Viranomainen No 9/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen No 9/2013"

Transkriptio

1 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali puheenjohtaja Mika Männistö Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Riitta Sianoja Heli Vanha-Rauvola MUUT SAAPUVILLA OLLEET Veli-Pekka Suni, valtuuston puheenjohtaja Hannu Rantala, valtuuston II varapuheenjohtaja Jari Laaksonen, valtuuston III varapuheenjohtaja Seppo Saarinen, esittelijä Reijo Siltala, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Laillinen ja päätösvaltainen, 178 ASIAT :t (sivut ) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOI- TUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Mika Männistö Tarkastusaika Köyliö Allekirjoitukset Reijo Siltala PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY Aika ja paikka Maarit Markkula Riitta Sianoja YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Köyliön kunnanvirasto kello 9 15 Virka-asema Allekirjoitus Todistaa pöytäkirjanpitäjä

2 Kunnanhallitus SISÄLTÖ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KÖYLIÖN KEPOLAN KYLÄSSÄ SIJAITSEVAN MÄÄRÄALAN KIINTEISTÖSTÄ SOINTU- LANMETSÄ 1: 651 MYYMINEN PÄIVI JA TONI RANTA-PERELLE LÄNSI-SUOMEN KORKEAKOULUYHDISTYS RY:N PURKAMINEN ERON MYÖNTÄMINEN JOHANNA PERKOLA-TUPALALLE KUNNALLISISTA LUOT- TAMUSTOIMISTA LUVAN MYÖNTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI TÄYTETTYJEN SOSIAALITYÖNTE- KIJÄN JA VANHUSTYÖN OHJAAJAN VIRKOJEN TÄYTTÄMISEEN VAKINAISESTI LUVAN MYÖNTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI TÄYTETYN RAVITSEMISTYÖN- TEKIJÄN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN VAKINAISESTI LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOESITYKSESTÄ VUOSILLE LAUSUNTO EHDOTUKSESTA PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOKSI JA TOIMINTASUUNNITELMAKSI 2014 SEKÄ TALOUSSUUNNITEL- MAKSI TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS ; KUNNANHALLITUKSEN TEHTÄVÄALUEET KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE KYSELY KUNTALAIN KOKONAISUUDISTUKSESTA KUNTALIITOSSELVITYKSEN TEKEMINEN HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN MUUT ASIAT ILMOITUSASIAT

3 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall 178 Kokouskutsu on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille hallintosäännön 7 :ssä määrätyllä tavalla. Kokouksesta on samalla tavoin annettu tieto valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kunnanjohtajalle. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen silloin, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kunnanjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Khall 179 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kokousten pöytäkirjat vuonna 2013 tarkastetaan kahden tehtävään valitun kunnanhallituksen jäsenen toimesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat kunnanhallituksen jäsenet Maarit Markkula ja Riitta Sianoja. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin ja tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Maarit Markkula ja Riitta Sianoja.

4 Kunnanhallitus KÖYLIÖN KEPOLAN KYLÄSSÄ SIJAITSEVAN MÄÄRÄALAN KIINTEISTÖSTÄ SOINTULANMETSÄ 1: 651 MYYMINEN PÄIVI JA TONI RANTA-PERELLE Khall 180 Elokuun 28. päivä 2013 allekirjoitetulla kauppakirjalla on Päivi ja Toni Ranta-Perelle myyty 4 965,00 euron kauppahinnasta Köyliön Kepolan kylässä sijaitseva noin m 2 :n kokoinen määräala kiinteistöstä Sointulanmetsä 1:651 (kiinteistötunnus ). Määräala käsittää kaksi Kepolan asemakaava-alueella sijaitsevaa asemakaavan mukaista, vierekkäistä tonttia korttelista 56. Ostajat huolehtivat kustannuksellaan määräalan erottamisesta. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n 2.2. kohdan mukaisesti kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden (maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet) myynnistä talousarvion mukaisten perusteiden tai valtuuston erikseen hyväksymien perusteiden mukaisesti. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n 2.2. kohdassa määritellyin valtuuksin hyväksyä edellä mainitun kaupan ja siitä allekirjoitetun kauppakirjan. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus LÄNSI-SUOMEN KORKEAKOULUYHDISTYS RY:N PURKAMINEN Khall 181 Länsi-Suomen Korkeakouluyhdistys ry on perustettu 1964 edistämään elinikäistä oppimista ja koulutuksellista tasa-arvoa Länsi-Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on ylläpitänyt Länsi-Suomen kesäyliopistoa. Korkeakouluyhdistyksen jäsenkuntina on satakuntalaisia kuntia ja muutamia henkilöjäseniä. Korkeakouluyhdistyksen aloitteesta pidetyssä yhdistyksen ja Porin ja Rauman kaupunginjohtajien välisessä neuvottelussa päädyttiin siihen, että kaupunginjohtajat esittävät kaupunginhallituksille hyväksyttäväksi periaatepäätöstä yhdistyksen purkamiseksi ja sitä koskevan esityksen tekemistä muille jäsenkunnille. Rauman kaupunginhallitus on (417 ) esittänyt seuraavaa Länsi-Suomen Korkeakouluyhdistys ry:n jäsenkunnille: - Länsi-Suomen kesäyliopistoa ylläpitävä Länsi-Suomen Korkeakouluyhdistys ry puretaan alkaen toiminnallisista ja taloudellisista syistä; - Länsi-Suomen kesäyliopiston Porin toimipisteessä oleva vakinainen henkilöstö siirtyy alkaen ns. vanhoina työntekijöinä Porin kaupungin palvelukseen ja Rauman toimipisteessä oleva vakinainen henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä Rauman kaupungin palvelukseen; sekä - Kesäyliopiston toiminta siirtyy Porissa osaksi Porin kansalaisopiston toimintaa ja Raumalla osaksi Rauman kansalaisopiston toimintaa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Länsi-Suomen korkeakouluyhdistys ry:n purkamisen alkaen Rauman kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN JOHANNA PERKOLA-TUPALALLE KUNNALLISISTA LUOTTAMUSTOIMIS- TA Khall 182 Johanna Perkola-Tupala on kunnalle saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton johdosta. Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Valtuusto on valinnut Johanna Perkola-Tupalan perusturvalautakuntaan Riitta Sianojan henkilökohtaiseksi varajäseneksi sekä sivistyslautakuntaan Anna-Maija Kotirannan henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimikaudeksi Lisäksi kunnanhallitus on valinnut Johanna Perkola-Tupalan Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin Katriina Kohon henkilökohtaiseksi varaedustajaksi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Johanna Perkola-Tupalalle eron perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävistä paikkakunnalta muuton johdosta. Samalla kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Johanna Perkola-Tupalan tilalle perusturvalautakuntaan sekä sivistyslautakuntaan varajäsenet vuoden 2014 päättyväksi toimikaudeksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää valita Johanna Perkola-Tupalan tilalle Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin varaedustajan vuodeksi Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin Katriina Kohon henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Riitta Sianojan.

7 Kunnanhallitus LUVAN MYÖNTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI TÄYTETTYJEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN JA VAN- HUSTYÖN OHJAAJAN VIRKOJEN TÄYTTÄMISEEN VAKINAISESTI Khall 183 Perusturvajohtaja Ritva Vainiolta on tullut kunnanhallitukselle kirje, joka koskee määräaikaisesti täytettyjen sosiaalityöntekijän ja vanhustyön ohjaajan virkojen haettavaksi julistamista ja täyttämistä vakinaisesti. Liite n:o 1. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää perusturvajohtaja Ritva Vainiolle luvan virkojen vakinaiseen täyttämiseen anomuksen mukaisesti seuraavasti: - sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttäminen toistaiseksi lukien - vanhustyön ohjaajan viran vakinainen täyttäminen toistaiseksi lukien Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite n:o 1.

8 Kunnanhallitus LUVAN MYÖNTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI TÄYTETYN RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN VAKINAISESTI Khall 184 Perusturvajohtaja Ritva Vainiolta on tullut kunnanhallitukselle kirje, joka koskee määräaikaisesti täytetyn ravitsemistyöntekijän toimen haettavaksi julistamista ja täyttämistä vakinaisesti. Liite n:o 2. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää perusturvajohtaja Ritva Vainiolle luvan ravitsemistyöntekijän toimen vakinaiseen täyttämiseen toistaiseksi alkaen. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOESITYKSESTÄ VUOSILLE Khall 185 Pelastuslain (379/2011) 27 :n mukaan alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista pelastuslaissa säädetyistä tehtävistä. Satakunnassa päätöksen palvelutasosta tekee kuntien edustajista koottu johtokunta, joka pyytää kunnilta lausuntoa Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutasoesityksestä vuosille Lausunto on pyydetty mennessä. Palvelutasoesityksen keskeisiä lähtökohtia on aiemman palvelutason ylläpito edelleen ja kuntatalouden tiukkuus. Esityksessä on pyritty tiiviiseen, kattavaan ja konkreettiseen esitysmuotoon. Lähtökohtana on oletettu, ettei toimintaympäristössä tapahdu Satakunnan alueella oleellisia muutoksia suunnittelukauden aikana huolimatta väestön ikääntymistä sekä väestön vähenemisestä. Toiminnan painopisteitä ovat oman toiminnan ja maakunnan pelastusturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen. Keskeisenä tavoitteena on mm. ennaltaehkäisevä toiminta, organisaation koulutuksen ja toiminnan kehittäminen sekä yhteistyö kuntien kanssa. Palvelutasopäätös on kattava kokonaisuus Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnasta. Toiminnan tärkeys huomioiden toiminnalle tulee järjestää riittävät edellytykset. Tärkeää kunnan ja kansalaisten kannalta on saada tarvittava palvelu eri tilanteissa. Toiminnan suunnittelussa tulee kuitenkin aina huomioida, että kehittäminen tapahtuu harkitusti. Suunnittelua tulee aina tarkastella toiminnankehittämisen lisäksi myös taloudelliselta kannalta. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Pertti Ollikka ( ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus LAUSUNTO EHDOTUKSESTA PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVI- OKSI JA TOIMINTASUUNNITELMAKSI 2014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKSI Khall 186 Talousarvioehdotus on laadittu palvelusuunnitelmassa laadittujen tehtävien hoitamiseksi käyttösuunnitelman mukaisesti. Ympäristötoimen kustannuksista 74,5 % (76,3 % vuonna 2013) koostuu palkkakustannuksista. Palkkakehityksen muutokseksi on arvioitu +2 % vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa. Köyliön kunnan osuuteen ympäristötoimen hallinnon sekä rakennusvalvonnan osalta tapahtuu pienoista kohoamista nettokustannuksissa. Tämä johtuu osaltaan lupamaksuista saatavan tulon säilymisestä nykytasolla rakennusvalvonnan osalta. Ympäristöterveydenhuollon osalta tapahtuu kustannuksissa olennainen kustannusten väheneminen johtuen pääosin eläinlääkärien määrän vähentymisestä neljästä kolmeen. Maksuosuuksia on kuitenkin vaikea arvioida kuntien kesken eläinlääkärien asiakasmäärien jakaantumisen osalta. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan esitys talousarviossa laskee Köyliön kustannuksia n. 13 % vuoteen 2013 verrattuna. Ympäristölautakunnan ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi sekä vuosien taloussuunnitelmaksi on liitteenä n:o 3. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Pertti Ollikka ( ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan esitykseen vuoden 2014 talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi sekä vuosien taloussuunnitelmaksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite n:o 2.

11 Kunnanhallitus TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS ; KUNNANHAL- LITUKSEN TEHTÄVÄALUEET Khall 187 Kunnanhallitus antoi hallintokunnille valmisteluohjeet vuoden 2014 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa varten. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio ja suunnitelma ovat valtuuston toiminnan ja talouden keskeisiä ohjausvälineitä. Muut toimielimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaansa omilla käyttösuunnitelmillaan. Kuntalaissa korostuvat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden seuranta. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa tavoitteet ovat sitovia kuten määrärahat ja tuloarviot. Hallintokuntien on tehtävä esitys tehtäväalueiden toiminnallisiksi tavoitteiksi, jotka esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteet asetetaan määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteina sen mukaan, mitä eri tehtävissä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi ja mahdolliseksi käyttää. Tavoitteet johdetaan tehtäväalueen toimintaajatuksesta ja asetetaan tunnuslukuina, jos mahdollista. Tavoitteet voidaan asettaa myös sanallisesti. Talousarvio ja suunnitelma valmistellaan valtuuston hyväksymän talousarvioasetelman sekä kirjanpidon tilikartan mukaan. Talousosuus laaditaan kustannuspaikoilla tilitasolla ja toiminnalliset tavoitteet asetetaan tehtäväaluetasolla. Euromäärät esitetään lähimpään 100 euroon pyöristettyinä. Valmisteluohjeisiin sisältyvä tuloslaskelmakehys 2014 on jaettu hallintokuntakohtaiseen talousarviokehykseen ulkoisten toimintatuottojen ja - kulujen osalta. Kehyksessä on huomioitu valtuuston hyväksymässä Köyliön kunnan talouden vakauttamisohjelmassa hallintokunnittain asetetut käyttötalouden säästötavoitteet. Kunnanhallituksen tehtäväalueille ja lopetetun maaseutu- ja elinkeinolautakunnan yhdistäminen omana tehtäväalueena kunnanhallituksen alaisuuteen (keskushallinto, kehittäminen, maaseutu- ja elinkeinotoimi) annettu talousarviokehys ja talousarvioehdotus v on seuraava:

12 Kunnanhallitus TA-kehys TAE Muutos TP 2012 TA euroa % Toimintatuotot ,2 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,8 Toimintakulukehyksessä vuoden 2014 palkat on laskettu 2,5 %:n korotusvarauksella toukokuun 2013 palkkoihin. Ehdotus kunnanhallituksen tehtäväalueiden toiminnallisiksi tavoitteiksi on esityslistan liitteenä n:o 4. Ehdotus talousarvioksi 2014 ja taloussuunnitelmaksi kunnanhallituksen tehtäväalueiden käyttötalouden (ulkoinen) osalta on esityslistan liitteenä n:o 5. Kunnanhallituksen tehtäväalueiden (keskushallinto, kehittäminen ja maatalous- ja elinkeinotoimi) talousarvioehdotuksessa v (ulkoinen) toimintatuotot ovat euroa eli alittavat annetun kehyksen eurolla. Toimintakulut ovat euroa ja toimintakate euroa. Talousarvioehdotus v alittaa toimintakulujen osalta valmisteluohjeisiin sisältyvän kehyksen eurolla ja toimintakate alittaa kehyksen eurolla. Vuoden 2013 talousarvioon verrattuna toimintakuluissa on vähennystä euroa eli 2,5 %. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä tehtäväalueidensa (keskushallinto, kehittäminen, maaseutu- ja elinkeinotoimi) osalta ehdotukset valtuuston asettamiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi sekä laaditun talousarvioehdotuksen 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ulkoisen käyttötalouden osalta. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liitteet n:ot 3 ja 4.

13 Kunnanhallitus KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE Khall 188 Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanhallitukselle esitetään vähintään kahden kuukauden välein selvitys talousarvion toteutumisesta sekä kunnan rahoitus- ja maksuvalmiustilanteesta. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen, ja riittääkö tulorahoitusta rahastointiin ja investointivarauksiin. Toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos ovat tuloslaskelman välituloksia. Toimintakate kertoo, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla ( euroa heinäkuun lopussa). Vuosikate on kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, joka ei sisällä satunnaisia tuottoja ja kuluja ( euroa heinäkuun lopussa). Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen, joka euron poistojen jälkeen on ,00 euroa positiivinen heinäkuun lopussa. Tuloslaskelma ja talousarvion toteutumavertailu on esityslistan liitteenä n:o 6. Ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on 43,1 %, toimintakulujen 57,4 % ja toimintakatteen 58,8 %. Verotulojen toteutuma on 61,1 % ja valtionosuuksien 56,1 %. Tasaisen toiminnan mukainen talousarvion toteutumaprosentti heinäkuun lopussa olisi 58. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee kunnan taloudellisen tilanteen tietoonsa saatetuksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite n:o 5.

14 Kunnanhallitus KYSELY KUNTALAIN KOKONAISUUDISTUKSESTA Khall 189 Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallitusohjelman mukaan kuntarakenneuudistus muodostaa perustankuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö asetti kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelua varten toimikaudeksi parlamentaarisen seurantaryhmän, työvaliokunnan ja neljä valmistelujaostoa, jotka ovat demokratiajaosto, toimielimet ja johtaminen jaosto, talousjaosto sekä kunnat ja markkinat jaosto. Tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon muun muassa uusista kuntahallinnon rakenteista sekä kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä johtuvat muutokset. Kuntalain tulee edelleen olla kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Uudistuksella pyritään vähentämään erityislainsäädännön tarvetta. Tarkoituksen on, että hallituksen esitys uudeksi kuntalaiksi annettaisiin syksyllä 2014 ja uusi kuntalaki tulisi voimaan vuoden 2015 alussa. Valmistelutyö sovitetaan yhteen eri sektoreilla käynnissä olevien lainsäädäntöhankkeiden kanssa. Valtiovarainministeriö on tehnyt kyselyn kunnille, jolla kartoitetaan kuntien näkemyksiä kuntalain uudistamisesta. Tuloksia tullaan hyödyntämään lainsäädännön jatkovalmistelussa. Valtiovarainministeriö on pyytänyt kuntia vastaamaan sähköiseen kyselyyn mennessä. Esityslistan liitteenä n:o 7 on valtiovarainministeriön kyselylomake vastauksineen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevat vastaukset valtiovarainministeriön kyselyyn kuntalain kokonaisuudistuksesta. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite n:o 6.

15 Kunnanhallitus KUNTALIITOSSELVITYKSEN TEKEMINEN Khall 190 Köyliön kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan esittää Huittisten kaupungille ja Säkylän kunnalle yhteisen kuntaliitosselvityksen tekemistä. Vastauksia pyydettiin mennessä. Valtuusto hyväksyi myös samassa kokouksessa ponsiesityksen, jonka mukaan riittävän vahvan ja elinvoimaisen yli asukkaan uuden kunnan syntymiseksi alueellemme tulisi vielä selvittää Kokemäen ja Euran halukkuus tulla mukaan selvitykseen. Eduskunnan hyväksymän kuntarakennelain mukaan kuntien on tämän vuoden marraskuun loppuun mennessä ilmoitettava ministeriölle keiden kanssa se on valmis tekemään kuntaliitosselvityksen. Esityslistan liitteenä n:o 8 ovat Euran, Huittisten, Kokemäen ja Säkylän vastaukset Köyliön kunnan esitykseen. Lisäksi liitteenä n:o 9 on valtiovarainministeriön kirje kuntarakennelain etenemisestä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee vastaukset tiedokseen ja päättää toimittaa ne myös tiedoksi kunnanvaltuustolle. Kunnanhallitus käy myös jatkovalmistelua ohjaavaa keskustelua. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 191 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen (otto-oikeus). Asia on otettava kunnanhallituksen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä eli 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen myös lautakunnan alaisen viranomaisen asian. Hallintosäännön 19 :n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti. Hallintosäännön 20 :n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Muilta osin kunnanhallitus määrää, miten ilmoitus on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa: - lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita tai asioita, jotka lain mukaan kuuluvat tietyn viranomaisen ratkaistavaksi eikä - yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita Kunnanhallitukselle esitellään seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat: 1. Perusturvalautakunta Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa hallintokuntien tekemät päätökset sekä päättää, etteivät tehdyt päätökset anna aihetta kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttämiseen ja asioiden siirtämiseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätökset todetaan näin ollen täytäntöönpanokelpoisiksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

17 Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Khall 192 Kuntalain 51 :n määräykset otto-oikeudesta viranhaltijoiden siirretyn ratkaisuvallan nojalla tekemiin päätöksiin ovat samansisältöiset kuin hallintokuntienkin tekemiin päätöksiin. Hallintosäännön 20 :n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta saman säännön 27 :ssä mainittuja kunnanjohtajan, osastopäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita, kuten vuosilomat, eräät virka- ja työvapaat, virkamatkamääräykset, lisä- yli-, lauantai- ja sunnuntaityöt sekä varallaolot, koulutukset, oman auton käyttöoikeudet ja virkapuhelinetuudet. Viranhaltijapäätösten ilmoitusvelvollisuus koskee kunnanjohtajaa, hallintojohtajaa, palkka-asiamiestä (palkkasihteeri), perusturvajohtajaa ja teknistä johtajaa siltä osin kuin heille on kunnan johtosäännöissä annettu ratkaisuvaltaa. Kunnanhallitukselle esitellään seuraavat viranhaltijapäätökset: Kunnanjohtaja 1/31 Lyhytaikaisen lainan ottaminen/kuntarahoitus Oyj 1/32-35 :t Merkkipäivien huomioiminen, palvelussuhteen päättymisen huomioiminen Palkka-asiamies (palkkasihteeri) 1/13 14 :t Työkokemuslisien myöntäminen 1/15 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa viranhaltijoiden tekemät päätökset sekä päättää, etteivät tehdyt päätökset anna aihetta kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttämiseen ja asioiden siirtämiseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätökset todetaan näin ollen täytäntöönpanokelpoisiksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus MUUT ASIAT

19 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 193 Kunnanhallitukselle esitellään seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Valtiovarainministeriön päätös , kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentäminen perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta vuodelle 2013 ja kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisääminen määrärahasiirron johdosta vuodelle Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje , valtionavustukset yleisten kirjastojen erityistehtäviin ja toiminnan kehittämiseen 3. Aluehallintovirasto - kirje , lukuvuotta koskevien opetustoimen yhteystietojen päivittäminen - päätös , Pertti Virran hallintokantelu 4. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2013 Köyliön työttömyysaste heinäkuussa 7,6 % työttömät työnhakijat heinäkuussa 98, naisia 39, miehiä 59 avoimia työpaikkoja heinäkuussa 2 5. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen esityslista ja pöytäkirjanote; sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti 6. Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen esityslista 7. Satakuntaliiton maakuntahallituksen esityslista on nettisivulla Satakuntaliitto.fi/http://satakunta.tweb.fi 8. Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksen esityslista 9. Ote Eurajoen kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjasta ; Länsi-Suomen Korkeakouluyhdistys ry:n purkaminen alkaen 10. Ote Harjavallan kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirjasta ; esitys kuntajakoselvityksen käynnistämisestä Keski-Satakunnan alueella

20 Kunnanhallitus Ote Kokemäen kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjasta ; vastauksen antaminen Porin kaupunginhallituksen esitykseen Länsi-Suomen Korkeakouluyhdistys ry:n purkamisesta alkaen 12. Köyliön kunta, yhteistyötoimikunnan kokouksen pöytäkirjajäljennös 13. Ote Pomarkun kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjasta ; Länsi-Suomen Korkeakouluyhdistys ry:n purkaminen 14. Ote Säkylän kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjasta ; Länsi-Suomen Korkeakouluyhdistys ry:n purkaminen 15. Kiinteistönluovutusilmoituksia 9 kpl Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2013 KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 69 Toimielinten pöytäkirjat 70 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 9/2014 KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 87 Toimielinten pöytäkirjat 88 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot