Alueen suunniteltu ilme. Satupuisto 1-rakentamisohjeen tavoitteena on ilmeeltään moderni ja ekologisesti kestävä puurakentamisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueen suunniteltu ilme. Satupuisto 1-rakentamisohjeen tavoitteena on ilmeeltään moderni ja ekologisesti kestävä puurakentamisen"

Transkriptio

1 ILOLA / S A T U P U I S T O 1 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Säveltie, Joikukuja, Viisukuja ja Sointukuja kortteleissa Satupuisto 1-rakentamisohjealue käsittää 31 omakotitonttia, joille kullekin saa rakentaa yhden asunnon. Korttelin tontit 1 ja 9 sekä korttelin tontti 3 on mahdollista toteuttaa myös paritalona. Tonttien koot vaihtelevat m² välillä. Tonttien tehokkuus on e = 0.20, jolloin rakennusoikeus vaihtelee kerrosneliön välillä. Alueen suunniteltu ilme Satupuisto 1-rakentamisohjeen tavoitteena on ilmeeltään moderni ja ekologisesti kestävä puurakentamisen alue. Alueen maasto on vaihteleva. Viisukujalla ja Joikukujalla on kallioisia ja rinteisiä tontteja. Maaston muotoja tulee käyttää hyväksi rakennusta suunniteltaessa. Viisukujan pohjoispuolen tontit rajautuvat lähelle Tuusulan Jusslan työpaikka-aluetta. Erityisesti pohjoisrajalla on syytä säilyttää olevaa puustoa ja istuttaa uutta suojakasvillisuutta. Ekologiseen rakentamiseen ohjataan materiaalivalinnoilla, kuten julkisivujen puumääräyksellä. Myös sade- ja hulevesiä on viivytettävä ja imeytettävä omalla tontilla. Tontille tulee ensi vaiheessa laatia pintavesien poisjohtamisen suunnitelma. Suunnittelutilanne Alue kuuluu Ilola 5 -asemakaavaan, jota on toteutettu vaiheittain. Epinkoskentien länsipuolella on lähes valmiina yhtiömuotoinen alue (Taikapuisto 1 ) sekä luovutettuja omakotialuieta (Taikapuisto 2 ja 3 ). Lähinnä Satupuisto 1-aluetta kaavassa on yhtiömuotoisia pientalokortteleita, jotka voivat toteutua erillistaloina, paritaloina, rivitaloina tai pienkerrostaloina. Myös rahoitus- ja hallintamuodot voivat vaihdella. Yhteensä alueelle tulee uusia asuntoja n asukkaalle. Ilolan kaupunginosan 1980-luvulla alkanut rakentuminen jatkuu pientalovaltaisena. Koko kaava-alueen toteuttaminen valmiiksi kestää ainakin vuoteen 2012 asti. Lähiympäristö Satupuisto 1 sijaitsee Tuusulan rajan tuntumassa. Tuusulan puolella naapurina on kapean puistovyöhykkeen takana laaja työpaikka-alue. Epinkoskentie on asemakaavassa varattu kunnan rajaan asti, mutta sen toteuttaminen läpiajettavaksi on epätodennäköistä. Alue rajautuu maastonmuodoiltaan vaihtelevaan Satupuistoon, joka on osa laajempaa Rekolan viheraluetta. Satupuiston keskiosalle on mahdollista toteuttaa leikkipaikka. Reitit suunnitellaan etelään Ilolan keskukseen ja sieltä Tikkurilaan sekä toisaalta Elmon urheilupuiston ja Leinelän suuntiin.

2

3 Maaperä ja maasto Maaperän lajit vaihtelevat käsittäen hiekkaa, moreenia, silttiä ja savea. Kallioisia tontteja on useita. Rakennussuunnittelua aloitettaessa on tehtävä tarkempi pintavaaitus. Lentomelu Alueella on lentomelua, joka tulee ottaa huomion rakenteita suunniteltaessa. Rakennuslupaviranomainen tulkitsee tonttikohtaisesti tarvittavan ääneneristysvaatimuksen. Lämmitysmuoto Kaupunki määrittelee alueella käytettävän lämmitysmuodon. Lisäksi asuinrakennuksessa on oltava vähintäänkin varaus tulisijalle. Kerrosluku Korttelissa ja korttelin tonteilla 1 ja 2 rakennusten tulee olla yksikerroksisia. Kaikilla muualla asuinrakennukset toteutetaan I 1/2 tai kaksikerroksisina niin, että rakennusoikeudesta vähintään 1/3 tulee olla toisessa kerroksessa. Julkisivujen materiaali ja väri Julkisivujen tulee olla puuta. Ulkoverhouksen paksuuden tulee olla vähintään 22 mm. Julkisivumateriaali voi myös olla hirsi. (ei pyöröhirttä). Rinteisissä ratkaisuissa asuinrakennuksen julkisivu voi olla myös osittain rapattu. Rakennuksen päädyt eivät saa olla ikkunattomia. Julkisivun värisävyn tulee olla maanläheinen, kuten harmaa, punaruskea, okra, tervanruskea tai tummanvihreä. Nurkkalaudat ja ikkunanpuitteet eivät saa olla valkoisia tai vaaleita. Talousrakennusten julkisivumateriaali on puu. Väritys määräytyy asuinrakennuksen mukaan. Jäteastiat on näkösuojattava. Kompostoinnille ja biojäteastialle on varattava tilaa. Kattojen muoto ja väri Yksikerroksiseen asuinrakennuksen kattokulma on 1 : 2.5 Kaksikerroksisen rakennuksen kattokulma on 1 : 2 Rinteeseen porrastetun asuinrakennuksen katon tulee olla kaksilappeinen pulpettikatto. Katon on oltava konesaumattua peltiä ja sävyltään grafitinharmaa ja mattapintainen.

4 Katto toteutetaan avoräystäisenä. Harjan pääsuunta on esitetty korttelisuunnitelmassa. Autotallien, katosten ja talousrakennusten katon väri on sama kuin asuinrakennuksen. Katemateriaali voi olla sama kuin asuinrakennuksessa tai huopakate (ei palahuopa). Kattokulma valitaan asuinrakennukseen sopivaksi. Kapean autokatoksen voi toteuttaa yksilappeisena. Rakennusten sijoittaminen tontille Rakennusten sijoittelun osalta korttelisuunnitelma on sitova Säveltiehen ja Sointukujaan rajoittuvilla tonteilla. Kaikille tonteille on osoitettu pistekatkoviivalla rakennusala, jolle rakentaminen sijoittuu. Korttelisuunnitelma on laadittu niin, että pihat avautuvat mahdollisimman hyviin ilmansuuntiin. Suunnitelmassa esitetty asuinrakennuksen muoto on ohjeellinen. Sen muotoa suositellaan elävöitettäväksi ulokkeilla kuten kuisteilla tai sisääntulokatoksilla. Rakennus voi myös olla L-muotoinen. Rakennusten korkeusasema tulee suunnitella siten, että maansiirtotoimet (täytöt ja leikkaukset) jäävät mahdollisimman pieniksi. Tontin luonnollisia korkeuseroja tulee käyttää hyväksi lattiatasoa porrastamalla. Sokkelin näkyvän osan korkeuden on oltava vähintään 40 cm ja korkeintaan 80 cm. Rinnerakentamisen tontit Korttelin tonteilla 1 ja 9 sekä korttelin tonteilla 1 ja 2 maaston korkeusasema vaihtelee paljon. Asuinrakennuksen saa sijoittaa rakennusalalle vapaasti maaston mukaan. Tontit edellyttävät paikalle suunnittelua. Talousrakennus, autotalli, autokatos Talousrakennus muodostuu varastosta sekä autotallista tai autokatoksesta. Talousrakennuksen yhteenlaskettu koko on 40 m2. Vähintään 10 m2 talousrakennuksen rakennusoikeudesta pitää toteuttaa varastotilana. Autokatos tai autotalli on suunniteltava yhteensopivaksi asuinrakennuksen kanssa vaikka se olisi siitä erillinen. Pihan rakentaminen Osa pihasta tulee jättää luonnontilaiseksi. Esimerkiksi avokallioita ei saa nurmettaa tai turhaan louhia. Tontille tulee alkuvaiheessa pintavesien poisjohtamisen suunnitelma. Katto- ja sadevesiä tulee viivyttää esimerkiksi kivipesän ja painanteiden avulla. Pihan rakentamisessa on käytettävä mahdollisimman paljon imeyttäviä pintoja. Pihalle tulee istuttaa puita ja pensaita. Säveltiehen ja Sointukujaan rajoittuvilla tonteilla tulee katualueen rajalle istuttaa ruotsinpihlaja tai muu kukkiva puu korttelisuunnitelmassa osoitetuille paikoille. Pihamateriaalina auton säilytys- ja kääntöalueella tulee käyttää rauhallista kiveystä tai laatoitusta. Nurmikiveyksen käyttö lisää imeyttävää pinta-alaa. Pihan asvaltointia ei sallita. Pihamateriaali suositellaan ulotettavaksi liittymien kohdalla ajoradan pinnoitteen reunaan asti.

5 Aitaaminen Tonttien väliset aidat toteutetaan pensasaitoina tai muuna istutettavana kasvillisuutena. Myös puistoon rajautuvan tontin rajalle, kuitenkin tontin puolelle istutetaan leikattava tai vapaasti kasvava pensasaita. Mikäli pensasaidan lisäksi halutaan aidata tontti, voidaan käyttää matalaa (korkeintaan 80 cm), tummanharmaata tai -vihreää ja huomaamatonta teräsverkkoaitaa. Aita sijoittuu pensasaidan viereen tontin puolelle. Kadun puoleiselle rajalle kuitenkin tontin puolelle on istutettava pensaita.

6 Pysäköinti Tontilla on oltava kaksi autopaikkaa. Toisen autopaikan on sijaittava autotallissa tai -katoksessa. Autopaikan sijoituksessa on huomioitava, että auto pitää pystyä kääntämään tontilla, mikä vaatii vähintään 6.5 metriä tilaa. Kortteleittain lisäksi huomioitava: Kortteli Kaikki tontit sijaitsevat lähellä Tuusulan puoleista Jusslan pakastamoaluetta. Tontin pohjoisrajalle tulee muodostaa 5 metrin suojavyöhyke olevista ja uusista istutettavista puista sekä pensaista. Asuinrakennus rakennetaan 5 metrin päähän tontin takarajasta. Ikkunoiden näkymiin on kiinnitettävä huomiota. Kortteli Korttelin kaikki kolme tonttia toteutetaan yksikerroksisina. Autotalli tai -katos rakennetaan asuinrakennuksen yhteyteen sisäänvedettynä. Talousrakennuksen paikka on merkitty katkoviivalla. Kortteli Talousrakennuksen paikka on merkitty katkoviivalla. Kortteli Tontit 1 ja 9 voidaan toteuttaa paritaloratkaisuna. Kortteli Tonteilla 1 ja 2 autokatos tai -talli rakennetaan asuinrakennuksen yhteyteen. Tontti 3 voidaan toteuttaa myös paritaloratkaisuna. Tonteilla 4-6 autotalli tai -katos voi olla erillinen ta rakennuksen yhteyteen rakennettu. Laatinut kaupunkisuunnittelu Noora Koskivaara Työhön osallistuneet Anitta Pentinmikko, Arja-Liisa Järvineva, Seppo Heikkilä ja Erkki Lång

7

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET Turranlamminn alueen rakennustapaohjeet korttelit 280-289 Asemakaavan U058 asiakirja NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET SUUNNITTELUOHJEIDEN TARKOITUS

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET. Lepola II OHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS

RAKENTAMISTAPAOHJEET. Lepola II OHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS RAKENTAMISTAPAOHJEET Lepola Liittyy Lepola asemakaavaan Dnro 1859/2010, kaavatunnus 220008 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm Kuva: Arkkitehtitoimisto Kaipainen Oy OHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS Nämä rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092 Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 1.1 Rakentaminen lähellä tontin rajaa...

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAIVOLA, OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407

RAKENTAMISTAPAOHJE KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAIVOLA, OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407 RAKENTAMISTAPAOHJE KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAIVOLA, OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI / SUUNNITTELUTOIMISTO 4.8.2014 2 RAKENTAMISOHJE KAIVOLA OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407 Sisällys SIJAINTIKARTTA...

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki omakotitontit

Orimattilan kaupunki omakotitontit Orimattilan kaupunki omakotitontit 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä. Metsärinteen alue tulee lähivuosina

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KYLMÄLAHDENRANNAN PIENTALOALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET 10.4.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 16.4.2015 ARKKITEHTISTUDIO EMP OY Sisällysluettelo RAKENNUSTAPAOHJEET...

Lisätiedot

Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21

Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21 PORVOO Asemakaava 91, SUOMENKYLÄ, MALMINTIE Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21 JULKISIVUVÄRIT asuinrakennukset JULKISIVUVÄRIT

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE

NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE A-Konsultit 17.9.2012, 22.10.2012, 12.11.2012 1. OHJEIDEN TARKOITUS Asemakaavassa annetaan useita rakentamistapaa koskevia määräyksiä, jotka on esitetty

Lisätiedot

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 PORVOO Asemakaava Asemakaava 425 OMENATARHA 425 Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 JULKISIVUVÄRIT kaikki rakennukset JULKISIVUVÄRIT vain talousrakennukset,

Lisätiedot

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asemakaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadittu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä.

Lisätiedot

PERTTU korttelit 61847-61853

PERTTU korttelit 61847-61853 TUUSULAN KUNTA KIRKONKYLÄN KYLÄ PERTTU korttelit 61847-61853 RAKENTAMISOHJEET Suunnittelija: kaava-arkkitehti Asko Honkanen puhelin: 040 5060 906 postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula sähköposti:

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.5.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 1 RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TAVOITE JA NOUDATTAMINEN 3 2 KARPALISTON ALUE 3 3 RAKENNUSTEN YLEISPIIRTEET 3 3.1 Päärakennukset 3 3.2 Rakennusten

Lisätiedot

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENNUSTAPAOHJEET KALAJÄRVI 304-306 28.4.2009 2 PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan että rakennuksen

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET SAUNANIITYN PIENTALOALUEELLE

RAKENTAMISOHJEET SAUNANIITYN PIENTALOALUEELLE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI KAAVOITUS JA MITTAUS NIINA AHLFORS, JAANA POHJOLA RAKENTAMISOHJEET SAUNANIITYN PIENTALOALUEELLE Yleistä Saunaniityn pientaloalue sijaitsee Saunakalliossa vajaan kolmen kilometrin päässä

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006 Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 JOHDANTO Tämä asiakirja on tarkoitettu

Lisätiedot

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 13.6.2013 NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 6. SAVION KAUPUNGINOSAN KORTTELEILLE 1728, 1729, 1730 JA 1731 YLEISTÄ Asemakaavan ja sitä täydentävien rakentamisohjeiden tavoitteena on laadukas asuinympäristö

Lisätiedot

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Rakentamistapaohje 1/2009 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.2.2009 LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Kuva. Havainnepiirros 1. Rakentamistapaohjeen tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit SALMENRANTA KOTOKOLMIO Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä

Lisätiedot