Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja"

Transkriptio

1 Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja Apuväline arkkitehdeille, suunnittelijoille, rakennustarkastajille ja tilaajille SAKRET 2011 / 1 PARAS VALINTA

2 Luettelo on laadittu yhteistyössä: Sakret Trockenbaustoffe Europa GMBH &Co KG SlA Sakret Plus AS Paroc SlATenax Rockwool OÜ Haki AB AS Valmieras stikla šķiedra Mateicius a.s. SIA Larsoni Fassaadide soojustussüsteemide projekteerimise ja ehitamise käsiraamat Saturs 2

3 Sisältö Johdanto 2 Mikä on ETAG Järjestelmien Sakret ETICS MW ja EPS sertifikaatit 3 Järjestelmien Sakret ETICS MW ja EPS edut 3 Järjestelmien edut 4 Työhön sopivat sääolosuhteet 5 Tartuntapinnan arviointiperusteet 5 Julkisivujen mikro-organismit 6 Lämpöeristettyjen julkisivujen värisävyjen valintaperusteet 8 Sopivan rappauksen tai maalin valinta julkisivutöihin 10 Silikaattipohjaiset tuotteet 10 Julkisivutöihin sopivien sävytystahnojen valinta 11 Tartuntapintojen kunnostus 12 Sakretin silikaattipohjaiset materiaalit ja niiden käyttö 14 Lämpöeristys- ja viimeistelymateriaalien valinta 15 Tulppien määrä järjestelmissä Sakret ETICS EPS ja MW 16 Tulppien määrä lämpöeristysjärjestelmissä ETICS SAKRET EPS 17 Tulppien määrä lämpöeristysjärjestelmissä ETICS SAKRET MW 17 Julkisivun ja sen rakenteen mekaaninen lujuus 18 Pintojen esikäsittely 19 Julkisivun lämpöeristystöiden järjestys 20 Lämpöeristetyn rakennuksen julkisivun ja sokkelin huolto käytön aikana 24 Julkisivun lämpöeristämisen yleisiä virheitä 26 Materiaalin kulutus ja talousarvion valmistelu 27 Sakretin lämpöeristysjärjestelmien materiaalit 28 Lämpöeristyspiirrokset 30 Fassaadide Julkisivujen soojustussüsteemide lämpöeristysjärjestelmien projekteerimise suunnittelun ja ehitamise ja rakentamisen käsiraamat käsikirja Saturs 1

4 Johdanto SAKRET on laatinut tämän arkkitehdeille, suunnittelijoille, rakennustarkastajille ja tilaajille tarkoitetun käsikirjan Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilta saatujen kokemusten sekä saksalaisten kumppanien rakennusten lämmöneristämiseen liittyvien kokemusten pohjalta. Rakentajan, tarkastajan, sekä tilaajan on huolehdittava siitä, että kaikki rakentamiseen liittyvät vaiheet toteutetaan ammattitaitoisesti. Korkeatasoinen rakennus on sekä kaunis katsella että taloudellinen. Toimiva lämmöneristysjärjestelmä parantaa kustannustehokkuutta. Mikä on ETAG 004 Sakret on testannut omia ja yhteistyökumppaneiden tuotteita (lämpöeristysmateriaalit, raudoitus, tulpat, suojaprofiilit) EOTA:n (European Organisation for Tech nical Approvals, laatiman hyväksyntäohjeen, ETAG 004:n, mukaisesti. Tämä teknisten säännösten kokoelma takaa eristysjärjestelmän tuotteiden yhteensopivuuden ja loppu tuloksen laadun (käyttöaika, akustiset -, lämpötekniset - ja muut ominaisuudet). ETAG 004 -hyväksynnässä lämpöeristysjärjestelmältä vaaditaan vähintään 25 vuoden käyttöikä. Sakret tarjoaa asiakkailleen täy delli sen rakennusten ulkoseinien lämmöneristysjärjestel män. rastojen ja materiaalien esivalmisteluun ja käyttöön liittyviä teknisiä määräyksiä, jotta toivotut tulokset saavutetaan. Työn valmistuttua on mahdollista saada julkisivun järjestelmän standardinmukaisuutta osoittava CE-merkintä. On itsestään selvää, että edellytyk senä tähän on se, että työssä on noudatettu kaikkia valmistajan suosituksia ja käytetty järjestelmään kuuluvia materiaaleja. Mikäli tilaaja haluaa saada CE-merkinnän, hänen on ilmoitettava siitä ajoissa valmistajalle, joka toimittaa kaikki merkinnän myöntämiseen vaaditut ehdot. Julkisivujen lämmöneristyksessä on on käytettävä järjestelmään tarkoitettuja materiaaleja ja noudatettava rakennusmääräyksiä, valmistajan suosituksia ja ohjeita sekä va- Sakretille on myönnetty testien perusteella kaksi hyväksyntää: SAKRET ETICS EPS ETA 10/0064 lämmöneristykseen käytetään vaahtopolystyreeniä SAKRET ETICS MW ETA 10/0185 lämmöneristykseen käytetään mineraalivillaa. 2 Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

5 Järjestelmien sertifikaatit - Sakret ETICS MW ja EPS Järjestelmien edut - Sakret ETICS MW ja EPS Näitä sertifioituja järjestelmiä käyttäessään voivat sekä rakentaja että tilaaja olla varmoja, että kaikki materiaalit soveltuvat lämmöneristystöihin. Järjestelmän jokaisen osan on tehty useita testejä, joilla on testattu: Järjestelmän kunkin kombinaation/ratkaisun osalta on oltava alla esitettyjen standardien mukaisia. Lisäksi komponenttien teknisten arvojen on vastattava arvoja, jotka olivat paloturvallisuutta mekaanista lujuutta ja stabiiliutta voimassa järjestelmää testattaessa tai oltava niitä paremmat: kosteuden sisäistä ja ulkoista vaikutusta terveys- ja hygieniavaatimuksia rappaus-lasikuituverkko - SSA , Valmieras stikla akustisia ominaisuuksia šķiedra 160 g/m 2 äänieristystä lämmöneristeen kiinnitys - ETAG014, Ejot STR U, NTK U lämpöteknisiä ominaisuuksia ja KoelenerTFIX-8M järjestelmän käyttöturvallisuutta (tuuli- ja muiden seuraavien standardien vaatimuksia vastaava kuormien vaikutusta). mineraalivilla: MW-EN T5-DS(TH)-WS-WL(P)-MU 1, Sakretin rappauksen alle tulevat järjestelmät on tarkastettu MW-EN T4-DS(TH)40-WS-WL(P)-MU 1, perusteellisesti; niitä suunniteltaessa on käytetty Pohjoismaissa ja Baltiassa suosittuja ja yleisiä rakennusmateriaaleja MW-EN T4-DS(TH)4o-WS-WL(P)-MU 1; seuraavien standardien vaatimuksia vastaava vaahtopolystyreeni: FAS B), Rockwool (Fasrock, Fasrock MAX), TENAPORS Paroc (FAS 3, EPS-EN T2-L1-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70- (ESP 70), Valmieras Stikla šķiedra (160 g/m²), Ejot, Koelener TR100- DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)5, jne. EPS-EN T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70- TR100-DS(N)2-DS(70,-) 1 -WL(T)3. Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja 3

6 Järjestelmien edut Järjestelmän käyttö takaa kaikkien sen osien tehokkaamman toimivuuden. Järjestelmän etu on se, että siihen kuuluvat materiaalit ja niiden keskinäinen yhteensopivuus on tarkastettu tiukkojen vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi, standardin EN mukainen vaahtopolystyreeni, erikseen käytettynä täyttää vain luokan E vaatimukset (rakennustöiden aikana voi palon syttyessä aiheuttaa jo kahden ensimmäisen minuutin aikana yleisen syttymisen). Kun taas Sakret ETICS EPS -järjestelmässä käytettynä sama materiaali yltää luokkaan B (ei aiheuta yleistä syttymistä rakennustöiden aikana, mutta voi edesauttaa palon etenemistä leviävässä tulipalossa). Suoritetut testit ovat varmentaneet sen, että järjestelmään valitut materiaalit järjestelmän mukaisesti käytettynä omaavat paremmat paloturvallisuusominaisuudet kuin erikseen käytettynä. Samanlaisia testejä on tehty liimalaastille ja eristysmateriaalille julkisivun mekaanisen lujuusluokan määrittämiseksi sekä tartuntalujuuden parantamiseksi. Sakretin julkisivun lämpöeristysjärjestelmien kuvaus, standardirakenteet 1 1. Seinärakenne. Laatat, betonielementti, tiilet yms 2. Aluspinta. Kantavat kerrokset (olemassa oleva rappaus, maalikerros yms) 3. Pohjustus: TGW, UG (1:3), BG (imeville pinnoille) tai QG (betonille) Liimalaasti: Mineraaliseokset BK tai BAK 5. Eristys: Lämpöeristyslevyt (mineraalivilla tai vaahtopolystyreeni) 6. Lisävahvistus eristystulpilla 7. Verkotuskerros: Mineraalinen verkotuslaasti BAK 8. Pohjustus: Pohjuste PG (koristerappauksen alle) Koristekerros: Koristerappaus AP, SIL, SIP, SBP tai MRP-E 10. Pohjamaali: Silikaattipohjuste KSg tai Sakret Silicate (lämpöeristysjärjestelmäratkaisun monimuotoisuuden mukaan) 11. Maali: Silikaattimaali Sakret KS 4 Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

7 Työhön sopivat sääolosuhteet Lämmöneristystöiden aikataulua laadittaessa on välttämätöntä ajoittaa työt sellaiseen ajankohtaan, jolloin ilmasto-olosuhteet sallivat töiden toteuttamisen (ulkoilman lämpötila ei saa olla alle +5 C). Normaalisti, sopiva työaika kestäähuhtikuusta lokakuuhun. Tämän ehdon täyttäminen kuuluu tärkeimpiin vaatimuksiin, ja se takaa materiaalien oikean käytön ja valmiin julkisivun pitkän eliniän. Työhön vaadittavat sääolosuhteet: ilman ja käsiteltävän pinnan lämpötila välillä C (lämpötila ei saa laskea viiden seuraavan vuorokauden aikana alle +5 C) Ilmankosteus % käsiteltävien pintojen lämpötila +5 C tuulen nopeus ei saa ylittää 10 m/s. Lisäksi on otettava huomioon seuraavat seikat: käsiteltävät julkisivut on suojattava suoralta auringonpaisteelta rakennustelineet on suojattava suojaa käsiteltävät julkisivut vedolta suojaa käsiteltävät pinnat töiden aikana sateelta käytä suojattuja ja katettuja rakennustelineitä, jotta sade tai vesi ei aiheuttaisi aukkoja tai muita vaurioita. PIDÄ MIELESSÄ! Materiaalien kuvauksissa annettu kuivumisaika vastaa keskivertosäätä lämpötila 23±3 C, ilmankosteus %. Alustan arviointiperusteet TÄRKEÄÄ! Ennen julkisivun suunnittelutöiden aloittamista, eristettävän rakenteen seinät on arvioitava tietyin perustein, jotta täydentävien töiden tarve voitaisiin määritellä. Pinnan tarttuvuuden ja tasaisuuden arviointi. Jos pinta ei ole tasainen tai riittävän tarttuva, se on esivalmisteltava huolellisesti (ks. kohta Pintojen esikäsittely ). Mikro-organismit julkisivuilla (ks. kohta Julkisivujen mikro-organismit ). HUOMIO! Tällaisia epätasaisuuksia ei saa missään tapauksessa korjata jättämällä eristysmateriaalin alle tyhjiä kohtia! Liimalaastin Sakret BK yhden kerroksen paksuus voi olla enintään 30 mm. Tasaisuuden arviointi pysty- ja vaakatasossa. Jos seinää arvioitaessa käy ilmi, että tasaisuuden poikkeama pysty- ja vaaka-akseleihin nähden on yli mm, korjataan seinän tasaisuutta lisäämällä sopivan paksu kerros rappausta (Sakret CLP tai PM-Super). Jos pintojen yllä mainittujen vaatimusten vastaavuutta arvioitaessa käy ilmi, että vaatimukset eivät täyty, on mahdollisten laatuongelmien välttämiseksi eristämisen tai julkisivun käyttöönoton yhteydessä suoritettava täydentäviä töitä. Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja 5

8 Julkisivujen mikro-organismit Yhä useammin voi havaita, että pinnoille kertyy monenlaisia mikro-organismeja (homesieniä, leviä ja muita pieneliöitä). Ne kykenevät leviämään sekä muovi-, metalli- ja lasipinnoilla että muillakin näennäisesti kasvualustaksi sopimattomilla pinnoilla. Tämä liittyy suurelta osin sekä ilmastoa että elinympä ristöä ravisteleviin muutoksiin. Kaupunkien ulkopuolella ympäristö on vesistöjen, metsien ja maatalouskäytössä olevien alueiden läheisyydessä olevien rakennusten kannalta epäsuotuisampi. Tämä on otettava huomioon rakennuksen kunnostustöitä suunniteltaessa; kuin myös se, että mikro-organismit kykenevät mukautumaan nopeasti ympäröiviin olosuhteisiin. Rakennusprojektin jokaisen osapuolen (omistaja, suunnittelija, arkkitehti, rakentaja, materiaalien valmistaja) on otettava huomioon tämä ilmiö. Rakennuksen omistajan on kiinnitettävä huomiota olemassa olevaan ongelmaan, suunnittelijan ja arkkitehdin on otettava suunnitelmissaan huomioon ongelman poistamiseen liittyvät toimenpiteet, rakentajan taas on noudatettava ohjeita ja tehtävä työnsä laadukkaasti. On mahdollista, että joudutaan poistamaan yksittäisiä mikro-organismien kasvua edistäviä ympäristötekijöitä (puita, pensaita, kosteuden lähteitä yms), yksittäistapauksissa on rakennuksen ympäristössä suoritettava perusteellisempia toimenpiteitä. Nykyisin suuri osa rakennusten energiatehokkuuden parantamistöistä liittyy julkisivujen lämpöteknisten ominaisuuksien parantamiseen. Nämä työt vaikuttavat väistämättä sekä rakennuksen uuden että vanhan julkisivun mikroilmastoon. Yksittäistapauksissa voi pinnoille syntyä erilaisten pieneliöiden kasvulle suotuisa ympäristö. Jos kunnostettavan rakennuksen julkisivussa esiintyy mikro-organismeja, ei saa unohtaa todennäköisyyttä, että kunnostustöiden jälkeen mikro-organismit ilmestyvät myös uudelle julkisivulle. Sen vuoksi ei ole takuita, että uudelle julkisivulle ei tule mikro-organismeja. Jotta mikro-organismien hävittäminen ja laadukas lämmöneristystöiden onnistuisi ja julkisivun ulkoasu ja ominaisuudet säilyisivät käytössä, on näitä kysymyksiä käsiteltävä ammattimaisesti. Esimerkkejä mikro-organismien kasvulle suotuisista ympäristöistä Vesikasvustot levät: korkea ilmankosteus (yli 80 %) valo ilman lämpötila (ihannelämpötila on 20 C) CO 2 mineraalipitoiset ravintoaineet ja pöly. Sienet: keskimääräinen ilmankosteus (60-80 %) ilman lämpötila (20-35 C) orgaaniset vety-yhdisteet mineraalipitoiset ravintoaineet ja typen lähteet. 6 Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

9 Tavallisimpien homesienten esiintyminen vuodenajoittain Tavallisimpien homesienten esiintyminen vuodenajoittain Sienilaji tammik. helmik. maalisk. huhtik. toukok. kesäk. heinäk. elok. syysk. lokak. marrask. jouluk. Altemaria Aspergillus Botrytis Chaetomium Cladosporium Fusarium Mucor Penicillium Aureobasidium Rhizopus Ustilago Erilaisten mikro-organismien aktiivisuuden kausittaisuus Monet rakennusmateriaalien valmistajat tutkivat alueella esiintyviä mikro-organismeja, ennen kuin valitsevat sopivan torjunta-aineen, päämääränä tarjota markkinoille mikroorganismien hävittämiseen yleistorjunta-ainetta. Pinnan valmistelutyöt ennen torjunta-aineiden käyttöä: kovien ja tiiviiden mikro-organismikerrosten poistaminen harjaamalla seinien vesipesu painepesurilla. Tavallisesti mikro-organismeja esiintyy yhdellä tai kahdella ulkoseinällä. Ulkoseinien lämpöeristämisen voi aloittaa, kun seinät on käsitelty torjunta-aineella. Pinnan käsittely torjunta-aineella: pinnan kuivuttua se käsitellään kokonaisuudessaan Sakret GFR -torjunta-aineella (homesieniä, jäkäliä ja leviä torjuva aine). Varjon puoleinen seinä mikro-organismeille suotuisa ympäristö Jotta voitaisiin välttää mikro-organismien leviäminen uudella eristetyllä julkisivulla, on rakennuksen ympäristössä tehtävä muutoksia (harvennettava puita ja pensaita yms). Jos ympäristöön ei voi vaikuttaa, on käytettävä sopivaa torjunta-ainetta sisältävää maalia. Rakennusmateriaalien valmistajalle on ilmoitettava tämä tarve riittävän aikaisessa vaiheessa. On muistettava, että torjunta-aineiden vaikutus ei ole ikuinen, joten on mahdollista, että epäsuotuisassa ympäristössä on ulkoseinien maalaus uusittava useammin kuin muiden seinien tai seinän osien maalaus. Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja 7

10 Lämpöeristettyjen julkisivujen värisävyjen valintaperusteet Ulkoseinien värisävyn valintaan ei yleensä kiinnitetä riittävästi huomiota, vaikka värisävyllä on seinän elinkaaressa merkittävä rooli. Kullakin värisävyllä on sille tyypillinen heijastuskerroin. Heijastuskertoimen arvo (0 100) ilmaisee värisävyn kyvyn heijastaa valoa, jolloin 0 vastaa mustaa ja 100 valkoista väriä. Heijastuskerroin osoittaa, kuinka paljon tietyn värisävyn heijastuskyky poikkeaa mustasta tai valkoisesta. Mitä pienempi heijastuskerroin, sitä lähempänä mustaa värisävy on ja sitä pienempi on sen heijastuskyky. Tiettyinä vuodenaikoina lämpötila voi vaihdella yli 20 C yhden vuorokauden aikana. Esimerkiksi kevätaamuna ulkoilman lämpötila voi olla noin 0 C, mutta päivällä se saattaa nousta jopa + 20 C:een. Samalla tavalla talvella yölämpötila voi olla -10 C tai alle ja päivälämpötila taas jopa +5 C. Tällaiset lämpötilanvaihtelut muutaman tunnin kuluessa muodostavat seinämateriaaleihin sisäistä jännitettä lämpölaajentuminen voi olla metriä kohden jopa 1,5 mm. Lämpöeristetyn ulkoseinän rappaus kestää vain harvoin tällaista seinäpintojen liikkumista ilman, että aiheutuisi näkyviä vaurioita. Pinnan heijastuskerrointa ei oteta julkisivujen värisävyjä valittaessa useinkaan huomioon. Seinän värin tai rappauksen sävyn heijastuskerroin vaikuttaa kuitenkin aktiivisesti seinäpinnan lämpötilaan. Saksassa tehdyt tutkimukset osoittavat, että lounaanpuoleiselle ulkoseinälle tulevan auringonsäteilyn teho voi olla jopa 1000 W/m². Ulkoseinän lämpötila riippuu siis seinäpinnan (aluspinnan) lämmönjohtavuudesta, pinnan kyvystä heijastaa auringonsäteilyä ja luonnollisesti auringonsäteilyn voimakkuudesta. Jos ulkoseinän värisävyn heijastuskerroin on esimerkiksi 90, voi seinän lämpötila olla 40 C. Jos heijastuskerroin on 60-70, voi lämpötila olla 50 C, mutta jos heijastuskerroin on 20 (ei suositella), voi pinnan lämpötila olla jopa 70 C. Jos viimeistelyssä käytetään rappausta tai maalia, jonka heijastuskerroin on 5, voi pinnan lämpötila olla aurinkoisena päivänä jopa 80 C. Ei pidä unohtaa, että ulkoseinän viimeistelykerroksen tahrat voivat muuttaa heijastuskerrointa noin viiden yksikön verran. Mahdolliset heijastuskertoimen muutokset on otettava huomioon, mikäli valitun värisävyn heijastuskerroin on vaarallisen rajan läheisyydessä. Rappauksen tai maalin sävyä valittaessa on otettava huomioon rakennuksen sijainti, mutta myös se, mihin ilmansuuntaan seinä osoittaa. Ulkoseinän pinnan liiallisen kuumenemisen ja sen aiheuttamien sisäisten jännitteiden välttämiseksi on lämpöeristetyn seinän viimeistelyrappauksen heijastuskertoimen oltava vähintään 25 (standardin Ulkoseinän pinnan päivittäisten lämpötilanvaihtelujen riippuvuus valitun värisävyn heijastuskertoimesta (HBW). väri valkea HBW 91 keltainen HBW 65 väri oranssi vihreä HBW 23 HBW 18 väri violetti sininen HBW 6 HBW 5 väri musta HBW 4 auringon intens 100 C C 80 C C 60 C 50 C C 30 C C 10 C 0 C [W/m2] 10:48 12:00 13:12 14:24 15:36 16:48 18:00 8 Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

11 DIN 5033 mukaisesti). mahdollisimman suuren joustavuuden. Rakennuskohteesta riippuen voi värisävyjä valittaessa luonnollisesti esiintyä poikkeamia, jotka johtuvat sijainnista ilmansuuntiin nähden, ulkoseinän pysyvästä varjossa olemisesta, pienestä pinta-alasta ja muista tekijöistä. Värisävyjä, joiden heijastuskerroin on alle 20, voi käyttää siinä tapauksessa, että valmistaja valmistaa tähän tarkoitukseen tarkoitettuja orgaanisia sideaineita sisältäviä rappausmateriaaleja, jotka takaavat julkisivun pintakerroksen Seinän ulkopintojen lämpötila ja ilman lämpötila sekoitetaan usein toisiinsa, vaikka itse asiassa auringonsäteilyn voimakkuus ja auringonsäteet vaikuttavat ulkopintaan ilman lämpötilaa enemmän, vuodenajasta riippumatta. Eristetyn seinän pitkän eliniän takaamiseksi, Sakret suosittelee, että ulkoseinän sävyn valinnassa otetaan huomioon nämä vaatimukset sekä Sakretin sävyluettelossa esitetyt sävyjen heijastuskertoimet. Auringonsäteiden tulokulma keväällä (helmi-maaliskuu) Auringonsäteiden tulokulma kesällä (heinä-elokuu) Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja 9

12 Sopivan rappauksen tai maalin valinta julkisivutöihin Sopivaa rappausta ja väriä valittaessa on otettava huomioon rappauksen tekniset ominaisuudet ja käyttöön liittyvät erityisominaisuudet sekä rappauksen uusimismahdollisuus käyttöaikana. Jotta maalipintaa voitaisiin korjata laadukkaasti, on kaikki tiedot julkisivussa eri aikoina käytetyistä materiaaleista säilytettävä. Käyttäkää näitä tietoja apuna ja kysykää neuvoa Sakretin asiantuntijoilta. Sakretin rappausvalikoima Materiaalien ominaisuudet Sakretin rappausvalikoima MRP, SBP AP SIL SIP Rappauksen sideaine Sementti Akryyli Kaliumsilikaatti Silikonihartsi Paloturvallisuusluokka A1 B1 A1 B1 Mekaaninen lujuus Hyvä Korkea Hyvä Korkea Olotila Jauhemainen (Sekoitetaan veteen) Tahnamainen (Käyttövalmis) Tahnamainen (Käyttövalmis) Tahnamainen (Käyttövalmis) Raudoitettu Ei Ei Ei Kyllä Sävytysmahdollisuus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Rakenne Pisarakuvio/ hiertokuvio Pisarakuvio/ hiertokuvio Pisarakuvio/ hiertokuvio Pisarakuvio/ hiertokuvio Levitys Käsin/mekaaninen SBP Käsin/mekaaninen AP-B Käsin Käsin/mekaaninen Värisävyn uusiminen Riippuu olemassa olevasta värisävystä** **Sakret pohjuste FM + Sakret FM **Pohjuste KS tai Sakret Silicate + Maali KS ** Silikonimaali ** Kysykää ennen julkisivun maalipinnan uusimista neuvoa Sakretin asiantuntijoilta. Silikaattipohjaiset tuotteet Sekä uusien lämpöeristettyjen julkisivujen että kunnostettavien julkisivujen viimeistelyyn käytetään usein mineraalipohjaisia Sakret SBP - ja Sakret MRP-E -rappaustuotteita. Julkisivun voi maalata, kun levitetty pintarappaus on kuivunut. Mineraalirappauksen maalaamiseen sopivat parhaiten Sakret KS -silikaattipohjaiset maalit. Kun maali joutuu kosketuksiin mineraalipinnan kanssa, käynnistyy kemiallinen reaktio, jonka tuloksena maali kiinnittyy rappauksen pintakerrokseen. Silikaat timaali Sakret KS päästää vesihöyryn lävitseen rappauksen pintaan ei muodostu kalvoa. Tämä takaa pintaan sisältyvän ja rakennuksen luonnollisen kosteuden haihtumisen. Silikaattimaali Sakret KS kuuluu järjestelmiin SAKRET ETICS EPS ja MW. Sitä käytetään viimeisenä kerroksena mineraalirappauksella (Sakret SBP, MRP) viimeistellyillä julkisivuilla. Maali päästää läpi vesihöyryn, ehkäisee sienten, levien ja homeen muodostumista, on ekologisesti puhdas, ei sisällä orgaanisia (kemiallisia) yhdisteitä ja on palamaton. Silikaattipohjaisten tuotteiden käyttöä suositellaan seuraavilla mineraalipinnoilla: betoni kalkkirappaukset kalkkisementtirappaukset 10 Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

13 sementtirappaukset erilaiset elementit silikaattitiili mineraalinen koristerappaus silikaattipohjainen valmis koristerappaus kipsirappaus (vain sisätöissä) saneerausrappaus aiemmin silikaattipohjaisilla aineilla maalatut tai rapatut pinnat. Silikaattipohjaisia maaleja käytetään usein vanhojen rakennusten kunnostamisessa, kun vaaditaan, että viimeistelykerros päästää vesihöyryn lävitseen ja rakennuksen rakenteiden ylimääräinen kosteus pääsee vapaasti haihtumaan. PIDÄ MIELESSÄ! Silikaattipohjaisia tuotteita voi käyttää ainoastaan mineraalisilla aluspinnoilla. Julkisivutöihin sopivien sävytystahnojen valinta Kaikkia silikaattimaaleja voidaan sävyttää Sakretin julkisivumaalien sävykartan mukaisesti. Silikaattipohjainen maali tuo esiin pinnan rakenteen. Maalattavat pinnat on esivalmisteltava huolellisesti, koska silikaattimaali tuo esiin myös pinnan puutteet ja epätasaisuudet. Silikaattimaalien ja rappausten sävytyksessä on tärkeää käyttää sopivia sävytystahnoja ja pigmenttejä, jotka takaavat värisävyn pitkäikäisyyden. Julkisivun maalin kestävyyteen vaikuttavat olennaisesti rakennuksen ympäristö, rakennuksen tekninen kunto (katto, sadevesiputkisto yms) ja käyttöolosuhteet. Rakennuksen julkisivun ja sen ulkoisten elementtien värisävy on valittava rakennusten julkisivumaalien tai silikaattimaalien sävyttämiseen tarkoitetuista sävykartoista. Julkisivujen sävykarttojen väriasteikko on huom attavan paljon suppeampi kuin sisätöissä käytettävissä sävykartoissa! Värisävyjen oikeasta valitsemisesta voi lukea alakohdasta Lämpöeristettyjen julkisivujen värisävyjen valintaperusteet. Julkisivumaalin sävyttämiseen saa käyttää ainoastaan mineraalisia/epäorgaanisia pigmenttejä (mineraalisia kuivapigmenttejä tai epäorgaanisia sävytystahnoja). Orgaanisilla sävytystahnoilla sävytetyt maalit haalistuvat auringonpaisteessa. PIDÄ MIELESSÄ! Orgaaniset sävytystahnat eivät kestä ultraviolettisäteilyä. Maalissa on käytetty kestävää sävytyspigmenttiä Auringonpaisteessa haalistunut julkisivumaali Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja 11

14 Pintojen kunnostus Julkisivuja ja sen osia on aika ajoin kunnostettava. Silikaattipohjaisilla materiaaleilla käsitellyt pinnat voi käsitellä uudelleen samantyyppisillä mineraalisilla pinnoitteilla tai synteettisillä pinnoitteilla ilman, että olemassa olevaa pinnoitetta tarvitsee poistaa (sillä edellytyksellä, että vanhaa pinnoitetta ei tarvitse poistaa kulumisen aiheuttamista teknisistä tai teknologisista syistä). Jos julkisivun edellisessä viimeistelyssä on käytetty synteettisiä pinnoitteita (esim. silikoni- tai akryylipohjaisia), ne muodostavat pintaan hyvin usein kalvomaisen kerroksen. Tällöin on kalvon muodostavat aineet poistettava, uuden pinnoitteen hyvän tartunnan ja pitkän käyttöiän takaamiseksi. Sakretin valmistamien materiaalien tekniset tiedot Materiaali /Tekniset tiedot Pohjuste Sakret Silicate Pohjuste Sakret KS Maali Sakret KS Tuotteen perussävy Läpinäkyvä Valkoinen Valkoinen Koostumus Juokseva Paksu Paksu Sävytysmahdollisuus - Vaaleat sävyt + Viskositeetti Krebsin yksiköinä Tiheys 1,05-1,07 1,41-1,45 1,43-1,47 ph taso Kuivajäännös, % Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrä, g/l Kiiltävyys matta matta matta Kuivumisaika, kun lämpötila on 23 C ja suhteellinen ilmankosteus 50 % (kuivalla pinnalla) 12 tuntia 12 tuntia 12 tuntia Kulutus 1 m² kohti 0,10 ml konsentraationa, 0,07 ml liuotettuna 0,18 ml yhtenä kerroksena 0,16ml yhtenä kerroksena Perusta - - A, B, C Säilytysaika kuukausina Säilytyslämpötila C Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

15 Sakretin valmistamien silikaattipohjaisten materiaalien käyttö erilaisilla pinnoilla Materiaalin nimi/pinta Sakret Silicate Pohjuste Sakret KS Maali Sakret KS Sakret KS Structur Sakret SIL Betoni Kalkkirappaus Kalkkisementtirappaus Sementtirappaus Kipsirappaus Silikaattitiili Poltettu savitiili Mineraalinen koristerappaus Muovi Metalli Puu Kumi Tapetit Silikoni Synteettiset pinnat Silikaattimaali Siloksaanimaali Akryylimaali Silikonimaali Akryylipohjainen valmis koristerappaus Silikaattipohjainen valmis koristerappaus Silikaatti-/silikonipohjainen valmis koristerappaus Silikonipohjainen valmis koristerappaus Sakretin valmistamien silikaattipohjaisten materiaalien ominaisuudet Materiaali/ominaisuus Sakret Silicate Pohjuste Sakret KS Maali Sakret KS Vesihöyryn läpäisy Kosteusvarmuus Veden imukyky Käyttöikä Sävyn kestävyys Pintaan tarttuvuus Kestävyys aggressiivisessa ympäristössä Ympäristöystävällisyys Ei vaadi ammatillisia tietoja Sopii toistuvaan käsittelyyn Rajoittamattomat käyttöolosuhteet Sienten, levien ja homeen muodostumista estävä vaikutus Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja 13

16 Sakretin silikaattipohjaiset materiaalit ja niiden käyttö Sakret Silicate Juokseva primeri, joka parantaa mineraalipintojen tarttuvuutta ja tasaa niiden imuominaisuuksia. Käytetään mineraalipinnoilla ennen niiden käsittelyä silikaattipohjaisilla maaleilla (Sakret KS ja Sakret KS Structur). Primerin voi liuottaa puhtaaseen ja viileään veteen suhteessa 2:1. Märkänä primeri on valkoista; kuivuttuaan se muuttuu läpinäkyväksi ja mataksi. Silikaattiprimeria käytetään pinnan käsittelyyn ennen sen maalaamista. Primeria käytetään myös ennen uudelleen maalausta ja maalausvirheiden korjausten pohjana. Pohjamaali Sakret KS Mineraalipinnoille tarkoitettu pohjamaali, joka parantaa tarttuvuutta, tasaa pinnan imuominaisuuksia ja takaa tasaisen pohjavärin. Pohjamaali on sävytettävissä vaaleilla sävyillä. Sävytettyä pohjamaalia voi käyttää peitemaalina paikoissa, joissa kuormitus on pieni. Pohjamaalia käytetään sekä uusilla että jo käsitellyillä pinnoilla. Ennen pohjamaalin levittämistä, jo käsitellyt pinnat on esikäsiteltävä silikaattipohjaisilla tuotteilla ja niiden on oltava mineraalipohjaisia. Pohjaväriä käytetään esikäsitellyillä mineraalipinnoilla ennen niiden maalaamista silikaattipohjaisilla maaleilla (Sakret KS tai Sakret KS Structur). Pohjamaalia käytetään pinnoilla, jotka maalataan sävytetyllä silikaattimaalilla (perusta A) tai sävyttämättömällä silikaattimaalilla. Silikaattimaali Sakret KS Uusille ja jo käsitellyille silikaattipohjaisilla materiaaleilla esikäsitellyille tai maalatuille pinnoille tarkoitettu silikaattimaali. Maalia voi sävyttää vapaasti. Valkoinen perusmaali on saatavissa A-, B- ja C-pohjalla. Ulkokäyttöön sävytettäessä on, maalipinnan hyvän kestävyyden takaamiseksi, käytettävä mineraalipigmenttejä tai epäorgaanisia sävytystahnoja. Jos maali sävytetään rakennustarvikeliikkeessä, suositellaan sävyn valitsemista silikaattipohjaisten maalien sävyttämiseen tai julkisivumaalien sävyttämiseen tarkoitetuista sävykartoista (esim. sävykartta Sakret Design). HUOMIO! Mineraalipinnat päästävät läpi vesihöyryä ja imevät vettä (ilman kosteus, vesi- tai lumisade). Kun pinta kastuu, julkisivun sävy tummuu. Sateen jälkeen julkisivulla näkyvät laikut eivät ole värivirheitä eivätkä ne vaikuta mitenkään julkisivun käyttöikään. Kyseessä on sama ilmiö kuin muillakin mineraalimateriaaleilla (kattokivet, katukiveys jne.). 14 Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

17 Lämpöeristys- ja viimeistelymateriaalien valinta Lämpöeristysmateriaalia valittaessa on noudatettava voimassa olevia rakentamismääräyksiä. Rakennusten ulkorajojen on oltava pitkäaikaisesti ilmaa pitävät ja riittävän hyvin lämpöeristetyt. Tarkoituksenmukaisen lämmöneristyksen määrittelyssä otetaan huomioon rakennuksen energiatehokkuuden vaatimukset, tilojen lämpömukavuus ja homeen sekä kondensaation välttäminen kylmäsilloilla, sisäpinnoilla ja rakenteissa. Lämpöeristystä valittaessa on lähdettävä siitä, että rakennuksella olisi hyvä energiatehokkuuden taso. seinän ja ulkoisen eristyksen eri kerrosten höyryn ehkäisyn vertailua. Kullakin materiaalilla on omat tekniset ominaisuutensa (vesihöyryn läpäisevyys, lämmönjohto, palon kesto jne.) ja omat hyvät ja huonot puolensa. Eristysmateriaalia valittaessa on arvioitava kokonaisuutena sen sopivuutta kunkin eristettävän seinän osalta (olemassa oleva seinä + lämpöeristysjärjestelmä) ottaen lähtökohdaksi rajarakenteiden yleiset vaatimukset ja muut voimassa olevat määräykset. Suunnittelunormeissa on säädetty nyrkkisääntönä: Jos rakennuselementti sisältää useita eri kerroksia, on sen lämpimän puolen kerrosten vesihöyryn ja ilman diffuusion ehkäisyn yleisen ekvivalentin sd oltava vähintään viisi kertaa suurempi kuin kylmältä puolelta vaikuttavan vesihöyryn ja ilman diffuusion ehkäisyn yleinen ekvivalentti sd. Edellä mainitun perusteella on tarkasteltu olemassa olevan lämmin puoli kylmä puoli Nyrkkisääntö Sd (lämmin puoli) /Sd (kylmä puoli) 5 Sd = μ * d Sd (kylmä puoli) Sd (lämmin puoli) = Sd (maali) + Sd (rappaus) + Sd (eristys) = Sd (olemassa oleva seinä) + Sd (rappaus) + Sd (viimeistely) Eristysmateriaali on valittava yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa, jotta löydettäisiin objektiivisesti ihanteellisin ja kaikkien hyväksymä ratkaisu. Jotta Sd-arvoja laskettaessa ei tehtäisi virheitä, on hyvä käyttää rakenteiden Sakret ETICS Sd-arvoja. Järjestelmän Sakret ETICS EPS ja MW materiaalien Sd-arvot Rakenne Sakret ETICS Verkotuskerros Pohjuste Koristerappaus Maalipinta Sd vesihöyryn ja ilman diffuusio ehkäisyn ekvivalentti Sakret SIL - 0,02* Sakret SIP - 0,06* Sakret BAK Sakret PG Sakret AP - 0,17 Sakret BAK Sakret PG Sakret SBP - 0,09 Sakret BAK Sakret PG Sakret MRP - 0,09 Sakret BAK Sakret PG Sakret SBP Sakret KSg+KS 0,09 Sakret BAK Sakret PG Sakret MRP Sakret KSg+KS 0,09 * Järjestelmää koskevat tiedot julkistetaan vuoden 2011 toisella puoliskolla. Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja 15

18 Tulppien määrä järjestelmissä Sakret ETICS EPS ja MW Tulppien määrää määriteltäessä otetaan huomioon alueen maantieteellinen sijainti ja siellä vaikuttavat tuulikuormat. Viro on jaettu neljään tuulialueeseen, joista suurin tuulikuormitus on vyöhykkeessä IV, pienin tuulikuormitus vyöhykkeessä I. Tulppien tehtävänä rakenteessa on taata eristysmateriaalin kestävyys, niin ettei voimakas tuuli revi sitä irti julkisivusta. Tuulisimmat alueet Suomessa sijoittuvat rannikkoseudulle ja Pohjois-Suomeen. Heikointa tuuli on Suomen sisäosissa. I vyöhyke II vyöhyke III vyöhyke IV vyöhyke Suurin tuulen nopeus m/s, esiintyy todennäköisesi kerran 1-20 vuoden kuluessa Vyöhyke Kausi, vuosi I II III IV Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

19 Tulppien määrä lämpöeristysjärjestelmissä ETICS SAKRET EPS Tuulivyöhyke (eristys EPS) Tarvittava tulppien määrä (kuormitus vedossa) Eristelevyjen mitat (mm) 500x m 2 Levyn tasossa Levyn saumoissa Levyssä, 2 m etäisyydellä kulmasta Levyjen saumoissa, 2 m etäisyyteen kulmasta Tulppien sijoituskaavio I II III IV Tulppien määrä lämpöeristysjärjestelmissä ETICS SAKRET MW Tuulivyöhyke (eristys MW) Tarvittava tulppien määrä (kuormitus vedossa) Eristelevyjen mitat (mm) 500x m 2 Levyn tasossa Levyn saumoissa Levyssä, 2 m etäisyydellä kulmasta Levyjen saumoissa, 2 m etäisyyteen kulmasta Tulppien sijoituskaavio I II III IV Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja 17

20 Julkisivun ja sen rakenteen mekaaninen lujuus Jokaisen rakennuksen julkisivun voi jakaa vyöhykkeisiin ottamalla lähtökohdaksi mahdollinen mekaaninen kuormitus, joka kohdistuu tiettyyn julkisivun osaan. Ensimmäisen kerroksen taso, samoin kuin ulko-ovia ympäröivä julkisivun osa lasketaan kaikkein suurimman mekaanisen kuormituksen kohteeksi. Sen tähden näissä vyöhykkeissä tulee taata viimeis tel ykerroksen vahingoittumisen välttämiseksi parempi mekaanisen lujuuden luokka. Sakretin lämpöeristysjärjestelmässä on mahdollisuus luoda useita eritasoisia mekaanisen lujuuden luokkia, jotka eroavat toisistaan järjestelmän rakenteen osalta. Ulko-ovia ympäröivässä vyöhykkeessä (ja muissa rakennuksen osissa, jotka sijaitsevat suurimman vaaditun mekaanisen lujuuden vyöhykkeessä, esimerkiksi sisääntuloportit jne) tarvitaan kor kea I-lujuusluokka. II-lujuusluokkaa pidetään keskitason mekaanisen kuormituksen vyöhykkeenä tähän kuuluvat muu ensimmäisen kerroksen taso ja julkisivun parvekkeiden vyöhyk keet. IIIlujuusluokka on tarkoitettu rakennuksen muille julkisivun osille, joissa voi esiintyä pienehköjä mekaanisia vaurioita. Julkisivun jako vyöhykkeisiin lujuusluokkien mukaan on otettava huomioon ja se on kuvattava erikseen vaadittavassa rakennuksen lämpö eristystä koskevassa dokumentaatiossa, jotta rakentaja ottaisi tämän vyöhykejaon huomioon eristystöitä koskevaa kustannusarviota laatiessaan. Rakennuksen tarkastuksen yhteydessä voi tilaaja osoittaa myös muita rakennuksen mekaanisesti kuormitettuja osia, ja kun mekaanisten vaurioiden riski on arvioitu, on nämä vyöhykkeet otettava suunnitelmissa huomioon. Projektin dokumentaatioon on lisättävä mekaanisten lujuusluokkien yksityiskohtaiset piirrokset, jotta rakentajalla olisi töiden toteuttamista varten olemassa tarpeellinen rakenteellinen ratkaisu. Yksityiskohtaiset piirrokset on esitetty tämän julkaisun liitteenä, samoin verkkosivulla Esimerkki rakennuksen julkisivun jaosta mekaanisen kuormituksen luokkiin Järjestelmän ETA Sakret EPS mukaisesti voidaan järjestelmien standardiratkaisuja käyttäen luoda rakenteet, jotka vastaavat mekaanisia lujuusluokkia II tai III. Verkotuslaasti Järjestelmän ETA Sakret EPS osat Pohjuste rappauksen alla Raudoitusverkko Viimeistelykerros Mekaaninen lujuusluokka Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret SIL Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret SIP Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret AP III Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret SBP II Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret MRP-E III Järjestelmän ETA Sakret MW mukaisesti voidaan järjestelmien standardiratkaisuja käyttäen luoda rakenteet, jotka vastaavat mekaanista lujuusluokkaa II. Verkotuslaasti Järjestelmän ETA Sakret MW osat Pohjuste rappauksen alla Raudoitusverkko Viimeistelykerros Mekaaninen lujuusluokka Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret SIL Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret SIP Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret AP II Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret SBP II Sakret BAK Üks kiht Sakret PG Sakret MRP-E II Standardijärjestelmän rakenne Mekaanisen lujuusluokan I (korkein luokka) saamiseksi on käytetystä eristemateriaalista riippumatta luotava erikseen rakenne, joka vastaa suuremman mekaanisen kuormituksen luokkia. Tällaisen rakenteen käytön osalta on kysyttävä neuvoa Sakretin asiantuntijoilta. 18 Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

Sakret rappausjärjestelmät

Sakret rappausjärjestelmät Sakret rappausjärjestelmät PARAS VALINTA OHUTRAPPAUS Kuituvahvistettu 2-kerrosrappausjärjestelmä Sakret kuitulaastirappausjärjestelmä sisältää Suomen sääolosuhteisiin erittäin hyvin soveltuvan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Asennusohjeet ammattilaisille

Asennusohjeet ammattilaisille Asennusohjeet ammattilaisille Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille. Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite https://www.youtube.com/watch?v=blchabm0j9a

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Luettelo on laadittu yhteistyössä:

Luettelo on laadittu yhteistyössä: Luettelo on laadittu yhteistyössä: Sakret Trockenbaustoffe Europa GMBH &Co KG SlA Sakret Plus AS Paroc SlATenax Rockwool OÜ Haki AB AS Valmieras stikla šķiedra Mateicius a.s. SIA Larsoni Fassaadide soojustussüsteemide

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

Laastin halkeamien korjaus

Laastin halkeamien korjaus Laastin halkeamien korjaus Kun remontoimme julkisivua, törmäämme usein laastin halkeamiin. Moni ei kuitenkaan tiedä oikeata tapaa korjata halkeamia, eikä korjaukseen käytettäviä materiaaleja. Siitä syystä

Lisätiedot

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima

Lisätiedot

EPS-harkon rappausjärjestelmä 1 / 10

EPS-harkon rappausjärjestelmä 1 / 10 EPS-harkon rappausjärjestelmä 1 / 10 Verkko ja profiilit Verkotuslaasti Pinnoiteprimeri / Pohjamaali Pinnoite EPS-harkon rappausjärjestelmä 2 / 10 Verkko ja profiilit Diessner, Protektor Alkalinkestävät

Lisätiedot

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN COOLDRY REFLECTIVE Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN 71640 Ludwigsburg GERMANY E info@sistec-coatings.de I www.sistec-coatings.de TUOTEKATSAUS 1 COOLDRY / FLEXDRY KATTOMAALIT

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

...ei enää likaisia töitä

...ei enää likaisia töitä ...ei enää likaisia töitä ...ei enää stressaavia töitä 1. Soudabond Easy: Käyttökohteet 1. Applications 1. Sisustus: Kipsilevyt, aluslattia-ja seinälevyt MDF paneelit, OSB paneelit,... 2. Remontointi

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist Eristelevykiinnike eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä upotettuun asennukseen Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Alusta Vaatimukset Esikäsittely ulkokäyttöön

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200 KLINGERsil Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200 KLINGERramikro leikkaamopalvelu Leikkaamopalvelumme laaja ohjelma kattaa standarditiivisteiden ohella myös vaativat muototiivisteet asiakkaan

Lisätiedot

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia Maalaustyökalut Maalaustyökalut Hyvä ja pitkäikäinen lopputulos edellyttää hyviä työkaluja. Oikea sivellin on erityisen tärkeä niille, jotka eivät ole kovin harjaantuneita maalaajia. Tässä osiossa kerrotaan

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana.

Lisätiedot

PAROC Conci. Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen

PAROC Conci. Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen PAROC Conci Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen Rakennuseristeet Huhtikuu 2012 Energiaviisas ja tiivis PAROC Conci laittaa palat paikalleen Tiiveys on tärkeä palanen energiaviisaassa rakentamisessa.

Lisätiedot

Ikaclean Vannepesu Happopohjainen puhdistusaine kaikille vanteille (ml. kevytmetallivanteet).

Ikaclean Vannepesu Happopohjainen puhdistusaine kaikille vanteille (ml. kevytmetallivanteet). KEMIKAALIT AUTONHOITO AUTONHOITOAINEET Ajoneuvojen pesuun, vahaukseen, kiillotukseen ja pintojen hoitoon Kaikentyyppisten ajoneuvojen pesuun ja pintojen hoitoon. Ikaclean Vannepesu Happopohjainen puhdistusaine

Lisätiedot

ESIMAKUA ERISTERAPPAUSKIRJASTA

ESIMAKUA ERISTERAPPAUSKIRJASTA Julkisivuyhdistys 15-vuotisjuhlaseminaari Kalastajatorppa, Hki 18.11.2010 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos ESIMAKUA ERISTERAPPAUSKIRJASTA Esimakua Eristerappauskirjasta

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 SikaBond Q-180 Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima Tuotekuvaus SikaBond Q-180 on nopeasti kuivuva, puolirakenteellinen 2- komponenttinen

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

sidosaineet ja liimat

sidosaineet ja liimat sidosaineet ja liimat AIR-ONE Ultra kevyt, korkean hyötysuhteen ja -polymeroitumisasteen omaava yksi komponenttinen kiinnityslaasti keraamisille laatoille. Ominaisuudet o korkea tehokkuus o yksikomponenttinen

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE Kun teet lattia- ja seinäpintoja mikrosementillä, on tärkeää noudattaa näitä käyttöohjeita, jotka sisältävät tarkat ohjeet työvaiheille: 1. Puhdista ja esivalmistele (mm. tasoitus)

Lisätiedot

Tervettä Elämää. Baumit Divina Sisämaalit ja tasoitteet. Hengittävä Luonnollinen ja hajuton Terveellisempi sisäilma

Tervettä Elämää. Baumit Divina Sisämaalit ja tasoitteet. Hengittävä Luonnollinen ja hajuton Terveellisempi sisäilma Tervettä Elämää Baumit Divina Sisämaalit ja tasoitteet Vähäpäästöinen Liuotinvapaa Pehmitinvapaa Hengittävä Luonnollinen ja hajuton Terveellisempi sisäilma 99 % vähemmän päästöjä Kun sallittu VOC EU-raja-arvo

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat Kylmäsillat Kylmäsillan määritelmä Kylmäsillat ovat rakennuksen vaipan paikallisia rakenneosia, joissa syntyy korkea lämpöhäviö. Kohonnut lämpöhäviö johtuu joko siitä, että kyseinen rakenneosa poikkeaa

Lisätiedot

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex Effex Stora Enso Design Sisustuspaneeli Effex on 100 % kierrätettävää luonnonmateriaalia Tarvittavat työkalut: Suositeltavat turvavarusteet: + Vasara + tuurna Naulapyssy Nauloja (1,2x30 mm) Sirkkeli (tai

Lisätiedot

1.3.3 Rappausverkot, kiinnikkeet ja muut tarvikkeet... 16

1.3.3 Rappausverkot, kiinnikkeet ja muut tarvikkeet... 16 Sisällysluettelo 1 ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄT.... 9 1.1 Ohjeen tarkoitus ja käyttöala.... 9 1.1.1 Eriste- ja levyrappausten tekniset vaatimukset... 9 1.2 Ohutrappaus-eristejärjestelmä... 10 1.2.1 Laastit....

Lisätiedot

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää sää rasitusten

Lisätiedot

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari 18.11.2010 Helsingissä Ajankohtaista asiaa julkisivurintamalta Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Käyttöikä ja kestävyys ovat julkisivun

Lisätiedot

Tiivistysaineet Ilmastointi

Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tuotantolaitoksella Getingessä valmistetaan ABRAn tiivistysaineita muun muassa ilmastointialalle. Sunchem kykenee vastaamaan useimpiin tarpeisiin

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS Tuotekehityksen kuulumisia 17.9.2015, Tikkurila Oyj, Vantaa Jenni Järvinen & Juha Nikkola Sisältö Yleistä vesiohenteisista epokseista Tikkurilan Fontefloor EP tuotteet

Lisätiedot

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Kevyt Kestävä Monipuolinen Taloudellinen Ainutlaatuinen Monarplan PVC-vedeneristejärjestelmä tunnetun laadukas Icopal PVC-vedeneristejärjestelmä on ollut

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä TM DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä Yhteistyössä vakuutusratkaisut DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu kestävään rakentamiseen DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu tuo suurempaa turvaa DAFA tarjoaa

Lisätiedot

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja

Lisätiedot

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan.

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Syyskuu 2014 Tuotetiedote 2K GREYMATIC UHS PRIMA (UHS KOVETE - D8302) D8018 Valkoinen D8019 Tummanharmaa D8024 Keskiharmaa TUOTEKUVAUS 2K GreyMatic UHS Prima on 2K pohjamaalien sarja,

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeistä ja taipuisista materiaaleista valmistettuja komponentteja ei maalata, sillä maali saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Puurunkoseinien palonkestävyys Puurunkoseinien palonkestävyys 1 2 Puurunkoseinien palonkestävyys Sisällysluettelo Tiivistelmä 4 Projektin tausta 5 Projektin kulku 6 Tulokset

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Marabu INFO. Tekninen. UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet. 1) UV-kuivaus. Sisällysluettelo. Huomaa

Marabu INFO. Tekninen. UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet. 1) UV-kuivaus. Sisällysluettelo. Huomaa UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet AW/enk 2005 14-06 UV-kuivattavien silkkipainovärien merkitys on kasvanut viime vuosina, ja niitä käytetään tänään monilla tärkeillä alueilla graafisessa

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn.

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn. GLOBAL REFINISH SYSTEM Joulukuu 2007 D8718 / D8719 ohenteella D8077 Valkoinen 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8078 Harmaa 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8237 HS Express Kovete D8238 HS Nopea Kovete

Lisätiedot

Muovi-ikkunoiden asennusvaihtoehtojen lyhyt kuvaus ja asennusohjeet

Muovi-ikkunoiden asennusvaihtoehtojen lyhyt kuvaus ja asennusohjeet Muovi-ikkunoiden asennusvaihtoehtojen lyhyt kuvaus ja asennusohjeet 1. Ohjeissa kiinnitetään erityistä huomiota asennusmateriaalien valintaan ja rakennuksen rakenteisiin kiinnittämisen vaihtoehtoihin.

Lisätiedot

TIESITKÖ, ETTÄ... Skørpingin koulu, Tanska, Adit, Tangent

TIESITKÖ, ETTÄ... Skørpingin koulu, Tanska, Adit, Tangent TIESITKÖ, ETTÄ... Adit-levyihin voi valita haluamansa painatuksen, mikä piristää huoneen ilmettä välittömästi ja luo miellyttävän ääniympäristön vain mielikuvitus on rajana? Skørpingin koulu, Tanska, Adit,

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoCryl V 200

Tekninen tietolehti StoCryl V 200 Pinnoite, peittävä, himmeä Ominaisuudet Käyttöalue Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia ulko- ja sisäkäyttöön ei elastisena, värillisenä suojapinnoitteena kantavilla betonirakenteilla

Lisätiedot

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys Puujulkisivut Puu julkisivussa puuta suojataan kosteudelta rakenteellisin keinoin räystäät sokkeli sadeveden ohjaus, pellitykset tuuletusrako tippanokat viisteet oikea naulaussuunta ja - syvyys Puu julkisivussa

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto N : 850 58 02 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 2 (07/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje Julkisivusaumaus Konsernin Construction-osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset

Lisätiedot

Ohje Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta.

Ohje Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta. 1 21421 Sirotepintaus (SIP) 21421.1 Sirotepintauksen materiaalit Laatuvaatimuksina esitetyistä materiaaliominaisuuksista toimitetaan tilaajalle joko käytetyn materiaalierän CE-merkintä tai tuoteseloste

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta ISOVER_RIL_225 Tällä ohjelmalla ISOVER_RIL_225 esitetään erityisesti ohjeet lämmöneristeen ilmanläpäisevyyden vaikutuksen huomioon ottavan korjaustekijän ΔU a määrittämiseksi ISOVER-rakennuseristeillä

Lisätiedot

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Pohjatyöt ja vaatimukset Pohjusteaineen (primer) käyttö Mikrosementti Käsittelyaineen käyttö - Liukkaudenestoaine Sivu 2 3 4-5 6 1 Ohjeistukset

Lisätiedot

Historialliset tuotteet arvokohteisiin

Historialliset tuotteet arvokohteisiin Historialliset tuotteet arvokohteisiin Rakentamisessa alkoi uusi aikakausi vuonna 1936, kun Arthur C. Avril kehitti ensimmäiset tehdasvalmisteiset kuivalaastit. Varastointi ja työskentely tehostui ja helpottui,

Lisätiedot

Ecophon Wall Panel C. Ääneneristys: Ei mittaustulosta Yksityisyys: AC=240 standardien ASTM E 1376 ja E 1110 mukaan. Wall Panel C -levyjen sauma

Ecophon Wall Panel C. Ääneneristys: Ei mittaustulosta Yksityisyys: AC=240 standardien ASTM E 1376 ja E 1110 mukaan. Wall Panel C -levyjen sauma Ecophon Wall Panel C Seinävaimentimia käytetään sisäkattovaimennuksen lisänä tai vaihtoehtona erityisesti suurissa tiloissa tärykaiun vaimentamiseksi. Ecophon Wall Panel C asennetaan piilolistalle, ja

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot