Arkistolaitoksen Vakka Extranet -ohjelman käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arkistolaitoksen Vakka Extranet -ohjelman käyttöohje"

Transkriptio

1 OHJE Viranomaisarkistojen sektori Versio 2.0 Palaute ohjeesta: Arkistolaitoksen Vakka Extranet -ohjelman käyttöohje Sisällysluettelo 1. Vakka Extranetin ottaminen käyttöön Luettelo- ja kuvailutietojen luominen Yleiset periaatteet ja tehtäväjako Arkistonmuodostaja-, arkisto- ja sarjatasojen tietojen luominen Yksikkötason tietojen luominen Arkistoyksikön tiedot Arkistoyksikön tietojen kopioiminen Arkistoyksikön ja säilytysyksikön välinen suhde ja liittäminen Kuvailutiedot Tietojen tarkastelu ja muokkaaminen Tarkempi listaus Selaa säilytysyksiköitä Muokkaa Käyttörajoitus Raportit Nimiöt Tietojen siirtäminen arkistolaitoksen Vakka -tietokantaan Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, Helsinki Puh. Tel Riksarkivet Fredsgatan 17 PB 258, Helsingfors Fax (09)

2 1. Vakka Extranetin ottaminen käyttöön 2 Vakka Extranetin päätoimintaperiaatteisiin voi tutustua kaikkien käytettävissä olevassa demoympäristössä ohjelman kotisivuilla: Demoympäristön käyttö on suositeltavaa ainoastaan ennen viranomaiskohtaisten käyttäjätunnusten hakemista. Demoympäristöön luodut tiedot eivät tallennu eivätkä näy muille käyttäjille. Vakka Extranetin käyttäjätunnusten hakeminen ja ohjelmaan kirjautuminen tapahtuu arkistolaitoksen kotisivujen kautta tai suoraan osoitteesta https://extranet.narc.fi/vakkaeta/index.php Hanki käyttäjätunnukset seuraavasti: - Varmista lähimmästä arkistolaitoksen yksiköstä (http://www.arkisto.fi/arkistolaitos/maakunta-arkistot/maakunta-arkistojen-piirijako/), mihin yksikköön asiakirjat tulisi luovuttaa ja että siirrettäväksi suunnitellut asiakirjat täyttävät arkistolaitoksen siirtokriteerit (http://www.arkisto.fi/fi/palvelut/normit/maeaeraeykset/siirtonormi) - Toimi alla olevan kuvasarjan ohjeistuksen mukaisesti: Valitse Hanki tunnukset.

3 3 Lisää käyttäjänimi (lähtökohtaisesti pääkäyttäjän nimi, esim. Minna Meikäläinen). Lisää sähköpostiosoite, johon ohjelma lähettää järjestelmäviestit (pysyvän pääkäyttäjän tai yhteiskäyttöosoite, esim. Luo haluamasi käyttäjätunnus vapaamuotoisesti (ei merkkirajoituksia). Luo ja varmenna alle salasana, jossa on vähintään kuusi merkkiä. Huomaa, että salasana ei ole henkilökohtainen, vaan voi olla useamman henkilön käytössä organisaatiossasi. Lisää käyttäjäorganisaation nimi (virallinen nimimuoto ilman lyhenteitä). Valitse pudotusvalikosta arkistolaitoksen yksikkö, johon siirto toteutetaan (varmista ensin läheisimmästä arkistolaitoksen yksiköstä). Arkistolaitoksen viranomaiselle myöntämät käyttäjätunnukset ovat lähtökohtaisesti organisaatiokohtaisia. Viranomaisen kaikki ohjelman käyttäjät kirjautuvat siis ohjelmaan samalla käyttäjätunnuksella. Ohjelmaa voi samanaikaisesti käyttää useampi käyttäjä. Viranomaiselle voidaan myöntää useampia käyttäjätunnuksia, jos toiminta on hajautettu eri paikkakunnille, tai esimerkiksi arkistolaitokseen luovutettavien asiakirjojen rakenteen ja määrän kannalta useampien käyttäjätilien luominen on perusteltua. Kuitenkin kullakin käyttäjätilillä näkyvät vain sinne luodut tiedot. Organisaation nimetty ohjelman pääkäyttäjä vastaa viime kädessä kaikista käyttäjätileistä ja koordinoi niiden käyttöä. Yleensä arkistoluovutuksen valmistelusta vastaava henkilö toimii ohjelman pääkäyttäjänä. Arkistolaitoksen osalta yhteyshenkilönä toimii siirron vastaanottavan arkistolaitoksen yksikön arkistosiirtojen ohjauksen vastuuhenkilö. Käyttäjätunnusten myöntämisen jälkeen ohjelman käyttöä on kätevintä harjoitella omalla käyttäjätilillä. Paras ohjelmaan tutustumisen tapa on todellisten luettelo- ja kuvailutietojen luominen omalle käyttäjätilille. Kaikki luodut tiedot ovat tarvittaessa muokattavissa ja poistettavissa.

4 2. Luettelo- ja kuvailutietojen luominen Yleiset periaatteet ja tehtäväjako Viranomainen vastaa lähtökohtaisesti itse tietojen luomisesta käyttäjätililleen. Jos luovutettavat asiakirjat ovat jatkoa aikaisemmin arkistolaitokseen luovutettuihin arkistokokonaisuuksiin, tuo arkistolaitoksen yhteyshenkilö viranomaisen käyttäjätilille tietojen luomisessa tarvittavat pohjatiedot arkistolaitoksen Vakka -tietokannasta. Tarve pohjatietojen siirtämiseen arvioidaan osana siirron suunnittelua ja valmistelua. Jos tarvetta pohjatietojen siirtämiseen ei ole, voi viranomaiskäyttäjä luoda tiedot myös itse. Joka tapauksessa ainakin arkistosarjarakenteesta on hyvä sopia siirtoa ohjaavan arkistolaitoksen yksikön kanssa. Luettelo- ja kuvailutiedot luodaan Vakka Extranetiin hierarkkisille tasoille, jotka ovat arkistonmuodostaja-, arkisto-, sarja- sekä yksikkötaso. Tietojen luominen ja liikkuminen ohjelmassa etenee vastaavassa järjestyksessä. Ohjelmaan kirjautumisen jälkeen ensimmäiseen näkymään aukeavat siis arkistonmuodostajan tiedot, joiden kautta pääsee edelleen seuraaville hierarkiatasoille. Mitkään Vakka Extranetiin luodut tiedot eivät ole muiden kuin arkistolaitoksen Extranet - yhteyshenkilöiden ja kyseisen käyttäjätilin viranomaisen nähtävillä ennen tietojen siirtämistä Vakka -tietokantaan internetissä, mikä tapahtuu vasta tarkastusprosessin jälkeen. 2.2 Arkistonmuodostaja-, arkisto- ja sarjatasojen tietojen luominen Arkistonmuodostajataso Ensimmäisen ohjelmaan kirjautumisen jälkeen käyttäjätilin näkymä on tyhjä. Jos arkistolaitoksen yhteyshenkilö on siirtänyt käyttäjätilille arkistonmuodostajaa koskevat tiedot, tulevat ne esiin ensimmäisessä näkymässä. Voit tarkastella arkistonmuodostajan tietoja valitsemalla Muokkaa. Halutessa uuden arkistonmuodostajan voi luoda valitsemalla Luo uusi arkistonmuodostaja. Yleensä arkistonmuodostajia on viranomaiskäyttäjällä yksi, laajoissa siirtokokonaisuuksissa joskus useampiakin.

5 5 Viranomaiskäyttäjä ei voi muuttaa arkistolaitoksesta käyttäjätilille tuotuja nimeketietoja (harmaa tausta). Viranomaiskäyttäjä voi muuttaa kokoelmatyyppiä, rajavuosia ja kuvailevaa arkistoa eli siirron vastaanottajaa koskevia tietoja. Tässä kuvassa näkyvien arkistonmuodostajaa koskevien tietojen täyttämisestä vastaa aina arkistolaitos. Arkistotaso Käynnistä arkistotason tietojen luominen tai tarkastelu klikkaamalla arkistonmuodostajan nimekettä. Arkistolaitoksessa on jo luotu tilille yksi arkisto. Muussa tapauksessa näkymässä olisi maininta Tässä arkistonmuodostajassa ei ole yhtään arkistoa. Voit luoda uusia arkistoja valitsemalla ylhäältä Luo uusi arkisto. Yläreunassa näkyy hierarkiapuu eli näkymää ylemmän tason tiedot. Mitä alempana sarjarakenteessa ollaan, sitä pidempi hierarkiapuu on. Hierarkiatasoa voi vaihtaa valitsemalla haluamansa tason.

6 Sarjataso 6 Käynnistä sarjatason tietojen luominen tai tarkastelu klikkaamalla arkiston nimekettä. Viranomaiskäyttäjä ei voi muuttaa arkistolaitoksen luomaa sarjanimekettä tai -tunnusta. Muiden tietojen muuttaminen on mahdollista valitsemalla Muokkaa. Luo uusia sarjoja valitsemalla Luo uusi sarja. Sarjanimekkeitä ja -tunnuksia koskevat tiedot on hyvä sopia vastaanottavan arkistolaitoksen yksikön kanssa. Pääsarjoja lukuun ottamatta kaikki sarjat kytketään sarjarakenteen mukaiseen ylemmän tason sarjaansa. Merkintä tarkoittaa, että tiedot näkyvät internetissä arkistolaitoksen Vakkatietokannassa tietojen hyväksymisen jälkeen. Rajavuosiksi merkitään ensimmäinen ja viimeinen vuosi, jolloin laadittuja asiakirjoja sarjaan sisältyy. Pääsarjojen nimekkeet ja sarjatunnukset kirjoitetaan kokonaan isoilla kirjaimilla. Pääsarjat ovat kiinteitä eikä niiden nimimuotoja voi muuttaa. Yleisimmin käytetyt pääsarjat ovat: A B C D E F G H DIAARIT LUETTELOT PÖYTÄKIRJAT TOISTEET SAAPUNEET ASIAKIRJAT KIRJEISTÖ TILIASIAKIRJAT SISÄLLÖN MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT

7 I K M U KARTAT JA PIIRUSTUKSET TILASTOASIAKIRJAT MUISTIOT JA SUUNNITELMAT MUUT ASIAKIRJAT 7 Jos kysymyksessä on tehtäväpohjaiseen arkistointiin perustuva arkisto, korvataan pääsarjatunnukset numeropohjaisen luokituksen mukaisilla tunnuksilla. Sarjatietojen luomisen ja tallentamisen jälkeen ohjelma siirtyy näkymään, josta käyvät ilmi kyseisen hierarkiatason tiedot sekä hierarkiapuu. Näkymässä on mahdollista muokata tai täydentää tietoja tai siirtyä eri hierarkiatasolle. 2.3 Yksikkötason tietojen luominen Arkistoyksikön tiedot Yksikkötason tiedot luodaan Vakka Extranetissä alasarjojen (esim. Aa) yhteyteen. Suoraan pääsarjojen (esim. A) yhteyteen yksikkötietoja ei luoda. On järkevää luoda yksikkötason tiedot niiden arkistokaavan mukaisessa järjestyksessä niin alasarjoittain kuin niiden alla yksikkötason järjestyksen osalta. Käynnistä yksikkötason tietojen luominen valitsemalla sarja, johon haluat luoda yksikkötietoja (katso edellinen kuva). Luo uusia yksikkötietoja valitsemalla Luo uusi arkistoyksikkö.

8 8 Valitse pudotusvalikosta arkistolaitoksen yksikkö, johon siirto tehdään. Valitse säilytysvälineen muoto, jossa kyseistä arkistoyksikköä (asiakirja/t) säilytetään. Arkisto- ja säilytysyksikön liittäminen voi tapahtua eri tavoilla, ks. tarkemmin luku Valitse säilytysyksikön eli välineen tunnus. Jos arkistoyksikölle on annettu tunnus, ehdottaa ohjelma automaattisesti samaa tunnusta myös säilytysyksikölle. Tarvittaessa muuta tunnus manuaalisesti. Määritä tarvittaessa tarkentava jaksotieto, esim. Aal-Hak tai Henkilönimiä ei saa luoda täydellisinä. Määritä arkistoyksikön tunnus periyttämällä se alasarjan tunnuksesta, esim. Aa:1 tai Määritä rajavuodet arkistoyksikön ensimmäisen ja viimeisen vuosilukutiedon mukaisesti. Luo arkistoyksikön nimike juontamalla se lähtökohtaisesti alasarjan nimikkeestä, esim. Johtoryhmän pöytäkirjat Määritä tarvittaessa maantieteelliseen alueeseen viittaava paikkatieto siirtoa ohjaavan arkistolaitoksen yksikön ohjeiden mukaisesti. Määritä asiakirjan kieli, jos se on jokin muu kuin suomi. Määritä poikkeustapauksissa lukumäärä, siirtoa ohjaavan arkistolaitoksen yksikön ohjeiden mukaisesti. Pudotusvalikosta voi valita, luoko seuraavan arkistoyksikön tiedot kokonaan tyhjään pohjaan vai kopioiko jotain ominaisuuksia nyt luoduista tiedoista sen pohjaksi, ks. tarkemmin Kun kaikki tiedot ovat valmiit, valitse Tallenna. Arkistoyksikköön liittyvien kuvailutietojen luomiseen voi siirtyä suoraan tästä, ks. tarkemmin luku Seuraavan arkistoyksikön luomiseen voi siirtyä suoraan tästä. Tästä pääsee näkymään, jossa näkyvät kaikki kyseiseen alasarjaan syötetyt arkistoyksiköt. Kuvassa viitatut toiminnot käsitellään seuraavissa alaluvuissa Arkistoyksikön tietojen kopioiminen Usein arkistoyksiköiden nimekkeet pysyvät samoina läpi sarjan, ja ainoastaan tunnustai rajavuosi- ja jaksotiedot voivat muuttua. Tätä varten Extranetissa on kolme erilaista arkistoyksiköiden luontitapaa: Ei kopiointia, Kopioi tiedot uudelle arkistoyksikölle, samat rajavuodet sekä Kopioi tiedot uudelle arkistoyksikölle, kasvata rajavuosia. Jos tiedot muuttuvat usein yksiköiden välillä, kannattaa asetukseksi valita Ei kopiointia. Jos tiedot pysyvät valtaosin samoina, kannattaa valita jompikumpi kopiointiominaisuuksista.

9 9 Valitulla kopiointivaihtoehdolla ohjelma luo oletusasetuksiksi edellisen yksikön arkistoyksikön nimeketiedot, rajavuodet ja tunnuksen (kasvattaen sen juoksevaa numeroa yhdellä). Säilytysyksikön osalta kopioituvat säilyttävä arkisto ja säilytysyksikkötyyppi. Kuten ensimmäinen kopiointivaihtoehto, mutta rajavuodet kasvavat yhdellä vuodella edellisestä yksiköstä. Valittu kopiointivaihtoehto pysyy voimassa istunnon ajan tai kunnes se muutetaan. Kopioinnista huolimatta kaikkien kenttien tiedot ovat muutettavissa manuaalisesti Arkistoyksikön ja säilytysyksikön välinen suhde ja liittäminen Arkistoyksikön (asiakirja) ja säilytysyksikön (säilytysväline) välinen suhde ja liittäminen toisiinsa on tärkeää arkistojen fyysisen hallinnan kannalta. Yhteen säilytysyksikköön voi sisältyä yksi tai useampia arkistoyksiköitä. Yksi arkistoyksikkö voi olla laajuudeltaan myös usean säilytysyksikön kokoinen. Tämän vuoksi Vakka Extranetissä on eri vaihtoehtoja säilytysyksikkötietojen luomiseksi Yleisin säilytysyksikön luomistapa, jossa säilytysyksikköön sisältyy yksi arkistoyksikkö, molemmilla on sama nimeke ja tunnus. Jos arkistoyksikölle ei ole annettu tunnusta, tulee säilytysyksikön tunnus luoda manuaalisesti.

10 10 Tätä vaihtoehtoa käytetään, kun säilytysyksikön tunnus halutaan luoda arkistoyksikön tunnuksesta poikkeavalla tavalla. Esim. arkistoyksikön tunnus Aa:1, mutta säilytysyksiköille halutaan antaa juokseva oma numerointinsa 1, 2, 3 Myös nimekkeet voivat poiketa toisistaan. Tätä vaihtoehtoa käytetään, kun arkistoyksikkö halutaan liittää johonkin jo olemassa olevista säilytysyksiköistä, eli samassa säilytysvälineessä on useampia arkistoyksiköitä. Näkymään avautuu listaus kaikista arkistoon kuuluvista säilytysyksiköistä, joista valitaan haluttu säilytysyksikkö.

11 2.3.4 Kuvailutiedot 11 Kuvailutietoja voi luoda mistä tahansa hierarkiatason näkymästä tai yksikkötasolle (katso kuva alla) osana muiden yksikkötason tietojen luomista. Ruksaa tämä kohta, täytä yksikkötason muut tiedot ja valitse Tallenna. Valitse ensin otsikkoluokka, jonka alle haluat luoda kuvailutiedon. Luo tämän jälkeen varsinainen kuvailutieto alle kirjoituskenttään. Jos olet luomassa käyttörajoitusta, valitse Käyttöluvan ehto ja kirjoita tekstikenttään rajoituksen peruste ja kesto. (Huomaa, että osa käyttörajoitustiedoista merkitään hierarkiatason näkymään Käyttörajoitus. ) Tärkeää: ohjelma ei aseta kuvailutietojen luomiseen merkkimäärärajoitusta, mutta yli 3000 merkin pituisia kuvailutekstejä (kutakin alaotsikkoa kohti) ei tule ylittää. Pitkien kuvailutekstien käytöstä on syytä neuvotella arkistolaitoksen siirron ohjaajan kanssa. Myös erikoismerkkien käytettävyys on syytä varmistaa arkistolaitoksesta.

12 12 Extranet muistaa kyseiseen arkistoon jo tehdyt kuvailut kyseisen istunnon ajan. Valitsemalla vihreän nuolen, luo ohjelma automaattisesti kyseisen kuvailutiedon tekstikenttään. Useassa eri yksikössä toistuvaa kuvailutietoa ei siis tarvitse aina kirjoittaa uudestaan. 3. Tietojen tarkastelu ja muokkaaminen Vakka Extranetiin luotujen tietojen tarkastelu ja muokkaaminen tapahtuu kaikilla hierarkiatasoilla lähes samankaltaisen näkymän kautta. Alla kuvassa yksikkötason näkymä. Kuvassa viitatut toiminnot käsitellään seuraavissa alaluvuissa. Siirtyminen arkistonmuodostajatason näkymään. Avaa ajanmukaisen käyttöohjeen (nykyinen asiakirja) Ks Ks Ks Ks Tästä voi määritellä syöttö- ja hierarkiatason tietojen esitysjärjestyksen. Ks Ks Ks Karttojen ja piirustusten syöttämiseen tarkoitettu Valitun nimekkeen rinnakkaisnimikkeet voi luoda tästä. Neuvoteltava vastaanottavan arkistolaitoksen yksikön kanssa. alusta. Käytöstä neuvoteltava vastaanottavan arkistolaitoksen yksikön kanssa. Käyttäjätilin salasanan vaihto tehdään täältä. Tästä saa tiedot omalle käyttäjätilille luoduista tiedoista esitettynä päivämäärän ja arkistoyksikköjen mukaan. Hakutoiminto luoduista tiedoista valitulle hierarkiatasolle nimekkeen tai tunnisteen mukaan. Tarkoituksenmukainen lähinnä erittäin laajoissa tiedoissa. Kirjautuminen ohjelmasta ulos istunnon päätteeksi. Extranet katkaisee istunnon myös automaattisesti, jos toimenpiteitä ei ole tehty noin puoleen tuntiin.

13 3.1 Tarkempi listaus 13 Kaikilla hierarkiatasoilla on valittavissa ominaisuus Tarkempi listaus. Valitsemalla tämän vaihtoehdon, esittää ohjelma numeroviittausten avulla kyseisen hierarkiatason yhteyteen luotujen tietojen lukumäärän. Tarkemman listauksen tarkoituksena on pääasiassa nopeuttaa eri yhteyksiin luotujen tietojen tarkastamista. Ohjelma ilmoittaa, että kyseinen arkistoyksikkö on liitetty yhteen säilytysyksikköön. Sisältötiedot käyvät ilmi valitsemalla Muokkaa tai Selaa säilytysyksiköitä. Tavalliseen näkymään pääsee takaisin valitsemalla välilehden Tavallinen listaus. Ohjelma ilmoittaa, että kyseiseen arkistoyksikköön on luotu yksi kuvailutieto. Sisältötiedot käyvät ilmi valitsemalla Kuvailutiedot. 3.2 Selaa säilytysyksiköitä Valitsemalla yksikkötason hierarkianäkymässä välilehden Selaa säilytysyksiköitä (tai arkisto- tai sarjatason toiminnon Säilytysyksiköt pääsee seuraavaan näkymään, jossa voi tarkistaa ja muokata säilytysyksiköiden tietoja sekä niiden liitoksia arkistoyksiköihin. Toiminnossa on kaksi vaihtoehtoista näkymää, koko arkiston kaikkien säilytysyksikköjen (valittu) tai kyseisen sarjan säilytysyksikköjen tiedot esittävä listaus. Näkymä kertoo, jos liitosta arkistoyksikköön ei ole tehty tai esim. nimeketieto puuttuu. Säilytysyksikön tietoja voi muokata siirtymällä säilytysyksikköön valitsemalla minkä tahansa sen ominaisuuksista (Tunnus, Nimeke tai Tyyppi), ks. seuraava kuva.

14 Säilytysyksikön liitoksen arkistoyksikköön voi purkaa tästä. Sen sijaan toiseen arkistoyksikköön säilytysyksikön voi liittää ainoastaan arkistoyksikön tietoja muokkaamalla (ks. 3.3). 14 Puuttuvan tai virheellisen tiedon voi muokata kyseisestä tietokentästä ja vahvistaa valitsemalla Tallenna. Tämän jälkeen voi siirtyä joko takaisin säilytysyksikkönäkymään ( Takaisin SYlistaan ) tai arkistoyksikkötason hierarkianäkymään Takaisin AYlistaan ) Muokkaa Viranomaiskäyttäjä pystyy muokkaamaan ja poistamaan kaikkia Vakka Extranetiin itse luomiaan tietoja. Ainoastaan arkistolaitoksen käyttäjätilille tuomat tiedot eivät ole (kokonaan) muokattavissa tai poistettavissa. Huomaa kuitenkin, että tietojen poistaminen tapahtuu aina alhaalta ylöspäin (sarjan tietojen poistaminen on mahdollista vasta, kun kaikki sen yhteyteen luodut yksikkötason tiedot on poistettu.) Muokkaaminen tapahtuu valitsemalla jokaisella hierarkiatasolla näkyvä vaihtoehto Muokkaa. Yksikkötasolla pystyy samassa näkymässä muokkaamaan sekä arkisto- että säilytysyksikkötason tietoja (kuva alla). Arkistoyksikköön liitetyn säilytysyksikön muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista säilytysyksikköä koskevassa osassa yksikkötason näkymää. Muokkaaminen tapahtuu valitsemalla säilytysyksikön tunnus ja nimike ( Aa:3 Malliasiakirjat ). Liitoksen ja/tai koko säilytysyksikön voi poistaa valtisemalla Poista liitos tai Poista liitos ja säilytysyksikkö. Ruksaamalla tämän vaihtoehdon voi arkistoyksikön liittää muihin, jo olemassa oleviin säilytysyksiköihin, tai kokonaan uuteen säilytysyksikköön. Kaikki arkistoyksikköä (asiakirjaa) koskevat tiedot ovat muokattavissa tai koko arkistoyksikkö poistettavissa arkistoyksikköä koskevassa osassa yksikkötason näkymää. Tästä tulevat pudotusvalikkona näkyviin arkiston kaikki sarjat, joihin arkistoyksikön voi halutessaan siirtää. (Jos arkistoyksikkö on epähuomiossa luotu väärän sarjan yhteyteen.)

15 3.4 Käyttörajoitus 15 Käyttörajoitustiedot merkitään kahteen paikkaan: kuvailutietojen yhteydessä otsikon Käyttöluvan ehto (ks ) alla esitetään tiedot käyttörajoituksen perusteesta (laki tai muu normi), kohdentumisesta ja käyttöluvan myöntämiskäytännöistä. Arkistolaitoksen siirron ohjaajalta saa ohjeita tiettyjen määrämuotoisten käyttörajoitustekstien käytöstä. Kaikilla hierarkiatasoilla esiintyvän vaihtoehdon Käyttörajoitus yhteydessä esitetään tieto käyttörajoituksen tyypistä ja kestosta. Käyttörajoitus merkitään aina niiden arkistoyksiköiden kohdalle, joihin se kohdistuu, sekä kyseiseen sarjaan. Käyttörajoitustiedot on hyvä esittää myös arkisto- tai jopa arkistonmuodostajatasolla. Käyttörajoitusten kohdentamisesta tulee sopia vastaanottavan arkistolaitoksen yksikön kanssa. Pudotusvalikosta Käyttörajoitus valitaan käyttörajoituksen muoto. Yleisin vaihtoehto on Käyttörajoitus, joka tarkoittaa esimerkiksi julkisuus- tai muuhun lakiin perustuvaa määräaikaista salassapitoa. Muut vaihtoehdot liittyvät aineiston fyysiseen huonoon kuntoon. Kohtaan Kesto vuosina kirjoitetaan (enimmäis)aika, jonka käyttörajoitus on voimassa. Käyttörajoitusten määrittely on ensisijaisesti asiakirjat luovuttavan viranomaisen eli aineiston asiantuntijan vastuulla. 3.5 Raportit Käyttäjätilille luoduista tiedoista on mahdollista tehdä raportti, joka vastaa perinteistä arkistoluetteloa ja joka toimii luovutusluettelona. Raportointiominaisuus on käytettävissä kaikilla hierarkiatasoilla eli raportin voi laatia haluamassaan laajuudessa (välilehti Raportti kaikista syötetyistä tiedoista/raportti tästä arkistonmuodostajasta/raportti tästä arkistosta/raportti tästä sarjasta). Raportista näkyvät sarjojen ja arkistoyksiköiden lisäksi kuvailutiedot, käyttörajoitukset ja säilytysyksiköt ja muut nimet.

16 16 Alalaidasta käy ilmi raportoitujen tietojen määrä hierarkiatasoittain. Arkistoyksiköt voi lajitella raporttiin arkistoyksikön tai säilytysyksikön tunnuksen, nimekkeen, alkuvuoden tai luomisjärjestyksen mukaisesti. Lajittelutyypiksi on hyvä valita Arkistoyksikön tunnuksen mukaan, sillä sen kautta arkistoyksiköt näkyvät arkistokaavan mukaisessa järjestyksessä. Jos raporttiin kerätään kaikki käyttäjätilille luodut tiedot tai valittu kokonaisuus (esimerkiksi arkisto) on muuten hyvin laaja, saattaa raportin valmistuminen kestää pitempään. 3.6 Nimiöt Käyttäjätilille luoduista tiedoista on mahdollista tulostaa säilytysvälineisiin kiinnitettäviä nimiöitä valitsemalla arkisto- tai sitä alemmilta hierarkiatasoilta välilehden Tee nimiöt. Nimiöön voi valita joko suppeat tai laajat tiedot. Useimmiten nimiöt voi tulostaa suoraan annetussa oletuskoossa, mutta niiden kokoa voi tarpeen mukaan itse muokata. Sopivien mittojen löytäminen edellyttää yleensä eri oletusarvojen testaamista.

17 17 Nimiöt voi tulostaa koko arkistosta tai vain yksittäisestä sarjasta. Koska eri tulostimet asettelevat tulostettavat tiedot paperille eri tavoin, nimiöt saattavat tulostua vain osittain tai jakaantua kahdelle eri sivulle. Tämän takia tulostamista varten on erillinen ohje. 1. valitse selaimen ylävalikosta Tiedosto ja sieltä edelleen Tulostuksen esikatselu 2. jos selain on Mozilla, valitse yläreunasta Sivun asetukset ; jos selain on Internet Explorer, avaa sivun asetukset rattaan näköisestä painikkeesta 3. muuta kaikki marginaalit nollaksi ja tarkista, että ylä- ja alatunnisteet ovat tyhjät 4. lopuksi paina OK ja tulosta sivu(t) normaaliin tapaan Sivujen marginaaleja kannattaa asetella myös kohdistimella raahaamalla erityisesti sivujen ylä- ja alalaitojen osalta. Tällä tavalla voidaan vaikuttaa siihen, että nimiöt eivät jakaudu eri sivuille (esimerkiksi tulostussivun alimman rivin nimiöt pääosin kyseisellä sivulla, mutta alalaita leikkautunut seuraavan sivun ylälaitaan).

18 4. Tietojen siirtäminen arkistolaitoksen Vakka -tietokantaan 18 Kun kaikki arkistolaitokseen luovutettavaan kokonaisuuteen sisältyvät tiedot on luotu, ilmoitetaan siitä luovutuksen ohjaajalle. Tiedot tarkistetaan arkistolaitoksessa ja mahdollisista muokkaustarpeista ilmoitetaan käyttäjätilin viranomaiselle. Tämän jälkeen asiakirjat voidaan luovuttaa arkistolaitokseen. Arkistosiirron toteuttamisen jälkeen Vakka Extranetissä olevat siirtokokonaisuutta koskevat tiedot lukitaan, minkä merkkinä arkistotason näkymään tulee lukkosymboli: Arkistosiirron toteuttamisen jälkeen siirtoa koskevat luettelotiedot lukitaan, minkä merkkinä arkistotason näkymään tulee lukkosymboli. Yksikkötasolla Muokkaa -toiminnon tilalle tulee vaihtoehto Avaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoja ei voi enää muuttaa, vaan ainoastaan tarkastella. Kun käyttäjätilille luodut tiedot on tarkastamisen ja hyväksymisen jälkeen siirretty lopullisesti arkistolaitoksen Vakka-tietokantaan, ovat ne internetissä vapaasti kaikkien nähtävissä (pl. ne tiedot, jotka on mahdollisesti merkitty käyttörajoitetuiksi). Tämän jälkeen tiedot poistetaan viranomaisen käyttäjätililtä, ellei tapauskohtaisesti ole viranomaisen kanssa toisin sovittu. Viranomaisen Vakka Extranetin käyttäjätiliä ei suljeta, ellei näköpiirissä ole asiakirjojen arkistolaitokseen luovuttamisen tarpeen päättymistä kokonaan. Viranomainen voi luoda käyttäjätililleen uusia arkistonmuodostajia ja niihin liittyviä tietoja. Lukituksessa olevat tiedot voidaan vapauttaa muokattaviksi arkistolaitoksesta käsin, mikäli siihen on tarvetta.

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Erotuomareiden TASO-ohjeistus

Erotuomareiden TASO-ohjeistus Erotuomareiden TASO-ohjeistus 1 Järjestelmään kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://taso.palloliitto.fi Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tunnukset ovat: Käyttäjätunnus: Oma nimi, esim.

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

VertoLive2.0 -pikaopas

VertoLive2.0 -pikaopas VertoLive2.0 -pikaopas Sisältö: Asiakaspalvelukeskus: 1. Kirjautuminen ja unohtuneen salasanan palauttaminen 2. Salasanan vaihtaminen 3. Tunnusten luominen isännöitsijätoimiston muille käyttäjille 4. Käyttöliittymän

Lisätiedot

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 Data@Flow ohjeet AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 1 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sisältöalueiden muokkaaminen... 4 2.1. Sisältöalueen sisällön muokkaaminen...

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten.

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. SÄHKÖPOSTIPALVELUN OMAHALLINTA-OHJE Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. Sisällysluettelo 1 Omahallintaan

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Provet Win 2 Movet -yhteys:

Provet Win 2 Movet -yhteys: Movet Provet Win 2 -yhteys Movet-yhteyden toimiminen vaatii Provet Win 2-ohjelman version 2.154 (julkaistu kesäkuu 2016) sekä toimivat Movet-tunnukset. Provet Win 2 Movet -yhteys: 1. Käynnistä Rekisterit

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN PÄIKKYYN 1 1.1 Käyttäjätunnuksen aktivointi 1 1.2 Sisäänkirjautuminen 2 1.3 Salasanan vaihtaminen 2 1.3.1 Vanhentuva salasana 2

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Joukkuesivujen päivittäminen

Joukkuesivujen päivittäminen Joukkuesivujen päivittäminen Joukkuueen kotisivupäivittäjä päivittää itsenäisesti oman joukkueen joukkuesivut : Sivuilla tulee olla löytyä seuraavat tiedot: -Pelaajatiedot ajantasalla. -Päivittää otsikon,

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.4. PÄIVITETTY 23.6.2015 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen Huom! Tässä ohjeessa kerromme kuinka siirto tehdään vapaalla siirtoajalla, jolloin vanhan

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Taustaa Lääkelainsäädännön eläinlääkintään liittyvät lait ja asetukset muuttuivat vuonna 2014. Eläinlääkärillä on mahdollisuus luovuttaa lääkkeitä varalle

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet, käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet,  käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Pistemäiset liikuntapaikat Sisältö: 1. Kirjautuminen Lipakseen 2. Liikuntapaikan sijainnin tallennus 3. Piste menikin väärään

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.7. PÄIVITETTY 31.5.2016 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO - ohje pelaajasiirron tekemiseen. Tässä ohjeessa ei opasteta mistä seuran tunnuksen ja salasanan Palvelusivustolle

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/17 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Liikkuminen

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTITAPAUKSET LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot