Metsätalouden tulevat ammattilaiset opiskelija-aineksen määrä ja laatu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsätalouden tulevat ammattilaiset opiskelija-aineksen määrä ja laatu"

Transkriptio

1 Metsätalouden tulevat ammattilaiset opiskelija-aineksen määrä ja laatu Mika Rekola Ihminen ja metsä seminaari Metsätaloudessa fokus ihmisiin

2 Sisällys Johdanto Mitä tarkoittaa opiskelija-aineksen laatu? Aineistot Opiskelija-aineksen laatu koulutusasteittain Perustutkinto Ammattikorkeakoulu (AMK) Yliopisto Opiskelijoiden määrän ennakointi koulutusasteittain Perustutkinto Ammattikorkeakoulu Yliopisto Päätelmät

3 Johdanto Metsäalan oppilaitokset Metsäkonekoulu Muuta metsäalan ammatillista perustutkinto-opetusta tarjoava koulu/yksikkö Bioenergia-alan kokeilukoulu Siirtyy Ouluun Yhteistyösopimus AMK, jossa metsäopetusta Metsätieteellinen tiedekunta (JoY, HY) Lähde: OPH

4 Johdanto Mitä tarkoittaa opiskelija-aineksen laatu? 1. ja 2 aste Peruskoulu tai lukio 2. tai 3. aste Metsäopinnot Työelämä Selittääkö koulumenestys opintomenestystä? Selittääkö opintomenestys työuraa?

5 Viitekehys Laatu Miten kuvata opiskelija-ainesta? Opiskeluorientaatio (syväoppiminen pintaoppiminen) Oppimispotentiaali (oppimistulokset) Lisäksi tulee muistaa, että osaamisen sisältö vaihtelee tutkintotasoittain teoriatieto Osaaminen käytäntötieto kokemustieto Järvinen ym. 2000

6 Ennustaako koulumenestys opiskelumenestystä? Koulumenestys korreloi heikosti mutta merkitsevästi pintaoppimisorientaation kanssa ja yleisarvosanan kanssa Koulumenestys ei korreloinut syväoppimisen kanssa Hyväksi koettu opetuksen laatu vaikutti oppimistuloksiin ja syväsuuntautumiseen enemmän kuin aiempi koulumenestys. (Esim. Lindblom-Ylänne. 1999, Lizzio ym. 2003)

7 Ennustaako koulumenestys opiskelumenestystä? Alakohtaisia eroja: luonnontieteilijöillä koulumenestys korreloi positiivisesti syväsuuntautumisen kanssa, kauppatieteilijöillä negatiivisesti Syynä kauppatieteiden käytännöllisyys ja työelämäorientoituneisuus (erot metsäopetuksen sisällä) Muilla koulutusasteilla yhteys epäselvempi Koulu on edelleen teoreettispainotteinen Koulu ei valmenna kovin hyvin suorittaviin tehtäviin Vastaus ei siis yksiselitteinen (Esim. Lindblom-Ylänne. 1999, Lizzio ym. 2003)

8 Opiskelija-aineksen laatu ja oppimispotentiaali Opiskelija-aineksen laatu tarkoittaa opiskelijoiden potentiaalia menestyä opinnoissa (oppimistulokset hyviä) ja myöhemmin toimia alalla menestyksellisesti. Oppimispotentiaalia mittaavat Kouluarvosanat, joita käytetään tässä esityksessä Pääsykokeet Muut testit (Esim. Lindblom-Ylänne. 1999, Sternberg 1998)

9 Aineistot Laatu Optushallituksen (OPH) hakijatilastot Helsingin yliopiston omat hakija-aineistot Määrä Työvoiman ennakointilaskelmat (OPH raportti 2011:25)

10 Metsäalan perustutkinto Koulutusohjelmat Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Metsäkoneenkuljettaja Metsäkoneasentaja Metsäenergian tuottaja

11 Oppilaitoksia 21 kpl Toimipisteitä 30 kpl

12 Perustutkinto (2-aste) Hakupisteytys 2012, peruskoulun suorittaneet Kriteeri 1) perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakuvuonna ym. pisteet 2) yleisestä koulumenestyksestä 0-16 p. 3 3) painotettavista arvosanoista 0-8 p. 4) työkokemuksesta 0-5 p. 5) ensimmäisestä ja toisesta hakutoiveesta 3 tai 1 p. 6) sukupuolen perusteella 0 tai 2 p. 7) mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1-10 p. YHTEENSÄ 0-47 p

13 Alimmat hyväksytyt pistemäärät Peruskoululinjoilla (n=26-30) ylin alin alin ka alin alin Aineistot: opetushallituksen koulustusnetti ellei toisin mainita (http://www.koulutusnetti.fi/)

14 Ylimmät pistemäärät Peruskoululinjoilla (n=26-30) max. ylin ylin ka min. ylin

15 Min. ylimmät pistemäärät vs. max. alimmat hyväksytyt pistemäärät Peruskoululinjat (n=26-30) 25 Heikoimpien oppilaitosten paras aines heikompaa kuin parhaiden oppilaitosten heikoin aines max. alin min. ylin Joissain oppilaitoksissa myös pistemäärissä suuri hajonta saman vuoden sisällä: esim. Ulvila ja Toivala

16 Perustutkinto Esimerkkipisteet alin taso ylin taso 14 pistettä 27 pistettä pisteet kuvaus pisteet kuvaus 5 keskiarvo 5,8 13 keskiarvo 7,8 3 painotettavat arvosanat ka. 6,25 8 painotettavat arvosanat ka. 8,8 3 peruskoulu hakuvuonna 3 peruskoulu hakuvuonna 3 ensisijainen hakutoive 3 ensisijainen hakutoive 0 0 kk työkokemusta 0 0 kk työkokemusta 14 p. 27 p.

17 Kolmas aste: Ammattikorkeakoulu (AMK)

18 Kolmas aste: AMK Valintaperusteet, pisteet enintään

19 Kolmas aste: AMK Alin hyväksytty pistemäärä (n=7-10) 90 Maksimi joka vuosi TAMK Minimi lähes joka vuosi MAMK maksimi keskiarvo minimi

20 Esimerkkihakijat alin taso keskitaso ylin taso pisteet kuvaus pisteet kuvaus pisteet kuvaus äidinkieli B, vieras 9 kieli B, reaali B 13 äk C, vk B, re B 24 äk L, vk C, re C 5 keskiarvo 6,0 11 keskiarvo 6,6 22 keskiarvo 7,7 5 ensisijainen hakutoive 5 ensisijainen hakutoive 5 ensisijainen hakutoive 9 30 % pääsykoepisteistä % pääsykoepisteistä % pääsykoepisteistä 3 6 kk työkokemusta 6 yksi vuosi työkokemusta 6 yksi vuosi työkokemusta 31 p. 52 p. 77 p.

21 Yliopistot

22 Helsingin yliopisto Lähtöpisteet (=Kouluarvosanojen pisteytys) Lasketaan neljä parasta arvosanaa (yht. max. 40 p. )

23 Helsingin yliopisto metsätieteiden lähtöpisteiden keskiarvot ,0 lähtöpisteet Esimerkki: 3*M + C = 22 pistettä 2 * M + 2*C = 20 pistettä 2*M + C + B = 18 pistettä 22,0 21,0 20,0 19,0 lähtöpisteet Alimmat hyväksytyt : 4*A 18,0 17,0 2012: 4*B 16,

24 Kooste Opiskelijan kouluarvosanat eri koulutustasoilla Kouluarvosanojen keskiarvo Perus alin Perus ylin AMK Alin AMK Ylin YO alin Yo k.a. YO ylin 5,8 7,8 6,6? 4*A 2*M+2C 3*L+M

25 Opiskelijamäärät Nykyiset opiskelijamäärä Ennakointilaskelmat

26 Opiskelijamäärien ennakointi Toimialakehitys Työlliset ammattiryhmittäin Poistuma Työvoiman kysyntä Ammatin ja koulutuksen vastaavuus Koulutuksen tehokkuus ja vaikuttavuus Aloittajatarve

27 Raportti: Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 Peruskehitys: kehitys ilman erityisiä toimenpiteitä Tavoitekehitys: kehitys lisäpanostuksin Ennusteet perustuvat VATT:n laskelmiin Peruskehitys metsätyöntekijöiden määrälle on -2,8% /v Metsätyöntekijöiden tarpeen ennakoidaan peruskehityksessä vähenevän jopa 40 prosenttia vuoden 2007 tilanteesta. Peruskehitys asiantuntijoiden osalla -1.2% / V OPH: raportit ja selvitykset 2011: 25

28 Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 Johtopäätökset: Peruskoulutus: lisäystä AMK: vähennystä Yliopisto: suurta vähennystä OPM: raportit ja selvitykset 2011: 25

29 Opiskelijamäärät Nuorten jakaantuminen maan eri osiin epätasaista Koulutukseen mennään mielellään lähialueille (pätee myös yliopisto-opintoihin) Markkina-ajattelu vs. koordinoitu ohjaus: Kuinka itsenäisesti oppilaitosten annetaan päättää opiskelijamääristä (ja koulutusohjelmista)? Kilpailu oppilaitosten välillä tarpeen jotta kannustimia opetuksen kehittämiseen Kilpailu ei saisi johtaa esim. samankaltaistumiseen (vrt. Radio- ja tv kanavien kilpailu keskivertoyleisöstä)

30 Päätelmät

31 Opiskelija-aineksen määrä Määrän ennakointi on monipolvinen tehtävä Alueellisuus tuo lisähaastetta, opiskelijat eivät liiku Tasapaino markkinaehtoisuuden ja ylhäältä ohjatun sääntelyn välillä tärkeä

32 .. ollut heikkoa kaikilla asteilla. Muutos huonompaan oli hidas mutta sitäkin voimakkaampi. voidaan mitata kouluarvosanana mutta se on yksipuolista. Teoreettinen suorittava orientaatio ero tulee huomioida. (soveltuvuuskoe tarpeen kaikilla asteilla) Opiskelijaaineksen laatu vaihdellut suuresti oppilaitoksittain, mikä on sinänsä huolestuttavaa. Opetuksen laadulla voi tosin korvata paljon. tulisi olla alan yhteinen tavoite Onneksi paranemista on jo näkyvissä!

33 Lähteet Järvinen, A., Koivisto, T. & Poikela, E Oppiminen työssä ja työyhteisössä. WSOY. KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2011:25. Lindblom-Ylänne, S., Lonka, K. & Leskinen, E On the predictive value of entry-level skills for successful studying in medical school, Higher Education, 37, pp Lizzio, A., Wilson, K., & Simons, R. (2002). University Students' Perceptions of the Learning Environment and Academic Outcomes: implications for theory and practice. Studies In Higher Education, 27(1), 27.

KAUPPATIETEILIJÖIDEN LÄHESTYMISTAVAT OPPIMISEEN SEKÄ LÄHTÖPISTEET JA VALINTAKOEMENESTYS OPINTOMENESTYKSEN ENNUSTAJINA

KAUPPATIETEILIJÖIDEN LÄHESTYMISTAVAT OPPIMISEEN SEKÄ LÄHTÖPISTEET JA VALINTAKOEMENESTYS OPINTOMENESTYKSEN ENNUSTAJINA KAUPPATIETEILIJÖIDEN LÄHESTYMISTAVAT OPPIMISEEN SEKÄ LÄHTÖPISTEET JA VALINTAKOEMENESTYS OPINTOMENESTYKSEN ENNUSTAJINA Reetta Ruotsalainen Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Käyttäytymistieteiden laitos

Lisätiedot

Metsäsektorin työvoimatarve Savotta 2020

Metsäsektorin työvoimatarve Savotta 2020 Metsätehon raportti 224 11.11.2013 Metsäsektorin työvoimatarve Savotta 2020 Markus Strandström Heikki Pajuoja ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY Vernissakatu 4 01300 Vantaa www.metsateho.fi Metsäsektorin

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä.

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 6 Koulutuksen markkinoilla - arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä Jenni Pääkkönen Valmisteluraportit 6 joulukuu 2010

Lisätiedot

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE Pekka Kauppinen 29.2.2008 2 Sisällysluettelo...2 1. JOHDANTO..3

Lisätiedot

Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot

Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot Valtiontalouden tarkastusvirasto Tuloksellisuustarkastus Työpaperi Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot Liittyy tarkastukseen: Erityisopetus perusopetuksessa Tekijät: Tanja Kirjavainen

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Anne Virtanen Tutkijatohtori, KT Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KUSTANNUSTEHOKKUUS 2001 2003

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KUSTANNUSTEHOKKUUS 2001 2003 VATT-TUTKIMUKSIA 132 VATT RESEARCH REPORTS Virve Ollikainen* AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KUSTANNUSTEHOKKUUS 2001 2003 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTO 13.12.2010 MAAKUNNAN TILA 2010 ~ 0 ~

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTO 13.12.2010 MAAKUNNAN TILA 2010 ~ 0 ~ VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTO 13.12.2010 MAAKUNNAN TILA 2010 ~ 0 ~ Alkusanat Kesällä 2007 käynnistetyn aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) seurauksena valtion aluehallinnon viranomaisten

Lisätiedot

Uudet opiskelijat. Tuominen, Visa. Syksyllä 2009 opintonsa aloittaneiden näkemyksiä koulutusvalinnan apuna käytetyistä tietolähteistä

Uudet opiskelijat. Tuominen, Visa. Syksyllä 2009 opintonsa aloittaneiden näkemyksiä koulutusvalinnan apuna käytetyistä tietolähteistä Tuominen, Visa Uudet opiskelijat. Syksyllä 2009 opintonsa aloittaneiden näkemyksiä koulutusvalinnan apuna käytetyistä tietolähteistä Publications of the University of Eastern Finland General Series Visa

Lisätiedot

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi Eximia Oy:n koostama kevään valintakokeisiin suuntaaville hakijoille suunnattu tietopaketti.

Lisätiedot

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Hyvinvointiala 2012 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen, Eeva Kostiainen 3/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

Suomi osaamisen kasvu-uralle

Suomi osaamisen kasvu-uralle Suomi osaamisen kasvu-uralle Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14 2 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 Marketta Jokinen suunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 OSA A AJANJAKSO TAMMIKUU 2011 KESÄKUU 2011... 2 2 TYÖVOIMA-

Lisätiedot

Kari Nissinen & Jouni Välijärvi. Opettaja- ja opettajankoulutustarpeiden ennakoinnin tuloksia

Kari Nissinen & Jouni Välijärvi. Opettaja- ja opettajankoulutustarpeiden ennakoinnin tuloksia Kari Nissinen & Jouni Välijärvi 2022 2018 2016 2014 2024 2020 2021 2015 2023 2019 2017 Opettaja- ja opettajankoulutustarpeiden ennakoinnin tuloksia 20252011 2012 2013 2010 Opettaja- ja opettajankoulutustarpeiden

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA

METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA Raportit ja selvitykset 2011:9 Opetushallitus ja maa-ja metsätalousministeriö Raportit ja selvitykset 2011:9 ISBN 978-952-13-4724-5 (pdf) ISSN-L

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet

Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet 2/31 Sisällysluettelo: Lukijalle 3 Metsäalan perustutkinto 4 Yliopistot 5 Nova-verkosto 5 Helsingin yliopisto 7 Opetus 7 Vaihto-opiskelu 7 Erasmus 8 Nordplus 8 Kahdenväliset

Lisätiedot

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Raportit ja selvitykset 2013:10 Raportit ja selvitykset 2013:10 Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

TULOKSELLISUUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAUS AMMATTIKORKEAKOULUISSA

TULOKSELLISUUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAUS AMMATTIKORKEAKOULUISSA VATT-TUTKIMUKSIA 137 VATT RESEARCH REPORTS Tarmo Räty Juho Aaltonen Tanja Kirjavainen TULOKSELLISUUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAUS AMMATTIKORKEAKOULUISSA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2011. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2011. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2011 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2011 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

Koulutus Työvoima. tutkimuksia undersökningar research series. Helsingin seutu 2015 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL

Koulutus Työvoima. tutkimuksia undersökningar research series. Helsingin seutu 2015 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF tutkimuksia undersökningar research series 2005 3 HELSINKI URBAN FACTS 2005 SEPPO MONTÉ N Koulutus Työvoima Helsingin seutu 2015 Helsingin

Lisätiedot

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Oppaat ja käsikirjat 2011-10 MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN? KOULUTUSOPAS 2012 AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA

Lisätiedot