1 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009"

Transkriptio

1 1 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 LAUKAAN KUNTA Käyntiosoite: Laukaantie 14 (kirkonkylä) S ä h k ö p o s t i: Postiosoite: PL 6, Laukaa Asian saattaminen vireille tai käsiteltäväksi Vaihde: (014) sähköpostilla: Neuvonta: (014) Telefax: (014) Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: Internet: Kunnanvirasto eli Kuntala on vuosina avoinna arkisin ma - to klo ja pe klo Joulun ja juhannuksen aatonaattoina sekä uuden vuoden aattona kunnanvirasto on avoinna klo Tarvittaessa viraston päällikkö voi muuttaa viraston aukioloaikoja. Osastopäälliköt voivat muuttaa oman osastonsa ja sen alaisten tulosyksiköiden aukioloaikoja. Kunnanvirastossa noudatettavan liukuvan työajan vuoksi pyydetään klo jälkeen tapahtuvat asioinnit sopimaan etukäteen ao. viran-/toimenhaltijan kanssa. Toimistojen poikkeavista aukioloajoista on ilmoitettu ao. lautakunnan kohdalla samoin ajoista, jolloin ao. viran-/toimenhaltijat ovat varmimmin tavattavissa. Kunnanviraston päällikkö: Kunnanjohtaja Esko Koliseva puh Kunnanviraston käyttövastaava: Hallintojohtaja Esko Honkonen puh Kunnanviraston johtoryhmä : Kunnanjohtaja Esko Koliseva, puheenjohtaja Henkilöstöjohtaja Erkki Jäppinen, sihteeri Osastopäällikkö, kaavoituspäällikkö Heikki Ala-Tauriala Osastopäällikkö, sosiaalijohtaja Vuokko Hiljanen Osastopäällikkö, koulutoimenjohtaja Juha Tolonen Osastopäällikkö, ympäristötoimenjohtaja Kalevi Virtanen Va. johtava lääkäri Päivi Jokiranta Talousjohtaja Erkki Nurminen Hallintojohtaja Esko Honkonen Elinkeinoasiamies Seppo Niskanen Vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta Henkilökunnan edustaja puutarhuri Kalevi Lahtonen VALTUUSTO Puheenjohtaja Jorma Jolanki KOK 1. varapuheenjohtaja Veikko Haverinen KESK 2. varapuheenjohtaja Pekka Ahonen PS Sihteeri Hallintojohtaja Esko Honkonen Kunnanvirasto, Laukaantie 14 PL 6, Laukaa t Kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset Kaikkia kuntalaisia koskevat kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kunnan viralliselle ilmoitustaululle pantavalla kuulutuksella. Lisäksi kaikkia kuntalaisia koskevat kuulutukset ja ilmoitukset Laukaa-Konnevesi lehdessä sekä kunnan internetsivuilla. Kuntalaisten tietoon saatettavat kuulutukset julkaistaan sopivasti lyhennettyinä tai ilmoituksella siitä, missä kuulutus on nähtävänä. Virkoja ja toimia koskevat hakuilmoitukset julkaistaan sillä tavalla kuin viran haettavaksi julistava viranomainen päättää.

2 2 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 Kokoukset Ilmoitetaan erikseen kunnan ilmoitustaululla ja Laukaa-Konnevesi -lehdessä. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja ne pidetään yleensä Kuntalassa tai muussa puheenjohtajan määräämässä paikassa. Valtuuston kokousta edeltävät eriaiheiset seminaarit eivät ole julkisia. Valtuuston puheenjohtajan kanssa on sovittu, että vuoden 2009 aikana valtuusto kokoontuu (mm. kunnallisvero-%) (mm. talousarvio ja -suunnitelma) 6 kertaa. Kokousten esityslistat julkaistaan internetissä (Päätöksenteko/Esityslistat ja pöytäkirjat) postituspäivänä. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeisenä torstaina ja se pidetään yleisesti nähtävänä tarkastuspäivän jälkeisenä arkipäivänä, yleensä perjantaina. Pöytäkirjaan voi tuolloin tutustua Kuntalassa keskushallinnossa viraston aukioloaikana. Internettiin siirretyissä pöytäkirjoissa (ja esityslistoissa) on liitteistä nähtävillä vain sähköisesti julkaistut tiedostot. Valtuuston päätösvalta Kunnallishallinnossa ylintä päätösvaltaa käyttävän valtuuston jäsenet valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Valtuusto mm. valitsee kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet ja varajäsenet sekä kunnanjohtajan antaa ohje- ja johtosääntöjä viranhaltijoille ja toimielimille päättää kunnan taloudesta mm. talousarviosta ja yleensäkin määrärahoista, kunnallisverosta, kiinteistöverosta jne. päättää kunnan tulevaisuuteen liittyvistä asioista, mm. talous- ja kaavoitussuunnittelusta sekä asunto-ohjelmista. Valtuusto (43) puolueittain: (suluissa naisten määrä) Perussuomalaiset 2 (0) Suomen Keskusta 16 (4) Vihreät 2 (2) Suomen Kansallinen Kokoomus 7 (3) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 10 (3) Kristillisdemokraatit 2 (1) Vasemmistoliitto 4 (1) KUNNANHALLITUS Puheenjohtaja Pirjo Vuorenpää KESK 1. varapuheenjohtaja Leena Kalmari SDP 2. varapuheenjohtaja Juha Hänninen KOK Esittelijä Kunnanjohtaja Esko Koliseva Kunnanvirasto, Laukaantie 14, PL Laukaa Sihteeri Hallintojohtaja Esko Honkonen kuten edellä , t työ puh , työ puh , Kokoukset Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. ja 3. arkimaanantaina klo Kokoukset aloitetaan talouskatsauksella ja johtavien viranhaltijoiden selvityksillä ajankohtaisista ja valmisteilla olevista asioista. Mikäli valtuuston kokous on samana maanantaina, kunnanhallitus kokoontuu tällöin tiistaina. Kokoukset pidetään Kuntalassa tai muussa puheenjohtajan määräämässä paikassa. Tarvittaessa kokous voidaan jättää pitämättä tai sen pitoaikaa voidaan muuttaa. Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeisenä torstaina ja se pidetään yleisesti nähtävänä tarkastuspäivän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä, yleensä perjantaina. Pöytäkirjaan voi tuolloin tutustua Kuntalassa keskushallinnossa viraston aukioloaikana. Internettiin siirretyssä pöytäkirjassa (ja esityslistassa) on nähtävillä liitteistä vain sähköisesti julkaistut tiedostot.

3 3 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 Kunnanhallituksen päätösvalta Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja toimintaa valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa, Hallitus valmistelee asiat valtuuston päätettäväksi ja ohjaa niiden toimeenpanoa. Hallintoa kehitettäessä on pyritty siirtämään päätösvaltaa alaspäin, jolloin hallitus voi paremmin keskittyä käsiteltävien asioiden valmisteluun ja kunnan toiminnan yleisohjaukseen. Hallitus päättää mm. kiinteistökaupoista valtuuston asettamissa rajoissa, pienehköistä asemakaavan muutoksista sekä elinkeino- ja matkailuasioista. Lisäksi kunnanhallitus valvoo kunnan etua mm. tuomioistuimissa ja valtion viranomaisissa, antaa lausuntoja ja selvityksiä, edustaa kuntaa eri yhteisöissä ja tekee sopimuksia sekä seuraa kuntayhtymien ym. elinten toimintaa. Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluvat myös henkilöstöasiat sekä materiaalitoimintoja ja tiedottamista koskevien ohjeiden antaminen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kokouksissa asiat esittelee kunnanjohtaja ja sihteerinä toimii hallintojohtaja. Kunnan käsiteltäväksi tarkoitetun asian voi aina osoittaa kunnanhallitukselle. Kuulutukset ja ilmoitukset Kaikkia kuntalaisia koskevat kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan Laukaa-Konnevesi -lehdessä. Virkoja ja toimia koskevat hakuilmoitukset julkaistaan sillä tavalla kuin toimen haettavaksi julistava viranomainen päättää. Viranhaltijapäätökset yleisesti nähtävänä Kunnanhallituksen alaisen kanslian tulosyksiköissä viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä kunkin päätöksiä tekevän viranhaltijan toimipisteessä arkikeskiviikkoisin viraston aukioloaikana tai, jos silloin on pyhä, seuraavana arkipäivänä klo (pe klo ). KUNNAN KANSLIAN TULOSYKSIKÖT Osastonpäällikkönä sekä kunnanviraston päällikkönä toimii kunnanjohtaja Esko Koliseva, puh , Keskushallinto Esimies hallintojohtaja Esko Honkonen, puh , Hallintojohtaja on myös kunnanviraston kiinteistön käyttövastaava. Keskushallinnon tehtäviä ovat mm. valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten valmistelua, toimeenpanoa sekä tiedotusta ja kuntamarkkinointia kunnanjohtaja Esko Koliseva, puh , hallintojohtaja Esko Honkonen, puh , johdon sihteeri Hely Ingman puh , kunnan puhelinvaihde ja kunnanviraston neuvonta, puh palvelusihteerit Kirsi Räikkönen ja Arja Hurskanen arkisto- ja tietopalvelut asianhallintapäällikkö Arja Aalto, puh kunnan kirjaamo- ja tietopalvelut toimistosihteeri, Merja Niininen, puh monistamopalvelut, myös yksityisille palvelusihteeri Anne Rantanen, puh valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten toimeenpano palvelusihteeri Anne Rantanen puh Elinkeino- ja maaseututoimi Esimies elinkeinoasiamies Seppo Niskanen, puh , Maataloussihteeri Jari Halttunen, puh , Toimistosihteeri Hannu Vallipuro, puh

4 4 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 Elinkeinotoimen tehtäviä ja palveluita ovat mm. yritysneuvonta, yritysten rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen, tontti- ja toimitila-asiat, yrittäjäkoulutus ja maaseudun yritystoiminnan kehittäminen paikallisen hanketoiminnan aktivointi ja yhteistyö Jykes Oy:n kanssa. Maaseutuelinkeinohallinnon viranomaistehtävät: tukihakemusten vastaanotto, käsittely, hyväksyntä ja maksatus viljelijäkarttojen käsittely ilmoitukset (esim. satovahingot, petoeläinvahingot, hirvivahingot, tulvavahingot yms.) erilaisten maataloushallintoon liittyvien rekisterien ylläpito käyttöoikeuksien antaminen Vipuun (Viljelijätietojen Selainpalvelu) sekä Sikarekisterin kehittäminen investointituet hanketoiminta: lausunnot, arvioinnit ja neuvonta luopumistukihakemukset maidon viitemäärän myymiseen ja ostamiseen liittyvien asioiden seuranta sato-, hirvi-, tulva-, peto- ym. ilmoitusten aiheuttamat arvioinnit hukkakauravalvonnat Taloushallinto Esimies talousjohtaja Erkki Nurminen, puh , Taloushallinnon tehtäviä ovat mm. rahoitus, talousarvio, taloussuunnittelu, laskentatoimi ja tietohallinto. maksuliikenne, ostoreskontra rahoitussihteeri Tarja Helin, puh saatavien perintä, myyntireskontra laskentasihteeri Raija Halinen, puh laskutus, maksukehotukset, laskentasihteeri Seija Ahonen, puh Henkilöstöhallinto Esimies henkilöstöjohtaja Erkki Jäppinen, puh , Henkilöstösihteeri Auli Manninen, puh , Henkilöstösihteeri Kaija Koskenniemi, puh Henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat mm. palkka- ja palvelusuhdeasiat palkanlaskenta henkilöstön kehittäminen Kunnanhallituksen alaiset toimikunnat (toimikausi sama kuin kunnanhallituksella) Sihteerien sähköpostiosoitteet: Veteraaniasiain neuvottelukunta; kunnan ja veteraanijärjestöjen yhteistoimintaelin. Sihteeri Hely Ingman, puh , Vanhusneuvosto; kunnan ja eläkeläisjärjestöjen sekä kunnassa asuvien vanhusten yhteistoimintaelin. Sihteeri Eija Anttonen, puh

5 5 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Esittelijä Esittelijä Sihteeri Marko Kytömaa KESK Aila Blomberg SDP Osastopäällikkö, sosiaalijohtaja Vuokko Hiljanen Kunnanvirasto, PL 6, Laukaantie 14, Laukaa va. johtava lääkäri Päivi Jokiranta Laukaan terveysasema, PL 7, Kantolantie 12, Laukaa Hallintosihteeri Maire Hakola osoite kuten em puh puh puh Kokoukset Lautakunnan kokouspäivät (sulkeissa pöytäkirjan nähtävänä pitopäivä) (17.2.), (17.3.), 6.5. (12.5.), (16.6.), (1.9.), (22.9.), (20.10.), (17.11.) ja (22.12.). Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö lautakunnan jäsenistä tekee puheenjohtajille esityksen sen pitämisestä. Kokouspaikka vuonna 2009 on palolaitoksen kokoushuone tai tarvittaessa muu puheenjohtajan määräämä paikka. Tarvittaessa kokous voidaan jättää pitämättä tai sen pitoaikaa voidaan muuttaa. Esityslista salaisia asioita lukuun ottamatta siirretään internettiin heti kun se on valmistunut postitettavaksi. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Salassa pidettäviä asioita lukuun ottamatta pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä virastoaikana Laukaan terveyskeskuksen alakerran hallintotilassa kokousta seuraavana tiistaina. Lisäksi tarkastettu pöytäkirja siirretään em. rajauksin internetiin. Viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveysosaston tulosyksiköissä ja tulospaikoissa viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä kunkin päätöksiä tekevän viranhaltijan toimipisteessä päätöstä seuraavana maanantaina viraston aukioloaikana tai, jos silloin on pyhä, seuraavana arkipäivänä klo Vammaisneuvosto, toimikausi Kunnan ja vammaisjärjestöjen sekä kunnassa asuvien vammaisten yhteistoimintaelin. Sihteeri vs. johtava hoitaja Riitta Räsänen, puh LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUT Esimies kasvatustoiminnan johtaja Kaarina Westman, puh Toimipaikka Virastosydän, Arwidssonintie 15-17, PL 6, Laukaa. Laukaassa on 8 kunnallista päiväkoti, 1 ryhmäpäiväkoti ja n. 60 perhepäivähoitajaa. Yksityisiä tahoja ovat 2 ostopalvelupäiväkotia, 3 yksityistä päiväkotia1 ryhmäperhepäiväkoti ja16 yksityistä perhepäivähoitajaa. Päivähoitopaikoista päättävät päiväkotien johtajat ja päivähoidon ohjaajat, joilta saa myös lisätietoja. Kuusivuotiaiden esiopetusta järjestetään päivähoidon ja koulutoimen yhteistyönä eri puolilla kuntaa vuosittain päätettävissä esiopetuspaikoissa. Yksityisen palvelutuotannon tukemiseen on käytössä Laukaan kunnan myöntämä palveluraha. Laukaan kunta järjestää esiopetusta yhteistyössä koulun kanssa. Päivähoitoa tarvitsevat lapset sijoittuvat päiväkotien esiopetusryhmiin.

6 6 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 Erityispäivähoidosta ja sen koordinoinnista vastaa erityispäivähoidon ohjaaja. Päiväkotien lapsiryhmissä työskentelee kaksi erityislastentarhanopettajaa ja yksi vastaava ohjaaja. Päiväkodit Jokiniemi, Yläniementie 27, Laukaa, johtaja Leena Natri, puh Ketomaa, Ketomaantie 8, Laukaa, vs. johtaja Sami Syrjämäki, puh Leppävesi, Laurintie 21, Leppävesi, johtaja Arja Hujanen, puh Lievestuore, Männikkötie 7, Lievestuore, päivähoidon ohjaaja Maarit Jokela, puh Onnentupa, Koulutie 11, Vihtavuori, johtaja Marianne Väätäinen, puh Sararanta, Sarakuja 4, Laukaa, johtaja Markku Hokkanen, puh Vehniä, Vehniän kylätie 166, Vehniä, päivähoidon ohjaaja Maija Sysmäläinen, puh Äijälä, Nurmelantie 4, Äijälä, päivähoidon ohjaaja Marja-Leena Savola, puh Perhepäivähoito Pohjois-Laukaa ja kirkonkylä - päivähoidon ohjaaja Eija Jormakka, puh , Arwidssonintie 15-17, Laukaa Vihtavuori, Leppävesi ja Vehniä - päivähoidon ohjaaja Maija Sysmäläinen, puh , Arwidssonintie 15-17, Laukaa Lievestuore - päivähoidon ohjaaja Maarit Jokela, puh , Männikkötie 7, Lievestuore Erityispäivähoito Vs. erityispäivähoidon ohjaaja Kirsi Järvenpää, puh , Arwidssonintie 15-17, Laukaa Vastaava ohjaaja Mika Hokkanen, puh ,Engelintie 2, Laukaa KELAN TUKI Kunnallisen päivähoitopaikan vaihtoehtona kunta maksaa kotihoidon tukea tai yksityisen päivähoidon tukea. Lisätietoja KELA Laukaan toimisto, Saratie 3, PL 4, Laukaa, puh , SOSIAALIPALVELUT Esimies osastopäällikkö, sosiaalijohtaja Vuokko Hiljanen, puh , Toimipaikka Laukaan kunnanvirasto, Laukaantie 14, PL Laukaa Sosiaalitoimisto, avoinna arkisin ma - to klo ja pe klo puh /toimistosihteeri Taina Puupponen, faksi Sosiaalityö Toimipaikka Laukaan kunnanvirasto. Johtava sosiaalityöntekijä Pirjo Nieminen, puh , va. palvelusihteeri Kirsi Ropponen, puh , vs. etuussihteeri Soile Haukka, puh Aikuissosiaalityö: toimeentulotuki, päihdehuolto ja työttömien aktivointi ja erilaiset sosiaalisia oloja koskevat lausunnot Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika ma pe klo Virka-ajan ulkopuolella päivystää Kriisikeskus Mobile, puh , Asemakatu 2, Jyväskylä, tai Hätäkeskus puh P o h j o i n e n L a u k a a Sosiaalityöntekijä Ritva Hyttinen, puh Vehniä, Kärkkää, Valkola, Kuusa, Haapala, Äijälä, Lankamaa, kirkonkylä lukuun ottamatta Kantolan aluetta ja Raunilaa E t e l ä i n e n L a u k a a Sosiaalityöntekijä Kirsi Nurmi, puh Vihtavuori, Vihtasilta, Leppävesi, kirkonkylän alueesta Raunila L i e v e s t u o r e Sosiaalityöntekijä Asta Taavitsainen, puh Lievestuoreen taajama

7 7 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 Sosiaalityöntekijä Kirsi Nurmi, puh Pirtinmutka, Kelkkamäki, Varikko, Kuhaniemi, Tarvaala, Oksala, Vuontee, Savio, Hoho, Metsolahti, Puhakka, Saarilampi, Simuna, kirkonkylästä Kantolan alue Keskitetyt palvelut Vammaispalvelut Sosiaalityöntekijä Seija Kankaanperä, puh Palveluohjaaja Elina Tolvanen, puh Lapsiperheiden sosiaalityö: Pohjoinen Laukaa / pohjoiset maaseutualueet ja kirkonkylän pohjoisosa Sosiaalityöntekijä Seija Kerkelä, puh Pohjoinen Laukaa / kirkonkylän eteläinen osa vs. sosiaalityöntekijä Tia Ahonen, puh Eteläinen Laukaa Sosiaalityöntekijä Ella Sirkka, puh Lievestuoreen alue Sosiaalityöntekijä Ilmari Jäppinen, puh Isyys- ja elatusasiat: Lastenvalvoja Asta Taavitsainen, puh Elatustukiasiat: Elatustukiasioita hoitaa Kansaneläkelaitos KELA, puh Perhetyö: Esimies lastensuojelun perhetyöntekijä Mirva Arposuo, puh Talous- ja velkaneuvonta: Jyväskylän talous- ja velkaneuvontakeskus, Puistokatu 2 C, Jyväskylä Soittoaika ma - to klo , puh Kehitysvammaisten palvelut Työ- ja päivätoiminta Johtaja Hannu Heinonen, puh , Laukaan kunnan toimintakeskuksen osoite Pelloskuja 7, Laukaa (kk) Ohjausta tukihenkilötoiminnasta Sosiaalityöntekijä Seija Kankaanperä puh Tietoa kehitysvammahuollon palveluohjauksesta, kotihoidon ohjauksesta ja lasten ja kehitysvammaisten omaishoidontuesta Palveluohjaaja Anne Koivisto puh , Kehitysvammaisten asumispalvelut, perhehoito ja laitoshoito Esimies asumispalvelujen johtaja Anne-Mari Koukka, puh , Asuntolat Mäkelä, puh ja Jokela, puh , osoite Pelloskuja 9 ja 11, Laukaa (kk)

8 8 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 TERVEYSPALVELUT Toimipaikka Laukaan terveyskeskus, PL 7, Kantolantie 12, Laukaa (kk) Laukaan terveysaseman vaihde Ensiapu ma - su A m b u l a n s s i 112 t a i Pohjois-Laukaa klo puh Etelä-Laukaa klo puh Lievestuoreen iltapäivystys kirkonkylän terveysasemalla. Laukaan yöpäivystys on Keski-Suomen keskussairaalassa klo , puh Keskitetty yöpäivystys on tarkoitettu välitöntä sairaanhoitoa tarvitseville potilaille, jotka eivät pysty odottamaan aamuun. Keskussairaalan päivystyspotilaiden neuvontapuhelin Väestövastuujärjestelmässä kuntalaisen tulisi saada yhteys omaan lääkäriin kolmen työpäivän aikana. Mikäli on alueita ilman lääkäriä, ei tätä ohjetta pystytä täysin täyttämään kirjaimellisesti, mutta kaikki välittömän hoidon tarpeessa olevat pyritään hoitamaan. Lääkäripalvelut Esimies va. johtava lääkäri Päivi Jokiranta, puh , Toimipaikka Laukaan terveyskeskus, Kantolantie 12, PL 7, Laukaa Ajanvaraus- ja puhelinajat Laukaan terveyskeskuksessa on käytössä väestövastuinen perusterveydenhuolto, omalääkärijärjestelmä. Sen tarkoituksena on turvata potilaille hoidon jatkuvuus saman lääkärin ja hoitohenkilökunnan hoidossa. Oma väestövastuulääkäri määräytyy kotiosoitteen perusteella. Vastaanotot sijaitsevat kirkonkylän terveysasemalla (Pohjois- Laukaa ja Etelä-Laukaa) ja Lievestuoreen terveysasemalla. Lääkärin vastaanotto ja ajanvaraus Laukaan terveysasema - Laukaa-Pohjoinen ma - pe klo puh Laukaa-Etelä ma - pe klo puh Lievestuoreen terveysasema ma - to klo , pe klo puh Vastaanottotoiminta Esimies osastonhoitaja Annikki Kokko puh Sairaanhoitaja: Laukaa-Pohjoinen ma to klo ja , pe klo puh Laukaa-Etelä ma to klo ja , pe klo puh Lievestuore ma, ke ja pe klo puh sekä to puh Päihdehoitaja tavattavissa sopimuksen mukaan puh Diabeteshoitaja: Laukaa, ajanvaraus ja soittoaika arkisin klo puh Diabeteshoitaja: Lievestuore, ajanvaraus ja soittoaika ma-ke-pe klo puh Reseptien uusinnat Lääkemääräykset uusii oma väestövastuulääkäri. Reseptien uusintaan on varattava yksi viikko. Uusitut reseptit saa arkisin mieluimmin klo vastaanoton ilmoittautumisesta. Reseptit voi uusia myös Laukaan apteekin ja Lievestuoreen apteekin kautta. Uusiminen on maksutonta. Terveystietotupa Terveysasemilla asiakkaat voivat itsenäisesti käydä mittaamassa verenpaineensa. Tarvittaessa hoitajat ohjaavat ja auttavat mittaamisessa. Esillä myös terveellisen elämän elämäntapaohjeita luettavaksi ja mukaan otettavaksi. Erikoistutkimukset Vastaanotolla tehdään erikoistutkimuksia, tähystyksiä, ultraäänitutkimuksia ja rasitusergometrioita, joihin pääsee tarvittaessa omalääkärin lähetteellä. Ortopedin vastaanotto toimii ostopalveluna saman lähetekäytännön mukaisesti.

9 9 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 Muita yhteystietoja Depressiohoitaja: vastaanotolle tullaan lääkärin tai hoitajan ohjaamana/lähettämänä, puh , Muistihoitaja, terveyspalvelut puh Tähystyshoitaja puh Päihdehoitaja soittoaika arkisin klo puh Potilasasiamies Eija Mäkinen virka-aikana puh Matkailijoiden rokotusasioissa otettava yhteys hyvissä ajoin ennen matkaa. Osastonhoitaja (sekä Laukaa että Lievestuore) puh Sairaala, Laukaan kk, Kantolantie 12, Laukaa Terveyskeskussairaalan sairaalaosaston potilaiden hoidosta va. ylilääkäri Päivi Jokiranta, puh Kuntoutusyksikkö 1. krs puh Akuuttihoitoyksikkö 2. krs puh Osastonhoitaja Marjatta Vanhala puh , Osastolle tullaan oman terveyskeskuslääkärin lähetteellä tai erikoissairaanhoidosta jälkihoitoon. Neuvolat Neuvoloissa tarjotaan perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolapalveluja. Palvelut ovat yksilöllisiä, luottamuksellisia ja perhekeskeisiä. Perhesuunnitteluneuvolassa saa neuvontaa ja ohjausta raskauden ehkäisyyn ja keskeytykseen liittyvissä asioissa. Siellä otetaan myös gynekologisia näytteitä, tehdään raskaustestejä ja joukkotarkastuksia. Äitiysneuvolassa seurataan raskauden kulkua, tehdään tarvittavat ultraäänitutkimukset ja annetaan perhevalmennusta. Lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisiä ja heidän perheitään. Toimintamuotoja ovat mm. terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveyskasvatus ja neuvonta sekä rokotukset. Ajanvaraukset kaikissa neuvoloissa ma - pe klo Osastonhoitaja Raija Reinikainen puh Kirkonkylän neuvolat, Kantolantie 12, Laukaa, kk Alue: Osa kirkonkylän keskustaa, Jokiniemi, asuntomessualue, asemanseutu, Kärkkää, Vehniä ja Valkola Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola Terveydenhoitaja Eila Lehtonen puh , Lastenneuvola Terveydenhoitaja Leena Kuukkanen puh , Alue: Osa kirkonkylän keskustaa, Lemettilä, Tyvelänniemi, Harhala, Kuhaniemi, Tarvaala, Haapala, Kuusa, Lankamaa ja Äijälä Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola Terveydenhoitaja Senja Korhonen puh , Lastenneuvola Terveydenhoitaja Sisko Laakso puh , Lievestuoreen neuvola, Liepeentie 45, Lievestuore Alue: Lievestuore, Hoho, Saarilampi, Savio ja Vuontee Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola Terveydenhoitaja Riitta Leinonen puh , Lastenneuvola Terveydenhoitaja Riitta Hovila puh , Leppäveden neuvola, Tiituspohjantie 36, Leppävesi Perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvola Terveydenhoitaja Anita Eirtola-Leskinen puh ja Saara Rainio puh Avosairaanhoidon vastaanotto ma - to ajanvarauksella Vihtavuoren neuvola, Koulutie 2, Vihtavuori Perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvola Terveydenhoitaja Liisa Närhi, puh Avosairaanhoidon vastaanotto ma - to ajanvarauksella Koululaiset ja opiskelijat Koulu-ja opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena on tukea lasta ja nuorta kehityksessä aikuiseksi, joka arvostaa terveyttään, luottaa itseensä ja osaa tehdä terveyttä edistäviä valintoja. Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa alkanutta lapsen terveydentilan seurantaa, painottuen lapsen ja nuoren kokonaiskehityksen tukemiseen ja terveydentilan edistämiseen. Kouluterveydenhuoltoa on määrättyinä päivinä kaikilla alakouluilla, kirkonkylän, Vihtavuoren ja Lievestuoreen yläkouluilla sekä Laukaan ja Lievestuoreen lukioissa.

10 10 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 Opiskelijaterveydenhuollon piiriin kuuluu myös Bovallius ammattiopisto/laukaa. Tarkemmat tiedot terveydenhoitajien palveluista löytyy kunkin koulun omilta www-sivuilta. Yhteystiedot: Soittoaika ma - pe klo Terveydenhoitaja Eeva-Maria Mattila puh tai , Leppäveden koulu, Vihtavuoren koulu Terveydenhoitaja Saara Rainio puh , Tiitupohjan koulu, Tarvaalan koulu Terveydenhoitaja Sisko Laakso puh tai , Kuusan koulu Terveydenhoitaja Leena Kuukkanen puh tai , Valkolan koulu Terveydenhoitaja Eila Lehtonen puh tai , Vehniän koulu Terveydenhoitaja Senja Korhonen puh tai , Lankamaan koulu, Äijälän koulu Terveydenhoitaja Pilvi Limatius puh tai , Kirkonkylän koulu, Haapalan koulu, Kuhaniemen koulu Terveydenhoitaja Raija Reinikainen puh , Sydän-Laukaan koulu Terveydenhoitaja Päivi Rahikainen puh tai , Lievestuoreen koulu, Laukaan lukio Terveydenhoitaja Riitta Hovila puh tai , Savion koulu, Vuonteen koulu Terveydenhoitaja Riitta Leinonen puh tai , Bovallius ammattiopisto/laukaa Työterveys Työterveyshuolto tarjoaa yrityksille ja yrittäjille lakisääteisiä ja muita terveydenhuolto- ja sairaanhoitopalveluja. Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää: - työpaikkaselvitykset - terveystarkastukset - neuvonnan ja ohjauksen - vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seurannan, hoitoon ohjauksen ja kuntoutuksen seurannan muun työkykyä ja -hyvinvointia edistävän toiminnan Terveydenhoitajien sairausvastaanotto ilman ajanvarausta on sairaanhoitosopimuksen tehneille yrityksille ma - pe klo Työterveyslääkärin ajanvaraus tapahtuu työterveyshuollon toimiston kautta/palvelusihteeri Eeva Ekman puh Työfysioterapeutin ajanvaraus suoraan fysioterapeutilta puh Työterveyshuollon toimipisteet: Laukaan terveyskeskus, PL 7, Laukaa. Käyntiosoite: Kantolantie 12 Ajanvaraus ma - to klo , pe klo Palvelusihteeri Eeva Ekman puh Työterveyslääkäri Hannu Järvinen puh Työterveyshoitaja Raili Nurminen puhelinaika klo puh Työterveyshoitaja Hannele Vehviläinen puhelinaika klo puh Työterveyshoitaja Liisa Rauhala puhelinaika klo puh Fysioterapeutti Asta Karonen puh Lievestuoreen terveysasema, Liepeentie 45, Lievestuore Työterveyslääkäri puh Työterveyshoitaja Johanna Nissinen puhelinaika klo puh Osastonhoitaja Raija Reinikainen puh Suun terveydenhuolto Alle 18-vuotiaille hoitotoimenpiteet ovat maksuttomia. Muun väestön hoidosta peritään maksuasetuksen mukaiset maksut. Laukaan hammashoitola Kantolantie 12, Laukaa. Vastaava hammaslääkäri Eija Peltonen, osastonhoitaja Eila Kerkelä-Rautiainen. Ajanvaraus puh Päivystysajanvaraus kiireellistä ensiapua tarvitseville ma - pe klo Kiireettömän hammashoidon ajanvaraus ma - pe klo Lievestuoreen hammashoitola Tervatie 1, Lievestuore Ajanvaraus puh Päivystysajanvaraus kiireellistä ensiapua tarvitseville ma - pe klo Kiireettömän hammashoidon ajanvaraus ma - pe klo

11 11 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys Kyllön hammashoitolassa Keskussairaalantie 20, Jyväskylä Päivystysajat varataan kyseisenä päivänä puhelimitse klo puh Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksessä annetaan vain kiireellistä ensiapua. Lapset ja tapaturmapotilaat hoidetaan ensin Kriisiapu Tapaturman, liikenneonnettomuuden, äkillisen kuoleman sattuessa, laukaalaisilla on käytettävissä: - Välitöntä kriisiapua Kriisikeskus Mobilesta - Jatkoapua Laukaan kunnan kriisiryhmältä Kriisikeskus Mobile vastaa kriisin kohdanneiden ensihuollosta ja antaa välitöntä kriisiapua. Kriisikeskus Mobile päivystää ja on avoinna ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Laukaan kunnan kriisiryhmä jatkaa ensihuollon jälkeen kriisiavun antamista järjestämällä asianosaisille yhteisiä keskusteluja, joilla pyritään tukemaan toipumista ja lievittämään kriisin pitkäaikaisvaikutuksia. Yhteystiedot: Kriisikeskus Mobile, Asemakatu 2, Jyväskylä, puh ja Laukaan kunnan kriisiryhmä puh (arkisin klo ). Mielenterveys Laukaan mielenterveystoimisto ja kuntoutusyksikkö tarjoaa laukaalaiselle aikuisväestölle psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen palveluja. Hoitoon voi hakeutua terveyskeskuksen kautta tai varaamalla ajan suoraan itse. Laukaan mielenterveystoimisto, Arwidssonintie 15-17, Laukaa, puh Toimisto avoinna ma - to klo , pe klo Päihdehuolto Päihdehuolto sisältää ne kunnan ja valtion järjestämät palvelut, joilla pyritään auttamaan kansalaisia vähentämään tai poistamaan päihteiden ongelmakäytön aiheuttamia psyykkisiä, terveydellisiä ja/tai sosiaalisia ongelmia. Kunnan palveluksessa on päihdehoitaja ja sosiaalityöntekijät päihdeongelmaisten avohoitoa ja hoidon suunnittelua varten. Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoilla voidaan toteuttaa lääkkeellistä ja lääkkeetöntä vieroitushoitoa sekä avohoidossa lääkkeellistä avokatkaisua omalääkärin ohjauksessa. Päihdeongelmaisten mielenterveyspalvelut järjestetään terveyskeskuksen mielenterveystoimistossa. Katkaisuhoitoon ja kuntoutushoitoon kunnan ulkopuolisissa hoitopaikoissa sekä Seukkalassa vaaditaan kotikunnan maksusitoumus, koska laitosmuotoisen hoidon kustannukset ovat aina selvästi korkeammat kuin asiakkaalta laitoshoidossa perittävä suurin mahdollinen 26 euron hoitopäivämaksu. Maksusitoumusta ja hoidon tarpeen arviointia varten on syytä ensin ottaa yhteyttä lääkäriin tai päihdehoitajaan (terveyskeskus) tai alueen sosiaalityöntekijään. Päihdehoitaja on tavattavissa sopimuksen mukaan terveyskeskuksessa, puh Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika on klo , ajanvaraus suoraan asuinalueen sosiaalityöntekijältä. Lääkärin ajanvaraus: - Laukaa-Pohjoinen puh Laukaa-Etelä puh Lievestuore puh Mielenterveystoimisto sijaitsee valtion virastotalossa l. Virastosydämessä, Arwidssonintie 15-17, Laukaa, puh Psykologit Laukaan terveyskeskuksessa työskentelee kaksi psykologia. Vastaanottotilat sijaitsevat Laukaan terveysaseman neuvolakerroksessa. Psykologi Mervi Pakkanen, soittoaika ke puh Tehtäväalueena ovat psykologipalvelut lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi koskien alle 18- vuotiaita. Yhteydenoton syinä voivat olla lapsen tai nuoren kehitykseen, kasvatukseen ja jättäytymiseen liittyvät huolet. Keskeisinä yhteistyötahoina ovat vanhempien lisäksi päivähoito ja koulutoimi. Sivuvastaanotot sopimuksen mukaan, Lievestuoreella pääsääntöisesti parittoman viikon tiistait. Psykologi Pirkko Väisänen, soittoaika ke klo , puh Tehtäväalueena ovat psykologipalvelut koskien yli 18-vuotiaita. Vastaanottokäynnit ja tarvittaessa kotikäynnit ovat aikuisväestön ja ikääntyvän väestön käytettävissä. Käynneillä suoritetaan tarvittavia tutkimuksia sekä käydään keskusteluja psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi. Syyt yhteydenottoon voivat olla monenlaisia, esim. kun työelämä kuormittaa, oma vointi huolestuttaa, perheessä on kohdattu menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita.. Sivuvastaanotto ti Lievestuoreen terveysasemalla.

12 12 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 Puheterapeutti Puheterapeutti Lea Laitinen, soittoaika ma klo puh Terveyskeskuspuheterapeutin työ on kielen, puheen ja äänen häiriöiden lääkinnällistä ja terapeuttista tutkimusta ja kuntoutusta. Tavoitteena on lieventää kommunikaatiohäiriöitä, poistaa niiden aiheuttamia haittoja ja ennaltaehkäistä niiden syntyä sekä konsultoida kommunikaatio-ongelmissa. Puheterapeuttiin voi ottaa yhteyttä aina, kun lapsen puheenkehitys tai oman puheen ongelmat mietityttävät. Puheterapeutin vastaanottoja on Laukaan terveyskeskuksella, Lievestuoreen terveysasemalla ja sivuneuvoloissa.. Fysioterapia Fysioterapiapalveluja on sekä Laukaan että Lievestuoreen terveysasemalla. Aukioloaika: ma - to , pe Kuntalaisille avopalveluina: - kuntoneuvola - ryhmätoiminta - koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto - lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Vuodeosastoilla ja päiväsairaanhoidossa - yksilöterapiat lääkärin lähetteellä - ryhmätoiminta Lääkinnällinen kuntoutus - Apuvälinearvioinnit, -lainaukset ja -huolto fysioterapeutti Tuija Karhila. - Asunnon muutostöiden arvioinnit (yhteistyössä sosiaali- ja rakennusvalvontatoimen kanssa) - Fysioterapia polikliinisesti ja kotikäynteinä, osastokuntoutusjaksoina (10-12 vrk) Veteraanien kuntoutushakemukset toimitetaan johtavalle lääkärille, terveyskeskuksen hallinto- ja taloustoimistoon. Laukaan terveysasema: soitto- ja palveluaika ma pe klo ma pe puh , vastaava fysioterapeutti Päivi Stolt. Lievestuoreen terveysasema: fysioterapeutti Asta Karonen, vastuualueena yksilö- ja ryhmäterapia lisäksi työterveysfysioterapia, puh Laboratorio Näytteenotto Laukaan terveysasemalla arkipäivisin klo , puh Lisäksi näytteenotto päivystystapauksia varten arkisin ma - pe klo Laktoosi- ja sokerirasituskokeisiin sekä Helico-puhallustestiin on aika varattava etukäteen arkisin klo puh Näytteenotto Lievestuoreen terveysasemalla tiistaisin ja torstaisin klo Ekg-tutkimuksiin, laktoosi- ja sokerirasituskokeisiin sekä Helico-puhallustestiin on aika varattava etukäteen puh tai puh Lievestuoreella verinäytteisiin ei ole ajanvarausta. Hengitystietutkimukset tehdään Laukaan terveysasemalla, ajanvaraus etukäteen arkisin klo puh Terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin hoidossa oleva potilas voi käydä näytteenotossa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tai Laukaan terveyskeskuksen näytteenottopisteissä. Näytteenottoon voi varata ajan etukäteen arkisin klo puh tai internetissä ympäri vuorokauden, osoite: Röntgen Röntgenpalveluja on saatavilla Laukaan terveysasemalla arkipäivisin. Röntgen on avoinna ma - to klo ja pe klo Tutkimuksiin on ajanvaraus ma - to puh Tutkimuksia tehdään myös yksityislääkärin lähetteellä. Yksityislääkärin lähetteellä otettavista kuvauksista ja sydänfilmeistä peritään valtuuston hyväksymän hinnaston mukainen maksu, kts. asiakasmaksut. Erikseen sovittavina aikoina röntgenlääkäri käy tekemässä varjoainekuvauksia ja ultraäänitutkimuksia. Näihin tarvitaan lääkärin lähete. Lapsella on oltava mukana saattaja, joka voi toimia tarvittaessa myös kiinnipitäjänä kuvauksissa ( ei raskaana oleva eikä alle 18-vuotias). Seulonnat Maksuttomat kohdunkaula- ja rintasyöpätutkimukset. Kutsu lähetetään viiden vuoden välein vuotiaille ja rintasyövän seulontatutkimukset tehdään vuosittain 0-59 vuotiaille maksuttomana ja maksullisena vuotiaille. Hoitotarvikejakelu Hoitotarvikkeita jaetaan laukaalaisille hoitavan lääkärin tai sairaan/terveydenhoitajan lähetteen perusteella. Väestövastuuhoitaja auttaa hoitotarvikkeiden valinnassa ja käytön opastamisessa, minkä jälkeen tarvikkeita voi hakea myös keskusvarastosta. Diabeteshoitajat huolehtivat insuliinidiabeteksen hoitoon liittyvien tarvikkeiden jakelun.

13 13 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 Palveluajat: Väestövastuuhoitajat ma-pe klo mieluiten ajanvarauksella, keskusvarasto (sairaalarakennus) ma pe klo Lievestuoreen hoitatarvejakelu: ma, to klo ja sh Leila Metso. Potilasasiamies Potilasasiamies sosiaalityöntekijä Eija Mäkinen, Palonkan terveydenhuollon ky, Ritopohjantie 25, Palokka, puh , Laukaan terveyskeskus/vaihde Maksukatto Asiakasmaksuille säädetty maksukatto on lukien 590 euroa. Maksukaton täytyttyä saa laskut ja maksukuitit esittämällä vapaakortin. Lisätiedot: hallintosihteeri Maire Hakola puh ja talouspäällikkö Marja-Leena Laukkarinen puh Ihonpistokoe (Prick-testi) Allergiaihotestejä tehdään terveyskeskuksessa oman lääkärin lähettämänä. Testit tekee terveydenhoitaja Riitta Leinonen. Paikka: Lievestuoreen terveysaseman äitiysneuvolan työhuone, Liepeentie 45. Ajanvaraus: Laukaan poliklinikka puh tai Riitta Leinonen ma, ti, to, pe klo puh VANHUSPALVELUT Vanhuspalvelujen tavoitteena on tukea vanhusten omaehtoista asumista omassa kodissa tai kodin omaisissa olosuhteissa ja turvata hyvää arkea. Vanhuspalveluihin sisältyy ateria- ja turvapalvelu, kotihoito, kotisairaanhoito, omaishoidon tuki, päivätoiminta, asumispalvelut ja hoivapalvelut. Vanhusten palvelujen hallinto: Pelloskuja 3, Laukaa, vanhuspalvelujen johtaja Leila Jylhä, puh Toimistosihteeri Sari Koukka, puh , kotihoidon, päiväsairaanhoidon ja päiväkeskuksen laskutus. Kotihoito: Kotihoito tukee kotona asumista hoito- ja huolenpitopalveluiden avulla. Kotihoitotoimisto, Pelloskuja 3, Laukaa. Pohjoinen alue Osastonhoitaja Eva-Kaisa Niemistö, puh , puhelinaika klo Eteläinen alue Avopalveluohjaaja Tiina Hellman, puh , puhelinaika klo Lievestuoreen alue, Tervatie 1, Lievestuore Avopalveluohjaaja Heli Lerkkanen, puh , puhelinaika SAS-RYHMÄ Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden sijoittumista asumispaikkoihin, laitospaikoille ja muuhun tehostettuun hoitoon valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisessä moniammatillisessa ns. SAS-työryhmässä - Selvitä, Arvioi, Sijoita. Työryhmässä arvioidaan vaihtoehtoja ja sovitaan yhdessä asiakkaan itsensä ja tarvittaessa omaistenkin kanssa asianmukaisesta hoitopaikasta ja -muodosta. Asian saa käsittelyyn SAS-työryhmässä avopalveluohjaaja Eija Anttosen kautta, puh tai kertomalla asiasta muille kunnan vanhusten palvelujen työntekijöille. SENIORINEUVONTA Seniorineuvonta on kotihoidon sairaanhoitajan maksuton vastaanotto ilman ajanvarausta. Palvelu on tarkoitettu 65- vuotiaille ja sitä vanhemmille laukaalaisille. Vastaanotolla saa tietoa palveluista, etuisuuksista ja terveyteen liittyvistä asioista. Asiakasta kannustetaan toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä edistämiseen sekä tuetaan terveydentilan seurannassa. Tavoitteena on tarjoa kiireetöntä ja luottamuksellista kohtaamista erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Laukaan keskusta: Laukaantie 7 A 2, Laukaa ma - to klo / puh Leppävesi: Tiituspohjantie 36, Leppävesi, käynti alapihan kautta ke klo / puh Lievestuore: Liepeentie 6, Lievestuore ke klo / puh Vihtavuori: Koulutie 2, Vihtavuori (Vihtavuoren neuvola, sisäänkäynti kirjaston ovesta) Parittoman viikon pe klo / puh

14 14 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 Ateria- ja turvapalvelut Ateriapalvelu: Kunta järjestää ateriapalvelua pääasiassa palvelutalo Sarahovissa, josta ateriat tarvittaessa myös kuljetetaan asiakkaille. Lievestuoreella ateriapalvelua saa Männikön palvelutalosta. Ateria kotiin kuljetettuna maksaa asiakkaalle 6,60 ja ateriointi ruokailupisteessä 5,60. Turvapalvelu: Turvapalvelu (turvapuhelin) on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt tai jotka kokevat olonsa turvattomaksi. Turvapalvelusta peritään kuukaudessa asiakkaalta 21,00 /lankaliittymä ja 25 /gsm-liittymä. Auttajatahon (Turvatiimi)käynnistä peritään turvapuhelinhälytysten yhteydessä laskutetaan 10,00 kerralta. Tiedustelut avopalveluohjaajilta, puh , ja Kuljetuspalvelu: Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu myönnetään pääsääntöisesti 65 vuotta täyttäneille, joilla ikääntymisen ja sairauksien vuoksi tai elinympäristöstä johtuen on vaikeaa käyttää yleisiä kulkuneuvoja tai monipalveluliikennettä, mutta jotka eivät ole liikkumisen suhteen vaikeavammaisia. Mikäli henkilön bruttotulot ovat yli /kk ja pariskunnilla yli /kk, kuljetuspalvelua ei myönnetä. Kotihoito Kotihoitotoimisto, Pelloskuja 3, Laukaa Kotihoitoon sisältyy kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluja. Kotihoitoa toteutetaan yhdessä asiakkaan, omaisen ja eri yhteistyötahojen kanssa ja se perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kotihoidon tarve voidaan selvittää, kun asiakas sairauden, alentuneen toimintakyvyn, vanhuuden tai vammaisuuden vuoksi tarvitsee apua jokapäiväisiin toimiinsa. Kotipalvelu on asiakkaan perushoitoa ja auttamista sellaisissa päivittäisissä toiminnoissa, joista hän ei itse selviydy sekä sosiaalisen kanssakäymisen edistämistä ja tukemista. Kotisairaanhoito on asiakkaan terveyden- ja sairaanhoitoa väestövastuulääkärin tuella silloin, kun henkilö ei kykene käyttämään avoterveydenhuollon palveluja. Kotihoidon tilaukset tehdään osastonhoitajalle tai avopalveluohjaajille: Pohjoinen alue Osastonhoitaja Eva-Kaisa Niemistö, puh puhelinaika klo kirkonkylän pohjoispuoli - Kuusa, Leinola, Lankamaa, Äijälä, Valkola, Vatia ja Vehniä Eteläinen alue Avopalveluohjaaja Tiina Hellman, puh puhelinaika klo kirkonkylän eteläpuoli - Leppävesi, Vihtavuori, Kuhaniemi, Vuontee, rajana Tarvaalan tienhaara Lievestuoreen alue Tervatie 1, Lievestuore Avopalveluohjaaja Heli Lerkkanen puh , puhelinaika klo Lievestuore, Hoho, Saarilampi, Simuna, Tarvaala, Iso-Oksala, Savio, Metsolahti - Lievestuoreen päiväkeskus Kotisairaanhoito arkisin klo Pohjois-Laukaa Pirjo Nukarinen Pohjois-Laukaa Katja Mattila Etelä-Laukaa Liisa Vento Etelä-Laukaa Anne Kuusisto Lievestuore Jaana Janhonen Lievestuore Tarja Vatanen Hoitotarvikejakelu klo puh Varahenkilö Katri Käyhkö Varahenkilö Hanna Töllinen Muistihoitaja Sari Patja

15 15 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 Päivätoiminta Päiväsairaanhoito Päiväsairaanhoidon aloittaminen edellyttää lääkärin lähetettä. Päiväsairaanhoidossa on mahdollisuus saada terveyden- ja sairaanhoidon lisäksi ateria-, sauna-, kuntoutus- ja virkistyspalveluja. Hoitopäiviä voi olla 1-5 arkipäivää viikossa, hoitojaksojen pituus määräytyy asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelun päivämaksu on asiakkaalle 14 ja kuljetuksen kanssa 20. Laukaan kk:n toimipiste Pelloskuja 3, Laukaa Esimies avopalveluohjaaja Eija Anttonen, puh Päiväsairaanhoito puh Päiväkeskus Lievestuoreen palvelupiste on Männikön palvelutalon yhteydessä, Männiköntie 16 C, Lievestuore Esimies päiväkeskusohjaaja Maarit Peltonen, puh Avopalveluohjaaja Heli Lerkkanen, puh Puolipäiväinen päiväkeskustoiminta Aloitettu Tarvaalassa ja Kuusassa. Päivätoiminnan hinta 7, johon sisältyy lounas ja kahvi. Päivätoimintaan tullaan omalla kyydillä. Tarvaalan koulu, ke klo Kuusan Nuorisoseurantalo, ke klo Kotihoidon lähihoitajat: Tarvaala, Lea Hytönen, puh ja Kuusa, Laila Leinonen, puh ja Palveluasuminen Palveluasumisella tarkoitetaan asunnon ja palvelujen järjestämistä niille ikäihmisille, jotka sairautensa tai vammansa vuoksi tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa vuorokauden eri aikoina. Palveluasuminen on tehostettua, kun henkilökunta on käytettävissä ympäri vuorokauden. Palveluasuminen on avohuoltoa, joka sisältää hoito- ja tukipalvelut. Palveluasuminen perustuu vuokrasuhteeseen. Asukkaat maksavat itse vuokran, ruoan, lääkkeet, vaatetuksen ja muut tavanomaiset elämiseen kuuluvat menot. Kunta laskuttaa hoidosta asiakkaan tulojen mukaisen hoivapalvelumaksun suoraan asiakkaalta. Hakemukset palveluasumiseen toimitetaan osoitteeseen: Päiväsairaanhoito, Avopalveluohjaaja Eija Anttonen, Pelloskuja 3, Laukaa. Hakemukset käsitellään moniammatillisessa sijoitustyöryhmässä (SAS-työryhmä), joka kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa ja päätöksen palveluasumisesta tekee avopalveluohjaaja. Asukkaalla on mahdollisuus hakea Kelan hoitoja asumistukea. Tiedustelut: Avopalveluohjaaja Eija Anttonen, puh Laukaan kunnan alueella sijaitsevat yksityiset palvelukodit: Crystal-Revontuli, Pellosniementie 10, Laukaa, puh , Vehniän Koivukodit, toimipaikat Vehniällä, kirkonkylässä ja Leppävedessä, puh Palvelutalo Sarahovi, Laukaantie 6, Laukaa, puh Männikön palvelutalo, Männiköntie 16 C, Lievestuore, puh Hoivapalvelu Vanhainkoti Kuusela, Pelloskuja 5, LAUKAA Osastonhoitaja Terhi Heikkilä puh Kanslia puh Vanhainkoti Kuuselassa on kaksi osastoa, Hopeakaari, jossa on 15 pitkäaikaishoitopaikkaa ja yksi kriisipaikka sekä Kultasiipi, jossa on 18 pitkäaikaishoitopaikkaa ja 4 lyhytaikaishoitopaikkaa sekä kaksi kriisipaikkaa. Pitkäaikaishoito on tarkoitettu vanhuksille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Lyhytaikaishoito on kotona asumista sekä itsenäistä selviytymistä tukevaa hoitoa. Asukkaiden huoneet ovat yhden ja kolmen hengen huoneita ja ne on suurelta osin kalustettu asukkaiden omilla tavaroilla. Jokaisella vanhuksella on Kuuselassa nimetty oma hoitaja, joka huolehtii vanhuksen asioista ja pitää yhteyttä omaisiin. Omaiset voivat osallistua vanhuksen hoitoon mahdollisuuksiensa mukaan. Hopeakaari puh Osaston toiminta on kodinomaista, vanhusten turvallisuuden tunnetta ylläpitävää hoitoa. Osastolla hoidetaan pääasiallisesti muistihäiriöisiä vanhuksia.

16 16 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 Kultasiipi puh Osaston toiminnan tavoitteena on luoda vanhuksille kodinomainen, yksilöllinen, omatoimisuutta tukeva, virikkeellinen hoito. Hoitomaksut: Pitkäaikaishoidon maksu määräytyy asiakkaan tulojen mukaan, ja on 82 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 90 / kk. Lyhytaikaishoidon maksu on 30,30 / vrk. Maksu peritään sekä tulo- että lähtöpäiviltä. Päivä- tai yöhoidon maksu on 14 / vrk.omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle järjestetyistä palveluista peritään 9.90 päivältä. Lakisääteisiä vapaita on oikeus saada kolme päivää kuukaudessa. Hoivaosasto Kantolantie 12, Laukaa Terveyskeskuksen sairaalassa sijaitsevalla hoivaosastolla on 36 paikkaa. Hoivaosastolla hyvään hoitoon kuuluu jokaisen potilaan elämän kunnioittaminen ja kohtelu ihmisarvon mukaisesti. Potilailla on itsemääräämisoikeus omaan hoitoonsa ja heitä hoitaa ammattitaitoinen ja vastuunsa tunteva henkilökunta turvallisesti ja tasa-arvoisesti. Pitkäaikaishoidon maksu määräytyy asiakkaan tulojen mukaan, ja on 82 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 90 / kk. Osastonhoitaja Katariina Miettinen puh Kanslia puh HALLINTO JA SISÄISET PALVELUT Esimies talouspäällikkö Marja-Leena Laukkarinen, puh , Hallintosihteeri Maire Hakola, puh Toimipaikka terveysasema, Kantolantie 12, Laukaa Ruokapalvelu Esimies ruokapalvelupäällikkö Ritva Mattila, puh , KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Esittelijä Jorma Lepistö Puralanharjuntie Äijälä KESK Pentti Hokkanen KESK Kaavoituspäällikkö (osastopäällikkö) Heikki Ala-Tauriala, kunnanvirasto, Laukaantie 14, PL 6, Laukaa , Esittelijä Johtava rakennustarkastaja , Sihteeri Hallintosihteeri Pentti Salo osoite kuten em , Kokoukset Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Kuntalassa kerran kuussa, arkikeskiviikkoisin klo alkaen. Vuoden 2009 alustavat kokouspäivät ovat 11.2., 18.3., 6.5., 10.6., 19.8., 16.9., , ja Tarvittaessa kokousaikoja voidaan muuttaa, pitää ylimääräisiä kokouksia tai peruuttaa jokin em. kokouksista.

17 17 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä lautakunnan sihteerin, hallintosihteeri Pentti Salon virkahuoneessa viraston aukioloaikana kerran kuukaudessa pääsääntöisesti tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä (maanantai). Julkipanon jälkeen annettavien päätösten antopäivä on pääsääntöisesti pöytäkirjan tarkastusta seuraava arkiperjantai. Tarvittaessa pöytäkirjan nähtävilläolopäivä ja päätösten antopäivä päätetään erikseen. Tarkistettu pöytäkirja siirretään myös internettiin. Viranhaltijapäätökset yleisesti nähtävänä Johtava rakennustarkastaja, joka päättää mm. rakennuslupa-asioista, tekee päätöksiä pääsääntöisesti arkikeskiviikkoisin Kuntalassa. Johtavalle rakennustarkastajalle tarkoitetut hakemukset voi tuoda Kuntalaan tai postittaa osoitteelle Laukaan kunta, rakennusvalvontatoimisto, Laukaantie 14, PL 6, Laukaa. Johtavan rakennustarkastajan päätökset annetaan julkipanon jälkeen pääsääntöisesti päätöspäivää seuraavana arkimaanantaina. Kaavoituspäällikön, maankäyttöinsinöörin ja johtavan rakennustarkastajan muut kuin em. päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä pääsääntöisesti arkiperjantaisin hallintosihteeri Pentti Salon virkahuoneessa viraston aukioloaikana. MAANKÄYTTÖOSASTO KAAVOITUS JA SUUNNITTELUTOIMI Kaavoitus- ja suunnittelutoimen päätehtävät ovat kaavoituksen prosessi, maapolitiikan valmistelu, maa-ainesten oton suunnitteluohjaus ja toimialan hallintotehtävät. Toimisto on avoinna arkisin klo Toimiston telefax Osastopäällikkö, kaavoituspäällikkö Heikki Ala-Tauriala, puh , Kaavoitusarkkitehti Mari Holmstedt, puh , Tonttimyynti, maankäyttöinsinööri Tuomas Tyrväinen, puh , kiinteistöt, tontit ja metsät - myytävistä tonteista saa tietoa myös kunnan kotisivuilta Asiakaspalvelu hallintosihteeri Pentti Salo, puh , Karttakopiot puh Suunnitteluteknikko Pentti Manninen, kunnallistekninen suunnittelu ja rakennuspaikkojen merkintä, puh , RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvontatoimen päätehtävät ovat rakennuslupien käsittely, rakentamisen yleinen ohjaus ja valvonta. Lisäksi rakennusvalvonta ohjaa maa-ainesten ottoa ja valvoo ottolupien ehtojen lainsäädännön noudattamista. Telefax Rakennustarkastajien tapaamisajat: vs. johtava rakennustarkastaja Pertti Ylönen, luvat, hallinto, aloituskokoukset, katselmukset, puh , , toimistoaika ma klo ja pe klo rakennustarkastaja Tapio Kainu, aloituskokoukset, katselmukset, maa-ainesoton valvonta, puh , , toimistoaika to klo Asiakaspalvelu toimistosihteeri Maire Lehtinen, hakemukset ja neuvonta, puh Tapaamiset kannattaa sopia mahdollisuuksien mukaan etukäteen puhelimitse. Kunnan Lievestuoreen yhteispalvelupisteessä vs. johtava rakennustarkastaja on tavattavissa kuukauden toisena ja viimeisenä arkikeskiviikkona, puh , YMPÄRISTÖTOIMI Ympäristöterveydenhuolto - johtava terveystarkastaja Jukka Lappalainen, puh , Toimipaikka Kuntala.

18 18 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 Ympäristönsuojelun, eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveydenhuolloin asioiden esittely lautakunnassa. Ympäristötoimen yleishallintoasiat. Terveysvalvonnan johtotehtävät. Kunnan sisäilmatyöryhmän jäsen. Pohjois-Laukaan alueella: elintarvikevalvonta (keittiöt ja tarjoilupaikat). Asumisterveysasiat (mm. sisäilma). Talous- ja uimaveden laadun valvonta. Tupakkalain valvonta. - terveystarkastaja Minna Häyrinen, puh Toimipaikka Lievestuore, Tervatie 1/hammashoitola. Tuoteturvallisuuslain valvonta koko kunnan alueella. Vihtavuori-Leppävesi-Lievestuore: Elintarvikevalvonta mukaan lukien Pohjois-Laukaan myymälät ja valmistuspaikat (leipomot, tuotantolaitokset). Asumisterveysasiat (mm. sisäilma). Talous- ja juomaveden valvonta. Tupakkalain valvonta. Ympäristönsuojelu - ympäristönsuojelusihteeri Eija Syrjälä, puh , , toimistoaika ma pe klo , muutoin sopimuksen mukaan. Toimipaikka Kuntala. Ympäristölupien valmistelu. Ojitusasiat. Jätevesien johtamisasiat. Melututkimukset. Jätehuollon valvonta. Kaavoitukseen, maa-ainesten ottoon ja rakennuslupiin liittyvät ympäristöasiat. Ympäristökasvatus ja valistus, tiedotus ja koulutus. Maasto- ja vesiliikenteen rajoitukset, ajoharjoittelu- ja kilpailuluvat. Luonnon- ja maisemansuojelu, luonnon virkistyskäyttö., VOC-luvat ja ilmoitukset. - ympäristösuunnittelija Heidi Hokkanen, puh , Toimipaikka Kuntala. Haja-asutusalueen jätevesiselvitykset. Järvikunnostushankkeet, ruoppausten ja vesikasvien niiton ohjaus ja neuvonta. Lannan patterointi-ilmoitukset. Vapautushakemukset velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon. Roskaamisilmoitukset. Eläinlääkintähuolto - vastaava eläinlääkäri Eija Suominen, puh , Toimipaikka Laukaan terveyskeskus, Kantolantie 12, käynti takapihan puolelta. Vastaanotto ajanvarauksella, soittoaika arkisin klo Sivuvastaanotto Lievestuoreella ajanvarausten perusteella, ajanvaraukset arkisin klo , puh , Käyntiosoite Liepeentie 45. Eläinlääkärin vastaanotto ja päivystys. Eläinsuojelun valvonta. Hygienialain valvonta koko kunnan alueella. Ensisaapumispaikkavalvonta. Eläintautivalvonta. Matkustusluvat ja passit eläimille. Viikonloppupäivystys pe klo ma klo 8.00, päivystävän eläinlääkärin tiedustelut puh Asiakaspalvelu ja jäteneuvonta - toimistosihteeri Pia Nieminen, puh Toimipaikka Kuntala. KOULUTUSLAUTAKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Kokoukset Lauri Honkonen Pirtintie 10 A, Lievestuore SDP Harri Vähäjylkkä Lehtoniementie 141, Laukkavirta KOK Koulutoimenjohtaja Juha Tolonen (osastopäällikkö) Kunnanvirasto, PL 6, Laukaantie 14, Laukaa Hallintosihteeri Pirkko Hahl osoite kuten em , Koulutuslautakunta kokoontuu tarvittaessa. Kokoukset mahdollisuuksien mukaan keskiviikkona alkaen klo Kuntalassa tai puheenjohtajan määräämässä paikassa. Tänä vuonna kokouspäiviksi on päätetty seuraavat keskiviikot 18.3., 22.4., 27.5., 17.6., 26.8., 23.9., , ja Pöytäkirjat Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä koulutoimistossa kahden viikon kuluttua kokouksesta tai, jos silloin on pyhä, seuraavana arkipäivänä.

19 19 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 Koulujen johtokuntien kokoukset Koulujen johtokuntien kokoukset pidetään tarpeen vaatiessa asianomaisella koululla. Pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä asianomaisella koululla kokousta seuraavan kuukauden ensimmäisenä maanantaina tai, jos silloin on pyhä, seuraavana arkipäivänä. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat yleisesti nähtävänä Koulutoimen viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä koulutoimistossa tai asianomaisella koululla päätöspäivää seuraavana maanantaina tai, jos silloin on pyhä, seuraavana arkipäivänä. KOULUTOIMI Koulutuslautakunnan tehtävänä on huolehti perusopetuksen ja lukio-opetuksen järjestämisestä Laukaan kunnassa. Perusopetuksen suunnittelussa ja järjestämisessä tehdään yhteistyötä myös muiden Jyväskylän seudun kuntien kesken. Näin peruskoulun oppilaille voidaan tarjota paras mahdollinen koulupaikka. Laukaan kunta on jaettu Kirkonkylän, Vihtavuoren ja Lievestuoreen peruskoulualueeseen entisten yläasteiden koulualueiden mukaisesti. Lisäksi jokaisella koululla on oma oppilasalueensa, jonka mukaan oppilaiden koulupaikka määräytyy. Kunnan peruskoulut ja vuosiluokat: 1 koulu, jossa luokat koulua, joissa luokat koulu, jossa luokat koulu, jossa luokat koulu, jossa luokat 1-9 Oppimisvaikeuksista kärsivien lasten erityisopetus on järjestetty sekä luokkamuotoisena erityisopetuksena että integroituna muun opetuksen yhteydessä. Erityiskouluja Laukaassa ei ole, vaan erityisluokat sijaitsevat koulujen yhteydessä. Kirkonkylän koululla on harjaantumisopetuksen ja mukautetun opetuksen ryhmät, Lievestuoreen koululla ja Laurinkylän koululla on kummassakin mukautetun opetuksen ryhmät. Niiden lisäksi suuremmilla kouluilla on omat pienryhmänsä erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Viisi erityisopettajaa kiertää kaikissa kouluissa auttamassa tukea tarvitsevia oppilaita. Esiopetusta annetaan Kirkonkylän, Kuhaniemen, Kuusan, Leppäveden, Lievestuoreen, Valkolan, Vehniän, Vihtavuoren ja Äijälän kouluilla sekä päiväkodeissa, mikäli oppilaita tulee riittävästi. Lisätietoja: koulutoimenjohtaja Juha Tolonen, puh tai kasvatustoiminnanjohtaja Kaarina Westman, puh Lukio-opetusta antaa Laukaan lukio, tiedustelut rehtori Arja Paakkinen, puh , koulusihteeri, puh Esiopetuksesta sekä peruskoulu- ja lukio-opinnoista voi tiedustella lähimmältä koululta tai koulutoimistosta. Lisätiedot, kysymykset ja muut tiedustelut joko suoraan kouluilta tai koulutoimistosta. KOULUTOIMISTO Osastopäällikkö, koulutoimenjohtaja Juha Tolonen, puh , Hallintosihteeri Pirkko Hahl, puh Toimistosihteeri Seija Lamberg, puh KOULUT Haapalan koulu (1-6 lk) Jorma Pitkänen puh Kirkonkylän koulu (1-6 lk) Marko Samula puh Kuhaniemen koulu (1-6 lk) Teemu Hytönen puh Kuusan koulu (1-6 lk) Juha Niskonen puh Lankamaan koulu (1-6 lk) Asta Jousmäki puh Leppäveden koulu (1-6 lk) Matti Hartikainen puh Lievestuoreen koulu (1-4 lk) Juhani Karkee puh

20 20 LAUKAAN KUNNAN VUOSI-ILMOITUS 2009 Lievestuoreen koulun (5-9 lk) Jussi Silpola puh Savion koulun (1-6 lk) Eija-Riitta Vuorinen puh Sydän-Laukaan koulu (7-9 lk) Tiina Mäkelä puh Tarvaalan koulu (1-6 lk) Pekka Pakkanen puh Valkolan koulu (1-6 lk) Pirkko Koskela puh Vehniän koulu (1-6 lk) Pasi Kinnunen puh Vihtavuoren koulu (1-9 lk) Ari Kontoniemi puh Vuonteen koulu (1-6 lk) Tuula Haukilahti puh Äijälän koulu (1-6 lk) Liisa Räsänen puh TEKNINEN LAUTAKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Esittelijä, osastopäällikkö Sihteeri Ahti Räisänen KOK Jukka Häkkinen Raikkolantie 45, Leppävesi KESK Osastopäällikkö, ympäristötoimenjohtaja Kalevi Virtanen Kunnanvirasto, PL 6, Laukaantie 14, Laukaa Hallintosihteeri Anneli Nissinen osoite kuten em , fax Kokoukset Tekninen lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kunkin kuukauden toisena tiistaina eli , 10.3., 14.4., 12.5., 9.6., 18.8., 8.9., , ja Heinäkuussa ei ole kokousta. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia, joista sovitaan erikseen. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastus suoritetaan viimeistään kokousta seuraavan viikon tiistaina tai jos se on pyhäpäivä niin edeltävänä arkipäivänä. Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä tarkastuspäivän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä teknisen osaston teknisessä toimistossa hallintosihteerin huoneessa. Lisäksi pöytäkirja siirretään internettiin. Viranhaltijoiden päätökset yleisesti nähtävänä Hallintosihteeri Anneli Nissisen virkahuoneessa päätöspäivää seuraavan viikon perjantaina tai, jos silloin on pyhä, edeltävänä arkipäivänä viraston aukioloaikana. Tekninen toimi vastaa kunnan rakennetuista kiinteistöistä ja kunnan toimesta tapahtuvasta julkisesta rakentamisesta, rakennuttamisesta ja kunnossapitotehtävistä sekä ympäristö- ja kunnallistekniikan ylläpidosta ja kehittämisestä sekä yleensä kunnan teknisten palveluiden järjestämisestä. Tekninen toimi vastaa myös kunnan tiehallinnosta, joukkoliikenteen kehittämisestä, liikelaitoksista, asuntotoimesta sekä pelastustoimeen liittyvästä edunvalvonnasta ja väestönsuojelusta. Teknisen lautakunnan alainen tiejaosto vastaa yksityisteitä koskevasta päätöksenteosta. TEKNINEN TOIMISTO Toimiston virallinen sähköpostiosoite: Toimiston fax Ympäristötoimenjohtaja Kalevi Virtanen, puh , osastopäällikkö, teknisen lautakunnan esittelijä Hallintosihteeri Anneli Nissinen, puh , sihteeri- ja hallintotehtävät, teknisen lautakunnan sihteeri Toimistosihteeri Aila Blomberg, puh laskutus, laskujen käsittely, autopaikat

LAUKAAN KUNTA VALTUUSTO. Kokoukset

LAUKAAN KUNTA VALTUUSTO. Kokoukset LAUKAAN KUNTA 1 Käyntiosoite: Laukaantie 14 (kirkonkylä) S ä h k ö p o s t i: Postiosoite: PL 6, 41341 Laukaa Asian saattaminen vireille tai käsiteltäväksi Vaihde: (014) 839 011 sähköpostilla: kirjaus@laukaa.fi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. VALTUUSTO (Päivitetty 7.10.2010) Kokoukset. Osaa sisällöstä päivitetty 7.10.2010

LAUKAAN KUNTA. VALTUUSTO (Päivitetty 7.10.2010) Kokoukset. Osaa sisällöstä päivitetty 7.10.2010 1 Osaa sisällöstä päivitetty 7.10.2010 LAUKAAN KUNTA Käyntiosoite Laukaantie 14 (kirkonkylä) S ä h k ö p o s t i Postiosoite PL 6, 41341 Laukaa Asian saattaminen vireille tai käsiteltäväksi Vaihde (014)

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA VALTUUSTO. Kokoukset. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä. Valtuuston päätösvalta

LAUKAAN KUNTA VALTUUSTO. Kokoukset. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä. Valtuuston päätösvalta LAUKAAN KUNTA Käyntiosoite: Laukaantie 14 (kirkonkylä) Postiosoite: PL 6, 41341 Laukaa Vaihde: (014) 839 011 Kunnanviraston neuvonta: (014) 839 0122 Telefax: (014) 831 525 Internet: www.laukaa. S ä h k

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA VALTUUSTO

LAUKAAN KUNTA VALTUUSTO LAUKAAN KUNTA Käyntiosoite Laukaantie 14 (kirkonkylä) S ä h k ö p o s t i Postiosoite PL 6, 41341 Laukaa Asian saattaminen vireille tai käsiteltäväksi Vaihde (014) 267 5000 sähköpostilla: kirjaus@laukaa.fi

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille LAUKAAN KUNTA Vanhusten palvelut 2 VANHUSTEN PALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ: Vanhuspalvelujen johtaja Pirkko Uuttu Pelloskuja 3, 41340 Laukaa puh.

Lisätiedot

2. Virkoja ja toimia koskevat hakuilmoitukset julkaistaan sillä tavoin kuin viran tai toimen haettavaksi julistava viranomainen päättää.

2. Virkoja ja toimia koskevat hakuilmoitukset julkaistaan sillä tavoin kuin viran tai toimen haettavaksi julistava viranomainen päättää. VUOSI-ILMOITUS 2014 Julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla Kuulutettu 13.3.2014 LAUKAAN KUNTA Käyntiosoite Laukaantie 14 (kirkonkylä) Kunnan virallinen sähköpostiosoite:

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

Palveluopas ikäihmisille Tietoa palveluista äänekoskelaisille

Palveluopas ikäihmisille Tietoa palveluista äänekoskelaisille Palveluopas ikäihmisille Tietoa palveluista äänekoskelaisille Äänekosken kaupungin vanhuspalvelut Toimisto puh. 020 632 2324 Hämeentie 1, Äänekoski 2 Esipuhe... 5 A... 6 AMBULANSSI...6 APTEEKKI...6 APTEEKKIEN

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 2 1.1.2010 Palveluoppaan käyttäjälle Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Geriatriakeskuksen henkilökunta on suunnitellut tämän oppaan,

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2011

VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2011 VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2011 HYVÄ JYVÄSKYLÄLÄINEN Tämä opas esittelee ja auttaa löytämään palveluja ja toimintoja, joita kaupungissamme on tarjolla ikääntyville asukkaille. Kaupungin tarjoamien

Lisätiedot

Palveluopas ikäihmisille Tietoa palveluista äänekoskelaisille

Palveluopas ikäihmisille Tietoa palveluista äänekoskelaisille Palveluopas ikäihmisille Tietoa palveluista äänekoskelaisille Äänekosken kaupungin vanhuspalvelut puh. 040 5732 531 Hämeentie 1, Äänekoski 2 Esipuhe... 5 A... 6 AMBULANSSI...6 APTEEKKI...6 APTEEKKIEN YHTEYSTIEDOT...6

Lisätiedot

Palveluopas ikäihmisille

Palveluopas ikäihmisille Palveluopas ikäihmisille Tietoa palveluista äänekoskelaisille Äänekosken kaupungin vanhuspalvelut Toimisto puh. 020 632 2324 Hämeentie 1, Äänekoski SISÄLTÖ Esipuhe... 5 A... 6 APTEEKKI...6 APTEEKKIEN YHTEYSTIEDOT...6

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2015 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2015 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Painopaikka: Riihimäen kaupungin monistamo Toukokuu 2014 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden palveluneuvonta Kotihoito Kotihoidon palveluseteli

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 12.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3.

Lisätiedot

KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2013 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää suuren osan ikäihmisille

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2014 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Palveluneuvonta ja ohjaus puh. 05 352 2370 Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Arvoisa lukija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) käynnistyi 1.1.2010. Piiri varmistaa

Lisätiedot

Pornaisten sosiaali- ja terveyspalvelut. 1.1.2009 alkaen

Pornaisten sosiaali- ja terveyspalvelut. 1.1.2009 alkaen Pornaisten sosiaali- ja terveyspalvelut SISÄLLYSLUETTELO sivu Pornaisten sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistoiminta-alueella 1 Aikuissosiaalityö... 4 Lastensuojelun sosiaalityö... 4 Sosiaalipäivystys...

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalveluiden toimintakäsikirja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalveluiden toimintakäsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden edistäminen ja perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen, mukaan

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas Vanhusneuvosto 4 Vammaisneuvosto 4 Palveluneuvo 4 Asointipiste 5 Yhteispalvelupisteet 5 HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄ- VÄT PALVELUT

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot