Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, , 43. Jätelk Akaan kaupunki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki."

Transkriptio

1 Jätelk Forssan kaupungin jätelautakunta PL 62,33101 Forssa rukssan KAUPU NKI Tekninen ja ympäristötoimi Asiatunnus a6v//ra3.d'/g Akaan kaupunki Kaupunginhallitus PL 34, Akaa Akaan kaupungin oikaisuvaatimus koskien Forssan kaupungin jätelautakunnan päätöstä kunnan vastuulle kuuluvan ns. paikkaavan jätekuljetuksen lopettamisesta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella Pöytäkirja 5/2014, , 43 Akaan kaupunki edellyttää, että Forssan kaupungin jätelautakunta kumoaa tekemänsä päätöksen. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen jätelautakunta toimii jätelain 23 :ssä tarkoitettuna kuntien jätehuoltoviranomaisena siten, kun kuntien tekemässä sopimuksessa jätelautakunnasta säädetään. Kyseisen sopimuksen (Sopimus yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisestä jätelautakunnasta) 8 kuuluu seuraavasti: "Yhteistoiminta-alueen kuntia on kuultava myös keskeisissä jätehuoltoa koskevissa ratkaisuissa ennen päätöksentekoa." On selvää, että 15 vuotta toiminnassa olleen erittäin tarpeellisen paikkaavan järjestelmän purkaminen on keskeinen jätehuoltoa koskeva ratkaisu. Akaan kaupunkia ei ole millään tavalla kuultu ennen päätöksentekoa. Akaan kaupunkia ei ole edes informoitu asiassa millään tavalla. Jätelautakunta on toiminut sopimuksen vastaisesti. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, joka toimii alueen jätehuollossa kaikkien alueen kuntalaisten parhaaksi. Se on tuottanut palvelun kuntien puolesta jo yli 15 vuoden ajan kuntien välisen osakassopimuksen mukaisesti. Ihmetystä asiassa herättää se, että jätelautakunta ei ole kysynyt lainkaan Loimi- Hämeen Jätehuolto Oy:n näkemystä.

2 Jätelautakunnan päätöksen vaikutuksista ei ole tehty vaikutusarviota kiinteistöille, kunnille, ympärist311e ja kuntien jätehuoltoyhtiölle. -i Päätös lopettaa "kii teistön haltijan järjestämän jätteenkeräyksen" puutteita tai jollain alueilla kokonaan s n puuttumista paikannut kuntien jätteenkeräys on hyvin merkittävä.päätö ansille sen piirissä olleille, enimmäkseen loma-asuntojen ja hajaasutusalueiden kiinteistöjen omistajille. Samoin se on hyvin merkittävä päätös kunnille, jotka vastaavat vastuulleen säädetyn jätteen osalta jätteenkuljetuspalveluiden saatavuudesta, laadukkuudesta ja toimivuudesta. Kunnalla on aina lopullinen vastuu vakituisen ja vapaa-ajan asuntojen jätehuollosta. Se tarkoittaa, että kunnan on tarjottava jätehuoltoa ns. paikkaavana jätteenkuljetuksena silloin, kun kiinteistö ei ole tehnyt tai ei voi tehdä sopimusta jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Kunnat eivät täytä jätelautakunnan päätöksen jälkeen jätelain mukaista velvoitetta järjestää jätehuolto kaikille asuinkiinteistöille kunnassa. Huomattava on, että jätelautakunnan päätös siirtyä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen ei ole lainvoimainen. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja valitusasia on edelleen vireillä. Jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan , että kunnan vastuulle kuuluvaa ns. paikkaavaa jätteenkeräysjärjestelmää ei pureta, ennen kuin lautakunnan kokouksessaan tekemää jätteenkuljetuksen järjestämispäätöstä koskevat valitukset on lainvoimaisesti ratkaistu ja jätteenkuljetuksen järjestämisestä on tarvittaessa tehty uusi päätös. Jätelautakunta kumosi edellä mainitun päätöksensä kokouksessaan perustelematta miksi kysymys paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisesta olikin nyt tehtävissä ennen tehdyn päätöksen lainvoimaisuutta. Forssan kaupungin jätelautakunnan päätös tulee kumota, sillä se on syntynyt Sopimus yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisestä jätelautakunnasta vastaisesti. Päätös johtaa epätarkoituksenmukaiseen ja vaikeaan tilanteeseen jätteenkuljetuspalveluita tarvitsevien kotitalouksien ja yritysten suhteen sekä vaarantaa kuntien velvoitteiden hoitamisen jätelain mukaisesti. Akaassa AKAAN KAUPUNGINHALLITUS Aki Viitasaari kaupunginjohtaja Mari Puhka-Susi talousjohtaja

3 L AKAAN KAUPUNKI PÖYTÄHIRJA Nro 10/2014 Kaupunginhallitus Kokousaika Tiistaina klo Kokouspaikka Akaan kaupungintalo, valtuustosali Päätöksentekijät Rytkönen Jouko puheenjohtaja (/ticrh Rämö Harri I varapuheenjohtaja, , For. Markkula Marita II varapuheenjohtaja Tenlr3n ja ympäri3 G::rri Anttila Markku jäsen /9, if o{ 0 / t / Bister Salla jäsen Asia:unnus Järvinen Hannu jäsen Lapinleimu Eero jäsen, , Peräkivi Mari jäsen Saari Jukka jäsen Savolainen Inka jäsen Saxberg Susanna jäsen Muut osallistujat Kallioinen Saila valtuuston puheenjohtaja Salminen Jukka valtuuston 1 varapuheenjohtaja Vaittinen Jouni valtuuston II varapuheenjohtaja Ruohomaa Casimir nuorisovaltuuston edustaja Poissa Viitasaari Aki kaupunginjohtaja, , Sinivuori Briitta-Liisa henkilöstöjohtaja, , Puhka-Susi Mari talousjohtaja Laillisuus ja päätös - Todettiin 178 valtaisuus Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset (( i Jouko Rytkonen, Briitta-Liisa Sin vuori Aki Viitasaari puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä , Pöytäkirjan tarkastus.2014 pöytäkirjantarkastajat Jukka Saari r Js G V Pöytäkiija yleisesti Maanantaina nähtävillä Kau gintalolla hallintokes essa, Myllytie 3, Toijala S m S rg Todistaa Briitta-Liisa Sinivuori, henki ' stöjohtaja

