Bioenergiaratkaisut. Unicon-kattilalaitokset puhtaan energian tuotantoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bioenergiaratkaisut. Unicon-kattilalaitokset puhtaan energian tuotantoon"

Transkriptio

1 Bioenergiaratkaisut Unicon-kattilalaitokset puhtaan energian tuotantoon

2 KPA Uniconilla on vuosikymmenten kokemus energiahankkeista Tarjoamme vastuullisia energiaratkaisuja ja elinkaaripalveluita KPA Unicon on erikoistunut sekä biopolttoaineita että fossiilisia polttoaineita hyödyntävien kattilalaitosten kokonaistoimituksiin. Optimoimme projektien toimitukset asiakkaan tarpeiden mukaan ja tarjoamme ratkaisuja projektin esiselvityksestä aina huoltopalveluihin saakka koko laitoksen elinkaaren ajaksi. Toimimme globaaleilla markkinoilla ja keskeisimpiä asiakkaitamme ovat:» Öljy- ja kaasuteollisuus» Prosessiteollisuus» Elintarviketeollisuus» Kaukolämpöyhtiöt» Voimalaitokset» Ydinvoimalat» Rakennusteollisuus» Kemianteollisuus» Paperiteollisuus» Metsäteollisuus» Kuntasektorit Missio Tuotamme vastuullisia energiaratkaisuja edistäen asiakkaidemme menestystä ja työntekijöidemme hyvinvointia. Visio Olemme alan suunnannäyttäjä ja toimimme entistä vahvemmin osana asiakkaan energiantuotantoa. 2

3 Biopolttoaineita hyödyntävät kattilalaitokset kuuman veden ja prosessihöyryn tuotantoon Energiantuotantolaitos on aina asiakkaan tarpeen mukaan suunniteltuja optimoitu kokonaisuus. Me tarjoamme kuumaa vettä tai höyryä tuottavia kattilalaitoksia. Ratkaisumme on suunniteltu tehokkaaseen paikallisten biopolttoaineiden hyödyntämiseen ja ympäristöystävälliseen energiantuotantoon. Laitokset perustuvat joko Biogratepolttotekniikkaan, pellettipölyteknologiaan tai leijukerrosteknologiaan (BFB) riippuen polttoaineesta ja laitoksen käyttötarkoituksesta. Kattilalaitokset suunnitellaan ja rakennetaan täyttämään tiukimmatkin ympäristövaatimukset. Arkkitehtuurinsa ja alhaisen melutasonsa ansiosta laitokset voidaan sijoittaa asuinalueiden välittömään läheisyyteen. Paikallisten biopolttoaineiden hyödyntäminen on merkittävä keino vähentää riippuvuutta tuontipolttoaineista sekä luoda paikallisia työllistymismahdollisuuksia. Vuosikymmenten kokemuksella ratkaisemme myös teidän energiantuotantoonne liittyvät haasteet. Bioenergiaratkaisut» Unicon Biograte teholuokka 3-25 MW th tai 4-37 t/h / kattila» Unicon Pelletti teholuokka 3-25 MW th tai 4-37 t/h / kattila» Unicon BFB -leijukerroskattilalaitos teholuokka 5-20 MW th tai 7-30 t/h / kattila Moduulirakentaminen mahdollistaa useamman laitoksen asentamisen rinnakkain, jolloin päästään asiakkaan tarpeiden mukaisiin tehoihin. Ratkaisumme:» Kuumaa vettä tuottavia laitoksia, esimerkiksi kaukolämmön tuotantoon» Kuumaa vettä tuottavia laitoksia teollisuuden tarpeisiin, esimerkiksi sahoille» Höyrykattilalaitokset teollisuudessa tarvittavan höyryn tuotantoon, esimerkiksi elintarviketeollisuuteen» Höyryä tai kuumaa vettä tuottavia laitoksia huippukuormaja varalaitoksiksi Joustava toimituslaajuus Jokainen ratkaisumme voidaan toimittaa joko asiakkaan tontille avaimet käteen -periaatteella tai proses-silaitetoimituksena asiakkaan rakennukseen, jolloin huomioimme asiakkaan erityistoiveet tilankäytön suhteen. Laitosratkaisumme ovat moduloituja ratkaisuja, joten kuljetukset ympäri maailmaa ovat helpostijärjestettävissä. Tyypilliset polttoaineet Polttotekniikkamme hyödyntävät tehokkaasti erilaisia biopolttoaineita, kuten metsähaketta, sahanpurua,haketta, kuorta ja turvetta. Erittäin pienipartikkeliset polttoaineet, kuten turve ja sahanpuru, soveltuvat hyvin tekniikoillemme, kuten myös erittäin märät polttoaineet (kosteus voi olla jopa 67 %). Toissijaisena seospolttoaineena tekniikoillemme soveltuvat yös muun muassa mäski, maisemointijätteet ja peltobiomassat. 3

4 Biolämpökeskus Hankasalmi 4

5 Kattilalaitosprojekteja Savon Voima - entistä enemmän uusiutuvilla polttoaineilla tuotettua kaukolämpöä Savon Voima Oy:lle toimitettu biolämpökeskus tuottaa kuumaa vettä kaukolämpöverkkoon Leppävirralla. Laitos on avaimet käteen -toimitus sisältäen prosessilaitteet, rakennukset ja asennustyöt sekä maanrakennustyöt. Toimitukseen kuului myös savukaasupesuri. Laitos tuottaa kuumaa vettä Leppävirran kunnan kaukolämpöverkkoon ja sen lämpöteho on 8 MW th. Polttoaineena laitos käyttää lähiseudulta hankittavaa puupohjaista biomassaa, kuten metsähaketta ja turvetta. Kotkan Energia -Vihreää kaukolämpöä Kotkan Energialle, Karhulan kaupunginosaan vuonna 2013 toimitettu 18 MW:n lämpölaitos, tuottaa kuuma vettä Kotkan kaukolämpöverkkoon, sekä toimii huippu- ja varalämpölaitoksena pakkaskaudella. Lämpölaitoksen polttoaineena käytetään lähialueelta hankittavaa metsähaketta sekä puunkuorta. Toimitus oli kokonaistoimitus perustuksista ylöspäin, pois lukien sähkö- ja automaatiojärjestelmän. 5

6 Biograte Unicon Biograte Unicon Biograte -kattilalaitoksia on maailmalla jo yli 100 tehokkaassa energiantuotannossa. Kaukolämpöä tai prosessihöyryä tuottavat laitosratkaisumme ovat ympäristöystävällinen ja luotettava kokonaisuus. Biograte-laitokset voidaan toimittaa paikalleen rakennettavina kokonaisuuksina tai tehdasvalmisteisina moduuleina. Tehdasvalmiita laitoksia tarjoamme kokoluokassa 3-6 MW th. Tällöin laitoksen toimitusaika on erityisen nopea ja laitoksen siirrettävyys mahdollistaa varautumisen tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin. Periaatekaavio kaukolämpöä tuottavasta laitoksesta 6

7 7

8 Biograte polttotekniikka Biograte on patentoitu, pyörivä arina, jossa on kartiomainen etupesä. Polttoaine syötetään alhaalta päin arinan keskelle. Etupesän muuraukset säteilevät takaisin liekkien lämpöä, jolloin arinan keskellä oleva polttoaine kuivuu niin, ettei polttovyöhykkeessä olevan polttoainekerroksen palaminen häiriinny. Kun polttoaine on kokonaan palanut, tuhka putoaa arinan reunalta vedellä täytettyyn tuhkatilaan. Pääominaisuuksia Erittäin tehokas poltto minimoi palamattoman hiilen tuhkassa ja alentaa savukaasupäästöjä Tasainen polttoaineen syöttö ruuvilla arinan keskelle Säädettävä primääri-ilman jako arinalevyjen läpi alentaa päästöjä Turvallinen märän pohjatuhkan poisto Savukaasun kierrätys arinan jäähdytykseen Ei kylmiä nurkkia kekomaisen rakenteen vuoksi Luokkansa paras polttotehokkuus Sopii kosteille polttoaineille perinteisiä kattiloita paremmin Pieni omakäyttöteho Alhainen vähimmäiskuorma Yli 100 toimitusta 8

9 Kattilalaitosprojekteja Unicon Biograte kattilalaitos teollisuuden tarpeisiin Versowoodin sahalle, Hankasalmelle toimitetun lämpölaitoksen teho on 10 MW th, toimitukseen sisältyi lisäksi kevyellä polttoöljyllä toimiva 6 MW th varakattila. Laitokset toimitettiin avaimet käteen -periaatteella, ilman perustustöitä. Toimitus sisälsi prosessin laitteet, rakennuksen, asennuksen, käyttöönoton ja koulutuksen. Polttoaineena laitoksella käytetään turvetta sekä sahausteollisuuden sivutuotteena syntyvää puutähdettä kuten kuorta ja haketta. Laitos tuottaa kuumaa vettä sahan kuivaamoille ja samalla tontilla oleville rakennuksille. Unicon Biograte - kompakti laitos kaukolämmön tuotantoon 4 MW th Biograte kompakti laitos Liedon Lämpö Oy:lle tuottaa kuumaa vettä kaukolämpöverkkoon. Laitos on kuljetettu asiakkaan tontille valmiiksi esivalmistettuina moduuleina, jolloin asennusaika työmaalla on huomattavasti lyhyempi kuin paikallaan rakennettavassa laitoksessa. Toimitus käsitti täydellisen avaimet käteen -laitoksen, pois lukien maanrakennus- ja perustustyöt. Toimitus kattoi kaikki prosessin laitteet, asennustyöt, koulutuksen ja käyttöönoton. 9

10 BFB Unicon BFB Leijukerroskattilalaitos (BFB) on ratkaisu kaukolämmön ja prosessihöyryn tuotantoon kuin kuormitusolosuhteet ovat poikkeuksellisen vaihtelevat. Leijukerrospolttoteknologialla voidaan hyödyntää monia erilaisia polttoaineita, kuten kuivaa puupolttoainetta, turvetta, märkiä metsätähteitä ja jopa kiinteitä kierrätyspolttoaineita. Unicon BFB:ssä yhdistyy mahdollisuus biomassojen hyödyntämiseen ja erittäin joustavaan kuormanmuutosnopeuteen. Toimitamme Unicon BFB -leijukerroskattilalaitoksia kokoluokassa 5-20 MW th /kattila. Toimituslaajuus sovitetaan asiakkaan tarpeen mukaan. Tarjoamme höyrykattilalaitoksia teollisuushöyryn tuotantoon. Laitokset tuottavat joko kyllästettyä tai tulistettua höyryä asiakastarpeen mukaan Kuumavesikattilalaitos on suunniteltu kaukolämmön tuotantoon, ja kattila voidaan yhdistää kaukolämpöverkkoon joko suoraan tai välillisesti. 10

11 Kattilalaitosprojekteja Pellettiä hyödyntävä lämpölaitos vihreän enerigan tuotantoon Lapinlahdelle Lapinlahdella 7 MW th moduulirakenteinen pellettilaitos toimii vara- ja huippulaitoksena pakkaskaudella. Savon Voimalle vuonna 2013 toimitettu laitos tuottaa kuumaa vettä kaukolämpöverkkoon ja käyttää polttoaineena puupellettiä. Laitos on moduulirakenteinen, mistä johtuen se oli helppo kuljettaa asiakkaan tontille ja se on helppo siirtää tarvittaessa toiseen paikkaan. Pellettilaitostoimitus Raahen Energia Oy:lle KPA Unicon Oy toimittaa pellettiä hyödyntävän 10 MW th lämpölaitoksen Raahen Energia Oy:lle Raaheen. Toimitus käsittää täydellisen avaimet käteen -laitoksen, mukaan lukien koulutuksen ja käyttöönoton. Uusi laitos toimii huippu- ja varalaitoksena pakkaskaudella ja tuottaa kuumaa vettä Raahen kaupungin kaukolämpöverkkoon. Uudella laitoksella on tarkoitus korvata nykyisin käytössä olevien öljykäyttöisten kattilalaitosten käyttöä. Laitoksen pääpolttoaineena on puupelletti. Laitos luovutetaan asiakkaalle vuoden 2014 lopussa. 11

12 Unicon Pelletti Pelletti Ympäristöystävällinen laitosratkaisu kaukolämmön huippukuormien tasaamiseen, varalaitokseksi tai prosessihöyryn tuotantoon. Ratkaisumme tukee uusiutuvan energian tuotantoa tehden kuntien, teollisuuden sekä palveluiden toiminta ympäristöstä kustannustehok-kaampaa. Unicon Pelletti -laitosratkaisuun siirtyminen vähentää merkittävästi ympäristön CO 2 -päästöjä. Pellettiratkaisu hyödyntää olemassa olevia teknologioita se on pölypolttoteknologian ja perinteisen vesi/höyrykattilatekniikan uudenlainen kombinaatio. Pölypoltin on niin sanottu monipolttoainepoltin, jossa voidaan polttaa puupölyn lisäksi tarvittaessa varalla myös kaasua tai öljyä. Kattila on joko tulitorvi-tuliputki- tai vesiputkikattila riippuen siitä, millaiseen tarpeeseen laitos tulee. 12

13 Pelletin hyödyt Pelletin hinta pysyy kilpailukykyisenä verrattuna fosiilisiin polttoaineisiin, joiden hinta reagoi herkemmin markkinatilanteeseen. Pellettilaitos on nopea ja helppo käynnistää, laitos myös reagoi kuormanmuutoksiin nopeasti. Pellettilaitos on vihreä valinta. Olemassa olevan ratkaisun korvaaminen pellettikattilalla vähentää merkittävästi CO 2 -päästöjä. Hyödynnetään uusiutuvaa polttoainetta, jostatehdään puupellettiä ja brikettiä. Energiatiheä polttoaine mahdollistaa yksinkertaisen polttoainelogistiikan, joilloin ympäristön häiriöt pysyvät pieninä. 13

14 KPA Unicon Oy Teollisuustie Kiuruvesi Puh Faksi KPA Unicon

KPA Unicon. Laitoksen hankinta leasing-rahoituksella. Teemu Koskela, myyntijohtaja, KPA Unicon. 2014 KPA Unicon

KPA Unicon. Laitoksen hankinta leasing-rahoituksella. Teemu Koskela, myyntijohtaja, KPA Unicon. 2014 KPA Unicon KPA Unicon Laitoksen hankinta leasing-rahoituksella Teemu Koskela, myyntijohtaja, KPA Unicon 2014 KPA Unicon vastuullisia energiaratkaisuja ja elinkaaripalveluita KPA Unicon tarjoaa 2 » Perustettu 1990

Lisätiedot

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina osaamisen perintö, laadun kulttuuri ja SAVON tulevaisuuden mahdollisuudet SAVON YRITYSUUTISET 1/2014 Maaliskuu SISÄLLÄ: YRITYSUUTISET Sivut 2-44 Voimalaitos Sivut 45-62 Koneurakointi/ kuljetus Sivut 63-73

Lisätiedot

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA Pure Biomass TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Olli Neuvonen, Tuomas Liuksiala, Juha-Matti Välimaa, Tomi Lahtinen, Tommi Heinonen, Olli Suominen OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET

Lisätiedot

Suomen on mahdollista nostaa uusiutuvan energian osuutta kaikesta käytetystä energiasta. enertec.fi. Monipolttoainekattila on strateginen valinta

Suomen on mahdollista nostaa uusiutuvan energian osuutta kaikesta käytetystä energiasta. enertec.fi. Monipolttoainekattila on strateginen valinta Monipolttoainekattila on strateginen valinta Säätöjärjestelmillä tehostetaan voimalaitospumppujen toimintaa enertec.fi Bioenergia ry:n puheenjohtaja Esa Lindholm: Suomen on mahdollista nostaa uusiutuvan

Lisätiedot

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma Tammikuu 2014 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma

Lisätiedot

Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012. Kantti. Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia.

Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012. Kantti. Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia. Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012 Kantti 5 Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia. Pääkirjoitus Anna Antin ratkaista. Euroopan talous nikottelee

Lisätiedot

Yritys- ARI ONKALO. Rakennusliike Remonttimies. Saneerausta ja uudisrakentamista vuodesta 1997. Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri.

Yritys- ARI ONKALO. Rakennusliike Remonttimies. Saneerausta ja uudisrakentamista vuodesta 1997. Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri. Pohjois-Suomen Yritys- maailma Tammikuu 1/2014 TRAKTORI- JA KIINTEISTÖTYÖT ARI ONKALO Traktori ja kiinteistötyöt Ari Onkalo hoitaa kiinteistöt kuntoon kerta heitolla. Tarvitsetko apua raskaan lumen poistamisessa?

Lisätiedot

Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit

Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit Case 1: Kerroskuivuri tuoretta purua ja haketta tuottavalla sahalla Case 2: Kerroskuivuri metsähaketta käyttävällä kaukolämpölaitoksella

Lisätiedot

Powered by gasek WOOD gasifying solutions

Powered by gasek WOOD gasifying solutions Powered by gasek WOOD GASIFYING SOLUTIONS Puukaasu on puhdasta, uusiutuvaa ja edullista energiaa GASEKin teknologialla fossiiliset polttoaineet voidaan korvata puukaasulla. Puun kaasutuksesta on tullut

Lisätiedot

POLTTOAINEET JA NIIDEN KUSTANNUSTEN OPTIMOINTI LÄMMÖNTUOTOSSA

POLTTOAINEET JA NIIDEN KUSTANNUSTEN OPTIMOINTI LÄMMÖNTUOTOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari POLTTOAINEET JA NIIDEN KUSTANNUSTEN OPTIMOINTI LÄMMÖNTUOTOSSA

Lisätiedot

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Mikko Jokinen Kari Kirjavainen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ohjaaja: Martti Aho PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Tiivistelmä Raportti on yleiskuvaus puupellettien valmistuksesta,

Lisätiedot

SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN ENERGIANTUOTANNON HYÖTYSUHTEET

SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN ENERGIANTUOTANNON HYÖTYSUHTEET LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN

Lisätiedot

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen.

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015 Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Sisältö Tapahtumia vuosilta 2014/ 2015 KATSAUKSET LIIKETOIMINNAT TILINPÄÄTÖS 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

ONE1 Oy RISTINKALLION UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSUUNNITELMA. Kotkan Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti 29.12.2014

ONE1 Oy RISTINKALLION UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSUUNNITELMA. Kotkan Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti 29.12.2014 ONE1 Oy RISTINKALLION UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSUUNNITELMA Kotkan Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti 29.12.2014 Julkinen/Luottamuksellinen versio 2 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Energialähteet

Lisätiedot

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa JULKAISIJA Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-25-2 Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Soprano Oyj, Katja Aalto Painopaikka: Erweko Painotuote Oy, Helsinki

Lisätiedot

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus n uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Marraskuu 2014 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ENERGIAOPAS Elokuu 2007 Kuluttajilla on tärkeä rooli energiantuotannon tulevassa kehittymisessä. ENERGIATEHOKAS KOTI Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

BIOLÄMPÖOPAS. Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset

BIOLÄMPÖOPAS. Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset BIOLÄMPÖOPAS Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset 1 SISÄLTÖLUETTELO 3 Ariterm Oy 4 Luonnollista ja uusiutuvaa energiaa kotimaasta 4-7 Biolämpökohteen suunnittelu ja

Lisätiedot

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen.

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015 Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Sisältö KATSAUKSET LIIKETOIMINNAT TILINPÄÄTÖS 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 8 Energiamarkkinat EU:ssa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA 1 (50) Tiivistelmä Raportissa arvioidaan kiinteitä kotimaisia polttoaineita

Lisätiedot

Kraft Drift. Jokaisessa kodissa pitäisi olla meritaulu. Varje hem borde ha en marinmålning. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 2/2015

Kraft Drift. Jokaisessa kodissa pitäisi olla meritaulu. Varje hem borde ha en marinmålning. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 2/2015 Voima & Käyttö Kraft Drift Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 2/2015 Laivat ja meri käyvät hyvin kaupaksi Jokaisessa kodissa pitäisi olla meritaulu s. 20 23 Fartyg och hav säljer bra Varje hem borde ha

Lisätiedot

PAIKALLISET ELINKEINOT JA ILMASTONMUUTOS KAAKKOIS-SUOMEN ALUEELLA

PAIKALLISET ELINKEINOT JA ILMASTONMUUTOS KAAKKOIS-SUOMEN ALUEELLA Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikan osasto DIPLOMITYÖ PAIKALLISET ELINKEINOT JA ILMASTONMUUTOS KAAKKOIS-SUOMEN ALUEELLA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO: teknologia, polttoaineet, markkinat ja CO 2 -päästöt

HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO: teknologia, polttoaineet, markkinat ja CO 2 -päästöt HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO: teknologia, polttoaineet, markkinat ja CO 2 -päästöt Eero Vartiainen Päivi Luoma Jari Hiltunen Juha Vanhanen ISBN 952-91-4465-2 JULKAISIJA: Gaia Group Oy Lönnrotinkatu 19 B

Lisätiedot

BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation

BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ Lämmitystekniikkapäivät 2015 Petteri Korpioja Start presentation Bioenergia lämmöntuotannossa tyypillisimmät lämmöntuotantomuodot ja - teknologiat Pientalot Puukattilat

Lisätiedot

Sivutuotteiden hyödyntäminen energiantuotannossa liiketoimintamallit

Sivutuotteiden hyödyntäminen energiantuotannossa liiketoimintamallit Sivutuotteiden hyödyntäminen energiantuotannossa liiketoimintamallit Case: Bioinno-Patu kuivuri haketta tuottavalla sahalla tai metsähaketta käyttävällä kaukolämpölaitoksella Puun käytön laaja-alaistaminen-

Lisätiedot

Jäspi-Lämmityslaitteet

Jäspi-Lämmityslaitteet Suomalaisen omakotilämmityksen suunnannäyttäjä! Jäspi-Lämmityslaitteet Vedenlämmittimet Kaukolämpölaitteet Aurinkolämmityslaitteet Sähkökattilat Öljykattilat Pellettikattilat Yhdistelmäkattilat Puukattilat

Lisätiedot

Lahti Energia Bio2020-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Lahti Energia Bio2020-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lahti Energia Bio2020-hanke Ympäristöten arviointiselostus LAHTI ENERGIA OY Lahti Energia Bio2020-hanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 2.4.2014 Käyttö- ja julkaisuluvat SYKE (Oiva-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma Roponen, Anne ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA Opinnäytetyö Joulukuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Joulukuu

Lisätiedot