KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3/2015 Aika Tiistai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

2 KOKOUSKUTSU Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 32 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 33 OPETUKSEEN KÄYTETTÄVÄT TUNNIT LUKUVUONNA MATKA-AVUSTUS RANSKAN OPINTOMATKAAN / LEHTORI HELENA IHANAISEN RAHASTO MAUNO PURASEN OIKAISUVAATIMUS KOULUKULJETUSTEN VÄLIAIKAISTA JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN JATKOSSA / OMAN AUTON HANKINTA 37 SIVISTYSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 38 SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT 39 MUUT ASIAT Pöytäkirja on nähtävillä: Koulutoimistossa, klo MERK. Maire Hautanen Sivistyslautakunnan puheenjohtaja

3 Nro 3/ KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanhallituksen kokoushuone X Hautanen Maire pj. Karstinen Orvokki, vj. X Holm Risto vpj. Urpilainen Antti, vj. X Haapaniemi Jari Hämäläinen Ossi, vj. X Kainulainen Pertti Hertteli Martti, vj. X Kinnunen Sirpa Kotilainen Marjo, vj. Manninen Sirpa Karppanen Riitta, vj. X Minkkinen Minna Hytönen Ulla, vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) X X X X Pekkarinen Hanna-Kaisa, sivistysjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja Sarén Riitta, kunnanhallituksen edustaja Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 31 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 32 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Maire Hautanen Risto Holm 34 Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Hanna-Kaisa Pekkarinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pertti Kainulainen Paikka ja päivämäärä Koulutoimistossa Virka-asema sivistysjohtaja Risto Holm Sirpa Kinnunen 34 Allekirjoitus Hanna-Kaisa Pekkarinen

4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivltk 31 Kivijärven sivistyslautakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli jäsenistä on yli puolet saapuvilla ja sivistyslautakunnan kokouskutsu on toimitettu jäsenille postitse 4 päivää ennen kokousta. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Sivltk 32 valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Valittiin Pertti Kainulainen ja Risto Holm.

