Toiminnan turvallisuusohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan turvallisuusohjeet"

Transkriptio

1 Nuorten Kotkien Toiminnan turvallisuusohjeet

2 Sisällysluettelo Alkusanat LEIRI- JA RETKITOIMINNAN MÄÄRITELMÄT LEIRI- JA RETKITOIMINNAN VAATIMUKSET SUUNNITTELUSSA OTETTAVA HUOMIOON... 8 Soutelu/melonta... 8 Uiminen... 9 Saunominen... 9 Kamiinateltta Laavuretki Nuotio KERHOTOIMINTA VAHINGON SATTUESSA Hätäilmoituksen teko Tiedottaminen kriisitilanteessa Liite 1. Kotkavakuutus Liite 2. Toiminnan järjestäjän muistilista Liite 3. Toiminnan turvallisuussuunnitelma Liite 4. Tapaturma/onnettomuusilmoitus Liite 5. Osallistujan ilmoittautumislomake Liite 6. Ensiapuvarusteluettelo Liite 7. Ensiapu- ja turvallisuusohjeita Piirrokset: Iia Miikkulainen

3 Alkusanat Jos et tee mitään, ei vahinkoa satu, sanoo vanha sanonta. Nuorissa Kotkissa asioita opitaan ryhmätoiminnassa kerhoissa, leireillä, retkillä ja muissa tapahtumissa. Toiminnan turvallisuus on jokaisen Nuoren Kotkan etuoikeus. Nuorten Kotkien toiminnassa pyritään ennaltaehkäisemään vahinkoja sekä varautumaan mahdollisiin tapaturmiin. Nuorten Kotkien turvallisuusohjeet ovat apuna tässä työssä. Leiriä, retkeä tai tapahtumaa suunniteltaessa käydään turvallisuusasiat perusteellisesti läpi yhtenä tärkeänä osana valmisteluja. Nämä ohjeet tulee käydä läpi myös ohjaajapalavereissa ennen tapahtumaa. Jokaiselle ohjaajalle jaetaan turvallisuusohjeisto käyttöön. Ohjeisto käsitellään ohjaaja- tai vertaisohjaajakoulutuksessa. Ennakointi erilaisissa hankalissa ja mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa estää monen vahingon sattumisen. Kaikenlaisissa tilanteissa on muutamia hyväksi havaittuja ennakoitavia asioita: Opettele ensiaputaitoja; auttamiskyky säilyy, kun ensiaputaidot ovat hallinnassa. Säilytä maltti tilanteessa kuin tilanteessa. Tämän ohjeiston lopussa olevien mallilomakkeiden avulla voit tarkistaa tarvittavat asiat ennen tapahtumaa. Näitä ohjeita päivitetään tarpeen mukaan. Jos sinulla on parannusehdotuksia turvaohjeisiin, niin ota yhteyttä Nuorten Kotkain Keskusliittoon, Sturenkatu 27 B, Helsinki (www.nuoretkotkat.fi) NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 3

4 1. Leiri- ja retkitoiminnan määritelmät RETKI VAELLUS PÄIVÄLEIRI Päivän aikana toteutettava matka tms., ei sisällä yöpymistä. Päivän tai useamman kestävä retki, jossa useimmiten kannetaan itse varusteet. Päivän aikana toteutettava, kiinteä toiminta/ tapahtumapaikka, ei sisällä yöpymistä, voi sisältää retkiä. VIIKONLOPPULEIRI Pidetään kiinteällä leiripaikalla, yövytään 1 2 yötä, voi sisältää retkiä. LEIRI LEIRIMATKA Pidetään kiinteällä leiripaikalla, yövytään vähintään kolme yötä, voi sisältää päiväretkiä. Yöpymisiä useassa eri paikassa, määränpäässä kiinteä leiripaikka, voi sisältää retkiä. Tällaisia leirimatkoja voi tehdä Suomessa ja ulkomaille. Ovatkohan nämä kotkat retkellä, vaelluksella, matkalla leirille vai leirimatkalla? NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 4

5 2. Leiri- ja retkitoiminnan vaatimukset Retket Osaston, osastojen yhteinen tai alue-/piirijärjestön retki Retkeläisillä tulee olla voimassa oleva jäsenkortti (sisältää vakuutuksen) ja kirjallinen lupa huoltajalta retkelle lähtöön. Retken vastuuohjaajana on 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on retkikokemusta. Vastuullisella ohjaajalla on riittävät tiedot ja taidot turvallisen retken toteuttamiseen. Ainakin yhdellä ohjaajalla on riittävät ensiaputaidot. Ohjaajia on mukana vähintään 1 ohj/10 lasta, kuitenkin vähintään 2 ohjaajaa. Ohjaajalla on oltava yhteystiedot retkeläisen huoltajaan sekä tiedot osallistujan mahdollisista sairauksista, lääkityksistä ja allergioista. Osastojen yhteinen retki: kustakin osastosta on oma 18 vuotta täyttänyt ohjaaja, joka vastaa ja huoltaa oman osastonsa retkeläisistä. Leirit Leiriläisellä tulee olla voimassa oleva jäsenkortti. Leiriläisellä tulee olla kirjallinen lupa huoltajalta leirille lähtöön. Leiri on aina ennakkoon suunniteltu ja ohjelma on laadittu leirin kohderyhmän mukaan. Leirille on valittu jo ennakkoon leirin toimihenkilöt, jotka luetellaan jäljempänä. Ohjaajalla on oltava yhteystiedot leiriläisen huoltajaan sekä tiedot osallistujan mahdollisista sairauksista, lääkityksistä ja allergioista. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 5

6 Leiripäällikkö Saavutettu pätevyys (pitkä kokemus leiriohjaajana). Leiripäällikön täytyy soveltua tehtäväänsä. On mukana jo leirin suunnittelussa. Tietää kohderyhmän erityispiirteet ja tarpeet leirillä. Tuntee leirin kokoonpanon ja vahvuuden, sekä on tietoinen reaaliaikaisesti muutoksista. Tuntee vastuunsa leiristä ja sen eri toiminnoista kokonaisvaltaisesti. Koeteltu kyky ja taito, tuntee toimintatavat ja menettelyt erilaisissa tilanteissa. Leirin turvallisuusvastaava (ensiapuvastaava) On mukana alusta alkaen leirin suunnittelussa, on selvillä missä ja milloin leiri järjestetään, sen kesto, mitkä ovat olosuhteet, miten toimitaan jos jotain sattuu, mistä ja miten hoito tarvittaessa järjestyy, keitä osallistujat ovat ja heidän tarvittavat terveystietonsa, mikä on leirin ohjelma, minkälaisiin vaaratilanteisiin tulee varautua ja suojautua. Kysyy tarvittavat terveyteen liittyvät asiat leirille ilmoittautumisten yhteydessä. Osallistujaluettelo yhteystietoineen löytyy tarvittaessa leiripäälliköltä. Kertoo jo leirin ennakkotiedoissa mahdolliset toimet leirille valmistautumisesta ja kuinka leirillä toimitaan, jotta vältytään sairauksilta ja tapaturmilta leirin aikana ja sen jälkeen. Ulkomaille suuntautuvilla leirimatkoilla tiedottaa tarvittavista rokotuksista ja muista toimenpiteistä mitä normaali terveyshuoltomme ei kata. Tarvittaessa jokaisen leirille osallistuvan pitää olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen hyvissä ajoin tarvittavien erityisrokotusten yms. saamiseksi. Suunnittelee riittävän ensiapuvalmiuden leirille. Vastaa ensiaputarvikkeiden hankinnoista. Mikäli leirin koko on yli 50 henkeä, on selvitettävä täytyykö leiristä ilmoittaa sijaintikunnan terveyskeskukseen etukäteen. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 6

7 Kokki/ ruokahuollosta vastaava On vastuussa leirin ruokahuollon järjestämisestä. Hänellä on oltava riittävät tiedot elintarvikealasta, ruoan tuottamisesta ja yleishygieniasta. Laatii ruokalistan leirille tai tilaa tarvittavat palvelut ulkopuolelta. Yleensä osallistuu jo leiriä valmistelevaan työryhmään. Seuraa leiriläisten ruokailukäyttäytymistä ohjaajien kanssa. Puuttuu asiaan, mikäli ruokailuja ei suoriteta asiallisesti tai leiriläiset eivät syö riittävästi. Tarvittaessa selvitettävä kunnan viranomaisilta, tarvitseeko ruokahuollosta vastaavalla olla hygieniapassi. Leiriohjaaja 18 vuotta täyttänyt. Vertaisohjaajakoulutuksen käynyt tai muutoin vastaavat tiedot ja taidot hankkinut. Tietää leiriryhmän erityistarpeet ja kykenee toimimaan eri tilanteissa. Tuntee vastuun leirin onnistumisesta. Olisi hyvä olla mukana jo leirin suunnittelussa. Vähintään yksi ohjaaja alkavaa 5 10 leiriläistä kohden, riippuen leiriläisten ikärakenteesta, leirikokemuksesta ja sosiaalisista taidoista. Vertaisohjaaja Vertaisohjaajakoulutuksessa oleva tai valmistunut, alle 18-vuotias. Ohjaustoimintaan tutustumassa. Toimii ohjaajan apuna. Olisi hyvä olla mukana jo leirin suunnittelussa. Leirin ohjaajista voi puolet olla vertaisohjaajia. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 7

8 3. Mitä suunnittelussa on otettava huomioon Tutustu leiripaikan turvallisuusohjeisiin. Mikäli turvallisuusohjeita ei ole, niin tutustuu leiripaikkaan etukäteen ja käykää läpi toiminnan järjestäjän muistilista. Hae etukäteen leiripaikan ajo-ohjeet ja osoitetiedot, jotta tarvittaessa osaat ohjata pelastushenkilökunnan paikalle. Ulkomaille suuntautuvilla leireillä selvitetään hyvissä ajoin kohdemaan terveysolosuhteet, hätänumerot, leirin osoite ja miten siellä yleensä toimitaan, jos jotain sattuu ja apua tarvitaan. Soutelu/melonta Ilman pelastusliivejä ei veneisiin tai kanootteihin saa mennä. Kaikilla lapsilla ja ohjaajilla tulee olla oikean kokoiset pelastusliivit. Liivien tulee olla kunnolla kiinni myös haaroista. Kelluntaliivit pitävät kyllä pinnalla, mutta vain pelastusliivit kääntävät tajuttoman oikeaan asentoon. Pelastusliivien kunto on tarkastettava vuosittain. Jokaisen osallistujan uimataito on tiedettävä ennen vesille lähtöä. Merkitkää alue, jonka sisällä on soudeltaessa tai melottaessa pysyttävä, jos vain mahdollista. Leiriläisille on kerrottava tarkasti alue, missä melotaan tai soudellaan. Melontaretkiä tehtäessä on sovittava osallistujien etäisyys ohjaajan veneestä/ kanootista. Kaikki ohjaajat eivät saa olla samassa veneessä tai kanootissa. Ohjaajilla on oltava vesillä liikkumisen taito. Vesillä saa liikkua vain valvotusti. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 8

9 Uiminen Lapset eivät saa mennä yksin rantaan eikä uimaan. Uimista valvovat uimataitoiset ohjaajat. Yhden ohjaajista tulee olla elvytystaitoinen ja ohjaajien määrä on suhteutettava uimareiden määrään 1/8. Ohjeet uimisesta annetaan lapsille leirin ensimmäisenä päivänä. Uivien lasten lukumäärän tulee olla uimavalvojien tiedossa. Uimarantaan tehdään rajattu alue, jossa voidaan uida. Uimavalvojien oltava selvillä lasten uimataidosta. Kallioiden lähettyvillä on niiden mahdollinen liukkaus huomioitava. Uimavalvojilla tulee olla puhelin mukana. Uimavalvojille pilli on hyvä lisävaruste. On suositeltavaa, että paikalla olisi pelastusvene ja pelastusvälineitä. Uimarannalla lasten tulee noudattaa uimavalvojan antamia ohjeita. Uimarannalla kannattaa myös kokeilla uimapareja, jolloin pari pitää huolta, että kaverikin tulee vedestä rannalle. Saunominen Kiuas ja vesipata ovat kuumia, niitä pitää kaikkien varoa. Ohjaaja/vertaisohjaaja tekee oikean lämpöisen pesuveden valmiiksi. Pesuhuoneessa ja saunassa ei saa olla liian ahdasta, lapset saunaan vuoroissa. Kunnollinen peseytyminen on tehtävä ainakin kerran viikossa. Lapset eivät saa mennä yksin saunaan, mukana oltava ainakin yksi ohjaaja. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 9

10 Kamiinateltta Teltta on pystytettävä huolellisesti, jotta se on paloturvallinen. Teltat pystytetään vähintään 4 metrin päähän toisistaan. Niillä ei saa olla yhteisiä katoksia tms. Kamiinan alusta täytyy tarkistaa, että se on tukeva ja palamaton Puiden ja sytykkeiden tulee olla tarpeeksi kaukana kamiinasta Käytä kamiinassa lehtipuuta kipinöimisen vähentämiseksi Vaatteiden kuivatusnarut on asetettava riittävän kauaksi kamiinasta. Vaatteita kuivateltaessa on vaatevastaavan oltava kamiinateltassa paikalla aina kun kamiinassa on tuli Kipinävuorot on jaettava Kamiinaa lämmitettäessä laitetaan kuumuutta kestävät hanskat käteen Teltassa jalat kamiinaan päin Ensiaputarvikkeiden on oltava nopeasti saatavilla Sammutusvälineiden (ämpärillinen vettä, jauhesammutin, sammutuspeite) on oltava lähellä ja niiden sijainti kaikkien tiedossa. Niillä ei saa leikkiä. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 10

11 Laavuretki Retkelle lähdettäessä leiriin jätetään nimilista mukana olevista ja paikkatieto mihin mennään. Lasten lisäksi mukana oltava vähintään kaksi ohjaaja (väh. 1 ohj./8 lasta). Laavulle otetaan mukaan: puhelin, eväät, ea-pakkaus, puut, tulitikut, kirves, puukko, sytykkeet, kartta ja kompassi. Laavulla on oltava sammutusvettä ja ämpäri. Ohjaajien on tiedettävä ennakkoon missä laavu on, tai mihin se tehdään. Lapset eivät saa lähteä yksin laavulta paluumatkalle. Nuotio Nuotiota ei saa sytyttää kulovaroituksen aikana. Erillisellä nuotiopaikaksi tehdylle alueelle voidaan sytyttää täysin rajattu, hallittu nuotio (esim. kaivonrenkaaseen). Huom! tuli on aina sytyttäjänsä (sytyttäjän ollessa alaikäinen niin leiripäällikön) vastuulla. Avotuli on aina oltava jatkuvassa valvonnassa. Sammutusvälineiden on oltava nuotion läheisyydessä; vesi, jauhesammutin, sammutuspeite. Sammutusvälineitä on osattava käyttää, sillä tulipalon sattuessa on toimittava nopeasti. Tulella leikkiminen on kielletty. Leikkiminen nuotion ympärillä tai edes läheisyydessä on kielletty; nahistelu, paini, juoksentelu. Nuotio on sammutettava huolella ennen poistumista nuotiopaikalta. Mahdollisten palovammojen ensihoito osattava tarvittaessa. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 11

12 4. Kerhotoiminta Myös kerhotoiminnassa tulee huomioida turvallisuusasiat. Vähintään yhdellä ohjaajalla on oltava taidot välittömän ensiavun antamiseen. Kerhossa on hyvä olla vähintään seuraavat ensiaputarvikkeet: laastaria, desinfiointiainetta, ideaalisidettä, sideharsoa, kolmioliina ja sakset. Kerhon toimiessa säännöllisesti esim. viikoittain, on kerholaisen vanhemmalta tai huoltajalta hyvä tiedustella mahdolliset osallistujan allergiat tai muut terveydentilaan vaikuttavat asiat, jotta osataan varautua mahdollisiin sairauskohtauksiin tai etenkin niiden ennaltaehkäisyyn. Liitteessä 7 on yksityiskohtaisempia ohjeita. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 12

13 5. Vahingon sattuessa Vaikka kaikkeen varautuu, niin siitä huolimatta joskus tapahtuu onnettomuuksia. Sillä hetkellä ei aleta miettimään mikä meni vikaan, vaan hoidetaan tilanne niin, ettei enempää vahinkoa pääse tapahtumaan. On tärkeää, että ohjaajat toimivat asianmukaisella tavalla. Määritä tilanne, anna ensiapu ja soita tarvittaessa hätänumeroon 112 ja tee ilmoitus tapahtuneesta. Hätäilmoituksen teko Hätänumero on 112. Kerro nimesi. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro, missä onnettomuus on tapahtunut. Puhu selkeästi. Kuuntele ohjeet. Älä sulje puhelinta ennen kuin hätäkeskuksesta annetaan lupa. Tiedottaminen onnettomuustilanteessa leirillä Tieto välittömästi leiripäällikölle ja puheenjohtajalle/toiminnanjohtajalle. Ulkoinen tiedotusvastuu on etukäteen sovitulla henkilöllä. Tiedotusvälineiden yhteydenotot ohjataan suoraan yllämainitulle henkilölle. Muut eivät tiedota asiasta. Sisäinen tiedottaminen on leiripäälliköllä tai hänen määräämällään ohjaajalla. Kootaan tarvittaessa kriisiryhmä. Ryhmä huolehtii onnettomuuden uhrien omaisista ja muista leiriläisistä. Muista ammattilaisapu. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 13

14 Liite 1. Kotkavakuutus Nuorten Kotkien vakuutukset vuoden 2007 alusta Vakuutusyhtiö Turvaan Nuoret Kotkat ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Vakuutusten sisältö esitellään pääpiirteissään tässä. Tapaturmavakuutus järjestö- ja kerhotoiminnassa Vakuutettuna ovat liiton jäsenet järjestö- ja/tai kerhotoiminnassa sekä välittömästi näihin liittyvillä matkoilla. Vakuutuksesta korvataan tapaturman aiheuttamia hoitokuluja enintään euroa. Ei omavastuuta. Matkavakuutus järjestö- ja leirimatkoilla Vakuutettuna ovat liiton jäsenet järjestö- ja leirimatkoilla sekä välittömästi näihin liittyvillä matkoilla. Järjestötehtävissä tai -tilaisuuksissa vakuutus on voimassa yli 50 km päähän ulottuvilla matkoilla. Leireillä 50 km kilometrirajaa ei noudateta. Matkasairauden ja matkatapaturman aiheuttamia hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylärajaa. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Matkavakuutukseen sisältyy myös korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta haitta-asteen mukaan, enintään euroa sekä korvaus tapaturmaisesta kuolemasta 1682 euroa. Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumis- tai keskeytymiskuluja. Henkilökohtaiset matkatavarat ovat vakuutettuja euroon saakka, omavastuu on 84 euroa. Liittoturvavakuutus järjestötoiminnassa käytettävälle irtaimistolle Vakuutettuna on keskustoimiston ja jäsenjärjestöjen järjestötoiminnassa käytettävä irtain omaisuus. Vakuutukseen sisältyy myös järjestötoiminnan vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Omavastuu on 200 euroa, oikeusturvavakuutuksessa 15 %, kuitenkin vähintään 500 euroa. Muista vakuutusyhtiöiden määrittelemät omaisuuden turvallisuus ja suojeluohjeet, jotka pääpiirteittäin pitävät sisällään sen, että omaisuutta pitää käsitellä huolellisesti ja että se säilytetään lukitussa tilassa. Valtakunnallinen palvelunumero päivystää arkisin klo Vahinkotilanteessa ota yhteys aina ensin liiton keskustoimistoon p. (09) Marja Mailasalo. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 14

15 Liite 2. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 15

16 Liite 3. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 16

17 Liite 4. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 17

18 Liite 5. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 18

19 Liite 6. Ensiapuvarustus (ohjeellinen) Huomioidaan osallistujien määrä, ikä, tapahtumapaikka, tapahtuman kesto ja ajankohta sekä leiriohjelma. Minimivarustus: laastaria puhdistusainetta / desinfiointipyyhkeitä ideaalisiteitä käsien desinfiointiaine Pidemmillä retkillä / vaativaa maasto edellisten lisäksi steriilejä sidetaitoksia ideaalisiteitä kiinnelaastaria sideharsorullia kylmäpussi kolmioliinoja suojahansikkaita sakset Leireillä / vaelluksilla/ leirimatkoilla edellisten lisäksi Lääkkeet: särkylääkettä (ainakin kahta eri merkkiä/vaikuttavaa ainetta), lapsille parasetamoli lääkehiili,ripulilääkettä (tbl, juotava Osmosal), maitohappobakteereita ummetuslääke antihistamiini kyypakkaus kortisonivoide matkapahoinvointilääkettä sokeria/hunajaa annospusseissa kostuttavat silmätipat rasvataitoksia haavateippi avaruuslakana / lämpöpeite kuumemittari pinsetit, punkkipinsetit terveyssiteitä, tamponeja Ensiapuvastaava varaa osallistujien terveystietojen pohjalta lisäksi tarvittavia ensiapulääkkeitä mukaan kaiken varalta. Varmista, että osallistujilla on omat tarvittavat lääkkeet mukana, joista on tieto ensiapuvastaavalla. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 19

20 Liite 7. Ensiapu- ja turvallisuusohjeita Ensiapu Yleinen hätänumero 112 Yleisimmät lasten tapaturmat: kaatumiset terävien esineiden aiheuttamat tapaturmat palovammat myrkytykset vierasesineet nielussa nenäverenvuoto hammasvamma nyrjähdykset aivotärähdys Kaikissa pienissäkin tapauksissa otetaan välittömästi yhteyttä kotiin ja ilmoitettava tapahtuneesta leiripäällikölle / tapahtuman vastaavalle. Tapahtuneesta on myös hyvä kirjoittaa ohjaajien vihkoon / päiväkirjaan. Nyrjähdysten ensiapu Kohota raaja. Purista tai paina vammakohtaa. Jäähdytä kylmällä minuuttia. Sido vammakohdan ympärille tukeva side. Jatka kylmähoitoa ensimmäisen vuorokauden ajan parin tunnin välein. Haavojen ensiapu Puhdista haava ja ellei laastari riitä, niin: Sulje pienen viiltohaavan reunat vastakkain haavateipillä. Peitä haava suojasidoksella. Hae tarvittaessa hoitoa. Tarkista, että tetanus- eli jäykkäkouristusrokote on voimassa. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 20

21 Isompien haavojen ensiapu Tyrehdytä verenvuoto. Nosta vuotava raaja ylös ja tyrehdytä verenvuoto painamalla sormin tai kämmenellä suoraan vuotokohtaan. Aseta runsaasti vuotava henkilö heti pitkälleen. Soita hätänumeroon 112, jos arvioit tilanteen sitä vaativan. Jos sidetarvikkeita on käytettävissä, sido vuotokohtaan paineside. Tue vuotava raaja kohoasentoon. Jos verenvuoto tyrehdyttämistoimenpiteistä huolimatta jatkuu, paina raajan tyvestä suuria suonia voimakkaasti kämmenellä valtimoveren virtauksen estämiseksi. Jos vuoto ei vieläkään asetu, pane vuotokohdan yläpuolelle kiristysside. Runsas verenvuoto voi johtaa verenkierron vakavaan häiriötilaan eli sokkiin. Huolehdi loukkaantuneen sokin oireenmukaisesta ensiavusta. Kohota sokkioireisen jalkoja, rauhoita, suojaa kylmältä ja seuraa hänen tilaansa kunnes ammattihenkilö ottaa vastuun. Kaikki suuret haavat vaativat lääkärin hoitoa. Palovammat Kuumuus vaurioittaa ihoa ja mahdollisesti myös ihonalaisia kudoksia. Jos ihoa ei jäähdytetä, vamma laajenee syvempiin ihokerroksiin. Pienen palovamman ensiapu Pieni palovamma on potilaan kämmenen kokoa pienempi ala. Pientä palovammaa jäähdytetään viileällä vedellä kunnes kipu häviää. Hoidettavaa kudosta ei saa kuitenkaan jäädyttää (vaarana mikäli käytetään lunta, taikka jäätä). Tarvittaessa vamman voi peittää rasvasidoksella ja suojasiteellä. Vaihda side riittävän usein. Jos palovamma tulehtuu, mene lääkäriin. Suuren, taikka vakavan palovamman ensiapu (iho on harmaa tai tumma ja hiiltynyt, ei aisti kipua) Soita 112. Jäähdytä palovamma-aluetta älä jäädytä. Suojaa palovamma-alue niin, ettei kosteus pääse haihtumaan alueelta, jota iho ei enää suojaa (esim. muovilla, kostealla pyyhkeellä tms.). Suojaa henkilö jäähtymiseltä. Tue kasvo- tai hengitystiepalovamman saanut puoli-istuvaan asentoon. Hammasvamma Jos lapselta murtuu tai irtoaa hammas, hänet on vietävä aina hammaslääkäriin. Ota hammas tai sen osa talteen, joko maidolla tai vedellä kostutettuun paperiin. Jos hampaan kuopasta vuotaa verta, voidaan kuoppaan laittaa harsotaiteliinasta kierretty sykerö. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 21

22 Nenäverenvuoto Pidä lapsi etukumarassa. Paina vuotavaa sierainta nenäluuta vasten min. Apuna voidaan käyttää jotain kylmää, koska kylmä supistaa verisuonia. Jos verenvuoto ei lakkaa, lapsi viedään lääkäriin. Myrkytys Myrkytystapauksissa on otettava heti yhteys myrkytystietokeskukseen ( ) tai oman alueen terveyskeskukseen. Jos kyse on hätätilanteesta soitetaan heti hätänumeroon 112. Myrkytyksen aiheuttanut aine pitää tuoda hyvin esille (mieluiten pullo/purkki mukaan), kun potilas saadaan jatkohoitoon. Aivotärähdys Päähän kohdistuneeseen iskuun on aina suhtauduttava vakavasti, koska kyse voi olla aivotärähdyksestä. Lapsi on ohjattava lepäämään ja hänen vointia on tarkkailta. Aivotärähdyksen yleisimpiä oireita on pahoinvointi ja huimaus. Jos tapaukseen liittyy lyhytaikaistakaan tajuttomuutta, on lapsi syytä viedä lääkäriin. Tajuton lapsi laitetaan kylkiasentoon ja soitetaan välittömästi hätänumeroon 112. Muut uhkaavat vaarat Yleinen vaaramerkki/hälytysmerkki on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva sireeniääni tai torvi- ja pillityyppisellä hälyttimellä annettuja lyhyitä äänimerkkejä tai hälytys, jonka viranomainen antaa kaiuttimella. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin: Siirry sisälle ja pysy sisällä. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita. Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joutuisi vaaran matkalla. Tulipalo Jos palo on pieni, voit yrittää sammuttaa sitä itse. Kokoa lapset yhteen pihalle ja varmista, että kaikki ovat tallessa. Hälytä apua yleisestä hätänumerosta 112. Varmista varauloskäynnit etukäteen. Iltapäivätoiminnassa mukana olevien lasten kanssa käydään yhdessä läpi nämä asiat. (harjoitukset) Pelasta vaarassa olijat ja varoita muita vaarasta. Huolehdi että kaikki pääsevät turvaan. Pienen palon voit yrittää sammuttaa itse. Hälytä palokunta 112. Rajoita paloa sulkemalla ovet, ikkunat, ilmastointi ja muut mahdolliset luukut Opasta palokunta paikalle ja järjestä esteetön pääsy kohteeseen. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 22

23 Kaasuvaara Ulkoisesta kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki (yhtäjaksoisesti nouseva ja laskeva äänimerkki). Pyri sisätiloihin yläkertaan ja laita märkä kangas suun eteen. Sulje ikkunat, ovet ja ilmastointi. Kuuntele radiota ja odota lisäohjeita. Onnettomuus Selvitä mitä on tapahtunut. Estä lisäonnettomuudet, varoita ympäristöä. Anna hätäensiapua (turvaa hengitys ja verenkierto, ehkäise sokki ja tyrehdytä suuret verenvuodot). Soita 112 tai pyydä jotain toista soittamaan. Pelasta loukkaantuneet turvaan ja muista oma turvallisuus. Pyritään turvaamaan loukkaantuneiden peruselintoiminnot (hengitys, sydämen toiminta) ja tyrehdytetään suuret verenvuodot ja annetaan muu mahdollinen ensiapu. Tapaturmien ennaltaehkäisy Ohjaajat ehkäisevät tapaturmia itse noudattaen työturvallisuuslakia. Kannattaa miettiä etukäteen kaikki mahdolliset vaarapaikat ja -tilanteet ja suojata lapsia niiltä. Tapaturmien ehkäisyssä tehokkaimmat keinot ovat lapsien neuvonta ja ohjaus. Vaikka tapaturmia ennaltaehkäistäisiin, silti liikkuvaiset lapset saattavat loukata itsensä. Myös säännöt on hyvä tehdä selviksi heti tapahtuman alusta alkaen (sisällä juokseminen, portaissa kulkeminen yms.). Kriisien hallinta Läheisellä aikuisella on ratkaiseva merkitys siihen, miten lapsi suhtautuu katastrofiuutiseen. Lapsen tapa ymmärtää asioita, ja yhdistellä niitä mielessään ei aina noudata aikuisen logiikkaa. Lapsi kokee asiat konkreettisemmin ja kokonaisvaltaisemmin kuin aikuinen. Älä koskaan naura tai mitätöi lapsen asiasta esille tuomia ajatuksia. Oman näkemyksensä asiasta aikuinen tuo neutraalisti esille ja virittää keskustelua näiltä pohjilta. Tärkeintä on aikuisen läsnäolo ja valmius kuunnella lasta. Huomioi nämä: Saumaton yhteistyö koulun, kodin ja iltapäivätoiminnan välillä. Tunteiden purkamiselle aikaa. Aikuisella aina aikaa kuunnella ja aikuinen lähellä ja helposti saavutettavissa. Mahdollisuus terapiaan. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 23

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa.

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa. ENSIAPUA KERHOSSA APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje Yleiset ensiaputilanteet kerhossa Sisältö APUA, IIK, PANIIKKI! Jakakaa kerhoparin kanssa vastuu

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

Kun loukkaannut urheiluvahingossa, tee ennakkoilmoitus loukkaantumisesta

Kun loukkaannut urheiluvahingossa, tee ennakkoilmoitus loukkaantumisesta 1(5) SUOMEN PALLOLIITON PELIPASSI-VAKUUTETUN TOIMINTAOHJE URHEILUVAHINKOTILANTEESSA Jos loukkaantunut on tajuton, ei liiku tai hänellä on hengitysvaikeuksia soita 112. Kun loukkaannut urheiluvahingossa,

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA Turvallisuusasiakirja Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen SISÄLTÖ: 1 Lomaxi...3 2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 3 Toimintojen käsitteiden määrittely...3

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö TOIMINTAOHJEET 1. Hätäilmoitus 2. Tulipalo 3. Poistumisturvallisuus 4. Sammutuspeitteen käyttö 5. Käsisammuttimen käyttö 6. Pikapalopostin käyttö 7. Ilmanvaihdon pysäyttäminen 8. Palovamman hoito 9. Tajuttoman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

TULIPALO PELASTA VAARASSA OLEVAT SOITA 112 SAMMUTA ALKUSAMMUTUSVÄLINEILLÄ RAJOITA TULIPALON LEVIÄMISTÄ SULKEMALLA OVET, IKKUNAT JA ILMANVAIHTO OPASTA

TULIPALO PELASTA VAARASSA OLEVAT SOITA 112 SAMMUTA ALKUSAMMUTUSVÄLINEILLÄ RAJOITA TULIPALON LEVIÄMISTÄ SULKEMALLA OVET, IKKUNAT JA ILMANVAIHTO OPASTA TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEITA 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015.

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015. Ensiapuopas Johdanto Tämä ensiapuopas on tarkoitettu Kiekkoreippaan joukkueiden huoltajille tueksi oikeanlaisen ensiavun antamiseksi. Oikein annettu ensiapu edistää vammakohdan paranemista sekä estää tilanteen

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Taitoluistelijat 6.11.2013

Hämeenlinnan Taitoluistelijat 6.11.2013 ENSIAPUOHJEITA TAITOLUISTELUVALMENTAJILLE JA OHJAAJILLE Soita 112, jos potilaalla on; Kova rintakipu Halvausoire Tajuttomuus Hengitysvaikeus Kouristuskohtaus Vaikea tapaturma Hyvin runsas verenvuoto Miten

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön RISKIARVIO/TOIMENPIDETARKASTELU Lähtökohdat turvallisuusvarautumiseen Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön turvallisuus riippuu oleellisesti siitä,

Lisätiedot

Yleisimmät jääpallovammat ja niiden ensiapu

Yleisimmät jääpallovammat ja niiden ensiapu Yleisimmät jääpallovammat ja niiden ensiapu Wiipurin Sudet Helena Kiiskinen Virve Puheloinen-Anttila Tervetuloa ensiapukoulutukseen! Opiskelemme Saimaan ammattikorkeakoulussa sairaanhoidon ja ensihoidon

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Palajärven Leirikeskuksen turvallisuusohjeet

Palajärven Leirikeskuksen turvallisuusohjeet Nuorisopalvelut Kielotie 20 C 01300 Vantaa Palajärven Leirikeskuksen turvallisuusohjeet Sijainti: Palojärven Metsätie 69a, 02880 Veikkola. Ruokalarakennuksen sijainnin koordinaatit: Pohjoinen leveys 60

Lisätiedot

KAUHAJOKI AJOT KILPAILUOHJE

KAUHAJOKI AJOT KILPAILUOHJE KAUHAJOKI AJOT 15. - 16.7.2017 KILPAILUOHJE Päivitetty 12.7.2017 KAUHAJOKI TEMPO 15.7.2017 klo 11.00 Kilpailukeskus: Pukkilan ala-aste Hyypäntie 78, Kauhajoki HYYPÄNLAAKSO MAANTIE 16.7.2017 klo 10.00 Kilpailukeskus:

Lisätiedot

Kukonnotkon leiri- ja kurssikeskuksen turvallisuusohjeet

Kukonnotkon leiri- ja kurssikeskuksen turvallisuusohjeet VANTAAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Kukonnotkon leiri- ja kurssikeskuksen turvallisuusohjeet Sijainti: Vehkalahdentie 166, 19250 Syrjäkoski. Ruokalarakennuksen sijainnin koordinaatit:

Lisätiedot

Toimintaohjeita hätätilanteita varten

Toimintaohjeita hätätilanteita varten Hyväksyjä: Jari Partanen 1.11.2012 sivu 1/8 Toimintaohjeita hätätilanteita varten SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimenpiteet ABC... 2 2 Hätäilmoituksen tekeminen... 2 3 Meritaidon sisäinen hälytys... 3 3.1 Käsitteitä...

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA ORIMATTILAN TÄHTIKISAT 2015. Veini Holopainen, Kilpailun johtaja Jarkko Kumpulainen, Tekninen johtaja

TURVALLISUUSSUUNNITELMA ORIMATTILAN TÄHTIKISAT 2015. Veini Holopainen, Kilpailun johtaja Jarkko Kumpulainen, Tekninen johtaja TURVALLISUUSSUUNNITELMA ORIMATTILAN TÄHTIKISAT 2015 Veini Holopainen, Kilpailun johtaja Jarkko Kumpulainen, Tekninen johtaja 1. Tapahtuman kuvaus Orimattilan JYmy järjestää yleisurheilun tähtikisat Orimattilan

Lisätiedot

Toimintaohje onnettomuustilanteissa

Toimintaohje onnettomuustilanteissa Toimintaohje onnettomuustilanteissa asia Tavoitteena on että jokainen työntekijä tietää, tuntee ja osaa: Varauloskäytävät Missä paloilmoitinlaite on ja kuinka sitä käytetään Osaa tehdä hätäilmoituksen

Lisätiedot

TAKAKANNESSA AIKUISEN ELVYTYSKAAVIO

TAKAKANNESSA AIKUISEN ELVYTYSKAAVIO ENSIAPUOPAS SISÄLLYSLUETTELO 4...ELOTTOMUUDEN SELVITTÄMINEN 6...HENGITYKSEN TARKASTAMINEN 8...AIKUISEN ELVYTYS 10...LAPSEN ELVYTYS 12...TAJUTTOMAN ENSIAPU JA KYLKIASENTO 14...VIERASESINE HENGITYSTEISSÄ

Lisätiedot

MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat!

MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat! MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat! Olette ilmoittaneet nuorenne rippikouluun. Rippikoulun osana on leirijakso, jonka pitopaikkoina ovat pääasiassa seurakuntayhtymän omat leirikeskukset Heinänokka

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu.

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu. Lain mukaan joka kodissa täytyy olla palovaroitin. Tulipalo alkaa usein keittiöstä. Jos rasva syttyy palamaan, laita kansi päälle. Älä koskaan käytä vettä. Huolehdi palavasta kynttilästä. Älä tupakoi sängyllä

Lisätiedot

Viitalantie 221, 60640 Isokoski

Viitalantie 221, 60640 Isokoski Venestalon pelastussuunnitelma, joka sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita Viitalantie 221, 60640 Isokoski TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama kylätalo, joka

Lisätiedot

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Aktiviteetti: Riskit ja turvallisuus Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Tavoite: Tarpoja oppii ennakoimaan ja ymmärtämään, mitkä asiat voivat tehdä retkestä vaarallisen. Vartionjohtajan ohje: Vartio

Lisätiedot

E n s i a p u o h j e e t

E n s i a p u o h j e e t E n s i a p u o h j e e t sivu 1/25 Sisällysluettelo 1 Jos harjoituksissa tai peleissä sattuu vamma, toimi näin...3 2 Aivoverenkierron häiriöt...4 3 Diabeetikon heikotus...5 4 Elvytys...6 4.1 Aikuisen

Lisätiedot

KUUSITUVAN PARTIOKÄMPPÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOSÄÄTIÖ

KUUSITUVAN PARTIOKÄMPPÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOSÄÄTIÖ KUUSITUVAN PARTIOKÄMPPÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOSÄÄTIÖ Partiokämppä Sauna RAJAKOSKENTIE 5 01760 VANTAA 1. Riskit Tapaturmat Tulipalo Kaatumisen aiheuttamat ruhjeet, murtumat, jäsenen sijoiltaanmeno, päähän

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

PJ-PK KURSSIEN EA-MODUULIN SUORITUSOHJE

PJ-PK KURSSIEN EA-MODUULIN SUORITUSOHJE PJ-PUMPPU / 11.01.2012 PJ-PK KURSSIEN EA-MODUULIN SUORITUSOHJE Pj- kurssin yhtenä suoritusperusteena on riittävät ensiaputaidot. SP:n Koulutusvaliokunta on esittänyt seuraavaa ensiaputaidon suorittamisesta:

Lisätiedot

ENSIAPUOPAS. Ensiapua urheiluvammoihin. soita hätäkeskus puh. 112

ENSIAPUOPAS. Ensiapua urheiluvammoihin. soita hätäkeskus puh. 112 11. Hammashuollon päivystys hoitaa kiireelliset ja äkilliset särky - ja tapaturmatapaukset Haartmanin sairaala (Haartmaninkatu 4) Hammaspäivystys iltaisin (hki, espoo,vantaa,k-nummi) klo 16-21 sekä viikonloppuisin

Lisätiedot

Sisällys VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO ENSIAPUOHJEET. Nyrjähdykset Nyrjähdysten ensiapu: Kolmen K:n ensiapu Milloin lääkäriin?...

Sisällys VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO ENSIAPUOHJEET. Nyrjähdykset Nyrjähdysten ensiapu: Kolmen K:n ensiapu Milloin lääkäriin?... 1 Sisällys Nyrjähdykset... 2 Nyrjähdysten ensiapu:... 2 Kolmen K:n ensiapu... 2 Milloin lääkäriin?... 2 Nenäverenvuoto... 2 Verenvuoto... 3 Henkinen ensiapu... 3 Elvytys... 4 ICE-lyhenne kännykkään...

Lisätiedot

Kukonnotkon leiri- ja kurssikeskuksen turvallisuusohjeet

Kukonnotkon leiri- ja kurssikeskuksen turvallisuusohjeet VANTAAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Kukonnotkon leiri- ja kurssikeskuksen turvallisuusohjeet Sijainti: Vehkalahdentie 166, 19250 Syrjäkoski. Ruokalarakennuksen sijainnin koordinaatit:

Lisätiedot

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma 1 (8) 28.7.2015 Päijät-Hämeen pelastuslaitos yleisotilaisuudet@phpela.fi Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pelastussuunnitelma Lahti-Suunnistus 2015

Lisätiedot

Metsävarojen käytön laitoksen laboratoriotiloissa

Metsävarojen käytön laitoksen laboratoriotiloissa Laadunhallinta ja yleiset käytännöt Metsävarojen käytön laitoksen laboratoriotiloissa (Latokartanonkaari 7) Juha Rikala 11.5.2007 SISÄLLYS 1 Laboratoriotilat ja yhteyshenkilöt... 3 2 Hyvät laboratoriokäytännöt...

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS

ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS Tilannearvio MITÄ ON TAPAHTUNUT? JOS TILANNE VAATII, SOITA 112! PELASTA VAARASSA OLEVAT! ANNA OIREIDEN MUKAISTA ENSIAPUA! ODOTA RAUHASSA AMMATTIAUTTAJIEN SAAPUMISTA PAIKALLE!

Lisätiedot

NUUKSION PARTIOKÄMPÄT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOSÄÄTIÖ

NUUKSION PARTIOKÄMPÄT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOSÄÄTIÖ N PARTIOKÄMPÄT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOSÄÄTIÖ KORVENKOLKKA MÖRRIMÖYKKY PIILOPIRTTI RUUHIJÄRVENTIE 11 02820 ESPOO 1. Riskit Tapaturmat Tulipalo Kaatumisen aiheuttamat ruhjeet, murtumat, jäsenen sijoiltaanmeno,

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Torju arjen vaaratilanteet

Torju arjen vaaratilanteet Koti- ja vapaa-ajan tapaturma sattuu vuosittain noin 700 000 suomalaiselle. Kuolemaan näistä johtaa vuosittain noin 2 700. Torju arjen vaaratilanteet Tavallinen arkipäivä sisältää monia vaaratilanteita.

Lisätiedot

Tuomari antaa luvan aloittaa auttamistoiminnan! Tuomari antaa luvan lopettaa auttamistoiminnan!

Tuomari antaa luvan aloittaa auttamistoiminnan! Tuomari antaa luvan lopettaa auttamistoiminnan! RASTI 3 TEHTÄVÄ / ENSIAPU 1 Kilpailuparin on osoitettava hallitsevansa EA 1 -tason tiedot ja taidot. Tehtävät perustuvat SPR:n ensiapuohjeisiin. Tehtäviin perehtymiseen ja niiden tekemiseen on aikaa tasan

Lisätiedot

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kuuttiset Saapumislehti Taipalsaari 28.6.-3.7.2015 KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Leiripäällikön terveiset Vihdoinkin on tulla aika perinteisen pelastusalanliiton vuosittaisen koulutusleirin. Toivotankin

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus Tekijät: Sallamaari Pekkanen & Jonna Salmi HAMK, Lahdensivu, Hoitotyö: Sairaanhoitaja

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus Tekijät: Sallamaari Pekkanen & Jonna Salmi HAMK, Lahdensivu, Hoitotyö: Sairaanhoitaja Opinnäytetyön toiminnallinen osuus Tekijät: Sallamaari Pekkanen & Jonna Salmi HAMK, Lahdensivu, Hoitotyö: Sairaanhoitaja TAPATURMAVAARA: Portaikko on alle 1-vuotiaalle vaarallinen paikka. Alle 1- vuotias

Lisätiedot

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 12.8.2012 1(8) SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 1. TAPAHTUMAN ja toiminnan kuvaus... 2 2. Toiminnan turvallisuudesta vastuulliset... 2 3. Suorituspaikat

Lisätiedot

OPPITUNTI 3: ONNETTOMUUDEN SEURAUKSIA VOI RAJOITTAA

OPPITUNTI 3: ONNETTOMUUDEN SEURAUKSIA VOI RAJOITTAA OPPITUNTI 3: ONNETTOMUUDEN SEURAUKSIA VOI RAJOITTAA Copyright: 2014 SPEK, Tekstit: Eevi-Kaisa Yrjölä, Ulkoasu: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopiointirajoitus: Tämän sähköisen oppimateriaalin

Lisätiedot

KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE

KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE Päivitetty 02.06.2015 No:31 KAUHAJOKI TEMPO 13.6.2015 klo 12.00 Mastercupin osakilpailu Kilpailukeskus: Pukkilan ala-aste Hyypäntie 78, Kauhajoki No:32 HYYPÄNLAAKSO

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Tämä on Atalan koulun käytösaapinen. Hyvä käytös antaa sinusta myönteisen kuvan ja tuottaa hyvän mielen muille ihmisille. Auttamalla toisia ja

Tämä on Atalan koulun käytösaapinen. Hyvä käytös antaa sinusta myönteisen kuvan ja tuottaa hyvän mielen muille ihmisille. Auttamalla toisia ja ATALAN KOULU Tämä on Atalan koulun käytösaapinen. Hyvä käytös antaa sinusta myönteisen kuvan ja tuottaa hyvän mielen muille ihmisille. Auttamalla toisia ja olemalla kohtelias sekä noudattamalla tämän käytösaapisen

Lisätiedot

Lääkekaappi kuntoon. Suomen Apteekkariliitto 2010

Lääkekaappi kuntoon. Suomen Apteekkariliitto 2010 Lääkekaappi kuntoon 1 Suomen Apteekkariliitto 2010 Säilytä lääkkeet oikein Lääkkeet on hyvä säilyttää lukittavassa lääkekaapissa, jotta lapset eivät pääse niihin käsiksi. Kaappi suojaa lääkkeitä myös valolta.

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea!

Turvallisuus ennen kaikkea! Turvallisuustiedote Turvallisuus ennen kaikkea! Uudessakaupungissa sijaitseva käsittelee vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Tämä ohje on laadittu lähiseudun asukkaiden toiminnan opastukseen mahdollisessa

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma Suomen Tolkien-seura Kontu ry

Turvallisuussuunnitelma Suomen Tolkien-seura Kontu ry Turvallisuussuunnitelma Suomen Tolkien-seura Kontu ry Tapahtumavastaava Jasmin Syrjälä 01.11.2012 2 SISÄLLYS 1. Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n toiminta... 3 2. Turvallisuussuunnitelman tavoite... 3 3.

Lisätiedot

Ensiapukoulutus seuratoimijat. 04.11.2013 Janne Wall sh ylempi AMK

Ensiapukoulutus seuratoimijat. 04.11.2013 Janne Wall sh ylempi AMK Ensiapukoulutus seuratoimijat 04.11.2013 Janne Wall sh ylempi AMK Tavoitteet Elottomuuden tunnistaminen hengitys Tajuttomuus / Elottomuus 112 aktivointi PPE Hengitys Normaali hengitys on rauhallista, tasaista,

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU Suomen Punainen Risti (SPR) on suunnitellut ensiapukurssin ammattikuljettajille. Kurssien sisällöissä on otettu huomioon liikenteeseen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute ETUKANSI INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa oleva pakkausseloste

Lisätiedot

Vahinkoja sattuu. Lihanaudan tapaturmat ja ensiapu

Vahinkoja sattuu. Lihanaudan tapaturmat ja ensiapu Vahinkoja sattuu Lihanaudan tapaturmat ja ensiapu Ennaltaehkäisy Jalkavauriot Sarven vauriot Haavat ja ruhjeet Silmävauriot Korvanlehden vammat Ennaltaehkäisy Tapaturmien paras hoito on ennaltaehkäisy

Lisätiedot

Turun Pursiseura ry SATAMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA

Turun Pursiseura ry SATAMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA Turun Pursiseura ry SATAMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Error! Bookmark not defined. 1. Ennakoitavat vaara-tilanteet (määräävät pelastussuunnitelman yksityiskohtaisen

Lisätiedot

Tavallisimpiin sairauksiin. Ensiapu veneiltäessä ja veneapteekki TURVALLISUUS

Tavallisimpiin sairauksiin. Ensiapu veneiltäessä ja veneapteekki TURVALLISUUS W N S E TURVALLISUUS TEKSTI MARIANNE BÖCKELMAN KUVAT RICHARD LAX PIIRROKSET PEKKA KÖNÖNEN/PICMAN OY Ensiapu veneiltäessä ja veneapteekki Veneiltäessä vahinkoja sattuu aivan kuten maissakin. Parhaimmat

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

OPPITUNTI 2: TOSITILANTEESSA EI HÄTÄILLÄ

OPPITUNTI 2: TOSITILANTEESSA EI HÄTÄILLÄ OPPITUNTI 2: TOSITILANTEESSA EI HÄTÄILLÄ Copyright: 2014 SPEK, Tekstit: Eevi-Kaisa Yrjölä, Ulkoasu: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopiointirajoitus: Tämän sähköisen oppimateriaalin kopioiminen

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Angelniemen Ankkuri ry. Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua.

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistus kilpailu Rastijahti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

Nurmijärven Latu ry TURVALLISUUSASIAKIRJA

Nurmijärven Latu ry TURVALLISUUSASIAKIRJA Nurmijärven Latu ry TURVALLISUUSASIAKIRJA Marraskuu 2010 Nurmijärven Latu ry TURVALLISUUSASIAKIRJA Sisällys 1. Yhdistyksen toiminnan kuvaus 2. Yhdistyksen vastuuhenkilöt ja toimijat 3. Toimintatavat 4.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Simmis Wanda ry, Vantaa PÄIVITETTY: 26.11.2013 Malminiityntie 16 C / toimitila PÄIVITETTY: 11.08.2014 01350 Vantaa PÄIVITETTY: 17.01.2015 Y-tunnus: 1801607-8 PÄIVITETTY: 10.10.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Turvallisuus ja ajoneuvon kunnossapito matkalla. Paavo Rousku 8.1.2016

Turvallisuus ja ajoneuvon kunnossapito matkalla. Paavo Rousku 8.1.2016 Turvallisuus ja ajoneuvon kunnossapito matkalla Paavo Rousku 8.1.2016 ITSENSÄ JA OMAISUUTENSA SUOJAUS Suunnittele matkareitti huolella (myös vara) Yövy leirintäalueilla tai isohkoilla rasteilla Ajonkin

Lisätiedot

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA KUORMA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA KUORMA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA KUORMA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU Suomen Punainen Risti (SPR) on suunnitellut ensiapukurssin ammattikuljettajille. Kurssien sisällöissä on otettu huomioon liikenteeseen

Lisätiedot

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti.

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Oma turvallisuuteni Valitse kyllä tai ei. TURVALLISESTI Tiedän hätänumeron. kyllä ei KODISSANI Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Huoneessani on toimiva palovaroitin. Tiedän, mitä

Lisätiedot

Aggressiivisen henkilön kohtaaminen

Aggressiivisen henkilön kohtaaminen Aggressiivisen henkilön kohtaaminen Yleinen toimintamalli Työpaikan turvallisuus turvallisuusohjeita työnantajan muistilista uhkaavaan tilanteeseen varustautuminen hankalan tilanteen tunnistaminen vaarallisen

Lisätiedot

KIRJOLAN KOULUN KERHO-OHJE Soveltuvin osin käytössä myös Saaren koululla

KIRJOLAN KOULUN KERHO-OHJE Soveltuvin osin käytössä myös Saaren koululla KIRJOLAN KOULUN KERHO-OHJE Soveltuvin osin käytössä myös Saaren koululla Koulun kerhotoiminta on säännöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Kerhoissa toimitaan turvallisesti ja hyviä käytöstapoja

Lisätiedot

1. TURVALLISUUNNITELMAN TARKOITUS

1. TURVALLISUUNNITELMAN TARKOITUS 1. TURVALLISUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Rastivarsat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus

Lisätiedot

Tämä opas on toteutettu yhteistyössä Oulun Pyrinnön sekä Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä keväällä 2015.

Tämä opas on toteutettu yhteistyössä Oulun Pyrinnön sekä Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä keväällä 2015. 1 Tämä opas on toteutettu yhteistyössä Oulun Pyrinnön sekä Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä keväällä 2015. Opas antaa tietoa urheilijoille, valmentajille sekä huoltajille

Lisätiedot

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita toimintakeskuksessa työskentelevien ja vierailevien henkilöiden omatoimiseen;

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita toimintakeskuksessa työskentelevien ja vierailevien henkilöiden omatoimiseen; 2.6.2010 1 KAARNIEMEN TOIMINTAKESKUS Selkätie 351 48800 Kotka Toimintakeskuksen pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita toimintakeskuksessa työskentelevien ja vierailevien

Lisätiedot

HAAVAT JA HAAVAHOITO 13.2.2013 Jalostuspäivät. Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala

HAAVAT JA HAAVAHOITO 13.2.2013 Jalostuspäivät. Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala HAAVAT JA HAAVAHOITO 13.2.2013 Jalostuspäivät Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala ENSIHAVAINNOT Verenvuoto: valtimovuoto suihkuaa Kipu: tärinä, pinnallinen hengitys, hikoilu tuskainen ilme,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012

Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012 Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012 Taustaa Hevosopisto Oy erilaisia hevostalouden kehittämishankkeita v. 1995 lähtien, mm. hevosreittityö yhteistyössä eri

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES 13.6.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 19. Forssa Games -suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Lounais-Hämeen Rasti 1.3

Lisätiedot

KYLMETTYNEN & HYPOTERMIA

KYLMETTYNEN & HYPOTERMIA KYLMETTYNEN & HYPOTERMIA Benjamin Donner benjamin@aavameri.fi Paniikkireaktio Sisäänhengitys ja hyperventilaatio Kylmän veden sokki Verenpaine / sydän Erittäin iso energiakulutus Veden sisäänhengitys Hiilihappotason

Lisätiedot

Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta Sisällys LASTEN PÄIVÄLEIRIT I & II Leiriniemessä 07 09 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN PÄIVÄLEIRI III Leiriniemessä 05 07 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN YÖLEIRIT

Lisätiedot