AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012"

Transkriptio

1 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2012

2 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ylemmät amk-tutkinnot 5 ponnista astetta korkeammalle! Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 7 AMK-tutkinnon suorittaminen 11 ei katso ikää! Liiketalouden ala 12 Tekniikan ala 12 Sosiaali- ja terveysala 14 Kulttuuriala 15 Kehitä osaamistasi ja erikoistu! 17 Kulttuuriala 18 Sosiaali- ja terveysala, Kuopio 19 Tekniikan ala, Varkaus 19 2

3 Nauti työstäsi ja etene urallasi! Kyky oppia uusia asioita on taito, jota kannattaa vaalia ja hyödyntää koko elämän ajan. Savonian aikuiskoulutustarjonnasta voit valita tarpeisiisi ja elämäntilanteeseesi sopivan opiskelutavan. Monimuoto-opintoja aikuisille Kouluttaudu kokonaan uudelle alalle tai täydennä ammatillista osaamistasi. Savoniassa voit opiskella AMK- tai ylempiin AMKtutkintoihin johtavissa koulutusohjelmissa, voit suorittaa erikoistumisopintoja tai opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa. Hyötyä myös työnantajalle Työntekijöiden kouluttaminen hyödyntää myös työnantajaa. Uusi osaaminen ja tuore innostus työhön mahdollistavat paremmat tulokset. Lisäksi mahdollisuus kouluttautumiseen on nykyään yksi työsuhde-eduista. Aikuiskoulutukseen osallistujat opiskelevat pääosin oma työn ohessa. Lähiopetusta järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Tutkintoihin voidaan lukea hyväksi soveltuvaa työkokemusta sekä aikaisempia opintoja, mikäli ne vastaavat koulutusohjelmassa vaadittua osaamista. 3

4 4

5 Ponnista astetta korkeammalle! Kiinnostavatko sinua oman alasi asiantuntija- tai esimiestehtävät? Suuntaa rohkeasti eteenpäin urallasi ja paranna mahdollisuuksiasi työelämässä hankkimalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Lisäpotkua uralle ylemmästä tutkinnosta Tutkinnon suorittaminen kestää 2-2,5 vuotta ja tapahtuu osin työn ohessa. Opiskelet asioita, joita voit soveltaa suoraan omaan työhösi. Opetus koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä opiskelusta. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot antavat pätevyyden virkoihin, joissa on vaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto. Opintojen ydin on opinnäytetyö, joka lähtee suoraan työelämän tarpeista ja tehdän läheisessä yhteydessä opiskelijan työhön tai työpaikkaan, jolloin työnantaja hyötyy yhteistyöstä Savonian kanssa jo työntekijän opiskeluaikana. Hakuajat ja lisätiedot Hakuaika suomenkielisiin tutkintoihin on osoitteessa Englanninkieliseen koulutusohjelmaan on erillishaku Hakulomake on saatavilla osoitteessa Tarkemmat kuvaukset, valintaperusteet ja lisätietoa hakemisesta: 5

6 Tekniikan ala Rakentamisen koulutusohjelma, Kuopio Insinööri (Ylempi AMK), 60 op Rakentamisen koulutusohjelma suuntautuu energiatehokkuuteen ja korjausrakentamiseen. Koulutusohjelma sisältää lisäksi syventäviä ammattiopintoja rakennusfysiikan alueelta. Korjausrakentamisen opinnoissa huomioidaan myös sisäilma-asioiden sekä energiatehokkuusvaatimusten vaikutukset suunnitteluun ja rakentamiseen. Energiatehokkuutta käsitellään uusien rakentamismääräysten, laskentamallien ja tietokoneohjelmistojen soveltamisen näkökulmasta. Koulutus sisältää 5 op vapaasti valittavia opintoja Savonian yhteisestä ylempien amk-tutkintojen opintotarjonnasta. Puolet tutkinnon laajuudesta muodostuu opinnäytetyöstä, joka on työelämän kehittämistehtävä ja jolla on tiivis yhteys muihin opintoihin ja käytännön työhön. Opinnäytetyö aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa alan tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opiskelu on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetusjaksoja on noin kaksi kertaa kuukaudessa. Ennakkotehtävä Rakentamisen koulutusohjelmassa ei järjestetä valintakoetta. Hakija palauttaa ennakkotehtävän hakuajan päättymiseen klo mennessä osoitteella:, Hakutoimisto, PL 1028 (Sairaalakatu 6-8), Kuopio. Ennakkotehtävä julkaistaan osoitteessa hakuajan alkaessa. Vaadittava pohjakoulutus Insinööri (AMK): rakennustekniikan ko, DI: rakenne- ja rakennustuotantotekniikan tutkinto-ohjelma, DI: arkkitehtuurin tutkintoohjelma, Arkkitehti, Tekniikan kandidaatti: rakenne- ja rakennustuotantotekniikan tutkinto-ohjelma. Degree Programme in Industrial Management, Varkaus Master of Engineering, 60 ECTS The degree programme is developed to fulfill the further education and training needs of engineers working in the area. Therefore, the studies are focusing on industrial engineering and energy technology and alternatively on international business and marketing management or on integrated product development competences. The degree programme is particularly aimed at Finnish and international students who study and work at the same time. The lessons will take place on Varkaus or Kuopio campuses but it is possible to follow them also elsewhere through video conferencing connection. Depending on the time available for studies, it is pos- 6

7 sible to finish the 60 credit degree programme in one or two years time. The 30 credit Master s thesis is an extensive research or development project, preferably carried out in the company where the student is currently working, thus enhancing mutual long-term development. A personal study plan will be created for every student at the beginning of the studies. It is also possible to have relevant previous studies (completed at an institution of higher education) recognized in the degree. The purpose of the degree programme is to provide students with expert skills needed in industrial engineering, thus enabling them to work in managerial positions in industrial development activities and projects focusing on either business or manufacturing and product development oriented viewpoint. The Master of Engineering in Industrial Management programme facilitates the development of the focus areas by concentrating on supply chain management in an international operating environment. Applicants must submit the preliminary assignment by 3 April 2012 at 4.15 pm. Instructions for the preliminary assignment are given on the application form. All eligible applicants will be invited to an interview. Admission is based on the points scored on the preliminary assignment and interview, as well as work experience. Degree requirements: Bachelor degree (240 cr, University or University of Applied Sciences) in the field of Engineering or Master s degree in Natural Sciences or non-finnish qualification equivalent to the degrees mentioned above. Matkailu- ja ravitsemisala Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, Kuopio Restonomi (ylempi AMK), 90 op Koulutusohjelma tarjoaa laaja-alaisen ymmärryksen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan palveluliiketoiminnasta. Opinnot antavat valmiudet toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä ja vahvistavat työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista. Tavoitteena on, että koulutuksen suoritettuaan opiskelija: osaa analysoida palveluliiketoiminnan työprosesseja ja arvioida niiden tehokkuutta ja muutostarvetta, osaa soveltaa tutkimustietoa ja -menetelmiä uusissa ja muuttuvissa työelämän tilanteissa, pystyy osallistumaan työyhteisön kehittämisen koordinointiin ja johtamiseen, pystyy työskentelemään itsenäisesti toimialan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä, osaa viestiä tehokkaasti palveluliiketoimintaan liittyvistä kysymyksistä suullisesti ja kirjallisesti sekä asiantuntijoille että yleisölle, kykenee oman asiantuntijuutensa arviointiin ja jatkuvaan kehittämiseen. 7

8 Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, ohjattua itsenäistä etäopiskelua ja verkko-opintoja. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti kahden päivän lähijaksoina noin kerran kuukaudessa. Valintakoe Palveluliiketoiminnan koulutusohjelman valintakoe järjestetään Valintakoe muodostuu kahdesta osiosta: valintakokeessa jaettavaan aineistoon perustuva kirjallinen osa ja haastatteluosa. Haastattelu voi olla yksilö- tai ryhmähaastattelu. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Vaadittava pohjakoulutus: Restonomi (AMK), tradenomi, luonnonvara- kulttuuri-, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan amk-tutkinto, kauppatieteellisen, luonnontieteellisen tai maatalous-metsätieteellisen alan korkeakoulututkinto. 8

9 Valintaperusteet Valinta tehdään valintakokeesta/ennakkotehtävästä, opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe/ennakkotehtävä 50 pistettä Opinnäytetyön arvosana 30 pistettä Työkokemus 20 pistettä Yhteensä 100 pistettä Erillishaussa (Degree programme in Industrial Management) valinta tehdään ennakkotehtävästä, haastattelusta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävä 40 pistettä Haastattelu 40 pistettä Työkokemus 20 Yhteensä 100 pistettä Valintakokeesta/ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä. Hakukelpoisuus Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeisen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Työkokemuspisteitä saa hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen (36 kk) ylittävästä työkokemuksesta. Työkokemuksen pitää olla alalta, jolle nyt ollaan hakemassa ja/tai alalta, jolta tutkinto on. Työkokemusta voidaan laskea saakka. Poikkeuksena tähän ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ennen ammattikorkeakoulututkintoa. Tällöin hakemiseen tarvittavat kolme työkokemusvuotta saavat olla opistotutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. 9

10 10

11 AMK-tutkinnon suorittaminen ei katso ikää! Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen tavoitteena voi olla uuden ammatin hankkiminen, ammattitaidon kehittäminen, tai nostaminen ajantasaistamalla aikaisempi tutkinto ammattikorkeakoulututkinnoksi. Opinnot voi suorittaa osittain työn ohella ja tutkinnossa hyödynnetään aikaisempia opintoja ja työkokemusta. Suorita tutkinto aikuisopiskelijana Aikuiskoulutuksessa opiskelijan suoritettavaksi jäävä opintopisteiden määrä voi olla tavanomaista vähäisempi ja koulutusaika lyhyempi, mikäli aiemmat opinnot ja työkokemus voidaan hyödyntää opinnoissa. Myös soveltuvaa työkokemusta voidaan hyväksilukea osaksi harjoittelua. Hakuajat ja lisätiedot Hakuaika on Hakeminen osoitteessa Tarkemmat tiedot koulutusohjelmista, valintaperusteista ja lisätiedot hakemisesta: Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti monimuotokoulutuksena. Toteutuksessa hyödynnetään työelämälähtöisiä oppimismenetelmiä ja verkko-oppimisympäristöä. Koulutus on erittäin käytännönläheistä ja sisältää runsaasti harjoittelua ja projektiopintoja alasta ja koulutusohjelmasta riippuen jopa vuoden verran. 11

12 Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma, Kuopio Tradenomi, 210 op Opintojen painopistealueena on liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen. Opinnot antavat opiskelijalle monipuoliset valmiudet liiketoiminnan kehittämiseen sekä omien asiantuntijavalmiuksien parantamiseen. Koulutusohjelmakohtaisina osaamistavoitteina painottuvat erityisesti laaja-alainen liiketoiminta-osaaminen, liiketalouden soveltava osaaminen sekä tieto- ja viestintäteknologiaosaaminen. Opetus järjestetään pääsääntöisesti aika- ja paikkariippumattomasti käyttäen nykyaikaisia tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja, kuten Moodle-oppimisympäristö ja ConnectPro-neuvottelujärjestelmä. Etäopiskelun lisäksi lähiopetusta järjestetään 3-4 kertaa lukukaudessa. Lähiopetusjaksot pidetään pääsääntöisesti Savonian Opistotien kampuksella. Koulutusohjelman mukaisen tutkinnon suorittanut henkilö voi toimia itsenäisesti vastuullisissa suunnittelu-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä yrityksissä ja julkisyhteisöissä. Hän saa myös valmiudet kansainväliseen toimintaan. Valintakoe Liiketalouden koulutusohjelman valintakoe järjestetään Koe muodostuu henkilökohtaisesta haastattelusta ja ennakkomateriaaliin pohjautuvasta kirjallisesta kokeesta. Ennakkomateriaali julkaistaan osoitteessa toukokuun alussa. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. ei hyväksy toisessa ammattikorkeakoulussa suoritettua valintakoetta. Tekniikan ala Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, Iisalmi Insinööri (AMK), 240 op Konealan tuotantotekniikan insinöörikoulutus antaa vankan ammatillisen pohjan konealalla käytettävien laitteiden ja järjestelmien rakenteista, toiminta-, suunnittelu-, toteutus- ja kunnossapitoperiaatteista, jotka tukeutuvat matemaattis-luonnontieteelliseen perustaan. Opiskelun työelämälähtöisyys näkyy vahvasti yrityksiin tehtävien projekti- ja opinnäytetöiden sekä harjoittelun kautta. Koulutuksella kehitetään opiskelijoiden kykyä työskennellä itsenäisesti alan tehtävissä mm. materiaaleja, energiaa ja ympäristöä säästäviä menetelmiä suosien. Tuotantotekniikan insinöörit työskentelevät mm. monipuolisissa teknologia-alan yritysten tuotantoon liittyvissä suunnittelu-, ohjaus-, kehitys- ja esimies/johtotehtävissä. Koulutus antaa myös valmiudet toimia tuotantotalouden-, henkilöstöasioiden-, markkinoinnin-, hallinnon-, koulutus- ja tutkimustehtävissä sekä luo edellytykset alan jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistumiselle. Tuotantotekniikan suuntautumisessa perehdytään monipuolisesti nykyaikaisiin valmistusmenetelmiin, tietokonepoh- 12

13 jaisen suunnittelun soveltamiseen tuotannossa, tuotantoautomaatioon sekä toiminnanohjaukseen. Teollisuuden tarvittavat taidot opiskellaan yhteistyössä alueen yritysten kanssa mm. projektiopintojen kautta hyödyntäen käytännönläheisesti myös oppilaitoksen nykyaikaisia laboratorioita. Koulutus toteutetaan läheisessä yhteistyössä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyö perustuu yrityksissä tehtäviin projektitöihin ja muihin yritysten kehittämistehtäviin (projektiopinnot). Valmistuessaan opiskelijoilla on vahvat lähtökohdat siirtyä työelämään erilaisiin koneinsinöörin tehtäviin. Valintakoe Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman valintakoe järjestetään Valintakoetilanteessa testataan loogista päättelykykyä, tekniikan alalla tarvittavia perustietoja matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta sekä opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta tekniikan alalle. Koe on pohjakoulutuksesta riippumatta sama kaikille hakijoille. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Savoniaammattikorkeakoulu hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa samassa koulutusohjelmassa suoritetun kokeen. Tuotantotalouden koulutusohjelma, Varkaus Insinööri (AMK), 240 op Tuotantotalousinsinöörin koulutus tarjoaa opiskelijalle monipuolisen mahdollisuuden opiskella tekniikan, talouden ja organisaatioiden toiminnan asiantuntijaksi. Koulutusohjelman suunnittelun lähtökohtana on talousalueen erityinen tarve kouluttaa monipuolisia ja osaavia insinöörejä energia- ja konealan teknistaloudellisiin tehtäviin yrittäjyyden, projektitoiminnan, markkinoinnin, tuotannon, logistiikan, hankinnan, laite- ja laitossuunnittelun sekä valmistuksen alueilla. Ilta- ja monimuotokoulutus mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Koulutus kehittää oppijoiden itseohjautuvuutta ja ammatillista verkostoitumista. Käytännönläheinen yrityksen toimintaprosessihin perustuva opetussuunnitelma ja ongelmalähtöinen opetus sekä yritysprojektit liittävät teorian ja käytännön tehokkaasti ja motivoivalla tavalla toisiinsa. Koulutusohjelman sisältö jakautuu kahteen painopistealueeseen, joista ensimmäinen on teknologiayrittäjyyden edistäminen ja siinä tarvittavan osaamisen kehittäminen. Toinen osaamisen painopistealue on projektiliiketoiminnan ja sen tietojärjestelmien hallinnan kehittäminen teknologiayritysten tarpeisiin projektisuunnittelun, -toiminnan ja -johtamisen alueilla. Valintakoe Tuotantotalouden koulutusohjelman valintakoe järjestetään Valintakoe sisältää suomen kielen osion, loogisen päättelyn osion ja matemaattisten aineiden osion. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa samassa koulutusohjelmassa suoritetun kokeen. 13

14 Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, Iisalmi ja Kuopio Sairaanhoitaja (AMK), 210 op Koulutusohjelmassa suoritetaan sairaanhoitajan (AMK) tutkinto. Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jonka tehtävänä on potilaiden hoitaminen ja terveyden edistäminen. Koulutuksessa hankit monipuolisen asiantuntijuuden, joka antaa mahdollisuuden työskennellä muun muassa perusterveydenhuollossa ja kotihoidossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin työtehtävissä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Sairaanhoitajakoulutuksessa painopistealueena on ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden hoitotyö. Opinnot koostuvat hoitotyön, hoitotieteen ja muiden lähitieteiden teoriaopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Opiskelijan työ sisältää mm. läsnäoloa edellyttävää lähiopetusta oppilaitoksella, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja pakollista harjoittelua. Opiskeluun kuuluu lisäksi työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opinnot on mahdollista suorittaa osin työn ohella. Hakijalta edellytetään hyvää atk-työkalujen hallintaa. Valintakoe Kuopiossa Hoitotyön valintakoe järjestetään Kuopiossa Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen ja se on psykologinen henkilöarviointi. Valintakoe sisältää yhteiskokeen, psykologin haastattelun ja ryhmätyötilanteen. Valintakokeessa arvioidaan hakijan oppimis-, työskentely- ja sosiaalisia valmiuksia sekä motivaatiota. Valintakoe ei sisällä ennakkotehtävää eikä kirjatenttiä. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa samassa koulutusohjelmassa suoritetun kokeen. Valintakoe Iisalmessa Hoitotyön valintakoe järjestetään Iisalmessa Valintakoe on opettajien ja työelämän edustajien yhdessä pitämä soveltuvuuden arviointi. Valintakoe sisältää aineistokokeen, ryhmätehtävän ja haastattelun. Valintakokeessa arviointikohteina ovat motivaatio, sosiaaliset valmiudet ja oppimis- ja työskentelyvalmiudet. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa samassa koulutusohjelmassa suoritetun kokeen. Alan ammattiin hakeutuvan tulee huomioida, että: opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin, työelämässä, veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa työhön sijoittumista, ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle. 14

15 Kulttuuriala Muotoilun koulutusohjelma, Kuopio Muotoilija (AMK), 240 op Muotoilun opintojen ammatilliset suuntautumisvaihtoehdot ovat sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu, teollinen muotoilu, koruja jalometallimuotoilu ja vaatetusmuotoilu. Suuntautumisvaihtoehdoissa on minimiryhmäkoko ja niiden toteutuminen riippuu suuntautumisvaihtoehtoon ilmoittautuneiden määrästä. Opintoihin kuuluu runsaasti valinnaisia opintosisältöjä, joten opiskelija voi valinnoillaan vaikuttaa merkittävästi ammatillisen osaamisprofiilinsa kehittymiseen. Valintakoe Muotoilun koulutusohjelman valintakoe järjestetään Valintakokeessa painottuvat muotoilualan ongelmanratkaisun sekä visuaalisen suunnittelun taidot. Valintakokeeseen kuuluu haastattelu, johon tuodaan mukana ammatillinen portfolio sekä haastattelijoille luovutettava CV. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa samassa koulutusohjelmassa suoritetun kokeen. Valintaperusteet Valinta tehdään valintakokeesta, työkokemuksesta ja ammattikorkeakouluopinnoista kertyvien pisteiden perusteella. Kaikkiin n aikuiskoulutuksiin on yleinen hakukelpoisuus. Yleisen hakukelpoisuuden antavat mm. lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, avoimen amk:n opintopolku, ammattitutkinto tai ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Hakijalla tulee lisäksi olla vähintään 18-vuotiaana hankittua työkokemusta vähintään kaksi vuotta (kaikki työkokemus otetaan huomioon). Työkokemuksen tulee olla hankittu mennessä. Hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen ylittävästä saman koulutusalan työkokemuksesta saa pisteitä siten, että kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksen on oltava kertynyt mennessä, ja sen on oltava siltä koulutusalalta, jolle ollaan hakemassa. Ammattikorkeakoulussa suoritetuista saman koulutusalan opinnoista voi saada maksimissaan 10 pistettä. Erikoistumisopinnoista ja täydennyskoulutuksesta saatuja opintopisteitä ei hyväksytä pisteitä kerryttäviksi amk-opinnoiksi. 15

16 16

17 Kehitä osaamistasi ja erikoistu! Erikoistumisopinnot on tarkoitettu amk-tutkinnon suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville alan työkokemusta hankkineille ammattilaisille. Erikoistumisopinnoissa laajennetaan ja syvennetään ammatillista osaamista työ- ja elinkeinoelämän kannalta keskeisissä taidoissa. Täsmäkoulutusta työelämän tarpeisiin Erikoistumisopintoja järjestetään korkeakoulututkinnon tai ammatillisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen suorittaneille. Erikoistumisopintojen laajuus on 30 opistopistettä. Koulutukset eivät ole tutkintoon johtavia. Koulutuksen suunnittelun perustana ovat työelämän tarpeet ja ne suunnitellaan yhteistyössä työelämän kanssa. 30 opintopisteen laajuiset opinnot maksavat 250 euroa. Hakuaika ja lisätiedot Hakuaika on Opiskelu alkaa syksyllä Erikoistumisopintoihin haetaan hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta 17

18 Kulttuuriala, Kuopio Orkesterisoiton erikoistumisopinnot, 30 op Koulutus on suunnattu maisteri, ammattikorkeakoulututkinnon tai ammatillisen opistoasteen tutkinnon suorittaneille tai vastaavat taidot omaaville jousi-, puupuhallin- ja vaskisoittajille. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kuopion kaupunginorkesterin kanssa. Lähiopetusta päivällä ja illalla, ei viikonloppuisin. 5 lähiopetusviikkoa lukuvuoden aikana Kuopion kaupunginorkesterin kanssa. Lisäksi henkilökohtaista opetusta ja pienryhmätyöskentelyä. Valituille lähetetään aikataulutuksesta kirje elokuussa Valinta perustuu hakemukseen, ennakkotehtävänä tehtyyn esseeseen ja valintakokeeseen. Ennakkotehtävänä on essee, joka lähetetään hakuaikana sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen Ohjeet esseen kirjoittamiseen löytyvät osoitteesta / Hakijalle / Erikoistumisopinnot. Valintakoe sisältää vapaavalintaisen B-kurssitasoisen instrumenttinäytteen, prima vista -tehtävän ja haastattelun. Instrumenttinäytteen maksimikesto on 15 minuuttia. Hakija voi käyttää säestäjää. Musiikin solistiset erikoistumisopinnot, 30 op Musiikin solistiset erikoistumisopinnot on tarkoitettu alan ammattilaisille. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija voi keskittyä oman instrumentaalisen osaamisen kehittämiseen sekä taiteelliseen työhön (kehittämistehtävä). Henkilökohtaisen opetuksen lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opintoja tukevaan ryhmäopetukseen (esim. kamarimusiikki). Lähiopetusta päivällä ja illalla, ei viikonloppuisin. Ryhmäopetustilaisuudet ja seminaarit usein perjantaisin. Valituille lähetetään aikataulutuksesta kirje elokuussa Valinta perustuu hakemukseen, ennakkotehtävänä tehtyyn esseeseen ja valintakokeeseen. Ennakkotehtävänä on essee, joka lähetetään hakuaikana sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen musita. Ohjeet esseen kirjoittamiseen löytyvät osoitteesta / Hakijalle / Erikoistumisopinnot. Valintakoe on haastattelu. Tanssin varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot, 30 op Opinnot on suunnattu kaikille lasten varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville ja niiden tavoitteena on ammattitaidon syventäminen tanssin varhaiskasvatuksen mahdollisuuksien ja välineiden avulla. Lähiopetusta päivällä ja illalla, ei viikonloppuisin. Ryhmäopetustilaisuudet ja seminaarit ovat usein perjantaisin. Valituille lähetetään aikataulutuksesta kirje elokuussa Valinta perustuu hakemukseen, ennakkotehtävänä tehtyyn esseeseen ja valintakokeeseen. Ennakkotehtävänä on essee (pituus n. kaksi liuskaa) otsikolla Minä tanssin varhaiskasvattajana nyt ja tulevaisuudessa. Essee lähetetään hakuaikana sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen Valintakoe on haastattelu. 18

19 Sosiaali- ja terveysala, Kuopio Vierianalytiikan erikoistumisopinnot, 30 op Koulutuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa bioanalyytikon ammattitaitoa vierianalytiikan alueella ja lisätä valmiuksia toimia vierianalytiikan asiantuntijana ja koordinoijana. Opinnot täydentävät alan perustutkinnon sisältöjä. Koulutukseen voivat hakea laboratoriohoitajatutkinnon tai bioanalyytikko (AMK) tutkinnon suorittaneet, jotka toimivat tai ovat halukkaita toimimaan vierianalytiikan yhdyshenkilöinä tai koordinaattoreina. Opiskelu toteutuu pääosin verkko-opintoina, oppilaitoksellla on tarvittaessa lähiopetuspäiviä. Hakijalta edellytetään hyvää atk-työkalujen hallintaa. Opiskelu on mahdollista suorittaa työn ohella. Valinta perustuu amk-tutkinnosta, ennakkotehtävästä ja työkokemuksesta saataviin pisteisiin. Ennakkotehtävä ohjeineen on nähtävissä hakulomakkeessa hakuaikana. Tekniikan ala, Varkaus Teollisuuden palveluliiketoiminnan erikoistumisopinnot, 30 op Teollisuuden palveluliiketoiminnan erikoistumisopinnoilla vastataan teknisen kehityksen tuomiin haasteisiin sekä autetaan toimijoita löytämään ratkaisuja toiminnan edelleen kehittämiseen. Teollisuuden palveluliiketoiminnan ja erityisesti kunnossapitoalalle on viimeisten vuosien aikana ilmaantunut varsin merkittäviä uusia haasteita, sillä ala on maailmalaajuisesti melkoisessa murroksessa. Palveluliiketoimintaa on paljolti ulkoistettu, mutta toisaalta siitä on samaan aikaan kehittynyt joidenkin laitostoimittajien tuottoisin liiketoiminta-alue. Kunnossapito-osaamisella on perinteisesti ollut merkittävä asema Pohjois-Savon ja erityisesti Varkauden seudun elinkeinoelämässä. Tämän aseman ylläpitämiseen tarvitaan monipuolista ja alan edellyttämää osaamista. Opinnot on tarkoitettu konetekniikan-, automaatio-, sähkö- ja koneautomaatioalan Diplomi-insinööreille, insinööreille ja teknikoille, jotka suunnittelevat, toteuttavat tai valvovat tehtaiden tai laitosten kunnossapitoa. Koulutus toteutetaan Varkaudessa monimuoto-opetuksena luentojen, harjoitustuntien ja itsenäisten harjoitustöiden yhdistelmänä. Lähiopetusta on perjantai-iltaisin ja lauantaisin. Koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä. Lähiopetusta on yhteensä n. 240 oppituntia. Valinta tapahtuu koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. 19

20 Yhteystiedot Kulttuuriala Kuopion Muotoiluakatemia PL 98 (Piispankatu 8), KUOPIO, puh. (017) , fax (017) Musiikki ja Tanssi, Kuopionlahdenkatu 23 C, KUOPIO, puh , fax (017) Luonnonvara-ala Iisalmen kampus PL 72 (Haukisaarentie 2), IISALMI, puh , fax (017) Matkailu- ja ravitsemisala Microkadun kampus PL 6 (Microkatu 1), KUOPIO, puh , , fax (017) Sosiaali- ja terveysala Iisalmen kampus PL 72 (Haukisaarentie 2), IISALMI, puh , fax (017) Sairaalakadun kampus PL 1028 (Sairaalakatu 6-8), KUOPIO, puh , fax (017) Tekniikan ala Opistotien kampus PL 88 (Opistotie 2), KUOPIO, puh , fax (017) Varkauden kampus PL 1000 (Osmajoentie 75), VARKAUS, puh. (017) , fax (017) Pelastusopisto PL 1122 (Hulkontie 83), KUOPIO, puh , fax Liiketalouden ala Opistotien kampus PL 88 (Opistotie 2), KUOPIO, puh , fax (017) Varkauden kampus PL 1000 (Osmajoentie 75), VARKAUS, puh. (017) , fax (017) PL 6 (Microkatu 1), KUOPIO puh. (017) Hakutoimisto PL 1028 (Sairaalakatu 6-8), Kuopio, puh. (017) , , , 20

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 hakijan opas 2014 Sisällys Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 Kampuskaupungit 9 Kulttuuriala 10 Matkailu- ja ravitsemisala 16 Liiketalouden ala 22 Luonnonvara-ala 28 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2013 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Hakijan opas kevät 2015

Hakijan opas kevät 2015 Hakijan opas kevät 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT SISÄLLYS Suomenkielinen koulutus Hakuaika: 17.3. 9.4.2015, suomenkielinen koulutus Hakemuksen

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 1 be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 Sijoitus tulevaan Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Uuden omaksuminen tai aiemman osaamisen vahvistaminen on myös arkielämää rikastuttava

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma. 90 op

Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma. 90 op M at k a i l u - j a r av i t s e m i s a l a n y l e m p i a mm at t i k o r k e a k o u l u t u t k i n to Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma 90 op Restonomi (ylempi amk) Master of Hospitality Management

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 APPLICANT S GUIDE SPRING 2014 HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Syksy Autumn 2014 Kevät Spring 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, journalism,

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, hotel and restaurant management, journalism,

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2013 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas Tästä oppaasta et löydä mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan opas KEVÄT 2013 Tee urahaaveistasi totta! Unelmista ei pidä tinkiä, mutta keinoja niiden toteuttamiseen on joskus monta,

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008

Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008 Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Sirpa Hietala Kopijyvä, Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ SAVONIA BUSINESSIN OPISKELIJA DEAR STUDENT...

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus päivätoteutus ja monimuotototeutus Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree 1 KULTTUURIALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTO 7 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTA- OSAAMISEN KOULUTUS 12 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN ENVIRON- MENTAL

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kesto 2012-2015 Hyväksytty 30.12.2011 OPETUSSUUNNITELMA 2(12) KOULUTUSOHJELMA Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 1 Opinto-opas 2006 2007 Guide Book 2006-2007 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Sirpa Hietala Saarijärven Offset Oy 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ SAVONIA BUSINESSIN OPISKELIJA

Lisätiedot