5 OPETUKSEEN KÄYTETTÄVÄT TUNNIT LUKUVUONNA Sivltk 33 Lukuvuodelle on perusopetukseen käytettäväksi tuntimääräksi vahvistettu enintään 310 tuntia ja esiopetukseen 20 tuntia. Näistä on lukuvuosisuunnitelman mukaisesti ollut perusopetuksen käytössä yhteensä 300,41 tuntia, esiopetuksessa 20 tuntia ja loput 9,59 tuntia on jäänyt tukiopetukseen ja kerhotunteihin. Näitä tuntimääriä on myös käytetty vuoden 2015 opettajien talousarviopalkkojen perusteena. (sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p ) Lautakunta hyväksyy lukuvuodelle perusopetukseen käytettäväksi vuosiviikkotuntimääräksi enintään 310 tuntia ja esiopetukseen käytettäväksi 20 tuntia. Tuntien käyttösuunnitelma annetaan lautakunnan hyväksyttäväksi vuosisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. (sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p ) Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 MATKA-AVUSTUS RANSKAN OPINTOMATKAAN / LEHTORI HELENA IHANAISEN RAHASTO Sivltk 34 Tainionmäen koulun yhdeksäsluokkalaiset anovat matka-avustusta Ranskan opintomatkaa varten saapuneella seuraavan sisältöisellä hakemuksellaan: Anomme kielistipendinä matka-avustusta 9.luokan opintomatkaan lehtori Helena Ihanaisen rahastosta. Opintomatka suuntautuu Pariisiin, Ranskan pääkaupunkiin Matkalle on lähdössä 11 yhdeksännen luokan oppilasta. Anomme 100 euroa oppilasta kohden eli yhteensä 1100 euroa. Oppilaat ovat opiskelleet ranskaa kerhomuotoisesti lehtori Satu Pelkosen johdolla. Eivät kaikki, mutta matkalla pääsee harjoittelemaan myös englannin kielen käyttöä. Kielen lisäksi oppilaat pääsevät tutustumaan mm. ranskan tapakulttuuriin ja arkkitehtuuriin. Oppilaat ovat keränneet ahkerasti varoja retkikassaan mm. myymällä leivonnaisia ja pesuaineita, osallistumalla tapahtumiin ja myyjäisiin, keräämällä kuukausirahaa ja toteuttamalla Pulupetti-lehden. Kuluja Pariisin matkasta kuitenkin kertyy sen verran, että avustus tulee todella tarpeeseen. Matka Kivijärveltä Helsinkiin ja myöhemmin takaisin tehdään linjaautolla. Helsingistä Pariisiin ja takaisin meillä on varattu lennot. Hotellimme sijaitsee aivan Pariisin keskustassa lähellä tunnetuimpia nähtävyyksiä. Kuitenkin tarvitsemme kuljetuksen ainakin lentokentän ja hotellin välillä ja muutamiin kohteisiin esim. Versailles. Myös sisäänpääsy kohteisiin maksaa. Olemme harkinneet kahden päivän Pariisi-korttia, jolla pääsee liikkumaan vapaasti julkisissa kulkuvälineissä ja vierailemaan eri kohteissa. Sekin kuitenkin maksaa varsin paljon. Tarkoitus on käydä päivittäin myös syömässä. Eli rahaa todella tarvitaan. Toivomme, että autatte meitä toteuttamaan nuorten unelman päästä tutustumaan paikalliseen kulttuuriin, johon sisältyy niin ruokakulttuuri kuin historiallisesti ja arkkitehtuurisesti mielenkiintoiset nähtävyydetkin. Tärkeää on myös, että oppilaat saavat käyttää koulussa opiskelemiaan kieliä aidossa ympäristössä ja pääsevät tutustumaan ihmisiin oman maan rajojen ulkopuolella. Tämä toivottavasti lisää intoa opiskella kieliä sekä ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta erilaisia kieli- ja kulttuurialueita sekä niiden ihmisiä kohtaan. Tällöin myös tänne tulevat turistit kohtaavat iloisia ja avuliaita ihmisiä, jotka osaavat neuvoa ja auttaa heitä löytämään uusia ja mielenkiintoisia elämyksiä, kuten nämä nuoret ovat niitä maailmalta löytäneet. Rahat toivotaan maksettavan luokan tilille: FI (Tainionmäen koulu/vuonna 2006 alkaneet). Myönteistä suhtautumista opintomatkaan toivoen Tainionmäen koulun yhdeksäsluokkalaisten puolesta Erna Elo, luokanvalvoja

7 (sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p ) Lehtori Helena Ihanaisen stipendirahaston sääntöjen 6 mukaan stipendirahaston varoja voidaan käyttää oppilaiden kieliä koskeviin opintomatkoihin ja muuhun kielitaidon edistämistä koskevaan toimintaan. Koulun tulee hakea vapaamuotoisella hakemuksella lautakunnalta kielistipendiä, josta ilmenee oppilaiden kieliä koskevan opintomatkan käyttötarkoitus ja rahoitussuunnitelma. Stipendirahaston pääoma oli ,97. Edellisinä vuosina sivistyslautakunta on myöntänyt matkaavustusta yhdeksäsluokkalaisten opintomatkaan 70 euroa/osallistuva oppilas ( ja ). (rehtori Vuokko Hilmola, p , sivistysjohtaja Hanna- Kaisa Pekkarinen, p ) myöntää Lehtori Helena Ihanaisen stipendirahastosta kielistipendinä Tainionmäen koulun yhdeksäsluokkalaisten Ranskan opintomatkaa varten 70 euroa/osallistuva oppilas, kuitenkin enintään 770 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Maire Hautanen ja Jari Haapaniemi ilmoittivat esteellisyytensä tämän asian käsittelyyn. Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi Risto Holm ja pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sirpa Kinnunen. TOIMEKSI TIEDOKSI rehtori Tainionmäen koulun 9. lk

8 MAUNO PURASEN OIKAISUVAATIMUS KOULUKULJETUSTEN VÄLIAIKAISTA JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Sivltk 35 Liite 18 Mauno Puranen on jättänyt oikaisuvaatimuksen koskien sivistyslautakunnan tekemää päätöstä koululaiskuljetusten väliaikaisesta järjestämisestä. Oikaisuvaatimus on saapunut valitusajan sisällä, ja se on liitteenä V. Mauno Puranen vaatii lautakunnan tekemää päätöstä oikaistavaksi siltä osin kun koululaiskuljetukset on annettu väliaikaisesti loppulukuvuodelle A. Kainulainen Oy:lle. Vaatimuksen mukaan päätöstä tulee muuttaa siten, että kuljetukset järjestetään väliaikaisesti markkinaoikeuden valituskäsittelyn ajaksi Aki Paanasen ja Mauno Purasen toimesta siten, kuin Risto Holm on pidetyssä sivistystyslautakunnan kokouksessa esittänyt. Hankintalain 93 :n mukaan jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen eikä hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi, voi hankintayksikkö järjestää hankinnan väliaikaisesti tilaamalla sen hankintamenettelyyn osallistuneelta tai aiemmalta toimittajalta, kunhan väliaikainen järjestäminen ei estä markkinaoikeuden myöhempien päätösten toimeenpanoa. on päättänyt järjestää koulukuljetusten hankinnan väliaikaisesti A. Kainulainen Oy:ltä siihen saakka kunnes markkinaoikeus on käsitellyt hankintaa koskevan valituksen. Väliaikainen sopimus päättyy markkinaoikeuden annettua päätöksensä valituksen alaisesta asiasta. Mauno Purasen oikaisuvaatimuksesta ei löydy sellaisia perusteita, joilla tehtyä päätöstä tulisi muuttaa. Tehdyssä hankinnassa on kyse julkisesta hankinnasta, joka ylittää hankintalain 15 kynnysarvon, mutta alittaa EU-kynnysarvon, ja siinä on noudatettu hankintalain kansallista menettelyä koskevia määräyksiä. Koulukuljetusreittien ja liikennöitsijöiden vaihtaminen jäljellä olevan lukuvuoden ajaksi ei ole perusteltua myöskään oppilaiden tai huoltajien kannalta. (sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p ) hylkää Mauno Purasen tekemän oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa tekemänsä päätöksen koulukuljetusten väliaikaisesta järjestämisestä.

9 Hyväksyttiin yksimielisesti. TIEDOKSI Mauno Puranen

10 KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN JATKOSSA / OMAN AUTON HANKINTA Sivltk Koulukuljetusten järjestämisen osalta on käyty keskustelua, että kunta järjestäisi kuljetukset itse omana palveluna ilman ostopalvelua. Kuntaliiton koulukuljetusten tila 2013 kyselyn mukaan noin 9 % kunnista tuottaa koulukuljetuspalvelunsa itse. Asiasta käydyn keskustelun perusteella lautakunta päättää pyytää tekniseltä osastolta selvityksen ja kustannuslaskelman koulukuljetusten järjestämiseksi jatkossa kunnan omana toimintana. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: tekninen osasto Sivltk 36 Liite 19 Koulukuljetusten järjestäminen omana toimintana kunnan omalla autolla on mahdollista toteuttaa siten, että kunta hankkii tarvittavan kaluston ja palkkaa kuljettajan. Lisäksi on syytä kouluttaa varahenkilö nykyisestä henkilöstöstä. Vaihtoehtoja kuljetuskaluston osalta on tarjolla runsaasti, ja hankinnan lopullinen arvo määräytyy valittavan kaluston mukaan. Oman toiminnan järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia on arvioitu liitteessä 19. (sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p ) päättää, että se hankkii koulukuljetuksia varten oman kuljetuskaluston ja palkkaa tehtävään linja-autonkuljettajan, jonka tehtäviin kuuluu myös muita kunnan tehtäviä. Tehtävää varten pyydetään täyttölupa kunnanhallitukselta. Auton hankinta valmistellaan työryhmässä, johon nimetään Pertti Kainulainen, Pekka Helppikangas, Sirpa Kinnunen, Maire

11 Hautanen, Ossi Hämäläinen ja mahdollisesti valittava kuljettaja/ulkopuolinen asiantuntija. Risto Holm esitti, että kunta ei tässä vaiheessa lähde hankkimaan omaa linja-autoa. Esitys raukesi kannattamattomana. Sirpa Kinnunen esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten. Esitys raukesi kannattamattomana. Lautakunta hyväksyi sivistysjohtajan päätösesityksen. Risto Holm jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Riitta Sarén poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello

12 SIVISTYSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sivltk 37 Lautakunnalle annetaan tiedoksi sivistysjohtajan tekemät viranhaltijapäätökset: Vh 3/2015 Koulunkäynninohjaajien TVA-palkka lukien vh 4/2015 Valtakirja Jyväskylän kaupunginkirjastolle Keski-Suomen maakuntakirjastolle Finnan palvelusopimuksen solmimiseksi webtallennuksessa tehdyt henkilöstöpäätökset (sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p ) merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT Sivltk 38 Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi saapuneet kirjeet ja tiedoksiantoasiat: Aluehallintovirasto: Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus 9410 euroa vuodelle 2015 Selvitys aikuisten terveyttä edistävän liikunnnan kehittämiseen myönnetyn valtionavustuksen käytöstä 2014 Sitoumus kirjastojen e-aineistojen yhteishankintaan - lainausalusta e-kirjoille Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä: Hallituksen pöytäkirja ja esityslista Opetus- ja kulttuuriministeriö: Valtionavustuksen maksaminen sisäilma- ja kosteusvauriohankkeeseen Opetushallitus: Valtionavustus koulun kerhotoiminnan kehittämiseen 8000 euroa ajalle (sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p ) merkitsee tiedoksi saapuneet kirjeet ja muut tiedoksiantoasiat. Merkittiin tiedoksi.

14 MUUT ASIAT Sivltk 39 Lautakunta kävi keskustelua Kuntotuvan käytöstä ja koulunkäynnin rauhattomuudesta. Esityksenä oli, että Kivijärvellä käynnistetään koulurauhan tukemiseksi esimerkiksi Koulurauha kaikille -menetelmä. Lautakunta oli myös huolissaan Viitasaaren Tilausliikenne Oy:n reittiliikennelupaa koskevasta muutoshakemuksesta. KoulpM-P Viitasaari Keitelepohja Kivijärvi - Kinnula vuorosta jää Kivijärvi pois vähäisen matkustajamäärän vuoksi. Muutos heikentää oleellisesti mm. kivijärveläisten nuorten mahdollisuuksia kulkea toisen asteen oppilaitoksissa Viitasaarella. (sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, p ) Käyty keskustelu merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pekka Helppikangas poistui 21.24

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2008 Aika Ti 26.08.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2008 Aika Ti 26.08.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2008 ASIA LIITE 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Sivistyslautakunta 15.09.2014 AIKA 15.09.2014 klo 18:35-19:30 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

-3, SIV 19.5.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 19.5.2015

-3, SIV 19.5.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 19.5.2015 -3, SIV 19.5.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 19.5.2015 Esityslista 5/2015 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 38 KOKOUKSEN AVAUS 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistaina 09.09.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto LÄSNÄ Nurmi Hanna, puheenjohtaja Kuosku Sari, jäsen Pulska Petteri, jäsen Pääkkö Jorma, jäsen Hannula

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 0 klo 19.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantaina 0 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2010 ASIA LIITE 29 10 NIMENHUUTO 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012 Aika 20.3.2012 klo 18.58 20.37 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot