UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA"

Transkriptio

1 ES ESITYS 8 1/2012 UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA UTOPIA 1

2 ESITYS nro 16 1/2012 julkaisija Todellisuuden Tutkimuskeskus Esitystaiteen keskus Puhdistamo / Suvilahti Kaasutehtaankatu Helsinki päätoimittajat Tuomas Laitinen, Saara Hannula, Pekko Koskinen toimitus Leena Kela, Elina Latva, Katariina Numminen, Pilvi Porkola, Janne Saarakkala ulkoasu Ville Tiihonen painopaikka ArtPrint Todellisuuden tutkimuskeskus on vuonna 2001 perustettu taiteilijakollektiivi, joka keskittyy todellisuuden taiteelliseen tutkimukseen ja etsii uusia esitysmuotoja ESITYS on Kultti ry:n jäsen ESITYS.TODELLISUUS.FI VUOSITILAUS 4 NROA 28 TILAUKSET NETISTÄ Pääkirjoitus...> Utooppinen todellisuus...4 Saara Hannula, Tuomas Laitinen, Pekko Koskinen Utopian tyhjennys...7 Robert Kocik Kirje Utopialle...8 John Jordan Kansa on utopia...14 Aleksi Neuvonen Ajan taidetta kutomassa...18 Erin Manning Reversible Destiny Healing Fun House Finland...22 Madeline Gins & Saara Hannula Kohti parempaa maailmaa...24 Pilvi Porkola työpäiväkirja...26 Eero Yli-Vakkuri kokemuksia, keskusteluja, dokumentteja Kriitikon muotokuva III: Kriitikko journalismin ja taiteen rajalla...28 Otso Kantokorpi Sokea ohjaa sokkoa...30 Sanna Uuttu Teatterikäsikranaatti Janne Saarakkala Kirkon ja pörssin välissä on huuto...34 Mikko Räty Lukupiiri: Kuunnelmissa matkustetaan kohti emotionaalista totuutta...38 Maria Säkö Suomen kirjeenvaihtaja: Vaasan nykytaiteen etuvartioasema...42 Janne Saarakkala Ikoni: Minä ja Marx...46 Miko Kivinen KÄYTÄNNÖN UTOPIAT Utopiat ovat esityksiä mahdollisista maailmoista ehdotuksia siitä mitä voisi olla. Ne asettuvat jonnekin taiteen, yhteiskunnallisen analyysin ja poliittisen manifestin välimaastoon. Perinteisesti ne ovat kirjallisia kokonaisesityksiä ja elävät lähinnä kansiensa välissä. Mitä annettavaa niillä on esitykselle, tai maailmalle ylipäätään? Tämä perinteinen tapa ymmärtää utopia elää murroskautta. Suuri, kokonaista yhteiskuntaa kuvaava visio on liian iso palanen nyky-yhteiskunnan palapeliin sovitettavaksi, ja sen käytännön anti jää vähäiseksi. Utopian käsitteestä onkin viime vuosikymmeninä ilmaantunut monia uudelleenarviointeja. Niiden keskeisenä teemana on utopian todellistaminen, käytännön utooppisuus. Tätä murrosta heijastellen, tämän numeron lähtöajatus on kääntää utopia ympäri. Se ei katso utopioita lintuperspektiivistä, ylhäältä alas, kuten perinteiset utooppiset visiot tapaavat tehdä. Sen sijaan, se tutkii utopiaa ruohonjuuritasolta, alhaalta ylös: miten utopia voisi kasvaa käytännön kokeiluista, vuorovaikutuksesta arkitodellisuuden kanssa ja edetä askel askeleelta kohti toisenlaista maailmaa. Visio utopiasta asettaa päällekkäin todellisen ympäristön ja fiktion, arjen ja teoksen. Tästä näkökulmasta katsoen, utopia heijastelee vahvasti juuri esityksen olemusta. Pyysimme siksi taiteilijoita ja muita visionäärejä avaamaan omia käytännön utopioitaan. Halusimme avata taiteen ja muun yhteiskunnan rajapintaa; etsimme tahoja, jotka toimivat tuon rajan eri puolilla. Annoimme heille kolme näkökulmaa: oman työn suhde utopian käsitteeseen, visio siitä mihin oma työ voisi äärimmillään viedä sekä konkreettisia tekoja joilla visio tämä voisi toteutua. John Jordan toteaa: Utopia on arjen harjoittamista, tai ei mitään, Erin Manning pyrkii luomaan sellaisia kohtaamisen tapoja, jotka uudelleen määrittävät olemassaolon reunaehdot ja Aleksi Neuvonen luopuisi yhteiskunnan perustavimmasta työnjaosta. Entä sinä? Tuomas Laitinen, Pekko Koskinen, Saara Hannula 2 3

3 Todellisuuden tutkimuskeskus rakentaa seuraavat kaksi vuotta utooppista todellisuutta. Tavoitteenamme on luoda uudenlainen suhde ihmisen ja hänen ympäristönsä välille - kun lähestymme todellisuutta utooppisesti, ympäröivä maailmamme hahmottuu ensisijaisesti materiaalina, muokkauksen aineksina. Tarjoamme mahdollisuuden luoda uusia arkielämän muotoja: tapoja, rakenteita, tekniikoita, yhteisömuotoja, palveluja, olotiloja ja tilanteita jotka UTOOPPINEN TODELLISUUS kurottavat olemassa olevan yli, kohti utopiaa. Näin kuka tahansa voi muokata elämää itseään kuten taiteilija muokkaa teostaan. Alla kaksi mahdollista kehystä utooppiselle ajattelulle, niistä syntyneen keskustelun fragmentteja sekä kaksi käytännön tekojen sarjaa, joilla tuota ajattelua voi toteuttaa. UTOOPPiNEN TRIALOGI: Otoksia kehitysprosessista Utopian esitys... Pyrimme tilanteeseen, jossa ihmiset ovat tietoisia oman elämänsä ja yhteiskunnan kantavista rakenteista ja luovat niitä jatkuvasti, mahdollisen ja mahdottoman rajoja kyseenalaistaen. Suhde maailman luomiseen on aktiivinen: jokainen on muutoksen agentti......hankkeemme ei pyri kohti tietynlaista maailmaa; se ehdottaa uudenlaista suhdetta maailmaan... EHDOTUS 1: Utopia vielä olemattoman maailman esityksenä Utopia on esitys maailmasta, jota ei vielä ole. Kun muutamme todellisuuden utooppiseksi, luomme jännitteen syntymättömän ja jo läsnä olevan välille. Utopia on jotakin vielä saavuttamatonta ja olematonta, joka tulee olevaksi ajattelun ja tekojen kautta. Tehtävänämme on pysyä alati valppaana ja hereillä suhteessa tähän olemattomuuteen. Samalla rohkaisemme muita ottamaan rohkeampia askelia ja rakentamaan mahdollisia maailmoja ennalta määrätyn, sovitun ja jo eletyn arjen rinnalle. Utooppinen todellisuus ei merkitse meille täydellistä maailmaa tai yhdenmukaista kokonaisuutta vaan ennen kaikkea havaitsemisen ja kokemisen tavan muutosta, jonka myötä myös havaittu todellisuus muuttuu. Todellisuudesta tulee utooppinen, kun siihen suhtaudutaan kuin utopiaan. Utooppinen maailmasuhde asettaa yhteiskunnan alituiseen ja kuplivaan muutoksen tilaan. Kasautuessaan havainnon muutokset luovat uusia tapoja, jotka puolestaan luovat uutta arkea. Utooppinen todellisuus on määritelmällisesti keskeneräinen: todellisuuden muoto, joka on jatkuvassa muutoksen tilassa. Muutoksen saa aikaan utopian ja vallitsevan todellisuuden yhteentörmäys. Tuo muutoksen tila pyrkii kohti utopiana esitettyä maailmaa. EHDOTUS 2: Utopia tulevaisuutena Utopian käsite mahdollistaa arkitodellisuuden ja fiktion ristisiittämisen. Jos sovellamme utooppista asennetta systemaattisesti, saamme siitä välineen asioiden nykytilan uudelleen arvioimiseen ja muokkaamiseen. Näin sovellettuna, utopia tarjoaa sekä rikkaamman että osuvamman lähestymistavan kohti edessämme olevaa aikaa, perinteiseen ajatukseen tulevaisuudesta verrattuna. Tuleva on ihmisen näkökulmasta aina fiktiivinen projektio olettamus, kuvitelma. Se on meille enemmänkin mahdollisuuksien avartama tila, valintojen ja niiden strategioiden kenttä, kuin varsinainen ajan kulku. Ennen aikaan ajautumista voimme vain arvailla sen polkuja. Katsoessamme kohti tulevaa olemme siis aina utooppisen tilan äärellä: edessämme on vain pilvilinnoja, olivatpa ne kuinka totisesti ajateltuja tahansa. Utopian tarjoamaa pohjaa voikin soveltaa kokonaisvaltaisena mallina suhteestamme tulevaan. Se määrittää ihmisen position uudelleen: hahmotus ottaa paikkansa havainnoinnin kumppanina, ja kuvittelu astuu elintärkeäksi prosessiksi aistimisen rinnalle. Meidän täytyy kuvitella, ajatella utopian kautta, jotta voimme ylipäätään toimia. Kyseen alle: arvoistamme... On silti syytä kysyä, miksi haluamme saada aikaan muutosta: Onko lähtökohtana se, että maailma voisi olla jotakin enemmän tai parempaa, vai se, että muutos sinänsä on tarpeellista, oli se sitten mitä tahansa? Jos kyse on jälkimmäisestä, miksi muutos on mielestämme tarpeellista, ja miksi ihmiset pitäisi saada ajattelemaan todellisuutta toisin?.. Täyttä avoimuutta ja arvovapautta ei ole olemassa, eikä se ole edes toivottavaa. Sikäli olisi parempi tunnistaa meidän toimintaamme ja ajatteluamme ajavat arvot ja lausua ne myös... ääneen... Painopisteitä ja vertauksilla maalailua... Mielestäni tässä on kysymys ilmaisun suuntauksesta: painopiste on käsittelyn tavoissa ja tekniikoissa, itse asian julistamisen sijaan. Tämä mahdollistaa otollisuuden tilanteesta toiseen, ilman oletusta määränpäästä. Arvojen julistus on aina vetoomus valtaan, ehdotus siitä, että toinen omaksuisi esitetyn näkemyksen... Tilannetta voi havainnoida vanhan vertauksen kautta: haluaako ihmisille antaa kalan vai opettaa heitä kalastamaan. Jos kyse on... kalastuksesta ja sen harjoittelusta, ei tiettyyn paikkaan vieminen ole lähestymistavalle keskeistä tärkeintä on että osaisi kalastaa, missä onkin ja mihin meneekin... Arvojen kaiken kattava verkko... Ei ole yleistä kalastamista, jo pelkkä kalastamaan ryhtyminen sisältää arvoperspektiivin. Toki jokainen kalastaja joutuu arvioimaan tilanteen itse, mutta silti opettaja luo tietynlaista maailmaa, joka sisältää tietynlaisia arvoja sekä kalastamisen opettamisella itsellään että tavalla jolla sen tekee. Jokainen teko on myös kannanotto siitä, mitä pitäisi tehdä, vaikka tekniikan arvoa pidettäisiinkin suurempana kuin arvon arvoa... Verkossa pyristelyn strategiasta...arvoista puhdasta ilmaisua ei voi olla, mutta se ei tarkoita että asioiden esittämisen täytyy tähdätä lopputuloksen esiintuontiin. Voisin väittää, että yksi perinteisen utopiamallin perusongelmista piilee valmiissa arvomaailmoissa ja niiden määränpäällisyydessä: nämä utopiat esittävät tietynlaisen vision, mahdollisuuksien kirjon avartamisen sijaan. Näen lopputuloksien määrittelyn, ny-... kymaailman monitahoisuuden edessä, Don Quijoten strategiana, vääjäämättömänä epäonnistumisena. Otollisemmaksi suunnittelun aiheiksi koen utooppinen kynän, sahan, puukon tai klarinetin: työkalun, jonka avulla voimme laajentaa näkemyksemme kenttää, omaksuen näin utooppisen asenteen suhteessa nykytilaan. Tiettyjä määränpäitä, varsinkaan laajemmassa skaalassa, en ennalta määrittäisi ei enää, ei tässä maailmassa... Persoonallisen vastarinnan tukikohta...rakastan päämäärää. 4 5

4 KÄYTÄNTÖ: Kuusitoista askelta kohti utopiaa Robert Kocik (s. 1954) on amerikkalainen arkkitehti, taiteilija ja runoilija. Hän on tutkinut vuosikymmenten ajan neurologiaa, vaihtoehtolääketiedettä sekä rakennetun ympäristön ja puhutun kielen vaikutusta kehoon. Työssään Kocik pyrkii luomaan ja toteuttamaan puuttuvia yhteiskunnallisia palveluita mm. suunnittelemalla ja rakentamalla rakennuksia, installaatioita ja ääniteoksia, jotka tavalla tai toisella kääntävät maailman nurin. Askelia ulospäin Nämä askeleet otimme ohjeiksemme Utooppisen todellisuuden rakentamiseen. Askeleet ovat jatkuvan uudelleenarvioinnin alla. Rakenna utooppisen ajattelun mahdollistava käsitteellinen 1. alusta ja sille toiminnallinen kehys. Aseta toiminnan päämääräksi todellisuuden muuttaminen 2. utooppiseksi. Rakenna utooppista todellisuutta luova heterogeeninen 3. yhteisö, joka tuo eri ideoita, arvomaailmoja ja suunnitelmia yhteen ja luo siltoja niiden välille. Rohkaise yhteisöä ja muita ihmisiä tarkastelemaan sekä 4. omaa elämäänsä että ympäröivää yhteiskuntaa uusin silmin ja mielin, vailla arjen, rutiinien ja konventioiden painolastia. Tarjoa kaikille tilaisuuksia jakaa ajatuksia muiden kanssa ja 5. toteuttaa ideoita käytännössä. Kokoa ja jaa tekniikoita, joiden avulla utooppista maailmasuhdetta on helpompi rakentaa ja pitää yllä. 6. Pidä utooppista maailmasuhdetta yllä julkisuudessa ja rohkaise yhteiskunnallisen vallan pitäjiä omaksumaan se ja so- 7. veltamaan sitä yhteiskunnan rakenteissa. Organisoi taiteen, tieteen, tekniikan ja kaikkien mahdollisten muiden alojen ammattilaisia luomaan utooppista todel- 8. lisuutta, eli suunnittelemaan ja rakentamaan käytännön mahdollisuuksia sen toteutumiselle. Askelia sisäänpäin Nämä askeleet ovat mahdollisuuksia sinulle: ne ovat keinoja rikkoa arkielämän pinta, ja löytää reittejä sen tuolle puolen. Käytä niistä mitä haluat... tai liity seuraamme, tuomaan oma kädenjälkesi utooppiseen todellisuuteen. Ovemme ovat auki. Harjoittele pysähtymään elämäsi äärellä, tarkastellen sitä 1. arjen reunalta. Kysy vaikkapa tunnin välein itseltäsi: Miksi olen tässä? Minne olen menossa? Aseta itsellesi täysin turhia ja vastuuttomia kuvitteluhetkiä, 2. vähintään kaksi päivässä. Hahmota kulloinenkin ympäristösi materiaalina, muovaamisen lähtökohtana: Mitä lisäisit tähän tilaan? Mitä muut- 3. taisit? Mitä toimintaa siihen haluaisit? Muovaa suhdettasi arjen tiloihin: kotiin, toistuviin reitteihin, keskeisiin mielentiloihin. Ota niihin tekijällinen näkö- 4. kulma: Mitä niiltä haluat? Miten käsikirjoittaisit niissä toiminnan? Luo itsellesi ohjaavia kysymyksiä ja hahmota niiden avulla 5. uusia polkuja elämääsi: Minkälaisen keskustelun haluaisit käydä? Kenen kanssa? Miten voisit käynnistää tällaisen keskustelun? Elämäsi rakentuu toistuvista rituaaleista, hampaiden pesusta ruokailun kaavaan. Yhdessä ne muodostavat uuden 6. taiteen kanvaasin: mahdollisuuden luoda teoksina uusia arjen tapoja. Luo elämäsi sekaan rituaaliteoksia, astuen näin arkesi tekijäksi. Tee kullekin päivällesi utooppinen visio. Kysy aamulla itseltäsi mitä kultakin päivältä haluaisit, ja miten haluaisit muut- 7. taa itseäsi. Hae päivän varrelta mahdollisuuksia visiosi toteuttamisen, ja tarkastele illalla tavoitteiden ja tapahtuneen suhdetta. Kokoa itsellesi elämisen manuaali. Millä