LAUKAAN KUNTA VALTUUSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNTA VALTUUSTO"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA Käyntiosoite Laukaantie 14 (kirkonkylä) S ä h k ö p o s t i Postiosoite PL 6, Laukaa Asian saattaminen vireille tai käsiteltäväksi Vaihde (014) sähköpostilla: Neuvonta (014) Fax (014) Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: Internet (ä = ä/a, ö = ö/o) Kunnanvirasto eli Kuntala os. Laukaantie 14, on avoinna arkisin ma - to klo ja pe klo Joulun ja juhannuksen aatonaattoina sekä uuden vuoden aattona kunnanvirasto on avoinna yleisölle klo Tarvittaessa viraston päällikkö voi muuttaa viraston aukioloaikoja. Osastopäälliköt voivat muuttaa oman osastonsa ja sen alaisten tulosyksiköiden aukioloaikoja. Kunnanvirastossa noudatettavan liukuvan työajan vuoksi pyydetään klo jälkeen tapahtuvat asioinnit sopimaan etukäteen ao. viran-/toimenhaltijan kanssa. Kunnanviraston päällikkö: Kunnanjohtaja Esko Koliseva puh. (014) VALTUUSTO Jorma Jolanki KOK 1. varapuheenjohtaja Pirjo Vuorenpää KESK 2. varapuheenjohtaja Markku Autio SDP Hallintojohtaja Jaakko Kiiskilä Kunnanvirasto, k. t t , t (014) Vuonna 2011 valtuusto kokoontuu seuraavasti: ma 21. maaliskuuta, ma 30. toukokuuta; käsittelyssä mm. vuoden 2010 tilinpäätös, ma 26. syyskuuta, ma 14. marraskuuta; käsittelyssä mm. vuoden 2012 kunnallisveroprosentin määrääminen, ma 12. joulukuuta; käsittelyssä mm. vuoden 2012 talousarvio Kokouspaikka on Hotelli Vuolake, os. Uimarannantie 2, tai muu valtuuston puheenjohtajan määräämä paikka. Kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset Kaikkia kuntalaisia koskevat kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kunnan viralliselle ilmoitustaululle pantavalla kuulutuksella. Lisäksi kaikkia kuntalaisia koskevat kuulutukset ja ilmoitukset Laukaa- Konnevesi lehdessä sekä kunnan kotisivuilla internetissä. Kuntalaisten tietoon saatettavat kuulutukset julkaistaan sopivasti lyhennettyinä tai ilmoituksella siitä, missä kuulutus on nähtävänä. Virkoja ja toimia koskevat hakuilmoitukset julkaistaan sillä tavalla kuin viran haettavaksi julistava viranomainen päättää. Kokousilmoitukset Ilmoitetaan erikseen kunnan ilmoitustaululla ja Laukaa-Konnevesi -lehdessä. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja ne pidetään kuluvana vuonna Hotelli Vuolakkeessa kirkonkylässä tai muussa puheenjohtajan määräämässä paikassa. Valtuuston kokousta mahdollisesti edeltävät eriaiheiset seminaarit eivät ole julkisia. Kokousten esityslistat julkaistaan postituspäivänä kunnan kotisivuilla internetissä (Päätöksenteko/Esityslistat ja pöytäkirjat). Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeisenä torstaina ja se pidetään yleisesti nähtävänä tarkastuspäivän jälkeisenä arkipäivänä, yleensä perjantaina. Pöytäkirjaan voi tuolloin tutustua Kuntalassa

2 2 keskushallinnossa viraston aukioloaikana. Internetiin siirretyissä pöytäkirjoissa (ja esityslistoissa) on liitteistä nähtävillä vain sähköisesti julkaistut tiedostot. Valtuuston päätösvalta Kunnallishallinnossa ylintä päätösvaltaa käyttävän valtuuston jäsenet valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Valtuusto mm. valitsee kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet ja varajäsenet sekä kunnanjohtajan antaa ohje- ja johtosääntöjä viranhaltijoille ja toimielimille päättää kunnan taloudesta mm. talousarviosta ja yleensäkin määrärahoista, kunnallisveroprosentista, kiinteistöverosta jne. päättää kunnan tulevaisuuteen liittyvistä asioista, mm. talous- ja kaavoitussuunnittelusta sekä asunto-ohjelmista. KUNNANHALLITUS Veikko Haverinen KESK 1. varapuheenjohtaja Leena Kalmari SDP 2. varapuheenjohtaja Anita Kuniala KOK Kunnanjohtaja Esko Koliseva Kunnanvirasto, Laukaantie 14, PL Laukaa Hallintojohtaja Jaakko Kiiskilä os. kuten edellä (014) , (014) , pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. ja 3. arkimaanantaina klo Mikäli valtuuston kokous on samana maanantaina, kunnanhallitus kokoontuu tällöin tiistaina. pidetään Kuntalassa tai tarvittaessa muussa kunnanhallituksen määräämässä paikassa, jossa on toimivat verkkoyhteydet. Tarvittaessa kokous voidaan jättää pitämättä tai sen pitoaikaa voidaan muuttaa. Esityslistat eli kokouskutsut kunnanhallituksen kokouksiin toimitetaan julkaisemalla esityslista Luottamushenkilöiden verkkopalvelussa viimeistään kokousta edeltävän viikon torstaina. Luottamushenkilöiden verkkopalvelun kautta esityslistaa voivat lukea kunnanhallituksen jäsenet, varajäsenet, valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä kunnanviraston johtoryhmä ja eräät muut viranhaltijat. Esityslista toimitetaan paperiversiona vain kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle. Kunnanhallituksen esityslista siirretään kunnan kotisivuille internetiin heti kun se on valmistunut julkaistavaksi luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. Kunnan kotisivuilla kohdassa Päätöksenteko/Esityslistat ja pöytäkirjat ovat kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat mm. valtuutettujen ja varavaltuutettujen ja viestimien luettavissa. Kutsu ylimääräisiin kunnanhallituksen kokouksiin voidaan toimittaa asian niin vaatiessa myös puhelimitse. Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeisenä keskiviikkona ja se pidetään yleisesti nähtävänä tarkastuspäivän jälkeisenä perjantaina. Pöytäkirjaan voi tuolloin tutustua Kuntalassa keskushallinnossa viraston aukioloaikana. Lisäksi tarkastettu pöytäkirja siirretään internetiin. Internetiin siirretyssä pöytäkirjassa (ja esityslistassa) on nähtävillä liitteistä vain sähköisesti julkaistut tiedostot. Kunnanhallituksen päätösvalta Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja toimintaa valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa, Hallitus valmistelee asiat valtuuston päätettäväksi ja ohjaa niiden toimeenpanoa. Hallintoa kehitettäessä on pyritty siirtämään päätösvaltaa alaspäin, jolloin hallitus voi paremmin keskittyä käsiteltävien asioiden valmisteluun ja kunnan toiminnan yleisohjaukseen. Hallitus päättää mm. kiinteistökaupoista valtuuston asettamissa rajoissa, pienehköistä asemakaavan muutoksista sekä elinkeino- ja matkailuasioista. Lisäksi kunnanhallitus valvoo kunnan etua mm. tuomioistuimissa ja valtion viranomaisissa, antaa lausuntoja ja selvityksiä, edustaa kuntaa eri yhteisöissä ja tekee sopimuksia sekä seuraa kuntayhtymien ym. elinten toimintaa. Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluvat myös henkilöstöasiat sekä materiaalitoimintoja ja tiedottamista koskevien ohjeiden antaminen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kokouksissa asiat esittelee

3 3 kunnanjohtaja ja sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja. Kunnan käsiteltäväksi tarkoitetun asian voi aina osoittaa kunnanhallitukselle, joka toimittaa toimivaltaansa kuulumattomat asiat edelleen ko. asiassa toimivaltaiselle taholle. Kunnanhallituksen edustajat (ja varaedustajat) lautakunnissa : - sosiaali- ja terveyslautakunta Esko Tammenoja (Ella Salmela) - koulutuslautakunta Jari Peura (Jyrki Savolainen) - vapaa-ajan lautakunta Katariina Kautto (Terhi Ek) - kaavoitus- ja rakennuslautakunta Anita Kuniala (Leena Kalmari) - tekninen lautakunta Eila Naukkarinen (Jukka Pirttinen) Kuulutukset ja ilmoitukset Kaikkia kuntalaisia koskevat kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan Laukaa-Konnevesi -lehdessä. Virkoja ja toimia koskevat hakuilmoitukset julkaistaan sillä tavalla kuin toimen haettavaksi julistava viranomainen päättää. Viranhaltijapäätökset yleisesti nähtävänä Kunnanhallituksen alaisen kanslian tulosyksiköissä viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä kunkin päätöksiä tekevän viranhaltijan toimipisteessä arkikeskiviikkoisin viraston aukioloaikana tai, jos silloin on pyhä, seuraavana arkipäivänä klo (pe klo ). KUNNAN KANSLIAN TULOSYKSIKÖT Osastonpäällikkönä sekä kunnanviraston päällikkönä toimii kunnanjohtaja Esko Koliseva puh. (014) Keskushallinto Tulosyksikön esimies hallintojohtaja Jaakko Kiiskilä puh. (014) Johdon sihteeri Hely Ingman, hallintojohtajan sijainen, puh. (014) Kuntalan neuvonta ja vaihde palvelusihteeri Kirsi Räikkönen puh. (014) Arkisto- ja tietopalvelut asianhallintapäällikkö Arja Aalto puh. (014) Kunnan kirjaamo- ja tietopalvelut toimistosihteeri Merja Niininen puh. (014) Monistamopalvelut, valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten toimeenpano palvelusihteeri Anne Rantanen puh. (014) Elinkeino- ja maaseututoimi Tulosyksikön esimies elinkeinoasiamies Seppo Niskanen puh. (014) Maataloussihteeri Jari Halttunen, elinkeinoasiamiehen sijainen puh. (014) Toimistosihteeri Hannu Vallipuro puh. (014) Taloushallinto Tulosyksikön esimies talousjohtaja Erkki Nurminen puh. (014) Taloussihteeri Sari Hytönen puh. (014) Osto- ja myyntireskontrat, saatavien perintä, maksuvalmiuden suunnittelu ja seuranta sekä rahaliikenne. Rahoitussihteeri Tarja Houni puh. (014) Laskentasihteeri Raija Halinen puh. (014) Laskentasihteeri Seija Ahonen puh. (014) Henkilöstöhallinto Tulosyksikön esimies henkilöstöjohtaja Erkki Jäppinen puh. (014) Henkilöstösihteeri Kaija Koskenniemi puh. (014) Kunnanhallituksen alaiset toimikunnat Veteraaniasiain neuvottelukunta Kunnan ja veteraanijärjestöjen yhteistoimintaelin. johdon sihteeri Hely Ingman, puh. (014) Vammaisneuvosto Kunnan ja vammaisjärjestöjen sekä kunnassa asuvien vammaisten yhteistoimintaelin. sosiaalityöntekijä Ilkka Puhakka, puh. (014) Vanhusneuvosto Kunnan ja eläkeläisjärjestöjen sekä kunnassa asuvien vanhusten yhteistoimintaelin. avopalveluohjaaja Eija Anttonen, puh. (014)

4 4 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Varapuheenjohtaja Marko Kytömaa KESK Aila Blomberg SDP Osastopäällikkö, sosiaalijohtaja Vuokko Hiljanen Kunnanvirasto, PL 6, Laukaantie 14, Laukaa Hallintosihteeri Maire Hakola t. t. (014) k puh. (014) puh. (014) Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouspäivät (sulkeissa pöytäkirjan nähtävänä pitopäivä): (25.1.), (22.2.), (22.3.), (17.5.), 8.6. (14.6.), kokous ja TA-seminaari (30.8.), (20.9.), (25.10.), (29.11.), (20.12.) Lautakunta kokoontuu 2011 Kuntalan kokoushuoneessa tai tarvittaessa muussa puheenjohtajan määräämässä paikassa. Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö lautakunnan jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Tarvittaessa kokous voidaan jättää pitämättä tai sen pitoaikaa voidaan muuttaa. Esityslista salaisia asioita lukuun ottamatta siirretään internetiin heti, kun se on valmistunut postitettavaksi. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Salassa pidettäviä asioita lukuun ottamatta pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä virastoaikana Laukaan kunnan sosiaali- ja terveysosaston hallintotilassa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Lisäksi allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja siirretään em. rajauksin internetiin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston salassa pidettävät esityslistat ja pöytäkirjat eivät ole julkisia. Viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveysosaston tulosyksiköissä ja tulospaikoissa viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä kunkin päätöksiä tekevän viranhaltijan toimipisteessä päätöstä seuraavana maanantaina viraston aukioloaikana tai, jos silloin on pyhä, seuraavana arkipäivänä klo LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUT Esimies kasvatustoiminnan johtaja Kaarina Westman puh. (014) Toimistosihteeri puh. (014) , laskutus ja maksupäätökset Erityispäivähoidon ohjaaja Leena Nurminen puh. (014) Erityisoppilaiden iltapäivähoito puh. (014) Päivähoidon ohjaajat Eija Jormakka, Kirkonkylä-Pohjoinen puh. (014) Marja-Leena Savola, Vihtavuori-Leppävesi-Vehniä puh. (014) Maarit Jokela, Lievestuore puh. (014) Maija Sysmäläinen, yksityinen päivähoito puh. (014) Päiväkodit Jokiniemi, Yläniementie 27, Laukaa puh. (014) Ketomaa, Ketomaantie 8, Laukaa puh. (014) Leppävesi, Laurintie 21, Leppävesi puh. (014) Lievestuore, Männikkötie 7, Lievestuore puh. (014) iltahoito puh. (014) Sararanta, Sarakuja 4, Laukaa puh. (014) Vehniä, Vehniän kylätie 166, Vehniä puh. (014) Vihtavuori, puh. (014) Äijälä, Nurmelantie 4, Äijälä puh. (014) SOSIAALIPALVELUT Esimies osastopäällikkö, sosiaalijohtaja Vuokko Hiljanen puh. (014) Sosiaalitoimisto avoinna arkisin ma - to klo ja pe klo puh. (014) / toimistosihteeri Taina Puupponen, fax (014)

5 5 Sosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä Pirjo Nieminen puh. (014) Etuussihteeri vs. Soile Haukka puh. (014) Palvelusihteeri Kirsi Ropponen puh. (014) Palveluohjaaja puh. (014) Lapsiperhetyö / sosiaalityöntekijät Puh. aika ma, ke ja pe klo Pohjoinen Laukaa Sirpa Nieminen puh. (014) , Seija Kerkelä, puh. (014) Eteläinen Laukaa, Ella Sirkka puh. (014) Lievestuore puh. (014) Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Asta Taavitsainen puh. (014) Perhetyön esimies puh. (014) Vammaispalvelun perhetyöntekijät, päivystys puh. (014) arkisin klo ja arkipyhinä ja viikonloppuisin klo Lapsiperheiden kotipalvelu, Outi Kapustamäki, arkisin klo puh. (014) Mobile-tukiasema, kriisipalveluja virka-ajan ulkopuolella puh. (014) Aikuissosiaalityö Puhelinaika ma pe klo Pohjoinen Laukaa, Ritva Hyttinen puh. (014) Eteläinen Laukaa ja Lievestuore Kirsi Nurmi, puh. (014) Vammaispalvelut puh. (014) Velkaneuvonta, ajanvaraus ti to klo puh. (014) Kehitysvammahuolto Asumispalvelut, johtaja Anne Mari Koukka puh. (014) Jokela puh. (014) Mäkelä puh. (014) Toimintakeskus, johtaja Hannu Heinone, puh. (014) Avotyötoiminta, Marjut Heiskanen puh. (014) Palveluohjaaja Anne Koivisto puh. (014) Kutomo, Leena Norrbacka puh. (014) Puutyö, Markku Niemelä puh. (014) Päivätoiminta, Pirjo Leinonen puh. (014) Päivätoiminta, Minna Terimaa puh. (014) VANHUSTEN PALVELUT Vanhuspalvelujen johtaja Leila Jylhä puh. (014) Toimistosihteeri Sari Koukka kotihoitolaskutus, puh. (014) Toimistosihteeri Mari Lahtinen laitoshoitolaskutus, puh. (014) Kotihoito Arkisin klo Pohjois-Laukaa, avopalveluohjaaja Lavio puh. (014) Etelä-Laukaa, avopalveluohjaaja Hellman puh. (014) Lievestuore, avopalveluohjaaja Lerkkanen puh. (014) Kotisairaanhoito Arkisin klo Pohjois-Laukaa, Katja Mattila puh. (014) Pohjois-Laukaa, Pirjo Nukarinen puh. (014) Etelä-Laukaa, Liisa Vento puh. (014) Etelä-Laukaa puh. (014) Lievestuore, Jaana Janhonen puh. (014) Lievestuore, Hanna Pusa puh. (014) Muistihoitaja Sari Patja puh. (014) Seniorineuvonta Laukaa kk ma to klo puh. (014) Leppävesi ke klo puh. (014) Lievestuore ke klo puh. (014)

6 6 Lievestuoreen päiväkeskus Puh. (014) Päiväsairaanhoito Osastonhoitaja Eva-Kaisa Niemistö puh. (014) Omaishoidon tuki arkisin klo Palveluasuminen, SAS Avopalveluohjaaja Eija Anttonen puh. (014) Koti-Kuusela Hopeakuusi puh. (014) Ikikuusi puh. (014) Punasiipi puh. (014) Sinisiipi puh. (014) Kultasiipi puh. (014) Keittiö puh. (014) Osastonhoitaja puh. (014) RUOKAPALVELU Ruokapalvelupäällikkö Ritva Mattila puh. (014) Ruokapalvelukeskus, ruokapalveluesimies puh. (014) TERVEYSPALVELUT Terveyspalvelut laukaalaislle järjestää alkaen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alainen liikelaitos Keski-Suomen seututerveyskeskus Laukaa, lääkärin vastaanotto Soittoaika ma - to klo pe klo puh. (014) Kantolantie 12, Laukaa Päivystys arkisin klo (pe 15.00) lauantaisin ja pyhäpäivinä klo puh. (014) Kantolantie 12, Laukaa Yöpäivystys Keski-Suomen keskussairaalassa, Keskussairaalantie 19, Jyväskylä, klo puh Laukaa, hoitajan vastaanotto soittoaika ma - pe klo ja klo puh. (014) (Pohjois-Laukaa) puh. (014) (Etelä-Laukaa) Kantolantie 12, Laukaa Lievestuore, hoitajan vastaanotto soittoaika ma pe klo ja klo puh. (014) Liepeentie 45, Lievestuore Suun terveydenhuolto soittoaika ma - to klo ja pe klo puh. (014) Laukaan hammashoitola: Kantolantie 12, Laukaa Saratien hammashoitola: Saratie 11, Laukaa Lievestuoreen hammashoitola: Tervatie 1, Lievestuore Hammaslääkäripäivystys Arkipyhinä ja viikonloppuisin Jyväskylän keskustan terveysasemalla Tapionkatu 7, Jyväskylä ajanvaraus päivystysaamuina klo puh. (014) Röntgenpalvelut järjestää Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

7 7 ma-to klo ja pe klo Tutkimuksiin on ajanvaraus Kantolantie 12 Laukaa puh. (014) Laboratoriopalvelut järjestää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin KESLAB Laukaan laboratorio ma - pe klo Kantolantie 12 Laukaa puh. (014) Lievestuoreen laboratorio ti klo Vain ajanvarauksella (aika annetaan paikallisten ohjeiden mukaan). Liepeentie 45 Lievestuore puh. (014) Työterveyspalvelut järjestää Jyväskylän seudun työterveys liikelaitos puh. (014) Psykiatrisen avohoidon palvelut järjestää Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Laukaan psykiatrinen poliklinikka, puh. (014) (toimisto) ja puh. (014) (päivystys) TEKNINEN LAUTAKUNTA Ahti Räisänen KOK Varapuheenjohtaja Jukka Häkkinen KESK, osastopäällikkö Osastopäällikkö, ympäristötoimenjohtaja Kalevi Virtanen Kunnanvirasto, PL 6, Laukaantie 14, Laukaa Hallintosihteeri Anneli Nissinen (014) (014) , (014) Tekninen lautakunta kokoontuu Kuntalassa pääsääntöisesti kunkin kuukauden toisena arkitiistaina eli 18. tammikuuta, 8. helmikuuta, 8. maaliskuuta, 12. huhtikuuta, 10. toukokuuta, 14. kesäkuuta, 16. elokuuta, 13. syyskuuta, 11. lokakuuta, 8. marraskuuta ja 13. joulukuuta. Heinäkuussa ei ole kokousta. Tarvittaessa kokousaikaa voidaan muuttaa tai pitää ylimääräisiä kokouksia, joista sovitaan erikseen. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastus suoritetaan viimeistään kokousta seuraavan viikon tiistaina tai jos se on pyhäpäivä niin edeltävänä arkipäivänä. Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä tarkastuspäivän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä teknisen osaston teknisessä toimistossa hallintosihteerin huoneessa. Lisäksi pöytäkirja siirretään internetiin. Tiejaosto Teknisen lautakunnan alainen tiejaosto kokoontuu tarvittaessa. Esityslista lähetetään viikkoa ennen kokousta ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina teknisessä toimistossa katurakennusmestarin huoneessa. Viranhaltijoiden päätökset yleisesti nähtävänä Hallintosihteeri Anneli Nissisen virkahuoneessa päätöspäivää seuraavan viikon perjantaina tai, jos silloin on pyhä, edeltävänä arkipäivänä viraston aukioloaikana. TEKNINEN OSASTO Tekninen toimisto fax. (014) Vikailmoitukset (päivystys) Vesi- ja viemärilaitos, puh. (014) Kunnan kiinteistöt, puh. (014)

8 8 Ympäristötoimenjohtaja Kalevi Virtanen puh. (014) Hallintosihteeri Anneli Nissinen puh. (014) Rakennuttajasihteeri Pirjo Ilmasti-Ahonen puh. (014) Vesi- ja jätevesilaskutus Leena Jokinen puh. (014) Vesi- ja jätevesilaskutus Kerttu Kirri puh. (014) Laskut Aila Blomberg puh. (014) Vesihuoltolaitos Asiakaspalvelu puh. (014) Vesihuoltopäällikkö Erkki Leinonen puh. (014) Vesilaitoksen hoitaja Janne Patja puh. (014) Viemärilaitoksen hoitaja Mika Jokela puh. (014) Lievestuoreen vesihuolto puh. (014) Kiinteistöpalvelut Asiakaspalvelu puh. (014) Kiinteistöpäällikkö Pirkko Puttonen puh. (014) Työnjohtaja Juha Mäklin puh. (014) Työnjohtaja Jouni Palonen puh. (014) Siivouspäällikkö Tuula Lönnqvist puh. (014) Siivoustyönohjaaja Irma Harju puh. (014) Rakennuttajainsinööri Mika Vornanen puh. (014) LVI-teknikko Juha Wiik puh. (014) Yhdyskuntatekniset palvelut Katurakennusmestari Jarmo Niskanen puh. (014) Puutarhuri Kalevi Lahtonen puh. (014) Kunnallistekniikan rakentaminen Rakennusmestari Hannu Kiiveri puh. (014) Työnjohtaja Kauko Koskinen puh. (014) Asuntotoimisto fax. (014) Asuntosihteeri Hely Harju puh. (014) Kunnan vuokra-asunnot, lainat, Kerttu Kirri puh. (014) Jätteenkäsittely Mustankorkean jäteasema, vastaanotto puh. (014) Ongelma- ja hyötyjätteen vastaanotto, ti ja to klo , Mörkökorven lajitteluasema, Paperibois Oy puh Jäteneuvonta Pia Nieminen puh. (014) KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Varapuheenjohtaja Pertti Parkkonen KESK Viljo Kumpulainen VAS Kaavoitusjohtaja Kimmo Kautto Kunnanvirasto, PL 6, Laukaantie 14, Laukaa Osastopäällikkö, johtava terveystarkastaja Jukka Lappalainen Johtava rakennustarkastaja Päivi Niemi Hallintosihteeri Pentti Salo (014) (014) (014) (014) pidetään pääsääntöisesti Kuntalassa kerran kuussa, arkikeskiviikkoisin klo alkaen. Vuoden 2011 kokouspäivät ovat 26. tammikuuta, 23. helmikuuta, 23. maaliskuuta, 20. huhtikuuta, 18. toukokuuta, 15. kesäkuuta, 24. elokuuta, 21. syyskuuta, 26. lokakuuta, 16. marraskuuta ja 14. joulukuuta.

9 9 Tarvittaessa kokousaikoja voidaan muuttaa, pitää ylimääräisiä kokouksia tai peruuttaa jokin em. kokouksista. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti kokousta seuraavana arkiperjantaina Kuntalassa ja asetetaan yleisesti nähtäville kerran kuukaudessa pääsääntöisesti tarkastuspäivää seuraavana arkimaanantaina. Julkipanon jälkeen annettavien päätösten antopäivä on pääsääntöisesti pöytäkirjan tarkastusta seuraava arkiperjantai. Tarvittaessa pöytäkirjan nähtävilläpitopäivä ja päätösten antopäivä päätetään erikseen. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä lautakunnan pöytäkirjanpitäjän virkahuoneessa kunnanviraston aukioloaikana. Viranhaltijapäätökset yleisesti nähtävänä Johtava rakennustarkastaja, joka päättää mm. rakennuslupa-asioista, tekee päätöksiä pääsääntöisesti arkikeskiviikkoisin Kuntalassa. Johtavalle rakennustarkastajalle tarkoitetut hakemukset voi tuoda Kuntalaan tai postittaa osoitteella Laukaan kunta, rakennusvalvontatoimisto, Laukaantie 14, PL 6, Laukaa. Johtavan rakennustarkastajan päätökset annetaan julkipanon jälkeen pääsääntöisesti päätöspäivää seuraavana arkimaanantaina. Kaavoitusjohtajan, maankäyttöinsinöörin ja johtavan rakennustarkastajan muut kuin em. päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä pääsääntöisesti arkiperjantaisin hallintosihteeri Pentti Salon virkahuoneessa viraston aukioloaikana. Johtavan terveystarkastajan, terveystarkastajan ja ympäristönsuojelusihteerin viranhaltijapäätökset pidetään nähtävänä päätöstä seuraavan viikon perjantaina tai jos silloin on pyhä, sitä edeltävänä arkipäivänä, ympäristötoimessa toimistosihteeri Pia Niemisen huoneessa virka-aikana. Julkipanon jälkeen annettavat päätökset pidetään nähtävänä julkipanoilmoituksessa ilmenevänä aikana. MAANKÄYTTÖOSASTO Kaavoitus- ja suunnittelutoimi Kaavoitusjohtaja Kimmo Kautto, puh. (014) Maankäyttöinsinööri Jarmo Toikka, puh. (014) Suunnitteluteknikko Pentti Manninen, puh. (014) kunnallistekninen suunnittelu, rakennuspaikkojen merkintä Kaavoitusarkkitehti Mari Holmstedt, puh. (014) Hallintosihteeri Pentti Salo, puh. (014) Suunnittelija Ari Heikkinen, puh. (014) Kartoittaja Eino Viinikainen, puh. (014) Kaavoitusavustaja Maija Koskinen, puh. (014) ATK-kartat, osoitteet Suunnitteluavustaja Jaana Raitanen, puh. (014) kiinteistötiedot, karttakopiot Rakennusvalvontatoimi Toimistosihteeri Maire Lehtinen puh. (014) Johtava rakennustarkastaja Päivi Niemi puh. (014) ma klo ja pe klo Rakennustarkastaja Pertti Ylönen puh. (014) to klo Rakennustarkastaja Tapio Kainu puh. (014) to klo Lievestuoreen yhteispalvelupiste puh. (014) kk:n toinen ja viimeinen ke klo Ympäristötoimi Johtava terveystarkastaja Jukka Lappalainen puh. (014) Terveystarkastaja Mari Peltonen puh. (014) Vs. ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen puh. (014) Toimistosihteeri Pia Nieminen puh. (014) jätelaskut ja jäteneuvonta KUNNANELÄINLÄÄKÄRI Ajanvaraus arkisin klo puh. (014) eläinlääkärit Eija Suominen ja Laura Tarvainen

10 10 KOULUTUSLAUTAKUNTA Varapuheenjohtaja Lauri Honkonen SDP Arja Paakkinen KOK Osastopäällikkö, koulutoimenjohtaja Juha Tolonen Kunnanvirasto, PL 6, Laukaantie 14, Laukaa Hallintosihteeri Anne Friman (014) , (014) Koulutuslautakunta kokoontuu Kuntalassa tai muussa puheenjohtajan määräämässä paikassa keskiviikkona klo tammikuuta jälkeen 23. helmikuuta, 23. maaliskuuta, 27. huhtikuuta, 25. toukokuuta, 15. kesäkuuta, 24. elokuuta, 28. syyskuuta, 26. lokakuuta, 23. marraskuuta ja 14. joulukuuta. Pöytäkirjat Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä koulutoimistossa kahden viikon kuluttua kokouksesta tai, jos silloin on pyhä, seuraavana arkipäivänä. Koulujen johtokuntien kokoukset Koulujen johtokuntien kokoukset pidetään tarpeen vaatiessa asianomaisella koululla. Pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä asianomaisella koululla kokousta seuraavan kuukauden ensimmäisenä maanantaina tai, jos silloin on pyhä, seuraavana arkipäivänä. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat yleisesti nähtävänä Koulutoimen viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä koulutoimistossa tai asianomaisella koululla päätöspäivää seuraavana maanantaina tai, jos silloin on pyhä, seuraavana arkipäivänä. SIVISTYSOSASTO Koulutoimisto Osastopäällikkö, koulutoimenjohtaja Juha Tolonen puh. (014) , Hallintosihteeri Anne Friman puh. (014) Toimistosihteeri Seija Lamberg puh. (014) Koulut Haapalan koulu puh. (014) Kirkonkylän koulu rehtori Marko Samula puh. (014) koulusihteeri puh. (014) opettajainhuone A-rakennus puh. (014) opettajainhuone B-rakennus puh. (014) opettajainhuone C-rakennus puh. (014) opettajainhuone D-rakennus puh. (014) erityisopettaja Sirpa Rutanen puh. (014) erityisluokka Teuvo Paatelainen puh. (014) yksilöllisen opetuksen pienryhmät: - Eeva Kotkanoja puh. (014) Kyösti Tikkanen puh. (014) terveydenhoitaja puh. (014) keittiö puh. (014) Kuhaniemen koulu puh. (014) Kuusan koulu puh. (014) Leppäveden koulu puh. (014) koulunjohtaja Matti Hartikainen puh. (014) Leppäveden aluekeittiö puh. (014) Tiituspohjan koulu luokat 1-2 puh. (014) Reppula esiopetus puh. (014) Savion koulu puh. (014) Tarvaalan koulu puh. (014) Valkolan koulu puh. (014) Vehniän koulu puh. (014)

11 11 - koulunjohtaja Pasi Kinnunen puh. (014) Vuonteen koulu puh. (014) Äijälän koulu puh. (014) Sydän-Laukaan koulu ja Laukaan lukio - koulusihteeri puh. (014) rehtori Tiina Mäkelä puh. (014) lukion rehtori Helinä Patana puh. (014) opettajainhuone puh. (014) opinto-ohjaaja Leevi Napari puh. (014) opinto-ohjaaja Päivi Jörgensen puh. (014) erityisluokat puh. (014) ja erityisopettaja Jukka Mäkelä puh. (014) keittiö puh. (014) vahtimestari puh. (014) terveydenhoitaja puh. (014) Lievestuoreen koulu - koulusihteeri puh. (014) rehtori Jussi Silpola puh. (014) apulaisrehtori Juhani Karkee puh. (014) opettajat luokat 1-4 puh. (014) opettajat luokat 5-9 puh. (014) opinto-ohjaaja Leena Jolanki puh. (014) vahtimestari puh. (014) keittiö puh. (014) Lievestuoreen aluekeittiö puh. (014) Vihtavuoren koulu - koulusihteeri puh. (014) rehtori Ari Kontoniemi puh. (014) apulaisrehtori Aku Naukkarinen puh. (014) opinto-ohjaaja Jaana Asunmaa puh. (014) opettajat luokat 1-6 puh. (014) opettajat luokat 7-9 puh. (014) esiopetus puh. (014) Vihtavuoren aluekeittiö puh. (014) vahtimestari puh. (014) VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Varapuheenjohtaja Kari Koivisto VAS Jukka Mäkelä KD Vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta Kunnanvirasto, PL 6, Laukaantie 14, Laukaa Vapaa-aikatoimen sihteeri Eeva Ilmonen (014) , (014) helmikuuta jälkeen vapaa-ajan lautakunta kokoontuu kuukauden kolmantena torstaina klo Kuntalassa tai muussa puheenjohtajan määräämässä paikassa. Kokouspäivät ovat 19. toukokuuta, 15. syyskuuta, 17.marraskuuta ja 15. joulukuuta. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kuntalassa vapaa-aikatoimistossa kahden viikon kuluttua kokouksesta tai, jos silloin on pyhä, seuraavana arkipäivänä virastoaikana. Viranhaltijoiden pöytäkirjat yleisesti nähtävänä Viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä vapaa-aikatoimistossa päätöspäivää seuraavana maanantaina tai, jos silloin on pyhä, seuraavana arkipäivänä virastoaikana. VAPAA-AIKATOIMISTO Vapaa-aikatoimisto Anitta Viinikangas puh. (014) Esimies vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta puh. (014) , Vapaa-aikatoimensihteeri Eeva Ilmonen puh. (014)

12 12 Erityisliikunnan ohjaaja Elisa Jalkanen puh. (014) Terveysliikunnan suunnittelija-ohjaaja Maija-Leena Ström puh. (014) Kenttämestari Pentti Hirvonen puh. (014) Kenttämestari Kari Tiihonen puh (014) Liikuntapaikkojen hoitajat Pasi Muttonen puh. (014) ja Reijo Rutanen puh. (014) Liikuntapaikkojen hoitaja Lievestuore Petri Janhonen puh. (014) Kentät Lievestuore Arto Manninen puh. (014) Vattipajat Vattipajan päällikkö Erkki Sivander puh. (014) Vattipaja projektit puh. (014) Vattipaja puu- ja metalliverstas Rokkakangas puh. (014) Vattipaja tarraosasto Rokkakangas puh. (014) Vattiapu kirkonkylä puh. (014) Vattiompelu kirkonkylä puh. (014) Vattipaja Lievestuore puh. (014) Vapaa-aikaohjaajat Sanna Salo puh. (014) Eero Parviainen puh. (014) Leena Kautto-Koukka puh. (014) Hanna Liimatainen puh. (014) Multamäen leirikeskus Isäntä puh. (014) , varaukset puh. (014) Kirjastot Pääkirjasto, kk Vuojärventie 2 puh. (014) Kirjastotoimenjohtaja Riitta Rantanen puh. (014) Katri Siltanen kirjahankinnat puh. (014) Hanna-Mari Heiniluoma av-hankinnat puh. (014) Kirjastovirkailijat puh. (014) Kirjastoauto puh. (014) Leppäveden kirjasto, Tiituspohjantie 50, puh. (014) Lievestuoreen kirjasto, Liepeentie 47, puh. (014) Lievestuoreen kirjasto Seija Sepponen, puh. (014) Vihtavuoren kirjasto, Koulutie 2, puh. (014) Laukaan kansalaisopisto Rehtori Kirsti Turunen puh. (014) Kansalaisopiston toimisto Meeri Pirttinen puh. (014) Opettajat - Raija Luoma puh. (014) Taina Pöllänen puh. (014) Ilkka Koski puh. (014) Julkaisija: LAUKAAN KUNTA Keskushallinto Tiedotus: - ilmoitustaulu - - intranet

LAUKAAN KUNTA VALTUUSTO. Kokoukset. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä. Valtuuston päätösvalta

LAUKAAN KUNTA VALTUUSTO. Kokoukset. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä. Valtuuston päätösvalta LAUKAAN KUNTA Käyntiosoite: Laukaantie 14 (kirkonkylä) Postiosoite: PL 6, 41341 Laukaa Vaihde: (014) 839 011 Kunnanviraston neuvonta: (014) 839 0122 Telefax: (014) 831 525 Internet: www.laukaa. S ä h k

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille LAUKAAN KUNTA Vanhusten palvelut 2 VANHUSTEN PALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ: Vanhuspalvelujen johtaja Pirkko Uuttu Pelloskuja 3, 41340 Laukaa puh.

Lisätiedot

Palvelu-, tapahtuma- ja suoramyyntiluettelo Tammelassa Tapahtuu

Palvelu-, tapahtuma- ja suoramyyntiluettelo Tammelassa Tapahtuu Palvelu-, tapahtuma- ja suoramyyntiluettelo Tammelassa Tapahtuu 2013 Tammelan kesätori Kesätori jatkaa toimintaansa Tammelan kunnantalon edessä 17.5. 30.8. välisenä aikana perjantaisin alkaen klo 16.00.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö

Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö ttelo ja e lu n li e h u p in g n u p Hämeenlinnan kauhakemisto 2011 palvelu Copyright Hämeenlinnan kaupunki Palveluhakemistoa on painettu 45 000 kappaletta, joista 37 625 kappaletta on jaettu julkisena

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO ARVOISA KUNTALAINEN JA PALVELUJEN KÄYTTÄJÄ KAUPUNGINJOHTAJA JUHA KUUSISTO...3 YHTEYSTIETOJA...4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA...

SISÄLLYSLUETTELO ARVOISA KUNTALAINEN JA PALVELUJEN KÄYTTÄJÄ KAUPUNGINJOHTAJA JUHA KUUSISTO...3 YHTEYSTIETOJA...4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA... SISÄLLYSLUETTELO ARVOISA KUNTALAINEN JA PALVELUJEN KÄYTTÄJÄ KAUPUNGINJOHTAJA JUHA KUUSISTO...3 YHTEYSTIETOJA...4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA...4 VEROPÅROSENTIT VUONA 2014...4 ELINKEINORAKENNE...4 KAUPUNGIN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Perholainen. Kuntatiedote 1/2013. Perhon kunnanvaltuuston päätös luottamushenkilöpaikoista 21.1.2013. Kunnanvirasto suljettu 25.2.-1.3.

Perholainen. Kuntatiedote 1/2013. Perhon kunnanvaltuuston päätös luottamushenkilöpaikoista 21.1.2013. Kunnanvirasto suljettu 25.2.-1.3. Perholainen Kuntatiedote 1/2013 tässä numerossa: Luottamushenkilöpaikat 1 Puhelinluettelo 3 Maataloustoimi tiedottaa 5 Ajankohtaista 8 MUKAVIA LUKUHETKIÄ! MUISTA TALLETTAA PUHELINLUETTELO Kunnanvirasto

Lisätiedot

Palvelu-, tapahtuma- ja suoramyyntiluettelo Tammelassa Tapahtuu

Palvelu-, tapahtuma- ja suoramyyntiluettelo Tammelassa Tapahtuu 2014 Palvelu-, tapahtuma- ja suoramyyntiluettelo Tammelassa Tapahtuu Kesätorit 2014 Tammelan kesätori Kesätori jatkaa toimintaansa Tammelan kunnantalon edessä 23.5. 29.8. välisenä aikana perjantaisin alkaen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin Puhelinluettelo ja palveluhakemisto 1

Hämeenlinnan kaupungin Puhelinluettelo ja palveluhakemisto 1 Sisällysluettelo... 1 Taskutietoa + kartta... 4 Kaupungin yleiset yhteystiedot... 5 Palvelupisteet... 5 Luottamusmiesorganisaatio... 8 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus... 9 Lasten ja nuorten lautakunta...

Lisätiedot

Kuntapari Wiitaunioni

Kuntapari Wiitaunioni Pihtiputaan kunta Viitasaaren kaupunki Kuntapari Wiitaunioni suuntanro + numero soittoajat yms. lisätiedot Viitasaaren kaupunki Keskitie 10 44500 Viitasaari www.viitasaari.fi etunimi.sukunimi@viitasaari.fi

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PUHELINLUETTELO 2015. Ota talteen!

PUHELINLUETTELO 2015. Ota talteen! PUHELINLUETTELO 2015 Ota talteen! Rauman kaupungin puhelinluettelo 2015 SISÄLLYSLUETTELO Asuntorahoitus...3 Elinkeino-ja suunnittelupalvelut...3 Eläinlääkintähuolto...3 Hallintopalvelut...3 Hankinta-asiat...3

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri s.12

Tapahtumakalenteri s.12 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 1/2011 VUODEN 2011 TALOUSARVIO s. 4 TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA s. 8-9 HIIHTOLOMAVIIKOLLA TAPAHTUVAA s. 11 Tapahtumakalenteri s.12 Haukkavuoreen hiihtämään s. 10 KUNNANVIRASTOJEN

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, PUHELINLUETTELO 21.8.2015

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, PUHELINLUETTELO 21.8.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, PUHELINLUETTELO 21.8.2015 Voit käyttää hakua painamalla näppäinyhdistelmää: CTRL+F Vaihde, ma-to 8-16 ja pe 8-15 020 632 2000 Äänekosken terveysasema 020 632 2001 Kaupungin hallinto

Lisätiedot

Senioreiden lukujärjestys sivuilla 16 17

Senioreiden lukujärjestys sivuilla 16 17 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 3/2014 Mylläri Esa Jokinen, joka tekee itse myllyn vuosihuollot. Mylly on perustettu vuonna 1947 ja samat koneet ovat yhä käytössä. ELOJUHLAT... s. 26 LIIKUNTATOIMEN SYKSY...s.

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

koko 150 % 2013-07-02 sivu 1 Kajaani

koko 150 % 2013-07-02 sivu 1 Kajaani 2013-07-02 sivu 1 Kajaani Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Puhelinvaihde *08 61 561 Päivystyspoliklinikka 08 6156 2300 Sairaanhoitajan puhelinpäivystys- ja neuvontapalvelu ympäri vuorokauden

Lisätiedot

KANGASALLA - oksalla ylimmällä

KANGASALLA - oksalla ylimmällä 1 KANGASALLA - oksalla ylimmällä 2 KUNNANJOHTAJAN TERVEISET Olet lämpimästä tervetullut Kangasalle, n. 30 400 asukkaan kuntaan. Kangasalla kohtaavat ainutlaatuisen kaunis luonto, monipuoliset palvelut,

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot