Pörssitiedote klo 8.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pörssitiedote. 8.5.2001 klo 8.30"

Transkriptio

1 1 (13) Orion-yhtymä Oyj Pörssitiedote klo 8.30 ORION-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2001 Orion-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 231,0 Me (236,8 Me jaksolla 1-3/2000) ja se pieneni 2,5 %. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 17,7 Me (35,1 Me) ja se pieneni 49,5 %. Osakekohtainen tulos oli 0,17 e (0,35 e) ja osakekohtainen oma pääoma 8,87 e (8,96 e). Orion Pharman liikevaihto väheni markkinointipartnereiden ostojen Orionilta jäädessä edellisvuoden korkeaa tasoa olennaisesti alhaisemmaksi. Kun samalla panostettiin merkittävästi lanseerauksiin, Orion Pharman liikevoitto laski 5,0 milj. euroon (23,1 Me). Huhtikuussa Orion Pharma sai Ruotsissa jo markkinoilla olevalle sydämen vajaatoimintalääke Simdaxille myyntilupaa edeltävät tunnustamispäätökset yhdeksästä Euroopan maasta, mutta veti myyntilupahakemuksen pois seitsemästä maasta, ml. Iso-Britannia, Ranska ja Saksa. Oriola ja Noiro kehittyivät myönteisesti. Orion Diagnostican kehitys tasaantui. Tässä tiedotteessa esitetyt muutosprosentit on laskettu julkistettuja lukuja tarkemmista luvuista. Suluissa esitetyt luvut viittaavat vertailujakson 1-3/2000 lukuihin. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Konsernin liikevaihto ja tulos Orion-konsernin liikevaihto oli 231,0 Me (236,8 Me kaudella 1-3/2000) ja se pieneni 2,5 %. Liikevaihto kotimaassa pieneni edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 4,3 %. Tämä johtuu Oriolan liikevaihdon rakenteellisesta muutoksesta, jossa liiketoiminnan volyymin kasvu ei näy. Ulkomaantoiminnan liikevaihto oli lähes edellisvuotisen tasolla, kasvua 0,4 % (+14,4 %). Liikevoitto Orion Pharmassa pieneni katsauskaudella merkittävästi ulkomaantoiminnan ennakoitua heikomman kehityksen johdosta. Kansainvälisen markkinoinnin kuluja lisättiin Parkinson-lääke Comtessin, astmalääkeannostelija Easyhalerin ja hormonikorvausvalmiste Indivinan markkinointiin sekä sydämen vajaatoimintalääke Simdaxin markkinoilletulon valmisteluun. Oriolan liikevoitto kasvoi laite- ja tarvikesektorin myönteisen kehityksen ansiosta. Myös Baltian tukkukaupassa voidaan havaita hienoista paranemista. Orion Diagnostican liikevoitto aleni perinteisten tulehdustestien myynnin pienentymisen seurauksena. Noiron liikevoitto kasvoi reippaasti myynnin kasvun ja onnistuneen kuluhallinnan ansiosta. Nettotuotot varsinaisesta rahoitustoiminnasta kasvoivat hieman. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli katsauskaudella 17,7 Me (35,1 Me) ja se pieneni edellisvuotisesta 49,5 %. Rahoitustuotot ja -kulut Nettotuotot varsinaisesta rahoitustoiminnasta olivat 3,4 Me (3,2 Me). Nettokorkotuotot olivat 2,2 Me (1,8 Me). Valuuttakursseista muodostui nettovoittoa 0,1 Me (nettokurssitappio 0,1 Me). Osakesijoituksista syntyneet nettotuotot osingot mukaan lukien olivat 1,1 Me (1,4 Me).

2 2 (13) Konsernin liikevaihto ja liikevoitto vuosineljänneksittäin 10-12/99 1-3/00 4-6/00 7-9/ /00 1-3/01 Liikevaihto 240,6 236,8 227,4 238,0 245,3 231,0 Liikevoitto 21,1 31,9 14,9 45,0 22,7 14,3 Liikevaihto tulosyksiköittäin Me Me % Me Orion Pharma 106,8 110,8-3,6% 452,2 Oriola 86,5 91,7-5,7% 365,5 Orion Diagnostica 8,7 8,4 +3,3% 32,2 Noiro 33,1 29,5 +12,4% 114,4 Konserni yhteensä 231,0 236,8-2,5% 947,5 Liikevoitto tulosyksiköittäin Me Me % Me Orion Pharma 5,0 23,1-78,2% 87,4 Oriola 5,5 4,9 +12,0% 21,7 Orion Diagnostica 1,2 1,6-22,6% 5,4 Noiro 3,8 2,1 +78,1% 7,6 Konsernierät -1,2 0,2-7,6 Konserni yhteensä 14,3 31,9-55,2% 114,5 Ulkomaantoiminnan liikevaihto tulosyksiköittäin Me Me % Me Orion Pharma 58,1 63,3-8,2% 261,4 Oriola 17,6 14,4 +22,5% 59,9 Orion Diagnostica 7,1 6,9 +3,4% 26,4 Noiro 11,8 9,2 +27,8% 37,3 Konserni yhteensä 94,5 94,1 +0,4% 384,0

3 3 (13) Kehitys tulosyksiköittäin Orion Pharma Orion Pharman liikevaihdon kehitys muodostui ennakoitua selvästi heikommaksi. Liikevaihto oli 106,8 Me (110,8 Me) ja se pieneni 3,6 % (+3,5 %). Ulkomaantoiminnan liikevaihto pieneni edellisvuoden vertailujaksosta 8,2 % (+18,3 %) erityisesti markkinointipartnereiden ostojen jälkeenjääneisyyden takia. Liikevaihto kotimaan markkinoilla kasvoi ennakoidun mukaisesti hieman. Liikevaihdon pienentymisen myötä Orion Pharman myyntikate kokonaisuudessaan laski. Samalla kuitenkin panostettiin voimakkaasti sydänlääke Simdaxin markkinoilletulon valmisteluihin, Comtessin markkinointiin sekä Indivinan ja Easyhalerin lanseerauksiin. Näiden seurauksena liikevoitto heikentyi vertailujaksoon nähden 78,2 %. Ihmislääkkeiden ulkomaanmyynti laski 10,8 % (+26,4 %). Suurimpia kansainvälisiä valmisteita olivat omaan tutkimukseen perustuvat Parkinson-lääke Comtess/Comtan (entakaponi), hormonikorvausvalmisteet, rintasyöpälääke Fareston ja eläinrauhoitteet. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus Orion Pharman liikevaihdosta oli 30,1 Me eli 28,2 % (36,2 Me ja 32,7 %). Omien alkuperätuotteitten liikevaihto muodostui seuraavasti: 1-3/ /2000 Muutos 1-12/2000 Comtess (entakaponi) / Orion Pharma 5,7 4,1 +38,9% 20,3 Comtan (entakaponi) / Novartis 5,8 14,4-59,6% 32,2 Simdax (levosimendaani) 0,2-0,2 Fareston (toremifeeni) 4,8 4,9-2,1 % 17,8 Precedex (dexmedetomidiini), rojaltit 0,1-0,3 Domitor, Domosedan ja Antisedan - eläinrauhoitteet 4,3 4,7-8,5 % 18,0 Hormonikorvaustuotteet 6,2 5,7 +7,2 % 24,7 Easyhaler-astmatuotteet 3,0 2,4 +26,0 % 11,1 Yhteensä 30,1 36,2-17,1 % 124,5 Comtessin ja Comtanin liikevaihdoksi muodostui katsauskaudella yhteensä 11,5 Me (18,5 Me). Edellisvuoden vertailuluvussa oli mukana markkinointipartnerin varastoonostoja. Erityisesti Yhdysvalloissa lääkkeen myynti loppukäyttäjille on selvästi tasaantumassa ja myynti on jäänyt huomattavasti jälkeen suunnitellusta tasosta. Myös myynti Etelä-Euroopan maissa on kehittynyt odotettua alhaisemmalla tasolla. Orionin omilla myyntialueilla lääkkeen myynnin kehitys on jatkunut hyvänä. Sydämen vajaatoimintalääke Simdax on katsauskaudella ollut markkinoilla vasta vain Ruotsissa, jossa sen myynti on kasvanut tasaisesti. Simdaxin kaltainen sairaalassa käytettävä tehohoidon lääke otetaan käyttöön maltillisesti. Rintasyöpälääke Farestonin (toremifeeni) myynti Japanissa kehittyi edelleen hyvin. Toimitukset Yhdysvaltoihin olivat sen sijaan edelleen vaatimattomalla tasolla. Abbott Laboratories -yhtiölle lisensioidun tehohoitopotilaiden rauhoitteen, Precedexin (dexmedetomidiini) myynti Yhdysvalloissa on edelleen kasvanut, mutta odotettua hitaammin. Orionin saamat rojaltit olivat yhteensä 0,1 Me. Liikevaihto hormonikorvausvalmisteista kasvoi hieman edellisvuodesta. Uuden, yksilöllisesti annosteltavan Indivina-valmisteen myynti käynnistyi erityisen hyvin Suomessa ja Ruotsissa.

4 4 (13) Beclomet Easyhaler ja Buventol Easyhaler -astmalääkeannostelijoiden myynti kasvoi 26 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Viime vuonna ne tuotiin markkinoille Ranskassa. Lanseerausvaiheen jälkeen myynnin kasvu on tasaantunut. Lääkeraaka-aineiden myynti konsernin ulkopuolisille asiakkaille laski edellisvuotisesta. Myös eläinrauhoitteiden myynti aleni edellisvuotisesta tasosta. Tarkastelukaudella saatiin Abbott Laboratories -yhtiöltä Simdaxin EU:n tunnustamismenettelyn aloittamiseen liittynyt 1,1 Me:n markkinointisopimusmaksu (vertailukaudelle 1-3/00 ei ajoittunut markkinointisopimussuorituksia). Suomen ihmislääkemarkkinat kasvoivat tammi-maaliskuussa 12,6 %. Orion Pharman kotimaantoiminnan liikevaihto oli 48,8 Me (47,5 Me) ja se kääntyi lievään 2,6 prosentin kasvuun (pieneni 11,3 %). Uusi hormonikorvaustuote Indivina penetroitui Suomen markkinoille hyvin. Huhtikuussa tuotiin markkinoille beetasalpaajiin kuuluva verenpainelääke Orloc (bisoprololi) ja allergisen kausinuhan hoitoon tarkoitettu antihistamiinivalmiste Telfast (feksofenadiini). Infuusionestetuotanto Oulun lääketehtaalla on päättymässä kesällä 2001 ja muu lääkevalmistetuotanto ensi vuodenvaihteessa. Kemijärven antibioottitehtaan toiminta päättyy vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen aikana. Seinäjoen tehtaalla tuotanto päättyy kesällä Toimintojen loppuessa päättyy yhteensä noin 190 henkilön työsuhde. Suljettavien yksiköiden tuotanto keskitetään Espooseen ja Turkuun, osa ulkoistetaan. Tuloksen parantamistoimet käynnistetty Orion Pharma on toistaiseksi keskeyttänyt panostukset Simdaxin lanseerauksiin Saksassa, Iso- Britanniassa ja Ranskassa. Toimet tilanteeseen sopeuttamiseksi on aloitettu kansainvälisen markkinoinnin organisaatiota uudistamalla ja vastuualueita yhdistämällä. Markkinointistrategiaa suunnataan uudelleen niin, että jatkossa oma myyntiorganisaatio keskittyy Orion Pharman ydinterapia-alueisiin erikoistuneisiin lääkäreihin. Tuloskehityksen parantamiseksi on käynnistetty toimenpiteet kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Oriola Oriolan volyymia kuvaava laskutus oli 157,8 Me (147,7 Me), ja se kasvoi hieman odotettua nopeammin 6,8 % (+3,0 %). Oriolan kotimaan lääketukkukaupan laskutus kasvoi tosin vain 1,7 % (+0,3 %). Lääkejakelusopimusten uusimisen seurauksena konsignaatiokaupan osuus edellisestä kasvoi, jolloin kotimaan lääkekaupan liikevaihto pieneni 29,8 % (+6,8 %). Konsignaatiokaupasta liikevaihtoon kirjataan vain päämieheltä saatu jakelupalkkio. Baltian maissa lääketukkukaupan kehitys ja yleistilanne on hieman parantunut. Laite- ja tarvikeliiketoiminnan osalta vuosi on alkanut suotuisasti. Erityisesti Medionin ja Prolabin liikevaihto ja tulos on kehittynyt hyvin. Ruotsin hammasalan yksikön tilanne on edelleen epätyydyttävä. Soredexin kehitys on jatkunut suotuisana. Orion Diagnostica Orion Diagnostican kehitys tasoittui edellisvuotisesta. Liikevaihto oli 8,7 Me (8,4 Me), kasvu 3,3 % (+10,6 %). Tulehduksen määrää mittaavan QuikRead CRP -lähitestausjärjestelmän myynti kasvoi edelleen voimakkaasti, kun taas Uricult-virtsatieinfektiotestin ja Dentocult-testin myynti laski hieman.

5 5 (13) Noiro Noiron liikevaihto oli 33,1 Me (29,5 Me) ja se kasvoi 12,4 % (+11,5 %). Myynti on kehittynyt edelleen vahvasti Suomessa ja Venäjällä, lähinnä Lumenen ja viennissä myös Herbinan ansiosta. Lisäksi mainoskulujen tarkentuneen hallinnan seurauksena liikevoitto kasvoi merkittävästi. Investoinnit Bruttoinvestoinnit olivat 16,8 Me. Tästä rakennusten osuus oli 4,2 Me, koneiden, laitteiden ja kaluston 6,6 Me ja muun käyttöomaisuuden osuus 6,0 Me. Hangossa on valmistunut Fermionin lääkeainetehtaan laajennus. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostunee noin 20,4 Me, josta tarkastelukaudelle ajoittui 1,6 Me. Orion Pharman Turun lääketehtaan yhteydessä toimivalle tutkimuskeskukselle rakennetaan laajennusosa, jonka kustannusarvio on noin 12 Me ja joka valmistuu keväällä Noiroon kuuluva Farmos on keskittämässä suurtalouksien hygieniatuotteiden ja teollisuuskemikaalien valmistuksen Turkuun, missä on käynnissä 3,5 milj. euron laajennusinvestointi. Espoon Kauklahdessa aloitettiin huhtikuussa rakentaa uutta kosmetiikkatehdasta, joka kaksinkertaistaa Noiron kosmetiikkatuotannon nykyisen kapasiteetin. Kokonaiskustannusarvio on noin 18 Me. Molemmat hankkeet valmistuvat kesällä Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot ennen saatuja tutkimusavustuksia olivat 18,1 Me (17,7 Me), mikä oli 7,8 % konsernin liikevaihdosta. Menot kasvoivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 2,5 %. Orion Pharman osuus tutkimuspanostuksesta oli 16,4 Me. Lääketutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 15,3 % Orion Pharman liikevaihdosta (14,5 %). Englannin Nottinghamiin perustettiin katsauskaudella kliininen tutkimusyksikkö erityisesti sydän- ja keskushermostosairauksien lääkehoidon potilastutkimuksia varten. Lääketutkimusprojektit Orion Pharman oma innovatiivinen sydämen vajaatoimintalääke Simdax (levosimendaani) sai viime vuoden syyskuussa ensimmäisen myyntiluvan Ruotsissa. Sen nojalla tammi-huhtikuussa läpi viedyssä rekisteröintimenettelyssä Simdax sai myönteisen tunnustamispäätöksen seitsemältä muulta EU-maalta, jotka ovat Suomi, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg ja Portugali, sekä proseduuriin kuuluneilta Norjalta ja Islannilta. Näiden maiden odotetaan myöntävän varsinaiset myyntiluvat tuotteelle lähikuukausien aikana. Luvat saatuaan Orion Pharma aloittaa Simdaxin markkinoinnin Suomessa, Norjassa ja Islannissa. Italiassa, Espanjassa, Kreikassa, Itävallassa ja Portugalissa markkinointioikeudet ovat amerikkalaisella Abbott Laboratories -yhtiöllä. Tunnustamismenettelyn aikana Orion veti myyntilupahakemuksensa pois Hollannista, Irlannista, Iso- Britanniasta, Ranskasta, Saksasta, Tanskasta ja Belgiasta, koska nämä eivät olleet valmiita antamaan tunnustamispäätöstä. Lähikuukausina Orion neuvottelee ko. maiden lääkeviranomaisten kanssa, mitä lisäselvityksiä tai -tutkimuksia ne edellyttävät myyntiluvan perusteeksi. Myyntilupahakemuksia on jätetty ja jätetään monissa Etelä-Amerikan, Aasian ja EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa vuonna Erityisesti Saksan, Ranskan ja Iso-Britannian jäätyä pois Simdaxin lähiajan markkina-alueista jää Orion Pharman Simdax-myynti lähiaikoina merkittävästi arvioidusta.

6 Simdaxin kliinistä, noin kaksi vuotta kestävää lisätutkimusohjelmaa ollaan käynnistämässä Yhdysvaltojen myyntilupahakemusta varten. Tutkimukset ensimmäisillä potilailla aloitetaan vuoden kolmannen neljänneksen aikana. 6 (13) Parkinsonin taudin hoidossa käytettävän kolmen lääkkeen yhdistelmävalmisteen tutkimukset etenevät suunnitelmien mukaisesti. Valmisteeseen sisältyy peruslääke levodopa sekä sen hajoamista estävät aineet karbidopa ja Orionin Comtess-lääkkeen vaikuttava aine entakaponi. Ensimmäiset myyntilupahakemukset voitaneen jättää vuoden 2002 loppuun mennessä. Parkinsonin taudin myöhäisvaiheessa käytettävän apomorfiinin nopealiukoisen Zydistablettiformulaation kliinisten tutkimusten faasi 2 on valmistunut ja kehitysohjelman jatkoa suunnitellaan. Egis Pharmaceuticals -yhtiöltä lisensioidun deramsiklaaniin laajat kliiniset 3. vaiheen tutkimukset ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon etenevät kymmenessä Euroopan maassa suunnitellusti. Tuotteelle ollaan etsimässä markkinointikumppania. Rintasyöpälääke Farestonin (toremifeeni) tutkimukset käyttöaiheen laajentamiseksi rintasyövän varhaisempien vaiheiden hoitoon ovat päättyneet. Kolmen vuoden tulosten perusteella Fareston on rintasyövän varhaishoidossa yhtä tehokas ja turvallinen kuin vertailuvalmiste tamoksifeeni. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA edellyttää kuitenkin joko merkittävästi parempia hoitotuloksia tai viiden vuoden näyttöä tehosta ja turvallisuudesta. Easyhaler-inhalaattorilla annosteltaviksi formuloiduista kahdesta uudemman sukupolven lääkeaineista budesonidi on rekisteröitävänä tunnustusmenettelyn kautta Saksassa. Keuhkoputkia pitkävaikutteisesti laajentavan formoterolin kolmannen vaiheen kliiniset tutkimukset ovat käynnissä. Henkilöstö Orion-konsernin palveluksessa oli tarkastelukautena keskimäärin henkilöä (5 190). Henkilöstömäärä on kasvanut Orion Pharmassa noin kahdella sadalla, joista noin puolet on sijoittunut tutkimus- ja tuotekehitystoimintoihin. Noirossa henkilöstömäärä kasvoi noin neljälläkymmenellä, lähinnä tuotannossa. Oriolan henkilöstömäärä on hieman vähentynyt. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Heikki Hakala, varapuheenjohtajaksi Heikki Vapaatalo Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallintoneuvoston jäsenmääräksi 15. Yhtiöjärjestyksen ikämääräyksen nojalla hallintoneuvostosta erosivat 70 vuotta täyttäneet professori Tatu Miettinen, professori Ahti Tarkkanen, lääkintöneuvos Juhani Aho ja silmätautien erikoislääkäri Juha Kytilä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen professori Timo Estola, lääketiet. lis. Seppo Salonen ja professori Erkki Tammisalo. Uusina jäseninä valittiin Pyhätunturi Oy:n toimitusjohtaja Kari Jussi Aho, Tapiola-yhtiöiden pääjohtaja Asmo Kalpala, Alavuden Puunjalostustehdas Oy:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Pellinen ja Helsingin yliopiston rehtori Kari Raivio. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin vuorineuvos Heikki Hakala ja varapuheenjohtajaksi professori Heikki Vapaatalo.

7 7 (13) Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma ja osakkeet Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma on 114,8 Me ja osakkeen nimellisarvo 1,70 euroa. Yhtiön vähimmäispääoma on 85,0 Me ja enimmäispääoma 340,0 Me, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Orion-yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli yhteensä osaketta, joista eli 50,5 % kuuluu sarjaan A ja eli 49,5 % kuuluu sarjaan B. Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksissa äänestämään kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B- sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Sekä A-sarjan että B-sarjan osakkeet antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon. Orion-yhtymä Oyj:n hallituksella ei ole voimassa olevaa yhtiökokouksen valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen, osakepääoman korottamiseen, optio- tai vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskemiseen. Osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Tarkastelukaudella A- osakkeita muunnettiin B-osakkeiksi kpl. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla Orion-yhtymä Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuussa yhteensä 3,1 miljoonaa kpl, mikä on 4,6 % yhtiön osakekannasta. Kokonaisvaihto oli 71,9 Me. A-osaketta vaihdettiin kpl eli 2,3 % sarja A:sta ja sen kaupantekokurssi vaihteli 21,00 ja 25,00 euron välillä. B-osaketta vaihdettiin kpl eli 7,0 % sarja B:stä ja sen kurssi vaihteli 21,00 ja 25,20 euron välillä. A-osakkeen päätöskurssi vuoden ensimmäisenä kaupantekopäivänä oli 22,80 euroa ja B-osakkeen 23,00 euroa. Tarkastelujakson viimeisenä pörssipäivänä A-osakkeen päätöskurssi oli 22,00 euroa ja B-osakkeen 22,50 euroa ja osakekannan markkina-arvo oli 1 502,1 Me. Osinko Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingoksi 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin Osinkojen määrä 81,0 Me sisältyy maaliskuun taseen lyhytaikaisiin velkoihin. Vuoden 1998 A-optiot pörssilistalle Orion-yhtymä Oyj:n koko henkilöstölle suunnattuun vuoden 1998 optio-ohjelmaan liittyvistä optioista puolet eli ns. A-optio-oikeudet vapautuivat A-optiot noteerataan Helsingin Pörssissä 2.5. alkaen. Kaikki tähän optio-ohjelmaan liitetyt optiot on siirretty arvo-osuusjärjestelmään. Orionin A- optioiden nojalla voidaan välisenä aikana merkitä enintään uutta 1,70 euron nimellisarvoista Orionin B-osaketta, mikä vastaa 2,3 % yhtiön osakkeista ja 0,2 % kokonaisäänimäärästä. Osakkeiden tämänhetkinen merkintähinta on vuonna 2001 jaettujen osinkojen jälkeen 28,91 euroa. Osakepääoma voi optiotodistuksiin perustuvien merkintöjen seurauksena nousta enintään eurolla. B-optio-oikeudet vapautuvat ja merkintäaika ulottuu asti. Uusi optio-ohjelma 2001 konsernin avainhenkilöille Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Orion-yhtymä Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille ja Orion-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Yhtiön hallitus päätti optioiden jakamisesta.

8 8 (13) Optio-oikeuksien määrä on kappaletta ja niillä voi merkitä Orion-yhtymä Oyj:n B-sarjan osakkeita enintään kappaletta. Osakkeen nykyinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2001A ja 2001B on 28,91 euroa, ja se vähenee osakekohtaisen osingon verran jokaisen osingonmaksun yhteydessä osakemerkintähetkeen asti. Optio-oikeuksilla 2001C merkintähinta on Orion-yhtymä Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ja optio-oikeuksilla 2001D se on B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi C- ja D-optioilla merkittävien osakkeiden hintoja voivat alentaa vain erityisosingot, jotka poikkeavat yhtiön tavanomaisesta osinkopolitiikasta. Nyt liikkeeseen laskettavien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 2,67 % yhtiön osakkeista ja 0,25 % osakkeiden tuottamista äänistä. Lähipiirin merkittäväksi tulevien osakkeiden osuutta tästä ei ole tällä hetkellä mahdollista määrittää. Osakepääoma voi nousta enintään eurolla. Osakkeiden merkintäaika on porrastettu ajalle Vuoden 2001 näkymät Tilinpäätöstiedotteessa helmikuussa 2001 arvioitiin Orion-konsernin liikevoiton muodostuvan edellisvuotista pienemmäksi lääketutkimukseen ja kansainväliseen markkinointiin lisättävän panostuksen johdosta. Sittemmin maaliskuussa todettiin ulkomaan myynnin jäävän jälkeen ennakoidusta erityisesti Parkinson-lääke Comtanin osalta (pörssitiedote ). Tämän jälkeen huhtikuussa tuli tietoon, ettei sydänlääke Simdax saanut myyntilupaa edeltävää myönteistä tunnustamispäätöstä kaikilla Euroopan suurilla markkinoilla, mikä vähentää merkittävästi Simdaxin kuluvalle vuodelle ja lähivuosille ennakoitua myyntiä (pörssitiedote ). Markkinointisopimuksiin liittyvien sopimusmaksujen odotetaan osittain kattavan vähentyneen myynnin aiheuttamat liikevaihdon ja -voiton menetykset. Loppuvuoden aikana Orion on saamassa Parkinsonin taudin yhdistelmävalmisteen tutkimusten etenemiseen liittyviä markkinointisopimussuorituksia yhteensä noin 12,5 milj. euroa. Myös aivan uusia partnerisopimuksia saatetaan solmia vuoden aikana. Edellä mainitut ja tämän osavuosikatsauksen muut tiedot huomioon ottaen ennakoidaan Orion Pharman liikevaihdon kasvavan vain hieman edellisvuotisesta. Vaikka kustannusten sopeutus uuteen tilanteeseen on käynnistetty, muodostuu liikevoitto edellisvuotista pienemmäksi. Oriolan ja Noiron liiketulosten ennakoidaan paranevan, mutta Orion Diagnostican liikevoitto näyttää jäävän edellisvuotisen tasolle. Näin ollen Orion-konsernin liikevaihdon kasvun ennakoidaan hidastuvan ja liikevoiton jäävän edellisvuotista pienemmäksi. Myös nettorahoitustuotot pienenevät hieman.

9 9 (13) TAULUKOT Konsernin tuloslaskelma 1-3/01 1-3/00 Muutos 1-12/00 Me Me % Me LIIKEVAIHTO 231,0 236,8-2,5% 947,5 josta ulkomaantoiminta 94,5 94,1 +0,4% 384,0 Liiketoiminnan muut tuotot +1,1 +2,1-48,7% +17,3 Liiketoiminnan kulut -207,5-196,9 +5,3% -807,3 Poistot ja arvonalentumiset -10,3-10,1 +2,6% -43,0 LIIKEVOITTO 14,3 31,9-55,3% 114,5 Rahoitustuotot ja -kulut +3,4 +3,2 +9,4% +10,9 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 17,7 35,1-49,5% 125,4 Satunnaiset tuotot ja kulut ,9 VOITTO ENNEN VEROJA 17,7 35,1-49,5% 132,3 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -6,0-11,2-46,5% -42,8 Tuloverot satunnaisista eristä ,8 KATSAUSKAUDEN VOITTO 11,7 23,9-51,0% 87,7 Veroina on esitetty katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden ennakoiduista tuloveroista. Konsernin taseyhteenveto 3/01 3/00 Muutos 12/00 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 49,3 52,3-5,8% 47,9 Aineelliset hyödykkeet 297,0 273,7 +8,5% 292,6 Omat osakkeet - 1,3 - Muut sijoitukset 23,3 57,9-59,7% 23,4 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 172,7 177,0-2,4% 168,6 Saamiset 216,2 159,5 +35,5% 152,1 Rahoitusarvopaperit 199,4 224,5-11,1% 203,9 Rahat ja pankkisaamiset 13,1 23,3-43,8% 26,1 Vastaavaa yhteensä 971,0 969,5 +0,2% 914,6

10 10 (13) 3/01 3/00 Muutos 12/00 Osakepääoma 114,8 119,0-3,5% 114,8 Muu sidottu oma pääoma 4,8 1,8 +157,9% 4,8 Vapaa oma pääoma 479,3 485,2-1,2% 549,2 Pakolliset varaukset 1,6 0,3 +568,6% 1,6 Laskennallinen verovelka 52,6 54,5-3,5% 53,2 Pitkäaikainen vieras pääoma 37,8 41,8-9,6% 37,1 Lyhytaikainen vieras pääoma 280,1 266,9 +4,9% 153,9 Vastattavaa yhteensä 971,0 969,5 +0,2% 914,6 Korollinen vieras pääoma 51,0 50,3 +1,4% 51,8 Vakuudet ja vastuusitoumukset 3/01 3/00 12/00 Kiinteistökiinnitykset 29,5 33,2 29,5 Annetut pantit 25,4 22,8 25,4 Takaukset 1,1 0,4 2,3 Leasing-vastuut 7,0 2,7 4,0 Muut vastuut 0,2 0,2 0,2 Takaisinostositoumukset - lunastushinta 0,5 0,8 0,6 - käypä arvo ylittää lunastushinnan 0,3 0,3 0,2 Johdannaissopimukset Termiinisopimukset: - käypä arvo -0,1-0,7 0,4 - myydyn valuutan eurovasta-arvo 2,9 17,6 4,8 Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 136,5 142,7-4,3% 563,5 Skandinavia 19,0 15,9 +19,8% 71,4 Muu Eurooppa 50,6 49,3 +2,5% 215,5 Pohjois-Amerikka 11,9 19,7-39,6% 56,1 Muut maat 13,0 9,2 +40,1% 41,0 Liikevaihto yhteensä 231,0 236,8-2,5% 947,5 Ulkomaantoiminta yhteensä 94,5 94,1 +0,4% 384,0

11 11 (13) Bruttoinvestoinnit 1-3/01 1-3/ Maa-alueet 1,9 0,0 0,1 Rakennukset 4,2 3,1 20,3 Koneet ja kalusto 6,6 6,9 34,8 Osakkeet 0,0 0,0 0,1 Muu käyttöomaisuus 4,1 1,0 8,3 Yhteensä 16,8 11,0 63,6 Investoinnit liikevaihdosta 7,3% 4,7% 6,7% Bruttoinvestoinnit tulosyksiköittäin Orion Pharma 10,5 8,8 +19,0% 49,8 Oriola 1,5 1,0 +43,0% 5,9 Orion Diagnostica 0,2 0,3-30,6% 1,4 Noiro 2,7 0,7 +268,5% 5,3 Konsernihallinto 1,9 0,2 1,2 Konserni yhteensä 16,8 11,0 +52,0% 63,6 Konsernin henkilöstöjakauma (henkilöä keskimäärin) Orion-yhtymä Oyj ,0% Tytäryhtiöt Suomessa ,6% 826 Yhteensä Suomessa ,8% Tytäryhtiöt ulkomailla ,5% 683 Konserni yhteensä ,7% Henkilöstö tulosyksiköittäin (henkilöä keskimäärin): Orion Pharma ,1% Oriola ,2% Orion Diagnostica ,9% 330 Noiro ,8% 793 Konsernihallinto Konserni yhteensä ,7% 5 351

12 12 (13) Tunnuslukuja 1-3/01 1-3/00 Muutos 1-12/00 Osakkeita keskimäärin, 1000 kpl Osakekohtainen tulos 0,17 e 0,35 e -51,0% 1,22 e Osakekohtainen oma pääoma 8,87 e 8,96 e -1,0% 9,90 e Omavaraisuusaste 62,4 % 62,9 % 74,2 % Nettovelkaantumisaste (gearing) -27,0 % -32,6 % - 26,7 % Optiolainalla ei ollut laimentavaa vaikutusta kauden 1-3/2001 osakekohtaiseen tulokseen. Espoossa Orion-yhtymä Oyj Jukka Viinanen Pääjohtaja Pauli Torkko Varatoimitusjohtaja Yhteyshenkilöt: Pääjohtaja Jukka Viinanen, puh Varatoimitusjohtaja Pauli Torkko, puh Orion-konsernin osavuosikatsaukset vuodelta 2001 julkaistaan seuraavasti: 1-6/2001 keskiviikkona /2001 tiistaina Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

13 13 (13) Julkaisija: Orion-yhtymä Oyj Konsernihallinto Orionintie 1, Espoo Kotisivu: Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet: Viestintäjohtaja Anne Allo Puh Fax

Pörssitiedote. 21.2.2001 klo 8.30

Pörssitiedote. 21.2.2001 klo 8.30 1 (22) Orion-yhtymä Oyj Pörssitiedote 21.2.2001 klo 8.30 TIEDOTE ORION-KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSESTÄ VUODELTA 2000 Orion-konsernin liikevaihto vuonna 2000 kasvoi 3,9% ja oli 947,5 (912,2 vuonna 1999). Konsernin

Lisätiedot

Pörssitiedote. 18.2.2003 klo 8.30

Pörssitiedote. 18.2.2003 klo 8.30 1 (28) Pörssitiedote 18.2.2003 klo 8.30 TIEDOTE ORION-KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSESTÄ VUODELTA 2002 Suuret lääketutkimuspanostukset painoivat Orionin tulosta - Liikevaihto kasvoi 67,8 % ja oli 1 628,6 Me (970,8

Lisätiedot

ORION-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 1 (20) 25.2.2000 klo 8.30

ORION-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 1 (20) 25.2.2000 klo 8.30 ORION-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 1 (20) 25.2.2000 klo 8.30 TIEDOTE ORION-YHTYMÄ OYJ:N VUODEN 1999 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Orion-konsernin liikevaihto vuonna 1999 kasvoi 4,9% ja oli 5 424 milj. mk (5 172 milj. mk

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden 1 (28) ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 klo 12:00 Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 Orionin liikevaihto vuodelta 2010 oli 850 miljoonaa euroa (772 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja se kasvoi

Lisätiedot

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 1 (26) Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 Orionin liikevaihto vuodelta 2008 oli 710,7 miljoonaa euroa (680,0 miljoonaa euroa vuonna 2007) ja se kasvoi 4,5 % vertailuvuodesta 2007. Liikevoitto

Lisätiedot

sisällysluettelo Orionin vuosikertomus 2010

sisällysluettelo Orionin vuosikertomus 2010 Tilinpäätös 2010 sisällysluettelo Tilinpäätös 2 Taloudellisia tunnuslukuja 6 Hallituksen toimintakertomus 17 Konsernitilinpäätös (IFRS) 18 Konsernin laaja tuloslaskelma 19 Konsernitase 20 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1 3/2015

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1 3/2015 ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2015 klo 12:00 Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1 3/2015 Orionin liikevaihto tammi maaliskuussa 2015 oli 260 miljoonaa euroa (245 miljoonaa euroa vuoden 2014 tammi

Lisätiedot

ORION-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2006

ORION-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2006 ORION-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2006 Tilinpäätös 2006 3 4 Tilinpäätös 2006 Sisältö 6 8 9 10 12 12 14 15 15 16 18 19 20 20 21 22 23 Tietoja osakkeenomistajille Vuosikooste Orionin julkaisemista pörssitiedotteista

Lisätiedot

Laatimisperiaatteet...44. 1. Toimintasegmentit...54. 2. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut...56. 3. Poistot ja arvonalentumiset...

Laatimisperiaatteet...44. 1. Toimintasegmentit...54. 2. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut...56. 3. Poistot ja arvonalentumiset... Vuosikertomus 2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 1 Avainluvut... 3... 9 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tietoja Orionin osakkeista... 25 Konsernin tunnusluvut... 30 Tunnuslukujen laskentaperusteet...

Lisätiedot

Pörssitiedote. Tiedote Orion Oyj:n tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.7. 31.12.2006

Pörssitiedote. Tiedote Orion Oyj:n tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.7. 31.12.2006 1 (20) Pörssitiedote 6.2.2007 klo 12.10 Tiedote Orion Oyj:n tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.7. 31.12.2006 Tämä tiedote koskee Orion Oyj virallista tilinpäätöstä ja toimintakertomusta yhtiön ensimmäiseltä

Lisätiedot

ORION TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014

ORION TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 ORION TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 2 TILINPÄÄTÖS Orion Oyj:n hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 2014 3 Orionin osakkeiden perustietoja 18 Konsernin tunnusluvut 22 Tunnuslukujen laskentaperusteet

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 1999 SISÄLTÖ Orion-konserni 1999... 1 Orion-konserni lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Tulosyksikkökatsaukset Orion Pharma... 5 Oriola... 15 Orion Diagnostica... 19 Noiro... 20

Lisätiedot

Sisällys. Yhtiökokous... 1. Orion-yhtymä Oy:n. hallituksen toimintakertomus... 26. Osinkojen maksu... 1 Taloudellinen informaatio...

Sisällys. Yhtiökokous... 1. Orion-yhtymä Oy:n. hallituksen toimintakertomus... 26. Osinkojen maksu... 1 Taloudellinen informaatio... Sisällys Yhtiökokous... 1 Osinkojen maksu... 1 Taloudellinen informaatio... 1 Orion-konserni 1994... 2 Pääjohtajan katsaus... 3 Orion-konserni... 4 Tulosyksikkökatsaukset Orion lääketeollisuus... 7 Orion-Farmos...

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Raisio Yhtymä on kansainvälinen teollisuuskonserni. Se valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja, elintarvikkeita, terveysvaikutteisia Benecol-ainesosia, rehuja

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2000 Stockmann-konsernin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 1 467,9 Me (8 727,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 15.2.2005, klo 11.45 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 1 735,0 Me (1 698,6 Me vuonna 2004). Varsinaisen liiketoiminnan

Lisätiedot

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 Vuoden 2002 voitto ennen satunnaisia ja kertaluonteisia eriä oli 835 (1 12/2001: 1 113) miljoonaa euroa. Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä oli 2,25 (1 12/2001:

Lisätiedot

Q 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUULTA 2007

Q 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUULTA 2007 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUULTA 2007 Q 1 KONEELLE ENNÄTYSMÄÄRÄ TILAUKSIA Q1 1 Tilaukset kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 7 prosentilla, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu

Lisätiedot

KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005

KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 m êëëáíáéççíé= 27. tammikuuta 2006 KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 Hallituksen toimintakertomus Kone Oyj jakautui 1. kesäkuuta 2005 kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi,

Lisätiedot

Puh. 010 429 3504/Minna Lyhykäinen Fax 010 429 4435 E-mail corpcom@orion.fi

Puh. 010 429 3504/Minna Lyhykäinen Fax 010 429 4435 E-mail corpcom@orion.fi LÄHELLÄ SINUA Orion-konsernin osavuosikatsausten julkaisuaikataulu vuonna 2005 Osavuosikatsaus 1 3/2005 keskiviikkona 11.5.2005 klo 8.30 Osavuosikatsaus 1 6/2005 tiistaina 9.8.2005 klo 8.30 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sekä Stockmann Auto että Venäjän Zara on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintana.

Sekä Stockmann Auto että Venäjän Zara on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintana. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 26.4.2006 klo 11.30 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Konsernirakenteessa tapahtui katsauskaudella merkittäviä muutoksia, kun Stockmann luopui 1.1.2006 lukien Venäjän

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 8.2.2007 klo 13.30 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTEDOTE 2006

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 8.2.2007 klo 13.30 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTEDOTE 2006 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 8.2.2007 klo 13.30 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTEDOTE 2006 Stockmann-konserni teki historiansa parhaan tuloksen. Voitto ennen veroja kasvoi 25 prosenttia ja oli 128,9 Me (102,8

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Raisio Yhtymä on kasvava ja kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja,

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

07:45 Shanghai Metro City, Kiina. Kohti toimivampaa kaupunkiympäristöä, niin Shanghaissa kuin kaupungeissa ympäri maailman. KONE Q2.

07:45 Shanghai Metro City, Kiina. Kohti toimivampaa kaupunkiympäristöä, niin Shanghaissa kuin kaupungeissa ympäri maailman. KONE Q2. 07:45 Shanghai Metro City, Kiina Kohti toimivampaa kaupunkiympäristöä, niin Shanghaissa kuin kaupungeissa ympäri maailman. KONE Q2 Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuulta 2009 Q2 2 KONE Q2: Liiketoiminnan hyvä

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto 4

Lisätiedot