Viisaan liikkumisen edistäminen ja liikkumisen ohjaus kunnissa. Ympäristösi parhaat tekijät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viisaan liikkumisen edistäminen ja liikkumisen ohjaus kunnissa. Ympäristösi parhaat tekijät"

Transkriptio

1 Viisaan liikkumisen edistäminen ja liikkumisen ohjaus kunnissa Ympäristösi parhaat tekijät

2 Ympäristöä säästävä + turvallinen + sujuva + terveellinen + taloudellinen = VIISAS LIIKKUMINEN Liikkumisen ohjaus Mobility management Liikkumisen ohjauksella kannustetaan viisaaseen liikkumiseen muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä liikkumisen palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä.

3 Viisasta liikkumista - miksi? 3 Lähde: Logistiikkaselvitys 2013

4 4 Liikenteen rahoitus Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

5 Viisasta liikkumista - miksi? Viisas liikkuminen edistää kuntalaisten terveyttä Lasten terveys ja koulujen ympäristön turvallisuus paranee kun kouluun kuljetaan jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä Liikenteen osuus Suomen energiankulutuksesta n. 16 % Liikenne aiheuttaa n. 20 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä sekä päästöt aiheuttavat ennenaikaisia kuolemia ja terveyshaittoja (astma ym.) Liikenne aiheuttaa merkittävää tilantarvetta ja vaikuttaa yhdyskuntarakenteeseen Tutkittua: yksi euro pyöräilyyn tuottaa kahdeksan euron hyödyt aikasäästöinä ja terveyshyötyinä

6 Kainuun kulkumuotojakauma, osuus matkoista (HLT ) raitiovaunu; 1 % linja-auto; 1% juna ha matkustaja; 16 % muu; 6% jalankulku; 24 % polkupyörä; 4% Matkan keskim. pituus Kainuussa (HLT) jalankulku 1,694 km polkupyörä 3,679 km kuljettaja 21,549 km matkustaja 31,4 km linja-auto 10,6 km juna 100 km Kaikki matkat keskimäärin 18,906 km ha kuljettaja; 49 % Kainuun kulkumuotojakauma, osuus suoritteesta (HLT ) raitiovaunu; 0% juna; 1% linja-auto; 0% ha matkustaja; 27 % jalankulku; 2% muu; 13% polkupyörä; 1% ha kuljettaja; 56 %

7 100% 90% 80% Kulkutapaosuudet matkojen määristä 6% 15% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 48% 4% 26% muu juna metro, raitiovaunu linja-auto henkilöauto matkustaja henkilöauto kuljettaja polkupyörä jalankulku 0%

8 Viisasta liikkumista miten? Ensisijaiset kulkutavat kävely pyöräily joukkoliikenne kimppakyydit Matkasuoritteen minimointi sijaintipäätökset etätoiminnot turhien matkojen karsinta Viisas autoilu autojen yhteiskäyttö, kimppakyydit matkojen ketjutus ja ajoitus taloudellinen ajotapa auto tarpeen mukaan, ei välttämättä oma (tai kahta per talous) vähäpäästöisen auton valinta Kajaanin seudun (Kajaani, Paltamo, Sotkamo, Ristijärvi) vahvuus: Suurin osa asukkaista ja toiminnoista kävely / pyöräilyetäisyydellä toisistaan; suhteellisen tiivis rakenne. (Lähde: Kajaanin seudun ljs) Etenkin lyhyillä matkoilla 1km 5 km 10 km - 15 km on valtavasti potentiaalia lisätä jalankulun ja kävelyn osuutta!

9 9 Viisaan liikkujan valinnat 1. Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? 2. Menisinkö sinne ilman autoa? 3. Auto omistanko vai käyttäisinkö vain? 4. Auto millainen ja miten ajaa? 9/5/2013

10 Kestävän liikkumisen edistäminen harvaan asutulla alueella Sidottu osaksi Kainuun liikenneturvallisuustoimijahanketta: valmiit rakenteet (mm. ohjausryhmä, kuntaryhmät) ja kanavat olemassa. Tukee myös toimijatyön tavoitteita hyvin. Saanut valtionavustusta, käynnistyi toukokuussa 2013 ja päättyy joulukuussa 2013 tiivis aikataulu Haetaan keinoja sisällyttää liikkumisen ohjaus osaksi Kainuun (ja Koillismaan) liikenneturvallisuustoimijatöitä. Viedään liikkumisen ohjauksen toimintatavat kuntien organisaatioon. Pääpaino on erityisesti harvaan asuttujen alueiden liikkumisen ohjausmallien löytämisessä. Laaditaan pienen kunnan liikkumisen ohjaussuunnitelma, jota kaikki voivat käyttää mallina. Valitaan yksi innokas mallikunta! Suuremman kunnan mallisuunnitelma laaditaan Koillismaalla (Rovaniemi), jota esim. Kajaani voi hyödyntää mallina.

11 Mitä syksyn aikana tehdään? Seminaari 4.9 Nykytila Käynnissä - kesä-elokuu 2013 Kysely Koulutus Liikenneturvallisuusryhmien kokoonpanot Kuntakokouskierros lokakuussa viikot 41 ja 42 Toimenpiteiden ja työkalujen ideointi ja suunnittelu Syys-lokakuu 2013 Yhdessä kuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa Toinen kuntakokouskierros viikoilla 47 ja 48 Toimintasuunnitelmat Marraskuu 2013 Yksi yhteinen ja Pienen kunnan mallisuunnitelma Vuorovaikutus ja tiedotus työn aikana ja sen jälkeen - kanavat - sisällöt Jatkuvuus ja raportointi Joulukuu 2013 Toimintamalli: kuinka liikkumisen ohjaustyötä tehdään kunnissa Kytkeminen toimijatyöhön

12 Tärkeitä asioita! Konsultti ei pysty tekemään työtä yksin, kuntien laaja osallistuminen on välttämätöntä. Yhteistyökumppanit (yritykset, oppilaitokset, yhteisöt, järjestöt) mukaan tilaisuuksiin: Yhteistyömahdollisuudet liikkumisen ohjaustoiminnassa koko Kainuussa? Vinkkejä, malleja ja materiaaleja oman organisaation viisaan liikkumisen edistämistyöhön. Prosessi itsessään on tärkein! Sen aikana sisäistetään asiat ja mahdollistetaan työn jatkuvuus.

13 Liikkumisen ohjauksen kehittämiskyselyn tuloksia Esimerkkejä liikkumisen ohjauksen keinoista Ympäristösi parhaat tekijät

14 Kainuusta 28 vastausta, Koillismaalta 10 Kunta Toimiala Vaala Taivalkoski Suomussalmi Sotkamo Ristijärvi Puolanka Pudasjärvi Paltamo Kuusamo Kuhmo Kajaani Hyrynsalmi Muu, mikä? Kaavoitus ja liikenne Sivistys HYVE (sote) Tekninen Liikunta Nuoriso Kulttuuri

15 Valitkaa, mikä seuraavista kuvaa parhaiten työntekijöiden ja asiakkaiden polkupyörien säilytysmahdollisuuksia toimipisteessänne: Ei polkupyörien säilytysmahdollisuutta Ulkona vailla suojaa Katoksessa Sisätiloissa Arvioikaa kuinka suuri osa toimipisteenne työntekijöistä tekee etätöitä: ei etätyömahdollisuutta yli 75 % % % alle 25 %

16 Arvioikaa kuinka suuri osuus (%) työntekijöistä työmatkoilla käyttää joukkoliikennettä kulkee työmatkat kävellen tai pyörällä Yhteensä

17 toteutuu erittäin hyvin toteutuu melko hyvin ei toteudu hyvin eikä huonosti toteutuu melko huonosti toteutuu erittäin huonosti Yhteen sä Keskiarvo Mikäli toimipisteessänne on käytössä autoja, niiden hankinnassa tärkeimpänä kriteerinä on ollut taloudellisuus (vähäpäästöisyys) , Työntekijöille tarjotaan taloudellisen ajon ohjeistusta/koulutusta , Toimipisteessä henkilökunnan autopysäköintipaikkojen saatavuutta rajoitetaan tai pysäköintipaikat ovat maksullisia , Toimipisteessä edistetään kimppakyytejä , Toimipisteessä on turvallinen ja sujuva pyöräpysäköinti , Työmatkapyöräilijöille on järjestetty sosiaalitilat , Toimipisteessä suositaan kävelyn, pyöräilyn ja/tai joukkoliikenteen käyttöä työasiointimatkoilla autoilun sijasta , Työnantaja tarjoaa työsuhdematkalippuja ,5 Toimipisteessä edistetään kävelyä, pyöräilyä ja/tai joukkoliikennettä , Toimipisteessä on lisätty etätyö- tai etäneuvottelumahdollisuuksia , Yhteensä ,337469

18

19 Vapaat vastaukset Joukkoliikenteen hyödyntäminen on vaikeaa syrjäseuduilla Auto on välttämätön Toimenpideideoita: Taukojumpat Liikuntamahdollisuudet työpäivän jälkeen työnantajan tukemana Työsuhdepolkupyörät Henkilökunnalle koulutusta viisaasta liikkumisesta ja toimenpiteiden ideointia Liikenneympäristö turvalliseksi jalan ja pyörällä kulkeville Muuta: Kysely tarkoitettu isoissa kaupungeissa asuville! Kysymykset julkisesta liikenteestä hymyilyttävät 5 vastaajaa Kainuusta näki tarpeellisena että omaan työyksikköön laadittaisiin liikkumisen ohjaussuunnitelma (mm. Ristijärvi)

20 Liikkumisen ohjauksen keinoja Liikkumisen suunnittelu, liikkumissuunnitelmat organisaatioissa (työpaikkojen, koulujen yms. liikkumissuunnitelmat) Liikkumisen ratkaisuja sinne, mistä matkat alkavat (asuminen, palvelut, tapahtumat jne.) Viestintä ja neuvonta (uudet asukkaat, perheet, opiskelijat, työpaikat, jne.) Tietoa tarjolla eri vaihtoehdoista helposti (reittioppaat, laskurit, esitteet) Kampanjat, kokeilut (Pyörällä töihin ja kouluun -päivät yms.)

21 Mikä saisi sinut lisäämään viisasta liikkumista Työmatkoilla? Työasiamatkoilla? Asiointimatkoilla? Vapaa-ajanmatkoilla? - Liukuva työaika - Pysäköinnin ohjaus 21 - Työsuhdematkalippu tai -polkupyörä - Turvalliset, viihtyisät ja nopeat jalankulkuja pyöräily-yhteydet - Liityntäliikenteen kehittäminen

22 Tavat liikkumiseen opitaan nuorena miten lapsesi kulkee koulumatkat? 22 Koulumatkan taittamisessa kävellen ja pyöräillen on huomattavia etuja: Kunto kasvaa ja lapsi oppii kulkemaan liikenteessä Lisäksi vähentämällä autokyytejä vähennetään ruuhkia ja pysäköintipaikkojen tarvetta koulujen ympäristössä Myös jalan tai pyörällä voi saattaa tai lapsen voi jättää myös kauemmaksi koulusta. Koulumatkojen lisääntyvään autoliikenteeseen liittyy negatiivinen kierre: 9/5/2013

23 Esimerkkejä toimista harvaan asutulle alueelle Henkilöautojen viisaamman käytön edistäminen Luodaan puitteet ja tuetaan kimppakyytitoimintaa sekä autojen yhteiskäyttöä (kanavat, varausjärjestelmät, kimppakyytiparkit jne.) Pysäköintipolitiikan tarkistaminen organisaatiossa Taloudellisen ajon kurssit Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Informaation, markkinoinnin ja koulutuksen keinoin (motivointi), asia esille ja tietoa tarjolle! Kampanjat, tapahtumat (Liikkujan viikko ja Pyöräilyviikko), asukasillat Tarjotaan esim. lainapolkupyöriä esim. työasiointimatkoille ja vaikutetaan puitteisiin (pyöräpysäköinti, sosiaalitilat) Luodaan turvalliset ja laadukkaat kevyen liikenteen verkostot/parannetaan olemassa olevia, houkuttelevuus! Joukkoliikenteen käytön edistämisesimerkkejä Palveluliikenteen kehittäminen Joukkoliikennepalveluiden suunnittelu (erilaiset lipputyypit, työsuhdeliput, alueen tai yrityksen joukkoliikennepalveluiden kehittäminen) Liityntäpysäköintialueiden rakentaminen pysäkkien yhteyteen Matkaketjupohdintaa Voisiko osan matkasta kulkea viisaammin, matkojen ketjuttaminen turhien matkojen välttämiseksi

24 Näkyminen! Kanavat kuntoon!

25 25 Liikkumistapoihin vaikuttaminen Kenen vastuulla viisaan liikkumisen edistäminen on? Miten toiminnasta saataisiin jatkuvaa? Mitkä ovat mahdollisuutesi vaikuttaa siihen, että seudun asukkaat huomioisivat liikkumisen valinnoissaan taloudellisuuden, ympäristöön, terveyden edistämiseen tai esimerkiksi lasten itsenäisiin liikkumismahdollisuuksiin liittyvät näkökulmat? Mitä infratoimenpiteiden (mm. kevyen liikenteen väylien rakentaminen) lisäksi olisi tehtävissä? Miten liikennejärjestelmän kehittämiseen, erityisesti liikkumisvalintoihin ja liikenneturvallisuuteen liittyvien asioiden poikkihallinnollisuutta voisi lisätä? 9/5/2013 Add Presentation name here

26 Jokainen kuntalainen tekee noin tuhat matkaa vuodessa ja kunnan omat päätökset joko kannustavat viisaisiin kulkutapoihin tai hankaloittavat niiden valitsemista Kyse on vaikuttamisesta ihmisten arkeen ja rutiinien murtamisesta. Jokaisen pitää oivaltaa ITSE, meidänkin. Samalla voimme auttaa muita oivaltamaan. Kohderyhmät: kaikki, erityisesti AIKUISET

27 Lisää tietoa viisaasta liikkumisesta Motiva: viisas liikkuminen: Viisaita valintoja liikkumiseen kunnassasi: Liikkumisen ohjauksen verkosto LIVE: Liittyminen ilmaista, uutiskirjeessä paljon tietoa ajankohtaisista asioista.

28 Kotiläksyt ja jatkot Kuntaryhmien puheenjohtajat: Viisaan liikkumisen edistäjän/koordinaattorin nimeäminen kunnissa ja kutsuminen mukaan kunnan liikenneturvallisuusryhmään. Viekää myös viestiä alkavasta työstä eteenpäin. Yhteistyökumppanit (järjestöt, yritykset, yhdistykset): olisiko intoa tulla mukaan työhön ja tuleviin kuntakokouksiin? Ohjausryhmässä ensi viikolla (11.9.) käsitellään asiaa ja työn etenemistä sekä ideoidaan työskentelytapaa kuntakokouksissa. Kuntakokoukset: Vaala klo 10 ja Paltamo klo Puolanka klo 9.30 ja Ristijärvi klo Kajaani klo Hyrynsalmi klo 9 ja Suomussalmi klo Kuhmo klo 9 ja Sotkamo klo 13

Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013

Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013 Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013 Sisältö Taustaa ja kyselytuloksia Tavoitteet Liikkumisen ohjauksen organisointi ja suuntaviivat Toimenpidekokonaisuudet (1-7), aineistot ja linkit Liitteet:

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen 1 2 Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISE-projektia varten elokuussa 2006. Oppaan alkuperäisen

Lisätiedot

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä. Nykytila ja tulokset

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä. Nykytila ja tulokset NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä Nykytila ja tulokset Sisältö Hankkeen tausta, tavoitteet ja nykytila Kyselyn tulokset

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. www.ylojarvi.fi

TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. www.ylojarvi.fi TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma www.ylojarvi.fi 1 Eppukin pyöräilee Eppu Normaalista tuttu Juha Torvinen polkee tahdin lisäksi polkupyörällä hyvää kuntoa: Ylöjärvellä on hyvät mahdollisuudet

Lisätiedot

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 87 2013 Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 89 2013 Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

Yhteiskäytössä olevat asiointipyörät ovat olleet iso menestys

Yhteiskäytössä olevat asiointipyörät ovat olleet iso menestys Työnantajalle säästöjä ja hyvää mainetta Säästöt matka- ja kiinteistökuluissa Hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilökunta Parempi työn tuottavuus Pienempi hiilijalanjälki ja ympäristökuormitus Yhteiskuntavastuullisen

Lisätiedot

Kuinka markkinoit viisasta liikkumista erityistarkastelussa työpaikat

Kuinka markkinoit viisasta liikkumista erityistarkastelussa työpaikat Kuinka markkinoit viisasta liikkumista erityistarkastelussa työpaikat Live-tilaisuus 18.4.2013 Tarja Jääskeläinen, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisaan liikkumisen valintoja Liikkumistavan

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1. Työn taustat... 5 1.2. Työn tavoitteet ja sisältö... 5 2. KÄVELYN JA PYÖRÄILYN TAVOITETILA...

Lisätiedot

Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020

Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020 Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015-2020 2 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Utajärvi pähkinänkuoressa... 4 3 Pyöräilyn edistämisen hyödyt... 6 4 Utajärven pyöräilyvisio... 10 5 Pyöräilyn kehittämisen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Lepää tai työskentele samalla kun matkustat Joukkoliikenne on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa liikkua. Matkustajana voit valita käytätkö

Lepää tai työskentele samalla kun matkustat Joukkoliikenne on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa liikkua. Matkustajana voit valita käytätkö Lepää tai työskentele samalla kun matkustat Joukkoliikenne on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa liikkua. Matkustajana voit valita käytätkö matka-aikasi lepäämiseen vai työntekoon. Jo varttitunnin päiväunet

Lisätiedot

Suomen joustotyöyhdistyksen seminaari 05-02-2015

Suomen joustotyöyhdistyksen seminaari 05-02-2015 Suomen joustotyöyhdistyksen seminaari 05-02-2015 Viisaat liikkumisvalinnat joustotyössä Helena Suomela Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 2015 Mitä HSL tekee? Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä

Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä miten työnantaja voi edistää kestäviä kulkutapoja? Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa -seminaari 19.4.2011 Anna Ruskovaara, ympäristöasiantuntija Helsingin

Lisätiedot

Kulje viisaasti! KATSAUS LIIKKUMISEN OHJAUKSEN HANKKEISIIN 2010 2013

Kulje viisaasti! KATSAUS LIIKKUMISEN OHJAUKSEN HANKKEISIIN 2010 2013 35 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Kulje viisaasti! KATSAUS LIIKKUMISEN OHJAUKSEN HANKKEISIIN 2010 2013 Matti Holopainen, Sonja Heikkinen, Kaisa Kauhanen, Sara Lukkarinen, Tytti Viinikainen

Lisätiedot

MINNA OSA LIIKKUMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA: TYÖNANTAJAN KEINOT VAIKUTTAA TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN Diplomityö

MINNA OSA LIIKKUMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA: TYÖNANTAJAN KEINOT VAIKUTTAA TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN Diplomityö MINNA OSA LIIKKUMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA: TYÖNANTAJAN KEINOT VAIKUTTAA TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tekniset tieteet tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Lyhyet matkat pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa KOKKOLA

Lyhyet matkat pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa KOKKOLA Lyhyet matkat pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa KOKKOLA Työmatkakysely, ryhmähaastattelut ja kokeilujakso Mari Päätalo, Valpastin Oy Ville Voltti, Mobinet Oy Joulukuu 2013 Lyhyet matkat Kokkolassa

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 ESIPUHE Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävä liikkuminen Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA

Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA RAPORTTEJA XX 2013 MÄNTSÄLÄN LIIKENNETURVALLISUUS SUUNNITELMA Uude nma a n e li nke ino-, liike nne- ja

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot