Kiinteistöjen energianhallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöjen energianhallinta"

Transkriptio

1 Kiinteistöjen energianhallinta SEURANTA analysoidaan kulutuslukemia ja tavoitearvoja raportoidaan muutoksien syistä TAVOITTEET sisäilman laatu, kulutusindeksit, elinkaari lyhyen tähtäimen energianhallinnalla: ennakoidaan laite- ja järjestelmäviat havaitaan käyttötekniset virheet Pitkällä tähtäimellä vaikutetaan energiasäästöön energiasäästöinvestointien avulla EDELLYTYKSET energia- ja kuntokartoitus järjestelmien kuntoon saattaminen KÄYTTÖ kiinteistöä käytetään tavoitearvojen mukaan säästöä tulee vasta kun käyrää tiputetaan!!!!!! säädä ilmanvaihtomäärät oikeaksi mittaa huonelämpötilat toteuta tarpeen vaatiessa perussäätö poista ilmat verkostossa erikoislaitteella Viihtyvyys ja terminen tasa-arvo!!! 1

2 Lämmitä kiinteistöä oikein! säädä lämmityksen säätökäyrä niin, että seurantahuoneen lämpötila pysyy vakiona, suositus astetta syksyllä, talvella ja keväällä Aseta kello-ohjelmat tarkoituksen mukaiseen aikaan! säädä oikea lämpimän käyttöveden lämpötila (55 astetta, hanasta vähintään 50 astetta)! hanasta tulee saada oikea määrä vettä! säädä lämpimänkäyttöveden odotusaika alle 10 sekuntiin! 2

3 Toteuta kulutusseuranta seuraa vähintään kuukausitasolla kiinteistön lämmön, veden ja kiinteistösähkön kulutusta Helsinki Energia (maksuton, ei veden seurantaa) Suomen Talokeskus ja T.A.C (maksullisia) Rakennustiedosta saat muutamalla eurolla tämän ohjekortin! Neuvontainsinööri auttaa! puhelimitse (maksuton) kiinteistökäynti (maksullinen) 3

4 1/4 (päivitetty ) Asunhuoneen lämmitys pähkinänkuoressa Oikea kiinteistön lämmitys on sitä, että asuintiloissa valitsee terveellinen sisäilmasto, jonka oleellisena osana on tasainen ja riittävä huonelämpötila sekä lämmityskulut ovat mahdollisimman pienet. Jotta päästään edellä esitettyihin tavoitteisiin, on ensin huonelämpötilat ensin mitattava ja tarvittaessa suoritettava patteriverkostossa korjaukset, kuten perussäätö, ilmanpoisto ja oikean esipaineen asettaminen paisunta-astialle ja koneellisen ilmanvaihdon poistoilmamäärien säätö. Huonelämpötilan mittaus Huonelämpötilat mitataan mistä tahansa oleskeluvyöhykkeeltä virallisesti 1,1 m:n korkeudelta. Oleskeluvyöhyke on huoneen osa, jonka alapinta rajoittuu lattiaan, yläpinta on 1,8 metrin korkeudella lattiasta ja sivupinnat ovat 0,6 metrin etäisyydellä seinistä tai vastaavista kiinteistä rakennusosista Mutta käytännössä mittaus suoritetaan keittiön pöydältä, olohuoneen pöydältä tai makuuhuoneesta sängyltä. Tärkeintä on, että etäisyys ulkoseinästä on ainakin 60 cm ja mittauskorkeus on noin 100 cm. Huonelämpötilojen vaihtelu Jos patteriverkosto on perussäädetty, on hyvä taso huonelämpötilavaihtelulle +- 1 o C, eli huonelämpötilat ovat kahden asteen sisällä, ja välttävä taso, kun huonelämpötilat poikkeavat +- 1,5 o C, eli huonelämpötilat ovat kolmen asteen sisällä. Mikäli huonelämpötilat eroavat enemmän kuin kolme astetta, ei kiinteistöä voi lämmittää niin, että asukkaat olisivat termisesti tyytyväisiä ja termisesti tasaarvoisessa asemassa. Tällöin joutuu lämmittäjä lämmittämään kiinteistöä kylmimmän asunnon mukaan, jolloin muita asuinhuoneita ylilämmitetään ja tällöin kuluu kallista lämmitysenergiaa hukkaan sekä lisäämme omalta osin yhteiskunnassamme paljon puhuttuja CO2-kaasuja, eli lisäämme kasvihuoneilmiötä! Ainoa lääke tilanteeseen on PERUSSÄÄTÄÄ PATTERIVERKOSTO! Ilma pois patteriverkostosta Yksi oleellisimmista asioista on, että lämmitysverkostosta on poistettu ilma sekä verkostoa täytettäessä kertynyt ilma että veden lämmetessä (= ulkoilman kylmetessä) vedestä erotottunut ilma. Parhaiten ilma poistuu, kun se imetään kompressorilla tai pumpulla pois verkostosta. Tämä tekniikka on lvi-alalla varsin uusi, mutta kylmätekniikassa tyhjiömenetelmää kylmäaineen täyttötilanteessa on käytetty useita kymmeniä vuosia. Taloyhtiön ei tarvitse välttämättä ostaa omaa laitetta, sen voi myös vuokrata esim. kolmeksi viikoksi laadukkaalta putkiurakoitsijalta. Tekniikan suuri etu on, että se se syö ilman edellään, eli pienet ilmapussit eivät enää ole patteriverkoston vedenkierron esteenä.

5 2/4 Ilman voi poistaa myös perinteisin menetelmin eli sokki-ilmauksella, joskin se on epävarmempi menetelmä kuin kompressori-tekniikka ja vie enemmän huoltohenkilökunnan tai putkiasentajien aikaa sekä lopputulos ei ole läheskään niin hyvä, kun tyhjiömenetelmällä saavutettu lopputulos. Paisunta-astian esipaineen tarkastus Paisunta-astian esipaine on oltava oikea. Se ei saa olla liian suuri, eikä liian pieni. Mikäli se ei ole oikea, keräytyy helposti ilmaa ylimpien asuinhuoneiden pattereihin. Ilma pattereissa estää osittain tai kokonaan patterin läpenemisen. Oikea esipaine on merkitty kaukolämpöpiirustukseen, joka on ripustettu kl-huoneen seinälle. Esipaine tarkastetaan yleensä lämmittämättömillä kaudella eli kesän alussa. Tällöin suljetaan lämmitysverkosto niin, että vesi poistetaan vain pieneltä osin joko vain paisuntajohdosta tai paisuntajohdosta sekä patteriverkoston siirtimestä. Esipaine mitataan luotettavalla auton rengaspainemittarilla. Mikäli se ei vastaa oikeaa arvoa, asettelee putkiliike kompressorilla oikean esipaineen. Ilmanvaihdon poistoilmamäärien tarkastus Asuintilojen poistoilmamäärät tulee olla oikeat. Liian suuret ilmamäärät jäähdyttävät asuintiloja ja liian pienet ilmamäärät aiheuttavat asuintiloissa kosteuden tiivistymistä, josta saattaa aiheutua jopa terveyshaitta. Kiinteistön omistajan tulee aina säännöllisin väliajoin tarkastusmittauttaa ja tarvittaessa säätää ilmamäärät. Ko. työn suorittaa lvi-asiantuntija. Tarkastusmittaus suositellaan tehtäväksi vähintään silloin kuin poistoilmahormien palotekninen puhdistus suoritetaan. Viranomainen suosittaa, että palotekninen puhdistus suoritetaan asuintiloissa kymmenen vuoden välein. Oikea huonelämpötila Yleinen suositus on, että huonelämpötila on oleskelualueella astetta. Peruteita on useita mm. Liian kokea huonelämpötila aiheuttaa kuivuuden tunnetta, väsymistä, keskittymiskyvyn alenemista, atoopikoille hengitysoireita ja ihosairauksista kärsiville oireita. Liian korkea lämpötilan on havaittu joissain tapauksissa kiihdyttävän kaasumaisten epäpuhtauksien vapautumista rakenteista ja huonekaluista. Liian matala huonelämpötila aiheuttaa asumisviihtyvyyden alenemiseen ja pitkäaikainen oleskelu saatta aiheuttaa terveyshaitan. Alhaiset pintalämpötilat keräävät kosteutta, joista saattaa aiheutua koteus- ja homevaurioita. Myös lattian alhainen pintalämpötila on pienille lapsille haitallinen

6 3/4 Viranomainen on lausunut asumisterveysoppaassa huonelämpötilasta mm. seuraavaa: Sosiaali- ja Terveysministeriö on laatinut Asumisterveysohjeen, joka perustuu Terveydensuojelulakiin (763/94) 32 ja on voimassa toistaiseksi lähtien. Tämän ohjeen noudattamista valvoo kuntien terveystarkastajat tai joissain kunnissa ympäristötarkastajat. Asumisterveysohjeessa on mainittu huonelämpötiloista mm. seuraavaa: Terveydellinen haitta aiheutuu, jos huonelämpötila laskee alle 18 o C. Hyvä taso 21 o C Huoneilman lämpötila ei saa kohota yli 26 o C, ellei lämpötilan kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä. Lämmityskaudella huoneilman lämpötilan ei tulisi ylittää o C Oikea huonelämpötila saadaan, kun lämmittäjä osaa etsiä kullekin kiinteistölle oikean lämmityksen säätölaitteelta oikean säätökäyrän. Tämä työ saattaa vaatia yhden lämmityskauden tarkan seuranaan ja myös lämmittäjältä suurta ammattitaitoa. Patteriventtiilin termostaattiosan asetusarvo Saattaa olla, että lämpimän kesän jälkeen patteriventtiilin kara on juuttunut pohjaan kiinni, eikä vesi kierrä patterissa ja patteri pysyy kylmänä. Termostaattien asennon tarkastuksesta on syytä tiedottaa keväällä jo malliskuussa jolloin auringon ilmaislämpö voidaan parhaiten hyödyntää. Tällöin ei kannata termostaatin asentoa pitää suurimalla lukemalla. Termostaatin asento on syytä olla yleensäkin riittävän pieni, jotta se säästäisi lämmitysenergiaa. Termostaatin tarkoitus on sulkea patterille menevä veden kierto. Eli jos termostaatin asento on liian suuri, ei termostaatti reagoi, eli sulkeudu. Tällöin huonelämpötilat kohoavat tarpeettoman korkeaksi ja säästöä sekä haluttua huonelämpötilaa ei saavuteta. Eri termostaattisten patteriventtiilien termostaattiosien asettelussa on eroja. Ohessa on muutaman yleisimmän valmistajan taulukko. Valmistaja/ Venttiili Noin asento huonelämpötilalla 18 C 20 C 22 C 24 C 26 C Oras/ Sabila Oras/ Termostar Danfoss/ RA Danfoss/ RAVL/RAV T&A/ Termoret

7 4/4 Yleisesti suositellaan, että terveellinen sisälämpötila on o C, eli termostaatin asento merkistä riippuen on 3 tai 4. Miten asukas voi vaikuttaa huonelämpötilan säätöön? Asukkaalla on hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa huonelämpötilaan. Hän voi vain laskea huonelämpötilaa, asettelemalla termostaatin asento pienemmälle, kun mitä silloinen huonelämpötila on. Vaikka termostaatin asentoa nostetaan esim. asentoon 5 tai 6, jolloin asetteluarvo vastaa astetta, ei patterista saada lisälämpöä, jos kiinteistönhoitaja ajaa kaukolämpökeskuksesta sellaista veden lämpötilaa, että se vastaa esim astetta. Pitämällä termostaatin asentoa täysillä varmistetaan, että patterissa kiertää aina vesi ja patteri lämmittää aina. Jos tällöin huonelämpötila nousee, lämmön nousu aiheutuu esim. auringon lämpösäteilystä tai siitä, että huoneistossa käytetään jotain sähköistä laitetta, joka tuottaa myös lämpöä kuten uunia tai pölyimuria. Jos kuuluu sanottavan, että patteri on vain yläosastaan lämmin. Oikein toimiva patteri luovuttaa huoneilmaan lämpönsä ja patteri kuuluu olla ylhäältä lämmin ja alhaalta kylmä tai kylmempi. Joskus sanotaan, että patteri on kokonaan kylmä. Tällöin on termostaattiventtiili sulkenut veden kierron patterissa. Kummassakin tapauksessa ei ole oleellista onko patteri kylmä vai lämmin ja miltä osiltaan lämmin, vaan että huonelämpötila on oleskelualueella astetta. Lopuksi on vielä todettava, että eri ihmiset viihtyvät erilaisissa sisälämpötiloissa, yksilölliset mieltymykset ovat todella suuria. Toistaiseksi ei asuinkerrostalojen lämmitystekniikalla saada osakkaan yksilöllistä termistä viihtyvyyttä tyydytetyksi. Uskon, että tulevaisuudessa talonrakentajat ottavat tämän viihtyvyysarvon yhdeksi asunnon myyntihoukuttimeksi. Teknisesti voidaan sellainen rakentaa vaikka tänään esimerkiksi niin, että patteriverkosto antaa tietyn taloyhtiön peruslämmön ja huoneistokohtaisella tuloilmalla voi asukas säätää haluamansa lisälämmön asuntoosa. Viihtyisää huonelämpötilaa alkavaan talvikauteen toivottaa lvi-neuvontainsinöörinne Jaakko Laksola Lisämateriaalia: KH-kortti KH Lämmitä oikein

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Aimo annos luotettavaa tietoa kiinteistöistä. Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:n asiakaslehti 1/2009 Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Kiinteistö- ja rakennusalan osuus energian loppukäytöstä

Lisätiedot

Asuntoyhtiön energiahallinta

Asuntoyhtiön energiahallinta 11:00-11:45 Asuntoyhtiön energiahallinta neuvontainsinööri Jaakko Laksola, Kiinteistöliitto Uusimaa Metropolia 15.2.2012 Mitä tapahtuu? 9.7.2012 energiatodistus uudistuu ja rakennusten uusi energiadirektiivi

Lisätiedot

Asuntoyhtiön energian hallinta. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 18.9.2012

Asuntoyhtiön energian hallinta. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 18.9.2012 Asuntoyhtiön energian hallinta Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 18.9.2012 Halpa energia on ohi! Energia on kulttuuria! Suomi eteni maatalousvaltiosta teollisuusvaltioksi ja siitä tietoyhteiskunnaksi (kiinteistöissä

Lisätiedot

Energiaekspertti kalvoaineiston taustatekstit

Energiaekspertti kalvoaineiston taustatekstit Energiaekspertti 1 / 32 Energiaekspertti kalvoaineiston taustatekstit Käyttöehdot: Tämä taustamateriaali on laadittu Motiva Oy:n koordinoiman valtakunnallisen kuluttajien energianeuvonnan neuvojaverkoston

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Korjaa sisäilmasto kerralla kuntoon

Korjaa sisäilmasto kerralla kuntoon 18.marraskuuta 2007 1 Marraskuu 2007, 18.vuosikerta Korjaa sisäilmasto kerralla kuntoon Seuraa säännöllisesti Sisäilmaston ongelmat kehittyvät vähitellen. Mitä aiemmin ongelma havaitaan, sitä helpompaa

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

Pentti Harju. Lämmitystekniikan oppikirja

Pentti Harju. Lämmitystekniikan oppikirja Pentti Harju Lämmitystekniikan oppikirja Sisällysluettelo Sää ja lämmitys 1. Ulkolämpötila 7 1.1. Auringon säteily 7 1.2. Rakennuksen sijoitus maastoon 7 2. Lämmittää pitää, mutta millä? 8 2.1. Ympäristö

Lisätiedot

Saku Suvanto. Poistoilmalämpöpumppu

Saku Suvanto. Poistoilmalämpöpumppu Saku Suvanto Poistoilmalämpöpumppu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 28.5.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Saku Suvanto Poistoilmalämpöpumppu

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN

KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN SISÄLTÖ 3 Kaukolämmöllä ja sillä siisti Kaukolämmön oikea käyttö säästää lämpöä ja rahaa Lämmön mittaus Mittarilukemat Jäähdytys Seuraa energiankulutusta Lämpöindeksi 6 Lämmitystarveluku

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

Lähienergian valintaopas

Lähienergian valintaopas Lähienergian valintaopas Ilmalämpö Ilma-vesilämpö Maalämpö Aurinkolämpö ja -sähkö Energiavaraajat Ohjausjärjestelmät SISÄLLYSLUETTELO Parhaasta sopivaksi Yhä useampi suomalainen käyttää uusiutuvaa, paikallisesti

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 24-2 2014-03-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmän valintaopas

Lämmitysjärjestelmän valintaopas Lämmitysjärjestelmän valintaopas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Lämmönlähteen valintaan vaikuttavat tekijät... 3 Uudisrakentajan muistilista... 10 Saneeraajan muistilista... 11 Lämmitysjärjestelmät...

Lisätiedot

Helppo LÄMMITYSOPAS. Säästä sähköä, lämmitä oikein. helppo lämmitysopas SÄÄSTÄ SÄHKÖÄ, LÄMMITÄ OIKEIN 1

Helppo LÄMMITYSOPAS. Säästä sähköä, lämmitä oikein. helppo lämmitysopas SÄÄSTÄ SÄHKÖÄ, LÄMMITÄ OIKEIN 1 Helppo LÄMMITYSOPAS Säästä sähköä, lämmitä oikein helppo lämmitysopas SÄÄSTÄ SÄHKÖÄ, LÄMMITÄ OIKEIN 1 Sisällys 3 Suurin Lämmitys 4 4 4 5 SEURAAMALLA osa kodin energiasta kuluu LÄMMITYKSEEN. VEDÄ VILLASUKAT

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

SLPSUOMEN LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA OY

SLPSUOMEN LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA OY SLPSUOMEN LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA OY ************* LÄMPÖÄSSÄ ************* MAALÄMPÖPUMPUT ASENNUS-, KÄYTTÖÖNOTTO- JA HUOLTO-OHJEET V-MALLI SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ...3 TOIMINTASELOSTUS...4 KYTKENTÄKAAVIOITA...5

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1. SIVU 1/13 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.2012 LÄMPÖKUVAUS Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa aja: Kuvaajan yhteystiedot Insinööritoimisto Realtest, 00730

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2012 Energiatehokkuus Energianeuvotaprojekti Energiatehokkuuden parantaminen KIMU: Korjaa suunnitelmallisesti ja tehokkaasti Korjaustöillä

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Pentti Harju. Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö

Pentti Harju. Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Pentti Harju Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Sisällysluettelo 1. Säätöautomatiikka 1.1. Kiinteistöautomaation lyhyt historia 11 1.2. Instrumentoinnin kirjainkoodi 11 1.3. Säätöautomatiikka 13

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty. PALONIITTY OY SIVU 1/8 Ohjeet ja määräykset PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.fi PALONIITTY OY SIVU 2/8 JOHDANTO LÄMPÖKUVAUKSEEN Yleistä Rakennusten sisäpinnat eivät

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun hankinta Kun valitset ilmalämpöpumppua, harkitse valintakriteereitä. Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa se toiminnan kannalta

Lisätiedot