POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TIETOKONEJÄRJESTELMIEN JA TIETOVERKON KÄYTÖN SÄÄNNÖT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TIETOKONEJÄRJESTELMIEN JA TIETOVERKON KÄYTÖN SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TIETOKONEJÄRJESTELMIEN JA TIETOVERKON KÄYTÖN SÄÄNNÖT

2 VERSIOHISTORIA versio pvm tekijä muutokset hyväksytty / tarkastettu Timo Härkönen, Jarmo hyv Kuntayhtymän johtaja Koponen Jyri Vuorinen tarkastettu Virve muokattu ja Airaksinen Virve Airaksinen, Mikko Alitupa, Ville Tuominen, Jyri Vuorinen tarkastettu muokattu ja tarkastettu

3 PKKY:n TIETOKONEJÄRJESTELMIEN JA TIETOLIIKENNEVERKON KÄYTÖN SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 PKKY:N TIETOKONEJÄRJESTELMIEN JA TIETOLIIKENNEVERKON KÄYTÖN YLEISET SÄÄNNÖT JOHDANTO YLLÄPITÄJIEN VELVOLLISUUDET YLLÄPITÄJIEN OIKEUDET KÄYTTÄJIEN VELVOLLISUUDET KÄYTTÄJIEN OIKEUDET KÄYTÖN RAJOITUKSET VÄÄRINKÄYTÖKSET JA NIIDEN SEURAAMUKSET PKKY:n HENKILÖKUNNAN KÄYTTÖOIKEUDET JA VASTUU TIETOKONEJÄRJES- TELMISSÄ PKKY:n OPISKELIJOIDEN KÄYTTÖOIKEUDET JA VASTUU TIETOKONEJÄRJESTELMISSÄ TIETOTURVA JA VASTUUT PKKY:n TIETOJÄRJESTELMIEN YLLÄPITOHENKILÖSTÖN TOIMINTASÄÄNNÖT Johdanto Vaitiolovelvollisuus Yksityisyyden suojan kunnioittaminen Sähköpostin käsittely Muiden tiedostojen käsittely Hakemistojen ja tiedostolistausten seuranta Ohjelmien, prosessien ja liikennöinnin seuranta Lokitietojen käsittely Verkon kuormituksen seuranta ja mahdollinen liikenteen rajoittaminen... 11

4 1 PKKY:N TIETOKONEJÄRJESTELMIEN JA TIETOLIIKENNEVERKON KÄYTÖN YLEISET SÄÄNNÖT 1.1 JOHDANTO 1. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (PKKY) tavoitteena on tarjota piirissään toimiville henkilöille hyvät mahdollisuudet tietokoneiden ja tietoliikenneyhteyksien käyttöön. Hyvien työskentelyolojen takaamiseksi on tarpeen noudattaa seuraavia yhteisesti sovittuja sääntöjä, joiden tarkoituksena on määritellä järjestelmien käyttäjille ja ylläpitäjille heidän oikeutensa ja velvollisuutensa. 2. Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkien Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinnassa olevien tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkkojen käyttöön sekä käyttäjien osalta sellaisiin muihin järjestelmiin, joiden käyttömahdollisuus tai käyttöoikeus on saatu koulutuskuntayhtymän tietohallinnon välityksellä. PKKY:n tietohallintoa ja sen edustajia kutsutaan seuraavassa järjestelmien ylläpitäjäksi. 3. Säännöt perustuvat seuraaviin yleisperiaatteisiin: kaikilla on mahdollisuus asialliseen käyttöön. muille ei saa aiheuttaa haittaa. yksityisyyden suojaa pitää kunnioittaa. 4. Ylläpitäjät voivat antaa näitä sääntöjä täydentäviä erillisten laitteiden, ohjelmistojen ja verkkojen käyttöön liittyviä ohjeita. 1.2 YLLÄPITÄJIEN VELVOLLISUUDET 1. Ylläpitäjät huolehtivat hyvien työskentelyolosuhteiden järjestämisestä. Tietojenkäsittelyjärjestelmien ja tietoliikenteen nimetyt vastuuhenkilöt huolehtivat käytännössä ylläpidon toteuttamisesta. 2. Ylläpitäjät tiedottavat järjestelmiin tehtävistä muutoksista ja niiden vaikutuksista sekä antavat tarvittaessa opastusta. 3. Ylläpitohenkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. 1.3 YLLÄPITÄJIEN OIKEUDET 1. Ylläpitohenkilökunnalla on velvollisuuksiensa hoitamiseksi lupa rajoittaa ja säädellä järjestelmien käyttöä. 2. Järjestelmien nimetyillä vastuuhenkilöillä on oikeus tutkia käyttäjien tiedostoja, mikäli järjestelmän tilan kiireellinen selvittäminen häiriötilanteissa sitä edellyttää tai järjestelmien väärinkäyttöä epäillään. 3. Ylläpitohenkilökunnalla on oikeus hävittää tietoverkon ja laitteiden toimintaa haittaava, tekijänoikeuslakia rikkova tai epäeettinen materiaali käyttäjän tiedostoista, työasemista tai palvelimelta jaetuista verkkoresursseista järjestelmien väärinkäyttötapauksissa tai sellaista epäiltäessä.

5 4. Ylläpitohenkilökunnalla on oikeus tarvittaessa käyttää etähallintaa työasemien ylläpidossa. 1.4 KÄYTTÄJIEN VELVOLLISUUDET 1. Hyvien työskentelyolojen mahdollistamiseksi tulee käyttäjien tuntea vastuunsa järjestelmien käytössä. Nämä ohjeet koskevat järjestelmiä, joiden käyttö edellyttää sisään kirjautumista sekä soveltuvin osin laitteita, joiden käyttö ei edellytä käyttäjän tunnistusta. 2. Jokaisen tulee aina käyttää omaa nimeään ja omaa käyttäjätunnustaan paitsi niissä tapauksissa, joissa anonyymi- tai esim. konekohtainen yleistunnuskäyttö on erikseen sallittu. Poikkeuksen muodostavat myös tiettyä tarkoitusta varten annetut kurssi- ja ryhmätunnukset. Tunnuksen käyttäjä vastaa siitä, että tunnusta käytetään siihen tarkoitukseen, jota varten se on luotu. 3. Käyttäjien tulee ottaa huomioon muut järjestelmän käyttäjät. 4. Käyttäjien tulee huolehtia yhteiseen tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista. Vaikka itsellä ei olisikaan erityistä suojattavaa, niin muilla saattaa olla. Salasanan huolellinen käsittely on välttämätöntä väärinkäytösten torjumiseksi. Kaikilla käyttäjillä on vastuu järjestelmän kokonaisturvallisuudesta. 5. Annettuja ohjeita on noudatettava. 1.5 KÄYTTÄJIEN OIKEUDET 1. Käyttäjätunnuksen saaneilla on oikeus käyttää laitteistoja ja tietoliikenneverkkoa tarvitsemillaan tavoilla kunhan käyttö liittyy PKKY:n toimintaan, joksi katsotaan opiskelu, opetus, tutkimus ja kehittäminen sekä hallinto. 2. Käyttäjät voivat tehdä ylläpitäjille palvelujen kehittämiseen liittyviä aloitteita. 3. Käyttäjä voi tehdä yksilöidyn valituksen ensin tietohallinnon henkilökunnalle ja sen jälkeen kuntayhtymän johtajalle, jos hän on tyytymätön ylläpitohenkilöstön häneen kohdistamiin toimenpiteisiin. 1.6 KÄYTÖN RAJOITUKSET 1. Poliittisen, uskonnollisen, aatteellisen, epäsiveellisen taikka muun vastaavan, hyvien tapojen vastaiseksi katsottavan aineiston käyttö ja tiedon levitys järjestelmässä (esimerkiksi WWW-palvelun kautta) on kielletty. Myös kaupallisen aineiston käyttö ja levitys järjestelmässä on ilman erillistä lupaa kiellettyä. 2. Muiden käyttäjien häiritseminen on kiellettyä. Kiellettyä on sekä suora häirintä että epäsuora, esimerkiksi tietokoneiden ja tietoliikenneverkon kapasiteetin tuhlauksesta aiheutuva häirintä (esim. porttiskannaus, verkkopelaaminen, peerto-peer ohjelmien käyttö). 3. PKKY:n tietokonejärjestelmien, tietoliikenneverkon ja tietoliikenneyhteyksien käytön on liityttävä opiskeluun, opetukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen tai

6 hallintoon ja niitä on käytettävä ohjeistuksen mukaisesti. Tunnuksen käyttö liiketai ansiotoimintaan on kielletty. Maksullisesta muusta käytöstä on sovittava erikseen. 4. Henkilökohtaisia tunnuksia edellyttävien järjestelmien käyttö tai käytön yrittäminen ilman henkilökohtaista tunnusta on kiellettyä. Järjestelmään pyrkiminen väärällä käyttäjätunnuksella sekä oman tunnuksen valtuuksien ylittäminen tai ylityksen yrittäminen on kiellettyä. 5. Laitteiden kytkeminen tietoliikenneverkkoon ilman tietohallinnon antamaa lupaa on kielletty. 6. Laitteiston ja ohjelmiston muuttaminen on kiellettyä. Tämä koskee myös yhteisessä käytössä olevia yhden käyttäjän järjestelmiä. 7. Tallennus-, tulostus-, ym. kiintiöiden ja muiden käyttörajoitusten kiertäminen on kiellettyä. 8. Tunnettujen ja / tai uusien turvallisuusaukkojen etsiminen ja käyttäminen laitteistoista ja järjestelmistä on kiellettyä (Hakkerointi). 9. PKKY:n ohjelmien, ohjelmistojen tai tiedostojen luvaton kopiointi on kiellettyä. 10. Ohjelmien asentaminen tai komentojonojen suorittaminen PKKY:n laitteissa ilman ylläpitäjän lupaa on kielletty. 11. Tekijänoikeuslain alaisten materiaalien (mm. ohjelmien, elokuvien, valokuvien ja äänitiedostojen) luvaton kopiointi, käyttö ja levittäminen kaikissa muodoissaan on kiellettyä (Piratismi). 12. Tietokonevirusten ja haittaohjelmien luominen ja tarkoituksellinen levittäminen on kiellettyä. 13. Käyttäjä vastaa itse henkilökohtaisen tallennustilansa sisällöstä. 14. Edellä mainitut kohdat eivät saa estää toteutussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämistä. 1.7 VÄÄRINKÄYTÖKSET JA NIIDEN SEURAAMUKSET 1. Tietokone- ja tietoliikennejärjestelmien väärinkäyttö tarkoittaa kaikkea sitä toimintaa, joka häiritsee järjestelmän käyttöä siihen tarkoitukseen, johon se on ensisijaisesti tarkoitettu aiheuttaa häiriöitä tietoliikenneverkossa tai siihen kuuluvissa järjestelmissä. rikkoo annettuja sääntöjä käyttää sellaisia järjestelmän osia tai piirteitä, joiden käyttö on ohjeissa kielletty on järjestelmän vastuuhenkilön, ylläpidon tai omistajan kieltämää

7 2. PKKY:n tietojenkäsittely- ja tietoliikennejärjestelmien väärinkäyttötapauksiin sovelletaan ensisijaisesti PKKY:n omia selvitys- ja rajoitustoimia. Väärinkäyttöä epäiltäessä noudatetaan seuraavaa menettelyä: järjestelmän ylläpitäjä ottaa yhteyttä käyttäjään ja selvittää mistä toiminnassa on kyse sekä ilmoittaa oman kantansa toiminnan jatkamiseen väärinkäytöksen laadusta riippuen käyttäjälle voidaan antaa huomautus tai varoitus, käyttöön liittyviä rajoituksia tai määräaikainen käyttökielto huomautuksen, käyttörajoituksen, tai määräaikaisen käyttökiellon voi antaa tietohallinnon henkilökunta. Käyttökielto tulee kyseeseen sekä PKKY:n sisäisissä, että PKKY:n tietoverkon ulkopuolelle kohdistuvissa väärinkäyttötapauksissa sekä toiminnan jatkuessa varoituksesta huolimatta tapauskohtaisesti nimetyillä vastuuhenkilöillä on oikeus estää tai rajoittaa tarpeen vaatiessa järjestelmien käyttöä tutkinnan ajaksi asian selvittelyssä tulee kuulla käyttäjää ja muita asianomaisia. Selvittelyn tuloksena päätetään millaisia toimenpiteitä sovelletaan. Käyttäjällä on oikeus valittaa päätöksestä kuntayhtymän johtajalle. 3. Käyttäjien tulee ottaa huomioon, että henkilörekisterilaissa, rikoslaissa ja tekijänoikeuslaissa on tietojenkäsittelyä koskevia. 4. Mikäli väärinkäytös on vakava, aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai teko muodostaa rikoksen, asia voidaan antaa poliisin tutkittavaksi. 2 PKKY:n HENKILÖKUNNAN KÄYTTÖOIKEUDET JA VASTUU TIETOKONEJÄRJES- TELMISSÄ Yleisten PKKY:n tietoverkkojärjestelmiä ja palveluita koskevien sääntöjen lisäksi PKKY:n henkilökuntaa koskevat seuraavat säännöt: 1. Opiskelijat eivät saa työskennellä henkilökunnan työasemilla. 2. Henkilökunnan tulee lukita työasemansa tai kirjautua ulos järjestelmästä poistuessaan työpisteestään. Sama sääntö koskee myös ATK-luokkia, mikäli järjestelmään on kirjauduttu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. 3. Henkilökunta vastaa ATK-tilojen ja -laitteiden asiallisesta käytöstä. Vika- ja väärinkäytöstilanteista on ilmoitettava viipymättä helpdeskiin. 3 PKKY:n OPISKELIJOIDEN KÄYTTÖOIKEUDET JA VASTUU TIETOKONEJÄRJESTELMISSÄ Yleisten PKKY:n tietoverkkojärjestelmiä ja palveluita koskevien sääntöjen lisäksi PKKY:n opiskelijoita koskevat seuraavat säännöt: 1. Tietokonepelien pelaaminen PKKY:n laitteistoilla on kielletty. 2. Tiedostojen ja kansioiden jakaminen työasemista on kielletty. Tiedostojen jakaminen on sallittu PKKY:n pilvipalvelusta. 3. Muiden opiskelijoiden tai yhteisiin hakemistoihin tallennettujen tiedostojen hävittäminen ja muu väärinkäyttö on kielletty. 4. Laitteistojen kytkentöjen muuttaminen on kielletty (esim. näppäimistö, hiiri, verkkojohto).

8 5. Laitteistojen tahallinen vahingoittaminen on kielletty. 6. Vika- ja väärinkäytöstilanteista on ilmoitettava viipymättä henkilökunnalle vastuukysymysten selvittämisen helpottamiseksi. 4 TIETOTURVA JA VASTUUT Kaikkien tulee huolehtia tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista. Kaikilla käyttäjillä on vastuu tietojärjestelmän kokonaisturvallisuudesta. Käyttäjätunnus ja siihen liittyvä salasana ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muiden käyttöön. Tämä pätee myös kurssitunnuksiin ja niiden salasanoihin. Salasana, joka on saattanut tulla toisen henkilön tietoon, on muutettava. Kukin käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä. Järjestelmiä on käytettävä huolellisesti ja hyvän tavan mukaisesti. Esimerkiksi käytettäessä sisäänkirjautumista vaativaa järjestelmää, on siitä poistuttaessa muistettava myös uloskirjautuminen. Käyttäjien tulee ottaa huomioon, että lainsäädännössä, mm. teletoimintalaissa, henkilötietolaissa, rikoslaissa ja tekijänoikeuslaissa on atk:n käyttöä säänteleviä määräyksiä ja että näiden lakien rikkojaan voidaan kohdistaa vahingonkorvausvaatimuksia tai hänet voidaan tuomita sakkoihin tai vankeusrangaistukseen. Toista käyttäjää koskevien tai hänelle kuuluvien tietojen etsiminen ja lukeminen on sallittu vain hänen luvallaan. Mikäli käyttäjä saa vahingossa haltuunsa muille osoitettuja tai kuuluvia tietoja, on niiden hyväksikäyttö, talteenotto ja levittäminen kiellettyä. Tapahtumasta on ilmoitettava järjestelmän ylläpitohenkilökunnalle ja asianomaiselle käyttäjälle. Jokaisen tulee käyttää aina vain omaa nimeään ja käyttäjätunnustaan. Poikkeuksen muodostavat vain tiettyä tarkoitusta varten annetut kurssitunnukset ja nimimerkin käyttö esimerkiksi keskusteluryhmissä. Kurssitunnuksia ei saa käyttää kurssin ulkopuolella. Tietoliikenneyhteyksiä PKKY:stä ulospäin saa ottaa vain asianmukaista käyttäjätunnusta käyttäen. Henkilöllisyyden väärentäminen on kielletty. Opettaja vastaa kurssilla käytettyjen kurssitunnusten käytöstä ja tunnusten poistamisesta yksikön ylläpitäjien kanssa. Käyttäjän tulee ottaa huomioon muut järjestelmien käyttäjät. Tietokonejärjestelmien samoin kuin ulkopuolisten tietoliikenneyhteyksien käytössä on noudatettava kohtuutta. Vaikka tietojärjestelmien käytettävyys ja turvallisuus pyritään pitämään mahdollisimman korkeana, ei käyttöhäiriöiltä ja tietojärjestelmiin kohdistuvilta väärinkäytöksiltä kuitenkaan voida kokonaan välttyä. PKKY ei takaa tietojärjestelmien turvallisuutta ja luottamuksellisuutta eikä tiedon eheyttä. Vastuu opetus- ja muiden tietoaineistojen säilymisestä on viime kädessä aineiston omistajalla itsellään. PKKY ei vastaa käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu PKKY:n tietojärjestelmien käytöstä.

9 5 PKKY:n TIETOJÄRJESTELMIEN YLLÄPITOHENKILÖSTÖN TOIMINTASÄÄNNÖT PKKY:n tietojärjestelmien ylläpitohenkilöstöä ovat: - tietojärjestelmien tekniset pääkäyttäjät - tietojärjestelmien sisällölliset pääkäyttäjät 5.1 Johdanto Ylläpitohenkilöstöllä on järjestelmien pääkäyttäjinä mahdollisuus toimia "täysin oikeuksin", eli ylläpitäjä pystyy suojauksia murtamatta lukemaan minkä tahansa tiedoston tai hakemiston sisällön, käynnistämään tai lopettamaan minkä tahansa ohjelman ja seuraamaan kaikkia käynnissä olevia prosesseja ja liikennöintiä. Koska ylläpitäjän tekniset oikeudet ylläpitämässään ympäristössä ovat käytännössä rajattomat, ne ovat periaatteellisessa ristiriidassa käyttäjien perusoikeuksien ja yksityisyyden suojan kanssa. Tämän vuoksi jokainen ylläpitäjä on velvollinen noudattamaan tätä toimintaohjetta, jossa määritellään hyvä ylläpitohenkilöstön toimintatapa. Lisäksi ylläpitäjähenkilöstön laajoista oikeuksista johtuen ylläpitäjien määrä on pidettävä mahdollisimman pienenä ja ylläpitohenkilöstön on tunnettava vastuunsa. 5.2 Vaitiolovelvollisuus Ylläpitäjä ei paljasta sivullisille asemansa vuoksi tietoonsa saamiaan asioita ja käytä saamiaan tietoja työtehtäväänsä kuulumattomiin tarkoituksiin. Lisäksi ylläpitäjä sitoutuu olemaan paljastamatta kenellekään tehtävänsä ja asemansa vuoksi tietoonsa saamiaan muiden käyttäjien yksityisasioita. 5.3 Yksityisyyden suojan kunnioittaminen PKKY:n tietojärjestelmien ylläpitämisessä otetaan huomioon kansalaisten oikeus yksityisyyteen ja viestintäsalaisuuteen. PKKY pidättää itsellään oikeuden määrätä, minkälaista materiaalia ja mihin tarkoitukseen sen hallinnoimissa tietojärjestelmissä saa tallentaa. Sama koskee PKKY:n hallinnoimassa tietoliikenneverkossa tapahtuvaa tietoliikennettä. 5.4 Sähköpostin käsittely Lähtökohtana on, että yksittäisen käyttäjän henkilökohtaisen sähköpostin ja muun tietoverkossa välitettävän sähköisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Sähköposti on luottamuksellinen, ellei sitä ole tarkoitettu yleisesti vastaanotettavaksi. Se, joka on ottanut vastaan tai muutoin saanut tiedon luottamuksellisesta sähköpostista, jota ei ole hänelle tarkoitettu, ei saa paljastaa viestin sisältöä eikä käyttää saamaansa tietoa viestin sisällöstä tai olemassaolosta hyväkseen. Luottamuksellisia viestejä ei ole koskaan oikeus lukea ilman sopimusta. Koska luottamuksellisia viestejä on vaikeaa erottaa muista viesteistä, lähtökohtana on, että toisen henkilön sähköpostiviestejä ei saa lukea ilman tämän henkilön nimenomaista suostumusta. Käyttäjien sähköpostilaatikoihin voidaan mennä seuraavissa tilanteissa: Henkilön (käyttäjän) nimenomaisen suostumuksen nojalla

10 Postijärjestelmässä välitettävänä oleva viesti saattaa olla tarpeen avata sellaisessa tilanteessa, jolloin postijärjestelmä ei kykene sitä toimittamaan eteenpäin puutteellisen tai vaurioituneen rakenteen tai sisällön vuoksi. Tällöin pääkäyttäjän tulee olla tutustumatta viestin sisältöön. Lähettäjän tai vastaanottajan osoite tai henkilöllisyys tai muu välitystieto saattaa kuitenkin olla tarpeen tarkistaa tilanteen korjaamiseksi. Massapostitusten eli spammien osalta on huomattava, että tällaisten viestien käsitteleminen on useissa tapauksissa haitallista PKKY:n toimintakyvylle. Massapostituksilta suojaudutaan tarpeellisin keinoin, esimerkiksi postipalvelimessa voidaan kieltäytyä ottamasta vastaan tiettyjen palvelimien lähettämiä tai tietyt muut tunnusmerkit täyttäviä sähköposteja. Vastaanottamisesta kieltäytyminen voi olla tarpeen käyttäjien ja järjestelmien suojaamiseksi (esim. virukset), vaikka silloin rajoitetaan käyttäjien oikeutta vapaaseen sähköpostiliikenteeseen. Kun sähköpostiviesti on vastaanotettu ja siirretty pois saapuvan postin laatikosta, se siirtyy nauttimaan samaa suojaa kuin muutkin käyttäjätunnuksen omistamat tavalliset tiedostot. 5.5 Muiden tiedostojen käsittely Ylläpitäjällä ei ole yleistä oikeutta lukea tai muuten käsitellä toisten käyttäjien omistuksessa olevien tiedostojen tai hakemistojen sisältöä, jos niiden suojaus ei sitä muutenkin salli. Ylläpitäjällä on kuitenkin oikeus käsitellä tiedostoja tai hakemistoja esimerkiksi: jos käyttäjä on siihen nimenomaisesti antanut luvan järjestelmän huoltotoimenpiteet vaativat sitä on perusteltu syy epäillä, että käyttäjätunnus on joutunut vääriin käsiin ja että sen omistuksessa on tiedostoja tai ohjelmia, jotka aiheuttavat vaaraa tai uhkaa PKKY:n toimintakyvylle tai turvallisuudelle. Tällaisessa tilanteessa pyritään aina ensin saamaan yhteys käyttäjätunnuksen haltijaan, mutta jos tilanne on välittömän uhkaava, voi olla tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin jo ennen kuin käyttäjään on saatu yhteys. on perusteltu syy epäillä, että käyttäjätunnuksen haltija itse on syyllistynyt väärinkäytökseen ja voidaan olettaa, että tietyissä käyttäjän omistamissa tiedostoissa on todisteita väärinkäytöksestä. Tällöin ylläpitäjän on ilmoitettava epäilyksestään ja niiden perusteluista muille saman järjestelmän ylläpitäjille ja tietohallintopäällikölle. käyttäjätunnus omistaa ohjelmia, skriptejä tai alustustiedostoja, jotka aiheuttavat vakavia häiriöitä järjestelmän toiminnalle. Tällöin ylläpitäjä voi tarkistaa ko. tiedoston sisällön ja estää sen toiminnan, mikäli tarve vaatii. Tällaisesta toimenpiteestä on ilmoitettava muille saman järjestelmän ylläpitäjille ja tiedoston omistajalle. Käyttäjien kotihakemistot sisältävät joukon alustustiedostoja, joilla ohjataan erilaisten ohjelmien toimintaa. Tällaisiin tiedostoihin saatetaan joutua tekemään muutoksia osana normaalia ylläpitotoimintaa. Lisäksi joidenkin ohjelmien alustustiedostoja luetaan ylläpidon toimesta osana normaalia turvallisuustyötä. Järjestelmän tilapäistiedostojen hakemistossa ja käyttäjän kotihakemistossa olevia tilapäistiedostoja voidaan poistaa osana normaalia levytilan ylläpitoa. 5.6 Hakemistojen ja tiedostolistausten seuranta

11 Ylläpitäjä ei voi normaalissa ylläpitotoiminnassaan kokonaan välttää käyttäjien omistamien hakemistojen tiedostolistausten ottamista ja näkemistä. Hakemistorakenteiden, tiedostojen nimien, muutospäivämäärien, koon ja suojaustason sekä muiden tiedostoa koskevien tietojen käsittely on osa normaalia ylläpitotoimintaa. 5.7 Ohjelmien, prosessien ja liikennöinnin seuranta Ylläpito seuraa tietojärjestelmissä ajettavia ohjelmia osana normaalia ylläpitotoimintaa. Mikäli jonkin prosessin havaitaan aiheuttavan ongelmia tai liiallista kuormitusta muulle järjestelmälle, se voidaan lopettaa ylläpitäjän oikeuksin. Samoin tehdään prosesseille, jotka havaitaan ylläpidon antamien ohjeiden ja määräysten vastaisiksi. Tällaisesta toimenpiteestä pyritään ilmoittamaan omistajalle. Mikäli verkkoliikenteessä havaitaan häiriö tai huomattavaa kuormitusta, joka haittaa PKKY:n tietoliikenneverkon toimintakykyä, liikenne voidaan estää ylläpidon toimesta. 5.8 Lokitietojen käsittely Suuri osa PKKY:n tietojärjestelmistä tallentaa erilaisia lokeja käyttäjien toimenpiteistä ja käynneistä järjestelmässä. Tällaiset lokit ovat välttämättömiä, kun selvitetään virhetilanteita tai väärinkäytöksiä. Useimmat lokitiedostot ovat suojattu ulkopuolisilta niin että vain ylläpitäjä voi niitä tarkastella, mutta monet palvelut näyttävät tietoja käyttäjätunnuksista muillekin käyttäjille kuin ylläpitäjälle. Ylläpitohenkilöstö käyttää lukuisia lokitiedostoja jatkuvasti osana normaalia ylläpitotyötä. Lokien seuranta on prosessi- ja laiteorientoitunutta, eikä normaalitilanteissa seurata yksittäisten käyttäjien toimintaa. Yksityiskohtaiset lokitiedot käsitellään luottamuksellisina eikä niistä paljasteta mitään tietoja kenellekään, jolle ne eivät virka-aseman vuoksi kuulu. Tästä on kaksi poikkeusta: Mikäli poliisiviranomainen esittää pyynnön lokitietojen luovuttamiseksi, ne luovutetaan siinä laajuudessa kuin pakkokeinolain mukaiset poliisin valtuudet tai oikeuden määräys edellyttävät. Luovutus kirjataan. Kun torjutaan murtautujia tai pyritään suojautumaan tietomurtoa tai muuta luvatonta käyttöä yrittäviltä, voidaan toimia yhteistyössä muiden organisaatioiden tai palveluntarjoajien kanssa murtautujan alkuperän selvittämiseksi tai eristämiseksi. Tällöin voi olla tarpeen luovuttaa myös yksittäiseen käyttäjätunnukseen liittyviä tietoja. Tietojen luovuttaminen rajoittuu aina sellaisiin käyttäjätunnuksiin, joiden voidaan perustellusti olettaa joutuneen vääriin käsiin tai jonka haltijan voidaan olettaa itse syyllistyneen käsiteltävänä olevaan rikokseen. 5.9 Verkon kuormituksen seuranta ja mahdollinen liikenteen rajoittaminen Normaali kuormituksen seuranta tarkkailee vain siirretyn tiedon määrää, ei sisältöä. Kuormituksen seuranta on normaalisti ainoastaan konesidonnaista, eli käyttäjätietoja ei sellaisenaan näy. Kun kuormitusta seurataan, ei ylläpito voi välttyä näkemästä liikennöinnin lähettäjän ja vastaanottajan sijaintia verkossa. Samoin näkyy tieto siitä, mikä on kyseisen liikennöinnin protokolla. Liikennöinnin "toinen pää" ja protokolla ei normaalisti tallennu lokeihin, mutta se nähdään ja se saatetaan tallentaa silloin, kun selvitetään liikennöintiin liittyvää häiriötilannetta.

12 Kuormituksen ja liikenteen seurannassa on mahdollista ylläpidon tietää liikennöinnistä lähettäjän ja vastaanottajan verkko-osoitteet sekä liikenneprotokolla.

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

Opiskelijavaihtoon lähtijöiden, poissa olevaksi ilmoittautuneiden, keskeyttäneiden sekä 6 kk käyttämättöminä olleet käyttäjätunnukset lukitaan.

Opiskelijavaihtoon lähtijöiden, poissa olevaksi ilmoittautuneiden, keskeyttäneiden sekä 6 kk käyttämättöminä olleet käyttäjätunnukset lukitaan. Ohje 1 (6) TIETOVERKON KÄYTTÖSÄÄNNÖT Käyttösääntöjen merkitys Helsinki Business College Oy:n tavoitteena on tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle hyvät mahdollisuudet tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien

Lisätiedot

1. Sääntöjen tarkoitus

1. Sääntöjen tarkoitus 1/6 Sisällysluettelo: 1. Sääntöjen tarkoitus... 1 2. Käytön periaatteet... 2 3. Ylläpitäjäorganisaation tietojärjestelmien luokittelu... 3 4. Ylläpitäjien oikeudet... 3 5. Ylläpitäjien velvollisuudet...

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

1. Nämä säännöt koskevat Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestelmiä, joiden käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen käyttöä.

1. Nämä säännöt koskevat Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestelmiä, joiden käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen käyttöä. ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Tietojärjestelmien käyttösäännöt v.2006 1. Yleistä Nämä käyttösäännöt koskevat tieto- ja viestintäjärjestelmien käyttöä kaikissa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yksiköissä.

Lisätiedot

Tietoverkon käyttösäännöt

Tietoverkon käyttösäännöt Säännöt 1 (7) Tietoverkon käyttösäännöt Säännöt 2 (7) SISÄLLYS 1 TARKOITUS... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 3 MÄÄRITELMÄT... 3 4 YLEISET PERIAATTEET... 3 5 KÄYTTÖOIKEUS... 3 6 YLEISET EHDOT... 4 6.1 OIKEUDET...

Lisätiedot

28.11.2013. Ammattikorkeakoulun IT-palvelujen säännöstö sitoo ja velvoittaa jokaista käyttäjää. Myös sinua.

28.11.2013. Ammattikorkeakoulun IT-palvelujen säännöstö sitoo ja velvoittaa jokaista käyttäjää. Myös sinua. 28.11.2013 IT-palvelujen väärinkäytön seuraamukset lyhyesti Ammattikorkeakoulun IT-palvelujen säännöstö sitoo ja velvoittaa jokaista käyttäjää. Myös sinua. IT-palvelujen väärinkäytöllä tarkoitetaan IT-palvelujen

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Tietojärjestelmien käyttösäännöt ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun tietohallinnon laatimaa säännöstöä. Nämä säännöt koskevat Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, henkilökuntaa ja kaikkia

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 24.1.2017 Julkinen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 4.1.2017

Lisätiedot

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 13.5.2015 Julkinen Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

Tietojärjestelmien ylläpitosäännöt

Tietojärjestelmien ylläpitosäännöt Tietojärjestelmien ylläpitosäännöt 1. Johdanto 1.1 Määritelmät Ylläpidolla tarkoitetaan näissä säännöissä tarpeelliseksi havaittujen muutosten tai korjausten tekemistä tietojärjestelmiin, käyttäjätunnusten

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu. tietotekniikkapalvelujen kayttosaannot versio 2.0

Laurea-ammattikorkeakoulu. tietotekniikkapalvelujen kayttosaannot versio 2.0 Laurea-ammattikorkeakoulu tietotekniikkapalvelujen kayttosaannot versio 2.0 2017 Laurea-ammattikorkeakoulu Tekija Tietohallinto Laurean tietotekniikkapalvelujen kayttosaannot Muutoshistoria: Muutos ajan-

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS 1 (5) Peruskoulut ja lukiot lukuv Lukuvuosi 2012-13

KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS 1 (5) Peruskoulut ja lukiot lukuv Lukuvuosi 2012-13 KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS 1 (5) Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö KUNTALAISVERKON PALVELUT, OPIT-PALVELU JA FRONTER Kuvaus palveluista ja Käyttöoikeussitoumus 1. KUNTALAISVERKKO Espoon suomenkielisen

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN YLLÄPITOSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN YLLÄPITOSÄÄNNÖT Sivu 1/7 TIETOJÄRJESTELMIEN YLLÄPITOSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 1.1 Määritelmät... 1 1.2 Ylläpitäjän valtuudet... 2 2 Vastuut... 2 3 Toimintaperiaatteet... 3 3.1 Hyvä ylläpitotapa... 3 3.2

Lisätiedot

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen Liite Askolan lukion suunnitelmaan kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimintatavoista: Menettelytavat rike- ja häiriötilanteessa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis-

Lisätiedot

Tietotekniikkapalveluiden ylläpitosäännöt

Tietotekniikkapalveluiden ylläpitosäännöt Tampereen teknillinen yliopisto Tietotekniikkapalveluiden 1 (6) Tietotekniikkapalveluiden Määritelmät Ylläpidolla tarkoitetaan tietojärjestelmien pitämistä toimintakuntoisina ja tietoturvallisina, tarpeelliseksi

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO 3.4.2015 Taustaa Lainsäädäntö edellyttää (esim. sosiaali- ja terveydenhuollossa) palveluista vastuussa olevan valvomaan asiakas/potilastietojen käyttöä

Lisätiedot

Lapin yliopiston tietojärjestelmien ylläpitosäännöt

Lapin yliopiston tietojärjestelmien ylläpitosäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 13.5.2016 Julkinen Lapin yliopisto Lapin yliopiston tietojärjestelmien ylläpitosäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016

Lisätiedot

Käsitelty yhteistyötoimikunnassa Kuntayhtymän johtaja hyväksynyt

Käsitelty yhteistyötoimikunnassa Kuntayhtymän johtaja hyväksynyt TIETOJÄRJESTELMIEN YLLÄPITOSÄÄNTÖ 1 / 8 Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 3.11.2016 Kuntayhtymän johtaja hyväksynyt 10.1.2017 1. Johdanto 1.1 Määritelmät Ylläpidolla tarkoitetaan näissä säännöissä tarpeelliseksi

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET

KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET TIETOTURVALLISUUDEN MUISTILISTA 1. Tietoturvallisuus perustuu lainsäädäntöön ja normiohjaukseen 2. Tietoturvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien tehtävä,

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia:

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia: Rouhia Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") ylläpitämä Reactored on pilvipalveluna toimiva verkkopalvelu, jota käytetään internet-selaimella. Palvelu on tarkoitettu ensi sijassa oppilaitosten sekä yksittäisten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKAPALVELUJEN YLLÄPITOSÄÄNNÖT. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtajan vahvistama

TIETOTEKNIIKKAPALVELUJEN YLLÄPITOSÄÄNNÖT. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtajan vahvistama Tietotekniikkapalvelujen ylläpitosäännöt 1/8 TIETOTEKNIIKKAPALVELUJEN YLLÄPITOSÄÄNNÖT Itä-Suomen yliopiston hallintojohtajan vahvistama Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 2 1.1 Määritelmät... 2 1.2 Ylläpitäjän

Lisätiedot

Fronter sisältää sähköisen oppimisympäristön, sähköisiä oppimateriaaleja sekä käyttäjäpalvelut.

Fronter sisältää sähköisen oppimisympäristön, sähköisiä oppimateriaaleja sekä käyttäjäpalvelut. KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS 1 (5) Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö KUNTALAISVERKON PALVELUT JA FRONTER Kuvaus palveluista, käyttösäännöt ja käyttöoikeussitoumus 1. KUNTALAISVERKKO Espoon suomenkielisen

Lisätiedot

Webkoulutus 10.11.2012

Webkoulutus 10.11.2012 Webkoulutus 10.11.2012 Yleistä kotisivuista Ohjelma Lions liiton ohjeet websivuista Kotisivut Lions-liiton palvelimella Kotisivujen pohjamateriaali Kompozer ohjelma ja sen käyttö 10.11.2011 DC Mika Mustonen

Lisätiedot

IT-PALVELUJEN YLLÄPITOSÄÄNNÖT

IT-PALVELUJEN YLLÄPITOSÄÄNNÖT IT-palvelujen ylläpitosäännöt 1/8 IT-PALVELUJEN YLLÄPITOSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 1.1 Määritelmät... 1 1.2 Ylläpitäjän valtuudet... 2 2 Vastuut... 2 3 Toimintaperiaatteet... 3 3.1 Hyvä

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden turvallisempaan käyttöön 11/2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Mikä on pilvipalvelu?... 3 2 Mikä on pilvitallennuspalvelu?... 3 3 Ovatko pilvipalvelut turvallisia?...

Lisätiedot

Verkkorikollisuus tietoturvauhkana. Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö

Verkkorikollisuus tietoturvauhkana. Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö Verkkorikollisuus tietoturvauhkana Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö Verkkorikollisuuden erityispiirteet Verkkorikollisuus on ammattimaista ja tähtää

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa 2.10.2017 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Petri Puhakainen, valtioneuvoston tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Parik säätiön tietosuojaseloste

Parik säätiön tietosuojaseloste Parik säätiön tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterin nimi... 2 2. Rekisterinpitäjä... 2 3. Rekisterin vastuuhenkilö... 2 4. Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t)... 2 5. Rekisterin käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Yliopiston johdon (hallintojohtaja) vastuulla on tietoturvallisuuden toteutuminen osana kokonaisturvallisuutta.

Yliopiston johdon (hallintojohtaja) vastuulla on tietoturvallisuuden toteutuminen osana kokonaisturvallisuutta. Itä-Suomen yliopiston tietoturvapolitiikan liitteet 1/6 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TIETOTURVAPOLITIIKAN LIITTEET LIITE 1: Tietoturvallisuuden vastuut ja organisointi Tässä liitteessä kuvataan tietoturvallisuuteen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

10 Yksityiselämän suoja

10 Yksityiselämän suoja SUOMEN PERUSTUSLAKI (731/1999) 10 Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3. Työterveyshuolto 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi Pegasos-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka tietokanta, työterveyshuolto 2 Rekisterinpitäjä SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin 1 Esityksen sisältö Mistä on kysymys? Sovellettava lainsäädäntökehikko Vastakkaiset intressit ja niiden punninta? Työelämän tietosuojalain

Lisätiedot

Lapin yliopisto / (9)

Lapin yliopisto / (9) Lapin yliopisto / 14.3.2006 1(9) TIETOJÄRJESTELMIEN YLLÄPITOSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Johdanto...1 1.1 Määritelmät...1 1.2 Ylläpitäjän valtuudet...2 2 Vastuut...2 3 Toimintaperiaatteet...3 3.1 Hyvä ylläpitotapa...3

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

TIETOTURVA- POLITIIKKA

TIETOTURVA- POLITIIKKA TIETOTURVA- POLITIIKKA Kaupunginhallitus 3.9.2013 216 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1. JOHDANTO... 3 2. KATTAVUUS... 3 3. TIETOTURVA... 3 4. TIETOTURVATYÖ... 4 5. ORGANISOINTI JA VASTUUT...

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5 Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä Pegasos-potilastietojärjestelmä/SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka -tietokanta SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

TIETOTURVA. Eduberry tietotekniikka marjanviljelijän apuvälineenä Leena Koponen

TIETOTURVA. Eduberry tietotekniikka marjanviljelijän apuvälineenä Leena Koponen TIETOTURVA Eduberry tietotekniikka marjanviljelijän apuvälineenä Leena Koponen 24.1.2017 TIETOTURVA KÄSITTEENÄ = tietojen, tietojärjestelmien, palveluiden ja verkkoliikenteen suojaamista Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.09.2012 Päivitetty/tarkastettu: 21.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TIETOTURVAOHJEET

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TIETOTURVAOHJEET SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TIETOTURVAOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 2 2 Sastamalan koulutuskuntayhtymän tietoturvapolitiikka... 2 3 Tietoturvaorganisaatio ja

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. 1. Järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

OPISKELIJAN VERKKOPALVELU- JA TIETOTURVAOPAS

OPISKELIJAN VERKKOPALVELU- JA TIETOTURVAOPAS OPISKELIJAN VERKKOPALVELU- JA TIETOTURVAOPAS Lukijalle Tämä verkkopalvelu- ja tietoturvaopas on tarkoitettu kaikille Liedon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoille. Se julkaistaan ja sitä ylläpidetään

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet

Lisätiedot

Sä hkö pöstisä ä nnö t

Sä hkö pöstisä ä nnö t Sä hkö pöstisä ä nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Sähköpostiosoitteet... 3 3 Kirjesalaisuus suojaa sähköpostia...

Lisätiedot

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lisätiedot

Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu

Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu,11.11.2014. 15.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailussa arvotaan kolme

Lisätiedot

TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS

TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS TNS Gallup Oy Itätuulenkuja 10 PL 500 / P.O.Box 500 FIN-02101 Espoo t +358 9 613 500 f +358 9 613 50 510 www.tns-gallup.fi Media Intelligence TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. Sopijapuolet

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

Tamico Yrityssähköposti

Tamico Yrityssähköposti ------- Tamico Yrityssähköposti Pikakäyttöopas ver. 106165-6, 18.8.2014 Sisältö 1 Johdanto... 1 1.1 Yleistä palvelusta... 1 2 Web-sähköpostin käyttäminen Tamico Yrityssähköposti -palvelussa.... 2 2.1 Yrityssähköpostipalveluun

Lisätiedot

Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt

Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt Viestintäviraston Abuse-seminaari Saku Tolvanen Tietoturvapäällikkö Elisa Oyj Mitä, miksi ja milloin Luotettavuus SVTSL Tietoturva Muuta Mennyt vuosi Ilmoitusten käsittely

Lisätiedot

HS-Works Oy:n asiakastietokanta

HS-Works Oy:n asiakastietokanta HS-Works Oy Henkilötietolain (523/1999) 10:n mukainen rekisteriseloste HS-Works Oy:n asiakastietokanta Rekisteriseloste 8.5.2009 Sisällys 1 Rekisterinpitäjä...1 2 Rekisterin pitämisen peruste...1 3 Rekisterin

Lisätiedot

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa OHJE 1 (8) Luottamuksellinen sähköposti Trafissa Trafi käyttää Deltagon Sec@GW -ohjelmistoa sähköpostin luottamuksellisuuden suojaamiseen. D-Envelope sovelluksen avulla viestien vastaanottaminen ei edellytä

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle.

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle. Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa ja heihin rinnastettavia

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN YLLÄPITOSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN YLLÄPITOSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN YLLÄPITOSÄÄNNÖT 1(10) TIETOJÄRJESTELMIEN YLLÄPITOSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. JOHDANTO 2 1.1. Määritelmät 2

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JÄRJESTÖREKISTERI / Liikuntapalvelut Laatimispvm: 31.3.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO

LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO Luvasta vapautetut radiolaitteet 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT RADIOLAITTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 3. RADIOLAITTEITA

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan Opetusverkon käyttösäännöt. Siilinjärven kunta Tietotekniikkapalvelut Jukka Simola

Siilinjärven kunnan Opetusverkon käyttösäännöt. Siilinjärven kunta Tietotekniikkapalvelut Jukka Simola Siilinjärven kunnan Opetusverkon käyttösäännöt Siilinjärven kunta Opetusverkon käyttösäännöt 1 (7) Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan Siilinjärven kunnan ylläpitämän, ensisijaisesti kunnan opetustoimen

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot