Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali"

Transkriptio

1 Viranomainen No 8/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 180 KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali puheenjohtaja Mika Männistö Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Riitta Sianoja Veli-Pekka Suni Heli Vanha-Rauvola MUUT SAAPUVILLA OLLEET Marko Pelttari, valtuuston puheenjohtaja Timo Lehtonen, valtuuston I varapuheenjohtaja Hannu Rantala, valtuuston II varapuheenjohtaja Jari Laaksonen, valtuuston III varapuheenjohtaja Seppo Saarinen, esittelijä Tarja Syvänen, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Laillinen ja päätösvaltainen, 137 ASIAT :t (sivut ) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOI- TUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Puheenjohtaja Mika Männistö Tarkastusaika Köyliö Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Tarja Syvänen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Maarit Markkula Riitta Sianoja Aika ja paikka Köyliön kunnanvirasto kello Virka-asema Allekirjoitus Todistaa pöytäkirjanpitäjä

2 Kunnanhallitus SISÄLTÖ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KUNNANJOHTAJA SEPPO SAARISEN VUOSILOMA LAUSUNTO YMPÄRISTÖTOIMEN VIRKA- JA TEHTÄVÄJÄRJESTELYISTÄ LAUSUNTO EHDOTUKSESTA PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTA- KUNNAN TALOUSARVIOKSI JA TOIMINTASUUNNITELMAKSI 2016 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKSI LAUSUNTO KOY KÖYLIÖN VUOKRA-ASUNNOT OY:N ANOMUKSESTA VOITOISTEN PARITALOJEN KÄYTTÖ- JA LUOVUTUSRAJOITUKSISTA VAPAUTTAMISEKSI SATAKIERTO OY:N OSAKKEIDEN MYYMINEN HUITTISTEN KAUPUNGILLE KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE KÖYLIÖN KUNNAN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN MYYNTI KYLÄYHDISTYKSILLE LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA KOSKIEN KUNTARAKENNELAIN MUUTTAMISTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA, VUODEN 2016 TALOUSARVIOSTA JA INVESTOINTIOHJELMASTA VUOTEEN ILMOITUSASIAT

3 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall 137 Kokouskutsu on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille hallintosäännön 7 :ssä määrätyllä tavalla. Kokouksesta on samalla tavoin annettu tieto valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kunnanjohtajalle. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen silloin, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kunnanjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Khall 138 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kokousten pöytäkirjat vuonna 2015 tarkastetaan kahden tehtävään valitun kunnanhallituksen jäsenen toimesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat kunnanhallituksen jäsenet Maarit Markkula ja Riitta Sianoja. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin ja tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Maarit Markkula ja Riitta Sianoja.

4 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJA SEPPO SAARISEN VUOSILOMA Khall 139 Kunnanjohtaja Seppo Saarinen pyytää saada pitää jäljellä olevat 11 lomapäivää pidettäväksi seuraavasti: pv pv pv yhteensä 11 pv Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Seppo Saariselle vuosilomaa 11 päivää pidettäväksi , ja Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. - Merkittiin, että kunnanjohtaja Seppo Saarinen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

5 Kunnanhallitus LAUSUNTO YMPÄRISTÖTOIMEN VIRKA- JA TEHTÄVÄJÄRJESTELYISTÄ Khall 140 Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto on pyytänyt Köyliön kunnan lausuntoa ympäristötoimiston virka- ja tehtäväjärjestelyistä viimeistään Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto hoitaa kolmen kunnan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtäviä sekä joitakin muita lakisääteisiä tehtäviä. Lisäksi ympäristötoimiston tehtäviin kuuluu viiden kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Rekrytoinnin vaikeuden, kustannustekijöiden sekä muiden toiminnan tehostamistoimenpiteiden johdosta on virkajärjestelyjen osalta suunnitteilla uusia virkajärjestelyjä. Liitteenä ympäristölautakunnan esitys tulevasta ympäristötoimiston virka- ja tehtäväjärjestelyistä. Liite nro 1. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Pertti Ollikka ( ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan suunnitelmaan ympäristötoimiston virka- ja tehtäväjärjestelyiksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 1.

6 Kunnanhallitus LAUSUNTO EHDOTUKSESTA PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVI- OKSI JA TOIMINTASUUNNITELMAKSI 2016 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKSI Khall 141 Talousarvioehdotus on laadittu palvelusuunnitelmassa laadittujen tehtävien hoitamiseksi käyttösuunnitelman mukaisesti. Kuntien maksuosuudet v talousarviossa noudattavat vuodelle 2015 laadittua talousarvion tasoa. Muutoksena aikaisempiin talousarvioehdotuksiin Köyliön aikaisemmat kustannukset on sisällytetty kuntaliitoksen myötä Säkylän kunnan menoihin. Ympäristötoimen kustannuksista 74,8 % koostuu palkkakustannuksista. Talousarvioehdotus 2016 verrattuna vuoteen 2015 on seuraava. - toimintatuotot pl: kuntien maksuosuudet (v ) - kokonaiskustannukset (v ) Talousarvioehdotuksen pääkohdat: Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen tuotot lakimuutoksista ja taantumasta johtuen on arvioitu pienemmiksi. Paikkatietojärjestelmän toimintojen muutoksen takia joudutaan varaamaan kkj-koordinaattijärjestelmän päivityksiin. Merkittävä maksutulojen kasvu ( ) on odotettavissa ympäristöterveydenhuollon maksu- ja myyntitulojen osalta valvontatehtävien lisääntymisen seurauksena. Menojen osalta vähennystä arvioidaan olevan Ympäristölautakunnan ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi sekä vuosien taloussuunnitelmaksi on liitteenä nro 2. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Pertti Ollikka ( ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan esitykseen vuoden 2016 talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi sekä vuosien taloussuunnitelmaksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 2.

7 Kunnanhallitus LAUSUNTO KOY KÖYLIÖN VUOKRA-ASUNNOT OY:N ANOMUKSESTA VOITOISTEN PARITALO- JEN KÄYTTÖ- JA LUOVUTUSRAJOITUKSISTA VAPAUTTAMISEKSI Khall 142 Koy Köyliön Vuokra-asunnot pyytää Köyliön kunnalta lupaa hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamista eräistä Koy Köyliön Vuokra-asunnot kiinteistöistä mahdollista myyntiä varten. Käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttaminen koskisi seuraavia kiinteistöjä: Tasanko R:no 1:179 sekä Sahala 1:180 Voitoisten kylässä osoitteessa Voitoistentie 487 sijaitsevat kaksi paritaloa. Kohteiden rakentamisvuosi on 1991 ja huoneistoala on yhteensä 275,00 m 2 ja sisältää neljä huoneistoa. Edellä mainitussa kohteessa olevien kiinteistöjen käyttöasteet ovat olleet pitkään huonot, eikä tulevaisuudessakaan ole odotettavissa käyttöasteiden parantumista. Keskimäärin käyttöasteet ovat olleet välisenä aikana 50 %. Koy Köyliön Vuokra-asunnot hallitus selvittää kiinteistöjen myyntimahdollisuuksia. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voi myöntää hakemuksesta vapautuksen ARA-vuokra-asuntoja koskevista rajoituksista. Vapauttamisen edellytyksenä on, että se edistää alueen asuntomarkkinoiden toimivuutta tai ehkäisee asuntojen vajaakäyttöä ja siitä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä tai siihen on jokin muu erityinen syy. Vapautus voidaan myöntää kaikista tai osasta rajoituksia ja sille voidaan asettaa ehtoja. Rajoituksista vapauttaminen edellyttää korkotukilainan takaisinmaksamista tai valtion on vapautettava lainaa koskevasta takausvastuusta. Tämä tulee ajankohtaiseksi vasta siinä vaiheessa, kun ja jos taloja ruvetaan myymään. Vapauttamispäätöstä harkittaessa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka hakija pyrkii turvaamaan asukkaiden aseman. Rajoituksista vapautumisen yhteydessä on mahdollista hakea akordia, joka vapauttaa velallisen maksamasta osaa jäljellä olevasta lainapääomasta valtiolle. Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Köyliön kunnanhallitus puoltaa Koy Köyliön Vuokra-asunnot hakemusta Voitoisissa sijaitsevien hakemuksessa mainittujen vuokratalojen vapauttamisesta käyttö- ja luovutusrajoituksista.

8 Kunnanhallitus Toimenpiteissä tulee kuitenkin huolehtia, ettei asukkaiden asema rajoitusten vapauttamisen jälkeisissä toimenpiteissä vaarannu. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. - Merkittiin, että Seppo Saarinen, Timo Lehtonen ja Riitta Sianoja eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon.

9 Kunnanhallitus SATAKIERTO OY:N OSAKKEIDEN MYYMINEN HUITTISTEN KAUPUNGILLE Khall 143 Satakierto Oy:n ja Loimi-Häme Oy:n yhdistymiseen liittyy osana Satakierto Oy:n osakekauppa Köyliön kunnan ja Huittisten kaupungin välillä. Tavoitteena on saada Satakierto Oy:n omistajina olevien kuntien osakeomistus vastaamaan Satakierto Oy:n ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhdistymissopimuksen mukaista osakeomistusta. Osakeomistus tasataan siten, että se vastaa yhtiön omistavien kuntien (Eura, Huittinen, Köyliö, Säkylä) asukaslukuja. Osakekaupat tehdään ennen lopullista sulautumista. Köyliön kunta omistaa tällä hetkellä kpl Satakierto Oy:n osaketta. Edellä olevan perusteella Köyliön kunta myy omistamistaan Satakierto Oy:n osakkeista kpl Huittisten kaupungille. Kauppahinta on euroa. Kauppa on ehdollinen ja tulee voimaan mikäli Satakierto Oy:n ja Loimi- Hämeen Jätehuolto Oy:n välinen sulautuminen toteutuu. Kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä nro 3. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myydä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin Köyliön kunnan omistamista Satakierto Oy:n osakkeista kpl Huittisten kaupungille euron kauppahinnalla. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 3.

10 Kunnanhallitus KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE Khall 144 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanhallitukselle esitetään vähintään kahden kuukauden välein selvitys talousarvion toteutumisesta sekä kunnan rahoitus- ja maksuvalmiustilanteesta. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen, ja riittääkö tulorahoitusta rahastointiin ja investointivarauksiin. Toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos ovat tuloslaskelman välituloksia. Toimintakate kertoo, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla ( euroa heinäkuun lopussa). Vuosikate on kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, joka ei sisällä satunnaisia tuottoja ja kuluja ( euroa heinäkuun lopussa). Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen, joka euron poistojen jälkeen on euroa positiivinen heinäkuun lopussa. Tuloslaskelma ja talousarvion toteutumavertailu on esityslistan liitteenä nro 4. Ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on 38,4 %, toimintakulujen 56,4 % ja toimintakatteen 58,3 %. Verotulojen toteutuma on 58,7 % ja valtionosuuksien 60,3 %. Tasaisen toiminnan mukainen talousarvion toteutumaprosentti heinäkuun lopussa olisi 58. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee kunnan taloudellisen tilanteen tietoonsa saatetuksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 4.

11 Kunnanhallitus KÖYLIÖN KUNNAN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN MYYNTI KYLÄYHDISTYKSILLE Khall 145 Köyliön ja Säkylän valtuustojen hyväksymän yhdistymissopimuksen kohdassa 4.4 todetaan: Kunnan omistuksessa ja ylläpidossa säilytetään vain kunnan palvelutuotannon kannalta tärkeät rakennukset. Tämän vuoksi on kunnan ja kyläyhdistysten kesken neuvoteltu kevään aikana asiasta useaan otteeseen. Asiasta on keskusteltu myös kunnanhallituksen kokouksissa 1.6. ja Ostotarjouksen ovat jättäneet seuraavat yhdistykset: Kepolan kyläyhdistys ry koskien ns. Linturin kiinteistöä Vuorenmaan kyläyhdistys ry koskien ns. Kylätaloa Yttilän kyläyhdistys ry koskien Museokoulua Tuiskulan kyläyhdistys ry koskien Rauhala -nimistä kiinteistöä Voitoisten kyläyhdistys ry on lisäksi ilmoittanut, että sillä ei ole taloudellisia edellytyksiä Voitoisten koulun ostamiseen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee saadut tarjoukset tietoonsa ja päättää: 1) esittää eri kiinteistöjä koskevat alimmat myyntihinnat kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi 2) esittää, että kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään lopulliset kauppakirjat 3) esittää, että Voitoisten koulu asetetaan vapaasti myyntiin Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esittämät alimmat myyntihinnat: Linturin kiinteistö euroa, Vuorenmaan Kylätalo euroa ja Yttilän Museokoulu euroa. Voitoisten koulu päätettiin esittää vapaaseen myyntiin, siten että kunnalla on oikeus hylätä tai hyväksyä tarjous. Rauhalan kiinteistön osalta päätettiin jatkaa neuvotteluja. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA KOSKIEN KUNTARAKENNE- LAIN MUUTTAMISTA Khall 146 Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntarakennelain muuttamisesta. Lausuntoa pyydetään jakelussa mainituilta ministeriöiltä, viime vuosina kuntien yhdistymisissä mukana olleilta tai yhdistymässä olevilta kunnilta ja kaupungeilta, Suomen Kuntaliitolta sekä kunta-alan pääsopijajärjestöiltä. Esityksen mukaan kuntarakennelaista kumottaisiin kuntauudistuksen toteuttamiseen liittyvät säännökset muun muassa kuntien velvollisuudesta selvittää yhdistymistä, selvitysvelvollisuuden edellytyksistä sekä selvitysten määräajoista. Kuntien yhdistymisen taloudellista tukea koskeviin säännöksiin tehtäisiin edellä mainittujen säännösten kumoamisesta johtuvia muutoksia. Lisäksi kumottaisiin säännös kuntajaon muutoksissa sovellettavasta henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta. Esitys perustuu pääministeri Sipilän hallitusohjelman linjauksiin. Lausuntojen määräaika on poikkeuksellisen lyhyt sen vuoksi, että lakimuutokset on tarkoitus saada voimaan vielä kuluvan vuoden aikana. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään sähköpostitse osoitteella Lisätietoja antaa tarvittaessa lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, puh (02) , sähköposti Viiden vuoden irtisanomissuoja poistuisi vuonna 2017 voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä. Vuonna 2016 voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä yhdistyvät kunnat voisivat sopia yhdistymissopimuksen muuttamisesta siten, että irtisanomissuojasäännöstä ei sovelleta. Liitteenä nro 5 luonnos kuntarakennelain muuttamisesta sekä yhteistyötoimikunnan kokouksessaan antama asiaan liittyvä kannanotto. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää mahdollisesti annettavasta lausunnosta. Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan, että Köyliön kunnalla ei ole huomautettavaa lakiesitykseen. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 5.

13 Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Khall 147 Kuntalain 51 :n mukaan määräykset otto-oikeudesta viranhaltijoiden siirretyn ratkaisuvallan nojalla tekemiin päätöksiin ovat samansisältöiset kuin hallintokuntienkin tekemiin päätöksiin. Hallintosäännön 20 :n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta saman säännön 27 :ssä mainittuja kunnanjohtajan, osastopäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita, kuten vuosilomat, eräät virka- ja työvapaat, virkamatkamääräykset, lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöt sekä varallaolot, koulutukset, oman auton käyttöoikeudet ja virkapuhelinetuudet. Viranhaltijapäätösten ilmoitusvelvollisuus koskee kunnanjohtajaa, Lallin koulun rehtoria, palkka-asiamiestä (palkkasihteeri), perusturvajohtajaa ja teknistä johtajaa siltä osin kuin heille on kunnan johtosäännöissä annettu ratkaisuvaltaa. Kunnanhallitukselle esitellään seuraavat viranhaltijapäätökset: Kunnanjohtaja 1/22 Tilapäislainan ottaminen/kuntarahoitus Oyj 1/23 Köyliön historia II -kirjan luovuttaminen Perusturvajohtaja 1/35 Eron myöntäminen sosiaaliohjaajan virasta/ Johanna Levola 1/37 Henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen ajalle Palkka-asiamies (palkkasihteeri) 1/4 5 :t Vuosisidonnaisten lisien myöntäminen Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa viranhaltijoiden tekemät päätökset sekä päättää, etteivät tehdyt päätökset anna aihetta kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttämiseen ja asioiden siirtämiseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätökset todetaan näin ollen täytäntöönpanokelpoisiksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

14 Kunnanhallitus MUUT ASIAT 1. LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA, VUODEN 2016 TALOUSARVIOSTA JA INVESTOINTIOHJELMASTA VUO- TEEN käsitellään erillisenä asiana sivulla 193

15 Kunnanhallitus LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMASTA, VUODEN 2016 TALOUSARVIOSTA JA INVESTOINTIOHJELMASTA VUOTEEN 2020 Khall 148 Satakunnan sairaanhoitopiiri pyytää päivätyllä kirjeellään jäsenkuntiensa lausuntoa sairaanhoitopiirin luonnoksista toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vv ja vuoden 2016 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen Asiakirjat löytyvät osoitteesta: -> Tietoa meistä ->Tilastot ja raportit -> Toiminta- ja taloussuunnitelma. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 :n mukaan talousarviota valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Sairaanhoitopiirin vuoden 2016 talousarvioluonnoksessa käyttötalouden muutos on tavoitteen mukaisesti -1 % verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Uusina toimintoina vuoden 2016 talousarvioehdotukseen sisältyvät - ensihoitopalveluihin Euraan vaativan hoitotason sairaankuljetusyksikkö lukien - Lasten- ja naistentalon käyttö vuositasolla edellyttää lisäresurssia (poistot ja kiinteistön ylläpito) vuoteen 2015 verrattuna - Harjavaltaan sosiaalipalvelujen asumisyksikkö, joka aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa Supistettavat toiminnot Satakunnan keskussairaalassa lukien: - sisätautiosasto 3 (15 sairaansijaa poistuu) käytöstä ja sairaansijat sijoitetaan muille osastoille - 1 leikkaussali vuositasolla jää reserviksi - 1 tehohoitopaikka poistuu (jää 7 ss) Lisäksi talousarvio 2016 sisältää suuren määrän muita toiminnallisia muutoksia, joiden yhteinen resursseja pienentävä vaikutus on n. 59 vuosityöpanosta. Palvelumaksut: Jäsenkunnille sairaanhoidon palvelumaksukasvu v talousarvioon verrattuna on + 0,8 %. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat vuoden 2015 mukaiset, kuitenkin niin, että sairaanhoitopiirin arvojen (hyvä hoito ja palvelu) mukaisesti uusina tavoitteina ovat mukana:

16 Kunnanhallitus erikoisalat käsittelevät saapuvat lähetteet 5 vuorokauden (ei lakisääteisen 21 vuorokauden) kuluessa - eräiden kiireettömien leikkaustoimenpiteiden (proteesileikkausten) luvataan toteutuvan vuonna 2016, ei 6 kk:n, vaan jo 4 kk:n kuluessa (operatiivisen hoidon vastuualueen tavoite) - asiakasraadit otetaan käyttöön sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen toimialueilla vuonna 2016 ja asiakastyytyväisyyskyselyt ovat käyttövalmiita mennessä Toiminnan organisointi: - Toiminnan johtamista ja henkilökunnan sitouttamista muutoksiin toteutetaan suorittamalla lähtien sairaanhoidon organisaatiouudistus. Viiden toimialueen sijaan on yksi toimialue, jota johtaa johtajaylilääkäri alaisenaan työparina toimialueylihoitaja. Riskit: Vuoden 2016 talousarvion riskit keskittyvät erityisesti sen sisältämien useiden muutoshankkeiden toteuttamiseen ja palkkausmäärärahojen (taso ) sekä ostopalvelumäärärahojen riittävyyteen. Ehdotuksen alijäämäisyys: Ehdotus on sairaanhoitopiirin/liikelaitoksen osalta enintään 1,0 Me alijäämäinen. Investointiohjelma vuoteen 2020: Investointiohjelmasta sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on antanut ohjeena, että perusteena ja tavoitteena on varmistaa Satakunnan keskussairaala 2020 suunnitelman mukaisen päivystys- ja opetussairaalan toteutus niin, että keskussairaalan sairaansijamäärä on enintään 350. Näistä enintään 100 sairaansijaa on psykiatrialla. Uusilla vaikuttavilla toimintatavoilla ja tuottavuushyödyillä voidaan kattaa aiheutuvat investointikustannukset. Satakunnan keskussairaalan Lasten- ja naistentalon rakennuksen poistoaika on lukien 30 vuotta tasapoistoin. Lähivuosien merkittävimmät rakennushankkeet Satakunnan sairaanhoitopiirissä ovat - apteekkirakennus, obduktio ja tekniset toiminnot - yhteispäivystysalueen uudisrakennus - kuntoutuksen uudisrakennus - psykiatrian uudisrakennus - osastojen peruskorjaukset Valmistelu ja lisätiedot: perusturvajohtaja Ritva Vainio p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee suunnitelman tiedokseen ja korostaa omistajakuntien taloudellisen tilanteen huomioimista. Inves-

17 Kunnanhallitus tointiohjelma näyttää myös raskaalta tilanteessa, jossa sote-uudistuksen eteneminen on vielä epäselvä. Puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta, voidaanko tämä asia ottaa käsiteltäväksi ja kunnanhallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 149 Kunnanhallitukselle esitellään seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Suomen Kuntaliitto - yleiskirje 12/2015, , kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2014 nettokuluista - yleiskirje 13/2015, , veronpalautusten ulosmittaus 2. Valtiovarainministeriön asettamispäätös , sähköisen viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelukokonaisuus 3. Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - kirje , jäsenten nimeämispyyntö Satakunnan ELYkeskuksen neuvottelukuntaan - Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2015 Köyliön työttömyysaste heinäkuussa 7,6 % työttömät työnhakijat yhteensä 96, naisia 39, miehiä 57 avoimia työpaikkoja 4 4. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sähköposti , lausuntopyyntö reittiliikennelupahakemuksen uudesta luvasta 5. Aluehallintoviraston päätös , perustoimeentulotukeen maksetun valtionosuusennakon tarkistaminen 6. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - yhtymähallituksen kokouksen esityslista - otteet yhtymähallituksen kokouksesta, 153 ; toiminnan ja talouden raportti 1 6 kk/2015 sekä kumppanuusneuvotteluiden toteutumaraportti ajalta 1 5 kk 2015 sekä 154 ; toiminnan ja talouden raportti 1 7 kk/ Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa nettisivulta 8. Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksen esityslista 9. BDO Audiator Oy:n tiedote , neuvottelu lakisääteisten tilintarkastuspalvelujen hinnan tarkistamiseksi 10. Ote Eurajoen kunnan sosiaalilautakunnan kokouksen pöytäkirjasta ; ohjaus- ja valvontakäynti/kaunummen Koti

19 Kunnanhallitus Köyliön kunnan tiedote , kunta hyväksyy koko määräalan Mikkola luovuttamisen Maarit Markkulalle 12. Säkylän kunta - Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokouksen pöytäkirjajäljennös - ote yhteistoimikunnan kokouksen pöytäkirjasta ; yhteistoimikunnan asema liitoksen käytännön toteuttamisessa ja alkaen - yhdistymishallituksen kokouksen pöytäkirjajäljennös 13. Kiinteistönluovutusilmoituksia 5 kpl Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 1/2014

Viranomainen No 1/2014 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.1.2014 kello 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00 Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 43 KOKOUSAIKA 18.9.2013 klo 18.00 20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 kello 19.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 158 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 282 159 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 1.6.2015 klo 18.15 20.15 Isonkyrön

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot