Rakennusoikeuden jakautuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusoikeuden jakautuminen"

Transkriptio

1 Rakennusoikeuden jakautuminen -tontit / Vaihe I / 7 kpl: Päärakennukset (loma-asunnot) + aitat 20% päärakennusten kerrosalasta + saunat, venevajat 7 x 65 m2 = 830 k - m2 = 166 k - m2 = 455 k - m2 -tontit / Vaihe II / 24 kpl: Päärakennukset (loma-asunnot) + aitat 20% päärakennusten kerrosalasta + saunat, venevajat 24 x 65 m2 = 2795 k - m2 = 555 k - m2 = 1560 k - m AO- tontit / 3 kpl: Päärakennukset (omakotitalot) + aitat 20% päärakennusten kerrosalasta + saunat, venevajat yht. 3 x 65 m2 = 535 k - m2 = 107 k - m2 = 195 k - m sekä olemessaolevat rakennukset: Eslahden kartano (AO) + aitat ym. 20% päärakennusten kerrosalasta Kartanon rantasauna (RM) = 375 k - m2 = 75 k - m2 = k - m2 Yhteensä = 7768 k - m2 Rakennusoikeuden jakautuminen: Pääkäyttötarkoituksenmukaista rak. oik. Aittoja Saunoja Venevajoja = 4655 k - m2 = 903 k - m2 = 850 k - m2 = 1360 k - m AO 280 AO140 AO RM-1 AO AO 100 ESLAHTI / ESSVIK Moderni saaristokylä P Luonnos 1 : Tuomas Toivonen Arkkitehti SAFA NOW for Architecture and Urbanism Oy Salomonkatu 17 a Helsinki Finland

2 ESLAHTI ESSVIK NOW Uusi versio: Nyt 20% vähemmän rakennusoikeutta! / NOW for Architecture and Urbanism Oy

3 ESLAHTI / ESSVIK Moderni saaristokylä Luonnos ranta-asemakaavan muutosta varten, hankesuunnitelma Muutos koskee voimassaolevan rantakaavan kortteleita sekä muita läheisiä alueita. Muutos koskee tiloja RN:ot 3:10 ja 2:35 sekä osaa tiloista RN:ot 1:22 ja 3:4, Emäsalon kylässä. Eslahden alue on osa moderni saaristokylä-projektia jonka lähtökohtana on kehittää saariston rakennusperinteeseen pohjautuva vaihtoehto mekaaniselle rantakaavoittamiselle, joka mahdollistaa tiiviitä rantaan asti rakennettuja nykyaikaisia saaristokyliä. Eslahden suunnittelussa pyritään luomaan edellytykset merenläheisen huvilayhteisön sekä uudenlaisen tiiviin, puutarhamaisen saaristokylän synnylle. Tuomas Toivonen, Arkkitehti SAFA NOW for Architecture and Urbanism Oy Illustraatio: raitti, erilaisten talotyyppien ja pihojen muodostusta / NOW for Architecture and Urbanism Oy

4 Tämä hankesuunnitelma pohjautuu Porvoon kaavoitusosastolla tehtyihin luonnossuunnitelmiin, joita olemme jatkokehittäneet hankkeen lähtökohdista maanomistajan palkkaamina konsultteina. Suunnitelmassa esitetty rakennusoikeuden kokonaismäärä ei ole em. luonnosten mukaisia, vaan sitä on vähennetty noin 20%. Tässä versiossa on palattu voimassa olevan kaavan lukuihin. Alueelle on suunniteltu kaksi loma-asuntojen korttelialuetta (- 1 / Vaiheet I & II) joissa on yhteensä 31 tonttia (7 + 24) sekä näiden lomassa kolme ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua omakotitalotonttia (AO-1 / 1, 2 & 3). Korttelialueilla sallitaan merkityn varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi aittarakennuksen (enintään 20% päärakennusten rakennusoikeudesta), saunan (25 m 2 ) sekä yhden tai kahden venevajan (yht.40 m 2 ) rakentaminen. 3 AO-tonttia 7 -tonttia (Vaihe I) k - m2 Rakennusoikeuden jakautuminen -tontit / Vaihe I / 7 kpl: Päärakennukset (loma-asunnot) = 830 k - m 2 + aitat 20% päärakennusten kerrosalasta = 166 k - m 2 + saunat, venevajat 7 x 65 m 2 = 455 k - m 2 -tontit / Vaihe II / 24 kpl: Päärakennukset (loma-asunnot) = 2795 k - m 2 + aitat 20% päärakennusten kerrosalasta = 555 k - m 2 + saunat, venevajat 24 x 65 m 2 = 1560 k - m tonttia (Vaihe II) AO 375 k - m2 RM k - m2 AO k - m2 AO- tontit / 3 kpl: Päärakennukset (omakotitalot) = 535 k - m 2 + aitat 20% päärakennusten kerrosalasta = 107 k - m 2 + saunat, venevajat yht. 3 x 65 m 2 = 195 k - m 2 sekä olemessaolevat rakennukset: Eslahden kartano (AO) = 375 k - m 2 + aitat ym. 20% päärakennusten kerrosalasta = 75 k - m 2 Kartanon rantasauna (RM) = k - m 2 Yhteensä = 7768 k - m k - m2 Rakennusoikeuden jakautuminen: Pääkäyttötarkoituksenmukaista rak. oik. = 4655 k - m 2 Aittoja = 903 k - m 2 Saunoja = 850 k - m 2 Venevajoja = 1360 k - m / NOW for Architecture and Urbanism Oy

5 Tilanmuodostus Suomen saaristossa on vuosisatojen ajan asuttu kulttuurimaiseman yhteydessä tiivisti rakennetuissa kylissä ja niiden sosiaalisissa yhteisöissä. Rakennustapa on perustunut lähes urbaanin tiiviiseen ja tiheään rakentamiseen, joka välittömästi kasvaa maastosta ja maisemasta. Kylänraitti polveilee talojen välissä, välillä avautuen pienille torimaisille aukioille. Vapaamuotoiset, maaston muodoista kehkeytyvät mutta samalla selkeästi hahmotettavat pihapiirit ovat olennainen arkkitehtonista mielenkiintoa luova osa modernin saaristokylän ajatusta. Tavoitteena on tiivis ja monimuotoisten rakennusten ryhmistä muodostuva pienimittakaavainen, orgaanisesti maisemaan mukautuva miljöö. Tontit ja rakennukset rajaavavat raitin, jolle on leimallista maaston muotojen mukaan mukautuva, orgaaninen muoto. Raitilta on käynti kaikille tonteille, ja siltä avautuu paikka paikoin pitkiä näkymiä merelle ja maisemaan. Toisissa kohdissa raitin luonne on lähes urbaani, rakennusten ryhmittyessä levennyksien ja risteyspaikkojen ympärille. ESLAHTI ESSVIK NOW Rakennukset sijoitetaan muodostamaan pihapiirejä. Näin syntyvistä luontevan suojaisista rajatuista pihatiloista avautuu pitkiä näkymiä maisemaan, merelle ja kylänlahdelle. Kylälahteen työntyvät venevajaryhmät ja laiturit tuovat kylämittakaavan veden äärelle, ja ilmentävät saariston kylille luonteenomaista rakennusten sijoittelua. Kokonaisuuden kannalta tärkeitä seikkoja ovat rantaviivan käsittely erityisesti ruopattavilla alueilla, siltojen ulkonäkö sekä tielinjauksen sovittaminen maastoon. Alueelle tehdään maisema- ja istutussuunnitelma. Illustraatio: Tonttien rakennusoikeus jakautuu useaksi rakennukseksi, jotka muodostavat pienimittakaavaisia pihapiirejä / NOW for Architecture and Urbanism Oy

6 Pihapiirit ja rakennukset Aidat ja portit rajaavat rakennusten lisäksi ilmeikkästi kylän raitteja ja pihapiirejä. Aitoina voi pensasaitojen ja istutusten lisäksi käyttää matalahkoja ja ilmavia aitamalleja. Rakennukset ovat mitoiltaan pieniä, näin rakenusoikeus jakaantuu useampaan rakennukseen, ja synnyttää perinteisiä pihapiirejä ja monipuolisia rakennusryhmiä. Rakennusten mitoitusohje Rakennusten pääavautumissuunta on omalle pihalle tai maisemaan. Pääavautumissuunnan ikkunapinnat voivat olla suuria ja avattavia. Naapurien suuntiin avautuviin julkisivuihin pyritään välttämään asuinhuoneiden ikkunoiden sijoittamista. Rakennusten tulee sopia mittakaavaltaan, jäsentelyltään ja arkkitehtuuriltaan saaristomaisemaan ja kylämäiseen miljööseen. Rakennusten sijoittelun tonteille tulee tukea peruslähtökohtia, raitin katutilan rajaaminen sekä maisemaan avautuvien pihojen ja välitilojen muodostaminen. On suotavaa että päärakennus, tai useampi sivurakennus sijoittuu kiinni raitin puoleiseen rajaan. Rakennusten sisäänkäyntien sijoittamista suoraan raitille tulee välttää. Rakennuksiin saa toteuttaa lasiverantoja. Jos ne ovat kokonaan avattavia yli 30% osuudella kokonaisseinäpinta-alasta ei niitä lasketa rakennusoikeuteen. Rakennusten pääosainen julkisivumateriaali on laudoitettu puu. Julkisivulaudoituksen mittakaava ja käsittely saa vaihdella tonttikohtaisesti, mutta yhden tontin rakennusryhmän rakennusten julkisivujen laudoitus tulee olla yhtenäistä suunnaltaan ja mitoitukseltaan. Julksivut on maalattu perinteisillä käsittelyillä ja sävyillä; punamulta ja keltamulta sekä näiden sekoitukset, myös tervattua ja harmaantuvaa rautavitrillikäsiteltyä puuta suositaan. Alueelle laaditaan värityssuunnitelma. Rakennuksissa on harjakatto, kattomateriaalina pelti tai tiili, katon kaltevuus vähintään 1: 2,2 ja enintään 1:1,7. Aumakattoja ja pitkiä päätyräystäitä ei sallita. Rakennusten räystäiden tulee olla avonaisia ja siroja. 7 m Päärakennus Jos tontin kokonaisrakennusoikeus on 130 m 2 tai alle: - 1-1,5 kerroksinen - pohjapinta-ala enintään 65 m 2 - rungon maksimisyvyys 7 m - kerrosala enintään 90 m 2 Jos tontin kokonaisrakennusoikeus on yli 130m 2 : - 1-1,5 kerroksinen - pohjapinta-ala enintään 80 m 2 - rungon maksimisyvyys 7 m - kerrosala enintään m 2 5 m Sivurakennus - kerrosala enintään puolet kokonaisrakennusoikeudesta - 1-1,5 kerroksinen - pohjapinta-ala enintään 65 m 2 - rungon maksimisyvyys 5 m 4 m Sauna - kerrosala enintään 25 m kerroksinen - rungon maksimisyvyys 4 m 4 m Aitta - kerrosala 20% päärakennusten rak. oik kerroksinen - rungon maksimisyvyys 4 m 5 m Venevaja - kerrosala enintään 40 m kerroksinen - rungon maksimisyvyys 5 m Päärakennus, sivurakennus ja aitta voivat olla 1 tai 1,5-kerroksisia rakennuksia. Saunat ja venevajat ovat yksikerroksisia rakennuksia. Venevajat voivat sijaita joko vesirajassa tai kelluvan laiturin päällä / NOW for Architecture and Urbanism Oy

7 PORVOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Rihkamatori B III-kerros FIN Porvoo 1 R60 EMÄSALO ESLAHTI, NTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Suunnittelualue käsittää kaupunginvaltuuston vahvistaman Emäsalon, Eslahden rantakaavan. Ranta-asemakaavan muutos koskee Emäsaloon johtavan tien länsipuolisia alueita. Ranta-asemakaavan muutos koskee voimassaolevan rantakaavan kortteleita sekä ranta-asemakaavatie-, virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Rantaasemakaavan muutos koskee tiloja RN:ot 3:10 ja 2:35 sekä osaa tiloista RN:ot 1:22 ja 3:4, Emäsalon kylässä. OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alue sijaitsee Porvoon kaupungista n. 20 km lounaaseen. Etäisyys Helsinkiin on n. 50 km. Aluetta rajaa itäosassa Porvoosta Tolkkisten kautta Emäsaloon johtava tie, pohjoisosassa Estviken ja länsiosassa Gåsarvik. VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET Alue ei ole valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen välittömässä tuntumassa. Alueen länsipuolella on Nesteen öljyjalostamo joka on Suomen energiahuollon kannalta yksi tärkeimmistä kohteista. MAAKUNTAKAAVA Maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa vuoden 2007 lopulla. Maakuntakaava on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana. Alue sijoittuu maakuntakaavassa Seveso-direktiivin mukaiselle Kilpilahden konsultointivyöhykkeelle (sev1), joka rajoittaa huomattavasti rakentamista alueelle. Maakuntakaavan suunnittelumääräys: Konsultointivyöhykkeellä ei sallita uusia asutustaajamia eikä vapaa-ajan asutuksen muuttamista ympärivuotiseksi. Alueella sallitaan maaja metsätalous sekä vähäinen täydennysrakentaminen tilannekohtaisen harkinnan mukaan. Suunniteltaessa toimintojen sijoittamista vyöhykkeen sisälle on pyydettävä pelastusviranomaisen ja tarvittaessa Turvatekniikan keskuksen (TUKES) lausunto. Loviisan Valkon konsultointivyöhykkeen alueelle sallitaan taaja-asutuksen kehittäminen edellyttäen, että toimenpiteitä suunniteltaessa pyydetään lausunnot Itä- Uudenmaan pelastusviranomaiselta ja tarvittaessa turvatekniikan keskukselta (TU- KES). Suunnittelumääräys perustuu Suuronnettomuusriskien huomioiminen maankäytön suunnittelussa Kilpilahden teollisuusalueella 2007-selvitykseen.

8 2 OSAYLEISKAAVA Alueella on voimassa Emäsalon osayleiskaava, jonka Uudenmaan ympäristökeskus vahvisti Alueen korttelit on osayleiskaavassa merkitty lomaasuntoalueeksi (-9) ja erillispientalojen alueeksi (AO-9), maa- ja metsätalousalueeksi (M) sekä lähivirkistysalueeksi (VL-9). NTA-ASEMAKAAVA Alueella on voimassa vahvistettu ranta-asemakaava. Rantaasemakaavassa alueelle on sijoitettu golf-kenttä, loma-asuntoja ja omakotitontteja (olemassa olevat rakennukset). ALUEEN KUVAUS Alue sijaitsee Emäsalon luoteisosassa Kuggsundin salmeen rajoittuen. Rantaasemakaavan muutoksen kohteena oleva alue on nykyisin pääosin metsäinen alue, joka on korttelissa 13 ja sen läheisyydessä olevan VU 2-alueen ympäristössä täysikasvuista komeaa männikköä. Eslahden tilan entiset pellot on metsitetty kuuselle 80- luvun lopussa. Muu osa muutosalueesta on pääosin sankkaa kuusivaltaista metsää. Ranta-alueet ovat luonteeltaan matalia ja kivikkoisia. Korttelin 11 ja siihen läheisesti liittyvän VU-2-alueen kohdalla ranta on syvempi ja osin hietikkoinen. Ranta-asemakaavan muutosalueen kokonaispinta-ala on n. 89 ha. Rantaviivan pituus on n. 3 km, mikä on pääsaaren rantaa. Hankkeen taustaa Suomen saariston rakennusperintöön kuuluu olennaisena osana tiiviit arkkitehtonisesti tasapainoiset veden ääreen rakentuneet tiiviit saaristokylät. Kun tarkastellaan vallitsevaa ranta- ja saaristoalueiden kaavoituskäytäntöä tuntuu siltä, että tämä rakennusperintömme osa on lähes kokonaan unohdettu. Kaavoitus ranta-alueilla on usein lähes mekaanista rakennusoikeuden jakamista periaatteella x rakennusoikeutta per rantakilometri ja x metriä vapaata rantakilometriä. Moderni saaristokylä -projekti perustuu ajatukselle, että nykyiselle rantakaavoituskäytännölle kehitettäisiin saariston rakennusperintöön pohjautuva vaihtoehto. Perusajatuksena on, että saaristoon voitaisiin rakentaa perinteisen mallin mukaisia tiiviitä rantaan asti rakennettuja moderneja saaristokyliä. Venevajojen, saunarakennusten ja varastorakennusten avulla voidaan tiiviinkin kyläympäristön puitteissa luoda tontteja, jolla on oma rauha. Rakennustapaa tulee luonnollisesti säädellä nykyistä tarkemmin, jotta kylän ulkoasu ja vaikutus saaristomaisemaan on tasapainoinen ja kaunis. Maanomistajien tulisi saada kompensaatiota lisärakennusoikeuden ja lisätonttien muodossa tiiviin toteutustavan vastineeksi. Vastaavasti jäisi saaristoon entistä enemmän yhtenäisiä laajoja rakentamattomia alueita. Saaristokyläprojektia on tarkoitus kokeilla Porvoossa Vessöössä entisten hiekkakuoppien alueilla. Alueelta löytyy osakokonaisuuksia, jonka maanomistajat suhtautuvat hankkeeseen myönteisesti. Toinen kokeilukohde sijaitsee Onas-Pirttisaaren osayleiskaava-alueella, ja kolmas on Emäsalon pohjoisosassa. Suunnittelun tavoite Suunnittelun tavoite on kehittää alueelle arkkitehtonisesti tasapainoisia moderneja saaristokyliä, jotka jatkavat saaristoalueelle vakiintunutta rakennusperintöä. Rakentaminen on suhteellisen tiivistä, mutta venevajojen, saunojen ja varastorakennusten

9 3 avulla luodaan tontteja, joilla on oma rauha. Rakentaminen ulottuu venevajojen ja/tai uimavajojen avulla rantaa asti niin, että rakennetun ja vapaan rannan alueet hahmottuvat selkeästi. Samalla suunnittelualueelle jää huomattava osa ranta-alueesta vapaaksi rakentamisesta. Lähtötiedot Aluetta ei ole aiemmin kaavoitettu. Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset Ympäristövaikutukset arvioidaan kaavamuutoksen yhteydessä. Seveso-kaavamääräykset Osalliset Maanomistaja Naapurimaanomistajat, liite Kaavoituksen kuluessa kuultavat viranomais- ym. tahot: Uudenmaan ympäristökeskus Itä-Uudenmaan liitto Turvatekniikan keskus Merenkulkulaitos Veneilyjärjestöt Porvoon kaupungin seuraavat yksiköt: Itä-Uudenmaan aluepelastuslaitos Rakennusvalvonta Terveyskeskus, terveydensuojelu Ympäristönsuojelu Lautakunnat: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulautakunta Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Suunnitteluvaiheen kuuleminen: (MRL 62 ) Kaavaluonnos ja muu suunnittelumateriaali ovat esillä kaupunkisuunnitteluosastolla, Rihkamatori B, 3. krs. Osallisille annetaan mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeellä kaava-alueen maanomistajille/haltijoille sekä naapurimaanomistajille/-haltijoille, lisäksi kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä seuraavissa sanomalehdissä: Uusimaa, Vartti ja Borgåbladet. Alustavat lausunnot ns. virastokierros: Kommentit/alustavat lausunnot viranomaisilta. Neuvottelut: Lakisääteiset viranomaisneuvottelut Uudenmaan ympäristökeskus Virallinen kuuleminen: (MRL 65, M 27 ) Kaavaehdotus ja muut kaava-asiakirjat ovat virallisesti esillä kaupunkisuunnitteluosastolla, Rihkamatori B, 3. krs. Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia muistutuksia. Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeellä kaava-alueen maanomistajille/haltijoille sekä naapurimaanomistajille/-haltijoille, lisäksi kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä seuraavissa lehdissä: Uusimaa, Vartti ja Borgåbladet. Viralliset lausunnot: (M 28 ) Uudenmaan ympäristökeskus Itä-Uudenmaan liitto Ympäristönsuojelulautakunta Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen terveydensuojelu

10 4 Perusteltu kannanotto muistutuksen johdosta: (MRL 65 2) Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet, toimitetaan kunnan perusteltu kannanotto muistutuksen johdosta. Ilmoitus kaavan hyväksymisestä: (MRL 67 ) Kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Porvoon kaupungin verkkosivoilla sekä kirjallinen ilmoitus kaavamuutoksen hakijoille ja niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet, sekä Uudenmaan ympäristökeskukselle. Kaavoitushankkeen aikataulu: Moderni saaristokylä -projektia on kehitetty Porvoon kaupunkisuunnitteluosastolla vuodesta 2005 lähtien. Asemakaavan laatimistyö on käynnistynyt vuoden 2007 lokakuussa. Viranomaisneuvottelut Ensimmäinen viranomaisneuvottelu on pidetty Ranta-asemakaavaluonnos on valmistunut Porvoon kaavoitus- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt ranta-asemakaavan muutosluonnoksessa esitetyt suunnittelun pääperiaatteet Ranta-asemakaavan muutosluonnos asetetaan nähtäville ja lausunnoille suunnitteluvaiheen kuulemista varten (MRL 62 ). Valmistelusta vastaa Porvoon kaupunki, kaupunkisuunnitteluosasto kaavoitusarkkitehti J.P. Pfeifer, arkkitehti, tekn.lis., SAFA puh , sähköposti Ohjauksesta vastaa Porvoon kaupunkisuunnitteluosasto

11 BORGÅ STAD Stadsplaneringen Krämaretorget B III vån. FIN Borgå 1 R60 EMSALÖ ESSVIK, ÄNDRING AV STNDDETALJPLAN PROGM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING ÄNDRING AV STNDDETALJPLAN Planeringsområdet omfattar stranddetaljplanen för Essvik, Emsalö, som stadsfullmäktige fastställde Ändringen av stranddetaljplanen gäller områdena väster om vägen till Emsalö. Ändringen av stranddetaljplanen gäller kvarteren i den gällande strandplanen och väg-, rekreations-, jord- och skogsbruksområden i stranddetaljplanen. Ändringen av stranddetaljplanen gäller lägenheterna Rnr 3:10 och 2:35 samt en del av lägenheterna Rnr 1:22 och 3:4 i Emsalö by. ADRESS ELLER ANNAN BESKRIVNING AV LÄGET Området ligger ca 20 km sydväst om Borgå stad. Avståndet till Helsingfors är ca 50 km. I öster avgränsas området av vägen som leder från Borgå till Emsalö via Tolkis, i norr av Estviken och i väster av Gåsarvik. RIKSOMFATTANDE MÅL Området ligger inte i omedelbar närhet av kulturmiljöer av riksintresse. Väster om området finns Nestes oljeraffinaderi som är ett av de viktigaste objekten med tanke på energiförsörjningen i Finland. LANDSKAPSPLAN Landskapsplanen godkändes i landskapsfullmäktige i slutet av Landskapsplanen är för tillfället i miljöministeriet för att fastställas. I landskapsplanen ligger området inom konsulteringszonen i Sköldvik (sev1) i enlighet med Seveso-direktivet, vilket betydligt begränsar byggandet i området. Planeringsbestämmelsen i landskapsplanen: Inom konsulteringszonen tillåts inte nya tätorter och inte ändrande av fritidsboende till åretruntboende. På området tillåts jord- och skogsbruk samt kompletterande byggande i ringa grad enligt prövning från fall till fall. Då man planerar placerandet av verksamheter innanför zonen bör man begära utlåtande av räddningsväsendet och vid behov utlåtande av Säkerhetsteknikcentralen (TUKES). Inom området för konsulteringszonen i Valkom i Lovisa tillåts utvecklande av tätbebyggelse, förutsatt att man då man planerar åtgärder, begär utlåtande av räddningsmyndigheten i Östra Nyland och vid behov av Säkerhetsteknikcentralen (TUKES). Planeringsbestämmelsen grundar sig på en utredning från 2007, Beaktande av risken för storolyckor vid planeringen av markanvändningen i Sköldviks industriområde.

12 2 DELGENELPLAN För området gäller delgeneralplanen för Emsalö som godkändes av Nylands miljöcentral Kvarteren i området anvisas i delgeneralplanen som område för fritidsbostäder (-9), område för fristående småhus (AO-9), jord- och skogsbruksområde (M) samt område för närrekreation (VL-9). STNDDETALJPLAN För området gäller en stranddetaljplan som fastställdes I stranddetaljplanen har man i området placerat en golfbana, fritidsbostäder och egnahemstomter (befintliga byggnader). BESKRIVNING AV OMRÅDET Området ligger i nordvästra delen av Emsalö och gränsar till Kuggsund. Det område som planändringen gäller är numera till största delen ett skogsområde, som i kvarteret 13 och i omgivningen kring VU-2-området i närheten består av fullvuxna ståtliga tallar. De tidigare åkrarna på lägenheten Eslahti har planterats med granar i slutet av 1980-talet. Resten av planändringsområdet består huvudsakligen av tät grandominerad skog. Strandområdena är grunda och steniga. Vid kvarteret 11 och det närliggande VU-2- området är stranden djupare och delvis sandig. Den totala arealen för det område som ändringen av stranddetaljplanen gäller är ca 89 ha. Strandlinjen är ca 3 km lång och finns på huvudön. Bakgrund till projektet Täta, arkitektoniskt harmoniska skärgårdsbyar vid stranden är en väsentlig del av byggtraditionen i Finlands skärgård. Då man granskar gällande planläggningspraxis för strand- och skärgårdsområdena, får man en känsla av att denna del av vår byggtradition är nästan helt bortglömd. Planläggningen av strandområdena är ofta en mekanisk fördelning av byggrätt enligt principen x byggrätt per strandkilometer och x meter obebyggd strandlinje. Projektet Modern skärgårdsby grundar sig på tanken att man som alternativ till gällande praxis för planläggning av stränder utvecklar en praxis som baserar sig på byggtraditionen i skärgården. Grundtanken är att man i skärgården kan bygga täta, moderna skärgårdsbyar som sträcker sig ända till stranden enligt den traditionella modellen. Med hjälp av båthus, bastubyggnader och lagerbyggnader kan man även i en tätbebyggd bymiljö åstadkomma skyddade tomter. Byggsättet måste självklart styras noggrannare än för tillfället för att byns utseende och påverkan i skärgårdslandskapet ska vara harmonisk och vacker. Som kompensation för det täta byggandet bör markägarna få mera byggrätt och fler tomter. På det sättet skulle det finnas även fler enhetliga, stora obebyggda områden i skärgården. Avsikten är att prova projektet i områdena kring de förra sandtäkterna på Vessö i Borgå. I området finns markägare som ställer sig positivt till projektet. Projektet ska provas även inom Onas-Pörtö delgeneralplaneområde och på norra Emsalö. Målet för planeringen Målet för planeringen är att i området utveckla moderna skärdgårdsbyar med harmonisk arkitektur, vilka fortsätter den byggtradition som är typisk för skärgårdsområdet.

13 3 Byggandet är relativt tätt men med hjälp av båthus, bastubyggnader och lagerbyggnader åstadkommer man skyddade tomter. Byggandet sträcker sig med båthus och/eller badhus ända till stranden så att bebyggda och fria strandområden urskiljer sig tydligt. Samtidigt förblir en stor del av stranden i planeringsområdet fri från bebyggelse. Utgångsuppgifter Området har inte tidigare planlagts. De centrala konsekvenserna av planläggningen Miljökonsekvenserna bedöms i samband med planändringen. Seveso-planbestämmelser Intressenter Markägaren Ägarna till grannområden, bilaga Myndigheter och andra parter som hörs under planläggningen: Nylands miljöcentral Östra Nylands förbund Säkerhetsteknikcentralen Sjöfartsverket Båtorganisationer Följande enheter inom Borgå stad: Räddningsverket i Östra Nyland Byggnadstillsynen Hälsovårdscentralen, hälsoskyddet Miljövården Nämnder: Planläggnings- och byggnadsnämnden Miljövårdsnämnden Ordnande av deltagande och växelverkan: Hörande i planeringsskedet: (MarkByggL 62 ) Planutkastet och det övriga planeringsmaterialet hålls framlagt på stadsplaneringsavdelningen, Krämaretorget B, 3 vån. Intressenterna har möjlighet att framföra skriftliga åsikter. Staden meddelar per brev markägarna/-innehavarna i planområdet och markägare/- innehavare som är grannar till planområdet att planutkastet är framlagt. Dessutom kungörs detta på stadens officiella anslagstavla och i tidningarna Uusimaa, Vartti och Borgåbladet. Preliminära utlåtanden s.k. remissbehandling: Kommentarer/preliminära utlåtanden av myndigheter. Samråd: Lagstadgade myndighetssamråd Nylands miljöcentral Offentligt hörande: (MarkByggL 65, MarkByggF 27 ) Planförslaget och de övriga planhandlingarna hålls offentligt framlagda på stadsplaneringsavdelningen, Krämaretorget B, 3 vån. Intressenterna har möjlighet att framföra skriftliga anmärkningar. Staden meddelar per brev markägarna/-innehavarna i planområdet och markägare/- innehavare som är grannar till planområdet att planförslaget är framlagt. Dessutom kungörs detta på stadens officiella anslagstavla och i tidningarna Uusimaa, Vartti och Borgåbladet. Officiella utlåtanden: (MarkByggF 28 ) Nylands miljöcentral

14 Östra Nylands förbund Miljövårdsnämnden Tekniska nämnden Hälsoskyddet vid hälsovårdscentralen 4 Motiverat ställningstagande med anledning av anmärkning: (MarkByggL 65 2) De som gjort en anmärkning och som skriftligt har begärt det underrättas om kommunens motiverade ställningstagande till anmärkningen. Meddelande om godkännande av planen: (MarkByggL 67 ) Kungörelse på stadens officiella anslagstavla och på stadens webbsida. Skriftligt meddelande till dem som ansökt om planändringen och till dem som skriftligt har begärt det, samt till Nylands miljöcentral. Tidsplan för planläggningsprojektet: Projektet Modern skärgårdsby har utvecklats vid stadsplaneringsavdelningen i Borgå sedan Utarbetandet av detaljplanen inleddes i oktober Myndighetssamråden ordnas: Första hölls Utkastet till stranddetaljplan blev klart De huvudsakliga principerna för planeringen, vilka presenterades i utkastet till ändring av stranddetaljplan, godkändes av planläggnings- och byggnadsnämnden i Borgå Utkastet till ändring av stranddetaljplan hålls framlagt och man begär utlåtanden, hörande i planeringsskedet (MarkByggL 62 ). För beredningen ansvarar Borgå stad, stadsplaneringsavdelningen, planläggningsarkitekt J.P. Pfeifer, arkitekt, tekn.lic., SAFA tfn , e-post Arbetet styrs av Stadsplaneringsavdelningen i Borgå stad

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Bergön kylä Bergös by. Kiinteistöt Fastigheter Berghamn 322-488-1-97 Bergudd 322-488-1-98. Työ/arbete: E25090

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Bergön kylä Bergös by. Kiinteistöt Fastigheter Berghamn 322-488-1-97 Bergudd 322-488-1-98. Työ/arbete: E25090 Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Bergön kylä Bergös by Bergholmenin ranta-asemakaavan muutos Stranddetaljplaneändring för Bergholm Kiinteistöt Fastigheter Berghamn 322-488-1-97 Bergudd 322-488-1-98

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI KYRKOMALM (20) DETALJPLANÄNDRING KIRKKOMALMIN (20) ASEMAKAAVAMUUTOS Ändring av detaljplanen för tomterna 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalm (20) stadsdel i Pargas Asemakaavan

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tila: Takvedholm 322-495-13-1. Työ: E26496. Turku, 31.1.

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tila: Takvedholm 322-495-13-1. Työ: E26496. Turku, 31.1. KEMIÖNSAAREN KUNTA Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Tila: Takvedholm 322-495-13-1 Työ: E26496 Turku, 31.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20. Työ: E24835.30.

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20. Työ: E24835.30. KEMIÖNSAAREN KUNTA Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20 Työ: E24835.30.00 Turku, 30.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin

Lisätiedot

N 39, Nikkilän pelastusaseman asemakaava N 39, Detaljplan för Nickby räddningstation

N 39, Nikkilän pelastusaseman asemakaava N 39, Detaljplan för Nickby räddningstation N 39, Nikkilän pelastusaseman asemakaava N 39, Detaljplan för Nickby räddningstation Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning 12.8.2010 Asia 1205/2010 Kaavaprosessi

Lisätiedot

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS koskee 18.11.2009 päivättyä asemakaavakarttaa (luonnos) BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

Lisätiedot

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 SIPOON KUNTA MAANKÄYTTÖTIIMI p. 09-23 531 Iso Kylätie 18, Nikkilä 04130 Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 SIPOON

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2009 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2009 Planläggningsöversikt 2009 Täydennysrakentaminen on ympäristöteko Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhutaan paljon ja yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätiedot

1.1 Tunnistetiedot. PORVOO, AUNELA VILLA ÅNÄS Kaupunginosa 3 Kortteli 78 TONTTI 5 Wallgreninkatu 26. Asemakaavan muutos

1.1 Tunnistetiedot. PORVOO, AUNELA VILLA ÅNÄS Kaupunginosa 3 Kortteli 78 TONTTI 5 Wallgreninkatu 26. Asemakaavan muutos Asemakaava 477 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 29.4.2014 1 Kuvassa on Villa Ånäsin päärakennus etelästä kuvattuna. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO, AUNELA VILLA ÅNÄS Kaupunginosa 3 Kortteli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORVOO KAUPUNGINHAKA 9. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELIA 773, KORTTELIT 774-778 SEKÄ MAA- JA MET- SÄTALOUS-, PUISTO- JA KATUALUETTA Asemakaavan muutos koskee: 9. KAUPUNGINOSA,

Lisätiedot

.01a Timonen Jari, 6:278 Wasstrand, Östersundom

.01a Timonen Jari, 6:278 Wasstrand, Östersundom .01a Timonen Jari, 6:278 Wasstrand, Östersundom Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

24. KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 2004, 2006-2010 SEKÄ YLEISEN TIEN, KATU-, PUISTO- JA SUOJAVIHERALUEET ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVANMUUTOS

24. KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 2004, 2006-2010 SEKÄ YLEISEN TIEN, KATU-, PUISTO- JA SUOJAVIHERALUEET ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVANMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 5 PORVOO KUNINKAANPORTTI, ETELÄINEN ALUE 24. KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 2004, 2006-2010 SEKÄ YLEISEN TIEN, KATU-, PUISTO- JA SUOJAVIHERALUEET Asemakaava osille

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2011

Kaavoituskatsaus 2011 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2011 Planläggningsöversikt 2011 Kaavoista kaupungiksi! Kaupunkisuunnittelumessut Laiturilla 5. 9. huhtikuuta 2011 Rohkeasti kohti tulevaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 2015-04-13 16:00

-2, KH 2015-04-13 16:00 -2, KH 2015-04-13 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 13.4.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Osallistumis- ja arvioin suunnitelma Program för deltagande och bedömning

Osallistumis- ja arvioin suunnitelma Program för deltagande och bedömning Kor eleiden 714-717, 728 ja 729 asemakaavan muutos joka koskee lisäksi osia katualueista Juvikin-, Ankkuri-, Linja-, Raaseporin-, Bromarvin-, Nii ykaduilla sekä Kappelisataman ellä Detaljiplaneändring

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO

LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO 1 Asemakaava 401 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO. kaupunginosa, Korttelit 440, 447-448 ja 454-455 katu- ja puistoalueet

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010 Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 Planläggningsöversikt och byggnadsprojekt 2010 PÄÄKIRJOITUS LEDARE SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH

Lisätiedot

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 EHDOTUS 23.11.2010 FÖRSLAG 23.11.2010 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU VASA STADSPLANERING 100 VAASAN YLEISKAAVA 2030 GENERALPLAN FÖR VASA 2030 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 2/2015 1 Aika/Tid 18.03.2015, Klo/Kl. 17:00-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

-2, KH 2015-01-22 16:00

-2, KH 2015-01-22 16:00 -2, KH 2015-01-22 16:00 Kokouskutsu Torstaina 22.1.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 213, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy NAANTALIN VOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Fortum Power and Heat Oy NAANTALIN VOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 52K30045.41 Syyskuu 2010 NAANTALIN VOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO Yhteystiedot: Hankkeesta vastaava: Yhteysviranomainen:, ympäristöpäällikkö Satu Viranko

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013

Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013 9/2013 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 17. syyskuuta 2013 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Johanna Jansson Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot