Pörssitiedote klo 8.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pörssitiedote. 8.5.2001 klo 8.30"

Transkriptio

1 1 (13) Orion-yhtymä Oyj Pörssitiedote klo 8.30 ORION-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2001 Orion-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 231,0 Me (236,8 Me jaksolla 1-3/2000) ja se pieneni 2,5 %. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 17,7 Me (35,1 Me) ja se pieneni 49,5 %. Osakekohtainen tulos oli 0,17 e (0,35 e) ja osakekohtainen oma pääoma 8,87 e (8,96 e). Orion Pharman liikevaihto väheni markkinointipartnereiden ostojen Orionilta jäädessä edellisvuoden korkeaa tasoa olennaisesti alhaisemmaksi. Kun samalla panostettiin merkittävästi lanseerauksiin, Orion Pharman liikevoitto laski 5,0 milj. euroon (23,1 Me). Huhtikuussa Orion Pharma sai Ruotsissa jo markkinoilla olevalle sydämen vajaatoimintalääke Simdaxille myyntilupaa edeltävät tunnustamispäätökset yhdeksästä Euroopan maasta, mutta veti myyntilupahakemuksen pois seitsemästä maasta, ml. Iso-Britannia, Ranska ja Saksa. Oriola ja Noiro kehittyivät myönteisesti. Orion Diagnostican kehitys tasaantui. Tässä tiedotteessa esitetyt muutosprosentit on laskettu julkistettuja lukuja tarkemmista luvuista. Suluissa esitetyt luvut viittaavat vertailujakson 1-3/2000 lukuihin. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Konsernin liikevaihto ja tulos Orion-konsernin liikevaihto oli 231,0 Me (236,8 Me kaudella 1-3/2000) ja se pieneni 2,5 %. Liikevaihto kotimaassa pieneni edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 4,3 %. Tämä johtuu Oriolan liikevaihdon rakenteellisesta muutoksesta, jossa liiketoiminnan volyymin kasvu ei näy. Ulkomaantoiminnan liikevaihto oli lähes edellisvuotisen tasolla, kasvua 0,4 % (+14,4 %). Liikevoitto Orion Pharmassa pieneni katsauskaudella merkittävästi ulkomaantoiminnan ennakoitua heikomman kehityksen johdosta. Kansainvälisen markkinoinnin kuluja lisättiin Parkinson-lääke Comtessin, astmalääkeannostelija Easyhalerin ja hormonikorvausvalmiste Indivinan markkinointiin sekä sydämen vajaatoimintalääke Simdaxin markkinoilletulon valmisteluun. Oriolan liikevoitto kasvoi laite- ja tarvikesektorin myönteisen kehityksen ansiosta. Myös Baltian tukkukaupassa voidaan havaita hienoista paranemista. Orion Diagnostican liikevoitto aleni perinteisten tulehdustestien myynnin pienentymisen seurauksena. Noiron liikevoitto kasvoi reippaasti myynnin kasvun ja onnistuneen kuluhallinnan ansiosta. Nettotuotot varsinaisesta rahoitustoiminnasta kasvoivat hieman. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli katsauskaudella 17,7 Me (35,1 Me) ja se pieneni edellisvuotisesta 49,5 %. Rahoitustuotot ja -kulut Nettotuotot varsinaisesta rahoitustoiminnasta olivat 3,4 Me (3,2 Me). Nettokorkotuotot olivat 2,2 Me (1,8 Me). Valuuttakursseista muodostui nettovoittoa 0,1 Me (nettokurssitappio 0,1 Me). Osakesijoituksista syntyneet nettotuotot osingot mukaan lukien olivat 1,1 Me (1,4 Me).

2 2 (13) Konsernin liikevaihto ja liikevoitto vuosineljänneksittäin 10-12/99 1-3/00 4-6/00 7-9/ /00 1-3/01 Liikevaihto 240,6 236,8 227,4 238,0 245,3 231,0 Liikevoitto 21,1 31,9 14,9 45,0 22,7 14,3 Liikevaihto tulosyksiköittäin Me Me % Me Orion Pharma 106,8 110,8-3,6% 452,2 Oriola 86,5 91,7-5,7% 365,5 Orion Diagnostica 8,7 8,4 +3,3% 32,2 Noiro 33,1 29,5 +12,4% 114,4 Konserni yhteensä 231,0 236,8-2,5% 947,5 Liikevoitto tulosyksiköittäin Me Me % Me Orion Pharma 5,0 23,1-78,2% 87,4 Oriola 5,5 4,9 +12,0% 21,7 Orion Diagnostica 1,2 1,6-22,6% 5,4 Noiro 3,8 2,1 +78,1% 7,6 Konsernierät -1,2 0,2-7,6 Konserni yhteensä 14,3 31,9-55,2% 114,5 Ulkomaantoiminnan liikevaihto tulosyksiköittäin Me Me % Me Orion Pharma 58,1 63,3-8,2% 261,4 Oriola 17,6 14,4 +22,5% 59,9 Orion Diagnostica 7,1 6,9 +3,4% 26,4 Noiro 11,8 9,2 +27,8% 37,3 Konserni yhteensä 94,5 94,1 +0,4% 384,0

3 3 (13) Kehitys tulosyksiköittäin Orion Pharma Orion Pharman liikevaihdon kehitys muodostui ennakoitua selvästi heikommaksi. Liikevaihto oli 106,8 Me (110,8 Me) ja se pieneni 3,6 % (+3,5 %). Ulkomaantoiminnan liikevaihto pieneni edellisvuoden vertailujaksosta 8,2 % (+18,3 %) erityisesti markkinointipartnereiden ostojen jälkeenjääneisyyden takia. Liikevaihto kotimaan markkinoilla kasvoi ennakoidun mukaisesti hieman. Liikevaihdon pienentymisen myötä Orion Pharman myyntikate kokonaisuudessaan laski. Samalla kuitenkin panostettiin voimakkaasti sydänlääke Simdaxin markkinoilletulon valmisteluihin, Comtessin markkinointiin sekä Indivinan ja Easyhalerin lanseerauksiin. Näiden seurauksena liikevoitto heikentyi vertailujaksoon nähden 78,2 %. Ihmislääkkeiden ulkomaanmyynti laski 10,8 % (+26,4 %). Suurimpia kansainvälisiä valmisteita olivat omaan tutkimukseen perustuvat Parkinson-lääke Comtess/Comtan (entakaponi), hormonikorvausvalmisteet, rintasyöpälääke Fareston ja eläinrauhoitteet. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus Orion Pharman liikevaihdosta oli 30,1 Me eli 28,2 % (36,2 Me ja 32,7 %). Omien alkuperätuotteitten liikevaihto muodostui seuraavasti: 1-3/ /2000 Muutos 1-12/2000 Comtess (entakaponi) / Orion Pharma 5,7 4,1 +38,9% 20,3 Comtan (entakaponi) / Novartis 5,8 14,4-59,6% 32,2 Simdax (levosimendaani) 0,2-0,2 Fareston (toremifeeni) 4,8 4,9-2,1 % 17,8 Precedex (dexmedetomidiini), rojaltit 0,1-0,3 Domitor, Domosedan ja Antisedan - eläinrauhoitteet 4,3 4,7-8,5 % 18,0 Hormonikorvaustuotteet 6,2 5,7 +7,2 % 24,7 Easyhaler-astmatuotteet 3,0 2,4 +26,0 % 11,1 Yhteensä 30,1 36,2-17,1 % 124,5 Comtessin ja Comtanin liikevaihdoksi muodostui katsauskaudella yhteensä 11,5 Me (18,5 Me). Edellisvuoden vertailuluvussa oli mukana markkinointipartnerin varastoonostoja. Erityisesti Yhdysvalloissa lääkkeen myynti loppukäyttäjille on selvästi tasaantumassa ja myynti on jäänyt huomattavasti jälkeen suunnitellusta tasosta. Myös myynti Etelä-Euroopan maissa on kehittynyt odotettua alhaisemmalla tasolla. Orionin omilla myyntialueilla lääkkeen myynnin kehitys on jatkunut hyvänä. Sydämen vajaatoimintalääke Simdax on katsauskaudella ollut markkinoilla vasta vain Ruotsissa, jossa sen myynti on kasvanut tasaisesti. Simdaxin kaltainen sairaalassa käytettävä tehohoidon lääke otetaan käyttöön maltillisesti. Rintasyöpälääke Farestonin (toremifeeni) myynti Japanissa kehittyi edelleen hyvin. Toimitukset Yhdysvaltoihin olivat sen sijaan edelleen vaatimattomalla tasolla. Abbott Laboratories -yhtiölle lisensioidun tehohoitopotilaiden rauhoitteen, Precedexin (dexmedetomidiini) myynti Yhdysvalloissa on edelleen kasvanut, mutta odotettua hitaammin. Orionin saamat rojaltit olivat yhteensä 0,1 Me. Liikevaihto hormonikorvausvalmisteista kasvoi hieman edellisvuodesta. Uuden, yksilöllisesti annosteltavan Indivina-valmisteen myynti käynnistyi erityisen hyvin Suomessa ja Ruotsissa.

4 4 (13) Beclomet Easyhaler ja Buventol Easyhaler -astmalääkeannostelijoiden myynti kasvoi 26 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Viime vuonna ne tuotiin markkinoille Ranskassa. Lanseerausvaiheen jälkeen myynnin kasvu on tasaantunut. Lääkeraaka-aineiden myynti konsernin ulkopuolisille asiakkaille laski edellisvuotisesta. Myös eläinrauhoitteiden myynti aleni edellisvuotisesta tasosta. Tarkastelukaudella saatiin Abbott Laboratories -yhtiöltä Simdaxin EU:n tunnustamismenettelyn aloittamiseen liittynyt 1,1 Me:n markkinointisopimusmaksu (vertailukaudelle 1-3/00 ei ajoittunut markkinointisopimussuorituksia). Suomen ihmislääkemarkkinat kasvoivat tammi-maaliskuussa 12,6 %. Orion Pharman kotimaantoiminnan liikevaihto oli 48,8 Me (47,5 Me) ja se kääntyi lievään 2,6 prosentin kasvuun (pieneni 11,3 %). Uusi hormonikorvaustuote Indivina penetroitui Suomen markkinoille hyvin. Huhtikuussa tuotiin markkinoille beetasalpaajiin kuuluva verenpainelääke Orloc (bisoprololi) ja allergisen kausinuhan hoitoon tarkoitettu antihistamiinivalmiste Telfast (feksofenadiini). Infuusionestetuotanto Oulun lääketehtaalla on päättymässä kesällä 2001 ja muu lääkevalmistetuotanto ensi vuodenvaihteessa. Kemijärven antibioottitehtaan toiminta päättyy vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen aikana. Seinäjoen tehtaalla tuotanto päättyy kesällä Toimintojen loppuessa päättyy yhteensä noin 190 henkilön työsuhde. Suljettavien yksiköiden tuotanto keskitetään Espooseen ja Turkuun, osa ulkoistetaan. Tuloksen parantamistoimet käynnistetty Orion Pharma on toistaiseksi keskeyttänyt panostukset Simdaxin lanseerauksiin Saksassa, Iso- Britanniassa ja Ranskassa. Toimet tilanteeseen sopeuttamiseksi on aloitettu kansainvälisen markkinoinnin organisaatiota uudistamalla ja vastuualueita yhdistämällä. Markkinointistrategiaa suunnataan uudelleen niin, että jatkossa oma myyntiorganisaatio keskittyy Orion Pharman ydinterapia-alueisiin erikoistuneisiin lääkäreihin. Tuloskehityksen parantamiseksi on käynnistetty toimenpiteet kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Oriola Oriolan volyymia kuvaava laskutus oli 157,8 Me (147,7 Me), ja se kasvoi hieman odotettua nopeammin 6,8 % (+3,0 %). Oriolan kotimaan lääketukkukaupan laskutus kasvoi tosin vain 1,7 % (+0,3 %). Lääkejakelusopimusten uusimisen seurauksena konsignaatiokaupan osuus edellisestä kasvoi, jolloin kotimaan lääkekaupan liikevaihto pieneni 29,8 % (+6,8 %). Konsignaatiokaupasta liikevaihtoon kirjataan vain päämieheltä saatu jakelupalkkio. Baltian maissa lääketukkukaupan kehitys ja yleistilanne on hieman parantunut. Laite- ja tarvikeliiketoiminnan osalta vuosi on alkanut suotuisasti. Erityisesti Medionin ja Prolabin liikevaihto ja tulos on kehittynyt hyvin. Ruotsin hammasalan yksikön tilanne on edelleen epätyydyttävä. Soredexin kehitys on jatkunut suotuisana. Orion Diagnostica Orion Diagnostican kehitys tasoittui edellisvuotisesta. Liikevaihto oli 8,7 Me (8,4 Me), kasvu 3,3 % (+10,6 %). Tulehduksen määrää mittaavan QuikRead CRP -lähitestausjärjestelmän myynti kasvoi edelleen voimakkaasti, kun taas Uricult-virtsatieinfektiotestin ja Dentocult-testin myynti laski hieman.

5 5 (13) Noiro Noiron liikevaihto oli 33,1 Me (29,5 Me) ja se kasvoi 12,4 % (+11,5 %). Myynti on kehittynyt edelleen vahvasti Suomessa ja Venäjällä, lähinnä Lumenen ja viennissä myös Herbinan ansiosta. Lisäksi mainoskulujen tarkentuneen hallinnan seurauksena liikevoitto kasvoi merkittävästi. Investoinnit Bruttoinvestoinnit olivat 16,8 Me. Tästä rakennusten osuus oli 4,2 Me, koneiden, laitteiden ja kaluston 6,6 Me ja muun käyttöomaisuuden osuus 6,0 Me. Hangossa on valmistunut Fermionin lääkeainetehtaan laajennus. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostunee noin 20,4 Me, josta tarkastelukaudelle ajoittui 1,6 Me. Orion Pharman Turun lääketehtaan yhteydessä toimivalle tutkimuskeskukselle rakennetaan laajennusosa, jonka kustannusarvio on noin 12 Me ja joka valmistuu keväällä Noiroon kuuluva Farmos on keskittämässä suurtalouksien hygieniatuotteiden ja teollisuuskemikaalien valmistuksen Turkuun, missä on käynnissä 3,5 milj. euron laajennusinvestointi. Espoon Kauklahdessa aloitettiin huhtikuussa rakentaa uutta kosmetiikkatehdasta, joka kaksinkertaistaa Noiron kosmetiikkatuotannon nykyisen kapasiteetin. Kokonaiskustannusarvio on noin 18 Me. Molemmat hankkeet valmistuvat kesällä Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot ennen saatuja tutkimusavustuksia olivat 18,1 Me (17,7 Me), mikä oli 7,8 % konsernin liikevaihdosta. Menot kasvoivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 2,5 %. Orion Pharman osuus tutkimuspanostuksesta oli 16,4 Me. Lääketutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 15,3 % Orion Pharman liikevaihdosta (14,5 %). Englannin Nottinghamiin perustettiin katsauskaudella kliininen tutkimusyksikkö erityisesti sydän- ja keskushermostosairauksien lääkehoidon potilastutkimuksia varten. Lääketutkimusprojektit Orion Pharman oma innovatiivinen sydämen vajaatoimintalääke Simdax (levosimendaani) sai viime vuoden syyskuussa ensimmäisen myyntiluvan Ruotsissa. Sen nojalla tammi-huhtikuussa läpi viedyssä rekisteröintimenettelyssä Simdax sai myönteisen tunnustamispäätöksen seitsemältä muulta EU-maalta, jotka ovat Suomi, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg ja Portugali, sekä proseduuriin kuuluneilta Norjalta ja Islannilta. Näiden maiden odotetaan myöntävän varsinaiset myyntiluvat tuotteelle lähikuukausien aikana. Luvat saatuaan Orion Pharma aloittaa Simdaxin markkinoinnin Suomessa, Norjassa ja Islannissa. Italiassa, Espanjassa, Kreikassa, Itävallassa ja Portugalissa markkinointioikeudet ovat amerikkalaisella Abbott Laboratories -yhtiöllä. Tunnustamismenettelyn aikana Orion veti myyntilupahakemuksensa pois Hollannista, Irlannista, Iso- Britanniasta, Ranskasta, Saksasta, Tanskasta ja Belgiasta, koska nämä eivät olleet valmiita antamaan tunnustamispäätöstä. Lähikuukausina Orion neuvottelee ko. maiden lääkeviranomaisten kanssa, mitä lisäselvityksiä tai -tutkimuksia ne edellyttävät myyntiluvan perusteeksi. Myyntilupahakemuksia on jätetty ja jätetään monissa Etelä-Amerikan, Aasian ja EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa vuonna Erityisesti Saksan, Ranskan ja Iso-Britannian jäätyä pois Simdaxin lähiajan markkina-alueista jää Orion Pharman Simdax-myynti lähiaikoina merkittävästi arvioidusta.

6 Simdaxin kliinistä, noin kaksi vuotta kestävää lisätutkimusohjelmaa ollaan käynnistämässä Yhdysvaltojen myyntilupahakemusta varten. Tutkimukset ensimmäisillä potilailla aloitetaan vuoden kolmannen neljänneksen aikana. 6 (13) Parkinsonin taudin hoidossa käytettävän kolmen lääkkeen yhdistelmävalmisteen tutkimukset etenevät suunnitelmien mukaisesti. Valmisteeseen sisältyy peruslääke levodopa sekä sen hajoamista estävät aineet karbidopa ja Orionin Comtess-lääkkeen vaikuttava aine entakaponi. Ensimmäiset myyntilupahakemukset voitaneen jättää vuoden 2002 loppuun mennessä. Parkinsonin taudin myöhäisvaiheessa käytettävän apomorfiinin nopealiukoisen Zydistablettiformulaation kliinisten tutkimusten faasi 2 on valmistunut ja kehitysohjelman jatkoa suunnitellaan. Egis Pharmaceuticals -yhtiöltä lisensioidun deramsiklaaniin laajat kliiniset 3. vaiheen tutkimukset ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon etenevät kymmenessä Euroopan maassa suunnitellusti. Tuotteelle ollaan etsimässä markkinointikumppania. Rintasyöpälääke Farestonin (toremifeeni) tutkimukset käyttöaiheen laajentamiseksi rintasyövän varhaisempien vaiheiden hoitoon ovat päättyneet. Kolmen vuoden tulosten perusteella Fareston on rintasyövän varhaishoidossa yhtä tehokas ja turvallinen kuin vertailuvalmiste tamoksifeeni. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA edellyttää kuitenkin joko merkittävästi parempia hoitotuloksia tai viiden vuoden näyttöä tehosta ja turvallisuudesta. Easyhaler-inhalaattorilla annosteltaviksi formuloiduista kahdesta uudemman sukupolven lääkeaineista budesonidi on rekisteröitävänä tunnustusmenettelyn kautta Saksassa. Keuhkoputkia pitkävaikutteisesti laajentavan formoterolin kolmannen vaiheen kliiniset tutkimukset ovat käynnissä. Henkilöstö Orion-konsernin palveluksessa oli tarkastelukautena keskimäärin henkilöä (5 190). Henkilöstömäärä on kasvanut Orion Pharmassa noin kahdella sadalla, joista noin puolet on sijoittunut tutkimus- ja tuotekehitystoimintoihin. Noirossa henkilöstömäärä kasvoi noin neljälläkymmenellä, lähinnä tuotannossa. Oriolan henkilöstömäärä on hieman vähentynyt. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Heikki Hakala, varapuheenjohtajaksi Heikki Vapaatalo Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallintoneuvoston jäsenmääräksi 15. Yhtiöjärjestyksen ikämääräyksen nojalla hallintoneuvostosta erosivat 70 vuotta täyttäneet professori Tatu Miettinen, professori Ahti Tarkkanen, lääkintöneuvos Juhani Aho ja silmätautien erikoislääkäri Juha Kytilä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen professori Timo Estola, lääketiet. lis. Seppo Salonen ja professori Erkki Tammisalo. Uusina jäseninä valittiin Pyhätunturi Oy:n toimitusjohtaja Kari Jussi Aho, Tapiola-yhtiöiden pääjohtaja Asmo Kalpala, Alavuden Puunjalostustehdas Oy:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Pellinen ja Helsingin yliopiston rehtori Kari Raivio. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin vuorineuvos Heikki Hakala ja varapuheenjohtajaksi professori Heikki Vapaatalo.

7 7 (13) Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma ja osakkeet Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma on 114,8 Me ja osakkeen nimellisarvo 1,70 euroa. Yhtiön vähimmäispääoma on 85,0 Me ja enimmäispääoma 340,0 Me, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Orion-yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli yhteensä osaketta, joista eli 50,5 % kuuluu sarjaan A ja eli 49,5 % kuuluu sarjaan B. Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksissa äänestämään kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B- sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Sekä A-sarjan että B-sarjan osakkeet antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon. Orion-yhtymä Oyj:n hallituksella ei ole voimassa olevaa yhtiökokouksen valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen, osakepääoman korottamiseen, optio- tai vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskemiseen. Osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Tarkastelukaudella A- osakkeita muunnettiin B-osakkeiksi kpl. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla Orion-yhtymä Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuussa yhteensä 3,1 miljoonaa kpl, mikä on 4,6 % yhtiön osakekannasta. Kokonaisvaihto oli 71,9 Me. A-osaketta vaihdettiin kpl eli 2,3 % sarja A:sta ja sen kaupantekokurssi vaihteli 21,00 ja 25,00 euron välillä. B-osaketta vaihdettiin kpl eli 7,0 % sarja B:stä ja sen kurssi vaihteli 21,00 ja 25,20 euron välillä. A-osakkeen päätöskurssi vuoden ensimmäisenä kaupantekopäivänä oli 22,80 euroa ja B-osakkeen 23,00 euroa. Tarkastelujakson viimeisenä pörssipäivänä A-osakkeen päätöskurssi oli 22,00 euroa ja B-osakkeen 22,50 euroa ja osakekannan markkina-arvo oli 1 502,1 Me. Osinko Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingoksi 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin Osinkojen määrä 81,0 Me sisältyy maaliskuun taseen lyhytaikaisiin velkoihin. Vuoden 1998 A-optiot pörssilistalle Orion-yhtymä Oyj:n koko henkilöstölle suunnattuun vuoden 1998 optio-ohjelmaan liittyvistä optioista puolet eli ns. A-optio-oikeudet vapautuivat A-optiot noteerataan Helsingin Pörssissä 2.5. alkaen. Kaikki tähän optio-ohjelmaan liitetyt optiot on siirretty arvo-osuusjärjestelmään. Orionin A- optioiden nojalla voidaan välisenä aikana merkitä enintään uutta 1,70 euron nimellisarvoista Orionin B-osaketta, mikä vastaa 2,3 % yhtiön osakkeista ja 0,2 % kokonaisäänimäärästä. Osakkeiden tämänhetkinen merkintähinta on vuonna 2001 jaettujen osinkojen jälkeen 28,91 euroa. Osakepääoma voi optiotodistuksiin perustuvien merkintöjen seurauksena nousta enintään eurolla. B-optio-oikeudet vapautuvat ja merkintäaika ulottuu asti. Uusi optio-ohjelma 2001 konsernin avainhenkilöille Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Orion-yhtymä Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille ja Orion-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Yhtiön hallitus päätti optioiden jakamisesta.

8 8 (13) Optio-oikeuksien määrä on kappaletta ja niillä voi merkitä Orion-yhtymä Oyj:n B-sarjan osakkeita enintään kappaletta. Osakkeen nykyinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2001A ja 2001B on 28,91 euroa, ja se vähenee osakekohtaisen osingon verran jokaisen osingonmaksun yhteydessä osakemerkintähetkeen asti. Optio-oikeuksilla 2001C merkintähinta on Orion-yhtymä Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ja optio-oikeuksilla 2001D se on B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi C- ja D-optioilla merkittävien osakkeiden hintoja voivat alentaa vain erityisosingot, jotka poikkeavat yhtiön tavanomaisesta osinkopolitiikasta. Nyt liikkeeseen laskettavien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 2,67 % yhtiön osakkeista ja 0,25 % osakkeiden tuottamista äänistä. Lähipiirin merkittäväksi tulevien osakkeiden osuutta tästä ei ole tällä hetkellä mahdollista määrittää. Osakepääoma voi nousta enintään eurolla. Osakkeiden merkintäaika on porrastettu ajalle Vuoden 2001 näkymät Tilinpäätöstiedotteessa helmikuussa 2001 arvioitiin Orion-konsernin liikevoiton muodostuvan edellisvuotista pienemmäksi lääketutkimukseen ja kansainväliseen markkinointiin lisättävän panostuksen johdosta. Sittemmin maaliskuussa todettiin ulkomaan myynnin jäävän jälkeen ennakoidusta erityisesti Parkinson-lääke Comtanin osalta (pörssitiedote ). Tämän jälkeen huhtikuussa tuli tietoon, ettei sydänlääke Simdax saanut myyntilupaa edeltävää myönteistä tunnustamispäätöstä kaikilla Euroopan suurilla markkinoilla, mikä vähentää merkittävästi Simdaxin kuluvalle vuodelle ja lähivuosille ennakoitua myyntiä (pörssitiedote ). Markkinointisopimuksiin liittyvien sopimusmaksujen odotetaan osittain kattavan vähentyneen myynnin aiheuttamat liikevaihdon ja -voiton menetykset. Loppuvuoden aikana Orion on saamassa Parkinsonin taudin yhdistelmävalmisteen tutkimusten etenemiseen liittyviä markkinointisopimussuorituksia yhteensä noin 12,5 milj. euroa. Myös aivan uusia partnerisopimuksia saatetaan solmia vuoden aikana. Edellä mainitut ja tämän osavuosikatsauksen muut tiedot huomioon ottaen ennakoidaan Orion Pharman liikevaihdon kasvavan vain hieman edellisvuotisesta. Vaikka kustannusten sopeutus uuteen tilanteeseen on käynnistetty, muodostuu liikevoitto edellisvuotista pienemmäksi. Oriolan ja Noiron liiketulosten ennakoidaan paranevan, mutta Orion Diagnostican liikevoitto näyttää jäävän edellisvuotisen tasolle. Näin ollen Orion-konsernin liikevaihdon kasvun ennakoidaan hidastuvan ja liikevoiton jäävän edellisvuotista pienemmäksi. Myös nettorahoitustuotot pienenevät hieman.

9 9 (13) TAULUKOT Konsernin tuloslaskelma 1-3/01 1-3/00 Muutos 1-12/00 Me Me % Me LIIKEVAIHTO 231,0 236,8-2,5% 947,5 josta ulkomaantoiminta 94,5 94,1 +0,4% 384,0 Liiketoiminnan muut tuotot +1,1 +2,1-48,7% +17,3 Liiketoiminnan kulut -207,5-196,9 +5,3% -807,3 Poistot ja arvonalentumiset -10,3-10,1 +2,6% -43,0 LIIKEVOITTO 14,3 31,9-55,3% 114,5 Rahoitustuotot ja -kulut +3,4 +3,2 +9,4% +10,9 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 17,7 35,1-49,5% 125,4 Satunnaiset tuotot ja kulut ,9 VOITTO ENNEN VEROJA 17,7 35,1-49,5% 132,3 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -6,0-11,2-46,5% -42,8 Tuloverot satunnaisista eristä ,8 KATSAUSKAUDEN VOITTO 11,7 23,9-51,0% 87,7 Veroina on esitetty katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden ennakoiduista tuloveroista. Konsernin taseyhteenveto 3/01 3/00 Muutos 12/00 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 49,3 52,3-5,8% 47,9 Aineelliset hyödykkeet 297,0 273,7 +8,5% 292,6 Omat osakkeet - 1,3 - Muut sijoitukset 23,3 57,9-59,7% 23,4 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 172,7 177,0-2,4% 168,6 Saamiset 216,2 159,5 +35,5% 152,1 Rahoitusarvopaperit 199,4 224,5-11,1% 203,9 Rahat ja pankkisaamiset 13,1 23,3-43,8% 26,1 Vastaavaa yhteensä 971,0 969,5 +0,2% 914,6

10 10 (13) 3/01 3/00 Muutos 12/00 Osakepääoma 114,8 119,0-3,5% 114,8 Muu sidottu oma pääoma 4,8 1,8 +157,9% 4,8 Vapaa oma pääoma 479,3 485,2-1,2% 549,2 Pakolliset varaukset 1,6 0,3 +568,6% 1,6 Laskennallinen verovelka 52,6 54,5-3,5% 53,2 Pitkäaikainen vieras pääoma 37,8 41,8-9,6% 37,1 Lyhytaikainen vieras pääoma 280,1 266,9 +4,9% 153,9 Vastattavaa yhteensä 971,0 969,5 +0,2% 914,6 Korollinen vieras pääoma 51,0 50,3 +1,4% 51,8 Vakuudet ja vastuusitoumukset 3/01 3/00 12/00 Kiinteistökiinnitykset 29,5 33,2 29,5 Annetut pantit 25,4 22,8 25,4 Takaukset 1,1 0,4 2,3 Leasing-vastuut 7,0 2,7 4,0 Muut vastuut 0,2 0,2 0,2 Takaisinostositoumukset - lunastushinta 0,5 0,8 0,6 - käypä arvo ylittää lunastushinnan 0,3 0,3 0,2 Johdannaissopimukset Termiinisopimukset: - käypä arvo -0,1-0,7 0,4 - myydyn valuutan eurovasta-arvo 2,9 17,6 4,8 Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 136,5 142,7-4,3% 563,5 Skandinavia 19,0 15,9 +19,8% 71,4 Muu Eurooppa 50,6 49,3 +2,5% 215,5 Pohjois-Amerikka 11,9 19,7-39,6% 56,1 Muut maat 13,0 9,2 +40,1% 41,0 Liikevaihto yhteensä 231,0 236,8-2,5% 947,5 Ulkomaantoiminta yhteensä 94,5 94,1 +0,4% 384,0

11 11 (13) Bruttoinvestoinnit 1-3/01 1-3/ Maa-alueet 1,9 0,0 0,1 Rakennukset 4,2 3,1 20,3 Koneet ja kalusto 6,6 6,9 34,8 Osakkeet 0,0 0,0 0,1 Muu käyttöomaisuus 4,1 1,0 8,3 Yhteensä 16,8 11,0 63,6 Investoinnit liikevaihdosta 7,3% 4,7% 6,7% Bruttoinvestoinnit tulosyksiköittäin Orion Pharma 10,5 8,8 +19,0% 49,8 Oriola 1,5 1,0 +43,0% 5,9 Orion Diagnostica 0,2 0,3-30,6% 1,4 Noiro 2,7 0,7 +268,5% 5,3 Konsernihallinto 1,9 0,2 1,2 Konserni yhteensä 16,8 11,0 +52,0% 63,6 Konsernin henkilöstöjakauma (henkilöä keskimäärin) Orion-yhtymä Oyj ,0% Tytäryhtiöt Suomessa ,6% 826 Yhteensä Suomessa ,8% Tytäryhtiöt ulkomailla ,5% 683 Konserni yhteensä ,7% Henkilöstö tulosyksiköittäin (henkilöä keskimäärin): Orion Pharma ,1% Oriola ,2% Orion Diagnostica ,9% 330 Noiro ,8% 793 Konsernihallinto Konserni yhteensä ,7% 5 351

12 12 (13) Tunnuslukuja 1-3/01 1-3/00 Muutos 1-12/00 Osakkeita keskimäärin, 1000 kpl Osakekohtainen tulos 0,17 e 0,35 e -51,0% 1,22 e Osakekohtainen oma pääoma 8,87 e 8,96 e -1,0% 9,90 e Omavaraisuusaste 62,4 % 62,9 % 74,2 % Nettovelkaantumisaste (gearing) -27,0 % -32,6 % - 26,7 % Optiolainalla ei ollut laimentavaa vaikutusta kauden 1-3/2001 osakekohtaiseen tulokseen. Espoossa Orion-yhtymä Oyj Jukka Viinanen Pääjohtaja Pauli Torkko Varatoimitusjohtaja Yhteyshenkilöt: Pääjohtaja Jukka Viinanen, puh Varatoimitusjohtaja Pauli Torkko, puh Orion-konsernin osavuosikatsaukset vuodelta 2001 julkaistaan seuraavasti: 1-6/2001 keskiviikkona /2001 tiistaina Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

13 13 (13) Julkaisija: Orion-yhtymä Oyj Konsernihallinto Orionintie 1, Espoo Kotisivu: Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet: Viestintäjohtaja Anne Allo Puh Fax

Pörssitiedote. 8.8.2001 klo 8.30

Pörssitiedote. 8.8.2001 klo 8.30 1 (12) Orion-yhtymä Oyj Pörssitiedote 8.8.2001 klo 8.30 ORION-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2001 Orion-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 475,3 Me (464,2 Me jaksolla 1-6/2000) ja se kasvoi 2,4 %.

Lisätiedot

ORION-YHTYMÄ OYJ Pörssitiedote 1 (9) 5.5.2000 klo 8.30

ORION-YHTYMÄ OYJ Pörssitiedote 1 (9) 5.5.2000 klo 8.30 ORION-YHTYMÄ OYJ Pörssitiedote 1 (9) 5.5.2000 klo 8.30 ORION-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2000 Orion-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 236,8 Me (226,4 Me jaksolla 1-3/1999) ja se kasvoi 4,6%.

Lisätiedot

Pörssitiedote. 6.11.2001 klo 8.30

Pörssitiedote. 6.11.2001 klo 8.30 1 (12) Orion-yhtymä Oyj Pörssitiedote 6.11.2001 klo 8.30 ORION-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2001 Orion-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 720,0 Me (702,2 Me jaksolla 1-9/2000) ja se kasvoi 2,5

Lisätiedot

ORION-YHTYMÄ OYJ Pörssitiedote 1 (9) 8.8.2000 klo 8.30

ORION-YHTYMÄ OYJ Pörssitiedote 1 (9) 8.8.2000 klo 8.30 ORION-YHTYMÄ OYJ Pörssitiedote 1 (9) 8.8.2000 klo 8.30 ORION-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Orion-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 464,2 Me (450,4 Me jaksolla 1-6/1999) ja se kasvoi 3,1%.

Lisätiedot

ORION-YHTYMÄ OYJ Pörssitiedote 1 (11) 7.11.2000 klo 8.30

ORION-YHTYMÄ OYJ Pörssitiedote 1 (11) 7.11.2000 klo 8.30 ORION-YHTYMÄ OYJ Pörssitiedote 1 (11) 7.11.2000 klo 8.30 ORION-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2000 Orion-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 702,2 Me (671,6 Me jaksolla 1-9/1999) ja se kasvoi 4,6%.

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Orionin alkuvuoden tulos heikko. Toimet tuloskehityksen parantamiseksi aloitettu Orion Pharmassa

Orionin alkuvuoden tulos heikko. Toimet tuloskehityksen parantamiseksi aloitettu Orion Pharmassa 1 (16) Pörssitiedote 13.5.2003 klo 8.30 Orion-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2003 Orionin alkuvuoden tulos heikko. Toimet tuloskehityksen parantamiseksi aloitettu Orion Pharmassa - Orion-konsernin liikevaihto

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

ORION-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2002. Konsernin liikevaihto ja tulos kaudella 1-3/2002. 7.5.2002 klo 8.30

ORION-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2002. Konsernin liikevaihto ja tulos kaudella 1-3/2002. 7.5.2002 klo 8.30 1 (16) Orion-yhtymä Oyj Pörssitiedote 7.5.2002 klo 8.30 ORION-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2002 Orion-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 235,7 Me (231,0 Me jaksolla 1-3/2001) ja se kasvoi 2,1 %

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

ORION-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2002. Konsernin liikevaihto ja tulos kaudella 1-9/2002. Pörssitiedote 5.11.2002 klo 8.30

ORION-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2002. Konsernin liikevaihto ja tulos kaudella 1-9/2002. Pörssitiedote 5.11.2002 klo 8.30 1 (16) Pörssitiedote 5.11.2002 klo 8.30 ORION-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2002 Orion-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 1 032,1 M, kasvu 43,3 % (720,0 M jaksolla 1-9/2001, kasvu 2,5 %). Voimakkaan

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa).

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa). Panostaja Oyj Pörssitiedote 16.3.2005 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 14,6 milj. euroa (ed. tilikauden vastaava

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 3,0 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 3,0 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 20.8.2002, klo 12.45 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Stockmann-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani merkittävästi ja oli 22,5 Me (12,2 Me vuonna 2001), vaikka myynti

Lisätiedot

Pörssitiedote. 21.2.2001 klo 8.30

Pörssitiedote. 21.2.2001 klo 8.30 1 (22) Orion-yhtymä Oyj Pörssitiedote 21.2.2001 klo 8.30 TIEDOTE ORION-KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSESTÄ VUODELTA 2000 Orion-konsernin liikevaihto vuonna 2000 kasvoi 3,9% ja oli 947,5 (912,2 vuonna 1999). Konsernin

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 Scanfil-konsernin kasvu jatkui ja kannattavuus säilyi hyvin tyydyttävällä tasolla. Liikevaihto tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

ORION-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 1 (20) 25.2.2000 klo 8.30

ORION-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 1 (20) 25.2.2000 klo 8.30 ORION-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 1 (20) 25.2.2000 klo 8.30 TIEDOTE ORION-YHTYMÄ OYJ:N VUODEN 1999 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Orion-konsernin liikevaihto vuonna 1999 kasvoi 4,9% ja oli 5 424 milj. mk (5 172 milj. mk

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015

Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015 Orionin tuloskatsaus tilikaudelta 2015 2.2.2016 Timo Lappalainen toimitusjohtaja Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Nämä lausumat eivät

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

Etappimaksu piristi Orionin tulosta. Toiminnan uudelleenjärjestelyt käynnissä Orion Pharmassa

Etappimaksu piristi Orionin tulosta. Toiminnan uudelleenjärjestelyt käynnissä Orion Pharmassa 1 (14) Pörssitiedote 6.8.2003 klo 8.30 Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2003 Etappimaksu piristi Orionin tulosta. Toiminnan uudelleenjärjestelyt käynnissä Orion Pharmassa - Orion-konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Orion Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2004

Orion Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2004 1 (22) Pörssitiedote 18.5.2004 klo 8.30 Orion Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2004 Orion-konsernin liikevaihto oli 496,9 (571,3) milj. EUR, muutos -13,0 %. Vähennys johtui konsernin rakennemuutoksesta sekä vähentyneestä

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 Teleste Oyj 1.1. 30.9.2003 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 Liiketulos 3,4 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa parempi, ollen 1,2 miljoonaa euroa voitollinen Liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6)

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6) 08.05.2003 10:41 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2003 - liikevaihto 12,17 miljoonaa euroa (15,41 miljoonaa euroa) - liikevaihdon lasku 21,0

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2001

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2001 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2001 Telesten teki historiansa suurimmat kaupat Englannissa Ydinliiketoiminnan Access Systemsin liiketulos kasvoi 69 prosenttia liikevaihdon kasvaessa 44 prosenttia

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2003

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2003 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 1.1.- Liikevaihto 288,4 miljoonaa euroa (+4 %) Liikevoitto 25,7 miljoonaa euroa (+68 %) Tilikauden voitto 18,0 miljoonaa euroa (+68 %) Liikevaihto ja tulos Suomen Posti

Lisätiedot

Orionin osavuosikatsaus 1 3/2012

Orionin osavuosikatsaus 1 3/2012 Orionin osavuosikatsaus 1 3/2012 24.4.2012 Timo Lappalainen toimitusjohtaja Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Nämä lausumat eivät perustu

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.04.2003 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.03.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.04.2003 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.03.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.04.2003 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.03.2003 Liikevaihto katsauskaudella 47,6 (62,6) milj. euroa jossa muutosta 24,0%. Liikevoitto oli 4,0 (5,7) milj. euroa,

Lisätiedot

pienemmäksi. Uusia tuotteita tuotiin syksyn aikana markkinoille, ja

pienemmäksi. Uusia tuotteita tuotiin syksyn aikana markkinoille, ja 2002-11-08 08:30 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - SYYSKUU 2002 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN TULOS PARANI JA TASE ON EDELLEEN VAHVA Konserni, heinä - syyskuu (3 kk)

Lisätiedot

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2000 Lemminkäisen katsauskauden liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 665,2 milj. euroa (593,9). Voitto ennen satunnaiseriä

Lisätiedot

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13) JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13) OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 Jaakko Pöyry Group konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 102,0 (edellisvuonna 2002 100,4) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Orionin osavuosikatsaus 1 9/2015

Orionin osavuosikatsaus 1 9/2015 Orionin osavuosikatsaus 1 9/2015 27.10.2015 Timo Lappalainen toimitusjohtaja Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Nämä lausumat eivät perustu

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 Liikevaihto: 71,7 miljoonaa euroa (61,0 miljoonaa euroa) Liikevoitto: 4,8 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa) Tulos/osake: 0,16 euroa (0,14 euroa)

Lisätiedot

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla.

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla. 18.08.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003 - liikevaihto 4-6/2003, 12,91 miljoonaa euroa (15,61 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

Pörssitiedote. Orion-konsernin taloudellinen katsaus (proforma) kaudelta 1-12/2006

Pörssitiedote. Orion-konsernin taloudellinen katsaus (proforma) kaudelta 1-12/2006 1 (16) Pörssitiedote 6.2.2007 klo 12.15 Orion-konsernin taloudellinen katsaus (proforma) kaudelta 1-12/2006 1.7.2006 rekisteröidyn jakautumisen jälkeen uutena yhtiönä Helsingin Pörssiin 3.7.2006 listautunut

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KONE on siirtynyt käyttämään katsauskauden keskikursseja vuoden 2001 alusta lähtien. Vuoden 2000 luvut on laskettu kauden päätöskurssein.

KONE on siirtynyt käyttämään katsauskauden keskikursseja vuoden 2001 alusta lähtien. Vuoden 2000 luvut on laskettu kauden päätöskurssein. Pörssitiedote 24. lokakuuta 2001 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2001 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia kasvoivat 10 prosenttia 1 629 miljoonaan

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani YHTEENVETO Liikevaihto 12,8 MEUR

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 38,3 (14,9) ME, kasvua 158,0% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Toisen neljänneksen toiminnallinen liiketulos palautui voitolliseksi toukokuussa kirjattu OMNEn luottotappio ( 1,9

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2004-31.10.2005

SUOMEN HELASTO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2004-31.10.2005 1(5) Pörssitiedote 8.12.2005 klo 13.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2004-31.10.2005 - Liikevaihto 27,2 miljoonaa euroa (25,7), kasvua 6 % - Voitto ennen veroja 1,42 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2004 SUOMISEN TULOS JÄI EDELLISVUOTISESTA Liikevaihto: 123,2 miljoonaa euroa (80,7 milj. euroa 1.1. - 30.6.2003) Liikevoitto: 6,1 miljoonaa euroa (5,4)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,6 % eli 24,4 M (144,8 Mmk) ja oli 705,5 M (4 194,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen pieneni 5,2 M

Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,6 % eli 24,4 M (144,8 Mmk) ja oli 705,5 M (4 194,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen pieneni 5,2 M O S A V U O S I K A T S A U S 1.1. 3.6.2 Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,6 % eli 24,4 M (144,8 Mmk) ja oli 75,5 M (4 194,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen pieneni 5,2 M (31,1 Mmk) vertailukaudesta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Sysopen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1999 1(5) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Liikevaihto Tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana katsausaikana. Sysopen Oyj

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Liikevaihto 562,4 miljoonaa euroa (+2 %) Liikevoitto 43,8 miljoonaa euroa (+16 %) Voitto 30,1 miljoonaa euroa (+20 %) Liikevaihto ja tulos Suomen Posti -konsernin

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Tilitarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy ja varatilintarkastajaksi KTM Anneli Lindroos, KHT.

Tilitarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy ja varatilintarkastajaksi KTM Anneli Lindroos, KHT. Finnlines Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.5.2000, klo 11.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 173,8 (176,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 11,0 (19,2) meur. Tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3

Lisätiedot

Pörssitiedote. 18.2.2003 klo 8.30

Pörssitiedote. 18.2.2003 klo 8.30 1 (28) Pörssitiedote 18.2.2003 klo 8.30 TIEDOTE ORION-KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSESTÄ VUODELTA 2002 Suuret lääketutkimuspanostukset painoivat Orionin tulosta - Liikevaihto kasvoi 67,8 % ja oli 1 628,6 Me (970,8

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

- Talentum-konsernin liikevoitto parani 1,4 milj. euroa vuoden takaisesta, vaikka liikevaihto pieneni 4 % verrattuna viime vuoteen.

- Talentum-konsernin liikevoitto parani 1,4 milj. euroa vuoden takaisesta, vaikka liikevaihto pieneni 4 % verrattuna viime vuoteen. TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2003 KELLO 8.00 TALENTUM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2003 - Liikevaihto: 80,1 milj. euroa (1-9/2002: 83,5 milj. euroa) - Liikevoitto: 0,4 milj. euroa (-1,0

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 4.12.2002 1(9) RAPALA VMC -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.8.2002-31.10.2002

RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 4.12.2002 1(9) RAPALA VMC -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.8.2002-31.10.2002 RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 4.12.2002 1(9) RAPALA VMC -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.8.2002-31.10.2002 Tilikauden ensimmmäinen neljännes sujui odotusten mukaisesti. Konsernin kasvua ja kannattavuutta mittaavien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Hyvinvointia rakentamassa lähivuosien haasteita ja mahdollisuuksia. Talousjohtaja Jari Karlson Arvopaperin Rahapäivä 23.9.2014

Hyvinvointia rakentamassa lähivuosien haasteita ja mahdollisuuksia. Talousjohtaja Jari Karlson Arvopaperin Rahapäivä 23.9.2014 Hyvinvointia rakentamassa lähivuosien haasteita ja mahdollisuuksia Talousjohtaja Jari Karlson Arvopaperin Rahapäivä 23.9.2014 Tulevaisuutta koskevat lausumat Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot