Arkistolaitoksen Vakka Extranet -ohjelman käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arkistolaitoksen Vakka Extranet -ohjelman käyttöohje"

Transkriptio

1 OHJE Viranomaisarkistojen sektori Versio 2.0 Palaute ohjeesta: Arkistolaitoksen Vakka Extranet -ohjelman käyttöohje Sisällysluettelo 1. Vakka Extranetin ottaminen käyttöön Luettelo- ja kuvailutietojen luominen Yleiset periaatteet ja tehtäväjako Arkistonmuodostaja-, arkisto- ja sarjatasojen tietojen luominen Yksikkötason tietojen luominen Arkistoyksikön tiedot Arkistoyksikön tietojen kopioiminen Arkistoyksikön ja säilytysyksikön välinen suhde ja liittäminen Kuvailutiedot Tietojen tarkastelu ja muokkaaminen Tarkempi listaus Selaa säilytysyksiköitä Muokkaa Käyttörajoitus Raportit Nimiöt Tietojen siirtäminen arkistolaitoksen Vakka -tietokantaan Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, Helsinki Puh. Tel Riksarkivet Fredsgatan 17 PB 258, Helsingfors Fax (09)

2 1. Vakka Extranetin ottaminen käyttöön 2 Vakka Extranetin päätoimintaperiaatteisiin voi tutustua kaikkien käytettävissä olevassa demoympäristössä ohjelman kotisivuilla: Demoympäristön käyttö on suositeltavaa ainoastaan ennen viranomaiskohtaisten käyttäjätunnusten hakemista. Demoympäristöön luodut tiedot eivät tallennu eivätkä näy muille käyttäjille. Vakka Extranetin käyttäjätunnusten hakeminen ja ohjelmaan kirjautuminen tapahtuu arkistolaitoksen kotisivujen kautta tai suoraan osoitteesta https://extranet.narc.fi/vakkaeta/index.php Hanki käyttäjätunnukset seuraavasti: - Varmista lähimmästä arkistolaitoksen yksiköstä (http://www.arkisto.fi/arkistolaitos/maakunta-arkistot/maakunta-arkistojen-piirijako/), mihin yksikköön asiakirjat tulisi luovuttaa ja että siirrettäväksi suunnitellut asiakirjat täyttävät arkistolaitoksen siirtokriteerit (http://www.arkisto.fi/fi/palvelut/normit/maeaeraeykset/siirtonormi) - Toimi alla olevan kuvasarjan ohjeistuksen mukaisesti: Valitse Hanki tunnukset.

3 3 Lisää käyttäjänimi (lähtökohtaisesti pääkäyttäjän nimi, esim. Minna Meikäläinen). Lisää sähköpostiosoite, johon ohjelma lähettää järjestelmäviestit (pysyvän pääkäyttäjän tai yhteiskäyttöosoite, esim. Luo haluamasi käyttäjätunnus vapaamuotoisesti (ei merkkirajoituksia). Luo ja varmenna alle salasana, jossa on vähintään kuusi merkkiä. Huomaa, että salasana ei ole henkilökohtainen, vaan voi olla useamman henkilön käytössä organisaatiossasi. Lisää käyttäjäorganisaation nimi (virallinen nimimuoto ilman lyhenteitä). Valitse pudotusvalikosta arkistolaitoksen yksikkö, johon siirto toteutetaan (varmista ensin läheisimmästä arkistolaitoksen yksiköstä). Arkistolaitoksen viranomaiselle myöntämät käyttäjätunnukset ovat lähtökohtaisesti organisaatiokohtaisia. Viranomaisen kaikki ohjelman käyttäjät kirjautuvat siis ohjelmaan samalla käyttäjätunnuksella. Ohjelmaa voi samanaikaisesti käyttää useampi käyttäjä. Viranomaiselle voidaan myöntää useampia käyttäjätunnuksia, jos toiminta on hajautettu eri paikkakunnille, tai esimerkiksi arkistolaitokseen luovutettavien asiakirjojen rakenteen ja määrän kannalta useampien käyttäjätilien luominen on perusteltua. Kuitenkin kullakin käyttäjätilillä näkyvät vain sinne luodut tiedot. Organisaation nimetty ohjelman pääkäyttäjä vastaa viime kädessä kaikista käyttäjätileistä ja koordinoi niiden käyttöä. Yleensä arkistoluovutuksen valmistelusta vastaava henkilö toimii ohjelman pääkäyttäjänä. Arkistolaitoksen osalta yhteyshenkilönä toimii siirron vastaanottavan arkistolaitoksen yksikön arkistosiirtojen ohjauksen vastuuhenkilö. Käyttäjätunnusten myöntämisen jälkeen ohjelman käyttöä on kätevintä harjoitella omalla käyttäjätilillä. Paras ohjelmaan tutustumisen tapa on todellisten luettelo- ja kuvailutietojen luominen omalle käyttäjätilille. Kaikki luodut tiedot ovat tarvittaessa muokattavissa ja poistettavissa.

4 2. Luettelo- ja kuvailutietojen luominen Yleiset periaatteet ja tehtäväjako Viranomainen vastaa lähtökohtaisesti itse tietojen luomisesta käyttäjätililleen. Jos luovutettavat asiakirjat ovat jatkoa aikaisemmin arkistolaitokseen luovutettuihin arkistokokonaisuuksiin, tuo arkistolaitoksen yhteyshenkilö viranomaisen käyttäjätilille tietojen luomisessa tarvittavat pohjatiedot arkistolaitoksen Vakka -tietokannasta. Tarve pohjatietojen siirtämiseen arvioidaan osana siirron suunnittelua ja valmistelua. Jos tarvetta pohjatietojen siirtämiseen ei ole, voi viranomaiskäyttäjä luoda tiedot myös itse. Joka tapauksessa ainakin arkistosarjarakenteesta on hyvä sopia siirtoa ohjaavan arkistolaitoksen yksikön kanssa. Luettelo- ja kuvailutiedot luodaan Vakka Extranetiin hierarkkisille tasoille, jotka ovat arkistonmuodostaja-, arkisto-, sarja- sekä yksikkötaso. Tietojen luominen ja liikkuminen ohjelmassa etenee vastaavassa järjestyksessä. Ohjelmaan kirjautumisen jälkeen ensimmäiseen näkymään aukeavat siis arkistonmuodostajan tiedot, joiden kautta pääsee edelleen seuraaville hierarkiatasoille. Mitkään Vakka Extranetiin luodut tiedot eivät ole muiden kuin arkistolaitoksen Extranet - yhteyshenkilöiden ja kyseisen käyttäjätilin viranomaisen nähtävillä ennen tietojen siirtämistä Vakka -tietokantaan internetissä, mikä tapahtuu vasta tarkastusprosessin jälkeen. 2.2 Arkistonmuodostaja-, arkisto- ja sarjatasojen tietojen luominen Arkistonmuodostajataso Ensimmäisen ohjelmaan kirjautumisen jälkeen käyttäjätilin näkymä on tyhjä. Jos arkistolaitoksen yhteyshenkilö on siirtänyt käyttäjätilille arkistonmuodostajaa koskevat tiedot, tulevat ne esiin ensimmäisessä näkymässä. Voit tarkastella arkistonmuodostajan tietoja valitsemalla Muokkaa. Halutessa uuden arkistonmuodostajan voi luoda valitsemalla Luo uusi arkistonmuodostaja. Yleensä arkistonmuodostajia on viranomaiskäyttäjällä yksi, laajoissa siirtokokonaisuuksissa joskus useampiakin.

5 5 Viranomaiskäyttäjä ei voi muuttaa arkistolaitoksesta käyttäjätilille tuotuja nimeketietoja (harmaa tausta). Viranomaiskäyttäjä voi muuttaa kokoelmatyyppiä, rajavuosia ja kuvailevaa arkistoa eli siirron vastaanottajaa koskevia tietoja. Tässä kuvassa näkyvien arkistonmuodostajaa koskevien tietojen täyttämisestä vastaa aina arkistolaitos. Arkistotaso Käynnistä arkistotason tietojen luominen tai tarkastelu klikkaamalla arkistonmuodostajan nimekettä. Arkistolaitoksessa on jo luotu tilille yksi arkisto. Muussa tapauksessa näkymässä olisi maininta Tässä arkistonmuodostajassa ei ole yhtään arkistoa. Voit luoda uusia arkistoja valitsemalla ylhäältä Luo uusi arkisto. Yläreunassa näkyy hierarkiapuu eli näkymää ylemmän tason tiedot. Mitä alempana sarjarakenteessa ollaan, sitä pidempi hierarkiapuu on. Hierarkiatasoa voi vaihtaa valitsemalla haluamansa tason.

6 Sarjataso 6 Käynnistä sarjatason tietojen luominen tai tarkastelu klikkaamalla arkiston nimekettä. Viranomaiskäyttäjä ei voi muuttaa arkistolaitoksen luomaa sarjanimekettä tai -tunnusta. Muiden tietojen muuttaminen on mahdollista valitsemalla Muokkaa. Luo uusia sarjoja valitsemalla Luo uusi sarja. Sarjanimekkeitä ja -tunnuksia koskevat tiedot on hyvä sopia vastaanottavan arkistolaitoksen yksikön kanssa. Pääsarjoja lukuun ottamatta kaikki sarjat kytketään sarjarakenteen mukaiseen ylemmän tason sarjaansa. Merkintä tarkoittaa, että tiedot näkyvät internetissä arkistolaitoksen Vakkatietokannassa tietojen hyväksymisen jälkeen. Rajavuosiksi merkitään ensimmäinen ja viimeinen vuosi, jolloin laadittuja asiakirjoja sarjaan sisältyy. Pääsarjojen nimekkeet ja sarjatunnukset kirjoitetaan kokonaan isoilla kirjaimilla. Pääsarjat ovat kiinteitä eikä niiden nimimuotoja voi muuttaa. Yleisimmin käytetyt pääsarjat ovat: A B C D E F G H DIAARIT LUETTELOT PÖYTÄKIRJAT TOISTEET SAAPUNEET ASIAKIRJAT KIRJEISTÖ TILIASIAKIRJAT SISÄLLÖN MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT

7 I K M U KARTAT JA PIIRUSTUKSET TILASTOASIAKIRJAT MUISTIOT JA SUUNNITELMAT MUUT ASIAKIRJAT 7 Jos kysymyksessä on tehtäväpohjaiseen arkistointiin perustuva arkisto, korvataan pääsarjatunnukset numeropohjaisen luokituksen mukaisilla tunnuksilla. Sarjatietojen luomisen ja tallentamisen jälkeen ohjelma siirtyy näkymään, josta käyvät ilmi kyseisen hierarkiatason tiedot sekä hierarkiapuu. Näkymässä on mahdollista muokata tai täydentää tietoja tai siirtyä eri hierarkiatasolle. 2.3 Yksikkötason tietojen luominen Arkistoyksikön tiedot Yksikkötason tiedot luodaan Vakka Extranetissä alasarjojen (esim. Aa) yhteyteen. Suoraan pääsarjojen (esim. A) yhteyteen yksikkötietoja ei luoda. On järkevää luoda yksikkötason tiedot niiden arkistokaavan mukaisessa järjestyksessä niin alasarjoittain kuin niiden alla yksikkötason järjestyksen osalta. Käynnistä yksikkötason tietojen luominen valitsemalla sarja, johon haluat luoda yksikkötietoja (katso edellinen kuva). Luo uusia yksikkötietoja valitsemalla Luo uusi arkistoyksikkö.

8 8 Valitse pudotusvalikosta arkistolaitoksen yksikkö, johon siirto tehdään. Valitse säilytysvälineen muoto, jossa kyseistä arkistoyksikköä (asiakirja/t) säilytetään. Arkisto- ja säilytysyksikön liittäminen voi tapahtua eri tavoilla, ks. tarkemmin luku Valitse säilytysyksikön eli välineen tunnus. Jos arkistoyksikölle on annettu tunnus, ehdottaa ohjelma automaattisesti samaa tunnusta myös säilytysyksikölle. Tarvittaessa muuta tunnus manuaalisesti. Määritä tarvittaessa tarkentava jaksotieto, esim. Aal-Hak tai Henkilönimiä ei saa luoda täydellisinä. Määritä arkistoyksikön tunnus periyttämällä se alasarjan tunnuksesta, esim. Aa:1 tai Määritä rajavuodet arkistoyksikön ensimmäisen ja viimeisen vuosilukutiedon mukaisesti. Luo arkistoyksikön nimike juontamalla se lähtökohtaisesti alasarjan nimikkeestä, esim. Johtoryhmän pöytäkirjat Määritä tarvittaessa maantieteelliseen alueeseen viittaava paikkatieto siirtoa ohjaavan arkistolaitoksen yksikön ohjeiden mukaisesti. Määritä asiakirjan kieli, jos se on jokin muu kuin suomi. Määritä poikkeustapauksissa lukumäärä, siirtoa ohjaavan arkistolaitoksen yksikön ohjeiden mukaisesti. Pudotusvalikosta voi valita, luoko seuraavan arkistoyksikön tiedot kokonaan tyhjään pohjaan vai kopioiko jotain ominaisuuksia nyt luoduista tiedoista sen pohjaksi, ks. tarkemmin Kun kaikki tiedot ovat valmiit, valitse Tallenna. Arkistoyksikköön liittyvien kuvailutietojen luomiseen voi siirtyä suoraan tästä, ks. tarkemmin luku Seuraavan arkistoyksikön luomiseen voi siirtyä suoraan tästä. Tästä pääsee näkymään, jossa näkyvät kaikki kyseiseen alasarjaan syötetyt arkistoyksiköt. Kuvassa viitatut toiminnot käsitellään seuraavissa alaluvuissa Arkistoyksikön tietojen kopioiminen Usein arkistoyksiköiden nimekkeet pysyvät samoina läpi sarjan, ja ainoastaan tunnustai rajavuosi- ja jaksotiedot voivat muuttua. Tätä varten Extranetissa on kolme erilaista arkistoyksiköiden luontitapaa: Ei kopiointia, Kopioi tiedot uudelle arkistoyksikölle, samat rajavuodet sekä Kopioi tiedot uudelle arkistoyksikölle, kasvata rajavuosia. Jos tiedot muuttuvat usein yksiköiden välillä, kannattaa asetukseksi valita Ei kopiointia. Jos tiedot pysyvät valtaosin samoina, kannattaa valita jompikumpi kopiointiominaisuuksista.

9 9 Valitulla kopiointivaihtoehdolla ohjelma luo oletusasetuksiksi edellisen yksikön arkistoyksikön nimeketiedot, rajavuodet ja tunnuksen (kasvattaen sen juoksevaa numeroa yhdellä). Säilytysyksikön osalta kopioituvat säilyttävä arkisto ja säilytysyksikkötyyppi. Kuten ensimmäinen kopiointivaihtoehto, mutta rajavuodet kasvavat yhdellä vuodella edellisestä yksiköstä. Valittu kopiointivaihtoehto pysyy voimassa istunnon ajan tai kunnes se muutetaan. Kopioinnista huolimatta kaikkien kenttien tiedot ovat muutettavissa manuaalisesti Arkistoyksikön ja säilytysyksikön välinen suhde ja liittäminen Arkistoyksikön (asiakirja) ja säilytysyksikön (säilytysväline) välinen suhde ja liittäminen toisiinsa on tärkeää arkistojen fyysisen hallinnan kannalta. Yhteen säilytysyksikköön voi sisältyä yksi tai useampia arkistoyksiköitä. Yksi arkistoyksikkö voi olla laajuudeltaan myös usean säilytysyksikön kokoinen. Tämän vuoksi Vakka Extranetissä on eri vaihtoehtoja säilytysyksikkötietojen luomiseksi Yleisin säilytysyksikön luomistapa, jossa säilytysyksikköön sisältyy yksi arkistoyksikkö, molemmilla on sama nimeke ja tunnus. Jos arkistoyksikölle ei ole annettu tunnusta, tulee säilytysyksikön tunnus luoda manuaalisesti.

10 10 Tätä vaihtoehtoa käytetään, kun säilytysyksikön tunnus halutaan luoda arkistoyksikön tunnuksesta poikkeavalla tavalla. Esim. arkistoyksikön tunnus Aa:1, mutta säilytysyksiköille halutaan antaa juokseva oma numerointinsa 1, 2, 3 Myös nimekkeet voivat poiketa toisistaan. Tätä vaihtoehtoa käytetään, kun arkistoyksikkö halutaan liittää johonkin jo olemassa olevista säilytysyksiköistä, eli samassa säilytysvälineessä on useampia arkistoyksiköitä. Näkymään avautuu listaus kaikista arkistoon kuuluvista säilytysyksiköistä, joista valitaan haluttu säilytysyksikkö.

11 2.3.4 Kuvailutiedot 11 Kuvailutietoja voi luoda mistä tahansa hierarkiatason näkymästä tai yksikkötasolle (katso kuva alla) osana muiden yksikkötason tietojen luomista. Ruksaa tämä kohta, täytä yksikkötason muut tiedot ja valitse Tallenna. Valitse ensin otsikkoluokka, jonka alle haluat luoda kuvailutiedon. Luo tämän jälkeen varsinainen kuvailutieto alle kirjoituskenttään. Jos olet luomassa käyttörajoitusta, valitse Käyttöluvan ehto ja kirjoita tekstikenttään rajoituksen peruste ja kesto. (Huomaa, että osa käyttörajoitustiedoista merkitään hierarkiatason näkymään Käyttörajoitus. ) Tärkeää: ohjelma ei aseta kuvailutietojen luomiseen merkkimäärärajoitusta, mutta yli 3000 merkin pituisia kuvailutekstejä (kutakin alaotsikkoa kohti) ei tule ylittää. Pitkien kuvailutekstien käytöstä on syytä neuvotella arkistolaitoksen siirron ohjaajan kanssa. Myös erikoismerkkien käytettävyys on syytä varmistaa arkistolaitoksesta.

12 12 Extranet muistaa kyseiseen arkistoon jo tehdyt kuvailut kyseisen istunnon ajan. Valitsemalla vihreän nuolen, luo ohjelma automaattisesti kyseisen kuvailutiedon tekstikenttään. Useassa eri yksikössä toistuvaa kuvailutietoa ei siis tarvitse aina kirjoittaa uudestaan. 3. Tietojen tarkastelu ja muokkaaminen Vakka Extranetiin luotujen tietojen tarkastelu ja muokkaaminen tapahtuu kaikilla hierarkiatasoilla lähes samankaltaisen näkymän kautta. Alla kuvassa yksikkötason näkymä. Kuvassa viitatut toiminnot käsitellään seuraavissa alaluvuissa. Siirtyminen arkistonmuodostajatason näkymään. Avaa ajanmukaisen käyttöohjeen (nykyinen asiakirja) Ks Ks Ks Ks Tästä voi määritellä syöttö- ja hierarkiatason tietojen esitysjärjestyksen. Ks Ks Ks Karttojen ja piirustusten syöttämiseen tarkoitettu Valitun nimekkeen rinnakkaisnimikkeet voi luoda tästä. Neuvoteltava vastaanottavan arkistolaitoksen yksikön kanssa. alusta. Käytöstä neuvoteltava vastaanottavan arkistolaitoksen yksikön kanssa. Käyttäjätilin salasanan vaihto tehdään täältä. Tästä saa tiedot omalle käyttäjätilille luoduista tiedoista esitettynä päivämäärän ja arkistoyksikköjen mukaan. Hakutoiminto luoduista tiedoista valitulle hierarkiatasolle nimekkeen tai tunnisteen mukaan. Tarkoituksenmukainen lähinnä erittäin laajoissa tiedoissa. Kirjautuminen ohjelmasta ulos istunnon päätteeksi. Extranet katkaisee istunnon myös automaattisesti, jos toimenpiteitä ei ole tehty noin puoleen tuntiin.

13 3.1 Tarkempi listaus 13 Kaikilla hierarkiatasoilla on valittavissa ominaisuus Tarkempi listaus. Valitsemalla tämän vaihtoehdon, esittää ohjelma numeroviittausten avulla kyseisen hierarkiatason yhteyteen luotujen tietojen lukumäärän. Tarkemman listauksen tarkoituksena on pääasiassa nopeuttaa eri yhteyksiin luotujen tietojen tarkastamista. Ohjelma ilmoittaa, että kyseinen arkistoyksikkö on liitetty yhteen säilytysyksikköön. Sisältötiedot käyvät ilmi valitsemalla Muokkaa tai Selaa säilytysyksiköitä. Tavalliseen näkymään pääsee takaisin valitsemalla välilehden Tavallinen listaus. Ohjelma ilmoittaa, että kyseiseen arkistoyksikköön on luotu yksi kuvailutieto. Sisältötiedot käyvät ilmi valitsemalla Kuvailutiedot. 3.2 Selaa säilytysyksiköitä Valitsemalla yksikkötason hierarkianäkymässä välilehden Selaa säilytysyksiköitä (tai arkisto- tai sarjatason toiminnon Säilytysyksiköt pääsee seuraavaan näkymään, jossa voi tarkistaa ja muokata säilytysyksiköiden tietoja sekä niiden liitoksia arkistoyksiköihin. Toiminnossa on kaksi vaihtoehtoista näkymää, koko arkiston kaikkien säilytysyksikköjen (valittu) tai kyseisen sarjan säilytysyksikköjen tiedot esittävä listaus. Näkymä kertoo, jos liitosta arkistoyksikköön ei ole tehty tai esim. nimeketieto puuttuu. Säilytysyksikön tietoja voi muokata siirtymällä säilytysyksikköön valitsemalla minkä tahansa sen ominaisuuksista (Tunnus, Nimeke tai Tyyppi), ks. seuraava kuva.

14 Säilytysyksikön liitoksen arkistoyksikköön voi purkaa tästä. Sen sijaan toiseen arkistoyksikköön säilytysyksikön voi liittää ainoastaan arkistoyksikön tietoja muokkaamalla (ks. 3.3). 14 Puuttuvan tai virheellisen tiedon voi muokata kyseisestä tietokentästä ja vahvistaa valitsemalla Tallenna. Tämän jälkeen voi siirtyä joko takaisin säilytysyksikkönäkymään ( Takaisin SYlistaan ) tai arkistoyksikkötason hierarkianäkymään Takaisin AYlistaan ) Muokkaa Viranomaiskäyttäjä pystyy muokkaamaan ja poistamaan kaikkia Vakka Extranetiin itse luomiaan tietoja. Ainoastaan arkistolaitoksen käyttäjätilille tuomat tiedot eivät ole (kokonaan) muokattavissa tai poistettavissa. Huomaa kuitenkin, että tietojen poistaminen tapahtuu aina alhaalta ylöspäin (sarjan tietojen poistaminen on mahdollista vasta, kun kaikki sen yhteyteen luodut yksikkötason tiedot on poistettu.) Muokkaaminen tapahtuu valitsemalla jokaisella hierarkiatasolla näkyvä vaihtoehto Muokkaa. Yksikkötasolla pystyy samassa näkymässä muokkaamaan sekä arkisto- että säilytysyksikkötason tietoja (kuva alla). Arkistoyksikköön liitetyn säilytysyksikön muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista säilytysyksikköä koskevassa osassa yksikkötason näkymää. Muokkaaminen tapahtuu valitsemalla säilytysyksikön tunnus ja nimike ( Aa:3 Malliasiakirjat ). Liitoksen ja/tai koko säilytysyksikön voi poistaa valtisemalla Poista liitos tai Poista liitos ja säilytysyksikkö. Ruksaamalla tämän vaihtoehdon voi arkistoyksikön liittää muihin, jo olemassa oleviin säilytysyksiköihin, tai kokonaan uuteen säilytysyksikköön. Kaikki arkistoyksikköä (asiakirjaa) koskevat tiedot ovat muokattavissa tai koko arkistoyksikkö poistettavissa arkistoyksikköä koskevassa osassa yksikkötason näkymää. Tästä tulevat pudotusvalikkona näkyviin arkiston kaikki sarjat, joihin arkistoyksikön voi halutessaan siirtää. (Jos arkistoyksikkö on epähuomiossa luotu väärän sarjan yhteyteen.)

15 3.4 Käyttörajoitus 15 Käyttörajoitustiedot merkitään kahteen paikkaan: kuvailutietojen yhteydessä otsikon Käyttöluvan ehto (ks ) alla esitetään tiedot käyttörajoituksen perusteesta (laki tai muu normi), kohdentumisesta ja käyttöluvan myöntämiskäytännöistä. Arkistolaitoksen siirron ohjaajalta saa ohjeita tiettyjen määrämuotoisten käyttörajoitustekstien käytöstä. Kaikilla hierarkiatasoilla esiintyvän vaihtoehdon Käyttörajoitus yhteydessä esitetään tieto käyttörajoituksen tyypistä ja kestosta. Käyttörajoitus merkitään aina niiden arkistoyksiköiden kohdalle, joihin se kohdistuu, sekä kyseiseen sarjaan. Käyttörajoitustiedot on hyvä esittää myös arkisto- tai jopa arkistonmuodostajatasolla. Käyttörajoitusten kohdentamisesta tulee sopia vastaanottavan arkistolaitoksen yksikön kanssa. Pudotusvalikosta Käyttörajoitus valitaan käyttörajoituksen muoto. Yleisin vaihtoehto on Käyttörajoitus, joka tarkoittaa esimerkiksi julkisuus- tai muuhun lakiin perustuvaa määräaikaista salassapitoa. Muut vaihtoehdot liittyvät aineiston fyysiseen huonoon kuntoon. Kohtaan Kesto vuosina kirjoitetaan (enimmäis)aika, jonka käyttörajoitus on voimassa. Käyttörajoitusten määrittely on ensisijaisesti asiakirjat luovuttavan viranomaisen eli aineiston asiantuntijan vastuulla. 3.5 Raportit Käyttäjätilille luoduista tiedoista on mahdollista tehdä raportti, joka vastaa perinteistä arkistoluetteloa ja joka toimii luovutusluettelona. Raportointiominaisuus on käytettävissä kaikilla hierarkiatasoilla eli raportin voi laatia haluamassaan laajuudessa (välilehti Raportti kaikista syötetyistä tiedoista/raportti tästä arkistonmuodostajasta/raportti tästä arkistosta/raportti tästä sarjasta). Raportista näkyvät sarjojen ja arkistoyksiköiden lisäksi kuvailutiedot, käyttörajoitukset ja säilytysyksiköt ja muut nimet.

16 16 Alalaidasta käy ilmi raportoitujen tietojen määrä hierarkiatasoittain. Arkistoyksiköt voi lajitella raporttiin arkistoyksikön tai säilytysyksikön tunnuksen, nimekkeen, alkuvuoden tai luomisjärjestyksen mukaisesti. Lajittelutyypiksi on hyvä valita Arkistoyksikön tunnuksen mukaan, sillä sen kautta arkistoyksiköt näkyvät arkistokaavan mukaisessa järjestyksessä. Jos raporttiin kerätään kaikki käyttäjätilille luodut tiedot tai valittu kokonaisuus (esimerkiksi arkisto) on muuten hyvin laaja, saattaa raportin valmistuminen kestää pitempään. 3.6 Nimiöt Käyttäjätilille luoduista tiedoista on mahdollista tulostaa säilytysvälineisiin kiinnitettäviä nimiöitä valitsemalla arkisto- tai sitä alemmilta hierarkiatasoilta välilehden Tee nimiöt. Nimiöön voi valita joko suppeat tai laajat tiedot. Useimmiten nimiöt voi tulostaa suoraan annetussa oletuskoossa, mutta niiden kokoa voi tarpeen mukaan itse muokata. Sopivien mittojen löytäminen edellyttää yleensä eri oletusarvojen testaamista.

17 17 Nimiöt voi tulostaa koko arkistosta tai vain yksittäisestä sarjasta. Koska eri tulostimet asettelevat tulostettavat tiedot paperille eri tavoin, nimiöt saattavat tulostua vain osittain tai jakaantua kahdelle eri sivulle. Tämän takia tulostamista varten on erillinen ohje. 1. valitse selaimen ylävalikosta Tiedosto ja sieltä edelleen Tulostuksen esikatselu 2. jos selain on Mozilla, valitse yläreunasta Sivun asetukset ; jos selain on Internet Explorer, avaa sivun asetukset rattaan näköisestä painikkeesta 3. muuta kaikki marginaalit nollaksi ja tarkista, että ylä- ja alatunnisteet ovat tyhjät 4. lopuksi paina OK ja tulosta sivu(t) normaaliin tapaan Sivujen marginaaleja kannattaa asetella myös kohdistimella raahaamalla erityisesti sivujen ylä- ja alalaitojen osalta. Tällä tavalla voidaan vaikuttaa siihen, että nimiöt eivät jakaudu eri sivuille (esimerkiksi tulostussivun alimman rivin nimiöt pääosin kyseisellä sivulla, mutta alalaita leikkautunut seuraavan sivun ylälaitaan).

18 4. Tietojen siirtäminen arkistolaitoksen Vakka -tietokantaan 18 Kun kaikki arkistolaitokseen luovutettavaan kokonaisuuteen sisältyvät tiedot on luotu, ilmoitetaan siitä luovutuksen ohjaajalle. Tiedot tarkistetaan arkistolaitoksessa ja mahdollisista muokkaustarpeista ilmoitetaan käyttäjätilin viranomaiselle. Tämän jälkeen asiakirjat voidaan luovuttaa arkistolaitokseen. Arkistosiirron toteuttamisen jälkeen Vakka Extranetissä olevat siirtokokonaisuutta koskevat tiedot lukitaan, minkä merkkinä arkistotason näkymään tulee lukkosymboli: Arkistosiirron toteuttamisen jälkeen siirtoa koskevat luettelotiedot lukitaan, minkä merkkinä arkistotason näkymään tulee lukkosymboli. Yksikkötasolla Muokkaa -toiminnon tilalle tulee vaihtoehto Avaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoja ei voi enää muuttaa, vaan ainoastaan tarkastella. Kun käyttäjätilille luodut tiedot on tarkastamisen ja hyväksymisen jälkeen siirretty lopullisesti arkistolaitoksen Vakka-tietokantaan, ovat ne internetissä vapaasti kaikkien nähtävissä (pl. ne tiedot, jotka on mahdollisesti merkitty käyttörajoitetuiksi). Tämän jälkeen tiedot poistetaan viranomaisen käyttäjätililtä, ellei tapauskohtaisesti ole viranomaisen kanssa toisin sovittu. Viranomaisen Vakka Extranetin käyttäjätiliä ei suljeta, ellei näköpiirissä ole asiakirjojen arkistolaitokseen luovuttamisen tarpeen päättymistä kokonaan. Viranomainen voi luoda käyttäjätililleen uusia arkistonmuodostajia ja niihin liittyviä tietoja. Lukituksessa olevat tiedot voidaan vapauttaa muokattaviksi arkistolaitoksesta käsin, mikäli siihen on tarvetta.

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus...

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus... 1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2 1.1 Kirjautuminen... 2 1.2 Käyttöliittymä... 2 2 Uuden varauksen tekeminen... 3 2.1 Normaali varaus... 3 2.2 Alustava Varaus... 5 2.2.1 Alustavan varauksen muuttaminen

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen...

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 1 HAKIJAN OHJEET Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1 Rekisteröityminen... 2 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 4 2. OMA PROFIILINI... 5 2.1. Liikkuminen

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE 2 S i v u SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen 3 2. Etusivunäkymä 4 3. Tapahtumat 5 3.1. Tapahtumaan ilmoittautuneet 6 3.2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE

KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE Sisällys Yleistä... 2 2. Organisaation Katso-tunnisteen perustaminen... 2 2.1. Sähköinen henkilöllisyyden varmentaminen... 2 2.2. Henkilöllisyyden varmentaminen palvelupisteessä...

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Sisällysluettelo. v.0.9 2

Sisällysluettelo. v.0.9 2 Käyttöopas Sisällysluettelo DYNAROAD HENKILÖKUNTA... 3 TIEPROJEKTIN LUOMINEN... 4 DYNAROAD KÄYTTÄJÄ... 5 TIEPROJEKTIN MUOKKAUS... 6 Työkohdetyyppien lisääminen... 7 Työkohteen lisääminen... 8 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

1. Yleistä ohjeistusta

1. Yleistä ohjeistusta Suomen Lions-liitto Kokoukseen ilmoittautuminen OHJE Sisällysluettelo 1. Yleistä ohjeistusta...1 2. Kirjautuminen...2 3. Osallistujatyypin valinta...3 4. Osallistujan tiedot...4 5. Ilmoittautumisen vahvistaminen/peruminen...5

Lisätiedot

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 MANAGERIX Opas administraattori-tason käyttäjille SISÄLLYS MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 Käyttöliittymä... 2 1 ORGANISAATIO Organisaation tietojen tarkastelu ja muokkaaminen4 Yhteenveto

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Versio 1.0 / Cityterveys Oy Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 3 1.1 Käyttäjätunnus ja salasana... 3 1.2 Kirjautuminen... 3 2. Lähetteen teko...

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko Simppelit ohjeet Sisällys Päänäkymä... 1 Valikko... 1 Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen... 2 Kurssin haku... 2 Kurssin suorittaminen... 2 Opettajan ohjeet kurssin teko... 3 Kirjautuminen... 3 Kurssin

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Talotietojen päivittäminen

Talotietojen päivittäminen Talotietojen päivittäminen www.seurantalot.fi-sivustolle Pikaohje seurantalojen omistajayhdistyksille 17.6.2015 Suomen Kotiseutuliitto 1 Ohjeen sisältö Palveluun kirjautuminen s. 3 Talosivu s. 4 Tietojen

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Tilojen haku... 2 Pikkukalenteri... 5 Hakemuksen teko... 6 Yöpymiskäyttö... 7 Hakemuksen lisätiedot... 7 Oheisvarattavat... 7 Varaukset Oma asiointi... 9 Vapaa-ajan

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Erotuomareiden TASO-ohjeistus

Erotuomareiden TASO-ohjeistus Erotuomareiden TASO-ohjeistus 1 Järjestelmään kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://taso.palloliitto.fi Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tunnukset ovat: Käyttäjätunnus: Oma nimi, esim.

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Käyttöohje Asiakastietojen ylläpito. Sisällysluettelo. 1 Asiakastietojen ylläpito. 1.1 Kirjautuminen Asiakastietojen ylläpitoon

Käyttöohje Asiakastietojen ylläpito. Sisällysluettelo. 1 Asiakastietojen ylläpito. 1.1 Kirjautuminen Asiakastietojen ylläpitoon Käyttöohje Asiakastietojen ylläpito Sisällysluettelo 1 Asiakastietojen ylläpito... 1 1.1 Kirjautuminen Asiakastietojen ylläpitoon... 1 2 Asiakastiedot... 2 3 Laskutus- ja toimitusosoitteet... 2 3.1 Olemassa

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Optima käyttöopas opiskelijalle

Optima käyttöopas opiskelijalle Optima käyttöopas opiskelijalle Sisällys 1. Laitteistovaatimukset...3 2. Optimaan kirjautuminen...4 3. Optiman käyttöliittymä...5 4. Työskentely Optimassa...9 Materiaalin avaaminen...9 Tallentaminen ja

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

NOPSA TM järjestelmä. Kulunvalvonta Käyttöohje, konttori. Käyttötuki: LogiNets Oy. All rights reserved.

NOPSA TM järjestelmä. Kulunvalvonta Käyttöohje, konttori.  Käyttötuki: LogiNets Oy. All rights reserved. NOPSA TM järjestelmä Kulunvalvonta Käyttöohje, konttori www.loginets.com/nopsa Käyttötuki: +358 50 570 6252 Sisältö 1. Aloitusnäkymä s. 4 2. Läsnäolojen seuranta ja AVI s. 5 3. Tuntikirjaukset 4. Projektit

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

Kaislanet-käyttöohjeet

Kaislanet-käyttöohjeet päivitetty 25.10.2013 Kaislanet-käyttöohjeet Rekisteröityminen Sisällysluettelo 1. Yleistä Kaislanetistä... 3 1.1 Tekniset vaatimukset Kaislanetin käyttöön... 3 1.2 Kaislanet-helpdesk... 3 2. Rekisteröityminen...

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

5. Klikkaa avautuvan ikkunan oikeasta yläkulmasta käyttäjätunnustasi ja valitse Luo pikakuvake

5. Klikkaa avautuvan ikkunan oikeasta yläkulmasta käyttäjätunnustasi ja valitse Luo pikakuvake 1 Sisällysluettelo 1. Accuna-pikakuvakkeen asentaminen työpöydälle... 2 2. Työasemakäyttö... 3 2.1 Käynnistäminen... 3 2.2 Raportin valinta... 4 2.3 Laskentakohteiden valinta... 4 2.4 Kauden vaihto...

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella 1 Kirjautuminen Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella tila.savonia.fi Ohjelmassa on ns. Haka-kirjautumispalvelu, jolloin kirjautumiseen

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Varausja rjestelma n (Extranetin) ka yttö öpas tilaajalle

Varausja rjestelma n (Extranetin) ka yttö öpas tilaajalle Varausja rjestelma n (Extranetin) ka yttö öpas tilaajalle Pölaris Kielipalvelut Oy 1 Sisällysluettelo Esittely... 3 Sisäänkirjautuminen... 3 Rekisteröityminen... 4 Salasanan vaihtaminen... 5 Extranet-järjestelmän

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 Data@Flow ohjeet AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 1 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sisältöalueiden muokkaaminen... 4 2.1. Sisältöalueen sisällön muokkaaminen...

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Nippupelipassi. Nippupelipassien rakentaminen

Nippupelipassi. Nippupelipassien rakentaminen Nippupelipassi Nippupelipassien rakentaminen 1. Kirjaudu tunnuksilla sisään. 2. Valitse alasvetovalikosta oma seurasi. Mikäli omaa seuraasi ei löydy valikosta (mm. uudet seurat), valitse seuraksi Harrastealue

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 21.11.2012 KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE Sähköinen asiointipalvelu e-vientiasiakirjat www.e-vientiasiakirjat.fi OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 2 (41) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Laitevaatimukset...

Lisätiedot

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun n luominen Google Sites palveluun Mikä Osaamispassi on? Osaamispassi auttaa kertomaan taidoistasi, koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja sinua kiinnostavista asioista työnantajalle kun haet työtä. Osaamispassi

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Suomen Kennelliitto ry. 6.5.2014 2(11) Osoitelistat Sisältö: Osoitteet valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Yhdistysten

Lisätiedot

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN Koulutusteknologian perusopinnot Digitaalinen portfolio oppimisen tukena 2010 Essi Vuopala 1. BLOGIN LUOMINEN Mene osoitteeseen http://www.wordpress.com

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

VertoLive2.0 -pikaopas

VertoLive2.0 -pikaopas VertoLive2.0 -pikaopas Sisältö: Asiakaspalvelukeskus: 1. Kirjautuminen ja unohtuneen salasanan palauttaminen 2. Salasanan vaihtaminen 3. Tunnusten luominen isännöitsijätoimiston muille käyttäjille 4. Käyttöliittymän

Lisätiedot

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille ProTieto Oy Verottajan ilmoitus Käyttöohje alihankkijoille Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Rekisteröityminen... 2 3. Kirjautuminen... 2 4. Web-liittymä... 3 4.1 Yrityksen tiedot... 3 4.2 Omat suomalaiset työntekijät...

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Asiakashallinta. TaikaTapahtumat -käyttöohje

Asiakashallinta. TaikaTapahtumat -käyttöohje Asiakashallinta TaikaTapahtumat -käyttöohje Tietojen haku Siirry etapahtuma-valikkoon ja valitse Asiakashallinta Kirjoita hakukenttään hakuehto ja napauta Hae Napauta nimeä yhteystieto-lomake avautuu Tietojen

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Liikennöitsijäsivuston käyttöohje

Liikennöitsijäsivuston käyttöohje Liikennöitsijäsivuston käyttöohje Liikennöitsijäksi rekisteröityminen Liikennöitsijäsivuston www-osoite on http://www.vastaanottopisteet.net Ennen järjestelmän käyttöä liikennöitsijän tulee rekisteröityä

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään.

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. 1. Artikkelin lisääminen a. Kirjaudu sisään b. Lisää sisältöä c. Artikkeli i. Lisää pääkuva 1. Pääkuvalle kuvateksti ii. Anna artikkelille otsikko iii. Ingressi-kenttään

Lisätiedot

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje https://senaatti.granlundmanager.fi Käyttäjätuki: 010 759 2300 (ma-pe 08:00-17:00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa

Lisätiedot

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa.

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa. Projektit Pikaopas Seuraa tehtäviä SharePoint-tehtäväluettelon avulla voit kätevästi seurata projektiin liittyviä tehtäviä. Voit lisätä aloituspäivät ja määräpäivät, määrittää tehtäviä eri henkilöille

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 / / Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: https://www.martat.fi/wp-admin 2.2 Salasana hukassa? 3. Uuden Ajankohtaisen

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti Sisällys 1. Wilmaan kirjautuminen... 1 2. Työpaikkaohjaajan etusivu... 1 3. Työssäoppiminen... 2 4. Näytöt/tutkintotilaisuudet välilehti,

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti Päivitetty 17.1.2014 JETI pikaohje Ennakkosuunnitelman luonti 1/5 Uuden ennakkosuunnitelman luonti Voit luoda uuden ennakkosuunnitelman kahdella tavalla: 1. Joko luomalla uuden ennakkosuunnitelman tyhjältä

Lisätiedot