Teknologiakeskukset Suomessa. Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKEL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknologiakeskukset Suomessa. Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKEL"

Transkriptio

1 1 Teknologiakeskukset Suomessa Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKEL

2 2 Teknologiakeskukset Suomessa kehittävät ja tukevat erityisesti teknologiaintensiivisen yrittäjyyden ja liiketoiminnan syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä tarjoamalla asiakkailleen yrityskehityspalveluja asiakkaan tarpeiden mukaan muuntuvaa toimitilaa ohjelma- ja hankeyhteistyötä avainkontakteja ja verkostoyhteyksiä. Foodwest Oy

3 3 Teknologiakeskusten yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää Yrittäjyyttä Työllisyyttä Aluekehitystä Kansainvälistä kilpailukykyä

4 4 Suomi kehityksen kärjessä Suomen innovaatioympäristö on arvioitu monissa kansainvälisissä vertailuissa yhdeksi maailman parhaista. Suomen vahvuuksiksi vertailut nostavat: avoimen ja toimivan vuorovaikutuksen yritysten ja tutkimusmaailman välillä, osaavan tutkimus- ja kehityshenkilöstön, tutkimus- ja kehitysinvestointien määrän, koulutusjärjestelmän sekä innovaatiotoiminnan laaja-alaisuuden. Lähde: Tekes

5 5 Teknologiakeskukset keskeisiä alueellisessa innovaatioympäristössä Kaupungit Kehitysyhtiö PYK Yritykset Yliopistot AMK Teknologia -keskus Tekes ELY TEM (OSKE, INKA)

6 6 Kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta Elintarvike Energia MedTech Cleantech

7 7 Kasvualusta pk-yrityksille innovaatioihin ja yhteistyöhön Toimii usein ensimmäisen vaiheen kehittäjänä ja innovaatioalustana Luotettu kolmas toimija, yhteistyön alusta ilman kilpailuaspektia, yritysryhmien kokoaja Ituasteella olevien, laajaa toimijajoukkoa koskettavien haasteiden ja ilmiöiden hankkeistaja non-profit alueella Alueiden osaamiskärkien vahvistaja (klusteritoiminta) Isojen teemojen kokoaja

8 8 Valtakunnalliseen TEKELverkostoon kuuluu 29 jäsentä yliopisto- ja korkeakoulupaikkakunnilla

9 9

10 10 TEKEL-verkosto pähkinänkuoressa Jäsenkeskuksissa (2013) m 2 monipuolisia toimitiloja 780 asiantuntijaa asiakasyritystä ja -organisaatiota yrityskontaktia 16 teknologiahautomoa

11 11 Teknologiakeskusten omistajat Monipuolinen ja yksilöllinen omistuspohja. Omistajia voivat olla esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, valtio, yritykset, rahoituslaitokset, pääomasijoittajat tai järjestöt.

12 12 Teknologiakeskusten rahoitus Rahoitus muodostuu useista eri lähteistä. Suuri osa saa perusrahoitusta kunnalta, valtiolta (mm. Osaamiskeskusohjelma), maakuntaliitolta ja omistajiltaan. Perusrahoitus toimii vipuvartena hankerahoitukseen, joka moninkertaistaa toiminnan vaikuttavuuden. Hankkeita toteutetaan monipuolisella kansallisella rahoituksella (muun muassa Tekes ja Rakennerahastot) sekä EU-rahoituksella. Noin 1/3 TEKELin jäsenistöstä tarjoaa toimitiloja ja niihin liittyviä palveluja. Lisäksi tarjolla on asiantuntijapalveluita, esimerkiksi tuotekehitykseen tai kansainvälistymiseen liittyen.

13 13 Yrityspalveluiden rahoituslähteet 22 % 4 % 32 % Muut rahoituslähteet Rakennerahastot Valtion rahoitus Kuntarahoitus Yritysrahoitus 30 % 12 %

14 TEKEL-keskuksen perusominaisuudet Yhteys tietoon ja osaamiseen, eli yliopistoihin ja korkeakouluihin. Hyväksytty asema alueella ja alueen sitoutuneisuus keskuksen kehittämiseen. Luo edellytyksiä kasvulle ja kehitykselle, erityisesti uudelle liiketoiminnalle.

15 TEKEL-keskuksen perusominaisuudet Kiinteä organisaatio ja vakituinen henkilökunta. Tiloja yrityksille ja tutkimusorganisaatioille. Ei välttämättä omista tiloja. Tuottaa liiketoiminnan kehittämispalveluja ympäristössään toimiville yrityksille ja muille tahoille.

16 TEKEL-keskuksen täydentäviä ominaisuuksia Yrityshautomo Teknologiansiirtopalveluja Osaamiskeskusohjelma Yhteydet ipr-palveluihin Yhteydet pääomasijoitustoimintaan Organisoi ja koordinoi tutkimus- ja kehitysprojekteja

17 17 Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKELin tehtävät edistää teknologiakeskustoiminnan ja -toimialan kehitystä johtaa teknologiakeskusten verkoston yhteistyötä rakentaa ja ylläpitää yhteyksiä julkiseen sektoriin, elinkeinoelämään, koulutusja tutkimussektoriin sekä alan kansainvälisiin verkostoihin

18 18 Jaostot ja TEKELin johtoryhmä Innovaatioympäristöjaosto pj. Rikumatti Levomäki Kasvuyritysjaosto pj. Vesa Sorasahi Toimitilat ja palvelut -jaosto pj. Hannu Kantonen

19 19 Jaostojen tehtävät TEKELin hallituksen nimeämät jaostot valmistelevat eri toimialoihin liittyviä, verkoston yhteisiä toimenpiteitä. Ne ovat tärkeässä roolissa teknologiakeskustoiminnan kehittämisessä. Jaostojen puheenjohtajat muodostavat yhdessä hallituksen puheenjohtajan sekä TEKELin toimitusjohtajan ja viestintäpäällikön kanssa TEKELin johtoryhmän. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toiminnasta TEKELin hallitukselle. Innovaatioympäristöjaosto pj. Rikumatti Levomäki Kasvuyritysjaosto pj. Vesa Sorasahi

20 20 TekelNYT TEKEL-verkoston sähköinen foorumi Sähköinen viestintäkanava, joka on koko TEKEL-verkoston ja monien sidosryhmien edustajien käytössä Tiedotuskanava uutisille ja tapahtumille, laajojen tietokantojen sijaintipaikka, arkisto, ovi verkoston sähköisen mediaseurannan portaaliin jne. Yksittäisen käyttäjän näkymä ja järjestelmään liittyvä sähköpostiviestintä räätälöity tarpeiden mukaan. TekelNYT-lukuja 1186 käyttäjätunnusta, joista 745 on luotu TEKELverkoston edustajille 147 tietokantaa TekelNYTissä sijaitsevat myös kansalliseen Osaamiskeskusohjelmaan (OSKE) liittyvät raportointikannat. Näissä raportointikannoissa eli OskeNYTissä on yli dokumenttia. (1/2013)

21 21 TEKELin hallitus 2013 Jari Lauronen, toimitusjohtaja, Joensuun Tiedepuisto Oy (hallituksen pj.) Rikumatti Levomäki, toimitusjohtaja, Turku Science Park Oy (hallituksen varapj.) Matti Eskola, toimitusjohtaja, FinnMedi Oy Heikki Helve, toimitusjohtaja, Kuopio Innovation Oy Karita Huotari, johtaja, Technopolis Oyj Hannu Kantonen, toimitusjohtaja, Frami Oy Risto Liljeroos, toimitusjohtaja, Prizztech Oy Ulla Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Vaasa Parks Oy Vesa Sorasahi, toimitusjohtaja, Miktech Oy Lauri Ylöstalo, toimitusjohtaja, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy TEKELin toimitusjohtaja Jaakko Helenius

22 22 TEKELin henkilöstö Tuija Heikura hankepäällikkö Jaakko Helenius toimitusjohtaja Marjo Uotila johtaja, teknologiansiirto

23 23 Kansainväliset yhteistyöverkostot TEKEL on Maailman Teknologiakeskusten Liitto IASP:n liitännäisjäsen, sekä teknologiakeskustoiminnan kansallisen tason toimijat kokoavan maailmanlaajuisen Wainovaverkoston täysjäsen. TEKEL valmistelee yhteistyötä pohjoismaisten teknologiakeskusten kanssa Rahoitusta haetaan Nordic Innovation Fundista.

24 24 Verkostohankkeita pk-yritysten kasvuun ja kehitykseen Tarjoamme pk-yritysten kasvuun, kehitykseen ja kansainvälistymiseen tähtääviä yrityskehityshankkeita. TEKELin pk-yrityshankeperheessä analysoidaan liiketoimintaa monipuolisesti Prizzwayn Progress-työkalulla. Olemme tiiviissä yhteistyössä 2010 käynnistyneessä Teknologiateollisuuden TRIOplus-hankkeessa.. Progress-työkalussa pilotoidaan rahoittajaominaisuutta Tekesin kanssa. Tavoitteena saada 50 rahoitushakemusta 2013 aikana.

25 25 Yrityspalveluja kansainvälistyville yli 3000 asiantuntijaa yli 50 maassa Enterprise Europe Network tarjoaa kansainvälistymis- ja teknologiansiirtopalveluita kansainvälisesti suuntautuneille yrityksille, yliopistoille ja tutkimuskeskuksille. Kumppaneina yhteistyössä ovat Varsinais-Suomen ELYkeskus, Helsingin seudun kauppakamari, TEKEL, Technopolis Oyj, Turku Science Park Oy ja Hermia Yrityskehitys Oy.

26 26 Teknologiakeskukset keskeisiä Osaamiskeskusohjelman tavoitteena on saada aikaan uusia yrityksiä, työpaikkoja ja toimintamalleja ja vahvistaa pk-yritysten osaamista. Verkostoja ja palveluja yrityksille, yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. OSKEssa vuonna mukana 13 osaamisklusteria ja 21 osaamiskeskusta. Useat teknologiakeskukset toteuttavat ohjelmaa.

27 27 Innovatiiviset kaupungit Tähtäimessä kansainvälistä näkyvyyttä tuottavat suuret hankekokonaisuudet, joissa kaupunkiseudut ja valtio toimivat yhteistyössä. Synergiaa myös alueen maankäytön, asumisen ja liikenteen hankkeiden kanssa. Suunnattu noin 12 kaupunkiseudulle. Useat teknologiakeskukset tulossa mukaan ohjelman toteuttajiin Ohjelman koordinointi Tekesissä

28 28 Yhteistyötä seudullisten kehittämisyhtiöiden kanssa tiivistetään Seudulliset kehittämisyhteisöt SEKES ja Suomen Teknologiakeskusten liitto TEKEL hakevat 2013 aikana yhteistyömahdollisuuksia. Tavoitteena on aiempaa tehokkaampi vaikuttaminen ja tuloksellisuus jäsenten kansallista kilpailukykyä kehitettäessä. Järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia etsitään esimerkiksi viestinnässä, vaikuttamisessa ja yhteisissä järjestelmissä.

29 29 Visiomme 2015 TEKEL-verkosto edustaa tiloiltaan ja palvelurakenteeltaan teknologiakeskustoiminnan kansainvälistä huipputasoa ja -asiantuntumusta. Teknologiakeskukset ovat alueellisia ja kansallisia vetovoimatekijöitä. Ne toimivat kansainvälisesti vetovoimaisina sijoittumiskohteina. Toimialaerikoistuneet keskukset toimivat tehokkaasti teknologia- ja osaamisperusteisen klusteritoiminnan ja -kehittämisen toteutusympäristönä. Frami Oy

30 30

1 TEKEL, 3 / 2011. Homes for Innovation

1 TEKEL, 3 / 2011. Homes for Innovation 1 TEKEL, 3 / 2011 TEKEL-verkosto Teknologiakeskustoiminnan asiantuntijat yhteistyössä TEKEL-verkosto on suomalaisten teknologiakeskustoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu 31 jäsentä

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Asiantuntijoiden Turku Science Park Oy

Asiantuntijoiden Turku Science Park Oy menestykseen 2 3 osaamista Uteliaisuutta ja kokeilunhalua. Pitkäjänteistä tutkimusta sekä määrätietoista tutkimustulosten hyödyntämistä. Rohkeutta uskaltaa uutta. Turku Science Parkissa kolmen tiedekorkeakoulun

Lisätiedot

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013 2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2013 Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan TOF Yard TEM: Uutta potkua merituulivoimaalalle Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma LUONNOS 25.11.2013 klo 13.15 LUONNOS 2.12.2013 klo 10.30 HELSINGIN SEUDUN EHDOTUS VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus-

Lisätiedot

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma EHDOTUS 9.12.2013 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Tarkoitus Taustaa Tavoitteet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne-

Lisätiedot

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2.

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources Keski Suomi Projekti 245438 WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Tytti Laitinen,

Lisätiedot

YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta

YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta SPATIA Raportteja 5/2003 YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta Timo Lautanen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

Lisätiedot

Julkiset yrityspalvelut alueilla. Selvitys innovaatio-, kansainvälistymisja alkavien yritysten palveluista

Julkiset yrityspalvelut alueilla. Selvitys innovaatio-, kansainvälistymisja alkavien yritysten palveluista Julkiset yrityspalvelut alueilla Selvitys innovaatio-, kansainvälistymisja alkavien yritysten palveluista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 45/2012 valtteri laasonen tommi ranta anssi

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun. elinkeino-ohjelma.indd 1 2010-2013

Joensuun kaupunkiseudun. elinkeino-ohjelma.indd 1 2010-2013 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Joensuun seutu Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma 2010-2013 Kasvun paikka Joensuun kaupunkiseudun kunnat ovat tehneet menestyksekästä elinkeinoyhteistyötä

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Uudet tuulet puhaltavat. Talvi 2000. Tässä numerossa. Prizz.Uutiset

Prizz.Uutiset. Uudet tuulet puhaltavat. Talvi 2000. Tässä numerossa. Prizz.Uutiset Prizz.Uutiset Numero 1/2000 Satakunnan osaamiskeskuksen ja PrizzTech Oy:n tiedotuslehti 28.2.2000 Pääkirjoitus Uudet tuulet puhaltavat Talvi 2000 Tässä numerossa Etäteknologian osaamiskeskusohjelma pähkinänkuoressa

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta 26.9.2013 Liite 34

KUUMA-johtokunta 26.9.2013 Liite 34 LUONNOS 3.9.2013 HELSINGIN SEUDUN EHDOTUS VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT SEKES ry

SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT SEKES ry SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT SEKES ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLTÖ sivu Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Yksityiskohtainen toimintasuunnitelma Talousarvio vuodelle 2014 7 Hallitus 2013 9 Jäsenorganisaatiot

Lisätiedot

HAKEMUS. Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020

HAKEMUS. Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020 HAKEMUS Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Taustaa... 4 3. Alueen ominaispiirteet... 5 3.1 Alueellinen innovaatiojärjestelmä...

Lisätiedot

Vaasan seudun innovaatiostrategia

Vaasan seudun innovaatiostrategia Ilkka Raatikainen Vaasan seudun innovaatiostrategia Vaasa 2005 4 Vaasan seudun innovaatiostrategia on hyväksytty Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin hallituksessa 19.5.2005 Laatijan yhteystiedot: Taitto ja

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: 976 222 (v. 2004) Yritysten lukumäärä: 50 192 (v. 2003) Koko maan yritykset 229

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 44/2010 antti pelkonen jari konttinen juha oksanen ville

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Lahden alue yrityksenne sijaintipaikkana

Lahden alue yrityksenne sijaintipaikkana 1(8) Lahden alue yrityksenne sijaintipaikkana Lahden alue tarjoaa tilaa, työvoimaa, ja kustannusetuja Suomen logistisessa keskipisteessä. Lahti on lähes 100 000 asukkaan kaupunki ja noin 200 000 asukkaan

Lisätiedot