Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, 120 ov"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, 120 ov Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma MERKONOMI Hyväksytty Näyttötoimikunnassa Ammatillisen koulutuksen johtaja Päivitys Voimassa alkaen

2 Sisällys 1. JOHDANTO PERUSTUTKINNON OPISKELU TUTKINNON KUVAUS, ARVOPERUSTA JA ALAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset LIIKETALOUDEN ALAN OSAAMISTARPEET PIRKANMAAN ALUEEN LIIKETALOUDEN ALAN PAINOPISTEET JA YHTEISTYÖ ELINKEINOELÄMÄN KANSSA LIIKETALOUDEN ALAN PERUSTUTKINNON JA KOULUTUSOHJELMIEN TAVOITTEET OPINTO-OHJAUS Opintojen alkuvaiheen opinto-ohjaus Opinto-ohjaus opintojen aikana Opintojen päättövaiheen opinto-ohjaus NÄYTTÖTOIMIKUNTA JA AMMATILLINEN NEUVOTTELUKUNTA, TOIMINTATAVAT TUTKINNON RAKENNE, OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA OPINTOJEN ETENEMINEN...12 OPINTOJEN JAKAUTUMINEN OPISKELUAJALLE KOULUTUSOHJELMAN VALINTA OPINTOJEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVIÄ ASIOITA ARVIOINTI OPINTOPOLKU KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Asiakaspalvelu, 20 ov Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Asiakaspalvelu -tutkinnon osan arviointikriteerit ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA Kaupan palvelu ja myynti, 20 ov Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Kaupan palvelu ja myynti -tutkinnon osan arviointikriteerit Visuaalinen myyntityö, 20 ov Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Visuaalinen myyntityö -tutkinnon osan arviointikriteerit Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 20 ov Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Kansainvälisen kaupan tukipalvelut -tutkinnon osan arviointikriteerit Myynnin tukipalvelut (Sales Support Service), 20 ov Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Myynnin tukipalvelut -tutkinnon osan arviointikriteerit Finanssipalvelut 20 ov Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Finanssipalvelut -tutkinnon osan arviointikriteerit TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Talouspalvelut 20ov Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Talouspalvelut -tutkinnon osan arviointikriteerit Kirjanpito Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Kirjanpito tutkinnon osan arviontikriteerit

3 4.3.3 Toimistopalvelut Näytön toteutustapa, arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Toimistopalvelut tutkinnon osan arviointikriteerit KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, 10 ov Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus -tutkinnon osan arviointikriteerit Tuoteneuvonta, 10 ov Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Tuoteneuvonta -tutkinnon osan arviointikriteerit Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 10 ov Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Toiminnan kannattavuus -tutkinnon osan arviointikriteerit Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 10 ov Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus -tutkinnon osan arviointikriteerit Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkinnon osan arviointikriteerit A Erikoiskaupan osaaminen 10 ov (PAIKALLISESTI TARJOTTAVA) Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Erikoiskaupan osaaminen -tutkinnon osan arviointikriteerit B Liiketoiminta 10 ov (PAIKALLISESTI TARJOTTAVA) Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Liiketoiminta -tutkinnon osan arviointikriteerit C Virtaa ja yritystä 10 ov (PAIKALLISESTI TARJOTTAVA) Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Virtaa ja yritystä -tutkinnon osan arviointikriteerit D Palkkahallinto, 10 ov (PAIKALLISESTI TARJOTTAVA) Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Palkkahallinto -tutkinnon osan arviointikriteerit MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Yrittäjyys, 10 ov Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Yrittäjyys -tutkinnon osan arviointikriteerit VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10OV SAMMONKADULLA: Visuaalinen markkinointi 2ov Sijoitus ja rahoitus 1, 1ov Sijoitus ja rahoitus 2, 1ov Jatko-opintoihin valmentautuminen 1 ov Kirjanpidon perusteet 2 ov TYKY-liikunta 1 ov Ensiapu 1, 1 ov Pukeutumisneuvonta, 2 ov Elämänhallinta, 2 ov D maisemamallinnus 2 ov YLÖJÄRVELLÄ, VALON TOIMIPISTEESSÄ:

4 Järjestyksenvalvojan työn perusteet 2ov Liikunta 2ov Hygieniaosaaminen 1ov Ammatillisen osaamisen kehittäminen 1-10 ov OPINNÄYTE AMMATILLISESSA PERUSTUTKINNOSSA

5 1. JOHDANTO Tredun antamaa koulutusta ja opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa ohjaa opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma perustuu ammatillisiin perustutkinnon perusteisiin, joka on Opetushallituksen antama määräys koulutuksen järjestäjille. Tredun opetussuunnitelma sisältää yhteisen osan sekä tutkintokohtaiset osat ja niihin saumattomasti liittyvän suunnitelman ammattitaitoa täydentävien opintojen järjestämisestä. Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa kuvataan mm. alan toimintaympäristöä, vaatimuksia ja osaamistarpeita, Pirkanmaan alueellisia painopisteitä, yhteistyötä työelämän kanssa, tutkinnon rakennetta sekä niitä asioita, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Ammatillisen koulutuksen johtaja on hyväksynyt tutkintokohtaisen opetussuunnitelman ja Tredun näyttötoimikunta on hyväksynyt niihin liittyvät ammattiosaamisen näyttöjä koskevat osat. Vahvistetut Tredun opetussuunnitelman tutkintokohtaiset osat julkaistaan sivulla sekä wilma.tampere.fi - opiskelijahallinto-ohjelman etusivulla. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää itsearviointivalmiuksia. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Opiskelijaa ohjataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. HOPS on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. Opiskelijaa ohjataan tekemään omaa oppimistaan koskevia päätöksiä ja tarvittaessa muuttamaan suunnitelmaa opintojen edetessä. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman allekirjoittavat opiskelija ja ryhmänohjaaja. 5

6 2. PERUSTUTKINNON OPISKELU Tampereen seudun ammattiopisto Tämä Tampereen seudun ammattiopiston opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa pohjautuu Opetushallituksen määräykseen 34/011/2009, liiketalouden perustutkinto 2009, Ammatillisen perustutkinnon perusteet. 2.1 TUTKINNON KUVAUS, ARVOPERUSTA JA ALAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET Liiketalouden perustutkinnon suorittanut valmistuu merkonomiksi. Merkonomin tehtävät ovat monipuolisia, ja Tampereen seudun ammattiopistosta valmistuva merkonomi voi toimia esimerkiksi kaupan, myynnin, talouden tai toimiston tehtävissä. Mahdollisia työpaikkoja ovat mm. kaupat, pankit, vakuutusyhtiöt, julkishallinnon organisaatiot ja asiakaspalveluyritykset sekä Suomessa että ulkomailla. Merkonomi toimii asiakaspalveluhenkisesti yhteistyössä muiden kanssa ja ymmärtää sisäisen yrittäjyyden tärkeyden ja toimii yrittäjähenkisesti tai ryhtyy itse yrittäjäksi. Merkonomi osaa ottaa huomioon erilaiset asiakkaat, olosuhteet ja toimintakulttuurit sekä pyrkii laadukkaaseen työskentelyyn ja lopputulokseen. Kestävän kehityksen periaatteiden toimiminen on luonteva osa merkonomin työtehtävissä toimimista. Sekä oman että työyhteisön muiden jäsenten työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen auttavat merkonomia jaksamaan työelämässä. Pirkanmaa tarjoaa merkonomeille myös kansainvälisiä työskentelymahdollisuuksia. Liiketalouden perustutkinnon voi suorittaa Tampereen seudun ammattiopistossa kahden eri koulutusohjelman : Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman tai osaamisalan suoritettuaan merkonomi osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeisiin vastaavia fyysisiä tai palvelutuotteita kannattavasti. Tutkinnon suorittaneella on myös mahdollisuudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Koulutusohjelmasta valmistunut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin tehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti tai myyntisihteeri. Tampereen seudun ammattiopistossa Sammonkadun toimipisteessä on mahdollista painottaa asiakaspalvelun ja myynnin osaamista kaupan alalle ns. retail-opintopolulle. Lisäksi urheilijoilla on mahdollista hakeutua ns. sporttimerkonomin opintopolulle, jossa kilpaurheileva opiskelija pystyy yhdistämään urheilun ja opiskelun joustavasti. Talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelman suoritettuaan merkonomi osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa joitakin talouspalvelujen osa-alueita käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia. Koulutusohjelmasta valmistunut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin taloushallinnon ja toimistopalvelun työtehtäviin: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, palkka-assistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö tai vakuutus- ja rahoitusalan toimihenkilö. Molemmissa koulutusohjelmissa tuetaan opiskelijan kehittymistä ihmisenä ja ympäröivän yhteiskunnan jäsenenä sekä annetaan opiskelijalle jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tuetaan elinikäistä 6

7 oppimista (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98 5 ). Oppilaitoksen henkilökunta toimii esimerkkinä yhteistyökyvystä ja vuorovaikutustaidoista ja huolehtii samalla siitä, että opiskelijat noudattavat yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Nämä taidot tukevat opiskelijaa tulevassa työelämässä. Opiskelijaa tuetaan myös opiskelijahuollon ja opinto-ohjauksen keinoin. Opiskelijahuollosta ja opinto-ohjauksesta kerrotaan Tampereen seudun ammattiopiston opetussuunnitelman yhteisessä osassa TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET Liiketalouden perustutkinnon koulutuksessa opiskelijalla ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden tai toiminnan vajavuuden perusteella. 2.2 LIIKETALOUDEN ALAN OSAAMISTARPEET Opetushallitus on julkaissut Ritva Rajander-Juustin raportin Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Liiketalousalan osaamistarpeet (Raportit ja selvitykset 2013:1), jonka mukaan suomalaisen työn muutos koskee tulevaisuudessa kaikkia työn tekemisen osa-alueita: ihmisten johtaminen, työn organisointi, työnteon tavat, työelämän pelisäännöt ja sosiaaliset suhteet sekä työympäristö, -terveys ja -kyky muuttuvat. Muutokset näillä osa-alueilla aiheuttavat merkittäviä odotuksia työn vaatimiin osaamisiin ja valmiuksiin. Monet osaamistarpeet ovat olemassa riippumatta toimialarajoista, sillä muutosvoimat kuten kansainvälistyminen, verkostomaisen toimintatavan yleistyminen sekä teknologian kehittyminen vaikuttavat laaja-alaisesti. Erityisesti liiketoimintaosaamisen, kansainvälisyys- ja kulttuuritaitojen, teknologioiden hyödyntämisen, verkostossa toimimisen ja niiden johtamisen, asiakaspalvelun, muotoilun ja designin sekä vastuullisen liiketoiminnan osaamista kaivataan jatkossa lisää koko suomalaisessa elinkeinoelämässä. Liiketalouden alan opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa on otettu huomioon Pirkanmaan erityispiirteet elinvoimaisena kaupan, palveluiden sekä kansainvälisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden alueena. Erikoistavara- ja päivittäistavarakauppa kasvavat voimakkaasti Pirkanmaan alueella ja Tampereen seudun ammattiopiston opetussuunnitelmassa on huomioitu kaupan alan osaamistarpeet. Toisena keskeisenä painopisteenä on ammatillinen kasvaminen yrittäjyyteen. Asiakaspalvelutyössä korostuvat palvelualttius sekä yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen. Asiakkailla on oikeus odottaa työntekijöiltä joustavuutta, aloitteellisuutta, ongelmanratkaisutaitoja, luovuutta, monialaista ammattitaitoa, asiakaskeskeisyyttä sekä tehokkuutta ja täsmällisyyttä. Liiketaloudellinen ajattelukyky ja tuloksellisen toiminnan toteuttaminen on alalla tärkeää. Kansainvälistyvä toimintaympäristö edellyttää myös kielitaitoa sekä valmiutta työskennellä joustavasti ja muita kulttuureita ymmärtäen erilaisissa tilanteissa. Liiketalouden alan ammattilaisilta odotetaan myös hyviä taitoja ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen elämänasenne ovat alalla keskeisiä piirteitä myös toisen palveluksessa toimittaessa. Yhteiskunnan muuttuessa yhä enenevässä määrin tietoyhteiskunnaksi, alalla tarvittavia keskeisiä taitovaatimuksia ovat tietoteknisten käyttötaitojen ja verkko-osaamisen lisäksi viestintätaidot, tiedon hankinta- ja käyttötaidot sekä kuluttajataidot. Kaupan ja hallinnon alan ammattilaisilta edellytetään joustavaa, alan muutoksia seuraavaa ja jatkuvasti täydentyvää erityisosaamista alan perusosaamisen 7

8 lisäksi. Oleellisiin taitovaatimuksiin kuuluu myös uuden oppiminen, ongelmanratkaisukyky sekä prosessien ja kokonaisuuksien hallinnan ja jäsentämisen taito. Alan työllisyys reagoi herkästi yleiseen kansantalouden kehitykseen sekä kulutuksen muutoksiin. Uuden teknologian lisääntymisen myötä alan rutiinitehtävät vähenevät ja muuttavat luonnettaan, tämän vuoksi alalle suuntautuvien pitääkin olla muuntautumiskykyisiä ja uusia asioita toimintaympäristössään omaksuvia. Työpaikat säilyvät ja lisääntynevätkin lähitulevaisuudessa, mutta toiminta niissä muuttaa herkästi muotoaan. Kauppa ja asiointi siirtyvät osin sähköisiin verkkoihin, joiden hallinta on työntekijöille tärkeää. Rajander-Juustin em. raportin mukaan uudenlaisen työn yksi tunnusmerkki on, että lähes ainoa pysyvä asia on muutos. Koulutuksen onkin voitava tuottaa osaajia, joilla on kyky selviytyä muutoksessa. Muuttuvissa ja vaihtuvissa tilanteissa jähmeän tietovaraston sijasta korostuvat oppimisen ja työelämän erilaiset metataidot: kuinka osasmme oppia ja soveltaa oppimaamme vaihteleviin tilanteisiin. Työelämän muuttuessa erilaisten joustojen ja elämäntapavalintojen vuoksi yhä purskeisemmaksi ja pirstaleisemmaksi, elinikäinen oppiminen ja koulutuksen keinot valmentaa muutoksiin korostuvat tulevaisuudessa. (Elinikäiseen oppimiseen tarvittavia avaintaitoja on määritellyt mm. Opetushallitus, pohjautuen Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksiin.) Opetushallituksen Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutustoimikunnan toimeksiantamassa Ritva Rajander-Juustin toteuttamassa ennakointihankkeessa tunnistettiin neljä pääteemaa, joihin liittyviä osaamisia tarvitaan kaikilla koulutustoimikunnan edustamilla aloilla ainakin jossakin määrin. Nämä pääteemat nimettiin seuraavasti: Johtamisella ja esimiesosaamisella parempi työelämä Asiakasosaamisesta ja myynnillisyydestä kilpailuetu Yrittäjämäisestä toiminnasta ja yksilöllisistä ratkaisuista työelämän suola Työpaikka uutta oppivalle ja joustavasti muuntautuvalle. 2.3 PIRKANMAAN ALUEEN LIIKETALOUDEN ALAN PAINOPISTEET JA YHTEISTYÖ ELINKEINOELÄMÄN KANSSA Pirkanmaan maakuntaohjelmassa todetaan, että alueella henkilöstömäärältään suurimpia työllistäjiä maakunnassa ovat olleet mm. tukku- ja vähittäiskaupan toimialat. Viime vuosina uusia yrityksiä on syntynyt erityisesti mm. liike-elämää palvelevassa toiminnassa, kun vientivetoiset alat ovat kärsineet taloustaantumasta. Maakuntaohjelman mukaan koulutettu työvoima on ratkaisevan tärkeä kilpailutekijä, ja osaavan työvoiman saatavuus Pirkanmaankin menestyksen elinehto. Koulutuksen ja osaavien tekijöiden alueellinen saatavuus on aluekehityksen keskeinen voimavara, ja näiden turvaaminen on keskeinen tehtävä. Maakuntaohjelman toimintalinjan Pirkanmaalla pyritään varmistamaan ammattitaitoisen työvoiman saanti ja juurruttaminen yritysten ja työelämän muihin tehtäviin. Pirkanmaan maakuntaohjelman toimenpiteiden alueellisen kohdentamisen painopiste on Tampereen keskusseudulla ja seutukeskuksissa, mutta maakunnan maaseutumaisille alueille 8

9 Kohdennetaan omia kehittämistoimia. Pirkanmaa on muodostumassa yhdeksi työssäkäyntialueeksi, ja voimakkaita kahtiajakoja on siksi syytä välttää: maakunnan sisäinen verkottuminen on tärkeää, ja irtautuminen aluejakopohjaisesta kehittämisestä on ohjelman mukaan ajankohtaista. Pirkanmaan maakuntaohjelmassa todetaan, että alueella henkilöstömäärältään suurimpia työllistäjiä maakunnassa ovat olleet mm. tukku- ja vähittäiskaupan toimialat. Viime vuosina uusia yrityksiä on syntynyt erityisesti mm. liike-elämää palvelevassa toiminnassa, kun vientivetoiset alat ovat kärsineet taloustaantumasta. Maakuntaohjelman mukaan koulutettu työvoima on ratkaisevan tärkeä kilpailutekijä, ja osaavan työvoiman saatavuus on Pirkanmaankin menestyksen elinehto. Koulutuksen ja osaavien tekijöiden alueellinen saatavuus on aluekehityksen keskeinen voimavara, ja näiden turvaaminen on keskeinen tehtävä. Maakuntaohjelman toimintalinjan Pirkanmaalla pyritään varmistamaan ammattitaitoisen työvoiman saanti ja juurruttaminen yritysten ja työelämän muihin tehtäviin. 2.4 LIIKETALOUDEN ALAN PERUSTUTKINNON JA KOULUTUSOHJELMIEN TAVOITTEET Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, omaaloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hänen osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän osaa toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa toimia myynnin, kaupan sekä talouden ja toimiston ja kirjaston eri tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Hän voi rakentaa tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja siten hän pystyy toimimaan kaikilla aloilla ja valinnaisuuden avulla hän voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hän osaa toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat ja olosuhteet. Hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon keskeisen yritystoimintaan ja työsuhteisiin liittyvän lainsäädännön, turvallisuusasiat ja kestävän kehityksen periaatteet. Tutkinnon suorittaneella on yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä liiketalouden ja kaupan alan lisäksi myös muilla aloilla. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa ottaa huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Hän on ympäristötietoinen, mikä edellyttää tuotteen elinkaariajattelun huomioonottamista ja kykyä vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään 9

10 organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. Talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osaaluetta käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia. Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin taloushallinnon ja toimistopalvelun työtehtäviin: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, palkkaassistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö, rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 2.5 OPINTO-OHJAUS Tutkintoon sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 opintoviikkoa. Ohjaustoiminnalla tuetaan opiskelijaa kokonaisvaltaisesti opintojen eri vaiheissa. Ohjaukseen osallistuvat kaikki ammattiopiston opettajat, ryhmänohjaajat ja oppimisen tukipalveluhenkilöstö. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opintoohjauksen järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Opettajan tehtävinä on ohjata ja motivoida opiskelijaa tutkinnon suorittamisessa ja opintojen suunnittelussa. Hänen tehtävänsä on myös auttaa opiskelijaa löytämään vahvuuksiaan ja kehittää oppimisen valmiuksiaan. Opettajat ovat myös opiskelijoiden tukena ammatillisessa kasvussa. Ryhmänohjaaja toimii opiskelijan lähimpänä tukena opintojen ajan. Ryhmänohjaaja laatii opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja ohjaa opiskelijaa ammatillisiin opintoihin ja seuraa opintojen etenemistä suunnitellulla tavalla. Hän on myös opiskelijan tukena ammatillisessa kasvussa ja arjen asioissa. Ryhmänohjaaja on tärkeä yhteyshenkilö oppilaitoksen ja alaikäisen opiskelijan huoltajan välillä. Ryhmänohjaajan vastuulla on ottaa yhteyttä huoltajaan mm. silloin, kun opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja, hänen opintonsa eivät etene suunnitellusti tai hänen toimintansa on muuten huolta herättävää. Opinto-ohjaaja on opiskelijoiden tukena kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa mm. henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadinnassa, ammatillisen kasvun tukemisessa, opintojen etenemisessä ja työelämään ja jatko-opintoihin ohjaamisessa OPINTOJEN ALKUVAIHEEN OPINTO-OHJAUS Opintojen alussa ns. orientaatiojaksolla koko henkilökunta ja ryhmänohjaaja osallistuvat opiskelijan perehdyttämiseen oppilaitosyhteisöön ja opiskeluun liittyviin asioihin. Ryhmänohjaaja pitää 10

11 tulohaastattelun ja sen pohjalta opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Sen tarve korostuu etenkin, jos opiskelijan opintojen eteneminen poikkeaa oman ryhmän polusta OPINTO-OHJAUS OPINTOJEN AIKANA Opintojen aikana opiskelija saa ohjausta ja tukea opintojen suunnittelussa, koulutusohjelmavalinnoissa, ammatillisten-, yhteisten-, ja vapaasti valittavien opintojen valinnoissa. Opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa ja elämänhallinnassa opiskelija saa tukea ja ohjausta oppimisen tukipalveluhenkilöstöltä opinto-ohjaajalta, kuraattorilta, erityisopettajalta, terveydenhoitajalta ja erityisohjaajilta OPINTOJEN PÄÄTTÖVAIHEEN OPINTO-OHJAUS Päättövaiheen opinto-ohjauksella varmistetaan, että kaikki opinnot tulevat suoritetuksi ja arvioiduksi. Ohjauksessa keskitytään myös jatko-opintojen suunnitteluun ja työelämään ohjaukseen. Opiskelijaryhmille järjestetään jatko-opintoinformaatiotilaisuuksia. Opinto-ohjaajat antavat myös henkilökohtaista ohjausta niille opiskelijoille, jotka haluavat keskustella jatko-opintoihin liittyvistä asioista. Työnhakuun liittyvistä asioista annetaan ryhmäohjausta tai henkilökohtaista ohjausta. 2.6 NÄYTTÖTOIMIKUNTA JA AMMATILLINEN NEUVOTTELUKUNTA, TOIMINTATAVAT Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (601/ a ) mukaan näyttötoimikunnan tehtävänä on hyväksyä koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoa näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista, määrätä ammattiosaamisen näyttöjen arvioijat ja käsitellä opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Lisäksi toimielimen puheenjohtaja allekirjoittaa tutkintotodistuksen osana olevan näyttötodistuksen. Näyttötoimikunnassa on edustettuina koulutuksen järjestäjä, työelämä, opettajat ja opiskelijat. Sen toimintaa tukevat ammatilliset neuvottelukunnat, joita on 18 kpl. Liiketalouden perustutkintoa koskevat asiat valmistellaan Liiketalouden ja tieto- ja viestintätekniikka-alan ammatillisessa neuvottelukunnassa. Näyttötoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa. Ammatilliset neuvottelukunnat kokoontuvat kuukautta ennen näyttötoimikunnan kokouksia valmistelemaan kokoukseen tulevat asiat. Ammatilliset neuvottelukunnat käsittelevät ajankohtaisia tutkintoalaa ja työelämälähtöisyyttä koskevia aiheita sekä alustavasti ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelmat ja raportit. 11

12 3. TUTKINNON RAKENNE, OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA OPINTOJEN ETENEMINEN Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista (ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat). Opetussuunnitelman perusteet (OPH) Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov Kaikille pakolliset tutkinnon osat 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 70 ov Sisältäen: työssäoppiminen väh. 20 ov, yrittäjyys 5 ov, opinnäyte väh. 2 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Ammattitaitoa täydentävät pakolliset tutkinnon osat 16 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat 4 ov Vap aas ti vali ttav at tut kin non osa t 10 ov Opinto-ohjauksen opintojaksot väh. 1,5 ov OPINTOJEN JAKAUTUMINEN OPISKELUAJALLE Liiketalouden perustutkinnon opintojen jakautuminen vaihtelee toimipisteittäin ja opiskeluryhmittäin. Ryhmäkohtaiset opintojen jakautumisen kolmelle vuodelle löytää Areenasta: KOULUTUSOHJELMAN VALINTA Koulutusohjelma valitaan joko yhteishakuvaiheessa tai opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Sammonkadun merkonomiopiskelijat sijoitetaan koulutusohjelmaryhmiin opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä ilmoitetut toiveet huomioiden. Tätä koulutusohjelmavalintaa on mahdollisuus tarkentaa ensimmäisenä vuonna, kaikille pakollisen tutkinnon osan (Asiakaspalvelu 20 ov) suorittamisen jälkeen. Ylöjärven, Valon toimipisteessä merkonomiopiskelijat sijoitetaan koulutusohjelmaryhmiin opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä ilmoitetut toiveet huomioiden. 12

13 Suoraan koulutusohjelmaan hakevat esimerkiksi Sammonkadun englanninkieliseen koulutukseen hakevat ja sporttimerkonomit sekä Oriveden, Virtain ja Ylöjärven opiskelijat. OPINTOJEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVIÄ ASIOITA Liiketalouden perustutkintoa opiskellaan neljässä hyvin erilaisessa toimipisteessä, joten opintojen järjestäminen eroaa toimipisteittäin. Lisäksi liiketalouden perustutkinnossa on paljon kielien ja matematiikan sisältöjä, minkä vuoksi ATTO-aineiden sijoittelu saattaa poiketa Tampereen seudun ammattiopiston muiden tutkintojen tavasta toimia. Työssäoppiminen on tärkeä ja kiinteä osa opintoja. Työssäoppimisen määrä o vähintään 20 ov, mutta sitä voi olla huomattavasti enemmänkin tutkintoon valittujen tutkinnon osien mukaan. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmassa Asiakaspalvelu 20 ov:n suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä Kaupan palvelu ja myynti 20 ov tutkinnonosan suorittamiselle. Yrittäjyysopinnot sisältyvät läpäisyperiaatteen liiketalouden perustutkintoon. Korostetusti sitä on tarjolla Yrittäjyys 10 ov ja Liiketoiminta 10 ov tutkinnon osien muodossa niille opiskelijoille, jotka nämä tutkinnon osat valitsevat. Lisäksi oppimisympäristönä toimii osuuskunnat Sammonkadulla ja Virroilla. Liiketalouden perustutkinnossa yrittäjyyttä opetetaan kaikille opiskelijoille seuraavilla opintojaksoilla.: Opintojakso / Tutkinnon osa Opintojakson laajuus / josta yrittäjyyden osuus Arviointikriteerit Opetusmenetelmiä (esimerkiksi) Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto / Atto 1 ov / 0,5 ov Valtakunnallisen ammatillisen tutkinnon perusteiden sivut Vierailut erilaisiin työpaikkoihin, yrittäjien vierailut koululla ja yrittäjätarinoihin tutustumista, kirjallisia tehtäviä Asiakaspalvelun perusteet / Asiakaspalvelu 5 ov / 2,5 ov Tutkintokohtaisen opetussuunnitelman sivut xxx Oikean asiakkaan kohtaaminen, tapahtumien järjestäminen, kirjalliset tuotetiedustelut asiakkaan näkökulmasta, yritysvierailut, haamuasiakaskäynnit, oman tuotteen myynti esim. tapahtumassa, kirpputorilla tai verkkosivuilla Asiakaspalvelun taustatiedot ja taidot (kannattavuus, säädökset ja ammattiin 5 ov / 2ov Tutkintokohtaisen opetussuunnitelman sivut xxx 13 Yritystoiminnan kannattavuus, oman työn tehokkuus, yritystoimintaan liittyvät säädökset, vierailut alan työpaikkoihin, tutustuminen työssäoppimispaikkoihin mahdollisina työpaikkoina

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2009

Liiketalouden perustutkinto 2009 1 Liiketalouden perustutkinto 2009 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Hyväksytty 31/08/2010 Muutos 1.8.2012

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI Yhtymähallitus 17.11.2009 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA...

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015 0 OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 20 2014-2015 Venemestarinkatu 35, 24240 Salo p. (02) 7704 1 etunimi.sukunimi@sskky.fi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Varastopalvelujen koulutusohjelma VARASTONHOITAJA Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 15.5.2014 Ammatillisen koulutuksen johtaja 12.8.2014

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot