Linux- järjestelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Linux- järjestelmät 206101312"

Transkriptio

1 Linux- järjestelmät

2 Yhteystiedot Puhelin: Työhuone: BK0129, ICT-laboratorio

3 Luennot Harjoitukset Harjoitustyö Seminaarityö Koe Kurssin toteutustapa

4 Asennus Fedora Käyttö Fedora Yleinen ylläpito Fedora Debian Opiskelijoiden omat toiveet Kurssin sisältö

5 Kurssin materiaalia LPI Linux Certification in a Nutshell LINUX: Rute User's Tutorial and Exposition 1.0 Wikibooks Linux Wiki suomenkielinen Learn Linux, 101: A roadmap for LPIC-1 https://www.ibm.com/developerworks/library/l-lpic1-map/ index.html The Linux Documentation Project löytyy paikallisesti tai linkattuna osoitteesta:

6 Linuxin historia Ensimmäinen versio lokakuussa -91 Tarvittiin kuitenkin Minixiä asennusvaiheessa Versio 1.0 maaliskuu 1994 Versio 2.4 tammikuu 2001 Versio 2.6 joukukuu 2003 Versio 3.0 heinäkuu 2011 Versio 4.0 huhtikuu 2015 Linkkejä

7 Linuxin rakenne Kernel (ydin) Linuxin runko https://en.wikipedia.org/wiki/linux_kernel Kernelin ympärille rakennettu jakelupaketti eli distribuutio Distribuutiota esim. Redhat EL, CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu, Suse, Mint, Archlinux Distribuutiot: Tällä hetkellä Linuxin graafinen käyttöliittymä on toteutettu X:n päälle (xorg/xfree86) Ikkunointimanageri Esim. fvwm Työpöytäohjelmisto Esim. Gnome ja KDE

8 Lisenssit Yleisin Linuxin lisenssi GPL Muita lisenssejä LGPL (Lesser GPL) BSD, MPL, NPL...

9 Linuxin komentorivin tehokas käyttö Esimerkkikomentoja ls -la Listaa kaikki tiedostot cd Vaihtaa hakemistoa (tässä tapauksessa kotihakemistoon) Ympäristömuuttujat voimaan esim. export muuttuja Komentorivillä voidaan liikkua nuolinäppäimillä LPI-kirja: GNU and Unix Commands (Topic 1.3) obj 1 RUTE: Luvut 2.6, 4 ja 9

10 Linuxin tekstivirtojen käsittely Voidaan muuttaa, yhdistellä, poistaa tekstiä Esimerkkikomentoja cut Tulostaa halutut kohdat tekstitiedostosta nl Numeroi rivit tekstitiedostosta The Stream Editor, sed Monipuolinen tekstivirtojen muokkaaja Esim. Poistetaan rivit 3-5 tiedostosta: sed '3,5d' tiedosto LPI-kirja: GNU and Unix Commands (Topic 1.3) obj 2 RUTE: Luku 8

11 Linuxin tiedostonkäsittely Voidaan kopioida, siirtää, luoda ja poistaa tiedostoja sekä hakemistoja Esimerkkikomentoja cp -r /etc. Kopioi etc-hakemiston paikalliseen hakemistoon mv tiedosto ~/ Siirtää tiedoston käyttäjän kotihakemistoon rm -r hakemisto Poistaa hakemiston ja sen alla olevat hakemistot sekä tiedostot rmdir hakemisto Poistaa hakemiston LPI-kirja: GNU and Unix Commands (Topic 1.3) obj 3 RUTE: Luku 4

12 Linuxin tiedostonkäsittely Villikortit * kaikki käyvät? merkin tilalla voi olla mikä tahansa merkki [a-z] kaikki kirjaimet välillä a-z [!a-z] kaikki kirjaimet, jotka eivät ole välillä a-z LPI-kirja: GNU and Unix Commands (Topic 1.3) obj 3 RUTE: Luku 4

13 Linuxin virtojen, putkitusten ja uudelleenohjausten käyttö Putkitus ls -la less Listaa tiedostot ja putkittaa ne less-komennolle Uudelleenohjaus cmd > file (stdout tiedostoon) cmd 1> file (stdout tiedostoon) cmd 2> file (stderr tiedostoon) cmd > file 2>&1 (stdout ja stderr tiedostoon) cmd >> file (stdout tiedostoon edellisen tiedoston perään) LPI-kirja: GNU and Unix Commands (Topic 1.3) obj 4 RUTE: Luku 8

14 Linuxin prosessien luonti, seuranta ja lopettaminen Esimerkkikomentoja ps aux Näyttää kaikki prosessit top Reaaliaikainen prosessilistaus kill Lopettaa prosessin 101 välittömästi (vahvin komento) bg Laittaa ohjelman taustaprosessiksi LPI-kirja: GNU and Unix Commands (To Pic 1.3) obj 5 RUTE: Luku 9

15 Linuxin prosessien prioriteettien muokkaus Esimerkkikomentoja nice komento & Käynnistää ohjelman taustalle oletusprioriteetilla (10) nice --10 komento Käynnistää ohjelman -10 prioriteetilla (vain root) renice Muuttaa käynnissä olevan 101 prosessin prioriteetiksi 19 LPI-kirja: GNU and Unix Commands (Topic 1.3) obj 6 RUTE: Luku 9.7

16 Linuxin regular expressionit Esimerkkikomentoja grep '^Linux' tiedosto1 Näyttää tiedostosta kaikki alkavat rivit, joissa on merkkijono Linux grep '[0-9] [0-9] [0-9]' tiedosto1 Näyttää kaikki rivit tiedostosta, joissa on kolme numeroa grep 'abc*' tiedosto1 Näyttää kaikki rivit, joissa on abc, abcc, abcd, abccc jne LPI-kirja: GNU and Unix Commands (Topic 1.3) obj 7 RUTE: Luvut 5 ja 8

17 Fedoran asennus Asennus on nykyään helppo toimenpide Asennus voidaan tehdä Windowsin rinnalle Asennusohjeita löytyy useita

18 Linuxin levyosiot ja tiedostojärjestelmät Kaikki levyosiot löytyvät /dev-hakemiston alta Esimerkkejä Ensimmäinen kovalevy (IDE/SATA/SCSI) /dev/sda Aikaisemmin myös hdx-tunnukset IDE-laitteilla Ensimmäinen primaariosio on /dev/sda1 Levyosiot tehdään fdisk-ohjelmalla Levyosiot formatoidaan esim. mkfs -t ext2 /dev/sda6 SWAP-osio tehdään esim. komennolla: mkswap /dev/sda10 LPI-kirja: Devices, Linux FS... (Topic 2.4), Obj. 1 RUTE: luku 19

19 Linuxin tiedostojärjestelmien tarkkailu Linuxin tiedostojärjestelmä on yleensä ext2/ext3 Esimerkkikomentoja df Nähdään osioiden vapaa tila du Nähdään hakemistojen ja tiedostojen käyttämä tila fsck /dev/sda6 Tarkistetaan /dev/sda6 osio LPI-kirja: Devices, Linux FS... (Topic 2.4) Obj. 2 RUTE: luku 19

20 Linuxin tiedostojärjestelmien mounttaus Käynnistyksen yhteydessä mountattavat osiot määritellään /etc/fstab-tiedostossa Tiedostojärjestelmän sisältävät osiot mountataan Esimerkkikomentoja mount /dev/sda2 /tmp Mountataan /dev/sda2 osio /tmp-hakemistoon umount /dev/cdrom Poistetaan mounttaus cd-asemasta (tarvitaan levyä poistettaessa) LPI-kirja: Devices, Linux FS... (Topic 2.4) Obj. 3 RUTE: luku 19

21 Linuxin tiedostojärjestelmien quota Quotaa käytetään rajoittamaan käyttäjän levytilaa Esimerkkikomentoja quota -uv kayttaja Näyttää kayttajan quota-tilanteen quotaon Laittaa quotan päälle edquota -u kayttaja Editoidaan kayttaja quota-tietoja LPI-kirja: Devices, Linux FS... (Topic 2.4) Obj. 4 RUTE: ei käsittele, katso Quota mini-howto

22 Linuxin tiedosto-oikeudet Linuxin tiedosto-oikeudet määritellään 3:lla tasolla Käyttäjä, ryhmä ja muut Esimerkkikomento chmod a+x tiedosto Määrittää tiedoston kaikille ajettavaksi LPI-kirja: Devices, Linux FS... (Topic 2.4) obj. 5 RUTE: luku 14

23 Linuxin tiedoston omistusoikeudet Linuxin tiedoston omistusoikeudet määritellään käyttäjä ja ryhmätasolla Esimerkkikomento chown kayttaja:ryhma tiedosto Määrittää tiedoston omistusoikeudet kayttaja nimiselle käyttäjälle ja ryhma nimisellä ryhmälle LPI-kirja: Devices, Linux FS... (Topic 2.4) obj. 6 RUTE: luku 11

24 Linuxin tiedostojen linkkaus Linuxin tiedostojen linkkaus Käytetään kovia ja symbolisia linkkejä Kovia linkkejä voidaan käyttää vain tiedostojärjestelmän sisällä Esimerkkikomento ln -s tiedosto file Tekee symbolisen linkin nimeltä file, joka osoittaa tiedostonimiseen tiedostoon tai hakemistoon LPI-kirja: Devices, Linux FS... (Topic 2.4) obj. 7 RUTE: luku 15

25 Linuxin tiedostojen paikat Linuxin juurihakemisto on / Sen alla on kaikki muut hakemistot Voi olla vain yksi osio, joka on / Yleensä tehdään kuitenkin hakemistoille omat osiot Esim. /usr, /home, /var ja /tmp Swapilla myös oma osio (tyyppi 82) Tiedostoja voi etsiä komennoilla which, find ja locate LPI-kirja: Devices, Linux FS... (Topic 2.4) obj. 8 RUTE: luvut 4.14, 17 ja 35

26 Linuxin käynnistys Linuxin käynnistys lilo tai grub Fedora ja muut nykyiset distribuutiot käyttävät oletuksena grubia Esimerkkikomento LILO: linux root=/dev/sda5 Käynnistää Linuxin käyttäen /dev/sda5-root-osiona Käynnistysvaiheessa voidaan määrittää useita muitakin parametreja LPI-kirja: Boot, Initilization... (Topic 2.6), Obj 1 RUTE: luvut 21.48, , 31 ja 32 BootPrompt-HOWTO

27 Linuxin runlevelit ja sammutus Linuxin runlevelit Numeroina 0-6 Normaalisti 3 (multiuser) Oletus-runlevel määritellään /etc/inittab-tiedostossa Poistumassa systemd-palvelun myötä Esimerkkikomentoja init 1 Linux menee yhden käyttäjän tilaan shutdown -r now Uudelleen käynnistää koneen välittömästi LPI-kirja: Boot, Initilization... (Topic 2.6), Obj 2 RUTE: luku 32

28 Linuxin paikallinen dokumentaatio Linuxissa on kolmenlaista dokumentaatiota Man-sivut /usr/doc (Fedora: /usr/share/doc) Info-sivut Esimerkkikomentoja man emacs Näyttää emacs-editorin man-dokumentaation info emacs Näyttää emacs-editorin info-dokumentaation LPI-kirja: Dokumentation (Topic 1.8), Obj 1 RUTE: luvut 4.7 ja 16

29 Linuxin Internet-dokumentaatio Suurin osa Linuxin dokumentaatiota on saatavilla Internetistä Ohjelmistojen kotisivut Usenet Newsgroups (groups) Postituslistat LPI-kirja: Dokumentation (Topic 1.8), Obj 2 RUTE: luku 13

30 Linuxin dokumentaation kirjoittaminen Voidaan tehdä omalle ohjelmalle man-sivu Helpointa on kopioida jokin valmis man-sivu ja editoida siitä oma LPI-kirja: Dokumentation (Topic 1.8), Obj 3 RUTE: -

31 Linuxin käyttäjätuki Vaatii tietoa ja hyviä hermoja :) LPI-kirja: Dokumentation (Topic 1.8), Obj 4 RUTE: -

32 Linuxin käyttäjien hallinta Linuxin käyttäjätiedot Tunnukset: /etc/passwd Salasanat: /etc/shadow Esimerkkikomentoja useradd kayttaja Tekee kayttaja-nimisen käyttäjän passwd kayttaja Määrittää kayttajan salasanan (vain root) LPI-kirja: Administrative Tasks (Topic 2.11), Obj. 1 RUTE: luku 11

33 Linuxin käyttöympäristön muokkaaminen Linuxin käyttöympäristön asetukset kaikille käyttäjille sijaitsevat /etc/profile-tiedostossa Vastaavat Bash-shell-asetukset /etc/bashrctiedostossa Uuden käyttäjän oletusasetukset (tiedostot) sijaitsevat /etc/skel-hakemistossa LPI-kirja: Administrative Tasks (Topic 2.11), Obj. 2 RUTE: luvut 11 ja 20.8

34 Linuxin lokitiedostot Linux käyttää (r)syslog-palvelua lokien muodostamiseen Asetukset /etc/syslog.conf- tai /etc/rsyslog.conf tiedostossa Tärkein lokitiedosto on /var/log/messages Lokitiedostot voivat kasvaa suuriksi Kannattaa käyttää logrotate-ominaisuutta Tallentaa yleensä neljän viikon lokit Asetukset /etc/logrotate.conf LPI-kirja: Administrative Tasks (Topic 2.11), Obj. 3 RUTE: luvut ja

35 Linuxin ylläpitotoimintojen automatisointi Linux ylläpitotoimien automatisointiin käytetään pääasiassa cron-palvelua Asetukset /etc/crontab-tiedostossa Lisäksi /etc/cron.d, /etc/cron.daily jne. Voidaan määrittää ajettavia ohjelmia tiettyyn aikaa Esimerkiksi varmistukset Ajastukseen löytyy myös at-komento LPI-kirja: Administrative Tasks (Topic 2.11), Obj. 4 RUTE: luku 37

36 Linuxin varmistukset Varmistuksia kolmea tyyppiä Täysi-, differentiaali- ja inkrementaalivarmistus Linuxissa varmistukseen voidaan käyttää mm. nauha-, levyke-, zip-, tai kovelevyasemaa Laitetunnuksia /dev/st0, /dev/ft0, /dev/fd0 ja /dev/hdd Varmistukseen käytetään yleensä tar- ja nauhoilla mt-komentoja Esim. tar cvf /dev/st0 /var LPI-kirja: Administrative Tasks (Topic 2.11), Obj. 5 RUTE: luvut 4.17 ja 18

37 Kellonajan hallinta Linuxin kellonajan hallintaan käytetään NTPprotokollaa (Network Time Protocol) NTP-palvelin on ntpd, jolle määritellään ylemmäntason palvelin ja verkot, joihin jaetaan kellonaikaa Ntpdate-komennolla voidaan hakea kellonaika manuaalisesti Hwclock-komennolla voidaan tallentaa kellonaika RTC-piirille.

38 Linux ja hardware Linuxia käytettäessä pitää yleensä tuntea kohtuullisen hyvin PC-laitetekniikka Linuxin kannalta tärkeitä BIOS-asioita Päiväys ja kellonaika Boottaavat laitteet Kovalevyn asetukset Kokorajoitusten, kuten sylinterin rajan rikkominen IDE/ACHI/RAID-moodin vaikutus Muutamia Linux-laitenimiä ja DOS-vastineet /dev/ttys0 (COM1, I/O 3f8h, IRQ 4) /dev/lp0 (LPT1, I/O 378h, IRQ 7) LPI-kirja: Hardware Architecture (Topic 1.1), Obj. 1 RUTE: luvut 3 ja 42

39 Linux ja verkkokortit Verkkokorttien asennus Vanhoissa ISA-korteissa jumpperit tai NVRAMasetukset Määriteltävä BIOS-asetuksista vapaiksi keskeytys ja mahdollinen muistialue PCI- ja PCIe-kortit varaavat automaattisesti resurssit Vapaat järjestelmäresurssit voi katsoa komennoilla cat /proc/interupts cat /proc/dma cat /proc/ioports lspci lsusb LPI-kirja: Hardware Architecture (Topic 1.1), Obj. 2 RUTE: luku

40 Linux ja SCSI SCSI-laitteita käytetään yleisesti palvelimissa ja siten niiden tunteminen on tärkeää Linuxjärjestelmää asennettaessa ja ylläpidettäessä Nykyisissä Linux-versioissa IDE/SATA laitteet näkyvät SCSI-laitteina SCSI-laitteita on eri nopeuksia ja erilaisilla kaapeloinneilla toteutettuja Esimerkki Linux SCSI-laitenimiä /dev/sda (ID0), /dev/sdb (ID1), /dev/st0 (ID6) LPI-kirja: Hardware Architecture (Topic 1.1), Obj. 2 RUTE: luku

41 Linux, modeemit ja äänikortit Linuxissa modeemin liittäminen tapahtuu sarjaliitännän kautta Helpoimpia tapauksia ovat ns. rautamodeemit Windows-modeemien kanssa voi tulla ongelmia Linuxissa tuetut Win-modeemit Linuxissa toimivat yleisimmät äänikortit Voidaan joutua lisäämään /etc/modules.conf-tiedostoon äänikortin vaatimia asetuksia LPI-kirja: Hardware Architecture (Topic 1.1), Obj. 3 RUTE: luvut , , 42.7, 34 ja 41

42 Linuxin levyosioinnin suunnittelu Suunnittelussa otettava huomioon monia asioita Käytettävä levytila, systeemin koko ja käyttötarkoitus sekä varmuuskopioiden tekeminen Rajoitetun tilan systeemeissä vähemmän osioita Suuremmissa systeemeissä useita osioita Boot-osio pitäisi pyrkiä pitämään alle 1024 sylinterin SWAP-osio koko 1-3 muistinmäärä Voidaan käyttää myös SWAP-tiedostoa lisänä LPI-kirja: Linux Installation and... (Topic 2.2), Obj. 1 RUTE: luku 19

43 Linuxin boot managerin asennus Linuxin käynnistyksessä käytetään lilo (Linux Loader) tai GRUB (GRand Unified Bootloader) ohjelmaa Voivat käynnistää eri käyttöjärjestelmiä Boot manager voi sijaita useammassa eri paikassa MBR:ssä eli boottilohkolla tai root-osion alussa Asetukset /etc/lilo.conf- tai /etc/grub.conf-tiedostossa Esimerkkikomentoja lilo -v Asentaa lilon ja antaa asennuksesta enemmän tietoa LPI-kirja: Linux Installation and... (Topic 2.2), Obj. 2 RUTE: luku 31

44 Linux-ohjelmien asennus sorsista Linuxin ohjelmien sorsapaketit tar.gz tai tar.bz2 muodossa Pakettien purkaminen tar zxfv paketti.tar.gz tar jxfv paketti.tar.bz2 Kääntäminen configure Voidaan antaa myös parametreja make Varsinainen kääntäminen alkaa esim. make all komennolla LPI-kirja: Linux Installation and... (Topic 2.2), Obj. 3 RUTE: luku 24

45 Linuxin jaettujen kirjastojen hallinta Linuxissa käytetään jaettuja kirjastoja muistin ja levytilan säästämiseksi Jaettuihin kirjastoihin liittyvät komennot ldd ohjelma Kertoo ohjelman käyttämät kirjastot ldconfig Päivittää /etc/ld.so.cache-tiedostoa Asetukset /etc/ld.so.conf-tiedostossa LPI-kirja: Linux Installation and... (Topic 2.2), Obj. 4 RUTE: luku 23

46 Linuxin pakettienhallinta: Debian Dpkg on Debian Linuxin käyttämä pakettienhallinta Esimerkkikomentoja dpkg -i paketti_4.3-2.deb Asentaa paketti-nimisen paketin apt-get install paketti Asentaa paketti-nimisen paketin Hakee verkosta uusimman paketin dselect Menupohjainen pakettien asennustyökalu LPI-kirja: Linux Installation and... (Topic 2.2), Obj. 5 RUTE: luku 24

47 Linuxin pakettienhallinta: RPM Fedoran käyttämä pakettienhallinta Käyttää myös mm. RHL, RHEL ja Mandrake Linux Esimerkkikomentoja rpm -Uvh paketti i386.rpm Asentaa paketti-nimisen paketin rpm -e paketti Poistaa paketti-nimisen paketin Fedoraan on saatavissa myös ohjelmat Graafinen työkalu Package Manager Yum (Yellow dog Updater, Modified) Apt-get DNF (Korvannut yum-ohjelman Fedora 22:ssa) LPI-kirja: Linux Installation and... (Topic 2.2), Obj. 6 RUTE: luku 24

48 Linuxin kernel-moduulien hallinta Linuxin moduulit ovat objektitiedostoja (.o) tai (.ko) Ne sijaitsevat esim. hakemistossa /lib/modules/ Moduulit jaotellaan tyypeittäin (block, net, scsi...) Esimerkkikomentoja lsmod Listaa muistissa olevat modulit insmod moduuli Asentaa moduuli-nimisen moduulin modprobe moduuli Asentaa moduuli-nimisen moduulin rmmod moduuli Poistaa moduuli-nimisen moduulin muistista LPI-kirja: Linux Installation and... (Topic 1.5), Obj. 1 RUTE: luku 42

49 Linuxin kernelin kääntäminen Linuxin kernelin kääntäminen nykyään harvinaisempi toimenpide Distribuutioissa käytetään modulaarisia kerneleitä Nykyisillä koneilla nopea toimenpide Versionumerot Parilliset tuotantoversioita, parittomat kehitysversioita Esimerkkikomentoja Make menuconfig Käynnistää menupohjaisen konfigurointityökalun make all; make modules_install LPI-kirja: Kernel (Topic 1.5), Obj. 2 RUTE: luku 42

50 Linuxin tekstieditori vi Löytyy lähes jokaisesta Linux-distribuutiosta Hankala käyttää :) Komento- ja editointitila Suositeltavaa käyttää muita editoireita (nano, pico, joe) Esimerkkikomentoja vi tiedosto Käynnistää vi:n ja avaa tiedoston :q! Poistuu vi:stä ilman kysymyksiä LPI-kirja: Text-Editing, Processing... (Topic 1.7), Obj. 1 RUTE: luku 6

51 Linuxin tulostuksen hallinta Linuxin tulostukset hoitaa yleensä lpd tai CUPS Käytetään PostScript-kieltä Esimerkkikomentoja lpq Näyttää tulostusjonon tilanteen lprm Poistaa tulostustyön jonosta lpc Hallitsee tulostusjonojen toimintaa LPI-kirja: Text-Editing, Processing... (Topic 1.7), Obj. 2 RUTE: luku 21

52 Linuxissa tulostaminen Linuxissa tulostamiseen käytetään lpr-komentoa Voidaan tulostaa teksti- ja PostScript-tiedostoja Esimerkkikomentoja lpr /etc/profile Tulostaa profile-tiedoston man -t fdisk lpr Tulostaa fdisk-ohjelman man-sivun LPI-kirja: Text-Editing, Processing... (Topic 1.7), Obj. 3 RUTE: luku 21.6

53 Linuxin tulostimien asennus Linuxin tulostimet määritellään lpd:tä käytettäessä /etc/printcap-tiedostossa (Fedoran oletus CUPS) Määritellään mm. suodatin, tulostinlaite (esim. /dev/lp0) Fedorassa kannattaa käyttää system-config-printer-ohjelmaa asetusten tekemiseen Tulostin asetukset CUPS:ia käytettäessä /etc/cups/printer.conf Suodattimet (filter) Tulostus voidaan käsitellä filter-ohjelmalla Voidaan käyttää myös Ghostscript-ohjelmaa tulostustiedoston muodostamiseen LPI-kirja: Text-Editing, Processing... (Topic 1.7), Obj. 4 RUTE: luku

54 Linuxin shellin mukautus Linuxin shelleissä voidaan antaa mm. komentoja ja tehdä ohjelmiakin Shellit jakautuvat kahteen lohkoon Bourne-johdannaiset (sh ja bash) C-shellit (csh, tcsh, zsh ja ksh) Shellien ominaisuuksia Muuttujat Esim. kurssi=a Aliakset Esim. alias rm='rm -f' Funktiot Esim. lsps () { ls -l; ps; } LPI-kirja: Shells, Scripting... (Topic 1.9), Obj. 1 RUTE: luku

55 Linuxin skriptien kirjoittaminen Linuxin skriptien kirjoittaminen tapahtuu tekstieditorilla Sisältää tarvittavat komennot Skriptien ajaminen sh skriptin_nimi Laitetaan scripti ajettavaksi chmod a+x skriptin_nimi./skriptin_nimi Määritellään skriptin käsittelemä ohjelma skriptin alkuun Esim. #!/bin/bash LPI-kirja: Shells, Scripting... (Topic 1.9), Obj. 2 RUTE: luvut 20, 33.2 ja

56 Linuxin skriptien kirjoittaminen Linuxin skripteille voidaan antaa myös erilaisia oikeuksia Mahdollisuus SUID- tai GUID-skripteihin Esim. Rootin oikeudet skriptille Esimerkki bash-komentoja break Keskeyttää skriptin ajon echo Tulostaa merkkijonon if Ehtolause LPI-kirja: Shells, Scripting... (Topic 1.9), Obj. 2 RUTE: luvut 20, 33.2 ja

57 Linux ja Xfree86/xorg:n asennus X toteutettu asiakas/palvelin mallin pohjalta Mahdollisuus X:n käyttöön verkon kautta X asennettaessa tarvitaan tietää seuraavia asioita Näytönohjaimen tyyppi Asennusohjelmat tunnistavat automaattisestikin Monitorin tyyppi Sama kuin edellä X voidaan asentaa erilaisista paketeista LPI-kirja: X (Topic 1.9), Obj. 1 RUTE: luku 43

58 Linux ja Xfree86/xorg:n asennus XFee86:n konfigurointiin useita työkaluja Oletustyökalut: xf86config, XF86Setup ja xf86cfg Fedorassa on ollut myös system-config-display Nvidian ja AMD/ATI:n näytönohjaimilla omat ohjelmat Xfree86 asetukset /etc/x11/xf86config-tiedossa Sisältää mm. näppäimistön, hiiren, monitorin, näytönohjaimen ja fonttien asetukset Xorg-palvelinta käytettäessä /etc/x11/xorg.conf-tiedosto Nykyisissä Linux-distribuutioissa ei oletuksena asetustiedostoa LPI-kirja: X (Topic 1.9), Obj. 1 RUTE: luku 43

59 Linux ja xdm/gdm XDM/GDM-palvelua käytetään paikallisten ja verkosta tapahtuvien yhteydenottojen käsittelyyn Asetustiedostot hakemistossa /etc/x11/xdm tai gdm Käynnistetään komennoilla: xdm tai gdm Voidaan käynnistää myös automaattisesti vaihtamalla runleveliä. Laitetaan runleveliksi 5 LPI-kirja: X (Topic 1.9), Obj. 2 RUTE: -, katso man xdm

60 Linux ja X:n sekä X-ohjelmien lopetus Mikäli X kaatuu voidaan mennä virtuaalikonsoliin Näppäinyhdistelmä Ctrl-Alt-Fx (x=2 6) Paluu näppäinyhdistelmällä Ctrl-Alt-F7 Voidaan lopettaa X näppäinyhdistelmällä Ctrl-Alt- Back_space X-Ohjelman lopettaminen (tyypillisesti netscape) Katsotaan prosessinumero ps- tai top-komennolla Lopetaan prosessi kill-komennolla LPI-kirja: X (Topic 1.9), Obj. 3 RUTE: -

61 Linux ja X:n muokkaus X:n käynnistys tapahtuu startx-skiptillä Kutsuu xinit-komentoa Sen asetukset /etc/x11/xinit/xinitrc-tiedostossa Xinitrc-tiedossa määritellään käynnistyvät ohjelmat kuten ikkunamanageri Linuxin X:n perusikkunointimanageri on twm Sen asetukset /etc/x11/twm/system.twmrc-tiedostossa X:n Etäyhteydet DISPLAY-muuttujalla Esim. export DISPLAY=koneen_nimi:0.0 Suositeltavampaa käyttää ssh:ta LPI-kirja: X (Topic 1.9), Obj. 4 RUTE: -, katso xinit-, startx- ja xdm-ohjelmien man-sivut

62 Linux ja verkot Linuxin kuten muidenkin unixien verkkoyhteydet perustuvat TCP/IP:n Olennaista ymmärtää protokollat (TCP, IP, UDP jne.) Palvelut porttinumeroiden takana Esim. telnet tcp/23 ja http 80/tcp Esimerkkikomentoja dig Antaa koneen DNS-tiedot traceroute Jäljittää reitin koneelle LPI-kirja: Networking Funda... (Topic 1.12), Obj. 1 RUTE: luvut 25 ja 26

63 Linux ja verkon konfigurointi Muutamia asetustiedostoja /etc/hosts (nimi ja IP-numeroparit) /etc/resolv.conf (nimipalvelin asetukset) /etc/nsswitch.conf (nimen selvityksen asetukset) Esimerkkikomentoja host Antaa koneen IP-osoitteen ifconfig eth0 down Sulkee eth0-liitännän route add default gw eth0 Määrittää oletusreitin, joka löytyy eth0 liitetystä verkosta LPI-kirja: Networking Funda... (Topic 1.12), Obj. 3 RUTE: luvut 25 ja 27

64 Linux ja PPP Linuxin PPP-palvelu toteutetaan pppd-ohjelmalla Käytetään modeemi- ja sarjakaapeliyhteyksillä Soittoon käytetään yleensä chat-skriptejä Asetustiedostot /etc/ppp-hakemistossa options (asetukset) chap-secrets ja pap-secrets (authentikointiasetukset) Esimerkkikomentoja pppd /dev/ttys Käynnistää PPP-yhteyden COM1-porttiin LPI-kirja: Networking Funda... (Topic 1.12), Obj. 4 RUTE: luku 41

65 Linux ja inetd Linuxin inetd-käynnistää verkkopalveluja Asetukset /etc/inetd.conf Palveluita mm. telnet ja finger Fedora käyttää parannettua xinetd-palvelua Mahdollistaa palvelunestohyökkäysten torjunnan Asetukset /etc/xinetd.conf-tiedostossa ja /etc/xinetd.d/-hakemistossa Palveluiden käyttöä voidaan rajoittaa Asetukset /etc/hosts.allow ja /etc/hosts.deny Esimerkkikomentoja service xinetd restart Käynnistää uudelleen xinetd-palvelun LPI-kirja: Networking services (Topic 1.13), Obj. 1 RUTE: luku 29

66 Linux ja sendmail Sendmail yleisin sähköpostin käsittelijä Unixissa Asetukset /etc/mail/sendmail.cf Konfigurointi vaikeata Ei kannata muokata suoraan, vaan /etc/mail-hakemiston muita tiedostoja Sähköpostialiakset Määritellään /etc/aliases-tiedostossa Otetaan käyttöön newaliases-komennolla Postijonon tarkkailu mailq-komennolla LPI-kirja: Networking services (Topic 1.13), Obj. 2 RUTE: luku 30

67 Linux ja Apache Internetin yleisin WWW-palvelin Asetukset Fedorassa /etc/httpd/conf-hakemistossa Tärkein asetustiedosto: /etc/httpd/conf/httpd.conf Asetusmuutosten jälkeen uudelleen käynnistys komennolla: service httpd restart Lokitiedostot hakemistossa: /var/log/httpd LPI-kirja: Networking services (Topic 1.13), Obj. 3 RUTE: luku 36

68 Linux, NFS ja SMB NFS-palvelulla jaetaan hakemistoja lähinnä UNIX-ympäristössä Asetukset /etc/exports-hakemistossa Otetaan käyttöön mount-komennoilla Esim. mount -t nfs palvelin:/home /mnt/ SMB-palvelulla jaetaan hakemistoja lähinnä Windows-ympäristössä Asetustiedostot /etc/smb.conf tai /etc/samba/smb.conf LPI-kirja: Networking services (Topic 1.13), Obj. 4 RUTE: luvut 28 ja 39

69 Linux ja DNS Linuxin DNS-palvelut toteutetaan bindohjelmalla, jota kutsutaan myös named:ksi Asetukset /etc/named.conf-tiedostossa ja /var/namedhakemistossa Chroot-ympäristössä /var/named/chroot/var/named Asetusmuutosten jälkeen uudelleen käynnistys komennolla: service named restart LPI-kirja: Networking services (Topic 1.13), Obj. 5 RUTE: luvut 27 ja 40

70 Linux ja tietoturvan tarkistustoimenpiteet Tietoturvaan liittyviä asetuksia ja toimenpiteitä Palveluiden käyttöoikeudet /etc/hosts.allow- ja /etc/hosts.deny-tiedostoissa Syslog-palvelun authpriv.* tekemä /var/log/secure.log SUID-ohjelmien metsästäminen Pakettien oikeellisuuden varmistaminen Esim. rpm -V apache Käyttäjätunnusten expirointi SSH-yhteyksien käyttäminen LPI-kirja: Security (Topic 1.14), Obj. 1 RUTE: luku 44

71 Linux palvelimen tietoturvan nostaminen Tietoturvatason nostamiseen liittyviä toimenpiteitä Shadowin käyttäminen Nykyisillä koneilla salasanojen purkaminen helppo tehtävä Turhien palveluiden poistaminen /etc/inetd.conf tai /etc/xinetd.d-hakemiston ohjelmat Rootin postin ohjaus ylläpitäjän postilaatikkoon Tietoturva-aukkoilmoitusten seuraaminen Linux jakelijoitten kotisivut Paikata mahdolliset aukot välittömästi! LPI-kirja: Security (Topic 1.14), Obj. 2 RUTE: luku 44

72 Linux ja käyttäjätason tietoturvan nostaminen Käyttäjätason tietoturvan nostamiseen liittyviä toimenpiteitä Resurssien rajoittaminen ulimit-komento Käyttäjäkohtaiset asetukset /etc/security/limits.conf Esimerkkikomento ulimit -Hu 100 Rajoittaa käyttäjien prosessien lukumääräksi 100 LPI-kirja: Security (Topic 1.14), Obj. 3 RUTE: luku

Unix-perusteet. Unix/Linux-käyttöjärjestelmä ja sen ominaisuudet

Unix-perusteet. Unix/Linux-käyttöjärjestelmä ja sen ominaisuudet Unix-perusteet Unix/Linux-käyttöjärjestelmä ja sen ominaisuudet Mikä on unix? Monen käyttäjän käyttöjärjestelmä Siis monta käyttäjää ja monta ohjelmaa jokaisella Kaikkiin koneisiin mikrosta supertietokoneeseen

Lisätiedot

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 3 Timo Savola 7. huhtikuuta 2006 Osa I Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet Monen käyttäjän järjestelmä Prosessit kuuluvat eri käyttäjille Tiedostot kuuluvat

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 2: Linux

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 2: Linux Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 2: Linux 2009-01-19 Lähtökohdat Mikä Linux? Linux on Ilmainen Unix-tyylinen käyttöjärjestelmä Perusajatuksena lähdekoodin vapaus (=ilmaisuus, luotettavuus,

Lisätiedot

Linux ylläpitäjän opas. Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT

Linux ylläpitäjän opas. Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT Linux ylläpitäjän opas Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT Lyhyesti - Linux on eräs versio Unix käyttöjärjestelmästä jonka kehitys alkoi jo vuonna 1969 AT&T labroratorioissa

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

Luento 2. Timo Savola. 31. maaliskuuta 2006

Luento 2. Timo Savola. 31. maaliskuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 2 Timo Savola 31. maaliskuuta 2006 Osa I Prosessit Prosessien hierarkia Jokaisella prosessilla on numero (process ID, pid) Jokaisella prosessilla on

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Julkaiseminen verkossa, esitysgrafiikkaa (laitteistosta, tietotekniikka ja tulevaisuus) H9T1: Tiedostojen vienti internetiin

Julkaiseminen verkossa, esitysgrafiikkaa (laitteistosta, tietotekniikka ja tulevaisuus) H9T1: Tiedostojen vienti internetiin Julkaiseminen verkossa, esitysgrafiikkaa (laitteistosta, tietotekniikka ja tulevaisuus) H9T1: Tiedostojen vienti internetiin Yliopiston www palvelin, kielo Unix käyttöjärjestelmästä hakemistorakenne etäyhteyden

Lisätiedot

Kurssin verkkoalueet

Kurssin verkkoalueet Kurssin verkkoalueet JY:n verkkoalue 130.234.0.0/16 Sisäverkko 1-to-1 NATin takana: 172.20.0.0/16, netmask 255.255.0.0, 172.20.x.y 130.234.x.y kun x=208,209 Alustakone lonka7.it.jyu.fi, 130.234.208.17,

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Versionhallinta MIKSI?

Versionhallinta MIKSI? Versionhallinta MIKSI? Versionhallinta Miten jakaa tiedostot ihmisten kesken? Miten pitää tiedostot ajan tasalla? Miten hoitaa päällekkäiset muutokset samaan tiedostoon? Miten muistaa, mitä on tehty? Miten

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 1 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Ole Halonen GNU-ohjelmointityökalut Linux-järjestelmät 206101310 Seminaarityö 22.11.2012 2 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto

Lisätiedot

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 Sisältö SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015... 1 1. Mikä Linux?... 1 2. Linuxin käyttö graafisesti... 1 3. Pari sanaa komentorivistä... 2 4. Kalapankki...

Lisätiedot

file Opetettavissa omilla säännöillä tiedostossa /etc/magic -k tulosta kaikki useista mahdollisuuksista -L/-h seuraa/älä seuraa symbolisia linkkejä

file Opetettavissa omilla säännöillä tiedostossa /etc/magic -k tulosta kaikki useista mahdollisuuksista -L/-h seuraa/älä seuraa symbolisia linkkejä file file [optiot] tiedosto[t] Yrittää tunnistaa tiedoston tyypin (tiedostonimestä välittämättä) Paljon optioita tulostuksen muotoiluun ym, usein hyödyllisiä: -k tulosta kaikki useista mahdollisuuksista

Lisätiedot

Sisältö Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi Olet tässä

Sisältö Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi Olet tässä Sisältö 1 Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi 1 1.1 Ympäristöasiaa...................................... 2 1.2 Juurta jaksaen...................................... 5 1.3 Lopetus..........................................

Lisätiedot

niissä olevan viallisen zlib-koodin takia. Spectra Linux 1.2:n kerneleissä tämä vika on korjattu. Raimo Koski

niissä olevan viallisen zlib-koodin takia. Spectra Linux 1.2:n kerneleissä tämä vika on korjattu. Raimo Koski Lisäohjelmalevy Lisäohjelmalevy on pyritty tekemään erittäin helpoksi käyttää. Ohjelmat käynnistyvät tai asentuvat yhdellä hiiren näpäytyksellä. Lisäksi levyllä on kolme eri ajokelpoista versiota OpenOfficesta.

Lisätiedot

[Jnix näyttökoe. o ei ole sallittua käyttää mitään verkkolevyjakoa tai mitään siihen rinnastettavaa järjestelmdä.

[Jnix näyttökoe. o ei ole sallittua käyttää mitään verkkolevyjakoa tai mitään siihen rinnastettavaa järjestelmdä. v1 081213 DTEK 1043 Opiskelun ja työelämän tietotekniikka [Jnix näyttökoe Tärkeää Naytt«ikokee(ssa/n) o saa hakea ohjeita Internetistä. o ei saa käyttää kurssimateriaaleja. o ei saa käyttää kirjallisia

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Kieliteknologian ATK-ympäristö Viides luento

Kieliteknologian ATK-ympäristö Viides luento Kieliteknologian ATK-ympäristö Viides luento Miikka Silfverberg Nykykielten laitos 4. lokakuuta 2010 Miikka Silfverberg (Nykykielten laitos) Kieliteknologian ATK-ympäristö: Luento 5 4. lokakuuta 2010 1

Lisätiedot

Unix-kurssi, harjoitustehtävät

Unix-kurssi, harjoitustehtävät Unix-kurssi, harjoitustehtävät Tekijä(t) Opiskelijanro Luokka 1.Johdanto 2.Alkutoimet Tehtävät ovat Fundamentals of Unix-kurssin pakollinen osuus. Koska kurssin muut kokeet ovat käytännössä puhdasta rasti

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

UNIX... UNIX tietoturva. Tiedot turvassa. ... tietoturva

UNIX... UNIX tietoturva. Tiedot turvassa. ... tietoturva UNIX... UNIX tietoturva Ei ole sellaista käyttöjärjestelmää kuin UNIX On olemassa satoja erilaisia variaatiota ja versioita ja niistä tuhansia konfiguraatioita UNIX on Open Groupin rekisteröity tavaramerkki

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta.

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta. Tehtävänanto - Tee oma rakkaimmat ohjelmasi asentava apt-get komento - Tee oma rakkaimmat ohjelmasi asentava metapaketti - Paketoi skripti - Bonus (vapaaehtoinen): Tee pakettivarasto, asenna paketti sieltä

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.

Lisätiedot

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus. KOMENTORIVI JA KOMENNOT Windows- ja Linux-ympäristöissä

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus. KOMENTORIVI JA KOMENNOT Windows- ja Linux-ympäristöissä Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus KOMENTORIVI JA KOMENNOT Windows- ja Linux-ympäristöissä Kati Sipilä Opinnäytetyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

NETTIKIOSKIN ASENNUSOHJE. Ubuntu 12.04 LTS

NETTIKIOSKIN ASENNUSOHJE. Ubuntu 12.04 LTS NETTIKIOSKIN ASENNUSOHJE Ubuntu 12.04 LTS Tiivistelmä Kuvaus miten asennetaan Ubuntu 12.04 ja Chromium selain. Ohjeessa luodaan rajoitettu käyttäjä, joka voi käyttää vain nettiselainta. Versio 2 Sisältö

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Yleistä tietoa Windows tehtävästä

Yleistä tietoa Windows tehtävästä Yleistä tietoa Windows tehtävästä Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida yrityksen Windows ratkaisuihin perustuva ITympäristö. Käytä salasanana Qwerty123, jos ei ole muuta pyydetty. Käytössäsi on Hyper-V

Lisätiedot

Unix-kurssi, harjoitustehtävät

Unix-kurssi, harjoitustehtävät Unix-kurssi, harjoitustehtävät Tekijä(t) Opiskelijanro Ryhmä 1.Johdanto 2.Alkutoimet Tehtävät ovat Fundamentals of Unix-kurssin pakollinen osuus. Koska kurssin muut kokeet ovat käytännössä puhdasta rasti

Lisätiedot

Perusohje vi-editorin käyttöön

Perusohje vi-editorin käyttöön Perusohje vi-editorin käyttöön Aapo Rista 22.9.2000 Sisältö 1 Johdanto 1 2 vi:n komento- ja kirjoitustilat 2 3 vi:n käynnistäminen ja siitä poistuminen 2 4 Liikkuminen tekstissä 3 5 Merkkien lisääminen

Lisätiedot

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä Linux 00 Keskeiset piirteet Tux-pingviinin kuva: Larry Ewing, Simon Budig ja Anja Gerwinski Kysymyksiä 1. Mikä Linux on? 2. Kuinka Linux syntyi ja kehittyy? 3. Mitkä ovat Linuxin vahvuudet? 2 1 Linux on

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

Demo 13. Aihe: Linux. Opettaja: Antti Ekonoja. Tekijä: Heini Puuska

Demo 13. Aihe: Linux. Opettaja: Antti Ekonoja. Tekijä: Heini Puuska Demo 13 Aihe: Linux Opettaja: Antti Ekonoja Tekijä: Heini Puuska Päiväys: 30.5.2011 Sisällys 1 Linux... 1 2 Jakelupaketit... 1 2.1 Debian... 1 2.2 Ubuntu... 1 2.3 Red Hat... 1 2.4 Fedora... 2 2.5 SUSE...

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella siirrät AutoFutur tai KoneFutur verkkoversion palvelintoiminnot

Lisätiedot

Sisällys. Johdatus Linuxiin/Unixiin: Osa 4. Arkistointi ja pakkaus. Hakemistojen ja tiedostojen arkistointi ja pakkaus.

Sisällys. Johdatus Linuxiin/Unixiin: Osa 4. Arkistointi ja pakkaus. Hakemistojen ja tiedostojen arkistointi ja pakkaus. Sisällys Johdatus Linuxiin/Unixiin: Osa 4 Tiedon arkistointi ja pakkaus Komentotulkki - tehokäyttöä Tekstin ladonta Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 9/12/2002 E. Hyvönen:

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Sisällys. Johdatus Linux/Unixiin: Osa 2. Prosessin tilat. Prosessien hallinta. Prosessien monitorointi

Sisällys. Johdatus Linux/Unixiin: Osa 2. Prosessin tilat. Prosessien hallinta. Prosessien monitorointi Sisällys Johdatus Linux/Unixiin: Osa 2 Prosessien hallinta Syöttö ja tulostus Säännölliset lausekkeet Tiedostojen käsittelyä Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin Yliopisto 13.9.2000 E.

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö

Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö PUNOMO NETWORKS OY 23.7.2016 pva Geany ei ole IDE, eikä se ole teksturi, vaan se on kevyt-ide. IDE, Integrated Development Environment, integroitu ohjelmointiympäristö. Geany

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Kieliteknologian ATK-ympäristö Neljäs luento

Kieliteknologian ATK-ympäristö Neljäs luento Kieliteknologian ATK-ympäristö Neljäs luento Miikka Silfverberg Nykykielten laitos 27. syyskuuta 2010 Miikka Silfverberg (Nykykielten laitos) Kieliteknologian ATK-ympäristö: Luento 3 27. syyskuuta 2010

Lisätiedot

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näillä ohjeilla asennat Microsoft Windows 3.11 tai Microsoft Windows 3.1 -käyttöjärjestelmän Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Huomioi, että voidaksesi asentaa Windows-käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen,

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

Linux omaan kannettavaan. Ilkka Kiistala

Linux omaan kannettavaan. Ilkka Kiistala Linux omaan kannettavaan Ilkka Kiistala 18.2.2016 Aiheet 1. Linuxista 2. Kannettavista 3. Live-Linux 4. Linux-asennus 5. Käyttö 6. Vinkit ja linkit Arviointia lopuksi Lopuksi voi kysyä oman koneensa ja

Lisätiedot

lomake 6 Taitaja 2005 Osio Osion kuvaus Pisteosuus Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Yhteensä Allekirjoitukset

lomake 6 Taitaja 2005 Osio Osion kuvaus Pisteosuus Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Yhteensä Allekirjoitukset lomake 6 Osio Osion kuvaus Pisteosuus Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Yhteensä A Kaapelointi ja laitekaapin asennus B Windows palvelimen asennus ja konfigurointi C Työaseman asennus ja konfigurointi D

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin.

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin. Linux-harjoitus 9 Linuxin mukana tulevat komentotulkit (mm. bash, tcsh, ksh, jne ) sisältävät ohjelmointikielen, joka on varsin tehokas ja ilmaisuvoimainen. Tähän yhdistettynä unix-maailmasta tutut tehokkaat

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla 29.11.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Luennon materiaali PDF-tiedostona: opi.opisto.hel.fi/mikko PortableApps.com Mahdollistaa ilmaisohjelmien

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Autodesk Account -ohje

Autodesk Account -ohje Autodesk Account -ohje Tuotteiden lataaminen ja sarjanumeron löytäminen Avaa selaimeen sivu manage.autodesk.com ja kirjaudu Autodesk ID tunnuksillasi. Jotkin kohdat ovat erinäköisiä riippuen käyttäjäroolista.

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 3.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

1. NetBeans-ohjelman asennus ja käyttöönotto pva

1. NetBeans-ohjelman asennus ja käyttöönotto pva 1. NetBeans-ohjelman asennus ja käyttöönotto 11.7.2016 pva NetBeans on ohjelmointiympäristö, IDE (Integrated Development Environment) jonka avulla opiskelemme laiteläheistä C-ohjelmointia. Oletus Sinulla

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA. Jarkko Kähkönen

SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA. Jarkko Kähkönen SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA Sisällysluettelo Luku 1 - Oman LABRA-sivutilan asennus ja käyttöönotto... 2 1.1 - LABRA-osoitteesi... 2 1.2 LABRA-tilan käyttö (verkko-asemana

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET 1. Sisällys 1. Sisällys...2 2. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows 7, Windows 8 ja Windows 10...3 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Mac OS X...6

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

WINDOWSIN ASENTAMINEN

WINDOWSIN ASENTAMINEN WINDOWSIN ASENTAMINEN Tässä dokumentissa kuvataan Windows 7:n asentaminen. Kuvaruutukaappaukset on tehty virtuaalikoneella ja asennusversiona käytetään Windows 7 Professional -versiota. Asennuksen jälkeen

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Hälyri-sovellusprojektin palvelinkomponentin asennusohje

Hälyri-sovellusprojektin palvelinkomponentin asennusohje Hälyri-sovellusprojektin palvelinkomponentin asennusohje 1. Esivaatimukset Palvelinkomponentti on kehitetty IIS 8 -palvelimelle. Sen pitäisi olla yhteensopiva myös uusimmilla päivityksillä varustetun IIS

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä.

Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä. Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä. Tämä siis vain Ubuntu käyttäjille jotka ovat valinneet asennuksessa kieleksi Englanti ja paikaksi Helsinki...

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 YLEISTÄ VERSIOT Tukiaika Variaatiot OHJELMISTO Paketinhallinta Komentorivisyntaksi

SISÄLLYS 1 YLEISTÄ VERSIOT Tukiaika Variaatiot OHJELMISTO Paketinhallinta Komentorivisyntaksi Niko Junnila (1501883 TI15SPELI) Ubuntu Seminaarikooste Linux-järjestelmät Marraskuu 2016 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 3 2 VERSIOT... 3 2.1 Tukiaika... 3 2.2 Variaatiot... 4 3 OHJELMISTO...4 3.1 Paketinhallinta...4

Lisätiedot