Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, , 43. Jätelk Akaan kaupunki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki."

Transkriptio

1 Jätelk Forssan kaupungin jätelautakunta PL 62,33101 Forssa rukssan KAUPU NKI Tekninen ja ympäristötoimi Asiatunnus a6v//ra3.d'/g Akaan kaupunki Kaupunginhallitus PL 34, Akaa Akaan kaupungin oikaisuvaatimus koskien Forssan kaupungin jätelautakunnan päätöstä kunnan vastuulle kuuluvan ns. paikkaavan jätekuljetuksen lopettamisesta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella Pöytäkirja 5/2014, , 43 Akaan kaupunki edellyttää, että Forssan kaupungin jätelautakunta kumoaa tekemänsä päätöksen. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen jätelautakunta toimii jätelain 23 :ssä tarkoitettuna kuntien jätehuoltoviranomaisena siten, kun kuntien tekemässä sopimuksessa jätelautakunnasta säädetään. Kyseisen sopimuksen (Sopimus yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisestä jätelautakunnasta) 8 kuuluu seuraavasti: "Yhteistoiminta-alueen kuntia on kuultava myös keskeisissä jätehuoltoa koskevissa ratkaisuissa ennen päätöksentekoa." On selvää, että 15 vuotta toiminnassa olleen erittäin tarpeellisen paikkaavan järjestelmän purkaminen on keskeinen jätehuoltoa koskeva ratkaisu. Akaan kaupunkia ei ole millään tavalla kuultu ennen päätöksentekoa. Akaan kaupunkia ei ole edes informoitu asiassa millään tavalla. Jätelautakunta on toiminut sopimuksen vastaisesti. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, joka toimii alueen jätehuollossa kaikkien alueen kuntalaisten parhaaksi. Se on tuottanut palvelun kuntien puolesta jo yli 15 vuoden ajan kuntien välisen osakassopimuksen mukaisesti. Ihmetystä asiassa herättää se, että jätelautakunta ei ole kysynyt lainkaan Loimi- Hämeen Jätehuolto Oy:n näkemystä.

2 Jätelautakunnan päätöksen vaikutuksista ei ole tehty vaikutusarviota kiinteistöille, kunnille, ympärist311e ja kuntien jätehuoltoyhtiölle. -i Päätös lopettaa "kii teistön haltijan järjestämän jätteenkeräyksen" puutteita tai jollain alueilla kokonaan s n puuttumista paikannut kuntien jätteenkeräys on hyvin merkittävä.päätö ansille sen piirissä olleille, enimmäkseen loma-asuntojen ja hajaasutusalueiden kiinteistöjen omistajille. Samoin se on hyvin merkittävä päätös kunnille, jotka vastaavat vastuulleen säädetyn jätteen osalta jätteenkuljetuspalveluiden saatavuudesta, laadukkuudesta ja toimivuudesta. Kunnalla on aina lopullinen vastuu vakituisen ja vapaa-ajan asuntojen jätehuollosta. Se tarkoittaa, että kunnan on tarjottava jätehuoltoa ns. paikkaavana jätteenkuljetuksena silloin, kun kiinteistö ei ole tehnyt tai ei voi tehdä sopimusta jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Kunnat eivät täytä jätelautakunnan päätöksen jälkeen jätelain mukaista velvoitetta järjestää jätehuolto kaikille asuinkiinteistöille kunnassa. Huomattava on, että jätelautakunnan päätös siirtyä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen ei ole lainvoimainen. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja valitusasia on edelleen vireillä. Jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan , että kunnan vastuulle kuuluvaa ns. paikkaavaa jätteenkeräysjärjestelmää ei pureta, ennen kuin lautakunnan kokouksessaan tekemää jätteenkuljetuksen järjestämispäätöstä koskevat valitukset on lainvoimaisesti ratkaistu ja jätteenkuljetuksen järjestämisestä on tarvittaessa tehty uusi päätös. Jätelautakunta kumosi edellä mainitun päätöksensä kokouksessaan perustelematta miksi kysymys paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisesta olikin nyt tehtävissä ennen tehdyn päätöksen lainvoimaisuutta. Forssan kaupungin jätelautakunnan päätös tulee kumota, sillä se on syntynyt Sopimus yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisestä jätelautakunnasta vastaisesti. Päätös johtaa epätarkoituksenmukaiseen ja vaikeaan tilanteeseen jätteenkuljetuspalveluita tarvitsevien kotitalouksien ja yritysten suhteen sekä vaarantaa kuntien velvoitteiden hoitamisen jätelain mukaisesti. Akaassa AKAAN KAUPUNGINHALLITUS Aki Viitasaari kaupunginjohtaja Mari Puhka-Susi talousjohtaja

3 L AKAAN KAUPUNKI PÖYTÄHIRJA Nro 10/2014 Kaupunginhallitus Kokousaika Tiistaina klo Kokouspaikka Akaan kaupungintalo, valtuustosali Päätöksentekijät Rytkönen Jouko puheenjohtaja (/ticrh Rämö Harri I varapuheenjohtaja, , For. Markkula Marita II varapuheenjohtaja Tenlr3n ja ympäri3 G::rri Anttila Markku jäsen /9, if o{ 0 / t / Bister Salla jäsen Asia:unnus Järvinen Hannu jäsen Lapinleimu Eero jäsen, , Peräkivi Mari jäsen Saari Jukka jäsen Savolainen Inka jäsen Saxberg Susanna jäsen Muut osallistujat Kallioinen Saila valtuuston puheenjohtaja Salminen Jukka valtuuston 1 varapuheenjohtaja Vaittinen Jouni valtuuston II varapuheenjohtaja Ruohomaa Casimir nuorisovaltuuston edustaja Poissa Viitasaari Aki kaupunginjohtaja, , Sinivuori Briitta-Liisa henkilöstöjohtaja, , Puhka-Susi Mari talousjohtaja Laillisuus ja päätös - Todettiin 178 valtaisuus Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset (( i Jouko Rytkonen, Briitta-Liisa Sin vuori Aki Viitasaari puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä , Pöytäkirjan tarkastus.2014 pöytäkirjantarkastajat Jukka Saari r Js G V Pöytäkiija yleisesti Maanantaina nähtävillä Kau gintalolla hallintokes essa, Myllytie 3, Toijala S m S rg Todistaa Briitta-Liisa Sinivuori, henki ' stöjohtaja

4 AKAAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus O T E Kokouspäivämäärä Sivu Dnro AKAA: 477/ Oikaisuvaatimus Forssan kaupungin jätelautakunnan päätöksestä KH Oheismateriaali: Forssan kaupungin jätelautakunnan pöytäkirjanote ja Akaan kaupungin oikaisuvaatimusluonnos Forssan kaupungin jätelautakunta toimii Loimi -Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta -alueen kuntien yhteisenä jätelautakuntana. Se toimii jätelain 23 :ssä tarkoitettuna kuntien jätehuoltoviranomaisena siten, kuin kuntien tekemässä sopimuksessa jätelautakunnasta säädetään. Kyseisen sopimuksen 8 kuuluu seuraavasti: "Yhteistoiminta-alueen kuntia on kuultava myös keskeisissä j ätehuoltoa koskevissa ratkaisuissa ennen päätöksentekoa." Forssan kaupungin jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan :ssä 43, että kunnan vastuulle kuuluva ns. paikkaavajätekuljetus lopetetaan Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella. Akaan kaupunki on tätä toimialuetta. Päätös on merkittävä tuhansille ns. paikkaavanjätekuljetuksen piirissä oleville, enimmäkseen loma-asuntojen ja haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille ja siten myös kaikille yhteistoiminta-alueen kunnille. Akaan kaupunkia ei ole millään tavalla kuultu asiassa, vaikka näin on jätelautakuntasopimuksessa sovittu. Akaan kaupunkia ei ole edes informoitu millään tavalla ennen päätöksentekoa. Asiasta ei ole tehty arviota sen vaikutuksista kiinteistönomistajille, kunnille, ympäristölle jne. Akaan kaupunki ei täytä jätelautakunnan päätöksen toteutuessajätelain mukaista velvoitettaanjärjestää jätehuolto kaikille asuinkiinteistöille kunnassa. Päätöksellä on myös negatiivinen vaikutus Loimi-Häineen Jätehuolto Oy:n eli omistajakuntien omaisuuteen, sillä mitään tietoa ei ole, mitä tehdään noin 4000 jäteastialle, jos lautakunnan päätös toteutuisi. Jätelautakunnan päätös on tehty sopimuksen vastaisesti Akaan kaupunkia kuulematta. Se on myös epätarkoituksenmukainen, epätaloudellinen ja aiheuttaa kuntalaisille vaikeuksia ja lisäkustannuksia. Akaan kaupungin on syytä hakea päätökseen muutosta. Oikaisuvaatimus on toimitettu Forssan kaupungin jätelautakunnalle oikaisuvaatimusajan puitteissa Kaupunginhallitus ottanee kantaa siihen, pidetäänkö oikaisuvaatimus vireillä vai vedetäänkö se pois. (Lisätietoja kaupunginjohtaja Aki Viitasaari, puh ) Ehdotus: Kaupun,giniohtaia: Kaupunginhallitus päättää pitää Forssan kaupungin jätelautakunnan tekemästä päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen vireillä.

5 AKAAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus O T E Kokouspäivämäärä Sivu Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Ote Forssan kaupunki Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Akaassa ,.., 1 Briitta-Liisa Sinivuori henkilöstöjohtaja

6 /[ 03 aa/dö/3 <M f o r s s a Forssan kaup::, ;in jåle1ä.i akun Akaan kaupunginhallitus PL AKAA Lisäselvityspyyntö Akaan kaupunginhallituksen tekemään oikaisuvaatimukseen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen kattavuudesta Akaan kaupunginhallitus on tehnyt oikaisuvaatimuksen Forssan kaupungin jätelautakunnan kokouksessaan tekemään päätökseen kunnan vastuulle kuuluvan ns. paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisesta. Akaan kaupunginhallituksen mukaan "Päätös lopettaa kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkeräyksen puutteita tai jollain alueilla kokonaan sen puuttumista paikannut kuntien jätteenkeräys on hyvin merkittävä päätös tuhansille sen piirissä olleille, enimmäkseen lomaasuntojen ja haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille. " Jätelautakunta on tehnyt päätöksen jatkaa jätehuoltoa koko alueella kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, jossa asia on edelleen vireillä. Päätöksen valmisteluvaiheessa pyydettiin kunnilta lausuntoa, joissa tiedusteltiin erityisesti kuljetusjärjestelmän laatuvaatimusten täyttymistä. Akaan kaupunki antoi kuljetusjärjestelmäpäätöstä koskevan lausunnon jossa se esitti, että Akaan kaupungin alueella pysytään nykyisessä sopimusperusteisessa, eli kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetusjärjestelmässä. Jätelain ( 2011/646) 35 mukaan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkaminen edellyttää tarjolla olevien palvelujen kattavuutta ja luotettavuutta kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jätelautakunta pyytää Akaan kaupunginhallitukselta lisäselvitystä siitä, onko Akaan kaupungin alueella alueita, joillajätelain asettamat jätteenkuljetuksen kattavuudelle asetetut laatuvaatimukset eivät täyty. Lisäksi jätelautakunta pyytää tarkennusta siitä, millä Akaan alueilla ei ole tarjoilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen palveluja, kuinka montaa kiinteistöä tämä koskee ja ovatko alueet maantieteellisesti yhteneväisiä, vai sijaitsevatko palvelun ulkopuolella olevat kiinteistöt toisista erillään. Lisäselvitykset pyydetään toimittamaan mennessä osoitteella Forssan kaupungin jätelautakunta, kirjaamo, PL62, Forssa tai sähköpostilla kirjaamo forssa.ff Marja Rantanen Jätehuoltopäällikkö Forssan kaupungin jätelautakunta p Forssan kaupunki, Turuntie 18, PL 62, Forssa 1 puh. (03 ) (vaihde) 1 fax (03)

7 Kaupunginhallitus PL AKAA Akaan kaupunki FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoinni Asiatunnus Forssan kaupungin jätelautakunta PL FORSSA X176 Akaan kaupungin vastaus Forssan kaupungin jätelautakunnan "lisäselvityspyyntöön" päivättyyn Jos ja kun jätelautakunta ei tunne jätehuollon tilannetta Akaassa tai muualla toimialueellaan, se yksin osoittaa, ettei päätöstä paikkaavan järjestelmän lopettamisesta ole tehty asianmukaisesti. Päätöstä ei ole perustettu riittäviin selvityksiin eikä sen vaikutuksia siten tunneta. Jätelautakunnan tehtävä on olla perillä toimialueensa jätehuollon tilasta, eikä Akaan kaupunginhallituksen käytössä ole, eikä kuulu ollakaan sellaisia yksityiskohtaisia tietoja, joita lautakunta nyt tiedustelee. Käytössämme olevien tietojen mukaan jätelautakunnan toimialueella on pelkästään Akaassa tällä hetkellä pitkälti yli 1000 kiinteistöä ns. kuntien järjestämän paikkaavan keräyksen piirissä. Koko jätelautakunnan toimialueella tällaisia kiinteistöjä lienee useita tuhansia. Akaan kaupunki ei ole milloinkaan antanut sellaista kuljetusjärjestelmäpäätöstä koskevaa lausuntoa, jossa se esittäisi ns. kuntien järjestämästä paikkaavasta keräyksestä luopumista. Akaassa AKAAN KAUPUNGINHALLITUS Aki Viitasaari kaupunginjohtaja riitta-liisa-sinivuori henkilöstöjohtaja AKAAN KAUPUNKI kåyndosoite Mylylle AKAA puhelin (03) int postiosoite PL AKAA telefax ( 03 ) int internet akaan.kaupunki akaa.f

8 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 1 (7) Forssan kaupungin jätelautakunnalle P 4 a. FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi % 1>WK Asiatunnus Asia Oikaisuvaatimus koskien Forssan kaupungin jätelautakunnan päätöstä Oikaisuvaatimuksen kohde Päätös kunnan vastuulle kuuluvan ns. paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisesta Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n toimialueelta Dnro Pöytäkirja 5/2014, , 43 Oikaisuvaatimuksen tekijä Eino Järvinen, Forssa Asianosaisasema / valitusoikeuden peruste Asiamies ja prosessiosoite Vaatimukset Eino Järvisen kotipaikka on Forssan kaupunki. Näin ollen ja kun oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on Forssan kaupungin jätelautakunnan tekemä, Järvisellä on kunnan jäsenyyteen perustuva valitusoikeus, m.1. oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen, kuntalain (365/1995) 92 :n 1 momentin perusteella. Eino Järvinen on myös kiinteistönomistajana, jätehuollon asiakkaana ja erityisesti tässä asiassa kyseessä olevan paikkaavan jätteenkuljetuksen asiakkaana henkilö, johon oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös välittömästi vaikuttaa eli asianosainen. Asianajaja Mikko Erkkilä Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy Bulevardi 1 A, Helsinki Puhelin (09) , telefax (09) Sähköposti Forssan kaupungin jätelautakunnan tulee kumota tekemänsä päätös. Kysymystä paikkaavan jätehuollon tarpeellisuudesta ei voida ratkaista ennen kuin jätelautakunnan tekemä päätös on lainvoimainen tai kumottu.

9 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 2 ( 7 ) Perustelut 1 Johdanto Forssan kaupungin jätelautakunta C'jätelautakunta") päätti (264/ /2013) siirtyä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen Forssan kaupungin jätelautakunnan alueella. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen ja valitusasia on edelleen vireillä. Forssan kaupungin jätelautakunta päätti kokouksessa (26 ), että kunnan vastuulle kuuluvaa ns. paikkaavaa jätteenkeräysjärjestelmää ei pureta, ennen kuin lautakunnan kokouksessa (10 ) tekemää jätteenkuljetuksen järjestämispäätöstä koskevat valitukset on lainvoimaisesti ratkaistu ja jätteenkuljetuksen järjestämisestä tarvittaessa tehty uusi päätös. Jätelautakunta kumosi edellä mainitun päätöksen kokouksessa (40-46 ) perustelematta sitä, miksi kysymys paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisesta olikin nyt tehtävissä ennen tehdyn päätöksen lainvoimaisuutta. Kyseisessä päätöksessä ( ) jätelautakunta "toteaa kunnan vastuulle kuuluvan ns. paikkaavan jätteenkuljetuksen loppuvan Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n ilmoituksen mukaisesti sekä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen että jäteaseman käyttäjien osalta yhtiön ja kuljetusyrittäjien välisten sopimusten päättyessä vuoden 2014 lopussa". Kunnan paikkaava jätteenkuljetus on edelleen tarpeellinen myös kiinteistön järjestämässä jätteenkuljetusmallissa. Tämän lisäksi päätös on tehty sopimuksen yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisestä jätelautakunnasta vastaisesti ja päätös on annettu hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 :n vastaisesti ennen päätöksen (10 ) tultua lainvoimaiseksi, millä on myös huomattava käytännöllinen merkitys. Eino Järvinen vaatii jätelautakuntaa kumoamaan päätöksensä seuraavaksi esitettävistä syistä. 2 Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen riittämättömyys Jätelain ( /646) 37 :n mukaisesti kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa. Kyseinen jätteenkuljetusjärjestelmä on kuitenkin mahdollinen vain, jos se täyttää jätelain sille asettamat vaatimukset. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tulee täyttää lain 35 :n 2 momentissa säädetyt edellytykset ( ), joiden mukaan jätteenkuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti, luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

10 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 3(7) Jätelain esitöissä (HE 199/2010) on selvennetty, että kunnan päätösvallan rajaaminen kyseisillä vaatimuksilla on tarpeen sen varmistamiseksi, että kunta varmistuu 32 :ssä vastuulleen säädetyn jätteen osalta jätteenkuljetuspalvelujen saatavuudesta, laadukkuudesta ja toimivuudesta myös silloin, kun kuljettajan valinta määräytyy kiinteistön haltijan päätöksen mukaisesti. Kyseessä olevassa tilanteessa, jossa siirrytään kokonaan kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen ja lopetetaan tähän asti toimineen kunnan ns. paikkaava jätteenkuljetus, kunta ei riittävästi varmistu jätteenkuljetuspalvelujen saatavuudesta, laadukkuudesta ja toimivuudesta. Kuljetusjärjestelmästä tehdyn selvityksen mukaan entisen sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle on jättäytynyt prosenttia kiinteistöistä, kunnasta riippuen. Kokonaisuudessaan vuoden 2014 alussa paikkaavan jätteenkuljetuksen piiriin on kuulunut noin kiinteistöä. Missään Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n toimialueen kunnassa entinen sopimusperusteinen jätteenkuljetus ei ole kattanut kaikkia kiinteistöjä. Paikkaavan kuljetuksen loppuessa nämä kiinteistöt jäävät kokonaan jätteenkuljetuksen ulkopuolelle. Paikkaavaa jätteenkuljetusta on nimenomaisesti tarvittu, sillä sopimusperusteinen jätteenkuljetus ei ole ollut tarpeeksi kattava. Näin ollen on selvää, ettei tuleva kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus ilman paikkaavaa jätteenkuljetusta tule olemaan kattava tai toimiva. Paikkaavaa jätteenkuljetusta ei tulisi lopettaa ennen kuin voidaan varmistaa, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus täyttää jätelain 37 :n mukaiset vaatimukset. Forssan jätelautakunnan pöytäkirjan mukaisesti "Jätelautakunta on päättänyt koko Loimi- Hämeen jätehuolto Oy:n yhteistoiminta -alueen osalta, että jätehuolto hoidetaan kiinteistöjen järjestämänä jätteenkuljetuksena". Tämän jälkeen lautakunta kuitenkin toteaa, että "Kunnallisia jätteenkuljetuspalveluja tulee tarjota silloin, kun asukas itse haluaa tarjonnasta huolimatta käyttää kunnallista palvelua". Tämän lisäksi jätelautakunta on pöytäkirjan 43 :ssä todennut seuraavaa: "Jätehuolto on alueellisesti päätetty jätelain mukaan järjestää koko alueella kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Tämä tarkoittaa, että kiinteistön on hankittava oma tai naapurien kanssa yhteinen jäteastia ja tehtävä sopimus jäteastian tyhjentiimisestä alueella toimivan yrittäjän kanssa. Kunnalla on jätelain 32 :n mukaan aina lopultase tarkoittaa että kunnan on tarjottava jätehuoltoa ns. pai aavana jätteenkuljetuksena siroin. kun kiinteistö ei ole tai ei voi tehdä sopimusta jätteen 'etusyrittäjän kanssa." (alleviivaus tässä).

11 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 4 ( 7 ) Edellä siteeratun mukaan kunnan tulee tarjota jätteenkuljetusta silloin, kun kiinteistöllä ei ole sopimusta jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Ei ole ymmärrettävissä, miten jätelautakunta on edellä mainitusta päässyt siihen johtopäätökseen, että kunnan vastuulle kuuluva paikkaava jätteenkuljetus tulee lopettaa jo tässä vaiheessa, varsinkin kun tiedossa on, että kunnan paikkaava jätteenkuljetus koskee n kiinteistöä. Tämän lisäksi jätelaki määrää, että jätteenkuljetuksen tulee edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukea jätehuollon alueellista kehittämistä ja olla aiheuttamatta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ( ). Päätöksessä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymisestä tulee arvioida päätöksen vaikutuksetkokonaisuutena myönteiseksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan ( ). Kuten edellä on osoitettu, kiinteistön kuuluminen paikkaavaan jätteenkuljetukseen ei aina johdu siitä, ettei kiinteistön haltija ole halunnut sopia kuljetuksesta jätteen kuljettajan kanssa. Jossain tapauksissa paikkaavan jätteenkuljetuksen tarve johtuu siitä, ettei yksityistä jätteenkuljetuspalvelua ole ollut tarjolla. Esimerkiksi haja-asutusalueilla yksityisiä kuljetuspalveluja ei välttämättä ole aina kohtuudella saatavissa. Ei siis ole varmaa, että kuljetuspalvelut tulevat ensi vuoden alusta lähtien kattamaan nämä kiinteistöt, jotka ovat tähän asti jääneet yritysten palvelujen toimialueiden ulkopuolelle. Toisin sanoen kiinteistönomistaja voi olla halukas tekemään jätteenkuljetussopimuksen, mutta kuljetusyritys ei ole taloudellisesta kannattamattomuudesta johtuen tai muusta syystä valmis tekemään sopimusta ko. kiinteistön kanssa. Näin on käynyt oikaisuvaatimuksen esittäjälle itselleenkin. Tästä johtuen paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettaminen tässä vaiheessa ei takaa kotitalouksien tasapuolista kohtelua jolloin jätelain 35 :n syrjirnättömän ehdon vaatimus ei täyty. Jätelain esitöissä myös muistutetaan, että toimiva jätehuolto on perustuslain 20 :n mukaisen ympätistöperusoikeuden toteutumisen edellytys. Näin ollen julkisella vallalla on katsottava olevan velvollisuus turvata jätehuolto siinäkin tapauksessa, kun se on ensisijaisesti jätetty jätteen haltijoiden ja yksityisten jätehuoltopalveluiden tarjoajien välisen sopimuksen varaan. Kunnalla on jätelain 32 :n mukaisesti velvollisuus järjestää kotitalousjätteen jätehuolto. Jätteenkuljetuksen järjestämisen siittä_mirt en kiinteistön haltijalle ei kumoa kunnan velvollisuutta huolehtia siitä, että jätteenkuljetuspalvelut kunnan alueella ovat kattavat ja luotettavat ja että niitä tarjotaan kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. LHJ:n mielestä paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamista koskevan päätöksen aikataulu (vuoden 2014 lopussa) ei ole realistinen, sillä on erittäin epätodennäköistä, että paikkaavan jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvat kiinteistöt ovat siihen mennessä siirtyneet kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen. Ennen vuoden loppua tuskin edes ehditään selvittää kuljetusyritysten

12 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 5(7) 3 Päätöksen sopimuksenvastaisuus 4 Päätöksen ennenaikaisuus valmiutta tehdä sopimukset kaikkien paikkaavan kuljetusjärjestelmän asiakkaiden kanssa, saati että sopimuksetkin olisi tehty. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen jätelautakunta toimii jätelain 23 :ssä tarkoitettuna kuntien jätehuoltoviranomaisena siten, kun kuntien tekemässä sopimuksessa jätelautakunnasta säädetään (Sopimus yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisestä jätelautakunnasta). Kyseisen sopimuksen 8 :n mukaisesti: "Yhteistoiminta-alueen kuntia on kuultava myös keskeisissä jätehuoltoa koskevissa ratkaisuissa ennen päätöksentekoa" On selvää, että 15 vuotta kestäneen paikkaavan järjestelmän purkaminen kuuluu keskeisiin jätehuoltoa koskeviin ratkaisuihin. Tästä huolimatta paikkaavaa jätteenkuljetusta koskevan päätöksen yhteydessä kuntia ei kuitenkaan kuultu eikä edes informoitu etukäteen. Jätelautakunta on toiminut sopimuksen vastaisesti. Päätös on tästäkin syystä kumottava. Jätelautakunta päätti että kunnan vastuulle kuuluvaa ns. paikkaavaa jätteenkeräysjärjestelmää ei pureta, ennen kuin lautakunnan kokouksessaan (10 ) tekemää jätteenkuljetuksen järjestämispäätöstä koskevat valitukset on lainvoimaisesti ratkaistu ja jätteenkuljetuksen järjestämisestä tarvittaessa tehty uusi päätös. Tästä huolimatta jätelautakunta päätti paikkaavan jätteenkeräysjärjestelmän lopettamisesta päätöksessä Päätös paikkaavan jätteenkeräysjärjestelmän lopettamisesta panee täytäntöön tehtyä päätöstä jätteenkuljetuksen järjestämisestä. Jätelain 149 :n 3 momentti sisältää siirtymäsäännökset koskien kuljetusjärjestelmän valintaa. Siirtymäsäännöksessä tarkoitettu päätös jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta on tehty. Siirtymäsäännössä ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, voidaanko vailla lainvoimaa olevaa päätöstä panna täytäntöön. Jätelaissa ei siten ole täytäntöönpanokelpoisuutta koskevaa erityissäännöstä. Näin ollen ja koska kyse on hallintopäätöksestä, päätöksen täytäntöönpanoon on siten sovellettava hallinnolliseen päätöksentekoon soveltuvia yleisiä säännöksiä. Hallintolainkäyttölain 31 :n 1 momentin mukaan päätöstä, johon saa hakea muutosta valittamalla, ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Pykälän 2 momentin mukaan päätös voidaan kuiten-

13 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 6(7) 5 Päätöksen perusteluiden puutteellisuus kin panna täytäntöön vailla lainvoimaa, jos laissa tai asetuksessa niin säädetään. Se voidaan myös panna täytäntöön jos päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, tai jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä. Missään laissa tai asetuksessa ei ole säädetty jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta lainvoimaa vailla olevana. Päätöstä ei myöskään voida pitää luonteeltaan sellaisena, että se on pantava täytäntöön heti, eikä sitä voida pitää yleisen edun vuoksi sellaisena asiana, ettei sitä voida lykätä. Olemassa oleva paikkaava järjestelmä on toimiva ja se voi jatkaa toimintansa, kunnes asiassa on saatu lainvoimainen päätös. Ei ole mitään pakottavaa tarvetta lakkauttaa järjestelmää ainakaan heti. Tämän lisäksi päätöksen täytäntöönpano, joka toteutuisi osaksi paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisella, johtaisi käytännössä siihen, että muutoksenhaku asiassa olisi turha. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää merkittäviä ja peruuttamattomia toimenpiteitä Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:ltä (LHJ), kuntalaisilta ja alan yksityisiltä jätteiden kuljetusyrittäjiltä. Mikäli hallinto -oikeus sittemmin kumoaisi jätelautakunnan päätöksen kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta lainvastaisen, tulisi kaikki nämä toimenpiteet peruuttaa. Näihin toimenpiteisiin kuuluu LHJ:Itä edellytettyjen toimenpiteiden, kuten tuhansien yhtiön omistamien jäteastioiden kaupittelun kiinteistönomistajille, lisäksi asukkaiden tekemät toimenpiteet uusien jätteenkuljettajien kilpailuttamiseksi ja yksityisten kuljetusyrittäjien tekemät investoinnit. Paikkaavan jätteenkuljetuksen purkaminen ja myöhemmin mahdollinen uudelleenjärjestänvnen tulisi kohtuuttoman kalliiksi. Edelleen täytäntöönpanon kieltämistä tukee se, että jätelautakunta on valinnut sovellettavaksi vain poikkeuksellisesti ja tietyissä olosuhteissa sallittavan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen, jätelain ensi sijaiseksi tarkoittaman kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen sijaan. Jätelaissa ei ole etityissäännöstä tässä asiassa tehdyn tai muunkaan päätöksen perustelemisesta. Näin ollen on noudatettava hallintopäätöksiä koskevia yleisiä säännöksiä. Hallintolain (434/2003) 45 :n mukaan hallintopäätöksen perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei sisällä mitään selitystä tai muuta perustelua sille, että paikkaavasta jätteenkuljetuksesta on katsottu voitavan luopua tilanteessa, jossa jätteenkuljetusjärjestelmää koskevaa "pääasiaratkaisua " kiinteistöittäisen ja kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen välillä ei ole lainvoimaisesti (lopullisesti) ratkaistu. Näin ollen päätöksen perustelut eivät täytä hallintolain 45 :ssä asetettuja vaatimuksia.

14 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 7(7) 6 Lopuksi Edellä on osoitettu paikkaavaan jätteenkuljetuksen tarpeellisuus, sitä koskevan päätöksenteon sopimuksenvastaisuuden sekä päätöksen hallintolainkäyttölain vastaisuus täytäntöönpanokelvottoman päätöksen täytäntöönpanon suhteen sekä hallintolain vastaisuus puutteellisten perusteluiden suhteen. Jätelautakunnan päätös tulee edellä mainittiin perustein kumota jätelautakunnan omalla päätöksellä ja asiassa tulee jäädä odottamaan hallintotuomioistuimien ratkaisua edellä mainitun pääasian suhteen. Olisi erittäin epätoivottavaa, että muutoinkin kyllin vaativaksi käynyttä jätehuollon käytännön toteutusta pitäisi entisestään vaikeuttaa vetoamalla hallinto-oikeuteen myös paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamispäätöksen osalta. Helsingissä 11. heinäkuuta 2014 EINO JÄRVINEN Laati l ugt---r Mikko Erkkilä asianajaja, varatuomari Helsinki

15 F o r S S Q i o rs Si:r; i; L U(."u l[ T Asianajaja Mikko Erkkilä Asianajotoimisto Hammarström Puhakka PartnersOy Bulevardi la Helsinki Lisäselvityspyyntö Eino Järvisen tekemään oikaisuvaatimukseen Forssan kaupungin jätelautakunnan päätöksestä , 43 lopettaa kunnan vastuulle kuuluva ns. paikkaava jätteenkuljetus Loimi- Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella Eino Järvinen on tehnyt oikaisuvaatimuksen Forssan kaupungin jätelautakunnan kokouksessaan tekemään päätökseen kunnan vastuulle kuuluvan ns. paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamisesta. Oikaisuvaatimuksessa Eino Järvineen vaatii jätelautakuntaa kumoamaan tekemänsä päätöksen paikkaavan jätehuollon tarpeellisuudesta ei voida ratkaista. Vaatimuksen mukaan kysymystä, ennen kuin jätelautakunnan 11.6, tekemä päätös jätteenkuljetuksen järjestämisestä alueellisesti kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena on lainvoimainen tai kumottu. Järvisen esittämien perustelujen mukaan " kiinteistön kuuluminen paikkaavaan jätteenkuljetukseen ei aina johdu siitä, ettei kiinteistön halua ole halunnut sopia ku jetuksesta jätteen kuljettajan kanssa. Jossain tapauksissa paikkaavan jätteenkuljetuksen tarve johtuu siitä, ettei yksityistä jätteenku jetuspalvelua ole ollut tarjolla. Esimerkiksi haja-asutusalueilla yksityisiä kuljetuspalveluja ei välttämättä ole aina kohtuudella saatavissa. Ei siis ole varmaa, että ku jetuspalvelut tulevat ensi vuoden alusta lähtien kattamaan nämä kiinteistöt, jotka ovat tähän asti jääneet yritysten palvelujen toimialueiden ulkopuolelle. Toisin sanoen kiinteistön omistaja voi olla halukas tekemään jätteenkuljetussopimuksen, mutta ku jetusyritys ei ole taloudellisesta kannattamattomuudesta johtuen tai muusta syystä valmis tekemään sopimusta ko. kiinteistön kanssa. Näin on käynyt oikaisuvaatimuksen esittäjälle itselleenkin. Tästä johtuen paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettaminen tässä vaiheessa ei takaa kotitalouksien tasapuolista teluajolloinjätelain 35 : n syrjimättömän ehdon vaatimus ei täyty. " Jätelautakunta on tehnyt päätöksen jatkaajätehuoltoa koko alueella kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, jossa asia on edelleen vireillä. Päätöksen valmisteluvaiheessa pyydettiin kunnilta lausuntoa, joissa tiedusteltiin erityisesti kuljetusjärjestelmän laatuvaatimusten täyttymistä. Forssan kaupunki antoi kuljetusjärjestelmäpäätöstä koskevan lausunnon, jossa se esitti, että Forssan kaupungin alueella jatketaan kiinteistön haltijan järjestämää kuljetusjärjestelmää. Jätelain (2011/646) 35 mukaan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksenjatkaminen edellyttää tarjolla olevien palvelujen kattavuuttaja luotettavuutta kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Forssan kaupunginhallituksen kuljetusjärjestelmäpäätöstä varten antaman lausunnon mukaan Forssan kaupunki pitää tärkeänä, että jätelautakunnan valitsema jätteenkuljetusjärjestelmä täyttää kaikilta osin jätelain vaatimukset koh- Forssan kaupunki. Turuntie 18, PL 62, Forssa 1 puh (03) (vaihde) 1 fax (03) forssa.fi 1 fi

16 4 r Fo r s s o s r Oikaisuvaatimuksessaan Järvinen sanoo, ettei jätteenkuljetusyritys ole ollut valmis tekemään sopimusta hänen kiinteistönsä kanssa. Yrittäjien edustajat ilmoittivat viimeksi keväällä jätelautakunnan edustajille, että yrittäjät ovat valmiita tekemän sopimuksen siihen halukkaiden kiinteistönomistajien kanssa. Jätelautakunta pyytää Eino Järviseltä lisäselvitystä siitä, milloin hän on ollut yhteydessä yrittäjiin ja kuinka monelta alan yrittäjältä hän on kuljetussopimusta tai tarjousta pyytänyt. Jätelain (646/2011) 28 :n mukaan vastuu jätehuollon järjestämisestä on ensisijaisesti jätteen haltijalla. Lisäselvitys pyydetään toimittamaan viimeistään osoitteella Forssan kaupungin jätelautakunta, kirjaamo, PL62, Forssa tai sähköpostilla Lisäselvitys on toivottava. Asia voidaan tämän ajankohdan jälkeen ratkaista lisäselvitystä ei toimitettaisi., vaikka pyydettyä Forssassa Timo Norri puheenjohtaja Forssan kaupungin jätelautakunta Marjaftantanen jätehuoltopäällikkö Forssan kaupungin jätelautakunta p Forssan kaupunki, Turuntie 16, P1 62, 3010? Forssa 1 puh. (03 ) (vaihde) + fax 103) J fi 1 wwww forssa.fi

17 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 1 (2).(1 FO R o 4N K A U? U N K I Tel;ni;; n ja ympäristötoimi Forssan kaupungin jätelautakunnalle Asiatunnus Lisäselvitys Forssan kaupungin jätelautakunnan päivätyn pyynnön johdosta Jätelautakunta tiedustelee Eino Järviseltä sitä, milloin hän on ollut yhteydessä (jätteenkuljetusta harjoittaviin) yrityksiin ja kuinka monelta alan yrittäjältä hän on kuljetussopimusta tai tarjousta pyytänyt. Eino Järvinen painottaa, että hän ei ole tehnyt oikaisuvaatimusta ensisijassa oman kiinteistönsä jätehuollon johdosta. Se kyllä saadaan järjestymään kaikissa olosuhteissa. Hän on huolissaan Forssan seudun jätehuollon toimivuudesta ja kaupungin vastuusta siitä, että jätehuolto on laillisella kannalla. Tehtävissään kaupungin ja Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n hallinnoissa Järvinen sai hälyttäviä tietoja nykytilanteesta. Nyt lakkautettavaksi päätetyn kunnan paikkaavaan keräyksen piirissä on tiettävästi noin 16 % toimialueen koko pienkiinteistöjen kannasta (kiinteistökohtaisessa paikkaavassa keräyksessä sekä jäteasemien käyttäjinä). Lisäksi kaiken järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolella on tiettävästi yli kiinteistöä. Vallitsevissa olosuhteissa on pelkästään lukujen valossa selvää, ettei jätteenkuljetuspalveluja ole tarjolla kattavasti, luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin, kuten jätelaissa edellytetään. Joka tapauksessa on vastaansanomatonta, että päätös paikkaavan järjestelmän lakkauttamisesta on tehty ennenaikaisesti ottaen huomioon jätelautakunnan kuljetusjärjestelmäpäätöksen käsittelyn keskeneräisyys hallintooikeudessa. Eino Järvisen oman kiinteistön osalta on todettava, että hän on ollut sopimussuhteessa Kuljetus J. Saarikkomäki Oy:n kanssa jätteenkuljetuksen osalta. Mainittu yritys on hoitanut kyseessä olevan asuinalueen jätehuoltotehtäviä. Yritys kuitenkin irtisanoi sopimuksen ja kieltäytyi tyhjentämästä kiinteistön jäteastiaa. Irtisanomisen ei väitettykään perustuvan Järvisen maksu- tai muiden velvoitteiden laiminlyönt in. Järvisen käsityksen mukaan tosiasiallisena syynä oli hänen yhteiskunnallinen toimintansa jätehuoltoasioissa. Ilmoitus tehtiin kirjallisesti. Tämän jälkeen Järvinen reklamoi asiasta kaupungin tekniselle toimelle. Muihin toimenpiteisiin, kuten yhteydenottoihin muihin jätteenkuljetusta hoitaviin yhtiöihin hän ei ryhtynyt. Sen sijaan Eino Järvinen siirtyi paikkaavan järjestelmän käyttäjäksi, minkä järjestelmän toimintaan hän on ollut tyytyväinen. Koska paikkaava järjestelmä oli olemassa, ei vastahankaisten kuljetusyritysten kanssa asioiminen tuntunut mielekkäältä. Mainittujen tapahtumien ajankohtaa Järvinen ei tarkalleen muista, mutta ne ovat tapahtuneet huomattavasti ennen lisäselvityspyynnössä viitattua viime kevättä, jolloin yrittäjien edustajat ovat olleet yhteydessä jätelautakuntaan. Järviseltä ei jätelain 37 :n tarkoittaman järjestelmänkään voimassa ollessa, saati kun ko. jär-

18 H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A P A R T N E R S 2(2) jestelmäpäätös ei ole lainvoimainen, voida edellyttää tämän mittavampia toimenpiteitä kiinteistönsä jätteenkuljetuksen suhteen. Lopuksi Eino Järvinen haluaa kiinnittää jätelautakunnan huomiota kehitykseen Rouskis Oy :n toimialueella eli Salon seudulla. Olosuhteet tuolla alueella poikkeavat Forssan seudusta siinä suhteessa, että Rouskis Oy:n toimialueella on kuljetussopimuksia tehnyt suurempi osa kiinteistöistä kuin Loimi -Hämeen jätehuolto Oy:n toimialueella ja vastaavasti paikkaavan järjestelmän piirissä on Salon seudulla vähemmän kiinteistöjä kuin Loimi -Hämeen jätehuolto Oy:n toimialueella. Myös Rouskis Oy:n toimialueella on päätetty paikkaavan järjestelmän lakkauttamisesta. Päätöksistä valitettiin ja Turun hallinto-oikeus antoi kolme päätöstä (nrot 14/0215 / 1-14/0217 / 1), joissa käsiteltiin mm. lakkautuspäätöksen lainmukaisuutta. Hallinto-oikeus piti lakkautuspäätöstä lainvastaisena. Hallinto-oikeus ei tosin perustele päätöstään nimenomaan paikkaavan järjestelmän lakkauttamisen kannalta, koska kyse on ollut ennen muuta siitä, onko päätös kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymisestä syntynyt laillisesti. Perusteluissa olevan arvostelun on kuitenkin katsottava kohdistuvan myös paikkaavan järjestelmän lakkauttamiseen, sillä muutoin päätöksen lopputulos (lakkauttamispäätöksen kumoaminen ) ei ole selitettävissä. Käsityksemme on, ettei hyväksyttäviä perusteluja paikkaavan järjestelmän lakkauttamiselle olisi edes voitu esittää, koska niitä ei ole olemassa tilanteessa, jossa huomattava osa kiinteistöistä on riippuvaisia paikkaavasta järjestelmästä. Vastaava ongelma on polttavampi Forssan seudulla kuin Salon seudulla, joten kun päätös on ollut Salon osalta lainvastainen, niin se on sitä vielä suuremmalla syyllä Forssan osalta. Muutoin viitataan oikaisuvaatimuksessa esitettyyn. Helsingissä 22. elokuuta 2014 EINO JÄRVINEN Laati b & U " - ' Mikko Erkkilä asianajaja, varatuomari

19 e FO f S S Q Forssan k, upun i: a 6 y / / /. a i o a Loimi-Hämeen Jätehuoltoyhtiö Oy:n yhteistoiminta-alueella toimivat jätteenkuljetusyrittäjät Jätelautakunta pyytää alueen yrittäjien vastinetta Eino Järvisen ja Akaan kaupungin esittämiin oikaisuvaatimuksiin, jotka koskevat Forssan kaupungin jätelautakunnan tekemää päätöstä 43 lopettaa kunnan vastuulle kuuluva ns. paikkaava jätteenkuljetus Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella. Oikaisuvaatimuksissaan Eino Järvinen ja Akaan kaupunki vaativat jätelautakuntaa kumoamaan tekemänsä päätöksen. Järvisen mukaan kysymystä paikkaavan jätehuollon tarpeellisuudesta ei voida ratkaista ennen kuin jätelautakunnan tekemä päätös on lainvoimainen tai kumottu. Akaan kaupungin mukaan sopimus on syntynyt " Sopimus yhteistoiminta -alueen kuntien yhteisestä jätelautakunnasta " - vastaisesti. Jätelautakunta seikkoihin; pyytää yrittäjiltä myös vastausta seuraaviin oikaisuvaatimuksessa esitettyihin 1. Onko kunnan paikkaavajätteenkuljetus edelleen tarpeellinen myös kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetusmallissa? 2. Onko jättcenkuljetuspalveluja tarjolla kattavasti, luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin? 3. Täyttyvätköjätelain mom. säädetyt edellytykset ilman ns. "kunnan paikaavaa jätteenku l jetusjärjestelmää"? 4. Jääkö tai onko alueella kiinteistöjä, jotka eivät saa jätteenkuljetuspalveluja jätehuoltonuääräysten mukaisesti, kun tai jos paikkaava jätteenkuljetus lopetetaan? 5. Tuleeko kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus olemaan kattava ja toimiva ilman paikkaavaajätteenkuljetusta? 6. Täyttääkö kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus jätelain 37 mukaiset vaatimukset ja miten tämä voidaan varmistaa? 7. Kattavatko jätteenkuljetuspalvelut paikkaavan järjestelmän poistuessa kaikki kiinteistötja miten tämä voidaan varmistaa? Vastaukset tulee toimittaa mennessä osoitteella Forssan kaupungin jätelautakunta, kirjaamo, PL 62, Forssa tai sähköpostilla kirjaamo Marja Rantanen Jätehuoltopäällikkö Forssan kaupungin jätelautakunta p marja.rantanei uforssa.fi Forssan kaupunki, Turuntie 18, PL 62, Forssa 1 puh. (03) (vaihde) 1 lax (03) www. forssa.li

20 1 -L FOR,.3:"1 KAUrFUNKI Te;:ri cn ja ympäristötoimi FORSSAN KAUPUNGIN JÄTELAUTAKUNNALLE Asiatunnus Arvoisa vastaanottaja, Asia: Forssan seudun jätehuoltoyritysten lausunto ns. paikkaavan jätekuljetusjärjestelmän lakkauttamispäätöksestä tehtyyn oikaisuvaatimuks een. Asian yksilöinti: Forssan kaupungin jätelautakunnan (myöhemmin jätelautakunta ) päätös Eino Järvinen on asiamiehensä allekirjoituksin jättänyt jätelautakunnan päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Jätehuoltoyritykset ja niiden edustaja: Lau sun non antaneet jätehuoltoyritykset ovat yksilöity lausunnon kanssa samaan aikaan jätelautakunnalle toimitettavassa palvelusitoumuksessa. Yritysten edustajana lausunnon osalta toimii: Envor Group Oy Voimalankatu Forssa Jätehuoltoyritysten asiamies: Eero Kokkonen OTK, LLM Lakitoimisto Eero Kokkonen Oy Linnankatu 1, huon. 34, Turku puh sähköposti :

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1 Kaupunginhallitus 364 25.08.2014 Kaupunginhallitus 34 02.02.2015 Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa asiassa 145/14.06.00.02/2013 Kaupunginhallitus 25.08.2014

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 25 Asianro 4217/10.03.01.02/2016 Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen / Kuopion Yrittäjät ry:n valitus / kaupunginhallituksen lausunto

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 334/2017 10.02.03 94 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Kierrättämisestä helppoa LHJ:n palvelut ja niiden rahoitus Biojätekeräys ja muut erilliskeräyspalvelut Biojätemaksu tyhjennyskohtainen hinta Lasin,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Forssan kaupungin jätelautakunta esittää Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ) valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/ OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta 27.10.2016 17 Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/14.06.00.00/2016 Perusteluosa Päijät-Hämeen jätelautakunnan tulee tarkastella jätelain

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 56 Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 58 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta 59 38 Saman äänimäärän

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Energimarknadsverket

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Energimarknadsverket Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Asia Asianosainen Laskutuksen virheellisyys, vahvistusilmoituksen toimittamatta jättäminen ja ennakkolaskutus 220 Energia Oy Bulevardi 7 00120 Helsinki Toimenpidepyynnön

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 54 Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen HEL 2016-008119 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö päätti todeta, että

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 11.05.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 173 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle palkan takaisinperintää koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh.

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Lausunto asiaan dnro 01150/17/2299, joka koskee valitusta Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksestä 24.4.2017 104. Päätöksellään kaupunginvaltuusto hyväksyi sopimuksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2017 1 / 9 Keskusvaalilautakunta 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-11:20 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 37 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh. 046 877 2591 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot