Linux- järjestelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Linux- järjestelmät 206101312"

Transkriptio

1 Linux- järjestelmät

2 Yhteystiedot Puhelin: Työhuone: BK0129, ICT-laboratorio

3 Luennot Harjoitukset Harjoitustyö Seminaarityö Koe Kurssin toteutustapa

4 Asennus Fedora Käyttö Fedora Yleinen ylläpito Fedora Debian Opiskelijoiden omat toiveet Kurssin sisältö

5 Kurssin materiaalia LPI Linux Certification in a Nutshell LINUX: Rute User's Tutorial and Exposition 1.0 Wikibooks Linux Wiki suomenkielinen Learn Linux, 101: A roadmap for LPIC-1 https://www.ibm.com/developerworks/library/l-lpic1-map/ index.html The Linux Documentation Project löytyy paikallisesti tai linkattuna osoitteesta:

6 Linuxin historia Ensimmäinen versio lokakuussa -91 Tarvittiin kuitenkin Minixiä asennusvaiheessa Versio 1.0 maaliskuu 1994 Versio 2.4 tammikuu 2001 Versio 2.6 joukukuu 2003 Versio 3.0 heinäkuu 2011 Versio 4.0 huhtikuu 2015 Linkkejä

7 Linuxin rakenne Kernel (ydin) Linuxin runko https://en.wikipedia.org/wiki/linux_kernel Kernelin ympärille rakennettu jakelupaketti eli distribuutio Distribuutiota esim. Redhat EL, CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu, Suse, Mint, Archlinux Distribuutiot: Tällä hetkellä Linuxin graafinen käyttöliittymä on toteutettu X:n päälle (xorg/xfree86) Ikkunointimanageri Esim. fvwm Työpöytäohjelmisto Esim. Gnome ja KDE

8 Lisenssit Yleisin Linuxin lisenssi GPL Muita lisenssejä LGPL (Lesser GPL) BSD, MPL, NPL...

9 Linuxin komentorivin tehokas käyttö Esimerkkikomentoja ls -la Listaa kaikki tiedostot cd Vaihtaa hakemistoa (tässä tapauksessa kotihakemistoon) Ympäristömuuttujat voimaan esim. export muuttuja Komentorivillä voidaan liikkua nuolinäppäimillä LPI-kirja: GNU and Unix Commands (Topic 1.3) obj 1 RUTE: Luvut 2.6, 4 ja 9

10 Linuxin tekstivirtojen käsittely Voidaan muuttaa, yhdistellä, poistaa tekstiä Esimerkkikomentoja cut Tulostaa halutut kohdat tekstitiedostosta nl Numeroi rivit tekstitiedostosta The Stream Editor, sed Monipuolinen tekstivirtojen muokkaaja Esim. Poistetaan rivit 3-5 tiedostosta: sed '3,5d' tiedosto LPI-kirja: GNU and Unix Commands (Topic 1.3) obj 2 RUTE: Luku 8

11 Linuxin tiedostonkäsittely Voidaan kopioida, siirtää, luoda ja poistaa tiedostoja sekä hakemistoja Esimerkkikomentoja cp -r /etc. Kopioi etc-hakemiston paikalliseen hakemistoon mv tiedosto ~/ Siirtää tiedoston käyttäjän kotihakemistoon rm -r hakemisto Poistaa hakemiston ja sen alla olevat hakemistot sekä tiedostot rmdir hakemisto Poistaa hakemiston LPI-kirja: GNU and Unix Commands (Topic 1.3) obj 3 RUTE: Luku 4

12 Linuxin tiedostonkäsittely Villikortit * kaikki käyvät? merkin tilalla voi olla mikä tahansa merkki [a-z] kaikki kirjaimet välillä a-z [!a-z] kaikki kirjaimet, jotka eivät ole välillä a-z LPI-kirja: GNU and Unix Commands (Topic 1.3) obj 3 RUTE: Luku 4

13 Linuxin virtojen, putkitusten ja uudelleenohjausten käyttö Putkitus ls -la less Listaa tiedostot ja putkittaa ne less-komennolle Uudelleenohjaus cmd > file (stdout tiedostoon) cmd 1> file (stdout tiedostoon) cmd 2> file (stderr tiedostoon) cmd > file 2>&1 (stdout ja stderr tiedostoon) cmd >> file (stdout tiedostoon edellisen tiedoston perään) LPI-kirja: GNU and Unix Commands (Topic 1.3) obj 4 RUTE: Luku 8

14 Linuxin prosessien luonti, seuranta ja lopettaminen Esimerkkikomentoja ps aux Näyttää kaikki prosessit top Reaaliaikainen prosessilistaus kill Lopettaa prosessin 101 välittömästi (vahvin komento) bg Laittaa ohjelman taustaprosessiksi LPI-kirja: GNU and Unix Commands (To Pic 1.3) obj 5 RUTE: Luku 9

15 Linuxin prosessien prioriteettien muokkaus Esimerkkikomentoja nice komento & Käynnistää ohjelman taustalle oletusprioriteetilla (10) nice --10 komento Käynnistää ohjelman -10 prioriteetilla (vain root) renice Muuttaa käynnissä olevan 101 prosessin prioriteetiksi 19 LPI-kirja: GNU and Unix Commands (Topic 1.3) obj 6 RUTE: Luku 9.7

16 Linuxin regular expressionit Esimerkkikomentoja grep '^Linux' tiedosto1 Näyttää tiedostosta kaikki alkavat rivit, joissa on merkkijono Linux grep '[0-9] [0-9] [0-9]' tiedosto1 Näyttää kaikki rivit tiedostosta, joissa on kolme numeroa grep 'abc*' tiedosto1 Näyttää kaikki rivit, joissa on abc, abcc, abcd, abccc jne LPI-kirja: GNU and Unix Commands (Topic 1.3) obj 7 RUTE: Luvut 5 ja 8

17 Fedoran asennus Asennus on nykyään helppo toimenpide Asennus voidaan tehdä Windowsin rinnalle Asennusohjeita löytyy useita

18 Linuxin levyosiot ja tiedostojärjestelmät Kaikki levyosiot löytyvät /dev-hakemiston alta Esimerkkejä Ensimmäinen kovalevy (IDE/SATA/SCSI) /dev/sda Aikaisemmin myös hdx-tunnukset IDE-laitteilla Ensimmäinen primaariosio on /dev/sda1 Levyosiot tehdään fdisk-ohjelmalla Levyosiot formatoidaan esim. mkfs -t ext2 /dev/sda6 SWAP-osio tehdään esim. komennolla: mkswap /dev/sda10 LPI-kirja: Devices, Linux FS... (Topic 2.4), Obj. 1 RUTE: luku 19

19 Linuxin tiedostojärjestelmien tarkkailu Linuxin tiedostojärjestelmä on yleensä ext2/ext3 Esimerkkikomentoja df Nähdään osioiden vapaa tila du Nähdään hakemistojen ja tiedostojen käyttämä tila fsck /dev/sda6 Tarkistetaan /dev/sda6 osio LPI-kirja: Devices, Linux FS... (Topic 2.4) Obj. 2 RUTE: luku 19

20 Linuxin tiedostojärjestelmien mounttaus Käynnistyksen yhteydessä mountattavat osiot määritellään /etc/fstab-tiedostossa Tiedostojärjestelmän sisältävät osiot mountataan Esimerkkikomentoja mount /dev/sda2 /tmp Mountataan /dev/sda2 osio /tmp-hakemistoon umount /dev/cdrom Poistetaan mounttaus cd-asemasta (tarvitaan levyä poistettaessa) LPI-kirja: Devices, Linux FS... (Topic 2.4) Obj. 3 RUTE: luku 19

21 Linuxin tiedostojärjestelmien quota Quotaa käytetään rajoittamaan käyttäjän levytilaa Esimerkkikomentoja quota -uv kayttaja Näyttää kayttajan quota-tilanteen quotaon Laittaa quotan päälle edquota -u kayttaja Editoidaan kayttaja quota-tietoja LPI-kirja: Devices, Linux FS... (Topic 2.4) Obj. 4 RUTE: ei käsittele, katso Quota mini-howto

22 Linuxin tiedosto-oikeudet Linuxin tiedosto-oikeudet määritellään 3:lla tasolla Käyttäjä, ryhmä ja muut Esimerkkikomento chmod a+x tiedosto Määrittää tiedoston kaikille ajettavaksi LPI-kirja: Devices, Linux FS... (Topic 2.4) obj. 5 RUTE: luku 14

23 Linuxin tiedoston omistusoikeudet Linuxin tiedoston omistusoikeudet määritellään käyttäjä ja ryhmätasolla Esimerkkikomento chown kayttaja:ryhma tiedosto Määrittää tiedoston omistusoikeudet kayttaja nimiselle käyttäjälle ja ryhma nimisellä ryhmälle LPI-kirja: Devices, Linux FS... (Topic 2.4) obj. 6 RUTE: luku 11

24 Linuxin tiedostojen linkkaus Linuxin tiedostojen linkkaus Käytetään kovia ja symbolisia linkkejä Kovia linkkejä voidaan käyttää vain tiedostojärjestelmän sisällä Esimerkkikomento ln -s tiedosto file Tekee symbolisen linkin nimeltä file, joka osoittaa tiedostonimiseen tiedostoon tai hakemistoon LPI-kirja: Devices, Linux FS... (Topic 2.4) obj. 7 RUTE: luku 15

25 Linuxin tiedostojen paikat Linuxin juurihakemisto on / Sen alla on kaikki muut hakemistot Voi olla vain yksi osio, joka on / Yleensä tehdään kuitenkin hakemistoille omat osiot Esim. /usr, /home, /var ja /tmp Swapilla myös oma osio (tyyppi 82) Tiedostoja voi etsiä komennoilla which, find ja locate LPI-kirja: Devices, Linux FS... (Topic 2.4) obj. 8 RUTE: luvut 4.14, 17 ja 35

26 Linuxin käynnistys Linuxin käynnistys lilo tai grub Fedora ja muut nykyiset distribuutiot käyttävät oletuksena grubia Esimerkkikomento LILO: linux root=/dev/sda5 Käynnistää Linuxin käyttäen /dev/sda5-root-osiona Käynnistysvaiheessa voidaan määrittää useita muitakin parametreja LPI-kirja: Boot, Initilization... (Topic 2.6), Obj 1 RUTE: luvut 21.48, , 31 ja 32 BootPrompt-HOWTO

27 Linuxin runlevelit ja sammutus Linuxin runlevelit Numeroina 0-6 Normaalisti 3 (multiuser) Oletus-runlevel määritellään /etc/inittab-tiedostossa Poistumassa systemd-palvelun myötä Esimerkkikomentoja init 1 Linux menee yhden käyttäjän tilaan shutdown -r now Uudelleen käynnistää koneen välittömästi LPI-kirja: Boot, Initilization... (Topic 2.6), Obj 2 RUTE: luku 32

28 Linuxin paikallinen dokumentaatio Linuxissa on kolmenlaista dokumentaatiota Man-sivut /usr/doc (Fedora: /usr/share/doc) Info-sivut Esimerkkikomentoja man emacs Näyttää emacs-editorin man-dokumentaation info emacs Näyttää emacs-editorin info-dokumentaation LPI-kirja: Dokumentation (Topic 1.8), Obj 1 RUTE: luvut 4.7 ja 16

29 Linuxin Internet-dokumentaatio Suurin osa Linuxin dokumentaatiota on saatavilla Internetistä Ohjelmistojen kotisivut Usenet Newsgroups (groups) Postituslistat LPI-kirja: Dokumentation (Topic 1.8), Obj 2 RUTE: luku 13

30 Linuxin dokumentaation kirjoittaminen Voidaan tehdä omalle ohjelmalle man-sivu Helpointa on kopioida jokin valmis man-sivu ja editoida siitä oma LPI-kirja: Dokumentation (Topic 1.8), Obj 3 RUTE: -

31 Linuxin käyttäjätuki Vaatii tietoa ja hyviä hermoja :) LPI-kirja: Dokumentation (Topic 1.8), Obj 4 RUTE: -

32 Linuxin käyttäjien hallinta Linuxin käyttäjätiedot Tunnukset: /etc/passwd Salasanat: /etc/shadow Esimerkkikomentoja useradd kayttaja Tekee kayttaja-nimisen käyttäjän passwd kayttaja Määrittää kayttajan salasanan (vain root) LPI-kirja: Administrative Tasks (Topic 2.11), Obj. 1 RUTE: luku 11

33 Linuxin käyttöympäristön muokkaaminen Linuxin käyttöympäristön asetukset kaikille käyttäjille sijaitsevat /etc/profile-tiedostossa Vastaavat Bash-shell-asetukset /etc/bashrctiedostossa Uuden käyttäjän oletusasetukset (tiedostot) sijaitsevat /etc/skel-hakemistossa LPI-kirja: Administrative Tasks (Topic 2.11), Obj. 2 RUTE: luvut 11 ja 20.8

34 Linuxin lokitiedostot Linux käyttää (r)syslog-palvelua lokien muodostamiseen Asetukset /etc/syslog.conf- tai /etc/rsyslog.conf tiedostossa Tärkein lokitiedosto on /var/log/messages Lokitiedostot voivat kasvaa suuriksi Kannattaa käyttää logrotate-ominaisuutta Tallentaa yleensä neljän viikon lokit Asetukset /etc/logrotate.conf LPI-kirja: Administrative Tasks (Topic 2.11), Obj. 3 RUTE: luvut ja

35 Linuxin ylläpitotoimintojen automatisointi Linux ylläpitotoimien automatisointiin käytetään pääasiassa cron-palvelua Asetukset /etc/crontab-tiedostossa Lisäksi /etc/cron.d, /etc/cron.daily jne. Voidaan määrittää ajettavia ohjelmia tiettyyn aikaa Esimerkiksi varmistukset Ajastukseen löytyy myös at-komento LPI-kirja: Administrative Tasks (Topic 2.11), Obj. 4 RUTE: luku 37

36 Linuxin varmistukset Varmistuksia kolmea tyyppiä Täysi-, differentiaali- ja inkrementaalivarmistus Linuxissa varmistukseen voidaan käyttää mm. nauha-, levyke-, zip-, tai kovelevyasemaa Laitetunnuksia /dev/st0, /dev/ft0, /dev/fd0 ja /dev/hdd Varmistukseen käytetään yleensä tar- ja nauhoilla mt-komentoja Esim. tar cvf /dev/st0 /var LPI-kirja: Administrative Tasks (Topic 2.11), Obj. 5 RUTE: luvut 4.17 ja 18

37 Kellonajan hallinta Linuxin kellonajan hallintaan käytetään NTPprotokollaa (Network Time Protocol) NTP-palvelin on ntpd, jolle määritellään ylemmäntason palvelin ja verkot, joihin jaetaan kellonaikaa Ntpdate-komennolla voidaan hakea kellonaika manuaalisesti Hwclock-komennolla voidaan tallentaa kellonaika RTC-piirille.

38 Linux ja hardware Linuxia käytettäessä pitää yleensä tuntea kohtuullisen hyvin PC-laitetekniikka Linuxin kannalta tärkeitä BIOS-asioita Päiväys ja kellonaika Boottaavat laitteet Kovalevyn asetukset Kokorajoitusten, kuten sylinterin rajan rikkominen IDE/ACHI/RAID-moodin vaikutus Muutamia Linux-laitenimiä ja DOS-vastineet /dev/ttys0 (COM1, I/O 3f8h, IRQ 4) /dev/lp0 (LPT1, I/O 378h, IRQ 7) LPI-kirja: Hardware Architecture (Topic 1.1), Obj. 1 RUTE: luvut 3 ja 42

39 Linux ja verkkokortit Verkkokorttien asennus Vanhoissa ISA-korteissa jumpperit tai NVRAMasetukset Määriteltävä BIOS-asetuksista vapaiksi keskeytys ja mahdollinen muistialue PCI- ja PCIe-kortit varaavat automaattisesti resurssit Vapaat järjestelmäresurssit voi katsoa komennoilla cat /proc/interupts cat /proc/dma cat /proc/ioports lspci lsusb LPI-kirja: Hardware Architecture (Topic 1.1), Obj. 2 RUTE: luku

40 Linux ja SCSI SCSI-laitteita käytetään yleisesti palvelimissa ja siten niiden tunteminen on tärkeää Linuxjärjestelmää asennettaessa ja ylläpidettäessä Nykyisissä Linux-versioissa IDE/SATA laitteet näkyvät SCSI-laitteina SCSI-laitteita on eri nopeuksia ja erilaisilla kaapeloinneilla toteutettuja Esimerkki Linux SCSI-laitenimiä /dev/sda (ID0), /dev/sdb (ID1), /dev/st0 (ID6) LPI-kirja: Hardware Architecture (Topic 1.1), Obj. 2 RUTE: luku

41 Linux, modeemit ja äänikortit Linuxissa modeemin liittäminen tapahtuu sarjaliitännän kautta Helpoimpia tapauksia ovat ns. rautamodeemit Windows-modeemien kanssa voi tulla ongelmia Linuxissa tuetut Win-modeemit Linuxissa toimivat yleisimmät äänikortit Voidaan joutua lisäämään /etc/modules.conf-tiedostoon äänikortin vaatimia asetuksia LPI-kirja: Hardware Architecture (Topic 1.1), Obj. 3 RUTE: luvut , , 42.7, 34 ja 41

42 Linuxin levyosioinnin suunnittelu Suunnittelussa otettava huomioon monia asioita Käytettävä levytila, systeemin koko ja käyttötarkoitus sekä varmuuskopioiden tekeminen Rajoitetun tilan systeemeissä vähemmän osioita Suuremmissa systeemeissä useita osioita Boot-osio pitäisi pyrkiä pitämään alle 1024 sylinterin SWAP-osio koko 1-3 muistinmäärä Voidaan käyttää myös SWAP-tiedostoa lisänä LPI-kirja: Linux Installation and... (Topic 2.2), Obj. 1 RUTE: luku 19

43 Linuxin boot managerin asennus Linuxin käynnistyksessä käytetään lilo (Linux Loader) tai GRUB (GRand Unified Bootloader) ohjelmaa Voivat käynnistää eri käyttöjärjestelmiä Boot manager voi sijaita useammassa eri paikassa MBR:ssä eli boottilohkolla tai root-osion alussa Asetukset /etc/lilo.conf- tai /etc/grub.conf-tiedostossa Esimerkkikomentoja lilo -v Asentaa lilon ja antaa asennuksesta enemmän tietoa LPI-kirja: Linux Installation and... (Topic 2.2), Obj. 2 RUTE: luku 31

44 Linux-ohjelmien asennus sorsista Linuxin ohjelmien sorsapaketit tar.gz tai tar.bz2 muodossa Pakettien purkaminen tar zxfv paketti.tar.gz tar jxfv paketti.tar.bz2 Kääntäminen configure Voidaan antaa myös parametreja make Varsinainen kääntäminen alkaa esim. make all komennolla LPI-kirja: Linux Installation and... (Topic 2.2), Obj. 3 RUTE: luku 24

45 Linuxin jaettujen kirjastojen hallinta Linuxissa käytetään jaettuja kirjastoja muistin ja levytilan säästämiseksi Jaettuihin kirjastoihin liittyvät komennot ldd ohjelma Kertoo ohjelman käyttämät kirjastot ldconfig Päivittää /etc/ld.so.cache-tiedostoa Asetukset /etc/ld.so.conf-tiedostossa LPI-kirja: Linux Installation and... (Topic 2.2), Obj. 4 RUTE: luku 23

46 Linuxin pakettienhallinta: Debian Dpkg on Debian Linuxin käyttämä pakettienhallinta Esimerkkikomentoja dpkg -i paketti_4.3-2.deb Asentaa paketti-nimisen paketin apt-get install paketti Asentaa paketti-nimisen paketin Hakee verkosta uusimman paketin dselect Menupohjainen pakettien asennustyökalu LPI-kirja: Linux Installation and... (Topic 2.2), Obj. 5 RUTE: luku 24

47 Linuxin pakettienhallinta: RPM Fedoran käyttämä pakettienhallinta Käyttää myös mm. RHL, RHEL ja Mandrake Linux Esimerkkikomentoja rpm -Uvh paketti i386.rpm Asentaa paketti-nimisen paketin rpm -e paketti Poistaa paketti-nimisen paketin Fedoraan on saatavissa myös ohjelmat Graafinen työkalu Package Manager Yum (Yellow dog Updater, Modified) Apt-get DNF (Korvannut yum-ohjelman Fedora 22:ssa) LPI-kirja: Linux Installation and... (Topic 2.2), Obj. 6 RUTE: luku 24

48 Linuxin kernel-moduulien hallinta Linuxin moduulit ovat objektitiedostoja (.o) tai (.ko) Ne sijaitsevat esim. hakemistossa /lib/modules/ Moduulit jaotellaan tyypeittäin (block, net, scsi...) Esimerkkikomentoja lsmod Listaa muistissa olevat modulit insmod moduuli Asentaa moduuli-nimisen moduulin modprobe moduuli Asentaa moduuli-nimisen moduulin rmmod moduuli Poistaa moduuli-nimisen moduulin muistista LPI-kirja: Linux Installation and... (Topic 1.5), Obj. 1 RUTE: luku 42

49 Linuxin kernelin kääntäminen Linuxin kernelin kääntäminen nykyään harvinaisempi toimenpide Distribuutioissa käytetään modulaarisia kerneleitä Nykyisillä koneilla nopea toimenpide Versionumerot Parilliset tuotantoversioita, parittomat kehitysversioita Esimerkkikomentoja Make menuconfig Käynnistää menupohjaisen konfigurointityökalun make all; make modules_install LPI-kirja: Kernel (Topic 1.5), Obj. 2 RUTE: luku 42

50 Linuxin tekstieditori vi Löytyy lähes jokaisesta Linux-distribuutiosta Hankala käyttää :) Komento- ja editointitila Suositeltavaa käyttää muita editoireita (nano, pico, joe) Esimerkkikomentoja vi tiedosto Käynnistää vi:n ja avaa tiedoston :q! Poistuu vi:stä ilman kysymyksiä LPI-kirja: Text-Editing, Processing... (Topic 1.7), Obj. 1 RUTE: luku 6

51 Linuxin tulostuksen hallinta Linuxin tulostukset hoitaa yleensä lpd tai CUPS Käytetään PostScript-kieltä Esimerkkikomentoja lpq Näyttää tulostusjonon tilanteen lprm Poistaa tulostustyön jonosta lpc Hallitsee tulostusjonojen toimintaa LPI-kirja: Text-Editing, Processing... (Topic 1.7), Obj. 2 RUTE: luku 21

52 Linuxissa tulostaminen Linuxissa tulostamiseen käytetään lpr-komentoa Voidaan tulostaa teksti- ja PostScript-tiedostoja Esimerkkikomentoja lpr /etc/profile Tulostaa profile-tiedoston man -t fdisk lpr Tulostaa fdisk-ohjelman man-sivun LPI-kirja: Text-Editing, Processing... (Topic 1.7), Obj. 3 RUTE: luku 21.6

53 Linuxin tulostimien asennus Linuxin tulostimet määritellään lpd:tä käytettäessä /etc/printcap-tiedostossa (Fedoran oletus CUPS) Määritellään mm. suodatin, tulostinlaite (esim. /dev/lp0) Fedorassa kannattaa käyttää system-config-printer-ohjelmaa asetusten tekemiseen Tulostin asetukset CUPS:ia käytettäessä /etc/cups/printer.conf Suodattimet (filter) Tulostus voidaan käsitellä filter-ohjelmalla Voidaan käyttää myös Ghostscript-ohjelmaa tulostustiedoston muodostamiseen LPI-kirja: Text-Editing, Processing... (Topic 1.7), Obj. 4 RUTE: luku

54 Linuxin shellin mukautus Linuxin shelleissä voidaan antaa mm. komentoja ja tehdä ohjelmiakin Shellit jakautuvat kahteen lohkoon Bourne-johdannaiset (sh ja bash) C-shellit (csh, tcsh, zsh ja ksh) Shellien ominaisuuksia Muuttujat Esim. kurssi=a Aliakset Esim. alias rm='rm -f' Funktiot Esim. lsps () { ls -l; ps; } LPI-kirja: Shells, Scripting... (Topic 1.9), Obj. 1 RUTE: luku

55 Linuxin skriptien kirjoittaminen Linuxin skriptien kirjoittaminen tapahtuu tekstieditorilla Sisältää tarvittavat komennot Skriptien ajaminen sh skriptin_nimi Laitetaan scripti ajettavaksi chmod a+x skriptin_nimi./skriptin_nimi Määritellään skriptin käsittelemä ohjelma skriptin alkuun Esim. #!/bin/bash LPI-kirja: Shells, Scripting... (Topic 1.9), Obj. 2 RUTE: luvut 20, 33.2 ja

56 Linuxin skriptien kirjoittaminen Linuxin skripteille voidaan antaa myös erilaisia oikeuksia Mahdollisuus SUID- tai GUID-skripteihin Esim. Rootin oikeudet skriptille Esimerkki bash-komentoja break Keskeyttää skriptin ajon echo Tulostaa merkkijonon if Ehtolause LPI-kirja: Shells, Scripting... (Topic 1.9), Obj. 2 RUTE: luvut 20, 33.2 ja

57 Linux ja Xfree86/xorg:n asennus X toteutettu asiakas/palvelin mallin pohjalta Mahdollisuus X:n käyttöön verkon kautta X asennettaessa tarvitaan tietää seuraavia asioita Näytönohjaimen tyyppi Asennusohjelmat tunnistavat automaattisestikin Monitorin tyyppi Sama kuin edellä X voidaan asentaa erilaisista paketeista LPI-kirja: X (Topic 1.9), Obj. 1 RUTE: luku 43

58 Linux ja Xfree86/xorg:n asennus XFee86:n konfigurointiin useita työkaluja Oletustyökalut: xf86config, XF86Setup ja xf86cfg Fedorassa on ollut myös system-config-display Nvidian ja AMD/ATI:n näytönohjaimilla omat ohjelmat Xfree86 asetukset /etc/x11/xf86config-tiedossa Sisältää mm. näppäimistön, hiiren, monitorin, näytönohjaimen ja fonttien asetukset Xorg-palvelinta käytettäessä /etc/x11/xorg.conf-tiedosto Nykyisissä Linux-distribuutioissa ei oletuksena asetustiedostoa LPI-kirja: X (Topic 1.9), Obj. 1 RUTE: luku 43

59 Linux ja xdm/gdm XDM/GDM-palvelua käytetään paikallisten ja verkosta tapahtuvien yhteydenottojen käsittelyyn Asetustiedostot hakemistossa /etc/x11/xdm tai gdm Käynnistetään komennoilla: xdm tai gdm Voidaan käynnistää myös automaattisesti vaihtamalla runleveliä. Laitetaan runleveliksi 5 LPI-kirja: X (Topic 1.9), Obj. 2 RUTE: -, katso man xdm

60 Linux ja X:n sekä X-ohjelmien lopetus Mikäli X kaatuu voidaan mennä virtuaalikonsoliin Näppäinyhdistelmä Ctrl-Alt-Fx (x=2 6) Paluu näppäinyhdistelmällä Ctrl-Alt-F7 Voidaan lopettaa X näppäinyhdistelmällä Ctrl-Alt- Back_space X-Ohjelman lopettaminen (tyypillisesti netscape) Katsotaan prosessinumero ps- tai top-komennolla Lopetaan prosessi kill-komennolla LPI-kirja: X (Topic 1.9), Obj. 3 RUTE: -

61 Linux ja X:n muokkaus X:n käynnistys tapahtuu startx-skiptillä Kutsuu xinit-komentoa Sen asetukset /etc/x11/xinit/xinitrc-tiedostossa Xinitrc-tiedossa määritellään käynnistyvät ohjelmat kuten ikkunamanageri Linuxin X:n perusikkunointimanageri on twm Sen asetukset /etc/x11/twm/system.twmrc-tiedostossa X:n Etäyhteydet DISPLAY-muuttujalla Esim. export DISPLAY=koneen_nimi:0.0 Suositeltavampaa käyttää ssh:ta LPI-kirja: X (Topic 1.9), Obj. 4 RUTE: -, katso xinit-, startx- ja xdm-ohjelmien man-sivut

62 Linux ja verkot Linuxin kuten muidenkin unixien verkkoyhteydet perustuvat TCP/IP:n Olennaista ymmärtää protokollat (TCP, IP, UDP jne.) Palvelut porttinumeroiden takana Esim. telnet tcp/23 ja http 80/tcp Esimerkkikomentoja dig Antaa koneen DNS-tiedot traceroute Jäljittää reitin koneelle LPI-kirja: Networking Funda... (Topic 1.12), Obj. 1 RUTE: luvut 25 ja 26

63 Linux ja verkon konfigurointi Muutamia asetustiedostoja /etc/hosts (nimi ja IP-numeroparit) /etc/resolv.conf (nimipalvelin asetukset) /etc/nsswitch.conf (nimen selvityksen asetukset) Esimerkkikomentoja host Antaa koneen IP-osoitteen ifconfig eth0 down Sulkee eth0-liitännän route add default gw eth0 Määrittää oletusreitin, joka löytyy eth0 liitetystä verkosta LPI-kirja: Networking Funda... (Topic 1.12), Obj. 3 RUTE: luvut 25 ja 27

64 Linux ja PPP Linuxin PPP-palvelu toteutetaan pppd-ohjelmalla Käytetään modeemi- ja sarjakaapeliyhteyksillä Soittoon käytetään yleensä chat-skriptejä Asetustiedostot /etc/ppp-hakemistossa options (asetukset) chap-secrets ja pap-secrets (authentikointiasetukset) Esimerkkikomentoja pppd /dev/ttys Käynnistää PPP-yhteyden COM1-porttiin LPI-kirja: Networking Funda... (Topic 1.12), Obj. 4 RUTE: luku 41

65 Linux ja inetd Linuxin inetd-käynnistää verkkopalveluja Asetukset /etc/inetd.conf Palveluita mm. telnet ja finger Fedora käyttää parannettua xinetd-palvelua Mahdollistaa palvelunestohyökkäysten torjunnan Asetukset /etc/xinetd.conf-tiedostossa ja /etc/xinetd.d/-hakemistossa Palveluiden käyttöä voidaan rajoittaa Asetukset /etc/hosts.allow ja /etc/hosts.deny Esimerkkikomentoja service xinetd restart Käynnistää uudelleen xinetd-palvelun LPI-kirja: Networking services (Topic 1.13), Obj. 1 RUTE: luku 29

66 Linux ja sendmail Sendmail yleisin sähköpostin käsittelijä Unixissa Asetukset /etc/mail/sendmail.cf Konfigurointi vaikeata Ei kannata muokata suoraan, vaan /etc/mail-hakemiston muita tiedostoja Sähköpostialiakset Määritellään /etc/aliases-tiedostossa Otetaan käyttöön newaliases-komennolla Postijonon tarkkailu mailq-komennolla LPI-kirja: Networking services (Topic 1.13), Obj. 2 RUTE: luku 30

67 Linux ja Apache Internetin yleisin WWW-palvelin Asetukset Fedorassa /etc/httpd/conf-hakemistossa Tärkein asetustiedosto: /etc/httpd/conf/httpd.conf Asetusmuutosten jälkeen uudelleen käynnistys komennolla: service httpd restart Lokitiedostot hakemistossa: /var/log/httpd LPI-kirja: Networking services (Topic 1.13), Obj. 3 RUTE: luku 36

68 Linux, NFS ja SMB NFS-palvelulla jaetaan hakemistoja lähinnä UNIX-ympäristössä Asetukset /etc/exports-hakemistossa Otetaan käyttöön mount-komennoilla Esim. mount -t nfs palvelin:/home /mnt/ SMB-palvelulla jaetaan hakemistoja lähinnä Windows-ympäristössä Asetustiedostot /etc/smb.conf tai /etc/samba/smb.conf LPI-kirja: Networking services (Topic 1.13), Obj. 4 RUTE: luvut 28 ja 39

69 Linux ja DNS Linuxin DNS-palvelut toteutetaan bindohjelmalla, jota kutsutaan myös named:ksi Asetukset /etc/named.conf-tiedostossa ja /var/namedhakemistossa Chroot-ympäristössä /var/named/chroot/var/named Asetusmuutosten jälkeen uudelleen käynnistys komennolla: service named restart LPI-kirja: Networking services (Topic 1.13), Obj. 5 RUTE: luvut 27 ja 40

70 Linux ja tietoturvan tarkistustoimenpiteet Tietoturvaan liittyviä asetuksia ja toimenpiteitä Palveluiden käyttöoikeudet /etc/hosts.allow- ja /etc/hosts.deny-tiedostoissa Syslog-palvelun authpriv.* tekemä /var/log/secure.log SUID-ohjelmien metsästäminen Pakettien oikeellisuuden varmistaminen Esim. rpm -V apache Käyttäjätunnusten expirointi SSH-yhteyksien käyttäminen LPI-kirja: Security (Topic 1.14), Obj. 1 RUTE: luku 44

71 Linux palvelimen tietoturvan nostaminen Tietoturvatason nostamiseen liittyviä toimenpiteitä Shadowin käyttäminen Nykyisillä koneilla salasanojen purkaminen helppo tehtävä Turhien palveluiden poistaminen /etc/inetd.conf tai /etc/xinetd.d-hakemiston ohjelmat Rootin postin ohjaus ylläpitäjän postilaatikkoon Tietoturva-aukkoilmoitusten seuraaminen Linux jakelijoitten kotisivut Paikata mahdolliset aukot välittömästi! LPI-kirja: Security (Topic 1.14), Obj. 2 RUTE: luku 44

72 Linux ja käyttäjätason tietoturvan nostaminen Käyttäjätason tietoturvan nostamiseen liittyviä toimenpiteitä Resurssien rajoittaminen ulimit-komento Käyttäjäkohtaiset asetukset /etc/security/limits.conf Esimerkkikomento ulimit -Hu 100 Rajoittaa käyttäjien prosessien lukumääräksi 100 LPI-kirja: Security (Topic 1.14), Obj. 3 RUTE: luku

LINUX. Ylläpito ja asennus. LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1. by Juhani Merilinna

LINUX. Ylläpito ja asennus. LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1. by Juhani Merilinna LINUX Ylläpito ja asennus by Juhani Merilinna LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1 Sisällysluettelo Linux asennuspaketit...6 Slackware... 6 RedHAT... 6 SuSE... 6 Debian... 7 Mandrake...7 Yleistä

Lisätiedot

sfnet.atk.linux-faq Eli useimmin kysytyt kysymykset Linuxista Toimittanut Kalle Valo Juhani Rantanen Mikael Gueck Ari Mäkelä

sfnet.atk.linux-faq Eli useimmin kysytyt kysymykset Linuxista Toimittanut Kalle Valo Juhani Rantanen Mikael Gueck Ari Mäkelä sfnet.atk.linux-faq Eli useimmin kysytyt kysymykset Linuxista Toimittanut Kalle Valo Juhani Rantanen Mikael Gueck Ari Mäkelä sfnet.atk.linux-faq: Eli useimmin kysytyt kysymykset Linuxista Toimittanut Kalle

Lisätiedot

LINUX. ja UNIX. pikaopas

LINUX. ja UNIX. pikaopas LINUX ja UNIX pikaopas i 2004 Jukka Keto. Tätä dokumenttia saa vapaasti jakaa ja kopioida sähköisessä muodossa vastikkeetta. Kaupalliset julkaisuoikeudet pidätän itselläni. LINUX on Linus Torvaldsin rekisteröity

Lisätiedot

Linux serveri Asennus ja konfigurointi

Linux serveri Asennus ja konfigurointi Linux serveri Asennus ja konfigurointi Versio 0.9.1 17.2.1999 Pekka Riikonen Janne Rotko SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Kirjan terminologiasta... 5 1.0 Mikä Linux on?... 7 1.1 Millaisen koneen Linux vaatii

Lisätiedot

7. Hyödyllisiä linkkejä... 28

7. Hyödyllisiä linkkejä... 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä Linux on?... 2 1.1. Vahvuudet ja heikkoudet... 2 1.2. Tietoturva... 3 1.3. Linux-ohjelmat vs. Windows-ohjelmat... 3 1.4. Erilaiset jakeluversiot (distribuutiot eli distrot)...

Lisätiedot

Mikä Linux on?... 2 Lubuntu yleiskatsaus... 5 Tiedostojen hallinta... 9 Asetukset ja ylläpito... 13 Komentorivi... 23 Hyödyllisiä linkkejä...

Mikä Linux on?... 2 Lubuntu yleiskatsaus... 5 Tiedostojen hallinta... 9 Asetukset ja ylläpito... 13 Komentorivi... 23 Hyödyllisiä linkkejä... 1. Mikä Linux on?... 2 1.1. Vahvuudet ja heikkoudet... 2 1.2. Tietoturva... 3 1.3. Linux-ohjelmat vs. Windows-ohjelmat... 3 1.4. Erilaiset jakeluversiot (distribuutiot eli distrot)... 4 2. Lubuntu yleiskatsaus...

Lisätiedot

A M M A T T I K O R K E A K O U L U TUTKINTOTYÖRAPORTTI LINUX-KÄYTTÄJIEN TUNNISTUS ACTIVE DIRECTORY -PALVELUSSA. Jari Hyytiäinen

A M M A T T I K O R K E A K O U L U TUTKINTOTYÖRAPORTTI LINUX-KÄYTTÄJIEN TUNNISTUS ACTIVE DIRECTORY -PALVELUSSA. Jari Hyytiäinen T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U TUTKINTOTYÖRAPORTTI LINUX-KÄYTTÄJIEN TUNNISTUS ACTIVE DIRECTORY -PALVELUSSA Jari Hyytiäinen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2006 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

CSC:n bio-opas. Kimmo Mattila Jarno Tuimala Eija Korpelainen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC

CSC:n bio-opas. Kimmo Mattila Jarno Tuimala Eija Korpelainen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC CSC:n bio-opas CSC:n bio-opas Kimmo Mattila Jarno Tuimala Eija Korpelainen Tieteen tietotekniikan keskus CSC Tämän teoksen tekijänoikeudet kuuluvat CSC Tieteellinen laskenta Oy:lle. Teoksen tai osia siitä

Lisätiedot

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network.

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network. ICT1TN002 1/18 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2 ICT1TN002 Windows 7 asennusharjoitus 2.1 Labran käyttö Tässä harjoituksessa asennetaan Windows 7 käyttöjärjestelmä Pasilan labroissa

Lisätiedot

SAMBA Tiedosto- ja tulostinpalvelin

SAMBA Tiedosto- ja tulostinpalvelin SAMBA Tiedosto- ja tulostinpalvelin Matti Suhonen Samba Tiedosto -ja tulostinpalvelin 1.Johdanto...2 2.Mikä Samba on?...3 2.1.Esittely...3 2.2.Toiminta verkoissa...3 2.2.1.Protokolla...3 2.2.2.Työryhmä

Lisätiedot

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje PowerPC

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje PowerPC Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje PowerPC Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo Suomentanut Tapio Lehtonen Suomentanut Antti Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

Kubuntun työpöytäopas

Kubuntun työpöytäopas Kubuntun työpöytäopas Kubuntu Logo above is registered trademark of Canonical Ltd. Kubuntuopas Riku Eskelinen 2006 1 Kubuntuopas Ubuntu Desktop Guiden pohjalta suomentanut Riku Eskelinen Riku Eskelinen

Lisätiedot

Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje SPARC

Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje SPARC Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje SPARC Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo Suomentanut Tapio Lehtonen Suomentanut Antti-Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

Linux-ylläpito, kevät 2014 Verkkopalvelut 6. luentokalvosetti 21.3 25.4

Linux-ylläpito, kevät 2014 Verkkopalvelut 6. luentokalvosetti 21.3 25.4 Verkkopalvelut 6. luentokalvosetti 21.3 25.4 Jani Jaakkola jjaakkol@cs.helsinki.fi http://www.cs.helsinki.fi/u/jjaakkol/lyp2014 Locale: kielet ja merkistöt Localet: Linuxin kielituki Linuxissa kielituki

Lisätiedot

Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje Intel x86

Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje Intel x86 Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje Intel x86 Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo Suomentanut Tapio Lehtonen Suomentanut Antti-Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Debian GNU/Linuxin asennusohje

Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Copyright 2004, 2005, 2006, 2007 Debianin asentimen työryhmä Tässä oppaassa on asennusohjeet Debian GNU/Linux version 4.0 käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUS JA -MAHDOLLISUUDET

KÄYTTÖOIKEUS JA -MAHDOLLISUUDET 3 KÄYTTÖOIKEUS JA -MAHDOLLISUUDET Olet saanut käyttöoikeuden ATK-keskuksen ylläpitämiin tutkimuksen ja henkilökunnan palvelinkoneisiin, joiden käyttöjärjestelmänä on Unix. Tervetuloa ATK-keskuksen asiakkaaksi!

Lisätiedot

Debian GNU/Linuxin asennusohje

Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debianin asentimen työryhmä Tässä oppaassa on asennusohjeet Debian GNU/Linux version 6.0 käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Verkkosovellusten toteuttamisympäristö

Verkkosovellusten toteuttamisympäristö Verkkosovellusten toteuttamisympäristö Jyrki Hällström 28.5.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma Tiivistelmä Verkkosovellusten toteuttamiseksi on useita käyttöympäristöjä.

Lisätiedot

Debian GNU/Linuxin asennusohje

Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debianin asentimen työryhmä Tässä oppaassa on asennusohjeet Debian GNU/Linux version 6.0 käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kirja on luotu lähes täysin automatisoidusti Ubuntu tutuksi wikikirjasta: http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi

Tekijänoikeudet Kirja on luotu lähes täysin automatisoidusti Ubuntu tutuksi wikikirjasta: http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi Ubuntu tutuksi wikikirjan PDF versio Tekijänoikeudet Kirja on luotu lähes täysin automatisoidusti Ubuntu tutuksi wikikirjasta: http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi Se ja sen johdannaiset on julkaistu

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

Debian GNU/Linuxin asennusohje

Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Debianin asentimen työryhmä Tässä oppaassa on asennusohjeet Debian GNU/Linux version 5.0 käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Olli Röning VANHAN MIKRON HYÖTYKÄYTTÖ

Olli Röning VANHAN MIKRON HYÖTYKÄYTTÖ Olli Röning VANHAN MIKRON HYÖTYKÄYTTÖ LINUX PALVELIMENA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma, Ylivieskan yksikkö Huhtikuu 2007 TIIVISTELMÄ Toimipiste Aika Tekniikan

Lisätiedot

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2 Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista ei pidä

Lisätiedot

Automounter (autofs)

Automounter (autofs) Automounter (autofs) mounttaa nfs- tai muita verkkolevyjä tarpeen mukaan (ja umounttaa kun tarve poistuu) asennus: apt-get install autofs mounttauksesta huolehtii demoni automount konfiguraatiotiedostot:

Lisätiedot

Debian GNU/Linuxin asennusohje

Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Copyright 2004, 2005, 2006, 2007 Debianin asentimen työryhmä Tässä oppaassa on asennusohjeet Debian GNU/Linux version 4.0 käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Linux-virtuaalipalvelimen ylläpito

Linux-virtuaalipalvelimen ylläpito Linux-virtuaalipalvelimen ylläpito Tapani Tarvainen kevät 2015 Tarkoitus antaa riittävät valmiudet oman palvelimen ylläpitoon palvelinkäytön harjoittelua ja sovellusten kokeilua varten sekä perustiedot

Lisätiedot

VMware virtuaalikoneen luonti

VMware virtuaalikoneen luonti JOHDANTO Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle, joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista

Lisätiedot