Jätevesien vesistöriskin hallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätevesien vesistöriskin hallinta"

Transkriptio

1

2 Jätevesien vesistöriskin hallinta Vantaan II tulvaseminaari Tulvariskialueiden monimuotoinen maankäyttö Tommi Fred

3 Jätevesien viemäröintijärjestelmä pääkaupunkiseudulla Tommi Fred, Jätevedenpuhdistus

4 Jätevesiylivuodot Viemäriverkko, pumppaamot ja puhdistamot on suunniteltu siten että häiriötilanteessa jätevesi ohjautuu vesistöön ylivuotorakenteiden kautta Ylivuoto on hätäkeino välttää vauriot kiinteistöille, kaupunkirakenteelle sekä jätevesiverkon laitteistoille Ylivuotorakenteet ovat keskeinen osa turvallista viemäröintijärjestelmää Tommi Fred, Jätevedenpuhdistus

5 Yleistä ylivuodoista Poikkeustilanteiden jätevesiylivuodot ovat viimeaikoina synnyttäneet voimakasta keskustelua lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa Negatiivisesta julkisuudesta huolimatta pyritty avoimeen tiedottamiseen HSY tiedottaa poikkeukselliset jätevesiylivuodot on aina välittömästi sekä sähköpostitse viranomaisille että HSY:n verkkosivuilla Ylivuodot Viikinmäen toimintaalueella on laskettu osaksi puhdistamon tulosta vuodesta 2009 HSY Vesihuolto / Tommi Fred

6 Vantaanjoen jätevesiylivuodot Ylivuotoja syntyy poikkeustilanteissa kovan sateen, lumen sulamisen tai laiterikon yhteydessä, jolloin puhdistamatonta jätevettä valuu vesistöön HSY selvitti jätevesiylivuotojen nykytilaa ja keinoja ylivuotojen vähentämiseksi yhdessä alueen vesihuoltolaitosten ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa Työ toteutettiin haastattelemalla vesilaitosten edustajia ja asiantuntijoita JÄTEVESIYLIVUOTOJEN SYYT JA MÄÄRÄT VANTAANJOELLA VUONNA 2010 lumensulami nen sähkökatko rankka -sade teknin en vika muu YHT Jätevesipäästöt verkostosta ja pumppaamoilta, m³ Jätevesipäästöt jätevedenpuhdistamoilta, m³ YHTEENSÄ, m³ HSY Vesihuolto / Tommi Fred

7 Ylivuotojen syyt HSY-alueella Ylivuotoja tapahtuu sekä verkostossa että pumppaamoilla Erillisviemäröidyllä alueella yleisin syy on pumppaamon toimintahäiriö Verkostossa jätevesipäästöjä sekä tukkeumista että viemärin vaurioista johtuen Huippuvirtaamatilanteissa syynä voi olla myös kapasiteettivajaus pumppaamolla tai verkostossa Helsingin kantakaupungin sekaviemäröidyllä alueella kapasiteetista johtuvia ylivuotoja oli tarkastelujaksolla m 3 (josta 5 % jätevettä eli vertailuarvona m 3 ) Ylivuoto Toiminta Kapasiteetti Kohde Kaupunki (m3) häiriö vajaus Riistatie, JVP57 Espoo 5 x Rusthollarinkatu 9, JVP10 Espoo x x Kuusiniemi 6, JVP 36 Espoo x Haapaniementie Espoo 200 x Markkinakatu Espoo 150 x Arttelikuja 5 Espoo 60 x Hyljekoukku 3 Espoo 60 x Hyljelahti Espoo 50 x Tyrskyranta 4, JVP45 Espoo 50 x Reviisorinkatu 6 Espoo 15 x Kolmirannantie, JVP 110 Espoo 12 x Mätäpuro (Kivihaan kohdalla) Helsinki 15 x Pukinmäen pumppaamo Helsinki 840 x Tavastkullantien risteys, jvp Vantaa 900 x Pitkäsentien jvp Vantaa 5 x Vantaan pumppaamot Vantaa 120 x x Yhteensä Kohde Kaupunki Ylivuoto (m3) Toiminta häiriö Kapasiteetti vajaus Perkkaan puisto Espoo 10 x Hirvisuontie 2 Espoo 20 x Koukkutie, JVP35 Espoo 70 x x Kuusiniemi 6, JVP 36 Espoo 30 x Engelin Puistotie, JVP154 Espoo 64 x x Kolmirannantie, JVP110 Espoo 6 x Kuninkaankartano, JVP125 Espoo 10 x Histantie 6, JVP193 Espoo 15 x Rusthollarinkatu 9, JVP10 Espoo 100 x Hylkeenpyytäjäntie 6, JVP52 Espoo 30 x Lasihytti, JVP59 Espoo 30 x Leppäsillantie, JVP29 Espoo 30 x Pukinmäen pumppaamo Helsinki x Mustikkamaan uimaranta Helsinki - x Vänrikinkuja 1 Vantaa 20 x Askiston pumppaamo Vantaa 80 x Miekkatie 39 Vantaa 100 x Katriina, Knaapinkuja 12 Vantaa 90 x Ylästöntie Vantaa 60 x Ollaksentien jvp Vantaa 227 x Jokivarren pumppaamo Vantaa 490 x x Yhteensä 8 982

8 Toimintahäiriöistä aiheutuvien ylivuotojen vähentäminen erillisviemäröidyssä verkossa Viemäreiden saneeraukset Toimintahäiriöiden vähentäminen Pumppaamoiden saneeraukset Toimintavarmuuden parantaminen Mallipumppaamo (MAKERA-hanke) Toimintavarmuuden parantaminen ja kapasiteetin kasvattaminen Suutarilan ja Pukinmäen pumppaamot Uuden pumppaamoiden seuranta- ja ohjausjärjestelmän käyttöönotto Seurannan parantuminen, häiriöihin reagointi Virtaamatiedon tuottaminen Toiminnalliset muutokset Parhaat toimintakäytännöt (Makera-hanke) Hankkeet voidaan toteuttaa nykyisen investointiohjelman puitteissa

9 Toimenpiteet erillisviemäröidyn alueen kapasiteetista johtuvien ylivuotojen vähentämiseksi Kapasiteetin kasvattaminen selkeästi tunnistetuissa kohteissa Engelin puistotie Jokivarsi Muiden mahdollisten ongelmakohteiden tunnistaminen Virtaamatiedon tuottaminen Verkostomallin rakentaminen Kapasiteettitarkastelut Vuotovesien vähentäminen Verkostosaneerauksen kohdentaminen Kiinteistöjen tonttijohtojen saneeraus

10 MAKERA-hanke Toteuttajina HSY, KUVES, VHVSY, Vesihuoltolaitokset: Riihimäki, Hyvinkää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää Kesto 2 vuotta ( ) Kokonaisbudjetti Maakunnan kehittämisraha Suomen Vesilaitosyhdistyksen rahoitus Raimo Inkinen

11 MAKERA-hanke 1. Jätevesipäästöjen vähentämisen visio ja strategia 2. Parhaat käytännöt pumppaamoilla 3. Viestintäkampanja 4. Koulutuspilotti 5. Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen (kalastus) Raimo Inkinen

12 Tulvatilanteet Ilmastonmuutoksen myötä sateiden ja äärimmäisten sääilmiöiden oletetaan yleistyvän Viemäritunneleita käytetään jäteveden tasaamiseen Keskeistä on saada hulevedet pois viemäriverkostosta Sään äärevöityminen lisää ylivuotoja, mikäli ennakoiviin toimiin ei ryhdytä HSY Vesihuolto / Tommi Fred

13 Sekaviemäröity verkko / ylivuotopisteet

14 Toimenpiteet sekaviemäröidyn verkon ylivuotojen vähentämiseksi Kohde Vain osalle ylivuotokohdista löydetty investointeihin perustuva ratkaisumalli Esitetyt ratkaisut vähentäisivät ylivuodot normaalina vuonna noin puoleen Putkikokoa kasvattamalla ei saavuteta aina haluttua lopputulosta Kokonaisvaltainen sekaviemärialueen suunnitelma on laadittava ennen investointipäätöksiä, tarkastelussa huomioitava tunneliratkaisut laajemminkin HSY:n nykyinen investointiohjelma ei sisällä merkittäviä toimenpiteitä sekaviemäröidyn alueen ylivuotojen vähentämiseksi Muita toimenpiteitä Sekaviemäröinnin erottaminen uudelleen rakennettavilla alueilla sekä saneerausten yhteydessä Sekaviemäröinnin mitoitusohjeen tarkistaminen Keskustan tulvatunnelin rakentaminen n m Herttoniemen verkoston kapasiteetin nosto n. 450 m (800B/1000B -> B) Mäkelänkadun verkoston kapasiteetin nosto n. 550 m (700B/800B/1100B -> B) Merikannontien verkoston kapasiteetin nosto n. 310 m (1400B - > B) Töölönlahden verkoston kapasiteetin nosto n. 280 m (500suj/600B -> B) sekä Ylivuotovesien ohjaaminen Mäntymäen pumppaamolle tai uusi yhteys Rajasaarentien tunneliin (uusi yhteys 1600B ja pystykuilu) Hietalahdenrannan verkoston kapasiteetin nosto n. 600 m (900/650suj/1200B -> 1400B/2000B) Munkkiniemen pumppaamon saneeraus ja kapasiteetin nosto (80 l/s -> n. 400 l/s) Vaikutus ylivuotaneeseen asumisjätevesimäärään tarkastelujaksolla Sekaviem äriveden ylivuotomäärä kohteessa v Sekaviemär iveden ylivuotomäärä kohteessa v Kustannusarvio (alv 0%) [m 3 ] [m 3 ] [milj. ] - 100% ,0 milj % ,2 milj % ,7 milj % ,3 milj % ,0 milj % ,5 milj % ,0 milj. YHTEENSÄ ,7 milj.

15 Toimenpiteet puhdistamoilla Viikinmäen puhdistamon 9. linja Rakennustyöt alkaneet, valmis kesällä 2014 Lisää puhdistamon biologisen osan kapasiteettia Investointi noin 10 M Blominmäen puhdistamo Yksityiskohtainen suunnittelu alkamassa, valmis 2020 Käsittelee Espoon, Vantaan länsiosien ja Kirkkonummen jätevedet Lisää puhdistuskapasiteettia ja parantaa puhdistustehokkuutta Investointi noin 280 M Raimo Inkinen

16 Ylivuotojen hallinnan haasteet Laaja ja ikääntynyt infrastruktuuri Verkoston saneeraustasoa on kasvatettu, mutta kokonaisuus on laaja ja kohteita on erittäin suuri määrä Nykyisellä saneeraustasolla tilanne ei nopeasti muutu Kyseessä suuri taloudellinen panostus HSY käyttää viemäriverkoston sekä puhdistamoiden saneerauksiin ja kapasiteetin kasvattamiseen yli 600 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana Kyseessä tekniset järjestelmät Laitteistojen varajärjestelmiin, seurantaan ja hälytyksiin on panostettu, mutta kaikkia vikoja ei voida ennakolta estää Alueella siirretään ja käsitellään suuria jätevesimääriä, vesistöt sen sijaan ovat suhteellisen pieniä Tommi Fred, Jätevedenpuhdistus

17 Yhteenveto Häiriötilanteista johtuvien ylivuotojen vähentämiseksi on useita hankkeita käynnissä ja ne voidaan toteuttaa esitetyn HSY:n investointiohjelman puitteissa Erillisviemäröity verkko edellyttää systemaattista tarkastelua mallinnuksen avulla Sekaviemäröidyn verkon ongelmakohteet ovat tiedossa, mutta kokonaisvaltaisen ratkaisun puuttuessa ei tarkkoja kustannusarvioita ole vielä käytettävissä Ylivuotojen vähentäminen huomioidaan jatkossakin HSY:n investointiohjelmaa päivitettäessä Hulevesien erottelu ja verkoston saneeraus keskeisessä asemassa huipputilanteisiin varautumisessa

Tilinpäätös 2014. HSY:n hallitus 20.3.2015

Tilinpäätös 2014. HSY:n hallitus 20.3.2015 Tilinpäätös 2014 HSY:n hallitus 20.3.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun

Lisätiedot

VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI RAPORTTI 11.4.211 HSY Vesi, Tampereen Vesi, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Työn tausta ja tavoite... 2 1.2 Toimintaympäristö ja

Lisätiedot

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSY:n hallitus 17.10.2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

Vesihuoltoalan kehitystarpeet

Vesihuoltoalan kehitystarpeet esihuoltoalan kehitystarpeet uomessa 08.10.2012 Erkka Ryynänen, Riikka Lehti, Tuomas Raivio Gaia Consulting Riku ahala, Aalto Yliopisto isällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 2 Hankkeen toteutus

Lisätiedot

JÄTEVESIVIEMÄRISTÖN TULVIMISEEN LIITTYVÄT VASTUUT SEKÄ VAHINKOJEN ESTO JA MINIMOINTI

JÄTEVESIVIEMÄRISTÖN TULVIMISEEN LIITTYVÄT VASTUUT SEKÄ VAHINKOJEN ESTO JA MINIMOINTI Mikko Siukkola JÄTEVESIVIEMÄRISTÖN TULVIMISEEN LIITTYVÄT VASTUUT SEKÄ VAHINKOJEN ESTO JA MINIMOINTI Diplomityö Tarkastajat: dos. Tapio Katko, TkT. Pekka Pietilä Tarkastajat ja aihe hyväksytetty osastoneuvoston

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Uusi jätevedenpuhdistamo. Blominmäkeen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Uusi jätevedenpuhdistamo. Blominmäkeen Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Uusi jätevedenpuhdistamo Blominmäkeen Espoon Blominmäen uusi jätevedenpuhdistamo rakennetaan maan alle louhittavaan luolastoon, jonne

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto 1 Vuosikertomus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto isältö Toimitusjohtajan katsaus Puhtaasti parempaa arkea Vesihuolto Jätehuolto Seutu-

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 1/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/10

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 1/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/10 KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 1/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/10 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS Aika: 12.1.2011 klo 17.00 18.35 Paikka: Läsnä: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta Lausunto 1 (9) Päiväys 22.3.2013 Dnro 96/10.107.1072/2013 Maa- ja metsätalousministeriö kirjaamo@mmm.fi Viite: lausuntopyyntönne MMM039:00/2008/11.2.2013 Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010 MYNÄMÄEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: 21984YV00 Turku, 05.05.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23253.10 Turku, 06.09.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Elämme puhtaasti vedestä

Elämme puhtaasti vedestä Elämme puhtaasti vedestä Vesihuolto on kuntien vastuulla Haaste kuntapäättäjille Kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten turvaaminen tulevaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös.

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös. Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 214 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.214 Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Helsinki 2014

Vuosikertomus 2013 Helsinki 2014 Vuosikertomus 2013 Helsinki 2014 Kannen kuva Vappu Ormion suunnittelema yhdistyksen juhlajuliste. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO...3 2. YHDISTYKSEN.JÄSENISTÖ...4 3. HALLINTO...5 3.1 Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 LIITTEET: 9-18 Ympäristöraportti 19-23 Taksat 24 Keskeisiä

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset Toteutuminen vuosina 2012 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Lisätiedot

tarkastelu Tiivistelmä HSY:n hallitus 27.2.2015

tarkastelu Tiivistelmä HSY:n hallitus 27.2.2015 Vesiosuuskuntien tarkastelu Tiivistelmä teknistaloudellinen HSY:n hallitus 27.2.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental

Lisätiedot

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti.

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. paras! Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi Puh. 029 006 160 www.lining.fi

Lisätiedot