RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kuikan pumppaamon saneeraus Kevyen liikenteen väylä Kilpilammelle Vesihuoltoalueen laajentaminen Talliniementie alueelle ja hankkeen käynnistämiseen tarvittava määräraha Tiennimitäydennyksiä osoitekarttaan Koivurannantien ja Koivukujan nimien muutos Hyvinvointikertomus Rautalammin kunnan vanhuspalvelurakennehankkeen eteneminen Itä-Suomen päihdehuollon ky:n järjestämä keskustelutilaisuus Ilmoitusasiat Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Ympäristönsuojelumääräysten hyväksyminen Lausunnon antaminen Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmasta vuoteen 2030 ja Pohjois-Savon maakuntaohjelmasta vuosille luonnoksesta sekä maakuntaohjelman ympäristöselostusluonnoksesta Kunnanviraston syksyn liikuntailtapäivä Kirjastovirkailijan äitiysloman sijaisuuden täyttölupahakemus Rautalammin kunnan lausunto kuntalain kokonaisuudistuksesta Lausunto Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmasta 2030 ja maakuntataohjelmasta a a PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 16/2013 Kunnanhallitus Sivu 346 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Anneli Jalkanen Sari Hintikka-Varis Ari Weide Jarmo Hänninen Kari Laitinen Kirsi Mannila Kaija Satuli puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Jorma Kukkonen Tiina Louhikallio Timo Satuli Risto Niemelä Tapio Kataja valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja Puheenjohtaja Sihteeri Anneli Jalkanen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Maanantai klo Tapio Kataja kunnanvirasto Allekirjoitukset Jarmo Hänninen Kari Laitinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Tapio Kataja

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 264 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 265 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Jarmo Hännisen ja Kari Laitisen. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 266 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

4 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kuikan pumppaamon saneeraus Tltk 41 Liite 2 Tekninen osasto on tehnyt suunnitelman Kuikan pumppaamon saneeraamiseksi (pumppaamo P1, kartta 1). Pumppaamo on huonokuntoinen sekä laitteittensa että pumppaamorakenteiden osalta. Pumppujen huolto on ruostuneiden rakenteiden osalta vaikeaa. Pumppaamosaneerauksen ja siihen liittyvän kustannusarvion on laatinut Savo-Karjalan vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy. Kuikan pumppaamon (P1) rakentamisen kustannusarvio on , josta tarvikkeiden osuus on n (kuva 1). Saneerauksen tarpeessa on myös Syväjärventien varressa olevat kaksi pumppaamoa, joiden toivotaan kestävän vuoteen 2014 saakka, jolloin niitä esitetään investointiohjelmaan. Tekninen lautakunta esitti näitä pumppaamosaneerauksia jo vuoden 2013 investointiohjelmaan, mutta talousarvioon ei vielä myönnetty määrärahaa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta :n määrärahan käytettäväksi Kuikan pumppaamon saneeraukseen syksyn 2013 aikana. Hyväksyttiin. Kh 267 Liite 1 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen. Kunnanhallituksen hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

5 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kevyen liikenteen väylä Kilpilammelle Tltk 44 Kilpilammen alueelle on rakennettu viimeaikoina useita omakotitaloja, joiden osalta on kevyen liikenteen kulkutarve Kilpilammelta kirkonkylälle lisääntynyt huomattavasti. Kilpilammelta lähdettäessä kirkonkylälle puuttuu MT 543:n varresta kevyen liikenteen väylä sekä siitä turvallinen liittyminen KT 69:n varrella olevaan kevyen liikenteen väylään. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta katsoo, että MT 543:n varteen tulee rakentaa pikaisesti kevyen liikenteen väylä sekä siitä alikulku KT 69:n kevyen liikenteen väylälle. Kilpilammen alueella kasvanut asukasmäärä sekä samalla mm. koululaisten kulkeminen siltä kirkonkylälle edellyttävät turvallisen kevyen liikenneyhteyden rakentamista. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta kiirehtisi ELYkeskukselle kevyen liikenteen väylän rakentamista ja alikulkua KT 69:n alitse. Ennen kevyen liikenteen väylän rakentamista kunnan tulisi myös tarkastella onko vaarallisen koulutien perusteella tarpeen järjestää myös koulukyytejä kiinteistöiltä. Hyväksyttiin. Kh 268 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus pitää tärkeänä Toholahden alueen kevyen liikenteen väylän rakentamista Myhinpään risteykseen.

6 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vesihuoltoalueen laajentaminen Talliniementie alueelle ja hankkeen käynnistämiseen tarvittava määräraha Tltk 45 Tekninen toimisto on suorittanut kyselyn vesihuoltoon liittymisestä Talliniementien varressa oleville kiinteistöille. Alustavasti neljä kiinteistöä on ilmoittautunut kiinnostuksensa liittymisestään vesi- ja viemärilaitokseen. Talliniementie varressa on Hankaveden rantayleiskaavassa yhteensä 16 asuinomakotitalopaikkaa. Lisäksi Talliniemessä Pitkänlahden puolella on kuusi omakotitalopaikkaa, joista neljä on toteutettu. Vesi- ja viemärilinjan rakentaminen voisi nopeuttaa yleiskaavan mukaisen rakentamisen toteutumista alueella. Alue soveltuisi hyvin myös mahdollisen omakotitalonäyttelyn alueeksi. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että käynnistetään Talliniementie alueen liittäminen kunnan vesihuoltoalueeseen. Lisäksi tekninen lautakunta esittää vesi- ja viemärilinjan rakentamiseen osalle aluetta euron määrärahaa, jolla voidaan rakentaa n. puolet (n. 2,0 km) vesija viemärilinjastosta syksyn 2013 aikana. Loppu määrärahasta otetaan esille vuoden 2014 talousarvion investointiosassa. Hyväksyttiin. Kh 269 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen.

7 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tiennimitäydennyksiä osoitekarttaan Tltk 46 Liite 5 Rautalammin kunnan alueella on vielä nimeämättömiä yksityisteitä, joihin on kiinteistöjen omistajien aloitteesta tullut seuraavia tiennimiehdotuksia: Lähdetie, Mäntyrannantie, Huiniementie, Hiekkalahdentie, Pitkänpohjantie ja Suvantolantie. Kartat teiden sijainnista ovat liitteenä nro 5. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle uusien tiennimien hyväksymistä. Hyväksyttiin. Kh 270 Liite 2 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen.

8 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Koivurannantien ja Koivukujan nimien muutos Tltk 47 Liitteet 6-7 Kunnanvaltuuston hyväksymässä Lassilan alueen asemakaavan muutoksessa on nimetty asuinalueelle myös tiennimet Koivurannantie ja Koivukuja. Tiennimet eivät ole olleet vielä käytössä. Nyt kun alueen kiinteistön omistajien pyynnöstä osoitteita on ryhdytty määrittelemään, heiltä on tullut pyyntö muuttaa tiennimet. He ehdottavat Koivurannantien muuttamista Heikinrannantieksi ja Koivukujan muuttamista Antinkujaksi. Kaavakartta ja kiinteistön omistajien ehdotus on liitteenä nro 6 ja 7. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Lassilan alueen asemakaavassa oleva Koivurannantie muutetaan Heikinrannantieksi ja Koivukuja Antinkujaksi. Hyväksyttiin. Kh 271 Liitteet 3-4 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen.

9 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Hyvinvointikertomus Perustltk 67 Liite 3 Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Hyvinvointikertomuksen taustalla on terveydenhuoltolaki (12 ), jonka mukaan kunnan on strategisessa suunnittelussaan otettava huomioon paikallisten olosuhteiden mukaiset tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet käyttäen kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Kunnan tulee seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin, seurattava hyvinvointitarpeisiin toteutettuja toimenpiteitä ja raportoivat niistä vuosittain valtuustolle. Kerran valtuustokaudessa on laadittava laajempi hyvinvointikertomus, jonka kunnanvaltuusto vahvistaa. Hyvinvointikertomus on pohja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmalle. Terveydenhuoltolain (34 ) mukaan kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Järjestämissuunnitelmassa sovitaan kuntien yhteistyöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteista sekä vastuutahoista. Suunnitelman laatimisessa on asetuksen (337/2011) mukaan otettava huomioon kuntien hyvinvointikertomuksen tietoja ja muita väestön hyvinvoinnista ja palvelutarpeesta sekä palvelujen laadusta ja toimivuudesta kertovia tietoja. Liitteenä 3 on Rautalammin kunnan hyvinvointikertomus. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen hyvinvointikertomuksen ja esittää sen edelleen hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kh 272 Liite 5 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyvinvointikertomuksen hyväksymistä esitetyn muotoisena ja sisältöisenä. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti siten, että kannesta poistetaan sana turvallisuussuunnitelma.

10 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Rautalammin kunnan vanhuspalvelurakennehankkeen eteneminen Perustltk 70 Liite 6 Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Vanhuspalveluiden palvelurakenteen hankesuunnitelma pitää sisällään kaksi rakenteellista muutosta Rautalammin kunnan palvelurakenteessa. Jo vuoden 2013 alusta rakennesuunnitelman ensimmäinen vaihe eli kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistäminen sekä tehostetun palveluasumisen yksikön yhdistäminen Kirkkotien palvelualueeseen, eteni tavoitteen mukaisesti. Nykyinen hankesuunnitelma pitää sisällään pienryhmäkodin rakentamisen sekä palvelukoti Pauliinan tilojen laajentamisen. Laajennuksessa Pauliinaan rakennetaan saattohoitohuone sekä omat tilat päivätoiminnalle. Liitteenä 6 on hankesuunnitelma. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen Rautalammin kunnan vanhuspalvelurakennehankkeen etenemisen ja ehdottaa hallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi lisämäärärahan myöntämisestä niin, että 1. Palvelukoti Pauliinaan rakennetaan suunnitelman mukaisesti saattohoitohuone sekä päivätoiminnan tilat ja 2. Pienryhmäkoti Toivoon tehdään vain kattoremontti ja sisätilat saneerataan pienryhmäkodin tarpeiden mukaisiksi. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kh 273 Liite 6 Tekninen lautakunta on päätöksellään päättänyt keskeyttää palvelukoti Toivon ja Palvelutalon Pauliinan rakentamisen toteutuksen. Rautalammin kunnanvaltuuston vuoden 2013 talousarviossa oli varattu määrärahoja siten, että entisen hammaslääkäritalon korjaukseen (pienryhmäkoti Toivo) oli varattu euroa ja vanhusten päivätoimintakeskukseen (Pauliina) tilojen parantamiseen ja kehittämiseen oli varattu euroa eli yhteensä euroa. Saadut urakkatarjoukset merkitsivät sitä, että molempien rakennusten peruskorjaukset olisivat nousseet yhteensä noin 1 miljoonaan euroon. Teknisen toimiston suunnitelmat palvelukoti Toivon osalta olisivat merkinneet sitä, että tilat olisi peruskorjattu

11 Kunnanhallitus a laitosmaiseksi pienosastoksi, mistä syystä kustannukset nousivat moninkertaisiksi alkuperäisistä suunnitelmista. Perusturvalautakunta esittää nyt tarkennuksia suunnitelmiin sekä Palvelukoti Pauliinan että Pienryhmäkoti Toivon osalta. Tekninen lautakunta on päättänyt tehdä HILMA-rekisteriin hankinnan keskeyttämispäätöksen ja sen jälkeen kun suunnitelmat on tarkistettu kilpailuttaa rakennusurakat uudelleen. Rakennushankkeita koskevissa suunnittelu- ja valmisteluryhmissä voidaan kunnan taloudelliset tekijät ottaa aikaisemmin ja paremmin huomioon tulevaisuudessa, jos hallinto-osaston edustaja nimetään kunnan uusiin rakennushankkeisiin ja suunnittelu- ja valmisteluryhmiin. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että perusturvalautakunnan ehdotus toiminnallisen tarkistuksen osalta Palvelukoti Pauliinaa ja Pienryhmäkoti Toivoa koskien hyväksytään, ja peruskorjaussuunnitelmat laaditaan perusturvalautakunnan hyväksymien esitysten pohjalta. Sen jälkeen, kun kunnanhallitus on saanut hyväksyttäväkseen teknisen lautakunnan esittämät uudet suunnitelmat ja tarjoukset, asia viedään valtuuston ratkaistavaksi. Keskeyttämispäätös ja suunnitelmien tarkistamisen ja uusien tarjousten pyytäminen merkitsee sitä, että rakentaminen vuoden 2013 sijaan ajoittuu muutosten ja tarjousten hyväksymisen jälkeen vuosille 2013 ja 2014 ja vuoden 2014 talousarviossa joudutaan tarkoitukseen varaamaan osarahoitusta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 Kunnanhallitus Itä-Suomen päihdehuollon ky:n järjestämä keskustelutilaisuus Kh 274 Liite 7 Itä-Suomen päihdehuollon ky järjestää jäsenkuntien sosiaali- ja terveystoimialan päättäjille keskustelutilaisuuden Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa klo Tilaisuudessa esitellään Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksen palveluita ja kuntayhtymän nykytilaa sekä kuullaan jäsenkuntien ajatuksia kuntayhtymän tuottamista palveluista sekä niiden tulevaisuudesta. Kutsu liitteineen on liitteenä 7. Kunnanhallitus päättää valita edustajansa tilaisuuteen sekä minkälaisen linjauksen kunta ottaa asiaan. kunnanhallitus päätti valita edustajikseen perusturvajohtaja Mira Laasosen ja perusturvalautakunnan puheenjohtajan Matti Vepsäläisen.

13 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 275 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Itä-Suomen päihdehuollon ky:n yhtymävaltuuston pöytäkirja Tervon ympäristöterveyslautakunnan esityslista Kuntaliiton yleiskirje : Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksa muuttuu Sisäasiainministeriön kirje : Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 2/ Itä-Suomen AVIn tiedote : Kunnan varautuminen ja viranomaisyhteistyö kurssi Joensuussa. 6. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta. 7. Tervon ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja Sisä-Savon th:n ky:n hallituksen esityslista Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

14 Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Kh 276 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: 1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja Perusturvalautakunnan pöytäkirja Kunnanhallitus päättää, ettei toimielinten päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

15 Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Ympäristönsuojelumääräysten hyväksyminen Ympltk 39 Liitteet 1-2 Rautalammin kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä on valmisteltu erillisessä työryhmässä, jossa on ollut edustettuina kunnanhallitus, ympäristölautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, yrittäjät ja MTK. Samaan aikaan on ollut laadittavana kunnan pohjavesien suojelusuunnitelma, joka sivuaa mm. pohjavesien suojelun osalta ympäristönsuojelumääräyksiä. Ympäristönsuojelumääräyksien ja pohjavesien suojelusuunnitelman osalta sovittamistarve on mm. lannan käsittelyyn pohjavesialueilla. Työryhmän esitys on liitteenä nro 1. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että kunta hyväksyy työryhmän esityksen mukaiset ympäristönsuojelumääräykset kuitenkin siten, että siitä poistetaan määräykset :t kuten MTK Rautalampi ry. on esittänyt (liite nro2). Lannan ja lannoitteiden levitystä koskevat suositukset annetaan myöhemmin kunnan hyväksymässä pohjavesien suojelusuunnitelmassa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Ympäristölautakunta esitti, että 22 :n 1 mom. muutetaan, että pyhäaamuina klo 11 saakka ei saa meluta. Kh 277 Liitteet 8-9 Kunnanvaltuusto voi kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta annetun lain (64/86, muutos 1013/96) 7 :n mukaan antaa kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselle viranhaltijalle, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää virranhaltijalle asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä. Viranhaltijalla, jolle siirretään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa, tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys. Kunnanvaltuuston hyväksymän Rautalammin kunnan teknisen osaston johdosäännön 10 :n mukaan lautakuntien ratkaisuvaltaa siirretty kohtien mukaan alaisille viranhaltijoille siten kuin johdosäännössä on määrätty. Samassa pykälässä on viranhaltijalle annettu mahdollisuus yksit-

16 Kunnanhallitus a täisissä tapauksissa siirtää päätös edustamalleen lautakunnalle ratkaistavaksi, milloin siirtoon olemassa erityiset perusteet. Kun ympäristönsuojelumääräykset luonnosesityksen mukaan antaa Rautalammin kunnanvaltuusto ja niitä valvoo Rautalammin kunnan ympäristölautakunta ympäristösuojeluviranomaisena, ja koska lisäksi 2 :n mukaisessa luonnosesityksessä esitetään, että ympäristösuojelulain 21 :n 2 momentin mukaan ympäristösuojelulaissa tarkoitettua toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle siten kuin kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa säädetään lukuun ottamatta hallintopakon käyttämistä, olisi toimivallan siirtämistä viranhaltijalle koskeva ympäristösuojelumääräyksiä koskeva esitys tältä osin valmisteltava ympäristönsuojelumääräysten yhteydessä ja tehtävä myös tarpeelliset tarkistukset teknisen osaston johtosäännön viranhaltijan ratkaisuvallan osalta. Kunnan pohjavesialuesuunnitelman tarkistaminen on loppusuoralla ja tämän lisäksi on vireillä rakennusjärjestyksen valmistelu, joka liittyy ympäristönsuojelumääräyksiin. Ympäristösuojelumääräykset ovat olleet valmistelussa niin kauan, että kokonaisuuden kannalta tässä tilanteessa olisi perusteltua ottaa samalla odottaa myös rakennusjärjestyksen ja pohjavesialuesuunnitelman luonnossuunnitelmat silloin kun ympäristösuojelumääräyksiä esitellään kunnanvaltuustolle. Kunnanhallitus palauttaa lisävalmisteluun ympäristösuojelulain 21 :n 2 momentin mukaiset ympäristösuojelulaissa tarkoitetut ympäristönsuojelumääräysten mukaiset toimivallan siirtämisesitykset siten kuin kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa säädetään, lukuun ottamatta hallintopakon käyttämistä, ja samassa yhteydessä olisi tehtävä myös tarpeelliset tarkistukset teknisen osaston johtosääntöön viranhaltijan ratkaisuvallan osalta. Ympäristönsuojelumääräykset, rakennusjärjestys ja pohjavesialuesuunnitelmat pyritään saamaan valtuuston käsittelyyn vuoden 2013 loppuun mennessä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kunnanjohtajan esitykseen yhtyen palauttaa asian lisävalmisteluun.

17 Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmasta vuoteen 2030 ja Pohjois-Savon maakuntaohjelmasta vuosille luonnoksesta sekä maakuntaohjelman ympäristöselostusluonnoksesta Kh 278 Liitteet Pohjois-Savon liitto pyytää lausuntoa mennessä Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmasta vuoteen 2030 ja Pohjois-Savon maakuntaohjelmasta vuosille luonnoksesta sekä maakuntaohjelman ympäristöselostusluonnoksesta, mitkä maakuntahallitus on hyväksynyt lähetettäväksi lausunnoille ja asetettavaksi nähtäville. Luonnokset on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle sähköpostitse Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus käsittelee suunnitelmat seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

18 Kunnanhallitus Kunnanviraston syksyn liikuntailtapäivä Kh 279 Kunnanjohtajan esitys: Kunnan liikuntatoimen puolesta vuosittainen syksyn liikuntailtapäivä on järjestetty tänä vuonna Hankasalmelle Revontuli hotelliin ja golfin pariin keskiviikkona Lähtö tapahtuu klo ja paluu noin klo Iltapäivästä ilmoitetaan paikallislehdessä. Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.

19 Kunnanhallitus Kirjastovirkailijan äitiysloman sijaisuuden täyttölupahakemus Kh 280 Kirjastonjohtaja pyytää lupaa kirjastovirkailijan äitiysloman sijaisuuden täyttämiseen väliseksi ajaksi. Kunnanhallitus päättää antaa luvan kirjastovirkailijan äitiysloman sijaisuuden täyttämiseen väliseksi ajaksi.

20 Kunnanhallitus Rautalammin kunnan lausunto kuntalain kokonaisuudistuksesta Kh 281 Liite 10 Nykyisen hallituksen hallitusohjelman mukaan kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö asetti kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelua varten toimikaudeksi parlamentaarisen seurantaryhmän, työvaliokunnan ja neljä valmistelujaostoa, jotka ovat demokratiajaosto, toimielimet ja johtaminen jaosto, talousjaosto sekä kunnat ja markkinat jaosto. Tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon muun muassa uusista kuntahallinnon rakenteista sekä kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä johtuvat muutokset. Kuntalain tulee edelleen olla kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Tarkoituksena on, että hallituksen esitys uudeksi kuntalaiksi annettaisiin syksyllä 2014 ja uusi kuntalaki tulisi voimaan vuoden 2015 alussa. Kuntia on pyydetty vastaamaan mennessä. Kuntien vastauksia on pyydetty valmistelemaan yhteistyössä kunnanhallituksen ja viranhaltijoiden kanssa. Kyselyyn vastataan sähköpostissa olevan tarkoituksen varatun vastauslinkin kautta. Kuntien toimintaympäristön muutokset Väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa ja voi vaikeuttaa kuntien mahdollisuuksia huolehtia palveluista ja niiden rahoituksesta. Suurista ikäluokista huomattava osuus on jo siirtynyt vanhuuseläkkeelle tai ennenaikaiselle eläkkeelle. Ikääntyvän väestön kasvu asettaa haasteita suomalaisen yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden järjestämiselle ja rahoittamiselle, mutta erityisesti kansantaloudelle sekä yritys- ja elinkeinotoiminnan kehittämiselle, koska kokonaistyöaika vuodessa on vähentynyt ja vähenee kaiken aikaa. Kuntien henkilöstö ikääntyy ja eläköityy suurin piirteen samassa tahdissa kuin muun väestön kanssa. Kuntien hyvinvointipalveluiden rakentaminen käynnistyi jo luvun lopulla peruskoulu-uudistuksella ja jatkui kansanterveystyön uudistamisprosessissa 1970-luvulla jatkuen sosiaalitoimen uudistuksiin 1980-luvulla sekä terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon uudistuksiin 1990-luvun lopussa. Kunta-alalla työskentelee kaikkiaan noin henkilöä, joista eläkkeelle siirtyy vuoteen 2030 mennessä henkilöä. Palvelujen saannissa alueellinen erilaistuminen korostuu rakenteita keskitettäessä ja palvelut keskittyvät rakenteiden mukana. Paikallishallinnossa kunnallishallinnon yksi keskeisimpiä haasteita on se, kuinka säilytetään lähipalvelut (koulutus, terveys, sosiaalitoimi, kulttuuri ja vapaa-aika sekä yritys- ja elinkeinotoiminnan kehittämispalvelut maaseudulla). Maaseudun ihmisille kunta- ja palvelurakenteiden keskittäminen ei takaa kansalaisten yhdenvertaisuutta tasavertaisiin peruspalveluihin.

21 Kunnanhallitus Keskittäminen vaarantaa kansalaisten peruspalvelut ja asumis- ja yrittämismahdollisuudet eri puolilla maata. Sen sijaan globalisaatio on mahdollisuus myös maaseudun ihmisille ja yrittäjille. Kunnille eduskunta oli säätänyt vuoden 2013 alkuun mennessä 535 erilaista velvoitetta. Tähän on merkittävästi vaikuttanut myös Suomen liittyminen Euroopan Unionin jäseneksi, jonka seurauksena noin % lainsäädännöstä perustuu EU:n tuomiin kansallisesti sitoviin yhtenäisvaatimuksiin. Muun muassa EU:n sisämarkkinasäännöksiin kuuluva kilpailuoikeus, valtiontukisääntely ja hankintalainsäädäntö koskevat myös kuntien toimintaa. EU-säännökset rajoittavat osittain kuntien mahdollisuuksia hoitaa tehtäviä omassa organisaatiossaan, tukea kunnan alueella harjoitettua yritystoimintaa sekä hoitaa tehtäviä yhteistoiminnassa. Kuntatalouden tila on viime vuosina pysynyt kireänä, ja maan kansantaloudellisen tilanteen ja hitaan talouskasvun johdosta sitä kiristetään jatkuvasti. Kunta- ja palvelurakenteet ovat eriytyneet toisistaan voimakkaasti viime vuosina. Kunnan asema palvelujen järjestäjänä ja tuottajana on muuttunut. Kuntien välinen yhteistoiminta on lisääntynyt, kunnat ovat yhtiöittäneet toimintaansa ja kunnallisia palveluja tuotetaan aikaisempaa enemmän yksityisten palvelujen tarjoajien toimesta. Paikallistaloudessa liike- ja palvelurakenteet mahdollistavat uusiutumisen, jossa paikallinen yritystoiminta ja kolmas sektori voisivat olla merkittävästi mukana. Julkisen talouden kestävyysvaje ja valtion velan kasvu koskettavat myös kuntien rahoitusta. Suunnitelma kattaa 8-10 miljardin kestävyysvaje seuraavan 7 (seitsemän) vuoden aikana on aivan liian tiukka tavoite, varsinkin kun otetaan huomioon se, että valtion velan osuus bruttokansantuotteesta on vielä alle 60 %. Vuoden 1995 kuntalain tavoitteen mukaisesti kuntien valtuustojen tehtävänä on ollut strateginen päätöksenteko. Kunnanhallituksesta on muodostunut käytännössä kunnan keskeinen toimielin, joka johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja toimintaa. Kunnan kehittyminen kuntakonserniksi, johon kunnan oman organisaation lisäksi kuuluu kunnan yksin tai yhdessä muiden tahojen kanssa omistamia yhteisöjä, on myös keskittänyt valtaa kunnanhallitukselle. Muutokset toimintatavoissa ovat vaikuttaneet toimielinten asemaan ja kunnan johtamiseen. Kuntien toimintaympäristön muutokset ja toimintaympäristön monimutkaistuminen edellyttävät sekä kunnan poliittisen että ammatillisen johtamisen vahvistamista ja niiden työnjaon selkeyttämistä. Esimerkiksi vaikeiden taloutta koskevien päätösten valmistelussa virkatoiminnasta vastaavalle johdolle tulisi saada nykyistä selkeämpi poliittisen johdon tuki.

22 Kunnanhallitus Kunnan johtamisjärjestelmän muuttaminen edellyttää johdon aseman ja tehtävien sekä toimielinten aseman kokonaistarkastelua. Kansalaisten poliittinen osallistuminen on muuttunut ja luottamus demokraattisiin instituutioihin heikentynyt. Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa on pääsääntöisesti laskenut ja luottamustehtävät kunnissa ja kaupungeissa ovat vähentyneet. Tutkimukset osoittavat, että nykyinen edustuksellinen demokratia ei yksin vastaa riittävästi kansalaisten vaatimuksiin. Tarve suoraan osallistumiseen on kasvanut kuntalaisten keskuudessa Myös kuntakoon suurenemisella voi olla kielteisiä vaikutuksia kuntalaisten luottamukselle demokratian toimivuuteen.. Demokratian näkökulmasta kuntakoon kasvaminen ja luottamushenkilöiden määrän väheneminen voivat olla ongelmia kuntalaisten ja luottamushenkilöiden osallistumisen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Lisäksi haasteena on kuntalaisten eriarvoistuminen osallistumisen suhteen. Muun muassa nuoret, taloudellisesti heikosti toimeentulevat, vähemmän koulutetut sekä maahanmuuttajat eivät välttämättä voi osallistua täysipainoisesti elinoloihinsa vaikuttavien asioiden käsittelyyn. Kuntien tulisi tiedottaa valmistelusta ja päätöksenteosta eri väestöryhmille ymmärrettävästi. Viestinnän ja tiedottamisen ohella todellista vuorovaikutusta päätöksentekijöiden, viranhaltijoiden ja kuntalaisten tulee tulevaisuudessa entisestään kehittää. Muun muassa kansanäänestyksen kehittäminen ja erilaiset käyttäjädemokratian muodot voivat vahvistaa kunnan ja kuntalaisten välistä osallistumista kunnan jäseninä. Myös tietoteknologian tuomat mahdollisuudet on tarpeen hyödyntää vuorovaikutuskeinoja ja vaikuttamistapoja kehitettäessä. Uuden kuntalain valmistelussa halutaan kuntien suuntautuvan entistä enemmän markkinoille kansallista tarvetta selkeyttää kilpailuneutraliteettikysymyksiä. Kansalaisten valinnanvapaussäännökset ovat laajentuvat EU:n jäsenvaltioiden sisällä terveydenhuoltoon vuoden 2014 alusta. Palveluiden käytön rajaamista kunnan asukkuuteen ei voida enää perustella, joka merkitsee sitä, että syntyy tarve yhtenäisen korvausjärjestelmän luomiseen ja kelan aseman arvioimiseen koko maassa. Pyrkimykset kuntien hankintatoiminnan keskittämiseen merkitsee sitä, että alueelliset ja paikalliset mikro- ja pk-yritykset eivät enää kykene kilpailemaan hankinnoista, koska hankintavolyymit kasvavat, mikäli hankintatoimintoja keskitetään. Oletetut tuottavuushyödyt palvelujen keskittämisen seurauksena merkitsevät paikal-

23 Kunnanhallitus listaloudessa ja kotimarkkinoilla toimivien pienten yritysten tietoista syrjäyttämista hankintakilpailuista. Kuntalain voimaantulon jälkeen tietoteknologian käyttö on yleistynyt ja sähköisten ratkaisujen antamat mahdollisuudet ovat lisääntyneet. Uusien teknologisten ratkaisujen avulla voidaan turvata paremmin palvelujen saatavuus ja laatu entistä paremmin, mikäli sähköiset yhteydet ja valokuituverkkojen kapasiteetti mahdollistavat sähköiset palveluratkaisut ja yritystoiminnan kehittymisen alueilla. Sähköiset ratkaisut lisäävät mm. kuntalaisten itsepalvelua ja tehostavat työprosesseja. Kuntalain tulee osaltaan mahdollistaa uusien sähköisten toimintamallien käyttöönotto. Kunnanhallitus päättää antaa vastauksen kyselylomakkeeseen niin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja tekevät kyselyyn tämän kokouksen evästyksen mukaiset tarkistukset.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1(285) HE-luonnos 8.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi vuoden 1995 kuntalain.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pääkirjasto, Kivijalka Pöytäkirjan Sivu 94 95 96 97 98 99 100

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 7/2014 Kokousaika: 25.8.2014 klo 9.00 12.00 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat: 173 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot