuksen tueksi Avoimet oppimisympäristöt Aino avoin oppimiskeskus Opistotalo Helsinginkatu 26, 3. krs puh , Avoinna opetuskaudella ma ke 13 20, to pe Aino on tila omatoimista opiskelua varten. Sen palveluja voivat käyttää sekä opintoryhmät että yksittäiset opiskelijat. Ainossa on mahdollista saada tiedonhaun ohjausta. Tarkemmat tiedot kirjastosta. Avoin aula Opistotalo Helsinginkatu 26, 3. krs. Avoinna Opistotalon aukioloaikoina. Tiedustelut ja opastus puh tai Avoimessa aulassa voi itsenäisesti kuunnella kielten oppikirjaäänitteitä ja katsella kielten video-ohjelmia. Ajanvarausta ei tarvita. Ilmari IT-luokka Opistotalo Helsinginkatu 26, 3. krs Marjaana Lindqvist, suunnittelijaopettaja puh , Ilmari on tietokonein varustettu luokkatila, jossa opintoryhmät voivat kokoontua joko säännöllisesti tai vain silloin, kun opetuksessa tarvitaan tietokoneita ja internetyhteyttä. Jos olet kiinnostunut tietokoneiden hyödyntämisestä opetuksessa, ota yhteyttä. Samalla voit varata Ilmarin käyttöösi. Kielistudio Sakari Opistotalo Helsinginkatu 26, 3. krs. Tiedustelut puh Kirjasto ja AV-keskus Kirjasto Opistotalo Helsinginkatu 26, 2. krs puh , Avoinna opetuskaudella ma to ja pe Sari Antikainen, kirjastonhoitaja Kirjasto palvelee opettajia ja opiskelijoita. Työväenopiston verkkosivulta pääset kirjaston ja av-keskuk-sen yhteiseen Toivo-tietokantaan, johon aineistotiedot on luetteloitu. Av-keskus Opistotalo Helsinginkatu 26, 3. krs puh , Marja Vihervaara, mediasuunnittelija Av-keskuksen palveluja opettajille ovat mm. materiaalipalvelu, tallennepalvelu sekä videokuvaus ja -tuotanto. Kysy tarkemmin av-keskuksesta. 19

20 Toimipisteet Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 C, 3. krs puh , Opistoisäntäpalvelut puh Postiosoite: PL 5310, Helsingin kaupunki Kanneltalo Klaneettitie 5, 2. krs puh , Opistoisäntäpalvelut puh Postiosoite: PL 5320, Helsingin kaupunki Kuvataidekeskus Happi Sörnäisten rantatie 31 puh , Opistoisäntäpalvelut puh Postiosoite: PL 5330, Helsingin kaupunki Malmitalo Ala-Malmin tori 1 B puh , Opistoisäntäpalvelut puh Postiosoite: PL 5350, Helsingin kaupunki Pohjois-Haagan toimipiste Näyttelijäntie 14, 2. krs, puh Opistoisäntäpalvelut puh Kudonta- ja ompeluluokka puh Postiosoite: PL 5321, Helsingin kaupunki 20

Tuntiopettajan. Tuntiopettajan. Tuntiopettajan. Tuntiopettajan. Tuntiopettajan

Tuntiopettajan. Tuntiopettajan. Tuntiopettajan. Tuntiopettajan. Tuntiopettajan Tuntiopettajan perehdyttämiskansio Tuntiopettajan Tuntiopettajan perehdyttämiskansio perehdyttämiskansio Tuntiopettajan perehdyttämiskansio Lukuvuosi 2014 2015 Tuntiopettajan perehdyttämiskansio Tuntiopettajan

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

Ilmoittautuminen. Opintoneuvonta ilmoittautumisten aikaan. Helsingin työväenopisto 5

Ilmoittautuminen. Opintoneuvonta ilmoittautumisten aikaan. Helsingin työväenopisto 5 Helsingin työväenopisto 5 Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen alkaa aineittain porrastettuna klo 11 internetin kautta www.ilmonet.fi klo 11 16 toimistoissa tai puhelimitse 09 310 88610 ja jatkuu niin kauan

Lisätiedot

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT n Aleksis Kiven peruskoulu 4 413 3 3 Alppilan yläasteen koulu 3 230 1 1 Arabian peruskoulu 4 615 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 753 2 4 6 Brahenpuiston koulu 89 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 209

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi 3.10.17 3.10.17 Facta.9.17, lv 17-18 16,3 u %.9.16 eet Alueella asuvat koulutulokkaat eli kouluun 83,7 % v. 11 Aurinkolahden peruskoulu Itäkeskuksen peruskoulu Keinutien ala-asteen koulu Kontulan ala-asteen

Lisätiedot

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa URHEILUOPISTOT REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn)

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) A1: Itäinen ja kaakkoinen alue Nykyinen kielitarjonat Ehdotus kieliohjelmaksi 1.8.16/

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe 1 Soveltuvuuskokeilla valitut vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärät 20.9.2013 1 7 Aurinkolahden peruskoulu 451 0 0,0 1 6 Herttoniemen ala-asteen koulu 211 0 0,0 1 6 Herttoniemenrannan ala-asteen koulu 492 0

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut t lukuvuosi 2014 2015 Helsingissä on ja, joissa on, ja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt perus t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo, mihin un siirrytään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Tuntiopettajan perehdyttämiskansio. Lukuvuosi 2013 2014

Tuntiopettajan perehdyttämiskansio. Lukuvuosi 2013 2014 Tuntiopettajan perehdyttämiskansio Lukuvuosi 2013 2014 Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto on pian 100 vuotta tarjonnut aikuisille yleissivistävää koulutusta ja harrastusmahdollisuuksia. Työväenopistossa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto 12/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto 12/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 12 Opetusviraston ja suomen- ja ruotsinkielisen työväenopiston työsuojelutoimikunta 2014-2017 HEL 2015-000845 T 00 00 02 Päätös Päätöksen perustelut päätti asettaa opetusviraston

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste

ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste Soveltuvuusluokkaverkko 1.8.2016 alkaen ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste oppilas määrä Ehdotus 1.8.2016 luokka-aste oppilasmäärä Aurinkolahden pk, 7-9 Teknologia 7.-9. 32 Teknologia

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut Helsingin t lukuvuosi 2016 2017 Helsingissä on ja, joissa on, yläasteen kouluja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo,

Lisätiedot

Opetuslautakunnan iltakoulu palveluverkosta

Opetuslautakunnan iltakoulu palveluverkosta Opetuslautakunnan iltakoulu palveluverkosta 1.11.2011 Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2012-2016 Vertailu Tilakeskuksen Opetuslautakunnan lausunto 1 Olk Opetustoimen uudisrakennushankkeet

Lisätiedot

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki Johdatus uusille opettajille Opettajankokous 27.8.2015 Olli Ruohomäki Petäjä on alueellinen kansalaisopisto Ennen kurssin alkua Poikkea toimistolla täyttämässä tuntiopettajalomake sekä pankkiyhteyslomake.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2016 1 (5) historia Kaupunginvaltuusto 17.02.2016 37 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa suomenkielisen työväenopiston johtosäännön

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Syyskuu 2015 Rehtori Taina Saarinen 1 Johtaminen Mihin suuntaan ja mihin ei? Onko onnistuttu vai ei? Tavoiteasetanta ja vaikuttavuusarviointi Missä päätetään

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä EU:n kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit Euroopan unioni on esittänyt kaupunkipolitiikan indikaattorit, joiden avulla kunnat voivat seurata kestävää kehitystä

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti Hämeentie 010 76 69000 0222012mp@sok.fi Asematunneli 010 76 69010 0222018mp@sok.fi Laajasalo 010 76 69030 0222020mp@sok.fi Forum 010 76 69910 0222023mp@sok.fi

Lisätiedot

Opettajainkokous. 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio. Heikki Haaparanta 9/3/10. Porin kaupungin työväenopisto Ulvilan kansalaisopisto

Opettajainkokous. 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio. Heikki Haaparanta 9/3/10. Porin kaupungin työväenopisto Ulvilan kansalaisopisto Opettajainkokous 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio 1 Tuntiopettaja on opiston kasvot! Tuntiopettajat tekevät opiston kannalta äärettömän merkittävää työtä. Tuntiopettajien työpanos on sitä, mistä

Lisätiedot

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

RAAHE-OPISTON OPETTAJAN OPAS 2012-2013

RAAHE-OPISTON OPETTAJAN OPAS 2012-2013 Kotisivut: http://www.raahe.fi/raaheopisto/ RAAHE-OPISTON OPETTAJAN OPAS 2012-2013 TERVETULOA RAAHE-OPISTOON! Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Raahe-opiston opettajaksi. Raahe-opisto toimii kolmen

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

Tuntiopettajan HelleWi ja sähköinen päiväkirja

Tuntiopettajan HelleWi ja sähköinen päiväkirja Tuntiopettajan HelleWi ja sähköinen päiväkirja 26.1.2017 Yleistä Ohjeen tarkoituksena on opastaa tuntiopettaja HelleWi -ohjelman käyttöön kurssisuunnittelun, oppilaiden tietojen (yhteydenottoa varten)

Lisätiedot

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51)

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51) YLEISKIRJEEN 3/2001 LIITE 2 1 (7) PERUSKOULUN, LUKION JA AIKUISLUKION 1.8.2001 ALKAEN TOTEUTETTAVAT SOPIMUSMUUTOKSET PERUSKOULU Palkkauksen perusteet muuttuvat lehtorin, erityisopetuksen opettajan ja luokanopettajan

Lisätiedot

Palveluverkko Ehdotukset

Palveluverkko Ehdotukset Palveluverkko Ehdotukset Kaikki virastot (luonnos) 25.11.2009 Tulosteen koko: A2 Maatullin ala-aste Tapulikaupungin kirjasto Puistolan terveysasema Töyrynummen ala-aste Siltamäen ala-aste Puistolan kirjasto

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

Suomenkielinen työväenopisto STOJK LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej

Suomenkielinen työväenopisto STOJK LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej Suomenkielinen työväenopisto STOJK 24.1.2017 LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej 13.1.2017 Työväenopiston opetuksen tuntiresurssin jaon perusteet 2018-2020 Tuntiresurssin jaon lähtökohtana on työväenopiston

Lisätiedot

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ Tuntiopettajan opas syksy 2013 OPPIMISEN ILOA KAIKILLE! toimistot Enontekiö Kittilä Kunnan virastotalo Vanha kunnanvirasto Ounastie 165 Valtatie 28 99400 Enontekiö 99100 Kittilä

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön. Vakituisen henkilöstön määrä

Valmistus omaan käyttöön. Vakituisen henkilöstön määrä SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO TAE Toteutuma 216 TA TUBU Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 11 1 92 46 4 1 64 178 2 115 63 111 516 32 286

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk ope/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk ope/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (5) 62 A. Belle Selene Xian ym. aloite suomenkielisen työväenopiston opetuksen laadun kehittämisestä HEL 2013-002193 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

Helsingin työväenopisto. Tuntiopettajan opas

Helsingin työväenopisto. Tuntiopettajan opas Helsingin työväenopisto Tuntiopettajan opas Lukuvuosi 2017 2018 Sisällys Tervetuloa tuntiopettajaksi Helsingin työväenopistoon! Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto on jo yli 100 vuotta tarjonnut

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

NUORISOASIAINKESKUKSEN VIIKONLOPPU- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS

NUORISOASIAINKESKUKSEN VIIKONLOPPU- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS NUORISOASIAINKESKUKSEN VIIKONLOPPU- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS TULE MUKAAN PAREMPAAN VIIKONLOPPUUN! Parempi viikonloppu -toiminta käynnistyi nuorisotaloilla syksyllä 2004. Tavoitteena on tarjota nuorille

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset Aleksis Kiven peruskoulu 4 3 3 Alppilan yläasteen koulu 4 1 1 Arabian peruskoulu 4 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 2 4 6 Brahenpuiston koulu 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 2 2 Haagan peruskoulu 3

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (10) Kaupunginvaltuusto Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (10) Kaupunginvaltuusto Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 (10) 37 Suomenkielisen työväenopiston asiakaspalvelu- ja hallinto-osastojen yhdistäminen HEL 2015-010929 T 00 01 00 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

ESIMIEHET KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALALLA TASO 2 Palvelukokonaisuus. TASO 3 Palvelu. Kulttuuripalvelukokonaisuus

ESIMIEHET KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALALLA TASO 2 Palvelukokonaisuus. TASO 3 Palvelu. Kulttuuripalvelukokonaisuus ESIMIEHET KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALALLA 30.5.2017 Taso Nimike TASO 2 Palvelukokonaisuus Toimialan hallinto kulttuurijohtaja liikuntajohtaja nuorisoasiainjohtaja hallintojohtaja TASO 3 Palvelu Kaupunginmuseo

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 5 MARKKU LANKINEN Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-632-2 LISÄTIETOJA markku.lankinen@hel.fi

Lisätiedot

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi 1 OSIO B, LIITE 3 OSIO B AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala n opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2 määräyksiä: 4 Tohtorilisä 12 Yksityisoppilaan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin

Lisätiedot

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS. Työkausi 2015-2016

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS. Työkausi 2015-2016 JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS Työkausi 2015-2016 Kurssimaksut Muistakaa sanoa kurssien alussa, että peruutus on aina tehtävä opiston toimistoon, jotta tiedetään ottaa asia huomioon laskutuksessa!

Lisätiedot

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan. opas

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan. opas ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ Tuntiopettajan opas kevät 2014 ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ toimistot Enontekiö Kittilä Kunnan virastotalo Vanha kunnanvirasto Ounastie 165 Valtatie 28 99400 Enontekiö 99100

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

HOAY HELSINGIN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY YHTEYSOPETTAJAPÄIVÄ 24.10.2015 PAASITORNI

HOAY HELSINGIN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY YHTEYSOPETTAJAPÄIVÄ 24.10.2015 PAASITORNI YHTEYSOPETTAJAPÄIVÄ 24.10.2015 PAASITORNI 9.00 9.15 SEMINAARIN AVAUS, :N PUHEENJOHTAJA TIMO SAAVALAINEN 9.15 10.15 MEDIA JA ME, OAJ:N VIESTINTÄJOHTAJA MARJA PUUSTINEN 10.15 10.30 TAUKO 10.30 11.00 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus OSIO B Liite 3 Aikuislukio Soveltaminen ja palkka OSIO B LIITE 3 AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Sovellettavat liitteen 2 sopimusmääräykset Aikuislukion opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (8) 89 V 17.2.2016, Suomenkielisen työväenopiston asiakaspalvelu- ja hallinto-osastojen yhdistäminen HEL 2015-010929 T 00 01 00 Päätös esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 34 Asianro 1231/12.00.01.01/2016 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2016-2017 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto päättää palvelualueensa

Lisätiedot

Tilaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellisen rikosrekisteriotteen.

Tilaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellisen rikosrekisteriotteen. MUSIIKKIOPISTO ARKIPELAGIN OPETTAJAN OPAS 1. Rikosrekisteriotteen ohje Uuden opettajan on pyydettävä rikosrekisteriote oikeusrekisterikeskuksesta itselleen ja esittää se rehtorille työn alkaessa. Rekisteriote

Lisätiedot

Tervetuloa opettajaksi Revontuli-Opistoon!

Tervetuloa opettajaksi Revontuli-Opistoon! TUNTIOPETTAJAN OPAS syksy 2015 kevät 2016 0 Tervetuloa opettajaksi Revontuli-Opistoon! Revontuli-Opisto on Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän kuntien yhteinen alueellinen kansalaisopisto, joka aloitti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Opetusvirasto 2/2014 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 08.04.2014 Apulaisrehtori, Tekniikka

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Opetusvirasto 2/2014 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 08.04.2014 Apulaisrehtori, Tekniikka Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 2 Rakennusalan tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä, 25-308-14 HEL 2014-004430 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Apulaisrehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Optime mitä opetushenkilöstön olisi hyvä tietää lukujärjestyssuunnittelusta

Optime mitä opetushenkilöstön olisi hyvä tietää lukujärjestyssuunnittelusta Optime mitä opetushenkilöstön olisi hyvä tietää lukujärjestyssuunnittelusta Oppimisseikkailu 8.3.2017 Eeva Tuori-Pastila ja Anna Kuuteri Opetuksen strategiset palvelut 1 Taustatietoa Optimesta: Tilanne

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO /.. : syksyn Klassikan opiskelijakysely -. opintovuosi YHTEENVETO Vastauspäivät:. -.. Tarkasteltavat kyselyt ( kpl): Kysely Vastauksia. opintovuoden opiskelijoiden kysely syksy Yhteensä: Perustiedot. Sukupuoli....

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 032 1 Meilahden ala-asteen koulun johtokunta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta Meilahden yläasteen koulun johtokunta LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä. Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous

Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä. Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten nuorten parissa Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous 28.4.15 Opetusviraston peruspalvelut maahanmuuttajataustaisille

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) 3516.47-4186.39 3419.62-4071.07 011065 Lukion

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Uusi työaikamalli Kansanopistojen rehtorit 16.2.2010 Asiantuntija Salla Pyymäki Tuottavuus- ja palkkakilpailukykyohjelma Neuvottelutulos 8.2.2010 (hallitus vahvistaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) OPETUSVIRASTO 8.10.2013. Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) OPETUSVIRASTO 8.10.2013. Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) Kaupungin kouluille, oppilaitoksille ja yksiköille Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti. MERKKIPÄIVÄLAHJAT JA TUNNUSTUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala 2015 Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Faksi 02 262 6448 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Opastukset KEVÄT 2016. helmet.fi

Opastukset KEVÄT 2016. helmet.fi Opastukset KEVÄT 2016 Helsingin kaupunginkirjasto tarjoaa eri toimipisteissä erilaisia opastuksia tietokoneen, internetin, palvelujen, ohjelmien ja laitteiden käytössä. Opastukset ovat maksuttomia. Tutustu

Lisätiedot

INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012

INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012 INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012 Osaamisen johtaminen I ja II (31.8.2012 ja 21.9.2012) Osaamisen johtaminen osa 3. (13.11.2012) Verkko opetuksen ja oppimisen tukena (28.9.2012)

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Syksy on täydessä vauhdissa ja moni asia on ajankohtainen juuri nyt. Poimi tästä päivämäärät kalenteriisi, niin eivät pääse unohtumaan.

Syksy on täydessä vauhdissa ja moni asia on ajankohtainen juuri nyt. Poimi tästä päivämäärät kalenteriisi, niin eivät pääse unohtumaan. PARTIOTIEDOTE 6/2013 Aurinkoista lokakuuta! Syksy on täydessä vauhdissa ja moni asia on ajankohtainen juuri nyt. Poimi tästä päivämäärät kalenteriisi, niin eivät pääse unohtumaan. Koulutuskuitit palautetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 11 Stadin ammattiopisto, media-alan tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä, työavain 25-361-17 HEL 2017-005814 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori

Lisätiedot