tekniikoilla voit 8. maailmaa muovata? Mitkä välineet, lähestymistavat ovat elämäsi työstämiseen antoisia? Kokoa näitä kirjaksi joka on aina saatavillasi. Saara Hannula, Pekko Koskinen, Tuomas Laitinen Todellisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusvastaavat Utopian tyhjennys arkkitehti, runoilija Robert Kocik purot ja tähdet ovat sairaita. Hän tarkoittaa, että sairaus on sairasta. Utopian toteuttaminen on terveenä olemista. Utopia on tapa (kuten vallankumous). Se on vähin, mitä voimme pyytää. Kykenemättömyytemme kuvitella ja rakentaa maailma, joka on odotustemme tuolla puolen, estää meitä toteuttamasta sen, mitä toivomme, ja mitä kutsumme utopiaksi. Utopia perustuu yhteyden puutteeseen (suhteessa sekä toisiimme että utopiaan), joten se on yhtä hämmennystä. Sitä ei voida toteuttaa sen omilla ehdoilla (utopia on työkalu, ei se, joka käyttää työkalua). Utopia voidaan toteuttaa, kun se tyhjennetään. Lakkaa omistamasta itsesi. Lakkaa olemasta olemassa (se on vain tiellä). Silloin utopia ilmestyy paikalle odottamatta. Toteutuksen toteuttaminen on olla pilaamatta alkuperäistä olemista (utopiaa itsessään), joka on virtaa, ei kasaantumista tai tukkeutuneisuutta. Kun kyläläinen tuo lapsensa lääkäriin, hän ei sano lapseni on sairas ; hän sanoo me olemme sairaita tarkoittaen myös itseään. Hän tarkoittaa olevansa sairas, ja että sekä lääkäri että kylä ovat sairaita. Hän tarkoittaa, että hänen lapsensa, hän itse, lääkäri, kylä, metsät ja pellot ovat sairaita. Hän tarkoittaa, että hänen lapsensa, hän itse, lääkäri, kylä, metsät, pellot, Utopia on tapa (kuten vallankumous). Se on vähin, mitä voimme pyytää. Kykenemättömyytemme kuvitella ja rakentaa maailma, joka on odotustemme tuolla puolen, estää meitä toteuttamasta sen, mitä toivomme, ja mitä kutsumme utopiaksi. Utopia perustuu yhteyden puutteeseen (suhteessa sekä toisiimme että utopiaan), joten se on yhtä hämmennystä. Sitä ei voida toteuttaa sen omilla ehdoilla (utopia on työkalu, ei se, joka käyttää työkalua). Utopia voidaan toteuttaa, kun se tyhjennetään. Lakkaa omistamasta itsesi. Lakkaa olemasta olemassa (se on vain tiellä). Silloin utopia ilmestyy paikalle odottamatta. Toteutuksen toteuttaminen on olla pilaamatta alkuperäistä olemista (utopiaa itsessään), joka on virtaa, ei kasaantumista tai tukkeutuneisuutta. Kun kyläläinen tuo lapsensa lääkäriin, hän ei sano lapseni on sairas ; hän sanoo me olemme sairaita tarkoittaen myös itseään. Hän tarkoittaa olevansa sairas, ja että sekä lääkäri että kylä ovat sairaita. Hän tarkoittaa, että hänen lapsensa, hän itse, lääkäri, kylä, metsät ja pellot ovat sairaita. Hän tarkoittaa, että hänen lapsensa, hän itse, lääkäri, kylä, metsät, pellot, purot ja tähdet ovat sairaita. Hän tarkoittaa, että sairaus on sairasta. Utopian toteuttaminen on terveenä olemista. Robert Kocik (s. 1954) on amerikkalainen arkkitehti, taiteilija ja runoilija. Hän on tutkinut vuosikymmenten ajan neurologiaa, vaihtoehtolääketiedettä sekä rakennetun ympäristön ja puhutun kielen vaikutusta kehoon. Työssään Kocik pyrkii luomaan ja toteuttamaan puuttuvia yhteiskunnallisia palveluita mm. suunnittelemalla ja rakentamalla rakennuksia, installaatioita ja ääniteoksia, jotka tavalla tai toisella kääntävät maailman nurin. Utopian tyhjennys Robert Kocik arkkitehti, runoilija 6 7

5 KIRJE UTOPIALLE Perjantai 13. tammikuuta 2012 Parahin U... Miksi haluan kirjoittaa teille Utopiasta kirjeen muodossa? Miksen kirjoita tätä tarinana (yleisessä muodossa matkakertomuksena, scifinä jne.), tai manifestina (räjähdysalttiissa muodossa surrealismi, situationismi jne.) tai toiminnan kaavana (vaarallisimmassa muodossa fasismi, stalinismi jne.)? Koska kirjeet (ja tarkoitan nimen omaan kirjeitä, paperille kirjattuja, postimerkkien suutelemia, postilaatikkoihin laitettuja ja kädestä käteen vietyjä maiden ja merien ylitse) ovat kuin hyvät Utopiat, esiintyen niissä epävarmuuksien tiloissa, joista opimme ja muutumme. Kirjeet kirjoitetaan nykyhetkessä minä istun tässä, nyt, auringonsäteiden virratessa ikkunan läpi ja kirjoitan sinulle. Mutta sinä luet tämän jossain muualla, ainakin päivää myöhemmin ja kun sinä luet tätä, nämä sanat ovat muuttuneet minulle menneeksi, mutta ovat sinulle juuri tätä hetkeä. Utopiat, kuten kirjeet, sekoittavat aikaa, tuoden tulevan nykyhetkeksi ja toisin päin. Kun kirjoitan, hahmotan sinun olemustasi, mutta se on vain kuvitelma sinusta, poissaoleva sinä. Minä kirjoitan sinulle siellä mutta samalla itselleni täällä, nämä sanat ovat sekä dialogi että monologi. Tämä kirje on osoitettu sekä sinun fantasiallesi että sinulle todellisena henkilönä, meille yhdessä ja meille yksin. Utopiat, kuten kirjeet, sekoittavat kuvitellun (unelman siitä mikä voisi olla) ja toden (sen mikä on), mutta ennen kaikkea ne auttavat meitä unohtamaan erillään olomme. Utopian suurin haaste on varmasti kysymys siitä kuinka voimme elää yhdessä ja olla vapaita? Zapatistat, Chiapan naamioidut alkuperäiskapinalliset, jotka vastoin kaikkia todennäköisyyksiä ovat tekemässä unelmistaan arkista elämää, sanovat me olemme te ( we are you ). Nämä kolme yksinkertaista sanaa auttavat meitä ylittämään idean minästä ja eiminästä, yksilöstä ja kollektiivista, ne murentavat suuren myytin meidän itsenäisyydestämme, yksinäisyydestämme. Luonnolliseen maailmaamme syvästi juurtuneina, eläen yhdessä biodiversiteetiltään rikkaimmista ekosysteemeistä koko planeetallamme, Zapatistat kokevat elämän monimutkaisen keskinäisen riippuvuuden päivittäin, he kirjaimellisesti rakentuvat rikkaasta elämän verkosta, joka kutoo metsät toisiinsa. He tietävät että puu ei voi olla itsessään, yksinään. Puu ei voi vain olla, emmekä sinä ja minä voi vain olla, me olemme ja olemme aina olleet toisistamme riippuvaisia, sisäkkäisolentoja (inter-beings). Sinä ja minä olemme kietoutuneet tiukasti toisiimme ja tähän maailmaan, halusimme sitä tai emme. Kaikki on kanssakäymistä. Ehkäpä siis kirjoitukseni on rakkauskirje rakkauskirje Utopialle. Ei Utopialle täydellisenä paikkana, eikä Utopialle yleistason ratkaisuna meidän järjestelmälliseen kriisiimme ennemminkin Utopialle asenteena, elämäntapana ei suurena unelmana kaukaisessa tulevaisuudessa, vaan nykytopiana (nowtopia) 1, joka toteutetaan tässä hetkessä. Ei jonain, joka iskostetaan päältä päin vaan kokeiluina ruohonjuuritasolta. Tämä on kirje Utopioille, jotka alkavat arkemme teoista tervehdystapojemme yksityiskohdista, ruuankasvatuksemme erityispiirteistä, tavoista jolla muodostamme ryhmän, pienistä yksityiskohdista tavoissa, joilla kosketan sinua. Ehkäpä Utopia, kuten rakkaus, on yksinkertaisesti haaste antaa toisen olla todellisesti vapaa. Mutta haluan aloittaa varjosta, piirrosta pimeässä, joka on jo nyt keskuudessamme. Tiedätte hyvin, että tämä on historiallisen kriisin hetki. Ongelmamme on tyystin erilainen kuin aiemmin kohtaamamme silti, olemme kohtaamassa sitä kuin se olisi luonteeltaan samantyylinen kuin kaikki muutkin asiat. Tulevaisuus ei ole entisensä. Meidän Utooppinen mielikuvituksemme on kuihtunut apokalyptisten ennusteiden tukehduttavassa ilmapiirissä: ympäristökatastrofi, energian puute, leviävä sosiaalinen epätasa-arvoisuus, massoittuvat sukupuutot, ekonomiset romahdukset ja edessä siintävät sodat resursseistamme. On helpompi kuvitella maailman loppuminen kuin sen paremmaksi muuttaminen. Mutta Utopiaa tarvitaan juuri silloin, kun sen kuvittelu tuntuu mahdottomalta. Ei eskapistisena, täydellisenä Neverlandina, vaan alati läsnäolevana vatsanväänteenä, joka muistuttaa siitä, että meidän ei tarvitse hyväksyä tämänhetkisiä murusia. Aina on olemassa jotakin muuta, jota kohti mennä. Aina. Itse asiassa kohteita on juuri niin monta kuin kuvitelmiakin. Silti, piilotamme utooppiset unelmamme kauniiden kirjojen kansien väliin. Suojaamme niitä todellisuuden karkeilta haasteilta lempeän lyyrisillä lauseilla. Teemme mikromalleja taidegallerioiden seinien suojaan, turvassa niiltä jotka saattaisivat ne kiistää. Esitämme ne teattereissa, joissa verho aina lopuksi laskeutuu ja jokainen 1) Now kattaa Suomen nyt ja nyky- ilmaisut. Suoralta kädeltä nyttopia vaikuttaa suoremmalta käännökseltä, mutta käännöksessä valittiin käsitte nykytopia, näin nykyhetkeen viitaten. Suom. huom. Piirros: Richard Hougeuz Kuvat: Laboratory of Insurrectory Imagination 8 9

6 palaa takaisin arkensa normeihin. Hätätilassa et leiki Utopioiden kanssa, et teeskentele. Utopia on arjen harjoittamista, tai ei mitään. Ehkä me voisimme kutsua tätä harjoittamista nykytopianismiksi (nowtopianism), tulevaisuuden taiteeksi, joka esitetään nykyhetkessä, taiteeksi jota esitämme me kaikki, eivätkä egonsa ajamat erikoistaitajat, ei fiktiona joka erottaa vaan toimintana joka yhdistää. Nykytopianismi juurtaa itsensä koteihin ja toimistoihin, muovaa tapaamisemme ja kokoontumisemme, täyttää makuuhuoneemme ja keittiömme, suunnittelee juhlamme ja vastarintamme, järjestää kylämme ja kaupunkimme. Kunnianhimoisena rohkeudessaan muovata sosiaalisen maailmamme sotkuja, silti paikalliseen mittakaavaan ja sen sovelluksiin sitoutuen. Kuten 1800-luvun suuri radikaali, taiteilija ja aktivisti William Morris kirjoitti, tällainen taide kokoaa yhteen yksinkertaisten paikkojen voiman, eikä vain jää rikkaiden miesten asuinsijoille. Nykytopianismi ei pyri tekemään elämästä taidetta (esitellen sitä kulttuurin palatseissa), vaan käyttämään taiteeseen kuuluvaksi katsottuja prosesseja muuntamaan kokemuksia itse arkipäivän elämästä. Taidetta ei nähdä enää määränpäänä vaan välineenä, tapana tehdä asioita, tapana tehdä maailmojamme samalla taidolla ja nautinnolla, jonka taiteilija asettaa työhönsä. Taide on tekniikka todellisuuden rekonstruoimiseksi, ei metaforisesti vaan käytännössä, kädet savessa. Ateria, jonka syöt lounaaksesi on yhtä lailla materiaalia tälle harjoitukselle kuin se, miten ensi kerran rakastelet. Keskeistä tälle arkipäivän taiteen harjoittamiselle tulee olemaan syvä keskittyminen päivittäiseen toimintaamme, uppoutuminen tekemisen aktiin jotta, tanssijan lailla, jokainen askeleemme, hengenvetomme ja eleemme on tietoinen ja harkittu. Mikään ei ole enää automaattista, mikään ei ole enää vain tekemistä, teemme kaiken parhaamme mukaan, ja tekeminen synnyttää meissä nautintoa, palvellen elämää ympärillämme. Nykytopian funktio on tuoda täysi potentiaali ja yhteys jokaiseen tilanteeseen, avaten meidät ja tuoden meidät yhteen. Kuluttamisen autopilotti rohkaisee meitä rahan ja vallan rituaalien huolettomaan toistamiseen. Nykytopianismi sen sijaan herättää meidät turtuneisuudesta, pääoman puuduttavasta otteesta, estetisoiden elämän tuomalla kaikki aistimme takaisin kuolleista. Elääksemme radikaalisti erilaista elämää, meidän täytyy muuttaa ajattelutapojemme lisäksi kehomme tapoja tuntea. Meidän täytyy harjoittaa itsemme uusiin tarkkailun tapoihin, uusiin herkkyyksiin, jotka saavat meidät inhoamaan tylsän tuttuja, kapitalismia toteuttavia arkipäiväisiä toimintoja, niin ettemme pysty enää toteuttamaan niitä. Kierros teollisten, myrkyllisten ruokien täyttämässä supermarketissa tuntuu turismilta Auschwitzissa, matka tonneittain hiilidioksidia sylkevällä lentokoneella tuntuu samalta kuin tiputtaisi rypälepommeja köyhien niskaan. Halpojen vaatteiden ostaminen H&M:stä tuntuu samalta kuin lapsiorjat kyykistelisivät makuuhuoneittemme nurkissa. Tarvitsemme uudenlaisen herkkyyden, joka saa meidät järkkymään taloutta elämän sijasta korostavan järjestelmämme banaalista kauhusta, jotta olisimme valmiita jättämään sen taaksemme, valmiita sanomaan sille hyvästit. Ehkäpä tämä on lopulta jäähyväiskirje eikä rakkauskirje. * * * Yli kahden vuosikymmmenen ajan elin Lontoossa, seitsemän miljoonan ihmisen kaupungissa, monumentaalisessa koneistossa, joka on omistautunut pääoman tuotantolle ja sen levittämiselle. Kutsuin siellä harjoittamaani toimintaa taideaktivismiksi, suunnitellen luovia vastustamisen muotoja railojen avaamiseksi, jotta jälkikapitalistinen elämä voisi puskea itsensä esille. Nämä eivät olleet poliittisia performansseja, eivätkä politiikan kuvia, vaan projekteja, jotka sovelsivat luovuutta suoraan radikaaliin politiikkaan. Tämä tarkoitti soluttautumista luovaksi organisaattoriksi sosiaalisiin liikkeisiin Reclaim the Streetsistä The Alterglobalisation -liikkeeseen, Climate Campistä paikallisiin keskiluokkaistumista vastustaviin liikkeisiin liikkeistä tuli kanvaasi, näyttämö, materiaali. En ollut kiinnostunut tekemään taidetta, joka kuvittaisi maailman ongelmia, radikaalin politiikan inspiroimia performansseja tai poliittisia kampailuja esittäviä taiteellisia dokumenttifilmejä. Taide oli toimintaa toisten kanssa liikkeiden sisällä, tehden sen strategioista, työkaluista ja protestitaktiikoista niin kauniita ja poliittisesti tehokkaita kuin mahdollista. Tavoitteena oli tehdä radikaalista politiikasta seksikkäämpää kuin kapitalismista, tottelemattomuudesta syvästi houkuttelevaa ja vaihtoehtoisen elämän harjoittamisesta vastustamatonta. Joskus tämä tarkoitti tuhansien värikkäsiin naamioihin pukeutuneiden ihmisten koreografiaa kapitalisminvastaisessa karnevaalissa, synnyttäen luovaa kaaosta Lontoon talouden sydämessä. Joskus se tarkoitti taiteilijoiden ja aktivistien, insinöörien ja pyöräilyfanaatikkojen tuomista yhteen, muuntaen satoja hylättyjä pyöriä kansalaistottelemattomuuden välineiksi YK:n ilmastokokousta vastaan. Hautasimme kymmeniä veneitä (rommipulloineen) metsään, aarrekarttojen avulla löydettäväksi ja kapinallisregatassa alas jokea purjehdittavaksi, sulkeaksemme hiilivoimalan. Keksimme uusia kansalaistottelemattomuuden muotoja, kuten klovniarmeijan metodologian, joka levisi ympäri maailmaa tullen osaksi 1900-luvun protestikulttuurin peruskuvastoa. Keinot ja päämäärät eivät koskaan olleet erillisiä toisistaan. Tässä mielessä toteutukset olivat utooppisia, käyttäydyimme kuin olisimme jo vapaita, luoden toiveittemme maailmaa nykyhetkessä ja jokainen projekti toimi ilman johtajia tai ohjaajia. Me sovelsimme vaakata- Still-kuva John Jordanin ja Isabelle Fremeauxin elokuvakirjasta LES SENTIERS DE L utopie (La Decouverte, 2011). La r.o.n.c.e.:ssa pidettiin syyskuussa 2011 taidetta, aktivismia ja permakulttuuria käsitellyt THINK LIKE A FOREST -työpaja

7 son organisaatiorakenteita, päättäen asioista yhteisesti, pyrkien vähentämään ekologista jalanjälkeämme niin paljon kuin mahdollista ja painottamaan aina nautintoa ennen taloudellista voittoa. Mutta jotain oli pielessä. Elämä tuntui sarjalta lyhyitä ja kestämättömiä projekteja, jotka eivät koskaan kiinnittyneet elämäämme kokonaisvaltaisella tavalla. Suuressa metropolissa eläessä on hankala palauttaa keho aisteihinsa, hankala kieltäytyä kulutuskulttuurin houkutuksilta, hankala elää elämän joka alueella esteettisesti ja eettisesti. Lontoon mielipuolinen koko, sen läpitunkeva valvonta, sen irrallisuus luonnon järjestelmistä, nopeus ja ylistimulaatio, sen jokainen talouden tahdittama rytmi sai avaamamme railot pian sulkeutumaan jäljessämme. Juuri talouskriisin ensi tuulien noustessa vuonna 2007, kumppanini Isa ja minä lähdimme matkalle yhdentoista eurooppalaisen utooppisen yhteisön lävitse. Koimme monta maailmaa, Heathrow laitamille laittomasti asettuneesta väliaikaisen suoran toiminnan Climate Campistä ranskalaisten taidekapinallisten valtaamaan pikkukylään, vallatuista tehtaista Serbiassa vapaan rakkauden kommuuniin vanhassa Stasin tukikohdassa, anarkistisesta koulusta Christianian 40-vuotiaaseen vapaakaupunkiin, paikalliselta kreiviltä maansa kaapaneiden päivätyöläisten luota sähköverkon ulkopuolella elävään permakulttuurisiirtokuntaan. Tästä kokemuksesta syntyi kirja-elokuva, Paths Through Utopias. Tiesimme että jokainen kirjaan kirjattu sana oli samalla askel kohti omaa utopiaamme. Luonnostellessamme sen viime sivuja halusimme epätoivoisesti jättää taaksemme Lontoon rytmin, repiä itsemme irti tietokoneista ja käynnistää elämämme uudelleen. Halusimme enemmän yhtenäisyyttä, arkipäiväisen elämän, joka nivoutuisi yhteen poliittisen näkemyksemme kanssa. Halusimme kuluttaa vähemmän mutta tehdä ja kasvattaa enemmän, olla itsenäisempiä järjestelmästä ja kehittää vastustuskykyä horisontissa näkyviä ekonomisia ja ekologisia romahduksia varten. Vaikka olimme kokeneet tämän niin monissa yhteisöissä matkamme varrella, oma irtautumisemme näytti mahdottomalta. Mistä me aloittaisimme, ja miten? Sitten, täysin tyhjästä, saimme kirjeen ystävältämme joka oli juuri löytänyt 6,5 hehtaaria hylättyä maata Bretagnesta. Nyt, 18 kuukautta myöhemmin, olemme myyneet asuntomme, Isa on jättänyt hyvin palkatun yliopistotyönsä, ja olemme muuttaneet Bretagneen, missä ostamme maan yhteisönä. Sen kukkulaiset maisemat ja puoliksi raunioitunut maatalo huokuvat hylättyä henkeä, okaat ovat levittäytyneet kaikkialle. Mutta itse paikka on vain osa tarinaa. Yksi projektin arvokkaimmista piirteistä on kolmen syvästi juurtuneen paikallisen mukanaolo. Me olemme taiteilijoita, viljelijöitä, mekaanikkoja, kokkeja ja aktivisteja. Maatila-aktivistien paikalliset verkostot ovat jo asettautuneet seudulle, uusien tuotannon ja vaihdon muotojen rakennus on hyvässä vauhdissa: me emme todellakaan ole vetäytyneet maaseudulle vaan avartaneet uuden rintaman pääomaa vastaan, elämän puolesta. Yhdessä aiomme rakentaa paikan, jossa kykymme kartoittaa jälkikapitalistista maailmaa voimistuvat, jossa rakennetaan ja jaetaan kestävyyden ja itsenäisyyden työkaluja. Syömäkelpoisen maaston keskelle perustamme itseohjautuvan oppimisen laboratorion, jossa kartoitamme taiteen, aktivismin ja ekologian suhteita. Perustamiskysymyksemme on: minkälainen olisi 2000-luvulla perustettu Bauhaus tai Blackmountain College? Perustamme myös työpajan, jossa on mahdollista käyttää työkaluja ja saada opastusta rakentamiseen, korjaamiseen ja luomiseen mitä tahansa autoista pyöriin, tuuliturbiineista vastarinnan koneistoihin. Paikasta löytyy myös liikuteltava vegaanikenttäkeittiö sekä tuottoisa luomutila, joka käyttää hevosvetoisia työkaluja ja permakulttuurin periaatteita. La r.o.n.c.e:ksi (ranskaksi okaat) kastettu paikka, jonka nimi koostuu sanoista Resist, Organise, Nourish, Create, Exist [Vastusta, Organisoi, Ravitse, Luo, Ole], ei ole vain malli, vaan elävä koe nykytopian taiteesta. Toivottavasti siitä on yhtä hankala päästä eroon kuin okaista. Aurinko on laskenut, ja on aika lopettaa kirjoittaminen, aika nukkua ja uneksia. Yhtenä yönä matkamme aikana Isa ja minä lupasimme toisillemme, ettemme enää koskaan eläisi paikassa, jossa ei voi nähdä tähtiä. Katson ulos, taivas on täynnä, hengitän kylmää raikasta ilmaa keuhkoihini. Pohdin voitko sinä nähdä tähtiä kun katsot ulos, niin toivon. Jos et, olet aina tervetullut käymään täällä, matkallasi utopiaan... Rakkaudella JJ xx John Jordan taideaktivisti The Laboratory of Insurrectionary Imagination labofii.net 12 13

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

Aleksi Neuvonen Demos Helsinki Aikamme kaupunkien kaksi kulttuuria

Aleksi Neuvonen Demos Helsinki  Aikamme kaupunkien kaksi kulttuuria Aleksi Neuvonen Demos Helsinki www.demos.fi Aikamme kaupunkien kaksi kulttuuria Demos Helsinki www.demos.fi Demos Helsinki on Suomen ensimmäinen riippumaton ajatushautomo, think tank. Sen perusti joukko

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet.

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Coachingin tavoitteena on asiakkaan parempi itsetuntemus sekä asiakkaan

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tervetuloa kolmannelle jaksolle! Tähän jaksoon sisältyy testi, miten käytät oman aikasi? Saat vinkkejä miten omat unelmat saadaan kirkkaaksi. Jotta voit ne toteuttaa Tarvitset suunnitelman ja työkalut.

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC , Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC , Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC 11.10.2011, Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen kaksi vaihtoehtoa: hegeliläinen ja marksilainen Toisaalta, Gilles

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen OPPIMINEN Oppimiseen liittyy usein jotain vanhaa, tai osatun käyttöä uudella tavalla Oppiminen on hyödyllistä liittää jo osattuun Oppiminen on prosessi emme tule koskaan valmiiksi

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

STRATEGIAN TOTEUTTAJAT

STRATEGIAN TOTEUTTAJAT STRATEGIAN TOTEUTTAJAT Keitä he ovat? Saku Mantere TieVie 29.10.2004 Onko strategian toteuttaminen Ennalta laaditun strategisen suunnitelman tarkkaa toteuttamista? Johto suunnittelee, keskijohto käskyttää,

Lisätiedot

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ TARTU MAHDOLLISUUKSIIN TAI KUOLE TALENTUM PRO HELSINKI 2015 3 Copyright 2015 Talentum Media ja Kirsi Piha Kansi ja ulkoasu: Pertti Immonen, Ellun Kanat Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2660-5

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

Avain terveyteen ja hyvinvointiin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Avain terveyteen ja hyvinvointiin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Avain terveyteen ja hyvinvointiin Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Minun omahoitoni- tehtävä Keskustele parin kanssa omahoidosta. Kerro parille, mikä omahoidossasi on hyvin ja toimii. Kerro myös, mikä

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Sisällyttävä vastaanotto Partnerskap Skåne

Sisällyttävä vastaanotto Partnerskap Skåne Sisällyttävä vastaanotto Partnerskap Skåne Tervetuloa! Partnerskap Skåne on moottori, joka tuo yhteen Skoonen hyvät voimat toteuttamaan maahantulijoiden vastaanottoa mahdollisimman sisällyttävällä tavalla.

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Moniammatillisuus koulutuksessa onko dialogisuus ja moniammatillisuuden oppiminen projektien arjessa mahdollista?

Moniammatillisuus koulutuksessa onko dialogisuus ja moniammatillisuuden oppiminen projektien arjessa mahdollista? Moniammatillisuus koulutuksessa onko dialogisuus ja moniammatillisuuden oppiminen projektien arjessa mahdollista? Minna Haapasalo 27.9.2012 Voimaa taiteesta -seminaari Havainto Moniammatillista työskentelyä

Lisätiedot

Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa. Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO

Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa. Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO Greater Helsinki Vision 2050 - seutuvisioprosessi Kilpailun tavoitteena

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja Minä työsuhteen päättyessä ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS - Opintopiirin työkirja Työelämään ohjauksen opintopiirin työkirja

Lisätiedot

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA Andreas-raamatturyhmämateriaali I/03 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs 00170 HELSINKI nuorisotyö@karas-sana.fi 09/681 55 830 KUTSUMUS Tämän materiaalin sisältö tarkastelee kutsumusta

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010 Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Kota ry Yleishyödyllinen yhdistys, perustettu 1991 Tehtävänä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA Satu Rautiainen, YTL Mikkeli 05.10. / Kuopio 11.10. Luentoni perustuu lisensiaatintutkimukseeni Itsemääräämisoikeus vammaisten henkilöiden kokemana

Lisätiedot

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi?

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Kesäkuussa 2017 Lappeenrannassa nähdään ja koetaan sirkusta, kansantanssia ja teatteria lasten ja nuorten esittämänä, kun Nurtsi-nuorisosirkusfestivaali,

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että ihmisellä on oikeus määrätä omasta elämästään ja tehdä omia valintoja. Useimmat päämiehet tarvitsevat

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Yksilö ja yhteisö. Luennot opintojakso Yhteisöt ja yhteisötyö 2 2013-2014. Pirkko Salo

Yksilö ja yhteisö. Luennot opintojakso Yhteisöt ja yhteisötyö 2 2013-2014. Pirkko Salo Yksilö ja yhteisö Luennot opintojakso Yhteisöt ja yhteisötyö 2 2013-2014 Pirkko Salo Yksilö - yhteisö - yhteiskunta Sosiaalipedagoginen yhteisökäsitys Yksilön suhde yhteiskuntaan - kehittyy yhteisöissä,

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

NÄIN JUOSTAAN OIKEIN. Virheitä korjaamalla kohti parempaa juoksutekniikkaa

NÄIN JUOSTAAN OIKEIN. Virheitä korjaamalla kohti parempaa juoksutekniikkaa NÄIN JUOSTAAN OIKEIN Virheitä korjaamalla kohti parempaa juoksutekniikkaa NÄIN JUOSTAAN OIKEIN Virheitä korjaamalla kohti parempaa juoksutekniikkaa Juoksutekniikan suhteen urheilija toimii kuin kone: vahvasta

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot