Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Humaliston I:n alueen asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark , , , , KUVA: Suunnittelualue rajattuna viistoilmakuvalle

2 1 SUUNNITTELUALUE Naantalin kaupunginvaltuusto ja alueen maanomistajat ovat v yhteisesti sopineet alueen vanhentuneen asemakaavan uudistamisesta kaupungin keskusta-asumiseen soveltuvaksi kiinnittäen samalla huomiota alueen yritystoiminnan kehittämismahdollisuuksiin. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Naantalin Humaliston alueelle laadittavaa asemakaavan muutosta. Korkein hallinto-oikeus kumosi antamallaan päätöksellä alueelle vuonna 2004 laaditun asemakaavan. Naantalin kaupunginhallitus on antamallaan päätöksellä palauttanut asemakaavanmuutoksen uudelleen valmisteltavaksi. Lisäksi Naantalin kaupunginhallitus on linjannut kokouksessaan suunnittelualueen laajuuden uudelleen. Tehtävän lähtökohtana on uudistaa asemakaava Kho:n ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti hyödyntäen vuosina 2004 ja 2007 laadittua asemakaavaa, ja myöhemmin työn aikana laadittuja selvityksiä. Suunnittelualue sijaitsee noin kilometrin päässä Naantalin keskustasta. Aluetta rajaavat lännessä Armonlaaksontie (E 18, Kt 40) ja Kuparivuori, etelässä Kopenkatu, idässä satama ja pohjoisessa teollisuus- ja varastoalue. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 6,5 ha. Suurin osa alueesta on entistä teollisuus- ja varastoaluetta. KUVA: Suunnittelualue

3 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Muut aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja sopimukset Kaupunginvaltuusto on tehnyt alueen maankäyttöä koskevan tavoitesopimuksen ( ) Naantalin kaupungin, Finnfoam Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n välillä. Humaliston alueen muuttamiseksi Naantalin keskustan uudeksi laajenemisalueeksi järjestettiin ideakilpailu. Sen järjestivät Naantalin kaupunki, YIT Rakennus Oy ja Kiinteistö Oy Sokerinranta Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjen mukaisena kutsukilpailuna Kilpailuun osallistui neljä arkkitehtitoimistoa, joista Gullichsen Vormala Arkkitehdit Ky:n (arkkitehti Timo Vormala) ehdotus Laitamyötäinen valittiin voittajaksi. Kilpailusta on laadittu arvostelupöytäkirja Humaliston alueen ideakilpailu, kutsukilpailu Suunnittelualuetta koskevat selvitykset: - Yhdyskuntailman hajujen esiintyminen Naantalissa, Raisiossa ja läntisessä Turussa, Asukaspaneelin loppuraportti, Ilpo Kekki Naantalin Humaliston alueen ilmanlaatuselvitys, Ilmatieteen laitos Hajupäästöjen leviämisselvitys, Finnfeeds Finland Oy, Ilmatieteen laitos/ilmanlaadun tutkimus Hiukkasmittaukset Naantalissa, Ilmatieteen laitos Hiukkasmittaukset Naantalissa toukokuu - elokuu 2004, Ilmatieteen laitos Turun kaupunkiseudun ilmanlaatu vuonna 2006, Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä (vuosittain) - Hajuselvitys Naantalissa, Raisiossa ja Turussa , insinööritoimisto Ecobio Oy, Naantalin satamaseudun ympäristömeluselvitys, Suomen Akustiikkakeskus Oy Alustavia meluselvityksiä Kuparivuoren ja sataman alueella, Promethor Oy, ja Meluselvitys, Akustiikkakeskus Oy Meluselvitys, Humaliston alue, Ramboll Oy Melumittaus Humaliston alueella, Naantalin kaupunki Naantalin voimalaitos ja satama-alue, ympäristömeluselvitys, Insinööritoimisto Akukon Oy Humaliston ympäristömeluselvitys, Insinööritoimisto Akukon Oy, Naantalin kaupunki, Humaliston alue, Ympäristömeluselvitys, Ramboll Finland Oy, Humaliston ympäristömelumittaus 1, Promethor Oy Humaliston ympäristömelumittaus 2, Promethor Oy Humaliston ympäristömelumittaus, Promethor Oy Humaliston asemakaavamuutosalueen ympäristömeluselvitys, Promethor Oy Humaliston pienitaajuisen melun mittausraportti, Promethor Oy Humaliston keskiäänitason melun mittausraportti, Promethor Oy Humaliston pienitaajuisen melun mittausraportti, Promethor Oy Humaliston keskiäänitason melun mittausraportti, Promethor Oy

4 - Yhteenveto AsOy Naantalin Meritähden ympäristömelumittauksista, Promethor Oy, Ympäristömeluselvitys, Promethor Oy Naantalin Saharannan maaperän alustava pilaantumisselvitys, Maa ja Vesi Oy Satama-alueen pilaantuneiden maiden selvitys, SCC Viatek Oy Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma, Saharanta, Naantali, SCC Viatek Oy Maaperän laadun lisätutkimus, Ramboll Pilaantuneen maaperän puhdistaminen, Lounais-Suomen ympäristökeskus, päätös Tulevan rantalaiturialueen sedimenttitutkimukset, Humaliston alue, Naantali, Ramboll Finland Oy, 04/ Maaperän kunnostus, väliraportti, Ramboll Maaperän pilaantuneisuuden lisätutkimus, Humaliston asemakaavamuutosalue, Naantali, Ramboll Finland Oy Maaperän pilaantuneisuustutkimuksen täydennys, Ramboll Finland Oy, 10/ Humaliston asemakaavanmuutosalueen pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma, Ramboll Finland Oy, 08/ Päätös ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen alueen maaperän puhdistamisesta, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Maaperän pilaantuneisuustutkimus, Ramboll Naantalin satama-alueen virtausmittaukset, Saaristomeren tutkimuslaitos, Turun yliopisto Naantalin satama-alueen ruoppausten ja ruoppausmassojen läjityksen vesistövaikutusten tarkkailututkimukset vuosina , Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Turun ympäristön merialueen tarkkailututkimus vuonna 2006, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 2006 (vuosittain) - Humaliston asukastyytyväisyysselvitys, loppuraportti AsOy Naantalin Meritähden asukasviihtyvyysselvitys yhteenveto, Digium Oy 2009 Luonto- ja maisemaselvitykset - Luontoselvitys, Maa ja Vesi Oy Naantalin Humaliston osayleiskaava, maisemaselvitys, Maa ja Vesi Oy

5 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on antanut päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Suunnittelualueen osalta huomioonotettavia ovat erityisesti seuraavat kokonaisuudet: toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, kulttuuri- ja luonnon-perintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat sekä toimivat yhteysverkostot. Asemakaava laaditaan siten, että tavoitteet otetaan huomioon. Maakuntakaava Ympäristöministeriö vahvisti Turun kaupunkiseudun maakuntakaavan pääosin Suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP), jolle voidaan sijoittaa myös asumista, mikäli sille ei kohdistu ympäristöhäiriöitä. Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavassa lisäksi Kaupunkikehittämisen kohdealueeseen (ruskea viiva), jolla yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää ja rakentamistehokkuutta tulee lisätä ympäristön laatua kehittäen. KUVA: Ote Turun kaupunkiseudun maakuntakaavasta 5

6 Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa (vuosille ) alue on osoitettu pääosin teollisuus- ja varastoalueeksi sekä vesiliikenteen alueeksi. Humaliston osayleiskaavassa (hyväksytty kaupunginvaltuustossa ) alue on osoitettu pääosin kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK); asuin-, liike- ja toimistorakennusten alueeksi (AL) sekä liike-, toimisto- ja varastorakennusten alueeksi (K, K- 1). Ranta-alue on osoitettu venesataman ja sataman alueeksi (LV, LS). Uolevi Raaden kadun ja Vanhan Satamatien risteyksen länsipuoli on osoitettu yleisen tien alueeksi (LT), risteyksen pohjoispuoli on osoitettu suojaviheralueeksi, jolla ympäristö säilytetään (EV/s). Rantaan on osoitettu varaus torialueelle. Lisäksi osayleiskaavassa on osoitettu lähivirkistysalueet (VL) ja kevyen liikenteen yhteydet. Suunnittelualueen pohjoispuolelle on esitetty teollisuusalueen muutos asuin-, liike- ja toimistorakennusten alueeksi (AL). KUVA: Ote Humaliston osayleiskaavasta 6

7 Asemakaava Alueella on voimassa osa vahvistettua Saharannan asemakaavan muutosta. Uolevi Raaden Kadun eteläpuolinen alue on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueiksi K-4 korttelialueella on asemakaavassa osoitettu myös asuntorakennusoikeutta. Suunnittelualueen pohjoisosa on merkitty Yleisen tien alueeksi (LT). Suunnittelualueen länsireuna on merkitty puistoksi (VP). Vanhan Satamatien ja Satamatien välinen alue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-6). Suunnittelualueen ympäröivässä asemakaavassa ranta on osoitettu satama-alueeksi (LS). Satamatien ja satama-alueen välinen alue on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueiksi (K-2, K-3) sekä autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). K-3 4 korttelialueella on asemakaavassa osoitettu myös asuntorakennusoikeutta. Vanhan Satamatien ja Satamatien välinen alue on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL) sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-6). Vanhan Satamatien pohjoispuoli on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). KUVA: Ote ajantasakaavasta 7

8 Maanomistus Suunnittelualue maanomistajia ovat Naantalin kaupunki, Kiinteistö Oy Naantalin Humalisto, Kiinteistö Oy Naantalin Sokeriranta, Asunto Oy Naantalin Merihelmi ja Asunto Oy Naantalin Meritähti. KUVA: Maanomistus Maankäyttösopimus Korkeimman hallinto-oikeuden kumoamaan asemakaavaehdokseen liittyi maankäyttösopimus. Kaavan kumoutuessa myös sopimus on purettu. Maanomistajat ovat luottaen, että asemakaava toteutuu, mm. luovuttaneet Naantalin kaupungille yli 1 ha:n suuruisen määräalan, jota on käytetty RORO-laiturin rakentamiseen. Lisäksi maanomistajat ovat purkaneet alueella sijainneen saharakennuksen kaupungin toivomalla tavalla. Myös laadittavaan asemakaavan muutokseen tulee liittymään maankäyttösopimus. Siinä sovitaan talonrakentamisen etenemisestä, kunnallistekniikan rakentamisesta, maaperän puhdistamisesta, ranta-alueen sekä kallioleikkauksien kunnostamisesta yms. vastuineen. Asuinkerrostalojen rakentaminen suunnitellaan siten, että vuoden kuluessa asemakaavan muutoksen vahvistumisesta voidaan rakentaa noin puolet rakennuksista. 8

9 Mikäli viimeistään 4. vuoden kuluttua asemakaavan vahvistumisesta tulee esille yhteisesti hyväksyttäviä, perusteltuja syitä myöhentää asuntorakentamista rannan rinnealueella tai jopa luopua siitä, kaupunki osoittaa maanomistajalle korvaavat, vastaavat asuinkerrostalotontit muualta tai korvaa rakennusoikeuden, jota maanomistajat eivät voi sovittuna aikana toteuttaa. Suunnittelun tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää alueesta Naantalin kaupunkikeskustan asumisen seuraava laajenemisalue. Asemakaavan muutos laaditaan niin että alueen liittyminen nykyiseen kaupunkirakenteeseen ja luonnonympäristöön on saumaton ja että alueen rakentaminen on vaiheittain toteutettavissa. Suunnittelutyössä otetaan huomioon aikaisempaa asemakaavoitusta koskenut Korkeimman hallinto-oikeuden päätös sekä Naantalin kaupunginhallituksen linjaukset vuodelta Alueelle osoitetaan asuinkortteleihin kytkeytyviä kaupallisia palveluita. Alueen liikennejärjestelyjen muuttamista tutkitaan edellä mainittujen tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Alueen kunnallistekniikka ja liikennettä koskeva yleissuunnitelma tullaan laatimaan kaavoitustyön kanssa samanaikaisesti. 3 OSALLISET Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia ovat: Alueen ja sen ympäristön asukkaat, yhdistykset ja järjestöt Naantalin kaupunki Maanomistajat: YIT Rakennus Oy, Kiinteistö Oy Naantalin Sokerinranta, Kiinteistö Oy Villa Borg, Naantalin kaupunki sekä muut lähialueiden maanomistajat Alueen läheisyydessä toimivat yritykset: Finnfeeds Finland Oy ja Akzo-PQ Silica Finland Oy. Viereisellä satama-alueella toimivat yritykset: Fortum Power and Heat Naantali Oy, Neste Oil Oyj, Stevena Oy, ExxonMobil Finland Oy Ab, Suomen Viljava Oy, Finnlink Oy Ab, Naantalin satamalaitos, Nurminen Port Agency Oy, TG-Lindroos Shipping Oy ja Tullilaitos. Liikelaitokset, joilla on alueella johtoja: Fingrid, Fortum Oy (110 kv:n voimajohto), Lännen Puhelin Oy (puhelinkaapelit), Naantalin Energia Oy (pienjänniteverkko) ja Naantalin kaupunki (vesi- ja viemäriverkosto). Luottamuselimet ja hallintokunnat: ympäristövirasto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, tekninen lautakunta, kaavoitus- ja ympäristölautakunta, satamalautakunta, kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto. Viranomaiset: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, TUKES ja Liikennevirasto. Edellisten lisäksi kaikki, jotka kokevat olevansa osallisia. 9

10 4 SUUNNITTELU- JA PÄÄTÖKSENTEKOVAIHEET SEKÄ OSALLISTUMISMENETTELYT Työtä valmistelee projektiryhmä, johon kuuluvat maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen, kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila, kaupungininsinööri Kimmo Suonpää, suunnitteluinsinööri Mika Hirvi, ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki (tarvittaessa) ja rakennustarkastaja Juha Kuokkanen (tarvittaessa) Naantalin kaupungilta, rakennuttajapäällikkö Antero Mäkelä YIT Rakennus Oy:stä, Pekka Ala-Tuuhonen Ramboll Oy:stä, Jukka Kyrölä (maanomistaja), satamajohtaja Yrjö Vainiala sekä työtä valmistelevan konsultin edustajana Perttu Pulkka Pöyry Finland Oy:stä. Asemakaavan muutoksen laatimisesta vastaa Pöyry Finland Oy. Kaavoituksen eri vaiheista ilmoitetaan Turun Sanomissa, Rannikkoseudun Sanomissa, Kaupunkiuutisissa, kaupungin kotisivuilla (http://www.naantali.fi) ja Naantalin kaupungin ilmoitustaululla. Kaavoituksen aloittaminen, valmisteluvaihe 2007 Suunnittelu aloitettiin huhtikuussa 2007 suunnittelua valmistelevan projektiryhmän kokoamisella. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen, Humaliston osayleiskaavan, Arkkitehtitoimisto C&H:n laatimien maankäyttöluonnosten, vuonna 2004 laaditun asemakaavan, sekä liikenne- ja kunnallisteknisten selvitysten perusteella laadittiin rakennemalli alueen maankäytöstä. Rakennemalli käsiteltiin kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa, jonka jälkeen laadittiin asemakaavaluonnos. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päätti asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta keväällä Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin Valmisteluvaiheen palaute käsiteltiin kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa , minkä jälkeen kaupunginhallitus jatkoi asian käsittelyä. Valmisteluvaihe (elokuu 2011-tammikuu 2012) Kaupunginhallitus on antamallaan päätöksellä palauttanut Humaliston I- alueen asemakaavanmuutoksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavan laadinnassa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon muuttuneiden olosuhteiden sekä asemakaavatyön aikana tietoon tulleiden alueen melua koskevien mittausten vaikutukset asumisen sijoittumiseen suhteessa satamatoimintoihin ja alueen teollisuuteen. Kaupunginhallitus palautti kokouksessaan Humaliston I-alueen asemakaavamuutoksen uudelleen valmisteltavaksi kaavoitus- ja ympäristölautakunnalle. Kaupunginhallitus päätti antaa kaavoitus- ja ympäristölautakunnalle Humaliston I-alueen asemakaavamuutoksen valmisteluun ohjeen, että asemakaavamuutos rajataan koskemaan tässä vaiheessa kortteleita 6, 8 ja osittain korttelia 9. Työn jatkosuunnittelu aloitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivittämisellä muuttuneiden tavoitteiden, työryhmän ja aikataulun osalta. OAS käsitellään kaavoitusja ympäristölautakunnassa joulukuussa. Lautakunta päättää OAS:n nähtäville asettamisesta. Vuonna 2007 laadittu asemakaavaluonnos tarkennetaan vastaamaan kaupunginhallituksen asettamia tavoitteita ja tarkentuneiden selvitysten määrittelemiä reunaehtoja alueen maankäytölle. Kaavaluonnos käsitellään kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa joulukuussa Tavoitteena on, että asemakaava luonnos asetetaan nähtäville tammikuussa Lautakunta päättää asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. 10

11 Viranomaisneuvottelu pidetään. Palaute analysoidaan ja käsitellään kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa. Asemakaavaehdotus (helmikuu -kesäkuu 2012) Asemakaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan asemakaavaehdotus ja selostus jotka käsitellään lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville kesäkuussa Asemakaavaehdotuksesta saatu palaute kerätään. Muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet, jotka käsitellään kaupunginhallituksessa. Asemakaavan hyväksyminen (heinäkuu - marraskuu 2012) Asemakaavaehdotukseen tehdään tarvittavat muutokset saadun palautteen perusteella, jonka jälkeen kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto päättävät asemakaavan muutoksen hyväksymisestä. Luonnoksen valmistelu Luonnos nähtävillä Palautteen analysointi Ehdotuksen valmistelu Ehdotus nähtävillä Palautteen analysointi Päätöksentek o (kv) KUVA: Alustava aikataulukaavio SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET JA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT Suunnittelun yhteydessä selvitetään suunnitelman vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön sekä olemassa olevaan teollisuuteen ja satamaan. Vaikutusten selvittäminen perustuu tehtyihin selvityksiin ja suunnitelmiin; alueella suoritettaviin maastokäynteihin; työn aikana tehtäviin selvityksiin; osallisilta saatavaan palautteeseen sekä laadittavien suunnitelmien fyysistä ja toiminnallista ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin. Konsultti arvioi vaikutuksia yhteistyössä projektiryhmän ja osallisten kanssa. 11

12 Asemakaavan muutoksen ratkaisuilla on merkittäviä vaikutuksia ainakin Naantalin kaupunkirakenteeseen, palvelutarjontaan, työpaikkoihin ja alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiin. 6 YHTEYSTIEDOT Asemakaavan muutoksen valmistelusta ja aikataulusta saa lisätietoja seuraavilta henkilöiltä: Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila, Naantalin kaupunki (02) , Arkkitehti Perttu Pulkka, Pöyry Finland Oy PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla Naantalin kaupungin ympäristöviraston suunnitteluosastolta (Käsityöläiskatu 2) tai kaupungin kotisivuilta osoitteessa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaupunginarkkitehti Kirsti Junttilalle, yhteystiedot edellä. 12

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet 29.8.2007 A. AHLSTRÖM OY Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Nanny Stillin lasitaidetta, kuvalähde: www.designlasi.com OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS-JA

HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS-JA OSALLISTUMIS- JA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on? Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavoitustyön alkuvaiheessa laadittava suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavasta

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/523/2008 VP 13/7.4.2008 muutettu 22.4.2010 muutettu 15.5.2012 PEITTOON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA www.pori.fi/kaavoitus etunimi.sukunimi@pori.fi Porin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tuusulan kunta 9.1.2008, tark. 7.4.2009, 9.9.2009 ja 25.2.2013 Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot