Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja"

Transkriptio

1 Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja Apuväline arkkitehdeille, suunnittelijoille, rakennustarkastajille ja tilaajille SAKRET 2011 / 1 PARAS VALINTA

2 Luettelo on laadittu yhteistyössä: Sakret Trockenbaustoffe Europa GMBH &Co KG SlA Sakret Plus AS Paroc SlATenax Rockwool OÜ Haki AB AS Valmieras stikla šķiedra Mateicius a.s. SIA Larsoni Fassaadide soojustussüsteemide projekteerimise ja ehitamise käsiraamat Saturs 2

3 Sisältö Johdanto 2 Mikä on ETAG Järjestelmien Sakret ETICS MW ja EPS sertifikaatit 3 Järjestelmien Sakret ETICS MW ja EPS edut 3 Järjestelmien edut 4 Työhön sopivat sääolosuhteet 5 Tartuntapinnan arviointiperusteet 5 Julkisivujen mikro-organismit 6 Lämpöeristettyjen julkisivujen värisävyjen valintaperusteet 8 Sopivan rappauksen tai maalin valinta julkisivutöihin 10 Silikaattipohjaiset tuotteet 10 Julkisivutöihin sopivien sävytystahnojen valinta 11 Tartuntapintojen kunnostus 12 Sakretin silikaattipohjaiset materiaalit ja niiden käyttö 14 Lämpöeristys- ja viimeistelymateriaalien valinta 15 Tulppien määrä järjestelmissä Sakret ETICS EPS ja MW 16 Tulppien määrä lämpöeristysjärjestelmissä ETICS SAKRET EPS 17 Tulppien määrä lämpöeristysjärjestelmissä ETICS SAKRET MW 17 Julkisivun ja sen rakenteen mekaaninen lujuus 18 Pintojen esikäsittely 19 Julkisivun lämpöeristystöiden järjestys 20 Lämpöeristetyn rakennuksen julkisivun ja sokkelin huolto käytön aikana 24 Julkisivun lämpöeristämisen yleisiä virheitä 26 Materiaalin kulutus ja talousarvion valmistelu 27 Sakretin lämpöeristysjärjestelmien materiaalit 28 Lämpöeristyspiirrokset 30 Fassaadide Julkisivujen soojustussüsteemide lämpöeristysjärjestelmien projekteerimise suunnittelun ja ehitamise ja rakentamisen käsiraamat käsikirja Saturs 1

4 Johdanto SAKRET on laatinut tämän arkkitehdeille, suunnittelijoille, rakennustarkastajille ja tilaajille tarkoitetun käsikirjan Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilta saatujen kokemusten sekä saksalaisten kumppanien rakennusten lämmöneristämiseen liittyvien kokemusten pohjalta. Rakentajan, tarkastajan, sekä tilaajan on huolehdittava siitä, että kaikki rakentamiseen liittyvät vaiheet toteutetaan ammattitaitoisesti. Korkeatasoinen rakennus on sekä kaunis katsella että taloudellinen. Toimiva lämmöneristysjärjestelmä parantaa kustannustehokkuutta. Mikä on ETAG 004 Sakret on testannut omia ja yhteistyökumppaneiden tuotteita (lämpöeristysmateriaalit, raudoitus, tulpat, suojaprofiilit) EOTA:n (European Organisation for Tech nical Approvals, laatiman hyväksyntäohjeen, ETAG 004:n, mukaisesti. Tämä teknisten säännösten kokoelma takaa eristysjärjestelmän tuotteiden yhteensopivuuden ja loppu tuloksen laadun (käyttöaika, akustiset -, lämpötekniset - ja muut ominaisuudet). ETAG 004 -hyväksynnässä lämpöeristysjärjestelmältä vaaditaan vähintään 25 vuoden käyttöikä. Sakret tarjoaa asiakkailleen täy delli sen rakennusten ulkoseinien lämmöneristysjärjestel män. rastojen ja materiaalien esivalmisteluun ja käyttöön liittyviä teknisiä määräyksiä, jotta toivotut tulokset saavutetaan. Työn valmistuttua on mahdollista saada julkisivun järjestelmän standardinmukaisuutta osoittava CE-merkintä. On itsestään selvää, että edellytyk senä tähän on se, että työssä on noudatettu kaikkia valmistajan suosituksia ja käytetty järjestelmään kuuluvia materiaaleja. Mikäli tilaaja haluaa saada CE-merkinnän, hänen on ilmoitettava siitä ajoissa valmistajalle, joka toimittaa kaikki merkinnän myöntämiseen vaaditut ehdot. Julkisivujen lämmöneristyksessä on on käytettävä järjestelmään tarkoitettuja materiaaleja ja noudatettava rakennusmääräyksiä, valmistajan suosituksia ja ohjeita sekä va- Sakretille on myönnetty testien perusteella kaksi hyväksyntää: SAKRET ETICS EPS ETA 10/0064 lämmöneristykseen käytetään vaahtopolystyreeniä SAKRET ETICS MW ETA 10/0185 lämmöneristykseen käytetään mineraalivillaa. 2 Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

5 Järjestelmien sertifikaatit - Sakret ETICS MW ja EPS Järjestelmien edut - Sakret ETICS MW ja EPS Näitä sertifioituja järjestelmiä käyttäessään voivat sekä rakentaja että tilaaja olla varmoja, että kaikki materiaalit soveltuvat lämmöneristystöihin. Järjestelmän jokaisen osan on tehty useita testejä, joilla on testattu: Järjestelmän kunkin kombinaation/ratkaisun osalta on oltava alla esitettyjen standardien mukaisia. Lisäksi komponenttien teknisten arvojen on vastattava arvoja, jotka olivat paloturvallisuutta mekaanista lujuutta ja stabiiliutta voimassa järjestelmää testattaessa tai oltava niitä paremmat: kosteuden sisäistä ja ulkoista vaikutusta terveys- ja hygieniavaatimuksia rappaus-lasikuituverkko - SSA , Valmieras stikla akustisia ominaisuuksia šķiedra 160 g/m 2 äänieristystä lämmöneristeen kiinnitys - ETAG014, Ejot STR U, NTK U lämpöteknisiä ominaisuuksia ja KoelenerTFIX-8M järjestelmän käyttöturvallisuutta (tuuli- ja muiden seuraavien standardien vaatimuksia vastaava kuormien vaikutusta). mineraalivilla: MW-EN T5-DS(TH)-WS-WL(P)-MU 1, Sakretin rappauksen alle tulevat järjestelmät on tarkastettu MW-EN T4-DS(TH)40-WS-WL(P)-MU 1, perusteellisesti; niitä suunniteltaessa on käytetty Pohjoismaissa ja Baltiassa suosittuja ja yleisiä rakennusmateriaaleja MW-EN T4-DS(TH)4o-WS-WL(P)-MU 1; seuraavien standardien vaatimuksia vastaava vaahtopolystyreeni: FAS B), Rockwool (Fasrock, Fasrock MAX), TENAPORS Paroc (FAS 3, EPS-EN T2-L1-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70- (ESP 70), Valmieras Stikla šķiedra (160 g/m²), Ejot, Koelener TR100- DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)5, jne. EPS-EN T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70- TR100-DS(N)2-DS(70,-) 1 -WL(T)3. Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja 3

6 Järjestelmien edut Järjestelmän käyttö takaa kaikkien sen osien tehokkaamman toimivuuden. Järjestelmän etu on se, että siihen kuuluvat materiaalit ja niiden keskinäinen yhteensopivuus on tarkastettu tiukkojen vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi, standardin EN mukainen vaahtopolystyreeni, erikseen käytettynä täyttää vain luokan E vaatimukset (rakennustöiden aikana voi palon syttyessä aiheuttaa jo kahden ensimmäisen minuutin aikana yleisen syttymisen). Kun taas Sakret ETICS EPS -järjestelmässä käytettynä sama materiaali yltää luokkaan B (ei aiheuta yleistä syttymistä rakennustöiden aikana, mutta voi edesauttaa palon etenemistä leviävässä tulipalossa). Suoritetut testit ovat varmentaneet sen, että järjestelmään valitut materiaalit järjestelmän mukaisesti käytettynä omaavat paremmat paloturvallisuusominaisuudet kuin erikseen käytettynä. Samanlaisia testejä on tehty liimalaastille ja eristysmateriaalille julkisivun mekaanisen lujuusluokan määrittämiseksi sekä tartuntalujuuden parantamiseksi. Sakretin julkisivun lämpöeristysjärjestelmien kuvaus, standardirakenteet 1 1. Seinärakenne. Laatat, betonielementti, tiilet yms 2. Aluspinta. Kantavat kerrokset (olemassa oleva rappaus, maalikerros yms) 3. Pohjustus: TGW, UG (1:3), BG (imeville pinnoille) tai QG (betonille) Liimalaasti: Mineraaliseokset BK tai BAK 5. Eristys: Lämpöeristyslevyt (mineraalivilla tai vaahtopolystyreeni) 6. Lisävahvistus eristystulpilla 7. Verkotuskerros: Mineraalinen verkotuslaasti BAK 8. Pohjustus: Pohjuste PG (koristerappauksen alle) Koristekerros: Koristerappaus AP, SIL, SIP, SBP tai MRP-E 10. Pohjamaali: Silikaattipohjuste KSg tai Sakret Silicate (lämpöeristysjärjestelmäratkaisun monimuotoisuuden mukaan) 11. Maali: Silikaattimaali Sakret KS 4 Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

7 Työhön sopivat sääolosuhteet Lämmöneristystöiden aikataulua laadittaessa on välttämätöntä ajoittaa työt sellaiseen ajankohtaan, jolloin ilmasto-olosuhteet sallivat töiden toteuttamisen (ulkoilman lämpötila ei saa olla alle +5 C). Normaalisti, sopiva työaika kestäähuhtikuusta lokakuuhun. Tämän ehdon täyttäminen kuuluu tärkeimpiin vaatimuksiin, ja se takaa materiaalien oikean käytön ja valmiin julkisivun pitkän eliniän. Työhön vaadittavat sääolosuhteet: ilman ja käsiteltävän pinnan lämpötila välillä C (lämpötila ei saa laskea viiden seuraavan vuorokauden aikana alle +5 C) Ilmankosteus % käsiteltävien pintojen lämpötila +5 C tuulen nopeus ei saa ylittää 10 m/s. Lisäksi on otettava huomioon seuraavat seikat: käsiteltävät julkisivut on suojattava suoralta auringonpaisteelta rakennustelineet on suojattava suojaa käsiteltävät julkisivut vedolta suojaa käsiteltävät pinnat töiden aikana sateelta käytä suojattuja ja katettuja rakennustelineitä, jotta sade tai vesi ei aiheuttaisi aukkoja tai muita vaurioita. PIDÄ MIELESSÄ! Materiaalien kuvauksissa annettu kuivumisaika vastaa keskivertosäätä lämpötila 23±3 C, ilmankosteus %. Alustan arviointiperusteet TÄRKEÄÄ! Ennen julkisivun suunnittelutöiden aloittamista, eristettävän rakenteen seinät on arvioitava tietyin perustein, jotta täydentävien töiden tarve voitaisiin määritellä. Pinnan tarttuvuuden ja tasaisuuden arviointi. Jos pinta ei ole tasainen tai riittävän tarttuva, se on esivalmisteltava huolellisesti (ks. kohta Pintojen esikäsittely ). Mikro-organismit julkisivuilla (ks. kohta Julkisivujen mikro-organismit ). HUOMIO! Tällaisia epätasaisuuksia ei saa missään tapauksessa korjata jättämällä eristysmateriaalin alle tyhjiä kohtia! Liimalaastin Sakret BK yhden kerroksen paksuus voi olla enintään 30 mm. Tasaisuuden arviointi pysty- ja vaakatasossa. Jos seinää arvioitaessa käy ilmi, että tasaisuuden poikkeama pysty- ja vaaka-akseleihin nähden on yli mm, korjataan seinän tasaisuutta lisäämällä sopivan paksu kerros rappausta (Sakret CLP tai PM-Super). Jos pintojen yllä mainittujen vaatimusten vastaavuutta arvioitaessa käy ilmi, että vaatimukset eivät täyty, on mahdollisten laatuongelmien välttämiseksi eristämisen tai julkisivun käyttöönoton yhteydessä suoritettava täydentäviä töitä. Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja 5

8 Julkisivujen mikro-organismit Yhä useammin voi havaita, että pinnoille kertyy monenlaisia mikro-organismeja (homesieniä, leviä ja muita pieneliöitä). Ne kykenevät leviämään sekä muovi-, metalli- ja lasipinnoilla että muillakin näennäisesti kasvualustaksi sopimattomilla pinnoilla. Tämä liittyy suurelta osin sekä ilmastoa että elinympä ristöä ravisteleviin muutoksiin. Kaupunkien ulkopuolella ympäristö on vesistöjen, metsien ja maatalouskäytössä olevien alueiden läheisyydessä olevien rakennusten kannalta epäsuotuisampi. Tämä on otettava huomioon rakennuksen kunnostustöitä suunniteltaessa; kuin myös se, että mikro-organismit kykenevät mukautumaan nopeasti ympäröiviin olosuhteisiin. Rakennusprojektin jokaisen osapuolen (omistaja, suunnittelija, arkkitehti, rakentaja, materiaalien valmistaja) on otettava huomioon tämä ilmiö. Rakennuksen omistajan on kiinnitettävä huomiota olemassa olevaan ongelmaan, suunnittelijan ja arkkitehdin on otettava suunnitelmissaan huomioon ongelman poistamiseen liittyvät toimenpiteet, rakentajan taas on noudatettava ohjeita ja tehtävä työnsä laadukkaasti. On mahdollista, että joudutaan poistamaan yksittäisiä mikro-organismien kasvua edistäviä ympäristötekijöitä (puita, pensaita, kosteuden lähteitä yms), yksittäistapauksissa on rakennuksen ympäristössä suoritettava perusteellisempia toimenpiteitä. Nykyisin suuri osa rakennusten energiatehokkuuden parantamistöistä liittyy julkisivujen lämpöteknisten ominaisuuksien parantamiseen. Nämä työt vaikuttavat väistämättä sekä rakennuksen uuden että vanhan julkisivun mikroilmastoon. Yksittäistapauksissa voi pinnoille syntyä erilaisten pieneliöiden kasvulle suotuisa ympäristö. Jos kunnostettavan rakennuksen julkisivussa esiintyy mikro-organismeja, ei saa unohtaa todennäköisyyttä, että kunnostustöiden jälkeen mikro-organismit ilmestyvät myös uudelle julkisivulle. Sen vuoksi ei ole takuita, että uudelle julkisivulle ei tule mikro-organismeja. Jotta mikro-organismien hävittäminen ja laadukas lämmöneristystöiden onnistuisi ja julkisivun ulkoasu ja ominaisuudet säilyisivät käytössä, on näitä kysymyksiä käsiteltävä ammattimaisesti. Esimerkkejä mikro-organismien kasvulle suotuisista ympäristöistä Vesikasvustot levät: korkea ilmankosteus (yli 80 %) valo ilman lämpötila (ihannelämpötila on 20 C) CO 2 mineraalipitoiset ravintoaineet ja pöly. Sienet: keskimääräinen ilmankosteus (60-80 %) ilman lämpötila (20-35 C) orgaaniset vety-yhdisteet mineraalipitoiset ravintoaineet ja typen lähteet. 6 Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

9 Tavallisimpien homesienten esiintyminen vuodenajoittain Tavallisimpien homesienten esiintyminen vuodenajoittain Sienilaji tammik. helmik. maalisk. huhtik. toukok. kesäk. heinäk. elok. syysk. lokak. marrask. jouluk. Altemaria Aspergillus Botrytis Chaetomium Cladosporium Fusarium Mucor Penicillium Aureobasidium Rhizopus Ustilago Erilaisten mikro-organismien aktiivisuuden kausittaisuus Monet rakennusmateriaalien valmistajat tutkivat alueella esiintyviä mikro-organismeja, ennen kuin valitsevat sopivan torjunta-aineen, päämääränä tarjota markkinoille mikroorganismien hävittämiseen yleistorjunta-ainetta. Pinnan valmistelutyöt ennen torjunta-aineiden käyttöä: kovien ja tiiviiden mikro-organismikerrosten poistaminen harjaamalla seinien vesipesu painepesurilla. Tavallisesti mikro-organismeja esiintyy yhdellä tai kahdella ulkoseinällä. Ulkoseinien lämpöeristämisen voi aloittaa, kun seinät on käsitelty torjunta-aineella. Pinnan käsittely torjunta-aineella: pinnan kuivuttua se käsitellään kokonaisuudessaan Sakret GFR -torjunta-aineella (homesieniä, jäkäliä ja leviä torjuva aine). Varjon puoleinen seinä mikro-organismeille suotuisa ympäristö Jotta voitaisiin välttää mikro-organismien leviäminen uudella eristetyllä julkisivulla, on rakennuksen ympäristössä tehtävä muutoksia (harvennettava puita ja pensaita yms). Jos ympäristöön ei voi vaikuttaa, on käytettävä sopivaa torjunta-ainetta sisältävää maalia. Rakennusmateriaalien valmistajalle on ilmoitettava tämä tarve riittävän aikaisessa vaiheessa. On muistettava, että torjunta-aineiden vaikutus ei ole ikuinen, joten on mahdollista, että epäsuotuisassa ympäristössä on ulkoseinien maalaus uusittava useammin kuin muiden seinien tai seinän osien maalaus. Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja 7

10 Lämpöeristettyjen julkisivujen värisävyjen valintaperusteet Ulkoseinien värisävyn valintaan ei yleensä kiinnitetä riittävästi huomiota, vaikka värisävyllä on seinän elinkaaressa merkittävä rooli. Kullakin värisävyllä on sille tyypillinen heijastuskerroin. Heijastuskertoimen arvo (0 100) ilmaisee värisävyn kyvyn heijastaa valoa, jolloin 0 vastaa mustaa ja 100 valkoista väriä. Heijastuskerroin osoittaa, kuinka paljon tietyn värisävyn heijastuskyky poikkeaa mustasta tai valkoisesta. Mitä pienempi heijastuskerroin, sitä lähempänä mustaa värisävy on ja sitä pienempi on sen heijastuskyky. Tiettyinä vuodenaikoina lämpötila voi vaihdella yli 20 C yhden vuorokauden aikana. Esimerkiksi kevätaamuna ulkoilman lämpötila voi olla noin 0 C, mutta päivällä se saattaa nousta jopa + 20 C:een. Samalla tavalla talvella yölämpötila voi olla -10 C tai alle ja päivälämpötila taas jopa +5 C. Tällaiset lämpötilanvaihtelut muutaman tunnin kuluessa muodostavat seinämateriaaleihin sisäistä jännitettä lämpölaajentuminen voi olla metriä kohden jopa 1,5 mm. Lämpöeristetyn ulkoseinän rappaus kestää vain harvoin tällaista seinäpintojen liikkumista ilman, että aiheutuisi näkyviä vaurioita. Pinnan heijastuskerrointa ei oteta julkisivujen värisävyjä valittaessa useinkaan huomioon. Seinän värin tai rappauksen sävyn heijastuskerroin vaikuttaa kuitenkin aktiivisesti seinäpinnan lämpötilaan. Saksassa tehdyt tutkimukset osoittavat, että lounaanpuoleiselle ulkoseinälle tulevan auringonsäteilyn teho voi olla jopa 1000 W/m². Ulkoseinän lämpötila riippuu siis seinäpinnan (aluspinnan) lämmönjohtavuudesta, pinnan kyvystä heijastaa auringonsäteilyä ja luonnollisesti auringonsäteilyn voimakkuudesta. Jos ulkoseinän värisävyn heijastuskerroin on esimerkiksi 90, voi seinän lämpötila olla 40 C. Jos heijastuskerroin on 60-70, voi lämpötila olla 50 C, mutta jos heijastuskerroin on 20 (ei suositella), voi pinnan lämpötila olla jopa 70 C. Jos viimeistelyssä käytetään rappausta tai maalia, jonka heijastuskerroin on 5, voi pinnan lämpötila olla aurinkoisena päivänä jopa 80 C. Ei pidä unohtaa, että ulkoseinän viimeistelykerroksen tahrat voivat muuttaa heijastuskerrointa noin viiden yksikön verran. Mahdolliset heijastuskertoimen muutokset on otettava huomioon, mikäli valitun värisävyn heijastuskerroin on vaarallisen rajan läheisyydessä. Rappauksen tai maalin sävyä valittaessa on otettava huomioon rakennuksen sijainti, mutta myös se, mihin ilmansuuntaan seinä osoittaa. Ulkoseinän pinnan liiallisen kuumenemisen ja sen aiheuttamien sisäisten jännitteiden välttämiseksi on lämpöeristetyn seinän viimeistelyrappauksen heijastuskertoimen oltava vähintään 25 (standardin Ulkoseinän pinnan päivittäisten lämpötilanvaihtelujen riippuvuus valitun värisävyn heijastuskertoimesta (HBW). väri valkea HBW 91 keltainen HBW 65 väri oranssi vihreä HBW 23 HBW 18 väri violetti sininen HBW 6 HBW 5 väri musta HBW 4 auringon intens 100 C C 80 C C 60 C 50 C C 30 C C 10 C 0 C [W/m2] 10:48 12:00 13:12 14:24 15:36 16:48 18:00 8 Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

11 DIN 5033 mukaisesti). mahdollisimman suuren joustavuuden. Rakennuskohteesta riippuen voi värisävyjä valittaessa luonnollisesti esiintyä poikkeamia, jotka johtuvat sijainnista ilmansuuntiin nähden, ulkoseinän pysyvästä varjossa olemisesta, pienestä pinta-alasta ja muista tekijöistä. Värisävyjä, joiden heijastuskerroin on alle 20, voi käyttää siinä tapauksessa, että valmistaja valmistaa tähän tarkoitukseen tarkoitettuja orgaanisia sideaineita sisältäviä rappausmateriaaleja, jotka takaavat julkisivun pintakerroksen Seinän ulkopintojen lämpötila ja ilman lämpötila sekoitetaan usein toisiinsa, vaikka itse asiassa auringonsäteilyn voimakkuus ja auringonsäteet vaikuttavat ulkopintaan ilman lämpötilaa enemmän, vuodenajasta riippumatta. Eristetyn seinän pitkän eliniän takaamiseksi, Sakret suosittelee, että ulkoseinän sävyn valinnassa otetaan huomioon nämä vaatimukset sekä Sakretin sävyluettelossa esitetyt sävyjen heijastuskertoimet. Auringonsäteiden tulokulma keväällä (helmi-maaliskuu) Auringonsäteiden tulokulma kesällä (heinä-elokuu) Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja 9

12 Sopivan rappauksen tai maalin valinta julkisivutöihin Sopivaa rappausta ja väriä valittaessa on otettava huomioon rappauksen tekniset ominaisuudet ja käyttöön liittyvät erityisominaisuudet sekä rappauksen uusimismahdollisuus käyttöaikana. Jotta maalipintaa voitaisiin korjata laadukkaasti, on kaikki tiedot julkisivussa eri aikoina käytetyistä materiaaleista säilytettävä. Käyttäkää näitä tietoja apuna ja kysykää neuvoa Sakretin asiantuntijoilta. Sakretin rappausvalikoima Materiaalien ominaisuudet Sakretin rappausvalikoima MRP, SBP AP SIL SIP Rappauksen sideaine Sementti Akryyli Kaliumsilikaatti Silikonihartsi Paloturvallisuusluokka A1 B1 A1 B1 Mekaaninen lujuus Hyvä Korkea Hyvä Korkea Olotila Jauhemainen (Sekoitetaan veteen) Tahnamainen (Käyttövalmis) Tahnamainen (Käyttövalmis) Tahnamainen (Käyttövalmis) Raudoitettu Ei Ei Ei Kyllä Sävytysmahdollisuus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Rakenne Pisarakuvio/ hiertokuvio Pisarakuvio/ hiertokuvio Pisarakuvio/ hiertokuvio Pisarakuvio/ hiertokuvio Levitys Käsin/mekaaninen SBP Käsin/mekaaninen AP-B Käsin Käsin/mekaaninen Värisävyn uusiminen Riippuu olemassa olevasta värisävystä** **Sakret pohjuste FM + Sakret FM **Pohjuste KS tai Sakret Silicate + Maali KS ** Silikonimaali ** Kysykää ennen julkisivun maalipinnan uusimista neuvoa Sakretin asiantuntijoilta. Silikaattipohjaiset tuotteet Sekä uusien lämpöeristettyjen julkisivujen että kunnostettavien julkisivujen viimeistelyyn käytetään usein mineraalipohjaisia Sakret SBP - ja Sakret MRP-E -rappaustuotteita. Julkisivun voi maalata, kun levitetty pintarappaus on kuivunut. Mineraalirappauksen maalaamiseen sopivat parhaiten Sakret KS -silikaattipohjaiset maalit. Kun maali joutuu kosketuksiin mineraalipinnan kanssa, käynnistyy kemiallinen reaktio, jonka tuloksena maali kiinnittyy rappauksen pintakerrokseen. Silikaat timaali Sakret KS päästää vesihöyryn lävitseen rappauksen pintaan ei muodostu kalvoa. Tämä takaa pintaan sisältyvän ja rakennuksen luonnollisen kosteuden haihtumisen. Silikaattimaali Sakret KS kuuluu järjestelmiin SAKRET ETICS EPS ja MW. Sitä käytetään viimeisenä kerroksena mineraalirappauksella (Sakret SBP, MRP) viimeistellyillä julkisivuilla. Maali päästää läpi vesihöyryn, ehkäisee sienten, levien ja homeen muodostumista, on ekologisesti puhdas, ei sisällä orgaanisia (kemiallisia) yhdisteitä ja on palamaton. Silikaattipohjaisten tuotteiden käyttöä suositellaan seuraavilla mineraalipinnoilla: betoni kalkkirappaukset kalkkisementtirappaukset 10 Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

13 sementtirappaukset erilaiset elementit silikaattitiili mineraalinen koristerappaus silikaattipohjainen valmis koristerappaus kipsirappaus (vain sisätöissä) saneerausrappaus aiemmin silikaattipohjaisilla aineilla maalatut tai rapatut pinnat. Silikaattipohjaisia maaleja käytetään usein vanhojen rakennusten kunnostamisessa, kun vaaditaan, että viimeistelykerros päästää vesihöyryn lävitseen ja rakennuksen rakenteiden ylimääräinen kosteus pääsee vapaasti haihtumaan. PIDÄ MIELESSÄ! Silikaattipohjaisia tuotteita voi käyttää ainoastaan mineraalisilla aluspinnoilla. Julkisivutöihin sopivien sävytystahnojen valinta Kaikkia silikaattimaaleja voidaan sävyttää Sakretin julkisivumaalien sävykartan mukaisesti. Silikaattipohjainen maali tuo esiin pinnan rakenteen. Maalattavat pinnat on esivalmisteltava huolellisesti, koska silikaattimaali tuo esiin myös pinnan puutteet ja epätasaisuudet. Silikaattimaalien ja rappausten sävytyksessä on tärkeää käyttää sopivia sävytystahnoja ja pigmenttejä, jotka takaavat värisävyn pitkäikäisyyden. Julkisivun maalin kestävyyteen vaikuttavat olennaisesti rakennuksen ympäristö, rakennuksen tekninen kunto (katto, sadevesiputkisto yms) ja käyttöolosuhteet. Rakennuksen julkisivun ja sen ulkoisten elementtien värisävy on valittava rakennusten julkisivumaalien tai silikaattimaalien sävyttämiseen tarkoitetuista sävykartoista. Julkisivujen sävykarttojen väriasteikko on huom attavan paljon suppeampi kuin sisätöissä käytettävissä sävykartoissa! Värisävyjen oikeasta valitsemisesta voi lukea alakohdasta Lämpöeristettyjen julkisivujen värisävyjen valintaperusteet. Julkisivumaalin sävyttämiseen saa käyttää ainoastaan mineraalisia/epäorgaanisia pigmenttejä (mineraalisia kuivapigmenttejä tai epäorgaanisia sävytystahnoja). Orgaanisilla sävytystahnoilla sävytetyt maalit haalistuvat auringonpaisteessa. PIDÄ MIELESSÄ! Orgaaniset sävytystahnat eivät kestä ultraviolettisäteilyä. Maalissa on käytetty kestävää sävytyspigmenttiä Auringonpaisteessa haalistunut julkisivumaali Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja 11

14 Pintojen kunnostus Julkisivuja ja sen osia on aika ajoin kunnostettava. Silikaattipohjaisilla materiaaleilla käsitellyt pinnat voi käsitellä uudelleen samantyyppisillä mineraalisilla pinnoitteilla tai synteettisillä pinnoitteilla ilman, että olemassa olevaa pinnoitetta tarvitsee poistaa (sillä edellytyksellä, että vanhaa pinnoitetta ei tarvitse poistaa kulumisen aiheuttamista teknisistä tai teknologisista syistä). Jos julkisivun edellisessä viimeistelyssä on käytetty synteettisiä pinnoitteita (esim. silikoni- tai akryylipohjaisia), ne muodostavat pintaan hyvin usein kalvomaisen kerroksen. Tällöin on kalvon muodostavat aineet poistettava, uuden pinnoitteen hyvän tartunnan ja pitkän käyttöiän takaamiseksi. Sakretin valmistamien materiaalien tekniset tiedot Materiaali /Tekniset tiedot Pohjuste Sakret Silicate Pohjuste Sakret KS Maali Sakret KS Tuotteen perussävy Läpinäkyvä Valkoinen Valkoinen Koostumus Juokseva Paksu Paksu Sävytysmahdollisuus - Vaaleat sävyt + Viskositeetti Krebsin yksiköinä Tiheys 1,05-1,07 1,41-1,45 1,43-1,47 ph taso Kuivajäännös, % Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrä, g/l Kiiltävyys matta matta matta Kuivumisaika, kun lämpötila on 23 C ja suhteellinen ilmankosteus 50 % (kuivalla pinnalla) 12 tuntia 12 tuntia 12 tuntia Kulutus 1 m² kohti 0,10 ml konsentraationa, 0,07 ml liuotettuna 0,18 ml yhtenä kerroksena 0,16ml yhtenä kerroksena Perusta - - A, B, C Säilytysaika kuukausina Säilytyslämpötila C Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

15 Sakretin valmistamien silikaattipohjaisten materiaalien käyttö erilaisilla pinnoilla Materiaalin nimi/pinta Sakret Silicate Pohjuste Sakret KS Maali Sakret KS Sakret KS Structur Sakret SIL Betoni Kalkkirappaus Kalkkisementtirappaus Sementtirappaus Kipsirappaus Silikaattitiili Poltettu savitiili Mineraalinen koristerappaus Muovi Metalli Puu Kumi Tapetit Silikoni Synteettiset pinnat Silikaattimaali Siloksaanimaali Akryylimaali Silikonimaali Akryylipohjainen valmis koristerappaus Silikaattipohjainen valmis koristerappaus Silikaatti-/silikonipohjainen valmis koristerappaus Silikonipohjainen valmis koristerappaus Sakretin valmistamien silikaattipohjaisten materiaalien ominaisuudet Materiaali/ominaisuus Sakret Silicate Pohjuste Sakret KS Maali Sakret KS Vesihöyryn läpäisy Kosteusvarmuus Veden imukyky Käyttöikä Sävyn kestävyys Pintaan tarttuvuus Kestävyys aggressiivisessa ympäristössä Ympäristöystävällisyys Ei vaadi ammatillisia tietoja Sopii toistuvaan käsittelyyn Rajoittamattomat käyttöolosuhteet Sienten, levien ja homeen muodostumista estävä vaikutus Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja 13

16 Sakretin silikaattipohjaiset materiaalit ja niiden käyttö Sakret Silicate Juokseva primeri, joka parantaa mineraalipintojen tarttuvuutta ja tasaa niiden imuominaisuuksia. Käytetään mineraalipinnoilla ennen niiden käsittelyä silikaattipohjaisilla maaleilla (Sakret KS ja Sakret KS Structur). Primerin voi liuottaa puhtaaseen ja viileään veteen suhteessa 2:1. Märkänä primeri on valkoista; kuivuttuaan se muuttuu läpinäkyväksi ja mataksi. Silikaattiprimeria käytetään pinnan käsittelyyn ennen sen maalaamista. Primeria käytetään myös ennen uudelleen maalausta ja maalausvirheiden korjausten pohjana. Pohjamaali Sakret KS Mineraalipinnoille tarkoitettu pohjamaali, joka parantaa tarttuvuutta, tasaa pinnan imuominaisuuksia ja takaa tasaisen pohjavärin. Pohjamaali on sävytettävissä vaaleilla sävyillä. Sävytettyä pohjamaalia voi käyttää peitemaalina paikoissa, joissa kuormitus on pieni. Pohjamaalia käytetään sekä uusilla että jo käsitellyillä pinnoilla. Ennen pohjamaalin levittämistä, jo käsitellyt pinnat on esikäsiteltävä silikaattipohjaisilla tuotteilla ja niiden on oltava mineraalipohjaisia. Pohjaväriä käytetään esikäsitellyillä mineraalipinnoilla ennen niiden maalaamista silikaattipohjaisilla maaleilla (Sakret KS tai Sakret KS Structur). Pohjamaalia käytetään pinnoilla, jotka maalataan sävytetyllä silikaattimaalilla (perusta A) tai sävyttämättömällä silikaattimaalilla. Silikaattimaali Sakret KS Uusille ja jo käsitellyille silikaattipohjaisilla materiaaleilla esikäsitellyille tai maalatuille pinnoille tarkoitettu silikaattimaali. Maalia voi sävyttää vapaasti. Valkoinen perusmaali on saatavissa A-, B- ja C-pohjalla. Ulkokäyttöön sävytettäessä on, maalipinnan hyvän kestävyyden takaamiseksi, käytettävä mineraalipigmenttejä tai epäorgaanisia sävytystahnoja. Jos maali sävytetään rakennustarvikeliikkeessä, suositellaan sävyn valitsemista silikaattipohjaisten maalien sävyttämiseen tai julkisivumaalien sävyttämiseen tarkoitetuista sävykartoista (esim. sävykartta Sakret Design). HUOMIO! Mineraalipinnat päästävät läpi vesihöyryä ja imevät vettä (ilman kosteus, vesi- tai lumisade). Kun pinta kastuu, julkisivun sävy tummuu. Sateen jälkeen julkisivulla näkyvät laikut eivät ole värivirheitä eivätkä ne vaikuta mitenkään julkisivun käyttöikään. Kyseessä on sama ilmiö kuin muillakin mineraalimateriaaleilla (kattokivet, katukiveys jne.). 14 Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

17 Lämpöeristys- ja viimeistelymateriaalien valinta Lämpöeristysmateriaalia valittaessa on noudatettava voimassa olevia rakentamismääräyksiä. Rakennusten ulkorajojen on oltava pitkäaikaisesti ilmaa pitävät ja riittävän hyvin lämpöeristetyt. Tarkoituksenmukaisen lämmöneristyksen määrittelyssä otetaan huomioon rakennuksen energiatehokkuuden vaatimukset, tilojen lämpömukavuus ja homeen sekä kondensaation välttäminen kylmäsilloilla, sisäpinnoilla ja rakenteissa. Lämpöeristystä valittaessa on lähdettävä siitä, että rakennuksella olisi hyvä energiatehokkuuden taso. seinän ja ulkoisen eristyksen eri kerrosten höyryn ehkäisyn vertailua. Kullakin materiaalilla on omat tekniset ominaisuutensa (vesihöyryn läpäisevyys, lämmönjohto, palon kesto jne.) ja omat hyvät ja huonot puolensa. Eristysmateriaalia valittaessa on arvioitava kokonaisuutena sen sopivuutta kunkin eristettävän seinän osalta (olemassa oleva seinä + lämpöeristysjärjestelmä) ottaen lähtökohdaksi rajarakenteiden yleiset vaatimukset ja muut voimassa olevat määräykset. Suunnittelunormeissa on säädetty nyrkkisääntönä: Jos rakennuselementti sisältää useita eri kerroksia, on sen lämpimän puolen kerrosten vesihöyryn ja ilman diffuusion ehkäisyn yleisen ekvivalentin sd oltava vähintään viisi kertaa suurempi kuin kylmältä puolelta vaikuttavan vesihöyryn ja ilman diffuusion ehkäisyn yleinen ekvivalentti sd. Edellä mainitun perusteella on tarkasteltu olemassa olevan lämmin puoli kylmä puoli Nyrkkisääntö Sd (lämmin puoli) /Sd (kylmä puoli) 5 Sd = μ * d Sd (kylmä puoli) Sd (lämmin puoli) = Sd (maali) + Sd (rappaus) + Sd (eristys) = Sd (olemassa oleva seinä) + Sd (rappaus) + Sd (viimeistely) Eristysmateriaali on valittava yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa, jotta löydettäisiin objektiivisesti ihanteellisin ja kaikkien hyväksymä ratkaisu. Jotta Sd-arvoja laskettaessa ei tehtäisi virheitä, on hyvä käyttää rakenteiden Sakret ETICS Sd-arvoja. Järjestelmän Sakret ETICS EPS ja MW materiaalien Sd-arvot Rakenne Sakret ETICS Verkotuskerros Pohjuste Koristerappaus Maalipinta Sd vesihöyryn ja ilman diffuusio ehkäisyn ekvivalentti Sakret SIL - 0,02* Sakret SIP - 0,06* Sakret BAK Sakret PG Sakret AP - 0,17 Sakret BAK Sakret PG Sakret SBP - 0,09 Sakret BAK Sakret PG Sakret MRP - 0,09 Sakret BAK Sakret PG Sakret SBP Sakret KSg+KS 0,09 Sakret BAK Sakret PG Sakret MRP Sakret KSg+KS 0,09 * Järjestelmää koskevat tiedot julkistetaan vuoden 2011 toisella puoliskolla. Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja 15

18 Tulppien määrä järjestelmissä Sakret ETICS EPS ja MW Tulppien määrää määriteltäessä otetaan huomioon alueen maantieteellinen sijainti ja siellä vaikuttavat tuulikuormat. Viro on jaettu neljään tuulialueeseen, joista suurin tuulikuormitus on vyöhykkeessä IV, pienin tuulikuormitus vyöhykkeessä I. Tulppien tehtävänä rakenteessa on taata eristysmateriaalin kestävyys, niin ettei voimakas tuuli revi sitä irti julkisivusta. Tuulisimmat alueet Suomessa sijoittuvat rannikkoseudulle ja Pohjois-Suomeen. Heikointa tuuli on Suomen sisäosissa. I vyöhyke II vyöhyke III vyöhyke IV vyöhyke Suurin tuulen nopeus m/s, esiintyy todennäköisesi kerran 1-20 vuoden kuluessa Vyöhyke Kausi, vuosi I II III IV Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

19 Tulppien määrä lämpöeristysjärjestelmissä ETICS SAKRET EPS Tuulivyöhyke (eristys EPS) Tarvittava tulppien määrä (kuormitus vedossa) Eristelevyjen mitat (mm) 500x m 2 Levyn tasossa Levyn saumoissa Levyssä, 2 m etäisyydellä kulmasta Levyjen saumoissa, 2 m etäisyyteen kulmasta Tulppien sijoituskaavio I II III IV Tulppien määrä lämpöeristysjärjestelmissä ETICS SAKRET MW Tuulivyöhyke (eristys MW) Tarvittava tulppien määrä (kuormitus vedossa) Eristelevyjen mitat (mm) 500x m 2 Levyn tasossa Levyn saumoissa Levyssä, 2 m etäisyydellä kulmasta Levyjen saumoissa, 2 m etäisyyteen kulmasta Tulppien sijoituskaavio I II III IV Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja 17

20 Julkisivun ja sen rakenteen mekaaninen lujuus Jokaisen rakennuksen julkisivun voi jakaa vyöhykkeisiin ottamalla lähtökohdaksi mahdollinen mekaaninen kuormitus, joka kohdistuu tiettyyn julkisivun osaan. Ensimmäisen kerroksen taso, samoin kuin ulko-ovia ympäröivä julkisivun osa lasketaan kaikkein suurimman mekaanisen kuormituksen kohteeksi. Sen tähden näissä vyöhykkeissä tulee taata viimeis tel ykerroksen vahingoittumisen välttämiseksi parempi mekaanisen lujuuden luokka. Sakretin lämpöeristysjärjestelmässä on mahdollisuus luoda useita eritasoisia mekaanisen lujuuden luokkia, jotka eroavat toisistaan järjestelmän rakenteen osalta. Ulko-ovia ympäröivässä vyöhykkeessä (ja muissa rakennuksen osissa, jotka sijaitsevat suurimman vaaditun mekaanisen lujuuden vyöhykkeessä, esimerkiksi sisääntuloportit jne) tarvitaan kor kea I-lujuusluokka. II-lujuusluokkaa pidetään keskitason mekaanisen kuormituksen vyöhykkeenä tähän kuuluvat muu ensimmäisen kerroksen taso ja julkisivun parvekkeiden vyöhyk keet. IIIlujuusluokka on tarkoitettu rakennuksen muille julkisivun osille, joissa voi esiintyä pienehköjä mekaanisia vaurioita. Julkisivun jako vyöhykkeisiin lujuusluokkien mukaan on otettava huomioon ja se on kuvattava erikseen vaadittavassa rakennuksen lämpö eristystä koskevassa dokumentaatiossa, jotta rakentaja ottaisi tämän vyöhykejaon huomioon eristystöitä koskevaa kustannusarviota laatiessaan. Rakennuksen tarkastuksen yhteydessä voi tilaaja osoittaa myös muita rakennuksen mekaanisesti kuormitettuja osia, ja kun mekaanisten vaurioiden riski on arvioitu, on nämä vyöhykkeet otettava suunnitelmissa huomioon. Projektin dokumentaatioon on lisättävä mekaanisten lujuusluokkien yksityiskohtaiset piirrokset, jotta rakentajalla olisi töiden toteuttamista varten olemassa tarpeellinen rakenteellinen ratkaisu. Yksityiskohtaiset piirrokset on esitetty tämän julkaisun liitteenä, samoin verkkosivulla Esimerkki rakennuksen julkisivun jaosta mekaanisen kuormituksen luokkiin Järjestelmän ETA Sakret EPS mukaisesti voidaan järjestelmien standardiratkaisuja käyttäen luoda rakenteet, jotka vastaavat mekaanisia lujuusluokkia II tai III. Verkotuslaasti Järjestelmän ETA Sakret EPS osat Pohjuste rappauksen alla Raudoitusverkko Viimeistelykerros Mekaaninen lujuusluokka Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret SIL Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret SIP Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret AP III Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret SBP II Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret MRP-E III Järjestelmän ETA Sakret MW mukaisesti voidaan järjestelmien standardiratkaisuja käyttäen luoda rakenteet, jotka vastaavat mekaanista lujuusluokkaa II. Verkotuslaasti Järjestelmän ETA Sakret MW osat Pohjuste rappauksen alla Raudoitusverkko Viimeistelykerros Mekaaninen lujuusluokka Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret SIL Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret SIP Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret AP II Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret SBP II Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret MRP-E II Standardijärjestelmän rakenne Mekaanisen lujuusluokan I (korkein luokka) saamiseksi on käytetystä eristemateriaalista riippumatta luotava erikseen rakenne, joka vastaa suuremman mekaanisen kuormituksen luokkia. Tällaisen rakenteen käytön osalta on kysyttävä neuvoa Sakretin asiantuntijoilta. 18 Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ

ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ SAKRET ETICS MW Mineraalivillaeristeellä SAKRET ETICS EPS Polystyreenieristeellä Simolinintie 1 06100 Porvoo www.laastikulma.fi 1 KÄYTTÖKOHTEET SAKRET ETICS EPS ja MW-eristerappausjärjestelmä

Lisätiedot

Kiviainespintojen maalauskäsittelyt

Kiviainespintojen maalauskäsittelyt Kimmo Sandberg, insinööri Tuoteryhmäpäällikkö, Tikkurila Paints Oy kimmo.sandberg@tikkurila.fi 1 Yleistä 1.1 Maali suojaa kiviainespintoja Seinärakenne ja siihen tuleva pinnoite muodostavat kokonaisuuden,

Lisätiedot

Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi

Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi Teknologia/asennus Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi SAKRET 2012 / 1 LUOTU RAKENTAMISEEN Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Saturs 2 Sisällysluettelo Uudistusten

Lisätiedot

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas Kiviainespintojen käsittely Tikkurila auttaa sinua onnistumaan Kivimateriaalista tehtyjä julkisivuja maalataan sekä suojaamis- että väritystarkoituksessa. Seinärakenne,

Lisätiedot

Laatoitustuotteet ja -ratkaisut. Laatoitustuotteet, vedeneristeet ja tasoitteet

Laatoitustuotteet ja -ratkaisut. Laatoitustuotteet, vedeneristeet ja tasoitteet Laatoitustuotteet ja -ratkaisut Laatoitustuotteet, vedeneristeet ja tasoitteet Helsinki 9/2010 Copyright Kaakelikeskus Helsinki Oy Sisällysluettelo Johdanto 5 Yleisimmin käytettyjen tuotteiden tekniset

Lisätiedot

= Lasikuitu- verkko!

= Lasikuitu- verkko! = Lasikuituverkko! VALMISTELUTYÖT miratherm Julkisivujen lämmöneristysjärjestelmän asennusohje VALMISTELUTYÖT Edellytykset Ennen lämpöeristystöiden alkua on oltava valmiina: 1. Kaikki kattojen ja sokkeleiden

Lisätiedot

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille Ulkomaalaus Puun pintakäsittely Puun pintakäsittelyn tarkoituksena on suojata puuta ympäristörasituksilta: kosteudelta, auringonvalolta, sinistäjä-, home- ja lahottajasieniltä. Suojaamisen ohella yhtäläisen

Lisätiedot

Knauf laastit. Knauf Kipsirappaustekniikka Painos 06/03

Knauf laastit. Knauf Kipsirappaustekniikka Painos 06/03 Knauf laastit Knauf Kipsirappaustekniikka Painos 06/03 Kipsi on ihanteellinen, helppokäyttöinen sisärappauslaasti, joka soveltuu miltei kaikille alustoille. Se on osoittautunut erinomaiseksi materiaaliksi

Lisätiedot

J U L K I S I V U J E N K O R J A U S

J U L K I S I V U J E N K O R J A U S J U L K I S I V U J E N K O R J A U S Julkisivujen korjaus Julkisivujen korjaus RESCON MAPEIN KEHITYS 1976 RESCON perustetaan ja yritys käynnistää kovamuovin, betonin lisäaineiden ja erikoislaastien tuotannon.

Lisätiedot

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR KIINNITYSOHJEET Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR Sisällysluettelo sivu Yleistä... 1 Pinnoitustyön suunnittelu... 2 Päällysteiden valinta... 2 Rasitustyypit... 2 Työselityksen laadinta... 3 Aluslattiat...

Lisätiedot

Saneerausta pitkäaikaisella varmuudella. Enken nestemäiset muovit. Enken nestemäiset muovit nopeaan, varmaan ja taloudelliseen tiivistykseen

Saneerausta pitkäaikaisella varmuudella. Enken nestemäiset muovit. Enken nestemäiset muovit nopeaan, varmaan ja taloudelliseen tiivistykseen FIN Saneerausta pitkäaikaisella varmuudella...koska laatu kannattaa! Enken nestemäiset muovit nopeaan, varmaan ja taloudelliseen tiivistykseen Enken nestemäiset muovit nopeaan, varmaan ja taloudelliseen

Lisätiedot

rappaus- ja betonipintojen maalaus

rappaus- ja betonipintojen maalaus rappaus- ja betonipintojen maalaus Rappauspinnat Rappauspintaiset julkisivut ovat yleisempiä ennen 1960- lukua rakennetuissa taloissa ja rakenteissa. Useimmiten rappauksen alta löytyy massiivitiilirunko.

Lisätiedot

KELLARIN ULKOPUOLINEN VEDENERISTÄMINEN

KELLARIN ULKOPUOLINEN VEDENERISTÄMINEN KELLARIN ULKOPUOLINEN VEDENERISTÄMINEN Kellarin ulkopuolinen vedeneristäminen 1 1 Sisältö Kellarin ulkopuolinen vedeneristäminen Sisältö 2 Ulkoinen kellarin vedeneristäminen 3 Mitä on positiivisen puolen

Lisätiedot

KIVITALON MAALAUS Kiviainespintojen käsittely

KIVITALON MAALAUS Kiviainespintojen käsittely OPAS GUIDE KIVITALON MAALAUS Kiviainespintojen käsittely Ideoi, innostu ja onnistu yhdessä Tikkurilan kanssa Kivimateriaalista tehtyjä julkisivuja maalataan sekä väritys- että suojaamistarkoituksessa.

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut paikkaus- ja pinnoituskorjaukset - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 TkL Jukka

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

www.concretefloor.com

www.concretefloor.com www.concretefloor.com OMAN TUOTANTOMME ANSIOSTA VOIMME LUVATA PARASTA LAATUA KILPAILUKYKYISEEN HINTAAN! Asennettu yli 45 000 000 m 2 KUIVASIROTE HERKULIT TOP Herkulit Top on käyttövalmis kuivasirote, joka

Lisätiedot

www.isover.fi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain.

www.isover.fi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain. ISOVER kuormitusta kestävistä kattoeristeistä on helppo valita kuhunkin käyttöön sopiva lämmöneriste. Käytettävissä on yksinkertainen tuotevalikoima, mikä helpottaa oikean tuotteen valintaa. Käytettävä

Lisätiedot

StoTherm Vario D/D+ Työohje

StoTherm Vario D/D+ Työohje Navigation Julkisivu Navigation Eristerappausjärjestelmät Navigation StoTherm Vario D/D+ Työohje Tämän esitteen tiedot, kuvat, yleiset tekniset lausunnot ja piirustukset ovat ainoastaan yleisiä ohjeita

Lisätiedot

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt. Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.fi Eristerappaus on korjausrakentamisessa käytetty vanhojen julkisivujen

Lisätiedot

BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET

BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET siltojen korjaus BETONIRAKENTEET BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö 11/2012 (korvaa ohjeen 9/98) 1.251 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. SUOJAUSTYÖN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

Rapatut julkisivut. Taustaa

Rapatut julkisivut. Taustaa Martti Huhtilainen As Oy Käpykallio, Helsinki, arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy. Rapatut julkisivut Tavallisimmat vaihtoehdot suunnittelun lähtötiedoille. Toiminta Julkisivun uusiminen Julkisivun korjaaminen

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

Laatoitusopas. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet

Laatoitusopas. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet Laatoitusopas Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 11/2002 Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 2 Johdanto Asentajan laatoitusopas on tarkoitettu ohjeeksi sellaisten pintojen päällystämiseen luonnonkivilaatoilla

Lisätiedot

Betonointi. Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla

Betonointi. Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla Pekka Vuorinen, Petri Mannonen, Seppo Petrow Betonointi Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla BetoPlus on betonitöiden suunnitteluun kehitetty Windowspohjainen tietokoneohjelma, jolla voidaan arvioida

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT

BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT JO VUODESTA 1992 SL Premium VAP I 06 Primeri VAP I 2000 Photo courtesy of billwisserphoto.com Sisältö Sisältö 1 Johdanto Betonilattioiden kosteudenhallintajärjestelmät

Lisätiedot

Sokkelit kuntoon. Sokkelit kuntoon. Sokkeliratkaisut kätevästi Weberiltä. www.e-weber.fi. www.e-weber.fi SOKKELIRATKAISUT

Sokkelit kuntoon. Sokkelit kuntoon. Sokkeliratkaisut kätevästi Weberiltä. www.e-weber.fi. www.e-weber.fi SOKKELIRATKAISUT SOKKELIRATKAISUT Sokkelit kuntoon Sokkelit kuntoon Sokkeliratkaisut kätevästi Weberiltä www.e-weber.fi 6 45 / 6.10.2010 1.7.2011 korvaa esitteen 66 4545/1.3.2007 /6.10.2010 www.e-weber.fi SISÄLTÖ POHJIMMILTAAN

Lisätiedot

5 JULKISIVUJEN. Rakennusten lisälämmöneristämistä voidaan. Julkisivujen lisälämmöneristäminen UUDELLEENVERHOAMINEN. Jyri Nieminen

5 JULKISIVUJEN. Rakennusten lisälämmöneristämistä voidaan. Julkisivujen lisälämmöneristäminen UUDELLEENVERHOAMINEN. Jyri Nieminen 5 JULKISIVUJEN UUDELLEENVERHOAMINEN Jyri Nieminen Julkisivujen lisälämmöneristäminen 5. Julkisivujen uudelleenverhoaminen Rakennusten lisälämmöneristämistä voidaan perustella energiatalouden parantamisella,

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+28 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(28) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 Oy Ab Oy Ab on Pohjoismaiden ainoa keraamisia laattoja valmistava yritys. Yrityksen tarina alkoi jo vuonna 1874, jolloin perustettiin kaakeliuuneja valmistava Turun Kaakelitehdas

Lisätiedot