Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (KY) esitys Ekonomiliiton opetuspalkinnoksi Taitosalkku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (KY) esitys Ekonomiliiton opetuspalkinnoksi 2011. Taitosalkku"

Transkriptio

1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (KY) esitys Ekonomiliiton opetuspalkinnoksi 2011 Taitosalkku Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijapalvelut Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu, PL 21210, AALTO Toimistopäällikkö Margareta Soismaa Koulutussuunnittelija Riitta-Liisa Peltonen Tapio Melgin Hallituksen jäsen; koulutuspoliittiset asiat Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat (KY) Pohjoinen Rautatiekatu 21 B 3.krs, Helsinki

2 TIIVISTELMÄ Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ylpeinä esittävät Sefen opetuspalkinnon saajaksi vuonna 2011 Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun opintojaksoa Taitosalkku. Tämä kokonaisuus täyttää tämänvuotisen kilpailun kriteerit täysin ja on mainio osoitus onnistuneesta opintojen ohjauksen käytänteestä, joka luo vahvan pohjan koko myöhemmälle opiskelulle. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa aloittaa vuosittain yli 500 uutta opiskelijaa. Lukiosta tai muusta elämäntilanteesta korkeakouluun siirtyvä on usein ohjauksen tarpeessa saadakseen opintonsa käyntiin. Taitosalkku on 6 opintopisteen kokonaisuus, joka ajoittuu pääosin ensimmäiselle lukuvuodelle ja toisen lukuvuoden syksylle. Taitosalkun tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaisia valmiuksia, joita hän tarvitsee erityisesti opintojen alussa, ensimmäisen vuoden opinnoissaan sekä ohjelmavalinnassaan, mutta joista on varmasti hyötyä myöhemminkin opintojen aikana. Taitosalkku tarjoaa myös alustan opintojen suunnitteluun, opiskelutaitojen kehittämiseen ja työelämätaitojen pohtimiseen. Taitosalkku koostuu seuraavista osista: Orientaatio: uusien opiskelijoiden vastaanotto ja perehdytys sekä muut ensimmäisen vuoden ohjaustilaisuudet (3 op) Tieteellinen kirjoittaminen (1 op) Perustyövälineohjelmat (2 op). Uusien opiskelijoiden vastaanotto tehdään korkeakoulun ja opiskelijayhteisö Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (KY) kanssa vahvassa yhteistyössä. Korkeakoulu antaa tilaa sosiaalisen yhteisön muodostumiselle ja tutorit ovat mukana orientaatioviikoilla auttamassa uusia opiskelijoita omaksumaan tavat ja käytänteet muun muassa auttamalla kädestä pitäen kurssi-ilmoittautumisten tekemisessä tai opastamalla opiskelijaa liikkumaan yliopiston alueella. Taitosalkku laadittiin vuoden 2005 tutkintorakenneuudistuksen yhteydessä, opiskelijapalautteen perusteella. Samassa yhteydessä tutorointia uudistettiin huomattavasti, ja vakiinnutettiin tutorointi osaksi taitosalkkua.

3 TAITOSALKKU OPINTOJEN OHJAUKSEN TUKENA Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa aloittaa vuosittain yli 500 uutta opiskelijaa. Lukiosta tai muusta elämäntilanteesta korkeakouluun siirtyvä on usein ohjauksen tarpeessa saadakseen opintonsa käyntiin. Kauppakorkeakoulussa tämä uusien opiskelijoiden vastaanotto tehdään korkeakoulun ja opiskelijayhteisö Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (KY) kanssa vahvassa yhteistyössä. Korkeakoulu antaa tilaa sosiaalisen yhteisön muodostumiselle ja tutorit ovat mukana orientaatioviikoilla auttamassa uusia opiskelijoita omaksumaan tavat ja käytänteet muun muassa auttamalla kädestä pitäen kurssi-ilmoittautumisten tekemisessä tai opastamalla opiskelijaa liikkumaan yliopiston alueella. Opintojen sujuvan aloittamisen tueksi laadittiin vuoden 2005 tutkintorakenneuudistuksen yhteydessä taitosalkku, joka koostuu opiskeluun orientoivista ja ohjaavista käytänteistä. Kurssikokonaisuuden suorittaminen alkaa ensimmäisestä päivästä ja päättyy varsinaisen kandivaiheen HOPSin laatimiseen toisena opiskeluvuonna. Tämä esitys koostuu viidestä osasta. Ensin pohditaan sitä, mihin opiskelijalähtöisyys Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa perustuu ja miksi opintojen aloituksen sujuvuus on kriittisen tärkeää. Seuraavaksi esitellään taitosalkun rakenne ja sen sisältö. Tätä seuraa käytännön toteutuksen kuvaus, pohdintaa yhteisöllisyydestä sekä palautteen merkitys kehitystyössä yhdistettynä tulevaisuuden haasteisiin. Liitteenä opiskelijoiden ja tutoreiden määrät sekä opiskelijapalaute vuodelta Opiskelijalähtöisyyden perusteet Kauppakorkeakoulussa Korkeakoulussamme on jo useiden vuosien ajan kiinnitetty huomiota uusien opiskelijoiden vastaanottamiseen, ensimmäisen vuoden opintojen laatuun, opintojen käynnistymisen organisointiin sekä opintojen sujuvaan etenemiseen. Sekä vuoden 2005 tutkintorakenneuudistuksessa että Aalto-yliopiston perustamisvaiheessa korostettiin opiskelija- ja oppimiskeskeisyyttä. Yliopiston tuoreessa strategiassa todetaankin, että opiskelijoiden henkilökohtainen ohjaus tuodaan olennaiseksi osaksi opintoja Kauppakorkeakoulussa tämä toteutettiin jo vuoden 2005 tutkintorakenneuudistuksen yhteydessä, joten korkeakoulu tarjoaa hyvän lähtökohdan ja mallin toiminnan kehittämiselle myös oman yliopiston sisällä. Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä lisääntyy vuosi vuodelta, ja saapuvien vaihto-opiskelijoidenkin määrä lähestyy kandidaattitasolle valittavien uusien opiskelijoiden määrää (tänä vuonna: 201/315). Opintojen ohjausta tulee Kauppakorkeakoulun mielestä antaa ja kehittää opiskelijalähtöisesti ja opiskelijoiden tarpeiden pohjalta näin siitä huolimatta, että se on korkeakoulussamme haasteellista, kun opiskelijamäärät ovat suuret ja opiskeluryhmät hyvin heterogeenisiä: opiskelijoita valitaan useammalla tavalla ja eri koulutustaustoilla sekä kandidaatti- että maisteritasolle. Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä lisääntyy vuosi vuodelta, ja vaihtoopiskelijoita saapuu vuosittain vähintään saman verran kuin uusia opiskelijoita valitaan kandidaattitasolle. 1

4 2. Onnistuneella opiskelun käynnistymisellä on merkitystä Uudet kandidaattiopiskelijat suorittavat pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden aikana 60 opintopisteen laajuisen Liiketoimintaosaamisen perusteet kokonaisuuden, jonka tavoitteena on antaa opiskelijoille tiedot ja taidot siitä, mitä jokaisen ekonomin pitäisi ainakin osata sekä samalla tietoa siitä, mitä eri ohjelmat tarjoavat. Koulutusohjelmansa opiskelijat valitsevat vasta ensimmäisen vuoden päättyessä. Tätä järjestelyä uudet opiskelijat arvostavat, koska he saavat rauhassa selvitellä kiinnostustaan eri ohjelmia kohtaan. Ylipäätään ensimmäisen vuoden opinnot implikoivat tutkimuksen mukaan tulevaa opintomenestystä. Taitosalkun rooli onkin juuri ohjata opintojen sujuvaan aloitukseen ja yliopistotason koulutukselle soveltuvien opiskelutapojen omaksumiseen. 3. Taitosalkku antaa ohjausta ja tukea opiskeluun Taitosalkku on 6 opintopisteen kokonaisuus, joka ajoittuu pääosin ensimmäiselle lukuvuodelle ja toisen lukuvuoden syksylle. Taitosalkun tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaisia valmiuksia, joita hän tarvitsee erityisesti opintojen alussa, ensimmäisen vuoden opinnoissaan sekä ohjelmavalinnassaan, mutta joista on varmasti hyötyä myöhemminkin opintojen aikana. Taitosalkku tarjoaa myös alustan opintojen suunnitteluun, opiskelutaitojen kehittämiseen ja työelämätaitojen pohtimiseen. Taitosalkku koostuu seuraavista osista: Orientaatio: uusien opiskelijoiden vastaanotto ja perehdytys sekä muut ensimmäisen vuoden ohjaustilaisuudet (3 op) Tieteellinen kirjoittaminen (1 op) Perustyövälineohjelmat (2 op). Uusien opiskelijoiden orientaatiossa tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat omaan korkeakouluun, omien opintojen suunnitteluun ja sen apuvälineisiin, opiskelijoille tarjottaviin palveluihin sekä korkeakoulun henkilökuntaan - sekä tietenkin muihin opiskelijoihin. Hyvin keskeisesti esillä ovat KY ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY sekä niiden toiminta ja palvelut. Opiskelijoille kerrotaan sekä oman koulun tarjoamista opiskelumahdollisuuksista että mahdollisuuksista Aallon sisäiseen liikkuvuuteen. Taitosalkkuun kuuluvat myös ura- ja rekrytointipalvelujen ohjaustilaisuudet, opiskelijavaihtomahdollisuuksien esittelytilaisuudet, koulutusohjelmavalintaa koskevat ohjaustilaisuudet sekä tutortoiminta kokonaisuudessaan. Taitosalkun orientaatiokurssissa tärkeänä tavoitteena on tukea opintojen suunnittelua ja opiskelutaitojen kehittymistä. Koulutusohjelmavalinnan, työelämätavoitteiden ja opiskelutaitojen pohtiminen on kytketty yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta opiskelijan olisi helpompi hahmottaa, miten nämä asiat kytkeytyvät toisiinsa, ja miettiä opiskelusuunnitelmiaan omien tavoitteidensa pohjalta. Taitosalkkuun kuuluu tehtävä, jossa opiskelija pohtii koulutusohjel- 2

5 mavalintaa, työelämätavoitteitaan ja sitä millä tavalla opiskelutaitoja kannattaa kehittää, jotta opiskelu edistäisi mahdollisimman hyvin omia tavoitteita. Pohdinnan tueksi opiskelija perehtyy kirjalliseen materiaaliin eri koulutusohjelmien sisällöistä ja tavoitteista, ekonomien uramahdollisuuksista ja opiskelutaitojen kehittämisestä. Näistä aiheista pidetään myös infotilaisuuksia/luentoja osana Taitosalkkua. Opiskelutaidoista Taitosalkussa painotetaan akateemisessa opiskelussa keskeisiä taitoja, kuten suunnitelmallisuutta, ajanhallintaa ja syväsuuntautunutta opiskelua, mutta myös omasta jaksamisesta huolehtimista. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus saada opintopsykologilta yksilöllistä ohjausta opiskelutaitojen kehittämiseen. Osaltaan myös opiskelijatutortoiminta tukee näitä tavoitteita, sillä yhteisöön mukaan pääseminen sitouttaa opiskeluun ja auttaa suuntautumaan tavoitteellisesti opiskeluun. Tunne opiskelijayhteisöön kuulumisesta tukee myös oppimista, koska tällöin opiskelija todennäköisemmin opiskelee yhdessä muiden kanssa ja saa siten erilaisia näkökulmia opiskeltaviin aiheisiin ja pääsee harjoittelemaan yhteistyötaitoja. Keskeisinä läpäisevinä teemoina kauppatieteellisessä opiskelussa ovat perusteleminen ja kriittinen ajattelu. Taitosalkussa (Tieteellinen kirjoittaminen) opiskelija saa perustiedot tieteellisestä raportoimisesta osana tutkimuksentekoa. Kurssilla harjoitellaan myös suullista opponointia ja keskustelua reaktiopaperin pohjalta. Taitosalkku (Perustyövälineohjelmat) tarjoaa konkreettista tukea opiskelijoille, sillä opiskelija saa valmiudet yleisimpien työvälineohjelmien käyttöön. Kurssi tukee sekä Liiketoimintaosaamisen perusteiden kurssien suorittamista että koulutusohjelman opintoja. 3

6 4. Tutorit mukana Taitosalkussa, uusien opiskelijoiden vastaanotossa ja perehdytyksessä Opiskelijoiden omien opintojen suunnittelu, opiskelijoille tarjottu ohjaus ja uusien opiskelijoiden perehdyttäminen talon tavoille otettiin vuonna 2005 kaikille opiskelijoille osaksi tutkinto-opetusta. Samassa yhteydessä selvitettiin yhteistyössä KY:n kanssa mahdollisuudet tutortoiminnan kehittämiseen. Sen tuloksena tutoreiden haku- ja valintaprosessia uusittiin, tutoreiden koulutusta monipuolistettiin siten, että se tukee selkeämmin opetuksen tavoitteita ja tutortoiminta vakiinnutettiin osaksi Taitosalkkua. Tutoreiden koulutuksessa Kauppakorkeakoululla ja KY:llä on pitkät perinteet, sillä koulutus on hoidettu usean vuosikymmenen ajan erittäin hyvässä yhteistyössä. Tämä on poikkeuksellista Aalto-yliopistossa, jossa tutortoiminta on ainakin toistaiseksi ollut koulutusalasta riippuen käytänteiltään vaihtelevaa ja mahdollisesti heikommin koordinoitua opiskelijoiden ja yliopiston välillä. Uusien opiskelijoiden vastaanotto ja ohjaus on suunniteltu ja toteutettu opiskelijoiden koulutustaustan ja opintojen käynnistymisvaiheen mukaan, ja lisäksi osa tilaisuuksista on järjestetty erikseen kansainvälisille opiskelijoille. Jokaisella ryhmällä on korkeakoulussa oma vastuuhenkilö, joka osallistuu sekä perehdytysviikon suunnitteluun ja toteutukseen että tutoreiden koulutukseen. Tutorit toimivat näin ollen orientaatioviikon kädestä pitäen ohjaajina ja hyvien käytäntöjen siirtäjinä. Tutor kulkee opiskelijaryhmänsä mukana tilaisuudesta toiseen ja auttaa ensimmäiset viikot korkeakoulun käytänteiden oppimisessa. Yhteisöllisyyden muodostuminen on myös merkittävä tekijä orientaation ja ensimmäisten viikkojen aikana. Uusia opiskelijoita ohjaavia tutoreita on korkeakoulussamme paljon, ja on tärkeää, että tutorit tutustutetaan heti koulutuksen alussa hyvin toisiinsa ja koko yhteisöömme, jotta pohja ohjauksen antamiseen on vankka. Uudet opiskelijat tutustuvat tutorryhmissään ensin toisiinsa ja koulun käytäntöihin. Pienryhmistä muodostetaan tutorkolmikoiden muodossa laajempia kokonaisuuksia, ja näin kaveripiiri laajenee. Kandidaattitasolle valitut opiskelevat koko vuoden samoilla kursseilla ja löytävät luontevasti yhdessä kauppatieteilijöiden identiteetin. Uusille opiskelijoille halutaan esitellä myös Aalto-yliopisto-yhteisöä, erityisesti Aalto First Year Experience tapahtumissa, joissa uudet opiskelijat kiertävät eri kampuksilla tutustumassa muiden alojen erityispiirteisiin. Kauppakorkeakoulun on tarkoitus tuoda ensi syksyn tapahtumassa esiin oman korkeakoulumme ja koko yliopiston kansainvälisyyttä. Suunnitelmissa on, että kauppakorkeakoulun kampuksella Töölössä on värikäs tapahtuma, jossa tuodaan esiin, millaisia mahdollisuuksia opiskelijoilla on kansainvälistymiseen, ja lisäksi vaihto-opiskelijat esittelevät omia kotimaitaan ja kulttuureitaan. Korkeakoulu arvostaa tutoreiden toimintaa ja on sitoutunut palkkaamaan vuosittain (puoleksi vuodeksi) tutorkoordinaattorin, joka vetää toimintaa yhteistyössä KY:n tutorvastaavien kanssa. 4

7 5. Toiminnan kehitys opiskelijoiden tarpeisiin perustuen sekä tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen Taitosalkku, kuten moni muukin ohjauskäytänne kauppakorkeakoulussa on rakennettu palautteen perusteella. Tärkeitä palautekanavia ovat olleet mm. KY:n koulutuspoliittisen valiokunnan palautteenkeruu, SEFE:n työstämä valmistuneiden antama palaute sekä eri ohjausmuotojen kokoama erityispalaute (esim. uusien opiskelijoiden perehdytysviikon ja tutortoiminnan palaute). Edellisen kerran suurempia muutoksia palautteen perusteella tehtiin 2005, kun Taitosalkut laadittiin. Tässä yhteydessä kehitettiin myös opiskelijatutorointia ja vakiinnutettiin tutorointi osaksi Taitosalkkua. Ohjausta kehitetään koko ajan opiskelijoiden tarpeista lähtien: opiskelijan koulutustausta, opiskelun kesto, nykyinen opiskeluvaihe ja opiskelijan erityistarpeet ovat esimerkkejä asioista, joiden perusteella ohjausta on jo pyritty eriyttämään. Esimerkkeinä voisi mainita huippuurheilun, sillä Kauppakorkeakoulu on ollut alusta asti (noin 10 vuotta) mukana Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa (urhea.fi). Korkeakoulu on sitoutunut tukemaan huippuurheilijoitaan (heitä on parikymmentä, esim. taitoluistelija Laura Lepistö ja salibandyn pelaaja Tero Tiitu) urheilu-uran ja opiskelun yhdistämisessä - se ei opiskelun aikarajausten kanssa muuten onnistuisi). Kauppakorkeakoulussa huippu-urheilijoiden asioita hoitaa opiskelijapalveluiden edustaja, jonka kanssa opiskelija voi tehdä sopivasti painotetun opintosuunnitelman ja joka auttaa erityisjärjestelyissä. Myös opiskelun esteettömyys ja opiskelun saatavuus ovat tärkeitä tavoitteita, ja erityispalvelua tarvitsevat opiskelijat hoidetaan tapauskohtaisesti. Kansainväliset opiskelijat nähtiin jo vuosia sitten erityisryhmänä - heidän määränsä on viime vuosina noussut ja on edelleen nousemassa. Osa heidän asioistaan hoidetaan jo normaalipalveluna, mutta heidän tarpeensa huomioidaan myös erityispalveluna. Sekä korkeakoulu että KY etsivät edelleen uusia, luontevia keinoja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden sulauttamiseksi osaksi muuta yhteisöä, ja tutortoiminta on tässä suhteessa hyvin keskeisessä asemassa. Kansainvälisiä opiskelijoita on jo houkuteltu ja saatu tutoreiksi. Uutena ideana on, että osa tutorryhmistä toimii vuonna 2011 sekaryhminä - suomalaisia opiskelijoita pyydetään jo kesällä (opiskelijavalintapäätöksen mukana) ilmoittautumaan kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden eritysryhmiin - vapaaehtoisuuden pohjalta päästään varmasti hyviin tuloksiin ja kansainväliset tutkinto-opiskelijat luontevasti mukaan opiskelijayhteisön toimintaan. Myös vaihto-opiskelijoiden tutoroinnin merkitys on korostunut vaihto-opiskelijoiden määrän kasvaessa, ja myös heidän koulutuksensa on korkeakoulun ohjaamaa ja tukemaa, ja samalla myös luonteva osa KY:n toimintaa. Opiskelijoiden ohjaustarpeita on kartoitettu useimmiten ne sijoittuvat opintoja koskeviin valintatilanteisiin. Kauppakorkeakoulun laitoksille palkattiin viime vuoden lopussa opintokoordinaattorit, joiden tehtävänä on antaa opiskelijoille opintoneuvontaa, seurata heidän etenemistään ja tarjota erityistukea sitä tarvitseville. Ohjausta tulee lisäksi kehittää opiskelijoiden tueksi lähestyvän tutkintorakenneuudistuksen myötä tuleviin tarpeisiin. 5

8 LIITE 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN JA TUTOREIDEN MÄÄRÄT LUKUVUOSITTAIN LUKUVUOSI KTK TASOLLE VALITUT KTM TASOLLE VALITUT YHTEENSÄ AVOIMEN VÄYLÄN KANSAINVÄLISIÄ KAUTTA TUTKINTO VALITTUJA*) OPISKELIJOITA*) VAIHTO OPISKELIJOITA TUTOREITA ERI OPISKELIJARYHMILLE **) **) **) **) **) *) nämä sisältyvät yhteismäärään (YHTEENSÄ sarakkeeseen) **) samat opiskelijat toimivat tutoreina sekä syys eiä kevätlukukaudella

9 LIITE 2 MURSUKYSELY: MITEN UUSIEN OPISKELIJOIDEN PEREHDYTYS ONNISTUI? Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta siitä, miten hyvin uusien opiskelijoiden perehdytysviikko onnistui. Pyydämme sinua arvioimaan asteikolla 4-10, miten tarpeellisia alla mainitut aiheet perehdytysviikolla olivat ja miten hyvin niiden käsittelyssä onnistuttiin. Kääntöpuolella voit antaa vapaata palautetta kaikesta opintojen aloittamiseen liittyvästä. Palauta lomake opintotoimiston helpdeskin edessä olevaan laatikkoon mennessä. Kiitos! tarpeellisuus onnistuminen 1. Paneelikeskustelu 7,22 8,37 2. Käytännön ohjeita opintojen aloittamiseen 8,98 8,01 3. Tutorin toiminta ensimmäisen 9,44 8,98 viikon aikana 8,94 7,20 4. IT-palvelut 5. Tila- ja turvallisuusasiat 7,88 8,00 6. Muualla suoritettujen opintojen hyväksiluku 7,65 7,47 7. Opiskelijapalvelut (opintopalvelut, opintotuki, urapalvelut ja SEFE) 8,14 8,18 8. Opintotutorin esittäytyminen ja lisäohjeita tarpeen mukaan 8,12 8,07 9. Keskustelu opettajan ja vanhemman opiskelijan kanssa 7,6 8, Kielten opiskelu ja kielten messut 8,68 6, Hyvinvointiaamu (hyvinvointiaamiainen, hyvinvointitietoa ja liikuntakerhomessut) 7,55 7, AYY:n esittäytyminen 7,43 7, KY ry:n esittäytyminen ja mursumessut 8,69 7, Aalto-päivä 6,42 6,93

Opiskelukykykäytännöt

Opiskelukykykäytännöt Opiskelukykykäytännöt Tervetuloa opiskelukykykäytäntöihin! Täältä löydät yliopistojen opiskelukykyä edistäviä hyviä käytäntöjä, joita on kerätty kyselyillä eri yliopistoista. Käytännöt soveltuvat monille

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

Miksi tuutorointia järjestetään?

Miksi tuutorointia järjestetään? Miksi tuutorointia järjestetään? Tuutoroinnista hyötyvät yliopistomaailmassa useat eri tahot, joista tärkein on tietysti uusi opiskelija. Oman tutkinto-ohjelman tuutorin avulla uuden opiskelijan on helpompaa

Lisätiedot

Tietoliikennetekniikan alkuvaiheen opintojen ohjaus ja kehittäminen

Tietoliikennetekniikan alkuvaiheen opintojen ohjaus ja kehittäminen Piia Simpanen Tietoliikennetekniikan alkuvaiheen opintojen ohjaus ja kehittäminen Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2007 2008 Opinto-opas 2007 2008 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Johanna Laitinen Taitto: Johanna

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

2013-2014 Y L E I S O PA S

2013-2014 Y L E I S O PA S 2013-2014 YLEISOPAS Sisältö 2 Palvelut pähkinänkuoressa...4 1 Vaasan yliopisto...7 1.1 Kampusalue...7 1.1.1 Tilojen numerointi...8 1.1.2 Kopiokoneet...8 1.1.3 Opiskelijaravintolat...9 1.1.4 Pysäköinti...9

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.)

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.) Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva Myller (toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 14/2011 Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 Opinto-opas 2006 2007 Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2006 2007 3 Sisällysluettelo Humanistinen ammattikorkeakoulu lukuvuonna 2006 2007 9 Opiskelu HUMAKissa 15 HUMAK-pedagogiikka ja oppimisympäristöt

Lisätiedot

Ryhmäohjaajan käsikirja

Ryhmäohjaajan käsikirja Ryhmäohjaajan käsikirja 2014 Päivitetty 2014/ Antti Ahola, Riitta Aikkola, Kalevi Ylinen ja Hilkka Vuorensivu Hilkka Vuorensivu Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 2/46 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

Ryhmäohjaajan käsikirja

Ryhmäohjaajan käsikirja Ryhmäohjaajan käsikirja 2015 Päivitetty 2015/ Riitta Aikkola, Kalevi Ylinen ja Hilkka Vuorensivu Hilkka Vuorensivu Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 2/47 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1.

Lisätiedot

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 YLIOPISTORAATI Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 LOPPURAPORTTI Projektinvetäjän puheenvuoro Ensimmäinen yliopistoraati järjestettiin Vaasan yliopistolla

Lisätiedot

OPISKELIJAN YLIOPISTO 2006 YLIOPISTOJEN JA YLIOPISTOPAIKKAKUNTIEN VERTAILU OPISKELIJAN SILMIN

OPISKELIJAN YLIOPISTO 2006 YLIOPISTOJEN JA YLIOPISTOPAIKKAKUNTIEN VERTAILU OPISKELIJAN SILMIN OPISKELIJAN YLIOPISTO 6 YLIOPISTOJEN JA YLIOPISTOPAIKKAKUNTIEN VERTAILU OPISKELIJAN SILMIN 1 Copyright: Suomen ylioppilaskuntien liitto, Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus ja Janne Jauhiainen, 6

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 2010 2012 Opetuksen ja opintojen kehittämisen toimeenpanosuunnitelma 1 Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen)

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) sam k JULKAISUT 2009 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien

Lisätiedot