4 AKAAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus O T E Kokouspäivämäärä Sivu Dnro AKAA: 477/ Oikaisuvaatimus Forssan kaupungin jätelautakunnan päätöksestä KH Oheismateriaali: Forssan kaupungin jätelautakunnan pöytäkirjanote ja Akaan kaupungin oikaisuvaatimusluonnos Forssan kaupungin jätelautakunta toimii Loimi -Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta -alueen kuntien yhteisenä jätelautakuntana. Se toimii jätelain 23 :ssä tarkoitettuna kuntien jätehuoltoviranomaisena siten, kuin kuntien tekemässä sopimuksessa jätelautakunnasta säädetään. Kyseisen sopimuksen 8 kuuluu seuraavasti: "Yhteistoiminta-alueen kuntia on kuultava myös keskeisissä j ätehuoltoa koskevissa ratkaisuissa ennen päätöksentekoa." Forssan kaupungin jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan :ssä 43, että kunnan vastuulle kuuluva ns. paikkaavajätekuljetus lopetetaan Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella. Akaan kaupunki on tätä toimialuetta. Päätös on merkittävä tuhansille ns. paikkaavanjätekuljetuksen piirissä oleville, enimmäkseen loma-asuntojen ja haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille ja siten myös kaikille yhteistoiminta-alueen kunnille. Akaan kaupunkia ei ole millään tavalla kuultu asiassa, vaikka näin on jätelautakuntasopimuksessa sovittu. Akaan kaupunkia ei ole edes informoitu millään tavalla ennen päätöksentekoa. Asiasta ei ole tehty arviota sen vaikutuksista kiinteistönomistajille, kunnille, ympäristölle jne. Akaan kaupunki ei täytä jätelautakunnan päätöksen toteutuessajätelain mukaista velvoitettaanjärjestää jätehuolto kaikille asuinkiinteistöille kunnassa. Päätöksellä on myös negatiivinen vaikutus Loimi-Häineen Jätehuolto Oy:n eli omistajakuntien omaisuuteen, sillä mitään tietoa ei ole, mitä tehdään noin 4000 jäteastialle, jos lautakunnan päätös toteutuisi. Jätelautakunnan päätös on tehty sopimuksen vastaisesti Akaan kaupunkia kuulematta. Se on myös epätarkoituksenmukainen, epätaloudellinen ja aiheuttaa kuntalaisille vaikeuksia ja lisäkustannuksia. Akaan kaupungin on syytä hakea päätökseen muutosta. Oikaisuvaatimus on toimitettu Forssan kaupungin jätelautakunnalle oikaisuvaatimusajan puitteissa Kaupunginhallitus ottanee kantaa siihen, pidetäänkö oikaisuvaatimus vireillä vai vedetäänkö se pois. (Lisätietoja kaupunginjohtaja Aki Viitasaari, puh ) Ehdotus: Kaupun,giniohtaia: Kaupunginhallitus päättää pitää Forssan kaupungin jätelautakunnan tekemästä päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen vireillä.

5 AKAAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus O T E Kokouspäivämäärä Sivu Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Ote Forssan kaupunki Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Akaassa ,.., 1 Briitta-Liisa Sinivuori henkilöstöjohtaja

6 /[ 03 aa/dö/3 <M f o r s s a Forssan kaup::, ;in jåle1ä.i akun Akaan kaupunginhallitus PL AKAA Lisäselvityspyyntö Akaan kaupunginhallituksen tekemään oikaisuvaatimukseen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen kattavuudesta Akaan kaupunginhallitus on tehnyt oikaisuvaatimuksen Forssan kaupungin jätelautakunnan kokouksessaan tekemään päätökseen kunnan vastuulle kuuluvan ns. paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisesta. Akaan kaupunginhallituksen mukaan "Päätös lopettaa kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkeräyksen puutteita tai jollain alueilla kokonaan sen puuttumista paikannut kuntien jätteenkeräys on hyvin merkittävä päätös tuhansille sen piirissä olleille, enimmäkseen lomaasuntojen ja haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille. " Jätelautakunta on tehnyt päätöksen jatkaa jätehuoltoa koko alueella kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, jossa asia on edelleen vireillä. Päätöksen valmisteluvaiheessa pyydettiin kunnilta lausuntoa, joissa tiedusteltiin erityisesti kuljetusjärjestelmän laatuvaatimusten täyttymistä. Akaan kaupunki antoi kuljetusjärjestelmäpäätöstä koskevan lausunnon jossa se esitti, että Akaan kaupungin alueella pysytään nykyisessä sopimusperusteisessa, eli kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetusjärjestelmässä. Jätelain ( 2011/646) 35 mukaan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkaminen edellyttää tarjolla olevien palvelujen kattavuutta ja luotettavuutta kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jätelautakunta pyytää Akaan kaupunginhallitukselta lisäselvitystä siitä, onko Akaan kaupungin alueella alueita, joillajätelain asettamat jätteenkuljetuksen kattavuudelle asetetut laatuvaatimukset eivät täyty. Lisäksi jätelautakunta pyytää tarkennusta siitä, millä Akaan alueilla ei ole tarjoilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen palveluja, kuinka montaa kiinteistöä tämä koskee ja ovatko alueet maantieteellisesti yhteneväisiä, vai sijaitsevatko palvelun ulkopuolella olevat kiinteistöt toisista erillään. Lisäselvitykset pyydetään toimittamaan mennessä osoitteella Forssan kaupungin jätelautakunta, kirjaamo, PL62, Forssa tai sähköpostilla kirjaamo forssa.ff Marja Rantanen Jätehuoltopäällikkö Forssan kaupungin jätelautakunta p Forssan kaupunki, Turuntie 18, PL 62, Forssa 1 puh. (03 ) (vaihde) 1 fax (03)

7 Kaupunginhallitus PL AKAA Akaan kaupunki FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoinni Asiatunnus Forssan kaupungin jätelautakunta PL FORSSA X176 Akaan kaupungin vastaus Forssan kaupungin jätelautakunnan "lisäselvityspyyntöön" päivättyyn Jos ja kun jätelautakunta ei tunne jätehuollon tilannetta Akaassa tai muualla toimialueellaan, se yksin osoittaa, ettei päätöstä paikkaavan järjestelmän lopettamisesta ole tehty asianmukaisesti. Päätöstä ei ole perustettu riittäviin selvityksiin eikä sen vaikutuksia siten tunneta. Jätelautakunnan tehtävä on olla perillä toimialueensa jätehuollon tilasta, eikä Akaan kaupunginhallituksen käytössä ole, eikä kuulu ollakaan sellaisia yksityiskohtaisia tietoja, joita lautakunta nyt tiedustelee. Käytössämme olevien tietojen mukaan jätelautakunnan toimialueella on pelkästään Akaassa tällä hetkellä pitkälti yli 1000 kiinteistöä ns. kuntien järjestämän paikkaavan keräyksen piirissä. Koko jätelautakunnan toimialueella tällaisia kiinteistöjä lienee useita tuhansia. Akaan kaupunki ei ole milloinkaan antanut sellaista kuljetusjärjestelmäpäätöstä koskevaa lausuntoa, jossa se esittäisi ns. kuntien järjestämästä paikkaavasta keräyksestä luopumista. Akaassa AKAAN KAUPUNGINHALLITUS Aki Viitasaari kaupunginjohtaja riitta-liisa-sinivuori henkilöstöjohtaja AKAAN KAUPUNKI kåyndosoite Mylylle AKAA puhelin (03) int postiosoite PL AKAA telefax ( 03 ) int internet akaan.kaupunki akaa.f

8 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 1 (7) Forssan kaupungin jätelautakunnalle P 4 a. FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi % 1>WK Asiatunnus Asia Oikaisuvaatimus koskien Forssan kaupungin jätelautakunnan päätöstä Oikaisuvaatimuksen kohde Päätös kunnan vastuulle kuuluvan ns. paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisesta Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n toimialueelta Dnro Pöytäkirja 5/2014, , 43 Oikaisuvaatimuksen tekijä Eino Järvinen, Forssa Asianosaisasema / valitusoikeuden peruste Asiamies ja prosessiosoite Vaatimukset Eino Järvisen kotipaikka on Forssan kaupunki. Näin ollen ja kun oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on Forssan kaupungin jätelautakunnan tekemä, Järvisellä on kunnan jäsenyyteen perustuva valitusoikeus, m.1. oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen, kuntalain (365/1995) 92 :n 1 momentin perusteella. Eino Järvinen on myös kiinteistönomistajana, jätehuollon asiakkaana ja erityisesti tässä asiassa kyseessä olevan paikkaavan jätteenkuljetuksen asiakkaana henkilö, johon oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös välittömästi vaikuttaa eli asianosainen. Asianajaja Mikko Erkkilä Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy Bulevardi 1 A, Helsinki Puhelin (09) , telefax (09) Sähköposti Forssan kaupungin jätelautakunnan tulee kumota tekemänsä päätös. Kysymystä paikkaavan jätehuollon tarpeellisuudesta ei voida ratkaista ennen kuin jätelautakunnan tekemä päätös on lainvoimainen tai kumottu.

9 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 2 ( 7 ) Perustelut 1 Johdanto Forssan kaupungin jätelautakunta C'jätelautakunta") päätti (264/ /2013) siirtyä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen Forssan kaupungin jätelautakunnan alueella. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen ja valitusasia on edelleen vireillä. Forssan kaupungin jätelautakunta päätti kokouksessa (26 ), että kunnan vastuulle kuuluvaa ns. paikkaavaa jätteenkeräysjärjestelmää ei pureta, ennen kuin lautakunnan kokouksessa (10 ) tekemää jätteenkuljetuksen järjestämispäätöstä koskevat valitukset on lainvoimaisesti ratkaistu ja jätteenkuljetuksen järjestämisestä tarvittaessa tehty uusi päätös. Jätelautakunta kumosi edellä mainitun päätöksen kokouksessa (40-46 ) perustelematta sitä, miksi kysymys paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisesta olikin nyt tehtävissä ennen tehdyn päätöksen lainvoimaisuutta. Kyseisessä päätöksessä ( ) jätelautakunta "toteaa kunnan vastuulle kuuluvan ns. paikkaavan jätteenkuljetuksen loppuvan Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n ilmoituksen mukaisesti sekä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen että jäteaseman käyttäjien osalta yhtiön ja kuljetusyrittäjien välisten sopimusten päättyessä vuoden 2014 lopussa". Kunnan paikkaava jätteenkuljetus on edelleen tarpeellinen myös kiinteistön järjestämässä jätteenkuljetusmallissa. Tämän lisäksi päätös on tehty sopimuksen yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisestä jätelautakunnasta vastaisesti ja päätös on annettu hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 :n vastaisesti ennen päätöksen (10 ) tultua lainvoimaiseksi, millä on myös huomattava käytännöllinen merkitys. Eino Järvinen vaatii jätelautakuntaa kumoamaan päätöksensä seuraavaksi esitettävistä syistä. 2 Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen riittämättömyys Jätelain ( /646) 37 :n mukaisesti kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa. Kyseinen jätteenkuljetusjärjestelmä on kuitenkin mahdollinen vain, jos se täyttää jätelain sille asettamat vaatimukset. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tulee täyttää lain 35 :n 2 momentissa säädetyt edellytykset ( ), joiden mukaan jätteenkuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti, luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

10 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 3(7) Jätelain esitöissä (HE 199/2010) on selvennetty, että kunnan päätösvallan rajaaminen kyseisillä vaatimuksilla on tarpeen sen varmistamiseksi, että kunta varmistuu 32 :ssä vastuulleen säädetyn jätteen osalta jätteenkuljetuspalvelujen saatavuudesta, laadukkuudesta ja toimivuudesta myös silloin, kun kuljettajan valinta määräytyy kiinteistön haltijan päätöksen mukaisesti. Kyseessä olevassa tilanteessa, jossa siirrytään kokonaan kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen ja lopetetaan tähän asti toimineen kunnan ns. paikkaava jätteenkuljetus, kunta ei riittävästi varmistu jätteenkuljetuspalvelujen saatavuudesta, laadukkuudesta ja toimivuudesta. Kuljetusjärjestelmästä tehdyn selvityksen mukaan entisen sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle on jättäytynyt prosenttia kiinteistöistä, kunnasta riippuen. Kokonaisuudessaan vuoden 2014 alussa paikkaavan jätteenkuljetuksen piiriin on kuulunut noin kiinteistöä. Missään Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n toimialueen kunnassa entinen sopimusperusteinen jätteenkuljetus ei ole kattanut kaikkia kiinteistöjä. Paikkaavan kuljetuksen loppuessa nämä kiinteistöt jäävät kokonaan jätteenkuljetuksen ulkopuolelle. Paikkaavaa jätteenkuljetusta on nimenomaisesti tarvittu, sillä sopimusperusteinen jätteenkuljetus ei ole ollut tarpeeksi kattava. Näin ollen on selvää, ettei tuleva kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus ilman paikkaavaa jätteenkuljetusta tule olemaan kattava tai toimiva. Paikkaavaa jätteenkuljetusta ei tulisi lopettaa ennen kuin voidaan varmistaa, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus täyttää jätelain 37 :n mukaiset vaatimukset. Forssan jätelautakunnan pöytäkirjan mukaisesti "Jätelautakunta on päättänyt koko Loimi- Hämeen jätehuolto Oy:n yhteistoiminta -alueen osalta, että jätehuolto hoidetaan kiinteistöjen järjestämänä jätteenkuljetuksena". Tämän jälkeen lautakunta kuitenkin toteaa, että "Kunnallisia jätteenkuljetuspalveluja tulee tarjota silloin, kun asukas itse haluaa tarjonnasta huolimatta käyttää kunnallista palvelua". Tämän lisäksi jätelautakunta on pöytäkirjan 43 :ssä todennut seuraavaa: "Jätehuolto on alueellisesti päätetty jätelain mukaan järjestää koko alueella kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Tämä tarkoittaa, että kiinteistön on hankittava oma tai naapurien kanssa yhteinen jäteastia ja tehtävä sopimus jäteastian tyhjentiimisestä alueella toimivan yrittäjän kanssa. Kunnalla on jätelain 32 :n mukaan aina lopultase tarkoittaa että kunnan on tarjottava jätehuoltoa ns. pai aavana jätteenkuljetuksena siroin. kun kiinteistö ei ole tai ei voi tehdä sopimusta jätteen 'etusyrittäjän kanssa." (alleviivaus tässä).

11 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 4 ( 7 ) Edellä siteeratun mukaan kunnan tulee tarjota jätteenkuljetusta silloin, kun kiinteistöllä ei ole sopimusta jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Ei ole ymmärrettävissä, miten jätelautakunta on edellä mainitusta päässyt siihen johtopäätökseen, että kunnan vastuulle kuuluva paikkaava jätteenkuljetus tulee lopettaa jo tässä vaiheessa, varsinkin kun tiedossa on, että kunnan paikkaava jätteenkuljetus koskee n kiinteistöä. Tämän lisäksi jätelaki määrää, että jätteenkuljetuksen tulee edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukea jätehuollon alueellista kehittämistä ja olla aiheuttamatta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ( ). Päätöksessä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymisestä tulee arvioida päätöksen vaikutuksetkokonaisuutena myönteiseksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan ( ). Kuten edellä on osoitettu, kiinteistön kuuluminen paikkaavaan jätteenkuljetukseen ei aina johdu siitä, ettei kiinteistön haltija ole halunnut sopia kuljetuksesta jätteen kuljettajan kanssa. Jossain tapauksissa paikkaavan jätteenkuljetuksen tarve johtuu siitä, ettei yksityistä jätteenkuljetuspalvelua ole ollut tarjolla. Esimerkiksi haja-asutusalueilla yksityisiä kuljetuspalveluja ei välttämättä ole aina kohtuudella saatavissa. Ei siis ole varmaa, että kuljetuspalvelut tulevat ensi vuoden alusta lähtien kattamaan nämä kiinteistöt, jotka ovat tähän asti jääneet yritysten palvelujen toimialueiden ulkopuolelle. Toisin sanoen kiinteistönomistaja voi olla halukas tekemään jätteenkuljetussopimuksen, mutta kuljetusyritys ei ole taloudellisesta kannattamattomuudesta johtuen tai muusta syystä valmis tekemään sopimusta ko. kiinteistön kanssa. Näin on käynyt oikaisuvaatimuksen esittäjälle itselleenkin. Tästä johtuen paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettaminen tässä vaiheessa ei takaa kotitalouksien tasapuolista kohtelua jolloin jätelain 35 :n syrjirnättömän ehdon vaatimus ei täyty. Jätelain esitöissä myös muistutetaan, että toimiva jätehuolto on perustuslain 20 :n mukaisen ympätistöperusoikeuden toteutumisen edellytys. Näin ollen julkisella vallalla on katsottava olevan velvollisuus turvata jätehuolto siinäkin tapauksessa, kun se on ensisijaisesti jätetty jätteen haltijoiden ja yksityisten jätehuoltopalveluiden tarjoajien välisen sopimuksen varaan. Kunnalla on jätelain 32 :n mukaisesti velvollisuus järjestää kotitalousjätteen jätehuolto. Jätteenkuljetuksen järjestämisen siittä_mirt en kiinteistön haltijalle ei kumoa kunnan velvollisuutta huolehtia siitä, että jätteenkuljetuspalvelut kunnan alueella ovat kattavat ja luotettavat ja että niitä tarjotaan kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. LHJ:n mielestä paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamista koskevan päätöksen aikataulu (vuoden 2014 lopussa) ei ole realistinen, sillä on erittäin epätodennäköistä, että paikkaavan jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvat kiinteistöt ovat siihen mennessä siirtyneet kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen. Ennen vuoden loppua tuskin edes ehditään selvittää kuljetusyritysten

12 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 5(7) 3 Päätöksen sopimuksenvastaisuus 4 Päätöksen ennenaikaisuus valmiutta tehdä sopimukset kaikkien paikkaavan kuljetusjärjestelmän asiakkaiden kanssa, saati että sopimuksetkin olisi tehty. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen jätelautakunta toimii jätelain 23 :ssä tarkoitettuna kuntien jätehuoltoviranomaisena siten, kun kuntien tekemässä sopimuksessa jätelautakunnasta säädetään (Sopimus yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisestä jätelautakunnasta). Kyseisen sopimuksen 8 :n mukaisesti: "Yhteistoiminta-alueen kuntia on kuultava myös keskeisissä jätehuoltoa koskevissa ratkaisuissa ennen päätöksentekoa" On selvää, että 15 vuotta kestäneen paikkaavan järjestelmän purkaminen kuuluu keskeisiin jätehuoltoa koskeviin ratkaisuihin. Tästä huolimatta paikkaavaa jätteenkuljetusta koskevan päätöksen yhteydessä kuntia ei kuitenkaan kuultu eikä edes informoitu etukäteen. Jätelautakunta on toiminut sopimuksen vastaisesti. Päätös on tästäkin syystä kumottava. Jätelautakunta päätti että kunnan vastuulle kuuluvaa ns. paikkaavaa jätteenkeräysjärjestelmää ei pureta, ennen kuin lautakunnan kokouksessaan (10 ) tekemää jätteenkuljetuksen järjestämispäätöstä koskevat valitukset on lainvoimaisesti ratkaistu ja jätteenkuljetuksen järjestämisestä tarvittaessa tehty uusi päätös. Tästä huolimatta jätelautakunta päätti paikkaavan jätteenkeräysjärjestelmän lopettamisesta päätöksessä Päätös paikkaavan jätteenkeräysjärjestelmän lopettamisesta panee täytäntöön tehtyä päätöstä jätteenkuljetuksen järjestämisestä. Jätelain 149 :n 3 momentti sisältää siirtymäsäännökset koskien kuljetusjärjestelmän valintaa. Siirtymäsäännöksessä tarkoitettu päätös jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta on tehty. Siirtymäsäännössä ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, voidaanko vailla lainvoimaa olevaa päätöstä panna täytäntöön. Jätelaissa ei siten ole täytäntöönpanokelpoisuutta koskevaa erityissäännöstä. Näin ollen ja koska kyse on hallintopäätöksestä, päätöksen täytäntöönpanoon on siten sovellettava hallinnolliseen päätöksentekoon soveltuvia yleisiä säännöksiä. Hallintolainkäyttölain 31 :n 1 momentin mukaan päätöstä, johon saa hakea muutosta valittamalla, ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Pykälän 2 momentin mukaan päätös voidaan kuiten-

13 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 6(7) 5 Päätöksen perusteluiden puutteellisuus kin panna täytäntöön vailla lainvoimaa, jos laissa tai asetuksessa niin säädetään. Se voidaan myös panna täytäntöön jos päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, tai jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä. Missään laissa tai asetuksessa ei ole säädetty jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta lainvoimaa vailla olevana. Päätöstä ei myöskään voida pitää luonteeltaan sellaisena, että se on pantava täytäntöön heti, eikä sitä voida pitää yleisen edun vuoksi sellaisena asiana, ettei sitä voida lykätä. Olemassa oleva paikkaava järjestelmä on toimiva ja se voi jatkaa toimintansa, kunnes asiassa on saatu lainvoimainen päätös. Ei ole mitään pakottavaa tarvetta lakkauttaa järjestelmää ainakaan heti. Tämän lisäksi päätöksen täytäntöönpano, joka toteutuisi osaksi paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisella, johtaisi käytännössä siihen, että muutoksenhaku asiassa olisi turha. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää merkittäviä ja peruuttamattomia toimenpiteitä Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:ltä (LHJ), kuntalaisilta ja alan yksityisiltä jätteiden kuljetusyrittäjiltä. Mikäli hallinto -oikeus sittemmin kumoaisi jätelautakunnan päätöksen kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta lainvastaisen, tulisi kaikki nämä toimenpiteet peruuttaa. Näihin toimenpiteisiin kuuluu LHJ:Itä edellytettyjen toimenpiteiden, kuten tuhansien yhtiön omistamien jäteastioiden kaupittelun kiinteistönomistajille, lisäksi asukkaiden tekemät toimenpiteet uusien jätteenkuljettajien kilpailuttamiseksi ja yksityisten kuljetusyrittäjien tekemät investoinnit. Paikkaavan jätteenkuljetuksen purkaminen ja myöhemmin mahdollinen uudelleenjärjestänvnen tulisi kohtuuttoman kalliiksi. Edelleen täytäntöönpanon kieltämistä tukee se, että jätelautakunta on valinnut sovellettavaksi vain poikkeuksellisesti ja tietyissä olosuhteissa sallittavan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen, jätelain ensi sijaiseksi tarkoittaman kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen sijaan. Jätelaissa ei ole etityissäännöstä tässä asiassa tehdyn tai muunkaan päätöksen perustelemisesta. Näin ollen on noudatettava hallintopäätöksiä koskevia yleisiä säännöksiä. Hallintolain (434/2003) 45 :n mukaan hallintopäätöksen perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei sisällä mitään selitystä tai muuta perustelua sille, että paikkaavasta jätteenkuljetuksesta on katsottu voitavan luopua tilanteessa, jossa jätteenkuljetusjärjestelmää koskevaa "pääasiaratkaisua " kiinteistöittäisen ja kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen välillä ei ole lainvoimaisesti (lopullisesti) ratkaistu. Näin ollen päätöksen perustelut eivät täytä hallintolain 45 :ssä asetettuja vaatimuksia.

14 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 7(7) 6 Lopuksi Edellä on osoitettu paikkaavaan jätteenkuljetuksen tarpeellisuus, sitä koskevan päätöksenteon sopimuksenvastaisuuden sekä päätöksen hallintolainkäyttölain vastaisuus täytäntöönpanokelvottoman päätöksen täytäntöönpanon suhteen sekä hallintolain vastaisuus puutteellisten perusteluiden suhteen. Jätelautakunnan päätös tulee edellä mainittiin perustein kumota jätelautakunnan omalla päätöksellä ja asiassa tulee jäädä odottamaan hallintotuomioistuimien ratkaisua edellä mainitun pääasian suhteen. Olisi erittäin epätoivottavaa, että muutoinkin kyllin vaativaksi käynyttä jätehuollon käytännön toteutusta pitäisi entisestään vaikeuttaa vetoamalla hallinto-oikeuteen myös paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamispäätöksen osalta. Helsingissä 11. heinäkuuta 2014 EINO JÄRVINEN Laati l ugt---r Mikko Erkkilä asianajaja, varatuomari Helsinki

15 F o r S S Q i o rs Si:r; i; L U(."u l[ T Asianajaja Mikko Erkkilä Asianajotoimisto Hammarström Puhakka PartnersOy Bulevardi la Helsinki Lisäselvityspyyntö Eino Järvisen tekemään oikaisuvaatimukseen Forssan kaupungin jätelautakunnan päätöksestä , 43 lopettaa kunnan vastuulle kuuluva ns. paikkaava jätteenkuljetus Loimi- Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella Eino Järvinen on tehnyt oikaisuvaatimuksen Forssan kaupungin jätelautakunnan kokouksessaan tekemään päätökseen kunnan vastuulle kuuluvan ns. paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisesta. Oikaisuvaatimuksessa Eino Järvineen vaatii jätelautakuntaa kumoamaan tekemänsä päätöksen paikkaavan jätehuollon tarpeellisuudesta ei voida ratkaista. Vaatimuksen mukaan kysymystä, ennen kuin jätelautakunnan 11.6, tekemä päätös jätteenkuljetuksen järjestämisestä alueellisesti kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena on lainvoimainen tai kumottu. Järvisen esittämien perustelujen mukaan " kiinteistön kuuluminen paikkaavaan jätteenkuljetukseen ei aina johdu siitä, ettei kiinteistön halua ole halunnut sopia ku jetuksesta jätteen kuljettajan kanssa. Jossain tapauksissa paikkaavan jätteenkuljetuksen tarve johtuu siitä, ettei yksityistä jätteenku jetuspalvelua ole ollut tarjolla. Esimerkiksi haja-asutusalueilla yksityisiä kuljetuspalveluja ei välttämättä ole aina kohtuudella saatavissa. Ei siis ole varmaa, että ku jetuspalvelut tulevat ensi vuoden alusta lähtien kattamaan nämä kiinteistöt, jotka ovat tähän asti jääneet yritysten palvelujen toimialueiden ulkopuolelle. Toisin sanoen kiinteistön omistaja voi olla halukas tekemään jätteenkuljetussopimuksen, mutta ku jetusyritys ei ole taloudellisesta kannattamattomuudesta johtuen tai muusta syystä valmis tekemään sopimusta ko. kiinteistön kanssa. Näin on käynyt oikaisuvaatimuksen esittäjälle itselleenkin. Tästä johtuen paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettaminen tässä vaiheessa ei takaa kotitalouksien tasapuolista teluajolloinjätelain 35 : n syrjimättömän ehdon vaatimus ei täyty. " Jätelautakunta on tehnyt päätöksen jatkaajätehuoltoa koko alueella kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, jossa asia on edelleen vireillä. Päätöksen valmisteluvaiheessa pyydettiin kunnilta lausuntoa, joissa tiedusteltiin erityisesti kuljetusjärjestelmän laatuvaatimusten täyttymistä. Forssan kaupunki antoi kuljetusjärjestelmäpäätöstä koskevan lausunnon, jossa se esitti, että Forssan kaupungin alueella jatketaan kiinteistön haltijan järjestämää kuljetusjärjestelmää. Jätelain (2011/646) 35 mukaan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksenjatkaminen edellyttää tarjolla olevien palvelujen kattavuuttaja luotettavuutta kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Forssan kaupunginhallituksen kuljetusjärjestelmäpäätöstä varten antaman lausunnon mukaan Forssan kaupunki pitää tärkeänä, että jätelautakunnan valitsema jätteenkuljetusjärjestelmä täyttää kaikilta osin jätelain vaatimukset koh- Forssan kaupunki. Turuntie 18, PL 62, Forssa 1 puh (03) (vaihde) 1 fax (03) forssa.fi 1 fi

16 4 r Fo r s s o s r Oikaisuvaatimuksessaan Järvinen sanoo, ettei jätteenkuljetusyritys ole ollut valmis tekemään sopimusta hänen kiinteistönsä kanssa. Yrittäjien edustajat ilmoittivat viimeksi keväällä jätelautakunnan edustajille, että yrittäjät ovat valmiita tekemän sopimuksen siihen halukkaiden kiinteistönomistajien kanssa. Jätelautakunta pyytää Eino Järviseltä lisäselvitystä siitä, milloin hän on ollut yhteydessä yrittäjiin ja kuinka monelta alan yrittäjältä hän on kuljetussopimusta tai tarjousta pyytänyt. Jätelain (646/2011) 28 :n mukaan vastuu jätehuollon järjestämisestä on ensisijaisesti jätteen haltijalla. Lisäselvitys pyydetään toimittamaan viimeistään osoitteella Forssan kaupungin jätelautakunta, kirjaamo, PL62, Forssa tai sähköpostilla Lisäselvitys on toivottava. Asia voidaan tämän ajankohdan jälkeen ratkaista lisäselvitystä ei toimitettaisi., vaikka pyydettyä Forssassa Timo Norri puheenjohtaja Forssan kaupungin jätelautakunta Marjaftantanen jätehuoltopäällikkö Forssan kaupungin jätelautakunta p Forssan kaupunki, Turuntie 16, P1 62, 3010? Forssa 1 puh. (03 ) (vaihde) + fax 103) J fi 1 wwww forssa.fi

17 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 1 (2).(1 FO R o 4N K A U? U N K I Tel;ni;; n ja ympäristötoimi Forssan kaupungin jätelautakunnalle Asiatunnus Lisäselvitys Forssan kaupungin jätelautakunnan päivätyn pyynnön johdosta Jätelautakunta tiedustelee Eino Järviseltä sitä, milloin hän on ollut yhteydessä (jätteenkuljetusta harjoittaviin) yrityksiin ja kuinka monelta alan yrittäjältä hän on kuljetussopimusta tai tarjousta pyytänyt. Eino Järvinen painottaa, että hän ei ole tehnyt oikaisuvaatimusta ensisijassa oman kiinteistönsä jätehuollon johdosta. Se kyllä saadaan järjestymään kaikissa olosuhteissa. Hän on huolissaan Forssan seudun jätehuollon toimivuudesta ja kaupungin vastuusta siitä, että jätehuolto on laillisella kannalla. Tehtävissään kaupungin ja Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n hallinnoissa Järvinen sai hälyttäviä tietoja nykytilanteesta. Nyt lakkautettavaksi päätetyn kunnan paikkaavaan keräyksen piirissä on tiettävästi noin 16 % toimialueen koko pienkiinteistöjen kannasta (kiinteistökohtaisessa paikkaavassa keräyksessä sekä jäteasemien käyttäjinä). Lisäksi kaiken järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolella on tiettävästi yli kiinteistöä. Vallitsevissa olosuhteissa on pelkästään lukujen valossa selvää, ettei jätteenkuljetuspalveluja ole tarjolla kattavasti, luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin, kuten jätelaissa edellytetään. Joka tapauksessa on vastaansanomatonta, että päätös paikkaavan järjestelmän lakkauttamisesta on tehty ennenaikaisesti ottaen huomioon jätelautakunnan kuljetusjärjestelmäpäätöksen käsittelyn keskeneräisyys hallintooikeudessa. Eino Järvisen oman kiinteistön osalta on todettava, että hän on ollut sopimussuhteessa Kuljetus J. Saarikkomäki Oy:n kanssa jätteenkuljetuksen osalta. Mainittu yritys on hoitanut kyseessä olevan asuinalueen jätehuoltotehtäviä. Yritys kuitenkin irtisanoi sopimuksen ja kieltäytyi tyhjentämästä kiinteistön jäteastiaa. Irtisanomisen ei väitettykään perustuvan Järvisen maksu- tai muiden velvoitteiden laiminlyönt in. Järvisen käsityksen mukaan tosiasiallisena syynä oli hänen yhteiskunnallinen toimintansa jätehuoltoasioissa. Ilmoitus tehtiin kirjallisesti. Tämän jälkeen Järvinen reklamoi asiasta kaupungin tekniselle toimelle. Muihin toimenpiteisiin, kuten yhteydenottoihin muihin jätteenkuljetusta hoitaviin yhtiöihin hän ei ryhtynyt. Sen sijaan Eino Järvinen siirtyi paikkaavan järjestelmän käyttäjäksi, minkä järjestelmän toimintaan hän on ollut tyytyväinen. Koska paikkaava järjestelmä oli olemassa, ei vastahankaisten kuljetusyritysten kanssa asioiminen tuntunut mielekkäältä. Mainittujen tapahtumien ajankohtaa Järvinen ei tarkalleen muista, mutta ne ovat tapahtuneet huomattavasti ennen lisäselvityspyynnössä viitattua viime kevättä, jolloin yrittäjien edustajat ovat olleet yhteydessä jätelautakuntaan. Järviseltä ei jätelain 37 :n tarkoittaman järjestelmänkään voimassa ollessa, saati kun ko. jär-

18 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 2(2) jestelmäpäätös ei ole lainvoimainen, voida edellyttää tämän mittavampia toimenpiteitä kiinteistönsä jätteenkuljetuksen suhteen. Lopuksi Eino Järvinen haluaa kiinnittää jätelautakunnan huomiota kehitykseen Rouskis Oy :n toimialueella eli Salon seudulla. Olosuhteet tuolla alueella poikkeavat Forssan seudusta siinä suhteessa, että Rouskis Oy:n toimialueella on kuljetussopimuksia tehnyt suurempi osa kiinteistöistä kuin Loimi -Hämeen jätehuolto Oy:n toimialueella ja vastaavasti paikkaavan järjestelmän piirissä on Salon seudulla vähemmän kiinteistöjä kuin Loimi -Hämeen jätehuolto Oy:n toimialueella. Myös Rouskis Oy:n toimialueella on päätetty paikkaavan järjestelmän lakkauttamisesta. Päätöksistä valitettiin ja Turun hallinto-oikeus antoi kolme päätöstä (nrot 14/0215 / 1-14/0217 / 1), joissa käsiteltiin mm. lakkautuspäätöksen lainmukaisuutta. Hallinto-oikeus piti lakkautuspäätöstä lainvastaisena. Hallinto-oikeus ei tosin perustele päätöstään nimenomaan paikkaavan järjestelmän lakkauttamisen kannalta, koska kyse on ollut ennen muuta siitä, onko päätös kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymisestä syntynyt laillisesti. Perusteluissa olevan arvostelun on kuitenkin katsottava kohdistuvan myös paikkaavan järjestelmän lakkauttamiseen, sillä muutoin päätöksen lopputulos (lakkauttamispäätöksen kumoaminen ) ei ole selitettävissä. Käsityksemme on, ettei hyväksyttäviä perusteluja paikkaavan järjestelmän lakkauttamiselle olisi edes voitu esittää, koska niitä ei ole olemassa tilanteessa, jossa huomattava osa kiinteistöistä on riippuvaisia paikkaavasta järjestelmästä. Vastaava ongelma on polttavampi Forssan seudulla kuin Salon seudulla, joten kun päätös on ollut Salon osalta lainvastainen, niin se on sitä vielä suuremmalla syyllä Forssan osalta. Muutoin viitataan oikaisuvaatimuksessa esitettyyn. Helsingissä 22. elokuuta 2014 EINO JÄRVINEN Laati b & U " - ' Mikko Erkkilä asianajaja, varatuomari

19 e FO f S S Q Forssan k, upun i: a 6 y / / /. a i o a Loimi-Hämeen Jätehuoltoyhtiö Oy:n yhteistoiminta-alueella toimivat jätteenkuljetusyrittäjät Jätelautakunta pyytää alueen yrittäjien vastinetta Eino Järvisen ja Akaan kaupungin esittämiin oikaisuvaatimuksiin, jotka koskevat Forssan kaupungin jätelautakunnan tekemää päätöstä 43 lopettaa kunnan vastuulle kuuluva ns. paikkaava jätteenkuljetus Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella. Oikaisuvaatimuksissaan Eino Järvinen ja Akaan kaupunki vaativat jätelautakuntaa kumoamaan tekemänsä päätöksen. Järvisen mukaan kysymystä paikkaavan jätehuollon tarpeellisuudesta ei voida ratkaista ennen kuin jätelautakunnan tekemä päätös on lainvoimainen tai kumottu. Akaan kaupungin mukaan sopimus on syntynyt " Sopimus yhteistoiminta -alueen kuntien yhteisestä jätelautakunnasta " - vastaisesti. Jätelautakunta seikkoihin; pyytää yrittäjiltä myös vastausta seuraaviin oikaisuvaatimuksessa esitettyihin 1. Onko kunnan paikkaavajätteenkuljetus edelleen tarpeellinen myös kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetusmallissa? 2. Onko jättcenkuljetuspalveluja tarjolla kattavasti, luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin? 3. Täyttyvätköjätelain mom. säädetyt edellytykset ilman ns. "kunnan paikaavaa jätteenku l jetusjärjestelmää"? 4. Jääkö tai onko alueella kiinteistöjä, jotka eivät saa jätteenkuljetuspalveluja jätehuoltonuääräysten mukaisesti, kun tai jos paikkaava jätteenkuljetus lopetetaan? 5. Tuleeko kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus olemaan kattava ja toimiva ilman paikkaavaajätteenkuljetusta? 6. Täyttääkö kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus jätelain 37 mukaiset vaatimukset ja miten tämä voidaan varmistaa? 7. Kattavatko jätteenkuljetuspalvelut paikkaavan järjestelmän poistuessa kaikki kiinteistötja miten tämä voidaan varmistaa? Vastaukset tulee toimittaa mennessä osoitteella Forssan kaupungin jätelautakunta, kirjaamo, PL 62, Forssa tai sähköpostilla kirjaamo Marja Rantanen Jätehuoltopäällikkö Forssan kaupungin jätelautakunta p marja.rantanei uforssa.fi Forssan kaupunki, Turuntie 18, PL 62, Forssa 1 puh. (03) (vaihde) 1 lax (03) www. forssa.li

20 1 -L FOR,.3:"1 KAUrFUNKI Te;:ri cn ja ympäristötoimi FORSSAN KAUPUNGIN JÄTELAUTAKUNNALLE Asiatunnus Arvoisa vastaanottaja, Asia: Forssan seudun jätehuoltoyritysten lausunto ns. paikkaavan jätekuljetusjärjestelmän lakkauttamispäätöksestä tehtyyn oikaisuvaatimuks een. Asian yksilöinti: Forssan kaupungin jätelautakunnan (myöhemmin jätelautakunta ) päätös Eino Järvinen on asiamiehensä allekirjoituksin jättänyt jätelautakunnan päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Jätehuoltoyritykset ja niiden edustaja: Lau sun non antaneet jätehuoltoyritykset ovat yksilöity lausunnon kanssa samaan aikaan jätelautakunnalle toimitettavassa palvelusitoumuksessa. Yritysten edustajana lausunnon osalta toimii: Envor Group Oy Voimalankatu Forssa Jätehuoltoyritysten asiamies: Eero Kokkonen OTK, LLM Lakitoimisto Eero Kokkonen Oy Linnankatu 1, huon. 34, Turku puh sähköposti :

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1 Kaupunginhallitus 364 25.08.2014 Kaupunginhallitus 34 02.02.2015 Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa asiassa 145/14.06.00.02/2013 Kaupunginhallitus 25.08.2014

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Forssan kaupungin jätelautakunta esittää Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ) valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Energimarknadsverket

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Energimarknadsverket Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Asia Asianosainen Laskutuksen virheellisyys, vahvistusilmoituksen toimittamatta jättäminen ja ennakkolaskutus 220 Energia Oy Bulevardi 7 00120 Helsinki Toimenpidepyynnön

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Kierrättämisestä helppoa LHJ:n palvelut ja niiden rahoitus Biojätekeräys ja muut erilliskeräyspalvelut Biojätemaksu tyhjennyskohtainen hinta Lasin,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (5) Rauman kaupunki, Tekninen virasto Jätehuoltoasiamies Marika Räikkönen PL 104, 26101 Rauma kirjaamo.tevi@rauma.fi Lausuntopyyntö 9.6.2015 Teknisen lautakunnan päätös 26.5.2015 LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 37 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh. 046 877 2591 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Selitys asiassa 3780/3/13

Selitys asiassa 3780/3/13 Haapaveden kaupunki PL 40 86601 Haapavesi Puh: 08-45911 Fax: 08-4951 334 Sähköposti: haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Selitys asiassa 3780/3/13 Korkeimmalle

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 Risteilyalusten kiinnitys- ja irrotuspalvelun hankinta, option käyttöönotto 2014 HEL 2014-006728 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa matkustajasatamat,

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 Kaupunginhallitus 37 19.1.2015 42 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä (Pöydälle 19.1.2015) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 7 IVA-työt, hammashoitolan muutos opetustiloiksi, Vartiokylän alaaste HEL 2013-013426 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut Yksikön johtaja päätti hylätä LVI-Urakointi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kokousaika 25.09.2013 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot