Geneettinen umpikuja: Geenivarannon kavetessa Juuret

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Geneettinen umpikuja: Geenivarannon kavetessa Juuret"

Transkriptio

1 Geneettinen umpikuja: Geenivarannon kavetessa kuusiosaisen artikkelisarjan 4. osa D. Caroline Coile Ph.D., Susan Thorpe-Vargas Ph.D., John Cargill M.S Käännös Inkeri Kangasvuo Vuonna 1987 kaksi amerikkalaista, Jon Curby (Kibushi Kennel) ja Mike Work (Sirius Kennel), ryhtyivät rotunsa puolesta tehtävään, joka vei heidät koillis-zaireen etsimään basenjeja niiden kotimaasta. Yksi kerrallaan he paikansivat koiria ja tekivät niistä kauppaa, joskus hyvinkin vastahakoisten heimolaisten kanssa, kunnes seitsemän afrikkalaissyntyistä basenjia oli lastattu kotimatkaa varten. Jotta matkasta olisi jotain hyötyä rodulle, maatiaiskoirien piti myös päästä vaikuttamaan AKC basenji-rotuun geneettisesti. Pääsyy matkaan oli AKC basenji-rodussa esiintyvät geneettisten terveysongelmat, jotka olivat rodun kapeasta geenipoolista johtuen hyvin laajalle levinneet. Mikäli nämä maatiaiskoirat pääsisivät vaikuttamaan rodun geenipooliin, se voisi olla ratkaisu rodun terveysongelmiin, mutta ilman sukutauluja oli olemassa vain pieni mahdollisuus rekisteröidä ne AKC:ssa. Paras keino olisi ollut kiertää tämä siten, että koirat olisi rekisteröity jossain vieraassa kennelliitossa, jonka rekisteröimisvaatimukset olisivat löyhemmät, ja sen jälkeen yrittää rekisteröidä koirien jälkeläiset (kolmen sukupolven jälkeen) AKC:hen. Mitään takuita ei ollut, että tämä juoni voisi todella onnistua. Näytti siltä, että näiden koirien mahdollisuudet sulautua rodun AKC geenipooliin olivat kyseenalaiset, parhaimmillaankin vuosien päässä tulevaisuudessa. Lopulta Curby ja Work päätyivät, ehkäpä kaikkein epätodennäköisimpään, mutta loogisimpaan lähestymistapaan suoraan vetoomukseen AKC:lle. AKC suostui avaamaan rotukirjan näille tuonneille ja myös seuraavan retken tuonneille sillä aikaa, kun odoteltiin Amerikan Basenji Kerhon hyväksyntää, joka saatiin vuonna Vielä oli kuitenkin ratkaistava useita ongelmia. Miten suhtauduttaisiin siihen, että useimmat tuonneista oli brindlejä, värikuvio, jota AKC:n rotumääritelmä ei edes hyväksynyt? Miten nämä suoraan pusikosta tulleet koirat hyväksyttäisiin amerikkalaisiin jalostusohjelmiin? Asettaisiko näiden koirien tuntematon perimä niiden jälkeläiset epäilyksen alaisiksi ja tekisi niistä vähemmän kilpailukykyisiä näyttelykehässä? Ottaen huomioon, että itse asiassa brindle oli kaikkein yleisin värimuoto alkuperäisissä afrikkalaisissa koirissa, Amerikan Basenji Kerho korjasi rotumääritelmää ja hyväksyi brindle-värikuvion. Hyvin pian kasvattajat pitivät brindlevärisiä basenjeja ylpeyden aiheinaan. Laadusta ei tingitty rodun paras basenji, itse asiassa paras hound -ryhmän koira (AKC:ssa basenji kuuluu hound-ryhmään) vuonna 1997 oli brindle basenji. Ja mikä tärkeintä, uusien basenjituontien geenit näyttävät tähän asti olleen vapaita niistä perinnöllisistä vioista, jotka olivat vaivanneet rotua. Juuret Basenji ei suinkaan ole ainoa rotu, joka kapean jalostuspohjan takia kärsii perinnöllisistä terveysongelmista. Puhdasrotuiset koirat ovat saaneet kuuluisuutta geneettisinä painajaisina. Monilla roduilla perustamispopulaatio on ollut alle 50 koiraa luku, joka panee kylmät väreet kulkemaan kenen tahansa uhanalaisten lajien pelastamiseksi työskentelevän ekologin selkäpiitä pitkin. Uhanalaisten lajien jalostusohjelmat painottavat geenipoolin kasvattamista käyttämällä jalostukseen kaikkia mahdollisia eläimiä. Monien rotujemme kohdalla geenivaranto on AKC:n rotukirjan ulkopuolella, me emme vain voi käyttää sitä AKC:n toimintatapojen takia. AKC perustettiin 1884 ja se on verovapaa, taloudellista hyötyä tavoitelematon organisaatio, kirjattuna päämääränään suojella ja kehittää puhdasrotuisia koiria. Sääntöjen mukaan sen tehtävinä on: yleensä tehdä kaikkensa edistääkseen koirien rotupuhtauden tutkimusta, jalostusta, esittämistä, kehittämistä ja säilyttämistä. Nämä olivat ylväitä ajatuksia siihen

2 aikaan todellakin mihin aikaan tahansa. Yksi tärkeimmistä menetelmistä, jolla AKC pyrki päämääräänsä oli koirarotukirjan pito. Sinne tallennettiin kaikkien rekisteröityjen koirien sukutaulutiedot. Perustajat eivät voineet aavistaa, että runsaan vuosisadan kuluttua yli miljoona koiraa rekisteröitäisiin AKC:ssa joka vuosi. Eivätkä he voineet aavistaa niitä vaikutuksia, jotka vuosisadan kestäneet rajoitetut jalostusmenetelmät saisivat aikaan joissakin koirayksilöissä. Tämä ei ollut heidän vikansa, vuonna 1884 Gregor Mendelin perinnöllisyystieteelliset löydöt (vaikkakin tutkielma oli julkaistu) olivat yleisesti tuntemattomia, populaatiogenetiikan teorioita ei oltu keksitty, kromosomeja ei tunnettu, DNA:ta ei oltu ajateltukaan. Darwinin teoriat valinnasta ja evoluutiosta tunnettiin, ja siinä valossa tuntui ilmeiseltä, että päämäärä saavutettaisiin suhteellisen suljetulla jalostusohjelmalla, joka perustuu parhaisiin yksilöihin. Ei ollut mitään syytä epäillä, että tarkan säännöstön noudattaminen ja heikomman geneettisen materiaalin poisjättäminen voisi lopulta vahingoittaa niitä rotuja, joita AKC halusi varjella. Kulunut vuosisata on ollut vallankumouksellinen genetiikan ja geneettisen terveyden ymmärtämisessä. Tiedämme niiden ongelmien perussyyn, jonka rajoitettu perustamispopulaatio voi ja on jo aiheuttanut. Pakastesperman käyttö mahdollistaa geenien tuonnin kaikista maailman kolkista ilman, että koiria täytyy kuljettaa. Mutta AKC on yhä usollinen niille periaatteilleen, jotka tekevät uusien geenien pääsyn rotuihin lähes mahdottomaksi tuotiin ne maahan sitten elävissä koirissa tai jäähdytysastioissa. Me emme voi syyttää ainoastaan AKC:a. Koska meillä on käytettävissä koko maailman koirat, tuntuisi helpolta sulauttaa uutta geneettistä materiaalia AKC:n geenivarantoon. Mutta, AKC on rekisteriä pitävä järjestö, jolla on velvolisuus varjella koirarotukirjojen oikeellisuutta ja asettaa kyseenalaiseksi kaikkien rekisteröimättömien koirien oikeuden tai vaateet jalostukseen käytöstä. Eri puolilla maailmaa on runsaasti rekisteröityjä koiria, joilla on riitävästi todisteita sukujuuristaan AKC:n tarkoituksiin. Ongelman lähtökohta on siinä, että koirien rekisteröiminen ja esittäminen alkoi vain osassa maailmaa. Eri maiden kansallisissa kennelliitoissa nykyään rekisteröitävät koirat, ovat itse asiassa lähtöisin samoista perustamispopulaatioista, kuin AKC rotukoirat. Näiden koirien jalostukseen käyttö ei saisi aikaan haluttua vaikutusta geenivarannon suurentamisessa. Mahdollisuus palata rodun alkuperämaahan, jotta jalostuspohjaa voisi laajentaa sanotaan introgressioksi (= geenien siirtyminen alkuperämaan populaatiosta kohdemaassa olevaan populaatioon). Ilman erityisiä poikkeuksia AKC:n perussäännöt tekevät tällaiset operaatiot lähes mahdottomiksi koirille, jotka ovat lähtöisin useimmista ei-länsimaista. Monet maatiaiskoirat ovat kotoisin maista, joissa rekisteröintijärjestelmää ei ole, tai ne eivät vastaa AKC:n erityisiä periaatteita. AKC usein helpotti jalostuspohjan laajentamista monien rotujen varhaisessa kehitysvaiheessa. Viimeaikaiset yritykset uuden geneettisen materiaalin tuomiselle käyttämällä maatiaiskoiria jalostukseen on saanut vastaansa AKC:n lujan asenteen, että rekisteröimätöntä koiramateriaalia ei voida suoraan sulauttaa koirarotukirjaan. AKC kuitenkin tekee joskus poikkeuksia lääketieteen tai terveyden pakottamana. Sellaisissa tapauksissa rotujärjestön on äänestettävä sen puolesta ja anottava AKC:ltä rotukirjan avaamista lyhyeksi ajaksi. Esimerkiksi saluki on hyvin vanha rotu, jota tänäänkin esiintyy alkuperäisellä kotiseudullaan kaikkialla Lähi-Idässä. Rodun beduiiniomistajat voivat kertoa kuulijalle sen esi-isät monen sukupolven taakse, mutta se ei ole riittävä todiste rotupuhtaudesta AKC:n rekisteriä varten. AKC-saluki polveutuu suurimmalta osaltaan pieneen koiramäärään, jotka tuotiin Englantiin 1920-luvulla. Vuonna 1945 kaksi salukia, jotka King Ibn Saud oli kasvattanut tuotettiin USA:han. Pienen suostuttelun jälkeen AKC laati erikoissäännön, jonka mukaan näiden koirien jälkeläiset voidaan kolmen sukupolven jälkeen rekisteröidä, kunhan vain rekisteröityjä koiria olisi käytetty kaikkien välissä olevien sukupolvien

3 jalostuksessa. Kotiseudultaan Lähi-Idästä nykyään tuotetut salukit ovat pelottavia vastustajia kilparadoilla. Yritykset saada näille koirille AKC:n hyväksyntä on kuitenkin ollut tuloksetonta. Tämä johtuu suurimmalta osaltaan rotujärjestön yksimielisyyden puutteesta, sekä siitä, ettei rotua vaivaa mikään perinnöllisen ongelma, joka tekisi jalostuspohjan laajentamisen välttämättömäksi. Ristitulessa Joissain roduissa mitään maatiaiskantaa ei ole olemassakaan tai se kärsii täsmälleen samoista ongelmista kuin AKC:n rotu. Sellaisissa tapauksissa risteytykset muihin rotuihin on ainoa keino tuoda uutta geenivirtaa rotuun. Rotujen muodostuessa sellaiset risteytykset olivat tavallisisa. Vaikka shih tzu on hyvin vanha rotu oletettiin 1900-luvun alussa, että rotu oli kuollut sukupuuttoon Kiinassa. Moderni shih tsu polveutuu seitsemästä uroksesta ja seitsemästä nartusta, joista yksi ei ollut shih tzu vaan kiinanpalatsikoira. Tämä risteytys tehtiin vuonna 1952, kauan ennen kuin AKC hyväksyi rodun. Varhaiset rekisteröintijärjestelmät hyväksyivät joskus risteytykset rodun kehityksen alkuvaiheessa. Kun rotu on tunnustettu, risteytykset sallitaan vain hyvin harvinaisissa olosuhteissa. Dalmatialainen on rotu, jolla on perinnölinen alttius virtsahapon epänormaaliin aineenvaihduntaan, joka johtaa kivuliaiden ja terveyttä heikentävien virtsakivien (munuaiskivien?) muodostumiseen. Vuonna 1988 dalmatialaisten rotujärjestön hallitus teki päätöksen, AKC:n myötävaikutuksella, että risteytys pointterin kanssa suoritettaisiin, pyrkimyksenä tuoda dalmatialaisrotuun virtsahapon normaalin aineenvaihdunnan geeni. Suunnitelmana oli takaisinristeyttää terveet hybridijälkeläiset dalmatialaisiin jatkaen useampia sukupolvia, kunnes jälkeläiset olisivat olennaisesti dalmatialaisia ilman pointterin leimaa, paitsi normaali virtsahapon aineenvaihdunta. Jokainen takaisinristeytys (hybridi x dalmatialainen) vähentäisi pointterin kromosomit puoleen. Tämä on yleinen käytäntö, kun halutaan tuoda uusi geeni toiseen populaatioon, vaikka jotkut seikat voivat hidastaa tai keskeyttää edistyksen. Näihin ongelmiin liittyy geenien kytkentä - entä jos valinnan kohteena oleva ominaisuus onkin samassa kromosomissa, kuin ominaisuudet, jotka ovat olennaisia rotutyypille? Jos virtsahapon normaalin aineenvaihdunnan geeni on samassa kromosomissa, kuin sentyyppisten täplien geeni, jotka hyväksytään pointterille, mutta ei dalmatialaiselle, olisi valinta terveyden puolesta myös valintaa rotutyyppiä vastaan. Siinäkin tapauksessa, ajan kuluessa pointterilta peräisin olevan kromosomin ja dalmatialaisperäisen vastinkromosomin välillä tapahtuisi tekijänvaihduntaa (crossing over) ja toivon mukaan dalmatialastyyppisten täplien geeni liittyisi samaan kromosomiin normaalin virtsahapon aineenvaihduntageenin kanssa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Jälkeläisillä, joilla oli normaali virtsahapon aineenvaihdunta oli taipumus olla beltontäpläisiä (ticking) eikä dalmatialaistäpläisiä (spotting). On mahdollista, että kyseessä on geenien kytkentä tai pleiotrooppinen ominaisuus. Pleiotrooppisissa ominaisuuksissa sama geeni aiheuttaa useampia eri vaikutuksia. Lisää ongelmia aiheutti Amerikan Dalmatialaisseuran yleinen mielipiteen muutos. Myöhemmässä vaiheessa seura ryhtyi vastustamaan risteytyspentujen rekisteröimistä ja kielsi niiden rekisteröintioikeuden. Siten, vaikka kokeilu oli lääketieteellinen saavutus, se ei ollut onnistunut dalmatialaisen rotutyyppiä silmällä pitäen, eikä se saavuttanut laajaa hyväksyntää. Tärkeää tässä sen sijaan oli ei hankkeen epäonnistuminen, vaan se, että AKC:llä oli näkökulmaa hyväksyä risteytykset. Ehkäpä tärkein opetus oli, että ennenkuin tällaiseen ryhdytään on hankkeelle saatava rotujärjestön täysi tuki. Tällä hetkellä AKC vaatii rotujärjestön äänestyksessä annetun täyden luottamuksen hankkeille, ennen omaa suostumustaan. Yksi Amerikan harvinaisimmista roduista on griffonkarvainen seisoja (Wirehaired Pointing Griffon)

4 luvulla muutamat kasvattajat päättivät risteyttää rotuun eurooppalaista Cesky Fousek-rotua, rodun kapean geenipoolin takia. Kaikki rodun kasvattajat eivät olleet hankkeen takana, joten AKC ei hyväksynyt jälkeläisiä rekisteröitäväksi. Kasvattajilla on oikeus valita jalostusohjelmiensa suunta. Jos he valitsevat risteytyksen toiseen rotuun ilman rotujärjestön ja AKC:n hyväksyntää, jälkeläisiä ei voi rekisteröidä oli aikeet miten hyviä tahansa. Vaikka onkin selvää, että joissain tapauksissa AKC harkitsee sääntöjen rikkomista, edistääkseen terveyttä ja geneettistä monimuotoisuutta, ei tunnu olevan minkäänlaisia ohjeistuksia, jonka mukaan rotujärjestö voisi anoa poikkeusta. Jotta rotujärjestöt tietäisivät, onko järkevää käyttää tällaista mahdollisuutta, pitäisi kirjalliset kriteerit olla saatavailla. Pitäisikö rotujärjestön vai AKC:n olla lopullinen päättävä elin, kun tällaisista poikkeuksista ratkaistaan? Geenipoolit ja gallupit Valitettavasti, hyvin harvoilla rotujärjestöjen jäsenillä on riittävästi tietoa genetiikasta näitä päätöksiä tekemään. Joillain rotujärjestöillä on suuret jalostus- ja terveystoimikunnat, joita johtaa lääketieteestä, perinnöllisyydestä, tutkimuksesta ja rodusta hyvin perillä olevat harrastajat, mutta useimmiten näin ei ole. Suurin osa harrastajista, joilla on aikaa seuratoiminnalle, ei kuulu tutkijoiden eturiviin. Hyvillä aikomuksilla varustetut, kykenemättömät harrastajat ovat tyypillisesti terveystoimikuntien puheenjohtajina. Lisäksi monissa roduissa politiikka saattaa siirtää kyvykkäät henkilöt syrjään tai estää heidän osallistumisensa toimikuntiin. Seurapolitiikka voi myös vaikuttaa siihen mitä sairautta milloinkin vastustetaan. Tosiasiassa, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, rotujärjestöjen terveystoimikuntien tulokset ovat olleet pettymyksiä. Monesti rotujärjestöjen terveystutkimukset epäonnistuvat, sillä kasvattajilla ei ole halua keskustella kilpailijoidensa kanssa mahdollisesti perinnöllisistä ongelmista. Useammin kuin kerran, ne, jotka ovat vastuussa tietojen keräämisestä, ovat paljastaneet luottamuksellista tietoa. Koska olennainen ongelma tiedon keräämisessä, on kanssakasvattajien epäluottamus, voisivat rotujärjestöt vaihtaa terveystietojen keräystehtäviä. Siten toisen rotujärjestön jäsen keräisikin tiedon toista rotujärjestöä varten ja päinvastoin. Näillä kahdella rodulla pitäisi silloin olla suurinpiirtein yhtä paljon rekisteröintejä ja terveysongelmia. Tällainen menettely poistaisi kiusauksen tietojen paljastamisesta, sillä tiedonkerääjä ei tuntisi toisen rodun harrastajia. Tämä on parempi ratkaisu, joskin kaukana täydellisestä. Vielä parempia olisivat kaikkien rotujen yhteistietokannat, jotka ovat erillään rotujärjestöistä. Tällaiset rekisterit ovat joko avoimia tai suljettuja. Avoimessa tietokannassa koirien tiedot ovat yleensä yleisön vapaasti saatavilla. Sellaiset rekisterit ovat arvokkaita, kun tehdään sukutauluun perustuvia jalostussuunnitelmia. The Institute for Genetic Disease Control in Animals (GDC, P.O. Box 222, Davis, CA 95617, kerää tietoa niin terveistä, kuin sairaistakin koirista antaen sen kasvattajien, tiedemiesten ja eläinlääkärien käyttöön. Tämä on avoin tietokanta, joka tarkoittaa, että koirien identiteetti ei ole luottamuksellinen, vaan niiden harrastajien käytössä, jotka etsivät tietoa. Ideallisessa maailmassa tämäntyyppistä rekisteriä tarvitaan, koska tilastoituna ei ole vain koira itse, vaan myös koiran sukulaiset. Vähemmän ihanteellisessa maailmassa, monet kasvattajat vastustavat avoimia tietokantoja, koska he pelkäävät olevansa ainoita roduissaan, jotka ovat ilmoittaneet ongelmista, ja pelkäävät myöhemmin menettävänsä pennun ostajia ja astutuspyyntöjä niille kasvattajille, jotka eivät ole yhtä rehellisiä. Suljetussa tietokannassa tietyn eläimen identiteetti ei yleensä ole saatavilla, tai saatavana on ainostaan terveiden koirien tutkimustulokset. Sellaisia rekisterejä kritisoidaan yleisesti, sillä joidenkin kasvattajien mielestä vain puolet tarinasta on kerrottu. Toisaalta kasvattajat, joilla on näiden organisaatioiden tietokannoissa terveiksi todettuja koiria, voivat ylpeillä

5 sertifikaateillaan, jättäen sertifikaatittomat koirat epäilyksenalaisiksi. Tunnetuin näistä tietokannoista on Orthopedic Foundation for Animals (OFA, joka kerää tietoa lonkkadysplasiasta, kyynärnivelviasta, polvilumpion sijoiltaanmenosta, craniomandibular osteopatiasta (luustohäiriö, jossa leukaluu kasvaa suhteettomasti), sydäntutkimuksista, kilpirauhastutkimuksista ja tietyistä rotuspesifisistä vioista) ja Canine Eye Registration Foundation (CERF, joka sertifioi koirat, jotka ovat vapaita perinnöllisistä silmävioista). Terveiden koirien sertifioimisen lisäksi, nämä organisaatiot pitävät suljettua tietokantaa kaikista koirista, olivat ne terveitä tai sairaita. OFA:n rekisterissä on yli koiraa. Toiset suljetut rekisterit ovat vain tutkimuskäyttöön, saavuttaakseen mahdollisimman paljon eri koirien tietoja nämä rekisterit lupaavat intimiteettisuojaa. The Veterinary Medical Data Base (Eläinlääkinnällinen tietokanta) sisältää yli 5,800,000 tutkimustulosta, jotka on tallennettu Pohjois-Amerikan 24 eri eläinlääketieteen koulusta vuodesta 1964 lähtien. Se ei ole perinnöllisyystieteellinen rekisteri vaan tallentaa eri tapaukset rotukohtaisesti tai muilla kriteereillä. Tutkijat ja eläinlääkärit voivat selata tätä tietokantaa maksamalla nimellisen maksun. DNA-näytteiden oton myötä on myös DNA:han pohjautuvia tietokantoja perustettu. Eläinlääketieteen Genetiikan Laboratorio (The Veterinary Genetics Laboratory, VGL) Kalifornian Yliopistossa Davisissa kerää DNA-näytteitä, päämääränään rakentaa geneettinen profiili jokaisesta rodusta, ja samalla tutkia tiettyjä rotukohtaisia vikoja. Nykyinen tutkimus tähtää Akitojen ja Weimaranereiden immuunivälitteisen sairauden DNA-geenimerkin paikantamiseen. Tarkoitus on laajentaa tätä yritystä myös muihin rotuihin. Kun näytteet on kerätty, tietokannan tulkinta ei ole sellaisenaan useimpien koirankasvattajien kykyjen ulottuvilla. Geneetikot ovat saaneet hyvän koulutuksen tullakseen päteviksi datatiedon analysoimisessa. On huimapäistä olettaa, että kasvattaja voisi kyetä samaan vain lukemalla perinnöllisyystieteen oppikirjoja. Kaikesta maailmalla tehtävästä perinnöllisyystieteen tutkimuksesta ei myöskään ole mitään hyötyä, jos tätä tietoa ei voida saada koiranomistajien ja kasvattajien yleiseen tietoisuuteen. Tämä tehtävä on jätetty rotujärjestöjen jäsenien ja paikallisten eläinlääkärien huoleksi. Rotujärjestöt ovat silloin tällöin määränneet turmiollisen vääriä jalostusohjeistoja. Sellaiset ohjeet ovat seurausta tutkimustulosten vääristä tulkinnoista, yhdistettynä populaatiogenetiikan perusteiden väärinymmärtämiseen. Kasvattajat, jotka havaitsevat tietyn ongelman, ovat haluttomia jakamaan tietoa toisten kasvattajien kanssa siinä pelossa, että se vaarantaa heidän kasvatustyönsä maineen. Vaikka tämä suuntaus on muuttumassa, ovat kavattajat myös haluttomia kysymään apua eläinlääkäriltään, koska tyypillinen kliinikko ei ole kovin hyvin perillä perinnöllisyystieteestä ja pyrkii ehdottamaan kastraatiota tai kohdunpoistoa turvallisimpana ratkaisuna. Jotta geneettinen monimuotoisuus saataisiin säilymään, tarvitsee koiraharrastus koulutettuja geneetikkoja, joilla on populaatiogenettistä koulutusta, jotka voisivat neuvoa kasvattajia. On ehdotettu mahdollisuutta, että perustettaisiin AKC:n tukema asiantuntijoista koostuva toimikunta eli perinnöllisyystieteellinen neuvonta suoralinja. Geneetikot, joilla olisi tietotaitoa eläinlääketieteestä, puhdasrotuisista koirista, populaatiogenetiikasta ja tutkimustiedon analysoinnista ja hankinnasta voisivat vastata kasvattajien ja myös omistajien esittämiin ongelmiin. Tällainen toimikunta voisi kertoa mm. tiettyjen rodun terveysongelmien yleisyydestä, niiden perinnöllisyydestä ja niistä nykyisistä tutkimuksista, jotka koskevat näitä ongelmia. Se voisi tarjota neuvoja niistä riskeistä, jotka voivat uhata suunniteltua yhdistelmää. Vaikka tällainen tietokeskus ei voisi toimia perinnöllisyystieteen oppilaitoksena, se voisi julkaista esitteitä, jotka kertovat eri ongelmista ja ohjata kasvattajia tiedon lähteille. Minimissään tällainen hanke tarvitsisi $100,000 vuodessa, jotta voitaisiin palkata pätevä henkilökunta ja kunnon tilat.

6 Mistä rahat! Rahoitus on usein riippuvainen rodun harrastajien avokätisyydestä. Vapaa-ajan harrastuksessa rahavirrat ovat aina ulospäin ja kasvattajilta on liikaa pyydetty, että he sijoittaisivat vielä enemmän keräyksiin, vaikka päämäärä olisi kuinka ylevä. Tämä ei tarkoita, että kasvattajat tai omistajat saisivat vapauttaa itsensä rodun hyväksi tehtävästä rahallisesta vastuusta. Päinvastoin, koiramaailma rakentuu useiden rikkaiden yksilöiden varaan, jotka rutiininomaisesti tuhlaavat yli $ vuodessa kampanjoidessaan näyttelykoiraansa. He eivät tee tätä saadaksen vain rahallista kompensaatiota, vaan saadakseen tunnustusta koiraharrastusmaailmassa. Jos vain joku osa tästä rahasummasta voitaisiin kanavoida rodun terveyden tutkimiseen, eikä rotulehtimainoksiin, voidaan vain kuvitella, kuinka paljon suurempi heidän arvostuksensa ja panoksensta koiramaailmassa olisi. Itse asiassa, moni näistä koiranesittäjistä maksaa kyllä osuutensa, mutta saa siitä vain vähän kiitosta. Niiden henkilöiden nimet, jotka ovat lahjoittaneet varoja tutkimustyöhön, tulisi julkaista jossain merkittävässä lehdessä. Tällä tavoin heidät yhteisesti huomioitaisiin, ja samalla motivoitaisiin niitä, joiden nimi sieltä puuttuu. Toisaalta, tällaiset varakkaat näyttelyharrastajat ovat koiramaailmassa poikkeuksia. Suurin osa kasvattajista on tavallisia vaatimattomia ihmisiä, jotka menettävät rahaa jokaisen pentueen myötä. Ainoa taho, joka saa jatkuvasti rahaa jokaisesta pentueesta on AKC. AKC:n tuotot tulevat puhdasrotuisten koirien rekisteröimisestä. Koskaan aiemmin ei yleisö ole ollut niin tietoinen ja epäluuloinen puhdasrotuisten koirien terveydestä. Jos tämä huoli kasvaa ja jatkuu, niin AKC:n kohtalona on tulojen menetys, sillä yhä harvempi haluaa ostaa AKC-rekisteröidyn terveysriskin. Kuluneella vuosikymmenellä on ollut voimakasta kehitystä koirien perinnöllisten sairauksien tutkimustyössä. AKC:n Koirien Terveys Säätiön (AKC Canine Health Foundation, CHF) perustaminen vuonna 1995 on vihdoin tarjonnut keinon, jolla rotujärjestöt voivat saada ohjeita rahankeräykseen, terveysohjelminen laatimiseen ja tutkimushankkeiden valintaan. CHF on epäilemättä ollut suurin panos, jonka AKC on tehnyt edistääkseen koirien terveyttä. Sittenkin monet harrastajat valittavat, että se merkitsee vain pientä edistysaskelta. Ei ole kuitenkaan epäilystä, etteikö CHF jo olisi antanut merkityksellistä panosta tutkimustyön ja koulutuksen edistämiseksi. Vaikka on korostettu yhteistyötä rotujärjestöjen kanssa, CHF on yhä valmis auttamaan myös yksittäistä kasvattajaa. Säätiö on erittäin tarpeellinen menellään olevien projektien valvonnassa ja arvioinnissa. Tällä varmistetaan, ettei tutkimustrahat kulu hyödyttömiin asioihin. Koiria omistava kansanosa odottaa AKC:ltä opastusta koira-alan kysymyksissä, terveysasiat mukaan lukien. Eikö siten olisi luonnollista, että he saisivat neuvoja silloin kuin niitä haluavat? Kenen puoleen koiranomistajat voivat kääntyä ohjeita saadakseen, jos mahdollinen perinnöllinen vika ilmenee. Vuonna 1997 CHF sai dollaria lahjoituksina harrastajilta, kerhoilta ja yhdistyksiltä ja dollaria AKC:ltä. Tämä noussee noin yhteen miljoonaan vuonna 1998, mutta se ei silti riitä. AKC on saavuttanut noin 5 miljoonaa dollaria ylijäämää vuosittain viimeisten viiden vuoden aikana. Koottuaan näin merkittävän omaisuuden, AKC voisi päättää käyttävänsä tämän ylijäämän koirien terveyden ja perinnöllisyyden lisätutkimustyölle. Mielstämme AKC:llä ole mitään tärkeämpää rahoituskohdetta, kuin perinnöllisyystutkimus ja neuvonta. Erityisesti esitämme, että on kaksi aluetta, jotka erityisesti vaativat AKC:n rahoitusta. Ensimmäinen on kaikkien rotujen yhteinen tieto- ja tutkimustulosrekisteri tietokanta, jonkalaisia nyt eri rotuyhdistkset keräävät ja tulkitsevat itse. Toinen on perinnöllisyysneuvonta-kuumalinja, jonka työntekijöinä olisi palkattu ja pätevä henkilökunta, jolla ei ole yhteyksiä koirakilpailuihin tai koirankasvatukseen. Tietojen keruu rotujärjestöissä näyttää epäonnistuvan, mutta aika ja vaiva, jotka kuluvat niihin, kun kaikki eri rotujärjestöt tekevät erikseen samaa työtä on turhauttavaa. Analyysit, jotka koskevat useita rotuja tai

7 sukulaisrotuja, voisivat helpommin paljastaa perinnöllisiä yhtäläisyyksiä, joiden tutkimiseen ja ilmituloon menee enemmän aikaa yksittäisissä roduissa. Jos AKC kieltäytyy rahoittamasta tällaisia elintärkeitä projekteja nykyisestä ylimäärästään, olisi koiranomistajien ja -kasvattajien tasavertaisesti jaettava vastuu tästä. Kuten jokainen koiranomistaja tietää on koiran omistaminen kallista ja sairaan koiran omistaminen sitäkin kalliimpaa. Yksi pienimmistä koiran koko elämän aikana maksamista maksuista, jonka koiranomistaja tai kasvattaja maksaa on tuon koiran rekisteröiminen AKC:ssä. Useimmat harrastuskoiran omistajat ja kasvattajat eivät panisi hanttiin, jos tähän lisättäisiin dollari tai kaksi, jos he tietäisivät, että siitä kertyvä raha olisi korvamerkitty koirien terveystarkoituksiin. Vuonna 1997 AKC rekisteröi 564,155 pentuetta ja 1,307,352 koiraa, yksi dollari lisää näihin olisi 1,871,507 dollaria koirien terveyden edistämiseen. On aika, että AKC myöntää, ettei se voi olettaa rotujärjestöjen jäsenten toimivan tiedemiehinä tai hyväntekijöinä. Sen täytyy ottaa vastuu niistä koirista, joiden rekisteröintimaksujen kautta se saa tulonsa ja niistä sairauksista, joita sen rekisteröinipolitiikka (suljettu koirarekisteri; käänt. huom) vaikka olisi kuinka hyvää tarkoittavaa on auttanut luomaan. Kentällä on paljon turhautumista AKC:n suhteelliseen toimimattomuuteen terveyskysymyksissä mutta on myös tärkeää huomata ne syyt, jotka tämän aloitekyvyttömyyden takana ovat. Suurin syy on luonnollisesti on AKC:n vanhoillinen luonne, joka perustuu sen rakenteeseen järjestöjen järjestönä. Rotujärjestöjen puolelta valtuutetut edustavat lähtökohdiltaan hyvin erilaisia ihmisiä, joilla kokemuksien ja mielipiteiden erot ovat suuret. Ei ole kovinkaan helppoa saavuttaa yhteisymmärrystä sellaisessa ryhmässä. On huomattava, että AKC edustaa meitä me olemme heitä. Jotta muutos olisi mahdollinen tarvitaan huomattavia muutoksia koiraharrastuksessa. Me kaikki tunnemme rotujärjestöpolitiikkaa jopa erikoisnäyttelyn ulkomuototuomarin valinta kiistelty aihe, miten siis voisimme olla samaa mieltä siitä, mitkä ovat tarpeellisia terveystutkimuksia roduillemme. Seuraava osa käsittelee tätä ongelmaa.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

ESITYS SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY:N HALLITUKSELLE

ESITYS SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY:N HALLITUKSELLE ESITYS SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY:N HALLITUKSELLE Venäläis-eurooppalaisten laikojen jalostustoimikunta esittää Suomen Laikajärjestö ry:n hallitukselle rodun jalostuksen tavoiteohjelman kohta 4.3.2 (s. 22

Lisätiedot

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa?

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa? Kasvattajapäivät 201 Rodun tilanne tulevaisuudessa? SPJ-FSK 17.5.201 Thommy Svevar 17.05.201 Thommy Svevar Suomen Pystykorvajärjestö Finska Spetsklubben r.y. Nykytilanne - analyysi Tilastot osoittavat,

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

Keeshondien JTO Mitä jäi käteen? Johdanto. Sukusiitosprosentti Suomen Keeshond ry. Outi Hälli

Keeshondien JTO Mitä jäi käteen? Johdanto. Sukusiitosprosentti Suomen Keeshond ry. Outi Hälli Johdanto Keeshondien JTO 27-211 211 Mitä jäi käteen? Suomen Keeshond ry Outi Hälli 23.1.211 Sukusiitosprosentti Yksittäisen pentueen kohdalla sukusiitosprosentti ei saisi nousta yli 6,2 Vuoden 27 alusta

Lisätiedot

JALOSTUSOHJE

JALOSTUSOHJE JALOSTUSOHJE 1.8.2014 31.7.2015 Yleistä Nartunomistajan tulee ottaa yhteyttä jalostustoimikuntaan hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta (suositus 2kk ennen astutusta) ja esittää suunnittelemansa yhdistelmät

Lisätiedot

Epilepsian vastustaminen

Epilepsian vastustaminen Epilepsian vastustaminen Suomenpystykorvilla 1 Suomen Pystykorvajärjestö 3:n rodun rotujärjestö Suomenpystykorva Karjalankarhukoira Pohjanpystykorva Jokaisella rodulla oma rotujaosto ja jalostusryhmä Noin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

Suomenhevosten kasvuhäiriötutkimus Susanna Back

Suomenhevosten kasvuhäiriötutkimus Susanna Back Suomenhevosten kasvuhäiriötutkimus Susanna Back 1 Tutkimuksen tavoite Kartoittaa suomenhevospopulaatiossa osteokondroosin (OD) esiintyvyyttä ja periytyvyyttä (heritabiliteetti) Osa suomenhevosten jalostusohjesäännön

Lisätiedot

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys Suomen Mäyräkoiraliiton hallitus esittää vuoden 2014 loppuun voimassa olevan PEVISA

Lisätiedot

J A L O S T U S L O M A K E A.

J A L O S T U S L O M A K E A. J A L O S T U S L O M A K E A. RASTI HALUAMASI VAIHTOEHTO! JALOSTUSTIEDUSTELU Mikäli etsit nartullesi sopivaa urosta. Jalostustoimikunnan esittämää urosta käyttämällä sinun ei tarvitse enää täyttää jalostusilmoitusta

Lisätiedot

Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje

Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje 1. Velvoitteet Ottaessaan vastaan SAJ - FSK:n jalostusneuvojan tehtävät asianomainen sitoutuu noudattamaan rotujärjestön jalostustoimikunnan johtosääntöä

Lisätiedot

Hyvä Schipperken omistaja!

Hyvä Schipperken omistaja! Suomen Schipperke Kerho ry:n 18.11.2012 1(6) Hyvä Schipperken omistaja! Suomen Schipperkekerho ry suorittaa kartoitusta rodun yleisestä terveystilanteesta. Saadaksemme mahdollisimman kattavan ja totuudenmukaisen

Lisätiedot

SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA

SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA Kaikki koiran perimät geenit sisältyvät 39 erilliseen kromosomipariin. Geenejä arvellaan

Lisätiedot

Kennelliiton lonkkaindeksilaskentaan 11 uutta rotua

Kennelliiton lonkkaindeksilaskentaan 11 uutta rotua Kennelliiton lonkkaindeksilaskentaan 11 uutta rotua Katariina Mäki 17.2.2009 Suomen Kennelliiton lonkkaindeksilaskentaan lisättiin alkuvuodesta mukaan 11 uutta rotua: bordercollie, bullmastiffi, chow chow,

Lisätiedot

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille 1 / 5 Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille Katariina Mäki Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry on kartoittanut berninpaimenkoirien kuolinsyitä ja -ikiä vuodesta 1995 alkaen. Aineistoa on kertynyt,

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

1. TAUSTATIEDOT *) pakollinen tieto Koiran virallinen nimi *): Syntymävuosi *): Sukupuoli *): Omistajan yhteystiedot:

1. TAUSTATIEDOT *) pakollinen tieto Koiran virallinen nimi *): Syntymävuosi *): Sukupuoli *): Omistajan yhteystiedot: Skotlanninterrierikerhon terveyskysely 2015 1. TAUSTATIEDOT *) pakollinen tieto Koiran virallinen nimi *): Syntymävuosi *): Sukupuoli *): Omistajan yhteystiedot: 2. PAINO Koiran paino (kg): 3. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT)

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT) Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista Kari Hämäläinen (VATT) VATES päivät, 5.5.2015 Perimmäinen kysymys Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? 1 Kolme ehtoa kausaaliselle syy seuraussuhteelle

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen

Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen MMM, tutkija Katariina Mäki Kotieläintieteen laitos/kotieläinten jalostustiede Helsingin yliopisto Rotumääritelmät kuvaavat tarkasti, millainen jalostukseen käytetyn

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue Tuija Wigren Apulaisylilääkäri TAYS Syövänhoidon vastuualue Sädehoito Tähän asti kliininen auditointi ollut luonteeltaan informoiva ja sisältänyt neuvontaa monista perusvaatimuksista osittain päällekkäistä

Lisätiedot

FCI:N KANSAINVÄLISET JALOSTUSSÄÄNNÖT

FCI:N KANSAINVÄLISET JALOSTUSSÄÄNNÖT FCI:N KANSAINVÄLISET JALOSTUSSÄÄNNÖT (alkuperäisversiot löytyvät osoitteesta http://fci.be/en/breeding-42.html) JOHDANTO 1. FCI:n (Fédération Cynologique Internationale) kansainväliset jalostusmääräykset

Lisätiedot

GEENIVARAT OVAT PERUSTA KASVINJALOSTUKSELLE. Merja Veteläinen Boreal Kasvinjalostus Oy

GEENIVARAT OVAT PERUSTA KASVINJALOSTUKSELLE. Merja Veteläinen Boreal Kasvinjalostus Oy GEENIVARAT OVAT PERUSTA KASVINJALOSTUKSELLE Merja Veteläinen Boreal Kasvinjalostus Oy OPIT TÄNÄÄN Miksi kasvinjalostus tarvitsee geenivaroja? Miten geenivaroja käytetään kasvinjalostuksessa? Geenivarat

Lisätiedot

Uhanalaisuusluokat. Lajien uhanalaisuusarviointi Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2.

Uhanalaisuusluokat. Lajien uhanalaisuusarviointi Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2. Uhanalaisuusluokat Lajien uhanalaisuusarviointi 2019 Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2.2017 IUCN:n uhanalaisuusluokitus Uhanalaisuusarvioinnissa ja luokittelussa

Lisätiedot

GREYHOUNDIEN TERVEYSKARTOITUS 2012

GREYHOUNDIEN TERVEYSKARTOITUS 2012 GREYHOUNDIEN TERVEYSKARTOITUS 2012 Hyvä Greyhoundin omistaja! Tarkoituksenamme on kartoittaa v. 2002 ja sen jälkeen syntyneiden koirien tiedot, myös terveiden ja jo kuolleiden koirien osalta. Koiran nimen

Lisätiedot

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 PAIKKA: Jämsä, Teboil Patalahti osoite: Patalahdentie 20, 42100 Jämsä (9-tien varressa) Klo 14 Valtakirjojen tarkistus ja paikalle

Lisätiedot

TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta. Yliassistentti Jussi Hakanen syksy 2010

TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta. Yliassistentti Jussi Hakanen syksy 2010 TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta Yliassistentti Jussi Hakanen jussi.hakanen@jyu.fi syksy 2010 Evoluutiopohjainen monitavoiteoptimointi MCDM ja EMO Monitavoiteoptimointi kuuluu

Lisätiedot

Länsigöötanmaanpystykorva - Västgötaspets

Länsigöötanmaanpystykorva - Västgötaspets Länsigöötanmaanpystykorva - Västgötaspets Rodun historiaa Länsigöötanmaanpystykorva, kotoisammin göötti, on vanha ruotsalainen rotu. Sitä käytettiin ilmeisesti jo viikinkiaikana pihakoirana Länsi-Göötanmaalla

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

näyttö? 14.11.2011 Luennon sisältö Katariina Mäki 15.9.2011 Luonne tärkein Miksi tutkittiin tätä? Vuonna 2005 julkaistu tutkimus:

näyttö? 14.11.2011 Luennon sisältö Katariina Mäki 15.9.2011 Luonne tärkein Miksi tutkittiin tätä? Vuonna 2005 julkaistu tutkimus: Käyttö Jalostuskoiran vs. valinta näyttö? Katariina Mäki 15.9.2011 Katariina Mäki 12.11.2011 Kuva: Tapio Eerola Luennon sisältö Vuonna 2005 julkaistu tutkimus:. The effect of breeding schemes on the genetic

Lisätiedot

Kooste vuoden 2013 pentuepalautteista 27.2.2016 jalostustoimikunta kuvat Eila Pöysä

Kooste vuoden 2013 pentuepalautteista 27.2.2016 jalostustoimikunta kuvat Eila Pöysä Kooste vuoden 2013 pentuepalautteista 27.2.2016 jalostustoimikunta kuvat Eila Pöysä Yleistä Pentuepalautteiden avulla kerätään tietoa shetlanninlammaskoirien lisääntymisterveydestä. Tietoa käytetään mm.

Lisätiedot

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta Mika Lehkosuo KIRJE PELAAJILLE Moi Pelaajat, Pelirohkeus on sana joka usein esiintyy, kun kuvataan meidän pelitapaamme ja ajatteluamme jalkapallon

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014

Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014 Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014 Koonnut Eero Lukkari Taulukossa 1 on Jalostustietojärjestelmästä poimittu vuositilasto rekisteröinneistä. Luvuissa on mukana sekä lyhyt- että pitkäkarvaiset.

Lisätiedot

5. OSITTAISINTEGROINTI

5. OSITTAISINTEGROINTI 5 OSITTAISINTEGROINTI Kahden funktion f ja g tulo derivoidaan kuten muistetaan seuraavasti: D (fg) f g + f Kun tämä yhtälö integroidaan puolittain, niin saadaan fg f ()g()d + f ()()d Yhtälö saattaa erota

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA 1. Miksi ehdotuksesta tehdään päätös nyt, kun asiat jäivät rotupalaverissa kesken? Rotupalaverissa ehdittiin käsittelemään ehdotukseen liittyvä kohta

Lisätiedot

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013 Shetlanninlammaskoirat ry:n terveyskyselyn vastausten tarkastelu Shetlanninlammaskoirien terveyskyselyn tarkoituksena on kartoittaa rodun terveystilannetta. Terveyskyselylomake on Shetlanninlammaskoirat

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

Yhtälöryhmät 1/6 Sisältö ESITIEDOT: yhtälöt

Yhtälöryhmät 1/6 Sisältö ESITIEDOT: yhtälöt Yhtälöryhmät 1/6 Sisältö Yhtälöryhmä Yhtälöryhmässä on useita yhtälöitä ja yleensä myös useita tuntemattomia. Tavoitteena on löytää tuntemattomille sellaiset arvot, että kaikki yhtälöt toteutuvat samanaikaisesti.

Lisätiedot

VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KIERTOPALKINTO SÄÄNNÖT

VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KIERTOPALKINTO SÄÄNNÖT VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KIERTOPALKINTO SÄÄNNÖT Vuoden Näyttelybokseri kilpailun pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti vuoden aikana virallisiin näyttelyihin osallistuneiden bokserien tuloksista.

Lisätiedot

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 127 23.03.2015 Tuula Partasen ym. valtuustoaloite vuosittaisen määräärahan varaamiseksi Lappeenrannan kaupungin testamenttirahaston varoista kolmannen sektorin toimijoiden tekemän hyvinvoinnin

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN VALINTAKOKEET

1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN VALINTAKOKEET MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSET Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2015. Voimassa 9.4.2015 alkaen. A. KOETOIMINTA 1. KENNELLIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET 1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN VALINTAKOKEET

Lisätiedot

Siitoskoiran valinta. Katariina Mäki 2010

Siitoskoiran valinta. Katariina Mäki 2010 Siitoskoiran valinta Katariina Mäki 2010 Siitoskoiran valintaan vaikuttavat monet asiat. On mietittävä mitkä ovat ensisijaiset jalostustavoitteet, mistä saadaan tarpeeksi tietoa koirista ja mitkä ovat

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi?

Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi? Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi? Helena Kääriäinen tutkimusprofessori 29.1.16 HK 1 Potilaat ja kansalaiset ovat tutkimuksen tärkein voimavara Biopankkien pitäisi olla kansalaisen näkökulmasta

Lisätiedot

Miltä näyttää kotimaisten rotujemme perinnöllinen monimuotoisuus? Jalostusvalinta on merkittävin koirarotujen monimuotoisuutta vähentävä tekijä

Miltä näyttää kotimaisten rotujemme perinnöllinen monimuotoisuus? Jalostusvalinta on merkittävin koirarotujen monimuotoisuutta vähentävä tekijä Miltä näyttää kotimaisten rotujemme perinnöllinen monimuotoisuus? Katariina Mäki ja Mauri Kumpulainen Kennelliitolla on meneillään tilaustutkimus kotimaisten rotujen DLA-monimuotoisuudesta. Mukana ovat

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE Mallirunko on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa. Jalostuksen tavoiteohjelman suositeltava

Lisätiedot

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan)

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT Alkaen 1.1.2017 (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) 1. Kunkin Vuoden havannankoira kilpailun kilpailukausi käsittää kalenterivuoden aikana

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

YLEINEN JALOSTUSSTRATEGIA

YLEINEN JALOSTUSSTRATEGIA Suomen Kennelliitto r.y. Finska Kennelklubben r.f. YLEINEN JALOSTUSSTRATEGIA Sisällys Taustaa... 3 Tavoitteet... 3 Toimenpideohjelmat... 4 1. Koiranjalostuksen tavoitteet... 4 2. Jalostuksen ohjaus Kennelliitossa

Lisätiedot

Arviointitutkimuksen johtopäätökset Paltamo-kokeilusta

Arviointitutkimuksen johtopäätökset Paltamo-kokeilusta Arviointitutkimuksen johtopäätökset Paltamo-kokeilusta Paltamo-kokeilun arviointitutkimuksen päätösseminaari 26.11.2013 Työllisyysvaikutuksia Työttömyys aleni Paltamossa jyrkästi, 17 prosentista noin 4

Lisätiedot

Sakanpaimenkoiran rakenneja ominaisuusarviointi

Sakanpaimenkoiran rakenneja ominaisuusarviointi Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäivät 19-20.01.2008 Lahdessa Keijo Kodis Sakanpaimenkoiran rakenneja ominaisuusarviointi Talentsichtung Valintaperusteet. Molekyyligenetiikka DNA Genotyyppi Sukulaiset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 Kuten jo 8.12.2006 Suomen Schipperkekerho ry:n hallitukselle sekä yhdistyksen syyskokouksen 11.11.2006 puheenjohtajalle

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

- Kasvattajatuomariksi katsotaan tuomari, joka on kasvattanut vähintään kolme pentuetta.

- Kasvattajatuomariksi katsotaan tuomari, joka on kasvattanut vähintään kolme pentuetta. VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KIERTOPALKINTO Vuoden Näyttelybokseri kilpailun pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti vuoden aikana virallisiin näyttelyihin osallistuneiden bokserien tuloksista. - Kasvattajatuomarilla

Lisätiedot

TUOMARIT/SKL. SKL:n näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet: Koiramäärä. suositus 70 ja max 85/tuomari/päivä EI YLITYKSIÄ

TUOMARIT/SKL. SKL:n näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet: Koiramäärä. suositus 70 ja max 85/tuomari/päivä EI YLITYKSIÄ TUOMARIT/SKL SKL:n näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet: Koiramäärä suositus 70 ja max 85/tuomari/päivä EI YLITYKSIÄ yhden tai kahden rodun erikoisnäyttely poikkeus, lupa SKL:lta jos koiramäärä alle 30,

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Kilpailussa huomioidaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta pennuilla, aikuisilla ja veteraaneilla.

Kilpailussa huomioidaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta pennuilla, aikuisilla ja veteraaneilla. Pistelaskusäännöt - NN-kilpailu 2017 Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa näyttelyissä käyneet ja pisteitä keränneet norfolkin- ja norwichinterrierit sekä niiden kasvattajat. Ainoastaan Suomen

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei,

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei, Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku Hei, valitettavasti hallituksesta riippumattomista syistä Vuoden Coton kilpailun pisteiden lasku on tänä vuonna viivästynyt. Aikuisten ja veteraanien, sekä kasvattajien

Lisätiedot

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta Kilpailu kliinisistä lääketutkimuksista kiihtyy Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta LT Petteri Knudsen Lääketieteellinen johtaja, Novartis Finland OY Valtakunnallinen eettisten

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä YHDENVERTAISUUS TARKOITTAA sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan iästään mielipiteistään seksuaalisesta suuntautumisestaan

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

SYYSKOKOUSKUTSU Aika ja paikka: 3.10.2015 kello 14.15 Viisarin Työväentalo Viisarintie 28, 13130 Hämeenlinna

SYYSKOKOUSKUTSU Aika ja paikka: 3.10.2015 kello 14.15 Viisarin Työväentalo Viisarintie 28, 13130 Hämeenlinna SYYSKOKOUSKUTSU Aika ja paikka: 3.10.2015 kello 14.15 Viisarin Työväentalo Viisarintie 28, 13130 Hämeenlinna 1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 2 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Evoluutio. BI Elämä ja evoluutio Leena Kangas-Järviluoma

Evoluutio. BI Elämä ja evoluutio Leena Kangas-Järviluoma Evoluutio BI Elämä ja evoluutio Leena Kangas-Järviluoma 1 Evoluutio lajinkehitystä, jossa eliölajit muuttuvat ja niistä voi kehittyä uusia lajeja on jatkunut elämän synnystä saakka, sillä ei ole päämäärää

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Geneettiset algoritmit

Geneettiset algoritmit Geneettiset algoritmit Evoluution piirteitä laskennassa Optimoinnin perusteet - Kevät 2002 / 1 Sisältö Geneettisten algoritmien sovelluskenttä Peruskäsitteitä Esimerkkejä funktion ääriarvon etsintä vangin

Lisätiedot

LAAJAN SUOSTUMUKSEN ONGELMIA. Tuija Takala Dosentti, HY Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto

LAAJAN SUOSTUMUKSEN ONGELMIA. Tuija Takala Dosentti, HY Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto LAAJAN SUOSTUMUKSEN ONGELMIA Tuija Takala Dosentti, HY Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto Näytteiden jatkokäytön edut Resurssien hyötykäyttö Taloudellinen hyöty (erilaisille toimijoille) Suomi tutkimuksen

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

============================================================================

============================================================================ Koira.Net Lähettäjä Virve K. - 15.06.05 19:32 Kennelliitto on viimeinkin saanut julkaistua kauan odotetun koiratietojärjestelmänsä. Systeemiä voi käydä ihastelemassa Kennelliiton sivuilla osoitteessa http://jalostus.kennelliitto.fi/

Lisätiedot

Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen Vuoden 2014 voitokkain -kilpailu

Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen Vuoden 2014 voitokkain -kilpailu Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen Vuoden 2014 voitokkain -kilpailu Suomen Englanninbulldoggiyhdistys jakaa vuosittain kiertopalkinnon Vuoden voitokkaimmalle bulldoggille, veteraanille, pennulle ja kasvattajalle

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

KITT-tilannekatsaus. Asiantuntijaseminaari Markku Laitinen, Kansalliskirjasto

KITT-tilannekatsaus. Asiantuntijaseminaari Markku Laitinen, Kansalliskirjasto KITT-tilannekatsaus Asiantuntijaseminaari 29.4.2014 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/ KITT2 kadonneen tiedon metsästys Kirjastoilta alkoi

Lisätiedot

S Laskennallinen systeemibiologia

S Laskennallinen systeemibiologia S-114.2510 Laskennallinen systeemibiologia 3. Harjoitus 1. Koska tilanne on Hardy-Weinbergin tasapainossa luonnonvalintaa lukuunottamatta, saadaan alleeleista muodostuvien eri tsygoottien genotyyppifrekvenssit

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas. vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä. niinkuin minulle nyt, että löytää arkistosta

On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas. vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä. niinkuin minulle nyt, että löytää arkistosta Etelä-Suomen Kerhopiiriliiton vuosikokouksessa Helsingissä 1970 Hyvät kutsuvieraat Arvoisat Kokousedustajat On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Markku Saastamoinen Luonnonvarakeskus Luke Suomenhevosen jalostusohjesäännön uudistaminen, Tampere 9.5.2015 Yhteiskunnan muutos hevostalouden

Lisätiedot

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI Yhdistyksen nimi on Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry, Finska Border Collies & Australiska Kelpies rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Tietoaineistot ja tutkimus. Kommenttipuheenvuoro: Arpo Aromaa

Tietoaineistot ja tutkimus. Kommenttipuheenvuoro: Arpo Aromaa Tietoaineistot ja tutkimus Kommenttipuheenvuoro: Arpo Aromaa Välittömiä kommentteja.. Arpo Aromaa Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 2 Tietojen keruu ja käyttö Kannattaako tietoja ihmisten terveydestä

Lisätiedot

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto CEREMP-järjestelmän käyttöönotto Ohje energian tukkumarkkinoiden markkinaosapuolille CEREMP-järjestelmän käyttöönottoon ja markkinaosapuolen ensimmäisen vaiheen rekisteröintiin Versio 1.0 Mikä on CEREMP?

Lisätiedot

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Tiedote tutkimuksesta 1(5) Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Yleistä Mahdollista tutkittavaa puhutellaan yleensä teitittelemällä. Menettely kuitenkin vaihtelee kohderyhmän mukaan. Tiedote

Lisätiedot

- 3.2 Voisiko pentueen määritellä samoin kuin sijoitussopimuksen osalta?

- 3.2 Voisiko pentueen määritellä samoin kuin sijoitussopimuksen osalta? Kysymykset: 1) Kauppasopimus: - Onko Kennelliiton vanhassa kauppasopimuksessa (1.2.1995) jotain sellaista, jonka vuoksi sopimus oli pakko uudistaa (toki huomioiden sopimuksessa virhevastuulle asetettu

Lisätiedot