Small fibers. Big difference. Vuosikertomus 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Small fibers. Big difference. Vuosikertomus 2006"

Transkriptio

1 Small fibers. Big difference. Vuosikertomus 2006

2

3 Sisältö 2 Ahlstrom lyhyesti 6 Visio ja strategia 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Tärkeimmät tapahtumat 12 Menestystekijät 16 Taloudellinen katsaus 24 Riskienhallinta 26 Kasvuhankkeet LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 27 Ahlstromin toimialat 30 FiberComposites-toimiala 38 Specialty Papers -toimiala YRITYSVASTUURAPORTTI 46 Yhteenveto eettisistä periaatteista 47 Yritysvastuun raportointi Ahlstromissa 48 Yritysvastuun johtaminen 50 Sidosryhmät 51 Taloudellinen vastuu 54 Ympäristövastuu 62 Sosiaalinen vastuu 68 Konsernin hallintoperiaatteet 74 Hallitus 78 Johtoryhmä 80 Tietoa sijoittajille 83 Sanasto 84 Yhteystiedot Ahlstrom Oyj 1

4 Ahlstrom lyhyesti Ahlstrom on korkealaatuisten kuitumateriaalien johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, kuten suodattimissa, sairaalatekstiileissä, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromilla on yli 150-vuotinen historia, ja sen noin työntekijää palvelee asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa 26 maassa kuudessa maanosassa. Yhtiön liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna Ahlstromin osake on noteerattu Helsingin Pörssissä. Yhtiön internet-osoite on TOIMIALA FiberComposites Specialty Papers Liikevaihto milj. euroa 794 milj. euroa Osuus konsernin liikevaihdosta 50,5 % 49,5 % Henkilöstön määrä Keskeiset asiakastoimialat Suodatinvalmistajat, kuljetusteollisuus, Pakkaus- ja etikettiteollisuus, huonekalu- ja terveydenhuolto, rakennusteollisuus, rakennusteollisuus, kuluttajatuotteet sekä kuluttajatuotteet ja elintarviketeollisuus elintarviketeollisuus Tuotantolaitokset Belgia, Brasilia, Espanja, Etelä-Korea, Iso-Britannia, Italia, Ranska, Saksa, Suomi Italia, Kiina, Ranska, Ruotsi, Suomi, USA Liiketoiminta-alueet Kuitukankaat Etiketti- ja pakkauspaperit ja tuotteiden tärkeimmät Pyyhkimistuotteet, sairaalavaatteet Tarraetiketit, elintarvikkeiden pakkaukset, käyttökohteet ja -tekstiilit, tapetit, teepussit, mm. kahvin, maitotuotteiden ja lihajalosteiden kuoret lemmikkieläinten ruokien pakkaukset, juomapakkausten etiketit Suodatinmateriaalit Ilman, polttoaineiden ja öljyn suodattimet, Tekniset paperit teollisuuden ja laboratorioiden suodattimet Huonekalu- ja sisustuslaminaattipaperit, hiomapaperit, maalarinteipit, Lasikuitumateriaalit moottoritiivisteet, julisteet, leivinpaperit, Tuulimyllyjen siipilavat, lattiapäällysteet, tapetit, tuotantopaperit venerungot 2 Vuosikertomus 2006

5 AHLSTROM LYHYESTI Vuosi 2006 lyhyesti Avainlukuja (milj. euroa) Liikevaihto 1 599, , ,8 Liikevoitto 96,1 117,2 62,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 87,3 99,0 82,1 Tulos ennen veroja 81,2 100,7 47,9 Tilikauden voitto 57,6 62,6 33,4 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 10,4 12,4 7,0 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % ilman kertaluonteisia eriä 9,5 10,5 9,1 Taseen loppusumma 1 356, , ,4 Investoinnit (ml. yritysostot) 127,9 73,2 167,0 Liiketoiminnan nettorahavirta 119,2 126,6 128,0 Velkaantumisaste, % 20,3 57,7 62,3 Tulos/osake (EPS), euroa 1,31 1,71 0,91 Rahavirta/osake (CEPS), euroa 2,72 3,48 3,52 Osinko/osake, euroa 1,00 * 1,79 1,72 Taloudelliset tavoitteet Kannattavuus Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vähintään 13 % Vahva taloudellinen asema Velkaantumisaste % (korollisten nettovelkojen ja oman pääoman suhde) Osingonjako Osinkoja jaetaan keskimäärin vähintään 50 % tilikauden voitosta * Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Ahlstrom listautui Helsingin Pörssiin maaliskuussa Yhtiö päätti useista kasvuinvestoinneista Brasiliassa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa, Ranskassa ja Venäjällä. Yhdysvalloissa valmistui kolme investointihanketta, Suomessa kaksi ja Italiassa yksi. % Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % Velkaantumisaste Ahlstrom osti erikoiskuitukankaita valmistavan yhdysvaltalaisen HRS Textiles -yhtiön ja irtautui Sonoco-Alcore-yhteisyrityksestä Raaka-aineiden ja energian hintojen nousu painoi Ahlstromin katteita. 0 FAS FAS IFRS IFRS IFRS Tavoite: vähintään 13 % 0 FAS FAS IFRS IFRS IFRS Tavoite: % Ahlstrom Oyj 3

6 4 Vuosikertomus 2006 UUSIEN TUOTTEIDEN OSUUS

7 AHLSTROMIN LIIKEVAIHDOSTA OLI 39 % VUONNA 2006 Ahlstrom Oyj 5

8 AHLSTROMIN VISIO: THE GLOBAL SOURCE FOR FIBER-BASED MATERIALS Ahlstromin asema arvoketjussa Ahlstrom valmistaa synteettisistä ja luonnonkuiduista korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja. Yhtiö toimittaa niitä asiakkailleen rullatavarana jatkojalostusta varten. Jatkojalostajat, kuten painot ja kuljetusteollisuuden toimittajat, toimittavat tuotteet edelleen markkinoijille tai myyjille, joiden kautta ne päätyvät kuluttajille tai teollisille asiakkaille maailmanlaajuisesti. Alkutuotanto Raaka-aineiden toimittaja Rullatavaran valmistaja Jatkojalostaja Markkinoija/ myyjä Kuluttajat Teolliset asiakkaat Luonnonkuidut (puu, puuvilla, hamppu) Öljy/petrokemian tuotteet Sellunvalmistajat Synteettisten kuitujen valmistajat (PET, PP, lasi) Kemikaalitoimittajat Muut rullatavaravalmistajat Terveydenhoitoja kulutustavaroiden valmistajat Kuljetusalan toimittajat Ilman ja nesteiden suodattimien valmistajat Pakkausteollisuus Painot ja silikonoijat (etiketit, sisustus, julisteet, tapetit) Tunnettuja kuluttuja- ja teollisia brändejä 6 Vuosikertomus 2006

9 VISIO JA STRATEGIA KASVU Liiketoimintastrategia MAAILMANLAAJUISET TOIMINNOT Ahlstrom valmistaa korkealuokkaisia kuitumateriaaleja, jotka se toimittaa asiakkailleen rullatavarana voimakkaasti kasvavilla markkina-alueilla. Yhtiö aikoo hyödyntää markkinoiden kasvua kehittämällä uusia ja entistä parempia tuotteita, investoimalla teknologia- ja tuotantokapasiteettiin sekä etsimällä strategisia yritysostokohteita. Ahlstrom palvelee asiakkaitaan kuudessa maanosassa. Voidakseen palvella jatkossakin asiakkaitaan maailmanlaajuisesti, Ahlstrom arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia laajentaa sekä myyntiverkostoaan että tuotantoaan kasvavilla markkinoilla esimerkiksi Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Itä-Euroopassa. PITKÄAIKAISET ASIAKASSUHTEET KILPAILUKYKY Ahlstrom arvioi jatkuvasti liiketoimintojaan kustannusten alentamiseksi, tuotannon tehostamiseksi ja yhtiöllä olevan osaamisen hyödyntämiseksi. Tavoitteena on parantaa yhtiön kilpailukykyä ja hyödyntää synergiaetuja erityisesti tuotannossa, ostoissa, myynnissä, markkinoinnissa, innovaatioissa ja hallinnossa. Johtavan markkina-asemansa ansiosta Ahlstrom on pystynyt luomaan tiiviit ja pitkäaikaiset suhteet asiakkaisiinsa, jotka ovat johtavia toimijoita omilla aloillaan. Ahlstrom pyrkii vahvistamaan nykyisiä asiakassuhteitaan hyödyntämällä sekä syvällistä ymmärrystään asiakkaiden tarpeista että kuitu- ja teknologiaosaamistaan. Lisäksi yhtiö aikoo tuoda markkinoille uusia, entistä parempia tuotteita. Ahlstrom Oyj 7

10 Johdonmukaista strategian toteuttamista Vuosi 2006 oli Ahlstromille erityisen merkittävä, sillä 155-vuotias yhtiö listautui Helsingin Pörssiin. Listautuminen laajensi mahdollisuuksiamme rahoittaa kasvuhankkeitamme, mikä luo hyvän pohjan Ahlstromin kehittämiseen ja liiketoiminnan laajentamiseen. Listautumisannin nettotuotot olivat noin 200 miljoonaa euroa, jotka käytämme liiketoimintojen laajentamiseen ja kehittämiseen. Investoimme sekä uuteen tuotantokapasiteettiin että uusiin teknologioihin tarkoituksenamme vahvistaa asemaamme erityisesti nopeasti kehittyvillä Aasian, Itä-Euroopan ja Venäjän sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikan markkinoilla. Vuonna 2006 päätimme yhteensä noin 100 miljoonan euron kasvuinvestoinneista. Kannattavuuden parantaminen tarpeen Ahlstromin tuotteiden kokonaiskysyntä pysyi kohtuullisella tasolla koko vuoden ajan. Kysyntä Euroopassa parani vuoden 2005 tasosta alueen bruttokansantuotteen kasvun myötä. Kysyntä vaihteli Pohjois-Amerikassa, kun markkinoiden ennustettavuus heikkeni ja odotukset talouden hitaammasta kasvusta alkoivat hiljentää kysyntää erityisesti vuoden 2006 loppua kohden. Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Venäjällä kysyntä pysyi hyvänä. Vuonna 2006 luonnon- ja synteettisten kuitujen, kemikaalien sekä energian hinnat jatkoivat nousuaan, mikä koetteli katteitamme. Haasteellisessa markkinatilanteessa saavutimme sijoitetulle pääomalle 10,4 % tuoton, eli jäimme alle 13 % tavoitteemme. Tärkein syy tähän oli raaka-aineiden ja energian kustannusten kasvusta johtunut liikevoittomme pienentyminen. Pystyimme kuitenkin kompensoimaan suuren osan kohonneista tuotantokustannuksista korottamalla myyntihintoja, karsimalla kustannuksia sekä tehostamalla pääoman kiertoa. Lisäksi jatkoimme rahoituskulujen optimointia tavoitteenamme parantaa tilikauden voittoa ja osakekohtaista tulosta. Ideoista ja investoinneista vauhtia kasvuun Vuonna 2006 tekemämme investointipäätökset osoittavat, että Ahlstrom haluaa palvella asiakkaitaan globaalisti. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi suuntaamme yhä suuremman osan tuotannostamme ja myynnistämme nopeasti kasvaville markkinoille. Tätä kirjoitettaessa Ahlstromin merkittävimmät investoinnit onkin kohdennettu palvelemaan esimerkiksi Venäjän 8 Vuosikertomus 2006

11 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS rakennusteollisuutta, Aasian suodatinmarkkinoita sekä Etelä-Amerikan pyyhkimistuoteteollisuutta. Samanaikaisesti parannamme entisestään vahvaa asemaamme meille tärkeillä Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla useiden investointihankkeiden myötä. Ahlstrom toimii kasvavilla markkinoilla. Maailmanlaajuiset kuitukangasmarkkinat ovat viimeisten 10 vuoden aikana kasvaneet 6 7 % vuodessa, ja kasvun odotetaan jatkuvan samankaltaisena. Niillä erikoispaperimarkkinoilla, joilla Ahlstrom toimii, vuosittainen kasvu on noin 3 4 %. Keskimäärin yhtiön kohdemarkkinat kasvavat noin 4 5 % vuodessa, ja tavoitteemme on ylittää tuo kasvuvauhti. Liiketoiminta kasvavilla markkinoilla mahdollistaa myös sen, että pystymme kasvamaan rakentamalla uutta, kilpailukykyistä tuotantokapasiteettia eri puolilla maailmaa. Orgaanisten investointien lisäksi teemme yritysostoja silloin, kun ostokohteiden hinnat täyttävät taloudelliset kriteerimme. Suuri osa liikevaihdosta kertyy uusista tuotteista Innovaatiot ovat Ahlstromille keskeinen kasvun moottori. Tämä selittää myös yhtiön huomattavat panostukset orgaaniseen kasvuun. Viime vuosina noin 35 % liikevaihdostamme on kertynyt uusista tuotteista, joista valtaosa on valmistettu joko kokonaan uusilla tai merkittävästi parannetuilla prosesseilla. Vuoden 2006 lopussa Ahlstromilla oli rakenteilla kahdeksan merkittävää kasvuinvestointia. Osaamisen jatkuva kehittäminen auttaa meitä säilyttämään kilpailukykymme myös tulevaisuudessa. Synergiaedut käyttöön Valtaosa kasvuhankkeistamme hyödyntää olemassaolevaa teollista ja hallinnollista infrastruktuuriamme, mikä tukee kilpailukykyämme. Synergiaetujen ansiosta voimme kasvattaa liiketoimintaamme suhteellisesti pienemmillä investoinneilla ja kustannuksilla. Kun rakennamme uutta tuotantokapasiteettia aivan alusta alkaen esimerkiksi Venäjälle valmistuvaa lasihuopatehdastamme pyrimme jo alun perin mitoittamaan toimintamme niin, että tehdasta on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa edullisesti. Kilpailukyvyn parantaminen Ahlstrom kehittää uusia tuotteita ja valmistusteknologioita sekä suunnittelee tuotteita yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tämän vuoksi tuotanto-osaaminen on meille tärkeä menestystekijä. Vuonna 2002 otimme käyttöön toiminnan jatkuvaan parantamiseen tähtäävän aplus-ohjelman, joka perustuu Kaizenperiaatteeseen. Vuoden 2006 loppuun mennessä noin tuhat tiimiä eri puolilla organisaatiota oli osallistunut ohjelman toteuttamiseen. aplus-tiimien avulla Ahlstrom on pystynyt säästämään kymmeniä miljoonia euroja välttämällä tarpeettomia investointeja. Lisäksi tiimien avulla on pienennetty käyttöpääomaa, tuotantokustannuksia ja hylyn määrää sekä lisätty tuotantolinjojen kapasiteettia ja vähennetty sairauspoissaoloon johtavien työtapaturmien määrää. Ohjelma saatiin käyttöön kaikilla tehtailla vuonna 2005, ja täysimääräisesti sen vaikutukset voidaan nähdä tulevaisuudessa. Toiminnan jatkuva parantaminen on Ahlstromin tapa toimia jatkossa. Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti reagoimme myös viipymättä tilanteisiin, joissa tuotantovälineet ja liiketoiminnot ovat vaarassa menettää pysyvästi kilpailukykynsä. Tällaisissa tapauksissa voimme muuttaa valmistusprosessiamme ja uudistaa linjojamme, mutta yhtä tärkeätä on pystyä tarvittaessa sulkemaan kilpailukykynsä menettäneitä yksiköitä. Vuonna 2006 suljimme Nümbrechtin tehtaamme Saksassa ja päätimme siirtää nesteiden suodatinmateriaalien jatkojalostuksen Yhdysvalloissa Pennsylvaniasta Etelä-Carolinan tehtaalle, jossa tuotantokustannukset ovat alhaisemmat. Kustannusten pitäminen alhaisina parantaa kilpailukykyämme. Vuonna 2006 jatkoimme toimintojen virtaviivaistamista ja luovuimme ydinliiketoimintaan kuulumattomista omaisuuseristä. Ahlstromin rakenteen virtaviivaistaminen parantaa vähitellen yhtiön kustannustehokkuutta. Hyvät lähtökohdat omistaja-arvon kasvattamiseen Uskon, että Ahlstromilla on edessään lupaavia kasvumahdollisuuksia. Kuulumme maailman johtaviin kuitupohjaisten erikoismateriaalien toimittajiin ja meillä on vahva asema kasvavilla markkinoilla. Olemme johdonmukaisesti kehittäneet uusia tuotteita ja tuotantokoneistoa tavoitteena parantaa asiakaspalvelua maailmanlaajuisesti. Olen vakuuttunut siitä, että strategiamme systemaattinen toteuttaminen luo hyvät edellytykset myös tuloksen parantamiselle. Hyvä taloudellinen tulos ja Ahlstromin osinkopolitiikka osinko keskimäärin vähintään 50 % tilikauden voitosta mahdollistaa sen, että voimme ehdottaa houkuttelevia osinkoja osakkeenomistajillemme. Haluan kiittää asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme, henkilöstöämme sekä muita sidosryhmiämme vuodesta Listautumisannin tukema vahva taloudellinen asemamme sekä ainutlaatuinen osaamisemme ovat avaintekijöitä, kun tavoittelemme asemaa maailman johtavana kuitupohjaisten erikoismateriaalien toimittajana. Työ tämän tavoitteen saavuttamiseksi jatkuu. Toivotan teidät tervetulleiksi jatkamaan kanssamme matkaa kuitumateriaalien maailmassa myös vuonna Jukka Moisio toimitusjohtaja Ahlstrom Oyj 9

12 Tärkeimmät tapahtumat KESÄKUU HELMIKUU TAMMIKUU Ahlstrom osti amerikkalaisen HRS Textiles -yhtiön. Pääasiassa Pohjois- Amerikan suodatinmarkkinoita palvelevan HRS Textiles Inc:in valmistamia erikoiskuitukankaita käytetään ilman ja nesteiden suodattimissa. Ostettu yhtiö sijaitsee Darlingtonissa, Etelä-Carolinan osavaltiossa Yhdysvalloissa. Ahlstrom otti käyttöön irrokepohjapapereiden tuotantokapasiteetin laajennuksen Torinon tehtaalla Italiassa. Investoinnin arvo oli 18 milj. euroa Ahlstrom laajensi silikonoitujen pergamenttipapereiden tuotantoa. Noin miljoonan euron arvoinen investointi käsittää toisen silikonointiyksikön rakentamisen yhtiön Saint-Séverinin tehtaalle Ranskassa. Laajennus kasvattaa Ahlstromin silikonoitujen pergamenttipapereiden tuotantokapasiteettia noin tonnilla. Ahlstromin varsinainen yhtiökokous hyväksyi osakeannin. Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti korottaa yhtiön osakepääomaa osakeannilla, joka suunnattiin kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille sekä yleisölle Suomessa. Samalla yhtiökokous vahvisti vuodelta 2005 maksettavan osingon suuruudeksi 1,79 euroa osakkeelta. MAALISKUU Ahlstrom Oyj:n osakkeiden merkintähinta 22,00 euroa. Ahlstrom Oyj:n hallitus päätti, että yhtiön osakeannissa lasketaan liikkeelle kaikkiaan osaketta. Osakkeen hinnaksi päätettiin 22,00 euroa kappaleelta sekä instituutioannissa että yleisöannissa. Osakeannin pääjärjestäjä käytti osakeantiin liittyneen lisäosakeoption ja merkitsi lisäosaketta kattamaan instituutioannin ylikysyntää. Ahlstrom käynnistää lasihuovan tuotannon Venäjällä. Ahlstrom päätti rakentaa lasihuopatehtaan Redkinoon, Venäjän Tverin alueelle. Investointi mahdollistaa myös Ahlstromin muita laajentumishankkeita Venäjällä. Investointi on arvoltaan noin 38 milj. euroa, ja se vahvistaa Ahlstromin asemaa johtavana erikoislasihuopien kehittäjänä ja valmistajana rakennusmateriaali- ja muovikomposiittiteollisuudelle Ahlstrom myi kiinteistön Saksassa. Hochheimissa sijaitsevan kiinteistön myynti tukee Ahlstromin strategiaa, jonka mukaan yhtiö keskittyy kuitumateriaalien kehittämiseen sekä valmistukseen ja luopuu ydinliiketoimintaansa kuulumattomista omaisuuseristä. Ahlstromin jo aiemmin myymään pakkausliiketoimintaan liittyneen kiinteistön kauppahinta oli 4,2 milj. euroa. Ahlstrom käynnisti uuden nanokuituja hyödyntävän tuotantolinjan Madisonvillen tehtaalla Kentuckyn osavaltiossa Yhdysvalloissa. Ahlstrom aloittaa erikoislujitteiden valmistuksen Yhdysvalloissa. Ahlstrom rakentaa erikoislujitetehtaan Bishopvilleen, Etelä- Carolinaan. Investointi on arvoltaan 5,2 milj. euroa, ja se vahvistaa Ahlstromin asemaa johtavana erikoislujitteiden valmistajana. Erikoislujitteita käytetään tuulivoimaloissa, veneenrakennuksessa, kuljetusvälineteollisuudessa ja muissa teknisesti vaativissa sovelluksissa. 10 Vuosikertomus 2006

13 LOKAKUU HEINÄKUU 28 ELOKUU 21 SYYSKUU 6 Ahlstrom myi kiinteistön Saksassa. Ahlstrom myi viimeisen Hochheimissa sijaitsevan kiinteistönsä. Kauppahinta oli 7,5 milj. euroa. Ahlstrom lisäsi suodatinmateriaalien tuotantokapasiteettia Tampereella. Noin kaksi miljoonaa euroa maksanut Tampereen tehtaan tuotantokapasiteetin laajennus vahvistaa edelleen tehtaan asemaa uuden sukupolven suodatinmateriaalien kehittäjänä ja valmistajana. Ahlstrom päätti 5,0 milj. euron lisäinvestoinnista erikoislujitteiden tuotantoon Yhdysvalloissa. Ahlstrom ilmoitti kesäkuussa 5,2 milj. euron investoinnista erikoislujitetehtaaseen Etelä- Carolinassa Yhdysvalloissa. Lisäinvestoinnin myötä hankkeen kokonaisarvo kaksinkertaistuu 10,2 milj. euroon Ahlstromin omistusosuuden myynti hylsyvalmistaja Sonoco- Alcoresta vahvistui. Ahlstrom sopi heinäkuussa myyvänsä 35,5 % omistusosuutensa Sonoco-Alcore-yhteisyrityksestä Sonocolle. Kaupan toteutuminen edellytti eräiden paikallisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Yrityskaupan arvo oli 39,5 milj. euroa. Ahlstrom avasi myyntikonttorit Turkkiin ja Meksikoon. Istanbulissa ja Monterreyssa avatut myyntitoimistot tukevat Ahlstromin strategiaa, jonka mukaan yhtiö laajentaa toimintojaan kasvaville ja nopeasti kehittyville markkina-alueille. Ahlstrom investoi 23 milj. euroa kuitukankaiden tuotantoon Brasiliassa ja Ranskassa. Ahlstrom investoi noin 17 milj. euroa uuteen pyyhkimistuotteita valmistavaan tuotantolinjaan Louveirassa, Brasiliassa. Uusi tuotantolinja valmistaa vesineulaustekniikan avulla pyyhkimistuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttötarpeisiin lähinnä Etelä-Amerikan markkinoille. Lisäksi Ahlstrom investoi noin 6 milj. euroa uuteen teollisia kuitukankaita valmistavaan tuotantolinjaan Brignoud ssa, Ranskassa. Linja palvelee pääosin Ahlstromin nykyisiä asiakkaita rakennus-, auto- ja sisustustuoteteollisuuden sekä pyyhkimis- ja hygieniatuotteiden sektoreilla. Ahlstrom rakentaa uuden suodatinmateriaaleja valmistavan tuotantolinjan Kiinaan. Ahlstrom rakentaa suodatinmateriaaleja valmistavan tuotantolinjan Shanghain lähellä sijaitsevalle Wuxin tehtaalleen. Noin 4 milj. euron investointi palvelee Aasian kasvavia ilmansuodatusmarkkinoita. MARRASKUU Neuvottelut Ahlstromin suodatinmateriaalien jatkojalostuksen siirrosta Yhdysvalloissa päättyneet. Ahlstrom siirtää nesteiden suodatinmateriaalien jatkojalostustoiminnot Mt. Holly Springsin tehtaalta Pennsylvaniasta Bishopvillen tehtaalle Etelä-Carolinaan. Siirron odotetaan toteutuvan vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana, ja sen tavoitteena on parantaa yhtiön kilpailukykyä. Euroopan komissio lopetti kartelliepäilyn tutkimisen. Euroopan komissio ilmoitti Ahlstromille päättäneensä lopettaa tutkimukset tarrapapereita koskevasta kartelliepäilystä. Ahlstrom Glassfibre Oy:n Mikkelin tehtaan laajennusosa valmistunut. Mikkelin tehtaan yhteyteen rakennettiin noin m 2 laajuinen lisärakennus. Investoinnin kokonaisarvo ensimmäisen vaiheen konehankintoineen on noin 5 milj. euroa. Yhdessä tuotannon tehostumisen kanssa laajennus mahdollistaa tuotantokapasiteetin kasvattamisen jopa 50 %:lla lähivuosina. JOULUKUU 12 Ahlstrom investoi 27 milj. euroa kuitukankaiden tuotantoon Isossa- Britanniassa. Ahlstrom rakentaa spunmelt-teknologiaa hyödyntävän kuitukangastuotantolinjan tehtaalleen Chirnsidessa, Skotlannissa. Tuotantolinjalla valmistetaan uuden sukupolven kuitukankaita pääasiassa kasvaville teepussien ja muiden vastaavien suodatintuotteiden markkinoille. 22 Ahlstromin uusi pyyhkimistuotelinja käynnistyi etuajassa Yhdysvalloissa. Ahlstromin Green Bayssa, Wisconsinissa sijaitseva uusi, vesineulaustekniikkaa hyödyntävä tuotantolinja käynnistyi kaksi viikkoa etuajassa. Tuotantokapasiteetin laajennus on suunnattu palvelemaan pääasiassa Pohjois-Amerikan pyyhkimistuotteiden markkinoita, mutta sitä voidaan käyttää myös muiden kuitukangastuotteiden valmistamiseen. Ahlstrom sulki Nümbrechtin tehtaan Saksassa. 37 henkilöä työllistänyt tehdas suljettiin yhtiön kannattavuuden parantamiseksi. Ahlstrom Oyj 11

14 Menestystekijät Ahlstromin menestys perustuu kuituihin ja valmistusteknologioihin liittyvään erikoisosaamiseen, pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, globaaleihin toimintoihin sekä yhtiön johtavaan asemaan useilla markkina-alueilla. Yhdessä innovatiivisuuden ja toiminnan jatkuvan tehostamisen kanssa nämä menestystekijät luovat perustan Ahlstromin kestävälle kilpailukyvylle. Kuituosaaminen Ahlstromin kuitu- ja prosessiosaaminen perustuu yli 150 vuoden kokemukseen paperi- ja kuitumarkkinoista. Yhtiön asiantuntemus kattaa luonnon- ja tekokuitujen, niiden yhdistelmien sekä useiden kemikaalien käytön, ja siksi Ahlstrom pystyy kehittämään ja tarjoa- maan korkealaatuisia, ominaisuuksiltaan ainutlaatuisia materiaaleja, jotka tuovat asiakkaille kustannushyötyjä. Ahlstromin tuotevalikoimaan kuuluu kokonaan luonnonkuidusta valmistettuja materiaaleja, kuten ainoastaan puusellua sisältäviä krepattuja papereita, tai täysin synteettisistä kuiduista valmistettuja kuitumateriaaleja, kuten teknisesti edistyksellisiä viruksilta suojaavia sairaalakuitukankaita. Tuotannollinen osaaminen Ahlstrom hyödyntää tuotannossaan ainutlaatuista osaamistaan ja eri valmistusteknologioiden tuntemustaan, Tehokas lämpö- ja äänieristys lisää ajomukavuutta Päästörajoitusten tiukentumisen ja ajomukavuusvaatimusten seurauksena autot ovat yhä pienempiä ja hiljaisempia. Autoilijat eivät kuitenkaan halua tinkiä kulkuneuvonsa suorituskyvystä, vaan vaativat entistä tehokkaampia moottoreita. Hevosvoimien lisäys puolestaan nostaa moottorin lämpötilaa. Nykyaikaisissa koteloiduissa moottoreissa on aiempaa vähemmän tilaa ilman virtaukselle ja jäähdytykselle, minkä vuoksi ne kehittävät aiempaa enemmän lämpöä. Autonvalmistajien onkin suojattava erityisesti autoissa yhä yleisemmät elektroniset komponentit ja muoviosat liialta kuumuudelta entistä tehokkaammin. Tähän tarpeeseen Ahlstrom on kehittänyt uusia kuitumateriaaleja, jotka kahden alumiinifoliokerroksen väliin asennettuina tarjoavat ainutlaatuiset lämpö- ja äänieristysominaisuudet. Ahlstromin kehittämän eristemateriaalin lämmönjohtokyky on alhainen, ja sitä käytetäänkin 12 Vuosikertomus Annual Report 2006

15 MENESTYSTEKIJÄT joka ulottuu perinteisestä paperinvalmistuksesta kuitukangasteknologioihin. Kuitukankaiden valmistuksessa käytettyjä teknologioita ovat muun muassa märkämenetelmä, kuivamenetelmä, kehruumenetelmä, spunmelt- sekä nanokuituja hyödyntävä teknologia. Erilaisia kuituja ja valmistusmenetelmiä yhdistelemällä Ahlstrom pystyy valmistamaan kunkin asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvia materiaaleja. Pitkäaikaiset asiakassuhteet Ahlstrom toimii useilla tuotealueilla ja maantieteellisillä markkinoilla ja on perehtynyt syvällisesti asiakkaidensa toimialoihin. Ahlstromin asiakassuhteet ovat usein pitkäaikaisia vanhin asiakassuhde on kestänyt jo yli 100 vuotta ja käsittävät useita tuotteita ja tuotesukupolvia. Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä useiden asiakkaidensa kanssa ja pystyy siten toimittamaan asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotteita. Lisäksi Ahlstrom panostaa jatkuvaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, minkä ansiosta se pystyy tarjoamaan sekä markkinoiden nykyisiä että tulevia tarpeita vastaavia innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja. Maailmanlaajuinen toiminta Ahlstromilla on tuotantolaitoksia neljällä mantereella Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa sekä maailmanlaajuinen myyntiverkosto. Ahlstromilla on tällä hetkellä toimintaa 26 maassa kuudessa maanosassa, minkä ansiosta yhtiö pystyy palvelemaan asiakkaitaan tehokkaasti kaikkialla maailmassa. Vuonna 2006 Ahlstrom laajensi toimintaansa maantieteellisesti päättämällä rakentaa lasihuopatehtaan Venäjälle. Lisäksi yhtiö avasi ensimmäiset myyntikonttorinsa Turkissa, AHLSTROMIN MARKKINA-ASEMAT FiberComposites-toimiala Sija Ajoneuvojen suodatinmateriaalit 1 Kuitukangastapetit 1 Elintarviketeollisuuden kuitukankaat 2 Sairaalakuitukankaat 2-3 Teollisuuden kuitukankaat 2-3 Erikoislujitteet 2-3 Specialty Papers -toimiala Irrokepohjapaperit 1 * Joustopakkauspaperit 1 Esikyllästetyt sisustuslaminaattipaperit 1 Julistepaperit 1 Pergamenttipaperit 1 Etikettipaperit 2-3 Hiomapapereiden pohjapaperit 2-3 Tapettipaperit 2-3 Krepatut paperit 2-3 * Jaettu sija. Lähde: Johdon arviot toimitusmääristä Sija erityisesti lämmöneristeenä. Se on ensimmäinen kuitumateriaali, joka kestää jopa C:n lämpötiloja, kun aiemmilla materiaaleilla maksimilämpötila oli 750 C. Eristemateriaalilla on myös erinomainen tärinän ja äänen vaimennuskyky: 18 db:n vaimennus, kun äänen voimakkuus on 96 db. Ahlstrom on kehittänyt tuotteen yhteistyössä ajoneuvoteollisuudessa toimivien asiakkaidensa kanssa. Tuotekehitystyössä pyrittiin erityisesti löytämään täyteaineiden ja synteettisten kuitujen oikea yhdistelmä. Näin eristemateriaalille saatiin optimaaliset lämmöneristysja äänenvaimennusominaisuudet. Ahlstromin Altenkirchenin tehtaalla Saksassa valmistettava eristysmateriaali tuotiin markkinoille vuonna Vaikka tuote on vielä varsin uusi, se on jo herättänyt paljon kiinnostusta sekä autoteollisuudessa että muilla teollisuuden aloilla. Esimerkiksi kodinkoneteollisuus on kiinnostunut materiaalista erityisesti uunien lämpöeristeenä. % Uusien tuotteiden osuus liikevaihdosta, % Tavoite: % Uudet tuotteet Muut innovaatiot Ahlstrom Oyj 13

16 Malesiassa, Meksikossa ja Vietnamissa sekä vahvisti Kiinan myyntiverkostoaan avaamalla toimiston Pekingiin. Yhtiö vahvisti markkina-asemaansa myös lisäämällä tuotantokapasiteettiaan Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa sekä Euroopassa. Ahlstromin tuotteita myydään yli sadassa maassa, ja yhtiön omien myyntikonttoreiden toimintaa tukee ulkopuolisten myyntiedustajien verkosto. Johtavat markkina-asemat Ahlstromilla on johtava asema useilla markkina-alueilla. Vahvan markkinaasemansa ansiosta Ahlstrom on asiakkailleen hyvin tunnettu ja tärkeä yhteistyökumppani. Vuonna 2006 yhtiön liikevaihdosta noin 50 % oli peräisin tuotealueilta, joilla Ahlstrom on johtava toimittaja. Lisäksi noin 25 % yhtiön liikevaihdosta oli peräisin tuotealueilta, joilla yhtiö on toiseksi tai kolmanneksi suurin toimittaja. Uudet tuotteet tuovat yli kolmanneksen liikevaihdosta Aktiivinen tutkimus- ja tuotekehitystoiminta sekä innovatiiviset tuotteet ja teknologiat ovat elintärkeitä Ahlstromin pitkän aikavälin menestykselle ja kilpailukyvyn säilyttämiselle. Tuotekehitystyötä tehdään läheisessä yhteistyössä asiakkaiden ja valikoitujen tavarantoimittajien kanssa. Ahlstromin pitkän tähtäimen tavoite on, että uudet tuotteet tuovat noin % yhtiön liikevaihdosta. Vuonna 2006 Ahlstromin liikevaihdosta 39 % kertyi uusista tai uudistetuista tuotteista. Yhtiön tutkimus- ja tuotekehityskustannukset vuonna 2006 olivat 25,0 miljoonaa euroa eli 1,6 % Ahlstromin liikevaihdosta. Ahlstromin tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työskenteli kaikkiaan 183 työntekijää eli 3,2 % koko henkilöstöstä. Omien tutkimus- ja tuotekehitysresurssiensa lisäksi Ahlstrom hyödyntää laajaa kansainvälistä yhteistyöverkostoa, johon kuuluu yliopistoja, tutkimuskeskuksia ja laboratorioita. Vuonna 2006 Ahlstrom toi markkinoille edellisvuosien tapaan useita uusia tuotteita ja teknologioita vahvistaakseen edelleen johtavaa asemaansa kuitupohjaisten materiaalien markkinoilla. Keskeisimpiä uusia tuotteita Paperitehtaan naapurit hengittävät raikasta ilmaa Kaatopaikat tai jäteastiat tuovat useimmille meistä ensimmäiseksi mieleen pahan hajun, koska sitä pidetään jätehuollon väistämättömänä seurauksena. Ahlstrom on kuitenkin kehittänyt fotokatalyysiin perustuvan menetelmän, jonka ansiosta kaatopaikankaan läheisyydessä ei tulevaisuudessa välttämättä haise pahalta. Fotokatalyysi on puhdas ja ympäristöystävällinen menetelmä, jonka avulla voidaan poistaa epäpuhtauksia kuten pahaa hajua, bakteereja tai savua kaasuista ja nestemäisistä aineista. Menetelmässä käytetään puolijohdetta, yleensä titaanidioksidia yhdessä säteilylähteen, esimerkiksi UVlampun tai auringonvalon kanssa. Näiden yhdistelmä saa aikaan vapaiden radikaalien syntymisen, minkä seurauksena epäpuhtaudet ja mikro-organismit hajoavat. Lopputuotteena syntyy ainoastaan vettä ja jonkin verran hiilidioksidia. Ahlstrom on yhdistänyt fotokatalyysin ja aktiivihiilen adsorptio-ominaisuuden ja kehittänyt Trinitex -kuitukankaaseensa 14 Vuosikertomus Annual Report 2006

17 MENESTYSTEKIJÄT olivat muun muassa autoihin tarkoitettu lämmön- ja meluneristemateriaali sekä kaksikerroksinen, kehruumenetelmällä valmistettava kuitukangas terveydenhuollon sovelluksiin. Lisäksi Ahlstrom kehitti edelleen mikro- ja nanokuituja hyödyntäviä valmistusteknologioita ja jatkoi fotokatalyysiteknologiaan perustuvien suodatin- ja kuitukangastuotteiden kehittämistä. Fotokatalyysin yhdestä sovelluksesta kerrotaan tarkemmin tämän aukeaman alalaidassa olevassa erillisessä artikkelissa. Kilpailukykyiset toiminnot Ahlstrom pyrkii jatkuvasti parantamaan kilpailukykyään ja kannattavuuttaan nostamalla kustannustehokkuutta ja tuottavuutta sekä virtaviivaistamalla operatiivisia toimintoja ja tukitoimintoja. Vuonna 2006 Ahlstrom sulki tuotantolaitoksensa Nümbrechtissä Saksassa ja päätti siirtää tietyt suodatinmateriaalien jatkojalostustoiminnot Yhdysvalloissa Mt. Holly Springsin tehtaalta Pennsylvaniasta Bishopvillen tehtaalleen Etelä-Carolinaan parantaakseen kannattavuuttaan. Jatkuva toiminnan parantaminen Ahlstromin koko konsernin laajuinen liiketoiminnan kehittämisohjelma aplus kokoaa yhteen henkilöstön tietotaidon ja kokemuksen ja muuntaa ne koko organisaatiossa noudatettaviksi parhaiksi käytännöiksi. Ohjelman ensisijaisena tavoitteena on varmistaa yhtiön toiminnan tehokkuus ja työympäristön turvallisuus. aplus-ohjelman toimivuus perustuu jatkuvan parantamisen Kaizen-periaatteeseen. Vuoden 2006 loppuun mennessä noin tuhat neljän tai viiden hengen aplus-tiimiä on kehittänyt ratkaisuja havaittuihin ongelmiin ja siten tukenut yhtiön tavoitetta parantaa jatkuvasti toimintaansa. Tiimien toiminnan tuloksena yhtiön kannattavuus on parantunut muun muassa tuotannon, huoltotoiminnan ja hallinnon tehostumisen myötä. Tiimit ovat onnistuneet alentamaan kustannuksia, vähentämään raaka-aineiden hävikkiä ja säästämään investointimenoissa esimerkiksi lisäämällä tuotantokapasiteettia, alentamalla varastotasoja, vähentämällä hylkyä ja säästämällä energiaa. perustuvan hajukatteen. Menetelmässä hajut kerääntyvät kuitukankaan aktiivihiilikerrokseen yöllä pimeän aikana. Päivällä titaanidioksidi yhdessä auringonsäteiden kanssa kehittää vapaita radikaaleja. Tämän seurauksena aktiivihiili uusiutuu, mikä pidentää tuotteen käyttöikää. Ahlstromin La Gèren tehdas Ranskassa on ottanut hajukatteen koekäyttöön lietealtaansa päällä. Tehdas sijaitsee lähellä asutusaluetta, jonka asukkaat ovat valittaneet tehtaan aiheuttamista hajuhaitoista. Tilanteen korjaamiseksi tehtaan johto päätti ottaa hajukatteen käyttöön ja näin poistaa naapureita häiritsevät hajut. Hajukatteen kehitystyötä on osittain rahoittanut ADEME, Ranskan ympäristö- ja energiavirasto. ADEME myös selvittää hajukatteen avulla saavutettuja hyötyjä. Näin saadaan riippumattoman tahon tekemä analyysi Ahlstromin innovaation eduista. Jo tähän mennessä La Gèren tehtaalla tehtyjen testien tulokset ovat rohkaisevia. Ahlstromin hajukatteen pienoismalli poisti testitilanteessa 98 % lietteen hajuista. Ahlstromin Pont-Evêquessa Ranskassa sijaitseva tutkimuskeskus on ollut eturintamassa kehittämässä ja kaupallistamassa fotokatalyysia hyödyntäviä menetelmiä. Tutkimuskeskuksen työn ansiosta Ahlstrom on tuonut markkinoille laajan valikoiman patentoituja ilman- ja vedenpuhdistukseen kehitettyjä ratkaisuja. Ahlstrom Oyj 15

VUOSIKERTOMUS. Small fibers. Big difference.

VUOSIKERTOMUS. Small fibers. Big difference. 20 07 VUOSIKERTOMUS Small fibers. Big difference. Sisältö 2 4 6 8 10 12 20 24 Ahlstrom lyhyesti Visio Strategia Toimitusjohtajan katsaus Menestystekijät Taloudellinen katsaus Riskienhallinta Kasvuhankkeet

Lisätiedot

Sisältö. 27 Liiketoiminta 28 FiberComposites-toimiala 36 Specialty Papers -toimiala 44 Konsernin synergiaedut. Liiketoimintakatsaukset

Sisältö. 27 Liiketoiminta 28 FiberComposites-toimiala 36 Specialty Papers -toimiala 44 Konsernin synergiaedut. Liiketoimintakatsaukset Sisältö 2 Ahlstrom lyhyesti 6 Visio ja strategia 8 Menestystekijät 10 Tärkeitä tapahtumia 12 Ahlstromin listautuminen 14 Toimitusjohtajan katsaus 16 Taloudellinen katsaus ja riskienhallinta Liiketoimintakatsaukset

Lisätiedot

Sisältö. 2 Hallituksen toimintakertomus

Sisältö. 2 Hallituksen toimintakertomus Sisältö 2 Hallituksen toimintakertomus 11 Konsernitilinpäätös 11 Tuloslaskelma 12 Tase 14 Laskelma oman pääoman muutoksista 15 Rahavirtalaskelma 16 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 47 Avainluvut 49 Emoyhtiön

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2007

Tilinpäätöstiedote 2007 Tilinpäätöstiedote 2007 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2008 klo 08.00 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2007: Kasvun ja rakennemuutosten vuosi. Osinkoehdotus 1,00 osakkeelta Liikevaihto kasvoi tilikaudella

Lisätiedot

Ahls trom Oyj Tilinpäätös 2005 Ahlstrom Oyj PL 329 Eteläesplanadi 14 00101 Helsinki www.ahlstrom.com

Ahls trom Oyj Tilinpäätös 2005 Ahlstrom Oyj PL 329 Eteläesplanadi 14 00101 Helsinki www.ahlstrom.com Tilinpäätös 2005 Sisältö Financial statements 2 Hallituksen toimintakertomus 7 Konsernitilinpäätös 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Laskelma oman pääoman muutoksista 10 Rahavirtalaskelma 11 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj PL 329, Eteläesplanadi 14 00101 Helsinki Puh. 010 8880 Fax 010 888 4709 www.ahlstrom.com Vuosikertomus 2001

Ahlstrom Oyj PL 329, Eteläesplanadi 14 00101 Helsinki Puh. 010 8880 Fax 010 888 4709 www.ahlstrom.com Vuosikertomus 2001 Vuosikertomus 2001 Taloudellinen tulos lyhyesti Me 2/II 2001 2001 pro forma 2000 pro forma Liikevaihto 928 2 050 2 057 Liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä 26 48 71 Kertaluontoiset erät 25 29 23 Liikevoitto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2010

Tilinpäätöstiedote 2010 Tilinpäätöstiedote 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 12.00 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2010: Vahva rahavirta ja liikevaihdon kasvu jatkui Loka-joulukuu 2010 verrattuna loka-joulukuuhun 2009:

Lisätiedot

UPM VUOSIKER TOMUS 2006

UPM VUOSIKER TOMUS 2006 Vuosikertomus 2006 Sisältö Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2007 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Tarkemmat

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

Ahlstromin tilinpäätös 2013. Arvon luominen AHLSTROM

Ahlstromin tilinpäätös 2013. Arvon luominen AHLSTROM Ahlstromin tilinpäätös 2013 Arvon luominen AHLSTROM Sisällysluettelo Toimintakertomus 2 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 11 Tase 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 13 Rahavirtalaskelma 14

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.08.2010 klo 12.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010: Kannattavuus parani kysynnän vahvistuessa Huhti-kesäkuu 2010 verrattuna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2010 klo 12.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010: Kysynnän elpyminen jatkui Tammi-maaliskuu 2010 verrattuna tammi-maaliskuuhun

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 PÖRSSIT YRITYSVASTUU

TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 PÖRSSIT YRITYSVASTUU VUOSIKERTOMUS 2004 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2005 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 1.2.2005 tilinpäätöstiedote vuodelta

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

us m kerto 2012 si o Vu

us m kerto 2012 si o Vu Vuosikertomus 2012 Suominen Oyj vuosikertomus 2012 2 Suominen valmistaa kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja pakkauksia, jotka helpottavat ihmisten arkielämää Sisällysluettelo Suominen lyhyesti... 3 Tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.7.2009 klo 8.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Toisen neljänneksen liiketulos positiivinen tehostamistoimien ansiosta Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2012

Tilinpäätöstiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Metson tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Kasvu jatkui ja tulos parani vuonna 2012 Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna,

Lisätiedot

The Biofore Company. Vuosikertomus 2011. sisältö

The Biofore Company. Vuosikertomus 2011. sisältö The Biofore Company Vuosikertomus 2011 sisältö Sisältö UPM konserni 2 lyhyesti 4 Avaintietoja 2011 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 strategia 11 Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Lisätiedot

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2004 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 29.1.2004 tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset VUOSIKERTOMUS 2014 Perinne jatkuu... SISÄLTÖ 4 6 Vuosi 2014 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 14 24 Strategia ja sijoitukset Noteeratut yhtiöt 16 Ahlstrom Oyj 18 Munksjö Oyj 20 Outokumpu

Lisätiedot

Tilinpäätös- tiedote 2012

Tilinpäätös- tiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.1.2013 klo 12.00 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2012 Strateginen muutos etenee; tulos edelleen heikko Jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute.

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute. 2006 Vuosikertomus Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2006 5 Tuotteet ja palvelut 6 Markkinakatsaus 8 Strategia 10 Strategiakatsaus vuoteen 2006 13 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Yhtiökokous Form 20-F -vuosikertomuksen Tietoja ADR-todistusten haltijoille (American Depositary Receipts, ADRs) osavuosikatsaukset Stora Enso Oyj

Yhtiökokous Form 20-F -vuosikertomuksen Tietoja ADR-todistusten haltijoille (American Depositary Receipts, ADRs) osavuosikatsaukset Stora Enso Oyj Konserni Stora Enson vuosikertomus 2006 sisältää kolme erillistä raporttia Venäjä Venäjä on nopeasti kasvava markkina-alue monille Stora Enson tuotteille. Stora Enso uudistaa ja laajentaa Nebolchin ja

Lisätiedot

Yhtiökokous Form 20-F -vuosikertomuksen Tietoja ADR-todistusten haltijoille (American Depositary Receipts, ADRs) osavuosikatsaukset Stora Enso Oyj

Yhtiökokous Form 20-F -vuosikertomuksen Tietoja ADR-todistusten haltijoille (American Depositary Receipts, ADRs) osavuosikatsaukset Stora Enso Oyj Konserni Stora Enson vuosikertomus 2006 sisältää kolme erillistä raporttia Venäjä Venäjä on nopeasti kasvava markkina-alue monille Stora Enson tuotteille. Stora Enso uudistaa ja laajentaa Nebolchin ja

Lisätiedot

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005 UPM VUOSIKERTOMUS 2005 Vuosikertomus 2005 Vuoden 2005 tapahtumia UPM:n Changshun tehtaan toinen paperikone käynnistettiin onnistuneesti Kiinassa. Paperi- ja sellutehtaat olivat Suomessa pysähdyksissä työ

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot