CITTASLOW KRISTIINANKAUPUNKI KRITEERIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CITTASLOW KRISTIINANKAUPUNKI KRITEERIT"

Transkriptio

1 CITTASLOW KRISTIINANKAUPUNKI KRITEERIT

2 Innehåll A. YMPÄRISTÖTYÖN PERIAATTEET Ilman, veden ja maaperän laadun varmistaminen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti Suunnitelmat jätteenlajittelun ja -keräyksen edistämiseksi ja kehittämiseksi, kaupunkijäte ja erikoisjätteet mukaan lukien.*** Teollisen ja kotitalouskompostoinnin edistäminen ja kehittäminen Kaupungin tai osuuskunnan harjoittama jätevedenpuhdistamo Kunnallinen energiansäästösuunnitelma, jossa tarkastellaan erityisesti vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä (uusiutuva energia, vihreä vety, pienvesivoimalat) sekä lämmön tuottaminen kiinteästä yhdyskuntajätteestä ja biomassasta.*** Geenimuunneltujen organismien käytön kieltäminen maataloudessa *** Kunnallinen suunnitelma kaupallisten mainosten ja liikennemerkkien ulkoasun säätelemiseksi Elektromagneettisen saasteen valvontajärjestelmä Ohjelma äänisaasteen valvomiseksi ja vähentämiseksi Valosaasteen valvontaohjelmat ja -järjestelmät.*** Ympäristönhallintajärjestelmien soveltaminen (EMAS ja ECOLABEL tai ISO 9001; ISO 14000, SA 8000 sekä osallistuminen Agenda 21 -hankkeisiin). ***... 7 B. INFRASTRUKTUURIN PERIAATTEET Suunnitelmat historiallisten keskusten ja/tai kulttuurisesti tai historiallisesti arvokkaiden kohteiden parantamiseksi ja entisöimiseksi Suunnitelma turvallisen liikenteen ja liikkumisen toteuttamiseksi Kouluihin ja julkisiin rakennuksiin johtavat pyörätiet Suunnitelmat, joiden avulla voidaan tuoda esille joukkoliikennettä ja kannustaa sen käyttöä yksityisautoilun tilalla (pysäköintipaikat joukkoliikenteen pysäkkien yhteydessä, liukuportaat ja -käytävät, kisko- tai kaapelirakenteet, pyörätiet, jalkakäytävät kouluihin, työpaikoille jne.).*** Sen varmistaminen, että julkiset paikat ovat myös liikuntarajoitteisten käytettävissä, ettei niissä ole arkkitehtuuriin liittyviä rajoitteita ja että niissä on saatavilla tarvittavat tekniset ratkaisut. ***... 9

3 6. Ohjelmia perhe-elämän ja paikallisten aktiviteettien edistämiseksi (virkistys, urheilu, koulun ja kotien välinen toiminta, vanhuksille ja kroonisesti sairaille suunnattu kotiapu, sosiaalikeskukset, kunnanvirastojen säännölliset aukioloajat, yleiset WC:t). *** Terveyskeskus Korkealaatuiset viheralueet, jotka täyttävät ao. standardien asettamat vaatimukset (väliin jäävät viheralueet, leikkikentät jne.) Luonnontuotteiden myyntikeskusten luominen ja tavaroiden jakelusuunnitelma Sopimus kauppiaiden kanssa siitä, että myymälässä autetaan pulaan joutuneita asukkaita, nk. "friendly shops Ränsistyneiden rakennusten kunnostaminen ja elvyttäminen Ohjelma kaupungin ilmeen säilyttämiseksi ja nykyaikaistamiseksi. *** Asukkaille tarkoitettu monipalvelukeskus ja Cittaslow-toimisto. *** C. KAUPUNKIMILJÖÖSEEN LIITTYVÄT TEKNISET RATKAISUT Ekologisen rakentamisen toimija. Ohjelmat ekologisesta rakentamisesta tiedottavien henkilöiden kouluttamiseksi ja siten ekologisen rakentamisen markkinoimiseksi*** Kaupungin varustaminen optisella kuitukaapelilla ja langattomilla järjestelmillä Sähkömagneettisten kenttien valvontaan käytettyjen järjestelmien soveltaminen Ympäristöön sulautuvien roska-astioiden käyttö ja niiden tyhjentämien tietyn aikataulun mukaisesti Julkisille ja yksityisille paikoille tarkoitettu istutussuunnitelma, jossa käytetään ympäristöön ja maisemaan sopivia, varsinkin kotoperäisiä kasveja Suunnitelma, jonka avulla asukkaat opetetaan käyttämään kunnan palveluja internetin kautta Suunnitelma meluhaittojen valvomiseksi erityisesti melulle alttiilla alueilla Rakennusten väriä koskeva suunnitelma Etätyön markkinointi D. PAIKALLISEN TUOTANNON VAALIMINEN Suunnitelma luomuviljelyn kehittämiseksi Käsityö- ja taidekäsityötuotteiden laatusertifiointi. *** Ohjelmia katoamisuhan alla olevien käsityötuotteiden ja taidekäsitöiden säilyttämiseksi. *** Perinteisten työmenetelmien ja katoamisuhan alla olevien ammattien säilyttäminen. *** Ekologisten ja paikallisten tuotteiden käyttö sekä paikallisten perinteiden vaaliminen ravintoloissa, kouluissa ja kahviloissa. ***... 15

4 6. Ohjelma maku- ja ravinto-opin toteuttamiseksi kouluissa yhteistyössä Slow Food -liikkeen kanssa.*** Viinejä ja gastronomisen Slow Food -liikkeen mukaisia tuotteita korostavien toimenpiteiden edistäminen ja uhanalaisten lajien ja valmistusmenetelmien säilyttäminen. *** Alueen paikallisten tuotteiden luettelointi, niiden kaupallistamisen edistäminen sekä sopivien myyntipaikkojen järjestäminen. *** Kaupungin puukannan inventoiminen ja suurten tai "historiallisten" puiden arvon parantaminen Paikallisten kulttuuritapahtumien ylläpitäminen ja edistäminen. *** Kotoperäisten kasvien ja perinteisten viljelymenetelmien käytön edistäminen kaupungin ja koulujen puutarhoissa E. VIERAANVARAISUUS Matkailutietouden ja vieraanvaraisuuden opettaminen asukkaille*** Kansainvälisten matkailukylttien käyttö historiallisissa kohteissa, joissa järjestetään myös opastettuja kierroksia. *** Matkailijoiden vastaanotto-ohjeet, joiden avulla matkailijoille voidaan tarjota tietoa palveluista (pysäköinti, aukioloajat jne.) sekä erilaisista tapahtumista "Hitaiden" kulkureittien suunnittelu, tiedotus mm. esitteessä ja kunnan verkkosivuilla Matkailutoimijoiden ja kauppiaiden tietoisuus näkyvän hinnoittelun merkityksestä sekä näyteikkunoissa että markkinointimateriaalissa F. TIETOISUUS Kampanjat, joiden avulla asukkaille tiedotetaan Cittaslow-tavoitteista ja -toimenpiteistä sekä siitä, mihin kaupunki pyrkii Cittaslow-jäsenyyden avulla Ohjelma, jonka avulla yhteiskunta ja sen asukkaat sitoutetaan "Cittaslow"-filosofiaan ja Cittaslowhankkeisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään opetuspuutarhoihin ja -puistoihin, kirjastoihin ja lajien säilyttämiseen. *** Ohjelmat Cittaslow- ja Slow Food -tiedotuksen järjestämiseksi. ****... 19

5 A. YMPÄRISTÖTYÖN PERIAATTEET 1. Ilman, veden ja maaperän laadun varmistaminen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Seuraavien laadun varmistus: 1. Ilma: Kristiinankaupunki on mukana yhteisöistä ja liikeyrityksistä koostuvassa yhteistyöryhmässä. Ryhmän jäseninä on ympäristöluvan saaneita toimijoita. Ryhmä päättää mittauksista yhdessä. 2. Vesi: Edellä mainitun yhteistyöryhmän jäsenet ovat velvollisia valvomaan toimiensa vaikutuksia alueen vesistöön. Viranomaiset tekevät tarvittaessa testejä. Ympäristönsuojelun piirissä tehdään ympäristönsuojelusuunnitelmien mukaiset testaukset. 3. Maaperä: Jos maaperän epäillään saastuneen, saastumisen todennäköisimmin aiheuttanut osapuoli on luonnonsuojelulain mukaan velvollinen teettämään maaperäanalyysin. Joissakin tapauksissa analyysin teettävät viranomaiset. 2. Suunnitelmat jätteenlajittelun ja -keräyksen edistämiseksi ja kehittämiseksi, kaupunkijäte ja erikoisjätteet mukaan lukien.*** Kristiinankaupunki kuuluu seitsemän muun kunnan kanssa alueellisen Botniarosk-jätehuoltoyhtiön (www.botniarosk.fi) piiriin. Tavoitteena on muuntaa kaikki kierrätettävä jäte joko uusiomateriaaliksi tai energiaksi. Ekopisteissä vastaanotetaan lasia, paperia, metallia ja paristoja. Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte sijoitetaan kaatopaikalle. Yritykset, järjestöt, laitokset ja kunnalliset toimijat voivat viedä Kristiinankaupungin hyötykäyttöasemalle ongelmajätettä, elektroniikkaa, metallia, puuta (myös painekyllästettyä), polystyreeniä, asbestia, pahvia, tiiliä, sementtiä, ikkunalasia jne. Jätteistä peritään yleensä hinnaston mukainen maksu. Yksityishenkilöt voivat viedä ongelma- ja hyötyjätteitä hyötykäyttöasemalle maksutta. Jätehuoltoyhtiö tilastoi vastaanotetut jätteet tarkasti vuosittain. Kesäasukkaita muistutetaan joka vuosi ekopisteiden sijainnista. 3. Teollisen ja kotitalouskompostoinnin edistäminen ja kehittäminen. Kaupungin useimmat asukkaat kompostoivat talousjätteensä ja kompostointia opetetaan kouluissa. Lisäksi kompostointia pyritään koko ajan kehittämään edelleen. 4. Kaupungin tai osuuskunnan harjoittama jätevedenpuhdistamo.

6 Kristiinankaupungissa on hyvin toimiva vesi- ja jätevesilaitos. Nykyisen suunnitelman mukaan kaikki kylät kytketään kaupungin verkostoon, eli kyliin vedetään vesi- ja viemäriputket. Sitä ennen on kuitenkin ratkaistava muutamia teknisiä yksityiskohtia. Kristiinankaupunki käynnisti yhdessä naapurikuntiensa kanssa tammikuussa 2011 kaksivuotisen hankkeen, jonka tarkoituksena on tarjota suunnittelu- ja toteutusapua maalla asuvien asukkaiden jätevesien käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Yksityiset puhdistuslaitokset noudattavat Suomen lainsäädäntöä. 5. Kunnallinen energiansäästösuunnitelma, jossa tarkastellaan erityisesti vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä (uusiutuva energia, vihreä vety, pienvesivoimalat) sekä lämmön tuottaminen kiinteästä yhdyskuntajätteestä ja biomassasta.*** Kristiinankaupunkiin suunnitellaan tuulivoimalan rakentamista. Tiedämme olevamme energiatehokkuudessa vielä tavoitteista jäljessä, tässä suhteessa meillä on vielä paljon tekemistä. Kunnan kiinteistöt on kytketty kaukolämpöverkkoon. Osa kaukolämmöstä tuotetaan kaupungin omista metsistä peräisin olevalla puumateriaalilla. Kunnan tekninen keskus on vuodesta 2011 lähtien kiinnittänyt erityistä huomiota kunnan kaikkien kiinteistöjen energiansäästöön, esimerkiksi parantamalla rakennusten eristystä. Maalämmön, lämpöpumppujen sekä paikallisten tuulivoimaloiden käyttö yleistyy nopeasti. Kristiinankaupungin, Kaskisten ja Närpiön alueen ilmastostrategia päivitetään osana 2,5-vuotista Biowindhanketta, joka käynnistyi tammikuussa Katuvalaistuksen lamput vaihdetaan EU-määräysten mukaisesti. 6. Geenimuunneltujen organismien käytön kieltäminen maataloudessa *** Kristiinankaupunki noudattaa geenimuunneltujen organismien käytössä EU-direktiivien ohjeita. Kristiinankaupungissa ei tällä hetkellä käytetä geeniviljelyä, mutta jos asia tulee ajankohtaiseksi, kunnan viranomaiset ryhtyvät toimenpiteisiin. Esimerkiksi kauppojen on varustettava kaikki geeniviljellyt tuotteet ao. merkinnällä. 7. Kunnallinen suunnitelma kaupallisten mainosten ja liikennemerkkien ulkoasun säätelemiseksi. Liikennemerkit ja opasteet noudattavat Suomen ja EU:n määräyksiä. Pysyvät kaupalliset kyltit ovat sallittuja tavanomaisten lupien puitteissa. Siten varmistetaan, etteivät kyltit aiheuta muutoksia kaupunkiympäristöön. Kunnassa on käynnistetty keskustan ulkopuolista ympäristöä koskeva suunnittelutyö. 8. Elektromagneettisen saasteen valvontajärjestelmä.

7 Elektromagneettisen saasteen valvonta. Sähköjohdot aiheuttavat elektromagneettista säteilyä. Viranomaiset laativat säteilyarvoraportteja ja -tiedotteita. Sähköjohtojen ympärille on jätettävä riittävän kokoinen turvavyöhyke. 9. Ohjelma äänisaasteen valvomiseksi ja vähentämiseksi. Melutasojen valvonta. Liikkeenharjoittajaa/tapahtumanjärjestäjää voidaan vaatia mittaamaan melutaso tarvittaessa. Paikalliselta ympäristönsuojeluviranomaiselta voi tarvittaessa vuokrata melutason mittaamiseen tarvittavat tarkat välineet. Kunnan käyttämät instrumentit antavat vain ohjeellisen ja lyhytkestoisen arvion. 10. Valosaasteen valvontaohjelmat ja -järjestelmät.*** Valosaasteen valvonta. Kasvihuoneet eivät aiheuta juurikaan ongelmia, koska niitä on Kristiinankaupungissa vain muutamia. Kristiinankaupungissa ei myöskään ole suuria valaistuja mainoskylttejä. 11. Ympäristönhallintajärjestelmien soveltaminen (EMAS ja ECOLABEL tai ISO 9001; ISO 14000, SA 8000 sekä osallistuminen Agenda 21 -hankkeisiin). *** Kristiinankaupunki noudattaa yhteistyössä naapurikaupunkien Kaskisten ja Närpiön kanssa kestävän kehityksen strategia- ja toimintaohjelmaa Agenda 21. Aloite laatujärjestelmän soveltamisesta kunnan toimintaan tehtiin kaupungintalolla helmikuussa 2011.

8 B. INFRASTRUKTUURIN PERIAATTEET 1. Suunnitelmat historiallisten keskusten ja/tai kulttuurisesti tai historiallisesti arvokkaiden kohteiden parantamiseksi ja entisöimiseksi. Kristiinankaupunki voi kertoa seuraavaa historiallisista ja kulttuurisesti arvokkaista keskuksista ja kohteista: Museoviraston mukaan Kristiinankaupungissa on maan parhaiten säilynyt 1600-luvun ruutukaavakeskusta. Kristiinankaupungin kokopäiväisesti työskentelevä museotoimenjohtaja pyrkii säilyttämään kaupungin mahdollisimman alkuperäisenä. Hän antaa (yhdessä rakennustarkastajan kanssa) neuvoja ja tietoa asukkaille rakennusten entisöinnistä ja perinteisistä rakennusmenetelmistä. Noin 220 rakennusta on museolain mukaan suojeltuja. Museotoimenjohtaja laatii mielenkiintoisia retkiä kaikenikäisille kävijöille, esim. "Ajan jälkiä". Lisäksi hän pitää luentoja asiaan liittyvistä aiheista. Lisää esimerkkejä on oheisissa liitteissä "Kristiinankaupunki elävä museo ja "Susiluola elämää ennen jääkautta. Museot ja monet lähikylissä olevat muistomerkit ovat hyväkuntoisia. Kunnan virkamiesten lisäksi myös monet asukkaat ja yhdistykset (esim. Kristiina Seura ja Merihistorian yhdistys) kunnostavat ja entisöivät kohteita ja tiedottavat työstään ja parantavat siten kohteiden saatavuutta. Suurin osa asukkaista pyrkii kaikin keinoin säilyttämään kaupungin tuleville sukupolville mahdollisimman alkuperäisenä. Kristiinankaupunki anoo nyt Cittaslow-verkoston jäsenyyttä. Jäsenyys parantaisi merkittävästi historiallisen kaupungin säilyttämismahdollisuuksia. Kristiinankaupunki anoi Museoviraston kannustamana tammikuussa 2011 myös paikkaa UNESCOn maailmanperintökohteiden listalla. 2. Suunnitelma turvallisen liikenteen ja liikkumisen toteuttamiseksi. Kristiinankaupungissa kehitetään turvallista liikenneympäristöä. Esimerkiksi keskustan liikenneturvallisuutta on parannettu selkeillä viitoituksilla ja torin ympäristössä tehdyillä muutostöillä. Lålbyn tasoristeys muutettiin alikulkuristeykseksi muutama vuosi sitten. Kunnan halki kulkevaa valtatietä 8 levennettiin vuosina Kouluihin ja julkisiin rakennuksiin johtavat pyörätiet. Kunnan kouluihin ja julkisiin rakennuksiin on pyörätiet, joitakin kylissä olevia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kristiinankaupungin vuoden 2011 talousarviossa on varattu määrärahaa pyöräteiden rakentamiseen eri puolille kuntaa. Paljon keskustelua aiheuttaneen vanhan rautatiesillan kohtalo on vielä epävarma. Jos sillan vahvistus- ja parannustyöt toteutetaan lähivuosien aikana, siihen sisältyy myös uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä.

9 4. Suunnitelmat, joiden avulla voidaan tuoda esille joukkoliikennettä ja kannustaa sen käyttöä yksityisautoilun tilalla (pysäköintipaikat joukkoliikenteen pysäkkien yhteydessä, liukuportaat ja -käytävät, kisko- tai kaapelirakenteet, pyörätiet, jalkakäytävät kouluihin, työpaikoille jne.).*** Kaupungissa on mm, kouluihin ja julkisiin rakennuksiin johtavat pyörätiet, kylissä olevia muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kylien ajoväylät ovat kuitenkin melko rauhallisia ja turvallisia. Kristiinankaupunki järjestää koulukuljetuksia ja vuodesta 2010 lähtien myös reittiliikennettä kyliltä keskustaan, jolloin kylän asukkailla on mahdollisuus hoitaa asioitaan kaupungin keskustassa. Kristiinankaupungin ulkopuolella työskentelevät asukkaat voivat ostaa julkisin varoin tuettuja lippuja "pääkohteisiin" Kauhajoelle, Seinäjoelle ja Vaasaan. Parhaillaan ollaan laatimassa koko Pohjanmaan maakuntaa koskevaa julkisen liikenteen suunnitelmaa. Esimerkiksi kokousmatkoilla käytetään usein yhteisautoja. Yhteisautoilun lisäämiseksi tulisi kuitenkin kehittää varaus- ja tiedotusjärjestelmä ( ). Julkisen liikenteen järjestelyistä keskustellaan usein kylillä pidetyissä kokouksissa. Kristiinankaupungin alue on suuri ja harvaan asuttu, joten täällä ei juurikaan esiinny esimerkiksi pysäköinti- tai muita liikenneongelmia. 5. Sen varmistaminen, että julkiset paikat ovat myös liikuntarajoitteisten käytettävissä, ettei niissä ole arkkitehtuuriin liittyviä rajoitteita ja että niissä on saatavilla tarvittavat tekniset ratkaisut. *** Suomen lainsäädännön mukaan kaikkien uusien julkisten rakennusten tulee olla myös liikuntarajoitteisten käytettävissä. Käytettävyyttä parannetaan myös kunnostustöiden yhteydessä. Liikuntarajoitteiset pystyvät kulkemaan terveyskeskuksessa, uudessa uimahallissa ja useimmissa kouluissa. Raatihuoneelle on suunnitteilla hissi ja kaupungin keskustan jalkakäytäviä on levennetty. Valintamyymälät ja useimmat liikkeet Kristiinankaupungissa ovat kaikkien asiakkaiden ulottuvilla. Lähiluola ja muut ravintolat toivottavat tervetulleiksi myös liikuntarajoitteiset asiakkaat. Leirintäalueen hoitaja suunnittelee rantaan johtavan rullatuolille sopivan polun rakentamista. Kunta tekee aktiivisesti yhteistyötä Vammaisneuvoston kanssa. Terveydenhuoltosektori pyrkii edistämään liikuntarajoitteisten henkilöiden mahdollisuutta elää yhdenvertaista elämää kunnan muiden asukkaiden kanssa ja poistamaan rajoitteisia henkilöitä haittaavia esteitä. 6. Ohjelmia perhe-elämän ja paikallisten aktiviteettien edistämiseksi (virkistys, urheilu, koulun ja kotien välinen toiminta, vanhuksille ja kroonisesti sairaille suunnattu kotiapu, sosiaalikeskukset, kunnanvirastojen säännölliset aukioloajat, yleiset WC:t). *** Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta ja koulutuslautakunta tarjoavat yhdessä kansalaisopiston kanssa runsaasti erilaista ohjelmaa ja tapahtumia kaiken ikäisille ja lähes ympäri vuoden (tietoa löytyy kunnan verkkosivuilta ja sanomalehdistä). Yksi esimerkki ovat ikäihmisille järjestetyt tietokonekurssit. Helmikuussa 2011 Kristiinankaupungissa järjestettiin tarjolla olevia harrastuksia esittelevät messut, jotka

10 houkuttelivat runsaasti yleisöä. Koti- ja koulu -yhdistykset ja kylien toimikunnat luovat yhteyden koulun ja kotien välille. Monet virkeät eläkeläiset vierailevat kouluissa "isoäidin" tai "isoisän" roolissa kertoen menneistä ajoista ja tavoista. Tämä lähentää eri sukupolvia toisiinsa ja auttaa viemään perinteitä eteenpäin, koska kaikilla lapsilla ei ole isovanhempia. Terveyskeskus huolehtii kaikista asukkaista, myös kylissä asuvista, tarjoamalla kotiapua ja kotiterveydenhoitoa. Läheistään kotona hoitava henkilö saa työstään korvauksen. Palvelujen saatavuus varmistetaan järjestämällä säännöllisiä kuljetuksia kyliltä keskustaan. 7. Terveyskeskus. Nykyaikainen terveyskeskus, ks. yllä. Kristiinankaupunki käynnisti yhdessä muutaman yhteistyökumppanin ja asiantuntijan kanssa vuonna 2010 kolmivuotisen hankkeen, jonka tarkoituksena on luoda innovatiivinen hoito- ja hoivamalli Kristiinankaupungille ja sen ympäristölle. Tammikuussa 2011 Kristiinankaupunki osti hankkeen toteuttamiseksi sairaalakiinteistön (terveyskeskuksen vierestä). Tilojen avulla pystyään kehittämään ja uudelleenjärjestämään kaikkein tärkeimmät palvelut nk. elinkaarimallin mukaisesti. 8. Korkealaatuiset viheralueet, jotka täyttävät ao. standardien asettamat vaatimukset (väliin jäävät viheralueet, leikkikentät jne.) Kristiinankaupungissa on useita hyvälaatuisia viheralueita. Kristiinankaupungissa on tarjolla paljon virkistysalueita: saaristo, Pyhävuori, Storholmen ja Pärus-Fors, Skata-Björkskärsudden, eläintila, Härkmeren kulttuurimaisema-alue, perinteiset biotooppialueet jne. Myös lähiseudulla on virkistysalueita, suuria kaupungin omistamia metsiä, joitakin vanhoja metsiä (luonnonsuojeluarvo), Susiluola, Kiilin kotiseutumuseo, Kanuunalahti, melontaan sopivia jokia, rantoja, puistoja, lintutorneja ja meri! Lisäksi täällä on monia Natura luonnonsuojelualueita, kuten Kristiinankaupungin saaristo, Pyhävuori, Pohjoislahti, Tiilitehtaanmäki, joitakin järviä ja soita jne. 9. Luonnontuotteiden myyntikeskusten luominen ja tavaroiden jakelusuunnitelma. Luontaistuote- ja lahjapuoti sekä torikauppiaat myyvät luontaistuotteita kaupungin keskustassa. Paikallisia tuotteita ja satoa myydään Kiilin käsityöläispäivillä heinäkuussa ja Vanhanajan toripäivänä syyskuussa. Joulukuussa 2010 käynnistettiin 2-vuotinen hanke, jonka tarkoituksena on tehdä Kristiinankaupungista houkutteleva joulukaupunki 1800-luvun perinteitä noudattaen. Liikkeissä myydään mm. paikallisten taiteilijoiden valmistamia käsitöitä ja maalauksia.

11 10. Sopimus kauppiaiden kanssa siitä, että myymälässä autetaan pulaan joutuneita asukkaita, nk. "friendly shops. Kristiinankaupungin myymälät tarjoavat yleisesti ottaen hyvää henkilökohtaista palvelua, ja useimmissa tapauksissa myös eri kielillä. Käynnissä oleva hanke "Markkinat ympäri vuoden" sekä Kristiinankaupungin Yrittäjäyhdistys ja Elinkeinokeskus kannustavat myymälöitä parantamaan asiakaspalveluaan entisestään. 11. Ränsistyneiden rakennusten kunnostaminen ja elvyttäminen. Kaupungilla on pitkän aikavälin suunnitelma ränsistyneiden rakennusten kunnostamiseksi ja entisöimiseksi. Ohjeita annetaan mm. seuraavissa asiakirjoissa: 1. Kristiinankaupungin rakennusjärjestys ja Kristiinankaupunki Rakennustapaohjeisto 2. Vanhan kaupungin julkisen ympäristön suunnitteluohje Suomen rakentamismääräyskokoelmasta löytyvät tietenkin lakisääteiset rakennusohjeet. Äskettäin toimintansa uudelleen aloittanut Kristiina Seura pyrkii toiminnallaan säilyttämään rakennuksia ja niiden ympäristöä ja parantamaan niitä. Seuran työ on luonnollisesti hyvin pitkäjänteistä. Kun ottaa huomioon, että yli 200 kaupungin rakennuksista on suojelukohteita, viranomaisilla on tietty vastuu ympäristöstä. Kauppatorilta lähtevät kiinteistöjen edustalla kulkevat kadut kunnostetaan tulevaisuudessa, yksi kerrallaan. Torin kattaukseen saatetaan myöhemmin käyttää myös mukulakiviä. Kaupunginlahden rantoja koskeva suunnitelma julkistetaan Kaupungin on erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä museotoimen ja rakennustarkastuksen kanssa. 12. Ohjelma kaupungin ilmeen säilyttämiseksi ja nykyaikaistamiseksi. *** Kun kaikessa rakentamisessa noudatetaan kohdassa 11 mainittuja ohjeita, kaupungin ilme säilyy ennallaan. Esimerkiksi kaupunkiin ohjeiden mukaan rakennettu valintamyymälä näyttää ulkoapäin vanhalta rakennukselta. Rakennustarkastus vaatii ohjeiden noudattamista hyvin tarkasti, poikkeuksia ohjeista ei juurikaan hyväksytä. Siipyyssä sijaitsevan Kiilin virkistysalueen pieni satama ruopattiin, minkä jälkeen veneet pääsevät taas kulkemaan satamaan, ja alueelle on suunnitteilla konferenssitilat sisältävä saunarakennus. Vaikka Kristiinankaupunki näyttääkin "vanhalta", myös nykyaika on tervetullutta. Kuitulaajakaista on käytössä koko kaupungissa, myös kylissä. Sen avulla mm. arkkitehdit, kääntäjät, freelance-toimittajat, suunnittelijat jne. voivat tehdä täältä käsin etätöitä ja nauttia kaupungin tarjoamasta inspiroivasta asuinmiljööstä. Kristiinankaupungin strategiassa 2020 kiinnitetään erityistä huomiota asuinmahdollisuuksien parantamiseen. Kehitettävää: merellisyyden tulisi olla nykyistä tärkeämmässä asemassa, esimerkiksi Kaupunginlahdella voisi olla kahvilana/ravintolana toimiva laiva ja kesäisin tulisi olla saatavilla veneretkiä järjestävä toimija.

12 Finns i detaljplaneläggning och byggnadsbeskrivningar. Gamla stans historiska karaktär är en given utgångspunkt för den fortsatta planeringen. Bebyggelsen i den gamla rutstaden är skyddad. Den kommunala förvaltningen och Kristinasällskapet samarbetar kring detta. Kommunen undersöker möjligheten att upptas på Unescos världsarvslista. 13. Asukkaille tarkoitettu monipalvelukeskus ja Cittaslow-toimisto. *** Jos Kristiinankaupungille myönnetään Cittaslow-jäsenyys, kansalaisille tarkoitettu tiedotustoimisto sijoitetaan matkailuinfon yhteyteen, joka on auki säännöllisesti ympäri vuoden.

13 C. KAUPUNKIMILJÖÖSEEN LIITTYVÄT TEKNISET RATKAISUT 1. Ekologisen rakentamisen toimija. Ohjelmat ekologisesta rakentamisesta tiedottavien henkilöiden kouluttamiseksi ja siten ekologisen rakentamisen markkinoimiseksi*** Koulutusohjelmia ei ole järjestelmällisesti saatavilla, mutta henkilöstö osallistuu koulutuksiin ja saa tietoa ekologisesta rakentamisesta. Uusien talojen rakentamisessa, vanhojen talojen kunnostamisessa ja kaikissa rakennusten ylläpitotöissä energiatehokkuutta pyritään parantamaan nykypäivän vaatimuksia paremmaksi. Näissä pyrkimyksissä käytetään hyväksi myös automaatiota. Tarvittaessa järjestetään pilottihankkeita. 2. Kaupungin varustaminen optisella kuitukaapelilla ja langattomilla järjestelmillä. Osuuskunta KrsNET rakentaa, ylläpitää ja omistaa optisen FiberToTheHome -kuituverkon (sis. langattomat tietojärjestelmät). Kunta ja kaupungin asukkaat ovat osuuskunnan jäseniä. Kansalliset teleoperaattorit omistavat langattoman verkon (3G). 3. Sähkömagneettisten kenttien valvontaan käytettyjen järjestelmien soveltaminen. Sähkömagneettisia kenttiä ei valvota Kristiinankaupungissa. 4. Ympäristöön sulautuvien roska-astioiden käyttö ja niiden tyhjentämien tietyn aikataulun mukaisesti. Sijainniltaan ja ulkonäöltään usein ympäristöönsä sopivien roska-astioiden säännöllinen tyhjentäminen. Astiat tyhjennetään aikataulun mukaisesti ja ekopisteet on suunniteltu sopimaan vanhaan puukaupunkiin. 5. Julkisille ja yksityisille paikoille tarkoitettu istutussuunnitelma, jossa käytetään ympäristöön ja maisemaan sopivia, varsinkin kotoperäisiä kasveja. Kristiinankaupungin kunta on istuttanut puita, koristekasveja ja muita kasveja, ja valinnut ensisijaisesti ympäristöömme luonnostaan kuuluvia kasveja. Alueelle tyypillisiä kasveja kasvaa kaupungin alueella metsissä, rannoilla, joissa ja soilla. Kaupungissa on myös joitakin harvinaisia lajeja, kuten Pyhävuorella kasvava Siperian kärhö. Tässä kannattaa myös mainita Peruksen Storholmen, josta löytyy erityisiä muualta kulkeutuneita kasveja, jotka ovat peräisin täällä Venäjän vallan aikana liikkuneiden laivojen painolastista. Alueella on paljon tuolta ajalta peräisin olevia kasveja. Kesäkuussa järjestettävä Avointen porttien päivä, jolloin monet kaupunkilaiset avaavat puutarhansa vierailijoille, on tässä suhteessa hyvin mielenkiintoinen.

14 Monissa puutarhoissa on vanhoja perinnekasveja. Puutarhoissa kasvaa kuitenkin myös alueelle kuulumattomia puita. 6. Suunnitelma, jonka avulla asukkaat opetetaan käyttämään kunnan palveluja internetin kautta. Kansalaisopisto järjestää tietokoneiden ja internetin käyttöä opettavia kursseja sekä kaikenikäisille että erityisille ikäryhmille, mm. ikäihmisille. Kunnalliset palvelut, kuten rekisteröinti ja lomakkeet, siirtyvät yhä enenevässä määrin Internetiin. 7. Suunnitelma meluhaittojen valvomiseksi erityisesti melulle alttiilla alueilla. Äänisaasteen määrää valvotaan meluhaitoille erityisesti alttiilla alueilla. Pohjolan Voiman hiilivoimalaitos sijaitsee muutaman kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Voimalaitoksella otetaan parhaillaan käyttöön uusia tekniikoita uusiutuvien energianlähteiden käyttöä varten. Voimalaitos vastaa valvonnasta viranomaismääräysten mukaisen omavalvonnan avulla. 8. Rakennusten väriä koskeva suunnitelma. Rakennusten väritystä varten on laadittu ohjeet. Rakennusten alkuperäisten värien tunnistustyötä tehdään kaiken aikaa. Kaupungin valaistus on epäjohdonmukainen, käytössä on 15 eri valaisintyyppiä. Epäkohta korjataan vähitellen valaistusta uudistettaessa. 9. Etätyön markkinointi. Etätyön markkinointi. Tähän mennessä ei ole ryhdytty erityisiin toimenpiteisiin, mutta uuden strategian mukaisesti etätyön markkinointia tehostetaan. Markkinoinnissa korostetaan Kristiinankaupungin erikoisuuksia sekä Cittaslow-kaupungin ominaisuuksia. Asumisen lisäksi korostetaan Kristiinankaupungille tunnusomaisia seikkoja, joita ovat mm. - saaristo, meri, joet - kaupungin metsät ja suojelualueet: vapaaehtoinen entistäminen, kestävä metsänhoito, erikoiset lajit, (linnut, kasvit, jäkälät jne.) - vanhat teiden varsilla kasvavat perinnekasvit, joilla jokaisella on oma tarinansa

15 D. PAIKALLISEN TUOTANNON VAALIMINEN 1. Suunnitelma luomuviljelyn kehittämiseksi. Kristiinankaupunki ei tällä hetkellä suunnittele luomuviljelyn kehittämistä. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (joka huolehtii valtion kehittämisohjelmien alueellisesta toteutuksesta) suunnittelee luomuviljelyn kehittämistä Pohjanmaalla. Kristiinankaupunki voi osallistua tähän ohjelmaan. 2. Käsityö- ja taidekäsityötuotteiden laatusertifiointi. *** Käsityötuotteiden laatua ei tällä hetkellä sertifioida millään tavalla. Alueella kuitenkin valmistetaan käsityötuotteita ja taidekäsitöitä (maalauksia, lasitöitä, keramiikkaa sekä taiteilijan omien lampaiden villasta valmistettuja villatuotteita). 3. Ohjelmia katoamisuhan alla olevien käsityötuotteiden ja taidekäsitöiden säilyttämiseksi. *** Käsityöperinteiden säilyttämiseksi tähtääviä ohjelmia ei tällä hetkellä ole. Kotiseutuyhdistys suunnittelee kuitenkin sellaisen laatimista. Siipyyn kylässä järjestetään joka vuosi heinäkuussa suuret Kiilin käsityöläispäivät, jolloin monet paikalliset käsityöläiset esittelevät tuotantomenetelmiään ja myyvät valmistamiaan tuotteita. Käsityötaitoja opetetaan myös erilaisilla leireillä ja kansalaisopiston järjestämillä kursseilla. 4. Perinteisten työmenetelmien ja katoamisuhan alla olevien ammattien säilyttäminen. *** Perinteisiä työmenetelmiä esitellään edellä mainituilla vuotuisilla käsityöläispäivillä. Vanhemmat henkilöt (isoäidit ja -isät) käyvät kouluissa kertomassa ja esittelemässä entisajan työtapoja. Niitä opetetaan myös erilaisilla leireillä ja kansalaisopiston järjestämillä kursseilla. 5. Ekologisten ja paikallisten tuotteiden käyttö sekä paikallisten perinteiden vaaliminen ravintoloissa, kouluissa ja kahviloissa. *** Kouluissa järjestetään syksyisin lähiruokaviikko. Oppilailla on tällöin mahdollisuus maistaa esimerkiksi erilaisten vihanneksien lisäksi myös harvinaisempia vihanneksia ja koulukeittiöissä käytettäviä perusraakaaineita, Peruselintarvikkeet ostetaan koulukeittiöihin pääasiassa paikallisilta tuottajilta. Paikallisissa ravintoloissa käytetään paikallisia vihanneksia ja kulloinkin saatavilla olevaa kalaa.

16 6. Ohjelma maku- ja ravinto-opin toteuttamiseksi kouluissa yhteistyössä Slow Food - liikkeen kanssa.*** Kouluissa opetetaan monipuolisen ravinnon merkitystä ja sitä, miten syöminen voi olla rauhallinen ja sosiaalinen tapahtuma. Paikallisissa ravintoloissa käytetään paikallisia vihanneksia ja kulloinkin saatavilla olevaa kalaa. 7. Viinejä ja gastronomisen Slow Food -liikkeen mukaisia tuotteita korostavien toimenpiteiden edistäminen ja uhanalaisten lajien ja valmistusmenetelmien säilyttäminen. *** Kauppatorilla myydään joka lauantai ja varsinkin syyskuussa järjestettävänä vanhanajan toripäivänä paikallisia maatalous- ja luonnontuotteita. Yksi gastronomisista tapahtumista on hapansilakkaensi-ilta, joka järjestetään Kiilin kalasuolaamossa joka vuosi elokuun kolmantena lauantaina. Ateria nautitaan tällöin hitaasti ja hyvässä seurassa, Slow Food - hengessä! 8. Alueen paikallisten tuotteiden luettelointi, niiden kaupallistamisen edistäminen sekä sopivien myyntipaikkojen järjestäminen. *** Alueelle tyypillisiä tuotteita ovat perunat ja vihannekset. Lisäksi täällä viljellään joitakin viljalajeja. Koska Kristiinankaupunki sijaitsee meren rannalla, kalatuotteet ovat yleisiä, kuitenkin kulloisenkin kalasaaliin mukaan. Kesällä täällä poimitaan erilaisia marjoja ja sieniä ja sato pakastetaan käytettäväksi tulevan vuoden aikana. Veden laatu on erinomainen (oma pohjavesi). Paikallisten tuotteiden kaupallistamista tehostetaan erilaisten hankkeiden avulla (esim. parhaillaan käynnissä oleva perunahanke). 9. Kaupungin puukannan inventoiminen ja suurten tai "historiallisten" puiden arvon parantaminen. Kaupungintalon viereisessä puistossa kasvaa vanhoja lehmuksia. Kristiinankaupungissa korostetaan puiden ja kasviston kulttuurimerkitystä, ne ovat alueen "perinnekantaa". Puita on usein vaikea istuttaa vanhojen puiden läheisyyteen, uusi kasvisto jää silloin liian varjoon. Yleisimpiä puita ovat koivut, pihlajat, vaahterat, kuuset ja männyt. Kristiinankaupungin puutarhuri huolehtii kaupungin kasveista ja kukkaistutuksista, puista, puistoista ja alueiden koristelusta (kaupunki koristellaan jouluksi, pääsiäiseksi, vapuksi ja juhannukseksi). Puistojen puiden kunto kartoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla ja vanhat lahonneet puut korvataan uusilla taimilla.

17 10. Paikallisten kulttuuritapahtumien ylläpitäminen ja edistäminen. *** Kylien ja kaupungin keskustan tapahtumia markkinoidaan paikallisesti. Uudet, ympärivuotiset tapahtumat ja vuorovaikutuksen lisääminen (inspiroimalla, tukemalla ja kehittämällä sisällöntuotantoa ja uusia yhteistyömuotoja) lisäävät kiinnostusta kulttuuritapahtumia kohtaan. Sosiaalisen median lisäksi käytetään perinteistä "tapahtumakalenteria", lehti-ilmoituksia ja julisteita. Paikallisista kulttuuritapahtumista tiedotetaan lisäksi verkostoitumisen avulla. Kylien ja kaupungin keskustan tapahtumia markkinoidaan paikallisesti. Uudet, ympärivuotiset tapahtumat ja interaktiivisuuden lisääminen (inspiroimalla, tukemalla ja kehittämällä sisällöntuotantoa ja uusia yhteistyömuotoja) lisäävät kiinnostusta kulttuuritapahtumia kohtaan. Sosiaalisen median lisäksi käytetään perinteistä "tapahtumakalenteria", lehti-ilmoituksia ja julisteita. Paikallisista kulttuuritapahtumista tiedotetaan lisäksi verkostoitumisen avulla. Sosiaalisen median lisäksi käytetään perinteistä "tapahtumakalenteria", lehti-ilmoituksia ja julisteita. Paikallisista kulttuuritapahtumista tiedotetaan lisäksi verkostoitumisen avulla. 11. Kotoperäisten kasvien ja perinteisten viljelymenetelmien käytön edistäminen kaupungin ja koulujen puutarhoissa. Kristiinankaupungilla on joitakin puutarhapalstoja, mutta niille etsitään parempi sijoituspaikka (parempi maaperä). Joillakin kyläkouluilla viljellään mm. yrttejä, porkkanoita ja sipuleita omaan käyttöön.

18 E. VIERAANVARAISUUS 1. Matkailutietouden ja vieraanvaraisuuden opettaminen asukkaille***. Kristiinankaupungin matkailutoimiston henkilöstö on läpäissyt matkailualan Laatutonni-laatuohjelman. Lisäksi henkilöstö on osallistunut Visitkvarken-hankkeen kautta TourQuality-koulutukseen. Kaupungin yrittäjät ovat osallistuneet asiakaspalvelu- ja laatukoulutukseen. Vuosina käynnissä oleva yrittäjille tarkoitettu hanke "Markkinat ympäri vuoden" pyrkii parantamaan entisestään yrittäjien vieraanvaraisuutta. 2. Kansainvälisten matkailukylttien käyttö historiallisissa kohteissa, joissa järjestetään myös opastettuja kierroksia. *** Kaupungin historialliset kohteet on varustettu kansainvälisillä kylteillä ja niissä järjestetään opaskierroksia. Tärkeimmät kohteet on merkitty torilla olevaan opasteeseen. Kristiinankaupungin opaskerho järjestää opaskierroksia suomen, ruotsin, englannin, viron, espanjan ja ranskan kielillä. Opaskirja "Kurkistuksia Kristiinankaupunkiin" antaa tietoa suomen, ruotsin, englannin ja saksan kielellä. 3. Matkailijoiden vastaanotto-ohjeet, joiden avulla matkailijoille voidaan tarjota tietoa palveluista (pysäköinti, aukioloajat jne.) sekä erilaisista tapahtumista. Matkailijoille tiedotetaan pysäköintiin, aukioloaikoihin ja tapahtumiin liittyvistä seikoista. Kauppojen asiakkaat voivat pysäköidä ilmaiseksi koko kaupungin alueella. Kaupungin tapahtumakalenteri löytyy internetistä ja matkailutoimiston ilmoitustaululla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi kaupungin torille voidaan pystyttää ilmoitustaulu. 4. "Hitaiden" kulkureittien suunnittelu, tiedotus mm. esitteessä ja kunnan verkkosivuilla. "Hitaiden" ja maisemallisesti kauniiden reittien luominen. Porista Vaasaan johtava rantatie sekä Ikaalisista Kristiinankaupunkiin johtava vanha tie kulkevat kauniin maiseman keskellä. Parhaillaan laaditaan pyörätie- ja vaelluskarttoja. Kaupungissa järjestetään erityisiä opaskierroksia, mm. lapsille tarkoitettu "Kissojen kujilla" sekä kaikille tarkoitettu esihistoriallinen kierros "Ajan jälkiä".

19 5. Matkailutoimijoiden ja kauppiaiden tietoisuus näkyvän hinnoittelun merkityksestä sekä näyteikkunoissa että markkinointimateriaalissa. Kauppiaat merkitsevät hinnat myymälöissä selkeästi. Yhteistyössä Yrittäjäyhdistyksen kanssa varmistetaan, että hinnat näkyvät hyvin myös näyteikkunoissa. F. TIETOISUUS 1. Kampanjat, joiden avulla asukkaille tiedotetaan Cittaslow-tavoitteista ja -toimenpiteistä sekä siitä, mihin kaupunki pyrkii Cittaslow-jäsenyyden avulla. Cittaslow-jäsenyydestä tiedotetaan ja toimintaa kehitetään erityisen hankkeen avulla. "Kristiinankaupunki kohti Cittaslow-statusta" toteutetaan ajalla Hankkeen tavoitteena on kehittää profilointi- ja markkinointityökaluja, joiden avulla voidaan tiedottaa asukkaille Cittaslow-tavoitteista ja -toiminnasta ja Cittaslow-jäsenyyden mukanaan tuomista jäsenyyden edellyttämistä kriteereistä. Hankkeen avulla täydennetään hakemuksen pohjana olevia kriteereitä sekä luodaan Cittaslow-verkosto ja solmitaan kontakteja pohjoismaiseen ja kansainväliseen Cittaslowverkostoon. Työ kohdistetaan kolmelle pääkohderyhmälle: vierailijat, asukkaat ja yrittäjät. Hankkeen yleisenä tavoitteena on pyrkiä saamaan Kristiinankaupungille Suomen ensimmäinen Cittaslowjäsenyys ja siten täyttää suurin osa statuksen edellyttämistä 52 kriteeristä. Työssä käytetään kaupungin omaa markkinointi- ja viestintäorganisaatiota. Hankesuunnitelma on ohessa liitteenä. 2. Ohjelma, jonka avulla yhteiskunta ja sen asukkaat sitoutetaan "Cittaslow"-filosofiaan ja Cittaslow-hankkeisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään opetuspuutarhoihin ja -puistoihin, kirjastoihin ja lajien säilyttämiseen. *** Edellä mainittuun viestintäsuunnitelmaan (ohjelma) on koottu kaupungin erityisominaisuudet. Suunnitelma perustuu vuosina järjestettyjen työpajojen tuloksiin. Asukkaat osallistuivat pajoihin ahkerasti. Asiakirjaa on käsitelty viidessä kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa ja lisäksi se on ollut lausuntokierroksella kesällä Valmistelutyö helpottaa Cittaslow-konseptin jalkauttamista asukkaiden keskuuteen. Keskeinen tavoite on laadukkaiden raaka-aineiden varmistaminen ja työ tasapainoisen ja kestävän kehityksen hyväksi sekä hyvän elämän puolesta. Tähän sisältyy mm. kansalaisopiston järjestämiä kursseja. Kaupungille luotua brandia viestitetään ja markkinoidaan myöhemmin eri painopistealueilta valituille kohderyhmille. 3. Ohjelmat Cittaslow- ja Slow Food -tiedotuksen järjestämiseksi. **** Vuonna 2011 ryhdytään markkinointi- ja viestintätoimiin, mm. laaditaan yksityiskohtainen ohjelma Cittaslow-konseptin sisältävän strategian toteuttamiseksi, tämä mainittiin kahdessa aikaisemmassa

20 vastauksessa. Näillä toimilla tiedotetaan Cittaslow-jäsenyyden edellyttämistä kriteereistä ja hankkeen tavoitteista. Asukkaille tarkoitetusta sisäisestä sekä ulkoisesta markkinoinnista voimme tällä hetkellä todeta seuraavaa: Kristiinankaupunkia esittelevät Imago Flash -demoelokuvat 1) Yritysvierailu 2) Asuminen ja 3) Yrittäjyys / toimeentulo. Kehitteillä on videosarja, jota voidaan käyttää sosiaalisissa medioissa ja omalla verkko-tvkanavalla. - Kristiinankaupungin markkinapäivä: suuri vuotuinen kokous marraskuussa, jolloin esitellään tulevan vuoden viestintä- ja markkinointiohjelma - Kesävieraiden vastaanoton valmistelu: tilaisuus matkailuyrittäjille ja -tuottajille - Kaupungin verkkosivut ja extranet-verkko - Uutiskirje kerran kuussa - Muut sisäiset kokoukset ja workshopit - Paikalliset sanomalehdet, paikallis-tv "Paikallinen strategia " on lähetetty Kristiinankaupungin kaikkiin kotitalouksiin joulukuussa 2010, tarkoituksena on helpottaa suunnitelman toteuttamista.

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa?

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? 1.Liikenne 3a 15 42 % 2. Melu 5 3.lmansaasteet ja/tai hajut 1 24 67 % 4. Likaiset kadut 7 19 % 5. Julkisten rakennusten

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Varpu Mikola 2009 Sisältö Maisemanhoidon tavoitteet 3 Maisemanhoidon painopisteet 5 Maisemanhoitotoimenpiteet 6 Viljelymaisema 6 Avoimena

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Strateginen toimenpideohjelma

Strateginen toimenpideohjelma Strateginen toimenpideohjelma 2014-2018 Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa Hämeenlinnan kaupunkikeskustan kaupallista vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakaskäyntejä

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 16.9 Sanna Kopra Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi esitetään Kainuun

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude: Projektin tavoite 1) Winter is attitude projektin avulla halutaan elävöittää

Lisätiedot

KEHITTYVÄ METSÄENERGIA

KEHITTYVÄ METSÄENERGIA KEHITTYVÄ METSÄENERGIA KEHITTYVÄ METSÄENERGIA 2008-2010 RAHOITUS Hanke kuuluu EU-rahoitteeseen Manner-Suomen maaseutuohjelmaan TAUSTA Suomi on sitoutunut osaltaan toteuttamaan EU:n ilmasto ja energiapolitiikkaa

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Toimintalinjat Ohjelmabudjetti = n. 76 MEUR! 8,6% 29,1% EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 33,3% Tutkimus

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

UUDET MAAILMANPERINTÖLISTAN KOHTEET SUOMESSA

UUDET MAAILMANPERINTÖLISTAN KOHTEET SUOMESSA Muistio 1 (5) UUDET MAAILMANPERINTÖLISTAN KOHTEET SUOMESSA Aika Klo 13.00-14.30 Paikka Museovirasto Läsnä Juhani Kostet, pääjohtaja, museovirasto Stefan Wessman, erikoisasiantuntija, museovirasto Eero

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 Kestävän kehityksen asiantuntijaseminaari Leena Saloheimo 17.4.2015 VASTAAJAT, edustavuus - vastaajia 117 (*) osa vastasi

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 PORVOO Maapolitiikka Tarjouspyyntö 15.5.2015 Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 1 1. Yleistä... 2 2. Kilpailun kohde... 4 Tontit... 4 Asemakaava ja rakennustapaohje...

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Elinvoimaryhmä ) Maistiaisia kuntalaiskyselystä. 2) Vesannon ja Vesannon kunnan strategia. 3) Teemat ja kokousajat

Elinvoimaryhmä ) Maistiaisia kuntalaiskyselystä. 2) Vesannon ja Vesannon kunnan strategia. 3) Teemat ja kokousajat Elinvoimaryhmä 9.10.2017 1) Maistiaisia kuntalaiskyselystä 2) Vesannon ja Vesannon kunnan strategia 3) Teemat ja kokousajat 4) Elinkeinoasiahenkilön kuulumisia 1 Kuntalaiskysely: taustatiedot 2 Vetovoimatekijäprofiili

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA 2015 Painoarvot Someron kaupungin markkinointia vuonna 2015 tullaan painottamaan uusasukashankintaan sekä nykyisten yritysten kasvun tukemiseen. Markkinoinnissa digitaalisen median

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

Saaristomuseo Pentala. Merellisen Espoon helmi

Saaristomuseo Pentala. Merellisen Espoon helmi Saaristomuseo Pentala Merellisen Espoon helmi Kehitämme menestyvää ja hyvinvoivaa Espoota. Tulevaisuuden Espoo on luova ja rohkea kulttuurikaupunki, joka tukee kestävää elämäntapaa ja uuden talouden toimintaa.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Vesistöjen kunnostus Jermi Tertsunen POPELY. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vesistöjen kunnostus Jermi Tertsunen POPELY. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vesistöjen kunnostus Jermi Tertsunen POPELY Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 16.4.2013 1 Erilaisia tavoitteita 1. Virkistyskäyttö - Haittaava kasvillisuus, liettyminen, kalastus-

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tampere

Tulevaisuuden Tampere Tulevaisuuden Tampere Tampereen Lasten Parlamentin kommentit Tampereen tulevaisuustyöhön 1 Kysymys 1: Mitkä ovat Tampereen nykyiset vahvuudet? Missä olemme hyviä, mistä olemme ylpeitä? Tampereen nykyiset

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010 ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA Katuvalaistus Koivukatujen hoito Siisteys Istutukset Kadut Puistojen hoito Liikennejärjestelyt Opasteet Sadevesiviemäröinti Yleisilme Jalkakäytävät Rakennusten kunto

Lisätiedot

Ann Louise Erlund ProjektijohtajaYrkeshögskolan Novia. StiftelsenFinlandssvenskaJordfondensr.

Ann Louise Erlund ProjektijohtajaYrkeshögskolan Novia. StiftelsenFinlandssvenskaJordfondensr. Ann Louise Erlund ProjektijohtajaYrkeshögskolan Novia StiftelsenFinlandssvenskaJordfondensr. Rannikon Ruoka Ruoka-artesaanit ovat uusi kasvava ammattikunta pohjoismaissa. Artesaaniruoan jatkojalostuksessa

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

Viherkatot pykälissä

Viherkatot pykälissä Viherkatot pykälissä SUVI BORGSTRÖM, HTT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO OMAPIHA MESSUT HELSINKI 29.3.2012 Esityksen rakenne 1) Viherkatot ja ympäristölainsäädännön tavoitteet 2) Viherkattorakentamisen ohjaus voimassa

Lisätiedot

Kansallinen energiaja ilmastostrategia

Kansallinen energiaja ilmastostrategia Kansallinen energiaja ilmastostrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Petteri Kuuva Tervetuloa Hiilitieto ry:n seminaariin 21.3.2013 Tekniska, Helsinki Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakuntakaavat merialueilla VELMU-seminaari 15.4.2010 Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakunnan liiton tehtävät Lakisääteinen kuntayhtymä Alueiden kehittämisviranomainen ja maakunnan

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT; ESIMERKKIRATKAISUJA

KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT; ESIMERKKIRATKAISUJA KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT; ESIMERKKIRATKAISUJA DI Tiina Sainio 23.5.2017 Peruskoulun liikenneturvallisuuspäivä, Turku AGENDA Miksi järjestelyihin tulee panostaa Yleiset ongelmat koulujen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Haaste-ehdotukset työpajakäsittelyyn 16.12.2013

Haaste-ehdotukset työpajakäsittelyyn 16.12.2013 Haaste-ehdotukset työpajakäsittelyyn 16.12.2013 Kestävät valinnat käyttöön (1/2) Helpotetaan kestäviä arkivalintoja asumisessa, liikkumisessa ja kuluttamisessa Kehitetään ympäristöliiketoimintaa Tehdään

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Nurmesniemi I) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Mikä rakennusjärjestys on? Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla

Lisätiedot

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan!

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Bioaika-tapahtumakiertue on koko metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen ytimen muodostaa pyörillä - ja biopolttoaineella -

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet nzeb työpaja 22.8.2013 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä I kehitysjakso 2007-2013 II kehitysjakso 2013-2018

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-7

KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-7 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 2011/0273(COD) 1.7.2013 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-7 Mietintöluonnos (PE487.789v04-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityissäännöksistä

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Muinaisjäännösten kunnostaminen ja viitoittaminen esittelykuntoon Luistarissa, Käräjämäellä ja Linnavuorella Luistarin muinaispuiston kehittäminen

Muinaisjäännösten kunnostaminen ja viitoittaminen esittelykuntoon Luistarissa, Käräjämäellä ja Linnavuorella Luistarin muinaispuiston kehittäminen Arkeologista tutkimusta on tehty viime vuosisadalta lähtien jatkuvasta. Pelastuskaivausten lisäksi kunta on rahoittanut maamme merkittävintä tutkimuskaivausta Luistarin alueella vuosina 1969-92. Tutkittua

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt työpaja 6.11.2009 Miksi toimia

Lisätiedot

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikka Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö Lähes puolet suomalaisista asuu maaseudulla Lähes puolet väestöstä asuu maaseudulla. Suomi on myös hyvin harvaan asuttu maa. Asukastiheys on keskimäärin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio 1 Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio Ympäristövastaava Airi Muhonen / Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2 Levähdys- ja pysäköimisalueet

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Sidosryhmäkysely Merenkurkun saariston maailmanperintökohteesta

Sidosryhmäkysely Merenkurkun saariston maailmanperintökohteesta Sidosryhmäkysely Merenkurkun saariston maailmanperintökohteesta Yleistä Kyselyn tarkoitus oli toimia Merenkurkun saariston hallinto- ja kehitystyön nykytila-analyysin perustana Kysely lähetettiin 90 hengelle,

Lisätiedot

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ vs. kaavasuunnittelija Mia Saloranta Hämeenkyrön kunta Mahnalan työpaja 28.6.2017 Jyväpirtillä Osallistujat: 27 hlöä, joista 11

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

KATINSUO. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KATINSUO. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KATINSUO Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KATINSUO Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele, että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä, mutta

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Mari Pantsar-Kallio Strateginen johtaja Cleantechin strateginen ohjelma Cleantech kasvaa Maailmanmarkkinat

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Fiskarsin ruukin asuinalueet rakennetaan vaiheittain tiivistämällä olemassa olevia alueita. Tarjolla

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2017 1/8 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA. Petri Ahola. Pentti Haaranoja Pentti Pihlajaviita Mirja Peräsaari

KARIJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2017 1/8 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA. Petri Ahola. Pentti Haaranoja Pentti Pihlajaviita Mirja Peräsaari KARIJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2017 1/8 KOKOUSAIKA Maanantai 22.05.2017 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA Karijoen kirjasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Petri Ahola,

Lisätiedot

EKOLOGISEN ASUMISEN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN KEINOIN

EKOLOGISEN ASUMISEN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN KEINOIN EKOLOGISEN ASUMISEN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN KEINOIN aluerakenne liikenneratkaisut rakennusten ekologia käytön ekologia AUTOTIHEYS (henkilöautoja / 1000 asukasta) 550 220 JÄTKÄSAARI ASUKKAITA >

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot