Tyvilähetys ja Veronen verkossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tyvilähetys ja Veronen verkossa"

Transkriptio

1 Tyvilähetys ja Veronen verkossa Tyvilähetys voidaan asentaa verkkoon. Ohessa on kuvattu tarvittavat tiedot, jotta voit hoitaa asennuksen haluamallasi tavalla. Oletamme, että hallitset riittävästi omaa käyttöliittymääsi suoriutuaksesi asennuksesta. Jos näin ei ole, tarvitset ulkopuolista apua. Käytännössä asennus verkkoon on yhtä yksinkertainen kuin asennus yksittäiselle työasemalle. Vain kohdekansio pitää nimetä asennuksessa. Jos ohjelmalla on useita käyttäjiä, suosittelemme asennusta verkkoon. Tällöin selvitään yhdellä asennuksella. Samoin päivitykset asennetaan vain kerran ja kaikilla käyttäjillä on sama tuore versio. Ohjelman ja varsinkin Tyvilähetysosion kannalta on tärkeää, että kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus. Normaalisti ohjelma käyttää koneen käyttäjätunnuksia (login name). Tutustu perusasennuksen jälkeen asiakirjaan Lueminut/Ohje_Käyttäjät.doc. Ohjelman ensimmäisellä käyttökerralla uusi käyttäjä saa järjestelmänvalvojan oikeudet, jos hänen tunnustaan ei ole etukäteen määritelty. Jos siis organisaatiossa halutaan pakottaa käyttäjät tiettyyn muotoon, pitäisi ensimmäisen käyttäjän luoda muiden käyttäjien määrittelyt ja tarvittaessa sitä ennen uudet käyttäjäryhmät. Paras tapa määritellä käyttäjät on käyttäjämäärittelyn tekeminen Verosen ohjaamana, kun käyttäjän aloituspainike on luotu ja sitä kokeillaan ensimmäistä kertaa. Tällöin ohjelma antaa kirjautumisnimen oikeassa muodossa eikä kirjoitusvirheitä pääse tulemaan. Verkkoasennuksessa asiakastiedot pidetään yllä verkossa yhtenäisessä kansiorakenteessa. Kukin käyttäjä näkee vain omat asiakkaansa. Jos asiakasvastuu vaihtuu, ei asiakastietoja tarvitse kopioida paikasta toiseen. Riittää, että ohjelmalle kerrotaan vastuuhenkilön vaihtumisesta.

2 Käyttäjähierarkia Käyttäjillä on kolmen tasoisia oikeuksia. Käyttäjä Käyttäjä on peruskäyttäjä, jolla on oikeus luoda ja muuttaa omia asiakastietojaan. Ryhmänvalvoja Ryhmänvalvojalla on oikeus luoda ja muuttaa oman ryhmänsä asiakas- ja käyttäjätietoja. Järjestelmänvalvoja Järjestelmänvalvojalla on oikeus luoda ja muuttaa kaikkia ohjelman asiakasja käyttäjätietoja. Käyttäjät voidaan tarvittaessa jakaa ryhmiin tai osastoihin. Käyttäjäryhmällä voi olla yksi tai useampi ryhmänvalvoja, jolla on oikeus päästä käsiksi kaikkien ryhmän jäsenten tietoihin ja muuttaa niitä. Ohjelmassa on valmiina seuraavat ryhmät: Käyttäjät Järjestelmänvalvojat Esittelijät Ohjelman varsinaiset toiminnalliset käyttäjät. Jos erityistä syytä ei ole, kaikki ohjelmaa työkseen käyttävät henkilöt voi viedä tähän ryhmään. Sen ohjelma tekee itse oletuksena. Tähän ryhmään pitäisi viedä sellaiset henkilöt, joiden käyttö rajoittuu ylläpitotoimiin. He eivät tee tuotannollista työtä ohjelmalla. Tämä ryhmä on myös henkilöille, jotka esittelevät tai kouluttavat, mutta eivät tee varsinaista tuotannollista työtä. Ryhmät ovat vain loogisia kokonaisuuksia. Ryhmällä voi myös olla omat oletusasetuksensa, jotka poikkeavat yleisistä ja yhteisistä asetuksista. Käyttäjän ryhmämäärittely on täysin erillään käyttäjän oikeuksien määrittelystä. Ryhmäjaon tulisi noudattaa toimiston muuta organisaatiota. Jos erityistä osastojakoa ei ole, kannattaa kaikki käyttäjät määritellä ryhmään Käyttäjät. Tämä on myös ohjelman oletusarvo. Niille käyttäjille, joiden pitää määritellä käyttäjiä tai käyttäjien asiakassuhteita, annetaan järjestelmänvalvojan oikeudet (huom. ei ryhmää vaan oikeudet). Oikeuksien ja ryhmien tarkoituksena on parantaa työn tuottavuutta ja luotettavuutta ei suojata ohjelmaa luvattomalta käytöltä. Luvattoman käytön estäminen voidaan ja pitää toteuttaa käyttöjärjestelmän suojauksin.

3 Kansiot/Hakemistot Asennus luo automaattisesti tarvittavat peruskansiot. Samoin asiakkaiden ja käyttäjien kansiorakenteet syntyvät automaattisesti asiakkaita ja käytäjiä määriteltäessä. Asentajan pitää vain tehdä päätös ohjelman pääkansion <Veronen> sijoittamisesta. <Veronen> Lomake, Apu.XX ASI <Ryhmäkansio> <Kotikansio> C:\WC3 C:\TaMo Ohjelma pyrkii asentumaan kansioon: C:\Program Files\Joites\Veronen tai C:\Ohjelmatiedostot\Joites\Veronen. Asennusvaiheessa voit vapaasti valita minne asennat Verosen. Asennuskansion pitää olla täysin oikeuksien jaettu kaikille käyttäjille. Käyttäjät sekä muuttavat että luovat uusia tiedostoja ja kansioita. Kansion pitää olla jaettu verkkoaseman avulla. Käyttäjän koneesta katsoen <Veronen>-kansio ei saa näyttää levyaseman juurelta. Suositeltavaa olisi viedä palvelimen kovalevylle ainakin kaksitasoinen kansiorakenne: \Joites\Veronen. Jos kovalevyä ei jaeta kokonaan, jaetaan kansio Joites. Jos esim- käyttäjän V-asema on osoitettu kansioon Joites, käyttäjän kannalta ohjelma löytyy paikasta V:\Veronen. Jos koko levy on jaettu, tilanne on käyttäjän kannalta V:\Joites\Veronen. Huom: Ohjelmaa ei saa käynnistää (eikä mielellään myöskään asentaa) kovalevyltä, joka näkyy käyttäjälle suoraan muodossa \\palvelin\jotakin. Ohjelma tulee asentaa ja käyttää verkkoaseman välityksellä. Siis em. muodossa: V:\Veronen tms. Tutustu Midas.dll:ää koskeviin varoituksiin! <Veronen>-kansion alle viedään Verosen vaatimat kansiot. Näiden on aina sijaittava suoraan <Veronen>-kansiossa. Perusasennuksessa <Veronen>-kansion alle syntyy kansio ASI. Tähän kansioon luodaan jokaiselle veroilmoitusasiakkaalle oma kansionsa. Tämä helpottaa tietojen varmistusta ja tulevia siirtoja ja järjestelyitä. Jokaiselle käyttäjäryhmälle luodaan oma kotikansio. Tämä sijoitetaan <Veronen>-kansioon. Jokaiselle käyttäjälle luodaan oma kotikansio. Tämä sijoitetaan käyttäjän ryhmäkansioon. Kullekin käyttäjälle syntyy hänen henkilökohtaiselle kovalevylleen Soneran tiedonsiirron vaatima kansiorakenne. Ohjelma luo ko. rakenteen automaattisesti, kun käyttäjä tekee ensimmäisen ilmoituslähetyksensä. Tarvittaessa ohjelma myös päivittää rakenteet automaattisesti. Tämä rakenne sisältää enimmällä aikaa tyhjiä postilaatikoita. Lähetys- ja vastaanottotilanteissa niissä on sille hetkellä siirrettävät tiedostot. Vain Tili- ja YrittäjäVerosessa ja näissäkin tämä kansio syntyy vasta, kun ollaan lähettämässä sähköisiä veroilmoituksia. Tämä kansio sisältää käyttäjäkohtaisesti Verohallituksen tarkistusmodulin TaMon. Veronen hoitaa kansion luonnin tarvittaessa ja huolehtii myös tietojen päivittämisestä.

4 Käyttäjien koneet Jaa palvelimen kovalevy tai kansio <Joites>. Kytke kunkin käyttäjän jokin verkkoasematunnus ko. jaettuun kovalevyyn tai kansioon. Kannattaa käyttää kaikile samaa verkkoasemamäärittelyä. <Veronen>-kansion pitää siis näyttää käyttäjän koneen kannalta esim. tällaiselta: V:\Veronen tai V:\Joites\Veronen. Ei näin: \\Palvelin\Joites\Veronen. Ohjelma pitää siis kytkeä verkkoaseman kautta. Kun olet suorittanut Kytke verkkoasemaan -toimen, avaa Resurssienhallinnalla kansio <Veronen>. Kopioi Veronen.exe ja luo siitä pikakuvake käyttäjän työpöydälle. Siinä kaikki. Käyttäjähallinto, kun asiakkaat halutaan kunkin käyttäjän omaan kansioon. Jos Verosessa on ennestään ollut käytössä asiakkaiden jakaminen kunkin käyttäjän omaan kotikansioon tai halutaan sellaiseen siirtyä, se on edelleen mahdollista ja entistä helpompaa. Tällöin kullekin käyttäjälle kopioidaan kansiosta Vres tiedosto Veronen.ini ja Asiakkaat.cds sekä tyhjä kansio ASI (sisältää PIKA-asiakkaan, jos Veronen). Tiedostoa Veronen.ini muokataan Notepadilla ko. käyttäjän kotikansiota vastaavaksi. Jos olet päivittämässä vanhasta Verosesta uuteen, katso ohjetta asiakkaiden siirrosta ja noudata sitä.

5 Terminal Server tai Citrix Metaframe Verkkoasennus suoritetaan ohjeen mukaisesti. Verosen käynnistyskomennon pitää ohjeen mukaisesti olla muotoa: V:\Veronen\Veronen.exe eli jonkin verkkokirjaimen avulla. Näissä ympäristöissä C-levy on jaettu kaikkien käyttäjien kesken ja usein kirjoitussuojattu. Tällöin Verohallituksen TaMo ja Soneran WebConnect pitää sijoittaa poikkeavalla tavalla kunkin käyttäjän kotikansioon. Tätä varten on kunkin käyttäjän kirjautumiskomentosarjaan tehtävä levykytkentä muotoa: net use S: \\palvelin\joites\veronen\käyttäjät\%login_name% Kytketään siis yksi levyasemakirjain kunkin käyttäjän omaan kotikansioon Verosessa. Tämän jälkeen tehdään oheisen mallin mukaiset muutokset Veronen.ini tiedostoon. Jos tämä käyttömuoto koskee ainoastaan osaa käyttäjistä, yleinen Veronen.ini (kansiossa Veronen) voidaan pitää vakiona ja viedä kunkin käyttäjän kansioon oma Veronen.ini, joka sisältää ainoastaan tarvittavat muutokset. Levyaseman kirjaimeksi voidaan valita S tai mikä hyvänsä vapaa kirjain, kunhan muokkaus tehdään vastaavasti. Sen täytyy olla sama kaikilla käyttäjillä. [WWW] ;selain=c:\program Files\Internet Explorer\iexplore.exe [Sonera] wc3s=c:\wc3 wc3h=s:\wc3 [Verohallitus] tamo=s:\tamo\javatamo\bin\javaw -cp S:\Tamo\JavaTamo\ AjaTamo tamoin=s:\tamo\työjono tamoout=s:\tamo Verohallituksen TaMo toimii tämän jälkeen täysin kunkin käyttäjän omassa kotikansiossa. Soneran WebConnect (WC3) vaatii edelleen määritysten sijaitsevan paikassa C:\WC3. Tämän vuoksi on luotava kansio C:\WC3, johon kaikilla on luku- ja kirjoitusoikeudet. Varsinaiset postilaatikkokansiot ovat käyttäjien kotikansioissa. Ensimmäisen yhteydenottajan on tehtävä lähetys- ja vastaanottoasetusten muutos siten, että kaikissa verkkopoluissa C: muuttuu S:ksi. Tämä tehdään ensimmäisellä käyttökerralla, kun on kirjauduttu sisään. Samalla pitää varmistua siitä, että WebConnect on aktivoitu täydellisesti eli tiedostolistalla näkyy tuloveroilmoitus ja vuosi-ilmoitus tyyppiä 104. Jos näin ei ole,ota yhteyttä Soneraan. WebConnect toimii selaimen alla. Jos selain on yhteinen kaikille, sen voi käynnistää ilman valikoita muokkaamalla selain-riviä sopivasti ja poistamalla ; rivin edestä. Kirjoitusoikeuksien suhteen on otettava huomioon, että WC kirjoittaa kansioon C:\WC3 nimenomaan selaimen oikeuksin. Koska WC3-asetukset ovat näin ollen yhteiset kaikille käyttäjille, heidän pitäisi voida käyttää samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa. Muunlainen käytäntö muodostaa turvariskin.

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Sopivimman asennusvaihtoehdon valinta... 3 3. Ohjelmien asentaminen ja käyttöönotto... 6 3.1. Paikallinen

Lisätiedot

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. PRIMUS W4 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 PRIMUS W4 Sivu 1/36 Primuksen kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Palautetta voi lähettää osoitteeseen: moodletuki@turku.fi Sisällysluettelo 1 Kasvatus- ja opetustoimen moodlet...1

Lisätiedot

1 Yleistä. Lakisääteisyys

1 Yleistä. Lakisääteisyys Arkistointi 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Palvelunhallinta... 4 3 Käynnistys ja oikeudet... 5 3.1 Arkistoinnin käynnistys... 5 3.2 Käyttöoikeustasot... 6 3.3 Käyttöoikeuksien määritys... 7 4 Arkiston käyttö...

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje Johdanto Base ContentManager Base ContentManager on Media Cabinet Oy:n toteuttama julkaisujärjestelmä, jonka avulla organisaation julkinen www-sivusto sekä intranet ja ekstranet

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Visman SEPA-ratkaisu Ohjelmien asennukset ja asetusten teko. Käyttöönotto-opas

Visman SEPA-ratkaisu Ohjelmien asennukset ja asetusten teko. Käyttöönotto-opas Visman SEPA-ratkaisu Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Käyttöönotto-opas Oppaan päiväys: 15.12.2010. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010 Asetusten ohje CSI Lawyer Versio 2.0 Joulukuu 2010 2 (/ 92) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä asetuksista... 3 1.1 Yleisimmät toiminnallisuudet... 3 1.2 Navigointi asetuksissa... 4 1.3 Kuvakkeet asetuksissa...

Lisätiedot

Norman Virus Control for Workstations. Versio 5.81. Käsikirja

Norman Virus Control for Workstations. Versio 5.81. Käsikirja Norman Virus Control for Workstations Versio 5.81 Käsikirja ii NVC for Workstations - Käsikirja Rajoitettu takuu Norman takaa, että oheisessa levykkeessä tai CD-levyssä ja ohjeissa ei ole valmistusvikoja.

Lisätiedot

Käyttöopas versio 8.00

Käyttöopas versio 8.00 versio 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Rajoitettu takuu Norman takaa, että oheisessa CD- tai DVD-levyssä ja ohjeissa ei ole valmistusvikoja. Jos

Lisätiedot

IRMA v1.5. Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito

IRMA v1.5. Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito IRMA v1.5 11.3.2014 1/46 IRMA v1.5 Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito IRMA v1.5 11.3.2014 2/46 Sisällysluettelo 1 Yleistä tietoa ohjelmasta... 4 2 Ohjelman asentaminen... 4 3 Kirjautuminen ohjelmaan...

Lisätiedot

SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT

SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT KÄYTTÄJÄN OPAS, VERSIO 1.8 7.5.2010 JULKISET SIVUT http://www.sak-paikalliset.fi/ Username: Password: YLLÄPITO http://www.sak-paikalliset.fi/adm Username: Password:

Lisätiedot

Tikon versio 6.1.2 SP1

Tikon versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (30) Tikon versio 6.1.2 SP1 Uusasennusohje Toukokuu 2012 2 (30) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Sql tietokanta-alustan asennus... 4 2.1. Teknisten suositusten mukaiset tietokanta-alustat...

Lisätiedot

Thunderbird. Asennus ja käyttöönotto. Oppaassa kuvataan kaikki vaiheet kuvakaappauksin yksinkertaisia esimerkkejä käyttämällä.

Thunderbird. Asennus ja käyttöönotto. Oppaassa kuvataan kaikki vaiheet kuvakaappauksin yksinkertaisia esimerkkejä käyttämällä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Thunderbird Asennus ja käyttöönotto Tämä on käyttöopas Mozilla Thunderbird sähköpostiohjelman

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA

KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA KRTT Oulu Käyttöoikeuksien hallinta 9.12.2008 1(21) KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA 1 OHJEEN TARKOITUS Käyttöoikeuksien hallinnalla (acl, access control lists) tarkoitetaan

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

LINUX. Ylläpito ja asennus. LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1. by Juhani Merilinna

LINUX. Ylläpito ja asennus. LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1. by Juhani Merilinna LINUX Ylläpito ja asennus by Juhani Merilinna LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1 Sisällysluettelo Linux asennuspaketit...6 Slackware... 6 RedHAT... 6 SuSE... 6 Debian... 7 Mandrake...7 Yleistä

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2

Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2 Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2 07/2014 Enterprise by HansaWorld Read Me version 7.2 1/25 SISÄLTÖ 1. YLEISET JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...4 2. ASENNUS......5 2.1. Yhden kayttajan jarjestelma... 5 2.1.1

Lisätiedot