AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIEHDOT YRITYSKÄYTÖSSÄ ANALYYSIKOKOELMA /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIEHDOT YRITYSKÄYTÖSSÄ ANALYYSIKOKOELMA / 28.11.2006"

Transkriptio

1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIEHDOT YRITYSKÄYTÖSSÄ ANALYYSIKOKOELMA / Ryhmätyö liittyen oikeustieteelliseen opetukseen (Helsingin yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Turun yliopisto ja IPR University Center) A. YHTEENVETO Analysoitujen lisenssiehtojen arvioitu sopiminen eri tyyppisiin yrityskäyttötilanteisiin: Lisenssiehto Sisäinen käyttö Sisäinen käyttö varauksin Tuotteen osana Tuotteen osana varauksin Ks. sivu Academic Free License X X 7 Apache Software License 1.1 X X 11 Apache License 2.0 X X 16 Apple Public Source License X X 22 Artistic License X X 26 BSD License X X 30 Common Development and Distribution License X X 33 Common Public License X X 38 GNU GPL X X 42, 47 GNU LGPL X X 52 IBM Public License X X 59 Intel Open Source License X X 63 Lucent Public License X X 67 MIT License X X 72, 75 Mozilla Public License 1.0 X X 78 Mozilla Public License 1.1 X X 86 Nasa OS Agreement X X 95 NCSA OS License X X 99 Nokia OS License X X 102 PHP License X X 110 Q Public License X X 113 Realnetworks Public Source License X X 117 Sleepycat License X X 122 Sun Public License X X 126 X.NET License X X 130 Tämä luokittelu on yleinen ja se perustuu analyysikokoelman esittelyssä ("3. Yhteenveto analyyseista") selostettuihin luokkiin sekä hankkeessa opiskelutarkoituksessa tehtyihin analyyseihin. Tämän analyysikokoelman laatijat ovat Anniina Huttunen, Olli Kotila, Jaakko Lindgren, Päivi Poikela, Mikko Raito ja Daniel Stranius. Laatimiseen on osallistunut myös Mikko- Pekka Partanen ja ohjaajana Martin von Willebrand.

2 2 B. AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANALYYSIHANKKEEN ESITTELY 1. Tausta ja hankkeen tavoite 2. Analyysit tehty yrityskäyttöä ajatellen 3. Yhteenveto analyyseista Tämä analyysikokoelma on syntynyt osana Helsingin yliopiston, Svenska Handelshögskolanin, Turun yliopiston ja IPR University Centerin oikeustieteen syventävien opintojen projektia "Uudistunut tekijänoikeus digitaalisessa taloudessa". Analyysit on tehty kuuden projektiin osallistuvan oikeustieteen ja kauppatieteen opiskelijan ryhmätyönä. Hankkeen ensisijainen tarkoitus on opiskelun tukeminen. Analyysihankkeen tavoitteena on, opintoihin liittyvien tavoitteiden ohella, analysoida avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja yrityskäytön näkökulmasta. Taustalla on ajatus siitä, että vaikka avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttö on lisääntynyt yrityksissä, on tämä vielä osin uutta ja monesti hallitsematonta. Ikävimmillään tästä voi olla vakavat seuraukset yrityksen tuotteille. Toisaalta avoimen lähdekoodin käyttöä saattaa aivan turhaan rajoittaa liialliset pelot avoimesta lähdekoodista lisensiointimuotona. Oikein toteutettuna avoimen lähdekoodin hyödyntäminen voi edistää yritysten tehokkuutta ja kilpailukykyä. Analyysikokoelma on julkaistu vapaan edelleen levittämisen sallivalla lisenssillä, ja näin ollen kuka tahansa voi hyödyntää analyysejä. Analyysit on tehty suomen kielellä, jotta lopputulos olisi paremmin suomalaisten käytettävissä. Analyysihanke on ideoitu ja tehty yhteistyössä Asianajotoimisto HH Partners Oy:n kanssa, jonka edustajana allekirjoittanut on ohjannut analyysikokoelman laadinnan. Analyysit on pyritty tekemään yrityskäytön näkökulmasta, ns. "yritysjuristin hattu päässä". Tämä näkyy analyysien sisällön lisäksi myös siinä, että käytetyssä analyysirakenteessa on verrattu avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja tavanomaisiin yritysten välisiin suljetun tuotekehityksen lisensioinnin ehtoihin. Hankkeen luonteesta johtuen analyysit on kuitenkin tehty yleisiksi: perinteinen yrityskohtainen analyysi laadittaisiin usein niin, että käsitetäisiin tiettyä ohjelmistoa ja tiettyä käyttötarkoitusta sekä verrattaisiin näitä ko. ohjelmiston lisenssiehtoon ja muihin ko. ohjelmiston ja sen lisenssioinnin erityispiirteisiin. Analyysihankkeessa analyysit eivät voikaan olla näin yksityiskohtaisia; ja samalla vahvuudeksi muodostuu niiden soveltuvuus useisiin eri tilanteisiin. Etusivulla on yhteenveto kunkin analysoidun lisenssin soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. Ohjelmistojen käyttö, mukaan lukien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen, sisältää aina varauksia. Luokittelussa on pyritty suhteellisesti luokittelemaan eri avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja.

3 3 4. Analyysihankkeen toteuttamisesta Jaottelussa on eroteltu yrityksen sisäinen käyttö ja käyttö yrityksen tuotteen osana. Sisäisellä käytöllä tarkoitetaan käyttöä, jossa yritys ottaa avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöön omassa tuotannossaan. (Esimerkiksi ottaa käyttöön toimisto-ohjelmaksi Open Officen, tai wwwpalvelimeksi Apachen www-palvelimen.) Tuotteen osana tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys tekee omaa ohjelmistokehitystä ja liiketoimintamalli perustuu ainakin osittain omaan ohjelmistokehitykseen. Avoimen lähdekoodin käyttöä tuotteen osana on avoimen lähdekoodin ohjelmiston hyödyntäminen oman tuotteen osana tai muuten tuotekehityksessä. Kun yhteenvetosivulle on merkitty, että käyttöön liittyy varauksia, tarkoittaa tämä sitä, että lisenssiehdossa on jokin sellainen ehto, joka on analyysissa arvioitu soveltumattomaksi tähän käyttöön ainakin joiltakin osin. Tällöin riippuu yrityskohtaisista tilanteista, esim. liiketoimintamalleista, onko ko. lisenssiehto käyttökelpoinen. Lähtökohtana on ollut, että Apache v. 1.1, BSD tai MIT -tyyppiset lisenssit soveltuvat kaikkiin käyttötarkoituksiin. Näidenkin osalta tulee huomata mm. se, että mitään oikeudellisia vakuutuksia näillä lisensseillä lisensioitujen ohjelmistojen toimivuudesta tai virheettömyydestä (ml. oikeudelliset virheet) ei ko. ehdoilla välttämättä saa. Lisäksi lisensseissä voi olla muitakin ehtoja, jotka eivät välttämättä sovi kaikkiin käyttötilanteissin. Useimmat avoimen lähdekoodin lisenssiehdot soveltuvat ilman erityisiä varauksia yritykselle sisäiseen käyttöön. Joissakin mainitut varaukset ovat johtuneet yllättäviksi arvioiduista ehdoista liittyen ohjelmistoon käyttöön sisäisesti (ei levitykseen edelleen). Esim. ns. NASA-lisenssi sisältää ehdon, joka on ymmärrettävä niin, että ottamalla ohjelmiston käyttöön syntyy riski siitä, että käyttäjä luopuu kaikista mahdollisista oikeudellisista vaatimuksistaan lisenssinantajaa kohtaan. Käytettäväksi yrityksen tuotteen osana monet lisenssiehdot soveltuvat vain varauksin. Lisenssiehdot, jotka ovat käytettävissä vain varauksin, ovat käytännössä sisältäneet pakottavaa vastavuoroisuutta edellyttäviä ehtoja, kuten GNU GPL. Vastavuoroisuus on perusmuodossaan tarkoittanut velvollisuutta lisensioida ohjelmiston johdannainen samalla lisenssillä kuin alkuperäinen ohjelmisto. Lisäksi vastavuoroisuuteen voi liittyä patentteja tai tavaramerkkejä koskevia vastavuoroisuussääntöjä. Vastavuoroisuudella on kuitenkin aina rajansa, joten myös perinteisessä ohjelmistoliiketoiminnassa voidaan näilläkin lisesseillä tulevia ohjelmia hyödyntää (mutta siis varauksin) tämä edellyttää siis tarkempaa suunnittelua kuin sallivimpien edelleen levittämisen lisenssiehtojen kanssa. Analyysihankkeen osana kukin opiskelijoista osallistui kolmeen yhteiseen luento- ja yhteistyötapaamiseen. Ensimmäinen luento oli koko syventävien opintojen projektille tarkoitettu ja se käsitteli ohjelmistoliiketoimintaa yleisesti. Luennolla muun muassa käytiin eritellysti läpi esimerkkinä ollut tyypillinen suljetun ohjelmistokehityksen (englanninkielinen) lisenssiehto. Muilla ryhmätapaamisilla käsiteltiin luennon ja kes-

4 4 kustelun muodossa avoimen lähdekoodin lisensiointia verrattuna ohjelmistoliiketoimintaan yleensä. Toisessa tapaamisessa opiskelijat valitsivat Open Source Initiativen (www.opensource.org) hyväksymistä avoimen lähdekoodin lisenssiehdoista analysoitavat lisenssiehdot sekä käytiin muun ohella läpi analyysin laatimista. Kolmannessa tapaamisessa käytiin läpi luennon ja keskustelun lisäksi analyysien laatimisen vaiheita. Opiskelijoiden palautettua ensimmäiset luonnokset analyyseiksi, kävivät ohjaaja ja hänen avustajansa analyysiluonnokset läpi. Tämän jälkeen kunkin opiskelijan kanssa pidettiin henkilökohtainen tapaaminen. Noin tunnin mittaisessa tapaamisessa laaditut analyysit käytiin yhteisesti läpi käytännössä tapaamisissa keskittyttiin pääosin vain yhteen opiskelijan laatimista analyyseista. Tapaamisessa opiskelijoille pyrittiin antamaan idoita ja neuvoja analyysien viimeistelemistä varten. Opiskelijoiden viimeistelemistä analyyseista laadittiin tämä analyysikokoelma. Opiskelijoiden laatimien analyysien oikeudelliseen sisältöön ei ryhmätyön palauttamisvaiheessa puututtu laisinkaan. Sen sijaan analyysit yhtenäistettiin ulkonäöllisesti ja tehtiin muuta toimituksellista työtä. Opiskelijat myös kommentoivat analyysikokoelmaa sen viimeistelyvaiheessa. Ennen julkaisua ohjaaja kommentoi joitakin lisenssianalyysejä ja näiden kommenttien johdosta analyyseja myös muutettiin. 5. Analysoidut lisenssiehdot ja analyysikokoelman laatijat Kukin opiskelijoista on laatinut 3-5 lisenssiehtoanalyysia siten kuin yksittäisissä analyyseissä on ilmoitettu. Etusivulla on lista analysoiduista lisenssiehdoista. Analysoidut lisenssiehdot on valittu Open Source Initiative (www.opensource.org) hyväksymistä avoimen lähdekoodin lisenssiehdoista niin, että useimmin käytetyt lisenssit on analysoitu ja muut on valittu eri kriteerein. Muutamista yleisimmistä lisenssistä on tehty kaksi analyysia. Analyysit ovat laatineet seuraavat henkilöt: - Anniina Huttunen, oikeust. yo. - Olli Kotila, KTM, oikeust. yo. - Jaakko Lindgren, oikeust. yo. - Päivi Poikela, OTK, kauppat. yo. - Mikko Raito, oikeust. yo. - Daniel Stranius, oikeust. yo. Analyysikokoelman laatimisessa on ohjaajana toiminut asianajaja Martin von Willebrand. Oikeust. yo. Mikko-Pekka Partanen on osallistunut hankkeeseen Asianajotoimisto HH Partnersin harjoittelijana ja on analyysien laatimisen lisäksi avustanut ohjauksessa. Hän ei osallistu kyseessä olevaan syventävien opintojen projektiin.

5 5 6. Analyysit opiskelijoiden tekemiä Tässä yhteydessä on myös huomattava, että laaditut analyysit ovat opiskelijoiden opiskelun osana laatimia. Analyysit ja niistä tehty yhteenveto voivat sisältää virheitä tai puutteita. Analyysien laatijat, ohjaaja, Asianajotoimisto HH Partners Oy tai yliopistoyksiköt eivät ole vastuussa analyysien sisällöstä. 7. Analyysikokoelmaa saa levittää vapaasti Tämä analyysikokoelma ja analyysit, joista se muodostuu, ovat tekijänoikeudella suojattuja. Erillisten osien ja kokonaisuuden tekijät antavat luvan levittää tätä analyysikokoelmaa vapaasti. Siihen saa myös tehdä muutoksia ja kokonaisuutta saa levittää muutettuna, sillä edellytyksellä, että alkuperäiset tekijät ja heidän tekemänsä osuus sekä muutokset ja niiden tekijät merkitään selvästi. Analyysikokoelma on saatavilla osoitteesta os.hhpartners.fi. Martin von Willebrand

6 6 C. SISÄLLYSLUETTELO A. YHTEENVETO... 1 B. AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANALYYSIHANKKEEN ESITTELY... 2 C. SISÄLLYSLUETTELO... 6 D. AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIEHTOJEN ANALYYSIT... 7 Academic Free License (AFL)... 7 Apache Software License, Version Apache License, Version Apple Public Source License (APSL) Artistic License New BSD Licence Common Development And Distribution License (CDDL) Version Common Public License (CPL) GNU General Public License (GPL), laatinut JL GNU General Public License (GPL), laatinut MPP GNU Lesser General Public License (LGPL) (entinen GNU Library) IBM Public License (IPL) Intel Open Source License For Cdsa/Cssm Implementation Lucent Public License Version MIT License, laatinut AH MIT License, laatinut MPP Mozilla Public License Version Mozilla Public License Nasa Open Source Agreement, version Ncsa Open Source License / University Of Illinois Nokia Open Source License (Nokos License), version 1.0a PHP License Q Public License (QPL) Realnetworks Public Source License V Sleepycat license Sun Public License, Version X.Net License

7 7 D. AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIEHTOJEN ANALYYSIT Academic Free License (AFL) 1. Perustiedot 2. Lisenssiehdon tausta 3. Esimerkkiohjelmisto Lisenssiehdon nimi: Academic Free License (AFL) Lisenssiehdon versionnumero: v.3.0 Lisenssiehdon nettiosoite: Lisenssiehdon ensimmäinen julkaisupäivä: 2002 Lisenssiehdon laatija: Lawrence E. Rosen, joka laati lisenssin vuonna AFL takaa samanlaiset oikeudet kuin BSD, MIT ja Apache, mutta AFL laadittiin selventämään näiden lisenssien yhteydessä havaittuja ongelmia. AFL:n tavoitteena on riskien allokointi. AFL allokoi tekijänoikeuden ja patenttioikeuden loukkaamisesta aiheutuvia riskejä lisenssinantajalle lisenssinsaajan sijasta. AFL:sta on myös versiot 1.2 ja 2.1. AFL ei ole erityisen suosittu lisenssi. Tällä hetkellä vain 48 Freshmeatin luokittelemaa projektia käyttää sitä. Esimerkkinä AFL:llä lisensoidusta ohjelmistosta voidaan mainita tbook. tbookin tarkoitus on helpottaa monimutkaisten dokumenttien muuntamista yhdestä suositusta formaatista toiseen (esimerkiksi LaTeX -> RTF (Word), Word -> HTML), mikä usein saattaa olla hyvin vaikeaa. Tästä johtuen voi olla hankalaa kirjoittaa hyvälaatuista tulostettavaa tekstiä, joka toimii samanaikaisesti HTML-formaatissa yhtä hyvin. Erityisesti tilanne on vaikea, jos asiakirja sisältää yhtälöitä, taulukoita ja bibliografioita. Tämän vuoksi tbook tarjoaa erilaisen lähestymistavan. Lähtökohtana tbookissa on, että dokumentti on XML-muodossa. tbook-dokumentit ovat tekstitiedostoja, jotka koostuvat pelkästään käyttäjän tekstistä ja tietyistä rakenteellisista elementeistä, kuten luvuista, kuvioista ja kaavoista. Tämä XML-dokumentti voidaan siten muuntaa täysin automaattisesti eri formaatteihin, niin että se on laadultaan paras mahdollinen. tbookin laatija on saksalainen fyysikko Torsten Bronger.

8 8 4. Käyttöoikeus 5. Toiminnalliset takuut, tuki (lähde: ) Lisenssiehdon kohdan 1. mukaan lisenssinantaja myöntää lisenssinsaajalle maailmanlaajuisen ja rojaltittoman edelleenlisensointiin oikeuttavan tekijänoikeuslisenssin tekijänoikeuden kestoajaksi. Kyseinen lisenssi oikeuttaa: a. kopioimaan alkuperäistä teosta yksin tai osana suurempaa kokonaisuutta; b. kääntämään, muuttamaan, soveltamaan, muuntamaan, välittämään tai järjestämään alkuperäistä teosta luoden näin johdannaisia teoksia; c. jakamaan ja välittämään alkuperäisen tai johdannaisten teosten kopioita yleisölle minkä tahansa lisenssin alla, joka ei ole ristiriidassa AFL:n ehtojen ja edellytysten kanssa; d. esittämään alkuperäistä teosta yleisölle; ja e. näyttämään alkuperäistä teosta yleisölle. Lisenssiehdossa ei ole määräyksiä toiminnallisten takuiden tai tuen varalta. 6. Vakuutukset oikeudellisten virheiden varalta Lisenssinantaja takaa, että tekijänoikeus alkuperäiseen teokseen ja tässä yhteydessä myönnetyt patenttioikeudet ovat lisenssinantajan omistamia. Ne lisensoidaan edelleen lisenssinsaajalle AFL:n ehtojen mukaisesti näihin tekijänoikeuksiin ja patenttioikeuksiin kytkeytyvien henkilöiden luvalla. Ellei nimenomaisesti muuta ole todettu, alkuperäinen teos annetaan tämän lisenssin alla sellaisena kuin se on ilman takuuta muun muassa loukkauksista, kaupattavuudesta tai soveltumisesta tiettyyn tarkoitukseen. Riski alkuperäisen teoksen laadusta on kokonaan lisenssinsaajalla (lisenssiehdon kohta 7.).

9 9 AFL siis allokoi riskin lisenssin liikkeellelaskijan tekijänoikeuksien ja patenttioikeuksien loukkauksesta lisenssinantajalle eikä lisenssinsaajalle. Syy tähän on se, että Lawrence Rosenin mukaan lisenssinantaja on lisenssinsaajaan verrattuna tiedollisesti paljon paremmassa asemassa siitä, omistaako se itse tekijänoikeudet ja patenttioikeudet. Lisenssinsaajalla sitä vastoin ei ole tietoa, jonka perusteella tämä voi hyväksyä loukkaukseen riskin. Näin ollen riski on allokoitu sille osapuolelle, joka pystyy määrittämään kyseisen riskin asteen. Rosenin mukaan lisenssinsaajat voivat olla haluttomia hyväksymään avoimen lähdekoodin lisenssin ilman lisenssinantajan antamaa takuuta siitä, etteivät he lisensoi varastettua immateriaalioikeutta. 7. Lisenssin mahdolliset ekspansiiviset ehdot 8. Lisenssin sallima edelleen levittäminen Lisenssissä ei ole suoranaisia ekspansiivisia ehtoja, ks. kuitenkin jäljempänä kohta 8.. Lisenssinsaaja on oikeutettu jakamaan ja välittämään alkuperäisen tai johdannaisten teosten kopioita yleisölle minkä tahansa lisenssin alla, joka ei ole ristiriidassa AFL:n ehtojen ja edellytysten kanssa (lisenssiehdon kohta 1.). Jos lisenssinsaaja jakaa tai välittää alkuperäisen teoksen kopioita tai johdannaisia teoksia, tämän on pyrittävä hankkimaan vastaanottajilta nimenomaiset suostumukset AFL:n ehtojen noudattamiseen (lisenssiehdon kohta 9.). 9. Lähdekoodia ja koneen luettavaa koodia koskevat määräykset Termi lähdekoodi tarkoittaa lisenssiehdossa alkuperäisen teoksen parasta muotoa muunnosten tekemiseen ja kaikkia saatavilla olevia asiakirjoja, jotka koskevat alkuperäisen teoksen muuntamista. Lisenssinantaja antaa koneen luettavan kopion alkuperäisen teoksen lähdekoodista jokaisen alkuperäisen teoksen kopion mukana, jonka lisenssinantaja jakaa. Lisenssinantaja varaa oikeuden täyttää tämä velvollisuus sijoittamalla koneen luettavan kopion lähdekoodista sellaiseen tietojen tallennuspaikkaan, joka sallii edullisen ja helpon pääsyn lisenssinsaajalle niin kauan kuin lisenssinantaja jakaa alkuperäistä teosta (lisenssiehdon kohta 3.). 10. Tavaramerkkejä ja patentteja koskevat määräykset Lisenssinantaja myöntää maailmanlaajuisen ja rojaltittoman edelleenlisensointiin oikeuttavan patenttilisenssin lisenssinantajan omistamiin ja hallitsemiin patentteihin, jotka ilmentyvät alkuperäisessä ohjelmassa lisenssiantajalta saadussa muodossa. Tämä patenttilisenssi on voimassa patenttien kestoajan, ja koskee alkuperäisen ohjelman tai sen johdannaisten ohjelmien valmistamista, käyttöä, myyntiä, myytäväksi tarjoamista ja tuontia (lisenssiehdon kohta 2.). Lisenssinantajan nimiä, alkuperäisen ohjelman avustajien nimiä tai heidän tavara- tai palvelumerkkejään ei saa käyttää alkuperäisestä ohjel-

10 Muita huomioita lisenssiehdosta masta johdettujen ohjelmistojen markkinoinnissa ilman lisenssinantajan etukäteistä ja nimenomaista lupaa. Lisenssinantajan tavaramerkkeihin ei myönnetä lisenssiä, vaikka tällaisia merkkejä on sisällytetty alkuperäiseen ohjelmaan (lisenssiehdon kohta 4.). Lisenssi päättyy automaattisesti ja lisenssinsaaja ei ole enää oikeutettu käyttämään lisenssissä myönnettyjä oikeuksia sen jälkeen, jos lisenssinsaaja nostaa kanteen lisenssinsaajaa vastaan väittäen, että alkuperäinen teos rikkoo jotain patenttia (lisenssiehdon kohta 10.). Lisenssiehdon kohdan 11 mukaan oikeuspaikkana on lisenssinantajan kotipaikka tai se paikka missä lisenssinantaja harjoittaa päätoimista liiketoimintaa. Samoin sovelletaan tämän oikeuspaikan lakeja, lukuun ottamatta kuitenkaan kansainvälisen yksityisoikeuden säännöksiä. CISG:n soveltaminen on nimenomaisesti poissuljettu. 12. Analyysin laadinnassa käytetty materiaali Lisenssiehdon nettiosoite: Allocation of the Risk by Lawrence Rosen: Open Source Iniative: Wikipedia AFL:sta: tbookin kotisivu: Freshmeat: Sourceforge: Tekijä: Päivi Poikela

11 11 Apache Software License, Version Perustiedot 2. Lisenssiehdon tausta Lisenssiehdon nimi: The Apache Software License Lisenssiehdon versionnumero: 1.1 Lisenssiehdon nettiosoite: Lisenssiehdon ensimmäinen julkaisupäivä: 2000 The Apache Software License, versio 1.1 on yhdysvaltalaisen voittoa tavoittelemattoman Apache Software Foundation (ASF) säätiön hallinnoima salliva avoimen lähdekoodin lisenssi. ASF on perustettu tukemaan avointa, yhteistyöhön perustuvaa ohjelmistokehitystä, vastaanottamaan lahjoituksia toimintansa rahoittamiseksi, tarjoamaan projekteihinsa osallistuville suojaa projekteja vastaan nostetuista oikeusjutuista ja suojelemaan Apache-tuotemerkkiä. ASF:n tuotteet ovat suosittuja erityisesti ohjelmistokehittäjien ja WWW-palveluja tarjoavien keskuudessa (http://www.apache.org ). Apache on maailman suosituin WWW-palvelinohjelmisto. Se on sisällytetty lähes jokaiseen Linux-jakeluun, mutta sitä käytetään myös mm. Windowsin ja Applen käyttöjärjestelmissä. Palvelin on suunniteltu toimimaan eri moduulien kanssa, joiden kautta dynaaminen sisällönluonti ja muut toiminnot ovat mahdollisia (http://www.coss.fi/fi/ohjelmistohakemisto/ohjelmistot/apache.html ). Apachen rinnalla käytetään yleisesti PHP-ohjelmointikieltä, jota tulkitseva ohjelmistotuote on myös Open Source-tuote. PHP mahdollistaa mm. nopean dynaamisten WWW-sivustojen kehittämisen (http://www.php.net ). Apache-lisenssistä on julkaistu versiot 1.0, 1.1 ja 2.0. Terminologisesti versioita 1.0 ja 1.1 kutsutaan Apache Software-lisenssiksi ja versiota 2.0 ainoastaan Apache-lisenssiksi. Versio 1.0 on alkuperäinen versio ja se soveltuu nykyään ainoastaan Apache projektien vanhoihin versioihin, joten sitä ei käytännössä enää käytetä ollenkaan. ASF hyväksyi version 1.1 vuonna 2000 ja sen olennaisin muutos versioon 1.0 nähden oli se, että johdannaisten tuotteiden ei enää tarvitse mainostaa tai mainita Apachea mainosmateriaalissaan. Ainoastaan käyttäjille edelleen levittämisen mukana toimitettavassa dokumentaatiossa on ilmoitettava, että tuote sisältää ASF:n kehittämää ohjelmistoa (software). Apachelisenssin viimeisin versio, eli 2.0, julkaistiin vuonna Versiota 2.0 käytetään nykyään lähes poikkeuksetta kaikissa ASF:n projekteissa. Myös monet säätiön ulkopuoliset projektit käyttävät lisenssiä, joka olikin yksi sen tavoitteista (http://www.apache.org/licenses). Versio 2.0 on yksi huolellisimmin ja yksityiskohtaisimmin kirjoitetuista sallivista avoimen

12 12 3. Esimerkkiohjelmisto lähdekoodin lisensseistä (Välimäki 2005, s. 162). Se vastaa käyttörajoituksiltaan pitkälti MIT- ja BSD-lisenssejä, mutta se on näitä huomattavasti pidempi ja juridisesti täsmällisempi. Version 2.0 kirjoittaminen ja käyttöönotto heijastaa osaltaan yritysten lisääntyneitä tarpeita selkeyttää avoimen lähdekoodin lisensointia (Välimäki 2006, s. 195). Apachelisenssin versio 2.0 ottaa eksplisiittisesti kantaa moniin asioihin, joihin MIT- ja BSD-lisenssit viittaavat vain implisiittisesti. Versio 2.0 sisältää ehdot teoksen käytölle, kopioinnille, levittämiselle ja edelleen lisensoimiselle. Lisenssin alussa on määritelty lisenssissä käytetyt termit, joista yksi tärkeimmistä on lähdekoodimuoto. Versio 2.0 käsittää lähdekoodiin kuuluvaksi ohjelmiston lähdekoodin lisäksi dokumentit ja alustustiedot eli yleensä ottaen kaikki materiaalit, jotka ovat hyödyllisiä muutosten ja johdannaisten teosten tekemisessä (Saastamoinen 2006, s. 63). Versiosta 1.1 poiketen se sisältää myös määräyksiä koskien tavaramerkkejä ja patentteja. Kaiken kaikkiaan versio 2.0 on paljon yksityiskohtaisempi ja monipuolisempi kuin Apache-lisenssin aikaisemmat versiot. Apache-lisenssit ovat yksi tunnetuimmista ja eniten käytetyistä avoimen lähdekoodin lisenssiehdoista. Apache-lisenssiä käytetään pääosin webpalvelimissa. Sillä on noin 70 prosenttia web-palvelinmarkkinoista, mikä on noin kaksi kertaa enemmän kuin kakkosena olevalla Microsot IIS (Internet Information Server) -palvelimella. Apache-lisenssejä käytetään varmasti sadoissa eri ohjelmistoissa. Apache Software Foundation ylläpitää rekisteriä projekteista, joiden kehittämisessä he ovat mukana ja joita lisensioidaan Apache-lisenssillä. Kyseinen rekisteri on saatavilla osoitteesta: Näiden projektien lisäksi myös monet säätiön ulkopuoliset projektit ja ohjelmistot käyttävät Apache-lisenssiä. Käynnissä olevat projektit käyttävät kuitenkin pääsääntöisesti Apachen versio 2.0 lisenssiä. Tämä on johtanut version 1.1 käytännön merkityksen huomattavaan vähenemiseen, sillä myös monet sellaiset ohjelmistot, joissa on ennen käytetty version 1.1 lisenssiä ovat nyt siirtyneet käyttämään version 2.0 lisenssiä. Yleensä tämä lisenssin vaihtaminen on toteutettu siten, että ohjelmiston tietyt, vanhemmat versiot käyttävät aikaisempaa lisenssiä ja uudemmat versiot ovat siirtyneet käyttämään version 2.0 lisenssiä (esim. Apache Ant-ohjelmiston versioihin asti käytetään Apache-lisenssin versiota 1.1 ja ohjelmiston versioihin eteenpäin käytetään Apachelisenssin versiota 2.0). Tunnetuin Apache-lisenssillä lisensioitu ohjelma on maailman suosituin HTTP-palvelinohjelmisto Apache HTTP Server, joka oli Netcraftin syyskuussa 2005 julkaistun tutkimuksen mukaan käytössä lähes 70 %:ssa HTTP-palvelimista (http://httpd.apache.org). Se on vuoden 1996 huhtikuusta lähtien ollut internetin suosituin HTTP-palvelin. Apache HTTP Server-projekti on ASF:n ensimmäisiä projekteja. Ohjelmiston laatiminen ja jatkuva kehittäminen on kymmenien vapaaehtoisten, eri puolella maailmaa asuvien ohjelmoijien työn tulosta. Nämä ohjelmoijat ympäri maailmaa ovat kehittäneet uusia ideoita, uutta koodia ja dokumentaatiota ohjelmiston hyväksi.

13 13 4. Käyttöoikeus 5. Toiminnalliset takuut, tuki Apache HTTP Server on erittäin nopea, varma, stabiili ja ilmainen avoimeen lähdekoodiin perustuva HTTP-palvelinohjelma. Apachen lähdekoodi on avointa ja se on kirjoitettu C:lla. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelma on täysin muokattavissa omien tarpeiden mukaiseksi ilmaiseksi. Apache on saatavilla useimmille alustoille (Windows, *Nix, OS/2, Amiga jne), ja jos sitä ei ole vielä käännetty voi kehittäjä siirtää sen itse haluamalleen alustalle. Apachen ydintä voidaan täydentää useilla moduleilla, jotka mahdollistavat palvelimen räätälöinnin omia tarpeita vastaavaksi. Osa moduleista tulee ohjelmiston mukana, osa on muiden tahojen tekemiä. Apachea käytetään juuri avoimen lähdekoodin ansiosta perustana useissa kaupallissa tai ilmaisissa palvelinratkaisuissa, kuten esimerkiksi C2Netin Strongholdissa ja Red Hatin Secure Web Serverissä (http://www.2kmediat.com/apache/apachehistoria.asp ) Muita säätiön tunnettuja projekteja ovat mm. Apache Ant, Apache SpamAssassin, Apache Tomcat, Apache Axis, Apache Jackrabbit ja lukuisat XML-kieleen liittyvät projektit (ks. ). Apache Software License, versio 1.1 ei rajoita ohjelmiston käyttämistä millään tavalla, vaan käyttäjä saa käyttää ja muuttaa tai olla muuttamatta lähdekoodia ja binäärikoodia täysin vapaasti (vapaa käyttöoikeus). Lisenssin mukaiseen edelleen levittämiseen sisältyy kuitenkin ehtoja, joita käsitellään tämän muistion kohdissa 8 ja 9. Apache Software License, versio 1.1 ei sisällä minkäänlaisia toiminnallisia takuita, vakuuksia tai tukipalveluita. Lisenssin vastuunvapauslausekkeessa todetaan nimenomaisesti, että ohjelmisto luovutetaan sellaisena kuin se on ja, että ohjelmiston soveltuvuutta juuri tiettyyn tarkoitukseen ei taata. 6. Vakuutukset oikeudellisten virheiden varalta Apache Software License, versio 1.1 ei sisällä erityisiä määräyksiä tai vakuutuksia oikeudellisten virheiden varalta. Lisenssi sisältää normaalin vastuunvapauslausekkeen ( Disclaimer ) jossa todetaan, että ohjelmisto luovutetaan sellaisena kuin se on, eikä lisenssillä luovuteta minkäänlaisia takuita tai vakuuksia. Lausekkeessa todetaan, että Apache Software Foundation on vapaa kaikesta suorasta ja epäsuorasta vahingosta, joka aiheutuu edelleen levitettävän ohjelmiston käytöstä. 7. Lisenssin mahdolliset ekspansiiviset ehdot 8. Lisenssin sallima edelleen levittäminen Apache Software License, versio 1.1 on salliva lisenssi, eikä siinä sen takia ole vastavuoroisuutta vaativia copyleft -ehtoja. Apache Software License, versio 1.1 sallii lähdekoodin ja binäärikoodin julkisen edelleen levittämisen ja käyttämisen, muunneltuna tai muutta-

14 14 mattomana, kunhan lisenssissä mainitut seuraavat edellytykset täyttyvät: 1. Käyttäjille edelleen levittämisen mukana toimitettavan dokumentaation on sisällettävä seuraava maininta: This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Maininta voi esiintyä myös itse edelleen levitetyssä ohjelmistossa. 2. Nimiä Apache ja Apache Software Foundation ei saa käyttää edelleen levitettävästä ohjelmistosta johdetuissa tuotteissa ilman etukäteistä kirjallista lupaa. Lupaa on pyydettävä Apachelta. 3. Edelleen levitettävästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden nimi ei saa olla Apache eikä Apache saa esiintyä millään tavalla tuotteiden nimissä ilman Apache Software Foundationin etukäteistä kirjallista lupaa. 4. Lähdekoodia ja koneen luettavaa koodia koskevia määräyksiä käsitellään tämän muistion seuraavassa kohdassa (kohta 9). 9. Lähdekoodia ja koneen luettavaa koodia koskevat määräykset Apache Software License, versio 1.1 on salliva lisenssi, eikä se vaadi lähdekoodin tai koneen luettavan binäärikoodin julkaisemista ohjelmaa levitettäessä. Lisenssin mukaan lähdekoodin edelleen levityksessä on kuitenkin huolehdittava siitä, että lisenssin ehdot ( list of conditions ), lisenssin vastuunvapauslauseke ( disclaimer ) ja lisenssin tekijänoikeusilmoitus ( copyright notice ) säilyvät ennallaan levityksessä. Koneen luettavan binäärikoodin edelleen levityksessä on huolehdittava siitä, että samat edellä mainitut lausekkeet toisinnetaan levittämisen yhteydessä toimitettaviin dokumentaatioon tai muuhun materiaaliin. 10. Tavaramerkkejä ja patentteja koskevat määräykset 11. Muita huomioita lisenssiehdosta 12. Mahdolliset käyttötilanteet yrityksessä Tämän muistion kohdassa 8 on käsitelty johdannaisten teosten edelleen levittämisen ehtoja, joihin sisältyy myös määräykset Apache nimen ja periaatteessa myös tavaramerkin käytöstä. Apache - tavaramerkkiä ei saa siis käyttää ilman etukäteistä kirjallista lupaa. Apache Software License, versio 1.1 ei sisällä muita erityisesti tavaramerkkejä ja patentteja koskevia määräyksiä. Lisenssin lopussa on kaksi lauseketta, joissa on tietoa siitä, että edelleen levitettävä koodi on mm. usean yksityishenkilön yhteistyön tulos ja, että se on tehty ASF:n toimesta. Näitä lausekkeita ei kuitenkaan voi pitää varsinaisesti lisenssin osana, koska ne eivät aseta käyttäjälle minkäänlaisia velvollisuuksia. Apache Software License, versio 1.1 soveltuu hyvin sekä yrityksen sisäiseen käyttöön että jonkin toisen tuotteen osana käyttämiseen. Kuten

15 15 lisenssiehdon taustasta käy ilmi, niin lisenssi on todella laajasti käytetty etenkin palvelinohjelmistoissa. Lisenssi sallii vapaan käyttöoikeuden, eikä sisällä minkäänlaisia vastavuoroisuus- eli copyleft-ehtoja, joten sitä on käytännöllistä ja turvallista käyttää jatkokehittelyn tuloksena syntyvissä tuotteissa. Lisenssissä ei velvoiteta jälleenkäyttämään lisenssiä kehitettäessä tai muutettaessa ohjelmiston lähdekoodia. Apache Software License, version 1.1 osalta on kuitenkin huomioitava, että siitä on käytössä uudempi versio, 2.0, jota käytetään nykyään melkein poikkeuksetta kaikissa uusissa Apache-projekteissa. 13. Analyysin laadinnassa käytetty materiaali Muistion laatimisessa käytetyt internet-lähteet on mainittu tekstin ohessa Laurent, Andrew: Understanding Open Source & Free Software Licensing, 2004 Saastamoinen, Matti: Avoimen lähdekoodin lisenssit kaupallisessa liiketoiminnassa (Pro gradu-tutkielma/tampereen Yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos, toukokuu 2006) (Saastamoinen 2006) Välimäki, Mikko: The Rise of Open Source Licensing A Challenge to the Use of Intellectual Property in the Software Industry, Turre Publishing 2005 (Välimäki 2005) Välimäki, Mikko: Oikeudet tietokoneohjelmistoihin ja niiden lisensiointi - Ohjelmistotuoteliiketoiminnan juridinen perusta, Turre Publishing 2006 (Välimäki 2006) Tekijä: Daniel Stranius

16 16 Apache License, Version Perustiedot 2. Lisenssiehdon tausta Lisenssiehdon nimi: Apache License Lisenssiehdon versionnumero: 2.0 Lisenssiehdon nettiosoite: Apache License, versio 2.0 on yhdysvaltalaisen voittoa tavoittelemattoman Apache Software Foundation (ASF) säätiön hallinnoima salliva avoimen lähdekoodin lisenssi. ASF on perustettu tukemaan avointa, yhteistyöhön perustuvaa ohjelmistokehitystä, vastaanottamaan lahjoituksia toimintansa rahoittamiseksi, tarjoamaan projekteihinsa osallistuville suojaa projekteja vastaan nostetuista oikeusjutuista ja suojelemaan Apache-tuotemerkkiä. ASF:n tuotteet ovat suosittuja erityisesti ohjelmistokehittäjien ja WWW-palveluja tarjoavien keskuudessa. (http://www.apache.org/ ) Apache on maailman suosituin WWW-palvelinohjelmisto. Se on sisällytetty lähes jokaiseen Linux-jakeluun, mutta sitä käytetään myös mm. Windowsin ja Applen käyttöjärjestelmissä. Palvelin on suunniteltu toimimaan eri moduulien kanssa, joiden kautta dynaaminen sisällönluonti ja muut toiminnot ovat mahdollisia (http://www.coss.fi/fi/ohjelmistohakemisto/ohjelmistot/apache.html ). Apachen rinnalla käytetään yleisesti PHP-ohjelmointikieltä, jota tulkitseva ohjelmistotuote on myös Open Source-tuote. PHP mahdollistaa mm. nopean dynaamisten WWW-sivustojen kehittämisen (http://www.php.net/ ). Apache-lisenssistä on julkaistu versiot 1.0, 1.1 ja 2.0. Terminologisesti versioita 1.0 ja 1.1 kutsutaan Apache Software-lisenssiksi ja versiota 2.0 ainoastaan Apache-lisenssiksi. Versio 1.0 on alkuperäinen versio ja se soveltuu nykyään ainoastaan Apache projektien vanhoihin versioihin, joten sitä ei käytännössä enää käytetä ollenkaan. ASF hyväksyi version 1.1 vuonna 2000 ja sen olennaisin muutos versioon 1.0 nähden oli se, että johdannaisten tuotteiden ei enää tarvitse mainostaa tai mainita Apachea mainosmateriaalissaan. Ainoastaan käyttäjille edelleen levittämisen mukana toimitettavassa dokumentaatiossa on ilmoitettava, että tuote sisältää ASF:n kehittämää ohjelmistoa (software). Apachelisenssin viimeisin versio, eli 2.0, julkaistiin vuonna Versiota 2.0 käytetään nykyään lähes poikkeuksetta kaikissa ASF:n projekteissa. Myös monet säätiön ulkopuoliset projektit käyttävät lisenssiä, joka olikin yksi sen tavoitteista (http://www.apache.org/licenses/ ). Versio 2.0 on yksi huolellisimmin ja yksityiskohtaisimmin kirjoitetuista sallivista avoimen lähdekoodin lisensseistä (Välimäki 2005, s. 162). Se vastaa käyttörajoituksiltaan pitkälti MIT- ja BSD-lisenssejä, mutta se on näitä huomattavasti pidempi ja juridisesti täsmällisempi. Version 2.0 kirjoittaminen ja käyttöönotto heijastaa osaltaan yritysten lisääntyneitä tarpeita selkeyttää avoimen lähdekoodin lisensointia (Välimäki 2006, s. 195). Apachelisenssin versio 2.0 ottaa eksplisiittisesti kantaa moniin asioihin, joihin

17 17 3. Esimerkkiohjelmisto MIT- ja BSD-lisenssit viittaavat vain implisiittisesti. Versio 2.0 sisältää ehdot teoksen käytölle, kopioinnille, levittämiselle ja edelleen lisensoimiselle. Lisenssin alussa on määritelty lisenssissä käytetyt termit, joista yksi tärkeimmistä on lähdekoodimuoto. Versio 2.0 käsittää lähdekoodiin kuuluvaksi ohjelmiston lähdekoodin lisäksi dokumentit ja alustustiedot eli yleensä ottaen kaikki materiaalit, jotka ovat hyödyllisiä muutosten ja johdannaisten teosten tekemisessä (Saastamoinen 2006, s. 63). Versiosta 1.1 poiketen se sisältää myös määräyksiä koskien tavaramerkkejä ja patentteja. Kaiken kaikkiaan versio 2.0 on paljon yksityiskohtaisempi ja monipuolisempi kuin Apache-lisenssin aikaisemmat versiot. Apache-lisenssit ovat yksi tunnetuimmista ja eniten käytetyistä avoimen lähdekoodin lisenssiehdoista. Apache-lisenssiä käytetään pääosin webpalvelimissa. Sillä on noin 70 prosenttia web-palvelinmarkkinoista, mikä on noin kaksi kertaa enemmän kuin kakkosena olevalla Microsot IIS (Internet Information Server) -palvelimella. Apache-lisenssejä käytetään varmasti sadoissa eri ohjelmistoissa. Apache Software Foundation ylläpitää rekisteriä projekteista, joiden kehittämisessä he ovat mukana ja joita lisensioidaan Apache-lisenssillä. Kyseinen rekisteri on saatavilla osoitteesta: Näiden projektien lisäksi myös monet säätiön ulkopuoliset projektit ja ohjelmistot käyttävät Apache-lisenssiä. Käynnissä olevat projektit käyttävät pääsääntöisesti Apachen versio 2.0 lisenssiä. Tämä on johtanut version 1.1 käytännön merkityksen huomattavaan vähenemiseen, sillä myös monet sellaiset ohjelmistot, joissa on ennen käytetty version 1.1 lisenssiä ovat nyt siirtyneet käyttämään version 2.0 lisenssiä. Yleensä tämä lisenssin vaihtaminen on toteutettu siten, että ohjelmiston tietyt, vanhemmat versiot käyttävät aikaisempaa lisenssiä ja uudemmat versiot ovat siirtyneet käyttämään version 2.0 lisenssiä (esim. Apache Antohjelmiston versioihin asti käytetään Apache-lisenssin versiota 1.1 ja ohjelmiston versioihin eteenpäin käytetään Apache-lisenssin versiota 2.0). Tunnetuin Apache-lisenssillä lisensioitu ohjelma on maailman suosituin HTTP-palvelinohjelmisto Apache HTTP Server, joka oli Netcraftin syyskuussa 2005 julkaistun tutkimuksen mukaan käytössä lähes 70 %:ssa HTTP-palvelimista (http://httpd.apache.org/ ). Se on vuoden 1996 huhtikuusta lähtien ollut internetin suosituin HTTP-palvelin. Apache HTTP Server-projekti on ASF:n ensimmäisiä projekteja. Ohjelmiston laatiminen ja jatkuva kehittäminen on kymmenien vapaaehtoisten, eri puolella maailmaa asuvien ohjelmoijien työn tulosta. Nämä ohjelmoijat ympäri maailmaa ovat kehittäneet uusia ideoita, uutta koodia ja dokumentaatiota ohjelmiston hyväksi. Apache HTTP Server on erittäin nopea, varma, stabiili ja ilmainen avoimeen lähdekoodiin perustuva HTTP-palvelinohjelma. Apachen lähdekoodi on avointa ja se on kirjoitettu C:lla. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelma on täysin muokattavissa omien tarpeiden mukaiseksi ilmaiseksi. Apache on saatavilla useimmille alustoille (Windows, *Nix, OS/2, Amiga jne), ja jos sitä ei ole vielä käännetty voi kehittäjä siirtää sen itse haluamalleen alustalle. Apachen ydintä voidaan täydentää useilla moduleilla,

18 18 4. Käyttöoikeus 5. Toiminnalliset takuut, tuki jotka mahdollistavat palvelimen räätälöinnin omia tarpeita vastaavaksi. Osa moduleista tulee ohjelmiston mukana, osa on muiden tahojen tekemiä. Apachea käytetään juuri avoimen lähdekoodin ansiosta perustana useissa kaupallisissa tai ilmaisissa palvelinratkaisuissa, kuten esimerkiksi C2Netin Strongholdissa ja Red Hatin Secure Web Serverissä (http://www.2kmediat.com/apache/apachehistoria.asp ). Muita säätiön tunnettuja projekteja ovat mm. Apache Ant, Apache SpamAssassin, Apache Tomcat, Apache Axis, Apache Jackrabbit ja lukuisat XML-kieleen liittyvät projektit (ks. ). Apache-lisenssi, versio 2.0 määrittelee luovutettavan käyttöoikeuden laajuuden lisenssin kohdassa 2 ( Grant of Copyright License ). Kyseinen lisenssiehto ei rajoita ohjelmiston käyttämistä, vaan käyttäjälle luovutetaan vapaa käyttöoikeus. Lisenssi myöntää ikuisen, maailmanlaajuisen, yksinkertaisen (non-exclusive), vastikkeettoman käyttöoikeuden teoksen kappaleiden valmistamiseen, johdannaisten teosten valmistamiseen, julkiseen näyttämiseen ja esittämiseen, alilisensiointiin ja teoksen levittämiseen. Käytännössä lisenssillä luovutetaan kaikki tekijänoikeuslain tekijälle suomat yksinoikeudet. Apache-lisenssissä luovutetaan myös käyttöoikeus patentteihin. Tätä käsitellään tämän muistion kohdassa 10. Apache-lisenssi, versio 2.0 ei sisällä minkäänlaisia toiminnallisia takuita, vakuuksia tai tukipalveluita. Lisenssin vastuunvapauslausekkeessa todetaan nimenomaisesti, että ohjelmisto luovutetaan sellaisena kuin se on ja, että ohjelmiston soveltuvuutta juuri tiettyyn tarkoitukseen ei taata. Lisenssin kohdassa 9 ( Accepting Warranty or Additional Liability ) mainitaan kuitenkin eksplisiittisesti, että lisenssinsaajalla on oikeus omalta osaltaan sopia erillisistä takuista, tukipalveluista ja vakuutuksista teoksen tai johdannaisen teoksen osalta. Tällainen lisätakuu sitoo kuitenkin ainoastaan sen tehnyttä lisenssinsaajaa. 6. Vakuutukset oikeudellisten virheiden varalta Apache-lisenssi, versio 2.0 ei sisällä erityisiä määräyksiä tai vakuutuksia oikeudellisten virheiden varalta. Lisenssi sisältää erillisen vastuunvapauslausekkeen kohdassa 7 ( Disclaimer of Warranty ) ja erillisen vastuunrajoituslausekkeen kohdassa 8 ( Limitation of Liability ) joissa todetaan, että ohjelmisto luovutetaan sellaisena kuin se on, eikä lisenssillä luovuteta minkäänlaisia takuita tai vakuuksia. Lausekkeessa todetaan, että lisenssinantaja on vapaa kaikesta suorasta ja epäsuorasta vahingosta, joka aiheutuu edelleen levitettävän ohjelmiston käytöstä, ellei tällaisesta vastuusta ole erikseen kirjallisesti sovittu. 7. Lisenssin mahdolliset ekspansiiviset ehdot Apache-lisenssi, versio 2.0 on salliva lisenssi, eikä siinä sen takia ole vastavuoroisuutta vaativia copyleft -ehtoja. Lisenssin kohdassa 4 ( Redistribution, viimeinen kappale) todetaan suoraan ja eksplisiittisesti:

19 19 8. Lisenssin sallima edelleen levittäminen Voit lisätä omat tekijänoikeuslausekkeesi tekemiisi muokkauksiin ja voit tarjota ylimääräisiä tai muita lisenssiehtoja muokkaustesi tai minkä tahansa Johdannaisen Teoksen käyttöön, kopiointiin ja levitykseen, edellyttäen, että oma käyttösi, kopiointisi ja levityksesi täyttävät muutoin tämän Lisenssin ehdot. Lisenssi sallii siis, että sillä lisensoidusta koodista edelleen kehitetyt ohjelmat voidaan lisensoida myös muilla ehdoilla, esimerkiksi yksinoikeuslisenssillä. BSD- MIT ja Apachen versio 1.1 lisensseissä tätä mahdollisuutta ei ole aikaisemmin suoraan mainittu, mutta niiden on tulkittu sallivan samanlaisen menettelyn (Laurent 2004, s.22). Apache-lisenssi, versio 2.0 sallii lähdekoodin ja koneen luettavan binäärikoodin edelleen levittämisen ja valmistamisen, muunneltuna tai muuttamattomana, sillä edellytyksellä, että lisenssissä mainitut seuraavat edellytykset täyttyvät: 1. Kaikille Teoksen tai Johdannaisen Teoksen vastaanottajille on annettava kopio tästä Lisenssistä (eli Apache-lisenssi, versio 2.0). 2. Kaikkien muunneltujen tiedostojen täytyy sisältää näkyvä merkintä niiden muuttajasta. 3. Kaikki tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja osallistumismerkinnät on säilytettävä kaikissa levitettävissä Johdannaisten Teosten lähdekoodiversioissa pois lukien sellaiset merkinnät, jotka eivät kuulu mihinkään Johdannaisten Teosten osaan. 4. Jos Teos sisältää NOTICE -tekstitiedoston osana jakelua, niin jokaisen levitettävän Johdannaisen Teoksen on sisällettävä luettava kopio osallistumismerkinnöistä, jotka kyseinen NOTICE -tiedosto sisältää pois lukien ne NOTICE -tiedostot, jotka eivät kosketa mitään Johdannaisen Teoksen osaa, ainakin yhdessä seuraavista paikoissa: Johdannaisen Teoksen mukana levitettävässä NOTICE - tekstitiedostossa; lähdekoodimuodossa tai dokumentaatiossa, mikäli ne ovat levitysversion mukana; tai Johdannaisen Teoksen tulostamana näytöllä, jos vastaavia kolmannen osapuolen ilmoituksia tavallisestikin esitetään näytöllä. NOTICE -tiedoston sisältö on ainoastaan informointia varten, eikä muuta tätä Lisenssiä. Sinulla on myös oikeus lisätä omat osallistumismerkintäsi jakelemiisi Johdannaisiin Teoksiin... Huomattavaa on se, että nämä ehdot antavat lisenssinsaajalle oikeuden levittää ohjelmistoa tai sen johdannaista teosta myös ilman niiden lähdekoodia. 9. Lähdekoodia ja koneen luettavaa koodia koskevat määräykset Edelleen levittämistä ja sitä koskevia määräyksiä käsitellään kokonaisuudessaan kohdassa 8.

20 Tavaramerkkejä ja patentteja koskevat määräykset 11. Muita huomioita lisenssiehdosta Poikkeuksena useasta muusta avoimen lähdekoodin lisenssistä, Apache-lisenssi, versio 2.0 sisältää yksityiskohtaiset määräykset patenttien ja tavaramerkkien käytöstä. Lisenssin kohdan 6 ( Trademarks ) mukaan lisenssi ei myönnä lisenssinsaajalle oikeuksia lisensoijan tuotenimiin ja tavaramerkkeihin: Tämä lisenssi ei anna lupaa käyttää Lisensoijan toiminimiä, tavaramerkkejä tai tuotteiden nimiä, lukuun ottamatta kohtuullista ja tavanomaista käyttöä Teoksen alkuperän kuvaamisessa ja NOTICE-tiedoston sisällön toistamisessa. Lisenssin kohta 3 ( Grant of Patent License ) määrittelee patenttien käyttöoikeuden laajuuden. Lisenssi myöntää lisenssinsaajalle ikuisen, maailmanlaajuisen, yksinkertaisen (non-exclusive), vastikkeettoman patenttien käyttöoikeuden teoksen tekemiseen, teettämiseen, käyttämiseen, myymiseen, maahantuomiseen ja muuhun muuttamiseen. Käyttöoikeus patentteihin myönnetään kuitenkin vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeellista alkuperäisen teoksen käyttämisen kannalta. Patenttien käyttöoikeutta rajoittaa merkittävästi myös lisenssiehdon viimeinen lause:..jos nostat patentinloukkauskanteen mitä tahansa tahoa vastaan väittäen, että Teos tai Teokseen sulautettu Osuus muodostaa suoran tai osittaisen patentinloukkauksen, niin kaikki tämän Lisenssin alaiset patenttilisenssit, jotka sinulle on myönnetty, päättyvät kyseisen kanteen nostamispäivänä. Käytännössä tämä Apache-lisenssin patenttien vastainen ehto tarkoittaa sitä, että se, joka nostaa patentinloukkauskanteen Apachelisenssillä levitettävän ohjelmiston kehittäjää tai käyttäjää vastaan menettää oikeutensa kaikkiin ohjelmistossa käytettyihin patentteihin eikä näin ollen saa enää hyödyntää kyseistä ohjelmistoa mitenkään ilman oikeudenhaltijoiden lupaa. Apache Lisenssin GPL (The GNU General Public License (GPL), version 2, June 1991 (saatavilla osoitteesta: )) -yhteensopivuus on aiheuttanut paljon keskustelua ja erilaisia tulkintoja. Apache Software Foundationin tulkinnan mukaan lisenssit ovat yhteensopivat, mutta Free Software Foundationin (FSF) mielestä Apache-lisenssin patenttien vastainen ehto on liian laaja ja siten yhteensopimaton GPL:n kanssa (http://www.fsf.org/licensing/licenses ). Patentteja koskevia ehtoja on käsitelty tarkemmin edellä tämän muistion kohdassa 10. Vaikka FSF ei sinänsä pidä patenttien lakkauttamista luonnostaan huonona ideana, niin GPL ei salli tällaisia lisäehtoja. FSF:n mukaan Apache-lisenssin kaikki versiot (1.0, 1.1 ja 2.0) ovat yhteensopimattomia GPL:n kanssa ja Apache-lisenssoidun koodin yhdistäminen kiinteästi GPL-lisensoituun koodiin ja tällaisen yhdistelmän levittäminen ei ole mahdollista GPL:n ehtojen mukaan. ASF on asiasta kuitenkin eri mieltä, eikä näe Apacheja GPL- lisensoitujen lähdekoodien yhdistämisessä ongelmaa (Saasta-

Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot

Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot Ohjelmistoliiketoiminta-seminaari Jyväskylä, 11.4.2007 Matti Saastamoinen Suomen open source -keskus COSS COSS - Centre for Open Source Solutions Kansallinen

Lisätiedot

Ohjelmien lisensoinnista

Ohjelmien lisensoinnista Ohjelmien lisensoinnista Mitä ohjelmoijan on hyvä tietää ohjelmien tekijänoikeuksista ja (erityisesti open source) lisensseistä Tapani Tarvainen 27.11.2015 Lähtökohta: tekijänoikeus Yksinoikeus "määrätä

Lisätiedot

Historiaa. Unix kirjoitettiin kokonaan uudestaan C-kielellä 1973. Unix jakautui myöhemmin System V ja BSDnimisiin. Kuutti, Rantala: Linux

Historiaa. Unix kirjoitettiin kokonaan uudestaan C-kielellä 1973. Unix jakautui myöhemmin System V ja BSDnimisiin. Kuutti, Rantala: Linux Historiaa Linux on Unix-yhteensopiva käyttöjärjestelmä. Unixin perusta luotiin 1964 MIT:ssa aloitetussa MULTICS-projektissa (http://www.cs.helsinki.fi/u/kerola/tkhist/k2000/alustukset/unix_hist/unix_historia.htm)

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutettavat interaktiiviset sovellukset Selvitys GPL-lisensoinnin tuomat ongelmat

Digi-tv vastaanottimella toteutettavat interaktiiviset sovellukset Selvitys GPL-lisensoinnin tuomat ongelmat Selvitys GPL-lisensoinnin tuomat ongelmat Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Ongelman kuvaus...4 3. Eri tulkinnat GPL-lisenssistä...5 3.1. Tiukka tulkinta...5 3.2. Väljä tulkinta...5 3.3. Kompromissitulkinta...5

Lisätiedot

DESCA-sopimuksen ohjelmistomoduuli ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot

DESCA-sopimuksen ohjelmistomoduuli ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) DESCA-sopimuksen ohjelmistomoduuli ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot EUTI-koulutus 27.03.2017 Hannes Kankaanpää, Senior IPR Officer OPEN

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

OHJELMISTOLISENSSIT JA LIIKETOIMINTA. TKK, tietotekniikkaoikeuden seminaari Hannes Saarinen

OHJELMISTOLISENSSIT JA LIIKETOIMINTA. TKK, tietotekniikkaoikeuden seminaari Hannes Saarinen OHJELMISTOLISENSSIT JA LIIKETOIMINTA TKK, tietotekniikkaoikeuden seminaari Hannes Saarinen Mitä juridiikka merkitsee ohjelmistoteollisuudelle? 1) kustannuksia? $500.000 $1M (yksinkertaisen patenttioikeudenkäynnin

Lisätiedot

Innovointiprosessi. Lili Aunimo. 11.12.2009 Lili Aunimo

Innovointiprosessi. Lili Aunimo. 11.12.2009 Lili Aunimo Innovointiprosessi Lili Aunimo Lisensointi Tekijänoikeudet: Verkkomultimediaopintojaksolla Ohjelmistolisenssit Sisältölisenssit: kuvat, musiikki, video, teksti Creative Commons http://fi.wikipedia.org/wiki/lisenssi

Lisätiedot

Oikeusministeriön OpenOffice.org -käyttöönotto. Esityksen sisältö. Avoin lähdekoodi

Oikeusministeriön OpenOffice.org -käyttöönotto. Esityksen sisältö. Avoin lähdekoodi Oikeusministeriön OpenOffice.org -käyttöönotto IBM:n kollaboraatioseminaari Helsinki 19.5.2009 Martti Karjalainen, oikeusministeriö Esityksen sisältö Avoin lähdekoodi (open source) Oikeusministeriön OpenOffice.org-käyttöönoton

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 19.5.2017 L 128/59 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/863, annettu 18 päivänä toukokuuta 2017, avoimen lähdekoodin ohjelmiston EUPL-lisenssin päivittämisestä julkishallinnon kehittämän ohjelmiston

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 WWW-PALVELIMEN TOIMINTA 4 3 OMINAISUUDET

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa

Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa Mikko Amper 12.11.2013 Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? Tässä esityksessä ilmaistut mielipiteet

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin Versio: 0.5 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Safari-selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta

Safari-selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta -selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta Teknologiaoikeuden seminaari 2008 n rajaus Rajaus -selaimen lisenssisopimus kuluttajan näkökulmasta Lyhyellä etsimisellä ei löytynyt erityisemmin artikkeleita

Lisätiedot

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä Linux 00 Keskeiset piirteet Tux-pingviinin kuva: Larry Ewing, Simon Budig ja Anja Gerwinski Kysymyksiä 1. Mikä Linux on? 2. Kuinka Linux syntyi ja kehittyy? 3. Mitkä ovat Linuxin vahvuudet? 2 1 Linux on

Lisätiedot

Lisenssit ja Open Source; Tekninen suoja: DRM. Olli Pitkänen

Lisenssit ja Open Source; Tekninen suoja: DRM. Olli Pitkänen Lisenssit ja Open Source; Tekninen suoja: DRM Olli Pitkänen Käyttöoikeus- eli lisenssisopimukset Yleensä: loppukäyttäjälle oikeus käyttää ohjelmistoa joskus myös esim kehityslisenssi uusien sovellusten

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi 2004. Mikko Välimäki 13.2.2004

Avoin lähdekoodi 2004. Mikko Välimäki 13.2.2004 Avoin lähdekoodi 2004 Mikko Välimäki 13.2.2004 Kuka puhuu? Mikko Välimäki, oik. kand Tutkija ja opettaja TKK:lla, valimaki.org (artikkeleita, lisenssisuomennoksia ym.) EFFI.org (politisointi) ja Turre.com

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

"Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle

Oikeusportfolion rakentaminen ohjelmistoyritykselle "Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle Oikeus tietoyhteiskunnassa -kurssi TKK 14.2.2005 Markus Oksanen lakimies, Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen, Helsinki Immateriaalioikeudet

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoin lähdekoodi Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoimen lähdekoodin määritelmä (OSI) Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana

Lisätiedot

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux Jouko Nielsen Ubuntu Linux 19.4.2017 SISÄLLYS 1 UBUNTU... 3 2 LUETTELO VERSIOISTA... 4 3 OMINAISUUDET... 4 4 ASENNUS... 5 5 UBUNTU SERVER... 9 LÄHTEET... 10 3 1 UBUNTU Ubuntu on debian pohjainen Linux

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Open Source -ohjelmien perusteet

Open Source -ohjelmien perusteet Open Source -ohjelmien perusteet Teemu Leinonen teemu.leinonen@uiah.fi Medialaboratorio, Taideteollinen korkeakoulu Oppimisympäristöjen tutkimusryhmä http://fle3.uiah.fi/group/ Co-learnit Oy http://www.co-learnit.com

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

LINUX LINUX. Viisi hyvää syytä käyttää Linuxia MUISTA! GNU Free Documentation License

LINUX LINUX. Viisi hyvää syytä käyttää Linuxia MUISTA! GNU Free Documentation License GNU Free Documentation License LINUX Lähde: http://www.ubuntufi.org/ LINUX Linux-käyttöjärjestelmäydin on saanut alkunsa suomalaisen Linus Torvaldsin ansiosta Linux (GNU+Linux) on levinnyt maailmalla nopeasti

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS

Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS Koodipankit ja kansainvälinen yhteistyö Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS www.coss.fi 2 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa koodipankki ja mihin sellaisia tarvitaan Koodipankin lähtökohtia: dokumentointi,

Lisätiedot

Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Käyttöehdot ja evästekäytäntö Käyttöehdot ja evästekäytäntö Evästekäytäntö Kaikki Lapti Group Oy:n (myöhemmin Lapti) verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7 Asia Hakija Tekijänoikeus kirjalliseen teokseen A Annettu 10.3.2008 Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS Lue tämä lisenssisopimus huolellisesti ennen tämän ohjelman käyttöä. Hyväksymällä sopimuksen sitoudut käyttäjäksi tai lisenssinhaltijaksi ja noudattamaan kaikkia sopimuksen

Lisätiedot

Online-jako 2.0 Nokia N76-1

Online-jako 2.0 Nokia N76-1 Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 Asia Hakija Suojan kohde, valokuva A Annettu 13.11.1990 Tiivistelmä A Oy:n teepakkauksessa olevan valokuvan kohde ei ollut tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Valokuva

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

AVOIN KOODI YRITTÄJYYDEN LÄHTÖKOHTANA

AVOIN KOODI YRITTÄJYYDEN LÄHTÖKOHTANA AVOIN KOODI YRITTÄJYYDEN LÄHTÖKOHTANA Timo Väliharju Toiminnanjohtaja, COSS ry 28.11.2017 Avoimuuden asialla. Avoin lähdekoodi... on tapa kehittää ja jakaa tietokoneohjelmistoja. Yhteiskehittäminen Avoimessa

Lisätiedot

http://creativecommons.fi/

http://creativecommons.fi/ Creative commons http://creativecommons.fi/ Taustaa Richard M. Stallman: Free software From Copy Rights to Copy Left Tavoitteena ohjelmistojen vapaus (Avoin koodi) General Public License, GPL Tekijänoikeus

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Avoimen lisenssin valinta julkiselle kehitykselle ja hallinnalle

Avoimen lisenssin valinta julkiselle kehitykselle ja hallinnalle Avoimen lisenssin valinta julkiselle kehitykselle ja hallinnalle 20.11.2015 Martin von Willebrand Twitter: @mvonwi 20.11.2015 www.hhpartners.fi Esittäytyminen / Martin von Willebrand Teknologiaryhmästä

Lisätiedot

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto Tekijänoikeusseminaari Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto 1 Tekijöiden oikeudet 2 Erilaisia suojauksia tekijänoikeus: teoksen muoto patentti: uusi tekniikka tavaramerkki: nimi, logo, tunnuslause

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Ei raportteja roskiin

Ei raportteja roskiin Ei raportteja roskiin Wikit ja blogit opetuksessa Sosiaalinen media koulutuksessa Tietotekniikan liitto - Helia 2006-11-16 Ei raportteja roskiin Vanha ja uusi tapa Käytännön kokemuksia Lisenssit Tekniikka

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin lisenssit kaupallisessa liiketoiminnassa. Matti Saastamoinen

Avoimen lähdekoodin lisenssit kaupallisessa liiketoiminnassa. Matti Saastamoinen Avoimen lähdekoodin lisenssit kaupallisessa liiketoiminnassa Matti Saastamoinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2006 ii Tampereen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE 2.5.2005 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

European Union Public Licence. v.1.1. Ohjeita käyttäjille ja kehittäjille

European Union Public Licence. v.1.1. Ohjeita käyttäjille ja kehittäjille EUPL European Union Public Licence v.1.1 Ohjeita käyttäjille ja kehittäjille FI Ohjeet on laatinut OSOR-konsortio: Laatija: Patrice-Emmanuel Schmitz Vastuuvapauslauseke Tässä asiakirjassa esitetyt mielipiteet

Lisätiedot

Demo 13. Aihe: Linux. Opettaja: Antti Ekonoja. Tekijä: Heini Puuska

Demo 13. Aihe: Linux. Opettaja: Antti Ekonoja. Tekijä: Heini Puuska Demo 13 Aihe: Linux Opettaja: Antti Ekonoja Tekijä: Heini Puuska Päiväys: 30.5.2011 Sisällys 1 Linux... 1 2 Jakelupaketit... 1 2.1 Debian... 1 2.2 Ubuntu... 1 2.3 Red Hat... 1 2.4 Fedora... 2 2.5 SUSE...

Lisätiedot

3.11.2010. Web-sisällönhallintajärjestelmät. Sisältö. Mitä on web-sisällönhallinta?

3.11.2010. Web-sisällönhallintajärjestelmät. Sisältö. Mitä on web-sisällönhallinta? Sisältö Mitä on web-sisällönhallinta? Tausta ja tavoitteet Käytännön prosessi Yleisesti Keskeiset ominaisuudet Sisällönhallintajärjestelmän valitseminen ja käyttöönotto Wordpress Joomla! Drupal Yhteenveto

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Avointen ohjelmistojen käyttö ohjelmistokehityksessä

Avointen ohjelmistojen käyttö ohjelmistokehityksessä Avointen ohjelmistojen käyttö ohjelmistokehityksessä 9.4.2008 Janne Kuha Manager, Java Services Descom Oy Janne Kuha Manager, Java Services janne.kuha@descom.fi Kuka? Descom Oy:llä, sitä ennen Wanadu Inc.,

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Bluetooth-asennusopas

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Bluetooth-asennusopas HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Bluetooth-asennusopas Tekijänoikeustiedot Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. versio, 4/2017 HP Companyn ilmoitukset Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Web-sisällönhallintajärjestelmät

Web-sisällönhallintajärjestelmät Web-sisällönhallintajärjestelmät Sisältö Mitä on web-sisällönhallinta? Tausta ja tavoitteet Käytännön prosessi Web-sisällönhallintajärjestelmät Yleisesti Keskeiset ominaisuudet Sisällönhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 22.11.2011 Antti Kosonen 25.11.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin hallittu kaupallinen uudelleenkäyttö

Avoimen lähdekoodin hallittu kaupallinen uudelleenkäyttö Tässä Relator Oy:n tuottamassa White Paper -julkaisussa kuvataan avoimen lähdekoodin ohjelmistojen perusteita ja sitä kuinka näitä ohjelmistoja uudelleenkäytetään hallitusti kaupallisissa tarkoituksissa.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Erityisasiantuntija Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Absoluuttisen tiedollisen itsemääräämisoikeuden sisällön hahmottaminen Tiedollinen itsemääräämisoikeus Oikeus

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab TAUSTAA: TYÖSUHDEKEKSINTÖLAKI Laki on vuodelta 1967 (muutoksia 1988, 2000 ja 2006) Säännökset hyvin vaikeaselkoisia

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 17.6.1991 Tiivistelmä Tietokoneella luotuun ja sillä käytettävään "hyperromaaniin" ei saanut ottaa kuvamateriaalia tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista

Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista Kommentteja Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120227lausun/name.jsp 1. Näkemyksiä

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1996:12 Asia: Valokuvaajan oikeudet Annettu: 11.9.1996 Tekijänoikeusneuvoston lausunto valokuvaajan oikeuksista. Selostus asiasta Valokuvaaja A on 27.2.1996 päivätyllä kirjeellä

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa. Anne Kauhanen-Simanainen

JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa. Anne Kauhanen-Simanainen JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen 14.11.2013 Suomen avoimen tiedon politiikka on linjattu useissa yhteyksissä vuodesta 2011 lähtien Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011

Lisätiedot

Nokia Nseries PC Suite painos

Nokia Nseries PC Suite painos Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot