Kuntotarkastus RS 3. Lounakuja 2, Tuusula. Tarkastuspäivä Vetotie 3 A FI Vantaa p Y-tunnus:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntotarkastus RS 3. Lounakuja 2, 04300 Tuusula. Tarkastuspäivä 9.7.2014. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.racx.fi Y-tunnus: 0905045-0"

Transkriptio

1 Kuntotarkastus RS 3 Lounakuja 2, Tuusula

2 Kuntotarkastus RS YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli 1900-luvun alussa rakennettu ja 60-luvulla laajettu koulurakennus Tuusulassa. Käytössä olleiden asiakirjojen sekä rakenteiden pinnoilta tehtyjen havaintojen mukaan; Rakennuksen alkuperäinen osa on perustettu luonnonkiviperustuksille sekä laajennusosalla perustukset ovat betonirakenteiset. Rakennuksessa alapohjana on laajennusosalla sekä kellarin osalla maanvarainen betonilaatta sekä alkuperäisellä osalla pääosin kantava puurakenteinen alapohja sekä ryömintätila (ns. rossi-pohja). Ulkoseinät ovat alkuperäisellä osalla hirsirakenteisia sekä laajennusosalla puurakenteisia. Yläpohja on puurakenteinen ja lämmöneristeenä mineraalivilla. Kattomuotona on alkuperäisellä osalla harjakatto ja katteena profiilipeltikate sekä laajennusosalla pulpettikatto ja katteena bitumikermikate. Lämmitysjärjestelmänä on öljypoltinkattila sekä vesikiertoiset patterit. Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Rakennuksen alkuperäiset lämmöneristeet ja rakenteiden vedeneristeet on toteutettu rakennusajan vaatimusten mukaisesti eivätkä vastaa uudemmissa rakennuksissa totuttua tasoa, eikä sitä voi niiltä vaatia. Käytössä ei ole alkuhaastattelu tietoja asukkaalta, koska kyseessä on koulurakennus. Rakennus ei ole viime vuosina ollut koulukäytössä, vaan rakennus on ollut satunnaisessa yhdistysten ja vastaavien käytössä. Kuntotarkastuksen yhteiseen toimintamalliin kuuluvia rakenneavauksia ei kyseisessä tarkastuksessa suoritettu, koska tilaaja oli tarjouspyynnössä edellyttänyt rakenteiden pinnoilta, ilman rakenneavauksia suoritettavaa tarkasta. Merkittävimmät korjaustoimenpiteet rakennuksessa liittyvät rakennuksen vierustoilla sekä ryömintätilassa havaittuihin puutteisiin, alkuperäisellä osalla ulkoseinän alaosissa havaittuihin vesikatteiden uusimiseen, pesuhuoneen ja saunan remontoimiseen, suihkuhuoneen remontoimiseen sekä ilmanvaihtojärjestelmässä havaittuihin puutteisiin. Merkittävimmät lisätutkimustarpeet rakennuksessa liittyvät ryömintätilan tarkastamiseen, laajennusosan ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden tyyppien ja kunnon selvittämiseen rakenteita avaamalla, salaojituksen ja perusmuurinvedeneristyksen olomassaolon selvittämiseen laajennusosalla, sisäkatoissa ja seinien yläosissa havaittujen jälkien kohdilla rakenteiden kunnon selvittämiseen sekä öljysäiliön tarkastuksien selvittämiseen. Ikääntymisestä johtuen tulee varautua alkuperäisen osan alapohjarakenteiden ja ulkoverhouksen, lämmityskattilan, vesi- ja viemärijärjestelmän sekä sähköjärjestelmän osien uusimistarpeeseen. Rakennuksen ulkoseinien hirsirunkoa ei ole voida kauttaaltaan tarkastaa, eikä siinä mahdollisesti olevia vauriota voida kartoittaa luotettavasti kuntotarkastuksessa, koska se vaatii sisäpuolisten levytyksien sekä ulkoverhousten laajoja avauksia. Vanhoissa puurakennuksissa voi esiintyä vaurioita ulkoseinärakenteissa, joita on voinut syntyä rakennukseen jossain vaiheessa sen elinkaaren aikana ja ne eivät ole välttämättä havaittavissa rakenteiden pinnoilla. Suositellaan seuraan ulkoverhouksen uusimisen yhteydessä ulkoseinärakenteiden kunnon tarkastamista laajasti. Rakenteiden sisällä piilevien vaurioiden mahdollisuutta ei voida pois sulkea rakenteita rikkomattomin menetelmin tehdyssä tarkastuksessa.

3 Kuntotarkastus RS OLEELLISIMMAT HAVAINNOT Viite Havainto Huolto Lisätutki mus Korjaus/uusi minen Riskirak enne 9 ja Rakennuksen vierustoilla ja x 10 ryömintätilassa havaitut puutteet 9 Kulun järjestäminen ryömintätilaan sekä x * sen tarkastaminen 9 ja Salaojituksen ja perusmuurin x * 10 vedeneristyksen olemassaolon selvittäminen laajennusosalla 9 Ulkoseinän alaosan ja x * i alapohjarakenteiden tyypin sekä kunnon selvittäminen laajennusosalla 11 Ulkoseinän alaosissa alkuperäisen osan x x päädyssä havaitut vauriot 11 Alkuperäisellä osalla * i ulkoseinärakenteiden kuntoa ei voida tarkastaa ilman laajoja purkutöitä 13 Vesikatteiden uusiminen x 14 Sisäkatoissa sekä seinien yläosissa x * havaitut kosteuteen viittaavat jäljet 15 Pesuhuoneen ja saunan remontoiminen x x 16 Suihkuhuoneen remontoiminen x 22 Öljysäiliön aikaisempien tarkastuksien x * selvittäminen 23 Ilmanvaihtojärjestelmässä havaitut x 9, 11, 22, 24 ja 25 puutteet Alkuperäisen osan alapohjarakenteen ja ulkoverhouksen, lämmityskattilan, vesija viemärijärjestelmän sekä sähköjärjestelmän osien ikääntyminen * mahdollinen korjaustarve riippuu lisätutkimuksissa tai käytössä esille tulevista asioista i Tietoa rakenteeseen liittyvistä riskitekijöistä on liitteenä olevassa riskirakennekortissa. Taulukkoon on koottu vain olennaisimmat riskit, sekä lisätutkimusta, huoltoa, korjausta tai uusimista vaativat kohdat. Kohteen käytön ja kunnossapidon kannalta vähäisemmät asiat on käsitelty pelkästään havaintojen yhteydessä. 3. RAJAUKSET 4. MUUTA Alkuperäisen osan alapohjan ryömintätilaan ei ole kulkua ja sitä voitiin tarkastaa vain tuuletusluukuista näkyviltä osilta. Rakennuksen hirsirunkoa ei ole voida kauttaaltaan tarkastaa, eikä siinä mahdollisesti olevia vauriota voida luotettavasti kartoittaa, koska vaurioiden luotettava kartoittaminen vaatisi sisäpuolisten levytyksien sekä julkisivuverhousten poistamista. Alkuperäisen osan kahteen huoneeseen ei ollut pääsyä (tilojen ovien lukkoihin ei ollut käytössä avaimia) ja niitä ei voitu tarkastaa. Tilaajan vaatimuksesta kuntotarkastus ei sisällä rakenteiden avauksia. Rakennepiirustuksia sekä alkuhaastattelutietoja ei ollut käytössä, mikä vaikeutti tarkastuksen suorittamista. *

4 Kuntotarkastus RS YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Tarkastuksen tilaaja Tuusulan kunta Kohteen omistaja Tuusulan kunta Tarkastaja insinööri (AMK) Antti Heimlander Ilmoitettu pinta-ala 377 m 2 Ilmoitettu rakennusvuosi 1900-luvun alku ja laajennettu 1960-luvulla Kohdetyyppi Koulurakennus Käyttötarkoitus Koulurakennus Tarkastuksen syy Asuntokauppatilanne Läsnä olleet - Tarkastushetken sää Tarkastuksessa käytetyt mittalaitteet RH % C g/m³ Sääolosuhde Ulkoilma ,5 11,0 Selkeä Huoneilma ,7 10,8 Olosuhteet ennen tarkastusta Ei normaalista kesäsäästä poikkeavia olosuhteita ennen tarkastusta. Tarkastusta edeltävä talvi oli lämmin ja vähä luminen. Puunkosteusmittari Tramex Moisture Meter Kosteudentunnistin Gann Hydrotest Uni 1 ja anturi B50 Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittalaite Vaisala HMI41 ja HMP42 (kalibroitu 6/2014) Oras vedenvirtaama mittari Käyttöveden lämpötilamittari

5 Kuntotarkastus RS Rakennetyypit ja LVI-tekniikka Tarkastuksessa käytössä olleet lähtötiedot Kerrosluku Pääosin 1 ja osin 1 ½ sekä pienellä osin kellari* Rakennustapa Paikalla rakennettu Perustukset Alkuperäisellä osalla luonnonkivirakenteiset ja laajennusosalla betonirakenteiset* Alapohjarakenteet Ulkoseinärakenteet Julkisivupinnoite Väliseinät Välipohja Alkuperäisellä osalla kantava puurakenteinen alapohja, jonka alapuolella ryömintätila (ns. rossi-pohja)* Laajennusosalla maanvarainen betonilaatta* Alkuperäisellä osalla hirsirakenteisia ja laajennusosalla puurakenteisia* Maalattu puuverhous* Pääosa puu- ja levyrakenteisia, laajennusosalla kattilahuoneen ympärillä tiilirakenteisia kellarin / 1. kerroksen välillä tiilirakenteinen* 1./2. kerroksen välinen puuainesrakenteinen* Yläpohja Kattomuoto Vesikate Lämmöntuotto Lämmönjako Lämmin käyttövesi Tulisijat Ilmanvaihtojärjestelmä Puurakenteinen ja lämmöneristeenä mineraalivilla* Alkuperäisellä osalla harjakatto ja laajennusosalla pulpettikatto* Alkuperäisellä osalla profiilipeltikate ja laajennusosalla bitumikermikate* Öljypoltinkattila Vesikiertoiset seinäpatterit Lämmityskattilalla Lämmityskattila Painovoimainen ilmanvaihto* Kunnallistekniikka - käyttövesiliittymä Loppukatselmus Muutoksen loppukatselmus Käytettävissä olleet asiakirjat Pohjapiirustuksia laajennuksen ajalta, lupakooste vuodelta 2014 ja rakennuslautakunnan päätös vuodelta 1967 Kappaleen 6 tiedot eivät ole tarkastajan havaintoja, vaan ne on saatu asiakirjoista, jotka on lueteltu yllä tai omistajalta. Mikäli tiedot perustuvat johonkin muuhun tietolähteeseen, on tietolähde esitetty. Tähdellä (*) merkityt rakennetiedot perustuvat tarkastajan rakenteidenpinnoilta tai avauksien kohdilta tekemiin arvioihin rakenteesta. Kappaleessa 6 ei oteta kantaa siihen mitkä ovat todelliset rakenteet tai järjestelmät.

6 Kuntotarkastus RS KÄYTTÄJÄN HAVAINNOT JA TIEDOT KORJAUKSISTA Alkuhaastattelu Tilaajalle on tilauksen yhteydessä toimitettu kirjallinen haastattelulomake ennen tarkastusta täytettäväksi. Lomakkeesta ilmenevät haastattelussa esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset käyttäjän havainnoista kohteen käytön aikana sekä kohteeseen tehdyistä korjauksista. Lomake on raportin liitteenä. 8. HAVAINTOJEN ESITTÄMISTAPA, RAPORTIN SISÄLTÖ JA TULKINTA 8.1 Luentaohje 8.2 Sisältöön liittyvää Kuntotarkastushavainnot otsikon alla käsitellään asiapapereista saatuja tai esim. tilaajan ilmoittamia rakennetyyppejä, sekä kuntotarkastuksessa tehtyjä havaintoja ja toimenpide ehdotuksia. Mahdolliset perusteet suositellulle toimenpiteelle, kuten viittaukset ohjeisiin tai määräyksiin on esitetty kursiivitekstillä. Korjausohjeiden tulkinta Raportti ohjaa jatkotoimenpiteitä, mutta ei ole korjaustyöselitys, minkä vuoksi korjaustavan määrittely vaatii aina tarkempaa korjaussuunnittelua. Tekniset käyttöiät Tekninen käyttöikä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät. Kun tekninen käyttöikä on kulunut umpeen, rakenne, rakennusosa, järjestelmä tai laite on tarkoituksenmukaista korvata uudella. Tekninen käyttöikä perustuu käytössä oleviin tietoihin ja kokemukseen rakenteen, rakenneosan, laitteen tai järjestelmän kestävyydestä ja on yleistävä (määritelmät: KH kortti). Raportin lopussa olevassa kappaleessa Tekniset käyttöiät, tarkastusvälit ja kunnossapitojaksot on kerrottu yleisimpien järjestelmien ja rakenneosien tekninen käyttöikä, tarkastusväli ja kunnossapitojaksot. Viittaukset nykyisiin rakentamisohjeisiin Raportissa on viittauksia nykyisin voimassa oleviin rakentamisohjeisiin. Rakennukset ovat yleensä tehty oman aikakautensa ohjeiden mukaan, eivätkä nykyiset määräykset ole jälkikäteen velvoittavia. Nykyisistä määräyksistä ja ohjeista saadaan kuitenkin viitteitä siihen mitä nykyisin pidetään rakennuksen kestävyyden ja turvallisuuden kannalta hyvänä rakennustapana.

7 Kuntotarkastus RS-3 7 KUNTOTARKASTUSHAVAINNOT 9. Perustukset, sokkelit, alapohjat ja rakennuksen vierusta Maanpinnan tasoerot rakenteisiin Tasoerot (tarkkuus ± 5 cm) Ei tarkastettavissa cm min Maanpinta-sokkelin yläreuna 25 - Alueet, missä tasoero on riittämätön Maanpinta-lattian yläpinta 10 Osin laajennusosalla HAVAINNOT Rakennuksen sokkeleissa ei havaittu merkittäviä vaurioita tai viitteitä painumisesta. Sokkelissa havaittiin muutamia vähäisiä rakoja alkuperäisellä osalla luonnonkivien välillä. Raoilla ei havaittu olevan, rakenteiden pinnoilta tehtyjen havaintojen perusteella, rakenteellista merkitystä. Rakennuksen ympärillä havaittiin maanpintojen kallistuksien olevan osin puutteellisia. Puutteet maanpinnan muotoilussa lisäävät sokkelin ja alapohjan kosteuskuormitusta, koska sadeja sulamisvedet saattavat päästä rakennuksen vierustalle. Perusmuurin vedeneristyksestä laajennusosalla ei tehty havaintoja maanpinnan yläpuolella. Ryömintätilaan ei ole kulkuluukkua ja sitä ei voitu tarkastaa kuin tuuletusaukoista näkyviltä osilta. Tuuletusaukoista näkyvillä osilla ei havaittu viitteitä merkittävistä vaurioista. Ryömintätilojen tuuletusedellytykset arvioitiin niukoiksi, sokkelissa on kaksi tuuletusaukkoa. Ryömintätilan tuulettumisen puutteet lisäävät alapohja- sekä ulkoseinärakenteiden alaosien kosteusrasitusta. Ryömintätilassa havaittiin roskaa ja orgaanista materiaalia. Ryömintätilassa oleva orgaaninen materiaali aiheuttaa tilaan hajuhaittaa ja ilmaan epäpuhtauksia, joka ilmanvaihdon toiminnasta ja rakenteiden tiiveydestä riippuen voi päästä myös sisätiloihin. iriskihavaintoja Laajennusosalla ulkoseinän alaosien sekä alapohjan rakenteiden toteutustapa ei selvinnyt käytössä olleista asiakirjoista. Rakenteiden pinnoilta tehtyjen havaintojen mukaan ulkoseinien alaosissa on mahdollisesti ns. valesokkelirakenne, jolloin ulkoseinien alaosan rakenteet ovat lähellä ympäröivän maanpinnan tasoa tai mahdollisesti paikoin maanpinnan tason alapuolella. Riskinä kyseisessä rakenteessa on mm. maaperän kosteus ja jos se pääsee siirtymään rakenteisiin, voi se pitemmällä aikavälillä aiheuttaa mikrobikasvustoa rakenteisiin tai rakenteellisia vaurioita puurakenteisiin. Katso myös liitteenä olevariskirakennekortti. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan perustuksien rakojen seuraamista, ja mikäli niiden havaitaan laajenevan, sen syyn selvittämistä ja korjaamista.

8 Kuntotarkastus RS-3 8 Suositellaan rakennuksen vierustojen maanpintojen kallistukset korjattavaksi puutteellisilta osiltaan. Nykyisten ohjeiden mukainen suositeltava maanpinnan vähimmäiskaltevuus kolmen metrin etäisyyteen sokkelista on 1:20, korkeusero vähintään 0,15 m. (RakMK C2 Kosteus 1998). Suositellaan laajennusosalla selvittämään perusmuurinvedeneristyksen olemassaolo sekä kunto kaivamalla rakennuksen vierustalle koekuoppia esimerkiksi salaojituksen selvittämisen yhteydessä. Suositellaan ryömintätilaan järjestettäväksi kulku sekä ryömintätilan tarkastamista kauttaaltaan lähietäisyydeltä kuntotarkastuksen suoritusohjeen mukaisesti. Suositellaan ryömintätilan tuulettumisen tehostamista. Tuuletusaukkojen vapaan yhteispinta-alan tulee olla vähintään 4 promillea ryömintätilan pohjapinta-alasta. Aukkojen vähimmäiskoon on oltava 150 cm 2, enimmäisvälin 6 m ja alareunan vähintään 150 mm maanpinnan yläpuolella. Tuuletus voidaan hoitaa myös koneellisesti. Ryömintätilassa oleviin väliseiniin tms. tehdään vastaavat, mutta vähintään kaksi kertaa niin suuret tuuletusaukot (RakMK C2 1998). Suositellaan kaiken orgaanisen materiaalin poistamista ryömintätiloista. Suositellaan laajennusosalla ulkoseinän alaosan sekä alapohjan rakenteiden toteutustavan selvittämistä avaamalla rakenteita. Ulkoseinän alaosan rakenteiden avaaminen suositellaan tehtäväksi tyttöjen wc-tilaan, jossa havaittiin jälkiä seinän levytyksessä sekä alapohjarakenteiden tutkimine on suositeltavaa tehdä märkätilojen remontoinnin yhteydessä. Ikääntymisestä johtuen alapohjarakenteiden uusimistarpeeseen tulee varautua. Kantavan puurakenteisen alapohjan tekninen käyttöikä on normaalirasituksessa 50 vuotta ja kuivilla rakennuspaikoilla 80 vuotta (KH , Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, 2008). 1. Ryömintätilan tuuletusaukko

9 Kuntotarkastus RS Sadevesien poistojärjestelmä ja salaojat HAVAINNOT Tarkastuksessa ei tehty havaintoja salaojista. Rakennuksen alkuperäisellä osalla ei todennäköisesti (rakenteiden tyypit sekä rakennuksen ikä huomioiden) ole salaojitusta. Rakennuksen perustamistapa sekä maaperän laatu eivät ole tiedossa ja salaojituksen asentaminen ilman perustamistavan selvittämistä ja maaperän laadun tutkimista ei ole suositeltavaa. Salaojituksen todennäköisen puuttumisen aiheuttamaa haittaa tai riskejä voidaan arvioida luotettavasti vasta ryömintätilan tarkastamisen jälkeen. Kattovesiä ei ole johdettu pois rakennuksen vierustalta syöksytorvien alla. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan laajennusosalla selvittämään salaojien olomassaolo esimerkiksi kaivamalla rakennuksen vierelle koekuoppa (kuoppia) sekä mikäli salaojat on asennettu, salaojien on toimintakunnon sekä purkupään sijainnin selvittämistä esimerkiksi painehuuhtelemalla tai videokuvaamalla salaojaputket. Mikäli salaojitus on asennettu, salaojituksen uusimistarpeeseen tulee varautua ikääntymisestä ja huollon puutteesta johtuen. Mikäli salaojitusta ei ole asennettu, suositellaan salaojituksen asentamista erillisen suunnitelman mukaisesti. Salaojien tarkastuskaivot suositellaan tarkastettavaksi mukaan enintään kahden vuoden välein ja salaojien painehuuhtelu sekä tarkastus kaivojen lietepesien tyhjennys suositellaan tehtäväksi 5 vuoden välein (KH , Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot). Vuosien välillä rakennettujen rakennuksien salaojituksen tekninen käyttöikä on normaalirasituksessa 40 vuotta ja huoltamattomina salaojituksen käyttöikä on noin 25% lyhyempi. Suositellaan kattovesien poisjohtamisen järjestämistä rakennuksen vierustoilta luotettavalla tavalla esimerkiksi betonisilla kouruilla tai maanalisilla muoviputkilla, koska kattovesien poisjohtamisella vähennetään perustuksille ja alapohjarakenteella aiheutuvaa kosteusrasitusta. Syöksytorvien kautta valuvat vedet johdetaan rakennuksen vierestä sadevesiverkostoon, avo-ojaan tai vähintään 3 m etäisyydelle rakennuksesta niin, ettei rakennuksen rakenteille eikä naapuritonteille aiheudu haittaa. Kattovesiä ei saa johtaa rakennuksen salaojajärjestelmään. (RakMK C2 Kosteus 1998).

10 Kuntotarkastus RS Kattovesien poisjohtamista ei ole järjestetty

11 Kuntotarkastus RS Ulkoseinät, julkisivut ja parvekkeet HAVAINNOT Rakennuksen ulkoverhouksena on maalattu puuverhous. Alkuperäisellä osalla ulkoverhouksessa havaittiin halkeilua sekä pinnassa pehmentymistä. Havaintojen mukaan ulkoverhous on ikääntynyt, mutta pääosilla ei havaittu rakenteellisesti merkittäviä vaurioita verhouksessa. Alkuperäisen osan etupäädyssä havaittiin betoniportaan kohdalla sekä kellarin oven yläpuolella seinän alaosassa puuraketeissa pehmentymistä pistopiikillä kokeiltuna (lahovaurioita). Betoniportaan kohdalla vaurio on aiheutunut portaan kautta ja sen pintaa pitkin seinään päässeestä kosteudesta. Perusperiaate kosteusvaurioissa on kaikkien vaurioituneiden rakenteiden poistaminen sekä rakenteen korjaaminen sellaiseksi ettei vaurioituminen uusiudu. Laajennusosalla havaittiin, verhouksen alareunoista pistokokeen omaisesti tehtyjen havaintojen perusteella, ilmarako ulkoverhouksen taustalla. Alkuperäisellä osalla ulkoseinien alareunoissa ulkopinnoilla sekä yläpohjatilassa yläreunoissa ei havaittu pistokokeen omaisesti tarkasteltuna pääosilla pehmentymistä tai viitteittä vaurioista seinärakenteissa. Alkuperäisen osan hirsirunkoa ei ole voida kauttaaltaan tarkastaa, eikä siinä mahdollisesti olevia vauriota voida luotettavasti kartoittaa, koska lahovaurioiden kartoittaminen vaatisi sisäpuolisten levytyksien sekä ulkoverhousten laajoja avauksia. Vanhoissa puurakennuksissa esiintyy yleisesti vaurioita, joita on voinut syntyä rakennukseen jossain vaiheessa sen elinkaaren aikana ja ne eivät ole välttämättä havaittavissa rakenteiden pinnoilla. Katso myös liitteenä oleva riskirakennekortti. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan alkuperäisen osan ulkoseinien alaosissa etupäädyssä havaittujen vaurioiden korjaamista sekä korjaamisen yhteydessä tulee selvittää vaurioiden laajuus sekä niiden aiheuttaja. Alkuperäisen osan ulkoverhouksen uusimistarpeeseen tulee varautua ikääntymisestä johtuen sekä seuraavan ulkoverhouksen uusimisen yhteydessä tulee tarkastaa rakenteiden kunto verhouksen taustalla.

12 Kuntotarkastus RS Rakennuksen takasivua 4. Rakennuksen takapäätyä 5. Laajennusosaa 6. Ulkoverhouksen vaurio etupäädyn betoniportaan kohdalla 12. Ikkunat ja ulko-ovet HAVAINNOT Rakennuksen ikkunat ja ulko-ovet ovat puurakenteisia. Alkuperäisellä osalla ikkunat ovat 3-puitteisia sekä 3-lasisia ja laajennusosalla 2-puitteisia sekä 2-lasisia. Ikkunoiden ja ulko-ovien puuosien maalipinnoissa havaittiin paikoin hilseilyä. Ikkunoissa ei havaittu merkittäviä puutteita tai vaurioita. Ikkunoiden pellityksissä ei havaittu merkittäviä puutteita tai vaurioita. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan ikkunoiden ja ulko-ovien puuosien huoltomaalausta puutteellisilta osiltaan.

13 Kuntotarkastus RS Ikkuna alkuperäisellä osalla

14 Kuntotarkastus RS Vesikatto ja sen varusteet HAVAINNOT Rakennuksen alkuperäisellä osalla on harjakatto sekä katteena profiilipeltikate sekä laajennusosalla pulpettikatto ja bitumikermikate. Alkuperäisen osan peltikatteessa havaittiin ruostumista sekä kiinnitysnauloissa/ruuveissa nousemista ja peltien limityksien kohdilla rakoja sekä takasivun jiirin kohdalla havaittiin yläpohjatilassa vesikatteen vuotoon viittaava jälki. Laajennusosalla havaittiin vesikatteen alapuolisessa laudoituksessa paikoin tummentumia, jotka viittaavat vesikatteen vuotoihin. Räystäslaudoissa havaittiin vaurioita maasta/vesikatolta tarkasteltuna. Talotikkaat alkavat läheltä maanpinnantasoa. Asuinrakennuksessa sekä muulloinkin, kun on tarpeen erityisesti estää pienten lasten kiipeäminen tikkaille, käytetään vähintään korkeutta 1200 mm. (RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus 2001). Rakennuksessa ei ole räystäskouruja kaikilla osilla. Hormien päällä ei ole sadehattuja. Laajennusosan hormissa ei havaittu rapautumista hormien yläosissa. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan vesikatteiden uusimista erillisen suunnitelman mukaan ikääntymisestä, havaituista puutteista johtuen sekä havaituista vuotojäljistä johtuen. Vesikatteen puutteet aiheuttavat sen vuotoriskin, mikä edelleen lisääntyy katteiden ikääntyessä. Suositellaan vaurioituneiden räystäslaudoituksien uusimista vesikatteen uusimisen yhteydessä. Suositellaan talotikkaissa havaittujen puutteiden korjaamista. Suositellaan räystäskourujen ja syöksytorvien asentamista kaikille osille rakennusta kattovesien hallitun poisjohtamisen mahdollistamiseksi. Suositellaan sadehattujen asentamista hormien päälle. 8. Yleiskuva alkuperäisen osan vesikatolta 9. Yleiskuva laajennusosan vesikatolta

15 Kuntotarkastus RS Yläpohja, yläpohjatila KÄYNTI YLÄPOHJATILAAN YLÄPOHJAN TUULETTUVUUS Alkuperäisellä osalla yläkerroksen huoneen kautta Laajennusosalla vesikatolle sijoitetun kulkuluukun kautta Yläpohjatilojen tuuletus on järjestetty räystäiden rakojen, vesikaton tuuletusputken sekä päätykolmioiden venttiilien kautta. Laajennusosalla räystäiden rakoja on tiivistetty/tukittu mineraalivillalla. ALUSKATE Yläpohjatilasta tehtyjen havaintojen mukaan alkuperäisellä osalla päreet. MUUT HAVAINNOT Alkuperäisellä osalla havaittiin takasivun jiirin kohdalla vuotojälkiä sekä pehmentymistä vesikaton alapuolisissa rakenteissa sekä laajennusosalla havaittiin tummentumia vesikatteen alapuolisessa laudoituksessa, jotka viittaavat vesikatteen vuotoihin. Viemärintuuletusputkea ei ole lämmöneristetty yläpohjatilan osalta. Tyttöjen wc-tilassa sekä suuremmassa keittiössä havaittiin sisäkatoissa sekä seinien yläosissa kosteuteen viittaavia jälkiä, jotka viittaava vesikatteen vuotoihin tai kosteudentiivistymiseen esimerkiksi ilmanvaihtokanavissa. Kyseisillä kohdilla ei havaittu kosteutta kosteudentunnistimella tarkastuksen aikana. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan laajennusosan räystäiden rakojen avaamista kaikilta osiltaan yläpohjatilan tuulettumisen tehostamiseksi. Suositellaan yläpohjan rakenteiden kunnon tarkastamista vesikatteen uusimisen yhteydessä vesikatteen vuotoihin viittaavien jälkien kohdilla. Suositellaan tyttöjen wc-tilassa ja keittiössä yläpohjan sekä seinien yläosien rakenteiden kunnon sekä jälkien aiheuttajan selvittämistä rakenteita avaamalla. Kosteus on voinut aiheuttaa rakenteellisia vaurioita puurakenteisiin tai mikrobikasvua materiaaleihin, jotka ovat haitallisia rakenteiden kuivumisen jälkeenkin. 10. Yläpohjatilaa alkuperäisellä osalla 11. Yläpohjatilaa laajennusosalla

16 Kuntotarkastus RS Vesikatteen vuotoon viittaavia tummentumia vesikatteen alapuolisessa laudoituksessa alkuperäisellä osalla 13. Vesikatteen vuotoon viittaavia tummentumia vesikatteen alapuolisessa laudoituksessa laajennusosalla

17 Kuntotarkastus RS Pesuhuone ja sauna PÄÄSIALLISET PINTARAKENTEET/PINNOITTEET Lattia Betonilaatta / keraamiset laatat Seinät Kiviaines- sekä puu- ja levyrakenteisia/ muovitapetti ja paneeli (pesuhuone), keraamiset laatat seinien alaosissa sekä paneeli yläosissa (sauna) Katto Puurakenteinen / paneeli VEDENERISTYS/KOSTEU DENERISTYS Suihkunurkan osalla seinissä muovitapetti toimii rakenteen vedeneristyksenä. Muovitapetissa havaittiin saumojen osalla aukeamista. Koska muovimatto ja tapetti toimii rakenteen vedeneristyksenä, aiheuttavat siinä havaitut puutteet riskin kosteuden tunkeutumisesta vedeneristyksen taustarakenteisiin. Tarkastuksessa ei tehty havaintoa vedeneristeestä / kosteussulusta laatoitetuilla osilla. Vedeneristyksen / kosteussulkujen asennuksen laajuutta ja kuntoa ei ole mahdollista tarkastaa rakenteita rikkomatta. LATTIAKAIVOT Lattiakaivoissa (pesuhuoneessa 2 ja saunassa 1) ei ole tiivistetty lattiakaivojen rungon ja korotusrenkaan liitosta. Epätiiviistä liitoksista saattaa vesi ohjautua lattiarakenteeseen esim. kaivon padottaessa. Viitteitä tästä ei havaittu. LATTIAN KALLISTUKSET Tilojen lattioiden kallistuksissa ei havaittu merkittäviä puutteita vesivaa alla tarkasteltuna. ILMANVAIHTO Pesuhuoneessa ja saunassa poistoventtiilit HAVAINNOT PINTAKOSTEUDENTUNNI STIMELLA Tilan lattia ja seinien alareunat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2 0,5 m havaintopiste välillä ja seinien yläosat havaintopisteiden välillä 1m. Kosteutta ei havaittu seinä- tai lattiapinnoilla. Tilojen käytöstä ennen tarkastusta ei ole tietoa, mutta todennäköisesti märkätilat eivät ole olleet viimeaikoina säännöllisessä käytössä, jolloin rakenteiden kosteusrasitus on normaalikäytön aikaista pienempi. MUUT HAVAINNOT Suihkunurkan seinän alaosassa havaittiin seinän joustavan painettaessa, mikä viittaa kosteuden pääsyyn ja vaurioihin seinän alaosassa. Laatoituksissa havaittiin halkeamia sekä nurkkasaumoissa rakoja. Saunan oven kohdalla havaittiin rakoja laatoituksessa sekä pehmentymistä seinärakenteissa raon kohdalla. Pesuhuoneen saunan vastaisella seinällä kuitusementtilevyssä havaittiin kosteuteen viittaavia jälkiä sekä lämmitysputkessa ruostumista. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan tilan remontoimista nykymääräyksien mukaisiksi havaituista vaurioista, puutteista sekä ikääntymisestä johtuen. Remontoinnin yhteydessä (purkutöiden jälkeen) tulee tarkastaa seinä- ja yläpohjarakenteiden kunto ennen uusien pintarakenteiden asentamista.

18 Kuntotarkastus RS-3 18 Vanhat pinnoitteet ja rakennusmateriaalit voivat sisältää asbestia ja tilan pinnoitteiden osalla tulee selvittää sisältävätkö ne asbestia ennen purkutöiden aloittamista. Pesuhuoneen remontoinnin yhteydessä suositellaan lisäksi selvittämään alapohjarakenteen toteutustapa sekä kosteustilanne riittävän korjauslaajuuden sekä viereisessä wc-tilassa seinien alaosissa havaituista jäljistä johtuen. 14. Pesuhuoneen suihkunurkka 15. Saunaa

19 Kuntotarkastus RS Suihkuhuone PÄÄSIALLISET PINTARAKENTEET/PINNOITTEET Lattia Puu- levyrakenteinen / muovimatto Seinät Puu- ja levyrakenteisia/ muovitapetti Katto Puurakenteinen / paneeli VEDENERISTYS/KOSTEU DENERISTYS Lattiassa muovimatto ja seinien osalla muovitapetti toimii vedeneristeenä. Muovitapetissa havaittiin rakoja saumoissa vähäisiä rakoja. Raot vedeneristyksessä aiheuttavat riskin kosteuden pääsystä rakenteisiin. LATTIAKAIVOT Tilan lattiakaivossa ei havaittu silmämääräisesti tarkasteltuna puutteita tai vaurioita. LATTIAN KALLISTUKSET Tilojen lattioiden kallistuksissa ei havaittu merkittäviä puutteita vesivaa alla tarkasteltuna. ILMANVAIHTO Tilassa poistoventtiili HAVAINNOT PINTAKOSTEUDENTUNNI STIMELLA Tilan lattia ja seinien alareunat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2 0,5 m havaintopiste välillä ja seinien yläosat havaintopisteiden välillä 1m. Kosteutta ei havaittu seinä- tai lattiapinnoilla. Suihkun käytöstä tiloissa ennen tarkastusta ei ole tietoa ja todennäköisesti tilan suihku ei ole ollut viimeaikoina säännöllisessä käytössä. MUUT HAVAINNOT Wc-istuimessa on lappu, jonka mukaan wc-istuin on rikki. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan tilan remontoimista nykymääräyksien mukaisiksi havaituista pinnoitteiden ikääntymisestä johtuen. Vaikka tilassa ei havaittu kosteutta tai viitteitä vaurioista lisääntyy rakenteiden vaurioitumisen riski vedeneristyksien ikääntyessä, erityisesti mikäli tilan käytön määrä lisääntyy. Märkätilojen lattioiden ja seinien pinnoitteiden/vedeneristeiden tekniset käyttöiät normaalirasituksessa on (KH , Kiinteistöjen tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot): o lattian muovimatto 20 vuotta, o seinien muovitapetti 12 vuotta. Suositellaan selvittämään mikä wc-istuimessa on rikki sekä sen korjaamista tai uusimista.

20 Kuntotarkastus RS Suihkuhuone

21 Kuntotarkastus RS Keittiö, suurempi ALLASKAAPPI Allaskaapissa ei havaittu kosteuteen tai vaurioihin viittaavia jälkiä. Kosteudentunnistimella ei havaittu kosteutta allaskaapissa. ILMANVAIHTO Keittiössä liesituuletin/puhallin HAVAINNOT PINTAKOSTEUDENTUNNI STIMELLA Vesipisteiden ja kylmälaitteiden edustojen lattianpinnat ja vesipisteiden lähellä olevat seinäpinnat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2 0,5m mittapiste välillä. Kosteutta ei havaittu. MUUT HAVAINNOT Liesituulettimen / puhaltimen ympärillä sisäkaton ja seinän levytyksissä havaittiin kosteuteen viittaavaa turpoamista. Kyseisillä kohdilla ei havaittu kosteutta kosteudentunnistimella tarkastuksen aikana. Katso kohta 14. Yläpohja, yläpohjatila Lieden kaatumisestettä ei ole asennettu kumpaankaan lieteen. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan kaatumisesteiden asentamista tapaturmariskin vuoksi. 17. Keittiötä

22 Kuntotarkastus RS Keittiö, suurempi ALLASKAAPPI Allaskaapissa ei havaittu kosteuteen tai vaurioihin viittaavia jälkiä. Kosteudentunnistimella ei havaittu kosteutta allaskaapissa. ILMANVAIHTO Tilassa liesituuletin HAVAINNOT PINTAKOSTEUDENTUNNI STIMELLA Vesipisteiden ja kylmälaitteiden edustojen lattianpinnat ja vesipisteiden lähellä olevat seinäpinnat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2 0,5m mittapiste välillä. Kosteutta ei havaittu. MUUT HAVAINNOT Lieden kaatumisestettä ei ole asennettu. TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan kaatumisesteen asentamista tapaturmariskin vuoksi. 18. Keittiötä

23 Kuntotarkastus RS Wc-tilat, käynti ulkoa LATTIAKAIVO Tilojen lattiakaivoissa ei ole tiivistetty lattiakaivojen rungon ja korotusrenkaan liitosta. Epätiiviistä liitoksista saattaa vesi ohjautua lattiarakenteeseen esim. kaivon padottaessa. Viitteitä tästä ei havaittu. ILMANVAIHTO Wc-tiloissa poistoilmaventtiilit HAVAINNOT PINTAKOSTEUDENTUNNI STIMELLA Wc-tilojen lattiat ja seinien alareunat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,5 m havaintopistevälillä sekä vesipisteen ympärillä lattia ja seinät 0,2 0,5 m havaintopistevälillä. Kosteutta ei havaittu seinissä tai lattiassa. MUUT HAVAINNOT Tyttöjen wc- tilassa havaittiin sisäkatossa sekä seinän yläosissa ja ulkoseinän alaosassa pesualtaiden alla kosteuteen viittaavia jälkiä. Kyseisillä kohdilla ei havaittu kosteutta kosteudentunnistimella tarkastuksen aikana. Katso kohdat 9. Perustukset, sokkelit, alapohjat ja rakennuksen vierusta sekä 14. Yläpohja, yläpohjatila TOIMENPIDESUOSITUS Suositellaan lattiakaivoissa kaivon rungon ja korotusrenkaan liitoksen tiivistämistä vesitiiviiksi esimerkiksi elastisella tiivistysmassalla. 19. Wc-tilaa pojat 20. Sisäkaton ja seinän yläosan kosteuteen viittaavia jälkiä wc-tilassa tytöt

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Pakkahuoneenkatu 17 B 9 90100 Oulu 11.04.2017 Paavo Havaksentie 5 F 90570 Oulu p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Kiinteiden kalusteiden ja laitteiden

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Liite kuntotarkastusraporttiin

Liite kuntotarkastusraporttiin Liite kuntotarkastusraporttiin Tarkastuspäivä 19.2.2014 Liite kuntotarkastusraporttiin 2 LIITE RS-3 RAPORTTIIN Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Päivitys: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Pasi Saarenheimo

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Itäpalontie 16 92120 Raahe

Kuntotarkastus. Itäpalontie 16 92120 Raahe Kuntotarkastus Itäpalontie 16 92120 Raahe 6.5.2016 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO 1.1 YLEISKUVAUS KOHTEESTA Rakennus on yksikerroksinen 1965 rakennettu puurunkoinen omakotitalo, jota on peruskorjattu.

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Lehdokkikuja 5, Siuntio. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 1.6.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Lehdokkikuja 5, Siuntio. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 1.6. Sivuja:1/20 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Lehdokkikuja 5, Siuntio Tutkimus pvm: 9.5.17 Raportointi pvm: 1.6.17 Läsnä olleet: Björn-Eric Falk Tutkija: Lisätietoa:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Liinakkokuja 4 C, 01200 Vantaa

Liinakkokuja 4 C, 01200 Vantaa Kuntotarkastus RS 3 Liinakkokuja 4 C, 01200 Vantaa RS 3 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli 1948 rakennettu omakotitalo Vantaalla. Rakennus on piirustuksien ja rakenteiden pinnoilta

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm: Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Fredrik Karlsson. Crista Berdtson. Mattilantie 119, Karkkila. Tutkimus pvm: 20.8.15

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Fredrik Karlsson. Crista Berdtson. Mattilantie 119, Karkkila. Tutkimus pvm: 20.8.15 Sivuja:1/20 Vastaanottaja: Fredrik Karlsson Crista Berdtson Kuntokartoitus Kohde: Mattilantie 119, Karkkila Tutkimus pvm: 20.8.15 Raportointi pvm: 30.8.15 Läsnä olleet: Omistajat, Fredrik Karlsson ja Crista

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Crista Berdtson. Tammisaarentie 33, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 14.9.15

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Crista Berdtson. Tammisaarentie 33, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 14.9.15 Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Gun Adamsson Crista Berdtson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 33, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 14.9.15 Raportointi pvm: 14.9.15 Läsnä olleet: Gun Adamsson, Crista Berdtson

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4. Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Björn-Eric Falck Kuntokartoitus Kohde: Jokirannantie 21, 02570 Siuntio Tutkimus pvm: 6.4.16 Raportointi pvm: 16.4.16 Läsnä olleet: Björn-Eric

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 Tattikuja 3, 62510 Evijärvi Omakotitalon kuntokartoitus 14.10.2015 klo 14.30 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 2/9 Tilaus 6.10.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto /

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30 1 7 Knuuttilantie 5 B, 61600 Jalasjärvi Rivitalorakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 12.30 2 7 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Kuntotarkastus RS 3. Vanhankaupungintie 9 00560 HELSINKI 06.07.2015. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0

Kuntotarkastus RS 3. Vanhankaupungintie 9 00560 HELSINKI 06.07.2015. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotarkastus RS 3 Vanhankaupungintie 9 00560 HELSINKI 06.07.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli oletettavasti

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Asunto Oy Kemin Takajärventie I 55

MITTAUSRAPORTTI. Asunto Oy Kemin Takajärventie I 55 1 MITTAUSRAPORTTI Asunto Oy Kemin Takajärventie 28 30 I 55 23.04.2015 2 Vastaanottaja: Länsi-Pohjan ulosottovirasto Valtakatu 28 94100 Kemi Tutkimusraportti Kohde: Asunto Oy Kemin Takajärventie 28 30 I

Lisätiedot

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TYÖKOHDE Kukkula Koulutie Eura

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TYÖKOHDE Kukkula Koulutie Eura PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 17.04.13 7522 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Pl 22 27511 Eura TYÖKOHDE Kukkula Koulutie 2 27510 Eura VAKUUTUSYHTIÖ ISÄNNÖITSIJÄ KIINTEISTÖVÄLITYS

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3. Sivuja:1/18 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Kroggårdintie 36, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falk Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801 Tutkimus- JA tarkastuspalvelut 075 758 0801 TähtiRanta Oy on kasvava ja kehittyvä monialainen insinööritoimisto. Asiantuntijamme tutkivat ja suunnittelevat asiakkaillemme aina parhaan lopputuloksen kiinteistöjen

Lisätiedot

Kuntotarkastus RS 3. Vaahterakuja 4 b, 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 16.10.2012

Kuntotarkastus RS 3. Vaahterakuja 4 b, 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 16.10.2012 Kuntotarkastus RS 3 Vaahterakuja 4 b, 01360 Vantaa Tarkastuspäivä Kuntotarkastus RS 3 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli vuonna 1982 rakennettu omakotitalo. Rakennus on ollut nykyisessä omistuksessa

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Hanhitie 2, 01450 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.8.2010

Kuntotarkastus. Hanhitie 2, 01450 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.8.2010 Kuntotarkastus Hanhitie 2, 014 Vantaa Tarkastuspäivä 18.8.20 RS Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli vuonna 1978 rakennettu yhdessä tasossa oleva omakotitalo. Rakennus on perustettu

Lisätiedot

Kuntotarkastus RS 3. Kivisillantie 20 02400 Kirkkonummi 06.11.2015. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0

Kuntotarkastus RS 3. Kivisillantie 20 02400 Kirkkonummi 06.11.2015. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotarkastus RS 3 Kivisillantie 20 02400 Kirkkonummi 06.11.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli vuonna 1920 rakennettu

Lisätiedot

o ~' 1 MITTAUSRAPORTTI Asunto Oy Tornion Thurevikinkatu Knti K"iW::IY n f\400 RQI' 747 PAkk::l ~knn

o ~' 1 MITTAUSRAPORTTI Asunto Oy Tornion Thurevikinkatu Knti KiW::IY n f\400 RQI' 747 PAkk::l ~knn ~' 1 o 6. 10. 2017 MITTAUSRAPORTTI Asunto Oy Tornion Thurevikinkatu 5 A6 04.10.2017 Knti K"iW::IY n f\400 RQI' 747 PAkk::l ~knn Alv rak V.tllnnll!'l 1R7RAAQ.~ .- 2 Vastaanottaja: Länsi-Pohjan ulosottovirasto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 1(8) Kuntotarkastus asuntokauppaa varten OK-TALO MÄKIPIRTINKATU 18 KUOPIO MIKKELIN RAKENNUSASINTUNTIJAKESKUS Kuntotarkastus asuntokauppaa varten: MÄKIPIRTINKATU 18 2(8)

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8 Honkiniementie 79, 62295 Kauhajärvi Omakotitalon kuntokartoitus 16.6.2017 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 2/8 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Koisotie 4, 01300 Vantaa. Tarkastuspäivä 5.10.2010

Kuntotarkastus. Koisotie 4, 01300 Vantaa. Tarkastuspäivä 5.10.2010 Kuntotarkastus Koisotie 4, 010 Vantaa Tarkastuspäivä..20 RS Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli arviolta 1920-luvulla valmistunut kahdessa tasossa oleva rakennus. Rakennuksen perustukset

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto Kuntokartoitus Kohde: Tonttukallionpolku 5, 10440 Bollsta Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falck Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA... 3 2 YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET... 3 2.1 Yleistietoa kuvauksesta... 3 2.2 Kuvausolosuhteet... 4 3

Lisätiedot

Omistushistoria: Nykyiset omistajat ovat ostaneet kiinteistön vuonna 2007. Jukka Tolvanen, Mervi Pirinen ja Janne Juntunen.

Omistushistoria: Nykyiset omistajat ovat ostaneet kiinteistön vuonna 2007. Jukka Tolvanen, Mervi Pirinen ja Janne Juntunen. 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Kuhmontie 174, 75500 Nurmes. Kiinteistötunnus: 541-416-15-19 Kohteen pinta-ala: 97 m 2 (huoneistoala) 113 m² (kerrosala) Kerrosluku: 1 Rakennusvuosi: 1934 sekä laajennus

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tilaaja: Elina Väänänen Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy PL 5202 70701 Kuopio Tarkastaja: Mika Holm 040-760 2737

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportti. Salaojat. As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki

Kuntotutkimusraportti. Salaojat. As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki Kuntotutkimusraportti Salaojat As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki Kuntotutkimusraportti salaojat 2 (8) AJANKOHTA 23.7.2014 KOHDE Tilaaja Matti Virtanen, Isännöitsijä Yhtiö As. Oy

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Nuolipolku 2, 40950 Muurame / 18.2.2015 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Nuolipolku 2, 40950 Muurame

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Nuolipolku 2, 40950 Muurame / 18.2.2015 RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN. Nuolipolku 2, 40950 Muurame Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, / 18.2.2015 1(13) RSA KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Laatinut: Rakennusvalvonta S. Ahokas Oy Kyösti Peltokangas Rakennusinsinööri (AMK) Kuntotarkastus asuntokauppaa

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo Lammenkuja 9, Turku 1/6 KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kohteen pinta-aloja ei mitattu Kerrosluku: Rakennusvuosi: Käyttötarkoitus: YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 1,5 + kellarikerros 1900- luvun

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi Sivu 1/7 Kartoitusraportti: Päivämäärä: 28.9.2011 Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi Tilaaja: Markku Mikkelson 040 735 1908 Laskutus: Kohde: Osoite/asukas: As Oy Hösmärinmäki,

Lisätiedot

Kuntotarkastuksen RS 3 haastatteluosa

Kuntotarkastuksen RS 3 haastatteluosa 1/7 Puhelut 030-alkuisiin numeroihin lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min (alv. 24 %), matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv. 24 %). Kohteen osoite Omistushistoria 1. RAKENTEET,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero:

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Tutkimusraportti Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI Tarkastaja: Jani Streng 040 827 7549 Tarkastuspvm: 4.12.2007 KTS-05, Tarkastuspöytäkirja

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 13.7.2015

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 13.7.2015 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 13.7.2015 Vanamotie 4, Kotka SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 2 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 3 YHTEENVETO HAVAINNOISTA 4 OLENNAISIMMAT EPÄKOHDAT JA RISKIT 5 VAURIOIDEN

Lisätiedot

Katriinankuja 4 01760 VANTAA

Katriinankuja 4 01760 VANTAA Rakenteiden kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Katriinan sairaala, vanha osa Katriinankuja 4 01760 VANTAA Tilaaja: Tstoarkkit. Mikko Krohn Vantaan Kaupunki Vahinkonumero: Tarkastaja: Jani Streng 040-827

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Kohde Suomen kasarmit Varastorakennus 20 Vuorikatu, Hämeenlinna

Kohde Suomen kasarmit Varastorakennus 20 Vuorikatu, Hämeenlinna 1 1. KOHTEEN TIEDOT Kohde Vuorikatu, Hämeenlinna Tilaaja Asko Taskila, Senaatti-kiinteistöt Myyntipäällikkö Kehityskiinteistöt PL 237 (Lintulahdenkatu 5 A) 00531 Helsinki gsm. 040 511 2157 2. TEKNINEN

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJÄMÄKI RAPORTTI KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA

KOSTEUSKARTOITUS JUHA SYRJÄMÄKI RAPORTTI KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA RAPORTTI 11712 KUNTO-/KOSTEUSKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 11.5.2016 HIRVIJOENTIE 158, KAUHAVA RAPORTTI 11712 1/10 Työn tilaaja: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Läsnä: rakennuksen omistaja, ulosottoviraston

Lisätiedot

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TILAAJA Euran kunta Pl Eura

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TILAAJA Euran kunta Pl Eura PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 17.04.13 7521 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Pl 22 27511 Eura TYÖKOHDE Sukkula (kansalaisopisto) Koulutie 2 27510 Eura VAKUUTUSYHTIÖ ISÄNNÖITSIJÄ

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot