CITTASLOW KRISTIINANKAUPUNKI KRITEERIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CITTASLOW KRISTIINANKAUPUNKI KRITEERIT"

Transkriptio

1 CITTASLOW KRISTIINANKAUPUNKI KRITEERIT

2 Innehåll A. YMPÄRISTÖTYÖN PERIAATTEET Ilman, veden ja maaperän laadun varmistaminen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti Suunnitelmat jätteenlajittelun ja -keräyksen edistämiseksi ja kehittämiseksi, kaupunkijäte ja erikoisjätteet mukaan lukien.*** Teollisen ja kotitalouskompostoinnin edistäminen ja kehittäminen Kaupungin tai osuuskunnan harjoittama jätevedenpuhdistamo Kunnallinen energiansäästösuunnitelma, jossa tarkastellaan erityisesti vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä (uusiutuva energia, vihreä vety, pienvesivoimalat) sekä lämmön tuottaminen kiinteästä yhdyskuntajätteestä ja biomassasta.*** Geenimuunneltujen organismien käytön kieltäminen maataloudessa *** Kunnallinen suunnitelma kaupallisten mainosten ja liikennemerkkien ulkoasun säätelemiseksi Elektromagneettisen saasteen valvontajärjestelmä Ohjelma äänisaasteen valvomiseksi ja vähentämiseksi Valosaasteen valvontaohjelmat ja -järjestelmät.*** Ympäristönhallintajärjestelmien soveltaminen (EMAS ja ECOLABEL tai ISO 9001; ISO 14000, SA 8000 sekä osallistuminen Agenda 21 -hankkeisiin). ***... 7 B. INFRASTRUKTUURIN PERIAATTEET Suunnitelmat historiallisten keskusten ja/tai kulttuurisesti tai historiallisesti arvokkaiden kohteiden parantamiseksi ja entisöimiseksi Suunnitelma turvallisen liikenteen ja liikkumisen toteuttamiseksi Kouluihin ja julkisiin rakennuksiin johtavat pyörätiet Suunnitelmat, joiden avulla voidaan tuoda esille joukkoliikennettä ja kannustaa sen käyttöä yksityisautoilun tilalla (pysäköintipaikat joukkoliikenteen pysäkkien yhteydessä, liukuportaat ja -käytävät, kisko- tai kaapelirakenteet, pyörätiet, jalkakäytävät kouluihin, työpaikoille jne.).*** Sen varmistaminen, että julkiset paikat ovat myös liikuntarajoitteisten käytettävissä, ettei niissä ole arkkitehtuuriin liittyviä rajoitteita ja että niissä on saatavilla tarvittavat tekniset ratkaisut. ***... 9

3 6. Ohjelmia perhe-elämän ja paikallisten aktiviteettien edistämiseksi (virkistys, urheilu, koulun ja kotien välinen toiminta, vanhuksille ja kroonisesti sairaille suunnattu kotiapu, sosiaalikeskukset, kunnanvirastojen säännölliset aukioloajat, yleiset WC:t). *** Terveyskeskus Korkealaatuiset viheralueet, jotka täyttävät ao. standardien asettamat vaatimukset (väliin jäävät viheralueet, leikkikentät jne.) Luonnontuotteiden myyntikeskusten luominen ja tavaroiden jakelusuunnitelma Sopimus kauppiaiden kanssa siitä, että myymälässä autetaan pulaan joutuneita asukkaita, nk. "friendly shops Ränsistyneiden rakennusten kunnostaminen ja elvyttäminen Ohjelma kaupungin ilmeen säilyttämiseksi ja nykyaikaistamiseksi. *** Asukkaille tarkoitettu monipalvelukeskus ja Cittaslow-toimisto. *** C. KAUPUNKIMILJÖÖSEEN LIITTYVÄT TEKNISET RATKAISUT Ekologisen rakentamisen toimija. Ohjelmat ekologisesta rakentamisesta tiedottavien henkilöiden kouluttamiseksi ja siten ekologisen rakentamisen markkinoimiseksi*** Kaupungin varustaminen optisella kuitukaapelilla ja langattomilla järjestelmillä Sähkömagneettisten kenttien valvontaan käytettyjen järjestelmien soveltaminen Ympäristöön sulautuvien roska-astioiden käyttö ja niiden tyhjentämien tietyn aikataulun mukaisesti Julkisille ja yksityisille paikoille tarkoitettu istutussuunnitelma, jossa käytetään ympäristöön ja maisemaan sopivia, varsinkin kotoperäisiä kasveja Suunnitelma, jonka avulla asukkaat opetetaan käyttämään kunnan palveluja internetin kautta Suunnitelma meluhaittojen valvomiseksi erityisesti melulle alttiilla alueilla Rakennusten väriä koskeva suunnitelma Etätyön markkinointi D. PAIKALLISEN TUOTANNON VAALIMINEN Suunnitelma luomuviljelyn kehittämiseksi Käsityö- ja taidekäsityötuotteiden laatusertifiointi. *** Ohjelmia katoamisuhan alla olevien käsityötuotteiden ja taidekäsitöiden säilyttämiseksi. *** Perinteisten työmenetelmien ja katoamisuhan alla olevien ammattien säilyttäminen. *** Ekologisten ja paikallisten tuotteiden käyttö sekä paikallisten perinteiden vaaliminen ravintoloissa, kouluissa ja kahviloissa. ***... 15

4 6. Ohjelma maku- ja ravinto-opin toteuttamiseksi kouluissa yhteistyössä Slow Food -liikkeen kanssa.*** Viinejä ja gastronomisen Slow Food -liikkeen mukaisia tuotteita korostavien toimenpiteiden edistäminen ja uhanalaisten lajien ja valmistusmenetelmien säilyttäminen. *** Alueen paikallisten tuotteiden luettelointi, niiden kaupallistamisen edistäminen sekä sopivien myyntipaikkojen järjestäminen. *** Kaupungin puukannan inventoiminen ja suurten tai "historiallisten" puiden arvon parantaminen Paikallisten kulttuuritapahtumien ylläpitäminen ja edistäminen. *** Kotoperäisten kasvien ja perinteisten viljelymenetelmien käytön edistäminen kaupungin ja koulujen puutarhoissa E. VIERAANVARAISUUS Matkailutietouden ja vieraanvaraisuuden opettaminen asukkaille*** Kansainvälisten matkailukylttien käyttö historiallisissa kohteissa, joissa järjestetään myös opastettuja kierroksia. *** Matkailijoiden vastaanotto-ohjeet, joiden avulla matkailijoille voidaan tarjota tietoa palveluista (pysäköinti, aukioloajat jne.) sekä erilaisista tapahtumista "Hitaiden" kulkureittien suunnittelu, tiedotus mm. esitteessä ja kunnan verkkosivuilla Matkailutoimijoiden ja kauppiaiden tietoisuus näkyvän hinnoittelun merkityksestä sekä näyteikkunoissa että markkinointimateriaalissa F. TIETOISUUS Kampanjat, joiden avulla asukkaille tiedotetaan Cittaslow-tavoitteista ja -toimenpiteistä sekä siitä, mihin kaupunki pyrkii Cittaslow-jäsenyyden avulla Ohjelma, jonka avulla yhteiskunta ja sen asukkaat sitoutetaan "Cittaslow"-filosofiaan ja Cittaslowhankkeisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään opetuspuutarhoihin ja -puistoihin, kirjastoihin ja lajien säilyttämiseen. *** Ohjelmat Cittaslow- ja Slow Food -tiedotuksen järjestämiseksi. ****... 19

5 A. YMPÄRISTÖTYÖN PERIAATTEET 1. Ilman, veden ja maaperän laadun varmistaminen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Seuraavien laadun varmistus: 1. Ilma: Kristiinankaupunki on mukana yhteisöistä ja liikeyrityksistä koostuvassa yhteistyöryhmässä. Ryhmän jäseninä on ympäristöluvan saaneita toimijoita. Ryhmä päättää mittauksista yhdessä. 2. Vesi: Edellä mainitun yhteistyöryhmän jäsenet ovat velvollisia valvomaan toimiensa vaikutuksia alueen vesistöön. Viranomaiset tekevät tarvittaessa testejä. Ympäristönsuojelun piirissä tehdään ympäristönsuojelusuunnitelmien mukaiset testaukset. 3. Maaperä: Jos maaperän epäillään saastuneen, saastumisen todennäköisimmin aiheuttanut osapuoli on luonnonsuojelulain mukaan velvollinen teettämään maaperäanalyysin. Joissakin tapauksissa analyysin teettävät viranomaiset. 2. Suunnitelmat jätteenlajittelun ja -keräyksen edistämiseksi ja kehittämiseksi, kaupunkijäte ja erikoisjätteet mukaan lukien.*** Kristiinankaupunki kuuluu seitsemän muun kunnan kanssa alueellisen Botniarosk-jätehuoltoyhtiön (www.botniarosk.fi) piiriin. Tavoitteena on muuntaa kaikki kierrätettävä jäte joko uusiomateriaaliksi tai energiaksi. Ekopisteissä vastaanotetaan lasia, paperia, metallia ja paristoja. Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte sijoitetaan kaatopaikalle. Yritykset, järjestöt, laitokset ja kunnalliset toimijat voivat viedä Kristiinankaupungin hyötykäyttöasemalle ongelmajätettä, elektroniikkaa, metallia, puuta (myös painekyllästettyä), polystyreeniä, asbestia, pahvia, tiiliä, sementtiä, ikkunalasia jne. Jätteistä peritään yleensä hinnaston mukainen maksu. Yksityishenkilöt voivat viedä ongelma- ja hyötyjätteitä hyötykäyttöasemalle maksutta. Jätehuoltoyhtiö tilastoi vastaanotetut jätteet tarkasti vuosittain. Kesäasukkaita muistutetaan joka vuosi ekopisteiden sijainnista. 3. Teollisen ja kotitalouskompostoinnin edistäminen ja kehittäminen. Kaupungin useimmat asukkaat kompostoivat talousjätteensä ja kompostointia opetetaan kouluissa. Lisäksi kompostointia pyritään koko ajan kehittämään edelleen. 4. Kaupungin tai osuuskunnan harjoittama jätevedenpuhdistamo.

6 Kristiinankaupungissa on hyvin toimiva vesi- ja jätevesilaitos. Nykyisen suunnitelman mukaan kaikki kylät kytketään kaupungin verkostoon, eli kyliin vedetään vesi- ja viemäriputket. Sitä ennen on kuitenkin ratkaistava muutamia teknisiä yksityiskohtia. Kristiinankaupunki käynnisti yhdessä naapurikuntiensa kanssa tammikuussa 2011 kaksivuotisen hankkeen, jonka tarkoituksena on tarjota suunnittelu- ja toteutusapua maalla asuvien asukkaiden jätevesien käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Yksityiset puhdistuslaitokset noudattavat Suomen lainsäädäntöä. 5. Kunnallinen energiansäästösuunnitelma, jossa tarkastellaan erityisesti vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä (uusiutuva energia, vihreä vety, pienvesivoimalat) sekä lämmön tuottaminen kiinteästä yhdyskuntajätteestä ja biomassasta.*** Kristiinankaupunkiin suunnitellaan tuulivoimalan rakentamista. Tiedämme olevamme energiatehokkuudessa vielä tavoitteista jäljessä, tässä suhteessa meillä on vielä paljon tekemistä. Kunnan kiinteistöt on kytketty kaukolämpöverkkoon. Osa kaukolämmöstä tuotetaan kaupungin omista metsistä peräisin olevalla puumateriaalilla. Kunnan tekninen keskus on vuodesta 2011 lähtien kiinnittänyt erityistä huomiota kunnan kaikkien kiinteistöjen energiansäästöön, esimerkiksi parantamalla rakennusten eristystä. Maalämmön, lämpöpumppujen sekä paikallisten tuulivoimaloiden käyttö yleistyy nopeasti. Kristiinankaupungin, Kaskisten ja Närpiön alueen ilmastostrategia päivitetään osana 2,5-vuotista Biowindhanketta, joka käynnistyi tammikuussa Katuvalaistuksen lamput vaihdetaan EU-määräysten mukaisesti. 6. Geenimuunneltujen organismien käytön kieltäminen maataloudessa *** Kristiinankaupunki noudattaa geenimuunneltujen organismien käytössä EU-direktiivien ohjeita. Kristiinankaupungissa ei tällä hetkellä käytetä geeniviljelyä, mutta jos asia tulee ajankohtaiseksi, kunnan viranomaiset ryhtyvät toimenpiteisiin. Esimerkiksi kauppojen on varustettava kaikki geeniviljellyt tuotteet ao. merkinnällä. 7. Kunnallinen suunnitelma kaupallisten mainosten ja liikennemerkkien ulkoasun säätelemiseksi. Liikennemerkit ja opasteet noudattavat Suomen ja EU:n määräyksiä. Pysyvät kaupalliset kyltit ovat sallittuja tavanomaisten lupien puitteissa. Siten varmistetaan, etteivät kyltit aiheuta muutoksia kaupunkiympäristöön. Kunnassa on käynnistetty keskustan ulkopuolista ympäristöä koskeva suunnittelutyö. 8. Elektromagneettisen saasteen valvontajärjestelmä.

7 Elektromagneettisen saasteen valvonta. Sähköjohdot aiheuttavat elektromagneettista säteilyä. Viranomaiset laativat säteilyarvoraportteja ja -tiedotteita. Sähköjohtojen ympärille on jätettävä riittävän kokoinen turvavyöhyke. 9. Ohjelma äänisaasteen valvomiseksi ja vähentämiseksi. Melutasojen valvonta. Liikkeenharjoittajaa/tapahtumanjärjestäjää voidaan vaatia mittaamaan melutaso tarvittaessa. Paikalliselta ympäristönsuojeluviranomaiselta voi tarvittaessa vuokrata melutason mittaamiseen tarvittavat tarkat välineet. Kunnan käyttämät instrumentit antavat vain ohjeellisen ja lyhytkestoisen arvion. 10. Valosaasteen valvontaohjelmat ja -järjestelmät.*** Valosaasteen valvonta. Kasvihuoneet eivät aiheuta juurikaan ongelmia, koska niitä on Kristiinankaupungissa vain muutamia. Kristiinankaupungissa ei myöskään ole suuria valaistuja mainoskylttejä. 11. Ympäristönhallintajärjestelmien soveltaminen (EMAS ja ECOLABEL tai ISO 9001; ISO 14000, SA 8000 sekä osallistuminen Agenda 21 -hankkeisiin). *** Kristiinankaupunki noudattaa yhteistyössä naapurikaupunkien Kaskisten ja Närpiön kanssa kestävän kehityksen strategia- ja toimintaohjelmaa Agenda 21. Aloite laatujärjestelmän soveltamisesta kunnan toimintaan tehtiin kaupungintalolla helmikuussa 2011.

8 B. INFRASTRUKTUURIN PERIAATTEET 1. Suunnitelmat historiallisten keskusten ja/tai kulttuurisesti tai historiallisesti arvokkaiden kohteiden parantamiseksi ja entisöimiseksi. Kristiinankaupunki voi kertoa seuraavaa historiallisista ja kulttuurisesti arvokkaista keskuksista ja kohteista: Museoviraston mukaan Kristiinankaupungissa on maan parhaiten säilynyt 1600-luvun ruutukaavakeskusta. Kristiinankaupungin kokopäiväisesti työskentelevä museotoimenjohtaja pyrkii säilyttämään kaupungin mahdollisimman alkuperäisenä. Hän antaa (yhdessä rakennustarkastajan kanssa) neuvoja ja tietoa asukkaille rakennusten entisöinnistä ja perinteisistä rakennusmenetelmistä. Noin 220 rakennusta on museolain mukaan suojeltuja. Museotoimenjohtaja laatii mielenkiintoisia retkiä kaikenikäisille kävijöille, esim. "Ajan jälkiä". Lisäksi hän pitää luentoja asiaan liittyvistä aiheista. Lisää esimerkkejä on oheisissa liitteissä "Kristiinankaupunki elävä museo ja "Susiluola elämää ennen jääkautta. Museot ja monet lähikylissä olevat muistomerkit ovat hyväkuntoisia. Kunnan virkamiesten lisäksi myös monet asukkaat ja yhdistykset (esim. Kristiina Seura ja Merihistorian yhdistys) kunnostavat ja entisöivät kohteita ja tiedottavat työstään ja parantavat siten kohteiden saatavuutta. Suurin osa asukkaista pyrkii kaikin keinoin säilyttämään kaupungin tuleville sukupolville mahdollisimman alkuperäisenä. Kristiinankaupunki anoo nyt Cittaslow-verkoston jäsenyyttä. Jäsenyys parantaisi merkittävästi historiallisen kaupungin säilyttämismahdollisuuksia. Kristiinankaupunki anoi Museoviraston kannustamana tammikuussa 2011 myös paikkaa UNESCOn maailmanperintökohteiden listalla. 2. Suunnitelma turvallisen liikenteen ja liikkumisen toteuttamiseksi. Kristiinankaupungissa kehitetään turvallista liikenneympäristöä. Esimerkiksi keskustan liikenneturvallisuutta on parannettu selkeillä viitoituksilla ja torin ympäristössä tehdyillä muutostöillä. Lålbyn tasoristeys muutettiin alikulkuristeykseksi muutama vuosi sitten. Kunnan halki kulkevaa valtatietä 8 levennettiin vuosina Kouluihin ja julkisiin rakennuksiin johtavat pyörätiet. Kunnan kouluihin ja julkisiin rakennuksiin on pyörätiet, joitakin kylissä olevia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kristiinankaupungin vuoden 2011 talousarviossa on varattu määrärahaa pyöräteiden rakentamiseen eri puolille kuntaa. Paljon keskustelua aiheuttaneen vanhan rautatiesillan kohtalo on vielä epävarma. Jos sillan vahvistus- ja parannustyöt toteutetaan lähivuosien aikana, siihen sisältyy myös uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä.

9 4. Suunnitelmat, joiden avulla voidaan tuoda esille joukkoliikennettä ja kannustaa sen käyttöä yksityisautoilun tilalla (pysäköintipaikat joukkoliikenteen pysäkkien yhteydessä, liukuportaat ja -käytävät, kisko- tai kaapelirakenteet, pyörätiet, jalkakäytävät kouluihin, työpaikoille jne.).*** Kaupungissa on mm, kouluihin ja julkisiin rakennuksiin johtavat pyörätiet, kylissä olevia muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kylien ajoväylät ovat kuitenkin melko rauhallisia ja turvallisia. Kristiinankaupunki järjestää koulukuljetuksia ja vuodesta 2010 lähtien myös reittiliikennettä kyliltä keskustaan, jolloin kylän asukkailla on mahdollisuus hoitaa asioitaan kaupungin keskustassa. Kristiinankaupungin ulkopuolella työskentelevät asukkaat voivat ostaa julkisin varoin tuettuja lippuja "pääkohteisiin" Kauhajoelle, Seinäjoelle ja Vaasaan. Parhaillaan ollaan laatimassa koko Pohjanmaan maakuntaa koskevaa julkisen liikenteen suunnitelmaa. Esimerkiksi kokousmatkoilla käytetään usein yhteisautoja. Yhteisautoilun lisäämiseksi tulisi kuitenkin kehittää varaus- ja tiedotusjärjestelmä ( ). Julkisen liikenteen järjestelyistä keskustellaan usein kylillä pidetyissä kokouksissa. Kristiinankaupungin alue on suuri ja harvaan asuttu, joten täällä ei juurikaan esiinny esimerkiksi pysäköinti- tai muita liikenneongelmia. 5. Sen varmistaminen, että julkiset paikat ovat myös liikuntarajoitteisten käytettävissä, ettei niissä ole arkkitehtuuriin liittyviä rajoitteita ja että niissä on saatavilla tarvittavat tekniset ratkaisut. *** Suomen lainsäädännön mukaan kaikkien uusien julkisten rakennusten tulee olla myös liikuntarajoitteisten käytettävissä. Käytettävyyttä parannetaan myös kunnostustöiden yhteydessä. Liikuntarajoitteiset pystyvät kulkemaan terveyskeskuksessa, uudessa uimahallissa ja useimmissa kouluissa. Raatihuoneelle on suunnitteilla hissi ja kaupungin keskustan jalkakäytäviä on levennetty. Valintamyymälät ja useimmat liikkeet Kristiinankaupungissa ovat kaikkien asiakkaiden ulottuvilla. Lähiluola ja muut ravintolat toivottavat tervetulleiksi myös liikuntarajoitteiset asiakkaat. Leirintäalueen hoitaja suunnittelee rantaan johtavan rullatuolille sopivan polun rakentamista. Kunta tekee aktiivisesti yhteistyötä Vammaisneuvoston kanssa. Terveydenhuoltosektori pyrkii edistämään liikuntarajoitteisten henkilöiden mahdollisuutta elää yhdenvertaista elämää kunnan muiden asukkaiden kanssa ja poistamaan rajoitteisia henkilöitä haittaavia esteitä. 6. Ohjelmia perhe-elämän ja paikallisten aktiviteettien edistämiseksi (virkistys, urheilu, koulun ja kotien välinen toiminta, vanhuksille ja kroonisesti sairaille suunnattu kotiapu, sosiaalikeskukset, kunnanvirastojen säännölliset aukioloajat, yleiset WC:t). *** Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta ja koulutuslautakunta tarjoavat yhdessä kansalaisopiston kanssa runsaasti erilaista ohjelmaa ja tapahtumia kaiken ikäisille ja lähes ympäri vuoden (tietoa löytyy kunnan verkkosivuilta ja sanomalehdistä). Yksi esimerkki ovat ikäihmisille järjestetyt tietokonekurssit. Helmikuussa 2011 Kristiinankaupungissa järjestettiin tarjolla olevia harrastuksia esittelevät messut, jotka

10 houkuttelivat runsaasti yleisöä. Koti- ja koulu -yhdistykset ja kylien toimikunnat luovat yhteyden koulun ja kotien välille. Monet virkeät eläkeläiset vierailevat kouluissa "isoäidin" tai "isoisän" roolissa kertoen menneistä ajoista ja tavoista. Tämä lähentää eri sukupolvia toisiinsa ja auttaa viemään perinteitä eteenpäin, koska kaikilla lapsilla ei ole isovanhempia. Terveyskeskus huolehtii kaikista asukkaista, myös kylissä asuvista, tarjoamalla kotiapua ja kotiterveydenhoitoa. Läheistään kotona hoitava henkilö saa työstään korvauksen. Palvelujen saatavuus varmistetaan järjestämällä säännöllisiä kuljetuksia kyliltä keskustaan. 7. Terveyskeskus. Nykyaikainen terveyskeskus, ks. yllä. Kristiinankaupunki käynnisti yhdessä muutaman yhteistyökumppanin ja asiantuntijan kanssa vuonna 2010 kolmivuotisen hankkeen, jonka tarkoituksena on luoda innovatiivinen hoito- ja hoivamalli Kristiinankaupungille ja sen ympäristölle. Tammikuussa 2011 Kristiinankaupunki osti hankkeen toteuttamiseksi sairaalakiinteistön (terveyskeskuksen vierestä). Tilojen avulla pystyään kehittämään ja uudelleenjärjestämään kaikkein tärkeimmät palvelut nk. elinkaarimallin mukaisesti. 8. Korkealaatuiset viheralueet, jotka täyttävät ao. standardien asettamat vaatimukset (väliin jäävät viheralueet, leikkikentät jne.) Kristiinankaupungissa on useita hyvälaatuisia viheralueita. Kristiinankaupungissa on tarjolla paljon virkistysalueita: saaristo, Pyhävuori, Storholmen ja Pärus-Fors, Skata-Björkskärsudden, eläintila, Härkmeren kulttuurimaisema-alue, perinteiset biotooppialueet jne. Myös lähiseudulla on virkistysalueita, suuria kaupungin omistamia metsiä, joitakin vanhoja metsiä (luonnonsuojeluarvo), Susiluola, Kiilin kotiseutumuseo, Kanuunalahti, melontaan sopivia jokia, rantoja, puistoja, lintutorneja ja meri! Lisäksi täällä on monia Natura luonnonsuojelualueita, kuten Kristiinankaupungin saaristo, Pyhävuori, Pohjoislahti, Tiilitehtaanmäki, joitakin järviä ja soita jne. 9. Luonnontuotteiden myyntikeskusten luominen ja tavaroiden jakelusuunnitelma. Luontaistuote- ja lahjapuoti sekä torikauppiaat myyvät luontaistuotteita kaupungin keskustassa. Paikallisia tuotteita ja satoa myydään Kiilin käsityöläispäivillä heinäkuussa ja Vanhanajan toripäivänä syyskuussa. Joulukuussa 2010 käynnistettiin 2-vuotinen hanke, jonka tarkoituksena on tehdä Kristiinankaupungista houkutteleva joulukaupunki 1800-luvun perinteitä noudattaen. Liikkeissä myydään mm. paikallisten taiteilijoiden valmistamia käsitöitä ja maalauksia.

11 10. Sopimus kauppiaiden kanssa siitä, että myymälässä autetaan pulaan joutuneita asukkaita, nk. "friendly shops. Kristiinankaupungin myymälät tarjoavat yleisesti ottaen hyvää henkilökohtaista palvelua, ja useimmissa tapauksissa myös eri kielillä. Käynnissä oleva hanke "Markkinat ympäri vuoden" sekä Kristiinankaupungin Yrittäjäyhdistys ja Elinkeinokeskus kannustavat myymälöitä parantamaan asiakaspalveluaan entisestään. 11. Ränsistyneiden rakennusten kunnostaminen ja elvyttäminen. Kaupungilla on pitkän aikavälin suunnitelma ränsistyneiden rakennusten kunnostamiseksi ja entisöimiseksi. Ohjeita annetaan mm. seuraavissa asiakirjoissa: 1. Kristiinankaupungin rakennusjärjestys ja Kristiinankaupunki Rakennustapaohjeisto 2. Vanhan kaupungin julkisen ympäristön suunnitteluohje Suomen rakentamismääräyskokoelmasta löytyvät tietenkin lakisääteiset rakennusohjeet. Äskettäin toimintansa uudelleen aloittanut Kristiina Seura pyrkii toiminnallaan säilyttämään rakennuksia ja niiden ympäristöä ja parantamaan niitä. Seuran työ on luonnollisesti hyvin pitkäjänteistä. Kun ottaa huomioon, että yli 200 kaupungin rakennuksista on suojelukohteita, viranomaisilla on tietty vastuu ympäristöstä. Kauppatorilta lähtevät kiinteistöjen edustalla kulkevat kadut kunnostetaan tulevaisuudessa, yksi kerrallaan. Torin kattaukseen saatetaan myöhemmin käyttää myös mukulakiviä. Kaupunginlahden rantoja koskeva suunnitelma julkistetaan Kaupungin on erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä museotoimen ja rakennustarkastuksen kanssa. 12. Ohjelma kaupungin ilmeen säilyttämiseksi ja nykyaikaistamiseksi. *** Kun kaikessa rakentamisessa noudatetaan kohdassa 11 mainittuja ohjeita, kaupungin ilme säilyy ennallaan. Esimerkiksi kaupunkiin ohjeiden mukaan rakennettu valintamyymälä näyttää ulkoapäin vanhalta rakennukselta. Rakennustarkastus vaatii ohjeiden noudattamista hyvin tarkasti, poikkeuksia ohjeista ei juurikaan hyväksytä. Siipyyssä sijaitsevan Kiilin virkistysalueen pieni satama ruopattiin, minkä jälkeen veneet pääsevät taas kulkemaan satamaan, ja alueelle on suunnitteilla konferenssitilat sisältävä saunarakennus. Vaikka Kristiinankaupunki näyttääkin "vanhalta", myös nykyaika on tervetullutta. Kuitulaajakaista on käytössä koko kaupungissa, myös kylissä. Sen avulla mm. arkkitehdit, kääntäjät, freelance-toimittajat, suunnittelijat jne. voivat tehdä täältä käsin etätöitä ja nauttia kaupungin tarjoamasta inspiroivasta asuinmiljööstä. Kristiinankaupungin strategiassa 2020 kiinnitetään erityistä huomiota asuinmahdollisuuksien parantamiseen. Kehitettävää: merellisyyden tulisi olla nykyistä tärkeämmässä asemassa, esimerkiksi Kaupunginlahdella voisi olla kahvilana/ravintolana toimiva laiva ja kesäisin tulisi olla saatavilla veneretkiä järjestävä toimija.

12 Finns i detaljplaneläggning och byggnadsbeskrivningar. Gamla stans historiska karaktär är en given utgångspunkt för den fortsatta planeringen. Bebyggelsen i den gamla rutstaden är skyddad. Den kommunala förvaltningen och Kristinasällskapet samarbetar kring detta. Kommunen undersöker möjligheten att upptas på Unescos världsarvslista. 13. Asukkaille tarkoitettu monipalvelukeskus ja Cittaslow-toimisto. *** Jos Kristiinankaupungille myönnetään Cittaslow-jäsenyys, kansalaisille tarkoitettu tiedotustoimisto sijoitetaan matkailuinfon yhteyteen, joka on auki säännöllisesti ympäri vuoden.

13 C. KAUPUNKIMILJÖÖSEEN LIITTYVÄT TEKNISET RATKAISUT 1. Ekologisen rakentamisen toimija. Ohjelmat ekologisesta rakentamisesta tiedottavien henkilöiden kouluttamiseksi ja siten ekologisen rakentamisen markkinoimiseksi*** Koulutusohjelmia ei ole järjestelmällisesti saatavilla, mutta henkilöstö osallistuu koulutuksiin ja saa tietoa ekologisesta rakentamisesta. Uusien talojen rakentamisessa, vanhojen talojen kunnostamisessa ja kaikissa rakennusten ylläpitotöissä energiatehokkuutta pyritään parantamaan nykypäivän vaatimuksia paremmaksi. Näissä pyrkimyksissä käytetään hyväksi myös automaatiota. Tarvittaessa järjestetään pilottihankkeita. 2. Kaupungin varustaminen optisella kuitukaapelilla ja langattomilla järjestelmillä. Osuuskunta KrsNET rakentaa, ylläpitää ja omistaa optisen FiberToTheHome -kuituverkon (sis. langattomat tietojärjestelmät). Kunta ja kaupungin asukkaat ovat osuuskunnan jäseniä. Kansalliset teleoperaattorit omistavat langattoman verkon (3G). 3. Sähkömagneettisten kenttien valvontaan käytettyjen järjestelmien soveltaminen. Sähkömagneettisia kenttiä ei valvota Kristiinankaupungissa. 4. Ympäristöön sulautuvien roska-astioiden käyttö ja niiden tyhjentämien tietyn aikataulun mukaisesti. Sijainniltaan ja ulkonäöltään usein ympäristöönsä sopivien roska-astioiden säännöllinen tyhjentäminen. Astiat tyhjennetään aikataulun mukaisesti ja ekopisteet on suunniteltu sopimaan vanhaan puukaupunkiin. 5. Julkisille ja yksityisille paikoille tarkoitettu istutussuunnitelma, jossa käytetään ympäristöön ja maisemaan sopivia, varsinkin kotoperäisiä kasveja. Kristiinankaupungin kunta on istuttanut puita, koristekasveja ja muita kasveja, ja valinnut ensisijaisesti ympäristöömme luonnostaan kuuluvia kasveja. Alueelle tyypillisiä kasveja kasvaa kaupungin alueella metsissä, rannoilla, joissa ja soilla. Kaupungissa on myös joitakin harvinaisia lajeja, kuten Pyhävuorella kasvava Siperian kärhö. Tässä kannattaa myös mainita Peruksen Storholmen, josta löytyy erityisiä muualta kulkeutuneita kasveja, jotka ovat peräisin täällä Venäjän vallan aikana liikkuneiden laivojen painolastista. Alueella on paljon tuolta ajalta peräisin olevia kasveja. Kesäkuussa järjestettävä Avointen porttien päivä, jolloin monet kaupunkilaiset avaavat puutarhansa vierailijoille, on tässä suhteessa hyvin mielenkiintoinen.

14 Monissa puutarhoissa on vanhoja perinnekasveja. Puutarhoissa kasvaa kuitenkin myös alueelle kuulumattomia puita. 6. Suunnitelma, jonka avulla asukkaat opetetaan käyttämään kunnan palveluja internetin kautta. Kansalaisopisto järjestää tietokoneiden ja internetin käyttöä opettavia kursseja sekä kaikenikäisille että erityisille ikäryhmille, mm. ikäihmisille. Kunnalliset palvelut, kuten rekisteröinti ja lomakkeet, siirtyvät yhä enenevässä määrin Internetiin. 7. Suunnitelma meluhaittojen valvomiseksi erityisesti melulle alttiilla alueilla. Äänisaasteen määrää valvotaan meluhaitoille erityisesti alttiilla alueilla. Pohjolan Voiman hiilivoimalaitos sijaitsee muutaman kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Voimalaitoksella otetaan parhaillaan käyttöön uusia tekniikoita uusiutuvien energianlähteiden käyttöä varten. Voimalaitos vastaa valvonnasta viranomaismääräysten mukaisen omavalvonnan avulla. 8. Rakennusten väriä koskeva suunnitelma. Rakennusten väritystä varten on laadittu ohjeet. Rakennusten alkuperäisten värien tunnistustyötä tehdään kaiken aikaa. Kaupungin valaistus on epäjohdonmukainen, käytössä on 15 eri valaisintyyppiä. Epäkohta korjataan vähitellen valaistusta uudistettaessa. 9. Etätyön markkinointi. Etätyön markkinointi. Tähän mennessä ei ole ryhdytty erityisiin toimenpiteisiin, mutta uuden strategian mukaisesti etätyön markkinointia tehostetaan. Markkinoinnissa korostetaan Kristiinankaupungin erikoisuuksia sekä Cittaslow-kaupungin ominaisuuksia. Asumisen lisäksi korostetaan Kristiinankaupungille tunnusomaisia seikkoja, joita ovat mm. - saaristo, meri, joet - kaupungin metsät ja suojelualueet: vapaaehtoinen entistäminen, kestävä metsänhoito, erikoiset lajit, (linnut, kasvit, jäkälät jne.) - vanhat teiden varsilla kasvavat perinnekasvit, joilla jokaisella on oma tarinansa

15 D. PAIKALLISEN TUOTANNON VAALIMINEN 1. Suunnitelma luomuviljelyn kehittämiseksi. Kristiinankaupunki ei tällä hetkellä suunnittele luomuviljelyn kehittämistä. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (joka huolehtii valtion kehittämisohjelmien alueellisesta toteutuksesta) suunnittelee luomuviljelyn kehittämistä Pohjanmaalla. Kristiinankaupunki voi osallistua tähän ohjelmaan. 2. Käsityö- ja taidekäsityötuotteiden laatusertifiointi. *** Käsityötuotteiden laatua ei tällä hetkellä sertifioida millään tavalla. Alueella kuitenkin valmistetaan käsityötuotteita ja taidekäsitöitä (maalauksia, lasitöitä, keramiikkaa sekä taiteilijan omien lampaiden villasta valmistettuja villatuotteita). 3. Ohjelmia katoamisuhan alla olevien käsityötuotteiden ja taidekäsitöiden säilyttämiseksi. *** Käsityöperinteiden säilyttämiseksi tähtääviä ohjelmia ei tällä hetkellä ole. Kotiseutuyhdistys suunnittelee kuitenkin sellaisen laatimista. Siipyyn kylässä järjestetään joka vuosi heinäkuussa suuret Kiilin käsityöläispäivät, jolloin monet paikalliset käsityöläiset esittelevät tuotantomenetelmiään ja myyvät valmistamiaan tuotteita. Käsityötaitoja opetetaan myös erilaisilla leireillä ja kansalaisopiston järjestämillä kursseilla. 4. Perinteisten työmenetelmien ja katoamisuhan alla olevien ammattien säilyttäminen. *** Perinteisiä työmenetelmiä esitellään edellä mainituilla vuotuisilla käsityöläispäivillä. Vanhemmat henkilöt (isoäidit ja -isät) käyvät kouluissa kertomassa ja esittelemässä entisajan työtapoja. Niitä opetetaan myös erilaisilla leireillä ja kansalaisopiston järjestämillä kursseilla. 5. Ekologisten ja paikallisten tuotteiden käyttö sekä paikallisten perinteiden vaaliminen ravintoloissa, kouluissa ja kahviloissa. *** Kouluissa järjestetään syksyisin lähiruokaviikko. Oppilailla on tällöin mahdollisuus maistaa esimerkiksi erilaisten vihanneksien lisäksi myös harvinaisempia vihanneksia ja koulukeittiöissä käytettäviä perusraakaaineita, Peruselintarvikkeet ostetaan koulukeittiöihin pääasiassa paikallisilta tuottajilta. Paikallisissa ravintoloissa käytetään paikallisia vihanneksia ja kulloinkin saatavilla olevaa kalaa.

16 6. Ohjelma maku- ja ravinto-opin toteuttamiseksi kouluissa yhteistyössä Slow Food - liikkeen kanssa.*** Kouluissa opetetaan monipuolisen ravinnon merkitystä ja sitä, miten syöminen voi olla rauhallinen ja sosiaalinen tapahtuma. Paikallisissa ravintoloissa käytetään paikallisia vihanneksia ja kulloinkin saatavilla olevaa kalaa. 7. Viinejä ja gastronomisen Slow Food -liikkeen mukaisia tuotteita korostavien toimenpiteiden edistäminen ja uhanalaisten lajien ja valmistusmenetelmien säilyttäminen. *** Kauppatorilla myydään joka lauantai ja varsinkin syyskuussa järjestettävänä vanhanajan toripäivänä paikallisia maatalous- ja luonnontuotteita. Yksi gastronomisista tapahtumista on hapansilakkaensi-ilta, joka järjestetään Kiilin kalasuolaamossa joka vuosi elokuun kolmantena lauantaina. Ateria nautitaan tällöin hitaasti ja hyvässä seurassa, Slow Food - hengessä! 8. Alueen paikallisten tuotteiden luettelointi, niiden kaupallistamisen edistäminen sekä sopivien myyntipaikkojen järjestäminen. *** Alueelle tyypillisiä tuotteita ovat perunat ja vihannekset. Lisäksi täällä viljellään joitakin viljalajeja. Koska Kristiinankaupunki sijaitsee meren rannalla, kalatuotteet ovat yleisiä, kuitenkin kulloisenkin kalasaaliin mukaan. Kesällä täällä poimitaan erilaisia marjoja ja sieniä ja sato pakastetaan käytettäväksi tulevan vuoden aikana. Veden laatu on erinomainen (oma pohjavesi). Paikallisten tuotteiden kaupallistamista tehostetaan erilaisten hankkeiden avulla (esim. parhaillaan käynnissä oleva perunahanke). 9. Kaupungin puukannan inventoiminen ja suurten tai "historiallisten" puiden arvon parantaminen. Kaupungintalon viereisessä puistossa kasvaa vanhoja lehmuksia. Kristiinankaupungissa korostetaan puiden ja kasviston kulttuurimerkitystä, ne ovat alueen "perinnekantaa". Puita on usein vaikea istuttaa vanhojen puiden läheisyyteen, uusi kasvisto jää silloin liian varjoon. Yleisimpiä puita ovat koivut, pihlajat, vaahterat, kuuset ja männyt. Kristiinankaupungin puutarhuri huolehtii kaupungin kasveista ja kukkaistutuksista, puista, puistoista ja alueiden koristelusta (kaupunki koristellaan jouluksi, pääsiäiseksi, vapuksi ja juhannukseksi). Puistojen puiden kunto kartoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla ja vanhat lahonneet puut korvataan uusilla taimilla.

17 10. Paikallisten kulttuuritapahtumien ylläpitäminen ja edistäminen. *** Kylien ja kaupungin keskustan tapahtumia markkinoidaan paikallisesti. Uudet, ympärivuotiset tapahtumat ja vuorovaikutuksen lisääminen (inspiroimalla, tukemalla ja kehittämällä sisällöntuotantoa ja uusia yhteistyömuotoja) lisäävät kiinnostusta kulttuuritapahtumia kohtaan. Sosiaalisen median lisäksi käytetään perinteistä "tapahtumakalenteria", lehti-ilmoituksia ja julisteita. Paikallisista kulttuuritapahtumista tiedotetaan lisäksi verkostoitumisen avulla. Kylien ja kaupungin keskustan tapahtumia markkinoidaan paikallisesti. Uudet, ympärivuotiset tapahtumat ja interaktiivisuuden lisääminen (inspiroimalla, tukemalla ja kehittämällä sisällöntuotantoa ja uusia yhteistyömuotoja) lisäävät kiinnostusta kulttuuritapahtumia kohtaan. Sosiaalisen median lisäksi käytetään perinteistä "tapahtumakalenteria", lehti-ilmoituksia ja julisteita. Paikallisista kulttuuritapahtumista tiedotetaan lisäksi verkostoitumisen avulla. Sosiaalisen median lisäksi käytetään perinteistä "tapahtumakalenteria", lehti-ilmoituksia ja julisteita. Paikallisista kulttuuritapahtumista tiedotetaan lisäksi verkostoitumisen avulla. 11. Kotoperäisten kasvien ja perinteisten viljelymenetelmien käytön edistäminen kaupungin ja koulujen puutarhoissa. Kristiinankaupungilla on joitakin puutarhapalstoja, mutta niille etsitään parempi sijoituspaikka (parempi maaperä). Joillakin kyläkouluilla viljellään mm. yrttejä, porkkanoita ja sipuleita omaan käyttöön.

18 E. VIERAANVARAISUUS 1. Matkailutietouden ja vieraanvaraisuuden opettaminen asukkaille***. Kristiinankaupungin matkailutoimiston henkilöstö on läpäissyt matkailualan Laatutonni-laatuohjelman. Lisäksi henkilöstö on osallistunut Visitkvarken-hankkeen kautta TourQuality-koulutukseen. Kaupungin yrittäjät ovat osallistuneet asiakaspalvelu- ja laatukoulutukseen. Vuosina käynnissä oleva yrittäjille tarkoitettu hanke "Markkinat ympäri vuoden" pyrkii parantamaan entisestään yrittäjien vieraanvaraisuutta. 2. Kansainvälisten matkailukylttien käyttö historiallisissa kohteissa, joissa järjestetään myös opastettuja kierroksia. *** Kaupungin historialliset kohteet on varustettu kansainvälisillä kylteillä ja niissä järjestetään opaskierroksia. Tärkeimmät kohteet on merkitty torilla olevaan opasteeseen. Kristiinankaupungin opaskerho järjestää opaskierroksia suomen, ruotsin, englannin, viron, espanjan ja ranskan kielillä. Opaskirja "Kurkistuksia Kristiinankaupunkiin" antaa tietoa suomen, ruotsin, englannin ja saksan kielellä. 3. Matkailijoiden vastaanotto-ohjeet, joiden avulla matkailijoille voidaan tarjota tietoa palveluista (pysäköinti, aukioloajat jne.) sekä erilaisista tapahtumista. Matkailijoille tiedotetaan pysäköintiin, aukioloaikoihin ja tapahtumiin liittyvistä seikoista. Kauppojen asiakkaat voivat pysäköidä ilmaiseksi koko kaupungin alueella. Kaupungin tapahtumakalenteri löytyy internetistä ja matkailutoimiston ilmoitustaululla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi kaupungin torille voidaan pystyttää ilmoitustaulu. 4. "Hitaiden" kulkureittien suunnittelu, tiedotus mm. esitteessä ja kunnan verkkosivuilla. "Hitaiden" ja maisemallisesti kauniiden reittien luominen. Porista Vaasaan johtava rantatie sekä Ikaalisista Kristiinankaupunkiin johtava vanha tie kulkevat kauniin maiseman keskellä. Parhaillaan laaditaan pyörätie- ja vaelluskarttoja. Kaupungissa järjestetään erityisiä opaskierroksia, mm. lapsille tarkoitettu "Kissojen kujilla" sekä kaikille tarkoitettu esihistoriallinen kierros "Ajan jälkiä".

19 5. Matkailutoimijoiden ja kauppiaiden tietoisuus näkyvän hinnoittelun merkityksestä sekä näyteikkunoissa että markkinointimateriaalissa. Kauppiaat merkitsevät hinnat myymälöissä selkeästi. Yhteistyössä Yrittäjäyhdistyksen kanssa varmistetaan, että hinnat näkyvät hyvin myös näyteikkunoissa. F. TIETOISUUS 1. Kampanjat, joiden avulla asukkaille tiedotetaan Cittaslow-tavoitteista ja -toimenpiteistä sekä siitä, mihin kaupunki pyrkii Cittaslow-jäsenyyden avulla. Cittaslow-jäsenyydestä tiedotetaan ja toimintaa kehitetään erityisen hankkeen avulla. "Kristiinankaupunki kohti Cittaslow-statusta" toteutetaan ajalla Hankkeen tavoitteena on kehittää profilointi- ja markkinointityökaluja, joiden avulla voidaan tiedottaa asukkaille Cittaslow-tavoitteista ja -toiminnasta ja Cittaslow-jäsenyyden mukanaan tuomista jäsenyyden edellyttämistä kriteereistä. Hankkeen avulla täydennetään hakemuksen pohjana olevia kriteereitä sekä luodaan Cittaslow-verkosto ja solmitaan kontakteja pohjoismaiseen ja kansainväliseen Cittaslowverkostoon. Työ kohdistetaan kolmelle pääkohderyhmälle: vierailijat, asukkaat ja yrittäjät. Hankkeen yleisenä tavoitteena on pyrkiä saamaan Kristiinankaupungille Suomen ensimmäinen Cittaslowjäsenyys ja siten täyttää suurin osa statuksen edellyttämistä 52 kriteeristä. Työssä käytetään kaupungin omaa markkinointi- ja viestintäorganisaatiota. Hankesuunnitelma on ohessa liitteenä. 2. Ohjelma, jonka avulla yhteiskunta ja sen asukkaat sitoutetaan "Cittaslow"-filosofiaan ja Cittaslow-hankkeisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään opetuspuutarhoihin ja -puistoihin, kirjastoihin ja lajien säilyttämiseen. *** Edellä mainittuun viestintäsuunnitelmaan (ohjelma) on koottu kaupungin erityisominaisuudet. Suunnitelma perustuu vuosina järjestettyjen työpajojen tuloksiin. Asukkaat osallistuivat pajoihin ahkerasti. Asiakirjaa on käsitelty viidessä kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa ja lisäksi se on ollut lausuntokierroksella kesällä Valmistelutyö helpottaa Cittaslow-konseptin jalkauttamista asukkaiden keskuuteen. Keskeinen tavoite on laadukkaiden raaka-aineiden varmistaminen ja työ tasapainoisen ja kestävän kehityksen hyväksi sekä hyvän elämän puolesta. Tähän sisältyy mm. kansalaisopiston järjestämiä kursseja. Kaupungille luotua brandia viestitetään ja markkinoidaan myöhemmin eri painopistealueilta valituille kohderyhmille. 3. Ohjelmat Cittaslow- ja Slow Food -tiedotuksen järjestämiseksi. **** Vuonna 2011 ryhdytään markkinointi- ja viestintätoimiin, mm. laaditaan yksityiskohtainen ohjelma Cittaslow-konseptin sisältävän strategian toteuttamiseksi, tämä mainittiin kahdessa aikaisemmassa

20 vastauksessa. Näillä toimilla tiedotetaan Cittaslow-jäsenyyden edellyttämistä kriteereistä ja hankkeen tavoitteista. Asukkaille tarkoitetusta sisäisestä sekä ulkoisesta markkinoinnista voimme tällä hetkellä todeta seuraavaa: Kristiinankaupunkia esittelevät Imago Flash -demoelokuvat 1) Yritysvierailu 2) Asuminen ja 3) Yrittäjyys / toimeentulo. Kehitteillä on videosarja, jota voidaan käyttää sosiaalisissa medioissa ja omalla verkko-tvkanavalla. - Kristiinankaupungin markkinapäivä: suuri vuotuinen kokous marraskuussa, jolloin esitellään tulevan vuoden viestintä- ja markkinointiohjelma - Kesävieraiden vastaanoton valmistelu: tilaisuus matkailuyrittäjille ja -tuottajille - Kaupungin verkkosivut ja extranet-verkko - Uutiskirje kerran kuussa - Muut sisäiset kokoukset ja workshopit - Paikalliset sanomalehdet, paikallis-tv "Paikallinen strategia " on lähetetty Kristiinankaupungin kaikkiin kotitalouksiin joulukuussa 2010, tarkoituksena on helpottaa suunnitelman toteuttamista.

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa?

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? 1.Liikenne 3a 15 42 % 2. Melu 5 3.lmansaasteet ja/tai hajut 1 24 67 % 4. Likaiset kadut 7 19 % 5. Julkisten rakennusten

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan!

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Bioaika-tapahtumakiertue on koko metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen ytimen muodostaa pyörillä - ja biopolttoaineella -

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

UUDET MAAILMANPERINTÖLISTAN KOHTEET SUOMESSA

UUDET MAAILMANPERINTÖLISTAN KOHTEET SUOMESSA Muistio 1 (5) UUDET MAAILMANPERINTÖLISTAN KOHTEET SUOMESSA Aika Klo 13.00-14.30 Paikka Museovirasto Läsnä Juhani Kostet, pääjohtaja, museovirasto Stefan Wessman, erikoisasiantuntija, museovirasto Eero

Lisätiedot

KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-7

KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-7 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 2011/0273(COD) 1.7.2013 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-7 Mietintöluonnos (PE487.789v04-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityissäännöksistä

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Sidosryhmäkysely Merenkurkun saariston maailmanperintökohteesta

Sidosryhmäkysely Merenkurkun saariston maailmanperintökohteesta Sidosryhmäkysely Merenkurkun saariston maailmanperintökohteesta Yleistä Kyselyn tarkoitus oli toimia Merenkurkun saariston hallinto- ja kehitystyön nykytila-analyysin perustana Kysely lähetettiin 90 hengelle,

Lisätiedot

KYLÄILTA KELLO 18.30

KYLÄILTA KELLO 18.30 KYLÄILTA 10.10.2016 KELLO 18.30 Kahvia ja kastettavaa Oppilaiden turvallisuustyöt esillä ja niistä parhaat palkitaan illan aikana Tervetuliaissanat Taivalkunnan kylät ry:n pj. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Viherkatot pykälissä

Viherkatot pykälissä Viherkatot pykälissä SUVI BORGSTRÖM, HTT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO OMAPIHA MESSUT HELSINKI 29.3.2012 Esityksen rakenne 1) Viherkatot ja ympäristölainsäädännön tavoitteet 2) Viherkattorakentamisen ohjaus voimassa

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU Marraskuu 2016 Päivi Litmanen-Peitsala Viestinnänsuunnittelija, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto - Kirjastot.fi YKN:n viestintäryhmä Mukana:

Lisätiedot

Espoon yhteispalvelupisteet 2012

Espoon yhteispalvelupisteet 2012 Espoon yhteispalvelupisteet 2012 Yhteispalvelupisteet (7 kpl) Leppävaara (61 400 asukasta) Espoon keskus (43 500 asukasta) Kalajärvi (10 800 asukasta) Espoonlahti (50 900 asukasta) Matinkylä (34 500 asukasta)

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% KYSELY KÄSITYÖN VERKKOPALVELUISTA Yhteenvetoraportti N=1062 Julkaistu: 2.12.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen nainen / tyttö 1038 97,74% 2. mies / poika 24 2,26% Kuulun ikäryhmään alle 13-vuotiaat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle 20.4.2016 Nikkilän askeleet 2035 NIKKILÄN KEHITYSKUVA ON KUNNAN YHTEINEN STRATEGIA NIKKILÄN KEHITTÄMISEKSI. KEHITYSKUVAN TAVOITEVUOSI

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Fiskarsin ruukin asuinalueet rakennetaan vaiheittain tiivistämällä olemassa olevia alueita. Tarjolla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Vetovoimainen kasvukeskus

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region)

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) Ympäristönsuojelutarkastaja Kuopio, 29.11.2010 YMPÄRISTÖHALLINTO SUOMESSA ALUEHALLINTOVIRAS TOT - Ympäristölupien

Lisätiedot

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä Meiltä on puuttunut keinoja arkiseen mutkattomaan yhdessä oloon. Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä - Yhteisöllisyystutkija Antti Maunu #syödäänyhdessä #suomi100 SUOMESSA

Lisätiedot

Uusi ohjelmakausi

Uusi ohjelmakausi Uusi ohjelmakausi 2014-2020 Maaseutufoorumi 21.2.2012 Rovaniemi Sivu 1 22.2.2012 Eurooppa 2020-strategia = talous- ja työllisyysstrategia, joka perustuu kolmeen toisiaan täydentävään prioriteettiin 1.

Lisätiedot

Satavesi-ohjelma ja Eurajoki-Lapinjoki - vesistöalueryhmän toiminta Alustus keskustelulle

Satavesi-ohjelma ja Eurajoki-Lapinjoki - vesistöalueryhmän toiminta Alustus keskustelulle Satavesi-ohjelma ja Eurajoki-Lapinjoki - vesistöalueryhmän toiminta Alustus keskustelulle Elina Joensuu Johanna Rinne Kati Saarni Sanna Kipinä-Salokannel Alustuksen sisältö Esimerkkihankkeita viime vuosilta

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kokonaisarvio

Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kuntasektorin näkemyksiä kestävän kehityksen tilasta ja tulevaisuudesta Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Projektia hallinnoi Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja se toteutetaan yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan, Varsinais-Suomen liiton,

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta?

Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta? Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta? Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 25.1.2017 Pörssitalo Hanne Siikavirta RED II / Bioenergian

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Tarkastellut strategiat Kansainvälisiä ja kansallisia luonnonvarojen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti 25.1.2017 Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti UUSIUTUVA ENERGIA Direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä ENERGIA- TEHOKKUUS Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Päättötehtävä Teema: Muinaiskylä

Päättötehtävä Teema: Muinaiskylä Päättötehtävä Teema: Muinaiskylä 1 vaihe. Suunnittelu Projektin tarkoitus on rakentaa oppilaiden kanssa muinaiskylän pienoismalli. Projektin opetukselliset tavoitteet ovat aikamatka menneisyyteen ja omien

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA. Toimialakohtaiset tavoitteet

KUUSAMON LUONNONVAROJEN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA. Toimialakohtaiset tavoitteet KUUSAMON LUONNONVAROJEN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Toimialakohtaiset tavoitteet Kehittämistavoitteiden muodostaminen Toimialakatsaukset historia nykytilanne kehitystrendit ja ennusteet sekä tulevaisuutta

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan tekemään yhdessä hienoa Helsinki-päivää!

Tervetuloa mukaan tekemään yhdessä hienoa Helsinki-päivää! HELSINKI-PÄIVÄ 2017 OPAS TAPAHTUMA- JA OHJELMAJÄRJESTÄJILLE Taustaa 12. kesäkuuta vietettävä Helsinki-päivä on vuonna 1550 perustetun Helsingin ja helsinkiläisten kesäinen juhlapäivä, jota juhlitaan maalla,

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Ryhmä 5. Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op

Ryhmä 5. Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op Ryhmä 5 Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op Perustiedot Ajankohta: kevätlukukausi, muiden moduulien jälkeen Korvaa: YMPP123 YMPP105 (biologia, avoin yliopisto) Koordinoi: YMP Keskeisin oppiaines.ideointia.

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto 11.4.2011 1 Muuttuva vapaa-ajan asuminen muuttuvalla maaseudulla

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravat kaupunkioloissa seminaari Espoossa 11.11.2014 12.11.2014 Esityksen sisältö Liito-oravaa koskevat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot