KYMENLAAKSON SYÖPÄYHDISTYS r.y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMENLAAKSON SYÖPÄYHDISTYS r.y."

Transkriptio

1 KYMENLAAKSON SYÖPÄYHDISTYS r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2014

2 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 3 2 HALLINTO Hallitus 2.2. Tilintarkastajat Toimikunnat Kokoukset 4 3 JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET Jäsenet ja jäsenkehitys Jäsenetuudet 4 4 YHTEISTYÖTAHOT JA EDUSTUKSET Yhteistyötahot Edustukset vuonna YHDISTYKSEN HENKILÖKUNTA 5.1. Henkilöstö Henkilökunnan koulutukset 5 6 POTILASTOIMINTA Terveyden edistäminen Syöpäneuvonta ja kriisiapu Periytyvyysneuvonta Syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä psykososiaalinen tuki 7 7 KUNTOUTUS Kurssitoiminta Keskusteluryhmät Rintaproteesi välitys Virkistystoiminta Vertaistuki Syöpää sairastavien lasten vanhemmat Syke-kerho 9 8 KOULUTUSTOIMINTA 10 9 VARAINHANKINTA JA LAHJOITUKSET TALOUSTIEDOT PAIKALLISOSASTOT LOPUKSI 12

3 3 1. YLEISTÄ Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry. on Suomen Syöpäyhdistyksen itsenäinen maakunnallinen jäsenjärjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 1956 ja toimialuettamme ovat Kotka, Kouvola, Hamina, Miehikkälä, Virolahti, Pyhtää ja Iitin kunta. Yhdistyksellä on n henkilöjäsentä. Lisäksi kaikki toimialueemme kunnat ovat kuntajäseniämme. Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen toimisto sijaitsee Kotkassa. Kouvolan neuvonta-asema on avoinna ajanvarauksella. Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tehtävänä on tiedottaa omalla toimialueellaan syöpäsairauksista, opastaa sairauden ehkäisyssä ja varhaistoteamisessa, sekä neuvoa jo sairastuneita hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Tuemme myös syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään syöpäsairauden eri vaiheissa. Palvelumme ovat maksuttomia. Vuoden 2014 aikana olemme järjestäneet maakunnallisia tapahtumia yhteistyössä paikallisosastojen ja muiden järjestöjen kanssa, sekä osallistuneet toimialueemme järjestötapahtumiin. 2. HALLINTO 2.1. HALLITUS: Yhdistyksen hallitus kokoontui kaksi kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi ylilääkäri Marja- Liisa Mäntymaa ja varapuheenjohtajana ekonomi Hannu Jumppanen. Hallituksen työvaliokuntaan kuului heidän lisäkseen markkinointipäällikkö Hannu Poutanen ja sihteerinä Riitta Korhonen. Työvaliokunnan kokouksia pidettiin vuoden aikana kuusi. Hallituksen varsinaiset jäsenet ( pj + 8 kpl) : Marja-Liisa Mäntymaa, ylilääkäri, Kotka Hannu Jumppanen, ekonomi, Kotka Hannu Poutanen, markkinointipäällikkö, Kouvola Marja-Terttu Nuorivuori, Kouvola Karoliina Nikula, johtava sairaalapastori Carea, tutkija, Porvoo Marja Rintamo, osastonhoitaja, Kotka Asta Saario, Haminan kaupungin terveysjohtaja, Kotka Riitta Johannala - Kemppainen, Avoterveydenhuollon ylihoitaja, Kotka Maija Palmu, ylilääkäri, Kotka Hallituksen varajäsenet ( 9 kpl) : Leena Helle, syöpätautien erikoislääkäri, Kotka Merja Huuhko, kokemuskouluttaja, Kouvola Marja Myyry, röntgenhoitaja, Kotka Marja Kuosmanen, sairaanhoitaja, Kouvola Ritva Tampio, sosiaalityöntekijä, Kotka Kaarina Kiviharju, sairaanhoitaja,kotka Liisa Valtonen, toimistosihteeri, Kotka Liisa Rosqvist, Kotkan kaupungin vanhustyön johtaja, Pyhtää Sari Yli-Kojola, Syke-kerhon edustaja,kouvola 2.2. TILINTARKASTAJAT Yhdistyksen varsinaisena tilintarkastajana toimi KHT Kaj Kiljander Helsingistä ja toiminnantarkastajana talouspäällikkö Marjatta Långvik Kotkasta. Varatilintarkastajana toimi HTM Heli Söderholm Kotkasta ja varatoiminnantarkastajana talouspäällikkö Inna Piirainen Kotkasta

4 TOIMIKUNNAT Varainhankintatoimikunta Varainhankintatoimikuntaan kuuluivat Marita Rikka, Kaarina Kiviharju, Leena Helle, Maija Palmu, Eila Puustinen ja Riitta Korhonen. Toimikunta kokoontui v ainoastaan Roosa-nauha kampanjan yhteydessä. Koulutustoimikunta Koulutustoimikuntaan kuuluivat Marja-Liisa Mäntymaa, Asta Saario, Eero Vuorinen ja Riitta Korhonen. Toimikunta ei kokoontunut v Kymenlaakson Syöpärahasto Kymenlaakson Syöpärahaston hoitokuntana toimi Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen hallitus. Hannes Korpin rahasto Hannes Korpin rahaston hoitokuntana toimii yhdistyksen työvaliokunta sekä Timo Peltola Mikkelistä ja sihteerinä Riitta Korhonen. Rahaston hoitokunta ei kokoontunut v KOKOUKSET Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kokoukseen osallistui yksitoista yhdistyksen jäsentä. Toiminnanjohtaja Riitta Korhonen osallistui Syöpäjärjestöjen toiminnanjohtaja kokouksiin viisi kertaa, Syöpäjärjestön kuntoutustyöryhmän kokoukseen kolme kertaa sekä järjestövaliokunnan kokouksiin neljä kertaa vuoden aikana. Kymenlaakson Syöpäyhdistys ja Suomen Syöpäyhdistys järjestivät tammikuussa Kotkassa Syöpäjärjestöjen valtakunnalliset neuvottelupäivät. Järjestelyt sujuivat hyvin ja Merikeskus Vellamon tiloihin kokoontui n. 120 Syöpäjärjestöjen luottamushenkilöä. 3. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET 3.1. JÄSENET JA JÄSENKEHITYS Yhdistykseen liittyi toimintavuotena 158 uutta jäsentä. Toimintavuoden lopussa jäseniä oli 3201, joista henkilöjäseniä oli 2994, ainaisjäseniä 192 ja yritysjäseniä 15. Jäsenmäärän muutos ajalla v on esitetty liitetaulukossa ( Liite 1) JÄSENETUUDET Kymenlaakson Syöpäyhdistys r.y.:n jäsenmaksu oli v euroa. Jäsenmaksuun sisältyy Syöpä- lehden vuosikerta. Yhdistys maksaa jäsenelleen myös 2 euron suuruista hoitopäiväkorvausta, jos jäsen on sairaalan vuodeosastohoidossa syöpäsairauden vuoksi. Hoitopäiväkorvauksia maksoimme jäsenille euroa. Syöpään sairastuvan alle 18 -vuotiaan lapsen perheelle yhdistys maksaa 420 euron alkuavustuksen. Alkuavustuksia maksoimme viidelle lapsiperheelle yhteensä euroa.

5 5 4. YHTEISTYÖTAHOT JA EDUSTUKSET 4.1. YHTEISTYÖTAHOT Olemme tukeneet syöpäsairaiden selviämistä niillä osa-alueilla, joihin kunnalliset terveydenhuollon resurssit eivät riitä. Yhteistyö kumppaneitamme ovat olleet alueen sosiaalityöntekijät, sairaaloiden työntekijät, oppilaitokset ja eri järjestöt. Järjestöyhteistyötä teimme mm. muiden Syöpäjärjestöjen, Ehyt ry:n, SPR:n Kotkan osaston sekä Ravimäkiyhdistyksen kanssa EDUSTUKSET VUONNA 2014 Kymenlaakson Syöpäyhdistyksellä oli edustus seuraavissa toimikunnissa ja työryhmissä: Suomen Syöpäyhdistys ry:n valtuuskunta : Varsinainen jäsen ekonomi Hannu Jumppanen, varajäsen toiminnanjohtaja Riitta Korhonen Suomen Syöpäyhdistys järjestövaliokunta: Riitta Korhonen Suomen Syöpäyhdistys kuntoutustyöryhmä: ohjausryhmässä Riitta Korhonen, työryhmässä sh Minna Tani Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän terveydenedistämistyöryhmä: Sairaanhoitaja Jaana Kolin / Riitta Korhonen Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän päihdetyöryhmä: Sairaanhoitaja Jaana Kolin Kymenlaakson saattohoitoverkosto: Sairaanhoitaja Minna Tani KyAmk:n sairaanhoitajakoulutuksen ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon neuvottelukunta: Riitta Korhonen SYLVA ry:n hallitus: Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen jäsen Soili Lehto Kylmänen 5. YHDISTYKSEN HENKILÖKUNTA 5.1. HENKILÖSTÖ Riitta Korhonen, toiminnanjohtaja Eila Puustinen, toimistosihteeri Minna Tani, sairaanhoitaja ( % työaika ) Jaana Kolin, sairaanhoitaja 5.2. HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSET Henkilökunta osallistui paikallisiin ja valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin ( Liite 2). Koulutusyhteistyötä teimme Syöpäjärjestöjen, Kymenlaakson Sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun ja jäsenkuntiemme peruskoulujen kanssa. Henkilökunnan työssä jaksamista on tuettu työnohjausmahdollisuudella sekä joustavilla työaikajärjestelyillä.

6 6 6. POTILASTOIMINTA 6.1. TERVEYDEN EDISTÄMINEN Terveydenedistämistyö on noussut tärkeäksi Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen toimintamuodoksi. Vuoden aikana yhdistyksen työntekijät vierailivat useissa tilaisuuksissa kertomassa syöpäsairauteen liittyvistä asioista, sekä tiedottamassa yhdistyksen toiminnasta. Neuvontahoitaja oli mukana jäsenkuntiemme koululaisille suunnatuissa terveydenedistämistapahtumissa. Lisäksi hän osallistui terveydenedistämistyöryhmän kokouksiin noin 1 ½ kk:n välein eri puolilla Kymenlaaksoa. Vuoden aikana olemme olleet mukana seuraavissa terveydenedistämisen tapahtumissa: Helmikuu: Vekaranjärven varuskunta, tupakkavalistusta yhdessä Ehyt ry:n sairaanhoitajan kanssa (n varusmiestä) Maaliskuu: Selvästi reitillä koululaisten tupakkarastit, Kotka ( yht. 160 oppilasta) Huhtikuu: Selvästi reitillä, Kotka (yht. 180 oppilasta) ja Haminassa ( n. 180 oppilasta) Toukokuu Lopeta ja voita, tupakkavalistusilta Vekaranjärvi ( n.100 osallistujaa) Kesäkuu Miten suojaudun auringolta info, Karhulan terveyskioski ( n.100 luomien näyttäjää) Elokuu: Tupakkavalistusta Pyhtään Saaristomarkkinoilla yhdessä Pyhtään kunnan terveydenedistämisyksikön hoitajan kanssa (n. 50 kävijää) Elokuu: Vekaranjärven varuskunta: Tupakkavalistus (n varusmiestä). Yhdessä Ehyt ry:n sairaanhoitajan kanssa Syyskuu: Kouvola, Kuusankosken 6.- luokkien päihdeputki (n. 80 oppilasta) Lokakuu: Roosa nauhat Kauppakeskus Pasaati, Hamina K-kauppa Kanuuna ja S-market mukana tietoa seulonnoista ja rintojen tutkimisesta. Marraskuu Ehkäisevän päihdetyön viikko : Päihdemessuilla kolmena päivänä Joulukuu: Hyvinvointipäivät ( 5 päivää), Kotkan koulujen 7.- luokat ( yht. 415 oppilasta). Infoa papilloomaviruksesta+ rokotuksesta. Yhdessä SPR:n kanssa SYÖPÄNEUVONTA JA KRIISIAPU Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajat antavat syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen henkilökohtaista neuvontaa syöpään liittyvissä asioissa. Tietoa saa sairauden ennaltaehkäisystä, varhaistoteamisesta ja oireiden tunnistamisesta sekä hoidoista ja kuntoutuksesta. Maksuton neuvonta tapahtuu henkilökohtaisena tapaamisena ajanvarauksella tai puhelimitse ja sähköpostilla. Keskustelukäynnit sovittiin ensisijaisesti Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen toimistoille. Tarvittaessa neuvontahoitajan tapaaminen järjestyi sairastuneen kotona. Syöpäneuvontakäyntejä toimistolla on ollut Kotkassa 321 kpl ja Kouvolassa 207 kpl, laitoskäyntejä 74 kpl ja kotikäyntejä 6 kpl. Sähköpostineuvontaa on annettu n. 80 kertaa. Neuvontahoitajan asiakaskontakteista on 1540 kpl tapahtunut puhelimitse ja tekstiviesteinä n. 300.

7 7 Vuonna 2014 syöpäyhdistyksen sairaanhoitajat kävivät tapaamassa lähes kaikki Kymenlaakson keskussairaalassa leikatut uudet rintasyöpäpotilaat. Vuoden loppuun mennessä vierailuja oli tehty 72 potilaan luokse. Potilaat pitivät käytäntöä hyvänä, sillä heidän oli kotiin päästyään helpompi ottaa yhteyttä jo tuttuun syöpäneuvontahoitajaan. Asianmukainen tieto myös vähensi heidän pelkojaan. Pohjois-Kymenlaakson alueen rintasyöpään sairastuneet naiset syöpäyhdistyksen sairaanhoitaja tavoitti viimeistään proteesinhankinnan yhteydessä. Muiden syöpäsairauksien osalta on tärkeää, että hoitava yksikkö ohjaa asiakkaat kolmannen sektorin tukipalvelujen piiriin. Yhteistyö on ollut tiivistä Kymenlaakson Keskussairaalan ja Kouvolan kaupungin sosiaalityöntekijöiden kanssa. Neuvontapalveluista on jaettu tietoa alueen sairaaloihin, terveyskeskuksiin, apteekkeihin, yksityisille lääkäriasemille, lääkärikeskus Wiljamiin sekä kuntien yhteispalvelupisteisiin ja terveyskioskeihin. Tavoitteena on, että em. toimipaikkojen työntekijät osaisivat tarjota syöpäjärjestöjen palveluita syöpään sairastuneille. Keskussairaalan jonohoitaja lähettää kutsukirjeen mukana syöpäyhdistyksen esitteen potilaille, joiden syöpädiagnoosi on hoitoon kutsuttaessa varma PERIYTYVYYSNEUVONTA Neuvonnan tarkoituksena on lisätä tietoa ja lievittää ihmisten huolta syövän periytymisestä, sekä ohjata mahdollisten lisätutkimusten tarpeessa olevat ihmiset jatkotutkimuksiin. Periytyvyysneuvontaa antoivat kaikki yhdistyksen sairaanhoitajat. Neuvonnan laatua ylläpidimme omalla kouluttautumisella ja tiiviillä yhteistyöllä ylilääkäri Minna Pöyhösen kanssa. Periytyvyysselvityksen teimme kolmelle asiakkaalle Kotkassa ja neljälle Kouvolassa. Yksi selvitys johti jatkotutkimuksiin PARANTUMATTOMASTI SAIRAIDEN JA HEIDÄN LÄHEISTENSÄ TUKEMINEN Pyynnöt osallistua parantumattomasti syöpää sairastavan potilaan hoitoon saapuvat terveydenhuollon ammattihenkilöiden tai omaisten yhteydenottoina. Yhdistyksen sairaanhoitaja tekee työtä, joka täydentää julkisen terveydenhuollon tarjoamia palveluja, mutta ei korvaa niitä. Sairaanhoitaja osallistuu työryhmän jäsenenä potilaan hoidon suunnitteluun ja välittää vapaaehtoisia saattohoidon tukihenkilöitä potilaille ja heidän läheisilleen. Parantumattomasti syöpää sairastavan potilaan luokse sairaanhoitaja teki 43 kotikäyntiä ( v käyntiä) ja sairaalan osastolle tai terveyskeskukseen 19 käyntiä ( v käyntiä). Vastaanotolla Kouvolan neuvonta-asemalla kävi kolme parantumattomasti sairasta syöpäpotilasta ja kuusi läheistä. Sairaanhoitajalla oli vuoden 2014 aikana tukisuhde 21 saattohoitovaiheen syöpäpotilaaseen ( v kpl). Järjestön sairaanhoitaja tarjoaa keskusteluapua ja tukea, mutta ei osallistu varsinaiseen saattohoitoon. Tukihenkilön järjestimme kuudelle saattohoitopotilaalle, viidelle Arjen ystävää toivoneelle. Sairaanhoitaja teki vuoden aikana läheisten luo 13 surukäyntiä ( v surukäyntiä). Potilaspuheluita oli vuoden 2014 aikana 540 kpl, ja sähköpostiliikenne oli vilkasta yhteistyökumppaneiden, potilaiden ja läheisten kanssa. Yhteistyökumppaneita olivat mm. Kymenlaakson Keskussairaalan osastot, Kouvolan kotihoito ja kotiutustiimi, sosiaalityöntekijät, Saattaen Projekti Kouvolassa, Valokuvaaja Marja Seppälä, Pohjois-Kymen sairaala - rintasyöpähoitaja, Fysioterapian osastot, jäsenkuntien saattohoitoosastot, Kotkan ja Kouvolan seurakunnat sekä sairaalapastorit. Yhteistyöpalavereja oli vuoden aina 14 kpl. Palliatiiviseen hoitotyöhön liittyviä luentoja ja koulutuksia sairaanhoitaja piti kuusi.

8 Parantumattomasti sairaiden tukimallikäytäntöä jatkettiin. Mallissa sairaanhoitaja ja tukihenkilö työskentelevät pareittain ja tukisuhteen päätyttyä pidetään yhteinen loppuarviointi. Yhteisen ensikäynnin jälkeen tukihenkilö tekee myös itsenäisiä käyntejä potilaan luokse. Sairaanhoitaja toimii tukihenkilön työnohjaajana ja osallistuu käynneille tarpeen mukaan. Sairaanhoitaja ja tukihenkilö tekivät 4 yhteistä ensikäyntiä parantumattomasti sairaan syöpäpotilaan luokse. Näistä tukisuhteista on jo päättynyt kolme. Loppuarvioinnit pidettiin toimistolla ( 3 kpl) KUNTOUTUS 7.1. KURSSITOIMINTA Kymenlaakson Syöpäyhdistys järjesti yhden viikonloppu- ja yhden laitoskurssin, sekä kaksi avokurssia RAY:n rahoituksella. Kaikki anomamme kurssit toteutuivat, ne osoittautuivat tarpeellisiksi ja saimme niistä hyvää palautetta. Keväällä 2014 järjestimme avokurssin eturauhassyöpään sairastuneille miehille. Mukana oli 12 miestä, joiden sairastumisesta on kulunut alle kolme vuotta. Neuvontahoitajan johtamalla kurssilla oli mukana vertaistukihenkilö, sekä seuraavat asiantuntijat: seksuaalineuvoja, fysioterapeutti sekä taideterapeutti. Toukokuisella vertaistukihenkilöille suunnatulla toiminnanohjauskurssilla oli mukana 10 vertaistukihenkilöä. Kahden vuoden kokeilun jälkeen päätimme luopua jatkossa tästä kurssista, sillä toiveistamme huolimatta ei osallistujia tullut juurikaan oman yhdistyksemme ulkopuolelta. Kouvolan Puhjonrannan elokuiselle Luonnosta voima suruun - kurssille saimme 21 hakemusta, joista kurssille valittiin 16 osallistujaa. Kurssin ohjaajina toimivat yhdistyksen sairaanhoitaja ja taideterapeutti. Surussa jaksaminen - kurssin rinnalle suunnittelemme jatkossa myös toista tukimuotoa, sillä arkipäivisin pidettävä kurssi ei sovellu työikäisille henkilöille. Rintasyöpään sairastuneiden naisten avokurssin järjestimme syksyllä jo neljättä kertaa. Emme saaneet kurssia täyteen, mutta toteutimme sen seitsemällä osallistujalla. Kurssilla oli mukana neuvontahoitajan lisäksi kokemuskouluttaja, seksuaalineuvoja, fysioterapeutti ja taideterapeutti. Oman kurssitoiminnan lisäksi ohjaamme asiakkaita muiden syöpäyhdistysten järjestämille valtakunnallisille kuntoutus - ja sopeutumisvalmennuskursseille KESKUSTELURYHMÄT Naisten ja miesten kahvikerhot kokoontuivat vertaistuen merkeissä kuukausittain Kotkassa ja Kouvolassa. Keskusteluryhmiin osallistui vuoden aikana yhteensä 276 henkilöä. Ryhmäohjaajina toimivat sairaanhoitajat Minna Tani, Jaana Kolin ja Riitta Korhonen. Lisäksi sairaanhoitajat järjestivät vuoden avokurssiryhmäläisille omat ohjatut vertaistuki- ja seurantapalaverit toimistollamme. Kurssitapaamisiin osallistui n. 85 % kurssilla olleista henkilöistä. Järjestimme Kotkassa vertaistuki-illan hematologista syöpää sairastaville potilaille. Paikalle saapui kahdeksan henkilöä. Kouvolan joulukuiseen läheisten iltaan ei tullut yhtään osallistujaa.

9 RINTAPROTEESIEN VÄLITYS Rintaproteesien välitys on lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelua jäsenkunnille. Asiakas saa ostopalveluosoituksen leikkauksen yhteydessä sairaalasta ja myöhemmin oman kunnan terveyskeskuksesta. Välitimme vuoden 2014 aikana asiakkaille yhteensä 449 rintaproteesia, joista Kotkassa 284 kpl ja Kouvolassa 165 kpl. Ensiproteeseja oli 115 kpl, vaihtoja 238 kpl, osaproteeseja 18 kpl ja uimaproteeseja 78 kpl. Proteesin välitystilanne on luonteva tilanne keskustella mieltä vaivaavista asioista. Ohjausta ja neuvontaa annetaan proteesiasioihin, sairauteen, hoitoon sekä psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja kuntoutukseen liittyen. Sairaanhoitaja ja asiakas valitsevat rintaproteesin yhdessä asiakkaan yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioiden. Rintaleikattuja kannustettiin myös uintiin jakamalla heille Syöpäjärjestöjen Roosa- nauha lahjoituksena saamia Finlaysonin proteesitaskullisia uimapukuja VIRKISTYSTOIMINTA Syyskuussa Anjalankosken seurakunta järjesti Kouvolan rovastikunnan virkistyspäivän syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Mukana Anjalan seurakuntatalon tilaisuudessa oli 59 jäsentä ja sairaanhoitaja Minna Tani. Yhdistyksen jäsenten yhteisen joulujuhlan vietimme marraskuussa Iitin osaston kutsusta Kausalan seurakuntatalon salissa. Jouluisessa tilaisuudessa kuulimme musiikkia ja runonlausuntaa, sekä nautimme yhdessä maittavan jouluaterian. Järjestimme joulujuhlaan yhteiskuljetukset Kotkasta ja Kouvolasta. Mukana oli 94 jäsentä. Kymenlaakson Syöpäyhdistyksestä joulujuhlaan osallistui koko henkilökunta VERTAISTUKI Yhdistyksellä on 41 koulutettuja vertaistukihenkilöä, joista n. 12 henkilöä toimi aktiivisesti vuonna Vertaistukihenkilöt tekivät 220 tukihenkilökäyntiä ja soittivat 246 tukipuhelua. Pienimuotoinen tukihenkilökoulutus järjestettiin Kotkassa kesäkuussa. Suurempi tukihenkilöpalaveri pidettiin Sippolan Viljamaalla lokakuussa ( 24 osallistujaa) ja joulukuussa Kotkassa ( 9 osallistujaa). Kouvolan joulukuinen tukihenkilöilta peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi Yhdistyksen sairaanhoitajat järjestivät tukihenkilöille kaksi yhteistapaamista vuoden aikana SYÖPÄÄN SAIRASTUNEIDEN LASTEN VANHEMMAT - SYKE-KERHO Vuoden 2014 aikana sairastui Kymenlaaksossa viisi uutta lasta syöpään. Lapsiperheiden alueellista vertaistukitoimintaa on ollut jonkin verran. Tiedonvälitys on tapahtunut Kymenlaakson syöpäyhdistyksen kotisivujen sekä Syke Facebook -ryhmän kautta. Toiminnanjohtaja Riitta Korhonen ja sairaanhoitaja Minna Tani on suljetun ryhmän jäseniä.

10 10 SYKE- kerhon tapahtumia v. 2014: Kymenlaakson Syöpään sairastuneiden lasten vanhempainkerho on toiminut voimiensa mukaan. Lapsen sairauden vuoksi ei osallistuminen tapahtumiin ole aina mutkatonta. Kerhon toimintaa on aktiivisesti ylläpitänyt Sari Yli-Kojola Kouvolasta yhdessä sairaanhoitaja Minna Tanin ja toiminnanjohtaja Riitta Korhosen kanssa. Syke-kerhon toimintaa esiteltiin myös Sylvan lehdessä ja kerholle painettiin pieni oma esite, jota voidaan jakaa HUS lastensairaalassa ja kerhon tapahtumissa. Tammikuu: Helmikuu: Maaliskuu: Lokakuu Joulukuu: Vertaistuki-ilta Kotka : suunnittelimme vuoden tapahtumia Lasten syövän päivän Tuolimanifesti Kouvola Alueellinen koulutuspäivä hoitohenkilökunnalle: Lapsi ja Nuori syöpä potilaana. Syke kerhon äidit Sari Yli-Kojola ja Justiina Koskinen olivat mukana järjestäjinä ja puhujina Sylvan järjestöpäivät Helsinki. Kymenlaakson edustaja Sari Yli-Kojola Viiru ja Pesonen lastenteatteri. Kotkan kaupunginteatteri. Kouvolan lakritsi lahjoitti lapsille joulupussit. Mukana oli neljä perhettä sekä sh Minna Tani ( 16 henkilöä) Sylvan Kymenlaakson Syke-kerholle lahjoittaman viikon lomamatkan Leville voitti Eetu 7-vuotta Haminasta. Perhe lomaili Levillä lokakuussa. 8. KOULUTUSTOIMINTA Maaliskuussa 2014 järjestimme yhteistyössä Carean ja Sylvan kanssa alueellisen koulutuspäivä, Lapsi ja nuori syöpäpotilaana. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun auditorio täyttyi kuulijoista, kun tilaisuuteen ilmoittautui 160 syöpää sairastavien lasten hoitoon jollakin tavalla osallistuvaa henkilöä. Koulutuspäivän luennoitsijoina toimivat lääkäri Toivo Salmi, Sylvan neuvontahoitaja Jaana Kaukoranta, Kymenlaakson Keskussairaalan lastenosaston sairaanhoitaja Hanna Espo, tukihenkilö Anna-Elina Rahikainen sekä äiti Justiina Koskinen Toiminnanjohtaja Riitta Korhonen kävi luennoimassa Kymenlaakson ammattioppilaitoksen lähihoitajaopiskelijoille avannepotilaan hoidosta. Lisäksi opiskelijoita on käynyt tutustumassa toimintaamme ja toimitiloihimme. Kokemuskouluttaja Merja Huuhko vieraili kevään aikana oppilaitoksissa ja muissa tapahtumissa 4 kertaa. Vuonna 2014 valmistui Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelija Päivi Holopaisen opinnäytetyö : Suusyöpäpotilaan hoitopolku kehittämistyö Kymenlaakson alueella. Ohjaajina toimivat yliopettaja Eeva-Liisa Frilander, osastonhoitaja Anu Lonka sekä toiminnanjohtaja Riitta Korhonen. Toivomme, että tämän opinnäytetyön myötä yhteistyömme kehittyy myös suu- ja hammaspoliklinikan kanssa siten, että tavoitamme myös heillä hoidossa olevat syöpäpotilaat.

11 11 9. VARAINHANKINTA JA LAHJOITUKSET Varainhankintamme perustana oli vuonna 2014 pullopalautuslaatikot, joita on Kymenlaakson alueella 8 kpl. Neljä laatikkoa sijaitsee Kouvolassa, yksi Haminassa ja kolme Kotkan alueella. Pullopalautuskeräys tuotti 6091,25 vuoden aikana. Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen varainhankinta onnistui myös hyvin. Syöpäsäätiön Roosanauha kampanja oli menestys ja nauhat loppuivat kesken. Merkittävä uudistus meidän kannaltamme Syöpäsäätiön avustuksen jatkuminen. Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen sai avustuksen. Lahjoituksia saimme neljä. Arvolista Oy ohjasi yrityksen 20-vuotis syntymäpäivälahjoituksen yhdistyksellemme. Merkittävä lahjoitus oli myös Jaalan Nuorisoseuran teatterin Kalenterityttö lahjoitus sekä Anjalan osaston lahjoitus heidän lopettaessa toimintansa. Myyryn Sora ja Kuljetus tuki edellisvuosien tapaan yhdistystämme joululahjoituksella. Lahjoitussumma oli yhteensä ,95. Haminan osasto lahjoitti juhlakonserttinsa tuotot Syke- kerholle. Syke-kerho sai vuoden aikana kaikkiaan 3.144,16 lahjoituksia 10. TALOUSTIEDOT Tämän toimintakertomuksen liitteenä on yhdistyksen tuloslaskelma ja tase vuodelta Kokonaistuotot , , , , ,28 Kokonaiskulut , , , ,79 Maksetut palkat , , , , ,71 Henkilöstön lukumäärä RAY-avustukset Kuntien tukimaksut , , , , ,30 Henkilö- ja yritysjäsenmaksut , , , , ,77 Tilikauden ylijäämä on ,41 ja taseen loppusumma on ,46. Talousarvioon verrattuna vuoden tulos oli merkittävästi parempi. Tähän vaikutti Syöpäsäätiön avustus sekä odotettua pienemmät palkkakulut. Sairaanhoitaja Minna Tani teki perhesyistä 80 % työaikaa ajalla ja koko henkilökunta vaihtoi lomarahat aikakorvaukseen. Kymenlaakson Syöpäyhdistyksellä on kaksi omakatteista rahastoa, Kymenlaakson Syöpärahasto ja Hannes Korpin rahasto. Varoja voidaan käyttää ainoastaan rahastojen sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin. Syke- kerhon varoja voidaan käyttää lapsiperheiden hyväksi Kymenlaakson alueella. Vaikka yhdistyksen perustoiminnan rahoitus on jäsenmaksujen sekä Raha- automaattiyhdistyksen ja Syöpäsäätiön tuen varassa, on yhdistyksen taloudellinen tilanne tällä hetkellä vakaa. Syöpäsäätiön tuki on ollut merkittävä apu yhdistyksen toiminnalle. Raha-automaattiyhdistyksen avustusvalmistelija Heli Litja vieraili yhdistyksessämme keväällä Hän antoi ymmärtää, että teemme oikeita asioita ja toimimme rahoittajan edellyttämällä tavalla. Avustuksiin liittyvät selvitykset ja vaikuttavuusarvioinnit, sekä Ray:n syksyllä 2014 julkaisema uusi tilintarkastusohje ovat aiheuttaneet järjestössämme lisätyötä. Kustannuspaikkakohtainen työaikaseuranta otettiin käyttöön koko henkilökunnalle.

12 PAIKALLISOSASTOT Yhdistyksen toimialueella toimii neljä paikallisosastoa. Paikallistoiminta on yhdistyksen vapaaehtoisten toteuttamaa toimintaa, jota pääyhdistys tukee toiminnallisesti ja aatteellisesti. Osastojen jäsenet kokoontuvat pääasiassa kerran kuukaudessa luentotapahtumien, liikuntatoiminnan, tutustumiskäyntien ja virkistysretkien puitteissa. Vuoden aikana osastojen tapahtumiin on osallistunut 2500 henkilöä. Sosiaalisen vertaistuen ja virkistystoiminnan lisäksi osastot tiedottavat yhdistyksen palveluista, sekä välittävät asiantuntijatietoa yhdessä yhdistyksen henkilökunnan kanssa. Järjestimme paikallisosastojen vuosittaisen yhteistapaamisen huhtikuussa Kokouksessa tiedotimme Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tulevista tapahtumista, suunnittelimme asioita yhdessä ja vaihdoimme kokemuksia ja kuulumisia paikallisosastojen toiminnasta. Kokouksessa olivat mukana osastojen sihteerit ja puheenjohtajat. Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry. tuki paikallisosastojen toimintaa vierailemalla osastojen tapahtumissa ja tarjoamalla luennoitsija-apua osastojen tilaisuuksiin Osastot toimivat itsenäisesti ja tekevät erikseen oman toimintakertomuksensa. 12. LOPUKSI Syöpään sairastuneiden tukeminen sairauden eri vaiheissa luo paremmat edellytykset sairastumisesta selviämiseen. Osallistumme edelleen Syöpäjärjestöjen yhteisen syöpäneuvonnan tehostamiseen. Kehitämme käytössä olevia tukimuotoja mm. keskustelu- ja liikuntaryhmiä sekä tukihenkilötoimintaa. Ohjaamme syöpään sairastuneita Syöpäjärjestöjen kuntoutuskursseille. Pyrimme lisäämään parantumattomasti syöpää sairastavien tukitoimia (mm. tukihenkilöt ja Arjen ystävät). Tuemme läheisiä potilaan saattohoidon aikana sekä potilaan kuoleman jälkeen. Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry:n hallitus esittää parhaat kiitoksensa jäsenille, syöpätyön tukijoille, Raha-automaattiyhdistykselle, jäsenkunnille ja yhdistyksen alaisille osastoille. Kotkassa maaliskuun 23. päivänä 2015 Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry:n hallitus

13 13 LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 6 LIITE 7 Jäsenkehitys Henkilökunnan koulutukset Vuoden tapahtumat Tuloslaskelma Tase Tilintarkastuskertomus

14 14 LIITE 1 JÄSENKEHITYS JÄSENLAJEITTAIN: ( uusia jäseniä v kpl ) Jäsenlaji v.2008 v.2009 v.2010 v.2011 v.2012 v v.2014 Varsinainen Yritysjäsen Ainaisjäsen Yht JÄSENKEHITYS KUNNITTAIN : Kunta v.2008 v.2009 v.2010 v.2011 v.2012 v v.2014 Kotka Kouvola Hamina Virolahti Miehikkälä Pyhtää Iitti Muut kunnat Yritysjäsen sis. 1 edellisiin 6 Yht

15 15 HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSET V.2014: LIITE 2 Toiminnanjohtaja Riitta Korhonen: Syöpäjärjestöjen neuvottelupäivät , Kotka Lapsi ja nuori syöpäpotilaana 20.3, KyAmk, Kotka RAY vaikuttavaa syyskuu 2014 videokoulutus Saattaen Projektin koulutus, Kouvola Syöpäjärjestöjen kuntoutusseminaari, Helsinki Sairaanhoitaja Jaana Kolin: Syöpäjärjestöjen neuvottelupäivät , Kotka Lapsi ja nuori syöpäpotilaana 20.3, KyAmk, Kotka Neuvontahoitajapäivät , Tampere Periytyvyyskoulutus 9.10, Helsinki Ota puheeksi 5.1.1, Minna Suomi, A-klinikkasäätiö, Merikeskus Vellamo, Kotka Sairaanhoitaja Minna Tani: Syöpäjärjestöjen neuvottelupäivät , Kotka Lapsi ja nuori syöpäpotilaana 20.3, KyAmk, Kotka Palliatiivisen hoitotyön koulutuspäivät, Helsinki Syöpäsairaanhoitaja ja neuvontahoitajapäivät, Tampere Saattaen Projektin koulutus, Kouvola Kaakon saattohoitopäivä, Lappeenranta Syöpäjärjestöjen kuntoutusseminaari, Helsinki Eila Puustinen, toimistosihteeri Syöpäjärjestöjen neuvottelupäivät , Kotka Syöpäjärjestöjen intranet koulutuspäivä , Helsinki Syöpäjärjestöjen Toimistotyöntekijöiden koulutuspäivä , Helsinki Vaikuttavaa kiertue, Ray videokoulutuksena

16 16 Vuoden 2014 tapahtumat ja tilaisuudet: LIITE 3 Tammikuu Osastotunti Koks 5B (10 hoitajaa) Luento: Ravinto ja liikunta syövän ennaltaehkäisyssä, Hamina ( 25 kuulijaa) Syöpäjärjestöjen neuvottelupäivät Kotkassa ( n. 120 osallistujaa) Helmikuu Lähihoitajaopiskelijat tutustumassa yhdistykseemme ( 15 ) Lasten Syövän päivä, infopiste Kouvola Veturi Maaliskuu Osastotunti Koks Leiko- yksikkö ( 5 hoitajaa) Avokuntoutuskurssi eturauhassyöpää sairastaville RAY (12 osallistujaa) Kotkan osasto: Ravitsemus ja liikunta syövän ehkäisyssä (20 kuulijaa) Huhtikuu Potilasosastojen puheenjohtajat ja sihteerit, kokous Kymsyllä Proteesiuimapukupäivät yhteistyössä liiviliike Meritta Bra, Kotka ja Kouvola Toukokuu Tuettu vertaistukikurssi, Puhjonranta ( 10 osallistujaa ) Kesäkuu Tukihenkilökoulutus ( neljä uuttaa tukihenkilöä) Lähihoitajaryhmä ja opettaja tutustumassa yhdistykseen ( 10 henkilöä) Henkilökunnan tyky- iltapäivä Anjalassa Elokuu Surussa jaksaminen-kurssi, RAY ( 16 osallistujaa ) Syyskuu Rovastikunnallinen virkistyspäivä, Kouvola (59 osallistujaa) Avokuntoutuskurssi rintasyöpää sairastaville RAY (9 osallistujaa ) Vierailimme Lääkärikeskus Wiljamilla kertomassa toiminnastamme ( 12 kuulijaa) Tukihenkilöilta Liikkalassa ( 20 tukihenkilöä)

17 17 Lokakuu Avoimet ovet Kymenlaakson Syöpäyhdistyksellä ( Kotkassa 15 ja Kouvolassa 14 kävijää) ROOSA-NAUHA myyntiä - ostoskeskukset Kotka, Hamina ja Kouvola Pukeudu Pinkkiin päivä , Kotkan terveyskioski ( 28 kävijää) Tyttöjen päivä Roosa Nauhan merkeissä, Karhula ( n. 200 kävijää) Roosa- nauhat Haminan Terveyskioskilla ( 34 kävijää ) Osastotunnit keskussairaalassa osasto 5A ( 9 kuulijaa) ja 5B (1 kuulija) Marraskuu Vertaistuki-ilta hematologista syöpää sairastaville, Kotka ( 8- osallistujaa) Tukihenkilötapaaminen, Kotkan tukihenkilöt, Kymsy (8 henkilöä) Osastojen yhteinen pikkujoulu, Iitin Seurakuntatalo( 104 osallistujaa) Joulukuu vapaaehtoistyöntekijöiden tapaaminen Kotkassa ja Kouvolassa ( osallistujia yht. 32) Tukihenkilötapaaminen, Kouvolan tukihenkilöt (9)

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Kymenlaakson Syöpäyhdistys Toimintakertomus

Kymenlaakson Syöpäyhdistys Toimintakertomus 2015 Kymenlaakson Syöpäyhdistys Toimintakertomus Riitta Korhonen Toiminnanjohtaja 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 HALLINTO 2 2.1. Hallitus 2.2. Tilintarkastajat 2 2.3. Toimikunnat 3 2.4. Kokoukset 3 3 JÄSENISTÖ

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS VUODELLE 2015

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS VUODELLE 2015 POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS VUODELLE 2015 Toiminnanjohtajan ja työvaliokunnan esitys hallituksen kokoukseen 11.11.2014 YHDISTYKSEN TARKOITUS JA JOHDANTO

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois,

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois, IITIN LATU RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2009-31.12.2009 1. YLEISTÄ Vuosi 2009 oli yhdistyksen 22. toimintavuosi. Tänäkin vuonna liikuntaa harrastettiin monipuolisesti, ja perinteiset Muumihiihto- ja metsämörrikoulut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (1) 30.12.2010. Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry 204.685. Perusilmoitus yhdistysrekisteriin 30.12.2010 HALLITUS

PÄÄTÖS 1 (1) 30.12.2010. Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry 204.685. Perusilmoitus yhdistysrekisteriin 30.12.2010 HALLITUS ~~ Patentti- ja rekisterihallitus PÄÄTÖS 1 (1) Dnro 201 0/002694Y...,..-...-...~..._._...-...~..~...-..._-.-.~...,.,.,..."...-...-...-...,...-...-...-...-...-...-,...,.,...,...,...,... Hannonen Markku

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä Liikunnan palveluketju Järvenpään kaupunki 5.1.2017 Liikunnan palveluketju Järvenpäässä Liikunta osana hoitopolkua -prosessi Asiakkaan ohjaus palveluketjussa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Kympin Lapset - HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät r.y. 20.3.2010 Toimintasuunnitelma 2010 www.hyksinsyopalapset.com KYMPIN LAPSET - HYKSIN LAPSISYÖPÄPOTILAIDEN VANHEMMAT JA YSTÄVÄT R.Y.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Kymenlaakson museotoimikunta

Kymenlaakson museotoimikunta Kymenlaakson museotoimikunta toiminut vuodesta 1988 tuki maakuntamuseolle valmistee mm. maakunnallisen koulutus- ja museopäivän toimikunnan rooli muutoksessa -> aktiivisempi ja tavoitteellisempi ote (2/vuosi,

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 Aika 9.2.2014 klo 14.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. ja esitteli vierailijan, Salon kyläasiamies

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS

HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry KOUVOLA HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 Käytetyt tilikirjat - Pääkirja ATK - Päiväkirja ATK - tositeaineisto Säilytysaika vähintään 31.12.2020

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot