Lohjan kaupungin vv investointikohde nro Tilaaja: LOHJAN KAUPUNKI Karstuntie 4, PL 71, LOhja p * , kotisivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan kaupungin vv 2014-15 investointikohde nro 9552. Tilaaja: LOHJAN KAUPUNKI Karstuntie 4, PL 71, 08101 LOhja p *019 3690, kotisivu www.lohja."

Transkriptio

1 RT Vastaanottaja huhtikuu 2001 korvaa RT (5) Tarjouspyyntö- ja tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään suunnitelma-asiakirjojen valmistumisen jälkeen pääosin vkolla 36, ennakkoon tiedossa oleville ja/tai urakoitsijan pyynnöstä, mikäli tällöin tässä tarjouspyynnössä kirjatut edellytykset tarjouksen tekemiseen täyttyvät. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Hanke Nro Lohjan kaupungin vv investointikohde nro Rakennuttaja tai tilaaja (tiedot myös yhteyshenkilöstä) Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan annetun ohjeen mukaan. Tarjous laaditaan oheiselle urakkatarjouslomakkeelle. Tilaaja: LOHJAN KAUPUNKI Karstuntie 4, PL 71, LOhja p * , kotisivu Rakennuttaja: LOHJAN KAUPUNKI, Tekninen toimi Karstuntie 4, PL 71, Lohja puh tsto , sähköposti yhdyshlö Heikki Jauhiainen, proj.ins. puh , * Rakennuskohde Lohjan kaupungin uusi vastaanotto- ja tukiyksikkö, nimi lyhennettynä suunnitelmissa Lohjan Lastensuojeluyksikkö. Rakennuskohde on uudisrakennus, mikä rakennetaan jyrkähköön rinnemaastoon, Lohjanharjun reuna-alueella, Juhonkujan ja Antikujan väliselle tontille nro 2 korttelissa 44, Ojamon kaupunginosassa. Kortteli rajoittuu alapuoleltaan Ojamonharjuntiehen. Tontilla on täysikasvuinen metsä, se sijaitsee luvulla rakennetun kerros-ja rivitaloalueen välissä, rajoittuu yläpuoleltaan kevyen liikenteenväylään, minkä yläpuolella rakentamatonta Lohjan harjun aluetta ja rajoittuu alapuoleltaan pienehkön liikerakennuksen tonttiin. Rakennuskohde piha-alueineen, leikki-ja oleskelupihoineen sekä pysäköintialueineen on rinnemaastoon sovitettu, pääosin kivirakenteinen, harjakattoinen, 1-2 kerroksinen, kaukolämpöön liitettävä rakennus, minkä kerrosala on n krs-m2, siten, että väestönsuojan rakentamisvelvoiten ei ylity. Ulkoseinät on suunniteltu tehtäväksi harkosta, maanvarainen alapohja, välipohja- ja yläpohja ontelolaattaa. Rakennuksen paloluokka on P1, ja se varustetaan sprink-lauksella rakennuksen käyttötarkoituksesta johtuen. Rakennuskohteen sitoumuksetta ilmoitettavat laajuustiedot ovat kerrosala krs-m2, bruttoala m2 ja tilavuus n m3. Urakan sisältö Hanke toteutetaan jaettuina urakoina, missä rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana; RAKENNUSURAKKA Rakennusurakka pääurakkana, tehtynä perustuksesta ylöspäin sääsuojattuna ja/tai huputettuna siihen asti, kunnes kohteen vesikatto on valmis ja vettäpitävä. Sisältäen kaikki rakennustekniset työt, maanrakennus- ja tontin raivaustyöt, pihatyöt, esim pihojen tukimuurit, leikki- ja oleskelupihojen leikkivälineet ja muut varusteet,pysäköintialuetyöt

2 tukimuureineen, sadevesi-, vesi- ja viemäritöiden aputyöt, muut lvisa-aputyöt, pääurakoitsijan sekä urakoitsijan yleiset työmaavelvoitteet, urakkaohjelman (toim.myöhemmin), urakkarajaliitteen (toim.myöhemmin), laadittujen työselitysten ja suunnitelmien sekä muiden urakkalaskenta-asiakirjojen mukaan, tehtynä kaikki täysin valmiiksi, käyttökuntoon, tässä tarjouspyynnössä määriteltynä ja urakkasopimukseen tarkennettavana urakka-aikana. Urakan toteutus kokonaishintaisena pääurakkana. JA/TAI PUTKIURAKKA Putkiurakka sivu-urakkana, tehtynä laadittujen suunnitelminen mukaan, sisältäen kaikki putkitöiden urakkaan sisältyvät työt, tarvikkeet ja velvoitteet rakennuksessa ja piha- / tontin alueella, muista urakoista tulevat velvoitteet sekä urakoitsijan yleiset työmaavelvoitteet urakkaohjelman(toim.myöhemmin), urakkarajaliitteen, laadittujen työselitysten,suunnitelmien, muiden urakkalaskentaasiakirjojen mukaan, tehtynä kaikki täysin valmiiksi, käyttökuntoon, tässä tarjouspyynnössä määriteltynä alustavana urakkaaikana, toteutus kokonaishintaisena pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana. JA/TAI ILMANVAIHTOURAKKA Ilmanvaihtourakka sivu-urakkana, tehtynä laadittujen suunnitelminen mukaan,sisältäen kaikki ilmanvaihtotöiden urakkaan sisältyvät työt, tarvikkeet ja velvoitteet, velvoitteet muista urakoista sekä urakoitsijan yleiset työmaavelvoitteet urakkaohjelman (toim.myöhemmin), urakkarajaliitteen, laadittujen työselitysten, suunnitelmien, sekä muiden urakkalaskenta-asiakirjojen mukaan, tehtynä kaikki täysin valmiiksi, käyttökuntoon, koestettuna, säädettynä ja mitattuna, tässä tarjouspyynnössä määriteltynä alustavana urakka-aikana, toteutus kokonaishintaisena pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana. JA/TAI SÄHKÖURAKKA Sähköurakka sivu-urakkana, tehtynä laadittujen suunnitelminen mukaan, sisältäen kaikki sähkötöiden urakkaan sisältyvät työt, tarvikkeet ja velvoitteet rakennuksessa ja piha-/ toitnin alueella, velvoitteet muista urakoista sekä urakoitsijan yleiset työmaavelvoitteet urakkaohjelman (toim.myöhemmin), urakkarajaliitteen, laadittujen työselitysten, suunnitelmien, sekä muiden urakkalaskenta-asiakirjojen mukaan, tehtynä kaikki täysin valmiiksi, käyttökuntoon, mitattuna ja kolmannen osapuolen tarkastamana, tässä tarjouspyynnössä määriteltynä alustavana urakkaaikana, toteutus kokonaishintaisena pääurakkaan alistettuna sivuurakkana. JA/TAI RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Rakennusautomaatio urakka sivu-urakkana, tehtynä laadittujen suunnitelminen mukaan, sisältäen kaikki rakennusautomaatio- urakkaan sisältyvät työt,tarvikkeet ja velvoitteet, velvoitteet muista urakoista sekä urakoitsijan yleiset työmaavelvoitteet urakkaohjelman (toim.myöhemmin), urakkarajaliitteen, Lohjan kaupungin rakennusautomaatio-järjestelmän suunnitteluohjeen(toteutukseen sovellettuna),laadittujen työselitysten, laadittujen suunnitelmien, sekä muiden urakkalaskenta-asiakirjojen mukaan, huomioiden kaupungin tietyn, weppipohjaisen rakennusautomaatiojärjestelmän, tehtynä täysin valmiiksi, käyttökuntoon, toimintakoe hyväksytysti pidettynä, tässä tarjouspyynnössä määriteltynä alustavana urakkaaikana, toteutus kokonaishintaisena pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana. JA/TAI SPRINKLERURAKKA mikä kysytään myöhemmin suunnitelmien valmistumisen jälkeen. URAKKA-AIKA Urakka-aika on loka-/marraskuu elo-/syyskuu 2015, tarvittaessa lokakuu 2015, tilaajan päätösvalmius- ja toteutuspäätösvarauksin. Urakka-aika tarkennetaan urakkaneuvottelussa. Urakoitsijaa pyydetään urakkatarjouksessaan ilmoittamaan tarvittava rakennusaika. VÄLITAVOITE Välitavoiteeksi on runko- ja vesikattovaihe, välitavoite tarkennetaan urakkaneuvottelussa, ja merkitään tämäm jälkeen kaikkiin

3 urakksopimuksiin, mikäli hanke päätetään toteuttaa. TYÖAIKA, kst yllä urakka-aika Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan laskettu kokonaisurakka-aika, ja valmiusajankohta töiden aloitukseen. ALISTAMISSOPIMUS Sivu-urakoitsijat sitouvat pääurakoitsijan työaikaan alistamissopimukseen perustuen. Tarjoushintaa koskevat vaatimukset (erittelyt, yksikköhinnat) TARJOUSHINTA tulee antaa kiinteänä kokonaishintana, sisältäen arvonlisäveron 24 %. Alv-osuus tarjoushinnasta on merkittävä näkyviin. YKSIKKÖHINNAT Yksikköhintoina annetaan kohteen yleisimmät työ-, kone- ja materiaalihinnat. KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan, tonttiin ennen tarjouksen jättämistä. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTE Urakoitsijavalinnassa noudatetaan hankintalakia, hinta- /laatukilpailuna suhteessa 90/10. Hintatekijä on tarjoushinta. Laatutekijät ovat urakoitsijaa koskevista vaatimuksista kohdat a-d ja selvityksistä kohdat URAKOITSIJAA KOSKEVAT VAATIMUKSET a) URAKOITSIJAN RESURSSIT JA REFERENSSIT Hankkeen toteuttajilta ja erityisesti rakennus- ja lvisa-urakoiden työnjohdolta vaaditaan vankkaa käytännön kokemusta vastaavan tyyppisten rakennushankkeiden toteuttamisesta ja pää- tai sivuurakoitsijana toimimisesta. Rakennusliikkeeltä harkkorakentamisen ja sen pinnoituksen tuntemusta. Urakoitsijalla tulee olla käytössään hankkeen edellyttämät riittävät resurssit, ja riittävät tekniset, taloudelliset sekä muut edellytykset hankkeen toteuuttamiseksi. Työmaakieli on suomi. Rakennusurakoitsijan työnjohdon tulee olla pääsoin täyspvätoiminen, vähintään puolipvätoiminen. b) TYÖMAAORGANISAATIO Urakoitsijan soveltuvan koulutuksen omaavilta työmaan avainhenkilöiltä, esim vastaava työnjohtaja,työpäällikkö vaaditaan kokemusta julkisesta rakentamisesta, asuntorakentamisesta ja esim pväkoti tsv rakentamisesta. c) URAKOIUTSIJAN TALOUDELLINEN TILANNE Tarjoajan liikevaihto tulee olla vähintään n kaksikertainen (2x) tarjottuun urakkahintaan nähden, viimeisten saatavilla olevien tilinpäätös tietojen perusteella tai viimeisen kolmen vuoden keskiarvona. Tarjoajan taloudellista tilannetta ja luottokelpoisuutta kuvaavan Rating Alfan (Suomen Asiakastieto Oy)tulee olla vähintään tasolla tyydyttävä+ (A+). Hankintayksikkö, so tilaaja tarkistaa Rating Alfan Suomen Asikastieto Oy:n ylläpitämistä tiedoista, ennen tarjouspyynnön lähettämistä. Liikevaihto pyydetään ilmoittamaan tarjouspyyntöasiakirjojen pyynnön yhteydessä, mikäli se ei löydy julkisista rekistereistä tai niiden tieto ei ole ajantasainen. d) KAIKILLA TYÖMAALLA TOIMIVILLA TULEE OLLA KUVALLINEN JA VERONUMEROLLINEN HLÖKORTTI. d2)pääurakoitsija VASTAA koko työmaan hlötietojen ilmouttamisesta verottajalle pvm voimaan tulleen tiedonantovelvollisuuden mukaan. Yllä olevat laatutekijät a,b,c (ja d = velvoite) ja alla pyydetyistä selvityksistä kohdat 6-10 ovat osittain päällekkäisiä ja käsitellään ne laatuvertailussa keskinäisesti tasa-arvoisina, ja päällekkäisyydet yhdistäen.

4 URAKKATARJOUS_ASIAKIRJAPYYNTÖÖN LIITETTÄVÄT TODISTUKSET JA SELVITYKSET tai viittaus johonkin julkiseen, avoimeen rekisteriin, mistä ko tiedot on löydettävissä. Tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1223/2006)mukaiset seuraavat suomenkieliset, julkishallinnon hyväksyttävisä olevat, maks 2 kk vanhat todistukset ja selvitykset,minkä perusteella urakoitsijan soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan 1. SELVITYS siitä,onko yritys merkitty ennakkoperintälain (118/1996)mukaiseen ENNAKKOPERINTÄREKISTERIIN ja TYÖNANTAJAREKISTERIIN sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen ARVONLISÄVEROLLISTEN rekisteriin. 2. KAUPPAREKISTERIOTE 3. TODISTUS VEROJEN maksamisesta tai verovelkatodistus ja tällöin selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitellma on tehty. 4. TODISTUKSET ELÄKEVAKUUTUSTEN ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä,etä erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. 5. SELVITYS työhön sovellettavasta TYÖEHTOSOPIMUKSESTA tai keskeisistä työehdoista. 6. SELVITYS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA LISÄKSI tulee liittää seuraavat selvitykset: 7. Yrityksen tähän kohteeseen tarjoama TYÖMAAORGANISAATIO ansioluetteloineen tai lyhyine taustatietoineen, erityisesti työmaan vastaavan kokemus, 8. Yrityksen REFERENSSIT hankintaa vastaavista Suomessa tehdyistä vastaavista rakennushankkeista viimeiseltä kolmelta vuodelta. 9. Tiedot yrityksen keskimääräisestä TYÖVOIMAN LUKUMÄÄRÄSTÄ ja selvitys vuotuisenliikevaihdon määrästä. 10. Kuvaus yrityksen käyttämästä LAADUNHALLINTA järjestelmästä ja/tai sertifioidusta laatujärjestelmästä, imoitus urakoiutsijan mahdollisesta RALA-todistuksesta, tai selvitys, miten urakoitsija valvoo, toteuttaa ja varmistaa urakkakohteen laadukkaan työn. Erityinen huomio laaduvalvonnassa tulee kinnittää kosteudenhallintaan, koska kyseessä on talvirakennuskohde, mikä edellytetään rakennettavaksi perustuksen jälkeen sääsuojassa / huputettuna vesikattovaiheeseen, so vesikaton valmistumiseen asti. Mikäli hanke peruuntuu, siirtyy tai muuttuu, tilaaja ei ole korvausvelvollinen urakkalaskenta tsv kustannusten osalta. Tarjous jätetään viimeistään Pvm (pe) klo 1500 mennessä. Tarjousten jättöaika on alustava, laskentasuunnitelmien valmistumisajankohdan muuttuja. Tarjous toimitetaan osoitteeseen Lohjan kaupunki Tekninen toimi, 2. krs kirjaamo Maritta Andersson tai Pirkko Juslén Karstuntie 4,PL 71,08101 LOHJA. Tai sähköpostina osoitteella Tai faksilla nroon (faksi toimitetaan varustettuna kansilehdellä). Mikäli tarjous toimitetaan sähköpostina tai faksina tulee allekirjoitettu tarjous toimittaa kirjeenä viipymättä jälkikäteen.tarjouksen jättäjä vastaa siitä, että tarjous saapuu määräaikaan perille. Tston puhelinnrot on kirjattu tarjouspyynnön alussa. Kuoreen merkintä Tarjouksen antajan nimi, kohteen nimi ja tarjouksen sisältö. Tarjouksen voimassaoloaika TARJOUKSEN tulee olla sitovana voimassa kaksi kuukautta (2 kk) laskettuna tarjousajan päättymisestä, tai viimeistään siihen asti, kun urakoitsija on valittu, ja päätöksen valitusaika on umpeutunut. Tarjousten avaaminen Tarjoukset avataan tarjousajan

5 päättymisen jälkeen, suljetussa avaustilaisuudessa. Avauksesta laaditaan avauspöytäkirja, mikä on tarjouksen jättäneiden saatavissa tilaajan tekemän urakoitsijavalintapäätöksen julkistamisen jälkeen. Lisätietoja TARJOUSPYYNTÖ- ja tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään suunnitelmaasiakirjojen valmistumisen jälkeen pääosin vkolla 36, ennakkoon tiedossa oleville ja/tai urakoitsijan pyynnöstä, mikäli tällöin tässä tarjouspyynnössä kirjatut edellytykset tarjouksen tekemiseen täyttyvät. TARJOUSASIAKIRJAPYYNTÖ toimitetaan teknisen toimen kirjaamoon, esim sähköpostilla, tai hankkeen rakennuttaja yhdyshlölle. TILAAJA EDELLYTTÄÄ, että rakennusurakka tarjoava on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen jättämistä. LISÄTIETOJA hankkeen rakennuttaja yhdyshlö, yht tiedot tämän tarjouspyynnön alussa. LIsätietojen osalta tilaajaa sitovia ovat vain tilaajan kaikille tarjouspyynnön saajille kirjallisesti toimittamat lisätiedot. TILAAJA PIDÄTTÄÄ itsellään oikeuden tarvittaessa hylätä kaikki tarjoukset, pyytää kokonaan uudet tarjoukset, tai olla kokonaan toteuttamatta hanketta, esim kustannusteknisistä tai kaupungin ensi vuoden 2015 talousarvioon liittyvistä syistä. Mikäli hanke peruuntuu, siirtyy tai muuttuu, tilaaja ei ole korvausvelvollinen urakkalaskenta tsv kustannusten osalta. Paikka ja aika Lohjalla pvm LOHJAN KAUPUNKI, tekninen toimi Tarjouksen pyytäjän allekirjoitus Jussi Savela, tekninen johtaja Liitteitä - kpl Asiakirjat on lueteltu liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa.

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015 1/11 TARJOUSPYYNTÖ 32676 Merikadun yläasteen laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32754 Tikkalan koulun laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus

Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Tekninen toimi Urakkatarjouspyyntö Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta. Huomioi lyhyt laskenta-aika ja toteutusaikataulu. 1 RAKENNUTTAJA JA TILAAJA PL

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie 1 75700 Valtimo 02.05.2014 Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281 Sivu 1 / 6 HÄMEENKYRÖN KUNTA/Tekninen lautakunta 16.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ ASEMAKAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA 1.10.2015 30.4.2018 TARJOUSPYYNTÖ Tilaaja Hankinnan

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin alueella olevan liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt 2014 2016

Jyväskylän kaupungin alueella olevan liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt 2014 2016 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro Jyväskylän kaupungin alueella olevan liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt 2014 2016 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden liikenne-

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot