KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 2/2015 Aika Keskiviikko klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

2 KOKOUSKUTSU Kunnanhallituksen kokoushuone 2/2015 ASIA LIITE 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 19 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 20 STIPENDIRAHASTOJEN KÄYTTÖ VUONNA SIVISTYSOSASTON TOIMINTAKERTOMUS , 14 MAUNO PURASEN OIKAISUVAATIMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOULUKULJETUKSIA LOPPULUKUVUODELLE KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 23 15, 16, 17 VASTINE MAUNO PURASEN VALITUKSEEN MARKKINAOIKEUTEEN KOSKIEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN TEKEMÄÄ HANKINTAPÄÄTÖSTÄ KOULUKULJETUKSISTA LOPPULUKUVUODELLE KOULUKULJETUSTEN VÄLIAIKAINEN JÄRJESTÄMINEN LOPPULUKUVUODELLE FRISBEEGOLFRADAN KORIEN VAIHTAMINEN 26 SIVISTYSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 27 SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT 28 KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN JATKOSSA 29 LISÄYS LUKUVUOSISUUNNITELMAAN FRISBEEGOLFFIN PELAAMINEN TALVIKAUDELLA Pöytäkirja on nähtävillä: Koulutoimistossa, klo MERK. Maire Hautanen Sivistyslautakunnan puheenjohtaja

3 2/ KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanhallituksen kokoushuone X Hautanen Maire pj. Karstinen Orvokki, vj. X Holm Risto vpj. Urpilainen Antti, vj. X Haapaniemi Jari Hämäläinen Ossi, vj. X Kainulainen Pertti Hertteli Martti, vj. X Kinnunen Sirpa Kotilainen Marjo, vj. X Manninen Sirpa Karppanen Riitta, vj. X Minkkinen Minna Hytönen Ulla, vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) X X X X Pekkarinen Hanna-Kaisa, sivistysjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja Sarén Riitta, kunnanhallituksen edustaja Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 18 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 19 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Maire Hautanen Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Hanna-Kaisa Pekkarinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Sirpa Kinnunen Paikka ja päivämäärä Koulutoimistossa Virka-asema sivistysjohtaja Minna Minkkinen Allekirjoitus Hanna-Kaisa Pekkarinen

4 2/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivltk 18 Kivijärven sivistyslautakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli jäsenistä on yli puolet saapuvilla ja sivistyslautakunnan kokouskutsu on toimitettu jäsenille postitse 4 päivää ennen kokousta. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Sivltk 19 valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Kinnunen ja Minna Minkkinen.

5 2/ STIPENDIRAHASTOJEN KÄYTTÖ VUONNA 2014 Sivltk 20 Sivistysosaston hallinnoimia stipendirahastoja on käytetty vuonna 2014 seuraavasti: Opiskelijoiden stipendirahasto Viite: Stipendirahaston säännöt 6 Rahaston pääoma ,46 Hakemusten perusteella lautakunnan myöntämät stipendit vuonna ,00 Tilin korko vuodelta ,90 Lähdevero 0,20 Palvelumaksut vuodelta ,50 Rahaston pääoma : Keski-Suomen Osuuspankki 691,66 Lehtori Helena Ihanaisen stipendirahasto Viite: Opintorahaston säännöt 3 Rahaston pääoma ,97 Matka-avustus Espanjan opintomatkaan 420,00 Kieliopinnoissa hyvin menestyneille oppilaille opettajien myöntämät stipendit korukannet 256,00 Rahaston pääoma : Keski-Suomen Osuuspankki ,97 Saga Forsströmin stipendirahasto Viite: Opintorahaston säännöt 4 Rahaston pääoma ,17 Hakemusten perusteella lautakunnan myöntämät stipendit vuonna ,00 Talletuskorko vuodelta ,20 Rahaston pääoma : Keski-Suomen Osuuspankki ,37 (rehtori Vuokko Hilmola, p , sivistysjohtaja Hanna- Kaisa Pekkarinen ) merkitsee tiedoksi selvityksen stipendirahastojen käytöstä ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

6 2/ Hyväksyttiin yksimielisesti. TOIMEKSI TIEDOKSI Päivi Sagulin Kunnanhallitus

7 2/ SIVISTYSOSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivltk 21 Liite 12 Lautakunta antaa kunnanhallitukselle kertomuksen toiminnastaan kultakin kalenterivuodelta. Toimintakertomuksessa annetaan selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomus on liitteenä 12. Seudullisia ja kunnan omia kehittämishankkeita jatkettiin, esimerkiksi kerhotoimintaa ja osaamisen kehittämistä ja toteutettiin pääosin hankerahoituksella. Erillisavustusta saatiin myös koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, joilla palkattiin koululle osa-aikainen kasvatusohjaaja. Tainion koulukiinteistöön remonttisuunnittelua jatkettiin, ja vuoden lopussa koulun oppilaat siirtyivät alkavan remontin edestä Tainiolle. Varhaiskasvatuksen ohjaajan työtehtäviin sisällytettiin esiopetus, mistä syystä alkaen esiopetus on hallinnollisesti varhaiskasvatuksen alla, vaikka toiminnallisesti edelleen osa kouluyhteisöä. Sivistysosaston toimintatuotot ylittyivät lähes euroa mm. myynti- ja maksutuotoista sekä hankerahoituksista johtuen. Toimintamenot alittuivat noin Nettosäästöä kertyi lähes siten euroa. Sivistysosaston talousarvion toteutuminen: TA 2014 Toteuma Poikkeama Menot ulkoiset sisäiset yhteensä Tulot ulkoiset sisäiset 0 0 yhteensä YHTEENSÄ SIS+ULK (sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p ) Lautakunta hyväksyy sivistysosaston vuoden 2014 toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisen ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. TIEDOKSI kunnanhallitus / valtuusto

8 2/ MAUNO PURASEN OIKAISUVAATIMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOULUKULJETUKSIA LOPPULUKUVUODELLE KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Sivltk 22 Liitteet 13 ja 14 Mauno Puranen on asianajajansa välityksellä jättänyt oikaisuvaatimuksen koskien sivistyslautakunnan tekemää päätöstä koulukuljetuksista loppulukuvuodelle Oikaisuvaatimus on saapunut valitusajan sisällä Ensisijaisesti Mauno Puranen vaatii lautakunnan päätöstä oikaistavaksi siten, että Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:n tarjous virheellisenä hylätään ja Mauno Purasen tarjous hyväksytään. Mauno Puranen vaatii lautakunnan päätöstä oikaistavaksi siltä osin, kun Kivijärven koulukuljetukset on päätöksessä annettu kokonaan Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:n hoidettavaksi, jonka on virheellisesti katsottu tehneen edullisimman tarjouksen kuljetuksista. Päätöstä tulee muuttaa siten, että Mauno Purasen tekemä tarjous kuljetuksista katsotaan edullisimmaksi, ja kuljetukset annetaan hänen tarjouksessaan mainittujen kuljetusten osalta hänelle. Toissijaisesti Mauno Puranen vaatii, että kuljetuksista järjestetään uusi tarjouskilpailu ja asia päätetään lautakunnassa uudelleen noudattaen hankintalain määräyksiä. Oikaisuvaatimus perusteluineen on liitteenä 13. Vastine Mauno Purasen oikaisuvaatimukseen on liitteenä 14. (sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen p ) hylkää Mauno Purasen tekemän oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Lautakunta toteaa liitteen 14 mukaisesti, että se on kilpailuttanut koulukuljetukset loppulukuvuodelle hankintalain mukaisesti ja toteaa, että edullisimman tarjouksen kuljetusten hoitamisesta on tehnyt Tilausliikenne A. Kainulainen Oy, jonka tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Pekka Helppikangas oli poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello Toimeksi: toimistosihteeri Tiedoksi: Mauno Puranen/Asianajotoimisto Olli Santanen

9 2/ VASTINE MAUNO PURASEN VALITUKSEEN MARKKINAOIKEUTEEN KOSKIEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN TEKEMÄÄ HANKINTAPÄÄTÖSTÄ KOULUKULJETUKSISTA LOPPULUKUVUODELLE Sivltk 23 Liitteet 15, 16 ja 17 Mauno Puranen on asianajajansa välityksellä valittanut markkinaoikeuteen sivistyslautakunnan tekemästä päätöksestä koskien koulukuljetuksia loppulukuvuodeksi Markkinaoikeus on varannut Kivijärven kunnalle tilaisuuden vastineen antamiseen valituksen johdosta viimeistään Vastinepyyntö on liitteenä 15. Valituksessaan Mauno Puranen on vaatinut hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Sitoumus siitä, ettei hankintapäätöstä panna täytäntöön tai perusteltu vastine väliaikaista kieltämistä koskevaan vaatimukseen on pyydetty toimittamaan markkinaoikeuteen mennessä. Koska koulun lukuvuosi on parhaillaan käynnissä, koulukuljetusten on oltava perusopetuslain 32 mukaisesti toiminnassa, eikä hankintayksikkö voi olla kokonaan panematta koulukuljetushankintaa täytäntöön. Hankinta toteutetaan väliaikaisella sopimuksella siihen saakka, kunnes markkinaoikeus on käsitellyt hankintaa koskevan valituksen. Vastine asiasta (liite 16) on toimitettu markkinaoikeuteen Markkinaoikeudelle laadittu vastine Mauno Purasen koko valituksen ja valituksessa esitettyjen vaatimusten johdosta on liitteenä 17. (sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p ) merkitsee tiedoksi annetun vastineen koskien valittajan hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaista kieltämistä koskevaan vaatimukseen sekä antaa markkinaoikeudelle liitteessä 17 kuvatun vastineen koskien Mauno Purasen jättämää valitusta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Toimeksi: Jouni Jääskinen, PTCServices Oy Tiedoksi: Markkinaoikeus

10 2/ KOULUKULJETUSTEN VÄLIAIKAINEN JÄRJESTÄMINEN LOPPULUKUVUODELLE Sivltk 24 on kokouksessaan tehnyt hankintapäätöksen koulukuljetuksista loppulukuvuodelle Mauno Puranen on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen sivistyslautakuntaan ja valituksen markkinaoikeuteen. Valituksessaan hän on vaatinut hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Koska koulun lukuvuosi on parhaillaan käynnissä ja koulukuljetusten on oltava perusopetuslain 32 mukaisesti toiminnassa, ei hankintayksikkö voi olla kokonaan panematta koulukuljetushankintaa täytäntöön. Markkinaoikeuteen on ilmoitettu, että hankinta toteutetaan väliaikaisella sopimuksella siihen saakka, kunnes markkinaoikeus on käsitellyt hankintaa koskevan valituksen. Varsinainen hankintasopimus asiassa tehdään vasta tämän jälkeen. Hankintalain 93 :n mukaan jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti tilaamalla sen hankintamenettelyyn osallistuneelta tai aiemmalta toimittajalta, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Hankinnan väliaikainen järjestäminen ei saa estää sitä, että valittajan vaatimuksesta markkinaoikeuden päätöksellä voidaan: 1) hankintayksikön päätös kumota osaksi tai kokonaan; 2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä; tai 3) velvoittaa hankintayksikköä korjaamaan virheellisen menettelynsä. (sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p ) päättää järjestää koulukuljetusten hankinnan väliaikaisesti Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:ltä siihen saakka kunnes markkinaoikeus on käsitellyt hankintaa koskevan valituksen. Väliaikainen sopimus päättyy markkinaoikeuden annettua päätöksensä valituksen alaisesta asiasta. Risto Holm esitti, että väliaikainen hankinta tehdään Aki Paanaselta ja Mauno Puraselta. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana. Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin.

11 2/ Merkitään, että Risto Holm jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Toimeksi: toimistosihteeri Tiedoksi: alkuperäisen kuljetustarjouksen jättäneet

12 2/ FRISBEEGOLFRADAN KORIEN VAIHTAMINEN Sivltk 25 Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: Sivistyslautakunnalle Peltokankaan frisbeegolfradan korien vaihto Frisbeegolf on lajina saavuttanut ison suosion paikkakunnallemme. Joukossamme on myös useita lahjakkaita pelaajia ja olemme kenties aloittamassa 4h:n kanssa yhteistyön juniorikerhotoiminnassa. On myös huomattava joukko paikkakuntalaisia, joille laji on rakas harrastus ja sitä kautta lajilla on myös terveyttä edistävä vaikutus. Frisbeegolfjaosto on aktiivinen toimija paikkakunnalla ja järjestää viikoittain radalla viikkokisat, joihin osanottajia myös ulkopaikkakunnilta. osallistujamäärät nousseet jopa lähelle 30. Olemme frisbeegolfjaostossa nähneet tarpeelliseksi korien uusimisen, sillä nämä vanhat korit ovat harvaketjuisia ja heittäjien kannalta huonoja. Olemme aloittaneet uusien korien hankkimisen ja laatineet sponsorointikirjeen, joita olemme lähettäneet kivijärveläisille yrityksille. Yhteistyölle on näytetty jo vihreää valoa. Kuitenkin tarvitsisimme kunnan suostumuksen 12 kpl korin myymiseen uusien rahoittamiseksi. Lopuilla kuudella korille olisi tarvetta harjoitusratakäyttöön, joka tulisi myöhempänä ajankohtana päätettävään paikkaan. Allekirjoittanut on keskustellut Hannu Ahosen kanssa useaan otteeseen. Keskustelussa virisi ajatus, että uuden korien hankkimiskuluissa voisi kenties tehdä seuraavanlaisen suunnitelman: Kunta myy 12 koria ja käyttää tulot uusien korien hankintaan. Uudet korit hankitaan kunnalle ja frisbeegolfjaosto luovuttaa yrityksiltä keräämänsä sponsoritulot kunnalle. Hankintahinta 20 kpl koreja n euroa, josta alv.n osuus Radan kunnostustöistä ja muutostöistä vastaa frisbeegolfjaosto vapaaehtoistyövoimin. Tämä hanke parantaa radan laatua ja varmistaa lajin jatkuvuutta ja isompien kilpailujen saantimahdollisuutta paikkakunnalle. Liitteenä on yrityksille lähetetty sponsorointikirjelmä. Ja tokikin allekirjoittanut suosittelee kunnankin osallistumaan näin hyvään projektiin omalla sponsorointisopimuksella ja hyvillä yhteistyökuvioilla. Kunnioittavasti Petri Kotilainen, Frisbeegolfjaoston puheenjohtaja (sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p ) hyväksyy korien vaihtamisen uusiin edellä kuvatulla tavalla, mikäli frisbeegolfjaosto huolehtii tarvittavan

13 2/ välirahoituksen hankinnasta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Toimeksi:Hannu Ahonen Tiedoksi: Frisbeegolfjaosto

14 2/ SIVISTYSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sivltk 26 Lautakunnalle annetaan tiedoksi sivistysjohtajan tekemät viranhaltijapäätökset: webtallennuksessa tehdyt henkilöstöpäätökset (sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p ) merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 2/ SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT Sivltk 27 Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi saapuneet kirjeet ja tiedoksiantoasiat: Keski-Suomen yleisten kirjastojen yhteistoimintasopimukseen ovat liittyneet alkaen Joutsan ja Konneveden kirjastot Kuvataiteiden aluetaiteilija Laura Hetemäki on aloittanut vuoden kestävässä palvelussuhteessa (Karstula, Kannonkoski, Kivijärvi ja Kyyjärvi) Viitasalo-opisto: Viitasalo-opiston sopimuskuntien vuoden 2014 maksuosuuksien tarkastus ennen tilinpäätöstä Johtokunnan pöytäkirja Opetus- ja kulttuuriministeriö: Valtionavustuksen käyttöajan pidentäminen, koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille myönnetyn erityisavustuksen käyttöaikaa jatkettu saakka Erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Valtion erityisavustuksen hakeminen esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia Äänekosken ammattillisen koulutuksen kuntayhtymä: Hallituksen pöytäkirja (sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p ) merkitsee tiedoksi saapuneet kirjeet ja muut tiedoksiantoasiat. Merkittiin tiedoksi.

16 2/ KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN JATKOSSA Sivltk 28 Koulukuljetusten järjestämisen osalta on käyty keskustelua, että kunta järjestäisi kuljetukset itse omana palveluna ilman ostopalvelua. Kuntaliiton koulukuljetusten tila 2013 kyselyn mukaan noin 9 % kunnista tuottaa koulukuljetuspalvelunsa itse. Asiasta käydyn keskustelun perusteella lautakunta päättää pyytää tekniseltä osastolta selvityksen ja kustannuslaskelman koulukuljetusten järjestämiseksi jatkossa kunnan omana toimintana. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: tekninen osasto

17 2/ LISÄYS LUKUVUOSISUUNNITELMAAN Sivltk 29 Koululla on suunniteltu toteutettavaksi vuosiluokkien 6-9 leirikoulu Muotkavaarassa Muoniossa. Alustava ajankohta on viikolla 16 (tipe). Leirikoulu toteutetaan osana KOTA-hankkeen toimenpiteitä ja sen rahoituksen avulla. Leirikoulun tavoitteena on vahvistaa koulun yhteisöllisyyttä ja positiivista yhteishenkeä sekä suoda oppilaille mahdollisuus erilaiseen oppimiseen, liikuntaan, elämyksiin ja uusin kokemuksiin. hyväksyy mahdollisen leirikoulun lisättäväksi koulun lukuvuosisuunnitelmaan Hyväksyttiin yksimielisesti. Toimeksi: kasvatusohjaaja, rehtori Tiedoksi: koulu

18 2/ FRISBEEGOLFFIN PELAAMINEN TALVIKAUDELLA Sivltk 30 Jari Haapaniemi toi esille hiihtojaoston esityksen siitä, että frisbeegolf kiellettäisiin kuntoradalla talvikaudella. Lautakunta päättää, että vapaa-aikatoimi järjestää asiasta yhteisen neuvottelun hiihtojaoston ja frisbeegolf-jaoston kanssa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Riitta Sarén poistui tämän pykälän käsittelyn aikana kello ja Pekka Helppikangas kello Toimeksi: Hannu Ahonen Tiedoksi: hiihtojaosto ja frisbeegolfjaosto

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3/2015 Aika Tiistai klo 18.00 22.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 05.05.15 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai 19.2.2009 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai 19.2.2009 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai klo 18.30 Paikka Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUSKUTSU Maanantai klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone Nro 1/2009 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 4/2008 Aika Ma 23.6.2008 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 4/2008 Aika Ma 23.6.2008 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2008 Aika Ma klo 18.30 Paikka Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Tainion koulun neuvotteluhuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 0 klo 18.30-20.43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 0 klo 18.30 20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 14 / 2014 ASIA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai 15.12.2006 klo 10.00

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai 15.12.2006 klo 10.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantai Valtuustosali Nro 6/2006 ASIA LIITE 53 13 NIMENHUUTO 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2008 Aika Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2008 Aika Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 15/2008 ASIA LIITE 236 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVI J ÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Aika Ti 28.09.201 0 klo 18.00

KIVI J ÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Aika Ti 28.09.201 0 klo 18.00 KIVI J ÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kokousnu mero 7/2010 Aika Ti 28.09.201 0 klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 7/2010 ASIA LIITE 64 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00 Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Maanantaina Valtuustosali Nro 2/2008 ASIA LIITE 12 4 NIMENHUUTO 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 5 / 2015 Aika Maanantaina 21.09.2015 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 5 / 2015 Aika Maanantaina 21.09.2015 klo 19.00 Esityslista Kokousnumero 5 / 2015 Aika Maanantaina 21.09.2015 klo 19.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 21.09.2015 klo 19.00 Valtuustosali Nro 5 / 2015 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2012 Aika Ti klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6/2012 ASIA LIITE 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 02.04.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4 / 2012 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2008 Aika Ti 26.08.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2008 Aika Ti 26.08.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2008 ASIA LIITE 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 14.05.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2012 ASIA LIITE 58

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2011 Aika Maanantaina 14.03.2011 klo 19.00 19.25 Paikka Valtuustosali Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Asia mm: Konsulttiyhtiö FCG:n vetämä

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot