Toiminnan turvallisuusohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan turvallisuusohjeet"

Transkriptio

1 Nuorten Kotkien Toiminnan turvallisuusohjeet

2 Sisällysluettelo Alkusanat LEIRI- JA RETKITOIMINNAN MÄÄRITELMÄT LEIRI- JA RETKITOIMINNAN VAATIMUKSET SUUNNITTELUSSA OTETTAVA HUOMIOON... 8 Soutelu/melonta... 8 Uiminen... 9 Saunominen... 9 Kamiinateltta Laavuretki Nuotio KERHOTOIMINTA VAHINGON SATTUESSA Hätäilmoituksen teko Tiedottaminen kriisitilanteessa Liite 1. Kotkavakuutus Liite 2. Toiminnan järjestäjän muistilista Liite 3. Toiminnan turvallisuussuunnitelma Liite 4. Tapaturma/onnettomuusilmoitus Liite 5. Osallistujan ilmoittautumislomake Liite 6. Ensiapuvarusteluettelo Liite 7. Ensiapu- ja turvallisuusohjeita Piirrokset: Iia Miikkulainen

3 Alkusanat Jos et tee mitään, ei vahinkoa satu, sanoo vanha sanonta. Nuorissa Kotkissa asioita opitaan ryhmätoiminnassa kerhoissa, leireillä, retkillä ja muissa tapahtumissa. Toiminnan turvallisuus on jokaisen Nuoren Kotkan etuoikeus. Nuorten Kotkien toiminnassa pyritään ennaltaehkäisemään vahinkoja sekä varautumaan mahdollisiin tapaturmiin. Nuorten Kotkien turvallisuusohjeet ovat apuna tässä työssä. Leiriä, retkeä tai tapahtumaa suunniteltaessa käydään turvallisuusasiat perusteellisesti läpi yhtenä tärkeänä osana valmisteluja. Nämä ohjeet tulee käydä läpi myös ohjaajapalavereissa ennen tapahtumaa. Jokaiselle ohjaajalle jaetaan turvallisuusohjeisto käyttöön. Ohjeisto käsitellään ohjaaja- tai vertaisohjaajakoulutuksessa. Ennakointi erilaisissa hankalissa ja mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa estää monen vahingon sattumisen. Kaikenlaisissa tilanteissa on muutamia hyväksi havaittuja ennakoitavia asioita: Opettele ensiaputaitoja; auttamiskyky säilyy, kun ensiaputaidot ovat hallinnassa. Säilytä maltti tilanteessa kuin tilanteessa. Tämän ohjeiston lopussa olevien mallilomakkeiden avulla voit tarkistaa tarvittavat asiat ennen tapahtumaa. Näitä ohjeita päivitetään tarpeen mukaan. Jos sinulla on parannusehdotuksia turvaohjeisiin, niin ota yhteyttä Nuorten Kotkain Keskusliittoon, Sturenkatu 27 B, Helsinki (www.nuoretkotkat.fi) NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 3

4 1. Leiri- ja retkitoiminnan määritelmät RETKI VAELLUS PÄIVÄLEIRI Päivän aikana toteutettava matka tms., ei sisällä yöpymistä. Päivän tai useamman kestävä retki, jossa useimmiten kannetaan itse varusteet. Päivän aikana toteutettava, kiinteä toiminta/ tapahtumapaikka, ei sisällä yöpymistä, voi sisältää retkiä. VIIKONLOPPULEIRI Pidetään kiinteällä leiripaikalla, yövytään 1 2 yötä, voi sisältää retkiä. LEIRI LEIRIMATKA Pidetään kiinteällä leiripaikalla, yövytään vähintään kolme yötä, voi sisältää päiväretkiä. Yöpymisiä useassa eri paikassa, määränpäässä kiinteä leiripaikka, voi sisältää retkiä. Tällaisia leirimatkoja voi tehdä Suomessa ja ulkomaille. Ovatkohan nämä kotkat retkellä, vaelluksella, matkalla leirille vai leirimatkalla? NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 4

5 2. Leiri- ja retkitoiminnan vaatimukset Retket Osaston, osastojen yhteinen tai alue-/piirijärjestön retki Retkeläisillä tulee olla voimassa oleva jäsenkortti (sisältää vakuutuksen) ja kirjallinen lupa huoltajalta retkelle lähtöön. Retken vastuuohjaajana on 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on retkikokemusta. Vastuullisella ohjaajalla on riittävät tiedot ja taidot turvallisen retken toteuttamiseen. Ainakin yhdellä ohjaajalla on riittävät ensiaputaidot. Ohjaajia on mukana vähintään 1 ohj/10 lasta, kuitenkin vähintään 2 ohjaajaa. Ohjaajalla on oltava yhteystiedot retkeläisen huoltajaan sekä tiedot osallistujan mahdollisista sairauksista, lääkityksistä ja allergioista. Osastojen yhteinen retki: kustakin osastosta on oma 18 vuotta täyttänyt ohjaaja, joka vastaa ja huoltaa oman osastonsa retkeläisistä. Leirit Leiriläisellä tulee olla voimassa oleva jäsenkortti. Leiriläisellä tulee olla kirjallinen lupa huoltajalta leirille lähtöön. Leiri on aina ennakkoon suunniteltu ja ohjelma on laadittu leirin kohderyhmän mukaan. Leirille on valittu jo ennakkoon leirin toimihenkilöt, jotka luetellaan jäljempänä. Ohjaajalla on oltava yhteystiedot leiriläisen huoltajaan sekä tiedot osallistujan mahdollisista sairauksista, lääkityksistä ja allergioista. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 5

6 Leiripäällikkö Saavutettu pätevyys (pitkä kokemus leiriohjaajana). Leiripäällikön täytyy soveltua tehtäväänsä. On mukana jo leirin suunnittelussa. Tietää kohderyhmän erityispiirteet ja tarpeet leirillä. Tuntee leirin kokoonpanon ja vahvuuden, sekä on tietoinen reaaliaikaisesti muutoksista. Tuntee vastuunsa leiristä ja sen eri toiminnoista kokonaisvaltaisesti. Koeteltu kyky ja taito, tuntee toimintatavat ja menettelyt erilaisissa tilanteissa. Leirin turvallisuusvastaava (ensiapuvastaava) On mukana alusta alkaen leirin suunnittelussa, on selvillä missä ja milloin leiri järjestetään, sen kesto, mitkä ovat olosuhteet, miten toimitaan jos jotain sattuu, mistä ja miten hoito tarvittaessa järjestyy, keitä osallistujat ovat ja heidän tarvittavat terveystietonsa, mikä on leirin ohjelma, minkälaisiin vaaratilanteisiin tulee varautua ja suojautua. Kysyy tarvittavat terveyteen liittyvät asiat leirille ilmoittautumisten yhteydessä. Osallistujaluettelo yhteystietoineen löytyy tarvittaessa leiripäälliköltä. Kertoo jo leirin ennakkotiedoissa mahdolliset toimet leirille valmistautumisesta ja kuinka leirillä toimitaan, jotta vältytään sairauksilta ja tapaturmilta leirin aikana ja sen jälkeen. Ulkomaille suuntautuvilla leirimatkoilla tiedottaa tarvittavista rokotuksista ja muista toimenpiteistä mitä normaali terveyshuoltomme ei kata. Tarvittaessa jokaisen leirille osallistuvan pitää olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen hyvissä ajoin tarvittavien erityisrokotusten yms. saamiseksi. Suunnittelee riittävän ensiapuvalmiuden leirille. Vastaa ensiaputarvikkeiden hankinnoista. Mikäli leirin koko on yli 50 henkeä, on selvitettävä täytyykö leiristä ilmoittaa sijaintikunnan terveyskeskukseen etukäteen. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 6

7 Kokki/ ruokahuollosta vastaava On vastuussa leirin ruokahuollon järjestämisestä. Hänellä on oltava riittävät tiedot elintarvikealasta, ruoan tuottamisesta ja yleishygieniasta. Laatii ruokalistan leirille tai tilaa tarvittavat palvelut ulkopuolelta. Yleensä osallistuu jo leiriä valmistelevaan työryhmään. Seuraa leiriläisten ruokailukäyttäytymistä ohjaajien kanssa. Puuttuu asiaan, mikäli ruokailuja ei suoriteta asiallisesti tai leiriläiset eivät syö riittävästi. Tarvittaessa selvitettävä kunnan viranomaisilta, tarvitseeko ruokahuollosta vastaavalla olla hygieniapassi. Leiriohjaaja 18 vuotta täyttänyt. Vertaisohjaajakoulutuksen käynyt tai muutoin vastaavat tiedot ja taidot hankkinut. Tietää leiriryhmän erityistarpeet ja kykenee toimimaan eri tilanteissa. Tuntee vastuun leirin onnistumisesta. Olisi hyvä olla mukana jo leirin suunnittelussa. Vähintään yksi ohjaaja alkavaa 5 10 leiriläistä kohden, riippuen leiriläisten ikärakenteesta, leirikokemuksesta ja sosiaalisista taidoista. Vertaisohjaaja Vertaisohjaajakoulutuksessa oleva tai valmistunut, alle 18-vuotias. Ohjaustoimintaan tutustumassa. Toimii ohjaajan apuna. Olisi hyvä olla mukana jo leirin suunnittelussa. Leirin ohjaajista voi puolet olla vertaisohjaajia. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 7

8 3. Mitä suunnittelussa on otettava huomioon Tutustu leiripaikan turvallisuusohjeisiin. Mikäli turvallisuusohjeita ei ole, niin tutustuu leiripaikkaan etukäteen ja käykää läpi toiminnan järjestäjän muistilista. Hae etukäteen leiripaikan ajo-ohjeet ja osoitetiedot, jotta tarvittaessa osaat ohjata pelastushenkilökunnan paikalle. Ulkomaille suuntautuvilla leireillä selvitetään hyvissä ajoin kohdemaan terveysolosuhteet, hätänumerot, leirin osoite ja miten siellä yleensä toimitaan, jos jotain sattuu ja apua tarvitaan. Soutelu/melonta Ilman pelastusliivejä ei veneisiin tai kanootteihin saa mennä. Kaikilla lapsilla ja ohjaajilla tulee olla oikean kokoiset pelastusliivit. Liivien tulee olla kunnolla kiinni myös haaroista. Kelluntaliivit pitävät kyllä pinnalla, mutta vain pelastusliivit kääntävät tajuttoman oikeaan asentoon. Pelastusliivien kunto on tarkastettava vuosittain. Jokaisen osallistujan uimataito on tiedettävä ennen vesille lähtöä. Merkitkää alue, jonka sisällä on soudeltaessa tai melottaessa pysyttävä, jos vain mahdollista. Leiriläisille on kerrottava tarkasti alue, missä melotaan tai soudellaan. Melontaretkiä tehtäessä on sovittava osallistujien etäisyys ohjaajan veneestä/ kanootista. Kaikki ohjaajat eivät saa olla samassa veneessä tai kanootissa. Ohjaajilla on oltava vesillä liikkumisen taito. Vesillä saa liikkua vain valvotusti. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 8

9 Uiminen Lapset eivät saa mennä yksin rantaan eikä uimaan. Uimista valvovat uimataitoiset ohjaajat. Yhden ohjaajista tulee olla elvytystaitoinen ja ohjaajien määrä on suhteutettava uimareiden määrään 1/8. Ohjeet uimisesta annetaan lapsille leirin ensimmäisenä päivänä. Uivien lasten lukumäärän tulee olla uimavalvojien tiedossa. Uimarantaan tehdään rajattu alue, jossa voidaan uida. Uimavalvojien oltava selvillä lasten uimataidosta. Kallioiden lähettyvillä on niiden mahdollinen liukkaus huomioitava. Uimavalvojilla tulee olla puhelin mukana. Uimavalvojille pilli on hyvä lisävaruste. On suositeltavaa, että paikalla olisi pelastusvene ja pelastusvälineitä. Uimarannalla lasten tulee noudattaa uimavalvojan antamia ohjeita. Uimarannalla kannattaa myös kokeilla uimapareja, jolloin pari pitää huolta, että kaverikin tulee vedestä rannalle. Saunominen Kiuas ja vesipata ovat kuumia, niitä pitää kaikkien varoa. Ohjaaja/vertaisohjaaja tekee oikean lämpöisen pesuveden valmiiksi. Pesuhuoneessa ja saunassa ei saa olla liian ahdasta, lapset saunaan vuoroissa. Kunnollinen peseytyminen on tehtävä ainakin kerran viikossa. Lapset eivät saa mennä yksin saunaan, mukana oltava ainakin yksi ohjaaja. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 9

10 Kamiinateltta Teltta on pystytettävä huolellisesti, jotta se on paloturvallinen. Teltat pystytetään vähintään 4 metrin päähän toisistaan. Niillä ei saa olla yhteisiä katoksia tms. Kamiinan alusta täytyy tarkistaa, että se on tukeva ja palamaton Puiden ja sytykkeiden tulee olla tarpeeksi kaukana kamiinasta Käytä kamiinassa lehtipuuta kipinöimisen vähentämiseksi Vaatteiden kuivatusnarut on asetettava riittävän kauaksi kamiinasta. Vaatteita kuivateltaessa on vaatevastaavan oltava kamiinateltassa paikalla aina kun kamiinassa on tuli Kipinävuorot on jaettava Kamiinaa lämmitettäessä laitetaan kuumuutta kestävät hanskat käteen Teltassa jalat kamiinaan päin Ensiaputarvikkeiden on oltava nopeasti saatavilla Sammutusvälineiden (ämpärillinen vettä, jauhesammutin, sammutuspeite) on oltava lähellä ja niiden sijainti kaikkien tiedossa. Niillä ei saa leikkiä. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 10

11 Laavuretki Retkelle lähdettäessä leiriin jätetään nimilista mukana olevista ja paikkatieto mihin mennään. Lasten lisäksi mukana oltava vähintään kaksi ohjaaja (väh. 1 ohj./8 lasta). Laavulle otetaan mukaan: puhelin, eväät, ea-pakkaus, puut, tulitikut, kirves, puukko, sytykkeet, kartta ja kompassi. Laavulla on oltava sammutusvettä ja ämpäri. Ohjaajien on tiedettävä ennakkoon missä laavu on, tai mihin se tehdään. Lapset eivät saa lähteä yksin laavulta paluumatkalle. Nuotio Nuotiota ei saa sytyttää kulovaroituksen aikana. Erillisellä nuotiopaikaksi tehdylle alueelle voidaan sytyttää täysin rajattu, hallittu nuotio (esim. kaivonrenkaaseen). Huom! tuli on aina sytyttäjänsä (sytyttäjän ollessa alaikäinen niin leiripäällikön) vastuulla. Avotuli on aina oltava jatkuvassa valvonnassa. Sammutusvälineiden on oltava nuotion läheisyydessä; vesi, jauhesammutin, sammutuspeite. Sammutusvälineitä on osattava käyttää, sillä tulipalon sattuessa on toimittava nopeasti. Tulella leikkiminen on kielletty. Leikkiminen nuotion ympärillä tai edes läheisyydessä on kielletty; nahistelu, paini, juoksentelu. Nuotio on sammutettava huolella ennen poistumista nuotiopaikalta. Mahdollisten palovammojen ensihoito osattava tarvittaessa. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 11

12 4. Kerhotoiminta Myös kerhotoiminnassa tulee huomioida turvallisuusasiat. Vähintään yhdellä ohjaajalla on oltava taidot välittömän ensiavun antamiseen. Kerhossa on hyvä olla vähintään seuraavat ensiaputarvikkeet: laastaria, desinfiointiainetta, ideaalisidettä, sideharsoa, kolmioliina ja sakset. Kerhon toimiessa säännöllisesti esim. viikoittain, on kerholaisen vanhemmalta tai huoltajalta hyvä tiedustella mahdolliset osallistujan allergiat tai muut terveydentilaan vaikuttavat asiat, jotta osataan varautua mahdollisiin sairauskohtauksiin tai etenkin niiden ennaltaehkäisyyn. Liitteessä 7 on yksityiskohtaisempia ohjeita. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 12

13 5. Vahingon sattuessa Vaikka kaikkeen varautuu, niin siitä huolimatta joskus tapahtuu onnettomuuksia. Sillä hetkellä ei aleta miettimään mikä meni vikaan, vaan hoidetaan tilanne niin, ettei enempää vahinkoa pääse tapahtumaan. On tärkeää, että ohjaajat toimivat asianmukaisella tavalla. Määritä tilanne, anna ensiapu ja soita tarvittaessa hätänumeroon 112 ja tee ilmoitus tapahtuneesta. Hätäilmoituksen teko Hätänumero on 112. Kerro nimesi. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro, missä onnettomuus on tapahtunut. Puhu selkeästi. Kuuntele ohjeet. Älä sulje puhelinta ennen kuin hätäkeskuksesta annetaan lupa. Tiedottaminen onnettomuustilanteessa leirillä Tieto välittömästi leiripäällikölle ja puheenjohtajalle/toiminnanjohtajalle. Ulkoinen tiedotusvastuu on etukäteen sovitulla henkilöllä. Tiedotusvälineiden yhteydenotot ohjataan suoraan yllämainitulle henkilölle. Muut eivät tiedota asiasta. Sisäinen tiedottaminen on leiripäälliköllä tai hänen määräämällään ohjaajalla. Kootaan tarvittaessa kriisiryhmä. Ryhmä huolehtii onnettomuuden uhrien omaisista ja muista leiriläisistä. Muista ammattilaisapu. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 13

14 Liite 1. Kotkavakuutus Nuorten Kotkien vakuutukset vuoden 2007 alusta Vakuutusyhtiö Turvaan Nuoret Kotkat ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Vakuutusten sisältö esitellään pääpiirteissään tässä. Tapaturmavakuutus järjestö- ja kerhotoiminnassa Vakuutettuna ovat liiton jäsenet järjestö- ja/tai kerhotoiminnassa sekä välittömästi näihin liittyvillä matkoilla. Vakuutuksesta korvataan tapaturman aiheuttamia hoitokuluja enintään euroa. Ei omavastuuta. Matkavakuutus järjestö- ja leirimatkoilla Vakuutettuna ovat liiton jäsenet järjestö- ja leirimatkoilla sekä välittömästi näihin liittyvillä matkoilla. Järjestötehtävissä tai -tilaisuuksissa vakuutus on voimassa yli 50 km päähän ulottuvilla matkoilla. Leireillä 50 km kilometrirajaa ei noudateta. Matkasairauden ja matkatapaturman aiheuttamia hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylärajaa. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Matkavakuutukseen sisältyy myös korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta haitta-asteen mukaan, enintään euroa sekä korvaus tapaturmaisesta kuolemasta 1682 euroa. Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumis- tai keskeytymiskuluja. Henkilökohtaiset matkatavarat ovat vakuutettuja euroon saakka, omavastuu on 84 euroa. Liittoturvavakuutus järjestötoiminnassa käytettävälle irtaimistolle Vakuutettuna on keskustoimiston ja jäsenjärjestöjen järjestötoiminnassa käytettävä irtain omaisuus. Vakuutukseen sisältyy myös järjestötoiminnan vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Omavastuu on 200 euroa, oikeusturvavakuutuksessa 15 %, kuitenkin vähintään 500 euroa. Muista vakuutusyhtiöiden määrittelemät omaisuuden turvallisuus ja suojeluohjeet, jotka pääpiirteittäin pitävät sisällään sen, että omaisuutta pitää käsitellä huolellisesti ja että se säilytetään lukitussa tilassa. Valtakunnallinen palvelunumero päivystää arkisin klo Vahinkotilanteessa ota yhteys aina ensin liiton keskustoimistoon p. (09) Marja Mailasalo. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 14

15 Liite 2. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 15

16 Liite 3. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 16

17 Liite 4. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 17

18 Liite 5. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 18

19 Liite 6. Ensiapuvarustus (ohjeellinen) Huomioidaan osallistujien määrä, ikä, tapahtumapaikka, tapahtuman kesto ja ajankohta sekä leiriohjelma. Minimivarustus: laastaria puhdistusainetta / desinfiointipyyhkeitä ideaalisiteitä käsien desinfiointiaine Pidemmillä retkillä / vaativaa maasto edellisten lisäksi steriilejä sidetaitoksia ideaalisiteitä kiinnelaastaria sideharsorullia kylmäpussi kolmioliinoja suojahansikkaita sakset Leireillä / vaelluksilla/ leirimatkoilla edellisten lisäksi Lääkkeet: särkylääkettä (ainakin kahta eri merkkiä/vaikuttavaa ainetta), lapsille parasetamoli lääkehiili,ripulilääkettä (tbl, juotava Osmosal), maitohappobakteereita ummetuslääke antihistamiini kyypakkaus kortisonivoide matkapahoinvointilääkettä sokeria/hunajaa annospusseissa kostuttavat silmätipat rasvataitoksia haavateippi avaruuslakana / lämpöpeite kuumemittari pinsetit, punkkipinsetit terveyssiteitä, tamponeja Ensiapuvastaava varaa osallistujien terveystietojen pohjalta lisäksi tarvittavia ensiapulääkkeitä mukaan kaiken varalta. Varmista, että osallistujilla on omat tarvittavat lääkkeet mukana, joista on tieto ensiapuvastaavalla. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 19

20 Liite 7. Ensiapu- ja turvallisuusohjeita Ensiapu Yleinen hätänumero 112 Yleisimmät lasten tapaturmat: kaatumiset terävien esineiden aiheuttamat tapaturmat palovammat myrkytykset vierasesineet nielussa nenäverenvuoto hammasvamma nyrjähdykset aivotärähdys Kaikissa pienissäkin tapauksissa otetaan välittömästi yhteyttä kotiin ja ilmoitettava tapahtuneesta leiripäällikölle / tapahtuman vastaavalle. Tapahtuneesta on myös hyvä kirjoittaa ohjaajien vihkoon / päiväkirjaan. Nyrjähdysten ensiapu Kohota raaja. Purista tai paina vammakohtaa. Jäähdytä kylmällä minuuttia. Sido vammakohdan ympärille tukeva side. Jatka kylmähoitoa ensimmäisen vuorokauden ajan parin tunnin välein. Haavojen ensiapu Puhdista haava ja ellei laastari riitä, niin: Sulje pienen viiltohaavan reunat vastakkain haavateipillä. Peitä haava suojasidoksella. Hae tarvittaessa hoitoa. Tarkista, että tetanus- eli jäykkäkouristusrokote on voimassa. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 20

21 Isompien haavojen ensiapu Tyrehdytä verenvuoto. Nosta vuotava raaja ylös ja tyrehdytä verenvuoto painamalla sormin tai kämmenellä suoraan vuotokohtaan. Aseta runsaasti vuotava henkilö heti pitkälleen. Soita hätänumeroon 112, jos arvioit tilanteen sitä vaativan. Jos sidetarvikkeita on käytettävissä, sido vuotokohtaan paineside. Tue vuotava raaja kohoasentoon. Jos verenvuoto tyrehdyttämistoimenpiteistä huolimatta jatkuu, paina raajan tyvestä suuria suonia voimakkaasti kämmenellä valtimoveren virtauksen estämiseksi. Jos vuoto ei vieläkään asetu, pane vuotokohdan yläpuolelle kiristysside. Runsas verenvuoto voi johtaa verenkierron vakavaan häiriötilaan eli sokkiin. Huolehdi loukkaantuneen sokin oireenmukaisesta ensiavusta. Kohota sokkioireisen jalkoja, rauhoita, suojaa kylmältä ja seuraa hänen tilaansa kunnes ammattihenkilö ottaa vastuun. Kaikki suuret haavat vaativat lääkärin hoitoa. Palovammat Kuumuus vaurioittaa ihoa ja mahdollisesti myös ihonalaisia kudoksia. Jos ihoa ei jäähdytetä, vamma laajenee syvempiin ihokerroksiin. Pienen palovamman ensiapu Pieni palovamma on potilaan kämmenen kokoa pienempi ala. Pientä palovammaa jäähdytetään viileällä vedellä kunnes kipu häviää. Hoidettavaa kudosta ei saa kuitenkaan jäädyttää (vaarana mikäli käytetään lunta, taikka jäätä). Tarvittaessa vamman voi peittää rasvasidoksella ja suojasiteellä. Vaihda side riittävän usein. Jos palovamma tulehtuu, mene lääkäriin. Suuren, taikka vakavan palovamman ensiapu (iho on harmaa tai tumma ja hiiltynyt, ei aisti kipua) Soita 112. Jäähdytä palovamma-aluetta älä jäädytä. Suojaa palovamma-alue niin, ettei kosteus pääse haihtumaan alueelta, jota iho ei enää suojaa (esim. muovilla, kostealla pyyhkeellä tms.). Suojaa henkilö jäähtymiseltä. Tue kasvo- tai hengitystiepalovamman saanut puoli-istuvaan asentoon. Hammasvamma Jos lapselta murtuu tai irtoaa hammas, hänet on vietävä aina hammaslääkäriin. Ota hammas tai sen osa talteen, joko maidolla tai vedellä kostutettuun paperiin. Jos hampaan kuopasta vuotaa verta, voidaan kuoppaan laittaa harsotaiteliinasta kierretty sykerö. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 21

22 Nenäverenvuoto Pidä lapsi etukumarassa. Paina vuotavaa sierainta nenäluuta vasten min. Apuna voidaan käyttää jotain kylmää, koska kylmä supistaa verisuonia. Jos verenvuoto ei lakkaa, lapsi viedään lääkäriin. Myrkytys Myrkytystapauksissa on otettava heti yhteys myrkytystietokeskukseen ( ) tai oman alueen terveyskeskukseen. Jos kyse on hätätilanteesta soitetaan heti hätänumeroon 112. Myrkytyksen aiheuttanut aine pitää tuoda hyvin esille (mieluiten pullo/purkki mukaan), kun potilas saadaan jatkohoitoon. Aivotärähdys Päähän kohdistuneeseen iskuun on aina suhtauduttava vakavasti, koska kyse voi olla aivotärähdyksestä. Lapsi on ohjattava lepäämään ja hänen vointia on tarkkailta. Aivotärähdyksen yleisimpiä oireita on pahoinvointi ja huimaus. Jos tapaukseen liittyy lyhytaikaistakaan tajuttomuutta, on lapsi syytä viedä lääkäriin. Tajuton lapsi laitetaan kylkiasentoon ja soitetaan välittömästi hätänumeroon 112. Muut uhkaavat vaarat Yleinen vaaramerkki/hälytysmerkki on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva sireeniääni tai torvi- ja pillityyppisellä hälyttimellä annettuja lyhyitä äänimerkkejä tai hälytys, jonka viranomainen antaa kaiuttimella. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin: Siirry sisälle ja pysy sisällä. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita. Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joutuisi vaaran matkalla. Tulipalo Jos palo on pieni, voit yrittää sammuttaa sitä itse. Kokoa lapset yhteen pihalle ja varmista, että kaikki ovat tallessa. Hälytä apua yleisestä hätänumerosta 112. Varmista varauloskäynnit etukäteen. Iltapäivätoiminnassa mukana olevien lasten kanssa käydään yhdessä läpi nämä asiat. (harjoitukset) Pelasta vaarassa olijat ja varoita muita vaarasta. Huolehdi että kaikki pääsevät turvaan. Pienen palon voit yrittää sammuttaa itse. Hälytä palokunta 112. Rajoita paloa sulkemalla ovet, ikkunat, ilmastointi ja muut mahdolliset luukut Opasta palokunta paikalle ja järjestä esteetön pääsy kohteeseen. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 22

23 Kaasuvaara Ulkoisesta kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki (yhtäjaksoisesti nouseva ja laskeva äänimerkki). Pyri sisätiloihin yläkertaan ja laita märkä kangas suun eteen. Sulje ikkunat, ovet ja ilmastointi. Kuuntele radiota ja odota lisäohjeita. Onnettomuus Selvitä mitä on tapahtunut. Estä lisäonnettomuudet, varoita ympäristöä. Anna hätäensiapua (turvaa hengitys ja verenkierto, ehkäise sokki ja tyrehdytä suuret verenvuodot). Soita 112 tai pyydä jotain toista soittamaan. Pelasta loukkaantuneet turvaan ja muista oma turvallisuus. Pyritään turvaamaan loukkaantuneiden peruselintoiminnot (hengitys, sydämen toiminta) ja tyrehdytetään suuret verenvuodot ja annetaan muu mahdollinen ensiapu. Tapaturmien ennaltaehkäisy Ohjaajat ehkäisevät tapaturmia itse noudattaen työturvallisuuslakia. Kannattaa miettiä etukäteen kaikki mahdolliset vaarapaikat ja -tilanteet ja suojata lapsia niiltä. Tapaturmien ehkäisyssä tehokkaimmat keinot ovat lapsien neuvonta ja ohjaus. Vaikka tapaturmia ennaltaehkäistäisiin, silti liikkuvaiset lapset saattavat loukata itsensä. Myös säännöt on hyvä tehdä selviksi heti tapahtuman alusta alkaen (sisällä juokseminen, portaissa kulkeminen yms.). Kriisien hallinta Läheisellä aikuisella on ratkaiseva merkitys siihen, miten lapsi suhtautuu katastrofiuutiseen. Lapsen tapa ymmärtää asioita, ja yhdistellä niitä mielessään ei aina noudata aikuisen logiikkaa. Lapsi kokee asiat konkreettisemmin ja kokonaisvaltaisemmin kuin aikuinen. Älä koskaan naura tai mitätöi lapsen asiasta esille tuomia ajatuksia. Oman näkemyksensä asiasta aikuinen tuo neutraalisti esille ja virittää keskustelua näiltä pohjilta. Tärkeintä on aikuisen läsnäolo ja valmius kuunnella lasta. Huomioi nämä: Saumaton yhteistyö koulun, kodin ja iltapäivätoiminnan välillä. Tunteiden purkamiselle aikaa. Aikuisella aina aikaa kuunnella ja aikuinen lähellä ja helposti saavutettavissa. Mahdollisuus terapiaan. NUORTEN KOTKIEN TOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 23

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa.

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa. ENSIAPUA KERHOSSA APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje Yleiset ensiaputilanteet kerhossa Sisältö APUA, IIK, PANIIKKI! Jakakaa kerhoparin kanssa vastuu

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA Turvallisuusasiakirja Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen SISÄLTÖ: 1 Lomaxi...3 2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 3 Toimintojen käsitteiden määrittely...3

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö TOIMINTAOHJEET 1. Hätäilmoitus 2. Tulipalo 3. Poistumisturvallisuus 4. Sammutuspeitteen käyttö 5. Käsisammuttimen käyttö 6. Pikapalopostin käyttö 7. Ilmanvaihdon pysäyttäminen 8. Palovamman hoito 9. Tajuttoman

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015.

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015. Ensiapuopas Johdanto Tämä ensiapuopas on tarkoitettu Kiekkoreippaan joukkueiden huoltajille tueksi oikeanlaisen ensiavun antamiseksi. Oikein annettu ensiapu edistää vammakohdan paranemista sekä estää tilanteen

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Toimintaohje onnettomuustilanteissa

Toimintaohje onnettomuustilanteissa Toimintaohje onnettomuustilanteissa asia Tavoitteena on että jokainen työntekijä tietää, tuntee ja osaa: Varauloskäytävät Missä paloilmoitinlaite on ja kuinka sitä käytetään Osaa tehdä hätäilmoituksen

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

TAKAKANNESSA AIKUISEN ELVYTYSKAAVIO

TAKAKANNESSA AIKUISEN ELVYTYSKAAVIO ENSIAPUOPAS SISÄLLYSLUETTELO 4...ELOTTOMUUDEN SELVITTÄMINEN 6...HENGITYKSEN TARKASTAMINEN 8...AIKUISEN ELVYTYS 10...LAPSEN ELVYTYS 12...TAJUTTOMAN ENSIAPU JA KYLKIASENTO 14...VIERASESINE HENGITYSTEISSÄ

Lisätiedot

Palajärven Leirikeskuksen turvallisuusohjeet

Palajärven Leirikeskuksen turvallisuusohjeet Nuorisopalvelut Kielotie 20 C 01300 Vantaa Palajärven Leirikeskuksen turvallisuusohjeet Sijainti: Palojärven Metsätie 69a, 02880 Veikkola. Ruokalarakennuksen sijainnin koordinaatit: Pohjoinen leveys 60

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

E n s i a p u o h j e e t

E n s i a p u o h j e e t E n s i a p u o h j e e t sivu 1/25 Sisällysluettelo 1 Jos harjoituksissa tai peleissä sattuu vamma, toimi näin...3 2 Aivoverenkierron häiriöt...4 3 Diabeetikon heikotus...5 4 Elvytys...6 4.1 Aikuisen

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute ETUKANSI INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa oleva pakkausseloste

Lisätiedot

ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS

ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS Tilannearvio MITÄ ON TAPAHTUNUT? JOS TILANNE VAATII, SOITA 112! PELASTA VAARASSA OLEVAT! ANNA OIREIDEN MUKAISTA ENSIAPUA! ODOTA RAUHASSA AMMATTIAUTTAJIEN SAAPUMISTA PAIKALLE!

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE

KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE Päivitetty 02.06.2015 No:31 KAUHAJOKI TEMPO 13.6.2015 klo 12.00 Mastercupin osakilpailu Kilpailukeskus: Pukkilan ala-aste Hyypäntie 78, Kauhajoki No:32 HYYPÄNLAAKSO

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Angelniemen Ankkuri ry. Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Turvallisuus ja ajoneuvon kunnossapito matkalla. Paavo Rousku 8.1.2016

Turvallisuus ja ajoneuvon kunnossapito matkalla. Paavo Rousku 8.1.2016 Turvallisuus ja ajoneuvon kunnossapito matkalla Paavo Rousku 8.1.2016 ITSENSÄ JA OMAISUUTENSA SUOJAUS Suunnittele matkareitti huolella (myös vara) Yövy leirintäalueilla tai isohkoilla rasteilla Ajonkin

Lisätiedot

Sisällys VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO ENSIAPUOHJEET. Nyrjähdykset Nyrjähdysten ensiapu: Kolmen K:n ensiapu Milloin lääkäriin?...

Sisällys VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO ENSIAPUOHJEET. Nyrjähdykset Nyrjähdysten ensiapu: Kolmen K:n ensiapu Milloin lääkäriin?... 1 Sisällys Nyrjähdykset... 2 Nyrjähdysten ensiapu:... 2 Kolmen K:n ensiapu... 2 Milloin lääkäriin?... 2 Nenäverenvuoto... 2 Verenvuoto... 3 Henkinen ensiapu... 3 Elvytys... 4 ICE-lyhenne kännykkään...

Lisätiedot

Nurmijärven Latu ry TURVALLISUUSASIAKIRJA

Nurmijärven Latu ry TURVALLISUUSASIAKIRJA Nurmijärven Latu ry TURVALLISUUSASIAKIRJA Marraskuu 2010 Nurmijärven Latu ry TURVALLISUUSASIAKIRJA Sisällys 1. Yhdistyksen toiminnan kuvaus 2. Yhdistyksen vastuuhenkilöt ja toimijat 3. Toimintatavat 4.

Lisätiedot

Kukonnotkon leiri- ja kurssikeskuksen turvallisuusohjeet

Kukonnotkon leiri- ja kurssikeskuksen turvallisuusohjeet VANTAAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Kukonnotkon leiri- ja kurssikeskuksen turvallisuusohjeet Sijainti: Vehkalahdentie 166, 19250 Syrjäkoski. Ruokalarakennuksen sijainnin koordinaatit:

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

Tämä opas on toteutettu yhteistyössä Oulun Pyrinnön sekä Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä keväällä 2015.

Tämä opas on toteutettu yhteistyössä Oulun Pyrinnön sekä Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä keväällä 2015. 1 Tämä opas on toteutettu yhteistyössä Oulun Pyrinnön sekä Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä keväällä 2015. Opas antaa tietoa urheilijoille, valmentajille sekä huoltajille

Lisätiedot

Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012

Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012 Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012 Taustaa Hevosopisto Oy erilaisia hevostalouden kehittämishankkeita v. 1995 lähtien, mm. hevosreittityö yhteistyössä eri

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU Tämä on Atalan koulun käytösaapinen. Hyvä käytös antaa sinusta myönteisen kuvan ja tuottaa hyvän mielen muille ihmisille. Auttamalla toisia ja olemalla kohtelias sekä noudattamalla

Lisätiedot

Tavallisimpiin sairauksiin. Ensiapu veneiltäessä ja veneapteekki TURVALLISUUS

Tavallisimpiin sairauksiin. Ensiapu veneiltäessä ja veneapteekki TURVALLISUUS W N S E TURVALLISUUS TEKSTI MARIANNE BÖCKELMAN KUVAT RICHARD LAX PIIRROKSET PEKKA KÖNÖNEN/PICMAN OY Ensiapu veneiltäessä ja veneapteekki Veneiltäessä vahinkoja sattuu aivan kuten maissakin. Parhaimmat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute ETUKANSI INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa

Lisätiedot

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 PELASTUSUUNNITELMA Versiopäivä 27.5.2014 sivu 1. Kansallinen suunnistuskilpailu Kerus-rastit 4.6.2014, klo 18:00-22:00 Osoitteessa: Keruksentieltä (metsäautotie)

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön Säteily kuuluu ympäristöön Mitä säteily on? Säteilyä on kahdenlaista Ionisoivaa ja ionisoimatonta. Säteily voi toisaalta olla joko sähkömagneettista aaltoliikettä tai hiukkassäteilyä. Kuva: STUK Säteily

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen.

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen. SIG SAUER 516 KÄYTTÖOHJE Sovellettu käännös JPo 2014 kuvaviittaukset tiedostoon 516MiniManualrev080910LR.pdf Yleiset turvallisuusohjeet Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu. Kun tartut aseeseen,

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET SM viesti R2 2015 suunnistuskilpailu 20.9.2015, Kisko (Salo) Tilaisuuden nimi 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi SM viesti R2 2015 suunnistuskilpailu

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: REIJOLA

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: REIJOLA 1/10 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: REIJOLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu 8, faksi (013) 267 4474 Sivu 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 3 2 Uimavesiprofiilin sisältö... 4 2.1 Maantieteellinen sijainti...

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

OPAS KOTIPISTOSHOITOON

OPAS KOTIPISTOSHOITOON OPAS KOTIPISTOSHOITOON (asfotase alfa) 40 mg/ml injektioneste, liuos for injection 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml injektioneste, liuos 80 mg/0,8 ml asfotaasialfa Tähän lääkkeeseen kohdistuu

Lisätiedot

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Epilepsiakohtaus on oire, joka haittaa ihmisen tavanomaista toimintakykyä. Epileptinen kohtaus on

Lisätiedot

Leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen Fysioterapeutti Miia Pöntinen 26.9.2014

Leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen Fysioterapeutti Miia Pöntinen 26.9.2014 Leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen Fysioterapeutti Miia Pöntinen 26.9.2014 } Muutokset viimeisen 10 vuoden aikana fysioterapia keskittynyt päiväkirurgiassa enemmän ortopedisiin toimenpiteisiin } Leikkausmäärien

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu 14.5.2016 Suunnistuskilpailu 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailut, kansallinen suunnistuskilpailu

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA 04.03.2014 KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa Kiekko-67 juniorikiekko ry:n jäseniä varautumisessa yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä YHDENVERTAISUUS TARKOITTAA sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan iästään mielipiteistään seksuaalisesta suuntautumisestaan

Lisätiedot

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa * *Mitkä tekijät voivat vaarantaa työpisteesi turvallisuuden: *Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät tekijät *Aggressiivisen asiakkaan käytös *Työkoneen tai laitteen käyttö (teollisuus) *Huono ergonomia

Lisätiedot

ENSIAPUOPAS CHEERLEADEREILLE

ENSIAPUOPAS CHEERLEADEREILLE ENSIAPUOPAS CHEERLEADEREILLE HEINI HEIKKILÄ 2011 SISÄLLYSLUETTELO HÄTÄILMOITUS HÄTÄILMOITUS... 3 KYLKIASENTO... 4 KOLMEN K:N HOITO... 6 RANTEEN SITOMINEN... 8 NILKAN SITOMINEN... 9 POLVEN SITOMINEN...

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Besai Muñoz Sanchez 11NS

Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua. Sitä käytetään vammojen

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Työpaikan ensiapuvalmius

Työpaikan ensiapuvalmius Työpaikan ensiapuvalmius Ensiapuvalmius on työturvallisuutta Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä: työpaikalla on sen olosuhteisiin nähden oltava riittävästi

Lisätiedot

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop NordicWay-hankkeen vuoden kestävä kokeilu, Coop,

Lisätiedot

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Tornion kaupunki Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Kaakamonniemen uimaranta Kirkkoputaan uimaranta Kivirannan EU-uimaranta Laiskanlahden uimaranta Pikisaaren uimaranta Uitonrannan EU-uimaranta Suunnitelman

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

2. Turvallisuusorganisaatio 2.1 Hallitus Joukkueenjohtaja, huoltaja, valmentaja.

2. Turvallisuusorganisaatio 2.1 Hallitus Joukkueenjohtaja, huoltaja, valmentaja. Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym... 1.1.3 Katsojat 1.1.4 Ympäristö.. 2. Turvallisuusorganisaatio

Lisätiedot