Maa-, metsä- ja puutarhatalouden kasvintuhoojien priorisointimalli FinnPRIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa-, metsä- ja puutarhatalouden kasvintuhoojien priorisointimalli FinnPRIO"

Transkriptio

1 Maa-, metsä- ja puutarhatalouden kasvintuhoojien priorisointimalli FinnPRIO Kasvintuhoojien priorisointi hankkeen loppuseminaari Juha Tuomola Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö

2 Kasvintuhoojien priorisointimalli FinnPRIO Hallinta Luontainen leviäminen Esiintyminen EU:n alueella Havaitseminen tarkastuksissa Hävittäminen Suomesta Kartoittaminen Suomessa Maahantulo Asettuminen ja x x Vaikutukset = Leviäminen KOKONAISRISKI Nykyinen levinneisyysalue Leviämispotentiaali Kaupan määrä Elinympäristöön pääsy Isäntäkasvien yleisyys Ilmasto ja tuotanto Leviämisnopeus Tuhoojan ominaisuudet Taloudelliset vaikutukset Ympäristövaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Suorat vaikutukset Epäsuorat vaikutukset

3 FinnPRIO-mallin perusrakenne Maahantulo Asettuminen ja x x Vaikutukset = Leviäminen KOKONAISRISKI Noudattaa kasvinterveyden riskinarvioinnin peruskaavaa Sisältää monivalintakysymyksiä, joissa eri vastausvaihtoehdot tuottavat eri määrän pisteitä Osioiden kokonaispisteet lasketaan osiota varten suunnittelulla laskukaavalla Kokonaispisteet saadaan kertomalla osioiden pisteet keskenään.

4 MAAHANTULO Kysymys 1 Kysymys 2 Kysymys 3 Kysymys 4 Väylät A-E Väylä F Väylä G Väylä H Kuinka laajalla alueella taksoni esiintyy? Voiko taksoni levitä maasta toiseen tarkasteltavaa leviämisväylää pitkin? Suomeen tuotavan tavaran määrä? Voiko taksoni päätyä sille sopivaan elinympäristöön saavuttuaan Suomeen tarkasteltavaa väylää pitkin? Lainsäädännössä edellytettyjen toimenpiteiden vaikutus taksonin leviämiseen? Väylä A. Siemenet Väylä B. Istutettaviksi tarkoitetut kasvit ja muu lisäysaineisto Väylä C. Puutavara Väylä D. Elintarvikkeet ja rehu. Väylä alatunnistetiedot E. Leikkokukat ja -vihreä Väylä F. Muu tavara, ihmiset ja liikenne Väylä G. Tarkoituksellinen levittäminen Väylä H. Luontainen leviäminen MAAHANTULON KOKONAISRISKI

5 MAAHANTULO Pisteiden lasku Väylän pisteet: K1 x K2 x K3 x K4 Useita väyliä: K1 Kuinka laajalla alueella taksoni esiintyy? a) Pienellä alueella (1) b) Keskisuurella alueella (2) c) Suurella alueella (3) K2 K3 Voiko taksoni levitä maasta toiseen leviämisväylässä tarkasteltavan isäntäkasvitavaran mukana? Kuinka paljon Suomeen tuodaan isäntäkasvitavaraa, jonka mukana taksoni voi levitä a) Ei voi levitä (0) b) Leviäminen on hyvin epätodennäköistä (0,5) c) Leviäminen on epätodennäköistä (1) d) Leviäminen on todennäköistä (2) e) Leviäminen on hyvin todennäköistä (3) a) Ei tuoda ollenkaan (0) b) Tuodaan pieniä määriä (1) c) Tuodaan keskisuuria määriä (2) d) Tuodaan suuria määriä (3) K4 Voiko taksoni päätyä sille sopivaan elinympäristöön saavuttuaan Suomeen isäntäkasvitavaran mukana? a) Ei voi (0) b) Voi päätyä, mutta se on hyvin epätodennäköistä (0,5) c) Voi päätyä, mutta se on epätodennäköistä (1) d) Voi päätyä, ja se on todennäköistä (2) e) Voi päätyä, ja se on hyvin todennäköistä (3)

6 ASETTUMINEN JA LEVIÄMINEN jos K1 = 0; koko osion pisteet = 0 jos K2 = 0; koko osion pisteet = 0 Muuten osion pisteet: K1 + K2&3 + K4 K1 K2 K3 K4 Pystyisikö taksoni lisääntymään ja talvehtimaan Suomessa ilmasto- ja tuotantoolosuhteet huomioiden? Kuinka laajalla alueella taksonin isäntäkasveja kasvaa tai viljellään Suomessa? Kuinka nopeasti taksoni todennäköisesti leviäisi Suomessa? Onko taksonilla ominaisuuksia, joista voi olla apua uusille alueille asettumisessa tai maassa leviämisessä? a. Ei pystyisi (0) b. Pystyisi, mutta se epätodennäköistä (1,5) c. Pystyisi ja se on todennäköistä (4,5) d. Pystyisi ja se on hyvin todennäköistä (9) a. Ei kasva eikä viljellä ollenkaan (0) b. Hyvin paikallisesti (1) c. Paikallisesti (2) d. Yleisesti (3) e. Lähes maanlaajuisesti (4) a. Hyvin hitaasti (0) b. Melko hitaasti (1) c. Kohtalaisen nopeasti (2) d. Nopeasti (3) a. Ei ole (0) b. Voi olla jonkin verran apua (1) c. Voi olla merkittävästi apua (2) d. Voi olla hyvin merkittävästi apua (3) K2 K3 K2&

7 VAIKUTUKSET Pisteiden lasku: K1 + K2 + K3 + K4 K1 Kuinka merkittäviä suoria taloudellisia tappioita taksoni aiheuttaisi Suomessa? a. Ei taloudellisia tappioita (0) b. c. Maltillisia tappioita (2) d. e. Merkittäviä tappioita (4) f. g. Hyvin merkittäviä tappioita (6) K2 Aiheuttaisiko taksoni seuraavia epäsuoria taloudellisia tappioita? a. Vaikuttaisiko taksoni ulkomaankauppaan (kyllä/ei) (1/0) b. Levittääkö taksoni muita kasvintuhoojia (kyllä/ei) (1/0) c. Olisiko taksonilla merkittävä vaikutus jonkin kasvintuotannon alan kannattavuuteen (kyllä/ei) (1/0) K3 Kuinka suuria vaikutuksia taksonilla olisi luonnonvaraisiin kasveihin Suomessa? a. Ei vaikutusta (0) b. Maltillinen vaikutus (2) c. Merkittävä vaikutus (4) d. Hyvin merkittävä vaikutus (6) K4 Aiheuttaisiko taksoni seuraavia ympäristöllisiä tai sosiaalisia vaikutuksia Suomessa? a. Olisiko taksonilla kulttuurillisia vaikutuksia (kyllä/ei) (1/0) b. Olisiko taksonilla esteettisiä vaikutuksia? (kyllä/ei) (1/0) c. Olisiko taksonilla vaikutuksia kasveihin, joilla on merkittävä tunnistettu asema Suomen luonnossa? (kyllä/ei) (1/0)

8 Hallinta HALLINTA 0 = hyvin helppo hallita 1 = helppo hallita 2 = vaikea hallita 3 = hyvin vaikea hallita 4 = mahdoton hallita Maahantulo MAAHANTULON HALLITTAVUUS K1 Voiko taksoni levitä Suomeen luontaisesti seuraavan 10 vuoden aikana? a) Ei voi (0) b) Voi, mutta se on epätodennäköistä tai hyvin epätodennäköistä (2) c) Voi ja se on todennäköistä tai hyvin todennäköistä (4) K2 Esiintyykö taksoni Euroopan unionin alueella? a) Ei esiinny (0) b) Esiintyy pienellä alueella (2) c) Esiintyy laajalla alueella (3) K3 Kuinka vaikea taksoni on havaita tarkastuksissa? a) Helppoa (0) b) Vaikeaa (1) c) Lähes mahdotonta (2)

9 Hallinta HALLINTA 0 = hyvin helppo hallita 1 = helppo hallita 2 = vaikea hallita 3 = hyvin vaikea hallita 4 = mahdoton hallita Asettuminen ja Leviäminen K1 K2 ASETTUMISEN JA LEVIÄMISEN HALLITTAVUUS Kuinka vaikeaa taksonin hävittäminen Suomesta olisi? Kuinka vaikeaa taksonin esiintyminen Suomessa olisi kartoittaa? a) Helppoa (0) b) Melko hankalaa (2) c) Hyvin hankalaa (3) d) Ei olisi mahdollista (4) a) Helppoa (0) b) Melko hankalaa (2) c) Hyvin hankalaa (3) d) Ei olisi mahdollista (4)

10 Kysymyksiin vastaaminen Voiko taksoni päätyä sille sopivaan elinympäristöön saavuttuaan Suomeen leviämisväylässä tarkasteltavan isäntäkasvitavaran mukana? a) Ei voi b) Voi päätyä, mutta se on hyvin epätodennäköistä c) Voi päätyä, mutta se on epätodennäköistä d) Voi päätyä, ja se on todennäköistä e) Voi päätyä, ja se on hyvin todennäköistä OHJEISTUS VASTAAMISEEN: Kysymykseen vastataan vain sellaisen kasvimateriaalin perusteella, jonka mukana taksonin maahantulo arvioidaan mahdolliseksi. Sopiviksi elinympäristöiksi luetaan sellaiset paikat, joissa kasvaa tai viljellään taksonin isäntäkasveja ja joihin taksoni voi muodostaa pysyvän kannan, kuten kasvien tuotantopaikat ja luonnonympäristöt sekä joissain tapauksissa myös jälleenmyyntipaikat (puutarhakaupat ja -myymälät). Jos taksoni leviää vain sellaisen vektorin välityksellä, jota ei esiinny Suomessa, oletetaan, että taksoni saapuu maahan vektorissaan Vastauksessa huomioidaan: Mihin vuodenaikaan kasvitavara tuodaan Suomeen Mihin kasvitavara päätyy Suomessa Kuinka kauan ja minkälaisissa oloissa tavaraa varastoidaan Suomessa Kuinka lähellä tavaran varastointi-, tuotanto tai lopullisia sijoituspaikkoja on taksonille sopivia elinympäristöjä Miten tehokkaasti taksoni leviää Suomessa Leviääkö taksoni vektorin välityksellä ja esiintyykö vektoria Suomessa Vastauksessa ei huomioida Pystyykö taksoni oikeaan elinympäristöön päädyttyään asettumaan Suomeen ESIMERKKEJÄ MITÄ ERI VASTAUSVAIHTOEHDOILLA TARKOITETAAN: Ei voi Isäntäkasveja ovat pelkästään huonekasveina käytettävät kasvit Useimmissa tapauksissa elintarvikkeet, joita tuodaan pelkästään talvella. Kasvitavara, joka tuodaan suoraan prosessoitavaksi tavalla, joka estää taksonin leviämisen. Voi päätyä, mutta se on hyvin epätodennäköistä Tuoreina myytävien hedelmien ja vihannesten mukana saapuvat taksonit, jotka eivät leviä tehokkaasti tai joiden isäntäkasveja kasvaa tai viljellään Suomessa vain hyvin harvakseltaan Voi päätyä, mutta se on epätodennäköistä: Taksonit saapuvat huonekasvien mukana kauppoihin, joista voivat edelleen levitä ulkona kasvaville isäntäkasveille Tuoreina myytävien hedelmien ja vihannesten mukana saapuvat taksonit, jotka leviävät tehokkaasti ja joiden isäntäkasveja kasvaa tai viljellään Suomessa yleisesti Joulukuusten tai koristeoksien mukana saapuvat taksonit, jotka eivät selviä kuolleessa puuaineksessa pitkään tai jotka eivät leviä tehokkaasti Voi päätyä ja se on todennäköistä Ulos istutettavien kasvien mukana kauppoihin ja myymälöihin saapuvat taksonit Puisen pakkausmateriaalin tai muun puutavaran mukana maahan saapuvat taksonit, kun taksonin elinympäristöön päätyminen on isäntäkasvien yleisyydestä, taksonien leviämismekanismeista tai tavaran säilytyksestä johtuen todennäköistä. Tuotantopaikkojen yhteydessä oleviin puutarhakauppoihin tuotavat leikkokukat ja -vihreä, joista taksoni voi edelleen levitä tuotantokasveille. Voi päätyä ja se on hyvin todennäköistä Useimmat kasvien lisäysaineiston tai istutettavien kasvien mukana suoraan tuotantopaikoille saapuvat taksonit Puisen pakkausmateriaalin tai muun puutavaran mukana maahan saapuvat taksonit, kun taksonin elinympäristöön päätyminen on isäntäkasvien yleisyydestä, taksonien leviämismekanismeista tai tavaran säilytyksestä johtuen hyvin todennäköistä.

11 Maahantulo Asettuminen ja leviäminen Vaikutukset Yksittäisen kysymyksen Impact of individual vaikutus questions on kokonaispisteisiin total score 100 % Is the Pystyykö climate in Finland taksoni similar lisääntymään to the climate in ja How wide is the current Kuinka the areas where the 80 % global laajalla distribution alueella of talvehtimaan Suomessa taksoni the esiintyy? pest? ilmasto- taxon is currently ja tuotantoolosuhteet established? huomioiden? 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100 % Kuinka laajalla alueella How widely are the host taksonin isäntäkasveja plants growing naturally or kasvaa cultivated tai in viljellään Finland? Suomessa? EN1 EN2-A EN3-A EN4-A EN2-B EN4-B EST1 EST2 EST3 EST4 IMP1 IMP2 IMP3 IMP4

12 Epävarmuus Todennäköisin vastaus/arvio Minimiarvio Maksimiarvio Esimerkiksi Voiko taksoni levitä kansainvälisessä kaupassa ko. isäntäkasvitavaran mukana? VASTAUSVAIHTOEHDOT TOD. MIN. MAX. a. Ei voi levitä x b. Leviäminen on mahdollista, mutta epätodennäköistä c. Leviäminen on mahdollista ja todennäköistä x d. Leviäminen on mahdollista ja hyvin todennäköistä x

13 PERT-jakauma Käyttää parametreja tod, min ja max Käytetään asiantuntija-arvioiden mallintamiseen min. (a), tod. (b), max. (c). PERT (a, b, c) = Beta4(a1, a2, a, c)

14 Haasteet kehittämisen aikana Kuinka huomioida nykyiset riskinhallintatoimet? Tulisiko asettuminen ja leviäminen käsitellä erikseen vai yhdessä? Mitä leviämispisteiden tulisi kuvata? Kuinka arvioida moni-isäntäisten tuhoojien vaikutuksia tarkasti? Kuinka arvioida nopeasti ympäristö ja sosiaalisia vaikutuksia ja miten eri vaikutuksia tulisi mallissa painottaa? Miten vektorit ja vektorilevintäiset tulisi arvioida?

15 FinnPRIO mallin vahvuudet On kehitetty Suomen oloihin Ottaa huomioon invaasion kaikki vaiheet Kokonaispisteiden laskeminen perustuu kertolaskuun Huomioi epävarmuuden ja sitä käytetään tulosten laskennassa Ottaa huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset Sisältää erikseen tuhoojan hallittavuuden arvioinnin Sisältää kysymyskohtaisen ohjeistuksen

16 Kiitos!

Ehdotus kansalliseksi vieraslajistrategiaksi

Ehdotus kansalliseksi vieraslajistrategiaksi Ehdotus kansalliseksi vieraslajistrategiaksi Helsinki 2011 Työryhmämuistio mmm 2011:2 Ehdotus kansalliseksi vieraslajistrategiaksi Helsinki 2011 Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta

Lisätiedot

Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013

Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2010 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 Dnro 1084/0408/2014 Osa I Kasvinterveys ja taimiaineisto Osa II Metsänviljelyaineisto

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien kääpälajien esiintyminen Keski-Suomessa Panu Kunttu

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien kääpälajien esiintyminen Keski-Suomessa Panu Kunttu Pro Gradu tutkielma Uhanalaisten ja silmälläpidettävien kääpälajien esiintyminen Keski-Suomessa Panu Kunttu Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ekologia ja ympäristönhoito 27.7.2007

Lisätiedot

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Eviran ohje 16045/1 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Sivu/sivut 1 / 16 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta Kasvintuotantotilat

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

2/2015. Kasvinsuojelu- LEHTI

2/2015. Kasvinsuojelu- LEHTI 2/2015 Kasvinsuojelu- LEHTI Kasvinsuojelu- 2/2015 LEHTI SISÄLTÖ Porkkanakemppi ja sen levittämä liberibakteeritauti aiheuttavat porkkanoissa erilaiset oireet... 36 Anne Nissinen ja Minna Haapalainen Tuleeko

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 50/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hukkakauran torjunnasta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki hukkakauran torjunnasta, jolla kumottaisiin voimassa

Lisätiedot

Terve peruna. Perunan hyvä kasvinterveydellinen viljelytapa

Terve peruna. Perunan hyvä kasvinterveydellinen viljelytapa Terve peruna Perunan hyvän kasvinterveydellisen viljelytavan ja integroidun kasvinsuojelun (IPM) ohjeisto perunan kasvintuhoojien hallitsemiseksi ja leviämisen estämiseksi 2014 Perunan hyvä kasvinterveydellinen

Lisätiedot

#Fashion #Followme. 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset. Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi

#Fashion #Followme. 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset. Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi #Fashion #Followme 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta Työn nimi: #Fashion

Lisätiedot

Työkalu ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin

Työkalu ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma Työkalu ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin Vesa Riekkinen Valvoja: Professori Raimo P. Hämäläinen

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Globaali Päättelytesti HARJOITUSTESTI

Globaali Päättelytesti HARJOITUSTESTI Finnish Practice Test Booklet # v1_11-1 Globaali Päättelytesti HARJOITUSTESTI Copyright 2010, Procter & Gamble Cincinnati, OH 45202 U.S.A. VAROITUS: Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän lehtisen osaa

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 20.1.2004

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 20.1.2004 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2004 Jokioinen 20.1.2004 2 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 20.1.2004 Kasvinsuojeluseura ry. Neuvontajaosto Toimittanut Heikki Jalli Jokioinen 2004 ISSN 0784-3860 3 KASVINSUOJELUN

Lisätiedot

TOIMITTAJIEN VASTAUSTEN ARVIOINTIMALLI

TOIMITTAJIEN VASTAUSTEN ARVIOINTIMALLI TOIMITTAJIEN VASTAUSTEN ARVIOINTIMALLI Ohjeistus menettelysääntöjen noudattamisen seurannassa käytettävän kyselylomakkeen vastausten arviointiin ja vertailuun. Keskeiset lähtökohdat Kysymykset koskevat

Lisätiedot

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (YAMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Restonomi (YAMK) 2011 Satu Eskelinen KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Radisson Blu Marina Palace 2 OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Aineettoman pääoman riskienhallinta

Aineettoman pääoman riskienhallinta ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 104 Aineettoman pääoman riskienhallinta Riskit ja riskienhallinnan käytännöt yrityksissä Eija Kupi, Sanna-Kaisa Ilomäki & Heli Talja VTT Virpi Sillanpää & Antti Lönnqvist

Lisätiedot

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Helsinki Lokakuu 2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

ICT JA PALVELUT NÄKÖKULMIA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN. Laura Castrén Antti Kauhanen Martti Kulvik Silja Kulvik-Laine Antti Lönnqvist Sirpa Maijanen

ICT JA PALVELUT NÄKÖKULMIA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN. Laura Castrén Antti Kauhanen Martti Kulvik Silja Kulvik-Laine Antti Lönnqvist Sirpa Maijanen ICT JA PALVELUT NÄKÖKULMIA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Laura Castrén Antti Kauhanen Martti Kulvik Silja Kulvik-Laine Antti Lönnqvist Sirpa Maijanen Olli Martikainen Miikka Palvalin Ilona Peltonen Paula

Lisätiedot

Tieliikenteen toimivuuden arviointi

Tieliikenteen toimivuuden arviointi 36 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 36/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Ramboll Finland Oy Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

UUDENMAAN VIHERRAKENNE JA EKOSYSTEEMIPALVELUT EKOUUMA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI. Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015

UUDENMAAN VIHERRAKENNE JA EKOSYSTEEMIPALVELUT EKOUUMA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI. Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015 Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015 UUDENMAAN VIHERRAKENNE JA EKOSYSTEEMIPALVELUT EKOUUMA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI YHTEISTYÖSSÄ: Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015 ISBN 978-952-448-413-8 ISSN 2342-1363

Lisätiedot

Suomalaisen metsäkoneyrittäjän riskit Venäjällä

Suomalaisen metsäkoneyrittäjän riskit Venäjällä ISBN 978-951-40-2508-2 (PDF) ISSN 1795-150X Suomalaisen metsäkoneyrittäjän riskit Venäjällä Sari Karvinen, Tuomas Nummelin ja Jussi Jurvanen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish

Lisätiedot

Hyvästä käytännöstä. Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan

Hyvästä käytännöstä. Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan Hyvästä käytännöstä Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan Tässä tekstissä tarkastellaan hyvän käytännön olemusta ja kriteerejä. Lähtökohtana on, että hyvää käytäntöä voidaan analysoida

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus nro 17 12.5.2015 Tuoteväärennökset Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä 1 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän

Lisätiedot