TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Riitta Korhonen toiminnanjohtaja

2 TOIMINNAN TAVOITE Kymenlaakson Syöpäyhdistys r.y:n 59. toimintavuosi on alkamassa. Olemme Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö ja noudatamme toiminnassamme Syöpäjärjestöjen strategiassa yhteisesti hyväksyttyjä arvoja. Syöpäjärjestöt uudistavat strategiansa kuluvan vuoden aikana. Strategiatyöpajat ovat käynnistyneet ympäri maata kevään aikana, ja työ valmistuu syksyn 2014 aikana. Toimintamme tavoitteena on tiedottaa jäsenkuntiemme alueella syöpäsairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvistä asioista, sekä tarjota syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen paras mahdollinen tieto sekä tuki syöpäsairauden toteamisen, hoidon, kuntoutumisen, saattohoidon ja surutyön aikana. Pyrimme ylläpitämään tai mahdollisuuksien mukaan kasvattamaan yhdistyksemme jäsenmäärää ja tuomme esiin vapaaehtoistyön mahdollisuutta yhdistyksessämme. Tavoitteena on olla helposti lähestyttävä, ns. matalan kynnyksen syöpäjärjestö, jonka palvelujen piiriin on apua tarvitsevan helppo hakeutua. Kymenlaakson syöpäyhdistyksen toiminnan ja palvelujen laadun kehittämistä jatkamme yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistyksen ja muiden Syöpäjärjestöjen kanssa. 1. VAIKUTTAMINEN YHTEISKUNNASSA Kymenlaakson Syöpäyhdistys toimii Suomen Syöpäyhdistyksen maakunnallisena yhteistyökumppanina. Kansanterveysjärjestön ominaisuudessa pidämme yhteyttä viranomaisiin ja toiminta-alueemme päätöksentekijöihin syöpään liittyvissä asioissa. Tiedotamme syöpäsairauksien ennaltaehkäisyyn ja varhaistoteamiseen liittyvissä asioista ja seuraamme syöpätautien hoidon saatavuutta alueellamme. Vuonna 2015 jatkamme aktiivista terveysneuvontaa. Tupakkavalistuksen rinnalla teemoina ovat auringon haitat sekä liikunnan, ravinnon ja painonhallinnan ennaltaehkäisevä vaikutus syöpäsairauksien kehittymiseen sekä rintojen tutkimisen opastus. Seuraamme myös lakisääteisten syöpäseulontatutkimusten toteutumista toimialueemme kunnissa ja pyrimme edistämään väestön tietoisuutta syöpäseulontojen merkityksestä sekä kannustamme heitä osallistumaan niihin. Yhdistyksellämme on ollut vuosia keskeinen tehtävä saattohoidon ja kivunhoidon kehittämisessä Kymenlaaksossa. Oireenmukaiseen hoitoon erikoistunut sairaanhoitajamme täydentää syöpään sairastuneen hoitoa niillä osa-alueilla, joihin kunnalliset palvelut eivät ulotu. Hän tukee keskustelun ja tukihenkilövälityksen keinoilla parantumattomasti sairaita potilaita ja heidän läheisiään loppuvaiheen hoidon aikana sekä on potilaan kuoltua tukena omaisten surutyössä. Yhdistyksen sairaanhoitaja ylläpitää Kymenlaakson saattohoitoverkostoa järjestäen vuosittain yhden verkostokoulutustilaisuuden. Toiminnallaan hän edesauttaa syöpään sairastuneen potilaan hyvän hoidon toteutumista Kymenlaaksossa.

3 2. TOIMINTA JÄRJESTÖNÄ Tavoitteena on, että Syöpäjärjestöt on vahva ja vaikuttava kansanterveys- ja potilasjärjestö koko maassa. Kymenlaakson Syöpäyhdistys toimii paikallisena asiantuntijana ja palvelun tarjoajana omassa maakunnassaan. Haluamme toimia ihmisläheisesti ja tarjota juuri niitä palveluita, joita jäsenemme tarvitsevat. Valtakunnan taso: Kymenlaakson Syöpäyhdistys osallistuu Suomen Syöpäyhdistyksen sekä maakunnallisten sisarjärjestöjen kanssa kansanterveyteen vaikuttaviin hankkeisiin. Olemme mukana järjestökokonaisuuden yhtenäisyyttä lisäävissä toimenpiteissä sekä osallistumme järjestön jäsenistölle tarjoamien jäsenetujen yhtenäistämistyöhön. Syöpäjärjestöjen yhteinen teema vuonna 2014 on Tuki ja neuvonta. Vuoden 2015 teemaa ei ole vielä päätetty. Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja osallistuu toiminnanjohtajien kokouksiin ja on mukana mm. Syöpäjärjestöjen kuntoutustyöryhmässä sekä järjestövaliokunnassa. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat vuosittain Syöpäjärjestöjen neuvottelupäiville sekä muihin heille tarkoitettuihin yhteistyökokouksiin. Kymenlaakso: Tiedotamme syöpäjärjestöjen kampanjoista Kymenlaakson alueella. Maailman syöpäpäivän ( ), Euroopan syöpäviikon ( ) ja lokakuisen Roosa-nauha kampanjan aikana järjestämme Syöpäjärjestöjen suunnitelman mukaisia teematapahtumia. Hoitajamme ja vapaaehtoistoimijamme jalkautuvat silloin ostoskeskuksiin ja jäsenkuntien terveyskioskeihin kertoman toiminnastamme. Jatkamme yhteistyötä oman alueen sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Toimimme järjestöedustajina sairaanhoitopiirin ja ammattikorkeakoulun työryhmissä ja jatkamme yhteistyötä muiden paikallisten järjestöjen kanssa (mm. EHYT ry ja SPR). Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen sisäinen toiminta: Yhdistyksen hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Hallituksen valitsema nelihenkinen työvaliokunta kutsutaan koolle tarpeen mukaan ja työvaliokunta päättää yhdistyksen käytännön asioista. Hallituksen kokous vahvistaa työvaliokunnan tekemät päätökset. Yhdistyksemme alueella toimii neljä paikallisosastoa eli Kotkan, Kouvolan, Haminan sekä Iitin osastot. Kerholaiset ovat ikääntyneitä ja uusia osastotoiminnan jatkajia on vaikea löytää. Toimintaa voisi tulevaisuudessa keventää kerhomuotoiseksi ja kokonaan uusia toimintamuotojakin on tarpeen miettiä. Keväisin järjestämme osastojen toimihenkilöille yhteisneuvottelun. Osastotoiminnan ohjeistusta yhdenmukaistamme Suomen Syöpäyhdistyksen ohjauksessa ja yhdessä muiden maakunnallisten syöpäjärjestöjen kanssa. Lähetämme jäsenille vuosittain yhden jäsenkirjeen. Tarjoamme aktiivisesti kannatus- jäsen mahdollisuutta sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Syöpälehden jäsen saa viisi kertaa vuonna Kymenlaakson alueella toimii myös syöpää sairastavien lasten vanhempainkerho SY- KE. Yhdessä järjestämme lapsiperheille suunnattuja virkistystapahtumia.

4 3. JÄRJESTÖ TIEDON TUOTTAJANA JA VÄLITTÄJÄNÄ Välitämme Syöpäjärjestöjen tuottamaa täsmällistä ja luotettavaa tietoa toimialueemme päättäjille, terveysalan ammattilaisille, kansalaisille, syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen sekä tiedotusvälineille. Opastamme Kymenlaaksolaisia terveiden elintapojen noudattamisessa. Järjestämme maakunnassa yleisöluentoja sekä terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua koulutusta syöpäsairauksista ja niiden hoitoon liittyvistä aiheista. Yhdistyksen sairaanhoitajat sekä kokemuskouluttaja tekevät luento - ja opintokäynti yhteistyötä Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston kanssa. Tavoitteena on hyödyntää myös opiskelijoiden työpanosta järjestön tapahtumissa. Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen oma henkilökunta: Osallistumme oman työmme kannalta tärkeisiin koulutuksiin. Syöpäjärjestöjen koulutustarjonnan lisäksi hyödynnämme työssämme mm. sairaanhoitopiirin alueellisia maksuttomia koulutuksia. Yhdistys tukee mahdollisuuksiensa mukaan työntekijöidensä ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta. Terveydenhuollon ammattilaisille Vuonna 2015 järjestämme Kaakon Saattohoitopäivät Kotkassa tai Kouvolassa. Saattohoitopäivät on suurin vuosittainen maakunnallinen koulutustapahtuma. Yhteistyössä Carean kanssa järjestettyyn koulutukseen osallistuu aina toistasataa hoitotyön ammattilaista. 4. KYMENLAAKSON SYÖPÄYHDISTYS PALVELUJEN TUOTTAJANA Tavoitteena on tuottaa sellaisia syöpäpotilaiden kannalta olennaisia palveluita, joista mikään muu taho ei kanna vastuuta tai missä Syöpäjärjestö pystyy omalla osaamisellaan turvaamaan hyvän laadun ja vaikuttavuuden. Tarjoamme julkisen terveydenhuollon rinnalla palvelua, jossa jokaisella syöpään sairastuneella ja hänen omaisellaan on mahdollisuus halutessaan tavata syöpäsairaanhoitaja, saada tukea, keskusteluapua, neuvontaa ja ohjausta sairauden eri vaiheissa. Syöpäjärjestön sairaanhoitaja tekee maksuttomia sairaala- ja terveyskeskus tukikäyntejä, tarvittaessa kotikäyntejä sekä antaa puhelinneuvontaa. Sairaaloiden hoitoajat ovat lyhentyneet, jolloin sairastunut jää diagnoosin kuultuaan yhä useammin tyhjän päälle. Uskomme, että asiallisen neuvonnan ja sekä ammatillisen että vertaistuen tarve tulevina vuosina kasvaa entisestään. Jatkamme Kymenlaakson Keskussairaalassa neuvontahoitajan sairaalakäyntejä. Neuvontahoitaja tekee ohjaus- ja tukikäynnin jokaisen rintasyöpäleikatun, ja myös muiden käyntiä toivovien syöpään sairastuneiden luokse. Sairaalakäynnillä järjestön neuvonta-

5 hoitajalla on mahdollisuus tavoittaa vastasairastuneet syöpäpotilaat ja saada heidät heti järjestön tarjoaman tuen piiriin. Neuvontahoitajat sovittavat ja hankkivat rintaproteesit kaikille toimialueemme rintasyöpäleikatuille potilaille. Tämä toiminta ei ole RAY rahoitteista, vaan tapahtuu yhdistyksen omarahoitteisena toimintana kuntien maksusitoumuksilla. Yhdistyksen neuvonta-asema Kouvolassa on avoinna ajanvarauksella. Kotkassa ja Kouvolassa kokoontuu kerran kuukaudessa miesten ja naisten vertaistukiryhmät, sekä tarpeen mukaan SYKE l. syöpään sairastuneiden lasten vanhempien ryhmä. Vuoden 2015 ryhmätapaamisten aiheet suunnittelemme syksyllä Järjestämme lisäksi te toja, joiden avulla pyrimme tavoittamaan työikäistä väestöä. Syöpäpotilaan kuntoutus Ammatillista työtä täydennämme vapaaehtoistyöllä. Yhdistyksessä toimii vastasairastuneiden vertaistukihenkilöitä, saattohoidon tukihenkilöitä sekä Arjen ystäviä. Pidämme vapaaehtoistyöntekijöille kaksi koulutus- ja työnohjaustilaisuutta vuoden aikana. Tukihenkilöillä on aina myös mahdollisuus toiminnanohjaukselliseen keskusteluun henkilökunnan kanssa. Tiedotamme Kymenlaaksossa omien kurssien lisäksi Saimaan Syöpäyhdistyksen sopeutumisvalmennuskursseista. Ohjaamme syöpään sairastuneita myös muiden toimijoiden järjestämille Kelan sopeutumisvalmennuskursseille. Kymenlaakson Syöpäyhdistys anoo Suomen Syöpäyhdistyksen vuoden 2015 kuntoutusavustuksesta Ray rahoitusta neljälle omalle kurssille. Alustava kurssisuunnitelma on esitetty tässä. ILTAKURSSI: 1. Eturauhas- ja virtsaelinten syöpään sairastuneet (alle 2 vuotta sairastumisesta -12 paikkaa) Helmi-maaliskuu 2015, 6 tapaamiskertaa /Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tilat ja Vellamo + retkipäivä. 2. Rintasyöpään ja gynekologiseen syöpään sairastuneet naiset (alle 2 vuotta sairastumisesta -12 paikkaa) Syys-lokakuu 2015, 6 tapaamiskertaa/ Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen omat tilat ja Vellamo + virkistyspäivä. 3. Mistä saan voimaa suruun, Kurssi syöpään sairastuneiden läheisille. Läheisensä syöpään menettäneille 12 paikkaa. Syys-lokakuu 2015, 6 tapaamiskertaa/ Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen omat tilat ja Vellamo + virkistyspäivä. VIIKONLOPPUKURSSI: 4. Voimauttava valokuvaus - parikurssi ( 6+6) Syöpään sairastuneelle ja hänen läheiselleen, Kurssin kesto 1+ 4vrk toukokuu ( aloitustapaaminen ja perjantai sunnuntai) Puhjonranta, Kouvola Kurssisisällöt- ja budjettisuunnitelmat täsmentyvät syksyllä Päivitämme vuoden 2015 talousarvion tältä osin, kun tiedämme RAY:n avustuspäätöksen.

6 Parantumattomasti syöpää sairastavien tukeminen Tuemme parantumattomasti syöpää sairastavaa ja hänen läheisiään kotihoidon onnistumisessa. Sairaanhoitaja tekee kotikäyntejä sekä osastokäyntejä sairaalaan saattohoidossa olevien potilaiden luokse. Surevien luo hän tekee surukäyntejä. Palliatiiviseen hoitotyöhön erikoistunut sairaanhoitajamme tekee yhteistyötä mm. hoitokotien henkilökunnan kanssa parantumattomasti syöpää sairastavan ihmisen hoitamiseen liittyvissä asioissa. Hän keskustelee sairastuneen ja läheisten kanssa, ja etsii heidän kanssaan tilannetta helpottavia keinoja. Hoitajan parina voi potilaan suostumuksella toimia koulutettu saattohoidon tukihenkilö. Hoitaja järjestää myös vertaistukitapaamisia syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen, sekä osallistuu vertaistukiryhmien ohjaamiseen yhdessä syöpäneuvontahoitajan kanssa. Potilastoiminta Neuvonta ja kriisiapupalvelujen lisäksi tavoitteemme on tehostaa vapaaehtoistoimintaa. Huolehdimme yhdistyksemme vapaaehtoisten vertaistukihenkilöiden täydennyskoulutuksesta, toiminnanohjauksesta ja virkistystoiminnasta. Tarvitsimme alueellemme 1-2 uutta kokemuskouluttajaa, sekä uusia tukihenkilöitä myös nuoremmille syöpäpotilaille. Uusi haaste on myös Suomen Syöpäpotilaiden potilasverkostojen parempi hyödyntäminen ja niiden markkinointi. Lähellä toimivien maakunnallisten syöpäyhdistysten ja valtakunnallisten potilasjärjestöjen kanssa jatkamme yhteistyötä toiminta-alueiden rajamailla asuvien syöpäsairaiden tukipalvelujen järjestämisessä. Yhteistyö alueemme seurakuntien diakoniatyön sekä sairaalapastorien kanssa jatkuu ja v järjestämme yhdessä Iitin seurakunnan kanssa virkistyspäivän alueemme syöpäpotilaille. Marraskuussa osallistumme osastojen yhteiseen pikkujoululounaaseen Kotkassa / Kouvolassa. 5. KYMENLAAKSON SYÖPÄYHDISTYKSEN TALOUS Tavoitteena on jatkossakin varmistaa tarkalla taloudenhoidolla ja aktiivisella varainhankinnalla toimintasuunnitelman toteuttamisen vaatimat resurssit sekä yhdistyksen toimintamahdollisuudet maakunnassa. Yhdistyksen rahoitus muodostuu Raha-automaattiyhdistyksen tuesta, jäsenmaksuista, kuntien toimintatukimaksuista, lahjoituksista, pullopalautusrahoista sekä omasta varainhankinnasta. Pullonpalautusrahojen keräyslupa on myönnetty kahdeksi vuodeksi ajalle kesäkuu ja keräyspisteitä on kahdeksan. Pyrimme uusimaan keräysluvan. v Kymenlaakson alue on muuttotappioaluetta. Lahjoitukset ovat satunnaisia ja varainhankinnan paineet ovat pienessä yhdistyksessä kovat. Syöpäjärjestöjen yhteinen varainhankinta on meille tärkeä asia ja osallistumme siihen mahdollisuuksiemme mukaan mm. Roosa-nauha kampanjan muodossa. Toivomme, että saamamme merkittävä Syöpäsäätiön tuki ( /v) jatkuu myös. v

7 6. SYÖPÄJÄRJESTÖT TYÖNANTAJANA Syöpäjärjestöjen tavoite työnantajana on, että sen henkilöstö on motivoitunut ja osaava sekä voi hyvin. Kymenlaakson Syöpäyhdistys on pieni neljän työntekijän työyhteisö. Panostamme myönteiseen ilmapiiriin. Vahvistamme henkilökunnan työssä tarvittavaa osaamista tukemalla työntekijöiden osallistumista koulutuksiin. Myönteiseen ilmapiiriin kuuluu yhdistyksessämme avoin tiedottaminen ja kuukausittaiset työpaikkakokoukset. Henkilökunnan Tyky- päivän pidämme vuosittain keväällä. Joustavalla työnjaolla takaamme työn sujuvuuden, laajan osaamisen sekä toiminnan turvaamisen myös loma-aikoina. Jokainen työntekijä osallistuu vuosittaisen toiminnan suunnitteluun. 7. LOPUKSI Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen toimintaa muokkaamme Syöpäjärjestöjen strategian ja alueen väestön tarpeiden mukaisesti. Seuraamme terveydenhuollossa tapahtuvaa kehitystä ja voimme ottaa nopeasti vastaan uusia haasteita syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä elämän helpottamiseksi. Yhdistys tarvitsee jatkuvasti Syöpäjärjestöjen, koko alueensa väestön, kuntien ja yritysten tuen tärkeässä syöpätyössä. SUUNNITELLUT TAPAHTUMAT V ( alustava suunnitelma ) Tammikuu: Raportointi v toiminnasta osastoille, työvaliokunnalle ja syöpä järjestöille. Vuoden 2015 talousarvion täsmentäminen. Helmikuu: 4.2. MAAILMAN SYÖPÄPÄIVÄ, valtakunnallinen teema Paikallisteema: Syöpäseulonnat jäsenkunnissa v Näkyvyys ja infot lehdistö, sairaalat, kauppakeskukset jne LASTEN SYÖVÄN PÄIVÄ, Tuolimanifesti Kouvola / Kotka Näkyvyys ja infot lehdistö, kauppakeskukset jne Kansalaiskasvatustapahtuma, EHYT ry. Vekaranjärven varuskunta, Tupakkavalistus vko 9 Maaliskuu: AVOKURSSI eturauhas ja virtsaelintensyöpään sairastuneille Seurantatapaaminen touko-kesäkuussa / RAY Tupakkarastit vko 13, SELVÄ REITTI, VALINTOJEN VIRTA jne Kansalaiskasvatustapahtuma, KOTKA Peruskoululaiset

8 Huhtikuu: Vuosikokous Tukihenkilötapaaminen ( kaikki Kymsyn tukihenkilöt) Osastojen puheenjohtajien ja sihteereiden kokous Tupakkarastit vko 17 Kansalaiskasvatustapahtuma, HAMINA Peruskoululaiset Saattohoitoverkoston koulutuspäivä, Kouvola kirjaston auditorio Liivi - ja uimapukuviikot, Kouvola & Kotka Toukokuu: Voimauttava valokuvaus - parikurssi, Puhjonranta / RAY Euroopan syöpäviikko / Kotka, Kouvola, Hamina Kesäkuu: henkilökunnan Tyky iltapäivä SYKE- kerhon kesäretki ( tai elokuu) Heinäkuu: lomakuukausi, viikkopäivystykset tiistaisin klo Elokuu: Pyhtää - Saaristomarkkinat Neuvontahoitaja Pyhtään terveydenedistämisyksikön mukana , Kansalaiskasvatustapahtuma,Tupakkavalistus vko 35 Vekaranjärvi varuskunta, MISTÄ SAAN VOIMAA SURUUN Kurssi läheisensä menettäneille, Kotka / RAY Syyskuu: Rovastikunnallinen virkistyspäivä, Iitti Kurssi syöpään sairastuneille naisille ( rinta- ja gyn.syövät) / RAY Kymsy + Vellamo, seurantatapaaminen joulukuussa Lokakuu: ROOSA-NAUHA tapahtumat luento Kouvola /Kotka Pasaati Koks Hamina Sokos ja Kanuuna Kouvola Kaakon saattohoitopäivät Kouvola Roosa nauha arpajaiset Marraskuu: Tukihenkilötapaamiset Kotka ja Kouvola Osastojen yhteiset pikkujoulut Iitti Joulukuu: SYKE- kerhon pikkujoulut Vuoden v te lat täsmentyvät myöhemmin

9 LIITE 1 TAVOITTEET V ja niiden toteutumisen seuranta Toteutui Ei toteutunut Hallinto ja talous: yhdistyksellä on toimiva johto, hallitus ja työvaliokunta toimintatukimaksut laskutetaan tammikuussa jäsenmaksulaskutus maaliskuun loppuun mennessä. jäsenmaksuja maksetaan v enemmän kuin v.2014 Kaikki jäsenkunnat maksavat toimintatukimaksunsa Syöpäsäätiön tuki jatkuu v RAY avustus jatkuu v Pullopalautuksen keräyslupa saadaan uusittua v lahjoituksina saada vuoden 2015 aikana Tilintarkastukset osoittavat yhdistyksen taloutta hoidettavan oikein Toiminnan suunnittelu ja ohjaus: suunnittelussa ja raportoinnissa noudatetaan määräaikoja ja ohjeita toiminnanjohtaja osallistuu Syöpäjärjestöjen toiminnanjohtajakokouksiin sekä niiden työryhmien kokouksiin, joiden jäsen hän on tarvittavat toimiluvat, keräysluvat yms. pidetään voimassa toiminta suunnitellaan yhdessä henkilökunnan kanssa toiminnan suunnittelussa huomioidaan alueelliset tarpeet Henkilöstö : työkeskustelu käydään vuosittain ja se kirjataan yksi yhteinen Tykypäivä vuodessa osaamisen ylläpitäminen, koulutussuositukset täyttyvät työvuoroseuranta, lomaseuranta ja sairaslomaseuranta toimivat sairaslomien määrä ei nouse oman työn arviointia opetellaan Tiedottaminen: Yhdistyksen esite uudistetaan 2/2015 mennessä Jäsenkirje lähetetään maaliskuun loppuun mennessä Kotisivusisältö uudistetaan 2/2015 mennessä ja käsitteistö tehdään yksinkertaiseksi Jokainen työntekijä päivittää tapahtumia kotisivujen tapahtumakalenteriin Jokainen työntekijä päivittää yhdistyksen FB sivuja aktiivisesti. Toimistosihteeri tarkistaa kaksi kertaa kuukaudessa, että kotisivut ovat ajan tasalla. yksi näkyvä juttu toiminnastamme paikallislehteen v Toimitamme syöpäjärjestöjen kirjallista materiaalia terveyskioskeihin ja sairaaloihin Lähetämme joulukirjeen paikallisille yrityksille

10 TAVOITTEET V ja niiden toteutumisen seuranta Toteutui Ei toteutunut Ennaltaehkäisevä neuvonta / terveydenedistäminen mukana kaikkien jäsenkuntien koululaisten terveyskasvatustapahtumissa ( tupakkapiste) Vekaranjärven varuskunnan tupakkavalistuspäivä x 2 vuodessa mukana papilloomaviruskampanjan tilaisuuksissa x 1 vuodessa mukana terveydenedistämistyöryhmän kokouksissa x 3 vuodessa KymSyn hoitaja Kotkan, Kouvolan ja Haminan terveyskioskilla: Maailman Syöpäpäivä 4.2. jäsenkuntien syöpäseulonnat Euroopan Syöpäviikko toukok. loppu. auringon haitat Roosa lokakuu rintojen tutkiminen ja rintasyöpätietoutta Syöpäneuvonta ja tukitoiminta : Sairaanhoitajan ensikäynnit Koksissa jatkuvat tavoitamme 70 % uusista rintasyöpäpotilaista Poks sosiaalityöntekijän ja syöpähoitajan tapaaminen vuoden aikana Neuvontakäynnit toimistoilla lisääntyvät vuoteen 2014 verrattuna Pystymme tarjoamaan hoitajan tukikäyntiajan viikon kuluessa Järjestämme yleisöluennon Kotkassa ja Kouvolassa Järjestämme saattohoitoverkoston koulutuksen ( tavoite > 30 osall.) Järjestämme alueellisen koulutuspäivä hoitohenkilökunnalle yhdessä Suu- ja kurkkusyöpäyhdistyksen kanssa. ( tavoite > 60 osall.) Olemme mukana Kaakon Saattohoitopäivien suunnitteluryhmässä. Päivät järjestetään v Kouvolassa (tav. >100 osall.) Tavoitteena on saada aikaan, että Carea järjestää syöpäpotilaille ensitiedon päivän Osastotunnit / tapaamiset ( kerromme syöpäjärjestöjen toiminnasta) Koks kirurginen osasto / tai osastonhoitajakokous kotiutustiimi Kouvola tukiosasto Kouvola, Kotka ja KuJa Hamina saattaen projekti Kouvola tehostettu kotihoito Hamina kotisairaala Kotka Kurssitoiminta: Saamme hakemamme kurssirahoituksen kilpailutamme ostamamme kurssipalvelut Kaikki vuodelle 2015 suunnitellut kurssit toteutuvat Kaikki kurssipaikat käytetään ts. kurssit ovat täynnä Käytämme koko vuosittaisen avustuksen taloudellisesti Kurssit arvioidaan v laadituilla mittareilla Kerromme jokaiselle tapaamallemme syöpäpotilaalle syöpäjärjestöjen kuntoutuskursseista sekä vertaistukiverkostoista

11 TAVOITTEET V ja niiden toteutumisen seuranta Toteutui Ei toteutunut Vertaistuki: Vertaistukihenkilöt tukihenkilölistat päivitetään 1/ 2015 Toiminnassa on mukana 20 aktiivitukihenkilöä 1/ 2015 tukihenkilö voidaan osoittaa tarvitsijalle viidessä päivässä Tukihenkilölle tarjotaan 1-3 tehtävää vuoden aikana Jokainen tukihenkilö tilastoi toimintansa Tukihenkilötapaamisia järjestetään vuodessa kaksi ja jokainen tukihenkilö osallistuu vuosittain vähintään yhteen tapaamiseen Tukihenkilön ensikäynnillä on mukana hoitaja Aina yhteinen loppuarviointi Toiminnassa on mukana kaksi uutta kokemuskouluttajaa 12/2015 Kahvikerhot Sairaanhoitaja tai kerhovastaava on mukana jokaisella kerralla. Kotkassa ja Kouvolassa kuukausittain ( ei kesä-elokuu) Kerhoon kutsutaan vierailija 3 kertaa vuodessa Perustetaan vähintään yksi uusi vertaistukiryhmä vuonna 2015 nuoret syöpäpotilaat, pariskuntien kahvi ilta tms.? Te toja Te toja järjestetään vuoden aikana kaksi Kotkassa ja kaksi Kouvolassa Osastojen toiminta: neljä potilasosastoa ja SYKE kerho jatkavat toimintaansa sairaanhoitaja vierailee kerran vuodessa jokaisessa osastossa yhteistyöpalaveri vuosittain, kutsutaan mukaan kerhojen puheenjohtajat ja sihteerit yhdistyksen toimistosihteeri päivittää kaikkien kerhojen tapahtumat yhdistyksen nettisivuille ja Facebookiin Potilasosastojen toimintaa kehitetään yhteistyössä syöpäjärjestöjen kanssa ja muutetaan matalan kynnyksen kerhotoiminnaksi Järjestetään vuosittain jäsenten oma joulujuhla

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Riitta Korhonen toiminnanjohtaja TOIMINNAN TAVOITE Kymenlaakson Syöpäyhdistys r.y:n 61. toimintavuosi on alkamassa. Olemme Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö ja noudatamme

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena

Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena Ylilääkäri, LT, dosentti Suomen Syöpäyhdistys ry SYÖPÄJÄRJESTÖT Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta. Suomen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SYÖPÄYHDISTYS r.y.

KYMENLAAKSON SYÖPÄYHDISTYS r.y. KYMENLAAKSON SYÖPÄYHDISTYS r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 3 2 HALLINTO 3 2.1. Hallitus 2.2. Tilintarkastajat 3 2.3. Toimikunnat 4 2.4. Kokoukset 4 3 JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET 4 3.1. Jäsenet

Lisätiedot

Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille

Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry. V.1951 perustettu kansanterveysjärjestö ja Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö Toimialue Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Yhdistyksen

Lisätiedot

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi Potilastukipiste OLKA Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi EJY:n Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen sosiaali-,

Lisätiedot

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS VUODELLE 2015

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS VUODELLE 2015 POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS VUODELLE 2015 Toiminnanjohtajan ja työvaliokunnan esitys hallituksen kokoukseen 11.11.2014 YHDISTYKSEN TARKOITUS JA JOHDANTO

Lisätiedot

Kymenlaakson Syöpäyhdistys Toimintakertomus

Kymenlaakson Syöpäyhdistys Toimintakertomus 2015 Kymenlaakson Syöpäyhdistys Toimintakertomus Riitta Korhonen Toiminnanjohtaja 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 HALLINTO 2 2.1. Hallitus 2.2. Tilintarkastajat 2 2.3. Toimikunnat 3 2.4. Kokoukset 3 3 JÄSENISTÖ

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Syöpäjärjestöt. Sakari Karjalainen Pääsihteeri, dos., LT. New Cancer Treatments 19.3.2015 ChemBio 2015

Syöpäjärjestöt. Sakari Karjalainen Pääsihteeri, dos., LT. New Cancer Treatments 19.3.2015 ChemBio 2015 Syöpäjärjestöt Sakari Karjalainen Pääsihteeri, dos., LT New Cancer Treatments 19.3.2015 ChemBio 2015 Syöpäjärjestöt = Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Luonnos 14.10.09 Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry toimii alueellisena kansanterveys- ja potilasjärjestönä eri-ikäisten pitkäaikaisia ja vaikeita munuais- ja maksasairauksia

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Ulla Halonen, 2.5.2017 Kehittämispäällikkö/ Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. Muistiluotsi Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Ammatillista

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset Maarit Väisänen OMAISHOITO MIKKELISSÄ Valtakunnallisiin arvioihin perustuen Mikkelissä on n. 3000 omaishoitajaa,

Lisätiedot

Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta Etelä-Suomen alueella.

Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta Etelä-Suomen alueella. Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta Etelä-Suomen alueella. Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen eli ESSYn strategia vuosille 2017-2020 1 ESSYN STRATEGIA VUOSILLE 2017-2020 SISÄLTÖ: 1. Johdanto 2. ESSY

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit 2017

Sopeutumisvalmennuskurssit 2017 -2016 Meri-karinan kurssi- ja neuvontapalvelut Seiskarinkatu 35, 20900 Turku lounais-suomen syöpäyhdistyksen Sopeutumisvalmennuskurssit 2017 KELAN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAT JA LÄHEISET

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Toiminnanjohtajan esitys hallituksen työvaliokunnan kokoukseen 14.11.2013 YHDISTYKSEN TARKOITUS JA JOHDANTO TOIMINTASUUNNITELMAAN

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Rintakirurgisenpotilaan hoito päiväkirurgiassa 27.9.2013. Mitä Syöpäjärjestöjen Neuvontapalvelusta kysytään? Taina Häkkinen

Rintakirurgisenpotilaan hoito päiväkirurgiassa 27.9.2013. Mitä Syöpäjärjestöjen Neuvontapalvelusta kysytään? Taina Häkkinen Rintakirurgisenpotilaan hoito päiväkirurgiassa Mitä Syöpäjärjestöjen Neuvontapalvelusta kysytään? 27.09.2013 http://www.cancer.fi/ Maakunnalliset syöpäyhdistykset Pohjois-Suomi Valtakunnalliset potilasjärjestöt:

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen,

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen, KYMMENEN VIRRAN MS-YHDISTYS ry. 1(6) SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Kymmenen virran MS-yhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu ja pöytä- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHDISTYSTEN AVUSTUSHAKEMUKSET V / TA-MÄÄRÄRAHA 8.500

TUUSULAN KUNTA, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHDISTYSTEN AVUSTUSHAKEMUKSET V / TA-MÄÄRÄRAHA 8.500 TUUSULAN KUNTA, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHDISTYSTEN AVUSTUSHAKEMUKSET V. 2017 / TA-MÄÄRÄRAHA 8.500 HAKIJAYHDISTYS KÄYTTÖTARKOITUS JÄSENMÄÄRÄ Myönnetty UMYÖNNETTY ANOMUS EHDOTUS MYÖNNETTY 31.12.2016,

Lisätiedot

Kotkan Pelastakaa Lapset ry

Kotkan Pelastakaa Lapset ry Kotkan Pelastakaa Lapset ry Perustettu 1948 vuonna 2018 70-vuotisjuhlavuosi Pelastakaa Lapset järjestön paikallisyhdistys 68 paikallisyhdistystä Jäseniä on tällä hetkellä 147 Poliittisesti ja eri uskontokuntiin

Lisätiedot

SSP:N STRATEGIA OSANA SYÖPÄJÄRJESTÖJEN STRATEGIATYÖTÄ

SSP:N STRATEGIA OSANA SYÖPÄJÄRJESTÖJEN STRATEGIATYÖTÄ Strategia 2013 2015 SSP:N STRATEGIA OSANA SYÖPÄJÄRJESTÖJEN STRATEGIATYÖTÄ Suomen Syöpäpotilaat ry (jatkossa yhdistys / SSP) on yksi Suomen Syöpäyhdistyksen (SSY) jäsenjärjestöistä. Yhdistys on sitoutunut

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

Pyöräilemme syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi

Pyöräilemme syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi Pyöräilemme syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi Liity osaksi Team Rynkeby -verkostoa osoitteissa: www.team-rynkeby.fi www.facebook.com/teamrynkebyfinland www.facebook.com/teamrynkeby TEAM RYNKEBY

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 877 henkilöä (12.11.14 tilanne) Jäsenten ammattialat Jäsenten työpaikat: toimisto, puhtauspalvelu, tekniikka, ravintohuolto, hoitotyö, Tikkamäki,

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020 1 Seinäjoen Yrittäjät ry Strategiset linjaukset 2015 2020 2 Strategia 2015-2020 MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

KUOPIO, TAMMIKUU 2013 PÄIVÄ AIKA TAPAHTUMA VAST.HLÖ PUHELIN Keskiviikko Klo

KUOPIO, TAMMIKUU 2013 PÄIVÄ AIKA TAPAHTUMA VAST.HLÖ PUHELIN Keskiviikko Klo KUOPIO, TAMMIKUU 2013 16.1.2013 18-19.15 24.1.2013 18 19.15 klo Teemailta 1 Voimaa ja valoa talven sihteeri 29.1.2013 18 20 pimeyteen, Pirkko Ulmanen 30.1.2013 18 19.15 PIELAVESI, TAMMIKUU 2013 Maanantai

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Häjyt r.y., johtokunnan kokous, Kurikka, Paulapieksujen maja 4.10.2014, 1. Häjyt r.y., syyskokous, Kauhava (Härmä), Hunurijärvi 22.11.2014 Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS ry 1/5 FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTAVUOSI 2015 Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry on aktiivinen yhdistys. Jäsenistö

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1 Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Johdanto Yhdistys on järjestön alueellinen ja itsenäinen toimintayksikkö, jonka perustehtävänä on allergioista ja astmasta kärsivien

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote 8.9.2017 Eksote kartalla Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto samassa organisaatiossa Perustettu

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Luustotiedon ajankohtaispäivät 27.11.2013 Helsinki LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Pirjo Hulkkonen, Etelä-Karjalan keskussairaala, EKSOTE Iiris Salomaa, KAAOS-klinikka, Lahden kaupunki Pauliina Tamminen, Suomen

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Kympin Lapset - HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät r.y. 20.3.2010 Toimintasuunnitelma 2010 www.hyksinsyopalapset.com KYMPIN LAPSET - HYKSIN LAPSISYÖPÄPOTILAIDEN VANHEMMAT JA YSTÄVÄT R.Y.

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016, sivu 2/10 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI ry... 3 3 TUKIPALVELUT... 4 3.1 Vertaistukitoiminta...

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Joensuun Seudun Diabetes ry

Joensuun Seudun Diabetes ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 JOHDANTO Joensuun Seudun Diabetes ry toimii diabeteksen ja sen aiheuttamien lisäsairauksien ennaltaehkäisemiseksi sekä diabeetikkojen hoidon turvaamiseksi. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot