Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kauppinen Teuvo Huusko Senja Laukkanen Allan Rönkkö Janne Tuovinen Merja Ulmanen Tuula Kauppinen Jorma puheenjohtaja jäsen jäsen varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Sihvonen Jari esittelijä Korolainen Kauko rakennustarkastaja poistui klo :n 36 aikana Räihä Riitta pöytäkirjanpitäjä Suokonautio Markku kunnanhallituksen edustaja Mäkinen Simo kunnanjohtaja poistui klo :n 30 aikana Kurtelius Eero kunnanhallituksen puheenjohtaja poistui klo :n 32 aikana Moilanen Pekka vesi- ja viemärilaitoksen vastaava hoitaja poistui klo :n 25 jälkeen Tauriainen Esa Mikko Tauriainen Ky:n edustaja klo , 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Janne Rönkkö ja Merja Tuovinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Teuvo Kauppinen puheenjohtaja Riitta Räihä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Tarkastettu Sonkajärvellä Janne Rönkkö Merja Tuovinen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty yleisesti nähtävänä teknisessä toimistossa klo palvelusihteeri Pirjo Piiroinen

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 25 Aittokosken vesiosuuskunnan aloite Sonkajärven kunnalle 4 26 Aittokosken rantasaunan vuokranmääritys 6 27 Oikaisuvaatimus/Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjauksen rakennusurakoitsijan valinta 29 Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjauksen sähköurakoitsijan valinta 30 Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjauksen LVI-urakoitsijan valinta 31 Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjauksen sprinkleriurakoitsijan valinta 32 Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjaustöiden urakoiden työmaavalvonta 33 Vuoden 2015 talousarvion muutos/sukevan Puotilan lämmitysjärjestelmän muutos 34 Vuoden 2015 talousarvion muutos/nallemuorin päiväkodin korjaukset Teknisen lautakunnan toteutumavertailu ajalta Päätökset ja kirjelmät Muut asiat 18

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Aittokosken vesiosuuskunnan aloite Sonkajärven kunnalle 199/ /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Aittokosken vesiosuuskunnan hallitus on kokouksessa tehnyt aloitteen Sonkajärven kunnalle, osoitettuna Sonkajärven kunnanhallitukselle. Aittokosken vesiosuuskunta esittää kunnanhallitukselle, että Sonkajärven kunta ottaisi ottaisi kaikki kunnan alueella toimivat osuuskunnat koolle ja käytäisiin kootusti läpi lain vaatimat toimenpiteet, mitä osuuskuntien pitää tehdä ja millä aikavälillä. Samalla he ovat tehneet seuraavanlaisia ehdotuksia: "- Kunnan kotisivujen alle kaikkien osuuskuntien kotisivut/turvallisuus/kriisiajan suunnitelmat (tehtäisiin kootusti, että kaikkien osuuskuntien kotisivut yhteneväiset ja ne tulisi päivitettyä) - Mikäli kaikkien osuuskuntien tulee tehdä investointeja linjastoon (klooraus) tulisi olla yhteneväiset laitteet jokaiselle (tulevaisuuden huolto helpompaa) - Maatalouden vähenemisen johdosta vedenkulutus lähes puolittunut ainakin Aittokosken vesiosuuskunnassa, suunnitelmien teko linjojen puhdistamisen mahdollistamiseksi ja mahdollinen vesihuoltoavustuksen hakeminen ko. korjauksiin. (Pohjois-Savon Ely-keskus/Siekkisen mukaan avustusta mahdollisuus saada vielä vuosina Avustuksia ei enää ole vuonna Mikäli investointeja on joka osuuskunnassa vesihuollon turvaamiseksi, niin avustusten haku yhteisen suunnitelman mukaan osuuskunnittain ja mahdollinen kunnan avustus lisäksi investointeihin." esitys Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle Aittokosken vesiosuuskunnan aloitteeseen seuraavaa: Uudistuneen vesihuoltolain mukaan vesiosuuskuntien tulee tehdä varautumissuunnitelma vuoden 2016 loppuun mennessä. Samoin kaikkien vesihuoltolaitosten tulee selvittää ja rakentaa kloorausvalmius. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Sonkajärven kunnan vesihuoltolaitos laatisi Jyrkän vesilaitokselle uudistuneen vesihuoltolain edellyttämän varautumissuunnitelman vuoden 2015 loppuun mennessä. Laadittu varautumissuunnitelma voisi toimia mallisuunnitelmana vesiosuuskunnille. He laatisivat ja täydentäisivät ko. suunnitelmamallia omilla vesiosuuskuntakohtaisilla tiedoilla sekä tekisivät osuuskuntakohtaisen varautumissuunnitelman liitteineen. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Jyrkän vesihuoltolaitoksen alueelle tehdään kloorausvalmiustarkastelu sekä

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta laaditaan klooraus/huuhteluyhdekaivon mallisuunnitelma. Omien vesihuoltoverkostojen tarkastelussa vesiosuuskunnat voisivat hyödyntää oman verkoston ko. malleja. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta voisi edistää vesiosuuskuntien avustusten hakemista vuosille teettämällä tarvittavat avustushakemukset. Varsinaisiin vesiosuuskuntakohtaisiin suunnitelmien tekoon ja suunnittelukustannuksiin vesiosuuskunnat voivat hakea kunnan vesihuoltoavustusta voimassa olevien vesihuoltoavustusperusteiden mukaisesti. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Aittokosken rantasaunan vuokranmääritys 200/ /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Aittokosken rantasaunan vuokraus on siirtynyt Aluekehityssäätiöltä Sonkajärven kunnan teknisten toimen hoidettavaksi. Aittokosken rantasaunan käytölle on määriteltävä vuokraushinnasto. esitys Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Aittokosken rantasaunan vuokrat ovat seuraavat: Alv 0 % alv 24 % yht. Vuokraus ulkopuolisille/vrk 48,39 11,61 60,00 Vuokraus osakaskäyttäjille/vrk Sonkajärven kunta, Sonkajärven koulut, Ylä-Savon aikuiskoulutuskeskus Vuokraus kunnan henkilökunnalle/vrk/yksi ttäinen käyttö 32,25 7,75 40,00 24,19 5,81 30,00 Vuokraus kunnan henkilökunnalle/5 vrk 120,96 29,03 150,00 Vuokraus ulkopuolisille /5 vrk 201,61 48,39 250,00 Käyttäjä itse siivoaa tilan ja tuo omat pyyhkeet. Mikäli käyttäjä yöpyy, niin hän tuo omat liinavatteet mukanaan. Vuokrat tulevat voimaan alkaen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus/Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna / /2015 Tekninen lautakunta Vehmasjärvi-Pitkäjärvi yksityistien tiekunnan edustajat ovat jättäneet oikaisuvaatimuksen kunnan myöntämästä kunnossapitoavustuksesta. Vuoden 2014 Sonkajärven kunnalla ei ollut taloudellisia resursseja myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustuksia valtuuston päätöksen talousarvion 2014 mukaisesti. Vuodelle 2015 Sonkajärven valtuusto hyväksyi kunnan talousarviota käsitellessä teknisen lautakunnan talousarvioon yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin Vuoden 2015 talousarvioon varattu määräraha on noin 46 % vuosien osoitetuista määrärahoista. Tiejaosto on valmistellut esityksen kunnossapitoavustusten jakamisesta 115 tiekunnalle ja niiden yhteenlaskettu pituus on 430,9 km. Tekninen lautakunta päätti kunnossapitoavustusten jakamisesta tiekunnille Yksityisteiden avustusperusteet ja jakoesitys on tehty tiekunnille yhtenäisen luokittelun perusteella ja ottaen huomioon kunnossapitoavustuksiin kohdennettu määräraha. Vehmasjärvi-Pitkäjärvi yksityistie on pysyvän asutuksen pääsytie ja kolmannen luokan soratie. Avustusprosentti luokan pääsyteille on tiekunnan pysyvän asutuksen käyttämästä tieosuudelta tarkistetusta esitetystä kustannusarviosta 8 %. Vehmasjärvi-Pitkäjärven tiekunnalla tämän mukaan avustussumma on 268. Yksityisavustusten päättämisessä tekninen lautakunta on toimivaltainen ko. asiassa. esitys Tekninen lautakunta päättää hylätä tehdyn Vehmasjärvi-Pitkäjärvi yksityistien tiekunnan oikaisuvaatimuksen. Tekninen lautakunta toteaa perusteluna, että yksityisteiden kunnossapitoavustusten jako on tehty kaikille avustusta saaneille tiekunnille hyväksytyin ja yhtenäisin jakoperustein, näin on tehty myös Vehmasjärvi-Pitkäjärven osalta. Kunnan talousarvion 2015 käsittelyn ja valtuuston päätöksen mukaan yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntäminen on hyväksytty teknisen lautakunnan talousarvioon 2015 ja lautakunnan vastuulle. Täten tekninen lautakunta on toimivaltainen avustusten myöntämisessä päättämään avustusperusteiden ja avustusmäärärahan mukaisesti. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjauksen rakennusurakoitsijan valinta 189/ /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Sonkajärven tekninen toimi ja suunnittelijat ovat pyytäneet Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjauksen rakennusteknisten töiden urakka-tarjoukset urakka-asiakirjojen mukaisesti. Hankinnasta oli ilmoitettu HILMA:ssa ja kunnan kotisivuilla. Lisäksi laskenta-asiakirjat on lähetetty viidelle yritykselle. Määräaikaan mennessä tulleet tarjoukset avattiin ei-julkisessa avaustilaisuudessa. Urakkatarjousten avaustilaisuudessa avaustyöryhmä teki tarjousvertailut sekä teki tarvittavat selonotot annetuista tarjouksista. Tarjousten avaustyöryhmä kokoontui selonteon jälkeen tekemään päätösesitykset. Seuraavat urakoitisjat jättivät määräajassa urakkatarjouksen: Rakennusliike Niilo Huttunen Oy RH-Rakentajat Oy Rakennusliike Kuoma Oy Savon Laaturakennus Oy Mikko Tauriainen Ky Tarjousten avaustyöryhmä esittää tekniselle lautakunnalle, että Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjauksen rakennusurakoitsijaksi valitaan Mikko Tauriainen Ky tarjouksen mukaiseen urakkahintaan. Kunnanjohtaja on nimennyt Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjauksen rakennuttamistyöryhmän rakennuttamaan kohde v esitys Tekninen lautakunta päättää, että Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjauksen rakennusurakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen tehnyt Mikko Tauriainen Ky urakkahintaan , alv 0 %. Asian käsittely: Tekninen lautakunta kuuli asiaan liittyen Mikko Tauriainen Ky:n edustajaa Esa Tauriaista kokouksen alussa klo Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjauksen sähköurakoitsijan valinta 191/ /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Sonkajärven tekninen toimi ja suunnittelijat ovat pyytäneet urakkatarjoukset Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjauksen sähköteknisistä töistä urakka-asiakirjojen mukaisesti. Hankinnasta oli ilmoitettu HILMA:ssa ja kunnan kotisivuilla. Lisäksi laskenta-asiakirjat on lähetetty kolmelle yritykselle. Määräaikaan mennessä tulleet tarjoukset avattiin ei-julkisessa avaustilaisuudessa. Urakkatarjousten avaustilaisuudessa avaustyöryhmä teki tarjousvertailut sekä teki tarvittavat selonteot tarjouksista. Tarjousten avaustyöryhmä kokoontui selonteon jälkeen tekemään päätösesitykset. Seuraavat urakoitsijat jättivät määräajassa urakkatarjouksen sähköteknisistä töistä: SähköRami Oy Sähkötoimisto Murtola Oy Tarjousten avaustyöryhmä esittää tekniselle lautakunnalle, että Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjauksen sähköurakoitsijaksi valitaan Sähkötoimisto Murtola Oy tarjouksen mukaiseen urakkahintaan. esitys Tekninen lautakunta päättää valita Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjauksen sähköurakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Sähkötoimisto Murtola Oy:n urakkahintaan , alv 0 %. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjauksen LVI-urakoitsijan valinta 192/ /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Sonkajärven tekninen toimi ja suunnittelijat ovat pyytäneet urakkatarjoukset Palvelukeskus Tuulikanteleen LVI-teknisten töiden urakoista urakka-asiakirjojen mukaisesti. Hankinnasta oli ilmoitettu HILMA:ssa ja kunnan kotisivuilla. Lisäksi tarjouslaskenta-asiakirjat on lähetetty neljälle yritykselle. Määräaikaan mennessä tulleet tarjoukset avattiin ei-julkisessa avaustilaisuudessa. Urakkatarjousten avaustilaisuudessa avaustyöryhmä teki tarjousvertailut sekä teki tarvittavat selonotot annetuista tarjouksista. Tarjousten avaustyöryhmä kokoontui selonteon jälkeen tekemään päätösesitykset. Seuraavat urakoitsijat jättivät määräajassa urakkatarjouksen LVI-teknisistä töistä.: Iisalmen Putkiasennus Oy Ylä-Savon LVI-Palvelu Oy Ilmapörssi Oy Tarjousten avaustyöryhmä esittää tekniselle lautakunnalle, että Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjaustöiden LVI-urakoitsijaksi valitaan Ylä-Savon LVI-Palvelu Oy tarjouksen mukaiseen urakkahintaan. esitys Tekninen lautakunta päättää valita Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjaustöiden LVI-urakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Ylä-Savon LVI-Palvelu Oy:n urakkahintaan , alv 0 %. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjauksen sprinkleriurakoitsijan valinta 193/ /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Sonkajärven tekninen toimi ja suunnittelijat ovat pyytäneet urakkatarjoukset Palvelukeskus Tuulikanteleen sprinkleriurakan toteutuksesta urakka-asiakirjojen mukaisesti. Hankinnasta oli ilmoitettu HILMA:ssa ja kunnan kotisivuilla. Lisäksi tarjouslaskenta-asiakirjat on lähetetty kolmelle yritykselle. Määräaikaan mennessä tulleet tarjoukset avattiin ei-julkisessa avaustilaisuudessa. Urakkatarjousten avaustilaisuudessa avaustyöryhmä teki tarjousvertailut sekä tarvittavat selonotot annetuista tarjouksista. Tarjousten avaustyöryhmä kokoontui selonteon jälkeen tekemään päätösesitykset. Seuraavat urakoitsijat jättivät määräajassa urakkatarjouksen: FireCon Oy A-Pipe Oy Tarjousten avaustyöryhmä esittää tekniselle lautakunnalle, että Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjauksen spinkleriurakoitsijaksi valitaan A-Pipe Oy tarjouksen mukaiseen urakkahintaan. esitys Tekninen lautakunta päättää, että Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjauksen sprinkeliurakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen tehnyt A-Pipe Oy urakkahintaan , alv 0 %. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjaustöiden urakoiden työmaavalvonta 197/ /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Palvelukeskus Tuulikanteleen 1., 2. ja osin 3. kerroksen tilojen talotekniikan, IV-järjestelmien uusimiseen ja pintojen (katto, seinät, lattiat) saneerauksen urakat käynnistyvät syksyllä Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjaustöiden työmaavalvonnasta pyydettiin kokonaistarjous käsittäen hankkeen rakennusteknisten töiden valvonnan, sähköteknisten töiden valvonnan sekä LVIA-teknisten töiden valvonnan. Rakennusteknisten töiden valvoja toimii päävalvojana ja vastaa kokonaistarjouksesta, sen sitovuudesta ja vastaa LVIA-valvojan ja sähköteknisten töiden valvojan konsulttien tiimin muodostamisesta. Tarjouspyyntö on ilmoitettu HILMA:ssa. Tarjouspyynnön oheismateriaalina olivat rakennuksen pohjapiirustukset ja urakkaohjelma. Tarjousten jättöaika oli klo mennessä. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta. Esitarkastusryhmä (kunnaninsinööri Jari Sihvonen ja kunnanjohtaja Simo Mäkinen) avasivat tarjoukset Tarjousten vertailun ja selonteon sekä pisteytyksen tulevat laatimaan kunnaninsinööri ja rakennustarkastaja. Tarjousten valintaperusteena on ollut, että valvontatyön toteuttajaksi valitaan tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten tarkastelussa laatupisteiden painoarvo on 40 % ja tarjoushinnan painoarvo on 60 %. Tarjousten vertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitetuin arviointiperustein tehdyt laatu- ja tarjoushintapisteytykset esitellään kokouksessa. esitys Annetaan kokouksessa. Asian käsittely: Kunnaninsinööri esitteli tarjoukset, tarjouksien sisällön yrityksineen ja valvojatyöryhmät sekä kunnaninsinöörin ja rakennustarkastajan laatiman laatu/hintapisteytystaulukon teknisen lautakunnan jäsenille. Urakoiden työmaavalvonnan pisteytystaulukko jaettiin teknisen lautakunnan jäsenille kokouksessa tutustumista varten. Keskustelun aikana kunnaninsinööri teki seuraavan päätösesityksen: Tekninen lautakunta päättää valita Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjaustöiden urakoiden työmaavalvojaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Insinööritoimisto Savolainen Oy:n parhaimmalla pistemäärällä 80 pistettä.

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi kunnaninsinöörin tekemän päätösesityksen.

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Vuoden 2015 talousarvion muutos/sukevan Puotilan lämmitysjärjestelmän muutos 196/ /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Sukevan Puotilan lämmitysjärjestelmän muutos maalämpöjärjestelmään tuli vireille vuoden 2013 lopussa. Nykyisen lämmitysjärjestelmän suunnitteluun, luvittamiseen ja toteutukseen varattiin vuodelle 2014 määrärahaa Hankesuunnitelma ei valmistunut viime vuonna 2014, mutta hankkeelle on saatu rakennuslupa vuoden 2014 lopussa.tältä osin viime vuoden 2014 ko. kohteen investointi viivästyi suunnitellusta ja määräraha jäi käyttämättä. Syksyllä 2014 oli suunniteltu hankkeen päättyvän vuoden 2015 alussa ja johon on tehty hankkeen loppuosan määrärahavaraus. Saniplan Oy on laatinut korjaussuunnitelmista urakkatarjouspyynnöt lvi-urakoitsijoille ja urakkatarjousten palautus on klo mennessä. Sukevan Puotilan lämmitysjärjestelmän muutos tulee olla valmis mennessä. Talousarviomuutosesitys annetaan kokouksessa, kun mennessä pyydetyt urakkatarjoukset on avattu ja selonotto on tehty. esitys Annetaan kokouksessa. Asian käsittely: Kunnaninsinööri Jari Sihvonen esitteli asiaa tekniselle lautakunnalle. Urakkatarjousten jättämiselle on annettu lisäaikaa klo saakka. Keskustelun kuluessa kunnaninsinööri teki seuraavan päätösesityksen: Talousarviomuutosesitys ja päätösesitys urakoitsijan valinnasta annetaan kunnanhallituksen kokouksessa Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi kunnaninsinöörin tekemän päätösesityksen.

15 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Vuoden 2015 talousarvion muutos/nallemuorin päiväkodin korjaukset / /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Sonkajärven Nallemuorin päiväkoti on toiminut vuodesta 1994 alkaen. Ulkopuolisilta osiltaan rakennukseen on tehty julkisivukorjauksia sekä iv-kanaviston puhdistus. Viime syksyn jälkeen on rakennuksessa ilmennyt sisäilman laatuun vaikuttavia oireiluja. Vuodenvaihteen jälkeen otettiin lattiamattojen alta tutkimusnäytteet ja tulosten perusteella päätettiin jatkotutkimusten tekemisestä. Rakennuksesta tehtiin ennakkoarviot tutkimuspisteistä ja niistä teetettiin tutkimus Sisäilmatalo Kärki Oy:llä. Insinööritoimisto Savolainen Oy laati tutkimusten perusteella korjaussuunnitelmat. Korjaussuunnitelmista on laadittu urakkatarjouspyynnöt ja urakkatarjousten palautus on klo mennessä. Nallemuorin päiväkodin korjaustöiden tavoitteellinen toteutusaika on , jolloin päiväkoti on kiinni. Hankkeen toteutus käynnistyy kiireellisenä, jotta korjaustöiden toteutus ei vaikeuta päiväkodin elokuussa käynnistyviä toimintoja. Talousarviomuutosesitys annetaan kokouksessa, kun mennessä pyydetyt urakkatarjoukset on avattu ja selonotto on tehty. esitys Annetaan kokouksessa. Asian käsittely: Kunnaninsinööri Jari Sihvonen esitteli asiaa tekniselle lautakunnalle. Nallemuorin päiväkodin korjaustöiden kustannusarvio jaettiin kokouksessa teknisen lautakunnan jäsenille tutustumista varten. Keskustelun kuluessa kunnaninsinööri teki seuraavan päätösesityksen: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Nallemuorin päiväkodin korjaustöille vuoden 2015 investointiin hyväksytään menona , alv 0 % ja mikä esitetään talousarviomuutoksena vuoden 2015 investointiohjelmaan. Työt on tarkoitus käynnistää ja työt tulee olla valmiina Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi kunnaninsinöörin tekemän päätösesityksen.

16 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan toteutumavertailu ajalta / /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Vuoden 2015 talousarvion toteutuman mukaan teknisen toimen tulosalueen toimintatuotot ovat , toteutuma 38,8 % (5 kk/12 kk=41,7 %). Toimintakulut ovat , toteutuma 42,3 % ja toimintakate -608, toteutuma -0,3 %. Liikelaitoksen tulosalueen toimintatuotot ovat , toteutuma 24,0 %. Toimintakulut ovat , toteutuma 37,6 % ja toimintakate , toteutuma -52,4 %. Rakennusvalvonnan tulosalueen toimintatuotot ovat 7 279, toteutuma 18,2 %. Toimintakulut ovat , toteutuma 30,6 %, ja toimintakate , toteutuma 35,4 %. Palo-, pelastus- ja suojelutyön tulosalueen toimintakulut ovat , toteutuma 33,4 % ja toimintakate , toteutuma 33,4 %. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat , toteutuma 35,2 %. Toimintakulut ovat , toteutuma 40,1 % ja toimintakate , toteutuma 151,2 %. esitys Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

17 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Päätökset ja kirjelmät Tekninen lautakunta Aluehallintovirasto - valtionavustuksesta/sonkajärven ja Sukevan ulkoliikuntavälineiden hankinta 2. Sonkajärven kunta - Kunnaninsinöörin viranhaltijapäätökset ajalta esitys Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi edellä mainitut päätökset ja kirjelmät Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

18 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Muut asiat Tekninen lautakunta Allan Laukkanen toi esille Jyrkän vesiosuuskunnan jäsenten halukkuuden osallistua vesityökorttikoulutukseen. 2. Merja Tuovinen toi kyläparlamentin terveiset Sonkajärven torin perustamisesta ent. Keskuskaupan tontille. 3. Janne Rönkkö kertoi hallituksen rakentamiseen liittyvistä esityksistä valtakunnan tasolla. 4. Teknisen lautakunnan seuraava kokous pidetään torstaina klo

19 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 25, 26, 33, 34, 35, 36 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköposti Sonkajärven kunta/tekninen lautakunta Rutakontie SONKAJÄRVI Puh Faksi (017) Sähköposti: Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muk sen. Mi käli päätös on oi kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun nallis valituksin myös asian osainen se kä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio PL KUOPIO Puh Faksi

20 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: 27 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Markkinaoikeus PL 118, Helsinki markkinaoikeus.fi Pykälät: 28, 29, 30, 32 Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitet tava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtä väksi; se kä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä posti osoi te ja pu he linnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päi vän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun päivä, joulu- tai ju hannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jäl keisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle):

21 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/ Nimi, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 13.05.2015 klo 15:00-17:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Ryhmäperhepäiväkoti Nallela Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 20.01.2015 klo 17:00-17:45 Paikka Koulukeskus Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2011 30 KOKOUSAIKA 22.6.2011 klo 18.00-18.25 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Esko Hautala, Aulis

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 4/2012 62 KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo 18.00-18.50 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot