TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS"

Transkriptio

1 TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS 04/2014

2 TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS Hyvä turvallisuustaso on Sataman sidosryhmien tyytyväisyyden edellytys. Sen saavuttamiseksi Satama on panostanut koulutukseen kouluttamalla paitsi omaa henkilöstöään, niin myös asiakkaitaan ja sidosryhmiään sekä yksityiseltä että viranomaispuolelta. Turun Satama toimii vaarallisiin aineisiin liittyvien turvallisuusasioiden suhteen seuraavien periaatteiden mukaisesti: henkilöturvallisuudesta huolehditaan satama-alueella, lakisääteiset palotarkastukset suoritetaan satama-alueella asianmukaisesti, tarpeettoman palokuormituksen, kuten puutavaran, varastoimista vältetään varastosuojissa ja niiden lähellä, vaarallisten aineiden kuljetusta, säilytystä ja varastointia valvotaan, sataman sidosryhmille annetaan oikeaa ja asiallista informaatiota vaarallisten aineiden kuljetuksista. Isojen omaisuusvahinkojen syntyminen pyritään ehkäisemään ennakoivalla toiminnalla, haitallisten päästöjen synty ympäristöön estetään. Näiden periaatteiden noudattaminen edellyttää Satamalta ennakoivaa vahingontorjuntaa, henkilöstön ammattitaitoa ja vastuullisuutta. Sataman kehittäessä toimintaansa ja palvelujaan pyrimme samalla parantamaan turvallisuuteen liittyvää kokonaisuutta. SISÄLLYS 1. LIIKKUMINEN SATAMA-ALUEELLA SATAMA-ALUEEN KULUNVALVONTA VAARATILANTEET SATAMA-ALUEELLA VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET Vaarallisten aineiden ilmoitusvelvollisuus Vaaralliset aineet onnettomuudessa TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA JA ENSIAPU Toiminta tulipalotilanteessa Kemikaalionnettomuuden hätäilmoituksen sisältö Toiminta öljyvahingon sattuessa Onnettomuus ilman tulipaloa tai vuotoa...7 YHTEYSTIETOJA VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET TURUN SATAMAN KAUTTA...9 SATAMAN OPASKARTTA PANSION OPASKARTTA VAARALLISEN LASTIN ENNAKKOKYSELY VAARALLISTEN AINEIDEN ENNAKKOILMOITUS YLEISET OHJEET Kulunvalvonta

3 1. LIIKKUMINEN SATAMA- ALUEELLA Autoliikenne satama-alueella Kulku satama-alueella on kielletty ilman asianmukaista kulkulupaa. Nopeusrajoitus satama-alueella on 40 km/h. Satama-alueella noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja -merkkejä: käytettävät ajoväylät on merkitty, ajaminen on kielletty konttikentillä ja laiturialueilla, ellei toimeksianto sitä erityisesti edellytä, ajaminen on kielletty lastaavan tai purkavan aluksen vaikutusalueen läheisyydessä, huoltoajossa olevilta ajoneuvoilta vaaditaan aina katolla vilkkuvaa huomiovaloa, Pansion öljysatamassa ajoneuvojen ajaminen laiturialueelle on ehdottomasti kielletty, jos laiturissa on alus lastaamassa tai purkamassa. Ajoneuvoja ei saa tuoda satama-alueelle odottelemaan lastia. Odotusalueena on käytettävissä erillinen rekkaparkkialue. Satama-alue on ristikkäisliikennealuetta, jossa liikkuu ajoneuvojen lisäksi trukkeja, muita työkoneita sekä junia. Ajoneuvojen on väistettävä junia ja työkoneita. Raiteelle pysäytetyn tai pysäköidyn ajoneuvon kuljettajan tulee pysyä ajoneuvonsa luona. Jos ajoneuvo tai perävaunu on sijoitettu sataman kenttä-alueelle vastoin sataman määräyksiä eikä kuljettaja tai haltija huolehdi sen siirtämisestä, voidaan se siirtää satamaviranomaisen toimesta asianomaisen kustannuksella. Turva-asusteet Työturvallisuussäädösten mukaisesti liikuttaessa ajoneuvon ulkopuolella satama-alueella on aina käytettävä hyvin näkyvää hyväksyttyä (EN 471) varoliiviä tai muuta vastaavaa vaatetusta. Jään poistaminen Kontin tai perävaunun päältä on poistettava jää ennen maantielle lähtemistä. Poistaminen tapahtuu tarkoitukseen osoitetulla jäänpudotuspaikalla. Ylipaino Kuorman punnitusta varten satama-alueella on maksullinen kuormavaaka. Ajoneuvon tyhjäkäynti Ajoneuvon tyhjäkäynti on kielletty. Samoin lämpöyksikön dieselkoneen käyttö. Matkustajat ajoneuvoissa Suljetulle satama-alueelle (ISPS-alue) ei tulisi kuljettaa matkustajaa. Jos sellainen on, tulee hänen pysyä ajoneuvon hytissä. Kuljettaja on vastuussa ajoneuvossaan olevista henkilöistä. Vahinkotilanteet Vahingoista on ilmoitettava välittömästi satamavalvontaan. 2. SATAMA-ALUEEN KULUNVALVONTA Kulkuluvat ja henkilökortit Liikkuminen satama-alueella on aina luvanvaraista. Satamassa vakituisesti työskenteleville tai siellä jatkuvasti asioiville voidaan myöntää kulkulupa. Kulkulupa myönnetään yleensä ajoneuvokohtaisesti. Kulkulupa perustuu joko etukäteen ilmoitettuun rekisterinumeroon tai ajoneuvoon hankittuun etätunnistimeen. Kulkuluvan voi myöntää Turun Satama tai Sataman valtuuttama yritys. Satama-alueella liikkuessa henkilöiden tulee varautua selvittämään asiansa ja todistamaan tarvittaessa henkilöllisyytensä. (Kuvallinen henkilökortti, ajokortti tai yrityksen oma kuvallinen henkilökortti). Kulku satama-alueille Kulku satama-alueille tapahtuu valvotuista porteista. Viking Linen, Tallink Siljan, Linnanaukon, Länsisataman ja Pansion satama-alueille pääsevät ainoastaan tunnistetut ajoneuvot. Tunnistaminen perustuu etukäteen ilmoitettuun ajoneuvon rekisterinumeroon tai ajoneuvossa sijaitsevaan etätunnistimeen. Ajoneuvon kuljettajan on huolehdittava siitä, että ajoneuvon rekisteritunnus on ilmoitettu joko Turun Sataman valtuuttaman ahtausliikkeen tai kuljetusyrityksen toimesta etukäteen sataman kulunvalvontajärjestelmään. Jalankulkijoita ja muuta kevyttä liikennettä varten on erikseen portit, joista pääsevät kulkemaan samoin ainoastaan etukäteen kulkuluvan omaavat henkilöt. 3

4 TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS Satama valvoo kaikkia portteja 24 tuntia vuorokaudessa. Mikäli satama-alueelle pyritään ajoneuvolla, jolla ei ole asianmukaista kulkulupaa, on Sataman saatava luotettava selvitys asioinnin syystä ja tarvittaessa Satama tarkastaa kuljettajan ja mahdollisten matkustajien henkilöllisyyden ennen satama-alueelle päästämistä. 3. VAARATILANTEET SATAMA-ALUEELLA Merkittävimmät vaaratilanteet satama-alueilla aiheutuvat melkeinpä poikkeuksetta kemikaalilastien kuljetuksista ja niiden keskinäisistä yhteensopimattomuuksista tai kemikaaleihin liittyvistä tulipaloista. Vaaratilanteiden välttämiseksi on toiminnassa kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin: Lastinkäsittely vapaan nestepinnan huomiointi nostojen ja laskujen aikana, oikean tyyppinen nostokalusto, oikeat nostokohdat ja painojakautumat, oikeassa asennossa olevat lukitusmekanismit. Ajoneuvoliikenne ei ajeta ylinopeudella, otetaan huomioon yhteentörmäyksien ja ylikäytäväonnettomuuksien mahdollisuudet, huomioidaan mahdollinen ajoratojen liukkaus, jota saattaa aiheuttaa satama-altaasta nousevan vesihöyryn tiivistyminen kylmille pinnoille. Korjaus- ja huoltotyöt satama-alueella korjaus- ja huoltotöitä ei suoriteta vaarallisten aineiden odotusalueilla eikä Länsisataman varastointialueella, varastointialueen hoitaja (Finnsteve Oy Ab) antaa huoltoluvan varastointialueen puhdistamiseen tai huoltoon. Tulitöissä tulitöiden palovaaran vuoksi on aina harkittava vaihtoehtoisia työmenetelmiä, tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää tulitöiden turvallisuustutkintoa (henkilökohtainen tulityökortti), Turun Sataman alueella tilapäisellä paikalla tehtävä tulityö edellyttää aina kirjallista tulityölupaa Turun Satamalta, Turun Sataman alueella ja Sataman omistamissa kiinteistössä toimitaan kaikissa tulitöihin kuuluvissa töissä tulitöiden valvontasuunnitelman ja siihen liittyvien suojeluohjeiden mukaisesti. Tapaturman varalta kannattaa jokaisen ennakkoon selvittää itselleen työpaikan ja -kohteen yleisemmät vaaratekijät, hätäilmoituksen tekotapa, ensiapuvälineiden sekä -kaapin sijainti ja sisältö. 4. VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET Kun vaarallisten aineiden yksiköitä tuodaan satama-alueelle, on ne oltava merkitty kansainvälisen merikuljetussäännöstön mukaisilla vaaraa ilmaisevilla luokkakohtaisilla merkeillä. Satama valvoo vaarallisten aineiden kuljetuksia alueellaan ja puuttuu välittömästi laiminlyönteihin, kuten puutteellisesti merkittyihin yksiköihin tai erotteluvaatimusten toteuttamatta jättämisiin eri luokkien välillä. Satama hyväksyy ADR/RID -kuljetusmuotojen käytön satama-alueella, jos kuljetukset liittyvät kiinteästi kuljetusketjuun (esim. auto tai juna purkaa/lastaa terminaaliin/ terminaalista). Turun Satama noudattaa tätä menettelyä rajoitetussa määrin. Jos yksikkö tuodaan sataman vaarallisten aineiden odotusalueelle, eivät ADR/RID -kuljetusmuodot tule kysymykseen. Kielto perustuu siihen, että ADR/RID -kuljetusmuodoissa käytetään vapaaluokkia eikä yksiköitä tarvitse liputtaa vaaratunnuksin, jolloin erotteluvaatimuksia eri yksiköiden välillä on mahdoton toteuttaa. 4

5 Turun Sataman alueella tulee vaarallisten aineiden suhteen noudattaa seuraavia ohjeita: kuljetukseen on saatava kirjallinen lupa satamalta, kuljetettava yksikkö on ehjä ja oikein pakattu, kuljettaja on tietoinen mitä kuljettaa ja minne, yksikkö/yksiköt on merkitty oikein IMDG-koodin mukaisin lipukkein, kuljetuksen täytyy tapahtua suorakuljetuksena (eli liputettua yksikköä ei seisoteta missään muualla kuin odotusalueilla), kuljetettava(-t) aine(-et) ovat oikeutettuja jäämään sataman odotusalueille tai niiden varastointialueelle, mikäli yksikköä/yksiköitä ei ole merkitty IMDG-koodin mukaisin merkinnöin (eli eivät sisällä niitä), on pysäköinti kielletty sataman odotusalueilla, odotusalueilla on ehdottomasti noudatettava IMDG-koodin ainekohtaisia erotteluvaatimuksia, yksiköt saavat olla merkityillä odotusalueilla korkeintaan 24 tuntia, jonka jälkeen ne on siirrettävä joko vaarallisten aineiden varastointialueelle tai pois satama-alueelta, junavaunujen odotusalue sijaitsee Huolintakadun ja Hiekkasatamankadun kupeessa uloimmalla raideparilla, junavaunujen odotusalueella ei saa säilyttää muita kuin - luokka 8:n syövyttäviä aineita, jotka ovat myrkyttömiä, - tai muita kemikaaleja, jotka eivät ole tulenarkoja, vaarallisiksi liputettuja yksiköitä ei saa säilyttää missään muualla sataman kentillä tai sisällä varastoissa kun sataman niille osoittamilla valvotuilla paikoilla, jos yksikkö on tyhjä, mutta lipukkeita ei ole poistettu, katsoo satama sen puhdistamattomaksi, puhdistamattomista yksiköistä ei saa poistaa lipukkeita, vetomestareissa, jotka kuljettavat vaarallisia aineita, täytyy olla toimiva palosammutin, toimivat radio-yhteydet ja keltainen vilkkuva huomiovalo kytkettynä kuljetusten aikana. Se, joka purkaa yksikön ja puhdistaa sen, poistaa myös merkinnät. Tyhjissä kuljetusyksiköissä olevia IMDG-koodin mukaisia tarroja ei saa poistaa ennen kuin yksikkö on asianmukaisesti puhdistettu. Satama ei poista lipukkeita puretuista yksiköistä, vaan kuljetuttaa ko. yksikön/yksiköt vaarallisten aineiden suljetulle varastointialueelle asiasta vastaavan kustannuksella Vaarallisten aineiden ilmoitusvelvollisuus Ennakkoilmoitus Kaikista Turun sataman kautta kuljetettavista vaarallisista aineista (IMDG-koodiin kuuluvista tavara-eristä, paitsi irtotavarana kuljetettavista nestemäisistä polttoaineista) on tehtävä ennakkoilmoitus. Ilmoitus tehdään hyvissä ajoin, vähintään 24 tuntia ennen lastiyksikön satamaan tuomista. Ilmoitus on toimeksiantajan vastuulla. Ilmoittamattomia vaarallisia aineita ei oteta vastaan. Ennakkoilmoitus tehdään Sataman liikenneyksikölle Port- Netin välityksellä tai telefaxilla käyttäen lakisääteiset vaatimukset täyttävää lomaketta (liite s. 13). Ennakkokysely Erityisen vaarallisia aineita kuljetettaessa on ennakkokyselyllä varmistettava voiko tavaraerän kuljettaa sataman kautta. Ennakkokysely on tehtävä kolme vuorokautta aiemmin Turun Satamaan. Erityisen vaarallisiksi aineiksi luokitellaan: luokkaan 1 kuuluvat räjähdystarvikkeet (paitsi 1.4S), luokka 5.2 (orgaaniset peroksidit) tavaramäärän ollessa suurempi kuin kg, luokka 7 (radioaktiiviset aineet), poikkeuksena UN Ennakkokysely koskee myös kaikkia muita IMDG-luokkia suurien erien ollessa kyseessä (yli kg). Alaluokka 1.4S ei kuulu ennakkokyselyn piiriin. Kaikki ennakkokyselyn piiriin kuuluvat kuljetukset ovat suoravientiä/-tuontia. Ne on noudettava suoraan aluksesta tai ajettava suoraan alukseen. Niitä ei saa säilyttää väliaikaisestikaan satama-alueella. Ennakkokysely tehdään Sataman liikenneyksikölle PortNetin välityksellä tai telefaxilla käyttäen lakisääteiset vaatimukset täyttävää lomaketta (liite s.12). Satama ei vastaa puutteellisesti täytettyihin kyselyihin eikä myöskään anna tällöin lupaa haetuille lastierille. Ennakkoilmoitus viikonloppuina tai arkipyhinä tapahtuvasta tuonnista/viennistä on jätettävä Turun Satamalle 24 tuntia aikaisemmin edeltävänä arkipäivänä. 5

6 TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS 4.2. Vaaralliset aineet onnettomuudessa Vaarallisten aineiden käytöstä ja kuljetuksesta ei normaaliolosuhteissa aiheudu vaaraa ympäristölle. Aineesta tulee vaarallinen vasta, kun se vuotaa ulos pakkauksestaan tai joutuu hallitsemattomaan tilanteeseen, kuten tulipaloon. Onnettomuustilanteet aiheutuvat siten vuodosta tai vaaratilanteesta: Kaasuvuodot: Kaikissa tapauksissa säiliön paine laskee ja kaasun massavirta pienenee. Kun paine laskee lähelle ulkoista painetta, virtausnopeus alkaa pienetä ja virtauksen synnyttämät pyörteet sekä niiden aiheuttama laimeneminen alkavat vähetä. Tällöin syttyvän kaasusuihkun pituus kasvaa paineen laskiessa. Myrkyllisen kaasun alue on paljon suurempi kuin syttyvän kaasun. Nestevuodot: Normaalilämpötilassa ja -paineessa nestemäinen aine on pakkauksessaan yleensä nesteenä, jonka pinnan yläpuolella on aineen höyryn ja ilman seos. Joskus neste on sekoitettuna liuotteeseen. Kun vuotavan nesteen höyrynpaine on alle 1 bar, muodostaa vuoto lammikon. Lammikon haihtuminen riippuu mm. tuulen nopeudesta ja lämpötilasta. Useimpien hiilivetyjen kaasut ovat ilmaa raskaampaa ja näin ollen vaarallisia. Kiinteiden aineiden vuodot: Jos kiinteän aineen säiliössä on aukko sisällön pinnan alapuolella, aine valuu ulos. Vuodon massavirta määräytyy eri tekijöistä, kuten aukon koosta, tuotteen raekoosta ja virtausominaisuuksista. Valuminen voi lakata, jos rakeet tukkivat vuotoaukon. Radioaktiivinen säteily: Radioaktiivisen aineen kuljetuspakkauksen vahingoittuessa on mahdollista, että aine vuotaa tai varisee pakkauksesta. Tätä voidaan verrata myrkyllisen aineen vuotoon ja myrkyllisen aineen tavoin radioaktiivista ainetta pääsee elimistöön. On muistettava, että säteily on mautonta, hajutonta ja näkymätöntä. 5. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA JA ENSIAPU Toimintajärjestys saavuttaessa ensimmäisenä onnettomuuspaikalle: Arvioi tilanne Harkinta on usein paljon tärkeämpää kuin nopeus. Selvitä mitä on tapahtunut, autettavien määrä ja avun tarve. Tee hätäilmoitus: soita hätänumeroon 112, anna tarkka tieto onnettomuuspaikasta, satamanosa, laituri, suojanumero. Pelasta Lähesty vaarallista kohdetta harkiten vaarantamatta omaa tai muiden terveyttä, pelasta ensin hengenvaarassa olevat. Estä lisäonnettomuudet ja anna hätäensiapu Hengitys Varmista ensimmäiseksi hengittääkö potilas, varmista hengitysteiden auki pysyminen, aloita tarvittaessa puhalluselvytys. Puhalluselvytys Tunnustele kaulavaltimosta, toimiiko sydän, aloita tarvittaessa painantaelvytys Suuret verenvuodot Tyrehdytä vuoto painamalla tai puristamalla, nosta raaja yläasentoon. Tajunta Selvitä tajunnan taso, tarkkaile siinä tapahtuvia muutoksia. Palovamma Jäähdytä palovammapotilasta, pidä palovammaa hätäsuihkussa min. HUOM. Laajoissa palovammoissa (20 % ihon pinta-alasta) annetaan vain pikainen jäähdytys ja potilas toimitetaan välittömästi jatkohoitoon 6

7 5.1. Toiminta tulipalotilanteessa Tee hätäilmoitus Palohälytyspainikkeesta tai soittamalla hätänumeroon 112, ilmoita palosta välittömästi myös satamavalvontaan puh Pelasta välittömästi vaarassa olevat. Sammuta ja rajoita Käytä alkusammuttimia ja paloposteja, estä palon leviäminen, jos palo on syttynyt kiinteistössä tai varastosuojassa, sulje ovet. Opasta Opasta pelastuslaitoksen yksiköt paikalle ja anna tilanneselvitys tapahtumasta Kemikaalionnettomuuden hätäilmoituksen sisältö Tehdessäsi hätäilmoituksen hätänumeroon 112, kerro mitä on tapahtunut, onko loukkaantuneita, mikä aine(-et) on osallisena onnettomuudessa (luokka ja UN nro), palaako tai vuotaako jokin, onko räjähdyksen tai syttymisen vaaraa, millainen on onnettomuuspaikka (mahdollinen opastus alueelle), onko lähellä yleistä liikennettä, tuulen suunta alueella. Tee tapahtuneesta ilmoitus myös Turun satamavalvontaan, puh Lähestyttäessä onnettomuuspaikkaa: Poista ja pidä sivulliset loitolla tapahtumapaikasta, älä kävele tai koske vuotaneeseen aineeseen, vältä höyryjen, savujen, huurujen ja pölyjen hengittämistä, älä oleta, että kaasut tai höyryt ovat vaarattomia, vaikka haju puuttuu Toiminta öljyvahingon sattuessa Sataman oma öljyntorjunta perustuu pitkälti käytännön toimiin, avustaen pelastuslaitosta öljyvahinkojen torjunnassa kaikin mahdollisin tavoin. Se, miten öljyntorjunta pannaan toimeen ja miten siihen varaudutaan, riippuu tilanteesta: Maalla tai merellä tapahtuva öljyvahinko Tee heti ilmoitus hätänumeroon 112, joka hälyttää pelastuslaitoksen vahinkopaikalle, ilmoita tapahtuneesta myös satamavalvontaan (päivystää 24 h/vrk), joka informoi edelleen alueesta vastaavia henkilöitä Onnettomuus ilman tulipaloa tai vuotoa Ensi näkemältä tällainen onnettomuus ei vaikuta kovinkaan huolestuttavalta. On kuitenkin tilanteita, jossa siirtymä vakaasta ja vaarattomasta tilanteesta suuronnettomuuteen on pieni. Tilanne on varmasti vaaraton vasta, kun on selvästi osoitettavissa, että suoranaista vaaraa ei enää ole, eikä sitä voi syntyä. Sen vuoksi on aina pyrittävä hankkimaan mahdollisimman paljon tietoja ko. aineesta sekä sen kuljetusja säilytysolosuhteista. Kemikaaliroiskeet iholle ja silmille Huuhtele potilaan vammoja hätäsuihkun tai silmäsuihkun alla min keskeytyksettä ennen jatkohoitoon lähettämistä, hoitohenkilökunnalle on aina mentävä tieto siitä, mikä kemikaali aiheutti onnettomuuden (esim. Dangerous decleration, turvaohjekortti, käyttöturvallisuustiedote tai jokin muu, mistä selviää vaikuttava aine), älä turhaan liikuttele vaikeasti loukkaantunutta, ellei jokin ympäristöstä johtuva vaara siihen pakota. Jokainen on velvollinen osallistumaan myös onnettomuuksien jälkiselvittelyihin, joilla ensisijaisesti estetään vastaavien tapausten toistuminen. 7

8 TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS YHTEYSTIETOJA Turun Satama OSOITE PUHELIN FA Juhana Herttuan puistokatu Turku Turun satamavalvonta PÄIVYSTYS 24 h Hallintoyksikkö Liikenneyksikkö Vahtipäällikkö / Kulunvalvonta/portti - Erikoiskuljetukset - Turvayhteyspiste - Yleinen infonumero Toimistonhoitaja - Kulkuluvat/toimisto - IMDG-lastit - ISPS-asiat Turun tulli Finnsteve Oy Ab Turku Stevedoring Oy Ab Stevena Oy Turku Satamakatu Turku Huolintakatu Turku Kuljetuskatu Turku Rahtikatu Turku

9 6. VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET TURUN SATAMAN KAUTTA Erityisen vaarallisten aineiden tai yli kg muiden vaarallisten aineiden kuljetuksissa on ennakkoilmoituksen lisäksi tehtävä ennakkokysely 3 vrk ennen tavaraerän saapumista Turun Satamaan. Ennakkokyselyä edellyttävät IMDG-luokat ja laivausmäärät Luokka 1 räjähdystarvikkeet, paitsi 1.4S aina Luokka 5.2 orgaaniset peroksidit aina Luokka 7 radioaktiiviset aineet, paitsi YK nrot aina Muissa luokissa kysely tehdään, mikäli tavaraerä/ laivaus on määrältään yli kg IMDG-luokkaan 1 (räjähdystarvikkeet), 5.2 (orgaaniset peroksidit) ja 7 (radioaktiiviset aineet) kuuluvat aineet on kuljetettava suorina jatkokuljetuksina pois satamaalueelta tai viennin kyseessä ollen lastattava suoraan laivaan ilman viiveitä. Räjähdystarvikkeiden enimmäismäärät / laivaus Luokka 1.1 ja 1.2 tavaraerän kokonaispaino kg Luokka 1.3 tavaraerän kokonaispaino kg Luokka 1.4 tavaraerän kokonaispaino kg Orgaaniset peroksidit enimmäismäärät / laivaus Luokka 5.2 tavaraerän kokonaispaino kg Matkustaja-sataman alueet Tallink Silja ja Viking Line Kuljetusmääräykset vaarallisista aineista on määritelty IMDG-koodissa matkustaja-alusten osalta. 9

10 SATAMAN OPASKARTTA Turkuhalli Länsikaari Kirjaltajankatu Turun Messukeskus Messukentänkatu Suikkilantie 1 2 Rautatehtaankatu Ovakonkatu Vuoksenniskankatu OVAKO Raisionjoensilta Pansiontie Pahaniemensilta 3 Vaasantie Pansiontie Tuontikatu Latokarinkatu Pansiontie Ruissalonsilta Konttikatu Poijukatu Hiekkasatamankatu Ruorikatu Rahtikatu Varastokatu Linja Huolintakatu Kuljetuskatu Telikatu Linja 2.Linja 2.Poikkikatu Pansiontie Juhana Herttuan puistokatu Satamakatu Vallihaudankatu Linnankatu Turun Linna Nuottasaarenkatu 19 Tulli Forum Marinum 1 Merimieskirkko, WC, suihku ja sauna 12 Vaarallisten aineiden säilytysalue 2 Rekkaparkki 13 Turku Stevedoring 3 Polttoaineen jakelu 14 Linnanaukko IMDG-alue 4 Vaaka, avoinna 24h/vrk 15 Tallink Siljan portti, raskas liikenne 5 Jäänpudotusteline 16 Tallink Siljan portti, hätäpoistumistie 6 Jäteasema 17 Tallink Silja IMDG-alue 7 Porttivyöhyke, hätäpoistumistie 18 Satamavalvonta, Nosturitoimisto, 8 Erikoiskuljetusten portti Mepa Merimiespalvelu 9 L-terminaali 19 Viking Linen portti, hätäpoistumistie 10 Algol 20 Viking Line, paikoitusalue 11 Mann Lines 21 Viking Linen portti, raskas liikenne HÄTÄPOISTUMISTIE 10

11 PANSION OPASKARTTA Kirjaltajankatu TURUN MESSUKESKUS Suikkilantie Lumikonkatu Pernontie Länsikaari Messukentänkatu Marli Nestle MERIMIES- KIRKKO REKKA- PARKKI Paakarlantie HSG SE Mäkinen Logistics Late-Rakenteet Oy Pansiontie EkoPort Suomen Petrooli Baltic 10 Tank Baltic Port Teboil service Woikoski P2 2 P1 Öljykatu Altia Baltic Tank 87 BE Group PANSIO Pansiontie Schenker Bayer Schering Pharma Lunden/ Jalostaja Beweship Raisionjoensilta Pohjoissalmi Ruissalo 1 Baltic Tank ja Altia 10 Saimabulk 2 Öljykadun portti (vaatii tunnistekortin), hätäpoistumistie 11 Ekoport Turku 3 Öljy- ja kemikaalisataman portti (toimii koodilla), hätäpoistumistie 12 Teboil 4 Pumppuhuone ja hätäsuihku 13 Woikoski 5 Palonilmaisinpainikkeet 14 Schenker 6 Jäteasema 15 Junaraideportti 7 Torjuntakontti 16 Porttivyöhyke, hätäpoistumistie 8 Jäänpudotusteline 9 Pansion sataman portti, hätäpoistumistie HÄTÄPOISTUMISTIE 11

12 VAARALLISEN LASTIN ENNAKKOKYSELY Erityisen vaarallisten aineiden tai yli kg:n tavaraerien kuljetuksissa on ennakkoilmoituksen lisäksi tehtävä ennakkokysely 3 vrk ennen lastin saapumista Turun satamaan. Ennakkokyselyllä varmistetaan, että tavaraerän voi kuljettaa Turun Sataman kautta suoravientinä/-tuontina. Hyväksytyn ennakkoilmoituksen jälkeenkin on ko. lastin tulosta ilmoitettava normaalikäytännön mukaisesti 24 tuntia aikaisemmin. Tuonti Vienti Kauttakulku Laiva Tulopäivä / 20 Tuonti / vientipäivä / 20 Huolitsija Satamassa Kuljetus satamaan tai satamasta, millä? YKSIKKÖ JA LUOKITUS Puh Yksikön nro ja tyyppi Tekninen nimi IMDG/ADR/ RIDluokka UN no. Pakkausryhmä Leimahduspiste TAVARAMÄÄRÄ Kolliluku Netto kg Brutto kg Huomautukset Päiväys / 20 Ennakkokyselyn laatija Allekirjoitus Puh Fax Nimenselvennys Asiakasliike Osoite Voit täyttää lomakkeen Acrobat reader -ohjelmalla, jonka jälkeen voit tulostaa ja allekirjoittaa sen. Voit myös tulostaa tyhjän lomakkeen ja täyttää käsin. Lomake toimitetaan Turun Sataman liikenneyksikköön vähintään kolme (3) vuorokautta ennen erityisen vaarallisen lastin saapumista. Faksi , tiedustelut puh

13 VAARALLISTEN AINEIDEN ENNAKKOILMOITUS Turun satamaan saapuvista vaarallisista aineista (IMDG-koodiin kuuluvista tavaraeristä, paitsi irtotavarana kuljetettavista nestemäisistä polttoaineista), on tehtävä ennakkoilmoitus (Vna 251/2005) ja pyrittävä käyttämään tätä lomaketta. Ennakkoilmoitus tehdään tavaraeristä erikseen ja toimitetaan liikenneosastolle vähintään 24 tuntia ennen vaaralliseksi luokitellun aineen tuontia Turun satama-alueelle. Ennakkoilmoitus viikonloppuina tai arkipyhinä tapahtuvasta tuonnista/viennistä on jätettävä vähintään 24 tunnin varoitusajalla edellisenä arkipäivänä. Ennakkoilmoitus toimitetaan allekirjoitettuna liikenneyksikölle fax , tiedustelut puh Asiakas täyttää tarvittavat kohdat: Tuonti Vienti Kauttakulku Laiva Saapumispäivä Lähtöpäivä YKSIKÖN NUMERO JA TYYPPI (merkki ja nro, mikäli kpl tavara) Aineen tekninen nimi MFAG Lukumäärä ja paino IMDG-luokka UN nro Leimahduspiste Ennakkoilmoituksen laatija Puh Allekirjoitus Päiväys Nimenselvennys Vastaanotettu satamassa / 20 Vastaanottaja Voit täyttää lomakkeen Acrobat reader -ohjelmalla, jonka jälkeen voit tulostaa ja allekirjoittaa sen. Voit myös tulostaa tyhjän lomakkeen ja täyttää käsin. Lomake toimitetaan Turun Sataman liikenneosastolle vähintään 24 tuntia ennen vaaralliseksi luokitellun aineen tuontia Turun satama-alueelle. Faksi , tiedustelut puh

14 TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS YLEISET OHJEET Kuljettajan muistilista tarkistettavista asioista ennen Turun Satamaan saapumista. Voit nopeuttaa asiointiasi satamassa tarkastamalla etukäteen muutaman keskeisen asian. KYLLÄ EI OHJEET / TOIMENPITEET Tiedätkö mihin olet menossa? mille satama-alueelle? minkä operaattorin palveluun? mihin terminaaliin tai konttivarikkoon? Onko kulkulupa kunnossa? Onko tarvittavat ilmoitukset tehty? Onko satamasta noudettava lasti luovutettavissa? Onko satamaan toimitettava lasti buukattu laivaan tai onko sillä vastaanottaja? Onko Satamaan toimitettavan yksikön lastaaja asettanut sinetin? Onko erityisen vaarallisia IMDG eriä odottamassa alus, johon erät voidaan lastata suoraan? Onko mukanasi sataman edellyttämä turvavaatetus? Ovatko tullin palvelut auki, mikäli lasti edellyttää tullikäyntiä? Ovatko ajoneuvon ja perävaunun rekisterikilvet puhtaat tunnistusta varten? Oletko selvittänyt etukäteen miten menettelet, kun olet tuomassa tai viemässä erikoiskuljetusta? Oletko selvittänyt itsellesi IMDG odotusalueet, jos olet tuomassa tai hakemassa vaarallista lastia? Katso rahtikirjasta operaattori tai soita Turun satamavalvontaan. Ota yhteys rahdinantajaan. Puhdista rekisterikilvet tai ota yhteyttä operaattoriin. Muista oikea ajonopeus (20 km/h) porttivyöhykkeellä. Varmista asia rahdinantajalta ennen lähtöäsi satamaan. Onko satamasta noudettava lasti luovutettavissa? Yhteys operaattoriin Yhteys operaattoriin. Buukkaamatonta lastia ei saa tuoda satama-alueelle Ota yhteyttä operaattoriin tai tulliin. Ota yhteyttä operaattoriin. Älä jätä yksikköä ilman seurantaa satama-alueelle Pue turvavaatetus aina kun liikut ajoneuvosi ulkopuolella Tulli avoinna joka päivä klo Puh Puhdista! Ota yhteyttä operaattoriin ja satamavalvontaan puh , jossa menettelyistä sovitaan. Katso kuka on operaattori. Näin löydät odotusalueet: - Finnsteve: Länsisatama ja Linnanaukko - Turku Steve: Linnanaukko - Tallink Silja ja Viking Line omilla alueilla Kulunvalvonta Kaikki liikenne satamaan on luvanvaraista. Kulkuluvan myöntää se operaattori, jonka palveluun olet menossa. Luvattomia yksiköitä ei päästetä sisälle satamarakenteisiin. Pidä mukanasi aina kuvallista asiakirjaa ja heijastavaa turvavaatetusta. Huomioi talviaikana jäänpudotuspisteet. Pidä ajoneuvonopeutesi max. 40 km/h. Sataman kuormavaa an käyttö on maksullista Jos satama punnitsee ajoneuvosi varaudu käteismaksusuoritukseen. Liikennöi ainoastaan sataman pääväylillä ellei toimeksianto sitä erikseen edellytä. Hätäkeskuksen puhelinnumero on 112. Tästä numerosta saat sairaankuljetuksen, pelastuslaitoksen sekä poliisin tarpeen vaatiessa. - tulipalot - vaarallisten aineiden vahingot - öljyvahinko - sairaskohtaukset ja tapaturmat - liikennevahingot. Ilmoita aina myös satamavalvontaan mistä saat apua. Satamarakenteiden porttivyöhykkeet toimivat hätäpoistumisteinä. Tervetuloa! 14

15 15

16 JUHANA HERTTUAN PUISTOKATU TURKU TEL

TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS

TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS Hyvä turvallisuustaso on Sataman sidosryhmien tyytyväisyyden edellytys. Sen saavuttamiseksi Satama on panostanut koulutukseen kouluttamalla

Lisätiedot

2017 Turun Satama Oy Turvallisuusopas Julkaisija: Turun Satama Oy, Juhana Herttuan puistokatu 21, Turku Ulkoasun toteutus:

2017 Turun Satama Oy Turvallisuusopas Julkaisija: Turun Satama Oy, Juhana Herttuan puistokatu 21, Turku  Ulkoasun toteutus: TURVALLISUUSOPAS 2 2017 Turun Satama Oy Turvallisuusopas Julkaisija: Turun Satama Oy, Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku www.portofturku.fi Ulkoasun toteutus: Aija Kallio Turun Sataman turvallisuusopas

Lisätiedot

PORIN SATAMA OY:n TURVALLISUUSOPAS SAFETY FIRST

PORIN SATAMA OY:n TURVALLISUUSOPAS SAFETY FIRST PORIN SATAMA OY:n TURVALLISUUSOPAS SAFETY FIRST 1. PORIN SATAMA OY:N TURVALLISUUSOPAS Porin Satama Oy noudattaa laatujärjestelmästandaria ISO 9001, ympäristöjärjestelmän ISO 14001 sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen yleinen satama-asiointiohje

Kuorma-autoliikenteen yleinen satama-asiointiohje Kuorma-autoliikenteen yleinen satama-asiointiohje Satamaoperaattorit ry Suomen Satamaliitto ry Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (päivitetty 1.10.2006) Sisällysluettelo Asiointiohjeen tarkoitus ja

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje Käyttäjän kirjauduttua Va-järjestelmään palvelun etusivulla näkyy oman yrityksen ilmoitukset 14 vuorokauden ajalta.

Lisätiedot

KUORMA-AUTOLIIKENTEEN YLEINEN SATAMA-ASIOINTIOHJE

KUORMA-AUTOLIIKENTEEN YLEINEN SATAMA-ASIOINTIOHJE Satamaoperaattorit ry Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Suomen Satamaliitto ry KUORMA-AUTOLIIKENTEEN YLEINEN SATAMA-ASIOINTIOHJE Päivitetty 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Asiointiohjeen tarkoitus ja

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

OHJEITA STEVECO OY:N HIETASEN TERMINAALISSA ASIOIVILLE

OHJEITA STEVECO OY:N HIETASEN TERMINAALISSA ASIOIVILLE HN/AN/ES/JM ASIOINTIOHJE 29.06.2016 OHJEITA STEVECO OY:N HIETASEN TERMINAALISSA ASIOIVILLE Hietaseen saapuminen Kaikki tavaran tuojat ja hakijat ilmoittautuvat Stevecon autovastaanotossa Hietasen portilla.

Lisätiedot

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 825 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liitteen sisällys 10 000 Muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen 10 001 Liitteen B määräysten soveltaminen 10 002

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2)

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2) 3300 N:o 899 OSA III Lisäykset Lisäys VIII MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja säiliökonttien,

Lisätiedot

FINNSTEVEN SATAMATOIMINNOT VUOSAARESSA

FINNSTEVEN SATAMATOIMINNOT VUOSAARESSA FINNSTEVEN SATAMATOIMINNOT VUOSAARESSA GATEHOUSE Osoite Finnsteve Oy Ab Komentosilta 1, 00980 Helsinki PL 225, 00181 Helsinki Puhelin 010 56560, fax 09 685 7253 Finnsteven asiakaspalvelu on Gatehousen

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 1 Tilapäisen tulityön suorittaminen Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 2 Sisällys Tilapäisen tulityön suorittaminen... 1 Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa...

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 1 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/ 2011 3 ) ja pelastuslakiin (379/2011 16 ) Pelastuslaki

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013 Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa ADR-seminaari 14.2.2013 UN IMDG ADR IATA-DGR RID Rajapinnat eri kuljetusmuodoissa Vaaran paikka vai kohtauspaikka Kuljetustilauksesta toimitukseen Lähettäjä

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry. VAKKI PAKKI nro;1/2011

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry. VAKKI PAKKI nro;1/2011 Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry 1 VAKKI PAKKI nro;1/2011 Uudellamaalla on pelastuslaitokset saaneet käyttöön uuden kemikaalitorjuntayksikön Yhdistyksen hallitus kävi neljäs päivä helmikuuta Herttoniemen

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

Turun Satama Oy. Jätehuoltosuunnitelma (luonnos)

Turun Satama Oy. Jätehuoltosuunnitelma (luonnos) 15.9.2015 Turun Satama Oy Jätehuoltosuunnitelma (luonnos) TURUN SATAMA OY, Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, puh. 02 2674 111, faksi 02 2674 110 ÅBO HAMN AB, Hertig Johans parkgata 21, 20100

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Pellon Ponsi ry, suunnistusjaosto Veijo Ekonoja,

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Pellon Ponsi ry, suunnistusjaosto Veijo Ekonoja, 2 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson Rastipäivät 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen, myös sähköpostiosoite) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Pellon

Lisätiedot

Viitalantie 221, 60640 Isokoski

Viitalantie 221, 60640 Isokoski Venestalon pelastussuunnitelma, joka sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita Viitalantie 221, 60640 Isokoski TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama kylätalo, joka

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

FinnLink liikenne Naantali Kapellskär Långnäs RAHTIOPAS 2014

FinnLink liikenne Naantali Kapellskär Långnäs RAHTIOPAS 2014 1 FinnLink liikenne Naantali Kapellskär Långnäs RAHTIOPAS 2014 2013/12 2 RAHTIOPAS HYVÄ RAHTIASIAKKAAMME! Finnlines on johtavia ro-ro- ja matkustajaliikenteen operaattoreita Pohjois-Euroopassa. Yritys

Lisätiedot

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut 3538 N:o 900 OSA II Eri kuljetusluokat 201a (3) - Luokka 2. Kaasut Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan lisäksi seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole allekirjoittaneet määräyksistä

Lisätiedot

Toimintaohje onnettomuustilanteissa

Toimintaohje onnettomuustilanteissa Toimintaohje onnettomuustilanteissa asia Tavoitteena on että jokainen työntekijä tietää, tuntee ja osaa: Varauloskäytävät Missä paloilmoitinlaite on ja kuinka sitä käytetään Osaa tehdä hätäilmoituksen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.4.2014 alkaen*

TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.4.2014 alkaen* TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.4.2014 alkaen* * Hinnasto voimassa toistaiseksi (uuden version julkaisuun asti) www.finnaircargo.fi Sisällysluettelo 1.TUONTI 1.1 Selvitys- ja luovutusmaksut 1.1.1

Lisätiedot

Finnsteve Vuosaaren satamassa. Vuosaaren satama. Alussa oli vain ranta, hiekkaa ja huimaava visio!

Finnsteve Vuosaaren satamassa. Vuosaaren satama. Alussa oli vain ranta, hiekkaa ja huimaava visio! Finnsteve Vuosaaren satamassa Vuosaaren satama Alussa oli vain ranta, hiekkaa ja huimaava visio! 1 Suomen ulkomaankaupan keskus Säännöllisen linjaliikenteen suuryksikköjen satamapalveluihin erikoistunut

Lisätiedot

TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.7. - 31.12.2013

TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.7. - 31.12.2013 TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.7. - 31.12.2013 www.finnaircargo.fi Sisällysluettelo 1.TUONTI 1.1 Selvitys- ja luovutusmaksut 1.1.1 Valmisyksikkömaksu 1.1.2 Kuormausyksikön purkamismaksu 1.2 Tuontirahdin

Lisätiedot

FinnLink liikenne Naantali - Långnäs - Kapellskär RAHTIOPAS

FinnLink liikenne Naantali - Långnäs - Kapellskär RAHTIOPAS 1 FinnLink liikenne Naantali - Långnäs - Kapellskär RAHTIOPAS 2015/02 2 RAHTIOPAS HYVÄ RAHTIASIAKKAAMME! Finnlines on johtavia ro-ro- ja matkustajaliikenteen operaattoreita Pohjois-Euroopassa. Yritys on

Lisätiedot

1. TURVALLISUUNNITELMAN TARKOITUS

1. TURVALLISUUNNITELMAN TARKOITUS 1. TURVALLISUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Rastivarsat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Etiketti 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet O: Hapettava 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat KUN TARVITSET APUA Hätätilanne Kun tarvitset apua, soita hätäkeskuksen hätänumeroon 112. Kun soitat hätänumeroon, et tarvitse suuntanumeroa. Yleisestä puhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa

Lisätiedot

Rasti-Lukko ry. Pelastussuunnitelma. 2.9 Tapahtuman erityispiirteet Ei erityispiirteitä

Rasti-Lukko ry. Pelastussuunnitelma. 2.9 Tapahtuman erityispiirteet Ei erityispiirteitä Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän suunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa, sekä määrittää turvallisuuden vastuut velvoitteet

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

FinnLink liikenne Naantali Kapellskär Naantali RAHTIOPAS 2013

FinnLink liikenne Naantali Kapellskär Naantali RAHTIOPAS 2013 1 FinnLink liikenne Naantali Kapellskär Naantali RAHTIOPAS 2013 2013/01 2 RAHTIOPAS HYVÄ RAHTIASIAKKAAMME! Finnlines on johtavia ro-ro- ja matkustajaliikenteen operaattoreita Itä- ja Pohjanmerellä. Finnlines

Lisätiedot

1. Yleiset säännökset... 2. 2. Satama-alueen turvallisuus... 2. 3. Satama-alueen toiminnanharjoittaja... 3. 4. Ympäristöasioiden hoitaminen...

1. Yleiset säännökset... 2. 2. Satama-alueen turvallisuus... 2. 3. Satama-alueen toiminnanharjoittaja... 3. 4. Ympäristöasioiden hoitaminen... Kokkolan Satama Oy Kantasatamantie 50 67900 Kokkola Sijainti 63 50,5 N, 023 01,6 E www.portofkokkola.fi satama@portofkokkola.fi Puh. +358 6 8242400 Y-tunnus: 2642612-2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Yleiset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMAJÄRJESTYS

UUDENKAUPUNGIN SATAMAJÄRJESTYS UUDENKAUPUNGIN SATAMAJÄRJESTYS I LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET II LUKU SATAMAVIRANOMAISELLE TEHTÄVÄT ILMOITUKSET III LUKU ALUKSEN SAAPUMINEN JA SIJOITTAMINEN SATAMAAN IV LUKU SATAMAN TURVALLISUUS V LUKU TAVARAN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

West Coast VTS Master s Guide

West Coast VTS Master s Guide West Coast VTS Master s Guide 23.5.2014 2 Sisällysluettelo 1 ALUSLIIKENNEPALVELUUN OSALLISTUMINEN... 3 2 VTS-ALUE... 3 2.1 Pori VTS sektori... 3 2.2 Rauma VTS sektori... 3 3 LIIKENNEILMOITUKSET... 4 3.1

Lisätiedot

Maakuljetusten lisäpalvelut Suomessa

Maakuljetusten lisäpalvelut Suomessa Maakuljetusten lisäpalvelut Suomessa Apumiespalvelu Kirjeavisointi Apumiespalvelu on tarpeen, jos lähetyksesi lastaaminen, purkaminen tai kerros-/sisäänkanto edellyttävät kuljettajalle apuvoimia. Apumiespalvelu

Lisätiedot

KAUHAJOKI AJOT KILPAILUOHJE

KAUHAJOKI AJOT KILPAILUOHJE KAUHAJOKI AJOT 15. - 16.7.2017 KILPAILUOHJE Päivitetty 12.7.2017 KAUHAJOKI TEMPO 15.7.2017 klo 11.00 Kilpailukeskus: Pukkilan ala-aste Hyypäntie 78, Kauhajoki HYYPÄNLAAKSO MAANTIE 16.7.2017 klo 10.00 Kilpailukeskus:

Lisätiedot

JOENSUUN SATAMAN SATAMAJÄRJESTYS

JOENSUUN SATAMAN SATAMAJÄRJESTYS 1 JOENSUUN SATAMAN SATAMAJÄRJESTYS Satamayhtiön nimi SAIMAAN SATAMAT OY Osoite Satamatie 4, 80220 Joensuu Sijainti 62 o 35 P 29 o 45 Organisaation verkkosivut ja sähköpostiosoite www.jns.fi Puhelinnumerot

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Purkaustulos-ilmoitus nettipalvelussa

Purkaustulos-ilmoitus nettipalvelussa Purkaustulos-ilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Purkaustulos-ilmoitus

Lisätiedot

I LUKU Yleiset säännökset

I LUKU Yleiset säännökset HELSINGIN KAUPUNGIN SATAMAJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä 28.1.2004. Lisäys 21 a hyväksytty 6.6.2007, astunut voimaan 1.8.2007 Muutos 7, hyväksytty 24.9.2008, astunut voimaan 1.11.2008 I LUKU Yleiset

Lisätiedot

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS AERO CLEANER TUOTEKUVAUS Puhdistusaine vaahtomuodossa öljylle rasvalle, tahroille, palamisjäämille ym. Puhdistaa tehokkaasti metallin, kromin, mallatut pinnat, muovin jne. KÄYTTÖOHJE Levitä ainetta puhdistettavalle

Lisätiedot

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan Satamajärjestys I Yleiset säännökset II Satamalle tehtävät ilmoitukset III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan IV Sataman turvallisuus V Tavaran purkaus, lastaus ja varastointi VI Ympäristömääräyksiä

Lisätiedot

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Taman pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilokuntaa turvallisuusasioissa seka maarittaa

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

II LUKU Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset. Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

II LUKU Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset. Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 19.1.2009 6 Voimaantulo: 1.3.2009 I LUKU Yleiset säännökset II LUKU Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset III LUKU IV LUKU Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

Lisätiedot

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali BOHA vuosihuolto 2016 toimittajainfo turvayksikön materiaali ALKU- sovellus käyttäjätunnukset opastus Jori Saine ISS Security Oy 040-7026501 jori.saine@iss.fi Omien työntekijöiden henkilötietojen tarkastaminen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN SATAMAJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29 p:nä syyskuuta 2014

RAAHEN KAUPUNGIN SATAMAJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29 p:nä syyskuuta 2014 RAAHEN KAUPUNGIN SATAMAJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29 p:nä syyskuuta 2014 Sisältö I LUKU, Yleiset säännökset... 2 II LUKU, Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset... 2 III LUKU, Aluksen saapuminen

Lisätiedot

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa.

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa. ENSIAPUA KERHOSSA APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje Yleiset ensiaputilanteet kerhossa Sisältö APUA, IIK, PANIIKKI! Jakakaa kerhoparin kanssa vastuu

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet / muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi, 1.2

Lisätiedot

AIRCOOL/COOLAIR TUOTEKUVAUS

AIRCOOL/COOLAIR TUOTEKUVAUS AIRCOOL/COOLAIR TUOTEKUVAUS Kaksi tuotetta, paineilma sekä kylmäspray. Paineilma puhdistaa vahingoittamatta erilaisia kohteita, esim. näppäimistöt, elektroniikka jne. Toisin päin aine toimii kylmäsprayna,

Lisätiedot

Hyvä tietää. Rostock Helsinki. Tallink Superfast Helsinki Rostock

Hyvä tietää. Rostock Helsinki. Tallink Superfast Helsinki Rostock Tallink Superfast Helsinki Rostock Rostock Helsinki Hyvä tietää YLEISTÄ: Passi/viisumi: Jokaisen Saksaan matkustavan on oman turvallisuutensa takia pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa

Lisätiedot

Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) II LUKU Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset

Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) II LUKU Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset PORIN KAUPUNGIN S A T A M A J Ä R J E S T Y S (KV hyväksynyt 25.2.2008, voimaantulo 6.3.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU Yleiset säännökset II LUKU

Lisätiedot

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSSÄÄNNÖT, PIENVENESATAMASÄÄNNÖT JA KARTAT Muutettu 19.10.2005 75 Hyväksytty liikuntalautakunnassa 17.11.2004 66 KIRKKONUMMEN KUNNAN

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y.

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y. TULITYÖSUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS 2. TULITYÖN MÄÄRITTELY Työturvallisuuslaki ja pelastuslaki velvoittavat yhdistystä/työnantajaa järjestämään tulityöt siten, että palovaara on mahdollisimman vähäinen

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20.04.2007 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET

PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET PELASTUSSUUNNITELMA PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT Tilaisuuden nimi: Fin 5 Suunnistusviikko 9. 14.7.2012 Tilaisuuden järjestäjä: Teuvan Rivakka, Suunta Jurva ja Närpes

Lisätiedot

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma Ampumahiihtokilpailut Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015 Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata ampumahiihtokilpailujen toteuttamisesta

Lisätiedot

LAPPEENRANTA FREE ZONE OY LTD SATAMAJÄRJESTYS. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd

LAPPEENRANTA FREE ZONE OY LTD SATAMAJÄRJESTYS. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd LAPPEENRANTA FREE ZONE OY LTD SATAMAJÄRJESTYS Lappeenranta Free Zone Oy Ltd Satamatie 17, 53900 Lappeenranta Sijainti 61 03,4 N, 28 20,0 E www.portoflappeenranta.fi, satamalaitos@lappeenranta.fi 05 616

Lisätiedot

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset Trafin VAK-päivä 2017 Miina Grönlund Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sovellettavat säädökset Laki vaarallisten aineiden

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L)

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L) x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AITO

Lisätiedot

Port of Helsinki TURVALLINEN SATAMA. Ohjeita satamassa toimijoille

Port of Helsinki TURVALLINEN SATAMA. Ohjeita satamassa toimijoille Port of Helsinki TURVALLINEN SATAMA Ohjeita satamassa toimijoille y o u r p o r t o f e x c e l l e n c e Helsingin Satama Tervetuloa Helsingin Satamaan! Tämä turvallisuusohjeistus on laadittu Helsingin

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot