Avoin data avattujen aineistojen hyödyntäminen. Helsinki Region Infoshare Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä FVH ja Sitra

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoin data avattujen aineistojen hyödyntäminen. Helsinki Region Infoshare www.hri.fi Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä FVH ja Sitra"

Transkriptio

1 Avoin data avattujen aineistojen hyödyntäminen Helsinki Region Infoshare Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä FVH ja Sitra Asta Manninen & HRI-tiimi, Helsingin kaupungin tietokeskus 50. Maanmittauspäivät Seinäjoki,

2 Esityksen sisältö Avoin data ja sen hyödyt ja haasteet Helsinki Region Infoshare, HRI Data-aineistojen avaamisen lisäksi kannustetaan hyödyntämään dataa; esimerkkejä Sovellusesimerkkejä Miten muualla? Mitä data-avauksia toivotaan käyttäjäpalaute Käyttäjiä kuunnellen eteenpäin

3 Avoin data Julkista tietoa Lupa käyttää Koneluettavassa muodossa Maksutonta The best way to get value from data is to give it away Neelie Kroes, Vice-President of the European Commission and Commissioner of the Digital Agenda

4 Avoimen datan hyödyt Hallinnon sisäinen tehokkuus ja uudenlaista yhteistyötä Läpinäkyvyys, demokratia, kansalaisten osallistuminen Liiketoiminta ja innovaatiot, uusia työpaikkoja Lisää vaihtoehtoja kuluttajalle Koulutus ja tutkimus Datajournalismi

5 HRI-toimintamalli ja toiminta 2014 Dataa ja metadataa Dataa Julkisen tiedon tuottajat ja lähteet Kriteerit ja ohjeet Palautetta datasta CLEARIN G Clearing HOUSE house Datan metatietorekisteri Tiedon jakelija Helsingin seudun datakatalogi Palautetta ja toiveita Loppukäyttäjät Tiedon tuottaminen Tiedon avaaminen Tiedon jakaminen Tiedon hyödyntäminen Luokitusten ja avainsanojen päivitys Eri datoja yhteentoimiviksi Kaupungin tietovarannot näkyväksi Dataavauksia Infoja Koulutusta CC4.0 lisenssin käyttöönotto hri.fi-etusivun uudistus CKAN-haku näkyviin Viestintätoimia Hel <3 Dev Datademopilotti Yhteistyötä mm. kuntien (6AIKA), valtion ja korkeakoulujen kanssa Kv-yhteistyö

6 1 Helpottaa avoimen datan löytämistä, saatavuutta ja hyödyntämistä yli 1000 dataaineistoa! Kannustaa julkisten tietovarantojen hyödyntämiseen Auttaa keräämään palautetta ja toiveita avoimesta datasta Kaikille avoin palvelu: yritykset, kansalaiset, kuntien hallinto, tutkimuslaitokset, yhteisöt, jne.

7 Väestö Asuminen Maankäyttö Pysäköinti Palvelut Päätökset Talous Kulttuuri Tapahtumat Liikenne Midata Julkinen liikenne Helsingin kaupungin aineistopankki/lauri Mannermaa

8 Tiedon avaamisen haasteita TOIMINTAKULTTUURIN ISO MUUTOS RESURSSIT raha, aika, osaaminen JURIDISET KYSYMYKSET TEKNIIKKA RISKIEN PELKO PALAUTTEEN PELKO

9 im-, pankki- ja asiantu 12,30 0 Tili Tilin nimi Vuosi Toteuma Tulosbudjetti 3489 Muut vuokratuotot -80,00 0 stön koulutus 125,00 0 puhelinpalvelut , Käyttöomaisuuden myyntivoitot , ennemaksut 43,74 0 Asiantuntijapalvelut , Kuukausipalkat , koneista ja kalustosta , Asiantuntijapalvelut okratuotot -80, Asiantuntijapalvelut , , Asiantuntijapalvelut Muut toim-, pankki- ja asiantu ,00 12, Asiantuntijapalkkiot 4069 Luentopalkkiot ,00 300, maisuuden myyntivoitot , Muut toim-, pankki- ja asiantu 12, Jaksotetut palkat ja palkkiot , sipalkat , Henkilöstön koulutus 125, Henkilöstön koulutus 125, Muut Kansaneläkelaitoksen korv -390,90 0 ntijapalkkiot 5 474, Tele- ja puhelinpalvelut , Tele- ja puhelinpalvelut , KuEL-maksut , palkkiot 300, Tietoliikennemaksut 43, Tietoliikennemaksut 43, Jaksotetut eläkekulut , tut palkat ja palkkiot , Poistot koneista ja kalustosta ansaneläkelaitoksen korv -390, Muut vuokratuotot aksut , ,23-80, Poistot koneista ja kalustosta , Sosiaaliturvamaksut Työttömyysvakuutusmaksut 3 700, , Käyttöomaisuuden myyntivoitot , Muut vuokratuotot -80, Tapaturmavakuutusmaksut 968, tut eläkekulut , liturvamaksut 3 700, Kuukausipalkat , Käyttöomaisuuden myyntivoitot , Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 4 747, yysvakuutusmaksut 4 428, Asiantuntijapalkkiot 5 474, Kuukausipalkat , Asiantuntijapalvelut , rmavakuutusmaksut 968, Luentopalkkiot 300, Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 24, Asiantuntijapalkkiot 5 474, tut sosiaalivakuutusmak 4 747, Jaksotetut palkat ja palkkiot , Käännöspalvelut 533,00 0 ntijapalvelut , Muut Kansaneläkelaitoksen korv -390, Luentopalkkiot 300, Toimistopalvelut 1 160,28 0 ttö- ja ohjelm ylläpito 24, KuEL-maksut , Jaksotetut palkat ja palkkiot , Muut toim-, pankki- ja asiantu , spalvelut 533, Painatukset ,00 0 Tili Tilin nimi Vuosi Toteuma Tulosbudjetti 4135 Jaksotetut eläkekulut , topalvelut 1 160, Muut Kansaneläkelaitoksen korv -390, Tele- ja puhelinpalvelut 1 944, Vuosi Toteuma Tulosbudjetti 4155 Sosiaaliturvamaksut 3 700, im-, pankki- ja asiantu -7, KuEL-maksut Tili Tilin nimi , Vuosi Toteuma Tulosbudj 4378 Tietoliikennemaksut 566, Työttömyysvakuutusmaksut 4 428, puhelinpalvelut 1 944, kset , Tapaturmavakuutusmaksut 968, Jaksotetut eläkekulut , Liikennevakuutukset 479, ennemaksut 566,19 0 Asiantuntijapalvelut , Jaksotetut sosiaalivakuutusmak , Sosiaaliturvamaksut 3 700, Vakuutusrahastomaksut , Kuljetusvälineiden kunnossapit 639, evakuutukset 479, Asiantuntijapalvelut , Asiantuntijapalvelut , Työttömyysvakuutusmaksut 4 428, Majoituspalvelut 6 392, usrahastomaksut 981, , Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 24, Muut toim-, pankki- ja asiantu 12,30 0 svälineiden kunnossapit 639, Tapaturmavakuutusmaksut 4341 Asiantuntijapalvelut 968, Ravitsemuspalvelut , , Käännöspalvelut 533, , Henkilökunnan taksin käyttö 1 097, spalvelut 6 392, Henkilöstön koulutus 125, Toimistopalvelut 1 160, Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 4 747, muspalvelut , iantu 12, Asiantuntijapalvelut 4443 Henkilöstön matkakulut , , Tele- ja puhelinpalvelut , Muut toim-, pankki- ja asiantu -7, Asiantuntijapalvelut , kunnan taksin käyttö 1 097, Rahti- ja kuljetuspalvelut 0, Painatukset ,00 0 stön matkakulut 1 840, , Tietoliikennemaksut 0 43, Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 4359 Muut toim-, pankki- 24,14 ja asiantu Verottomat päivärahat 12,30 712, Tele- ja puhelinpalvelut 1 944, a kuljetuspalvelut 0, Muut matkustus- ja kuljetuspal 93, Poistot koneista ja kalustosta , Käännöspalvelut 533,00 0 mat päivärahat 712, , Tietoliikennemaksut 566, Henkilöstön koulutus 4471 Henkilöstön koulutus 125, , atkustus- ja kuljetuspal 93, Muut vuokratuotot -80, Liikennevakuutukset 479, Toimistopalvelut 1 160, Kulttuuripalvelut 630,00 0 stön koulutus 3 609,94 43, Vakuutusrahastomaksut 981, Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,37 0 Muut toim-, pankki- ja asiantu 4377 Tele- ja puhelinpalvelut -7, Opinto- ja virkistyspalvelut , , ripalvelut 630, Kuljetusvälineiden kunnossapit 639, Painatukset , Muut koulutus- ja kulttuuripal 0, ja tosta virkistyspalvelut 4 514, , Kuukausipalkat , Majoituspalvelut 6 392, Tietoliikennemaksut 43,74 Datojen avaamisen 4495 Muut palvelut 675, ulutus- ja kulttuuripal 0, Tele- ja puhelinpalvelut lisäksi , , Asiantuntijapalkkiot , Ravitsemuspalvelut , Toimisto- ja opetustarvikkeet 46,86 0 lvelut 675, Henkilökunnan taksin käyttö 1 097, Tietoliikennemaksut 7125 Poistot koneista 566,19 ja kalustosta Kartat ,230, to- ja opetustarvikkeet 46, Luentopalkkiot 300,00 0 tivoitot , Henkilöstön matkakulut 1 840, , Liikennevakuutukset 479, Elintarvikkeet 2 428, Jaksotetut palkat ja palkkiot , Rahti- ja kuljetuspalvelut 0, ikkeet 2 428, Muut vuokratuotot 4563 Lääkkeet -80, , , Vakuutusrahastomaksut 981, Muut Kansaneläkelaitoksen korv -390, Verottomat päivärahat 712, et 1 280, Siivous- ja puhdaineet ja - ta 3, Kuljetusvälineiden kunnossapit - ja puhdaineet ja - ta 3, Muut matkustus- ja kuljetuspal 93, Käyttöomaisuuden 639,28 myyntivoitot Poltto- ja 5 474, KuEL-maksut , voiteluaineet , , ja voiteluaineet 1 950, Henkilöstön koulutus 3 609, Majoituspalvelut 6 392, , Jaksotetut eläkekulut , Kulttuuripalvelut 630, Kuukausipalkat , Ravitsemuspalvelut , Sosiaaliturvamaksut 3 700, Opinto- ja virkistyspalvelut 4 514, kiot , Henkilökunnan taksin käyttö 4063 Asiantuntijapalkkiot 1 097, Työttömyysvakuutusmaksut 4 428, Muut koulutus- ja kulttuuripal 0, , Muut palvelut 675, Henkilöstön matkakulut 1 840, sen korv -390, Tapaturmavakuutusmaksut 0 968, Toimisto- ja opetustarvikkeet 46, Rahti- ja kuljetuspalvelut 4069 Luentopalkkiot 0, , , Jaksotetut sosiaalivakuutusmak , Kartat 0, Verottomat päivärahat 4081 Jaksotetut palkat 712,05 ja palkkiot Elintarvikkeet 2 428, , , Asiantuntijapalvelut , Lääkkeet 1 280, Muut matkustus- ja kuljetuspal 93, Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 24, Henkilöstön koulutus 4093 Muut Kansaneläkelaitoksen 3 609,94 5 korv , , Siivous- ja puhdaineet ja - ta 3, Käännöspalvelut 533, Poltto- ja voiteluaineet 1 950, Kulttuuripalvelut 4105 KuEL-maksut 630,00 0 sut 4 428, , Toimistopalvelut 1 160, Opinto- ja virkistyspalvelut 4 514, sut 968, Muut toim-, pankki ja asiantu -7, Muut koulutus- ja kulttuuripal 4135 Jaksotetut eläkekulut 0, ,00 1 utusmak 4373 Painatukset 4 747, , Muut palvelut 4155 Sosiaaliturvamaksut 675, , Tele- ja puhelinpalvelut 1 944, Toimisto- ja opetustarvikkeet 46, , Tietoliikennemaksut 566,19 0 pito 24, Liikennevakuutukset 0 479, , Vakuutusrahastomaksut 0 981, Kuljetusvälineiden kunnossapit 1 160, , iantu 4432 Majoituspalvelut 6 392, , Ravitsemuspalvelut , , Henkilökunnan taksin 0käyttö 1 097, , Henkilöstön matkakulut , Rahti- ja kuljetuspalvelut 566,19 0 0, Verottomat päivärahat 712, , Muut matkustus- ja kuljetuspal 93, t 981, Henkilöstön koulutus , ossapit 639, Kulttuuripalvelut , Työttömyysvakuutusmaksut 4 428, Kartat 0, Tapaturmavakuutusmaksut 968, Elintarvikkeet 2 428, Lääkkeet 1 280, Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 4 747, Siivous- ja puhdaineet ja - ta 3, Asiantuntijapalvelut , Poltto- ja voiteluaineet 1 950, Atk-käyttö- ja ohjelm ylläpito 24, Käännöspalvelut 533, Toimistopalvelut 1 160, Muut toim-, pankki- ja asiantu -7, Painatukset , Tele- ja puhelinpalvelut 1 944,33

10 Helsingin kaupungin aineistopankki/comma Image Oy... TULEE MYÖS EDISTÄÄ AVOIMEN TIEDON KÄYTTÖÄ!

11 KANNUSTETAAN HYÖDYNTÄMÄÄN AVOINTA DATAA Esimerkiksi: Rakennettu Helsinki , Jan Wolski

12 Kehittäjätapaamisia Lasipalatsilla: klo historiapainotus

13 Avoin rajapinta Helsingin kaupungin Ahjo-asiakirjajärjestelmään, ns. Open Ahjo

14 Open Helsinki Hack at Home International concept linking developers and organisations creating success stories of open innovation Mentors give valuable feedback and support to the developers Focuses on relevant themes for the active citizen emphasize the openness of the city decision-making find solutions that enable feedback enable tourists to experience Helsinki in a unique way Open to everyone Created applications participate in the Apps4Finland competition

15

16

17 Sovellusgalleria 1 Ulkopuolisten tahojen tekemien, avointa dataa hyödyntävien sovellusten, visualisointien ja ohjeistuksien esittelyä Sovellusideoiden kerääminen käyttäjiltä

18 Sovelluksilla uutta liiketoimintaa, lisää vaihtoehtoja kuluttajalle HSL:n avoin rajapinta ReittiGPS

19

20 Kurkistus menneisyyteen ja muutokseen Helsingin ilmakuvat 1940-, 1960-, ja 1980-luvuilta -> Historical Helsinki

21 Median voima - datajournalismi Liikenneonnettomuudet Helsingissä

22 New Yorkin kaupungin kaikki julkiset datat auki 2018 mennessä Data-to-be-Open-by-2018.html ( ) Suomen kaupungit etenevät: Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Mikkeli, Kuopio, Valtionhallinto on aktiivinen: MML, FMI, SYKE,., VM, LVM, YM,

23 ANTTI

24

25 Tarjolla mielenkiintoisia näkökulmia, ajatuksia ja kokemuksia datojen avaamisesta ja hyödyntämisestä: Saatavilla myös englanniksi!

26 HRI avoimen datan palvelu Pilottivaihe vv Vakiinnuttamisvaihe v Kaupunkien normaalia toimintaa v > Tanja Kalle Jami Ville Hami

27 Ota yhteyttä Tanja Lahti tanja.lahti(at)hel.fi Hami Kekkonen hami.kekkonen(at)hel.fi

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2. Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.2013 ONNEA TAMPERE! Kehittäjätyökaluja uusille sähköisille

Lisätiedot

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Tietojohtamisen verkoston seminaari 23.11.2012 Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 39/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/7 05.11.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 39/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/7 05.11.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 39/2012 1 (5) 7 Iltakouluasia: Avoin data, Helsinki Region Infoshare HEL 2012-014365 T 00 01 06 Päätösehdotus Esittelijä päättänee merkitä tilannekatsauksen avoimesta datasta

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare 2013

Helsinki Region Infoshare 2013 Helsinki Region Infoshare 2013 Apps4Finland 2012 Ville Meloni & Petri Kola Forum Virium Helsinki 1 Suomalainen tietoyhteiskunta 2012? Tietoyhteiskunnan kehittäminen Kansalaiset vaativat avoimuutta Rohkeita

Lisätiedot

6AIKA HANKEHAKU 26.1. 27.2.2015. Infotilaisuus 21.1.2015 kello 13-15 Helsinki, Espoo ja Vantaa

6AIKA HANKEHAKU 26.1. 27.2.2015. Infotilaisuus 21.1.2015 kello 13-15 Helsinki, Espoo ja Vantaa 6AIKA HANKEHAKU 26.1. 27.2.2015 Infotilaisuus 21.1.2015 kello 13-15 Helsinki, Espoo ja Vantaa Tilaisuuden ohjelma 13.00 Hankehaun sisällön esittely Päivi Sutinen, Espoon kaupunki Kimmo Heinonen ja Tanja

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. TAPI - Tampereen Avoin Datapilvi Avoimesta datasta hyvinvointia ja liiketoimintaa. Heikki Salo, Jukka Helin, Seppo Kalli, Terhi Vesanen

LOPPURAPORTTI. TAPI - Tampereen Avoin Datapilvi Avoimesta datasta hyvinvointia ja liiketoimintaa. Heikki Salo, Jukka Helin, Seppo Kalli, Terhi Vesanen LOPPURAPORTTI TAPI - Tampereen Avoin Datapilvi Avoimesta datasta hyvinvointia ja liiketoimintaa Heikki, Jukka Helin, Seppo Kalli, Terhi Vesanen 1/23 TIIVISTELMÄ Projektin ja sita edelta vien esiselvitysvaiheiden

Lisätiedot

Data uuden mahdollistajana. Hanna Niemi-Hugaerts Forum Virium Helsinki

Data uuden mahdollistajana. Hanna Niemi-Hugaerts Forum Virium Helsinki Data uuden mahdollistajana Hanna Niemi-Hugaerts Forum Virium Helsinki Data Data on digitaalista raaka- aine0a: 2lastoja, julkaisuja, videotallenteita, kuvia, kar0oja, 3D- malleja. Avoin data: Julkista

Lisätiedot

Avoin tieto mahdollisuus avoimelle tulevaisuudelle. Anne Kauhanen-Simanainen Lounais-Suomen aluetietopäivä 22.1.2014

Avoin tieto mahdollisuus avoimelle tulevaisuudelle. Anne Kauhanen-Simanainen Lounais-Suomen aluetietopäivä 22.1.2014 Avoin tieto mahdollisuus avoimelle tulevaisuudelle Anne Kauhanen-Simanainen Lounais-Suomen aluetietopäivä 22.1.2014 Tietojen avaamisen kehitysvaiheita Antti Chydenius (1729-1803 Oikeus tietoon: pohjoismainen

Lisätiedot

Avoin tieto ja julkisen hallinnon ICT-strategia. Anne Kauhanen-Simanainen 10.4.2013

Avoin tieto ja julkisen hallinnon ICT-strategia. Anne Kauhanen-Simanainen 10.4.2013 Avoin tieto ja julkisen hallinnon ICT-strategia Anne Kauhanen-Simanainen 10.4.2013 Visio 2020: Palvelut ja tiedot käytössä Käyttäjän tarvitsemat palvelut ja tiedot saatavilla ja käytettävissä helposti

Lisätiedot

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana Meiltä meille Ihminen julkishallinnon asiakkaana Riitta Nieminen-Sundell marraskuu 2011 1 1. painos, marraskuu 2011 Sitra ISBN 978-951-563-788-8 (URL:http://www.sitra.fi) Helsinki 2011 Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

ilmastofiksulle liiketoiminnalle ja uudenlaisille kumppanuuksille

ilmastofiksulle liiketoiminnalle ja uudenlaisille kumppanuuksille Avoin tieto pohjana ilmastofiksulle liiketoiminnalle ja uudenlaisille kumppanuuksille Hanna Niemi-Hugaerts Forum Virium Helsinki Uusia palveluinnovaatioita yritysten, julkisten toimijoiden ja kaupunkilaisten

Lisätiedot

Sosiaalinen virka. Jyrki J.J. Kasvi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE

Sosiaalinen virka. Jyrki J.J. Kasvi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Sosiaalinen virka Jyrki J.J. Kasvi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ! Avoin data mitä se on? (Julkinen tai yksityinen) data on avointa kun se on helposti ja ilmaiseksi (koneluettavassa muodossa)

Lisätiedot

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi Osallistuva budjetointi Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Demokratia-ryhmä 24.8.2011 21.3.2011 Jussi Pajunen Osallistuva budjetointi Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen. Open data TRE meetup 29.5.2013 Uusi Tehdas

Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen. Open data TRE meetup 29.5.2013 Uusi Tehdas Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen Open data TRE meetup Uusi Tehdas 1 Taustaa kaupungin talousdatan avaamiselle Konsernijohtaja Juha Yli Rajalan mukaan Tampereen kaupunki haluaa olla edistämässä

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Digitalisoituminen tuo utopistiselta kuulostavia mahdollisuuksia.

Digitalisoituminen tuo utopistiselta kuulostavia mahdollisuuksia. Digitalisoituminen tuo utopistiselta kuulostavia mahdollisuuksia. 22 URA 3-2014 [ ILMIÖ] Yhteiskunnan rakenteiden ja palveluiden digitalisoimisen toivotaan synnyttävän uudenlaisen, osallistavamman demokratian

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare CHT, Oulun Yliopisto: Jarmo Pääkkönen, Maritta Perälä-Heape, Anna Sachinopoulou, Veera Virta, Kalevi Virta

Lisätiedot

Läpinäkyvä kaupunki Hanna Niemi- Hugaerts ja Ville Meloni!

Läpinäkyvä kaupunki Hanna Niemi- Hugaerts ja Ville Meloni! Läpinäkyvä kaupunki Hanna Niemi- Hugaerts ja Ville Meloni! 5.6.2014 Rami Hanafi /Viewmasters of Helsinki Oy Avoin data Älykäs kaupunki Kehittäjätyökaluja uusien sähköisten kaupunkipalveluiden innovointiin

Lisätiedot

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4.

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4. Forum Virium Helsinki Helsinki on mitä oivallisin paikka rakentaa yritysten kanssa yhteistyötä ympäri maailmaa, sanoo Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo "Elukka" Eskelinen Living Lab -osaamisesta tehdään

Lisätiedot

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS ESITUTKIMUS. Heli Koski, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos 4.12.2014

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS ESITUTKIMUS. Heli Koski, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos 4.12.2014 1 AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS ESITUTKIMUS Heli Koski, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos 4.12.2014 2 Taustaa Tietovarantojen hyödyntämiseen liittyvistä taloudellisista vaikutusmekanismeista ei ole organisaatiotasolla

Lisätiedot

BIG DATAN TUTKIMUS JA OPETUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

BIG DATAN TUTKIMUS JA OPETUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA BIG DATAN TUTKIMUS JA OPETUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Lausunto Valtiovarainministeriölle big data-strategiasta 3.7.2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2014 2 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Avoimen datan avaruus ja rajat. Tietoarkisto datan kokoajana ja kierrättäjänä

Avoimen datan avaruus ja rajat. Tietoarkisto datan kokoajana ja kierrättäjänä Avoimen datan avaruus ja rajat. Tietoarkisto datan kokoajana ja kierrättäjänä SOSTE: Järjestöt ja avoin data 26.5.2015 Hannele Keckman-Koivuniemi Tietopalveluasiantuntija hannele.keckman-koivuniemi@uta.fi

Lisätiedot

Sähköisten palveluiden kehittämisen haasteita. Professori Virpi Tuunainen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu & Aalto Service Factory

Sähköisten palveluiden kehittämisen haasteita. Professori Virpi Tuunainen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu & Aalto Service Factory Sähköisten palveluiden kehittämisen haasteita Professori Virpi Tuunainen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu & Aalto Service Factory 29.08.2012 Minun taustani Tietojärjestelmätieteen (tieto- ja palvelutalous)

Lisätiedot

Big data. julkishallinnon päätöksenteon tukena nyt ja tulevaisuudessa. Sami Holopainen

Big data. julkishallinnon päätöksenteon tukena nyt ja tulevaisuudessa. Sami Holopainen Big data julkishallinnon päätöksenteon tukena nyt ja tulevaisuudessa Sami Holopainen 22.4.2015 Sisällys: Big datan tunnusmerkkejä Big datan muodostuminen Haasteet (julkishallinnossa) Mahdollisuudet Big

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Sanna Marttila & Laura Sillanpää

Sanna Marttila & Laura Sillanpää Sanna Marttila & Laura Sillanpää Tämän oppaan käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 -lisenssi (CC BY- 4.0). Lisenssi on saatavilla osoitteessa: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot