Toiminnan turvallisuusohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan turvallisuusohjeet"

Transkriptio

1 Nuorten Kotkien Toiminnan turvallisuusohjeet

2 Sisällysluettelo Alkusanat LEIRI- JA RETKITOIMINNAN MÄÄRITELMÄT LEIRI- JA RETKITOIMINNAN VAATIMUKSET SUUNNITTELUSSA OTETTAVA HUOMIOON... 8 Soutelu/melonta... 8 Uiminen... 9 Saunominen... 9 Kamiinateltta Laavuretki Nuotio KERHOTOIMINTA VAHINGON SATTUESSA Hätäilmoituksen teko Tiedottaminen kriisitilanteessa Liite 1. Kotkavakuutus Liite 2. Toiminnan järjestäjän muistilista Liite 3. Toiminnan turvallisuussuunnitelma Liite 4. Tapaturma/onnettomuusilmoitus Liite 5. Osallistujan ilmoittautumislomake Liite 6. Ensiapuvarusteluettelo Liite 7. Ensiapu- ja turvallisuusohjeita Piirrokset: Iia Miikkulainen

3 Alkusanat Jos et tee mitään, ei vahinkoa satu, sanoo vanha sanonta. Nuorissa Kotkissa asioita opitaan ryhmätoiminnassa kerhoissa, leireillä, retkillä ja muissa tapahtumissa. Toiminnan turvallisuus on jokaisen Nuoren Kotkan etuoikeus. Nuorten Kotkien toiminnassa pyritään ennaltaehkäisemään vahinkoja sekä varautumaan mahdollisiin tapaturmiin. Nuorten Kotkien turvallisuusohjeet ovat apuna tässä työssä. Leiriä, retkeä tai tapahtumaa suunniteltaessa käydään turvallisuusasiat perusteellisesti läpi yhtenä tärkeänä osana valmisteluja. Nämä ohjeet tulee käydä läpi myös ohjaajapalavereissa ennen tapahtumaa. Jokaiselle ohjaajalle jaetaan turvallisuusohjeisto käyttöön. Ohjeisto käsitellään ohjaaja- tai vertaisohjaajakoulutuksessa. Ennakointi erilaisissa hankalissa ja mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa estää monen vahingon sattumisen. Kaikenlaisissa tilanteissa on muutamia hyväksi havaittuja ennakoitavia asioita: Opettele ensiaputaitoja; auttamiskyky säilyy, kun ensiaputaidot ovat hallinnassa. Säilytä maltti tilanteessa kuin tilanteessa. Tämän ohjeiston lopussa olevien mallilomakkeiden avulla voit tarkistaa tarvittavat asiat ennen tapahtumaa. Näitä ohjeita päivitetään tarpeen mukaan. Jos sinulla on parannusehdotuksia turvaohjeisiin, niin ota yhteyttä Nuorten Kotkain Keskusliittoon, Sturenkatu 27 B, Helsinki (www.nuoretkotkat.fi) NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 3

4 1. Leiri- ja retkitoiminnan määritelmät RETKI VAELLUS PÄIVÄLEIRI Päivän aikana toteutettava matka tms., ei sisällä yöpymistä. Päivän tai useamman kestävä retki, jossa useimmiten kannetaan itse varusteet. Päivän aikana toteutettava, kiinteä toiminta/ tapahtumapaikka, ei sisällä yöpymistä, voi sisältää retkiä. VIIKONLOPPULEIRI Pidetään kiinteällä leiripaikalla, yövytään 1 2 yötä, voi sisältää retkiä. LEIRI LEIRIMATKA Pidetään kiinteällä leiripaikalla, yövytään vähintään kolme yötä, voi sisältää päiväretkiä. Yöpymisiä useassa eri paikassa, määränpäässä kiinteä leiripaikka, voi sisältää retkiä. Tällaisia leirimatkoja voi tehdä Suomessa ja ulkomaille. Ovatkohan nämä kotkat retkellä, vaelluksella, matkalla leirille vai leirimatkalla? NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 4

5 2. Leiri- ja retkitoiminnan vaatimukset Retket Osaston, osastojen yhteinen tai alue-/piirijärjestön retki Retkeläisillä tulee olla voimassa oleva jäsenkortti (sisältää vakuutuksen) ja kirjallinen lupa huoltajalta retkelle lähtöön. Retken vastuuohjaajana on 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on retkikokemusta. Vastuullisella ohjaajalla on riittävät tiedot ja taidot turvallisen retken toteuttamiseen. Ainakin yhdellä ohjaajalla on riittävät ensiaputaidot. Ohjaajia on mukana vähintään 1 ohj/10 lasta, kuitenkin vähintään 2 ohjaajaa. Ohjaajalla on oltava yhteystiedot retkeläisen huoltajaan sekä tiedot osallistujan mahdollisista sairauksista, lääkityksistä ja allergioista. Osastojen yhteinen retki: kustakin osastosta on oma 18 vuotta täyttänyt ohjaaja, joka vastaa ja huoltaa oman osastonsa retkeläisistä. Leirit Leiriläisellä tulee olla voimassa oleva jäsenkortti. Leiriläisellä tulee olla kirjallinen lupa huoltajalta leirille lähtöön. Leiri on aina ennakkoon suunniteltu ja ohjelma on laadittu leirin kohderyhmän mukaan. Leirille on valittu jo ennakkoon leirin toimihenkilöt, jotka luetellaan jäljempänä. Ohjaajalla on oltava yhteystiedot leiriläisen huoltajaan sekä tiedot osallistujan mahdollisista sairauksista, lääkityksistä ja allergioista. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 5

6 Leiripäällikkö Saavutettu pätevyys (pitkä kokemus leiriohjaajana). Leiripäällikön täytyy soveltua tehtäväänsä. On mukana jo leirin suunnittelussa. Tietää kohderyhmän erityispiirteet ja tarpeet leirillä. Tuntee leirin kokoonpanon ja vahvuuden, sekä on tietoinen reaaliaikaisesti muutoksista. Tuntee vastuunsa leiristä ja sen eri toiminnoista kokonaisvaltaisesti. Koeteltu kyky ja taito, tuntee toimintatavat ja menettelyt erilaisissa tilanteissa. Leirin turvallisuusvastaava (ensiapuvastaava) On mukana alusta alkaen leirin suunnittelussa, on selvillä missä ja milloin leiri järjestetään, sen kesto, mitkä ovat olosuhteet, miten toimitaan jos jotain sattuu, mistä ja miten hoito tarvittaessa järjestyy, keitä osallistujat ovat ja heidän tarvittavat terveystietonsa, mikä on leirin ohjelma, minkälaisiin vaaratilanteisiin tulee varautua ja suojautua. Kysyy tarvittavat terveyteen liittyvät asiat leirille ilmoittautumisten yhteydessä. Osallistujaluettelo yhteystietoineen löytyy tarvittaessa leiripäälliköltä. Kertoo jo leirin ennakkotiedoissa mahdolliset toimet leirille valmistautumisesta ja kuinka leirillä toimitaan, jotta vältytään sairauksilta ja tapaturmilta leirin aikana ja sen jälkeen. Ulkomaille suuntautuvilla leirimatkoilla tiedottaa tarvittavista rokotuksista ja muista toimenpiteistä mitä normaali terveyshuoltomme ei kata. Tarvittaessa jokaisen leirille osallistuvan pitää olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen hyvissä ajoin tarvittavien erityisrokotusten yms. saamiseksi. Suunnittelee riittävän ensiapuvalmiuden leirille. Vastaa ensiaputarvikkeiden hankinnoista. Mikäli leirin koko on yli 50 henkeä, on selvitettävä täytyykö leiristä ilmoittaa sijaintikunnan terveyskeskukseen etukäteen. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 6

7 Kokki/ ruokahuollosta vastaava On vastuussa leirin ruokahuollon järjestämisestä. Hänellä on oltava riittävät tiedot elintarvikealasta, ruoan tuottamisesta ja yleishygieniasta. Laatii ruokalistan leirille tai tilaa tarvittavat palvelut ulkopuolelta. Yleensä osallistuu jo leiriä valmistelevaan työryhmään. Seuraa leiriläisten ruokailukäyttäytymistä ohjaajien kanssa. Puuttuu asiaan, mikäli ruokailuja ei suoriteta asiallisesti tai leiriläiset eivät syö riittävästi. Tarvittaessa selvitettävä kunnan viranomaisilta, tarvitseeko ruokahuollosta vastaavalla olla hygieniapassi. Leiriohjaaja 18 vuotta täyttänyt. Vertaisohjaajakoulutuksen käynyt tai muutoin vastaavat tiedot ja taidot hankkinut. Tietää leiriryhmän erityistarpeet ja kykenee toimimaan eri tilanteissa. Tuntee vastuun leirin onnistumisesta. Olisi hyvä olla mukana jo leirin suunnittelussa. Vähintään yksi ohjaaja alkavaa 5 10 leiriläistä kohden, riippuen leiriläisten ikärakenteesta, leirikokemuksesta ja sosiaalisista taidoista. Vertaisohjaaja Vertaisohjaajakoulutuksessa oleva tai valmistunut, alle 18-vuotias. Ohjaustoimintaan tutustumassa. Toimii ohjaajan apuna. Olisi hyvä olla mukana jo leirin suunnittelussa. Leirin ohjaajista voi puolet olla vertaisohjaajia. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 7

8 3. Mitä suunnittelussa on otettava huomioon Tutustu leiripaikan turvallisuusohjeisiin. Mikäli turvallisuusohjeita ei ole, niin tutustuu leiripaikkaan etukäteen ja käykää läpi toiminnan järjestäjän muistilista. Hae etukäteen leiripaikan ajo-ohjeet ja osoitetiedot, jotta tarvittaessa osaat ohjata pelastushenkilökunnan paikalle. Ulkomaille suuntautuvilla leireillä selvitetään hyvissä ajoin kohdemaan terveysolosuhteet, hätänumerot, leirin osoite ja miten siellä yleensä toimitaan, jos jotain sattuu ja apua tarvitaan. Soutelu/melonta Ilman pelastusliivejä ei veneisiin tai kanootteihin saa mennä. Kaikilla lapsilla ja ohjaajilla tulee olla oikean kokoiset pelastusliivit. Liivien tulee olla kunnolla kiinni myös haaroista. Kelluntaliivit pitävät kyllä pinnalla, mutta vain pelastusliivit kääntävät tajuttoman oikeaan asentoon. Pelastusliivien kunto on tarkastettava vuosittain. Jokaisen osallistujan uimataito on tiedettävä ennen vesille lähtöä. Merkitkää alue, jonka sisällä on soudeltaessa tai melottaessa pysyttävä, jos vain mahdollista. Leiriläisille on kerrottava tarkasti alue, missä melotaan tai soudellaan. Melontaretkiä tehtäessä on sovittava osallistujien etäisyys ohjaajan veneestä/ kanootista. Kaikki ohjaajat eivät saa olla samassa veneessä tai kanootissa. Ohjaajilla on oltava vesillä liikkumisen taito. Vesillä saa liikkua vain valvotusti. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 8

9 Uiminen Lapset eivät saa mennä yksin rantaan eikä uimaan. Uimista valvovat uimataitoiset ohjaajat. Yhden ohjaajista tulee olla elvytystaitoinen ja ohjaajien määrä on suhteutettava uimareiden määrään 1/8. Ohjeet uimisesta annetaan lapsille leirin ensimmäisenä päivänä. Uivien lasten lukumäärän tulee olla uimavalvojien tiedossa. Uimarantaan tehdään rajattu alue, jossa voidaan uida. Uimavalvojien oltava selvillä lasten uimataidosta. Kallioiden lähettyvillä on niiden mahdollinen liukkaus huomioitava. Uimavalvojilla tulee olla puhelin mukana. Uimavalvojille pilli on hyvä lisävaruste. On suositeltavaa, että paikalla olisi pelastusvene ja pelastusvälineitä. Uimarannalla lasten tulee noudattaa uimavalvojan antamia ohjeita. Uimarannalla kannattaa myös kokeilla uimapareja, jolloin pari pitää huolta, että kaverikin tulee vedestä rannalle. Saunominen Kiuas ja vesipata ovat kuumia, niitä pitää kaikkien varoa. Ohjaaja/vertaisohjaaja tekee oikean lämpöisen pesuveden valmiiksi. Pesuhuoneessa ja saunassa ei saa olla liian ahdasta, lapset saunaan vuoroissa. Kunnollinen peseytyminen on tehtävä ainakin kerran viikossa. Lapset eivät saa mennä yksin saunaan, mukana oltava ainakin yksi ohjaaja. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 9

10 Kamiinateltta Teltta on pystytettävä huolellisesti, jotta se on paloturvallinen. Teltat pystytetään vähintään 4 metrin päähän toisistaan. Niillä ei saa olla yhteisiä katoksia tms. Kamiinan alusta täytyy tarkistaa, että se on tukeva ja palamaton Puiden ja sytykkeiden tulee olla tarpeeksi kaukana kamiinasta Käytä kamiinassa lehtipuuta kipinöimisen vähentämiseksi Vaatteiden kuivatusnarut on asetettava riittävän kauaksi kamiinasta. Vaatteita kuivateltaessa on vaatevastaavan oltava kamiinateltassa paikalla aina kun kamiinassa on tuli Kipinävuorot on jaettava Kamiinaa lämmitettäessä laitetaan kuumuutta kestävät hanskat käteen Teltassa jalat kamiinaan päin Ensiaputarvikkeiden on oltava nopeasti saatavilla Sammutusvälineiden (ämpärillinen vettä, jauhesammutin, sammutuspeite) on oltava lähellä ja niiden sijainti kaikkien tiedossa. Niillä ei saa leikkiä. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 10

11 Laavuretki Retkelle lähdettäessä leiriin jätetään nimilista mukana olevista ja paikkatieto mihin mennään. Lasten lisäksi mukana oltava vähintään kaksi ohjaaja (väh. 1 ohj./8 lasta). Laavulle otetaan mukaan: puhelin, eväät, ea-pakkaus, puut, tulitikut, kirves, puukko, sytykkeet, kartta ja kompassi. Laavulla on oltava sammutusvettä ja ämpäri. Ohjaajien on tiedettävä ennakkoon missä laavu on, tai mihin se tehdään. Lapset eivät saa lähteä yksin laavulta paluumatkalle. Nuotio Nuotiota ei saa sytyttää kulovaroituksen aikana. Erillisellä nuotiopaikaksi tehdylle alueelle voidaan sytyttää täysin rajattu, hallittu nuotio (esim. kaivonrenkaaseen). Huom! tuli on aina sytyttäjänsä (sytyttäjän ollessa alaikäinen niin leiripäällikön) vastuulla. Avotuli on aina oltava jatkuvassa valvonnassa. Sammutusvälineiden on oltava nuotion läheisyydessä; vesi, jauhesammutin, sammutuspeite. Sammutusvälineitä on osattava käyttää, sillä tulipalon sattuessa on toimittava nopeasti. Tulella leikkiminen on kielletty. Leikkiminen nuotion ympärillä tai edes läheisyydessä on kielletty; nahistelu, paini, juoksentelu. Nuotio on sammutettava huolella ennen poistumista nuotiopaikalta. Mahdollisten palovammojen ensihoito osattava tarvittaessa. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 11

12 4. Kerhotoiminta Myös kerhotoiminnassa tulee huomioida turvallisuusasiat. Vähintään yhdellä ohjaajalla on oltava taidot välittömän ensiavun antamiseen. Kerhossa on hyvä olla vähintään seuraavat ensiaputarvikkeet: laastaria, desinfiointiainetta, ideaalisidettä, sideharsoa, kolmioliina ja sakset. Kerhon toimiessa säännöllisesti esim. viikoittain, on kerholaisen vanhemmalta tai huoltajalta hyvä tiedustella mahdolliset osallistujan allergiat tai muut terveydentilaan vaikuttavat asiat, jotta osataan varautua mahdollisiin sairauskohtauksiin tai etenkin niiden ennaltaehkäisyyn. Liitteessä 7 on yksityiskohtaisempia ohjeita. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 12

13 5. Vahingon sattuessa Vaikka kaikkeen varautuu, niin siitä huolimatta joskus tapahtuu onnettomuuksia. Sillä hetkellä ei aleta miettimään mikä meni vikaan, vaan hoidetaan tilanne niin, ettei enempää vahinkoa pääse tapahtumaan. On tärkeää, että ohjaajat toimivat asianmukaisella tavalla. Määritä tilanne, anna ensiapu ja soita tarvittaessa hätänumeroon 112 ja tee ilmoitus tapahtuneesta. Hätäilmoituksen teko Hätänumero on 112. Kerro nimesi. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro, missä onnettomuus on tapahtunut. Puhu selkeästi. Kuuntele ohjeet. Älä sulje puhelinta ennen kuin hätäkeskuksesta annetaan lupa. Tiedottaminen onnettomuustilanteessa leirillä Tieto välittömästi leiripäällikölle ja puheenjohtajalle/toiminnanjohtajalle. Ulkoinen tiedotusvastuu on etukäteen sovitulla henkilöllä. Tiedotusvälineiden yhteydenotot ohjataan suoraan yllämainitulle henkilölle. Muut eivät tiedota asiasta. Sisäinen tiedottaminen on leiripäälliköllä tai hänen määräämällään ohjaajalla. Kootaan tarvittaessa kriisiryhmä. Ryhmä huolehtii onnettomuuden uhrien omaisista ja muista leiriläisistä. Muista ammattilaisapu. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 13

14 Liite 1. Kotkavakuutus Nuorten Kotkien vakuutukset vuoden 2007 alusta Vakuutusyhtiö Turvaan Nuoret Kotkat ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Vakuutusten sisältö esitellään pääpiirteissään tässä. Tapaturmavakuutus järjestö- ja kerhotoiminnassa Vakuutettuna ovat liiton jäsenet järjestö- ja/tai kerhotoiminnassa sekä välittömästi näihin liittyvillä matkoilla. Vakuutuksesta korvataan tapaturman aiheuttamia hoitokuluja enintään euroa. Ei omavastuuta. Matkavakuutus järjestö- ja leirimatkoilla Vakuutettuna ovat liiton jäsenet järjestö- ja leirimatkoilla sekä välittömästi näihin liittyvillä matkoilla. Järjestötehtävissä tai -tilaisuuksissa vakuutus on voimassa yli 50 km päähän ulottuvilla matkoilla. Leireillä 50 km kilometrirajaa ei noudateta. Matkasairauden ja matkatapaturman aiheuttamia hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylärajaa. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Matkavakuutukseen sisältyy myös korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta haitta-asteen mukaan, enintään euroa sekä korvaus tapaturmaisesta kuolemasta 1682 euroa. Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumis- tai keskeytymiskuluja. Henkilökohtaiset matkatavarat ovat vakuutettuja euroon saakka, omavastuu on 84 euroa. Liittoturvavakuutus järjestötoiminnassa käytettävälle irtaimistolle Vakuutettuna on keskustoimiston ja jäsenjärjestöjen järjestötoiminnassa käytettävä irtain omaisuus. Vakuutukseen sisältyy myös järjestötoiminnan vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Omavastuu on 200 euroa, oikeusturvavakuutuksessa 15 %, kuitenkin vähintään 500 euroa. Muista vakuutusyhtiöiden määrittelemät omaisuuden turvallisuus ja suojeluohjeet, jotka pääpiirteittäin pitävät sisällään sen, että omaisuutta pitää käsitellä huolellisesti ja että se säilytetään lukitussa tilassa. Valtakunnallinen palvelunumero päivystää arkisin klo Vahinkotilanteessa ota yhteys aina ensin liiton keskustoimistoon p. (09) Marja Mailasalo. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 14

15 Liite 2. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 15

16 Liite 3. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 16

17 Liite 4. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 17

18 Liite 5. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 18

19 Liite 6. Ensiapuvarustus (ohjeellinen) Huomioidaan osallistujien määrä, ikä, tapahtumapaikka, tapahtuman kesto ja ajankohta sekä leiriohjelma. Minimivarustus: laastaria puhdistusainetta / desinfiointipyyhkeitä ideaalisiteitä käsien desinfiointiaine Pidemmillä retkillä / vaativaa maasto edellisten lisäksi steriilejä sidetaitoksia ideaalisiteitä kiinnelaastaria sideharsorullia kylmäpussi kolmioliinoja suojahansikkaita sakset Leireillä / vaelluksilla/ leirimatkoilla edellisten lisäksi Lääkkeet: särkylääkettä (ainakin kahta eri merkkiä/vaikuttavaa ainetta), lapsille parasetamoli lääkehiili,ripulilääkettä (tbl, juotava Osmosal), maitohappobakteereita ummetuslääke antihistamiini kyypakkaus kortisonivoide matkapahoinvointilääkettä sokeria/hunajaa annospusseissa kostuttavat silmätipat rasvataitoksia haavateippi avaruuslakana / lämpöpeite kuumemittari pinsetit, punkkipinsetit terveyssiteitä, tamponeja Ensiapuvastaava varaa osallistujien terveystietojen pohjalta lisäksi tarvittavia ensiapulääkkeitä mukaan kaiken varalta. Varmista, että osallistujilla on omat tarvittavat lääkkeet mukana, joista on tieto ensiapuvastaavalla. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 19

20 Liite 7. Ensiapu- ja turvallisuusohjeita Ensiapu Yleinen hätänumero 112 Yleisimmät lasten tapaturmat: kaatumiset terävien esineiden aiheuttamat tapaturmat palovammat myrkytykset vierasesineet nielussa nenäverenvuoto hammasvamma nyrjähdykset aivotärähdys Kaikissa pienissäkin tapauksissa otetaan välittömästi yhteyttä kotiin ja ilmoitettava tapahtuneesta leiripäällikölle / tapahtuman vastaavalle. Tapahtuneesta on myös hyvä kirjoittaa ohjaajien vihkoon / päiväkirjaan. Nyrjähdysten ensiapu Kohota raaja. Purista tai paina vammakohtaa. Jäähdytä kylmällä minuuttia. Sido vammakohdan ympärille tukeva side. Jatka kylmähoitoa ensimmäisen vuorokauden ajan parin tunnin välein. Haavojen ensiapu Puhdista haava ja ellei laastari riitä, niin: Sulje pienen viiltohaavan reunat vastakkain haavateipillä. Peitä haava suojasidoksella. Hae tarvittaessa hoitoa. Tarkista, että tetanus- eli jäykkäkouristusrokote on voimassa. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 20

21 Isompien haavojen ensiapu Tyrehdytä verenvuoto. Nosta vuotava raaja ylös ja tyrehdytä verenvuoto painamalla sormin tai kämmenellä suoraan vuotokohtaan. Aseta runsaasti vuotava henkilö heti pitkälleen. Soita hätänumeroon 112, jos arvioit tilanteen sitä vaativan. Jos sidetarvikkeita on käytettävissä, sido vuotokohtaan paineside. Tue vuotava raaja kohoasentoon. Jos verenvuoto tyrehdyttämistoimenpiteistä huolimatta jatkuu, paina raajan tyvestä suuria suonia voimakkaasti kämmenellä valtimoveren virtauksen estämiseksi. Jos vuoto ei vieläkään asetu, pane vuotokohdan yläpuolelle kiristysside. Runsas verenvuoto voi johtaa verenkierron vakavaan häiriötilaan eli sokkiin. Huolehdi loukkaantuneen sokin oireenmukaisesta ensiavusta. Kohota sokkioireisen jalkoja, rauhoita, suojaa kylmältä ja seuraa hänen tilaansa kunnes ammattihenkilö ottaa vastuun. Kaikki suuret haavat vaativat lääkärin hoitoa. Palovammat Kuumuus vaurioittaa ihoa ja mahdollisesti myös ihonalaisia kudoksia. Jos ihoa ei jäähdytetä, vamma laajenee syvempiin ihokerroksiin. Pienen palovamman ensiapu Pieni palovamma on potilaan kämmenen kokoa pienempi ala. Pientä palovammaa jäähdytetään viileällä vedellä kunnes kipu häviää. Hoidettavaa kudosta ei saa kuitenkaan jäädyttää (vaarana mikäli käytetään lunta, taikka jäätä). Tarvittaessa vamman voi peittää rasvasidoksella ja suojasiteellä. Vaihda side riittävän usein. Jos palovamma tulehtuu, mene lääkäriin. Suuren, taikka vakavan palovamman ensiapu (iho on harmaa tai tumma ja hiiltynyt, ei aisti kipua) Soita 112. Jäähdytä palovamma-aluetta älä jäädytä. Suojaa palovamma-alue niin, ettei kosteus pääse haihtumaan alueelta, jota iho ei enää suojaa (esim. muovilla, kostealla pyyhkeellä tms.). Suojaa henkilö jäähtymiseltä. Tue kasvo- tai hengitystiepalovamman saanut puoli-istuvaan asentoon. Hammasvamma Jos lapselta murtuu tai irtoaa hammas, hänet on vietävä aina hammaslääkäriin. Ota hammas tai sen osa talteen, joko maidolla tai vedellä kostutettuun paperiin. Jos hampaan kuopasta vuotaa verta, voidaan kuoppaan laittaa harsotaiteliinasta kierretty sykerö. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 21

22 Nenäverenvuoto Pidä lapsi etukumarassa. Paina vuotavaa sierainta nenäluuta vasten min. Apuna voidaan käyttää jotain kylmää, koska kylmä supistaa verisuonia. Jos verenvuoto ei lakkaa, lapsi viedään lääkäriin. Myrkytys Myrkytystapauksissa on otettava heti yhteys myrkytystietokeskukseen ( ) tai oman alueen terveyskeskukseen. Jos kyse on hätätilanteesta soitetaan heti hätänumeroon 112. Myrkytyksen aiheuttanut aine pitää tuoda hyvin esille (mieluiten pullo/purkki mukaan), kun potilas saadaan jatkohoitoon. Aivotärähdys Päähän kohdistuneeseen iskuun on aina suhtauduttava vakavasti, koska kyse voi olla aivotärähdyksestä. Lapsi on ohjattava lepäämään ja hänen vointia on tarkkailta. Aivotärähdyksen yleisimpiä oireita on pahoinvointi ja huimaus. Jos tapaukseen liittyy lyhytaikaistakaan tajuttomuutta, on lapsi syytä viedä lääkäriin. Tajuton lapsi laitetaan kylkiasentoon ja soitetaan välittömästi hätänumeroon 112. Muut uhkaavat vaarat Yleinen vaaramerkki/hälytysmerkki on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva sireeniääni tai torvi- ja pillityyppisellä hälyttimellä annettuja lyhyitä äänimerkkejä tai hälytys, jonka viranomainen antaa kaiuttimella. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin: Siirry sisälle ja pysy sisällä. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita. Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joutuisi vaaran matkalla. Tulipalo Jos palo on pieni, voit yrittää sammuttaa sitä itse. Kokoa lapset yhteen pihalle ja varmista, että kaikki ovat tallessa. Hälytä apua yleisestä hätänumerosta 112. Varmista varauloskäynnit etukäteen. Iltapäivätoiminnassa mukana olevien lasten kanssa käydään yhdessä läpi nämä asiat. (harjoitukset) Pelasta vaarassa olijat ja varoita muita vaarasta. Huolehdi että kaikki pääsevät turvaan. Pienen palon voit yrittää sammuttaa itse. Hälytä palokunta 112. Rajoita paloa sulkemalla ovet, ikkunat, ilmastointi ja muut mahdolliset luukut Opasta palokunta paikalle ja järjestä esteetön pääsy kohteeseen. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 22

23 Kaasuvaara Ulkoisesta kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki (yhtäjaksoisesti nouseva ja laskeva äänimerkki). Pyri sisätiloihin yläkertaan ja laita märkä kangas suun eteen. Sulje ikkunat, ovet ja ilmastointi. Kuuntele radiota ja odota lisäohjeita. Onnettomuus Selvitä mitä on tapahtunut. Estä lisäonnettomuudet, varoita ympäristöä. Anna hätäensiapua (turvaa hengitys ja verenkierto, ehkäise sokki ja tyrehdytä suuret verenvuodot). Soita 112 tai pyydä jotain toista soittamaan. Pelasta loukkaantuneet turvaan ja muista oma turvallisuus. Pyritään turvaamaan loukkaantuneiden peruselintoiminnot (hengitys, sydämen toiminta) ja tyrehdytetään suuret verenvuodot ja annetaan muu mahdollinen ensiapu. Tapaturmien ennaltaehkäisy Ohjaajat ehkäisevät tapaturmia itse noudattaen työturvallisuuslakia. Kannattaa miettiä etukäteen kaikki mahdolliset vaarapaikat ja -tilanteet ja suojata lapsia niiltä. Tapaturmien ehkäisyssä tehokkaimmat keinot ovat lapsien neuvonta ja ohjaus. Vaikka tapaturmia ennaltaehkäistäisiin, silti liikkuvaiset lapset saattavat loukata itsensä. Myös säännöt on hyvä tehdä selviksi heti tapahtuman alusta alkaen (sisällä juokseminen, portaissa kulkeminen yms.). Kriisien hallinta Läheisellä aikuisella on ratkaiseva merkitys siihen, miten lapsi suhtautuu katastrofiuutiseen. Lapsen tapa ymmärtää asioita, ja yhdistellä niitä mielessään ei aina noudata aikuisen logiikkaa. Lapsi kokee asiat konkreettisemmin ja kokonaisvaltaisemmin kuin aikuinen. Älä koskaan naura tai mitätöi lapsen asiasta esille tuomia ajatuksia. Oman näkemyksensä asiasta aikuinen tuo neutraalisti esille ja virittää keskustelua näiltä pohjilta. Tärkeintä on aikuisen läsnäolo ja valmius kuunnella lasta. Huomioi nämä: Saumaton yhteistyö koulun, kodin ja iltapäivätoiminnan välillä. Tunteiden purkamiselle aikaa. Aikuisella aina aikaa kuunnella ja aikuinen lähellä ja helposti saavutettavissa. Mahdollisuus terapiaan. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 23

SATAMAN PELASTUSSUUNNITELMA

SATAMAN PELASTUSSUUNNITELMA SATAMAN PELASTUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 1. Ennakoitavat vaaratilanteet 5 sisäiset riskit 5 ulkopuolelta uhkaavat vaarat 5 2. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 5 3. Poistumis-

Lisätiedot

Turun Pursiseura ry SATAMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA

Turun Pursiseura ry SATAMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA Turun Pursiseura ry SATAMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Error! Bookmark not defined. 1. Ennakoitavat vaara-tilanteet (määräävät pelastussuunnitelman yksityiskohtaisen

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet 2015

Turvallisuusohjeet 2015 Turvallisuusohjeet 2015 Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet hyväksytty partioneuvostossa 10.2.2007 Sisältö päivitetty vastaamaan uutta partio-ohjelmaa 21.4.2009 Päivitetty lastensuojeluosio 2.4.2015

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille Ohjelmapalveluyrityksille Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen (787/2003 9 ja 10 ) sekä sisäasiainministeriön määräykseen yritysten ja laitosten suojelujärjestelyistä

Lisätiedot

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005 Holman koulun turvallisuussuunnitelma Päivitetty huhtikuussa 2005 Sisältö 1. Tavoite 2. Toimitilat ja niiden käyttäjät Toimitilat Henkilöstö Turvallisuusorganisaatio 3. Koulun normaaliajan turvallisuus

Lisätiedot

Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi.

Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi. Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi. Tietoa ja ohjeita onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja hätätilanteisiin KOTI JA VAPAA-AIKA Oma koti on yllättävän vaarallinen paikka. Kaksi kolmesta tapaturmasta

Lisätiedot

Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi.

Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi. Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi. Tietoa ja ohjeita onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja hätätilanteisiin KOTI JA VAPAA-AIKA Oma koti on yllättävän vaarallinen paikka. Kaksi kolmesta tapaturmasta

Lisätiedot

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A - Päivitetty 18.12.2014 2, (16) S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 YLEISTÄ 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 2.1 Riskienarviointi 2.2 Turvallisuuskävelyt

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Naantalin kaupunki Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo: JOHDANTO... 3 OHJEET TIEDOSTON SÄHKÖISEEN KÄYTTÖÖN... 3 TOIMENPIDEOHJEET ONNETTOMUUS-,

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

työturvallisuus Ensiapua maatalousyrittäjille

työturvallisuus Ensiapua maatalousyrittäjille työturvallisuus a maatalousyrittäjille Yleistä Tämä esite on tarkoitettu maatalousyrittäjille ensiavun itseopiskeluun, ensiapukursseille sekä tietojen ylläpitoon. Esitteessä on kuvattu ensiaputilanteita

Lisätiedot

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn ja ensiapuun

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn ja ensiapuun Turvallisesti kotona Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn ja ensiapuun SUURONNETTOMUUS KESKUUDESSAMME Suuronnettomuus pysäyttää aina. Kuitenkin joka vuosi maassamme sattuu suuronnettomuutta vastaava

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusopas

Yhdistyksen turvallisuusopas Yhdistyksen turvallisuusopas turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia www.slu.fi 1 2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

Lisätiedot

Ensiaputilanteiden opas

Ensiaputilanteiden opas Ensiaputilanteiden opas Sisällys Johdanto... 3 Ensiapuvalmius työpaikalla... 4 2.2 Ensiavun koulutusohjelmat... 4 Pelastustoimi... 6 2.1. Lääkinnällinen pelastustoimi... 7 2.2. Porrastettu ensihoitojärjestelmä...

Lisätiedot

Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi. Avaimia arkeen. Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta

Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi. Avaimia arkeen. Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi Avaimia arkeen Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta Teksti Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi, 2015. Ulkoasu Juho Paavola Kirjoittajat ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö,

Lisätiedot

Bengtsårin leirisaaren PELASTUSSUUNNITELMA

Bengtsårin leirisaaren PELASTUSSUUNNITELMA 1 HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS NUORTEN KANSALAISTOIMINNAN TSTO 1.4.2015 Bengtsårin leirisaaren PELASTUSSUUNNITELMA BENGTSÅRIN LEIRISAARI, Bengtsårin laituri, 920 Bengtsår, 10900 Hanko Sisäinen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ!

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ! SÄILYTÄ! Pelastussuunnitelma Isonkyrön Asuntovuokraus Oy Pelastussuunnitelma laaditaan asuinkiinteistön ja sen asukkaiden tarpeisiin ja turvallisuuden parantamiseksi. Pelastussuunnitelman tavoitteena on

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

MELANVILAUTTAJAT RY:N TURVALLISUUSSUUNNITELMA Uusin versio hyväksytty johtokunnan kokouksessa 12.4.2012.

MELANVILAUTTAJAT RY:N TURVALLISUUSSUUNNITELMA Uusin versio hyväksytty johtokunnan kokouksessa 12.4.2012. MELANVILAUTTAJAT RY:N TURVALLISUUSSUUNNITELMA Uusin versio hyväksytty johtokunnan kokouksessa 12.4.2012. 1. MELANVILAUTTAJIEN TOIMINTA Melanvilauttajat ry eli MeVi on melonnan yleisseura. MeVissä harrastetaan

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry. Ohjaajan Käsikirja

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry. Ohjaajan Käsikirja Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry Ohjaajan Käsikirja Päivitetty 21.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 1. JÄSENMAKSUT 2. PALKKA-ASIAT 3. OHJAAJAN VASTUU 4. VUOSITILASTO 5. TOIMINTAKAUSI 6. TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Tämä vihko sisältää ohjeita turvalliseen partiotoimintaan, Vihkon tärkeänä liitteenä toimii SP:n Turvallisuusohjeet -vihko. Vihko löytyy www.lappi.partio.fi, jolloin

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja BRYNHILDR Ourajoentie 85, 12920 Topeno 044-322 6061 Janika Kiverä www.brynhildr.fi info@brynhildr.fi Y-tunnus 2424383-2 1 SISÄLLYS Sisällysluettelo 2 Liiteluettelo 3 1. Turvallisuudesta

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS Omatoiminen varautuminen onnettomuuksiin 1. Sähkölaitteita ja asennuksia koskevat yleisohjeet älä käytä sähkölaitteita olosuhteissa, mihin niitä ei ole tarkoitettu esimerkiksi

Lisätiedot