Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, , 43. Jätelk Akaan kaupunki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki."

Transkriptio

1 Jätelk Forssan kaupungin jätelautakunta PL 62,33101 Forssa rukssan KAUPU NKI Tekninen ja ympäristötoimi Asiatunnus a6v//ra3.d'/g Akaan kaupunki Kaupunginhallitus PL 34, Akaa Akaan kaupungin oikaisuvaatimus koskien Forssan kaupungin jätelautakunnan päätöstä kunnan vastuulle kuuluvan ns. paikkaavan jätekuljetuksen lopettamisesta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella Pöytäkirja 5/2014, , 43 Akaan kaupunki edellyttää, että Forssan kaupungin jätelautakunta kumoaa tekemänsä päätöksen. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen jätelautakunta toimii jätelain 23 :ssä tarkoitettuna kuntien jätehuoltoviranomaisena siten, kun kuntien tekemässä sopimuksessa jätelautakunnasta säädetään. Kyseisen sopimuksen (Sopimus yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisestä jätelautakunnasta) 8 kuuluu seuraavasti: "Yhteistoiminta-alueen kuntia on kuultava myös keskeisissä jätehuoltoa koskevissa ratkaisuissa ennen päätöksentekoa." On selvää, että 15 vuotta toiminnassa olleen erittäin tarpeellisen paikkaavan järjestelmän purkaminen on keskeinen jätehuoltoa koskeva ratkaisu. Akaan kaupunkia ei ole millään tavalla kuultu ennen päätöksentekoa. Akaan kaupunkia ei ole edes informoitu asiassa millään tavalla. Jätelautakunta on toiminut sopimuksen vastaisesti. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, joka toimii alueen jätehuollossa kaikkien alueen kuntalaisten parhaaksi. Se on tuottanut palvelun kuntien puolesta jo yli 15 vuoden ajan kuntien välisen osakassopimuksen mukaisesti. Ihmetystä asiassa herättää se, että jätelautakunta ei ole kysynyt lainkaan Loimi- Hämeen Jätehuolto Oy:n näkemystä.

2 Jätelautakunnan päätöksen vaikutuksista ei ole tehty vaikutusarviota kiinteistöille, kunnille, ympärist311e ja kuntien jätehuoltoyhtiölle. -i Päätös lopettaa "kii teistön haltijan järjestämän jätteenkeräyksen" puutteita tai jollain alueilla kokonaan s n puuttumista paikannut kuntien jätteenkeräys on hyvin merkittävä.päätö ansille sen piirissä olleille, enimmäkseen loma-asuntojen ja hajaasutusalueiden kiinteistöjen omistajille. Samoin se on hyvin merkittävä päätös kunnille, jotka vastaavat vastuulleen säädetyn jätteen osalta jätteenkuljetuspalveluiden saatavuudesta, laadukkuudesta ja toimivuudesta. Kunnalla on aina lopullinen vastuu vakituisen ja vapaa-ajan asuntojen jätehuollosta. Se tarkoittaa, että kunnan on tarjottava jätehuoltoa ns. paikkaavana jätteenkuljetuksena silloin, kun kiinteistö ei ole tehnyt tai ei voi tehdä sopimusta jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Kunnat eivät täytä jätelautakunnan päätöksen jälkeen jätelain mukaista velvoitetta järjestää jätehuolto kaikille asuinkiinteistöille kunnassa. Huomattava on, että jätelautakunnan päätös siirtyä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen ei ole lainvoimainen. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja valitusasia on edelleen vireillä. Jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan , että kunnan vastuulle kuuluvaa ns. paikkaavaa jätteenkeräysjärjestelmää ei pureta, ennen kuin lautakunnan kokouksessaan tekemää jätteenkuljetuksen järjestämispäätöstä koskevat valitukset on lainvoimaisesti ratkaistu ja jätteenkuljetuksen järjestämisestä on tarvittaessa tehty uusi päätös. Jätelautakunta kumosi edellä mainitun päätöksensä kokouksessaan perustelematta miksi kysymys paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisesta olikin nyt tehtävissä ennen tehdyn päätöksen lainvoimaisuutta. Forssan kaupungin jätelautakunnan päätös tulee kumota, sillä se on syntynyt Sopimus yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisestä jätelautakunnasta vastaisesti. Päätös johtaa epätarkoituksenmukaiseen ja vaikeaan tilanteeseen jätteenkuljetuspalveluita tarvitsevien kotitalouksien ja yritysten suhteen sekä vaarantaa kuntien velvoitteiden hoitamisen jätelain mukaisesti. Akaassa AKAAN KAUPUNGINHALLITUS Aki Viitasaari kaupunginjohtaja Mari Puhka-Susi talousjohtaja

3 L AKAAN KAUPUNKI PÖYTÄHIRJA Nro 10/2014 Kaupunginhallitus Kokousaika Tiistaina klo Kokouspaikka Akaan kaupungintalo, valtuustosali Päätöksentekijät Rytkönen Jouko puheenjohtaja (/ticrh Rämö Harri I varapuheenjohtaja, , For. Markkula Marita II varapuheenjohtaja Tenlr3n ja ympäri3 G::rri Anttila Markku jäsen /9, if o{ 0 / t / Bister Salla jäsen Asia:unnus Järvinen Hannu jäsen Lapinleimu Eero jäsen, , Peräkivi Mari jäsen Saari Jukka jäsen Savolainen Inka jäsen Saxberg Susanna jäsen Muut osallistujat Kallioinen Saila valtuuston puheenjohtaja Salminen Jukka valtuuston 1 varapuheenjohtaja Vaittinen Jouni valtuuston II varapuheenjohtaja Ruohomaa Casimir nuorisovaltuuston edustaja Poissa Viitasaari Aki kaupunginjohtaja, , Sinivuori Briitta-Liisa henkilöstöjohtaja, , Puhka-Susi Mari talousjohtaja Laillisuus ja päätös - Todettiin 178 valtaisuus Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset (( i Jouko Rytkonen, Briitta-Liisa Sin vuori Aki Viitasaari puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä , Pöytäkirjan tarkastus.2014 pöytäkirjantarkastajat Jukka Saari r Js G V Pöytäkiija yleisesti Maanantaina nähtävillä Kau gintalolla hallintokes essa, Myllytie 3, Toijala S m S rg Todistaa Briitta-Liisa Sinivuori, henki ' stöjohtaja

4 AKAAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus O T E Kokouspäivämäärä Sivu Dnro AKAA: 477/ Oikaisuvaatimus Forssan kaupungin jätelautakunnan päätöksestä KH Oheismateriaali: Forssan kaupungin jätelautakunnan pöytäkirjanote ja Akaan kaupungin oikaisuvaatimusluonnos Forssan kaupungin jätelautakunta toimii Loimi -Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta -alueen kuntien yhteisenä jätelautakuntana. Se toimii jätelain 23 :ssä tarkoitettuna kuntien jätehuoltoviranomaisena siten, kuin kuntien tekemässä sopimuksessa jätelautakunnasta säädetään. Kyseisen sopimuksen 8 kuuluu seuraavasti: "Yhteistoiminta-alueen kuntia on kuultava myös keskeisissä j ätehuoltoa koskevissa ratkaisuissa ennen päätöksentekoa." Forssan kaupungin jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan :ssä 43, että kunnan vastuulle kuuluva ns. paikkaavajätekuljetus lopetetaan Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella. Akaan kaupunki on tätä toimialuetta. Päätös on merkittävä tuhansille ns. paikkaavanjätekuljetuksen piirissä oleville, enimmäkseen loma-asuntojen ja haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille ja siten myös kaikille yhteistoiminta-alueen kunnille. Akaan kaupunkia ei ole millään tavalla kuultu asiassa, vaikka näin on jätelautakuntasopimuksessa sovittu. Akaan kaupunkia ei ole edes informoitu millään tavalla ennen päätöksentekoa. Asiasta ei ole tehty arviota sen vaikutuksista kiinteistönomistajille, kunnille, ympäristölle jne. Akaan kaupunki ei täytä jätelautakunnan päätöksen toteutuessajätelain mukaista velvoitettaanjärjestää jätehuolto kaikille asuinkiinteistöille kunnassa. Päätöksellä on myös negatiivinen vaikutus Loimi-Häineen Jätehuolto Oy:n eli omistajakuntien omaisuuteen, sillä mitään tietoa ei ole, mitä tehdään noin 4000 jäteastialle, jos lautakunnan päätös toteutuisi. Jätelautakunnan päätös on tehty sopimuksen vastaisesti Akaan kaupunkia kuulematta. Se on myös epätarkoituksenmukainen, epätaloudellinen ja aiheuttaa kuntalaisille vaikeuksia ja lisäkustannuksia. Akaan kaupungin on syytä hakea päätökseen muutosta. Oikaisuvaatimus on toimitettu Forssan kaupungin jätelautakunnalle oikaisuvaatimusajan puitteissa Kaupunginhallitus ottanee kantaa siihen, pidetäänkö oikaisuvaatimus vireillä vai vedetäänkö se pois. (Lisätietoja kaupunginjohtaja Aki Viitasaari, puh ) Ehdotus: Kaupun,giniohtaia: Kaupunginhallitus päättää pitää Forssan kaupungin jätelautakunnan tekemästä päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen vireillä.

5 AKAAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus O T E Kokouspäivämäärä Sivu Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Ote Forssan kaupunki Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Akaassa ,.., 1 Briitta-Liisa Sinivuori henkilöstöjohtaja

6 /[ 03 aa/dö/3 <M f o r s s a Forssan kaup::, ;in jåle1ä.i akun Akaan kaupunginhallitus PL AKAA Lisäselvityspyyntö Akaan kaupunginhallituksen tekemään oikaisuvaatimukseen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen kattavuudesta Akaan kaupunginhallitus on tehnyt oikaisuvaatimuksen Forssan kaupungin jätelautakunnan kokouksessaan tekemään päätökseen kunnan vastuulle kuuluvan ns. paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisesta. Akaan kaupunginhallituksen mukaan "Päätös lopettaa kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkeräyksen puutteita tai jollain alueilla kokonaan sen puuttumista paikannut kuntien jätteenkeräys on hyvin merkittävä päätös tuhansille sen piirissä olleille, enimmäkseen lomaasuntojen ja haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille. " Jätelautakunta on tehnyt päätöksen jatkaa jätehuoltoa koko alueella kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, jossa asia on edelleen vireillä. Päätöksen valmisteluvaiheessa pyydettiin kunnilta lausuntoa, joissa tiedusteltiin erityisesti kuljetusjärjestelmän laatuvaatimusten täyttymistä. Akaan kaupunki antoi kuljetusjärjestelmäpäätöstä koskevan lausunnon jossa se esitti, että Akaan kaupungin alueella pysytään nykyisessä sopimusperusteisessa, eli kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetusjärjestelmässä. Jätelain ( 2011/646) 35 mukaan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkaminen edellyttää tarjolla olevien palvelujen kattavuutta ja luotettavuutta kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jätelautakunta pyytää Akaan kaupunginhallitukselta lisäselvitystä siitä, onko Akaan kaupungin alueella alueita, joillajätelain asettamat jätteenkuljetuksen kattavuudelle asetetut laatuvaatimukset eivät täyty. Lisäksi jätelautakunta pyytää tarkennusta siitä, millä Akaan alueilla ei ole tarjoilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen palveluja, kuinka montaa kiinteistöä tämä koskee ja ovatko alueet maantieteellisesti yhteneväisiä, vai sijaitsevatko palvelun ulkopuolella olevat kiinteistöt toisista erillään. Lisäselvitykset pyydetään toimittamaan mennessä osoitteella Forssan kaupungin jätelautakunta, kirjaamo, PL62, Forssa tai sähköpostilla kirjaamo forssa.ff Marja Rantanen Jätehuoltopäällikkö Forssan kaupungin jätelautakunta p Forssan kaupunki, Turuntie 18, PL 62, Forssa 1 puh. (03 ) (vaihde) 1 fax (03)

7 Kaupunginhallitus PL AKAA Akaan kaupunki FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoinni Asiatunnus Forssan kaupungin jätelautakunta PL FORSSA X176 Akaan kaupungin vastaus Forssan kaupungin jätelautakunnan "lisäselvityspyyntöön" päivättyyn Jos ja kun jätelautakunta ei tunne jätehuollon tilannetta Akaassa tai muualla toimialueellaan, se yksin osoittaa, ettei päätöstä paikkaavan järjestelmän lopettamisesta ole tehty asianmukaisesti. Päätöstä ei ole perustettu riittäviin selvityksiin eikä sen vaikutuksia siten tunneta. Jätelautakunnan tehtävä on olla perillä toimialueensa jätehuollon tilasta, eikä Akaan kaupunginhallituksen käytössä ole, eikä kuulu ollakaan sellaisia yksityiskohtaisia tietoja, joita lautakunta nyt tiedustelee. Käytössämme olevien tietojen mukaan jätelautakunnan toimialueella on pelkästään Akaassa tällä hetkellä pitkälti yli 1000 kiinteistöä ns. kuntien järjestämän paikkaavan keräyksen piirissä. Koko jätelautakunnan toimialueella tällaisia kiinteistöjä lienee useita tuhansia. Akaan kaupunki ei ole milloinkaan antanut sellaista kuljetusjärjestelmäpäätöstä koskevaa lausuntoa, jossa se esittäisi ns. kuntien järjestämästä paikkaavasta keräyksestä luopumista. Akaassa AKAAN KAUPUNGINHALLITUS Aki Viitasaari kaupunginjohtaja riitta-liisa-sinivuori henkilöstöjohtaja AKAAN KAUPUNKI kåyndosoite Mylylle AKAA puhelin (03) int postiosoite PL AKAA telefax ( 03 ) int internet akaan.kaupunki akaa.f

8 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 1 (7) Forssan kaupungin jätelautakunnalle P 4 a. FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi % 1>WK Asiatunnus Asia Oikaisuvaatimus koskien Forssan kaupungin jätelautakunnan päätöstä Oikaisuvaatimuksen kohde Päätös kunnan vastuulle kuuluvan ns. paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisesta Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n toimialueelta Dnro Pöytäkirja 5/2014, , 43 Oikaisuvaatimuksen tekijä Eino Järvinen, Forssa Asianosaisasema / valitusoikeuden peruste Asiamies ja prosessiosoite Vaatimukset Eino Järvisen kotipaikka on Forssan kaupunki. Näin ollen ja kun oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on Forssan kaupungin jätelautakunnan tekemä, Järvisellä on kunnan jäsenyyteen perustuva valitusoikeus, m.1. oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen, kuntalain (365/1995) 92 :n 1 momentin perusteella. Eino Järvinen on myös kiinteistönomistajana, jätehuollon asiakkaana ja erityisesti tässä asiassa kyseessä olevan paikkaavan jätteenkuljetuksen asiakkaana henkilö, johon oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös välittömästi vaikuttaa eli asianosainen. Asianajaja Mikko Erkkilä Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy Bulevardi 1 A, Helsinki Puhelin (09) , telefax (09) Sähköposti Forssan kaupungin jätelautakunnan tulee kumota tekemänsä päätös. Kysymystä paikkaavan jätehuollon tarpeellisuudesta ei voida ratkaista ennen kuin jätelautakunnan tekemä päätös on lainvoimainen tai kumottu.

9 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 2 ( 7 ) Perustelut 1 Johdanto Forssan kaupungin jätelautakunta C'jätelautakunta") päätti (264/ /2013) siirtyä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen Forssan kaupungin jätelautakunnan alueella. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen ja valitusasia on edelleen vireillä. Forssan kaupungin jätelautakunta päätti kokouksessa (26 ), että kunnan vastuulle kuuluvaa ns. paikkaavaa jätteenkeräysjärjestelmää ei pureta, ennen kuin lautakunnan kokouksessa (10 ) tekemää jätteenkuljetuksen järjestämispäätöstä koskevat valitukset on lainvoimaisesti ratkaistu ja jätteenkuljetuksen järjestämisestä tarvittaessa tehty uusi päätös. Jätelautakunta kumosi edellä mainitun päätöksen kokouksessa (40-46 ) perustelematta sitä, miksi kysymys paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisesta olikin nyt tehtävissä ennen tehdyn päätöksen lainvoimaisuutta. Kyseisessä päätöksessä ( ) jätelautakunta "toteaa kunnan vastuulle kuuluvan ns. paikkaavan jätteenkuljetuksen loppuvan Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n ilmoituksen mukaisesti sekä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen että jäteaseman käyttäjien osalta yhtiön ja kuljetusyrittäjien välisten sopimusten päättyessä vuoden 2014 lopussa". Kunnan paikkaava jätteenkuljetus on edelleen tarpeellinen myös kiinteistön järjestämässä jätteenkuljetusmallissa. Tämän lisäksi päätös on tehty sopimuksen yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisestä jätelautakunnasta vastaisesti ja päätös on annettu hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 :n vastaisesti ennen päätöksen (10 ) tultua lainvoimaiseksi, millä on myös huomattava käytännöllinen merkitys. Eino Järvinen vaatii jätelautakuntaa kumoamaan päätöksensä seuraavaksi esitettävistä syistä. 2 Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen riittämättömyys Jätelain ( /646) 37 :n mukaisesti kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa. Kyseinen jätteenkuljetusjärjestelmä on kuitenkin mahdollinen vain, jos se täyttää jätelain sille asettamat vaatimukset. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tulee täyttää lain 35 :n 2 momentissa säädetyt edellytykset ( ), joiden mukaan jätteenkuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti, luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

10 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 3(7) Jätelain esitöissä (HE 199/2010) on selvennetty, että kunnan päätösvallan rajaaminen kyseisillä vaatimuksilla on tarpeen sen varmistamiseksi, että kunta varmistuu 32 :ssä vastuulleen säädetyn jätteen osalta jätteenkuljetuspalvelujen saatavuudesta, laadukkuudesta ja toimivuudesta myös silloin, kun kuljettajan valinta määräytyy kiinteistön haltijan päätöksen mukaisesti. Kyseessä olevassa tilanteessa, jossa siirrytään kokonaan kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen ja lopetetaan tähän asti toimineen kunnan ns. paikkaava jätteenkuljetus, kunta ei riittävästi varmistu jätteenkuljetuspalvelujen saatavuudesta, laadukkuudesta ja toimivuudesta. Kuljetusjärjestelmästä tehdyn selvityksen mukaan entisen sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle on jättäytynyt prosenttia kiinteistöistä, kunnasta riippuen. Kokonaisuudessaan vuoden 2014 alussa paikkaavan jätteenkuljetuksen piiriin on kuulunut noin kiinteistöä. Missään Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n toimialueen kunnassa entinen sopimusperusteinen jätteenkuljetus ei ole kattanut kaikkia kiinteistöjä. Paikkaavan kuljetuksen loppuessa nämä kiinteistöt jäävät kokonaan jätteenkuljetuksen ulkopuolelle. Paikkaavaa jätteenkuljetusta on nimenomaisesti tarvittu, sillä sopimusperusteinen jätteenkuljetus ei ole ollut tarpeeksi kattava. Näin ollen on selvää, ettei tuleva kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus ilman paikkaavaa jätteenkuljetusta tule olemaan kattava tai toimiva. Paikkaavaa jätteenkuljetusta ei tulisi lopettaa ennen kuin voidaan varmistaa, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus täyttää jätelain 37 :n mukaiset vaatimukset. Forssan jätelautakunnan pöytäkirjan mukaisesti "Jätelautakunta on päättänyt koko Loimi- Hämeen jätehuolto Oy:n yhteistoiminta -alueen osalta, että jätehuolto hoidetaan kiinteistöjen järjestämänä jätteenkuljetuksena". Tämän jälkeen lautakunta kuitenkin toteaa, että "Kunnallisia jätteenkuljetuspalveluja tulee tarjota silloin, kun asukas itse haluaa tarjonnasta huolimatta käyttää kunnallista palvelua". Tämän lisäksi jätelautakunta on pöytäkirjan 43 :ssä todennut seuraavaa: "Jätehuolto on alueellisesti päätetty jätelain mukaan järjestää koko alueella kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Tämä tarkoittaa, että kiinteistön on hankittava oma tai naapurien kanssa yhteinen jäteastia ja tehtävä sopimus jäteastian tyhjentiimisestä alueella toimivan yrittäjän kanssa. Kunnalla on jätelain 32 :n mukaan aina lopultase tarkoittaa että kunnan on tarjottava jätehuoltoa ns. pai aavana jätteenkuljetuksena siroin. kun kiinteistö ei ole tai ei voi tehdä sopimusta jätteen 'etusyrittäjän kanssa." (alleviivaus tässä).

11 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 4 ( 7 ) Edellä siteeratun mukaan kunnan tulee tarjota jätteenkuljetusta silloin, kun kiinteistöllä ei ole sopimusta jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Ei ole ymmärrettävissä, miten jätelautakunta on edellä mainitusta päässyt siihen johtopäätökseen, että kunnan vastuulle kuuluva paikkaava jätteenkuljetus tulee lopettaa jo tässä vaiheessa, varsinkin kun tiedossa on, että kunnan paikkaava jätteenkuljetus koskee n kiinteistöä. Tämän lisäksi jätelaki määrää, että jätteenkuljetuksen tulee edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukea jätehuollon alueellista kehittämistä ja olla aiheuttamatta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ( ). Päätöksessä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymisestä tulee arvioida päätöksen vaikutuksetkokonaisuutena myönteiseksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan ( ). Kuten edellä on osoitettu, kiinteistön kuuluminen paikkaavaan jätteenkuljetukseen ei aina johdu siitä, ettei kiinteistön haltija ole halunnut sopia kuljetuksesta jätteen kuljettajan kanssa. Jossain tapauksissa paikkaavan jätteenkuljetuksen tarve johtuu siitä, ettei yksityistä jätteenkuljetuspalvelua ole ollut tarjolla. Esimerkiksi haja-asutusalueilla yksityisiä kuljetuspalveluja ei välttämättä ole aina kohtuudella saatavissa. Ei siis ole varmaa, että kuljetuspalvelut tulevat ensi vuoden alusta lähtien kattamaan nämä kiinteistöt, jotka ovat tähän asti jääneet yritysten palvelujen toimialueiden ulkopuolelle. Toisin sanoen kiinteistönomistaja voi olla halukas tekemään jätteenkuljetussopimuksen, mutta kuljetusyritys ei ole taloudellisesta kannattamattomuudesta johtuen tai muusta syystä valmis tekemään sopimusta ko. kiinteistön kanssa. Näin on käynyt oikaisuvaatimuksen esittäjälle itselleenkin. Tästä johtuen paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettaminen tässä vaiheessa ei takaa kotitalouksien tasapuolista kohtelua jolloin jätelain 35 :n syrjirnättömän ehdon vaatimus ei täyty. Jätelain esitöissä myös muistutetaan, että toimiva jätehuolto on perustuslain 20 :n mukaisen ympätistöperusoikeuden toteutumisen edellytys. Näin ollen julkisella vallalla on katsottava olevan velvollisuus turvata jätehuolto siinäkin tapauksessa, kun se on ensisijaisesti jätetty jätteen haltijoiden ja yksityisten jätehuoltopalveluiden tarjoajien välisen sopimuksen varaan. Kunnalla on jätelain 32 :n mukaisesti velvollisuus järjestää kotitalousjätteen jätehuolto. Jätteenkuljetuksen järjestämisen siittä_mirt en kiinteistön haltijalle ei kumoa kunnan velvollisuutta huolehtia siitä, että jätteenkuljetuspalvelut kunnan alueella ovat kattavat ja luotettavat ja että niitä tarjotaan kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. LHJ:n mielestä paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamista koskevan päätöksen aikataulu (vuoden 2014 lopussa) ei ole realistinen, sillä on erittäin epätodennäköistä, että paikkaavan jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvat kiinteistöt ovat siihen mennessä siirtyneet kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen. Ennen vuoden loppua tuskin edes ehditään selvittää kuljetusyritysten

12 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 5(7) 3 Päätöksen sopimuksenvastaisuus 4 Päätöksen ennenaikaisuus valmiutta tehdä sopimukset kaikkien paikkaavan kuljetusjärjestelmän asiakkaiden kanssa, saati että sopimuksetkin olisi tehty. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen jätelautakunta toimii jätelain 23 :ssä tarkoitettuna kuntien jätehuoltoviranomaisena siten, kun kuntien tekemässä sopimuksessa jätelautakunnasta säädetään (Sopimus yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisestä jätelautakunnasta). Kyseisen sopimuksen 8 :n mukaisesti: "Yhteistoiminta-alueen kuntia on kuultava myös keskeisissä jätehuoltoa koskevissa ratkaisuissa ennen päätöksentekoa" On selvää, että 15 vuotta kestäneen paikkaavan järjestelmän purkaminen kuuluu keskeisiin jätehuoltoa koskeviin ratkaisuihin. Tästä huolimatta paikkaavaa jätteenkuljetusta koskevan päätöksen yhteydessä kuntia ei kuitenkaan kuultu eikä edes informoitu etukäteen. Jätelautakunta on toiminut sopimuksen vastaisesti. Päätös on tästäkin syystä kumottava. Jätelautakunta päätti että kunnan vastuulle kuuluvaa ns. paikkaavaa jätteenkeräysjärjestelmää ei pureta, ennen kuin lautakunnan kokouksessaan (10 ) tekemää jätteenkuljetuksen järjestämispäätöstä koskevat valitukset on lainvoimaisesti ratkaistu ja jätteenkuljetuksen järjestämisestä tarvittaessa tehty uusi päätös. Tästä huolimatta jätelautakunta päätti paikkaavan jätteenkeräysjärjestelmän lopettamisesta päätöksessä Päätös paikkaavan jätteenkeräysjärjestelmän lopettamisesta panee täytäntöön tehtyä päätöstä jätteenkuljetuksen järjestämisestä. Jätelain 149 :n 3 momentti sisältää siirtymäsäännökset koskien kuljetusjärjestelmän valintaa. Siirtymäsäännöksessä tarkoitettu päätös jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta on tehty. Siirtymäsäännössä ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, voidaanko vailla lainvoimaa olevaa päätöstä panna täytäntöön. Jätelaissa ei siten ole täytäntöönpanokelpoisuutta koskevaa erityissäännöstä. Näin ollen ja koska kyse on hallintopäätöksestä, päätöksen täytäntöönpanoon on siten sovellettava hallinnolliseen päätöksentekoon soveltuvia yleisiä säännöksiä. Hallintolainkäyttölain 31 :n 1 momentin mukaan päätöstä, johon saa hakea muutosta valittamalla, ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Pykälän 2 momentin mukaan päätös voidaan kuiten-

13 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 6(7) 5 Päätöksen perusteluiden puutteellisuus kin panna täytäntöön vailla lainvoimaa, jos laissa tai asetuksessa niin säädetään. Se voidaan myös panna täytäntöön jos päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, tai jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä. Missään laissa tai asetuksessa ei ole säädetty jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta lainvoimaa vailla olevana. Päätöstä ei myöskään voida pitää luonteeltaan sellaisena, että se on pantava täytäntöön heti, eikä sitä voida pitää yleisen edun vuoksi sellaisena asiana, ettei sitä voida lykätä. Olemassa oleva paikkaava järjestelmä on toimiva ja se voi jatkaa toimintansa, kunnes asiassa on saatu lainvoimainen päätös. Ei ole mitään pakottavaa tarvetta lakkauttaa järjestelmää ainakaan heti. Tämän lisäksi päätöksen täytäntöönpano, joka toteutuisi osaksi paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisella, johtaisi käytännössä siihen, että muutoksenhaku asiassa olisi turha. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää merkittäviä ja peruuttamattomia toimenpiteitä Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:ltä (LHJ), kuntalaisilta ja alan yksityisiltä jätteiden kuljetusyrittäjiltä. Mikäli hallinto -oikeus sittemmin kumoaisi jätelautakunnan päätöksen kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta lainvastaisen, tulisi kaikki nämä toimenpiteet peruuttaa. Näihin toimenpiteisiin kuuluu LHJ:Itä edellytettyjen toimenpiteiden, kuten tuhansien yhtiön omistamien jäteastioiden kaupittelun kiinteistönomistajille, lisäksi asukkaiden tekemät toimenpiteet uusien jätteenkuljettajien kilpailuttamiseksi ja yksityisten kuljetusyrittäjien tekemät investoinnit. Paikkaavan jätteenkuljetuksen purkaminen ja myöhemmin mahdollinen uudelleenjärjestänvnen tulisi kohtuuttoman kalliiksi. Edelleen täytäntöönpanon kieltämistä tukee se, että jätelautakunta on valinnut sovellettavaksi vain poikkeuksellisesti ja tietyissä olosuhteissa sallittavan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen, jätelain ensi sijaiseksi tarkoittaman kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen sijaan. Jätelaissa ei ole etityissäännöstä tässä asiassa tehdyn tai muunkaan päätöksen perustelemisesta. Näin ollen on noudatettava hallintopäätöksiä koskevia yleisiä säännöksiä. Hallintolain (434/2003) 45 :n mukaan hallintopäätöksen perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei sisällä mitään selitystä tai muuta perustelua sille, että paikkaavasta jätteenkuljetuksesta on katsottu voitavan luopua tilanteessa, jossa jätteenkuljetusjärjestelmää koskevaa "pääasiaratkaisua " kiinteistöittäisen ja kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen välillä ei ole lainvoimaisesti (lopullisesti) ratkaistu. Näin ollen päätöksen perustelut eivät täytä hallintolain 45 :ssä asetettuja vaatimuksia.

14 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 7(7) 6 Lopuksi Edellä on osoitettu paikkaavaan jätteenkuljetuksen tarpeellisuus, sitä koskevan päätöksenteon sopimuksenvastaisuuden sekä päätöksen hallintolainkäyttölain vastaisuus täytäntöönpanokelvottoman päätöksen täytäntöönpanon suhteen sekä hallintolain vastaisuus puutteellisten perusteluiden suhteen. Jätelautakunnan päätös tulee edellä mainittiin perustein kumota jätelautakunnan omalla päätöksellä ja asiassa tulee jäädä odottamaan hallintotuomioistuimien ratkaisua edellä mainitun pääasian suhteen. Olisi erittäin epätoivottavaa, että muutoinkin kyllin vaativaksi käynyttä jätehuollon käytännön toteutusta pitäisi entisestään vaikeuttaa vetoamalla hallinto-oikeuteen myös paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamispäätöksen osalta. Helsingissä 11. heinäkuuta 2014 EINO JÄRVINEN Laati l ugt---r Mikko Erkkilä asianajaja, varatuomari Helsinki

15 F o r S S Q i o rs Si:r; i; L U(."u l[ T Asianajaja Mikko Erkkilä Asianajotoimisto Hammarström Puhakka PartnersOy Bulevardi la Helsinki Lisäselvityspyyntö Eino Järvisen tekemään oikaisuvaatimukseen Forssan kaupungin jätelautakunnan päätöksestä , 43 lopettaa kunnan vastuulle kuuluva ns. paikkaava jätteenkuljetus Loimi- Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella Eino Järvinen on tehnyt oikaisuvaatimuksen Forssan kaupungin jätelautakunnan kokouksessaan tekemään päätökseen kunnan vastuulle kuuluvan ns. paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisesta. Oikaisuvaatimuksessa Eino Järvineen vaatii jätelautakuntaa kumoamaan tekemänsä päätöksen paikkaavan jätehuollon tarpeellisuudesta ei voida ratkaista. Vaatimuksen mukaan kysymystä, ennen kuin jätelautakunnan 11.6, tekemä päätös jätteenkuljetuksen järjestämisestä alueellisesti kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena on lainvoimainen tai kumottu. Järvisen esittämien perustelujen mukaan " kiinteistön kuuluminen paikkaavaan jätteenkuljetukseen ei aina johdu siitä, ettei kiinteistön halua ole halunnut sopia ku jetuksesta jätteen kuljettajan kanssa. Jossain tapauksissa paikkaavan jätteenkuljetuksen tarve johtuu siitä, ettei yksityistä jätteenku jetuspalvelua ole ollut tarjolla. Esimerkiksi haja-asutusalueilla yksityisiä kuljetuspalveluja ei välttämättä ole aina kohtuudella saatavissa. Ei siis ole varmaa, että ku jetuspalvelut tulevat ensi vuoden alusta lähtien kattamaan nämä kiinteistöt, jotka ovat tähän asti jääneet yritysten palvelujen toimialueiden ulkopuolelle. Toisin sanoen kiinteistön omistaja voi olla halukas tekemään jätteenkuljetussopimuksen, mutta ku jetusyritys ei ole taloudellisesta kannattamattomuudesta johtuen tai muusta syystä valmis tekemään sopimusta ko. kiinteistön kanssa. Näin on käynyt oikaisuvaatimuksen esittäjälle itselleenkin. Tästä johtuen paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettaminen tässä vaiheessa ei takaa kotitalouksien tasapuolista teluajolloinjätelain 35 : n syrjimättömän ehdon vaatimus ei täyty. " Jätelautakunta on tehnyt päätöksen jatkaajätehuoltoa koko alueella kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, jossa asia on edelleen vireillä. Päätöksen valmisteluvaiheessa pyydettiin kunnilta lausuntoa, joissa tiedusteltiin erityisesti kuljetusjärjestelmän laatuvaatimusten täyttymistä. Forssan kaupunki antoi kuljetusjärjestelmäpäätöstä koskevan lausunnon, jossa se esitti, että Forssan kaupungin alueella jatketaan kiinteistön haltijan järjestämää kuljetusjärjestelmää. Jätelain (2011/646) 35 mukaan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksenjatkaminen edellyttää tarjolla olevien palvelujen kattavuuttaja luotettavuutta kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Forssan kaupunginhallituksen kuljetusjärjestelmäpäätöstä varten antaman lausunnon mukaan Forssan kaupunki pitää tärkeänä, että jätelautakunnan valitsema jätteenkuljetusjärjestelmä täyttää kaikilta osin jätelain vaatimukset koh- Forssan kaupunki. Turuntie 18, PL 62, Forssa 1 puh (03) (vaihde) 1 fax (03) forssa.fi 1 fi

16 4 r Fo r s s o s r Oikaisuvaatimuksessaan Järvinen sanoo, ettei jätteenkuljetusyritys ole ollut valmis tekemään sopimusta hänen kiinteistönsä kanssa. Yrittäjien edustajat ilmoittivat viimeksi keväällä jätelautakunnan edustajille, että yrittäjät ovat valmiita tekemän sopimuksen siihen halukkaiden kiinteistönomistajien kanssa. Jätelautakunta pyytää Eino Järviseltä lisäselvitystä siitä, milloin hän on ollut yhteydessä yrittäjiin ja kuinka monelta alan yrittäjältä hän on kuljetussopimusta tai tarjousta pyytänyt. Jätelain (646/2011) 28 :n mukaan vastuu jätehuollon järjestämisestä on ensisijaisesti jätteen haltijalla. Lisäselvitys pyydetään toimittamaan viimeistään osoitteella Forssan kaupungin jätelautakunta, kirjaamo, PL62, Forssa tai sähköpostilla Lisäselvitys on toivottava. Asia voidaan tämän ajankohdan jälkeen ratkaista lisäselvitystä ei toimitettaisi., vaikka pyydettyä Forssassa Timo Norri puheenjohtaja Forssan kaupungin jätelautakunta Marjaftantanen jätehuoltopäällikkö Forssan kaupungin jätelautakunta p Forssan kaupunki, Turuntie 16, P1 62, 3010? Forssa 1 puh. (03 ) (vaihde) + fax 103) J fi 1 wwww forssa.fi

17 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 1 (2).(1 FO R o 4N K A U? U N K I Tel;ni;; n ja ympäristötoimi Forssan kaupungin jätelautakunnalle Asiatunnus Lisäselvitys Forssan kaupungin jätelautakunnan päivätyn pyynnön johdosta Jätelautakunta tiedustelee Eino Järviseltä sitä, milloin hän on ollut yhteydessä (jätteenkuljetusta harjoittaviin) yrityksiin ja kuinka monelta alan yrittäjältä hän on kuljetussopimusta tai tarjousta pyytänyt. Eino Järvinen painottaa, että hän ei ole tehnyt oikaisuvaatimusta ensisijassa oman kiinteistönsä jätehuollon johdosta. Se kyllä saadaan järjestymään kaikissa olosuhteissa. Hän on huolissaan Forssan seudun jätehuollon toimivuudesta ja kaupungin vastuusta siitä, että jätehuolto on laillisella kannalla. Tehtävissään kaupungin ja Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n hallinnoissa Järvinen sai hälyttäviä tietoja nykytilanteesta. Nyt lakkautettavaksi päätetyn kunnan paikkaavaan keräyksen piirissä on tiettävästi noin 16 % toimialueen koko pienkiinteistöjen kannasta (kiinteistökohtaisessa paikkaavassa keräyksessä sekä jäteasemien käyttäjinä). Lisäksi kaiken järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolella on tiettävästi yli kiinteistöä. Vallitsevissa olosuhteissa on pelkästään lukujen valossa selvää, ettei jätteenkuljetuspalveluja ole tarjolla kattavasti, luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin, kuten jätelaissa edellytetään. Joka tapauksessa on vastaansanomatonta, että päätös paikkaavan järjestelmän lakkauttamisesta on tehty ennenaikaisesti ottaen huomioon jätelautakunnan kuljetusjärjestelmäpäätöksen käsittelyn keskeneräisyys hallintooikeudessa. Eino Järvisen oman kiinteistön osalta on todettava, että hän on ollut sopimussuhteessa Kuljetus J. Saarikkomäki Oy:n kanssa jätteenkuljetuksen osalta. Mainittu yritys on hoitanut kyseessä olevan asuinalueen jätehuoltotehtäviä. Yritys kuitenkin irtisanoi sopimuksen ja kieltäytyi tyhjentämästä kiinteistön jäteastiaa. Irtisanomisen ei väitettykään perustuvan Järvisen maksu- tai muiden velvoitteiden laiminlyönt in. Järvisen käsityksen mukaan tosiasiallisena syynä oli hänen yhteiskunnallinen toimintansa jätehuoltoasioissa. Ilmoitus tehtiin kirjallisesti. Tämän jälkeen Järvinen reklamoi asiasta kaupungin tekniselle toimelle. Muihin toimenpiteisiin, kuten yhteydenottoihin muihin jätteenkuljetusta hoitaviin yhtiöihin hän ei ryhtynyt. Sen sijaan Eino Järvinen siirtyi paikkaavan järjestelmän käyttäjäksi, minkä järjestelmän toimintaan hän on ollut tyytyväinen. Koska paikkaava järjestelmä oli olemassa, ei vastahankaisten kuljetusyritysten kanssa asioiminen tuntunut mielekkäältä. Mainittujen tapahtumien ajankohtaa Järvinen ei tarkalleen muista, mutta ne ovat tapahtuneet huomattavasti ennen lisäselvityspyynnössä viitattua viime kevättä, jolloin yrittäjien edustajat ovat olleet yhteydessä jätelautakuntaan. Järviseltä ei jätelain 37 :n tarkoittaman järjestelmänkään voimassa ollessa, saati kun ko. jär-

18 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 2(2) jestelmäpäätös ei ole lainvoimainen, voida edellyttää tämän mittavampia toimenpiteitä kiinteistönsä jätteenkuljetuksen suhteen. Lopuksi Eino Järvinen haluaa kiinnittää jätelautakunnan huomiota kehitykseen Rouskis Oy :n toimialueella eli Salon seudulla. Olosuhteet tuolla alueella poikkeavat Forssan seudusta siinä suhteessa, että Rouskis Oy:n toimialueella on kuljetussopimuksia tehnyt suurempi osa kiinteistöistä kuin Loimi -Hämeen jätehuolto Oy:n toimialueella ja vastaavasti paikkaavan järjestelmän piirissä on Salon seudulla vähemmän kiinteistöjä kuin Loimi -Hämeen jätehuolto Oy:n toimialueella. Myös Rouskis Oy:n toimialueella on päätetty paikkaavan järjestelmän lakkauttamisesta. Päätöksistä valitettiin ja Turun hallinto-oikeus antoi kolme päätöstä (nrot 14/0215 / 1-14/0217 / 1), joissa käsiteltiin mm. lakkautuspäätöksen lainmukaisuutta. Hallinto-oikeus piti lakkautuspäätöstä lainvastaisena. Hallinto-oikeus ei tosin perustele päätöstään nimenomaan paikkaavan järjestelmän lakkauttamisen kannalta, koska kyse on ollut ennen muuta siitä, onko päätös kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymisestä syntynyt laillisesti. Perusteluissa olevan arvostelun on kuitenkin katsottava kohdistuvan myös paikkaavan järjestelmän lakkauttamiseen, sillä muutoin päätöksen lopputulos (lakkauttamispäätöksen kumoaminen ) ei ole selitettävissä. Käsityksemme on, ettei hyväksyttäviä perusteluja paikkaavan järjestelmän lakkauttamiselle olisi edes voitu esittää, koska niitä ei ole olemassa tilanteessa, jossa huomattava osa kiinteistöistä on riippuvaisia paikkaavasta järjestelmästä. Vastaava ongelma on polttavampi Forssan seudulla kuin Salon seudulla, joten kun päätös on ollut Salon osalta lainvastainen, niin se on sitä vielä suuremmalla syyllä Forssan osalta. Muutoin viitataan oikaisuvaatimuksessa esitettyyn. Helsingissä 22. elokuuta 2014 EINO JÄRVINEN Laati b & U " - ' Mikko Erkkilä asianajaja, varatuomari

19 e FO f S S Q Forssan k, upun i: a 6 y / / /. a i o a Loimi-Hämeen Jätehuoltoyhtiö Oy:n yhteistoiminta-alueella toimivat jätteenkuljetusyrittäjät Jätelautakunta pyytää alueen yrittäjien vastinetta Eino Järvisen ja Akaan kaupungin esittämiin oikaisuvaatimuksiin, jotka koskevat Forssan kaupungin jätelautakunnan tekemää päätöstä 43 lopettaa kunnan vastuulle kuuluva ns. paikkaava jätteenkuljetus Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella. Oikaisuvaatimuksissaan Eino Järvinen ja Akaan kaupunki vaativat jätelautakuntaa kumoamaan tekemänsä päätöksen. Järvisen mukaan kysymystä paikkaavan jätehuollon tarpeellisuudesta ei voida ratkaista ennen kuin jätelautakunnan tekemä päätös on lainvoimainen tai kumottu. Akaan kaupungin mukaan sopimus on syntynyt " Sopimus yhteistoiminta -alueen kuntien yhteisestä jätelautakunnasta " - vastaisesti. Jätelautakunta seikkoihin; pyytää yrittäjiltä myös vastausta seuraaviin oikaisuvaatimuksessa esitettyihin 1. Onko kunnan paikkaavajätteenkuljetus edelleen tarpeellinen myös kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetusmallissa? 2. Onko jättcenkuljetuspalveluja tarjolla kattavasti, luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin? 3. Täyttyvätköjätelain mom. säädetyt edellytykset ilman ns. "kunnan paikaavaa jätteenku l jetusjärjestelmää"? 4. Jääkö tai onko alueella kiinteistöjä, jotka eivät saa jätteenkuljetuspalveluja jätehuoltonuääräysten mukaisesti, kun tai jos paikkaava jätteenkuljetus lopetetaan? 5. Tuleeko kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus olemaan kattava ja toimiva ilman paikkaavaajätteenkuljetusta? 6. Täyttääkö kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus jätelain 37 mukaiset vaatimukset ja miten tämä voidaan varmistaa? 7. Kattavatko jätteenkuljetuspalvelut paikkaavan järjestelmän poistuessa kaikki kiinteistötja miten tämä voidaan varmistaa? Vastaukset tulee toimittaa mennessä osoitteella Forssan kaupungin jätelautakunta, kirjaamo, PL 62, Forssa tai sähköpostilla kirjaamo Marja Rantanen Jätehuoltopäällikkö Forssan kaupungin jätelautakunta p marja.rantanei uforssa.fi Forssan kaupunki, Turuntie 18, PL 62, Forssa 1 puh. (03) (vaihde) 1 lax (03) www. forssa.li

20 1 -L FOR,.3:"1 KAUrFUNKI Te;:ri cn ja ympäristötoimi FORSSAN KAUPUNGIN JÄTELAUTAKUNNALLE Asiatunnus Arvoisa vastaanottaja, Asia: Forssan seudun jätehuoltoyritysten lausunto ns. paikkaavan jätekuljetusjärjestelmän lakkauttamispäätöksestä tehtyyn oikaisuvaatimuks een. Asian yksilöinti: Forssan kaupungin jätelautakunnan (myöhemmin jätelautakunta ) päätös Eino Järvinen on asiamiehensä allekirjoituksin jättänyt jätelautakunnan päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Jätehuoltoyritykset ja niiden edustaja: Lau sun non antaneet jätehuoltoyritykset ovat yksilöity lausunnon kanssa samaan aikaan jätelautakunnalle toimitettavassa palvelusitoumuksessa. Yritysten edustajana lausunnon osalta toimii: Envor Group Oy Voimalankatu Forssa Jätehuoltoyritysten asiamies: Eero Kokkonen OTK, LLM Lakitoimisto Eero Kokkonen Oy Linnankatu 1, huon. 34, Turku puh sähköposti :

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej 24.4.2013 Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on 26.9.2012 20 päättänyt aloittaa selvitystyön sako-

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 klo 16:30-21:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 121 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

As Oy Kalkunkartano c/o AA Jarkko Lehtokannas, Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B 5. Velkomus, palvelussopimus ym.

As Oy Kalkunkartano c/o AA Jarkko Lehtokannas, Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B 5. Velkomus, palvelussopimus ym. 1 PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/37934 2. osasto Käräjätuomari Pertti Tuominen Käräjätuomari Jorma Huuhtanen Käräjänotaari Jaakko Mäkelä 21.11.2014 L 13/34243 Kantaja Vastaaja Asia Kalkun Lämpö Oy c/o

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO Lausunto 1 (11) Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Munkkaanmäki 51 08500 Lohja LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO 1 HISTORIALLINEN KATSAUS Yhtiömme käsityksen mukaan jätelain mukaiset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Maahanmuuttajataustainen A katsoi joutuneensa syrjityksi asuntoasioissaan ja erityisesti

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6433-P22045 Selvitys 1 (24) Kojo

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2011 Taltionumero 1338 Diaarinumero 2938/3/07 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta Kaupunginhallitus 29 27.01.2014 Kaupunginvaltuusto 12 17.02.2014 Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 578/07.02.01.00/2013 KH 29 Valmistelija/lisätiedot: II

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA

JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA OPINNÄYTETYÖ YAMK SATU PORTTI 2013 JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA JA LIIKENNE Teknologiaosaamisen johtaminen Ylempi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2013 KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 69 Toimielinten pöytäkirjat 70 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna

Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Lausunto koskien kunnallisvalitusta 01570/14/2204, Lähete 428/14 Kunnanhallitus toteaa, että

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE VALITUS ASIA Valitus Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta ja päätöksestä 5.5.2009/ 14656 ja välituomiosta 27.5.2011/19949; L 07/27831 vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa

Lisätiedot

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita Helsinki 2006 ISBN 952-213-125-3 (pdf) ISBN 952-213-141-5 (painettu) Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo

Lisätiedot