Kuntotarkastus RS 3. Lounakuja 2, Tuusula. Tarkastuspäivä Vetotie 3 A FI Vantaa p Y-tunnus:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntotarkastus RS 3. Lounakuja 2, 04300 Tuusula. Tarkastuspäivä 9.7.2014. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.racx.fi Y-tunnus: 0905045-0"

Transkriptio

1 Kuntotarkastus RS 3 Lounakuja 2, Tuusula

2 Kuntotarkastus RS YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli 1900-luvun alussa rakennettu ja 60-luvulla laajettu koulurakennus Tuusulassa. Käytössä olleiden asiakirjojen sekä rakenteiden pinnoilta tehtyjen havaintojen mukaan; Rakennuksen alkuperäinen osa on perustettu luonnonkiviperustuksille sekä laajennusosalla perustukset ovat betonirakenteiset. Rakennuksessa alapohjana on laajennusosalla sekä kellarin osalla maanvarainen betonilaatta sekä alkuperäisellä osalla pääosin kantava puurakenteinen alapohja sekä ryömintätila (ns. rossi-pohja). Ulkoseinät ovat alkuperäisellä osalla hirsirakenteisia sekä laajennusosalla puurakenteisia. Yläpohja on puurakenteinen ja lämmöneristeenä mineraalivilla. Kattomuotona on alkuperäisellä osalla harjakatto ja katteena profiilipeltikate sekä laajennusosalla pulpettikatto ja katteena bitumikermikate. Lämmitysjärjestelmänä on öljypoltinkattila sekä vesikiertoiset patterit. Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Rakennuksen alkuperäiset lämmöneristeet ja rakenteiden vedeneristeet on toteutettu rakennusajan vaatimusten mukaisesti eivätkä vastaa uudemmissa rakennuksissa totuttua tasoa, eikä sitä voi niiltä vaatia. Käytössä ei ole alkuhaastattelu tietoja asukkaalta, koska kyseessä on koulurakennus. Rakennus ei ole viime vuosina ollut koulukäytössä, vaan rakennus on ollut satunnaisessa yhdistysten ja vastaavien käytössä. Kuntotarkastuksen yhteiseen toimintamalliin kuuluvia rakenneavauksia ei kyseisessä tarkastuksessa suoritettu, koska tilaaja oli tarjouspyynnössä edellyttänyt rakenteiden pinnoilta, ilman rakenneavauksia suoritettavaa tarkasta. Merkittävimmät korjaustoimenpiteet rakennuksessa liittyvät rakennuksen vierustoilla sekä ryömintätilassa havaittuihin puutteisiin, alkuperäisellä osalla ulkoseinän alaosissa havaittuihin vesikatteiden uusimiseen, pesuhuoneen ja saunan remontoimiseen, suihkuhuoneen remontoimiseen sekä ilmanvaihtojärjestelmässä havaittuihin puutteisiin. Merkittävimmät lisätutkimustarpeet rakennuksessa liittyvät ryömintätilan tarkastamiseen, laajennusosan ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden tyyppien ja kunnon selvittämiseen rakenteita avaamalla, salaojituksen ja perusmuurinvedeneristyksen olomassaolon selvittämiseen laajennusosalla, sisäkatoissa ja seinien yläosissa havaittujen jälkien kohdilla rakenteiden kunnon selvittämiseen sekä öljysäiliön tarkastuksien selvittämiseen. Ikääntymisestä johtuen tulee varautua alkuperäisen osan alapohjarakenteiden ja ulkoverhouksen, lämmityskattilan, vesi- ja viemärijärjestelmän sekä sähköjärjestelmän osien uusimistarpeeseen. Rakennuksen ulkoseinien hirsirunkoa ei ole voida kauttaaltaan tarkastaa, eikä siinä mahdollisesti olevia vauriota voida kartoittaa luotettavasti kuntotarkastuksessa, koska se vaatii sisäpuolisten levytyksien sekä ulkoverhousten laajoja avauksia. Vanhoissa puurakennuksissa voi esiintyä vaurioita ulkoseinärakenteissa, joita on voinut syntyä rakennukseen jossain vaiheessa sen elinkaaren aikana ja ne eivät ole välttämättä havaittavissa rakenteiden pinnoilla. Suositellaan seuraan ulkoverhouksen uusimisen yhteydessä ulkoseinärakenteiden kunnon tarkastamista laajasti. Rakenteiden sisällä piilevien vaurioiden mahdollisuutta ei voida pois sulkea rakenteita rikkomattomin menetelmin tehdyssä tarkastuksessa.

3 Kuntotarkastus RS OLEELLISIMMAT HAVAINNOT Viite Havainto Huolto Lisätutki mus Korjaus/uusi minen Riskirak enne 9 ja Rakennuksen vierustoilla ja x 10 ryömintätilassa havaitut puutteet 9 Kulun järjestäminen ryömintätilaan sekä x * sen tarkastaminen 9 ja Salaojituksen ja perusmuurin x * 10 vedeneristyksen olemassaolon selvittäminen laajennusosalla 9 Ulkoseinän alaosan ja x * i alapohjarakenteiden tyypin sekä kunnon selvittäminen laajennusosalla 11 Ulkoseinän alaosissa alkuperäisen osan x x päädyssä havaitut vauriot 11 Alkuperäisellä osalla * i ulkoseinärakenteiden kuntoa ei voida tarkastaa ilman laajoja purkutöitä 13 Vesikatteiden uusiminen x 14 Sisäkatoissa sekä seinien yläosissa x * havaitut kosteuteen viittaavat jäljet 15 Pesuhuoneen ja saunan remontoiminen x x 16 Suihkuhuoneen remontoiminen x 22 Öljysäiliön aikaisempien tarkastuksien x * selvittäminen 23 Ilmanvaihtojärjestelmässä havaitut x 9, 11, 22, 24 ja 25 puutteet Alkuperäisen osan alapohjarakenteen ja ulkoverhouksen, lämmityskattilan, vesija viemärijärjestelmän sekä sähköjärjestelmän osien ikääntyminen * mahdollinen korjaustarve riippuu lisätutkimuksissa tai käytössä esille tulevista asioista i Tietoa rakenteeseen liittyvistä riskitekijöistä on liitteenä olevassa riskirakennekortissa. Taulukkoon on koottu vain olennaisimmat riskit, sekä lisätutkimusta, huoltoa, korjausta tai uusimista vaativat kohdat. Kohteen käytön ja kunnossapidon kannalta vähäisemmät asiat on käsitelty pelkästään havaintojen yhteydessä. 3. RAJAUKSET 4. MUUTA Alkuperäisen osan alapohjan ryömintätilaan ei ole kulkua ja sitä voitiin tarkastaa vain tuuletusluukuista näkyviltä osilta. Rakennuksen hirsirunkoa ei ole voida kauttaaltaan tarkastaa, eikä siinä mahdollisesti olevia vauriota voida luotettavasti kartoittaa, koska vaurioiden luotettava kartoittaminen vaatisi sisäpuolisten levytyksien sekä julkisivuverhousten poistamista. Alkuperäisen osan kahteen huoneeseen ei ollut pääsyä (tilojen ovien lukkoihin ei ollut käytössä avaimia) ja niitä ei voitu tarkastaa. Tilaajan vaatimuksesta kuntotarkastus ei sisällä rakenteiden avauksia. Rakennepiirustuksia sekä alkuhaastattelutietoja ei ollut käytössä, mikä vaikeutti tarkastuksen suorittamista. *

4 Kuntotarkastus RS YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Tarkastuksen tilaaja Tuusulan kunta Kohteen omistaja Tuusulan kunta Tarkastaja insinööri (AMK) Antti Heimlander Ilmoitettu pinta-ala 377 m 2 Ilmoitettu rakennusvuosi 1900-luvun alku ja laajennettu 1960-luvulla Kohdetyyppi Koulurakennus Käyttötarkoitus Koulurakennus Tarkastuksen syy Asuntokauppatilanne Läsnä olleet - Tarkastushetken sää Tarkastuksessa käytetyt mittalaitteet RH % C g/m³ Sääolosuhde Ulkoilma ,5 11,0 Selkeä Huoneilma ,7 10,8 Olosuhteet ennen tarkastusta Ei normaalista kesäsäästä poikkeavia olosuhteita ennen tarkastusta. Tarkastusta edeltävä talvi oli lämmin ja vähä luminen. Puunkosteusmittari Tramex Moisture Meter Kosteudentunnistin Gann Hydrotest Uni 1 ja anturi B50 Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittalaite Vaisala HMI41 ja HMP42 (kalibroitu 6/2014) Oras vedenvirtaama mittari Käyttöveden lämpötilamittari

5 Kuntotarkastus RS Rakennetyypit ja LVI-tekniikka Tarkastuksessa käytössä olleet lähtötiedot Kerrosluku Pääosin 1 ja osin 1 ½ sekä pienellä osin kellari* Rakennustapa Paikalla rakennettu Perustukset Alkuperäisellä osalla luonnonkivirakenteiset ja laajennusosalla betonirakenteiset* Alapohjarakenteet Ulkoseinärakenteet Julkisivupinnoite Väliseinät Välipohja Alkuperäisellä osalla kantava puurakenteinen alapohja, jonka alapuolella ryömintätila (ns. rossi-pohja)* Laajennusosalla maanvarainen betonilaatta* Alkuperäisellä osalla hirsirakenteisia ja laajennusosalla puurakenteisia* Maalattu puuverhous* Pääosa puu- ja levyrakenteisia, laajennusosalla kattilahuoneen ympärillä tiilirakenteisia kellarin / 1. kerroksen välillä tiilirakenteinen* 1./2. kerroksen välinen puuainesrakenteinen* Yläpohja Kattomuoto Vesikate Lämmöntuotto Lämmönjako Lämmin käyttövesi Tulisijat Ilmanvaihtojärjestelmä Puurakenteinen ja lämmöneristeenä mineraalivilla* Alkuperäisellä osalla harjakatto ja laajennusosalla pulpettikatto* Alkuperäisellä osalla profiilipeltikate ja laajennusosalla bitumikermikate* Öljypoltinkattila Vesikiertoiset seinäpatterit Lämmityskattilalla Lämmityskattila Painovoimainen ilmanvaihto* Kunnallistekniikka - käyttövesiliittymä Loppukatselmus Muutoksen loppukatselmus Käytettävissä olleet asiakirjat Pohjapiirustuksia laajennuksen ajalta, lupakooste vuodelta 2014 ja rakennuslautakunnan päätös vuodelta 1967 Kappaleen 6 tiedot eivät ole tarkastajan havaintoja, vaan ne on saatu asiakirjoista, jotka on lueteltu yllä tai omistajalta. Mikäli tiedot perustuvat johonkin muuhun tietolähteeseen, on tietolähde esitetty. Tähdellä (*) merkityt rakennetiedot perustuvat tarkastajan rakenteidenpinnoilta tai avauksien kohdilta tekemiin arvioihin rakenteesta. Kappaleessa 6 ei oteta kantaa siihen mitkä ovat todelliset rakenteet tai järjestelmät.

6 Kuntotarkastus RS KÄYTTÄJÄN HAVAINNOT JA TIEDOT KORJAUKSISTA Alkuhaastattelu Tilaajalle on tilauksen yhteydessä toimitettu kirjallinen haastattelulomake ennen tarkastusta täytettäväksi. Lomakkeesta ilmenevät haastattelussa esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset käyttäjän havainnoista kohteen käytön aikana sekä kohteeseen tehdyistä korjauksista. Lomake on raportin liitteenä. 8. HAVAINTOJEN ESITTÄMISTAPA, RAPORTIN SISÄLTÖ JA TULKINTA 8.1 Luentaohje 8.2 Sisältöön liittyvää Kuntotarkastushavainnot otsikon alla käsitellään asiapapereista saatuja tai esim. tilaajan ilmoittamia rakennetyyppejä, sekä kuntotarkastuksessa tehtyjä havaintoja ja toimenpide ehdotuksia. Mahdolliset perusteet suositellulle toimenpiteelle, kuten viittaukset ohjeisiin tai määräyksiin on esitetty kursiivitekstillä. Korjausohjeiden tulkinta Raportti ohjaa jatkotoimenpiteitä, mutta ei ole korjaustyöselitys, minkä vuoksi korjaustavan määrittely vaatii aina tarkempaa korjaussuunnittelua. Tekniset käyttöiät Tekninen käyttöikä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät. Kun tekninen käyttöikä on kulunut umpeen, rakenne, rakennusosa, järjestelmä tai laite on tarkoituksenmukaista korvata uudella. Tekninen käyttöikä perustuu käytössä oleviin tietoihin ja kokemukseen rakenteen, rakenneosan, laitteen tai järjestelmän kestävyydestä ja on yleistävä (määritelmät: KH kortti). Raportin lopussa olevassa kappaleessa Tekniset käyttöiät, tarkastusvälit ja kunnossapitojaksot on kerrottu yleisimpien järjestelmien ja rakenneosien tekninen käyttöikä, tarkastusväli ja kunnossapitojaksot. Viittaukset nykyisiin rakentamisohjeisiin Raportissa on viittauksia nykyisin voimassa oleviin rakentamisohjeisiin. Rakennukset ovat yleensä tehty oman aikakautensa ohjeiden mukaan, eivätkä nykyiset määräykset ole jälkikäteen velvoittavia. Nykyisistä määräyksistä ja ohjeista saadaan kuitenkin viitteitä siihen mitä nykyisin pidetään rakennuksen kestävyyden ja turvallisuuden kannalta hyvänä rakennustapana.

7 Kuntotarkastus RS-3 7 KUNTOTARKASTUSHAVAINNOT 9. Perustukset, sokkelit, alapohjat ja rakennuksen vierusta Maanpinnan tasoerot rakenteisiin Tasoerot (tarkkuus ± 5 cm) Ei tarkastettavissa cm min Maanpinta-sokkelin yläreuna 25 - Alueet, missä tasoero on riittämätön Maanpinta-lattian yläpinta 10 Osin laajennusosalla HAVAINNOT Rakennuksen sokkeleissa ei havaittu merkittäviä vaurioita tai viitteitä painumisesta. Sokkelissa havaittiin muutamia vähäisiä rakoja alkuperäisellä osalla luonnonkivien välillä. Raoilla ei havaittu olevan, rakenteiden pinnoilta tehtyjen havaintojen perusteella, rakenteellista merkitystä. Rakennuksen ympärillä havaittiin maanpintojen kallistuksien olevan osin puutteellisia. Puutteet maanpinnan muotoilussa lisäävät sokkelin ja alapohjan kosteuskuormitusta, koska sadeja sulamisvedet saattavat päästä rakennuksen vierustalle. Perusmuurin vedeneristyksestä laajennusosalla ei tehty havaintoja maanpinnan yläpuolella. Ryömintätilaan ei ole kulkuluukkua ja sitä ei voitu tarkastaa kuin tuuletusaukoista näkyviltä osilta. Tuuletusaukoista näkyvillä osilla ei havaittu viitteitä merkittävistä vaurioista. Ryömintätilojen tuuletusedellytykset arvioitiin niukoiksi, sokkelissa on kaksi tuuletusaukkoa. Ryömintätilan tuulettumisen puutteet lisäävät alapohja- sekä ulkoseinärakenteiden alaosien kosteusrasitusta. Ryömintätilassa havaittiin roskaa ja orgaanista materiaalia. Ryömintätilassa oleva orgaaninen materiaali aiheuttaa tilaan hajuhaittaa ja ilmaan epäpuhtauksia, joka ilmanvaihdon toiminnasta ja rakenteiden tiiveydestä riippuen voi päästä myös sisätiloihin. iriskihavaintoja Laajennusosalla ulkoseinän alaosien sekä alapohjan rakenteiden toteutustapa ei selvinnyt käytössä olleista asiakirjoista. Rakenteiden pinnoilta tehtyjen havaintojen mukaan ulkoseinien alaosissa on mahdollisesti ns. valesokkelirakenne, jolloin ulkoseinien alaosan rakenteet ovat lähellä ympäröivän maanpinnan tasoa tai mahdollisesti paikoin maanpinnan tason alapuolella. Riskinä kyseisessä rakenteessa on mm. maaperän kosteus ja jos se pääsee siirtymään rakenteisiin, voi se pitemmällä aikavälillä aiheuttaa mikrobikasvustoa rakenteisiin tai rakenteellisia vaurioita puurakenteisiin. Katso myös liitteenä olevariskirakennekortti. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan perustuksien rakojen seuraamista, ja mikäli niiden havaitaan laajenevan, sen syyn selvittämistä ja korjaamista.

8 Kuntotarkastus RS-3 8 Suositellaan rakennuksen vierustojen maanpintojen kallistukset korjattavaksi puutteellisilta osiltaan. Nykyisten ohjeiden mukainen suositeltava maanpinnan vähimmäiskaltevuus kolmen metrin etäisyyteen sokkelista on 1:20, korkeusero vähintään 0,15 m. (RakMK C2 Kosteus 1998). Suositellaan laajennusosalla selvittämään perusmuurinvedeneristyksen olemassaolo sekä kunto kaivamalla rakennuksen vierustalle koekuoppia esimerkiksi salaojituksen selvittämisen yhteydessä. Suositellaan ryömintätilaan järjestettäväksi kulku sekä ryömintätilan tarkastamista kauttaaltaan lähietäisyydeltä kuntotarkastuksen suoritusohjeen mukaisesti. Suositellaan ryömintätilan tuulettumisen tehostamista. Tuuletusaukkojen vapaan yhteispinta-alan tulee olla vähintään 4 promillea ryömintätilan pohjapinta-alasta. Aukkojen vähimmäiskoon on oltava 150 cm 2, enimmäisvälin 6 m ja alareunan vähintään 150 mm maanpinnan yläpuolella. Tuuletus voidaan hoitaa myös koneellisesti. Ryömintätilassa oleviin väliseiniin tms. tehdään vastaavat, mutta vähintään kaksi kertaa niin suuret tuuletusaukot (RakMK C2 1998). Suositellaan kaiken orgaanisen materiaalin poistamista ryömintätiloista. Suositellaan laajennusosalla ulkoseinän alaosan sekä alapohjan rakenteiden toteutustavan selvittämistä avaamalla rakenteita. Ulkoseinän alaosan rakenteiden avaaminen suositellaan tehtäväksi tyttöjen wc-tilaan, jossa havaittiin jälkiä seinän levytyksessä sekä alapohjarakenteiden tutkimine on suositeltavaa tehdä märkätilojen remontoinnin yhteydessä. Ikääntymisestä johtuen alapohjarakenteiden uusimistarpeeseen tulee varautua. Kantavan puurakenteisen alapohjan tekninen käyttöikä on normaalirasituksessa 50 vuotta ja kuivilla rakennuspaikoilla 80 vuotta (KH , Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, 2008). 1. Ryömintätilan tuuletusaukko

9 Kuntotarkastus RS Sadevesien poistojärjestelmä ja salaojat HAVAINNOT Tarkastuksessa ei tehty havaintoja salaojista. Rakennuksen alkuperäisellä osalla ei todennäköisesti (rakenteiden tyypit sekä rakennuksen ikä huomioiden) ole salaojitusta. Rakennuksen perustamistapa sekä maaperän laatu eivät ole tiedossa ja salaojituksen asentaminen ilman perustamistavan selvittämistä ja maaperän laadun tutkimista ei ole suositeltavaa. Salaojituksen todennäköisen puuttumisen aiheuttamaa haittaa tai riskejä voidaan arvioida luotettavasti vasta ryömintätilan tarkastamisen jälkeen. Kattovesiä ei ole johdettu pois rakennuksen vierustalta syöksytorvien alla. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan laajennusosalla selvittämään salaojien olomassaolo esimerkiksi kaivamalla rakennuksen vierelle koekuoppa (kuoppia) sekä mikäli salaojat on asennettu, salaojien on toimintakunnon sekä purkupään sijainnin selvittämistä esimerkiksi painehuuhtelemalla tai videokuvaamalla salaojaputket. Mikäli salaojitus on asennettu, salaojituksen uusimistarpeeseen tulee varautua ikääntymisestä ja huollon puutteesta johtuen. Mikäli salaojitusta ei ole asennettu, suositellaan salaojituksen asentamista erillisen suunnitelman mukaisesti. Salaojien tarkastuskaivot suositellaan tarkastettavaksi mukaan enintään kahden vuoden välein ja salaojien painehuuhtelu sekä tarkastus kaivojen lietepesien tyhjennys suositellaan tehtäväksi 5 vuoden välein (KH , Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot). Vuosien välillä rakennettujen rakennuksien salaojituksen tekninen käyttöikä on normaalirasituksessa 40 vuotta ja huoltamattomina salaojituksen käyttöikä on noin 25% lyhyempi. Suositellaan kattovesien poisjohtamisen järjestämistä rakennuksen vierustoilta luotettavalla tavalla esimerkiksi betonisilla kouruilla tai maanalisilla muoviputkilla, koska kattovesien poisjohtamisella vähennetään perustuksille ja alapohjarakenteella aiheutuvaa kosteusrasitusta. Syöksytorvien kautta valuvat vedet johdetaan rakennuksen vierestä sadevesiverkostoon, avo-ojaan tai vähintään 3 m etäisyydelle rakennuksesta niin, ettei rakennuksen rakenteille eikä naapuritonteille aiheudu haittaa. Kattovesiä ei saa johtaa rakennuksen salaojajärjestelmään. (RakMK C2 Kosteus 1998).

10 Kuntotarkastus RS Kattovesien poisjohtamista ei ole järjestetty

11 Kuntotarkastus RS Ulkoseinät, julkisivut ja parvekkeet HAVAINNOT Rakennuksen ulkoverhouksena on maalattu puuverhous. Alkuperäisellä osalla ulkoverhouksessa havaittiin halkeilua sekä pinnassa pehmentymistä. Havaintojen mukaan ulkoverhous on ikääntynyt, mutta pääosilla ei havaittu rakenteellisesti merkittäviä vaurioita verhouksessa. Alkuperäisen osan etupäädyssä havaittiin betoniportaan kohdalla sekä kellarin oven yläpuolella seinän alaosassa puuraketeissa pehmentymistä pistopiikillä kokeiltuna (lahovaurioita). Betoniportaan kohdalla vaurio on aiheutunut portaan kautta ja sen pintaa pitkin seinään päässeestä kosteudesta. Perusperiaate kosteusvaurioissa on kaikkien vaurioituneiden rakenteiden poistaminen sekä rakenteen korjaaminen sellaiseksi ettei vaurioituminen uusiudu. Laajennusosalla havaittiin, verhouksen alareunoista pistokokeen omaisesti tehtyjen havaintojen perusteella, ilmarako ulkoverhouksen taustalla. Alkuperäisellä osalla ulkoseinien alareunoissa ulkopinnoilla sekä yläpohjatilassa yläreunoissa ei havaittu pistokokeen omaisesti tarkasteltuna pääosilla pehmentymistä tai viitteittä vaurioista seinärakenteissa. Alkuperäisen osan hirsirunkoa ei ole voida kauttaaltaan tarkastaa, eikä siinä mahdollisesti olevia vauriota voida luotettavasti kartoittaa, koska lahovaurioiden kartoittaminen vaatisi sisäpuolisten levytyksien sekä ulkoverhousten laajoja avauksia. Vanhoissa puurakennuksissa esiintyy yleisesti vaurioita, joita on voinut syntyä rakennukseen jossain vaiheessa sen elinkaaren aikana ja ne eivät ole välttämättä havaittavissa rakenteiden pinnoilla. Katso myös liitteenä oleva riskirakennekortti. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan alkuperäisen osan ulkoseinien alaosissa etupäädyssä havaittujen vaurioiden korjaamista sekä korjaamisen yhteydessä tulee selvittää vaurioiden laajuus sekä niiden aiheuttaja. Alkuperäisen osan ulkoverhouksen uusimistarpeeseen tulee varautua ikääntymisestä johtuen sekä seuraavan ulkoverhouksen uusimisen yhteydessä tulee tarkastaa rakenteiden kunto verhouksen taustalla.

12 Kuntotarkastus RS Rakennuksen takasivua 4. Rakennuksen takapäätyä 5. Laajennusosaa 6. Ulkoverhouksen vaurio etupäädyn betoniportaan kohdalla 12. Ikkunat ja ulko-ovet HAVAINNOT Rakennuksen ikkunat ja ulko-ovet ovat puurakenteisia. Alkuperäisellä osalla ikkunat ovat 3-puitteisia sekä 3-lasisia ja laajennusosalla 2-puitteisia sekä 2-lasisia. Ikkunoiden ja ulko-ovien puuosien maalipinnoissa havaittiin paikoin hilseilyä. Ikkunoissa ei havaittu merkittäviä puutteita tai vaurioita. Ikkunoiden pellityksissä ei havaittu merkittäviä puutteita tai vaurioita. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan ikkunoiden ja ulko-ovien puuosien huoltomaalausta puutteellisilta osiltaan.

13 Kuntotarkastus RS Ikkuna alkuperäisellä osalla

14 Kuntotarkastus RS Vesikatto ja sen varusteet HAVAINNOT Rakennuksen alkuperäisellä osalla on harjakatto sekä katteena profiilipeltikate sekä laajennusosalla pulpettikatto ja bitumikermikate. Alkuperäisen osan peltikatteessa havaittiin ruostumista sekä kiinnitysnauloissa/ruuveissa nousemista ja peltien limityksien kohdilla rakoja sekä takasivun jiirin kohdalla havaittiin yläpohjatilassa vesikatteen vuotoon viittaava jälki. Laajennusosalla havaittiin vesikatteen alapuolisessa laudoituksessa paikoin tummentumia, jotka viittaavat vesikatteen vuotoihin. Räystäslaudoissa havaittiin vaurioita maasta/vesikatolta tarkasteltuna. Talotikkaat alkavat läheltä maanpinnantasoa. Asuinrakennuksessa sekä muulloinkin, kun on tarpeen erityisesti estää pienten lasten kiipeäminen tikkaille, käytetään vähintään korkeutta 1200 mm. (RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus 2001). Rakennuksessa ei ole räystäskouruja kaikilla osilla. Hormien päällä ei ole sadehattuja. Laajennusosan hormissa ei havaittu rapautumista hormien yläosissa. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan vesikatteiden uusimista erillisen suunnitelman mukaan ikääntymisestä, havaituista puutteista johtuen sekä havaituista vuotojäljistä johtuen. Vesikatteen puutteet aiheuttavat sen vuotoriskin, mikä edelleen lisääntyy katteiden ikääntyessä. Suositellaan vaurioituneiden räystäslaudoituksien uusimista vesikatteen uusimisen yhteydessä. Suositellaan talotikkaissa havaittujen puutteiden korjaamista. Suositellaan räystäskourujen ja syöksytorvien asentamista kaikille osille rakennusta kattovesien hallitun poisjohtamisen mahdollistamiseksi. Suositellaan sadehattujen asentamista hormien päälle. 8. Yleiskuva alkuperäisen osan vesikatolta 9. Yleiskuva laajennusosan vesikatolta

15 Kuntotarkastus RS Yläpohja, yläpohjatila KÄYNTI YLÄPOHJATILAAN YLÄPOHJAN TUULETTUVUUS Alkuperäisellä osalla yläkerroksen huoneen kautta Laajennusosalla vesikatolle sijoitetun kulkuluukun kautta Yläpohjatilojen tuuletus on järjestetty räystäiden rakojen, vesikaton tuuletusputken sekä päätykolmioiden venttiilien kautta. Laajennusosalla räystäiden rakoja on tiivistetty/tukittu mineraalivillalla. ALUSKATE Yläpohjatilasta tehtyjen havaintojen mukaan alkuperäisellä osalla päreet. MUUT HAVAINNOT Alkuperäisellä osalla havaittiin takasivun jiirin kohdalla vuotojälkiä sekä pehmentymistä vesikaton alapuolisissa rakenteissa sekä laajennusosalla havaittiin tummentumia vesikatteen alapuolisessa laudoituksessa, jotka viittaavat vesikatteen vuotoihin. Viemärintuuletusputkea ei ole lämmöneristetty yläpohjatilan osalta. Tyttöjen wc-tilassa sekä suuremmassa keittiössä havaittiin sisäkatoissa sekä seinien yläosissa kosteuteen viittaavia jälkiä, jotka viittaava vesikatteen vuotoihin tai kosteudentiivistymiseen esimerkiksi ilmanvaihtokanavissa. Kyseisillä kohdilla ei havaittu kosteutta kosteudentunnistimella tarkastuksen aikana. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan laajennusosan räystäiden rakojen avaamista kaikilta osiltaan yläpohjatilan tuulettumisen tehostamiseksi. Suositellaan yläpohjan rakenteiden kunnon tarkastamista vesikatteen uusimisen yhteydessä vesikatteen vuotoihin viittaavien jälkien kohdilla. Suositellaan tyttöjen wc-tilassa ja keittiössä yläpohjan sekä seinien yläosien rakenteiden kunnon sekä jälkien aiheuttajan selvittämistä rakenteita avaamalla. Kosteus on voinut aiheuttaa rakenteellisia vaurioita puurakenteisiin tai mikrobikasvua materiaaleihin, jotka ovat haitallisia rakenteiden kuivumisen jälkeenkin. 10. Yläpohjatilaa alkuperäisellä osalla 11. Yläpohjatilaa laajennusosalla

16 Kuntotarkastus RS Vesikatteen vuotoon viittaavia tummentumia vesikatteen alapuolisessa laudoituksessa alkuperäisellä osalla 13. Vesikatteen vuotoon viittaavia tummentumia vesikatteen alapuolisessa laudoituksessa laajennusosalla

17 Kuntotarkastus RS Pesuhuone ja sauna PÄÄSIALLISET PINTARAKENTEET/PINNOITTEET Lattia Betonilaatta / keraamiset laatat Seinät Kiviaines- sekä puu- ja levyrakenteisia/ muovitapetti ja paneeli (pesuhuone), keraamiset laatat seinien alaosissa sekä paneeli yläosissa (sauna) Katto Puurakenteinen / paneeli VEDENERISTYS/KOSTEU DENERISTYS Suihkunurkan osalla seinissä muovitapetti toimii rakenteen vedeneristyksenä. Muovitapetissa havaittiin saumojen osalla aukeamista. Koska muovimatto ja tapetti toimii rakenteen vedeneristyksenä, aiheuttavat siinä havaitut puutteet riskin kosteuden tunkeutumisesta vedeneristyksen taustarakenteisiin. Tarkastuksessa ei tehty havaintoa vedeneristeestä / kosteussulusta laatoitetuilla osilla. Vedeneristyksen / kosteussulkujen asennuksen laajuutta ja kuntoa ei ole mahdollista tarkastaa rakenteita rikkomatta. LATTIAKAIVOT Lattiakaivoissa (pesuhuoneessa 2 ja saunassa 1) ei ole tiivistetty lattiakaivojen rungon ja korotusrenkaan liitosta. Epätiiviistä liitoksista saattaa vesi ohjautua lattiarakenteeseen esim. kaivon padottaessa. Viitteitä tästä ei havaittu. LATTIAN KALLISTUKSET Tilojen lattioiden kallistuksissa ei havaittu merkittäviä puutteita vesivaa alla tarkasteltuna. ILMANVAIHTO Pesuhuoneessa ja saunassa poistoventtiilit HAVAINNOT PINTAKOSTEUDENTUNNI STIMELLA Tilan lattia ja seinien alareunat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2 0,5 m havaintopiste välillä ja seinien yläosat havaintopisteiden välillä 1m. Kosteutta ei havaittu seinä- tai lattiapinnoilla. Tilojen käytöstä ennen tarkastusta ei ole tietoa, mutta todennäköisesti märkätilat eivät ole olleet viimeaikoina säännöllisessä käytössä, jolloin rakenteiden kosteusrasitus on normaalikäytön aikaista pienempi. MUUT HAVAINNOT Suihkunurkan seinän alaosassa havaittiin seinän joustavan painettaessa, mikä viittaa kosteuden pääsyyn ja vaurioihin seinän alaosassa. Laatoituksissa havaittiin halkeamia sekä nurkkasaumoissa rakoja. Saunan oven kohdalla havaittiin rakoja laatoituksessa sekä pehmentymistä seinärakenteissa raon kohdalla. Pesuhuoneen saunan vastaisella seinällä kuitusementtilevyssä havaittiin kosteuteen viittaavia jälkiä sekä lämmitysputkessa ruostumista. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan tilan remontoimista nykymääräyksien mukaisiksi havaituista vaurioista, puutteista sekä ikääntymisestä johtuen. Remontoinnin yhteydessä (purkutöiden jälkeen) tulee tarkastaa seinä- ja yläpohjarakenteiden kunto ennen uusien pintarakenteiden asentamista.

18 Kuntotarkastus RS-3 18 Vanhat pinnoitteet ja rakennusmateriaalit voivat sisältää asbestia ja tilan pinnoitteiden osalla tulee selvittää sisältävätkö ne asbestia ennen purkutöiden aloittamista. Pesuhuoneen remontoinnin yhteydessä suositellaan lisäksi selvittämään alapohjarakenteen toteutustapa sekä kosteustilanne riittävän korjauslaajuuden sekä viereisessä wc-tilassa seinien alaosissa havaituista jäljistä johtuen. 14. Pesuhuoneen suihkunurkka 15. Saunaa

19 Kuntotarkastus RS Suihkuhuone PÄÄSIALLISET PINTARAKENTEET/PINNOITTEET Lattia Puu- levyrakenteinen / muovimatto Seinät Puu- ja levyrakenteisia/ muovitapetti Katto Puurakenteinen / paneeli VEDENERISTYS/KOSTEU DENERISTYS Lattiassa muovimatto ja seinien osalla muovitapetti toimii vedeneristeenä. Muovitapetissa havaittiin rakoja saumoissa vähäisiä rakoja. Raot vedeneristyksessä aiheuttavat riskin kosteuden pääsystä rakenteisiin. LATTIAKAIVOT Tilan lattiakaivossa ei havaittu silmämääräisesti tarkasteltuna puutteita tai vaurioita. LATTIAN KALLISTUKSET Tilojen lattioiden kallistuksissa ei havaittu merkittäviä puutteita vesivaa alla tarkasteltuna. ILMANVAIHTO Tilassa poistoventtiili HAVAINNOT PINTAKOSTEUDENTUNNI STIMELLA Tilan lattia ja seinien alareunat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2 0,5 m havaintopiste välillä ja seinien yläosat havaintopisteiden välillä 1m. Kosteutta ei havaittu seinä- tai lattiapinnoilla. Suihkun käytöstä tiloissa ennen tarkastusta ei ole tietoa ja todennäköisesti tilan suihku ei ole ollut viimeaikoina säännöllisessä käytössä. MUUT HAVAINNOT Wc-istuimessa on lappu, jonka mukaan wc-istuin on rikki. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan tilan remontoimista nykymääräyksien mukaisiksi havaituista pinnoitteiden ikääntymisestä johtuen. Vaikka tilassa ei havaittu kosteutta tai viitteitä vaurioista lisääntyy rakenteiden vaurioitumisen riski vedeneristyksien ikääntyessä, erityisesti mikäli tilan käytön määrä lisääntyy. Märkätilojen lattioiden ja seinien pinnoitteiden/vedeneristeiden tekniset käyttöiät normaalirasituksessa on (KH , Kiinteistöjen tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot): o lattian muovimatto 20 vuotta, o seinien muovitapetti 12 vuotta. Suositellaan selvittämään mikä wc-istuimessa on rikki sekä sen korjaamista tai uusimista.

20 Kuntotarkastus RS Suihkuhuone

21 Kuntotarkastus RS Keittiö, suurempi ALLASKAAPPI Allaskaapissa ei havaittu kosteuteen tai vaurioihin viittaavia jälkiä. Kosteudentunnistimella ei havaittu kosteutta allaskaapissa. ILMANVAIHTO Keittiössä liesituuletin/puhallin HAVAINNOT PINTAKOSTEUDENTUNNI STIMELLA Vesipisteiden ja kylmälaitteiden edustojen lattianpinnat ja vesipisteiden lähellä olevat seinäpinnat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2 0,5m mittapiste välillä. Kosteutta ei havaittu. MUUT HAVAINNOT Liesituulettimen / puhaltimen ympärillä sisäkaton ja seinän levytyksissä havaittiin kosteuteen viittaavaa turpoamista. Kyseisillä kohdilla ei havaittu kosteutta kosteudentunnistimella tarkastuksen aikana. Katso kohta 14. Yläpohja, yläpohjatila Lieden kaatumisestettä ei ole asennettu kumpaankaan lieteen. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan kaatumisesteiden asentamista tapaturmariskin vuoksi. 17. Keittiötä

22 Kuntotarkastus RS Keittiö, suurempi ALLASKAAPPI Allaskaapissa ei havaittu kosteuteen tai vaurioihin viittaavia jälkiä. Kosteudentunnistimella ei havaittu kosteutta allaskaapissa. ILMANVAIHTO Tilassa liesituuletin HAVAINNOT PINTAKOSTEUDENTUNNI STIMELLA Vesipisteiden ja kylmälaitteiden edustojen lattianpinnat ja vesipisteiden lähellä olevat seinäpinnat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2 0,5m mittapiste välillä. Kosteutta ei havaittu. MUUT HAVAINNOT Lieden kaatumisestettä ei ole asennettu. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan kaatumisesteen asentamista tapaturmariskin vuoksi. 18. Keittiötä

23 Kuntotarkastus RS Wc-tilat, käynti ulkoa LATTIAKAIVO Tilojen lattiakaivoissa ei ole tiivistetty lattiakaivojen rungon ja korotusrenkaan liitosta. Epätiiviistä liitoksista saattaa vesi ohjautua lattiarakenteeseen esim. kaivon padottaessa. Viitteitä tästä ei havaittu. ILMANVAIHTO Wc-tiloissa poistoilmaventtiilit HAVAINNOT PINTAKOSTEUDENTUNNI STIMELLA Wc-tilojen lattiat ja seinien alareunat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,5 m havaintopistevälillä sekä vesipisteen ympärillä lattia ja seinät 0,2 0,5 m havaintopistevälillä. Kosteutta ei havaittu seinissä tai lattiassa. MUUT HAVAINNOT Tyttöjen wc- tilassa havaittiin sisäkatossa sekä seinän yläosissa ja ulkoseinän alaosassa pesualtaiden alla kosteuteen viittaavia jälkiä. Kyseisillä kohdilla ei havaittu kosteutta kosteudentunnistimella tarkastuksen aikana. Katso kohdat 9. Perustukset, sokkelit, alapohjat ja rakennuksen vierusta sekä 14. Yläpohja, yläpohjatila TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan lattiakaivoissa kaivon rungon ja korotusrenkaan liitoksen tiivistämistä vesitiiviiksi esimerkiksi elastisella tiivistysmassalla. 19. Wc-tilaa pojat 20. Sisäkaton ja seinän yläosan kosteuteen viittaavia jälkiä wc-tilassa tytöt

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Itäpalontie 16 92120 Raahe

Kuntotarkastus. Itäpalontie 16 92120 Raahe Kuntotarkastus Itäpalontie 16 92120 Raahe 6.5.2016 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO 1.1 YLEISKUVAUS KOHTEESTA Rakennus on yksikerroksinen 1965 rakennettu puurunkoinen omakotitalo, jota on peruskorjattu.

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi:

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm: Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4. Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Björn-Eric Falck Kuntokartoitus Kohde: Jokirannantie 21, 02570 Siuntio Tutkimus pvm: 6.4.16 Raportointi pvm: 16.4.16 Läsnä olleet: Björn-Eric

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3. Sivuja:1/18 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Kroggårdintie 36, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falk Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto Kuntokartoitus Kohde: Tonttukallionpolku 5, 10440 Bollsta Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falck Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Nuolipolku 2, 40950 Muurame / 18.2.2015 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Nuolipolku 2, 40950 Muurame

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Nuolipolku 2, 40950 Muurame / 18.2.2015 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Nuolipolku 2, 40950 Muurame Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, / 18.2.2015 1(13) RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Laatinut: Rakennusvalvonta S. Ahokas Oy Kyösti Peltokangas Rakennusinsinööri (AMK) Kuntotarkastus asuntokauppaa

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Kuntotarkastus RS 3. Kivisillantie 20 02400 Kirkkonummi 06.11.2015. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0

Kuntotarkastus RS 3. Kivisillantie 20 02400 Kirkkonummi 06.11.2015. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotarkastus RS 3 Kivisillantie 20 02400 Kirkkonummi 06.11.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli vuonna 1920 rakennettu

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS Ok-talo Raahenkatu 38 67200 Kokkola PTT Pohjanmaan Talotutkimus Oy 67800 Kokkola 2/12 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: ok-talo Työnumero: K2135 Kohteen pinta-ala: ha.116

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 Säntinkatu 18, 64700 Teuva Omakotitalon kuntokartoitus 10.3.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 2/8 Tilaus 25.2.2016: Etelä-Pohjanmaan Ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJÄMÄKI RAPORTTI KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA

KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJÄMÄKI RAPORTTI KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA RAPORTTI 11712 KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 11.5.2016 HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA RAPORTTI 11712 1/10 Työn tilaaja: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Läsnä: rakennuksen omistaja, ulosottoviraston

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

LIITE KUNTOTARKASTUS RS 3 RAPORTTIIN. Rusutjärventie 16, 04370 Rusutjärvi

LIITE KUNTOTARKASTUS RS 3 RAPORTTIIN. Rusutjärventie 16, 04370 Rusutjärvi LIITE KUNTOTARKASTUS RS 3 RAPORTTIIN Rusutjärventie 16, 04370 Rusutjärvi Liite Kuntotarkastus RS 3 raporttiin 2 Liite Kuntotarkastus RS 3 raporttiin Kohde: Leppärannakuja 16 04370 Rusutjärvi Tilaaja: Tehtävä:

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Asuntokaupan kuntotarkastus

Asuntokaupan kuntotarkastus Raportti nro: 355 Asuntokaupan kuntotarkastus Kaavontönkkä 5, 66500 VÄHÄKYRÖ Mehtonen Consulting 045 808 1890 www.mehtonenconsulting.fi Y-tunnus: 2493554-8 Raportti nro: 355 Sivu: 2 1.1 Yleistietoa Kohde:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 1/8 Koskenrannantie 50, 62800 Vimpeli Omakotitalon kuntokartoitus 12.4.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4103/2016 2/8 Tilaus 23.3.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin)

2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin) 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Kirkkokatu 41, 75500 Nurmes. Kiinteistötunnus: 541 111-197-1 Kohteen pinta-ala: n. 250 m 2 (huoneistoala) n. 310 m 2 (kerrosala) + kellarikerros n. 140 m² Kerrosluku:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 Kaartotie 16, 60800 ILMAJOKI Omakotitalon kuntokartoitus 21.4.2015 klo 14.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 2/9 Tilaus 21.4.2015: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

KRV - KUNTOTARKASTUS Omakotitalo Kajaanintie 23, Vuolijoki

KRV - KUNTOTARKASTUS Omakotitalo Kajaanintie 23, Vuolijoki 1 (11) KRV - KUNTOTARKASTUS Omakotitalo Kajaanintie 23, 88270 Vuolijoki sivu 1. Yleistiedot 2 2. Pääasialliset rakennetyypit ja Lvi-tekniikka 3 3. Käyttäjän havainnot ja tiedot korjauksista 3 4. Havainnot

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Nupponen Evita 029 562 6616 evita.nupponen@oikeus.fi KOHDE: Nummelantie 20 Nummelantie 20 28400 ULVILA Mittauspvm:

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 23 Vierasniemen päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8.

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. 2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. Yläpohjat 9. Julkisivu 10. Välipohjat 11. Rakennuksen

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

PINTAKOSTEUSTARKASTUS

PINTAKOSTEUSTARKASTUS TERVE TALO TIIMI PINTAKOSTEUSTARKASTUS Leskeläntie 11 B 1 PYHÄSALMI Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK), FISE Puh. 040-55 45 299 www.rakennustarkistus.fi 2 TARKASTUSLAUSUNTO 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2011 2020... 4 2.1.

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 1

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 1 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 1 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Vaahteratie 17 Vaahteratie 17 28800 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 10 Pihkala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 Kallionpääntie 11, 62190 Ruha Omakotitalon kuntokartoitus 5.8 ja 11.8.2016 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 2/8 Tilaus 27.7.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

CFU Oy KUNTOTARKASTUS 1 (28)

CFU Oy KUNTOTARKASTUS 1 (28) CFU Oy KUNTOTARKASTUS 1 (28) CFU Oy KUNTOTARKASTUS 2 (28) 1. YHTEENVETO TARKASTUKSESTA Tarkastuksen kohteena on vuonna 1987 rakennettu erillistalo. Kokonaan kivirakenteinen rakennus on perustettu loivasti

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Petäjäaho 76, 41920 Kintaus / 11.6.2014 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Petäjäaho 76, 41920 Kintaus

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Petäjäaho 76, 41920 Kintaus / 11.6.2014 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Petäjäaho 76, 41920 Kintaus 1(11) RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Petäjäaho 76, 41920 Kintaus Laatinut: Rakennusvalvonta S. Ahokas Oy Seppo Ahokas AKK Rakennusmestari 2(11) 3(11) Sisältö 1. Yleistiedot tarkastuksesta... 4

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 1(11) Kuntotarkastus asuntokauppaa varten MIKKELIN RAKENNUSASINTUNTIJAKESKUS Kuntotarkastus asuntokauppaa varten: MIKONTIE 20 OTAVA 2(11) OK-TALO MIKONTIE 20 MIKKELI

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Oppilaitos. Tennistie 1 01370 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Oppilaitos. Tennistie 1 01370 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Oppilaitos Tennistie 1 01370 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI TENNISTIE 1, 01370 VANTAA 2 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT uskohde Varia Tennistie 1 01370 Vantaa Tilaaja Vantaan tilauskeskus Hankepalvelut

Lisätiedot

Läsnä olleet: Jukka Tolvanen ja Riitta-Liisa Saastamoinen ( ).

Läsnä olleet: Jukka Tolvanen ja Riitta-Liisa Saastamoinen ( ). 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Tuhkalantie 8, 83900 Juuka Kiinteistötunnus: 176-403-27-54 Kohteen pinta-ala: 175 m 2 (huoneistoala) 246 m 2 (kerrosala) Tilavuus: 1230 m³ Kerrosluku: 2 Rakennusvuosi:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5709/2014 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 5709/2014 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 5709/2014 1/9 Kohde: Lukkarintie 2 64900 Isojoki Tilaus 26.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Santtila Merja Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS KIINTEISTÖKAUPPAA VARTEN Kesämökki Kangastie 54, Marttila 1/5

KUNTOTARKASTUS KIINTEISTÖKAUPPAA VARTEN Kesämökki Kangastie 54, Marttila 1/5 Kesämökki Kangastie 54, Marttila 1/5 Kohteen pinta-aloja ei mitattu Kerrosluku: Rakennusvuosi: Käyttötarkoitus: YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 1 + yläkerta n. 1980-luvulla Vapaa-ajan asunto (mm. lämpöeristys

Lisätiedot

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.11.15 10150 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori pirjo.karilahti@oikeus.fi TYÖKOHDE Tuorintie 8 28260 Harjunpää

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu vuonna 1990 ravintola ja kokoustilaksi. Vuodesta 2004 lähtien kiinteistö on ollut loma-asuntona.

Rakennus on rakennettu vuonna 1990 ravintola ja kokoustilaksi. Vuodesta 2004 lähtien kiinteistö on ollut loma-asuntona. 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Saramontie 77, 75500 Nurmes Kohteen pinta-ala: 247 m 2 (kerrosala) Kerrosluku: 2 Rakennusvuosi: 1990 Käyttötarkoitus: 1990 ravintola ja kokoustila. Myöhemmät mahdolliset

Lisätiedot

Raportti Työ No:

Raportti Työ No: Sivu 1 / 10 Asunto Oy Hopeakartano SKH isännöinti Oy Tekninen Isännöitsijä Toni Sundberg Beckerintie 8 00410 HELSINKI Raportti Työ No: 759-1418 Kohde: Työ No: Asiakas Asunto Oy Hopeakartano Malminkartanonaukio

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 5 Vihmala, Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu vuonna 1966 ja viimeisin omista on ostanut kiinteistön vuonna 2009.

Rakennus on rakennettu vuonna 1966 ja viimeisin omista on ostanut kiinteistön vuonna 2009. 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Toukolantie 9, 81700 Lieksa Kiinteistötunnus: 422-3-30-5 Kohteen pinta-ala: 81 m 2 (huoneistoala) 141 m 2 (kerrosala) Kerrosluku: 1 Rakennusvuosi: 1966 Käyttötarkoitus:

Lisätiedot