UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA"

Transkriptio

1 ES ESITYS 8 1/2012 UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA 1

2 ESITYS nro 16 1/2012 julkaisija Todellisuuden Tutkimuskeskus Esitystaiteen keskus Puhdistamo / Suvilahti Kaasutehtaankatu Helsinki päätoimittajat Tuomas Laitinen, Saara Hannula, Pekko Koskinen toimitus Leena Kela, Elina Latva, Katariina Numminen, Pilvi Porkola, Janne Saarakkala ulkoasu Ville Tiihonen painopaikka ArtPrint Todellisuuden tutkimuskeskus on vuonna 2001 perustettu taiteilijakollektiivi, joka keskittyy todellisuuden taiteelliseen tutkimukseen ja etsii uusia esitysmuotoja ESITYS on Kultti ry:n jäsen ESITYS.TODELLISUUS.FI VUOSITILAUS 4 NROA 28 TILAUKSET NETISTÄ Pääkirjoitus...> Utooppinen todellisuus...4 Saara Hannula, Tuomas Laitinen, Pekko Koskinen Utopian tyhjennys...7 Robert Kocik Kirje Utopialle...8 John Jordan Kansa on utopia...14 Aleksi Neuvonen Ajan taidetta kutomassa...18 Erin Manning Reversible Destiny Healing Fun House Finland...22 Madeline Gins & Saara Hannula Kohti parempaa maailmaa...24 Pilvi Porkola työpäiväkirja...26 Eero Yli-Vakkuri kokemuksia, keskusteluja, dokumentteja Kriitikon muotokuva III: Kriitikko journalismin ja taiteen rajalla...28 Otso Kantokorpi Sokea ohjaa sokkoa...30 Sanna Uuttu Teatterikäsikranaatti Janne Saarakkala Kirkon ja pörssin välissä on huuto...34 Mikko Räty Lukupiiri: Kuunnelmissa matkustetaan kohti emotionaalista totuutta...38 Maria Säkö Suomen kirjeenvaihtaja: Vaasan nykytaiteen etuvartioasema...42 Janne Saarakkala Ikoni: Minä ja Marx...46 Miko Kivinen KÄYTÄNNÖN UTOPIAT Utopiat ovat esityksiä mahdollisista maailmoista ehdotuksia siitä mitä voisi olla. Ne asettuvat jonnekin taiteen, yhteiskunnallisen analyysin ja poliittisen manifestin välimaastoon. Perinteisesti ne ovat kirjallisia kokonaisesityksiä ja elävät lähinnä kansiensa välissä. Mitä annettavaa niillä on esitykselle, tai maailmalle ylipäätään? Tämä perinteinen tapa ymmärtää utopia elää murroskautta. Suuri, kokonaista yhteiskuntaa kuvaava visio on liian iso palanen nyky-yhteiskunnan palapeliin sovitettavaksi, ja sen käytännön anti jää vähäiseksi. Utopian käsitteestä onkin viime vuosikymmeninä ilmaantunut monia uudelleenarviointeja. Niiden keskeisenä teemana on utopian todellistaminen, käytännön utooppisuus. Tätä murrosta heijastellen, tämän numeron lähtöajatus on kääntää utopia ympäri. Se ei katso utopioita lintuperspektiivistä, ylhäältä alas, kuten perinteiset utooppiset visiot tapaavat tehdä. Sen sijaan, se tutkii utopiaa ruohonjuuritasolta, alhaalta ylös: miten utopia voisi kasvaa käytännön kokeiluista, vuorovaikutuksesta arkitodellisuuden kanssa ja edetä askel askeleelta kohti toisenlaista maailmaa. Visio utopiasta asettaa päällekkäin todellisen ympäristön ja fiktion, arjen ja teoksen. Tästä näkökulmasta katsoen, utopia heijastelee vahvasti juuri esityksen olemusta. Pyysimme siksi taiteilijoita ja muita visionäärejä avaamaan omia käytännön utopioitaan. Halusimme avata taiteen ja muun yhteiskunnan rajapintaa; etsimme tahoja, jotka toimivat tuon rajan eri puolilla. Annoimme heille kolme näkökulmaa: oman työn suhde utopian käsitteeseen, visio siitä mihin oma työ voisi äärimmillään viedä sekä konkreettisia tekoja joilla visio tämä voisi toteutua. John Jordan toteaa: Utopia on arjen harjoittamista, tai ei mitään, Erin Manning pyrkii luomaan sellaisia kohtaamisen tapoja, jotka uudelleen määrittävät olemassaolon reunaehdot ja Aleksi Neuvonen luopuisi yhteiskunnan perustavimmasta työnjaosta. Entä sinä? Tuomas Laitinen, Pekko Koskinen, Saara Hannula 2 3

3 Todellisuuden tutkimuskeskus rakentaa seuraavat kaksi vuotta utooppista todellisuutta. Tavoitteenamme on luoda uudenlainen suhde ihmisen ja hänen ympäristönsä välille - kun lähestymme todellisuutta utooppisesti, ympäröivä maailmamme hahmottuu ensisijaisesti materiaalina, muokkauksen aineksina. Tarjoamme mahdollisuuden luoda uusia arkielämän muotoja: tapoja, rakenteita, tekniikoita, yhteisömuotoja, palveluja, olotiloja ja tilanteita jotka UTOOPPINEN TODELLISUUS kurottavat olemassa olevan yli, kohti utopiaa. Näin kuka tahansa voi muokata elämää itseään kuten taiteilija muokkaa teostaan. Alla kaksi mahdollista kehystä utooppiselle ajattelulle, niistä syntyneen keskustelun fragmentteja sekä kaksi käytännön tekojen sarjaa, joilla tuota ajattelua voi toteuttaa. UTOOPPiNEN TRIALOGI: Otoksia kehitysprosessista Utopian esitys... Pyrimme tilanteeseen, jossa ihmiset ovat tietoisia oman elämänsä ja yhteiskunnan kantavista rakenteista ja luovat niitä jatkuvasti, mahdollisen ja mahdottoman rajoja kyseenalaistaen. Suhde maailman luomiseen on aktiivinen: jokainen on muutoksen agentti......hankkeemme ei pyri kohti tietynlaista maailmaa; se ehdottaa uudenlaista suhdetta maailmaan... EHDOTUS 1: Utopia vielä olemattoman maailman esityksenä Utopia on esitys maailmasta, jota ei vielä ole. Kun muutamme todellisuuden utooppiseksi, luomme jännitteen syntymättömän ja jo läsnä olevan välille. Utopia on jotakin vielä saavuttamatonta ja olematonta, joka tulee olevaksi ajattelun ja tekojen kautta. Tehtävänämme on pysyä alati valppaana ja hereillä suhteessa tähän olemattomuuteen. Samalla rohkaisemme muita ottamaan rohkeampia askelia ja rakentamaan mahdollisia maailmoja ennalta määrätyn, sovitun ja jo eletyn arjen rinnalle. Utooppinen todellisuus ei merkitse meille täydellistä maailmaa tai yhdenmukaista kokonaisuutta vaan ennen kaikkea havaitsemisen ja kokemisen tavan muutosta, jonka myötä myös havaittu todellisuus muuttuu. Todellisuudesta tulee utooppinen, kun siihen suhtaudutaan kuin utopiaan. Utooppinen maailmasuhde asettaa yhteiskunnan alituiseen ja kuplivaan muutoksen tilaan. Kasautuessaan havainnon muutokset luovat uusia tapoja, jotka puolestaan luovat uutta arkea. Utooppinen todellisuus on määritelmällisesti keskeneräinen: todellisuuden muoto, joka on jatkuvassa muutoksen tilassa. Muutoksen saa aikaan utopian ja vallitsevan todellisuuden yhteentörmäys. Tuo muutoksen tila pyrkii kohti utopiana esitettyä maailmaa. EHDOTUS 2: Utopia tulevaisuutena Utopian käsite mahdollistaa arkitodellisuuden ja fiktion ristisiittämisen. Jos sovellamme utooppista asennetta systemaattisesti, saamme siitä välineen asioiden nykytilan uudelleen arvioimiseen ja muokkaamiseen. Näin sovellettuna, utopia tarjoaa sekä rikkaamman että osuvamman lähestymistavan kohti edessämme olevaa aikaa, perinteiseen ajatukseen tulevaisuudesta verrattuna. Tuleva on ihmisen näkökulmasta aina fiktiivinen projektio olettamus, kuvitelma. Se on meille enemmänkin mahdollisuuksien avartama tila, valintojen ja niiden strategioiden kenttä, kuin varsinainen ajan kulku. Ennen aikaan ajautumista voimme vain arvailla sen polkuja. Katsoessamme kohti tulevaa olemme siis aina utooppisen tilan äärellä: edessämme on vain pilvilinnoja, olivatpa ne kuinka totisesti ajateltuja tahansa. Utopian tarjoamaa pohjaa voikin soveltaa kokonaisvaltaisena mallina suhteestamme tulevaan. Se määrittää ihmisen position uudelleen: hahmotus ottaa paikkansa havainnoinnin kumppanina, ja kuvittelu astuu elintärkeäksi prosessiksi aistimisen rinnalle. Meidän täytyy kuvitella, ajatella utopian kautta, jotta voimme ylipäätään toimia. Kyseen alle: arvoistamme... On silti syytä kysyä, miksi haluamme saada aikaan muutosta: Onko lähtökohtana se, että maailma voisi olla jotakin enemmän tai parempaa, vai se, että muutos sinänsä on tarpeellista, oli se sitten mitä tahansa? Jos kyse on jälkimmäisestä, miksi muutos on mielestämme tarpeellista, ja miksi ihmiset pitäisi saada ajattelemaan todellisuutta toisin?.. Täyttä avoimuutta ja arvovapautta ei ole olemassa, eikä se ole edes toivottavaa. Sikäli olisi parempi tunnistaa meidän toimintaamme ja ajatteluamme ajavat arvot ja lausua ne myös... ääneen... Painopisteitä ja vertauksilla maalailua... Mielestäni tässä on kysymys ilmaisun suuntauksesta: painopiste on käsittelyn tavoissa ja tekniikoissa, itse asian julistamisen sijaan. Tämä mahdollistaa otollisuuden tilanteesta toiseen, ilman oletusta määränpäästä. Arvojen julistus on aina vetoomus valtaan, ehdotus siitä, että toinen omaksuisi esitetyn näkemyksen... Tilannetta voi havainnoida vanhan vertauksen kautta: haluaako ihmisille antaa kalan vai opettaa heitä kalastamaan. Jos kyse on... kalastuksesta ja sen harjoittelusta, ei tiettyyn paikkaan vieminen ole lähestymistavalle keskeistä tärkeintä on että osaisi kalastaa, missä onkin ja mihin meneekin... Arvojen kaiken kattava verkko... Ei ole yleistä kalastamista, jo pelkkä kalastamaan ryhtyminen sisältää arvoperspektiivin. Toki jokainen kalastaja joutuu arvioimaan tilanteen itse, mutta silti opettaja luo tietynlaista maailmaa, joka sisältää tietynlaisia arvoja sekä kalastamisen opettamisella itsellään että tavalla jolla sen tekee. Jokainen teko on myös kannanotto siitä, mitä pitäisi tehdä, vaikka tekniikan arvoa pidettäisiinkin suurempana kuin arvon arvoa... Verkossa pyristelyn strategiasta...arvoista puhdasta ilmaisua ei voi olla, mutta se ei tarkoita että asioiden esittämisen täytyy tähdätä lopputuloksen esiintuontiin. Voisin väittää, että yksi perinteisen utopiamallin perusongelmista piilee valmiissa arvomaailmoissa ja niiden määränpäällisyydessä: nämä utopiat esittävät tietynlaisen vision, mahdollisuuksien kirjon avartamisen sijaan. Näen lopputuloksien määrittelyn, ny-... kymaailman monitahoisuuden edessä, Don Quijoten strategiana, vääjäämättömänä epäonnistumisena. Otollisemmaksi suunnittelun aiheiksi koen utooppinen kynän, sahan, puukon tai klarinetin: työkalun, jonka avulla voimme laajentaa näkemyksemme kenttää, omaksuen näin utooppisen asenteen suhteessa nykytilaan. Tiettyjä määränpäitä, varsinkaan laajemmassa skaalassa, en ennalta määrittäisi ei enää, ei tässä maailmassa... Persoonallisen vastarinnan tukikohta...rakastan päämäärää. 4 5

4 KÄYTÄNTÖ: Kuusitoista askelta kohti utopiaa Robert Kocik (s. 1954) on amerikkalainen arkkitehti, taiteilija ja runoilija. Hän on tutkinut vuosikymmenten ajan neurologiaa, vaihtoehtolääketiedettä sekä rakennetun ympäristön ja puhutun kielen vaikutusta kehoon. Työssään Kocik pyrkii luomaan ja toteuttamaan puuttuvia yhteiskunnallisia palveluita mm. suunnittelemalla ja rakentamalla rakennuksia, installaatioita ja ääniteoksia, jotka tavalla tai toisella kääntävät maailman nurin. Askelia ulospäin Nämä askeleet otimme ohjeiksemme Utooppisen todellisuuden rakentamiseen. Askeleet ovat jatkuvan uudelleenarvioinnin alla. Rakenna utooppisen ajattelun mahdollistava käsitteellinen 1. alusta ja sille toiminnallinen kehys. Aseta toiminnan päämääräksi todellisuuden muuttaminen 2. utooppiseksi. Rakenna utooppista todellisuutta luova heterogeeninen 3. yhteisö, joka tuo eri ideoita, arvomaailmoja ja suunnitelmia yhteen ja luo siltoja niiden välille. Rohkaise yhteisöä ja muita ihmisiä tarkastelemaan sekä 4. omaa elämäänsä että ympäröivää yhteiskuntaa uusin silmin ja mielin, vailla arjen, rutiinien ja konventioiden painolastia. Tarjoa kaikille tilaisuuksia jakaa ajatuksia muiden kanssa ja 5. toteuttaa ideoita käytännössä. Kokoa ja jaa tekniikoita, joiden avulla utooppista maailmasuhdetta on helpompi rakentaa ja pitää yllä. 6. Pidä utooppista maailmasuhdetta yllä julkisuudessa ja rohkaise yhteiskunnallisen vallan pitäjiä omaksumaan se ja so- 7. veltamaan sitä yhteiskunnan rakenteissa. Organisoi taiteen, tieteen, tekniikan ja kaikkien mahdollisten muiden alojen ammattilaisia luomaan utooppista todel- 8. lisuutta, eli suunnittelemaan ja rakentamaan käytännön mahdollisuuksia sen toteutumiselle. Askelia sisäänpäin Nämä askeleet ovat mahdollisuuksia sinulle: ne ovat keinoja rikkoa arkielämän pinta, ja löytää reittejä sen tuolle puolen. Käytä niistä mitä haluat... tai liity seuraamme, tuomaan oma kädenjälkesi utooppiseen todellisuuteen. Ovemme ovat auki. Harjoittele pysähtymään elämäsi äärellä, tarkastellen sitä 1. arjen reunalta. Kysy vaikkapa tunnin välein itseltäsi: Miksi olen tässä? Minne olen menossa? Aseta itsellesi täysin turhia ja vastuuttomia kuvitteluhetkiä, 2. vähintään kaksi päivässä. Hahmota kulloinenkin ympäristösi materiaalina, muovaamisen lähtökohtana: Mitä lisäisit tähän tilaan? Mitä muut- 3. taisit? Mitä toimintaa siihen haluaisit? Muovaa suhdettasi arjen tiloihin: kotiin, toistuviin reitteihin, keskeisiin mielentiloihin. Ota niihin tekijällinen näkö- 4. kulma: Mitä niiltä haluat? Miten käsikirjoittaisit niissä toiminnan? Luo itsellesi ohjaavia kysymyksiä ja hahmota niiden avulla 5. uusia polkuja elämääsi: Minkälaisen keskustelun haluaisit käydä? Kenen kanssa? Miten voisit käynnistää tällaisen keskustelun? Elämäsi rakentuu toistuvista rituaaleista, hampaiden pesusta ruokailun kaavaan. Yhdessä ne muodostavat uuden 6. taiteen kanvaasin: mahdollisuuden luoda teoksina uusia arjen tapoja. Luo elämäsi sekaan rituaaliteoksia, astuen näin arkesi tekijäksi. Tee kullekin päivällesi utooppinen visio. Kysy aamulla itseltäsi mitä kultakin päivältä haluaisit, ja miten haluaisit muut- 7. taa itseäsi. Hae päivän varrelta mahdollisuuksia visiosi toteuttamisen, ja tarkastele illalla tavoitteiden ja tapahtuneen suhdetta. Kokoa itsellesi elämisen manuaali. Millä tekniikoilla voit 8. maailmaa muovata? Mitkä välineet, lähestymistavat ovat elämäsi työstämiseen antoisia? Kokoa näitä kirjaksi joka on aina saatavillasi. Saara Hannula, Pekko Koskinen, Tuomas Laitinen Todellisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusvastaavat Utopian tyhjennys arkkitehti, runoilija Robert Kocik purot ja tähdet ovat sairaita. Hän tarkoittaa, että sairaus on sairasta. Utopian toteuttaminen on terveenä olemista. Utopia on tapa (kuten vallankumous). Se on vähin, mitä voimme pyytää. Kykenemättömyytemme kuvitella ja rakentaa maailma, joka on odotustemme tuolla puolen, estää meitä toteuttamasta sen, mitä toivomme, ja mitä kutsumme utopiaksi. Utopia perustuu yhteyden puutteeseen (suhteessa sekä toisiimme että utopiaan), joten se on yhtä hämmennystä. Sitä ei voida toteuttaa sen omilla ehdoilla (utopia on työkalu, ei se, joka käyttää työkalua). Utopia voidaan toteuttaa, kun se tyhjennetään. Lakkaa omistamasta itsesi. Lakkaa olemasta olemassa (se on vain tiellä). Silloin utopia ilmestyy paikalle odottamatta. Toteutuksen toteuttaminen on olla pilaamatta alkuperäistä olemista (utopiaa itsessään), joka on virtaa, ei kasaantumista tai tukkeutuneisuutta. Kun kyläläinen tuo lapsensa lääkäriin, hän ei sano lapseni on sairas ; hän sanoo me olemme sairaita tarkoittaen myös itseään. Hän tarkoittaa olevansa sairas, ja että sekä lääkäri että kylä ovat sairaita. Hän tarkoittaa, että hänen lapsensa, hän itse, lääkäri, kylä, metsät ja pellot ovat sairaita. Hän tarkoittaa, että hänen lapsensa, hän itse, lääkäri, kylä, metsät, pellot, Utopia on tapa (kuten vallankumous). Se on vähin, mitä voimme pyytää. Kykenemättömyytemme kuvitella ja rakentaa maailma, joka on odotustemme tuolla puolen, estää meitä toteuttamasta sen, mitä toivomme, ja mitä kutsumme utopiaksi. Utopia perustuu yhteyden puutteeseen (suhteessa sekä toisiimme että utopiaan), joten se on yhtä hämmennystä. Sitä ei voida toteuttaa sen omilla ehdoilla (utopia on työkalu, ei se, joka käyttää työkalua). Utopia voidaan toteuttaa, kun se tyhjennetään. Lakkaa omistamasta itsesi. Lakkaa olemasta olemassa (se on vain tiellä). Silloin utopia ilmestyy paikalle odottamatta. Toteutuksen toteuttaminen on olla pilaamatta alkuperäistä olemista (utopiaa itsessään), joka on virtaa, ei kasaantumista tai tukkeutuneisuutta. Kun kyläläinen tuo lapsensa lääkäriin, hän ei sano lapseni on sairas ; hän sanoo me olemme sairaita tarkoittaen myös itseään. Hän tarkoittaa olevansa sairas, ja että sekä lääkäri että kylä ovat sairaita. Hän tarkoittaa, että hänen lapsensa, hän itse, lääkäri, kylä, metsät ja pellot ovat sairaita. Hän tarkoittaa, että hänen lapsensa, hän itse, lääkäri, kylä, metsät, pellot, purot ja tähdet ovat sairaita. Hän tarkoittaa, että sairaus on sairasta. Utopian toteuttaminen on terveenä olemista. Robert Kocik (s. 1954) on amerikkalainen arkkitehti, taiteilija ja runoilija. Hän on tutkinut vuosikymmenten ajan neurologiaa, vaihtoehtolääketiedettä sekä rakennetun ympäristön ja puhutun kielen vaikutusta kehoon. Työssään Kocik pyrkii luomaan ja toteuttamaan puuttuvia yhteiskunnallisia palveluita mm. suunnittelemalla ja rakentamalla rakennuksia, installaatioita ja ääniteoksia, jotka tavalla tai toisella kääntävät maailman nurin. Utopian tyhjennys Robert Kocik arkkitehti, runoilija 6 7

5 KIRJE UTOPIALLE Perjantai 13. tammikuuta 2012 Parahin U... Miksi haluan kirjoittaa teille Utopiasta kirjeen muodossa? Miksen kirjoita tätä tarinana (yleisessä muodossa matkakertomuksena, scifinä jne.), tai manifestina (räjähdysalttiissa muodossa surrealismi, situationismi jne.) tai toiminnan kaavana (vaarallisimmassa muodossa fasismi, stalinismi jne.)? Koska kirjeet (ja tarkoitan nimen omaan kirjeitä, paperille kirjattuja, postimerkkien suutelemia, postilaatikkoihin laitettuja ja kädestä käteen vietyjä maiden ja merien ylitse) ovat kuin hyvät Utopiat, esiintyen niissä epävarmuuksien tiloissa, joista opimme ja muutumme. Kirjeet kirjoitetaan nykyhetkessä minä istun tässä, nyt, auringonsäteiden virratessa ikkunan läpi ja kirjoitan sinulle. Mutta sinä luet tämän jossain muualla, ainakin päivää myöhemmin ja kun sinä luet tätä, nämä sanat ovat muuttuneet minulle menneeksi, mutta ovat sinulle juuri tätä hetkeä. Utopiat, kuten kirjeet, sekoittavat aikaa, tuoden tulevan nykyhetkeksi ja toisin päin. Kun kirjoitan, hahmotan sinun olemustasi, mutta se on vain kuvitelma sinusta, poissaoleva sinä. Minä kirjoitan sinulle siellä mutta samalla itselleni täällä, nämä sanat ovat sekä dialogi että monologi. Tämä kirje on osoitettu sekä sinun fantasiallesi että sinulle todellisena henkilönä, meille yhdessä ja meille yksin. Utopiat, kuten kirjeet, sekoittavat kuvitellun (unelman siitä mikä voisi olla) ja toden (sen mikä on), mutta ennen kaikkea ne auttavat meitä unohtamaan erillään olomme. Utopian suurin haaste on varmasti kysymys siitä kuinka voimme elää yhdessä ja olla vapaita? Zapatistat, Chiapan naamioidut alkuperäiskapinalliset, jotka vastoin kaikkia todennäköisyyksiä ovat tekemässä unelmistaan arkista elämää, sanovat me olemme te ( we are you ). Nämä kolme yksinkertaista sanaa auttavat meitä ylittämään idean minästä ja eiminästä, yksilöstä ja kollektiivista, ne murentavat suuren myytin meidän itsenäisyydestämme, yksinäisyydestämme. Luonnolliseen maailmaamme syvästi juurtuneina, eläen yhdessä biodiversiteetiltään rikkaimmista ekosysteemeistä koko planeetallamme, Zapatistat kokevat elämän monimutkaisen keskinäisen riippuvuuden päivittäin, he kirjaimellisesti rakentuvat rikkaasta elämän verkosta, joka kutoo metsät toisiinsa. He tietävät että puu ei voi olla itsessään, yksinään. Puu ei voi vain olla, emmekä sinä ja minä voi vain olla, me olemme ja olemme aina olleet toisistamme riippuvaisia, sisäkkäisolentoja (inter-beings). Sinä ja minä olemme kietoutuneet tiukasti toisiimme ja tähän maailmaan, halusimme sitä tai emme. Kaikki on kanssakäymistä. Ehkäpä siis kirjoitukseni on rakkauskirje rakkauskirje Utopialle. Ei Utopialle täydellisenä paikkana, eikä Utopialle yleistason ratkaisuna meidän järjestelmälliseen kriisiimme ennemminkin Utopialle asenteena, elämäntapana ei suurena unelmana kaukaisessa tulevaisuudessa, vaan nykytopiana (nowtopia) 1, joka toteutetaan tässä hetkessä. Ei jonain, joka iskostetaan päältä päin vaan kokeiluina ruohonjuuritasolta. Tämä on kirje Utopioille, jotka alkavat arkemme teoista tervehdystapojemme yksityiskohdista, ruuankasvatuksemme erityispiirteistä, tavoista jolla muodostamme ryhmän, pienistä yksityiskohdista tavoissa, joilla kosketan sinua. Ehkäpä Utopia, kuten rakkaus, on yksinkertaisesti haaste antaa toisen olla todellisesti vapaa. Mutta haluan aloittaa varjosta, piirrosta pimeässä, joka on jo nyt keskuudessamme. Tiedätte hyvin, että tämä on historiallisen kriisin hetki. Ongelmamme on tyystin erilainen kuin aiemmin kohtaamamme silti, olemme kohtaamassa sitä kuin se olisi luonteeltaan samantyylinen kuin kaikki muutkin asiat. Tulevaisuus ei ole entisensä. Meidän Utooppinen mielikuvituksemme on kuihtunut apokalyptisten ennusteiden tukehduttavassa ilmapiirissä: ympäristökatastrofi, energian puute, leviävä sosiaalinen epätasa-arvoisuus, massoittuvat sukupuutot, ekonomiset romahdukset ja edessä siintävät sodat resursseistamme. On helpompi kuvitella maailman loppuminen kuin sen paremmaksi muuttaminen. Mutta Utopiaa tarvitaan juuri silloin, kun sen kuvittelu tuntuu mahdottomalta. Ei eskapistisena, täydellisenä Neverlandina, vaan alati läsnäolevana vatsanväänteenä, joka muistuttaa siitä, että meidän ei tarvitse hyväksyä tämänhetkisiä murusia. Aina on olemassa jotakin muuta, jota kohti mennä. Aina. Itse asiassa kohteita on juuri niin monta kuin kuvitelmiakin. Silti, piilotamme utooppiset unelmamme kauniiden kirjojen kansien väliin. Suojaamme niitä todellisuuden karkeilta haasteilta lempeän lyyrisillä lauseilla. Teemme mikromalleja taidegallerioiden seinien suojaan, turvassa niiltä jotka saattaisivat ne kiistää. Esitämme ne teattereissa, joissa verho aina lopuksi laskeutuu ja jokainen 1) Now kattaa Suomen nyt ja nyky- ilmaisut. Suoralta kädeltä nyttopia vaikuttaa suoremmalta käännökseltä, mutta käännöksessä valittiin käsitte nykytopia, näin nykyhetkeen viitaten. Suom. huom. Piirros: Richard Hougeuz Kuvat: Laboratory of Insurrectory Imagination 8 9

6 palaa takaisin arkensa normeihin. Hätätilassa et leiki Utopioiden kanssa, et teeskentele. Utopia on arjen harjoittamista, tai ei mitään. Ehkä me voisimme kutsua tätä harjoittamista nykytopianismiksi (nowtopianism), tulevaisuuden taiteeksi, joka esitetään nykyhetkessä, taiteeksi jota esitämme me kaikki, eivätkä egonsa ajamat erikoistaitajat, ei fiktiona joka erottaa vaan toimintana joka yhdistää. Nykytopianismi juurtaa itsensä koteihin ja toimistoihin, muovaa tapaamisemme ja kokoontumisemme, täyttää makuuhuoneemme ja keittiömme, suunnittelee juhlamme ja vastarintamme, järjestää kylämme ja kaupunkimme. Kunnianhimoisena rohkeudessaan muovata sosiaalisen maailmamme sotkuja, silti paikalliseen mittakaavaan ja sen sovelluksiin sitoutuen. Kuten 1800-luvun suuri radikaali, taiteilija ja aktivisti William Morris kirjoitti, tällainen taide kokoaa yhteen yksinkertaisten paikkojen voiman, eikä vain jää rikkaiden miesten asuinsijoille. Nykytopianismi ei pyri tekemään elämästä taidetta (esitellen sitä kulttuurin palatseissa), vaan käyttämään taiteeseen kuuluvaksi katsottuja prosesseja muuntamaan kokemuksia itse arkipäivän elämästä. Taidetta ei nähdä enää määränpäänä vaan välineenä, tapana tehdä asioita, tapana tehdä maailmojamme samalla taidolla ja nautinnolla, jonka taiteilija asettaa työhönsä. Taide on tekniikka todellisuuden rekonstruoimiseksi, ei metaforisesti vaan käytännössä, kädet savessa. Ateria, jonka syöt lounaaksesi on yhtä lailla materiaalia tälle harjoitukselle kuin se, miten ensi kerran rakastelet. Keskeistä tälle arkipäivän taiteen harjoittamiselle tulee olemaan syvä keskittyminen päivittäiseen toimintaamme, uppoutuminen tekemisen aktiin jotta, tanssijan lailla, jokainen askeleemme, hengenvetomme ja eleemme on tietoinen ja harkittu. Mikään ei ole enää automaattista, mikään ei ole enää vain tekemistä, teemme kaiken parhaamme mukaan, ja tekeminen synnyttää meissä nautintoa, palvellen elämää ympärillämme. Nykytopian funktio on tuoda täysi potentiaali ja yhteys jokaiseen tilanteeseen, avaten meidät ja tuoden meidät yhteen. Kuluttamisen autopilotti rohkaisee meitä rahan ja vallan rituaalien huolettomaan toistamiseen. Nykytopianismi sen sijaan herättää meidät turtuneisuudesta, pääoman puuduttavasta otteesta, estetisoiden elämän tuomalla kaikki aistimme takaisin kuolleista. Elääksemme radikaalisti erilaista elämää, meidän täytyy muuttaa ajattelutapojemme lisäksi kehomme tapoja tuntea. Meidän täytyy harjoittaa itsemme uusiin tarkkailun tapoihin, uusiin herkkyyksiin, jotka saavat meidät inhoamaan tylsän tuttuja, kapitalismia toteuttavia arkipäiväisiä toimintoja, niin ettemme pysty enää toteuttamaan niitä. Kierros teollisten, myrkyllisten ruokien täyttämässä supermarketissa tuntuu turismilta Auschwitzissa, matka tonneittain hiilidioksidia sylkevällä lentokoneella tuntuu samalta kuin tiputtaisi rypälepommeja köyhien niskaan. Halpojen vaatteiden ostaminen H&M:stä tuntuu samalta kuin lapsiorjat kyykistelisivät makuuhuoneittemme nurkissa. Tarvitsemme uudenlaisen herkkyyden, joka saa meidät järkkymään taloutta elämän sijasta korostavan järjestelmämme banaalista kauhusta, jotta olisimme valmiita jättämään sen taaksemme, valmiita sanomaan sille hyvästit. Ehkäpä tämä on lopulta jäähyväiskirje eikä rakkauskirje. * * * Yli kahden vuosikymmmenen ajan elin Lontoossa, seitsemän miljoonan ihmisen kaupungissa, monumentaalisessa koneistossa, joka on omistautunut pääoman tuotantolle ja sen levittämiselle. Kutsuin siellä harjoittamaani toimintaa taideaktivismiksi, suunnitellen luovia vastustamisen muotoja railojen avaamiseksi, jotta jälkikapitalistinen elämä voisi puskea itsensä esille. Nämä eivät olleet poliittisia performansseja, eivätkä politiikan kuvia, vaan projekteja, jotka sovelsivat luovuutta suoraan radikaaliin politiikkaan. Tämä tarkoitti soluttautumista luovaksi organisaattoriksi sosiaalisiin liikkeisiin Reclaim the Streetsistä The Alterglobalisation -liikkeeseen, Climate Campistä paikallisiin keskiluokkaistumista vastustaviin liikkeisiin liikkeistä tuli kanvaasi, näyttämö, materiaali. En ollut kiinnostunut tekemään taidetta, joka kuvittaisi maailman ongelmia, radikaalin politiikan inspiroimia performansseja tai poliittisia kampailuja esittäviä taiteellisia dokumenttifilmejä. Taide oli toimintaa toisten kanssa liikkeiden sisällä, tehden sen strategioista, työkaluista ja protestitaktiikoista niin kauniita ja poliittisesti tehokkaita kuin mahdollista. Tavoitteena oli tehdä radikaalista politiikasta seksikkäämpää kuin kapitalismista, tottelemattomuudesta syvästi houkuttelevaa ja vaihtoehtoisen elämän harjoittamisesta vastustamatonta. Joskus tämä tarkoitti tuhansien värikkäsiin naamioihin pukeutuneiden ihmisten koreografiaa kapitalisminvastaisessa karnevaalissa, synnyttäen luovaa kaaosta Lontoon talouden sydämessä. Joskus se tarkoitti taiteilijoiden ja aktivistien, insinöörien ja pyöräilyfanaatikkojen tuomista yhteen, muuntaen satoja hylättyjä pyöriä kansalaistottelemattomuuden välineiksi YK:n ilmastokokousta vastaan. Hautasimme kymmeniä veneitä (rommipulloineen) metsään, aarrekarttojen avulla löydettäväksi ja kapinallisregatassa alas jokea purjehdittavaksi, sulkeaksemme hiilivoimalan. Keksimme uusia kansalaistottelemattomuuden muotoja, kuten klovniarmeijan metodologian, joka levisi ympäri maailmaa tullen osaksi 1900-luvun protestikulttuurin peruskuvastoa. Keinot ja päämäärät eivät koskaan olleet erillisiä toisistaan. Tässä mielessä toteutukset olivat utooppisia, käyttäydyimme kuin olisimme jo vapaita, luoden toiveittemme maailmaa nykyhetkessä ja jokainen projekti toimi ilman johtajia tai ohjaajia. Me sovelsimme vaakata- Still-kuva John Jordanin ja Isabelle Fremeauxin elokuvakirjasta LES SENTIERS DE L utopie (La Decouverte, 2011). La r.o.n.c.e.:ssa pidettiin syyskuussa 2011 taidetta, aktivismia ja permakulttuuria käsitellyt THINK LIKE A FOREST -työpaja

7 son organisaatiorakenteita, päättäen asioista yhteisesti, pyrkien vähentämään ekologista jalanjälkeämme niin paljon kuin mahdollista ja painottamaan aina nautintoa ennen taloudellista voittoa. Mutta jotain oli pielessä. Elämä tuntui sarjalta lyhyitä ja kestämättömiä projekteja, jotka eivät koskaan kiinnittyneet elämäämme kokonaisvaltaisella tavalla. Suuressa metropolissa eläessä on hankala palauttaa keho aisteihinsa, hankala kieltäytyä kulutuskulttuurin houkutuksilta, hankala elää elämän joka alueella esteettisesti ja eettisesti. Lontoon mielipuolinen koko, sen läpitunkeva valvonta, sen irrallisuus luonnon järjestelmistä, nopeus ja ylistimulaatio, sen jokainen talouden tahdittama rytmi sai avaamamme railot pian sulkeutumaan jäljessämme. Juuri talouskriisin ensi tuulien noustessa vuonna 2007, kumppanini Isa ja minä lähdimme matkalle yhdentoista eurooppalaisen utooppisen yhteisön lävitse. Koimme monta maailmaa, Heathrow laitamille laittomasti asettuneesta väliaikaisen suoran toiminnan Climate Campistä ranskalaisten taidekapinallisten valtaamaan pikkukylään, vallatuista tehtaista Serbiassa vapaan rakkauden kommuuniin vanhassa Stasin tukikohdassa, anarkistisesta koulusta Christianian 40-vuotiaaseen vapaakaupunkiin, paikalliselta kreiviltä maansa kaapaneiden päivätyöläisten luota sähköverkon ulkopuolella elävään permakulttuurisiirtokuntaan. Tästä kokemuksesta syntyi kirja-elokuva, Paths Through Utopias. Tiesimme että jokainen kirjaan kirjattu sana oli samalla askel kohti omaa utopiaamme. Luonnostellessamme sen viime sivuja halusimme epätoivoisesti jättää taaksemme Lontoon rytmin, repiä itsemme irti tietokoneista ja käynnistää elämämme uudelleen. Halusimme enemmän yhtenäisyyttä, arkipäiväisen elämän, joka nivoutuisi yhteen poliittisen näkemyksemme kanssa. Halusimme kuluttaa vähemmän mutta tehdä ja kasvattaa enemmän, olla itsenäisempiä järjestelmästä ja kehittää vastustuskykyä horisontissa näkyviä ekonomisia ja ekologisia romahduksia varten. Vaikka olimme kokeneet tämän niin monissa yhteisöissä matkamme varrella, oma irtautumisemme näytti mahdottomalta. Mistä me aloittaisimme, ja miten? Sitten, täysin tyhjästä, saimme kirjeen ystävältämme joka oli juuri löytänyt 6,5 hehtaaria hylättyä maata Bretagnesta. Nyt, 18 kuukautta myöhemmin, olemme myyneet asuntomme, Isa on jättänyt hyvin palkatun yliopistotyönsä, ja olemme muuttaneet Bretagneen, missä ostamme maan yhteisönä. Sen kukkulaiset maisemat ja puoliksi raunioitunut maatalo huokuvat hylättyä henkeä, okaat ovat levittäytyneet kaikkialle. Mutta itse paikka on vain osa tarinaa. Yksi projektin arvokkaimmista piirteistä on kolmen syvästi juurtuneen paikallisen mukanaolo. Me olemme taiteilijoita, viljelijöitä, mekaanikkoja, kokkeja ja aktivisteja. Maatila-aktivistien paikalliset verkostot ovat jo asettautuneet seudulle, uusien tuotannon ja vaihdon muotojen rakennus on hyvässä vauhdissa: me emme todellakaan ole vetäytyneet maaseudulle vaan avartaneet uuden rintaman pääomaa vastaan, elämän puolesta. Yhdessä aiomme rakentaa paikan, jossa kykymme kartoittaa jälkikapitalistista maailmaa voimistuvat, jossa rakennetaan ja jaetaan kestävyyden ja itsenäisyyden työkaluja. Syömäkelpoisen maaston keskelle perustamme itseohjautuvan oppimisen laboratorion, jossa kartoitamme taiteen, aktivismin ja ekologian suhteita. Perustamiskysymyksemme on: minkälainen olisi 2000-luvulla perustettu Bauhaus tai Blackmountain College? Perustamme myös työpajan, jossa on mahdollista käyttää työkaluja ja saada opastusta rakentamiseen, korjaamiseen ja luomiseen mitä tahansa autoista pyöriin, tuuliturbiineista vastarinnan koneistoihin. Paikasta löytyy myös liikuteltava vegaanikenttäkeittiö sekä tuottoisa luomutila, joka käyttää hevosvetoisia työkaluja ja permakulttuurin periaatteita. La r.o.n.c.e:ksi (ranskaksi okaat) kastettu paikka, jonka nimi koostuu sanoista Resist, Organise, Nourish, Create, Exist [Vastusta, Organisoi, Ravitse, Luo, Ole], ei ole vain malli, vaan elävä koe nykytopian taiteesta. Toivottavasti siitä on yhtä hankala päästä eroon kuin okaista. Aurinko on laskenut, ja on aika lopettaa kirjoittaminen, aika nukkua ja uneksia. Yhtenä yönä matkamme aikana Isa ja minä lupasimme toisillemme, ettemme enää koskaan eläisi paikassa, jossa ei voi nähdä tähtiä. Katson ulos, taivas on täynnä, hengitän kylmää raikasta ilmaa keuhkoihini. Pohdin voitko sinä nähdä tähtiä kun katsot ulos, niin toivon. Jos et, olet aina tervetullut käymään täällä, matkallasi utopiaan... Rakkaudella JJ xx John Jordan taideaktivisti The Laboratory of Insurrectionary Imagination labofii.net 12 13

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Aleksi Neuvonen Demos Helsinki Aikamme kaupunkien kaksi kulttuuria

Aleksi Neuvonen Demos Helsinki  Aikamme kaupunkien kaksi kulttuuria Aleksi Neuvonen Demos Helsinki www.demos.fi Aikamme kaupunkien kaksi kulttuuria Demos Helsinki www.demos.fi Demos Helsinki on Suomen ensimmäinen riippumaton ajatushautomo, think tank. Sen perusti joukko

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Taide 2060 Toimijalähtöisellä skenaarioanalyysilla

Taide 2060 Toimijalähtöisellä skenaarioanalyysilla Taide 2060 Toimijalähtöisellä skenaarioanalyysilla Opinnäytetyöesitelmä Medialaboratorio 23.11.2009 Jukka Liukkonen Tutkimusongelma Millainen taiteen tulevaisuus voisi olla? Miten taiteen tulevaisuutta

Lisätiedot

MOTIVAATIO 1/5 10 100 MIKÄ KORTIN OTSIKKO MILLOIN. pakka MITÄ VAHVUUDET. coaching. www.ideapakka.fi HEIKKOUDET URATAIVAL

MOTIVAATIO 1/5 10 100 MIKÄ KORTIN OTSIKKO MILLOIN. pakka MITÄ VAHVUUDET. coaching. www.ideapakka.fi HEIKKOUDET URATAIVAL 1/5 10 100 MOTIVAATIO pakka ++ ++ ++ www.ideapakka.fi coaching URATAIVAL KORTIN OTSIKKO 3/5 15 40 MOTIVAATIO Menetelmä, jossa kirjoitetaan henkilökohtainen tulevaisuuden tavoite, motivoiva unelma Esimerkiksi

Lisätiedot

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 11.12.2013

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 11.12.2013 Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 11.12.2013 Tavoitteet ja sisältö Osallistujat tutustuvat käytännönläheiseen ennakoinnin työkaluun (tulevaisuuskartta) ja työstävät sen avulla yrityksensä

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita

Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita Kommentoitu esitysmateriaali: http://www.futurasociety.fi/2007/kesa2007/hamalainen.pdf

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana

Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana People-centric problem solving Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana Gemic on strategiseen tutkimukseen, ihmislähtöisiin innovaatioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut konsulttitoimisto.

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

Taiteen ja sosiaalityön rajalla. Arja Honkakoski

Taiteen ja sosiaalityön rajalla. Arja Honkakoski Taiteen ja sosiaalityön rajalla Aikuissosiaalityön i i päivät ä 18.-19.1.201119 1 Työryhmä 19.1.2011: Taiteen avaamat mahdollisuudet d sosiaalityössä Arja Honkakoski Mahdollisuus enemmän kuin todellisuus?

Lisätiedot

Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle

Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle - ratkaisu vai ongelma? Educa-messut 24.1.2014 Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Vaihtoehtoisten henkilökohtaisten tulevaisuuksien hahmottamista

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Toivomme, että PRIDE-valmennuksen ensimmäinen tapaaminen vastasi odotuksiasi ja rohkaistuit jatkamaan pohdintojasi. PRIDE-kotitehtävien

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho Ylöjärven Ilves ry Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018 6.5.2015 Petri Puronaho Kertaus menneestä Mitä on tehty? Elokuu 2014: kolme tapaamista / alustusta Sähköinen

Lisätiedot

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 HYPPÄÄ KYYTIIN! Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 Tulevaisuus? Ehkäisevä päihdetyö? Yhdessä kehittäminen? Kuka ja mitä? Foorumin iltapäivässä työskenneltiin fasilitointimenetelmin

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Vähähiilinen yhteiskunta globaalina tavoitteena Päättäjien metsäakatemia 15.IX 2010

Vähähiilinen yhteiskunta globaalina tavoitteena Päättäjien metsäakatemia 15.IX 2010 Vähähiilinen yhteiskunta globaalina tavoitteena Päättäjien metsäakatemia 15.IX 2010 Aleksi Neuvonen Demos Helsinki www.demos.fi Ilmastonmuutos = ongelma, uhka Ilmastonmuutos = ongelma, uhka Vähähiilinen

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa.

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Pieni neuvottelutaitojen työkirja naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Neuvottelutaidot ovat (työ)elämän ydintaitoja Neuvottelutaidot muodostuvat erilaisten taitojen, tietojen, toimintatapojen ja

Lisätiedot

Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta

Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta Innopark Programmes Oy, Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna, info@innopark.fi Taitto: Mainostoimisto Precis Oy Paino: Kopijyvä Oy Tähän vihkoseen on koottu

Lisätiedot

uudenvuoden kirjoittamishaaste

uudenvuoden kirjoittamishaaste uudenvuoden kirjoittamishaaste Unelmointi on yksi suosikkiasioistani. Toki tässä hetkessäkin on ihana ja hyvä olla. Elämä on nyt. Mutta tämä hetki pohjustaa seuraavaa. Se mitä ajattelet nyt, se mihin uskot

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja HS:n taitopolku 1) Visio täydellisestä suorituksesta 2) Suunnistustaito oma oivallus 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja 4) Vinkkejä Visio täydellisestä suorituksesta Hyvä puhdas suunnistus

Lisätiedot

Miksi johtavat ajatukset?

Miksi johtavat ajatukset? Miksi johtavat ajatukset? Johtavat ajatukset syntyvät aina sisältä päin. Ne ovat tärkeitä ennen kaikkea meille itsellemme. Tarkistamme ne joka vuosi yhdessä. Ne toimivat innostuksemme lähteenä ja niiden

Lisätiedot

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä 1 TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä Teatteri-ilmaisun ohjaajat Riku Laakkonen & Arttu Haapalainen 2 SOPIMUSVUORI RY Sosiaalipsykiatrisia

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC , Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC , Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC 11.10.2011, Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen kaksi vaihtoehtoa: hegeliläinen ja marksilainen Toisaalta, Gilles

Lisätiedot

UUSI OPETTAJUUS UUSI OPETTAJUUS MIKÄ ON KOULUTUKSEN TARKOITUS?

UUSI OPETTAJUUS UUSI OPETTAJUUS MIKÄ ON KOULUTUKSEN TARKOITUS? UUSI OPETTAJUUS OLLI LUUKKAINEN JOHTAJA HÄMEENLINNAN AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU olli.luukkainen@hamk.fi 1 UUSI OPETTAJUUS MEIDÄN ON OPITTAVA SUUNTAAMAAN KULKUMME TÄHTIEN, EIKÄ JOKAISEN OHI KULKEVAN

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY?

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS JOTAKIN, JONKA VOIMME SAAVUTTAA SAAMALLA ITSELLEMME SEN, MIKÄ TEKISI MEISTÄ ONNELLISIA? TUTKITTUANI ITSEÄNI JA ELÄMÄÄNI OLEN TULLUT TODISTANEEKSI ITSELLENI,

Lisätiedot

Verkostossa toimiminen ja yhteinen oppiminen

Verkostossa toimiminen ja yhteinen oppiminen Verkostossa toimiminen ja yhteinen oppiminen Työpaikkojen hyvinvointiverkosto 12.12.2013 Timo Järvensivu, KTT, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kommentoi alustusta viestiseinällä Verkostoissa

Lisätiedot

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15)

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Aluksi Ainoa tapa ennustaa tulevaisuutta, on keksiä se (Alan Kay) Tulevaisuus

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma

SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma Lähtökohdat Megatrendit Talouskriisi Globalisaation 2.vaihe Väestön ikääntyminen Ilmastomuutos Suomen menestysmalli on vakavasti uhattuna Perinteinen teollinen

Lisätiedot

S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N. leikin lumoa ja hiljaisuutta

S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N. leikin lumoa ja hiljaisuutta S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N leikin lumoa ja hiljaisuutta Kerhorepussa on tossut. Minulla on kiva kerhoreppu. Minä olen ihme Lapsi on seurakunnan päiväkerhossa aikuisten silmäterä. Päiväkerho

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tervetuloa kolmannelle jaksolle! Tähän jaksoon sisältyy testi, miten käytät oman aikasi? Saat vinkkejä miten omat unelmat saadaan kirkkaaksi. Jotta voit ne toteuttaa Tarvitset suunnitelman ja työkalut.

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

OSALLISUUSTUTKIMUKSEN SATOA TUULIKKI VENNINEN JA JONNA LEINONEN, VKK-Metro. Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa

OSALLISUUSTUTKIMUKSEN SATOA TUULIKKI VENNINEN JA JONNA LEINONEN, VKK-Metro. Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa OSALLISUUSTUTKIMUKSEN SATOA TUULIKKI VENNINEN JA JONNA LEINONEN, VKK-Metro Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa Tulosten pohjalta lasten osallisuus voidaan kuvata seuraavalla tavalla: Lapsella

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen OPPIMINEN Oppimiseen liittyy usein jotain vanhaa, tai osatun käyttöä uudella tavalla Oppiminen on hyödyllistä liittää jo osattuun Oppiminen on prosessi emme tule koskaan valmiiksi

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Pauliina Kinanen Suomen museoliitto AKTIIVI Plus -loppuseminaari 19.11.2014 Vuonna 2010 - Avara museo -hanke alkaa Meillä

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

University of Joensuu Island in Second Life. Teemu Moilanen Telmus Noel Joensuun yliopisto/ Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus skk.joensuu.

University of Joensuu Island in Second Life. Teemu Moilanen Telmus Noel Joensuun yliopisto/ Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus skk.joensuu. University of Joensuu Island in Second Life Teemu Moilanen Telmus Noel Joensuun yliopisto/ Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus skk.joensuu.fi 20 minuuttia Lähtökohdat Second Life - prosessi Second

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ TARTU MAHDOLLISUUKSIIN TAI KUOLE TALENTUM PRO HELSINKI 2015 3 Copyright 2015 Talentum Media ja Kirsi Piha Kansi ja ulkoasu: Pertti Immonen, Ellun Kanat Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2660-5

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström 1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström Ihmissuhdetaidoista riippuva palvelun käyttäjäkokemus Ihmiskäsitys, ihmissuhdekyvyt Itsensä/toisen arvostus Vuorovaikutus, viestintä Empatia Älykkyys

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

LogoArt- Työväline muutoksen tekemiseen taiteen menetelmin 10.06.2015

LogoArt- Työväline muutoksen tekemiseen taiteen menetelmin 10.06.2015 LogoArt- Työväline muutoksen tekemiseen taiteen menetelmin 10.06.2015 Hyvinvoiva Perhe HYPE -hanke (2014-2017) Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n hallinnoima Rayn rahoittama hanke, joka on mukana

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

Mitä jos kukaan ei halua tehdä lounasta? Viime käden vastuu Klubitalon toiminnasta. Mark Glickman : Why If Nobody Wants to Make Lunch?

Mitä jos kukaan ei halua tehdä lounasta? Viime käden vastuu Klubitalon toiminnasta. Mark Glickman : Why If Nobody Wants to Make Lunch? Mark Glickman on työskennellyt Fountain Housen koulutuskoordinaattorina ja sen jälkeen San Diegossa Kaliforniassa. Aion käsitellä erästä myyttiä siitä, kuinka toimimme Klubitalona ja kuinka meidän pitäisi

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala MIKSI PUHUMME OSALLISUUDESTA? Osallisuus on ohittamattoman tärkeää kirkon tulevaisuudelle. Missä

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille?

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Maailman Alzheimer -päivän muistiseminaari 20.9.2013 Seminaarin teema: Välitä Timo Järvensivu, KTT, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu KESTÄVÄ

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

KAAPELI Syrjään jääneiden demokratiamenetelmä

KAAPELI Syrjään jääneiden demokratiamenetelmä Syrjään jääneiden demokratiamenetelmä Sitran Elinvoima-foorumi 07/02/12 1 Syrjäytetystä täysivaltaiseksi kansalaiseksi Kaapeli on demokratiamenetelmä, jonka avulla äänensä saavat kuuluviin ne, jotka kokevat

Lisätiedot