Vantaanjoen jätevesipäästöjen torjuntastrategia ja kustannukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaanjoen jätevesipäästöjen torjuntastrategia ja kustannukset"

Transkriptio

1 Vantaanjoen jätevesipäästöjen torjuntastrategia ja kustannukset Aninka Urho

2 Sisältö Taustaa Ylivuotojen torjunnan strategia Pumppaamot Verkostot Hulevedet Parhaat käytännöt pumppaamoilla Koulutus, viestintä ja yhteistyö

3 Vantaanjoen valuma-alue Vantaanjoen valumaalueella asuu yli miljoona ihmistä. Jätevesiä johdetaan piteneviä matkoja viemäröinnin laajetessa ja puhdistuksen keskittyessä. Peruskuormitus vähenee, ylivuodon riski jää. Vantaanjoki on luonto- ja virkistysarvoiltaan merkittävä kohde.

4 Ylivuodot jätevesiverkostossa Erillisviemäröidyllä alueella yleisin syy ylivuotoon on pumppaamon toimintahäiriö. Huippuvirtaamatilanteissa syynä voi olla myös kapasiteettivajaus pumppaamolla tai verkostossa. Ylivuotoja tapahtuu sekä viemäriverkostossa että pumppaamoilla. Ylivuodoilla voi olla suuri merkitys paikalliseen eliöstöön pienvesistöissä. Vuotuinen verkosto- ja pumppaamoylivuotojen määrä Vantaanjoen valuma-alueella on m 3.

5 Yhteistyötä ja tukea Toteuttajina: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES), Vantaajoen ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistys sekä Vesihuoltolaitokset: HSY, Riihimäki, Hyvinkää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää Kesto 2 vuotta ( ) Kokonaisbudjetti Josta Maakunnan kehittämisrahaa Ja Suomen Vesilaitosyhdistyksen kehittämisrahaston tukea

6 Sisältö Taustaa Ylivuotojen torjunnan strategia Pumppaamot Verkostot Hulevedet Parhaat käytännöt pumppaamoilla Koulutus, viestintä ja yhteistyö

7 Visio, strategia ja toimenpiteet Puhdistamattoman jäteveden päästöt Vantaanjokeen loppuvat Luotettavat pumppaamot Mallipumppaamot Huolto- ja käyttötoimintamalli Ylivuodon ohjaaminen muualle kuin vesistöön Kemikalointilaitteisto pumppaamolle Suppilon muotoinen imusäiliö Verkoston riittävä kunto ja kapasiteetti Verkostojen kapasiteettiselvitys Verkoston laajennusinvestoinnit Verkostontutkimuksen tehokkaat työkalut Jätevesiverkostojen saneeraus Kaivojen ja kansistojen saneeraus Sekaviemäröinnin hallinta Hulevesilähteiden selvittäminen Sekaviemäröintimaksun käyttöönotto Sekaviemäröinnin poistaminen Sekaviemäritulvien torjunta hulevesien viivyttämistä kehittämällä Tehdään tässä hankkeessa Teknisesti toteutettavissa Tulevaisuuden visioita

8 Jätevesipäästöjen torjunnan visio ja strategia Strategiatyössä tunnistettiin ylivuotojen torjunnan keinot Strategian tueksi teetettiin konsulttiselvitys ylivuotojen torjunnan kustannuksista. Kustannusarvio on suuntaa-antava, eikä se kata viemäröintijärjestelmää kokonaisuudessaan.

9 Kustannusten arviointi Konsultin laatima kustannusarvio on noin 50 milj., eikä laskelma ole kattava: Tarkasteluun valittu yhteensä vain ylivuotoaltista 15 kohdetta, todellisuudessa niitä on enemmän. Ei sisällä arviota kiinteistöiltä viemäriin johdettavien hulevesien selvittämis- ja vähentämistoimien kustannuksista. Ei sisällä verkostojen saneerauksen kustannuksia.

10 Sisältö Taustaa Ylivuotojen torjunnan strategia Pumppaamot Verkostot Hulevedet Parhaat käytännöt pumppaamoilla Koulutus, viestintä ja yhteistyö

11 2. Parhaat käytännöt pumppaamoilla Toteutettu laitosten asiantuntijoiden välisenä yhteistyönä. Työn lähtökohtana strategian visio jätevesipäästöjen loppumisesta. Kaksi osiota: A: Pumppaamoiden tavoitteellinen varustetaso B: Huolto- ja käyttötoimintamallit

12 A: Pumppaamoiden tavoitteellinen varustetaso eli mallipumppaamot Koottiin yhteen parhaat tekniset ratkaisut Näkökulmana ylivuotojen estäminen ja poikkeustilanteiden hallinta Isoilla pumppaamoilla erilaiset tarpeet kuin pienillä Pumppaamojen luokittelu ja varusteiden määrittely pumppaamoluokittain

13 Tuloksena varustetasomatriisi Esimerkki lopputuloksesta: LUOKKA Pienet Keskikokoiset Suuret Mega Pumppaamon maksimivirtaama < 10 l/s < 15 l/s < 200 l/s > 200 l/s Pumppaamotyyppi (Mökki) (Mökki) rakennus rakennus Pumppujen lukumäärä erikoissuunnittelu Toinen painejohto - - kyllä kyllä Pumpputyyppi uppopumppu uppopumppu kuiva-asenteinen kuiva-asenteinen Kuivan tilan suojaus tulvavahti tulvavahti tulvavahti tulvavahti Ohipumppausyhde/ Huuhteluvesiyhde kyllä kyllä kyllä kyllä Vippa-varakäyttö kyllä kyllä kyllä kyllä Taajuusmuuttaja kyllä kyllä kyllä kyllä Pinnan mittaus ja ohjaus kyllä kyllä kyllä kyllä Virtaaman mittaus (kyllä) (kyllä) kyllä kyllä Pumpun painemittaus (kyllä) kyllä kyllä kyllä Varavoima varavoimapistoke varavoimapistoke <50 l/s pistoke > 50 l/s kiinteä varavoima kiinteä varavoima Paineputken sulkuventtiilit pumppaamon ulkopuolella Tuloviemärin sulku tulppa venttiili luukku Kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Takaisinvirtauksen esto ylivuodon suulla Takaisinvirtauksen estoventtiili, kaivossa Takaisinvirtauksen estoventtiili, kaivossa Takaisinvirtauksen estoventtiili, kaivossa Takaisinvirtauksen estoventtiili, kaivossa

14 B: Pumppaamoiden huolto ja käyttötoimintamalli Parhaiden käytäntöjen kokoaminen Henkilöstön osaaminen ja päivystykset Huolto-ohjelmat ja määräaikaistarkastukset: Tarkistuskäynti joka kohteella vähintään 1 kk välein, tärkeillä kohteilla useammin. Ennakkohuolto vuosittain, tarvittaessa useammin Vähänkäytettävät pumput huollettava vähintään 2 vuoden välein.

15 Tuloksena esim. tarkistuslistoja Otteita ennakkohuolto-ohjelmasta (tarkistuskäynti 1 krt/kk): Pumput ja putkistot Pumppujen koekäyttö Pumppujen juoksupyörien tarkistus ja välysten säätö Pumppujen öljyt Venttiilit Takaiskuventtiilit Paineputkisto Uppoliittimet Ylivuodon takaisinvirtauksen estoläppä tarkistus/vaihto herkistys tiiveyden tarkistus kunto ja liitokset kunnon ja tiiveyden tarkistus tarkistus Pumppaamo Ilmastointiventtiilit Kulkutiet, hoitotasot, tikkaat ja kaiteet Nostoketjut ja -johteet Pumppaamon tai sähkökaapin lämmitys Muut yksilöidyt tarkistukset Puhdistus Työturvallisuus, kunto ja kiinnitykset Kunto ja uusintatarve Testaus ja säätö Erillisen määrittelyn mukaan

16 Sisältö Taustaa Ylivuotojen torjunnan strategia Pumppaamot Verkostot Hulevedet Parhaat käytännöt pumppaamoilla Koulutus, viestintä ja yhteistyö

17 Hulevesiesite Lähtökohta: jätevesiviemäriin ei saa johtaa hulevettä Ylivuodon riski kasvaa, ja puhdistamo kuormittuu tarpeettomasti Esitteen tavoite: kiinteistönomistajien valistaminen hulevesien johtamisen ja viemäriylivuotojen välisestä suhteesta Toteutettiin vesilaitosten jaettavaksi esite, jossa kuvataan hulevesien oikea johtamistapa tontilla.

18

19 Kiinteistöjen hulevedet jätevesiviemärissä -seminaari Järjestettiin hankkeeseen osallistuvien laitosten verkostoasiantuntijoiden (verkostoinsinöörit ja mestarit) marraskuussa Luentoja laittomien liitosten ja vuotovesien selvittämisen menetelmistä (ulkopuoliset asiantuntijat) ja laitosten omat kokemukset Lisäksi keskustelua laitosten omista toimintatavoista Koottiin ryhmän oma näkemys parhaista keinoista löytää vuotovesilähteet ja kiinteistöjen laittomat hulevesiliitokset jätevesiviemärissä sekä ryhmän näkemys vuotovesien torjuntatyön esteistä.

20 Keskustelun avaus kalataloustoimijoiden suuntaan Tavoitteena yhteistoiminnan kehittäminen kalastustahojen kanssa. Ensimmäinen tapaaminen pidettiin talvella Keskusteltiin mm. ylivuototiedottamisesta, arvokkaiden kutualueiden sijainnista. Tapaamisia aiotaan jatkaa vuosittain Vastuutahona Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys.

21 Pumppaamotyöntekijöiden koulutuksen kehittäminen Hankkeen yhteydessä pidettiin tilaisuuksia, joissa kerrottiin hankkeen sisällöstä ja etenemisestä Hankkeeseen osallistujat oppivat paljon toisiltaan Jatkossa henkilökunnan koulutuspäivillä ylivuotojen torjuntaan liittyviä teemoja säännöllisesti

22 Hankkeen tärkeimmät lopputulokset Yhteinen visio jätevesipäästöjen torjumiseksi Vesilaitoksilla parantunut käsitys ylivuotojen torjunnan keinoista ja kustannuksista Uusia työkaluja toimintaan: Parhaat toimintatavat pumppaamoilla Hulevesiesite kiinteistöille

23 Mitä hankkeen jälkeen? Pysyviä uusia juttuja Säännöllinen pumppaamohenkilöstön koulutus ja ylivuotojen torjunnan näkökulma Säännölliset tapaamiset kalatoimijoiden kanssa Matalan kynnyksen yhteistyötä vesilaitosten kesken Myös johtotason yhteistyö jatkuu vuosittaisissa tapaamisissa

24 Loppuraportissa tarkemmat tiedot hankkeesta Hanke on päättynyt vuoden 2013 lopussa Loppuraportti tulee saataville sähköisenä Tiedustelut Aninka Urho HSY

25 Ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Miljömedvetna handlingar för en god vardag Kiitos! Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

Jätevesien vesistöriskin hallinta

Jätevesien vesistöriskin hallinta 19.10.2012 1 Jätevesien vesistöriskin hallinta Vantaan II tulvaseminaari Tulvariskialueiden monimuotoinen maankäyttö Tommi Fred 19.10.2012 Jätevesien viemäröintijärjestelmä pääkaupunkiseudulla Tommi Fred,

Lisätiedot

VANTAANJOEN VALUMA-ALUEEN JÄTEVESIYLIVUODOT. Esiselvitys ja toimenpideohjelma. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

VANTAANJOEN VALUMA-ALUEEN JÄTEVESIYLIVUODOT. Esiselvitys ja toimenpideohjelma. Helsingin seudun ympäristöpalvelut VANTAANJOEN VALUMA-ALUEEN JÄTEVESIYLIVUODOT Esiselvitys ja toimenpideohjelma Helsingin seudun ympäristöpalvelut Vantaanjoen valuma-alueen jätevesiylivuodot Esiselvitys ja toimenpideohjelma Helsingin seudun

Lisätiedot

Vesihuoltoalan kehitystarpeet

Vesihuoltoalan kehitystarpeet esihuoltoalan kehitystarpeet uomessa 08.10.2012 Erkka Ryynänen, Riikka Lehti, Tuomas Raivio Gaia Consulting Riku ahala, Aalto Yliopisto isällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 2 Hankkeen toteutus

Lisätiedot

2021, PIRELY/2237/2014

2021, PIRELY/2237/2014 31.3.2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.pirkanmaa @ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014 31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E25480.10 Turku 3.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT

TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT Sisällysluettelo 1. Muut palvelut -työryhmä / väliraportti... 2 2. Työryhmän organisointi ja työskentelytapa... 2 3. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevan palvelun tai teeman

Lisätiedot

JULKILAUSUMA...4. Uusi toimintaympäristö...6. Viisi toiminnan aaltoa Itämeren hyväksi...10 1. KANSAINVÄLINEN JA VALTAKUNNALLINEN NÄKÖKULMA...

JULKILAUSUMA...4. Uusi toimintaympäristö...6. Viisi toiminnan aaltoa Itämeren hyväksi...10 1. KANSAINVÄLINEN JA VALTAKUNNALLINEN NÄKÖKULMA... Helsingin ja Turun kaupunkien yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2014 2018 Sisältö JULKILAUSUMA...4 Uusi toimintaympäristö...6 1. KANSAINVÄLINEN JA VALTAKUNNALLINEN NÄKÖKULMA...6 2. ITÄMERI-YHTEISTYÖN

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri

Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri Turun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2006 2013... 2 1

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ:.10 Turku, 16.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 15.1.2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VESIHUOLLON NYKYTILA... 4 2.1 YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA... 4 2.1.1 Asutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

AURINKOVOIMA AVUKSI VUOREKSESSA sivu 6

AURINKOVOIMA AVUKSI VUOREKSESSA sivu 6 ALANSA YKKÖNEN 5/2014 Antero Alenius uskoo kunnan elinkaarihankkeen laatuun. sivu 11 Pumppaamojen saneeraus parantaa energiatehokkuutta sivu 14 Ympäristönsuojelulaki uudistui valvonta osin maksulliseksi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Raporttiin nähtävilläolon jälkeen lisättyjen värien selitys: - punaisella pienempiä tekstikorjauksia - vihreällä lausuntojen ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 8.9.2010 (LUONNOS)

MÄNTSÄLÄN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 8.9.2010 (LUONNOS) MÄNTSÄLÄN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 8.9.2010 (LUONNOS) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 VESIHUOLLON TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 5 2.1 VÄESTÖNKEHITYS... 5 2.2 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 7 2.3

Lisätiedot

JÄTEVESIVIEMÄRISTÖN VUOTO- JA HULEVESIMÄÄRIEN ALUEELLINEN SELVITYS

JÄTEVESIVIEMÄRISTÖN VUOTO- JA HULEVESIMÄÄRIEN ALUEELLINEN SELVITYS JÄTEVESIVIEMÄRISTÖN VUOTO- JA HULEVESIMÄÄRIEN ALUEELLINEN SELVITYS Kohdeyrityksenä Jämsän Vesi Liikelaitos LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristötekniikan

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Muut palvelut / loppuraportti... 2 2. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 2 2.1 Ryhmän kokoonpano... 2 2.2 Sidosryhmävuorovaikutus...

Lisätiedot

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

JÄTEVESIVIEMÄRISTÖN TULVIMISEEN LIITTYVÄT VASTUUT SEKÄ VAHINKOJEN ESTO JA MINIMOINTI

JÄTEVESIVIEMÄRISTÖN TULVIMISEEN LIITTYVÄT VASTUUT SEKÄ VAHINKOJEN ESTO JA MINIMOINTI Mikko Siukkola JÄTEVESIVIEMÄRISTÖN TULVIMISEEN LIITTYVÄT VASTUUT SEKÄ VAHINKOJEN ESTO JA MINIMOINTI Diplomityö Tarkastajat: dos. Tapio Katko, TkT. Pekka Pietilä Tarkastajat ja aihe hyväksytetty osastoneuvoston

Lisätiedot

20.4.2011. Tässä loppuraportissa verrataan toteutunutta tilannetta ja lopputulosta hankesuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja arvioihin.

20.4.2011. Tässä loppuraportissa verrataan toteutunutta tilannetta ja lopputulosta hankesuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja arvioihin. 1/10 LOPPURAPORTTI UUSIA OSAAJIA ALALLE Vesihuollon alalletulokoulutuksen kehittäminen -projekti Johdanto Hankkeen tarkoitus Tässä loppuraportissa verrataan toteutunutta tilannetta ja lopputulosta hankesuunnitelmassa

Lisätiedot

Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6)

Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6) Päivämäärä 25.11.2010 Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6) SISÄLLYS Lyhenteet... 1 Yhteenveto... 2 Yleiset kommentit... 4 Kommentit vesihuoltolaista... 5 Yleiskommentit

Lisätiedot

Infoa Vesi ja Viemärilaitosyhdistyksen kehittämisrahaston tukemasta hankkeesta vesihuollon avoin automaatio

Infoa Vesi ja Viemärilaitosyhdistyksen kehittämisrahaston tukemasta hankkeesta vesihuollon avoin automaatio vesihuollon avoin automaatio, hankesuunnitelma 30.11.2009sivu 1 (10) Infoa Vesi ja Viemärilaitosyhdistyksen kehittämisrahaston tukemasta hankkeesta vesihuollon avoin automaatio Sisällysluettelo sivu 2.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA

HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA 28.12.2007 2 ESIPUHE Hulevesien hallinta liittyy kaupungin organisaatiossa usean hallintokunnan toimialaan keskeisesti, jolloin hulevesien hallintaa koskevia yhteisesti

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa Kuluttajien energianeuvonta Seuranta ja vaikutukset eneuvonta.fi Viestintä ja markkinointi Energiatyöohjelma, B-osa Loppuraportti, 1.1. 31.12.2014 Kesäkuu, 2015 Energiatyöohjelma 2014: Osa B 10.6.2015

Lisätiedot

Vesistölämpö 5/ 2008. tietää. sivu 55 ALANSA YKKÖNEN. sivu 6. sivu 6 YMPÄRISTÖTEKNIIKKA 08 10. 12.9.2008 VIRALLINEN MESSULUETTELO KESKIAUKEAMALLA

Vesistölämpö 5/ 2008. tietää. sivu 55 ALANSA YKKÖNEN. sivu 6. sivu 6 YMPÄRISTÖTEKNIIKKA 08 10. 12.9.2008 VIRALLINEN MESSULUETTELO KESKIAUKEAMALLA ALANSA YKKÖNEN 5/ 2008 Vesistölämpö on Lakeuden urheilu-etappopistolle hallitsee hyvä ratkaisu, lietelogistiikan, Marko Ruti Satu sanoo. Suomijoki tietää. sivu 55 sivulla 36 Haja-asutus korjaa laiskasti

Lisätiedot