AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014"

Transkriptio

1 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014

2 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11 Luonnonvara-ala 12 AMK-tutkinnon suorittaminen ei katso ikää! 14 Tekniikan ala 16 Matkailu- ja ravitsemisala 17 Liiketalouden ala 18 Kulttuuriala 19 Luonnonvara-ala 22 2

3 Nauti työstäsi ja etene urallasi! Kyky oppia uusia asioita on taito, jota kannattaa vaalia ja hyödyntää koko elämän ajan. Savonian aikuiskoulutustarjonnasta voit valita tarpeisiisi ja elämäntilanteeseesi sopivan opiskelutavan. Monimuoto-opintoja aikuisille Kouluttaudu kokonaan uudelle alalle tai täydennä ammatillista osaamistasi. Savoniassa voit opiskella AMK- tai ylempiin AMKtutkintoihin johtavissa tutkinto-ohjelmissa, voit suorittaa erikoistumisopintoja tai opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa. Hyötyä myös työnantajalle Työntekijöiden kouluttaminen hyödyntää myös työnantajaa. Uusi osaaminen ja tuore innostus työhön mahdollistavat paremmat tulokset. Lisäksi mahdollisuus kouluttautumiseen on nykyään yksi työsuhde-eduista. Aikuiskoulutukseen osallistujat opiskelevat pääosin oma työn ohessa. Lähiopetusta järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Tutkintoihin voidaan lukea hyväksi soveltuvaa työkokemusta sekä aikaisempia opintoja, mikäli ne vastaavat tutkintoohjelmissa vaadittua osaamista. 3

4 4

5 Ponnista astetta korkeammalle! Kiinnostavatko sinua oman alasi asiantuntija- tai esimiestehtävät? Suuntaa rohkeasti eteenpäin urallasi ja paranna mahdollisuuksiasi työelämässä hankkimalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Lisäpotkua uralle ylemmästä tutkinnosta Tutkinnon suorittaminen kestää 2-3 vuotta ja tapahtuu osin työn ohessa. Opiskelet asioita, joita voit soveltaa suoraan omaan työhösi. Opetus koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä opiskelusta. Hakuajat ja lisätiedot Hakuaika on osoitteessa Tarkemmat tiedot koulutuksista ja hakemisesta: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot antavat pätevyyden virkoihin, joissa on vaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto. Opintojen ydin on opinnäytetyö, joka lähtee suoraan työelämän tarpeista ja tehdään läheisessä yhteydessä opiskelijan työhön tai työpaikkaan, jolloin työnantaja hyötyy yhteistyöstä Savonian kanssa jo työntekijän opiskeluaikana. 5

6 Tekniikan ala Tekniikan YAMK-koulutus, Kuopio Insinööri (Ylempi AMK), 60 op Teknologiaosaamisen johtamisen tutkinto-ohjelma on ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava, ensisijaisesti insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen koulutuskokonaisuus. Opiskelijaksi voidaan valita myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut. Koulutus tarjoaa erityisesti työelämässä asiantuntijaksi pätevöityneen insinöörin valmiuksia johtaa esimiehenä tiimiään, työyksikköään tai organisaatiotaan. Tutkinnon toteutus mahdollistaa kouluttautumisen työn ohessa ja antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin esim. diplomi-insinöörin tutkinto. Teknologiaosaamisen johtamisen tutkinto-ohjelma kehittää erityisesti esimiestaitoja, teknologiapainotteista liiketoimintaosaamista, projektien hallintataitoja ja kansainvälistymisvalmiuksia. Osa opetuksesta toteutetaan englanninkielisenä. Opinnot tarjoavat myös mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoiden kanssa. Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista (10 op), syventävistä ammattiopinnoista (20 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Yhteiset opinnot (2x5 op) valitaan ammattikorkeakoulun yhteisestä tarjonnasta. Niiden aihealueet ovat: - toiminnan kehittäminen ja johtaminen - tutkimus- ja kehittämistoiminta - asiantuntijaorganisaation johtaminen. Ammattiopinnoissa syvennetään yhteisten opintojen aihealueita teknologiatoimialalla ja paneudutaan erityisesti projektien hallintaan kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Myös esimiestoiminta, talouden johtaminen, laadun hallinta, osto- ja myyntitoimi ovat koulutuksen keskeisinä sisältöinä. Ennakkotehtävä Hakijan tulee tehdä hakemus sivustolla ja palauttaa ennakkotehtävä klo mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen (otsikkokenttään teksti tekniikka-yamk ennakkotehtävä ). Ennakkotehtävä ohjeineen julkaistaan netissä hakuajan alkaessa. Valintakoe Tekniikan YAMK-koulutuksen valintakoe järjestetään klo 9 16, Opistotien kampuksella Kuopiossa. Valintakoe on henkilökohtainen haastattelu. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat. 6

7 Vaadittava pohjakoulutus ja työkokemus Hakukelpoisuuden tekniikan ylempään AMK-tutkintoon antaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeisen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Valinnan pisteytys Valinta tehdään valintakokeesta/ennakkotehtävästä, opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe/ennakkotehtävä 50 pistettä Opinnäytetyön arvosana 30 pistettä Työkokemus 20 pistettä Yhteensä 100 pistettä Valintakokeesta/ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä. Työkokemuspisteitä saa hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen (36 kk) ylittävästä työkokemuksesta. Työkokemuksen pitää olla alalta, jolle nyt ollaan hakemassa ja/tai alalta, jolta tutkinto on. Työkokemusta voidaan laskea saakka. Poikkeuksena tähän ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ennen ammattikorkeakoulututkintoa. Tällöin hakemiseen tarvittavat kolme työkokemusvuotta saavat olla opistotutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. 7

8 Matkailu- ja ravitsemisala Matkailu- ja ravitsemisalan YAMK-koulutus, Kuopio Restonomi (ylempi AMK), 90 op Koulutuksen aikana suoritetaan matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (Restonomi, ylempi AMK), joka rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon. Opintojaksot tarjoavat opiskelijalle laaja-alaisen näkemyksen palveluliiketoiminnasta antaen valmiudet tietojen ja taitojen soveltamiseen sekä toimimiseen alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Opinnoissa painottuu työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämä osaaminen. Lisäksi tutkinto-ohjelma antaa opiskelijalle valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä oman alan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen muuttuvassa työelämässä. Valintakoe Matkailu- ja ravitsemisalan YAMK-koulutuksen valintakoe järjestetään klo alkaen Microkadun kampuksella Kuopiossa. Valintakoe muodostuu kahdesta osiosta: ennakkoaineistoon perustuvasta kirjallisesta osasta sekä haastatteluosasta. Ennakkoaineisto on saatavilla hakuajan alkaessa. Haastattelu voi olla yksilö- tai pienryhmähaastattelu. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Vaadittava pohjakoulutus ja työkokemus Hakukelpoisuuden matkailu- ja ravitsemisalan ylempään AMKtutkintoon antaa Restonomi (AMK), Tradenomi (AMK), luonnonvara-, kulttuuri-, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan amk-tutkinto, kauppatieteellisen, luonnontieteellisen tai maatalous-metsätieteellisen alan korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeisen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Työkokemuspisteitä saa hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen (36 kk) ylittävästä työkokemuksesta. Työkokemuksen pitää olla alalta, jolle nyt ollaan hakemassa ja/tai alalta, jolta tutkinto on. Työkokemusta voidaan laskea saakka. Poikkeuksena tähän ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ennen ammattikorkeakoulututkintoa. Tällöin hakemiseen tarvittavat kolme työkokemusvuotta saavat olla opistotutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. 8

9 Valinnan pisteytys Valinta tehdään valintakokeesta, opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe 50 pistettä Opinnäytetyön arvosana 30 pistettä Työkokemus 20 pistettä Yhteensä 100 pistettä Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä. Liiketalouden ala Liiketalouden YAMK-koulutus, Kuopio tradenomi (ylempi AMK), 90 op Liiketalouden ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa tavoitteena on liiketoiminnan esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä tarvittavan osaamisen kehittäminen. Opinnoissa painottuvat syventävä johtamisosaaminen ja liiketoiminnan kehittämisosaaminen. Opinnot vahvistavat opiskelijoiden valmiuksia alan tutkitun tiedon soveltamiseen ja työn kehittämiseen myös kansainvälisesti. Liiketalouden YAMK-tutkinnossa vahvistetaan johtamisosaamiseen liittyviä osa-alueita. Lisäksi opintoihin sisältyy mahdollisuuksia kehittää osaamistaan mm. myynnin johtamiseen, työhyvinvointiin, yrittäjyyteen ja esimiesviestintään liittyen. Tutkinnon erityisosaamisalueita ovat: - esimiestaidot ja osaamisen johtaminen - innovaatioiden johtamisosaaminen - kumppanuuksien kehittäminen ja johtaminen. Opintoihin kuuluu johtamisosaamista syventävä kehittämis- ja tutkimustyö (opinnäytetyö) 30 op sekä työelämän kehittämisen menetelmäopintoja. Tutkintoon kuuluu myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisia valinnaisia opintoja. Toteutustapa on rakennettu niin, että opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja työn ohessa ja kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyö oman työpaikkansa kehittämiseen. Ennakkotehtävä Hakijan tulee tehdä hakemus sivustolla ja palauttaa ennakkotehtävä klo mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen (otsikkokenttään teksti liiketalouden-yamk ennakkotehtävä ). Ennakkotehtävä ohjeineen julkaistaan netissä hakuajan alkaessa. Valintakoe Liiketalouden YAMK-koulutuksen valintakoe järjestetään klo , Opistotien kampuksella Kuopiossa. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat. 9

10 Vaadittava pohjakoulutus ja työkokemus Hakukelpoisuuden tutkinto-ohjelmaan antaa Tradenomin (AMK) tutkinto tai muu soveltuva liiketalouden alan korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus liiketalouden alalta. Opiskelemaan voidaan hyväksyä myös muun korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, mikäli hänellä on vahva liiketalouden alan työkokemus ja vaatimus kolmen vuoden työkokemuksesta täyttyy. Tutkinto soveltuu esimerkiksi Restonomin (AMK) tai Insinöörin (AMK) tutkinnon suorittaneelle, jonka työtehtävät painottuvat liiketalouden alalle. Savoniaammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeisen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Valinnan pisteytys Valinta tehdään valintakokeesta/ennakkotehtävästä, opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe/ennakkotehtävä 50 pistettä Opinnäytetyön arvosana 30 pistettä Työkokemus 20 pistettä Yhteensä 100 pistettä Valintakokeesta/ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä. Työkokemuspisteitä saa hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen (36 kk) ylittävästä työkokemuksesta. Työkokemuksen pitää olla alalta, jolle nyt ollaan hakemassa ja/tai alalta, jolta tutkinto on. Työkokemusta voidaan laskea saakka. Poikkeuksena tähän ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ennen ammattikorkeakoulututkintoa. Tällöin hakemiseen tarvittavat kolme työkokemusvuotta saavat olla opistotutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. 10

11 Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutus, Kuopio Bioanalyytikko (ylempi AMK), 90 op Ensihoitaja (ylempi AMK), 90 op Fysioterapeutti (ylempi AMK), 90 op Kätilö (ylempi AMK), 90 op Röntgenhoitaja (ylempi AMK), 90 op Sairaanhoitaja (ylempi AMK), 90 op Sosionomi (ylempi AMK), 90 op Suuhygienisti (ylempi AMK), 90 op Terveydenhoitaja (ylempi AMK), 90 op Ylempi AMK-koulutus 90 op sisältää kaikille yhteisiä opintoja 30 op, oman alan osaamista, syventäviä ammattiopintoja 30 op ja opinnäytetyön 30 op. Syventävissä opinnoissa voi valita joko sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen ja johtamiseen tai terveysalan kliiniseen asiantuntijuuteen liittyviä opintoja. Koulutuksessa hankitaan työelämässä tarvittavaa innovaatio- ja työhyvinvointiosaamista, työelämän ongelmanratkaisutaitoja, johtamis-, kehittämis- ja tutkimusosaamista, vuorovaikutus-, esiintymis- ja yrittäjyystaitoja sekä terveysalan hoitotyön erityisasiantuntijuutta. Koulutus mahdollistaa yksilöllisen opintojen suunnittelun ja toteutuksen osin työn ohessa. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa englannin kielellä. Kaikille yhteiset opinnot: toiminnan kehittäminen ja johtaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja asiantuntijuus ja esimiesosaaminen. Opiskelumuotoja ovat lähi- ja verkko-opetus, projekti- ja itsenäinen työskentely. Yhteiset opinnot voidaan korvata kokonaan tai osittain samansisältöisellä tai laajemmalla, samantasoisella toisen amk:n tai yliopiston suorituksella. Suoritus ja korvaavan opintojakson sisältö ja taso on todennettava. Koulutus laajentaa ja syventää alan ammattilaisten osaamista organisaatioiden merkityksen ja toiminnan ymmärtämisessä, toimintaprosessien hallinnassa ja kehittämisessä, henkilöstön hyvinvoinnin ylläpidossa ja edistämisessä sekä tuottaa terveysalan hoitotyön erityisasituntijuutta. Koulutus tuottaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan kehittäjälle, johtajalle ja kliiniselle asiantuntijalle taidot vastata dynaamisesti ja innovatiivisesti yhteiskunnan terveydenhuoltoon kohdistamiin haasteisiin sekä työelämän kehittämis- ja muutostarpeisiin. Ennakkotehtävä Hakijan tulee tehdä hakemus sivustolla ja palauttaa ennakkotehtävä klo mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen (otsikkokenttään teksti sosiaali- ja terveysala-yamk ennakkotehtävä ). Ennakkotehtävä ohjeineen julkaistaan netissä koulutukset hakuajan alkaessa. 11

12 Vaadittava pohjakoulutus ja työkokemus Hakukelpoisuuden sosiaali- ja terveysalan ylempään AMK-tutkintoon antaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinnot: bioanalyytikko, ensihoitaja, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti ja terveydenhoitaja sekä edellä mainittujen tutkintojen aiemmat opistotason tutkinnot täydennettynä soveltuvalla korkeakoulututkinnolla sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeisen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Työkokemuspisteitä saa hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen (36 kk) ylittävästä työkokemuksesta. Työkokemuksen pitää olla alalta, jolle nyt ollaan hakemassa ja/tai alalta, jolta tutkinto on. Työkokemusta voidaan laskea saakka. Poikkeuksena tähän ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ennen ammattikorkeakoulututkintoa. Tällöin hakemiseen tarvittavat kolme työkokemusvuotta saavat olla opistotutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. 12 Valinnan pisteytys Valinta tehdään valintakokeesta/ennakkotehtävästä, opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe/ennakkotehtävä 50 pistettä Opinnäytetyön arvosana 30 pistettä Työkokemus 20 pistettä Yhteensä 100 pistettä Valintakokeesta/ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä. Luonnonvara-ala Luonnonvara-alan YAMK-koulutus, Iisalmi Agrologi (YAMK), 90 op Koulutus kehittää uudistavan johtamisen, verkostomaisen työskentelyn ja modernin teknologian hyödyntämisen taitoja. Erityisesti keskitytään maaseutuyrityksen talouden ja toiminnan hallintaan muutoksessa, esimerkiksi sukupolvenvaihdos- ja yhtiöittämistilanteissa. Koulutus koostuu lähi-, etä- ja verkko-opiskelusta. Lähijaksoja on talvikaudella n. kerran kuukaudessa kolmen päivän jaksona. Verkkoympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti sekä lähi- että etäjaksojen aikana opetuksessa ja ohjauksessa.

13 Opiskelu antaa valmiuksia erityisesti verkostomaiseen työskentelyyn, uudentyyppiseen johtamiseen ja yritysten kehittämiseen. Valmistuttuaan opiskelija voi edetä organisaatiossa ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin tai kehittää omaa yritystään toimintaympäristön muutokset huomioiden. Valintakoe Agrologin YAMK-koulutuksen valintakoe järjestetään klo , Iisalmen kampuksella, Haukisaarentie 2:ssa. Valintakoe on aineistokoe. Aineistossa on suomenkielinen ja englanninkielinen osuus. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Vaadittava pohjakoulutus ja työkokemus Hakukelpoisuuden luonnonvara-alan ylempään AMK-tutkintoon antaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, Agrologi (AMK), Hortonomi (AMK), Metsätalousininööri (AMK), Ympäristösuunnittelija (AMK) tai Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeisen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Työkokemuspisteitä saa hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen (36 kk) ylittävästä työkokemuksesta. Työkokemuksen pitää olla alalta, jolle nyt ollaan hakemassa ja/tai alalta, jolta tutkinto on. Työkokemusta voidaan laskea saakka. Poikkeuksena tähän ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ennen ammattikorkeakoulututkintoa. Tällöin hakemiseen tarvittavat kolme työkokemusvuotta saavat olla opistotutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. Valinnan pisteytys Valinta tehdään valintakokeesta, opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe 50 pistettä Opinnäytetyön arvosana 30 pistettä Työkokemus 20 pistettä Yhteensä 100 pistettä Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä. 13

14 AMK-tutkinnon suorittaminen ei katso ikää! Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen tavoitteena voi olla uuden ammatin hankkiminen, ammattitaidon kehittäminen, tai nostaminen ajantasaistamalla aikaisempi tutkinto ammattikorkeakoulututkinnoksi. Opinnot voi suorittaa osittain työn ohella ja tutkinnossa hyödynnetään aikaisempia opintoja ja työkokemusta. Suorita tutkinto aikuisopiskelijana Aikuiskoulutuksessa opiskelijan suoritettavaksi jäävä opintopisteiden määrä voi olla tavanomaista vähäisempi ja koulutusaika lyhyempi, mikäli aiemmat opinnot ja työkokemus voidaan hyödyntää opinnoissa. Myös soveltuvaa työkokemusta voidaan hyväksilukea osaksi harjoittelua. Hakuajat ja lisätiedot Hakuaika on Hakeminen osoitteessa Tarkemmat tiedot tutkinto-ohjelmista, valintaperusteista ja lisätiedot hakemisesta: Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti monimuotokoulutuksena. Toteutuksessa hyödynnetään työelämälähtöisiä oppimismenetelmiä ja verkko-oppimisympäristöä. Koulutus on erittäin käytännönläheistä ja sisältää runsaasti harjoittelua ja projektiopintoja alasta ja tutkinto-ohjelmasta riippuen jopa vuoden verran. 14

15 15

16 Tekniikan ala Konetekniikan insinöörikoulutus, Iisalmi, Kuopio ja Varkaus Insinööri (AMK), 240 op Konetekniikan insinöörikoulutus antaa vankan ammatillisen pohjan konealalla käytettävien laitteiden ja järjestelmien rakenteista sekä toiminta-, suunnittelu-, toteutus- ja kunnossapitoperiaatteista, jotka tukeutuvat matemaattisluonnontieteelliseen perustaan. Opiskelun työelämälähtöisyys näkyy vahvasti yrityksiin tehtävien projekti- ja opinnäytetöiden sekä harjoittelun kautta. Koulutuksella kehitetään opiskelijoiden kykyä työskennellä itsenäisesti alan tehtävissä materiaaleja, energiaa ja ympäristöä säästäviä menetelmiä suosien. Konetekniikan insinöörit työskentelevät mm. monipuolisissa teknologia-alan yritysten tuotantoon liittyvissä suunnittelu-, ohjaus-, kehitys- ja esimies/johtotehtävissä. Koulutus antaa myös valmiudet toimia koulutus- ja tutkimustehtävissä tuotantotalouden, henkilöstöasioiden, markkinoinnin ja hallinnon alueilla sekä luo edellytykset alan jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistumiselle. Koulutus järjestetään kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Koulutus toteutetaan läheisessä yhteistyössä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyö perustuu yrityksissä tehtäviin projektitöihin ja muihin yritysten kehittämistehtäviin (projektiopinnot). Valmistuessaan opiskelijoilla on vahvat lähtökohdat siirtyä työelämään erilaisiin koneinsinöörin tehtäviin. Konetekniikan opinnoissa perehdytään monipuolisesti nykyaikaisiin valmistusmenetelmiin, tietokonepohjaisen suunnittelun soveltamiseen tuotannossa, tuotantoautomaatioon, tuotantojärjestelmiin, toiminnanohjaukseen sekä palveluliiketoimintaan. Teollisuuden tarvittavat taidot opiskellaan yhteistyössä alueen yritysten kanssa mm. projektiopintojen kautta hyödyntäen käytännönläheisesti myös oppilaitoksen nykyaikaisia laboratorioita. Valintakoe Konetekniikan insinöörikoulutuksen valintakokeet järjestetään Iisalmessa Haukisaarentie 2:ssa, Kuopiossa Opistotie 2:ssa ja Varkaudessa Osmajoentie 75:ssä. Valintakoetilanteessa testataan loogista päättelykykyä, tekniikan alalla tarvittavia perustietoja matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta sekä opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta tekniikan alalle. Koe on pohjakoulutuksesta riippumatta sama kaikille hakijoille. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa samassa tutkinto-ohjelmassa suoritetun kokeen. 16

17 Matkailu- ja ravitsemisala Restonomikoulutus, Kuopio Restonomi (AMK), 210 op Savonian restonomiopinnot valmentavat sinua matkailu- ja ravitsemisalan asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Opetus on käytännönläheistä ja monilla opintojaksoilla tehdään projekteja esim. alan yritysten kanssa. Alan perustyötaitojen ja valmiuksien lisäksi kehität suunnittelu- ja organisointivalmiuksiasi ja saat hyvät valmiudet operatiiviseen johtamiseen. Valintakoe Restonomitutkinnon valintakoe järjestetään Microkadun kampuksella Kuopiossa. Valintakoe muodostuu kahdesta osiosta: valintakokeessa jaettavaan aineistoon perustuvasta kirjallisesta osasta ja haastatteluosasta. Haastattelu voi olla yksilö- tai ryhmähaastattelu. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Opetus järjestetään pääsääntöisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti käyttäen nykyaikaisia tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja, kuten Moodle -verkko-oppimisympäristöä. Etäopiskelun lisäksi lähiopetusta järjestetään 3-4 kertaa lukukaudessa. Osa opinnoista toteutuu liiketalouden aikuisopiskelijoiden kanssa yhteistyössä. Tutkinnon suorittaneilla on asiantuntemus matkailu- ja ravitsemisalasta ja alan palveluiden sekä liiketoiminnan kehittämisestä. Restonomin koulutus antaa valmiudet toimia muun muassa ravitsemis -ja matkailupalvelujen esimiestehtävissä, markkinointi- ja myyntitehtävissä sekä muissa asiantuntijatehtävissä, yrittäjänä ja palveluiden kehitystehtävissä. 17

18 Liiketalouden ala Tradenomikoulutus / liiketalous, Kuopio Tradenomi (amk), 210 op Opintojen painopistealueena on liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen. Opinnot antavat opiskelijalle monipuoliset valmiudet liiketoiminnan kehittämiseen sekä omien asiantuntijavalmiuksien parantamiseen. Tutkintokohtaisina osaamistavoitteina painottuvat erityisesti laaja-alainen liiketoiminta-osaaminen, liiketalouden soveltava osaaminen sekä tieto- ja viestintäteknologiaosaaminen. Opetus järjestetään pääsääntöisesti aika- ja paikkariippumattomasti käyttäen nykyaikaisia tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja, kuten Moodle-oppimisympäristöä ja ConnectPro-neuvottelujärjestelmää. Etäopiskelun lisäksi lähiopetusta järjestetään 3-4 kertaa lukukaudessa. Valintakoe Tradenomitutkinnon valintakoe järjestetään Opistotien kampuksella Kuopiossa. Koe muodostuu henkilökohtaisesta haastattelusta ja ennakkomateriaaliin pohjautuvasta kirjallisesta kokeesta. Henkilökohtainen haastattelu on joko aamupäivällä ennen kirjallista koetta tai iltapäivällä kirjallisen kokeen jälkeen. Kirjallinen koe on klo Ennakkomateriaali julkaistaan Savonian nettisivuilla toukokuun alussa. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. ei hyväksy toisessa ammattikorkeakoulussa suoritettua valintakoetta. Tradenomitutkinnon suorittanut henkilö voi toimia itsenäisesti vastuullisissa suunnittelu-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä yrityksissä ja julkisyhteisöissä. Hän saa myös valmiudet kansainväliseen toimintaan. 18

19 Kulttuuriala Muotoilijakoulutus, Kuopio Muotoilija (AMK), 240 op Muotoilun tutkinto-ohjelma antaa valmiudet toimia tulevaisuuden muotoilualan muuttuvissa työtehtävissä ja työyhteisöissä. Osaamistavoitteissa painotetaan muotoilijan suunnittelu- ja menetelmäosaamista, verkosto-osaamista sekä ajantasaista ammattiohjelmien ja viestintätekniikan osaamista. Hakija saa myös valmiudet toimia kansainvälisissä muotoiluhankkeissa. Hakijoiden suuntautuminen eri muotoilualoille on mahdollista, ja ammattitaitoa rakennetaan eri aloille eriytyvien harjoitustehtävien ja projektien avulla. Koulutuksessa vahvistetaan opiskelijoiden työyhteisöosaamista ja valmiuksia yrittäjyyteen. Opintoihin sisältyy useita työelämäyhteistyössä tehtäviä projekteja sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa opiskelija harjaantuu asiakastyöskentelyyn, monialaisten työryhmien toimintaan sekä itsenäiseen yrittäjyyteen. Opinnot voidaan suorittaa työn ohessa lukuun ottamatta lähijaksoja sekä työelämäharjoittelua. Opintojen alussa ryhmä verkostoituu ja muodostaa monialaisia yhteistyötiimejä. Jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat tavoitteet tulevasta työurastaan. Opinnot suunnitellaan tavoitteiden mukaisesti ja suunnitelmaa täsmennetään opiskelun edetessä. Opintojen aikana suoritetut työelämäjaksot, projektit, osallistuminen kansainvälisiin verkostoihin sekä opintojen päätösvaiheessa tehtävä opinnäytetyö antavat hyvän pohjan tulevalle asiantuntijauralle. Kulttuurialan laaja-alaisiin työtehtäviin sijoittumiseen vaikuttavat opintovalinnat ja oma ansioituminen sekä verkostoituminen opintojen aikana. Ennakkotehtävä Kaikille hakukelpoisille hakijoille, jotka ovat täyttäneet hakulomakkeen lähetetään muotoilijakoulutuksen ennakkotehtävän ohjeet valintakoekutsujen mukana. Valintakokeisiin kutsuttu hakija lähettää lyhyen esittelyn itsestään ohjeiden mukaan. Ennakkotehtävä on yksi osa valintakokeiden kokonaispistemäärää (max. 70p). Valintakoe Muotoilijakoulutuksen valintakoe järjestetään klo 9 17, Kuopion Muotoiluakatemian tiloissa, Piispankatu 8:ssa. Valintakokeissa hakija osoittaa soveltuvuutensa muotoilualan koulutukseen. Valintatehtävän perusteella arvioidaan hakijan taitoa kuvata asioita kuvallisesti ja kirjallisesti, kykyä ideoida ja kyseenalaistaa asioita sekä ongelmanratkaisutaitoja. Valintakokeeseen kuuluu myös haastattelu, johon tuodaan mukana ammatillinen portfolio sekä haastattelijoille luovutettava CV. 19

20 Valintakoekutsut lähetetään toukokuussa 2014, jossa kerrotaan valintakoepäivän ohjelma. Valintakokeeseen osallistuva hakija tuo mukanaan oman ammatillisen portfolion sekä haastattelijoille luovutettavan CV:n (Curriculum Vitae). Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Musiikkipedagogikoulutus, Kuopio Musiikkipedagogi (AMK), 240 OP Musiikin koulutuksen 240 opintopisteen laajuisen ammattikorkeakoulututkinnon ammattinimike on Musiikkipedagogi (AMK). Koulutuksen sisällön keskeisiä alueita ovat pedagogiset, solistiset ja musiikin teoreettiset opinnot sekä yhteismusisointi vaihtelevissa kokoonpanoissa. Opinnoissa korostetaan hyvää soitto- ja laulutaitoa, pedagogisia valmiuksia, teoreettisia ja musiikkikasvatuksellisia tietoja sekä esiintymiskokemusta. Alalla toimivalta edellytetään kykyä soveltaa erityisosaamistaan luovasti ja itsenäisesti erilaisissa musiikin työympäristöissä. Opetussuunnitelmaan sisältyvät vapaasti valittavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden kehittää itseään valitsemallaan erityisalueella. Opinnot voi painottaa joko klassiseen tai rytmimusiikkiin. Musiikkipedagogin (AMK) tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot antavat yleisen opettajan kelpoisuuden ja näin opettajan pätevyyden mm. ammattilliselle toiselle asteelle. Koulutus antaa valmiuksia toimia muissakin musiikkialan tehtävissä. Suuntautumisvaihtoehdot Musiikin opettaja Musiikin opettajan koulutus antaa kelpoisuuden toimia kansalais-, työväen- ja kansanopistojen musiikin opettajana ja myös muissa musiikkialan tehtävissä. Musiikin opettaja on musiikin yleisopettaja, jonka toiminta-alue on laaja ja siksi alalla edellytetään monipuolisia musiikillisia valmiuksia. Musiikkioppilaitoksen opettaja Musiikkioppilaitoksen opettajan koulutus antaa kelpoisuuden toimia instrumenttiopettajana taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa ja ammatillisen toisen asteen oppilaitoksissa. Ennakkotehtävä Musiikkipedagoginkoulutuksen ennakkotehtävä on musiikin lisälomake, jonka hakijat täyttävät netissä klo mennessä. 20

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 hakijan opas 2014 Sisällys Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 Kampuskaupungit 9 Kulttuuriala 10 Matkailu- ja ravitsemisala 16 Liiketalouden ala 22 Luonnonvara-ala 28 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2013 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 1 be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 Sijoitus tulevaan Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Uuden omaksuminen tai aiemman osaamisen vahvistaminen on myös arkielämää rikastuttava

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus päivätoteutus ja monimuotototeutus Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS. KUVAUS Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS. KUVAUS Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden Opetussuunnitelma 1 (9) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS Liiketalouden koulutusohjelma 210 op KUVAUS Liiketalouden koulutusohjelmassa suoritetaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto,

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun ja Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014 Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Matkailun koulutusohjelma 210 op Matkailun koulutuksessa opit ajattelemaan, luomaan ja rikkomaan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kesto 2012-2015 Hyväksytty 30.12.2011 OPETUSSUUNNITELMA 2(12) KOULUTUSOHJELMA Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 10 erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 2010 Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan kauppatieteitä Poriin!...2 Kauppatieteiden maisteriksi erillisvalinnassa...3 Valintojen

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot