Kuntotarkastus RS 3. Lounakuja 2, Tuusula. Tarkastuspäivä Vetotie 3 A FI Vantaa p Y-tunnus:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntotarkastus RS 3. Lounakuja 2, 04300 Tuusula. Tarkastuspäivä 9.7.2014. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.racx.fi Y-tunnus: 0905045-0"

Transkriptio

1 Kuntotarkastus RS 3 Lounakuja 2, Tuusula

2 Kuntotarkastus RS YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli 1900-luvun alussa rakennettu ja 60-luvulla laajettu koulurakennus Tuusulassa. Käytössä olleiden asiakirjojen sekä rakenteiden pinnoilta tehtyjen havaintojen mukaan; Rakennuksen alkuperäinen osa on perustettu luonnonkiviperustuksille sekä laajennusosalla perustukset ovat betonirakenteiset. Rakennuksessa alapohjana on laajennusosalla sekä kellarin osalla maanvarainen betonilaatta sekä alkuperäisellä osalla pääosin kantava puurakenteinen alapohja sekä ryömintätila (ns. rossi-pohja). Ulkoseinät ovat alkuperäisellä osalla hirsirakenteisia sekä laajennusosalla puurakenteisia. Yläpohja on puurakenteinen ja lämmöneristeenä mineraalivilla. Kattomuotona on alkuperäisellä osalla harjakatto ja katteena profiilipeltikate sekä laajennusosalla pulpettikatto ja katteena bitumikermikate. Lämmitysjärjestelmänä on öljypoltinkattila sekä vesikiertoiset patterit. Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Rakennuksen alkuperäiset lämmöneristeet ja rakenteiden vedeneristeet on toteutettu rakennusajan vaatimusten mukaisesti eivätkä vastaa uudemmissa rakennuksissa totuttua tasoa, eikä sitä voi niiltä vaatia. Käytössä ei ole alkuhaastattelu tietoja asukkaalta, koska kyseessä on koulurakennus. Rakennus ei ole viime vuosina ollut koulukäytössä, vaan rakennus on ollut satunnaisessa yhdistysten ja vastaavien käytössä. Kuntotarkastuksen yhteiseen toimintamalliin kuuluvia rakenneavauksia ei kyseisessä tarkastuksessa suoritettu, koska tilaaja oli tarjouspyynnössä edellyttänyt rakenteiden pinnoilta, ilman rakenneavauksia suoritettavaa tarkasta. Merkittävimmät korjaustoimenpiteet rakennuksessa liittyvät rakennuksen vierustoilla sekä ryömintätilassa havaittuihin puutteisiin, alkuperäisellä osalla ulkoseinän alaosissa havaittuihin vesikatteiden uusimiseen, pesuhuoneen ja saunan remontoimiseen, suihkuhuoneen remontoimiseen sekä ilmanvaihtojärjestelmässä havaittuihin puutteisiin. Merkittävimmät lisätutkimustarpeet rakennuksessa liittyvät ryömintätilan tarkastamiseen, laajennusosan ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden tyyppien ja kunnon selvittämiseen rakenteita avaamalla, salaojituksen ja perusmuurinvedeneristyksen olomassaolon selvittämiseen laajennusosalla, sisäkatoissa ja seinien yläosissa havaittujen jälkien kohdilla rakenteiden kunnon selvittämiseen sekä öljysäiliön tarkastuksien selvittämiseen. Ikääntymisestä johtuen tulee varautua alkuperäisen osan alapohjarakenteiden ja ulkoverhouksen, lämmityskattilan, vesi- ja viemärijärjestelmän sekä sähköjärjestelmän osien uusimistarpeeseen. Rakennuksen ulkoseinien hirsirunkoa ei ole voida kauttaaltaan tarkastaa, eikä siinä mahdollisesti olevia vauriota voida kartoittaa luotettavasti kuntotarkastuksessa, koska se vaatii sisäpuolisten levytyksien sekä ulkoverhousten laajoja avauksia. Vanhoissa puurakennuksissa voi esiintyä vaurioita ulkoseinärakenteissa, joita on voinut syntyä rakennukseen jossain vaiheessa sen elinkaaren aikana ja ne eivät ole välttämättä havaittavissa rakenteiden pinnoilla. Suositellaan seuraan ulkoverhouksen uusimisen yhteydessä ulkoseinärakenteiden kunnon tarkastamista laajasti. Rakenteiden sisällä piilevien vaurioiden mahdollisuutta ei voida pois sulkea rakenteita rikkomattomin menetelmin tehdyssä tarkastuksessa.

3 Kuntotarkastus RS OLEELLISIMMAT HAVAINNOT Viite Havainto Huolto Lisätutki mus Korjaus/uusi minen Riskirak enne 9 ja Rakennuksen vierustoilla ja x 10 ryömintätilassa havaitut puutteet 9 Kulun järjestäminen ryömintätilaan sekä x * sen tarkastaminen 9 ja Salaojituksen ja perusmuurin x * 10 vedeneristyksen olemassaolon selvittäminen laajennusosalla 9 Ulkoseinän alaosan ja x * i alapohjarakenteiden tyypin sekä kunnon selvittäminen laajennusosalla 11 Ulkoseinän alaosissa alkuperäisen osan x x päädyssä havaitut vauriot 11 Alkuperäisellä osalla * i ulkoseinärakenteiden kuntoa ei voida tarkastaa ilman laajoja purkutöitä 13 Vesikatteiden uusiminen x 14 Sisäkatoissa sekä seinien yläosissa x * havaitut kosteuteen viittaavat jäljet 15 Pesuhuoneen ja saunan remontoiminen x x 16 Suihkuhuoneen remontoiminen x 22 Öljysäiliön aikaisempien tarkastuksien x * selvittäminen 23 Ilmanvaihtojärjestelmässä havaitut x 9, 11, 22, 24 ja 25 puutteet Alkuperäisen osan alapohjarakenteen ja ulkoverhouksen, lämmityskattilan, vesija viemärijärjestelmän sekä sähköjärjestelmän osien ikääntyminen * mahdollinen korjaustarve riippuu lisätutkimuksissa tai käytössä esille tulevista asioista i Tietoa rakenteeseen liittyvistä riskitekijöistä on liitteenä olevassa riskirakennekortissa. Taulukkoon on koottu vain olennaisimmat riskit, sekä lisätutkimusta, huoltoa, korjausta tai uusimista vaativat kohdat. Kohteen käytön ja kunnossapidon kannalta vähäisemmät asiat on käsitelty pelkästään havaintojen yhteydessä. 3. RAJAUKSET 4. MUUTA Alkuperäisen osan alapohjan ryömintätilaan ei ole kulkua ja sitä voitiin tarkastaa vain tuuletusluukuista näkyviltä osilta. Rakennuksen hirsirunkoa ei ole voida kauttaaltaan tarkastaa, eikä siinä mahdollisesti olevia vauriota voida luotettavasti kartoittaa, koska vaurioiden luotettava kartoittaminen vaatisi sisäpuolisten levytyksien sekä julkisivuverhousten poistamista. Alkuperäisen osan kahteen huoneeseen ei ollut pääsyä (tilojen ovien lukkoihin ei ollut käytössä avaimia) ja niitä ei voitu tarkastaa. Tilaajan vaatimuksesta kuntotarkastus ei sisällä rakenteiden avauksia. Rakennepiirustuksia sekä alkuhaastattelutietoja ei ollut käytössä, mikä vaikeutti tarkastuksen suorittamista. *

4 Kuntotarkastus RS YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Tarkastuksen tilaaja Tuusulan kunta Kohteen omistaja Tuusulan kunta Tarkastaja insinööri (AMK) Antti Heimlander Ilmoitettu pinta-ala 377 m 2 Ilmoitettu rakennusvuosi 1900-luvun alku ja laajennettu 1960-luvulla Kohdetyyppi Koulurakennus Käyttötarkoitus Koulurakennus Tarkastuksen syy Asuntokauppatilanne Läsnä olleet - Tarkastushetken sää Tarkastuksessa käytetyt mittalaitteet RH % C g/m³ Sääolosuhde Ulkoilma ,5 11,0 Selkeä Huoneilma ,7 10,8 Olosuhteet ennen tarkastusta Ei normaalista kesäsäästä poikkeavia olosuhteita ennen tarkastusta. Tarkastusta edeltävä talvi oli lämmin ja vähä luminen. Puunkosteusmittari Tramex Moisture Meter Kosteudentunnistin Gann Hydrotest Uni 1 ja anturi B50 Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittalaite Vaisala HMI41 ja HMP42 (kalibroitu 6/2014) Oras vedenvirtaama mittari Käyttöveden lämpötilamittari

5 Kuntotarkastus RS Rakennetyypit ja LVI-tekniikka Tarkastuksessa käytössä olleet lähtötiedot Kerrosluku Pääosin 1 ja osin 1 ½ sekä pienellä osin kellari* Rakennustapa Paikalla rakennettu Perustukset Alkuperäisellä osalla luonnonkivirakenteiset ja laajennusosalla betonirakenteiset* Alapohjarakenteet Ulkoseinärakenteet Julkisivupinnoite Väliseinät Välipohja Alkuperäisellä osalla kantava puurakenteinen alapohja, jonka alapuolella ryömintätila (ns. rossi-pohja)* Laajennusosalla maanvarainen betonilaatta* Alkuperäisellä osalla hirsirakenteisia ja laajennusosalla puurakenteisia* Maalattu puuverhous* Pääosa puu- ja levyrakenteisia, laajennusosalla kattilahuoneen ympärillä tiilirakenteisia kellarin / 1. kerroksen välillä tiilirakenteinen* 1./2. kerroksen välinen puuainesrakenteinen* Yläpohja Kattomuoto Vesikate Lämmöntuotto Lämmönjako Lämmin käyttövesi Tulisijat Ilmanvaihtojärjestelmä Puurakenteinen ja lämmöneristeenä mineraalivilla* Alkuperäisellä osalla harjakatto ja laajennusosalla pulpettikatto* Alkuperäisellä osalla profiilipeltikate ja laajennusosalla bitumikermikate* Öljypoltinkattila Vesikiertoiset seinäpatterit Lämmityskattilalla Lämmityskattila Painovoimainen ilmanvaihto* Kunnallistekniikka - käyttövesiliittymä Loppukatselmus Muutoksen loppukatselmus Käytettävissä olleet asiakirjat Pohjapiirustuksia laajennuksen ajalta, lupakooste vuodelta 2014 ja rakennuslautakunnan päätös vuodelta 1967 Kappaleen 6 tiedot eivät ole tarkastajan havaintoja, vaan ne on saatu asiakirjoista, jotka on lueteltu yllä tai omistajalta. Mikäli tiedot perustuvat johonkin muuhun tietolähteeseen, on tietolähde esitetty. Tähdellä (*) merkityt rakennetiedot perustuvat tarkastajan rakenteidenpinnoilta tai avauksien kohdilta tekemiin arvioihin rakenteesta. Kappaleessa 6 ei oteta kantaa siihen mitkä ovat todelliset rakenteet tai järjestelmät.

6 Kuntotarkastus RS KÄYTTÄJÄN HAVAINNOT JA TIEDOT KORJAUKSISTA Alkuhaastattelu Tilaajalle on tilauksen yhteydessä toimitettu kirjallinen haastattelulomake ennen tarkastusta täytettäväksi. Lomakkeesta ilmenevät haastattelussa esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset käyttäjän havainnoista kohteen käytön aikana sekä kohteeseen tehdyistä korjauksista. Lomake on raportin liitteenä. 8. HAVAINTOJEN ESITTÄMISTAPA, RAPORTIN SISÄLTÖ JA TULKINTA 8.1 Luentaohje 8.2 Sisältöön liittyvää Kuntotarkastushavainnot otsikon alla käsitellään asiapapereista saatuja tai esim. tilaajan ilmoittamia rakennetyyppejä, sekä kuntotarkastuksessa tehtyjä havaintoja ja toimenpide ehdotuksia. Mahdolliset perusteet suositellulle toimenpiteelle, kuten viittaukset ohjeisiin tai määräyksiin on esitetty kursiivitekstillä. Korjausohjeiden tulkinta Raportti ohjaa jatkotoimenpiteitä, mutta ei ole korjaustyöselitys, minkä vuoksi korjaustavan määrittely vaatii aina tarkempaa korjaussuunnittelua. Tekniset käyttöiät Tekninen käyttöikä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät. Kun tekninen käyttöikä on kulunut umpeen, rakenne, rakennusosa, järjestelmä tai laite on tarkoituksenmukaista korvata uudella. Tekninen käyttöikä perustuu käytössä oleviin tietoihin ja kokemukseen rakenteen, rakenneosan, laitteen tai järjestelmän kestävyydestä ja on yleistävä (määritelmät: KH kortti). Raportin lopussa olevassa kappaleessa Tekniset käyttöiät, tarkastusvälit ja kunnossapitojaksot on kerrottu yleisimpien järjestelmien ja rakenneosien tekninen käyttöikä, tarkastusväli ja kunnossapitojaksot. Viittaukset nykyisiin rakentamisohjeisiin Raportissa on viittauksia nykyisin voimassa oleviin rakentamisohjeisiin. Rakennukset ovat yleensä tehty oman aikakautensa ohjeiden mukaan, eivätkä nykyiset määräykset ole jälkikäteen velvoittavia. Nykyisistä määräyksistä ja ohjeista saadaan kuitenkin viitteitä siihen mitä nykyisin pidetään rakennuksen kestävyyden ja turvallisuuden kannalta hyvänä rakennustapana.

7 Kuntotarkastus RS-3 7 KUNTOTARKASTUSHAVAINNOT 9. Perustukset, sokkelit, alapohjat ja rakennuksen vierusta Maanpinnan tasoerot rakenteisiin Tasoerot (tarkkuus ± 5 cm) Ei tarkastettavissa cm min Maanpinta-sokkelin yläreuna 25 - Alueet, missä tasoero on riittämätön Maanpinta-lattian yläpinta 10 Osin laajennusosalla HAVAINNOT Rakennuksen sokkeleissa ei havaittu merkittäviä vaurioita tai viitteitä painumisesta. Sokkelissa havaittiin muutamia vähäisiä rakoja alkuperäisellä osalla luonnonkivien välillä. Raoilla ei havaittu olevan, rakenteiden pinnoilta tehtyjen havaintojen perusteella, rakenteellista merkitystä. Rakennuksen ympärillä havaittiin maanpintojen kallistuksien olevan osin puutteellisia. Puutteet maanpinnan muotoilussa lisäävät sokkelin ja alapohjan kosteuskuormitusta, koska sadeja sulamisvedet saattavat päästä rakennuksen vierustalle. Perusmuurin vedeneristyksestä laajennusosalla ei tehty havaintoja maanpinnan yläpuolella. Ryömintätilaan ei ole kulkuluukkua ja sitä ei voitu tarkastaa kuin tuuletusaukoista näkyviltä osilta. Tuuletusaukoista näkyvillä osilla ei havaittu viitteitä merkittävistä vaurioista. Ryömintätilojen tuuletusedellytykset arvioitiin niukoiksi, sokkelissa on kaksi tuuletusaukkoa. Ryömintätilan tuulettumisen puutteet lisäävät alapohja- sekä ulkoseinärakenteiden alaosien kosteusrasitusta. Ryömintätilassa havaittiin roskaa ja orgaanista materiaalia. Ryömintätilassa oleva orgaaninen materiaali aiheuttaa tilaan hajuhaittaa ja ilmaan epäpuhtauksia, joka ilmanvaihdon toiminnasta ja rakenteiden tiiveydestä riippuen voi päästä myös sisätiloihin. iriskihavaintoja Laajennusosalla ulkoseinän alaosien sekä alapohjan rakenteiden toteutustapa ei selvinnyt käytössä olleista asiakirjoista. Rakenteiden pinnoilta tehtyjen havaintojen mukaan ulkoseinien alaosissa on mahdollisesti ns. valesokkelirakenne, jolloin ulkoseinien alaosan rakenteet ovat lähellä ympäröivän maanpinnan tasoa tai mahdollisesti paikoin maanpinnan tason alapuolella. Riskinä kyseisessä rakenteessa on mm. maaperän kosteus ja jos se pääsee siirtymään rakenteisiin, voi se pitemmällä aikavälillä aiheuttaa mikrobikasvustoa rakenteisiin tai rakenteellisia vaurioita puurakenteisiin. Katso myös liitteenä olevariskirakennekortti. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan perustuksien rakojen seuraamista, ja mikäli niiden havaitaan laajenevan, sen syyn selvittämistä ja korjaamista.

8 Kuntotarkastus RS-3 8 Suositellaan rakennuksen vierustojen maanpintojen kallistukset korjattavaksi puutteellisilta osiltaan. Nykyisten ohjeiden mukainen suositeltava maanpinnan vähimmäiskaltevuus kolmen metrin etäisyyteen sokkelista on 1:20, korkeusero vähintään 0,15 m. (RakMK C2 Kosteus 1998). Suositellaan laajennusosalla selvittämään perusmuurinvedeneristyksen olemassaolo sekä kunto kaivamalla rakennuksen vierustalle koekuoppia esimerkiksi salaojituksen selvittämisen yhteydessä. Suositellaan ryömintätilaan järjestettäväksi kulku sekä ryömintätilan tarkastamista kauttaaltaan lähietäisyydeltä kuntotarkastuksen suoritusohjeen mukaisesti. Suositellaan ryömintätilan tuulettumisen tehostamista. Tuuletusaukkojen vapaan yhteispinta-alan tulee olla vähintään 4 promillea ryömintätilan pohjapinta-alasta. Aukkojen vähimmäiskoon on oltava 150 cm 2, enimmäisvälin 6 m ja alareunan vähintään 150 mm maanpinnan yläpuolella. Tuuletus voidaan hoitaa myös koneellisesti. Ryömintätilassa oleviin väliseiniin tms. tehdään vastaavat, mutta vähintään kaksi kertaa niin suuret tuuletusaukot (RakMK C2 1998). Suositellaan kaiken orgaanisen materiaalin poistamista ryömintätiloista. Suositellaan laajennusosalla ulkoseinän alaosan sekä alapohjan rakenteiden toteutustavan selvittämistä avaamalla rakenteita. Ulkoseinän alaosan rakenteiden avaaminen suositellaan tehtäväksi tyttöjen wc-tilaan, jossa havaittiin jälkiä seinän levytyksessä sekä alapohjarakenteiden tutkimine on suositeltavaa tehdä märkätilojen remontoinnin yhteydessä. Ikääntymisestä johtuen alapohjarakenteiden uusimistarpeeseen tulee varautua. Kantavan puurakenteisen alapohjan tekninen käyttöikä on normaalirasituksessa 50 vuotta ja kuivilla rakennuspaikoilla 80 vuotta (KH , Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, 2008). 1. Ryömintätilan tuuletusaukko

9 Kuntotarkastus RS Sadevesien poistojärjestelmä ja salaojat HAVAINNOT Tarkastuksessa ei tehty havaintoja salaojista. Rakennuksen alkuperäisellä osalla ei todennäköisesti (rakenteiden tyypit sekä rakennuksen ikä huomioiden) ole salaojitusta. Rakennuksen perustamistapa sekä maaperän laatu eivät ole tiedossa ja salaojituksen asentaminen ilman perustamistavan selvittämistä ja maaperän laadun tutkimista ei ole suositeltavaa. Salaojituksen todennäköisen puuttumisen aiheuttamaa haittaa tai riskejä voidaan arvioida luotettavasti vasta ryömintätilan tarkastamisen jälkeen. Kattovesiä ei ole johdettu pois rakennuksen vierustalta syöksytorvien alla. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan laajennusosalla selvittämään salaojien olomassaolo esimerkiksi kaivamalla rakennuksen vierelle koekuoppa (kuoppia) sekä mikäli salaojat on asennettu, salaojien on toimintakunnon sekä purkupään sijainnin selvittämistä esimerkiksi painehuuhtelemalla tai videokuvaamalla salaojaputket. Mikäli salaojitus on asennettu, salaojituksen uusimistarpeeseen tulee varautua ikääntymisestä ja huollon puutteesta johtuen. Mikäli salaojitusta ei ole asennettu, suositellaan salaojituksen asentamista erillisen suunnitelman mukaisesti. Salaojien tarkastuskaivot suositellaan tarkastettavaksi mukaan enintään kahden vuoden välein ja salaojien painehuuhtelu sekä tarkastus kaivojen lietepesien tyhjennys suositellaan tehtäväksi 5 vuoden välein (KH , Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot). Vuosien välillä rakennettujen rakennuksien salaojituksen tekninen käyttöikä on normaalirasituksessa 40 vuotta ja huoltamattomina salaojituksen käyttöikä on noin 25% lyhyempi. Suositellaan kattovesien poisjohtamisen järjestämistä rakennuksen vierustoilta luotettavalla tavalla esimerkiksi betonisilla kouruilla tai maanalisilla muoviputkilla, koska kattovesien poisjohtamisella vähennetään perustuksille ja alapohjarakenteella aiheutuvaa kosteusrasitusta. Syöksytorvien kautta valuvat vedet johdetaan rakennuksen vierestä sadevesiverkostoon, avo-ojaan tai vähintään 3 m etäisyydelle rakennuksesta niin, ettei rakennuksen rakenteille eikä naapuritonteille aiheudu haittaa. Kattovesiä ei saa johtaa rakennuksen salaojajärjestelmään. (RakMK C2 Kosteus 1998).

10 Kuntotarkastus RS Kattovesien poisjohtamista ei ole järjestetty

11 Kuntotarkastus RS Ulkoseinät, julkisivut ja parvekkeet HAVAINNOT Rakennuksen ulkoverhouksena on maalattu puuverhous. Alkuperäisellä osalla ulkoverhouksessa havaittiin halkeilua sekä pinnassa pehmentymistä. Havaintojen mukaan ulkoverhous on ikääntynyt, mutta pääosilla ei havaittu rakenteellisesti merkittäviä vaurioita verhouksessa. Alkuperäisen osan etupäädyssä havaittiin betoniportaan kohdalla sekä kellarin oven yläpuolella seinän alaosassa puuraketeissa pehmentymistä pistopiikillä kokeiltuna (lahovaurioita). Betoniportaan kohdalla vaurio on aiheutunut portaan kautta ja sen pintaa pitkin seinään päässeestä kosteudesta. Perusperiaate kosteusvaurioissa on kaikkien vaurioituneiden rakenteiden poistaminen sekä rakenteen korjaaminen sellaiseksi ettei vaurioituminen uusiudu. Laajennusosalla havaittiin, verhouksen alareunoista pistokokeen omaisesti tehtyjen havaintojen perusteella, ilmarako ulkoverhouksen taustalla. Alkuperäisellä osalla ulkoseinien alareunoissa ulkopinnoilla sekä yläpohjatilassa yläreunoissa ei havaittu pistokokeen omaisesti tarkasteltuna pääosilla pehmentymistä tai viitteittä vaurioista seinärakenteissa. Alkuperäisen osan hirsirunkoa ei ole voida kauttaaltaan tarkastaa, eikä siinä mahdollisesti olevia vauriota voida luotettavasti kartoittaa, koska lahovaurioiden kartoittaminen vaatisi sisäpuolisten levytyksien sekä ulkoverhousten laajoja avauksia. Vanhoissa puurakennuksissa esiintyy yleisesti vaurioita, joita on voinut syntyä rakennukseen jossain vaiheessa sen elinkaaren aikana ja ne eivät ole välttämättä havaittavissa rakenteiden pinnoilla. Katso myös liitteenä oleva riskirakennekortti. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan alkuperäisen osan ulkoseinien alaosissa etupäädyssä havaittujen vaurioiden korjaamista sekä korjaamisen yhteydessä tulee selvittää vaurioiden laajuus sekä niiden aiheuttaja. Alkuperäisen osan ulkoverhouksen uusimistarpeeseen tulee varautua ikääntymisestä johtuen sekä seuraavan ulkoverhouksen uusimisen yhteydessä tulee tarkastaa rakenteiden kunto verhouksen taustalla.

12 Kuntotarkastus RS Rakennuksen takasivua 4. Rakennuksen takapäätyä 5. Laajennusosaa 6. Ulkoverhouksen vaurio etupäädyn betoniportaan kohdalla 12. Ikkunat ja ulko-ovet HAVAINNOT Rakennuksen ikkunat ja ulko-ovet ovat puurakenteisia. Alkuperäisellä osalla ikkunat ovat 3-puitteisia sekä 3-lasisia ja laajennusosalla 2-puitteisia sekä 2-lasisia. Ikkunoiden ja ulko-ovien puuosien maalipinnoissa havaittiin paikoin hilseilyä. Ikkunoissa ei havaittu merkittäviä puutteita tai vaurioita. Ikkunoiden pellityksissä ei havaittu merkittäviä puutteita tai vaurioita. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan ikkunoiden ja ulko-ovien puuosien huoltomaalausta puutteellisilta osiltaan.

13 Kuntotarkastus RS Ikkuna alkuperäisellä osalla

14 Kuntotarkastus RS Vesikatto ja sen varusteet HAVAINNOT Rakennuksen alkuperäisellä osalla on harjakatto sekä katteena profiilipeltikate sekä laajennusosalla pulpettikatto ja bitumikermikate. Alkuperäisen osan peltikatteessa havaittiin ruostumista sekä kiinnitysnauloissa/ruuveissa nousemista ja peltien limityksien kohdilla rakoja sekä takasivun jiirin kohdalla havaittiin yläpohjatilassa vesikatteen vuotoon viittaava jälki. Laajennusosalla havaittiin vesikatteen alapuolisessa laudoituksessa paikoin tummentumia, jotka viittaavat vesikatteen vuotoihin. Räystäslaudoissa havaittiin vaurioita maasta/vesikatolta tarkasteltuna. Talotikkaat alkavat läheltä maanpinnantasoa. Asuinrakennuksessa sekä muulloinkin, kun on tarpeen erityisesti estää pienten lasten kiipeäminen tikkaille, käytetään vähintään korkeutta 1200 mm. (RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus 2001). Rakennuksessa ei ole räystäskouruja kaikilla osilla. Hormien päällä ei ole sadehattuja. Laajennusosan hormissa ei havaittu rapautumista hormien yläosissa. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan vesikatteiden uusimista erillisen suunnitelman mukaan ikääntymisestä, havaituista puutteista johtuen sekä havaituista vuotojäljistä johtuen. Vesikatteen puutteet aiheuttavat sen vuotoriskin, mikä edelleen lisääntyy katteiden ikääntyessä. Suositellaan vaurioituneiden räystäslaudoituksien uusimista vesikatteen uusimisen yhteydessä. Suositellaan talotikkaissa havaittujen puutteiden korjaamista. Suositellaan räystäskourujen ja syöksytorvien asentamista kaikille osille rakennusta kattovesien hallitun poisjohtamisen mahdollistamiseksi. Suositellaan sadehattujen asentamista hormien päälle. 8. Yleiskuva alkuperäisen osan vesikatolta 9. Yleiskuva laajennusosan vesikatolta

15 Kuntotarkastus RS Yläpohja, yläpohjatila KÄYNTI YLÄPOHJATILAAN YLÄPOHJAN TUULETTUVUUS Alkuperäisellä osalla yläkerroksen huoneen kautta Laajennusosalla vesikatolle sijoitetun kulkuluukun kautta Yläpohjatilojen tuuletus on järjestetty räystäiden rakojen, vesikaton tuuletusputken sekä päätykolmioiden venttiilien kautta. Laajennusosalla räystäiden rakoja on tiivistetty/tukittu mineraalivillalla. ALUSKATE Yläpohjatilasta tehtyjen havaintojen mukaan alkuperäisellä osalla päreet. MUUT HAVAINNOT Alkuperäisellä osalla havaittiin takasivun jiirin kohdalla vuotojälkiä sekä pehmentymistä vesikaton alapuolisissa rakenteissa sekä laajennusosalla havaittiin tummentumia vesikatteen alapuolisessa laudoituksessa, jotka viittaavat vesikatteen vuotoihin. Viemärintuuletusputkea ei ole lämmöneristetty yläpohjatilan osalta. Tyttöjen wc-tilassa sekä suuremmassa keittiössä havaittiin sisäkatoissa sekä seinien yläosissa kosteuteen viittaavia jälkiä, jotka viittaava vesikatteen vuotoihin tai kosteudentiivistymiseen esimerkiksi ilmanvaihtokanavissa. Kyseisillä kohdilla ei havaittu kosteutta kosteudentunnistimella tarkastuksen aikana. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan laajennusosan räystäiden rakojen avaamista kaikilta osiltaan yläpohjatilan tuulettumisen tehostamiseksi. Suositellaan yläpohjan rakenteiden kunnon tarkastamista vesikatteen uusimisen yhteydessä vesikatteen vuotoihin viittaavien jälkien kohdilla. Suositellaan tyttöjen wc-tilassa ja keittiössä yläpohjan sekä seinien yläosien rakenteiden kunnon sekä jälkien aiheuttajan selvittämistä rakenteita avaamalla. Kosteus on voinut aiheuttaa rakenteellisia vaurioita puurakenteisiin tai mikrobikasvua materiaaleihin, jotka ovat haitallisia rakenteiden kuivumisen jälkeenkin. 10. Yläpohjatilaa alkuperäisellä osalla 11. Yläpohjatilaa laajennusosalla

16 Kuntotarkastus RS Vesikatteen vuotoon viittaavia tummentumia vesikatteen alapuolisessa laudoituksessa alkuperäisellä osalla 13. Vesikatteen vuotoon viittaavia tummentumia vesikatteen alapuolisessa laudoituksessa laajennusosalla

17 Kuntotarkastus RS Pesuhuone ja sauna PÄÄSIALLISET PINTARAKENTEET/PINNOITTEET Lattia Betonilaatta / keraamiset laatat Seinät Kiviaines- sekä puu- ja levyrakenteisia/ muovitapetti ja paneeli (pesuhuone), keraamiset laatat seinien alaosissa sekä paneeli yläosissa (sauna) Katto Puurakenteinen / paneeli VEDENERISTYS/KOSTEU DENERISTYS Suihkunurkan osalla seinissä muovitapetti toimii rakenteen vedeneristyksenä. Muovitapetissa havaittiin saumojen osalla aukeamista. Koska muovimatto ja tapetti toimii rakenteen vedeneristyksenä, aiheuttavat siinä havaitut puutteet riskin kosteuden tunkeutumisesta vedeneristyksen taustarakenteisiin. Tarkastuksessa ei tehty havaintoa vedeneristeestä / kosteussulusta laatoitetuilla osilla. Vedeneristyksen / kosteussulkujen asennuksen laajuutta ja kuntoa ei ole mahdollista tarkastaa rakenteita rikkomatta. LATTIAKAIVOT Lattiakaivoissa (pesuhuoneessa 2 ja saunassa 1) ei ole tiivistetty lattiakaivojen rungon ja korotusrenkaan liitosta. Epätiiviistä liitoksista saattaa vesi ohjautua lattiarakenteeseen esim. kaivon padottaessa. Viitteitä tästä ei havaittu. LATTIAN KALLISTUKSET Tilojen lattioiden kallistuksissa ei havaittu merkittäviä puutteita vesivaa alla tarkasteltuna. ILMANVAIHTO Pesuhuoneessa ja saunassa poistoventtiilit HAVAINNOT PINTAKOSTEUDENTUNNI STIMELLA Tilan lattia ja seinien alareunat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2 0,5 m havaintopiste välillä ja seinien yläosat havaintopisteiden välillä 1m. Kosteutta ei havaittu seinä- tai lattiapinnoilla. Tilojen käytöstä ennen tarkastusta ei ole tietoa, mutta todennäköisesti märkätilat eivät ole olleet viimeaikoina säännöllisessä käytössä, jolloin rakenteiden kosteusrasitus on normaalikäytön aikaista pienempi. MUUT HAVAINNOT Suihkunurkan seinän alaosassa havaittiin seinän joustavan painettaessa, mikä viittaa kosteuden pääsyyn ja vaurioihin seinän alaosassa. Laatoituksissa havaittiin halkeamia sekä nurkkasaumoissa rakoja. Saunan oven kohdalla havaittiin rakoja laatoituksessa sekä pehmentymistä seinärakenteissa raon kohdalla. Pesuhuoneen saunan vastaisella seinällä kuitusementtilevyssä havaittiin kosteuteen viittaavia jälkiä sekä lämmitysputkessa ruostumista. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan tilan remontoimista nykymääräyksien mukaisiksi havaituista vaurioista, puutteista sekä ikääntymisestä johtuen. Remontoinnin yhteydessä (purkutöiden jälkeen) tulee tarkastaa seinä- ja yläpohjarakenteiden kunto ennen uusien pintarakenteiden asentamista.

18 Kuntotarkastus RS-3 18 Vanhat pinnoitteet ja rakennusmateriaalit voivat sisältää asbestia ja tilan pinnoitteiden osalla tulee selvittää sisältävätkö ne asbestia ennen purkutöiden aloittamista. Pesuhuoneen remontoinnin yhteydessä suositellaan lisäksi selvittämään alapohjarakenteen toteutustapa sekä kosteustilanne riittävän korjauslaajuuden sekä viereisessä wc-tilassa seinien alaosissa havaituista jäljistä johtuen. 14. Pesuhuoneen suihkunurkka 15. Saunaa

19 Kuntotarkastus RS Suihkuhuone PÄÄSIALLISET PINTARAKENTEET/PINNOITTEET Lattia Puu- levyrakenteinen / muovimatto Seinät Puu- ja levyrakenteisia/ muovitapetti Katto Puurakenteinen / paneeli VEDENERISTYS/KOSTEU DENERISTYS Lattiassa muovimatto ja seinien osalla muovitapetti toimii vedeneristeenä. Muovitapetissa havaittiin rakoja saumoissa vähäisiä rakoja. Raot vedeneristyksessä aiheuttavat riskin kosteuden pääsystä rakenteisiin. LATTIAKAIVOT Tilan lattiakaivossa ei havaittu silmämääräisesti tarkasteltuna puutteita tai vaurioita. LATTIAN KALLISTUKSET Tilojen lattioiden kallistuksissa ei havaittu merkittäviä puutteita vesivaa alla tarkasteltuna. ILMANVAIHTO Tilassa poistoventtiili HAVAINNOT PINTAKOSTEUDENTUNNI STIMELLA Tilan lattia ja seinien alareunat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2 0,5 m havaintopiste välillä ja seinien yläosat havaintopisteiden välillä 1m. Kosteutta ei havaittu seinä- tai lattiapinnoilla. Suihkun käytöstä tiloissa ennen tarkastusta ei ole tietoa ja todennäköisesti tilan suihku ei ole ollut viimeaikoina säännöllisessä käytössä. MUUT HAVAINNOT Wc-istuimessa on lappu, jonka mukaan wc-istuin on rikki. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan tilan remontoimista nykymääräyksien mukaisiksi havaituista pinnoitteiden ikääntymisestä johtuen. Vaikka tilassa ei havaittu kosteutta tai viitteitä vaurioista lisääntyy rakenteiden vaurioitumisen riski vedeneristyksien ikääntyessä, erityisesti mikäli tilan käytön määrä lisääntyy. Märkätilojen lattioiden ja seinien pinnoitteiden/vedeneristeiden tekniset käyttöiät normaalirasituksessa on (KH , Kiinteistöjen tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot): o lattian muovimatto 20 vuotta, o seinien muovitapetti 12 vuotta. Suositellaan selvittämään mikä wc-istuimessa on rikki sekä sen korjaamista tai uusimista.

20 Kuntotarkastus RS Suihkuhuone

21 Kuntotarkastus RS Keittiö, suurempi ALLASKAAPPI Allaskaapissa ei havaittu kosteuteen tai vaurioihin viittaavia jälkiä. Kosteudentunnistimella ei havaittu kosteutta allaskaapissa. ILMANVAIHTO Keittiössä liesituuletin/puhallin HAVAINNOT PINTAKOSTEUDENTUNNI STIMELLA Vesipisteiden ja kylmälaitteiden edustojen lattianpinnat ja vesipisteiden lähellä olevat seinäpinnat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2 0,5m mittapiste välillä. Kosteutta ei havaittu. MUUT HAVAINNOT Liesituulettimen / puhaltimen ympärillä sisäkaton ja seinän levytyksissä havaittiin kosteuteen viittaavaa turpoamista. Kyseisillä kohdilla ei havaittu kosteutta kosteudentunnistimella tarkastuksen aikana. Katso kohta 14. Yläpohja, yläpohjatila Lieden kaatumisestettä ei ole asennettu kumpaankaan lieteen. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan kaatumisesteiden asentamista tapaturmariskin vuoksi. 17. Keittiötä

22 Kuntotarkastus RS Keittiö, suurempi ALLASKAAPPI Allaskaapissa ei havaittu kosteuteen tai vaurioihin viittaavia jälkiä. Kosteudentunnistimella ei havaittu kosteutta allaskaapissa. ILMANVAIHTO Tilassa liesituuletin HAVAINNOT PINTAKOSTEUDENTUNNI STIMELLA Vesipisteiden ja kylmälaitteiden edustojen lattianpinnat ja vesipisteiden lähellä olevat seinäpinnat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2 0,5m mittapiste välillä. Kosteutta ei havaittu. MUUT HAVAINNOT Lieden kaatumisestettä ei ole asennettu. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan kaatumisesteen asentamista tapaturmariskin vuoksi. 18. Keittiötä

23 Kuntotarkastus RS Wc-tilat, käynti ulkoa LATTIAKAIVO Tilojen lattiakaivoissa ei ole tiivistetty lattiakaivojen rungon ja korotusrenkaan liitosta. Epätiiviistä liitoksista saattaa vesi ohjautua lattiarakenteeseen esim. kaivon padottaessa. Viitteitä tästä ei havaittu. ILMANVAIHTO Wc-tiloissa poistoilmaventtiilit HAVAINNOT PINTAKOSTEUDENTUNNI STIMELLA Wc-tilojen lattiat ja seinien alareunat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,5 m havaintopistevälillä sekä vesipisteen ympärillä lattia ja seinät 0,2 0,5 m havaintopistevälillä. Kosteutta ei havaittu seinissä tai lattiassa. MUUT HAVAINNOT Tyttöjen wc- tilassa havaittiin sisäkatossa sekä seinän yläosissa ja ulkoseinän alaosassa pesualtaiden alla kosteuteen viittaavia jälkiä. Kyseisillä kohdilla ei havaittu kosteutta kosteudentunnistimella tarkastuksen aikana. Katso kohdat 9. Perustukset, sokkelit, alapohjat ja rakennuksen vierusta sekä 14. Yläpohja, yläpohjatila TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan lattiakaivoissa kaivon rungon ja korotusrenkaan liitoksen tiivistämistä vesitiiviiksi esimerkiksi elastisella tiivistysmassalla. 19. Wc-tilaa pojat 20. Sisäkaton ja seinän yläosan kosteuteen viittaavia jälkiä wc-tilassa tytöt

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010 Kuntotarkastus Tarkastuspäivä 23.8.20 RS 3 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva vuonna 1953 rakennettu omakotitalo. Talossa on 1 ½ kerrosta ja lisäksi kellarikerros.

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS KEKKOLANTIE 7 50770 MIKKELI LAATIJA: RAKENNUSMESTARI(AKK) SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS INARINTIE 15 57210 SAVONLINNA LAATIJA: RAKENNUSMESTARI SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta 1.2

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Saaren Koulu Tarkastuspäivä 30..2013 Kaukolantie 84 31340 PORRAS Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Laatija: Insinööritoimisto Nannari Oy/ Ari Liljasto Tökkärintie 19 48310 KOTKA Laadittu: 15-6-2014 Osoite Tökkärintie 19 48310

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 2(38) SISÄLTÖ YTEENVET... 4 JDANT... 5 LUENTAJE... 5 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -JSIIN... 5 KRJAUSJDEN TULKINTA... 5 VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT...

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu KUNTOTARKASTUS Simonkylän koulu Simonkylän Rantatie 21650 LILLANDET Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, 21650 LILLANDET 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen

Lisätiedot

RS-3 KUNTOTARKASTUS. Heinätori 5 33230 Tampere IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTUS JOHTAVIEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJIEN SUOSITTELEMA

RS-3 KUNTOTARKASTUS. Heinätori 5 33230 Tampere IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTUS JOHTAVIEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJIEN SUOSITTELEMA RS-3 KUNTOTARKASTUS Heinätori 5 33230 Tampere IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTUS JOHTAVIEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJIEN SUOSITTELEMA RS-3 KUNTOTARKASTUS HEINÄTORI 5 33230 TAMPERE 2 1. YHTEENVETO

Lisätiedot

Prosolve Oy Puh: 0207 641 552 Onkapannu 4 Fax: 0207 641 559 40700 Jyväskylä www.prosolve.fi etunimi.sukunimi@prosolve.fi

Prosolve Oy Puh: 0207 641 552 Onkapannu 4 Fax: 0207 641 559 40700 Jyväskylä www.prosolve.fi etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(12) Yhteisen toimintamallin mukainen KH 90-00317 KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 2 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 3 YHTEENVETO HAVAINNOISTA

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu KUNTOTARKASTUS Lielahden koulu Rövarnäsintie 13 21630 LIELAX KUNTOTARKASTUS LIELAHDEN KOULU, RÖVARNÄSINTIE 13, 21630 LIELAX 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen kohteena

Lisätiedot

Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK)

Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK) Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK) Tarkastuspäivä suomenkiinteistotarkastus.fi 2(52) JOHDANTO Tämä tarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI (Käännös) KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 2014 Yrittäjätalo Företagargården Näsby 21760 Houtskari 2 Raportin sisältö: 1. Lähtötiedot... 3 2. Rakennusteknisiä tietoja kohteesta.. 4 3. Havainnot kohteesta ja toimenpide-ehdotukset.

Lisätiedot

KUNTOARVIO Koulurakennus

KUNTOARVIO Koulurakennus HELSINKI VANTAA ESPOO HÄMEENLINNA OULU TURKU RIIHIMÄKI FORSSA LAHTI TAMPERE KAJAANI KUUSAMO KEMI HYVINKÄÄ HEINOLA KUNTOARVIO Koulurakennus Nummen koulu Koulutie 4 21270 NOUSIAINEN 10.08.2011 Laatija: Matti

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Mallitie 22 18.8.2008 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 1.1. Kohde Pientalo Osoite XXX, 00430 Helsinki Kohteen pinta-ala 117 + 50 m 2 Tontin pinta-ala 1000 m 2 Kohteen tilavuus

Lisätiedot

Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale

Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale 1 2 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohteen pinta-ala: m 2 Kohteen tilavuus: m 3 Kohteen huoneistoala: Noin

Lisätiedot

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU KUNTOARVIO Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu Tarkastuspäivä 15.6.2015 Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU tel. 0400 439 600 e-mail hannu.partanen@laulutalo.fi Metsolankatu 15 b, 80260

Lisätiedot

Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti

Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti Peurankatu 1, 67800 Kokkola TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh. 040-503 2954 Sivu 1/12 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Peurankatu

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

KUNTOARVIO Koulurakennus

KUNTOARVIO Koulurakennus HELSINKI VANTAA ESPOO HÄMEENLINNA OULU TURKU RIIHIMÄKI FORSSA LAHTI TAMPERE KAJAANI KUUSAMO KEMI HYVINKÄÄ HEINOLA KUNTOARVIO Koulurakennus Henrikin Koulu Moisiontie 16 21270 NOUSIAINEN 10.08.2011 Laatija:

Lisätiedot

Merimaskun terveystalo

Merimaskun terveystalo K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti 11.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

Osoite: 53100 LAPPEENRANTA Piennarpolku 12 53300 LAPPEENRANTA

Osoite: 53100 LAPPEENRANTA Piennarpolku 12 53300 LAPPEENRANTA KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS TILAUSNUMERO 20132675 1/16 Tilaaja: Kohde: Lappeenrannan kaupunki Omakotitalo Osoite: 53100 LAPPEENRANTA Piennarpolku 12 53300 LAPPEENRANTA Tarkastus pvm. Tarkastaja: 25.06.2013

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

Riitialan koulu Ikaalinen

Riitialan koulu Ikaalinen RS 15 Kuntoarvio Riitialan koulu Ikaalinen Tarkastuspäivä 15.1.2013 RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 6 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/88 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot