TUNTI- OPETTAJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUNTI- OPETTAJAN OPAS"

Transkriptio

1 TUNTI- OPETTAJAN OPAS Lukuvuosi

2 Tervetuloa tuntiopettajaksi Helsingin työväenopistoon! Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto on jo yli 100 vuotta tarjonnut aikuisille yleissivistävää koulutusta ja harrastusmahdollisuuksia. Työväenopistossa voivat opiskella kaikki yli 16-vuotiaat asuinpaikasta riippumatta. Vuosittain kurssilaisia on yli ja erilaisia kursseja yli Työväenopiston toiminta jakautuu ympäri kaupunkia. Opiston päärakennus Opistotalo, sijaitsee Helsinginkatu 26:ssa Kalliossa. Muut toimipisteet ovat Kaapelitehdas, Stoa, Herttoniemen Silkkikutomo, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Oulunkylätalo, Pohjois-Haaga ja Kuvataidekeskus Happi. Lisäksi opetusta tarjotaan muun muassa kaupungin peruskoulujen, kirjastojen ja palvelukeskusten tiloissa. Kurssien lisäksi työväenopistolla järjestetään vuosittain satoja luentoja, konsertteja, näyttelyitä ja tapahtumia. Suurin osa näistä tilaisuuksista on maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Arvot Asiakaslähtöisyys Ihmisten kunnioittaminen Yhteistoiminnallisuus Avoimuus Vastuu työstään Oppiminen Visio 2020 Helsingin työväenopisto on rohkea ja arvostettu aikuisopetuksen suunnannäyttäjä lähellä ihmistä. Kannen kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää 2015 Työväenopiston arkisto 2

3 Tuntiopettajan opas Lukuvuosi Sisällys: Arvot...2 Visio Sisällysluettelo...3 OPETTAJANA AIKUISTEN OPISTOSSA...4 Opettajana aikuisten opistossa...4 Työväenopiston tehtävä...4 Ainealatiimit opettajan apuna...4 Kurssien suunnittelu...4 Aikuinen oppijana...4 Opetuksen tavoitteet...5 Opetuksen arviointi ja palaute...5 OPETTAJAN TYÖSUHDE...6 Työsuhteen alkaessa...6 Säädöksiä työsuhteesta...7 Työsopimus ja palkanmaksu...7 Opetuksen raportointi Tuntiopettajan etuja Tärkeitä käytännön tietoja ja ohjeita Opetuskausi ja loma-ajat Asiakaspalvelu Toimistojen aukioloajat Tuntiopettajien sähköpostilista Ihmiset ja paikat Opetuksen ja opiskelun tueksi Avoimet oppimisympäristöt ja -tilat Kirjasto ja av-keskus Toimipisteet ja opetuspaikat...20 Historiaa ja lisätietoa...24 Opistolaisyhdistys ry...27 Turvallisuus ja vaaratilanteet...28 Liitteet

4 Opettajana aikuisten opistossa Työväenopiston tehtävä Suomenkielisen työväenopiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunki. Kaupungin toinen kansalaisopisto Arbis tarjoaa ruotsinkielisiä opistopalveluja. Opiskelijat ovat tervetulleita kumpaankin opistoon kielestä riippumatta. Opiston toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä, jonka mukaan vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on tukea yksilön omaehtoista kehittymistä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja valmiuksia toimia yhteisöissä ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Vapaassa sivistys-työssä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Työväenopisto toimii eri puolilla kaupunkia ja pyrkii näin ehkäisemään eri kaupunginosien ja väestöryhmien välisen eriarvoistumisen lisääntymistä. Edulliset kurssimaksut ja kurssimaksualennukset mahdollistavat myös vähävaraisten opiskelun opistossa. Ainealatiimit opettajan apuna Tuntiopettajien työpanos on erittäin tärkeä, koska noin 80 prosenttia opetuksesta toteutetaan tuntiopettajien voimin. Tuntiopettajan lähin kontakti on kurssin vastuuhenkilö (suunnittelijaopettaja, johtava opettaja tai muu opiston suunnittelija), jolta saa apua opetuksen suunnitteluun. Jokainen aineala muodostaa oman tiiminsä, jota luotsaa tiimivastaava: ainealan johtava opettaja tai suunnittelijaopettaja. Tiimeissä pohditaan ainealan opetukseen liittyviä kysymyksiä, suunnitellaan koko ainealan vuotuista opetustarjontaa ja luodaan pitemmän aikajakson kehitystavoitteita. Tiimit voivat järjestää myös ainealansa opettajien koulutustilaisuuksia, joihin tuntiopettajat ovat tervetulleita. Nämä koulutukset toteutetaan useimmiten opiston yleisen opettajainkokouksen yhteydessä kahdesti vuodessa. Kurssien suunnittelu Opistossa ilmestyy opinto-ohjelma sekä syys- että kevätlukukaudeksi. Syyskauden kurssien suunnittelu alkaa maaliskuun opettajainkokouksen jälkeen, kevään kurssien suunnittelu syyskuussa. Joissakin ainealoissa suunnitellaan osa kursseista koko lukuvuodeksi jo keväällä. Kurssiehdotuksen voi tehdä Kursorisssa, sähköpostilla tai kurssiehdotuslomakkeella suunnittelijoille. Lomake löytyy opiston internetsivuilta Uusia kurssi-ideoita voi esittää myös muina aikoina. Aikuinen oppijana Vapaan sivistystyön oppilaitoksessa aikuisopiskeluryhmät voivat olla hyvin heterogeenisia. Samassa ryhmässä voivat osallistujien ikä, tiedot, taidot, koulutus ja sosiaalinen tausta vaihdella suurestikin. Yhteistä opiskelijoille on se, että kursseille 4

5 hakeudutaan vapaaehtoisesti. Motivaatio opiskeluun on siis korkea. Oppimisen tavoitteet eri opiskelijoiden välillä voivat myös poiketa toisistaan. Kun yksi pitää edistymistä valitsemassaan oppiaineessa tärkeimpänä, toiselle ryhmän suoma sosiaalinen kanssakäyminen on etusijalla. Opettaja kääntää ryhmän heterogeenisuuden eduksi hyödyntämällä osallistujien erilaisia taitoja työskentelyssä. Aikuinen oppii ikään katsomatta, mutta hiukan eri tavoin kuin lapsi. Aikuisen looginen päättelykyky ja kokemus esimerkiksi voivat korvata hyvän muistin. On tärkeää käyttää uuden asian oppimiseen useaa erilaista, eri aistien kautta välittyvää metodia. Opiskeluryhmän aloittaessa kannattaa korostaa ryhmän yhteisiä tavoitteita, tutustuttaa opiskelijat toisiinsa ja hälventää mahdollista opiskelijoiden erilaisista lähtökohdista johtuvaa, opiskelua jarruttavaa erilaisuutta. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että tutustumisen yhteydessä ei tuoda esiin oppiarvoja ja sosiaalista asemaa vaan keskitytään opiskelijan kokemuksiin ja tavoitteisiin opiskeltavassa aineessa. Opetuksen tavoitteet Oman kurssin tavoitteiden ohella opettaja ottaa suunnittelussa huomioon myös aineen yhteiset tavoitteet. On mietittävä, miten kurssisi liittyy aineen/ainealan kokonaisuuteen. Tässä pohdiskelussa auttaa kurssin vastuuhenkilö ja ainealan tiimi. Kurssin tavoitteiden asettelu ja niiden kuvaaminen parilla lauseella auttaa kurssin rakentamisessa. Tavoitteen määritteleminen auttaa sisällön ja menetelmien valinnassa. Opettaja joutuu sovittamaan omat opetustavoitteensa ryhmän odotuksiin ja toiveisiin. Ennalta suunniteltua ei aina voi toteuttaa alkuperäisen idean mukaan. Aito vuorovaikutus, ryhmän kuunteleminen ja joustava suhtautuminen omiin ennakkosuunnitelmiin auttavat pääsemään hyvään lopputulokseen. Osan tavoitteista voi jättää ryhmän päätettäväksi. Opetuksen arviointi ja palaute Oman opetuksesi onnistumista voit arvioida sekä itse että pyytää palautetta opiskelijoilta. Itsearvioinnissa voi kysyä: Pääsinkö siihen, mihin pyrin (tavoitteet)? Mikä onnistui? Miksi? Mikä meni pieleen? Miksi? Mitä kannattaa muuttaa seuraavalla kerralla? Opiskelijoille suunnatussa palautteessa kysytään usein samansuuntaisia asioita. Palautteen voi pyytää suullisena tai kirjallisena, yksilökohtaisesti tai pikku ryhmien pohtimana. Palaute on oman opetuksesi kehittämisen edellytys: ammattitaito lisääntyy, tulee enemmän varmuutta ja pystyy paremmin vastaamaan oman opetusalan haasteisiin. Palautteen vastaanottaminen ei aina ole helppoa. Joskus voi olla jopa pelottavaa saada opiskelijoiden palaute. 5

6 Saamaasi palautetta voit työstää seuraavasti: Suhtaudu palautteeseen asiakeskeisesti. Kyse on opetuksesta ja sen sisällön parantamisesta. Poimi olennaisin, eliminoi tunnepurkaukset. Älä loukkaannu. Kömpelö sanamuoto voi olla tahatonta taitamattomuutta. Pelkästään positiivinen palaute voi johtaa vääränlaiseen itsetyytyväisyyteen. Kriittisessä palautteessa on aina kehittymisen siemen. Palaute on aina kiitoksen arvoinen. Aina et voi olla parhaimmillasi, hyväksy se. Anna itsellesi anteeksi. Kaikkia et voi miellyttää koskaan. Asennoidu myönteisesti. Vaikeudet ovat voittamista varten. Katse eteenpäin. Kurssipalautekysely Opistossa kerätään sähköinen kurssipalaute kaikista kursseista. Kurssipalautelinkki lähetetään automaattisesti jokaisen opiskelijan sähköpostiin. Opisto on osa kaupungin palveluorganisaatiota. Kehitämme palautteen perusteella opiston toimintaa. Työsuhteen alkaessa Työntekijäksi rekisteröintiä ja palkanmaksua varten opisto tarvitsee seuraavat dokumentit: perustietolomake (saa vastuuhenkilöltä tai toimistoista) verokortti (ellei verokorttia ole toimitettu, ennakonpidätys on 60 %) tutkintotodistukset (palkka määräytyy korkeimman tutkinnon mukaan) työtodistukset (kansalais- tai työväenopistojen) opetustyöstä, ks. Määrävuosikorotus mahdollinen sivutoimilupa Mikäli työsuhteessasi on ollut yli vuoden pituinen tauko, toimita vastuuhenkilölle perustietolomake ja huolehdi, että tutkintotietosi opiston rekisterissä ovat ajantasaiset. Pankkiyhteyden muutos tehdään aina perustietolomakkeella. Muista myös aina ilmoittaa vastuuhenkilölle kaikista henkilötietoihin tulleista muutoksista perustietolomakkeella. Kaikissa opetukseesi liittyvissä asioissa ensisijainen yhteyshenkilösi on kurssiesi vastuuhenkilö. Tarvittaessa vastuuhenkilö opastaa ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon. 6

7 Opettajan työsuhde Säädöksiä työsuhteesta Työsuhteen alkamisessa noudatetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen I luvun 6 :n määräyksiä. Työsuhde ja siihen perustuvat oikeudet alkavat siitä päivästä, jona työntekijä tosiasiallisesti ryhtyy työhön. Työsopimuksessa mainittu kurssi voidaan irtisanoa 14 päivän irtisanomisaikaa noudattaen, jos kurssin opiskelijamäärä on ollut 3 kertaa alle vähimmäisopiskelijamäärän. Työsopimus voidaan purkaa työsopimuslain 8 luvun 1 :n tarkoittamissa tapauksissa. Tuntiopettajan vastuulla on ilmoittaa kurssin vastuuhenkilölle, jos kurssi on vaarassa mennä alamittaiseksi. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OSIO F, Kansalaisopiston tuntiopettajat, 12 ) mukaan työsopimuksen mukaisiin opettajainkokouksiin osallistuminen kuuluu tuntiopettajan velvollisuuksiin. Työsopimus ja palkanmaksu Tuntiopettajan kanssa tehdään määräaikainen työsopimus, jonka allekirjoittavat tuntiopettaja ja koulutuspäällikkö. Tuntiopettaja allekirjoittaa saamansa kaksi työsopimusta ja palauttaa toisen opiston toimistoon. Palkka Tuntiopettajan tuntipalkkiot ovat seuraavat: a) ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut tuntiopettaja 28,13 b) tuntiopettaja, jolla on muu asetuksen (986/1998) mukainen tutkinto tai kelpoisuus (yleensä alempi korkeakoulututkinto) 26,31 c) muut tuntiopettajat 24,97 Kansanopiston ja kansalaisopiston päätoimisen opettajan kelpoisuuden omaavalle sekä tuntiopettajalle, joka on suorittanut 35 opintoviikon tai vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, maksetaan 10 % ja pelkästään aikuiskasvatuksen perusopinnot suorittaneelle 5% korkeampi tuntipalkkio kuin mitä asianomaiselle opettajalle muutoin maksetaan. Luennoitsijoiden palkkioista on erillinen sopimus. HUOM! Palkka maksetaan päiväkirjamerkintöjen pohjalta. Vuosilomakorvaus ja lomaraha, sairausajan, äitiysvapaan palkka sekä tilapäinen hoitovapaa. Määräytyvät kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen OSIO F, Kansalaisopiston tuntiopettajat 15, 16, 17 ja 18 :n määräysten mukaisesti. Sopimukset löytyvät toimistoista. 7

8 Opettajan työsuhde Määrävuosikorotus Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle, joka on kolme vuotta opettanut vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa joko omassa tai jossain muussa kansalais- ja työväenopistossa, maksetaan 6 % korkeampi tuntipalkkio. Soveltamisohje Opetustuntimäärää laskettaessa otetaan huomioon vain yhden kansalaisopiston tunnit. Määrävuosikorotuksen maksaminen edellyttää lisäksi, että opettaja opettaa asianomaisessa kansalais- tai työväenopistossa keskimäärin vähintään 16 viikkotuntia. Jakajana käytetään työviikkojen määrää. Määrävuosikorotusta on haettava kirjallisesti kahden vuoden kuluessa siitä kun oikeus korotukseen on syntynyt. Palkan maksaminen Palkanmaksukausi on yksi kalenterikuukausi ja palkka maksetaan kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään sen viimeisenä pankkipäivänä. Palkkatietojen siirto maksatukseen tehdään kuun puolivälissä. Tämän jälkeen tehdyt muutokset siirtävät palkanmaksun seuraavan kuun loppuun. Mahdolliset korjaukset näkyvät siis seuraavassa palkassa. Verkkopalkka Kaupungin työntekijät saavat palkkalaskelmansa sähköisenä oman verkkopankkinsa kautta. Verkkopalkkapalvelun kautta pääsee tarkastelemaan palkkalaskelmaansa ajasta ja paikasta riippumatta. Palkkalaskelma on tuntipalkkaisilla nähtävissä verkkopankissa 1 arkipäivä ennen palkan maksupäivää. Aikaisemmat palkkalaskelmat ovat nähtävissä verkkopankissa 18 kk palvelun käyttöönotosta. Verkkopalkkalaskelma vastaa ulkoasultaan paperista palkkalaskelmaa ja sen voi tarvittaessa tulostaa myös paperille. Palvelu edellyttää Nordean, Sampo-pankin, Handelsbankenin, Säästöpankki- tai Osuuspankkiryhmän verkkopalvelutunnuksia. Mikäli sinulla ei ole minkään yllä mainitun pankin verkkopalvelutunnuksia, voit saada paperisen palkkalaskelman merkitsemällä asian perustietolomakkeeseen. 8

9 Työsopimus- ja palkka-asioita opistossa hoidetaan keskitetysti seuraavasti: Kielet ja tietoaineet (vieraat kielet, suomi toisena kielenä, yhteiskunnalliset, luonto ja ympäristö, merenkulku) Tuula Olin ja Nina Heiman Taideaineet (kuvataide, musiikki, kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli) Pekka Kankainen ja Nelly Tarna Taitoaineet (liikunta, hyvinvointi ja terveys, kotitalous, käsityö, tietotekniikka) Terhi Topp ja Sari Tuppurainen Voit kuitenkin tarvittaessa edelleen asioida lähimmän opistosihteerin välityksellä. Muutokset työsopimukseen Muutosta työsopimukseen voi hakea perustellusta syystä. Muutoksista ja sijaisista on ehdottomasti sovittava etukäteen kurssin vastuuhenkilön kanssa. Muutoksista tehdään kirjallinen muutosesitys (lomake Esitys muutoksesta työsopimukseen) vähintään kaksi viikkoa ennen muutettavaa kurssia tai tuntia. Lomakkeen saa vastuuhenkilöltä. Päätöksen asiassa tekee koulutuspäällikkö. Opettaja voi ehdottaa sijaista, mutta opisto tekee päätöksen sijaiseksi ottamisesta. Sairauspoissaolot Tuntiopettajien tulee ilmoittaa sairauspoissaolostaan välittömästi kurssin vastuuhenkilölle tai toimistoon puh Ilmoita sairastumisesta AINA puhelimitse. Tekstiviestillä tai sähköpostilla ei saa ilmoittaa poissaolosta. Äkillisestä sairastumisesta viikonloppuopetuksen aikana ilmoitetaan opetuspaikan opistoisännälle. Katso puhelinnumerot yhteystietolistasta. Sairauspoissaoloista täytetään aina heti työhön palattua lomake Sairauslomahakemus, joka toimitetaan koulutuspäällikölle. Sairausajan palkka maksetaan vain hakemuksen perusteella OV TES:n mukaan. ks. lisätietoa LIITE 2 s. 30. Matkakustannusten korvaukset Tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset halvimman julkisen kulkuneuvon Helsingin sisäisen tai seutulipun arvolipun mukaisesti tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen, mikäli työmatka ylittää kuusi kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin. Matkakustannusten korvaukset ovat veronalaista tuloa. Matkakorvausten saamisesta saa lisätietoa toimistoista. 9

10 Opettajan työsuhde Tuntiopettaja, jonka säännöllinen viikkotyöaika on vähintään 10 tuntia, on oikeutettu työsuhdematkalippuetuun, mikä annetaan hakemuksesta työmatkasetelinä (yksi 10 :n seteli täyttä työssäolokuukautta kohti). Matkakustannusten korvaukset ja työsuhdematkalippuetu ovat vaihtoehtoisia, molempia ei voi saada yhtä aikaa. Kertaluentopalkkio sisältää matkakorvauksen. Työsuhteen päättyessä Kun työsopimuksen mukainen työsuhde päättyy, tuntiopettajan on palautettava kaikki opiston opetuskäyttöön luovuttamat välineet (puhelin, avaimet, tms.) takaisin opistolle. Työsuhteesta voi saada todistuksen työsuhteen kestosta tai työtodistuksen. Opetuksen raportointi Päiväkirjat ja läsnäololistat ovat virallisia asiakirjoja. Opetuskaudella opistossa on käytössä sekä paperisia että sähköisiä päiväkirjoja ja läsnäololistoja. Paperiset asiakirjat tulee säilyttää opetuspaikalla niille varatuissa kansioissa. Sähköiset asiakirjat säilyvät Kursor-kurssinhallintajärjestelmässä. Päiväkirjaan tehdään opetuskertaa koskevat merkinnät jokaisen opetuskerran jälkeen ja paperisiin asiakirjoihin ne vahvistetaan omakätisellä allekirjoituksella. Läsnäololistaan merkitään kullakin kurssikerralla läsnä olleet opiskelijat. Merkinnät sähköisiin asiakirjoihin on tehtävä viimeistään kurssikertaa seuraavana vuorokautena. Syksystä 2015 alkaen tietotekniikan opettajien lisäksi kaikki vakituiset opettajat ja kielten tuntiopettajat huolehtivat kurssiensa päiväkirja- ja läsnäolojen merkinnät sähköisesti. Keväästä 2016 lähtien kaikki loputkin aineet siirtyvät näiden sähköisten asiakirjojen käyttöön. Poikkeuksen tekevät yleisluennot, joiden päiväkirjat toimitetaan toistaiseksi paperisina. Tätä sähköistä asioimista varten tarvitset tunnukset, jotka saat kirjautumalla ensin kurssitietojärjestelmään osoitteessa ilmonet.fi. Osoitteessa löytyvät kurssisi asiakirjat. Käyttäjätunnus ja salasana ovat molemmissa samat. Vaikka oman aineesi listat tulostetaan vielä opetuspaikoille paperisina, voit kuitenkin niin halutessasi käyttää jo sähköistä versiota. Ilmoita asiasta kuitenkin hyvissä ajoin ennen kurssin alkua kurssisi vastuuhenkilölle. Läsnäololistan perusteella opiskelija saa toimistosta osallistumistodistuksen niin halutessaan. Opiskelijan ottaminen kurssille Opiskelijat ilmoittautuvat kursseille aina -palvelun tai toimiston kautta. Opettaja ei saa ottaa opiskelijaa kurssille. Opettajan kautta ei voi perua kurssille osallistumista. Kurssi perutaan -palvelussa, puhelimitse tai toimistossa. 10

11 Tuntiopettajan etuja Koulutusapuraha Tuntiopettajilla on mahdollisuus anoa opistolta apurahaa oman opetuksensa kehittämiseksi tarkoitetuille kursseille osallistumista varten. Anomus on tehtävä kirjallisesti koulutushakemuslomakkeella, jota on saatavissa opiston toimistosta. Koulutushakemus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen anottua koulutusta. Alennukset kurssimaksuista Työsopimuksessa työkauden aikana opetusta tai muuta työtä vähintään 24 tuntia: Tietotekniikka-kursseista ei kurssimaksua eikä monistemaksua Kurssimaksuista, jotka ovat korkeintaan 8 euroa maksetaan normaali hinta Kurssimaksuista, jotka ovat yli 8 euroa maksetaan 8 euroa kurssi Ruoanvalmistuskurssi Yllä määritelty kurssimaksu +ruoka-ainemaksu Liikunta-kursseista ei kurssimaksua (ei koske ERI-kursseja) Helsingin kaupungin henkilöstökortti Tuntiopettajalle, jonka yhtäjaksoinen palvelussuhde kestää yli kuukauden ja säännöllinen keskimääräinen viikkotyöaika on vähintään 10 viikkotuntia, annetaan pyynnöstä henkilökohtainen kuvaton henkilöstökortti. Kortilla saa alennuksia mm. Palmian henkilöstöravintoloista ja tietyissä liikunta- ja kulttuuripaikoissa. Tarkempia tietoja toimistoista. Työterveyshuolto Työterveyspalvelujen käyttöoikeus on tuntiopettajalla, jonka säännöllinen keskimääräinen viikkotyöaika on 10 tuntia. Työterveyshuollossa tuntiopettajia palvelevat opistolle nimetyt työterveyshoitaja, työterveyslääkäri ja työterveyspsykologi. Työterveyshuolto edistää työyhteisöjen ja organisaatioiden työhyvinvointia sekä ennaltaehkäisee ja hoitaa työkykyä haittaavia sairauksia. Muissa tapauksissa otetaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen. Työhyvinvointi ja työsuojelu Henkilöstön työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen panostetaan monella tavalla Helsingin kaupungilla. Tavoitteena on edistää työturvallisuusasioiden, työsuojelun yhteistoiminnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin toteutumista. Työhyvinvointi- ja työsuojeluasioissa tuntiopettaja ottaa yhteyttä ensin vastuuhenkilöön ja sen jälkeen esimieheen tai yhteistoimintavastaavaan. Tarkempi kooste opiston työsuojelu- ja yhteistoimintaohjeista on nähtävissä opettajainhuoneissa. 11

12 Opettajan työsuhde Opettajien työsuojeluvaltuutetut: Hanna Näremaa-Perälä, puh , Mäkelänkatu 84 (opetusvirasto), Työsuojelupäällikkö: Marja Paukkonen, puh , Hämeentie 11A (opetusvirasto), Henkilöstötoimikunnan sihteeri: kehittämispäällikkö Veikko Torvinen, puh / , Opettajien yhteistoimintavastaavat: Kielet ja tietoaineet: Pia Castrén-Aaltonen, p , Taitoaineet: Jouko Sirenius, p , Taideaineet: Saija Purhonen, p , Tyhy-toiminta Opisto järjestää tyhy-toimintaa päätoimisille ja päätoimisluonteisesti, vähintään 16 tuntia viikossa työskenteleville opettajille. Ilmoitamme tyhy-toiminnasta sähköpostitse. Lisätiedot: Veikko Torvinen puh , 12

13 Käytännön tietoja ja ohjeita Asiakaspalvelu Työväenopiston asiakaspalvelu puh Sähköposti: Toimistot ja aukioloajat Kanneltalo Klaneettitie 5, 2. krs puh Malmitalo Ala-Malmin tori 1 B, puh Opistotalo Helsinginkatu 26 puh Stoa Itäkeskus, Turunlinnantie 1 puh Ma to klo 9 17, pe su suljettu Syyskuussa ma to klo 9 18 Lukukausien ulkopuolella ma to klo 9 16 Juhlapyhien aattoina klo 9 12 Suljettu Muissa toimipisteissä asiakkaita palvelevat opistoisännät toimipisteen aukioloaikoina: Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 C, 3. krs puh Pohjois-Haagan opetuspiste Näyttelijäntie 14, 2. krs puh Oulunkylätalo Kylänvanhimmantie 25 puh Silkkikutomo Laivalahdenkatu 2b A puh Vuotalo* Mosaiikkitori 2 puh Happi* Sörnäisten rantatie 31 puh *opistoisäntäpalvelut opetusaikojen yhteydessä. Opetuskausi ja loma-ajat: Syyskausi Syysloma (vko 42) Kevätkausi Talviloma (vko 8) Opettajainkokous pe Pääsiäisloma Syyskausi Syysloma (vko 42) Opetuksesta ja opetustiloista Oppitunnit aloitetaan ja lopetetaan täsmällisesti. Tuuletuksen, välineiden tuonnin/viennin, taulunpyyhinnän ja muun tarvittavan järjestelyn vuoksi ryhmän vaihtoväli on vähintään 15 min. Erityisesti illan viimeisten tuntien kohdalla opettajan on oltava täsmällinen tunnin päättymisajasta ja huolehdittava opetustilan tyhjenemisestä. Opettaja on vastuussa luokasta ja sen välineistä opetustuntien ajan. Opistoisännät ja vahtimestaripalvelut Kysy opistoisänniltä käytännön järjestelyistä, kuten luokkatiloista, opetusvälineistä ja kopioinnista. Luokkien kalustejärjestelyistä sekä opetusvälineistä on hyvä esittää toivomukset opistoisännille hyvissä ajoin ennen tuntia. 13

14 Kopiointi Opiston omissa opetuspaikoissa voit toimittaa etukäteen kopioitavan materiaalin opistoisännille vähintään päivää aikaisemmin. Kerro viestissäsi päivämäärä ja kellonaika, mihin mennessä opetusmateriaalit tarvitset. Ilman kurssikohtaista kopiointimaksua voi ottaa kaksi kopiota kahden tunnin opetuskertaa ja yhtä opiskelijaa kohti. Työväenopisto noudattaa kopioinnissa tekijänoikeusjärjestö Kopioston ohjeita. Kaapelitehdas: Kanneltalo: Kuvataidekeskus Happi: Malmitalo: Opistotalo: Oulunkylätalo: Pohjois-Haagan opetuspiste: Silkkikutomo: Stoa: Vuotalo: Kouluilla ja muilla opetuspaikoilla on joitain poikkeuksia lukuun ottamatta kopiointimahdollisuus. Tarkempia tietoja saa kyseisen alueen opistoisänniltä. IT-tuki opetuksen apuna Opetuksen IT-tiimi päivystää puhelimessa lukukaudella puh Ongelmatilanteista voi lähettää korjauspyynnön myös osoitteeseen Pyrimme korjaamaan ongelman seuraavaan opetuskertaan mennessä. Tuntiopettajien sähköpostilista Tuntiopettajille lähetetään tiedotteita sähköpostitse mm. tyhy-toiminnasta, henkilöstökerhon tapahtumista ja opiston ajankohtaisista asioista. Mikäli haluat liittyä tuntiopettajien postituslistalle tai listalta pois, lähetä liittymis-/poistopyyntö osoitteeseen Ole hyvä, ja mainitse viestissä mitä ainetta opetat. Sähköpostilista on koottu eri oppiaineiden postituslistoista. Henkilöstökerho Opiston henkilöstökerho järjestää henkilökunnalle mm. museovierailuja, teatteriretkiä, tutustumiskäyntejä eri paikkoihin sekä henkilökunnan pikkujoulut. Henkilöstökerhon toiminta on tarkoitettu koko henkilöstölle. Seuraa ilmoittelua opettajainhuoneiden ilmoitustauluilta. Voit myös itse lähettää ehdotuksia osoitteeseen Henkilöstökerhon toiminnasta tiedotetaan sähköpostitse osoitteella 14

15 Ihmiset ja paikat Työväenopiston toimintaa johtaa rehtori Taina Saarinen. Opisto muodostuu kolmesta osastosta: opetusosasto, asiakaspalveluosasto ja hallinto-osasto. Opiston päätoimista henkilöstöä on noin 100, joista noin 40 on opettajia. Tuntipalkkaisia työntekijöitä on noin 900. Opetusosasto Osaston tehtäviä ovat mm. opiston opetuksen kehittäminen ja koordinointi sekä opetuksen suuntaaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi osasto vastaa tuntiopettajien palkkaamisesta, perehdyttämiskoulutuksesta sekä opettajaharjoittelijoiden ohjaamisesta. Opetusosastoa johtaa apulaisrehtori Eero Julkunen. Osasto on jaettu kolmeen ainealayksikköön: kielet ja tietoaineet, taitoaineet ja taideaineet, joita johtavat koulutuspäälliköt. Kussakin yksikössä on oppiainekohtaiset ainealatiimit, joiden toimintaa luotsaavat tiimivastaavat eli johtavat opettajat tai suunnittelijaopettajat. Asiakaspalveluosasto Asiakaspalveluosasto vastaa opetuksen tukipalveluista ja alueellisesta yhteistyöstä. Osaston tehtävänä on luoda opetuksen toteuttamiselle mahdollisimman hyvät käytännön olosuhteet. Asiakaspalveluosastoa johtaa osastopäällikkö Hannele Koli-Siiteri. Asiakaspalveluosasto on jaettu kolmeen yksikköön: Toimistopalveluyksikkö huolehtii mm. ilmoittautumisesta kurssille, kurssihuollosta, opettajien toimistopalveluista sekä palkka-asioista. Tilapalveluyksikkö vastaa mm. opiston palveluverkosta, tilasuunnittelusta sekä opetustiloista ja laitteista. Tietopalveluyksikön muodostavat kirjastohenkilöstö ja mediasuunnittelija. Hallinto-osasto Hallinto-osasto huolehtii työväenopiston hallinto- ja tukipalveluista, mm. yleis- ja taloushallinnosta, henkilöstöasioista, laadunhallinnasta ja toimintajärjestelmästä, IT-tuesta sekä viestinnästä. Hallinto-osastoa johtaa osastopäällikkö Marko Enberg. Johtokunta Työväenopiston johtokunnan tehtävänä on valvoa, että opisto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtokunta hyväksyy opetussuunnitelman linjaukset ja painopisteet sekä päättää ne perusteet, joiden mukaan viraston päällikkö vahvistaa kurssikohtaisen opetussuunnitelman sekä päättää mm. kurssimaksuista. Päätösasiakirjat julkaistaanopiston kotisivuilla: paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat Johtokunnan valitsee kaupunginvaltuusto. Johtokunnan toimintakausi on neljä vuotta (kaupunginvaltuuston toimintakausi). 15

16 Organisaatiokaavio Johtokunta Rehtori Taina Saarinen Opetusosasto apulaisrehtori Eero Julkunen Kielet ja tietoaineet Taitoaineet Taideaineet Asiakaspalveluosasto osastopäällikkö Hannele Koli-Siiteri Toimistopalveluyksikkö Tilapalveluyksikkö Tietopalveluyksikkö (kirjasto, av, it-tuki) Hallinto-osasto osastopäällikkö Marko Enberg Hallinto ja henkilöstö Taloushallinto Tietohallinto Viestintä Kielet ja tietoaineet koulutuspäällikkö Merja Jattu-Wahlström Tiimivastaavat Kielet Heikki Tulkki Suomi toisena kielenä S2 Sylvi Lankinen Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri sekä Avoin yliopisto-opetus Pia Castrén-Aaltonen Luonto ja ympäristö sekä merenkulku Merja Jattu-Wahlström Taitoaineet koulutuspäällikkö Jonna Martikainen Tiimivastaavat Hyvinvointi ja terveys Jonna Martikainen Liikunta Päivi Christensen Kotitalous Tiina Lehtonen Käsityö Inga Pihlhjerta Tietotekniikka Juhana Mykrä Taideaineet ts. koulutuspäällikkö Päivi Hytönen Tiimivastaavat Kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli Mervi Tuomikoski Kuvataide Saija Purhonen Musiikki Sini Rautavaara 16

17 Yhteystiedot Taina Saarinen, rehtori puh , Eero Julkunen, apulaisrehtori puh , Kielet ja tietoaineet Merja Jattu-Wahlström, koulutuspäällikkö puh , Kielet Tiimivastaava: Heikki Tulkki, johtava opettaja puh , Kati Collin, puh Kaisa Kiskola, puh Kalle Ahtola, puh Pirkko Niemi, puh Merja Niemistö-Kuronen puh Petri Pasanen, puh Maria Riihelä, puh Tuula Wright, puh Suomi toisena kielenä S2 Tiimivastaava: Sylvi Lankinen, suunnittelijaopettaja puh , Aili Mehiläinen, puh Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri, Avoin yliopisto-opetus Tiimivastaava: Pia Castrén-Aaltonen, johtava opettaja puh , Tommi-Tapio Hämäläinen puh Luonto ja ympäristö, Merenkulku Tiimivastaava: Merja Jattu-Wahlström, koulutuspäällikkö puh Taideaineet Päivi Hytönen, koulutuspäällikkö, ts. puh , Kirjallisuus, teatteri, äidinkieli Tiimivastaava: Mervi Tuomikoski, johtava opettaja puh , Ulla Tarvainen, teatteri, puh Katariina Kaarlela, puh Kuvataide Tiimivastaava: Saija Purhonen, johtava opettaja puh , Maija Blomqvist-Hauru, puh Marie-José Dings, puh Annu Kapulainen, puh Mervi Karhunen, puh Lea Kömi, puh Ari Myllymäki, puh Alina Sinivaara, puh Musiikki Tiimivastaava: Sini Rautavaara, johtava opettaja puh , Veli-Antti Koivuranta, puh Eeva Lauttamus-Lindberg puh Vesa Lintula, puh Elisa Tan, puh Musiikinopetuksen yhteinen sähköpostiosoite: 17

18 Taitoaineet Jonna Martikainen, koulutuspäällikkö puh , Hyvinvointi ja terveys Tiimivastaava: Jonna Martikainen, koulutuspäällikkö puh , Liikunta, tanssi ja jooga Tiimivastaava: Päivi Christensen, suunnittelijaopettaja puh , Laura Cedras, puh Kotitalous Tiimivastaava: Tiina Lehtonen, suunnittelijaopettaja puh , Mirva Mäkipää, puh Jouko Sirenius, puh Käsityö: Tekstiilityö, tekninen työ, erikoistekniikat Tiimivastaava: Inga Pihlhjerta, johtava opettaja puh , Jouni Lassila, puh , tekninen työ Outi Honkimaa, puh Leena Karhu, puh Tupu Mentu, puh Kirsti Soukka, puh Päivi Tiitinen, puh , kudonta Raija Torni, puh Käsityönopetuksen yhteinen sähköpostiosoite: Tietotekniikka Tiimivastaava: Juhana Mykrä, suunnittelijaopettaja puh , Galina Hanina, puh tietotekniikkaa venäjäksi Mikko Kääriäinen, puh Marjaana Lindqvist, puh Mika Mikkola, puh Muun päätoimisen henkilöstön ajantasaiset yhteystiedot: yhteystiedot-ja-palaute/henkilokunta 18

19 Opetuksen tueksi Avoimet oppimisympäristöt Aino avoin oppimiskeskus Opistotalo Helsinginkatu 26, 3. krs puh , Avoinna opetuskaudella ma ke 13 20, to pe Aino on tila omatoimista opiskelua varten. Sen palveluja voivat käyttää sekä opintoryhmät että yksittäiset opiskelijat. Ainossa on mahdollista saada tiedonhaun ohjausta. Tarkemmat tiedot kirjastosta. Avoin aula Opistotalo Helsinginkatu 26, 3. krs. Avoinna Opistotalon aukioloaikoina. Tiedustelut ja opastus puh tai Avoimessa aulassa voi itsenäisesti kuunnella kielten oppikirjaäänitteitä ja katsella kielten video-ohjelmia. Ajanvarausta ei tarvita. Ilmari IT-luokka Opistotalo Helsinginkatu 26, 3. krs Marjaana Lindqvist, suunnittelijaopettaja puh , Ilmari on tietokonein varustettu luokkatila, jossa opintoryhmät voivat kokoontua joko säännöllisesti tai vain silloin, kun opetuksessa tarvitaan tietokoneita ja internetyhteyttä. Jos olet kiinnostunut tietokoneiden hyödyntämisestä opetuksessa, ota yhteyttä. Samalla voit varata Ilmarin käyttöösi. Kielistudio Sakari Opistotalo Helsinginkatu 26, 3. krs. Tiedustelut puh Kirjasto ja AV-keskus Kirjasto Opistotalo Helsinginkatu 26, 2. krs puh , Avoinna opetuskaudella ma to ja pe Sari Antikainen, kirjastonhoitaja Kirjasto palvelee opettajia ja opiskelijoita. Työväenopiston verkkosivulta pääset kirjaston ja av-keskuk-sen yhteiseen Toivo-tietokantaan, johon aineistotiedot on luetteloitu. Av-keskus Opistotalo Helsinginkatu 26, 3. krs puh , Marja Vihervaara, mediasuunnittelija Av-keskuksen palveluja opettajille ovat mm. materiaalipalvelu, tallennepalvelu sekä videokuvaus ja -tuotanto. Kysy tarkemmin av-keskuksesta. 19

20 Toimipisteet Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 C, 3. krs puh , Opistoisäntäpalvelut puh Postiosoite: PL 5310, Helsingin kaupunki Kanneltalo Klaneettitie 5, 2. krs puh , Opistoisäntäpalvelut puh Postiosoite: PL 5320, Helsingin kaupunki Kuvataidekeskus Happi Sörnäisten rantatie 31 puh , Opistoisäntäpalvelut puh Postiosoite: PL 5330, Helsingin kaupunki Malmitalo Ala-Malmin tori 1 B puh , Opistoisäntäpalvelut puh Postiosoite: PL 5350, Helsingin kaupunki Pohjois-Haagan toimipiste Näyttelijäntie 14, 2. krs, puh Opistoisäntäpalvelut puh Kudonta- ja ompeluluokka puh Postiosoite: PL 5321, Helsingin kaupunki 20

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki Johdatus uusille opettajille Opettajankokous 27.8.2015 Olli Ruohomäki Petäjä on alueellinen kansalaisopisto Ennen kurssin alkua Poikkea toimistolla täyttämässä tuntiopettajalomake sekä pankkiyhteyslomake.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2016 1 (5) historia Kaupunginvaltuusto 17.02.2016 37 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa suomenkielisen työväenopiston johtosäännön

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut Helsingin t lukuvuosi 2016 2017 Helsingissä on ja, joissa on, yläasteen kouluja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo,

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Syyskuu 2015 Rehtori Taina Saarinen 1 Johtaminen Mihin suuntaan ja mihin ei? Onko onnistuttu vai ei? Tavoiteasetanta ja vaikuttavuusarviointi Missä päätetään

Lisätiedot

Opettajainkokous. 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio. Heikki Haaparanta 9/3/10. Porin kaupungin työväenopisto Ulvilan kansalaisopisto

Opettajainkokous. 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio. Heikki Haaparanta 9/3/10. Porin kaupungin työväenopisto Ulvilan kansalaisopisto Opettajainkokous 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio 1 Tuntiopettaja on opiston kasvot! Tuntiopettajat tekevät opiston kannalta äärettömän merkittävää työtä. Tuntiopettajien työpanos on sitä, mistä

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

RAAHE-OPISTON OPETTAJAN OPAS 2012-2013

RAAHE-OPISTON OPETTAJAN OPAS 2012-2013 Kotisivut: http://www.raahe.fi/raaheopisto/ RAAHE-OPISTON OPETTAJAN OPAS 2012-2013 TERVETULOA RAAHE-OPISTOON! Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Raahe-opiston opettajaksi. Raahe-opisto toimii kolmen

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Tilaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellisen rikosrekisteriotteen.

Tilaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellisen rikosrekisteriotteen. MUSIIKKIOPISTO ARKIPELAGIN OPETTAJAN OPAS 1. Rikosrekisteriotteen ohje Uuden opettajan on pyydettävä rikosrekisteriote oikeusrekisterikeskuksesta itselleen ja esittää se rehtorille työn alkaessa. Rekisteriote

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (10) Kaupunginvaltuusto Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (10) Kaupunginvaltuusto Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 (10) 37 Suomenkielisen työväenopiston asiakaspalvelu- ja hallinto-osastojen yhdistäminen HEL 2015-010929 T 00 01 00 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 34 Asianro 1231/12.00.01.01/2016 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2016-2017 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto päättää palvelualueensa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto 7/2015 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto 7/2015 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 7 Fysiikan, kemian ja matematiikan tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä, työavain 25-978-15 HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS. Työkausi 2015-2016

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS. Työkausi 2015-2016 JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS Työkausi 2015-2016 Kurssimaksut Muistakaa sanoa kurssien alussa, että peruutus on aina tehtävä opiston toimistoon, jotta tiedetään ottaa asia huomioon laskutuksessa!

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset Aleksis Kiven peruskoulu 4 3 3 Alppilan yläasteen koulu 4 1 1 Arabian peruskoulu 4 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 2 4 6 Brahenpuiston koulu 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 2 2 Haagan peruskoulu 3

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 TORNION OAY:N TIEDOTE 4.4.2016 OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 1. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu ja Tasa-arvotyö on taitolaji -julkaisu 2. TVA-neuvottelijat 3. OPI-tiedote 4. Kevään

Lisätiedot

33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015. Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto

33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015. Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto 33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2015-2016 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää palvelualueensa

Lisätiedot

Stadin ammattiopistossa oli haettavana kolme

Stadin ammattiopistossa oli haettavana kolme Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 52 Talotekniikan perustutkinnon lehtorin virka (vakanssi n:o 044038) HEL 2014-006102 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä. Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous

Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä. Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten nuorten parissa Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous 28.4.15 Opetusviraston peruspalvelut maahanmuuttajataustaisille

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Itä-Suomen yliopisto opiskelijan yliopisto Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Johdatus akateemisiin opintoihin 3.9.2012 Kuopion kampus Opinto- ja opetusjohtaja Tuula Heide Opiskelijapalvelun

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Työväenopiston johtokunta 22.04.2008 AIKA 22.04.2008 klo 18:00-18:50 PAIKKA Opistotalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 13

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 15 Stadin ammattiopisto, ruokatuotannon tuntiopettajan vakinainen virkasuhde, työavain 25-781-16 HEL 2016-007655 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Porolahden peruskoulu PÖYTÄKIRJA Nro1/14 Roihuvuorentie 2 / Satumaanpolku 2 00820 Helsinki Puh (09) 31082660 18.3.2014 Fax.

Porolahden peruskoulu PÖYTÄKIRJA Nro1/14 Roihuvuorentie 2 / Satumaanpolku 2 00820 Helsinki Puh (09) 31082660 18.3.2014 Fax. 1/7 POROLAHDEN PERUSKOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 18.3.2014 klo 18.00 19.45 Paikka: Läsnä: Satumaanpolku 2, neuvotteluhuone Sari Leppänen, puheenjohtaja Jenny Uusikivi Kaisa Larste Iiro Lilja

Lisätiedot

Opastukset KEVÄT 2016. helmet.fi

Opastukset KEVÄT 2016. helmet.fi Opastukset KEVÄT 2016 Helsingin kaupunginkirjasto tarjoaa eri toimipisteissä erilaisia opastuksia tietokoneen, internetin, palvelujen, ohjelmien ja laitteiden käytössä. Opastukset ovat maksuttomia. Tutustu

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston 10. päivänä joulukuuta 2012 85 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 15.10.2012 Valtuusto 14.11.2012 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut

Päivähoidon asiakasmaksut Päivähoidon asiakasmaksut Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta Tämä esite on voimassa 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Se on tarkoitettu teille avuksi päivähoidon maksuasioissa. Toivomme, että säilytätte esitteen,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Tehtaanpuiston yläasteen koulu PL 3714 00099 Helsingin kaupunki Johtokunta PÖYTÄKIRJAOTE 2016 / 4 1(3) 3.10.2016 Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Aika Maanantai 3.10.2016

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit:

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Poikkeavat kurssimaksut syksyllä 2015 KIELET JA TIETOAINEET YKSIKKÖ Suomi 2 kurssit Kielet TAIDEYKSIKKÖ Opintosetelein tuetut kurssit siten, että koko kurssimaksu

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan tuloksia (raportit, blogit, videot) on hyvä esitellä ja levittää Fronterin Reppu-huoneessa.

Kansainvälisen toiminnan tuloksia (raportit, blogit, videot) on hyvä esitellä ja levittää Fronterin Reppu-huoneessa. PERUSOPETUKSEN KOULUT 2014 Kansainväliseen toimintaan tarkoitettu rahoitus on korvamerkittyä eikä sitä voi kohdentaa muuhun toimintaan. Jos toimintaan tulee hakijasta riippumattomia muutoksia, tulee muutoksista

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa Toimintolaskennan testailua. Keskuskirjastokokous Jouni Juntumaa

Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa Toimintolaskennan testailua. Keskuskirjastokokous Jouni Juntumaa Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa -------------- Toimintolaskennan testailua Keskuskirjastokokous 30.1.2014 Jouni Juntumaa Helsingin kaupunginjohtajan päätöksen 30.11.2011 mukaan virastojen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Suomenkielisen työväenopiston jk ope/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Suomenkielisen työväenopiston jk ope/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (8) 41 Lausuntopyyntö: Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 15.4.2015 klo 18 Kokouspaikka Kosken kunnantalo, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 36- Mikkola Laura Hämäläinen Risto vpj. :t 36- Nummela

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SELVITYS, ARVIOINTI JA SIJOITUS Selvitys, arviointi ja sijoitus toimisto (koko henkilökunta)

Lisätiedot

Tuntiopettajan velvollisuudet

Tuntiopettajan velvollisuudet Opettajan ohje 2015-2016 Tämä opaslehtinen on tarkoitettu Somero-opiston opettajille käsikirjaksi ja oppaaksi opistomme käytäntöihin ja toimintatapoihin. Jokaisen opettajan kannattaa lukea opas läpi syksyllä

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot