KOKOUS klo 18, Sysmän kunnanvirasto, Neuvoskammari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUS 24.4.2013 klo 18, Sysmän kunnanvirasto, Neuvoskammari"

Transkriptio

1 ILOLAN KEHITTÄMISTOIMIKUNTA Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke KOKOUS klo 18, Sysmän kunnanvirasto, Neuvoskammari KUTSU JA ASIALISTA Kutsutut: Harri Kuivalainen, puheenjohtaja Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg, varapuheenjohtaja Mika Järvinen Veli-Pekka Koskinen Timo Aromaa Hannu Sireni Mikko Saari John Lönnberg Mika Tarvaala Marketta Kitkiöjoki Juhani Stjernvall Johanna Seppä, sihteeri Suvi Nirkko Harri Hoffren (läsnäolo- ja puheoikeus) Matti Kurvinen (läsnäolo- ja puheoikeus) ASIALISTA 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Kokousjärjestelyt Ilolan kehittämistoimikunnan tehtävät ja tavoitteet Ilolan alueen kehittämisen taustaa Tarkastelualueen nykytila Keskustelua kehittämissuunnitelmasta Markkinatutkimus / Heinola Resort Olemassa oleva taustamateriaali Seuraavan kokouksen päivämäärä Muut asiat Kokouksen päättäminen... 9

2 2 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Kunnanhallitus päätti (KH 89) pidetyssä kokouksessaan perustaa Ilolan kehittämistoimikunnan. Pöytäkirjaote on toimitettu kehittämistoimikuntaan valituille. Kutsu kokoukseen on lähetetty kaikille toimikuntaan valituille jäsenille. Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat. 2 Kokousjärjestelyt Kunnanhallituksen päätöksessä (KH 89) todetaan, että kehittämistoimikunnan puheenjohtajana toimii Harri Kuivalainen ja varapuheenjohtajana Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg. Sihteerinä toimii projektikoordinaattori Johanna Seppä. Kokouksen muistio lähetetään kehittämistoimikunnan jäsenille kokouksen jälkeen sähköpostilla, jolloin muistiota on mahdollista kommentoida. Muistio tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. 3 Ilolan kehittämistoimikunnan tehtävät ja tavoitteet Kunnanhallituksen päätöksessä (KH 89) todetaan, että toimikunnan tehtävänä on pohtia Ilolan tulevaisuutta ja kehittämistä muun muassa työryhmätyöskentelyn avulla sekä linjata uuden ranta-asemakaavan tavoitteita. Päätöksessä mainitaan, että toimikunnan tehtävänä on keskittyä Ilola-Suopelto-Päijätsalo -alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kehittämistoimikunnan tehtäviin voidaan katsoa kuuluvan Ilolan alueen strateginen suunnittelu alueelle tulevien toimintojen osalta. Kehittämistoimikunta voi myös esittää kunnanhallitukselle erilaisia toimenpiteitä Ilolan kehittämiseksi, kuten selvityksiä, tutkimuksia ja kaavatarkasteluja tai -muutoksia. Toimikunnan tavoitteena on määritellä: - millaista toimintaa alueelle haetaan, luoda tavoitesuunnitelma - mikä on paras tapa lähteä konkretisoimaan suunnitelmaa, luoda toimintasuun nitelma Ilolan kehittämistä on myös käsitellyt elinkeinotyöryhmä kokouksessaan. Kokousmuistio on liitteenä. (Liite 1.)

3 3 4 Ilolan alueen kehittämisen taustaa Tulipalon jälkeen Ilolan alue on ollut erilaisten kehittämissuunnitelmien kohteena siitä lähtien kun alueella oleva Ilolan kartano paloi vuonna Tätä ennen kartano oli toiminut kartanohotellina. Päärakennukseen oli remontoitu majoitustiloja, ja päärakennuksen pihapiirissä oleviin viljamakasiineihin ja luhtiaittaan on tehty majoitustiloja. Tulipalon jälkeen vuonna 1986 perustettiin yritys, jonka tarkoituksena oli selvittää, onko matkailupalvelukeskusta mahdollista toteuttaa Ilolan ja Päijätsalon alueelle. Jo vuonna 1988 alueelle suunniteltiin toimintojen pohjaksi joko kylpylää tai virkistys- ja retkeilykeskusta, tavoitteena että alue olisi ympärivuotisessa matkailukäytössä. Konkreettisia toimenpiteitä ei kuitenkaan seurannut luvulta eteenpäin Seuraavan kerran Suopelto-Ilolan aluetta kehitettiin vuonna 1992, jolloin tehtiin Suopelto-Ilolan alueen kehittämisstrategia osana Sysmän kunnan Päijänteen rannikkoalueen ja kuntakeskuksen kehityssuunnitelmaa, joka tilattiin konsulttitoimistolta. Kehittämisstrategiassa oli tarkasteltu mahdollisia liiketoiminta-alueita (vesiliikennepalvelut ja oheispalvelut, kuten kahvila-ravintola, uimala, lastenhoitopalvelut yms.) ja toimintojen välistä työnjakoa ja sijoittumista. Suopelto-Ilola -alueella olisi suunnitelman mukaan - informaatio- ja innovaatiokeskus (opastuspalvelut, veneradio) - kaupan keskus (kahvila-ravintola+elintarvikekauppa, mahdollisesti polttoainejakelua ja venehuoltopalveluja), - sisävesi-instituutti (alussa tilojen vuokrausta, koulutuksia) - työn ja asumisen keskittymä (majoituskapasiteetin saneeraus, isompi majoitusrakennus, korkeatasoista vapaa-ajan asumista, matkailuvaunualue, asumistilojen suunnittelu erityisesti etätyöhön sopivaksi) Suunnitelman seurauksena alueelle alettiin suunnitella rantakaavaa. Rantakaava alueelle 1995 ja muutos 2002 Konkreettinen saavutus oli kuitenkin monen vaiheen kautta aikaansaatu alueen rantakaava, joka hyväksyttiin vuonna Rantakaavan pohjana toimi vuoden 1992 kehittämisstrategia, josta juontaa juurensa alueelle varsin suuri rakennusoikeus, m 2 erilaisiin matkailua palveleviin rakennuksiin. Alueen rantakaava on liitteenä. (Liite 2). Alue ei kuitenkaan lähtenyt rakentumaan kaavan tultua voimaan.

4 4 Vuonna 2002 tehtiin kunnassa ranta-asemakaavan muutos, jossa Ilolan alueen pohjoisosassa olevaan R-korttelin käyttöä muutettiin loma- ja matkailualueesta satamaalueeksi. Tämän muutoksen johdosta voitiin rakentaa Suopellon satama. Ilolan kehittämistä 2000-luvulla Vuonna 2001 Sysmän kuntassa toteutettiin Päijätsalo-Ilola-Suopelto -niminen hanke, jossa tutkittiin alueen kehittämistä. Hankkeen aikana toteutettiin mm. Päijätsalon alueen tonttien markkinointia, kunnallistekniikkaa sekä myyntiä. Vaikka hankkeen kohteena olivat kaikki kolme aluetta, suurin osa toimenpiteistä keskittyi Päijätsaloon. Hankkeen puitteissa myös edistettiin Suopellon sataman kehittämistä. Vuonna 2003 käynnistettiin Ilolan kartanoalueen esisuunnittelu konsultin toteuttamana osana Ilola-Päijätsalo-Suopelto -hanketta, ja työn tavoitteena oli laatia yleisluonteinen suunnitelma kartanoalueen kehittämiseksi. Suunnitelmassa käytiin läpi rakennusten kunto ja entisöintimahdollisuudet sekä puisto- ja viheralueiden kunnostaminen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan: 1. vaihe: Virkistyskäytön lisääminen ja puistoalueen kunnostaminen Virkistyskäyttöä voitaisiin lisätä alueella kunnostamalla vanhan kartanon puistoalue, lisäämällä kävelyreittejä, purkamalla huonokuntoiset rakennukset ja estämällä säilytettävien rakennusten rappeutuminen. Viherkunnostaminen jakautuu varsinaisen puiston entisöintiin ja läheisten metsä- ja niittyalueiden kunnostamiseen ja siistimiseen. Esimerkiksi kartanopuistossa pyritään säilyttämään tammikuja ja muita vanhoja puita. Ensimmäinen vaihe ei vaadi suuria rakennusinvestointeja. 2. vaihe: Rakentaminen matkailukäyttöön Suunnitelmassa ehdotetaan alueen jakamista tyylillisesti kahteen osaan - vanhaan kartanoon ja sen ympärillä olevaan miljööhön ja varsinaiseen lomatai mökkikylään. Rakennukset myös jakautuvat julkisen ja yksityisen rahoituksen kesken. Tärkeimmät uudet rakennukset ovat uusi rakennus kartanon vanhalle paikalle sekä lomakylä. Päijätsalontien läheisyyteen rakennetaan urheiluhalli, ja Oopperaladon läheisyyteen rantaan suunnitelmassa esitetään kesäteatteria. Suunnitelmassa esitettiin, että ensimmäisenä toimenpiteenä alueella tehdään puuston kuntokartoitus, jotta selviää mitkä puut voidaan säilyttää. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma -hanke tilasi vuonna 2011 puusto- ja miljööinventoinnin alueelle, jossa on pitkälti selvitetty puuston poistamis- ja säilyttämistarpeet. Inventoinnissa todetaan, että vaikka alue ei enää ole valtakunnallisesti

5 5 merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, on alueella historiallista arvoa ja alueen puistomaisuus olisi hyvä pyrkiä säilyttämään aluetta kehitettäessä. Erilaista yritysyhteistyötä 2000-luvulla 2000-luvulla aluetta on pyritty kehittämään yhteistyössä useamman yrityksen kanssa. Vuonna 2007 kunta / Sysmän Kehitys Oy kävivät neuvotteluja YIT:n kanssa Ilolan alueen maapohjan myynnistä ja 26 tasokkaan loma-asunnon rakentamisesta. Sopimusta ei kuitenkaan syntynyt. Vuonna 2008 Sysmän kunnalla ja Koskinen Oy:llä oli varaussopimus alueesta, jonne oli suunniteltu n. 40 korkeatasoista loma-asuntoa ja majoitus-, ravintola- ja hyvinvointipalveluja. Suunnitelmat eivät kuitenkaan ottaneet tuulta alleen. Vuonna 2010 suunnitelmissa oli toteuttaa alue Finndomon rakentamana. Kiinnostusta ei kuitenkaan löytynyt markkinoilta ja suunnitelmista luovuttiin. Sopimus päättyi vuoden 2011 lopussa. Ilola viime vuosina Vuonna 2012 alueesta lanseerattiin arkkitehtuurikilpailu, jossa oli kaksi sarjaa - nykyisen kaavan mukainen suunnitelma ja kaavasta vapaa suunnitelma. Selkeää voittajaa ei töistä löytynyt kummassakaan sarjassa, ja haastavimmaksi koettiin nykyisen ns. korpihotellikaavan suuren rakennusoikeuden sijoittaminen alueelle. Esitettyjen lomaasuntojen suuri määrä ja tiheys ei luultavasti vastaa keskimääräisten lomailijoiden odotuksia järvinäkymistä ja rauhallisesta pihareviiristä. Yksittäisiä käyttökelpoisia ja hauskoja ideoita kuitenkin esitettiin sekä erilaisiin aktiviteetteihin että loma-asuntojen rakennustyyppeihin. Parhaimmiksi koettiin alueen yleisratkaisut, joissa matkailijoiden palvelut oli keskitetty korkeintaan kahteen kohteeseen: rakenteilla olevan sataman alueelle ja kartanon vanhalle ydinalueelle. Kesäkuussa 2012 kunnanhallitus päätti avata Ilolan ranta-aseman (KH 160) ja esittää sitä yhdeksi kunnan painopistealueeksi Heinola Resort -hankkeessa. Kaavamuutos vaatii kuitenkin selkeän vision mitä alueelle halutaan ja mille on kysyntää. Vaikka kaava on avattu, ei alueelle ole asetettu rakennuskieltoa. 5 Tarkastelualueen nykytila Päijätsalon alueen nykytila Päijätsalo on noin 300 ha:n saari, joka sijaitsee Ilolan ja Suopellon alueiden eteläpuolella. Päijätsalo on merkittävä luontomatkailukohde, ja alueella sijaitsee vanha näköalatorni. Alue kuuluu osittain Päijänteen kansallispuistoon ja sillä on valtakunnallisesti

6 6 merkittävän maisema-alueen status toistaiseksi. Myös Päijät-Hämeen liitto on maakuntakaavan virkistys- ja retkeilyalueiden nykytila -raportissaan todennut Päijätsalon olevan merkittävä luonto- ja virkistyskohde. Kunta omistaa maata etenkin saaren länsipuolella. Alue kaavoitettiin samaan aikaan Ilolan alueen kanssa, ja markkinointitoimenpiteiden jälkeen Päijätsalon alueelle on rakentunut viime vuosina merkittävä lomakylä ja tonttimyynti alueella onnistui hyvin. Suunnitelmia Päijätsalon lisärakentamisesta on ollut useita vuosia. Maakuntakaavassa ja Päijänteen rantaosayleiskaavassa ei kuitenkaan ole varausmerkintää Päijätsalo II - nimiselle rakennusalueelle. Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksesta Päijätsalon lisärakentaminen päätettiin jättää kaavoitustoimikunnan toimesta pois. Päijänteen rantaosayleiskaavan muutos hyväksyttiin Sysmän kunnanvaltuustossa Kuitenkin pidetyssä kokouksessaan kunnanhallitus päätti, että Päijätsalon jatkokaavoitusta lähdetään selvittämään yhteistyössä Airix Oy:n kanssa. Suopellon alueen nykytila Suopellon sataman rakentaminen on kesken. Satamaan rakennetaan kesäksi 2013 venetankkausasema, septi- ja pilssivesien vastaanotto ja vierasvenelaitureita sekä isojen veneiden venepaikkoja. Hämeen ELY-keskuksen rahoittama Ilola-Suopelto-alueen ja venepalvelukeskuksen investointihanke jatkuu asti ja siinä on mahdollista toteuttaa sataman rakenteiden lisäksi myös Ilolan infraa. Suopellon sataman läheisyydessä sijaitsee Ilolan kievari väliaikaisissa tiloissa, ja alueelle on suunniteltu myös venepalvelukeskusta. Pasi Sinisalo on lopputyönään suunnitellut palvelurakennusta, hyödyntäen suunnitelmissaan Ilolan alueella olemassa olevaa rakennuskantaa. Suopellonlahden toisella rannalla sijaitsevat laivalaituri ja Suvi-Pinxin entiset rakennukset. Suvi-pinx oli jokavuotinen nykytaiteen näyttely, jossa on ollut nähtävillä nimekkäiden taiteilijoiden töitä. Toimintaa on ollut vuodesta 1970 lähtien. Toiminta kuitenkin loppui kesäkauden 2007 jälkeen. Rakennuskanta on pitkälti samantyylistä kuin Ilolan kartanon pihapiirissä. Laivalaiturin läheisyydessä sijaitsevat Suviravintolan tilat, joissa on ollut myös palveluita veneilijöille. Tällä hetkellä rakennuksissa ei ole toimintaa. Alueella sijaitsee maakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön alue. Suopellon huvila-alue on merkittävä maakunnallinen kohde, vaikka se on museoviraston valtakunnalliselta listalta tippunutkin. Lisäksi Suopelto on osa Päijätsalon valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta, mikäli viime vuosien inventointi ei tuo muutoksia. Suopelto on myös maakunnallisesti merkittävä maisema-alue.

7 7 Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavassa Suopellonlahden pohjoisosaan on suunniteltu loma-asumisen lisäksi vakituisen asumisen alue. Tämä kuitenkin vaatii alueelle tarkemman detaljikaavan. Ilolan alueen nykytila Päärakennuksen palon jälkeen majoitustoiminta on vähentynyt, eikä päärakennuksen paikalle ole rakennettu uutta rakennusta. Tilalla olevaa vanhaa riihtä käytetään muun muassa Suvisoiton Oopperalatona, ja latoon on tehty pieni laajennusosa luvulla rakennetut rivitalot on purettu 2000-luvulla huonokuntoisina. Osa rakennuksista on vielä käyttökunnossa, ja esimerkiksi alueella olevaa rantasaunaa vuokrataan halukkaille. Vuokraaminen on järjestetty Ilolan Kievarin kautta kesällä Osa alueella olevista hirsirakennuksista on kuitenkin huonossa kunnossa ja varsinkin kehikoiden alaosat ovat saaneet kosteutta. Puisto ja läheinen metsikkö on pitkälti pusikoitunut, ja osa puista on puustoselvityksen mukaan poistettava. Puisto on kuitenkin mahdollista kunnostaa esimerkiksi virkistysaluekäyttöön. Alueella sijaitseva lampi on ruopattu vuonna Liitteessä 3 on alueella vielä olevien rakennusten sijainti. Vihersuunnittelu Enberg on vuonna 2011 tutkinut puustokartoituksen yhteydessä myös alueella sijaitsevien rakennusten kuntoa ja maisemallista arvoa. Inventoinnissa ehdotetaan että kartanon aikaiset rakennukset (oopperalato F1, luhtiaitta F5, viljamakasiini F4, kasvitupa F3) säilytettäisiin. Kasvitupa on mahdollista siirtää lähemmäksi viljamakasiinia ja luhtiaittaa. Rannassa sijaitseva hirsimökki (F9) on tutkimuksen mukaan huonossa kunnossa. Alueella sijaitsee yhteiskäytössä oleva rantasauna (F2) ja saunarakennus (F8), jotka ovat uudempaa rakennuskantaa. Lisäksi alueella on varastorakennus (F6) ja täysin erillään muusta rakennuskannasta oleva pieni WC (F7). Ilolan alueeseen liittyvät olennaisesti Loma-Ilolan alue, joka on maisemallisesti arvokasta peltoalaa ja saarekkeita. Loma-Ilolan vieressä oleva Kanalan tila ja osa yksityisen omistamasta Tainon tilasta on ollut ruoppausmassojen läjitysalueena. Ilolan kaavassa suurin osa maa-alasta on suunniteltu matkailukäyttöön. RM 1 ja RM 2 - kaavamerkinnät mahdollistavat matkailua palvelevien rakennusten ja korttelialueiden rakentamisen. Näin ollen kaavan perusteella alueelle ei voida rakentaa yksittäisiä loma-asuntoja, vaan rakennusten pitää muodostaa selkeä matkailullinen kokonaisuus, kuten lomaosakkeita tai tyyppitaloja. Mikäli alueelle halutaan tehdä erillisiä lomaasuntoja, vaatii se kaavamuutoksen alueelle. Pienemmät, virkistysalueiksi merkityt alueet (VU1 ja VL1) mahdollistavat liikunta- ja vapaa-aikatilojen rakentamisen sekä erilaisia matkailua palvelevia laitteistoja.

8 8 Ilolan alue katsotaan olevan maakunnallisesti merkittävä maisema-alue ja rakennettu kulttuuriympäristö yhdessä Suopellon kanssa. 6 Markkinatutkimus / Heinola Resort Heinola Resort hankkeeseen sisältyy Vapaa-ajan asuntorakentamisen kehittämisohjelma -osuus, jonka kuntakohtaisista toimenpiteistä kukin kunta itse päättää. Sysmän osalta Ilolan alueen kehittäminen on nostettu yhdeksi kärkikohteeksi. Näin ollen mahdollisen markkinointitutkimuksen sisällyttäminen Heinola Resort - hankkeeseen on mahdollista. Markkinatutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on selvittää loma-asumisen nykyisiä ja tulevia trendejä: Minkälaisille alueille ja rakennuksille on tällä hetkellä kysyntää? Markkinatutkimus auttaa omalta osaltaan suuntaamaan Ilolan alueen kehittämistä oikeaan suuntaan. Työn kautta saatava tieto on hyödyksi mm. alueen kokonaiskonseptia valittaessa. Markkinatutkimusta koskeva tarjouskilpailu voidaan käynnistää heti, kun Ilolan kehittämistyöryhmä on käynyt tarjouspyyntöluonnoksen läpi ja hyväksynyt sen sisällön. Varsinainen työ käynnistetään heti hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Tarjouspyynnöstä laaditaan alustava luonnos kehittämisryhmän 24.4 kokoukseen. Markkinatutkimus toteutetaan tiiviinä ja yleispiirteisenä nykytilanteen kartoituksena. Työhön voi alan yleisnäkymien lisäksi sisältyä myös alustavia ehdotuksia Case Ilola - konseptista. Tarkka kustannustaso selviää saatujen tarjousten myötä. Lähtökohtana on, että Heinola Resort -hanke maksaa kaikki markkinatutkimustyöstä aiheutuvat kustannukset. - Essi Carlson, Heinola Resort - 7 Keskustelua kehittämissuunnitelmasta - Millaista toimintaa alueelle haetaan, mitkä ovat tavoitteet alueelle? - Millaiset asiat estävät tavoitteiden saavuttamista? - Mikä on paras tapa lähteä liikkeelle? Koska kunnanhallitus on valinnut toimikunnan jäsenet pitkälti osaamisen ja asiantuntijuuden perusteella, on tärkeää, että toimikunta osallistuu aktiivisesti kehittämistehtäviin. Näitä voivat olla esimerkiksi suunnitelmien ideointi ja kokoaminen, oikeiden toimintatapojen etsiminen tai kontaktien hyödyntäminen. Työryhmässä pyritään sii-

9 9 hen, että kokouksen päätteeksi listataan mahdolliset tehtävät työryhmän eri jäsenille ja mahdolliset suositukset mm. kunnanhallitukselle ja asianmukaisille toimikunnille. 8 Olemassa oleva taustamateriaali Kaavat ja alue maakunnallisessa kehittämisessä - Ilola ranta-asemakaava kaavamuutos Päijätsalo ranta-asemakaava - Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 1995 (Suopelto-Ilola-Päijätsalo), päivitys 2015 (Ympäristöministeriö) - Maakuntakaava 2006 ja maakuntakaavaluonnos Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt 2006 (Päijät-Hämeen liitto) - Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 2007 (Päijät-Hämeen liitto) - Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava päivitys 2013 (KH ja valtuusto ) Taustatiedot - Päijätsalonlahden luontoselvitys vuodelta 2002 (Teppo Häyhä) - Loma-Ilolan tilalta kunnan teettämät pohjatutkimukset - Pohjatutkimusaineistoa Ilolan tilalta (Finndomon vuonna 2010 teettämät tutkimukset - Puu- ja miljööinventointi, laadittu 2011, Viherrakennus Enberg. - Arkkitehtuurikilpailun 2012 palkitut työt, 4 kpl - Kaavan pohjakartta, Mk 1:1000, laadittu vuonna Venepalvelukeskus - rakennesuunnitelma, Pasi Sinisalo (opinnäytetyö, 2013) 9 Seuraavan kokouksen päivämäärä Sovitaan seuraavan kokouksen päivämäärä ja kokouksen teema. 10 Muut asiat 11 Kokouksen päättäminen

Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan

Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan 22.5.2013 Suvi Nirkko Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan

Lisätiedot

Sysmän taajaman, satamien ja vapaa-ajan alueiden kehittämissuunnitelmat ja tulevat investoinnit

Sysmän taajaman, satamien ja vapaa-ajan alueiden kehittämissuunnitelmat ja tulevat investoinnit Sysmän taajaman, satamien ja vapaa-ajan alueiden kehittämissuunnitelmat ja tulevat investoinnit 14.12.2012 Suvi Nirkko Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke Hankkeen esittely Sysmän

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2011

KAAVOITUSKATSAUS 2011 SYSMÄN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2011 Ilolan kartanopuistoa, foto: Suvi Nirkko SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Kaavoituskatsauksen laatimisvelvollisuus Kaavoitusviranomainen

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

Majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen kehittämisohjelma. Ohjausryhmä 18.2.2014 projektikoordinaattori Essi Carlson

Majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen kehittämisohjelma. Ohjausryhmä 18.2.2014 projektikoordinaattori Essi Carlson Majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmä 18.2.2014 projektikoordinaattori Essi Carlson Sysmän Ilola-Suopelto-Päijätsalo aluekokonaisuuden yleissuunnitelma TYÖN SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LOMALA IDEAKILPAILU SYSMÄN ILOLAAN SARJA B RM2/AP LPA VU2 VU1 RM1 RM2 RM2

LOMALA IDEAKILPAILU SYSMÄN ILOLAAN SARJA B RM2/AP LPA VU2 VU1 RM1 RM2 RM2 VL LPA VL VU2 LS VL RM2/AP Sysmän lolaan sijoittuva kilpailualue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja luonnonympäristöltään ainutlaatuinen alue. Kilpailuehdotus Lomala on suunniteltu hyödyntämään

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan rantaasemakaavan muutoksen kaavaehdotuksen liite

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan rantaasemakaavan muutoksen kaavaehdotuksen liite Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan rantaasemakaavan muutoksen kaavaehdotuksen liite Vastineet kaavaehdotukseen 14.02.2015 esitettyihin lausuntoihin ja muistutukseen 14.05.2015 Kaavaehdotukseen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelua lue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 895 Uusikaupunki Täyttämispvm 25.07.2016 Kaavan nimi Sauko-Mustakarta-Koivuniemen ranta-asemakaavan muutos 2 Hyväksymispvm Ehdotuspvm

Lisätiedot

SYSMÄ RAPALAN KYLÄ PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TILA RAPALA RN:o 1:143

SYSMÄ RAPALAN KYLÄ PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TILA RAPALA RN:o 1:143 SYSMÄ RAPALAN KYLÄ TILA RAPALA RN:o 1:143 PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Rapalan ranta-asemakaava Kunta:

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

7.2 KAAVAEHDOTUSVAIHEEN VIRANOMAISNEUVOTTELUN MUISTIO

7.2 KAAVAEHDOTUSVAIHEEN VIRANOMAISNEUVOTTELUN MUISTIO LIITE 7 3.2.2016 Lasipalatsi Asemakaavan muutos, kaavanumero 01/011 KAAVASELOSTUKSEN LIITE 7 SISÄLLYSLUETTELO 7.1 KAAVAEHDOTUSVAIHEEN LAUSUNNOT - KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS - KYMENLAAKSON LIITTO 7.2 KAAVAEHDOTUSVAIHEEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

Mukkulan matkailualueen kehittäminen

Mukkulan matkailualueen kehittäminen Mukkulan matkailualueen kehittäminen Sijainti kaupunkirakenteessa Yleiskaava 2025 Saavutettavuus, Sibeliustalo 2,5 km, keskusta alle 4 km, matkakeskus 5 km, ohikulkutie, vesireitti pohjoiseen ja itään

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA TILAT KUUSIKKO RN:o 1:233, KOIVIKKO RN:o 1:234 JA HEVOSHIEKKA RN:o 1:235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, luonnos Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

SAAREN KYLÄ Tilat Keidas RN:o 7:0 ja Haapakangas RN:o 1:274. Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

SAAREN KYLÄ Tilat Keidas RN:o 7:0 ja Haapakangas RN:o 1:274. Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus SYSMÄ SAAREN KYLÄ Tilat Keidas RN:o 7:0 ja Haapakangas RN:o 1:274 Päijänne, Pyhätselkä Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.3.2014, 13.5.2014

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 2.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 09.09.2017 KAAVA Merikarvian Kuuskeri rantayleiskaavan muutos koskien Peipun kylän tiloja Merimaa 484-401-14-34 ja 484-401-13-56 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehtivastaava

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

SALLAN KUNTA SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS

SALLAN KUNTA SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS KESELMÄJÄRVEN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.9.2009 0615-D12577 Näkymä kaava-alueelta Keselmäjärven yli tunturiin 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SYSMÄ Päijänne, Pyhätselkä Tilat Keidas 781-414-7-0 ja Haapakangas 781-414-1-274 Kammiovuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.3.2014, 13.5.2014, 28.5.2015

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Metsähallitus Laatumaa

Metsähallitus Laatumaa Iso-Rommakko, Eksyneenniemi Kuhmo Hietaperä, Metsähallitus Laatumaa Asemakaavan muutos ja laajennus Selostuksen tiivistelmä 13.1.2009 Metsähallitus Laatumaa Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 010 2414 600

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Viranomaisneuvottelun muistio

Viranomaisneuvottelun muistio 1 (5) Pasi Ronkainen UPM-Kymmene Oyj Jänisjoen ranta-asemakaava, Tohmajärvi UPM-Kymmene Oyj, Kyyrönlammen ja Mäntylammen ympäristöjen ranta-asemakaava, Joensuu Tornator Oyj, Palojärven, Tekojärven ja Ala-Koitajoen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

1 Miehikkälän rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus, Leirikeskuksen alue

1 Miehikkälän rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus, Leirikeskuksen alue 1 Miehikkälän rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus, Leirikeskuksen alue 1.1 MRA 26 mukainen yleiskaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kokousaika ja paikka: Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 JUUPAJOEN KUNTA JUUPAJOEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2009

SYSMÄN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2009 SYSMÄN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2009 Talasniemen asemakaava-aluetta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä - Maankäyttö- ja rakennuslaki ( MRL ) - Kaavoituskatsauksen laatimisvelvollisuus - Kaavoitusviranomainen -

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA PELTO-KAMPPILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.7.2014. SWECO Ympäristö Oy

ASIKKALAN KUNTA PELTO-KAMPPILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.7.2014. SWECO Ympäristö Oy ASIKKALAN KUNTA PELTO-KAMPPILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.7.2014 SWECO Ympäristö Oy SISÄLLYSLUETTELO: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

BRÄNDÖÖN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.11.2013

BRÄNDÖÖN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.11.2013 BRÄNDÖÖN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.11.2013 Kaavatunnus 484AKAM32013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: Merikarvian kunnan Pappilan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2017

KAAVOITUSKATSAUS 2017 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2017 Kaavoitusjaosto 13.9.2017 12 Kunnanhallitus 18.9.2017 318 Kunnanvaltusto 26.9.2017 91 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2002 täyd. 25.9.2003 20.4.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSIA NUMMI- PUSULAN KUNNASSA SOMERON YHTEISMETSÄN (874:1:0) RANTA- ASEMAKAAVA-ALUEILLA KIVIJÄRVELLÄ,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LIEKSAN KAUPUNKI, KOLI PURNULAHDEN OSITTAINEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

Edesholmen ranta-asemakaava

Edesholmen ranta-asemakaava Kirkkonummen kunta 2.4.2007 Edesholmen ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 158-RAK1405 NAANTALIN KAUPUNKI ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.2.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Siimes) Kuva 1: Sijainti LUONNOS Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SYSMÄ Päijänne, Tehinselkä Tilat Karhupalsta 781-420-4-104 Sanni-Karhu 781-420-4-103 Eskola 781-420-4-96 Vähä Karhusaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Lisätiedot

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta PADASJOKI Alavirta Osa tiloista Metsä-Ansio 576-405-1-264 Pelto-Ansio 576-405-1-311 Karhunsalmi 576-405-1-360 Rimminmutka 576-405-1-277 KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot