kestävä tulevaisuus Olli Hietanen Pietarsaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kestävä tulevaisuus Olli Hietanen Pietarsaari 3.11.2009"

Transkriptio

1 Tietoyhteiskunnan ja infrastruktuurin ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tulevaisuus Olli Hietanen SAAVUTETTAVUUS JA INFRASTRUKTUURI KOHTI HUOMISEN VAATIMUKSIA SAAVUTETTAVUUS JA INFRASTRUKTUURI KOHTI HUOMISEN VAATIMUKSIA Pietarsaari

2 Johdatus tulevaisuusajatteluun

3 Murrosajattelu uutta (nousevia trendejä ja megatrendejä) vanhaa (laskevia trendejä ja megatrendejä) väliaikaista (murrosajalle tyypillisiä konflikteja, kun asiat törmäävät toisiinsa) hälyä, yksittäisiä pieniä asioita, joiden joukossa on kultajyviä eli tulevia trendejä (heikot signaalit) Päivän lehti X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X X X

4 Todennäköinen tulevaisuus Kasvaa vähän Business as usual Laskee vähän Toteutunut historia Nykyhetki Tulevaisuuskuvat

5 Luova ja visionäärinen tulevaisuus Toteutunut historia Nykyhetki Tulevaisuuskuvat

6 Systeemiajattelu Poliisi Sidosryhmät Visionäärinen verkostojohtaminen: ennakointi on yhteistyötä - ja innovaatiojärjestelmä on kommunikaatiojärjestelmä

7 Jos luovuus ja innovaatiot ovat ratkaisu, niin mikä on ongelma?

8 Perhostalous haastaa kilpailukyvyn Vuonna 1851 perustetun Ahlstromin ydinosaamisalue on muuttunut vuosien varrella ruukeista ja puutavarasta selluun, erikoispaperiin ja lopulta nykyisiin kuitukomposiitteihin.yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään mm. suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Vuonna 1985 Ahlstromissa työskenteli n työntekijää ja heistä 83% Suomessa luvun taitteessa työntekijöitä oli n ja heistä n. 27% Suomessa. Vuonna 2006 työntekijöitä oli enää 5800 samaan aikaan kun tuotantolaitoksia ja myyntikonttoreita on yli 20 maassa, kuudessa maanosassa. Ikuinen ja jatkuva muutos ekstensiivisestä (työllistävästä) kasvusta intensiiviseen (tehokkuuden) kasvuun. Uutta on vain vauhti: maa ja metsätalous työllisti suomessa enemmän ja enemmän 2500 vuotta, savupiipputeollisuus 250 vuotta ja tietoyhteiskunta vain 25 vuotta. Jos trendi jatkuu, niin seuraava menestysklusteri työllistää 2,5 vuotta - ja siitä seuraavat vain kuukausia tai päiviä. Tuloksena perhostalous: yhden kesän klusterit?

9 Neljä näkökulmaa muutokseen ja muutoksen hallintaan Salmeindikaattori 1000 vuoden indikaattori Vasarafilosofia Pokerifilosofia

10 Meriteollisuuden tulevaisuus Monet luulevat, että suomalainen meriteollisuus on laivateollisuutta ja että laivateollisuus on puolestaan metalliteollisuutta. Tosiasiassa laivateollisuus on jo pitkään ollut pikemminkin viihdeteollisuutta: on rakennettu ostos- ja viihdekeskuksia merelle. Tai projektinhallintaa: yhden laivan rakentamiseen tarvitaan satoja yrityksiä eri toimialoilta ja eri kulttuureista. Sitten kun ihmiset eivät enää jaksa tanssia merellä, tarvitaan uusi syy tehdä laiva Perinteisesti laivoja on tehty kuljetukseen ja viihtymiseen. Tulevaisuudessa syitä voivat olla myös ruoka, energia, terveys jne. Meriteollisuus voi rakentaa merelle kaupunkeja, paperitehtaita, sairaaloita, energialaitoksia ja oopperataloja: vesirakentaminen. Toisaalta jos työn tulos ei enää välttämättä ole laiva, niin miksi rajoittua mereen? Yhtä hyvin ilmaan, avaruuteen ja maan alle

11 Ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta

12 Tietoyhteiskunnan kolmas vaihe U u s i Verkostojen yhteisöllistyminen, yhteisöllisen oppimisen työkalut, uudet työnteon kulttuurit, johtaminen, opetta- minen ja oppiminen t a l o u s Langaton laajakaista ja mobiiliteknologiat, mekatronikka, nano- ja bioteknologia, painettu elektroniikka Ohjelmistot, sisällöt ja palvelut. Ensimmäisessä vaiheessa digitalisointi, toisessa vaiheessa asiakaslähtöisyys, kolmannessa ubiikki (arjen) tietoyhteiskunta: sovelletut etut älytuotteet ja funktionaaliset materiaalit, virtuaaliympäristöt, kokonaisuuden hallinta, webcasting Ensimmäisessä vaiheessa Suomi ansaitsi teknologialla rakentamalla koneita Toisessa vaiheessa Suomi ansaitsee käyttämällä näitä koneita: palveluilla ja sisällöillä Kolmas vaihe perustuu formaattien tuotteistamiseen; tekijänoikeusteollisuuteen ja hallintajärjestelmiin. j Luova talous

13 Kestävä kehitys Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteutti vuosina Ympäristöministeriön rahoituksella laajan etieto-hankkeen, jossa etsittiin taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän tietoyhteiskunnan indikaattoreita. Tausta-ajatuksena oli analogia siitä, että kestävä kehitys on kuin laudoista valmistettu saavi: jokainen kestävyyden osa-alue on oma lautansa. Analogian voima tulee siitä, että kestävyyden saavi vuotaa aina lyhyimmän laudan kohdalta. Ei auta jos pidentää talouden lautaa, jos ekologian lauta on lyhyt. Kestävyys edellyttää tasapainoa tasapituisia lautoja. Vanhoissa maatalouden oppikirjoissa sama viisaus on kerrottu toisella tavalla: pellon tuottoa ei säätele se mitä maaperässä on eniten vaan se mitä on niukimmin. Pitäisikö siis yhteiskuntaa kehittää pikemminkin heikkouksien kuin vahvuuksien kautta?

14 Digitaalinen (bitti)talous tehokkuuden ja kilpailukyvyn keskiössä Niukentumisen megatrendi = väestönkasvu + varallisuuden kasvusta johtuva kulutuksen kasvu + rajalliset luonnonvarat Dematerialisaatio: ekotehokkuus kasvaa tuotannossa Immaterialisaatio: ekotehokkuus kasvaa kulutuksessa Amaterialisaatio: fyysisten tuotteiden korvaaminen Amaterialisaatio: fyysisten tuotteiden korvaaminen virtuaalisilla, esimerkiksi biteistä valmistetuilla tuotteilla tai palveluilla

15 Social Hi Tech Tietoyhteiskunnan (sosiaalista) kestävyyttä on tarkasteltu mm. digitaalisen kuilun käsitteen avulla. Kestävyys on tarkoittanut sitä, että jokaisella on pääsy (access) tietoyhteiskuntaan. Nyt kun tietoyhteiskunnallistuminen on Suomessa jo edennyt melko pitkälle, niin kestävyys ei niinkään riipu pääsystä - vaan pikemminkin siitä, mitä tieto- ja viestintätekniikalla voidaan tehdä: siitä, kyetäänkö tekniikalla, palveluilla ja sisällöillä ratkaisemaan ihmisten todellisia sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita. Kehittämisen painopiste on samalla siirtymässä fyysisestä infrastruktuurista sosiaaliseen. Esimerkiksi Suomen uuden (vuoteen 2015 ylettyvän) tietoyhteiskuntastrategian keskiössä ei ole uusi teknologia - vaan palvelurakenneuudistus ja arjen elämää helpottavat (asiakas- /ihmislähtöiset) sovellutukset. Tulevaisuusverstaissa korostuivat myös sosiaali- ja terveyspalvelut, perhepolitiikka ja peruskoulu. Sosiaali- ja terveysalan verstaissa on puolestaan korostunut elämyksellinen vanhuus ja nuorista välittäminen: mm. nuorten työllistymiseen panostaminen (ja K63 työpaikat).

16 Itse tekeminen Aiemmin mainitun etieto-hankkeen tulevaisuusverstaissa huomattiin, että itse tekemisellä on merkittävä rooli kestävässä kehityksessä. Itse tekeminen on vaihtoehto valmiiden tuotteiden ostamisen kertakäyttökulttuurille. Tällä tavalla itse tekeminen toteuttaa kestävän kehityksen ekologisen vaatimuksen. Omin käsin tekemisen nähtiin myös olevan tärkeä osa identiteetin muodostumista: tekemällä ja muovaamalla ulkomaailmaa rakennan myös itseäni. Itse tekemällä olen myös aktiivinen ja aktiivinen ihminen ei niin helposti syrjäydy. Tällä tavalla itse tekeminen ja käden taidot toteuttavat myös kestävän kehityksen sosiaalisen vaatimuksen: identiteetin vahvistamisen sekä yhteiskunnallisen muutoksenhallinnan (osallistamisen ja voimaannuttamisen) teeman. Iisalmen tulevaisuusverstas: Kolmannen sektorin/yhdistysten tukeminen. Tämä lisää alueen viihtyisyyttä sekä niiden osalta, jotka harrastavat aktiivisesti että myös niiden osalta, jotka nauttivat kolmannen sektorin palveluista (näyttelyistä, näytelmistä, urheilusta yms. tapahtumista). Kolmannen sektorin toimijoista voi myös kasvaa yrityksiä toiminnan kasvaessa myös aktiivinen harrastustoiminta voi elinkeinoistua.

17 Tietoyhteiskunnan/-teknologian tulevaisuus Varsinais-Suomen elinkeinostrategia: Antureihin panostaminen: tulevaisuudessa tietoa kerätään ja analysoidaan yhä systemaattisemmin, laaja-alaisemmin ja automaattisemmin. Siksi erilaisten anturiteknologioiden yms. merkitys kasvaa kuten myös kone-kone kommunikaatioprosessien osaaminen ja hallinta. Salon avaintoimialojen tulevaisuusverstas: ICT alan tuotantorakennetta on monipuolistettava. Tätä tavoitetta voidaan edistää panostamalla (gaselli)yrityksiin, jotka toimivat ICT- toimialan, viihde- peli- ja elämysteollisuuden sekä esimerkiksi hyvinvointi- ja matkailupalvelutuotannon rajapinnoilla. Turun Logicityalueen tulevaisuuskuvat: Olennaista on intermodaalisuus kaikkien eri kuljetusmuotojen kokonaisuuden hallinta ja sitä kautta asiakkaan prosessien kokonaisuuden optimointi Logistiikkakeskusten kilpailukyky tulee lisäarvopalveluista. Lisäarvopalveluissa korostuvat muun muassa työvoiman saatavuus (takaamme työvoiman 14 päivässä!) ja työmarkkinoiden joustavuus (projektiorganisaatiot)

18 Ubiikkiyhteiskunta - älykäs koti 1 Älykäs koti on palvelualusta, joka mukautuu yksilön elämänvaiheiden ja tarpeiden mukaan. Tilat ovat muunneltavissa esimerkiksi perheen kasvun tai perheen jäsenten pois muuttamisen sekä päivän kuluessa myös erilaisten tilanteiden mukaan (olohuoneesta tai keittiöstä voi esimerkiksi tehdä isomman jos tulee vieraita, tiloja voi myydä asuntopankissa. Rakenteisiin, kuten tuoleihin ja seiniin on sijoitettu tarvittaessa esille saatavia urheiluvälineitä. Siivousrobotit hoitavat monia käytännön asioita. Myös huonekalut, lattia, jääkaappi, pakkaukset ja vaatteet kommunikoivat keskenään. Pakkauspalvelujärjestelmät auttavat niitä, jotka eivät muista tai muuten kykene (valvovat esimerkiksi annostelua tai profiloivat käyttöohjeita jne.). Asunnon energiajärjestelmä voi hyödyntää pakkaukset käytön jälkeen. Asunnot ovat joko plustaloja (jotka tuottavat oman energiansa) tai käyttävät ympäristöystävällistä lähienergiaa. Design voi olla virtuaalinen: esimerkit tapettien värit, valaistus, äänet ja tuoksut ovat säädeltävissä. Muunneltavan tilan lisäksi olennaista ovat myös erilaiset palvelujärjestelmät, kuten esimerkiksi jääkaapin ovessa oleva palveluvalikko, jonka avulla voi hoitaa ostokset tai seinässä oleva sormen mentävä reikä, joka korvaa terveyskeskuksen (diagnosoi, kirjoittaa reseptit tai/ja kirjoittaa lähetteet eteenpäin).

19 Ubiikkiyhteiskunta - älykäs koti 2 Älykäs koti voi olla myös hajautettu: kun perheen jäsenet asuvat eri puolilla maailmaa, niin huoneet saadaan virtuaalisesti yhteen niin, että perhe voi viettää yhteistä aikaa (esimerkiksi ruokailuhuoneisiin sijoitetuilla seinän kokoisilla näytöillä, joiden avulla perhe voi syödä yhteisen illallisen riippumatta siitä, missä perheenjäsenet fyysisesti asuvat). Asunnon intranetissa on Lifebook (online facebook) elämänhallinnan kalenterina ja henkilökohtainen virtuaalikonsultti Erik selaimena. Virtuaaliyhteisöissä voi nauttia keskusteluista, teatterista tai vaikkapa osallistua lasten lapsien koulutehtäviin/-tunteihin. Älykkäässä kodissa on myös keittiö- ja parvekepuutarhoja ja asuntoalueella hyvinvointipuistoja ja lähipalveluja. Senioriparatiiseissa yms. asuntoalueilla kaikki palvelut ja tuotteet saa palvelusopimuksilla henkilökohtaisesti profiloituna tai moduuliyhteisön yms. palapeliperheen jäsenenä (yhteisöllinen käyttö).

20 Energian tulevaisuuskuvia Energiapolitiikan perinteisiä ajureita ovat olleet teknologia ja raha. Tästä näkökulmasta ydinvoima ja fossiiliset polttoaineet ovat teknologisesti ja taloudellisesti kilpailukykyisiä teknologioita, joiden käyttö jatkuu vielä pitkään. Muutospaine: pohjautuvat hupeneviin luonnonvaroihin ja aiheuttavat ympäristöongelmia. Hiilen talteenotto heikentää hyötyastetta. Rinnalle nostettava kaikki keinot käyttöön strategia : erilaisia (paikallisia) uusiutuviin energialähteisiin perustuvia ratkaisuja: tuuli, aurinko, maalämpö, vety, vesi, jätteet, bakteerit, levät, turve yms. Kestävä arkikilometri: esimerkiksi lähipalvelut, etätyö yms. liikkumisen tarpeen vähentäminen. Seuraavassa liikkumisen kehässä toisenlaisia ratkaisuja kestävälle 150 kilometrille: raideliikenteen kehittäminen (ja muu julkinen liikenne), sähköautot Radanvarsiin ja seutukuntiin keskittyvä yhdyskuntarakenne. Suurissakin kaupungeissa n asukkaan kokonaisuuksia. Omavaraiset yhdyskunnat (plustalot, lähienergia ja lähiruoka). Teollisuudessa teollinen ekologia.

21 Blogalisaatio Blogalisaatio: internetin yms. uuden teknologian varaan rakentuva uusi yhteisöllisyys. Arvoja, sitoutumista ja yhteisöllisyyttä määrittelevät uudet blogaalit rakenteet ja verkostot. Epäpyhät/epäsovinnaiset liittoutumat: Uudet blogaalit rajapinnat yhdistävät yllättäviä asioita (Pohjanmaalainen ääri-islam, ICT Buddhalaisuus Kolmas sektori ja uudet osallistumisen muodot: instant solidarity and one day institutions. TV-keräyksistä, rokkikonserteista ja katastrofien jälkeisistä keräyksistä tulee vastuullisuuden valtavirtaa Kaupungintalo, poliisi, sanomalehdet ja kauppahuoneistot siirtyvät Second lifeen, Habbo Hotelliin, Second Lifeen, Twitteriin yms. virtuaalimaailmoihin, jossa ihmisetkin ovat Uusavuttomuutta (WoWiin kadonneet nuoret ja lapsiaan help Uusavuttomuutta (WoWiin kadonneet nuoret ja lapsiaan help deskinä käyttävät vanhemmat) ja uusyhteisöllisyyttä (Face bookit, Twitterit, nettiavioliitot jne )

22 Käytännön esimerkki visionäärisestä muutos- ja verkostojohtamisesta Vihreiden elefanttien metsästyskausi alkoi Loimaan seutukunnassa

23 Loimaan seutukunnan Tulevaisuusklubi Hyvinvointi Vapaa-ajan palvelut 9-tie Oppilaitosten yhteistyö y Agribusiness 4. Verstas: Toimenpiteet Metalli 3. Verstas: Arvottaminen ja fokusointi 2. Verstas: Vaihtoehtoiset tulevaisuudet: elefantit Seudun brändäys ja yhteismarkki- nointi 1. Verstas: nykytila ja tarvekartoitus

24 Kehäajattelu ja kehityskäytävät Tampere I-kehä II-kehä II-kehä Huittinen Loimaa Vertikaaliset ja Forssa horisontaaliset yhteistyöverkostot I-kehä II-kehä III-kehä I-kehä Turku Helsinki

25 Agribusiness Hyvinvoinnin joki Lounapolis Karttalähde: Tielaitos

26

Tulevaisuutta ei voi tietää siksi se pitää tehdä. Olli Hietanen Kanta-Hämeen ennakointifoorumi Hämeen ammattikorkeakoulu 25.10.

Tulevaisuutta ei voi tietää siksi se pitää tehdä. Olli Hietanen Kanta-Hämeen ennakointifoorumi Hämeen ammattikorkeakoulu 25.10. Tulevaisuutta ei voi tietää siksi se pitää tehdä Olli Hietanen Kanta-Hämeen ennakointifoorumi Hämeen ammattikorkeakoulu 25.10.2010 Johdatus tulevaisuusajatteluun Todennäköinen tulevaisuus Kasvaa vähän

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön roadmap

Rakennetun ympäristön roadmap Tekesin loppuraportti 5/2011 Rakennetun ympäristön roadmap Loppuraportti Miimu Airaksinen, Olli Hietanen, Ari-Pekka Manninen, Kari Reijula ja Terttu Vainio Toimittanut Suvi Nenonen Tekes rahoitusta ja

Lisätiedot

SMART FOREST @ FUTURE HOME

SMART FOREST @ FUTURE HOME Marko Ahvenainen, Olli Hietanen & Heikki Huhtanen SMART FOREST @ FUTURE HOME Älykkäästi kotona pidempään (ÄLYKOP) -hankkeen tulevaisuusprosessin loppuraportti TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TUTU-JULKAISUJA

Lisätiedot

Käsityöllä kestävään tulevaisuuteen. Olli Hietanen Kestävä käsityömuotoilu seminaari SLK-talo 23.9.2009

Käsityöllä kestävään tulevaisuuteen. Olli Hietanen Kestävä käsityömuotoilu seminaari SLK-talo 23.9.2009 Käsityöllä kestävään tulevaisuuteen Olli Hietanen Kestävä käsityömuotoilu seminaari SLK-talo 23.9.2009 Esityksen sisältö 1. Muutama sana kestävästä kehityksestä 2. Näkökulmia tiedon ja taidon filosofiaan

Lisätiedot

TKI aluekehittäminen - tulevaisuuden trendit

TKI aluekehittäminen - tulevaisuuden trendit TKI aluekehittäminen - tulevaisuuden trendit Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto/turun kauppakorkeakoulu Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 2014 17.12.2014 Teknologiakeskus ooga es Pripoli

Lisätiedot

Seuraavat 20 vuotta muuttavat maailmaa enemmän kuin edelliset 200

Seuraavat 20 vuotta muuttavat maailmaa enemmän kuin edelliset 200 Seuraavat 20 vuotta muuttavat maailmaa enemmän kuin edelliset 200 Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto/turun kauppakorkeakoulu Green ICT seminaari Porin yliopistokeskus 4.9.2014

Lisätiedot

Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen. Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit

Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen. Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit Olli Hietanen 1 Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit Suomalaisen tietoyhteiskunnan ensimmäinen aalto on taittumassa.

Lisätiedot

Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech

Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech Tässä artikkelissa tarkastellaan suomalaisen tietoyhteiskunnan sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kriteereitä

Lisätiedot

Olli Hietanen VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINOSTRATEGIA- PROSESSIN TULEVAISUUSVERSTAAT PESTE FUTURES LAB

Olli Hietanen VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINOSTRATEGIA- PROSESSIN TULEVAISUUSVERSTAAT PESTE FUTURES LAB Olli Hietanen VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINOSTRATEGIA- PROSESSIN TULEVAISUUSVERSTAAT PESTE FUTURES LAB TUTU-eJULKAISUJA 14/2009 Olli Hietanen, kehitysjohtaja Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Niukentuvia resursseja ja palveluja vai innovatiivisen palveluviennin veturi? Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuteen

Niukentuvia resursseja ja palveluja vai innovatiivisen palveluviennin veturi? Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuteen Niukentuvia resursseja ja palveluja vai innovatiivisen palveluviennin veturi? Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuteen Olli Hietanen Metropolia Meets Business Tulevaisuuden kohtaavat sosiaali-

Lisätiedot

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030

ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030 Timo Nurmi, Marko Ahvenainen ja Olli Hietanen ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030 ELLO-TULEVAISUUSPROSESSIN LOPPURAPORTTI TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 3/2012 Timo Nurmi Projektipäällikkö,

Lisätiedot

Olli Hietanen, Anna Kirveennummi ja Timo Nurmi FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset

Olli Hietanen, Anna Kirveennummi ja Timo Nurmi FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset Olli Hietanen, Anna Kirveennummi ja Timo Nurmi FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 12/2014 Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke

Lisätiedot

FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajan tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU)

FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajan tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajan tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU)

FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) Olli Hietanen Anna Kirveennummi Timo Nurmi Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke

Lisätiedot

Yritys ja tulevaisuus - kuinka tulevaisuuteen nähdään?

Yritys ja tulevaisuus - kuinka tulevaisuuteen nähdään? Yritys ja tulevaisuus - kuinka tulevaisuuteen nähdään? Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto/turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakamari Messukeskus 7.5.2014 Tulevaisuus Seuraavat

Lisätiedot

Entäpä jos työ ei lopukaan? Entäpä jos haasteena onkin työvoimapula?

Entäpä jos työ ei lopukaan? Entäpä jos haasteena onkin työvoimapula? TULEVAISUUDEN TYÖT Satakunnan liitolle Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Entäpä jos työ ei lopukaan? Entäpä jos haasteena onkin työvoimapula? Tämän yhteenvedon lähtökohtana oli

Lisätiedot

Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen. TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti

Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen. TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TUTU-JULKAISUJA 1/2007 TUTU-julkaisuja 1/2007 Tulevaisuuden painopinnat

Lisätiedot

Globaalit trendit. Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Meillä on hinku menestyä laivaseminaari 15.-16.1.2013 M/S Viking Grace

Globaalit trendit. Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Meillä on hinku menestyä laivaseminaari 15.-16.1.2013 M/S Viking Grace Globaalit trendit Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Meillä on hinku menestyä laivaseminaari 15.-16.1.2013 M/S Viking Grace Esityksen teemoja Nopeutuminen Luova tuho eli jatkuva

Lisätiedot

Olli Hietanen & Katriina Siivonen

Olli Hietanen & Katriina Siivonen Olli Hietanen & Katriina Siivonen TIETOYHTEISKUNTA, KESTÄVÄ KEHITYS JA KULTTUURI TUTU-JULKAISUJA 3/2003 Varsinais-Suomen kulttuuritoimen tutkimus-, arvioimis- ja kehittämishankkeen (KULTAKE) loppuraportti

Lisätiedot

Näkemyksiä tulevaisuuden muutoksista ja haasteista

Näkemyksiä tulevaisuuden muutoksista ja haasteista Näkemyksiä tulevaisuuden muutoksista ja haasteista Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto/turun kauppakorkeakoulu Forssan kaupungin, Humppilan kunnan, Jokioisten kunnan ja Tammelan

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Sirkka Heinonen HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen maakunnan tulevaisuuden kehitysvaihtoehdoista TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen tulevaisuuden

Lisätiedot

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA TUTU-JULKAISUJA 5/2005 KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA Juha Heikkilä Juha Heikkilä Tutkimusapulainen, ympäristösuunnittelija (AMK) Tulevaisuuden tutkimuskeskus Copyright 2005 Juha Heikkilä

Lisätiedot

UBITRENDIT 2020: TULEVAISUUDEN UBITEKNOLOGIAT

UBITRENDIT 2020: TULEVAISUUDEN UBITEKNOLOGIAT Timo Nurmi Mikko Vähätalo Riikka Saarimaa & Sirkka Heinonen UBITRENDIT 2020: TULEVAISUUDEN UBITEKNOLOGIAT Kehityskulkuja, sovelluksia, trendejä sekä heikkoja signaaleja TUTU ejulkaisuja 4/2010 Copyright

Lisätiedot

MATKAILUN JA ELÄMYSTUOTANNON OSAAMISKESKUSOHJELMAN TULEVAISUUSKOULUTUS

MATKAILUN JA ELÄMYSTUOTANNON OSAAMISKESKUSOHJELMAN TULEVAISUUSKOULUTUS Olli Hietanen MATKAILUN JA ELÄMYSTUOTANNON OSAAMISKESKUSOHJELMAN TULEVAISUUSKOULUTUS Yhteenveto alueellisten koulutusverstaiden menetelmistä ja tuloksista TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TUTU-JULKAISUJA 3/2009

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN SKENAARIOT 2020

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN SKENAARIOT 2020 Marko Ahvenainen, Sirkka Heinonen & Olli Hietanen SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN SKENAARIOT 2020 Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen -hankkeen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009

PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009 PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009 Lähde: Motiva, Jochim Donner, 16.12.2008 Tämä asiakirja on vaihtoehtovaiheen keskustelun virittäjä. Syksyllä 2009 valtuuston käsittelyyn

Lisätiedot

Marko Ahvenainen, Sirkka Heinonen & Olli Hietanen

Marko Ahvenainen, Sirkka Heinonen & Olli Hietanen Marko Ahvenainen, Sirkka Heinonen & Olli Hietanen SUUNNITTELU JA KONSULTTIALAN KEHITYS, TOIMINTAEDELLYTYSTEN ARVIOINTI JA KILPAILUKY VYN PARANTAMINEN HANKKEEN LOPPURAPORTTI LIITEOSA TUTU ejulkaisuja 3/2010

Lisätiedot

Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta

Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta Olli Hietanen ja Jari Pekka Laiho 18.11.2013 Sisällysluettelo 1. Järjestökysely... 2 1.1. Onko

Lisätiedot