KOKOUS klo 18, Sysmän kunnanvirasto, Neuvoskammari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUS 24.4.2013 klo 18, Sysmän kunnanvirasto, Neuvoskammari"

Transkriptio

1 ILOLAN KEHITTÄMISTOIMIKUNTA Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke KOKOUS klo 18, Sysmän kunnanvirasto, Neuvoskammari KUTSU JA ASIALISTA Kutsutut: Harri Kuivalainen, puheenjohtaja Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg, varapuheenjohtaja Mika Järvinen Veli-Pekka Koskinen Timo Aromaa Hannu Sireni Mikko Saari John Lönnberg Mika Tarvaala Marketta Kitkiöjoki Juhani Stjernvall Johanna Seppä, sihteeri Suvi Nirkko Harri Hoffren (läsnäolo- ja puheoikeus) Matti Kurvinen (läsnäolo- ja puheoikeus) ASIALISTA 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Kokousjärjestelyt Ilolan kehittämistoimikunnan tehtävät ja tavoitteet Ilolan alueen kehittämisen taustaa Tarkastelualueen nykytila Keskustelua kehittämissuunnitelmasta Markkinatutkimus / Heinola Resort Olemassa oleva taustamateriaali Seuraavan kokouksen päivämäärä Muut asiat Kokouksen päättäminen... 9

2 2 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Kunnanhallitus päätti (KH 89) pidetyssä kokouksessaan perustaa Ilolan kehittämistoimikunnan. Pöytäkirjaote on toimitettu kehittämistoimikuntaan valituille. Kutsu kokoukseen on lähetetty kaikille toimikuntaan valituille jäsenille. Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat. 2 Kokousjärjestelyt Kunnanhallituksen päätöksessä (KH 89) todetaan, että kehittämistoimikunnan puheenjohtajana toimii Harri Kuivalainen ja varapuheenjohtajana Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg. Sihteerinä toimii projektikoordinaattori Johanna Seppä. Kokouksen muistio lähetetään kehittämistoimikunnan jäsenille kokouksen jälkeen sähköpostilla, jolloin muistiota on mahdollista kommentoida. Muistio tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. 3 Ilolan kehittämistoimikunnan tehtävät ja tavoitteet Kunnanhallituksen päätöksessä (KH 89) todetaan, että toimikunnan tehtävänä on pohtia Ilolan tulevaisuutta ja kehittämistä muun muassa työryhmätyöskentelyn avulla sekä linjata uuden ranta-asemakaavan tavoitteita. Päätöksessä mainitaan, että toimikunnan tehtävänä on keskittyä Ilola-Suopelto-Päijätsalo -alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kehittämistoimikunnan tehtäviin voidaan katsoa kuuluvan Ilolan alueen strateginen suunnittelu alueelle tulevien toimintojen osalta. Kehittämistoimikunta voi myös esittää kunnanhallitukselle erilaisia toimenpiteitä Ilolan kehittämiseksi, kuten selvityksiä, tutkimuksia ja kaavatarkasteluja tai -muutoksia. Toimikunnan tavoitteena on määritellä: - millaista toimintaa alueelle haetaan, luoda tavoitesuunnitelma - mikä on paras tapa lähteä konkretisoimaan suunnitelmaa, luoda toimintasuun nitelma Ilolan kehittämistä on myös käsitellyt elinkeinotyöryhmä kokouksessaan. Kokousmuistio on liitteenä. (Liite 1.)

3 3 4 Ilolan alueen kehittämisen taustaa Tulipalon jälkeen Ilolan alue on ollut erilaisten kehittämissuunnitelmien kohteena siitä lähtien kun alueella oleva Ilolan kartano paloi vuonna Tätä ennen kartano oli toiminut kartanohotellina. Päärakennukseen oli remontoitu majoitustiloja, ja päärakennuksen pihapiirissä oleviin viljamakasiineihin ja luhtiaittaan on tehty majoitustiloja. Tulipalon jälkeen vuonna 1986 perustettiin yritys, jonka tarkoituksena oli selvittää, onko matkailupalvelukeskusta mahdollista toteuttaa Ilolan ja Päijätsalon alueelle. Jo vuonna 1988 alueelle suunniteltiin toimintojen pohjaksi joko kylpylää tai virkistys- ja retkeilykeskusta, tavoitteena että alue olisi ympärivuotisessa matkailukäytössä. Konkreettisia toimenpiteitä ei kuitenkaan seurannut luvulta eteenpäin Seuraavan kerran Suopelto-Ilolan aluetta kehitettiin vuonna 1992, jolloin tehtiin Suopelto-Ilolan alueen kehittämisstrategia osana Sysmän kunnan Päijänteen rannikkoalueen ja kuntakeskuksen kehityssuunnitelmaa, joka tilattiin konsulttitoimistolta. Kehittämisstrategiassa oli tarkasteltu mahdollisia liiketoiminta-alueita (vesiliikennepalvelut ja oheispalvelut, kuten kahvila-ravintola, uimala, lastenhoitopalvelut yms.) ja toimintojen välistä työnjakoa ja sijoittumista. Suopelto-Ilola -alueella olisi suunnitelman mukaan - informaatio- ja innovaatiokeskus (opastuspalvelut, veneradio) - kaupan keskus (kahvila-ravintola+elintarvikekauppa, mahdollisesti polttoainejakelua ja venehuoltopalveluja), - sisävesi-instituutti (alussa tilojen vuokrausta, koulutuksia) - työn ja asumisen keskittymä (majoituskapasiteetin saneeraus, isompi majoitusrakennus, korkeatasoista vapaa-ajan asumista, matkailuvaunualue, asumistilojen suunnittelu erityisesti etätyöhön sopivaksi) Suunnitelman seurauksena alueelle alettiin suunnitella rantakaavaa. Rantakaava alueelle 1995 ja muutos 2002 Konkreettinen saavutus oli kuitenkin monen vaiheen kautta aikaansaatu alueen rantakaava, joka hyväksyttiin vuonna Rantakaavan pohjana toimi vuoden 1992 kehittämisstrategia, josta juontaa juurensa alueelle varsin suuri rakennusoikeus, m 2 erilaisiin matkailua palveleviin rakennuksiin. Alueen rantakaava on liitteenä. (Liite 2). Alue ei kuitenkaan lähtenyt rakentumaan kaavan tultua voimaan.

4 4 Vuonna 2002 tehtiin kunnassa ranta-asemakaavan muutos, jossa Ilolan alueen pohjoisosassa olevaan R-korttelin käyttöä muutettiin loma- ja matkailualueesta satamaalueeksi. Tämän muutoksen johdosta voitiin rakentaa Suopellon satama. Ilolan kehittämistä 2000-luvulla Vuonna 2001 Sysmän kuntassa toteutettiin Päijätsalo-Ilola-Suopelto -niminen hanke, jossa tutkittiin alueen kehittämistä. Hankkeen aikana toteutettiin mm. Päijätsalon alueen tonttien markkinointia, kunnallistekniikkaa sekä myyntiä. Vaikka hankkeen kohteena olivat kaikki kolme aluetta, suurin osa toimenpiteistä keskittyi Päijätsaloon. Hankkeen puitteissa myös edistettiin Suopellon sataman kehittämistä. Vuonna 2003 käynnistettiin Ilolan kartanoalueen esisuunnittelu konsultin toteuttamana osana Ilola-Päijätsalo-Suopelto -hanketta, ja työn tavoitteena oli laatia yleisluonteinen suunnitelma kartanoalueen kehittämiseksi. Suunnitelmassa käytiin läpi rakennusten kunto ja entisöintimahdollisuudet sekä puisto- ja viheralueiden kunnostaminen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan: 1. vaihe: Virkistyskäytön lisääminen ja puistoalueen kunnostaminen Virkistyskäyttöä voitaisiin lisätä alueella kunnostamalla vanhan kartanon puistoalue, lisäämällä kävelyreittejä, purkamalla huonokuntoiset rakennukset ja estämällä säilytettävien rakennusten rappeutuminen. Viherkunnostaminen jakautuu varsinaisen puiston entisöintiin ja läheisten metsä- ja niittyalueiden kunnostamiseen ja siistimiseen. Esimerkiksi kartanopuistossa pyritään säilyttämään tammikuja ja muita vanhoja puita. Ensimmäinen vaihe ei vaadi suuria rakennusinvestointeja. 2. vaihe: Rakentaminen matkailukäyttöön Suunnitelmassa ehdotetaan alueen jakamista tyylillisesti kahteen osaan - vanhaan kartanoon ja sen ympärillä olevaan miljööhön ja varsinaiseen lomatai mökkikylään. Rakennukset myös jakautuvat julkisen ja yksityisen rahoituksen kesken. Tärkeimmät uudet rakennukset ovat uusi rakennus kartanon vanhalle paikalle sekä lomakylä. Päijätsalontien läheisyyteen rakennetaan urheiluhalli, ja Oopperaladon läheisyyteen rantaan suunnitelmassa esitetään kesäteatteria. Suunnitelmassa esitettiin, että ensimmäisenä toimenpiteenä alueella tehdään puuston kuntokartoitus, jotta selviää mitkä puut voidaan säilyttää. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma -hanke tilasi vuonna 2011 puusto- ja miljööinventoinnin alueelle, jossa on pitkälti selvitetty puuston poistamis- ja säilyttämistarpeet. Inventoinnissa todetaan, että vaikka alue ei enää ole valtakunnallisesti

5 5 merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, on alueella historiallista arvoa ja alueen puistomaisuus olisi hyvä pyrkiä säilyttämään aluetta kehitettäessä. Erilaista yritysyhteistyötä 2000-luvulla 2000-luvulla aluetta on pyritty kehittämään yhteistyössä useamman yrityksen kanssa. Vuonna 2007 kunta / Sysmän Kehitys Oy kävivät neuvotteluja YIT:n kanssa Ilolan alueen maapohjan myynnistä ja 26 tasokkaan loma-asunnon rakentamisesta. Sopimusta ei kuitenkaan syntynyt. Vuonna 2008 Sysmän kunnalla ja Koskinen Oy:llä oli varaussopimus alueesta, jonne oli suunniteltu n. 40 korkeatasoista loma-asuntoa ja majoitus-, ravintola- ja hyvinvointipalveluja. Suunnitelmat eivät kuitenkaan ottaneet tuulta alleen. Vuonna 2010 suunnitelmissa oli toteuttaa alue Finndomon rakentamana. Kiinnostusta ei kuitenkaan löytynyt markkinoilta ja suunnitelmista luovuttiin. Sopimus päättyi vuoden 2011 lopussa. Ilola viime vuosina Vuonna 2012 alueesta lanseerattiin arkkitehtuurikilpailu, jossa oli kaksi sarjaa - nykyisen kaavan mukainen suunnitelma ja kaavasta vapaa suunnitelma. Selkeää voittajaa ei töistä löytynyt kummassakaan sarjassa, ja haastavimmaksi koettiin nykyisen ns. korpihotellikaavan suuren rakennusoikeuden sijoittaminen alueelle. Esitettyjen lomaasuntojen suuri määrä ja tiheys ei luultavasti vastaa keskimääräisten lomailijoiden odotuksia järvinäkymistä ja rauhallisesta pihareviiristä. Yksittäisiä käyttökelpoisia ja hauskoja ideoita kuitenkin esitettiin sekä erilaisiin aktiviteetteihin että loma-asuntojen rakennustyyppeihin. Parhaimmiksi koettiin alueen yleisratkaisut, joissa matkailijoiden palvelut oli keskitetty korkeintaan kahteen kohteeseen: rakenteilla olevan sataman alueelle ja kartanon vanhalle ydinalueelle. Kesäkuussa 2012 kunnanhallitus päätti avata Ilolan ranta-aseman (KH 160) ja esittää sitä yhdeksi kunnan painopistealueeksi Heinola Resort -hankkeessa. Kaavamuutos vaatii kuitenkin selkeän vision mitä alueelle halutaan ja mille on kysyntää. Vaikka kaava on avattu, ei alueelle ole asetettu rakennuskieltoa. 5 Tarkastelualueen nykytila Päijätsalon alueen nykytila Päijätsalo on noin 300 ha:n saari, joka sijaitsee Ilolan ja Suopellon alueiden eteläpuolella. Päijätsalo on merkittävä luontomatkailukohde, ja alueella sijaitsee vanha näköalatorni. Alue kuuluu osittain Päijänteen kansallispuistoon ja sillä on valtakunnallisesti

6 6 merkittävän maisema-alueen status toistaiseksi. Myös Päijät-Hämeen liitto on maakuntakaavan virkistys- ja retkeilyalueiden nykytila -raportissaan todennut Päijätsalon olevan merkittävä luonto- ja virkistyskohde. Kunta omistaa maata etenkin saaren länsipuolella. Alue kaavoitettiin samaan aikaan Ilolan alueen kanssa, ja markkinointitoimenpiteiden jälkeen Päijätsalon alueelle on rakentunut viime vuosina merkittävä lomakylä ja tonttimyynti alueella onnistui hyvin. Suunnitelmia Päijätsalon lisärakentamisesta on ollut useita vuosia. Maakuntakaavassa ja Päijänteen rantaosayleiskaavassa ei kuitenkaan ole varausmerkintää Päijätsalo II - nimiselle rakennusalueelle. Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksesta Päijätsalon lisärakentaminen päätettiin jättää kaavoitustoimikunnan toimesta pois. Päijänteen rantaosayleiskaavan muutos hyväksyttiin Sysmän kunnanvaltuustossa Kuitenkin pidetyssä kokouksessaan kunnanhallitus päätti, että Päijätsalon jatkokaavoitusta lähdetään selvittämään yhteistyössä Airix Oy:n kanssa. Suopellon alueen nykytila Suopellon sataman rakentaminen on kesken. Satamaan rakennetaan kesäksi 2013 venetankkausasema, septi- ja pilssivesien vastaanotto ja vierasvenelaitureita sekä isojen veneiden venepaikkoja. Hämeen ELY-keskuksen rahoittama Ilola-Suopelto-alueen ja venepalvelukeskuksen investointihanke jatkuu asti ja siinä on mahdollista toteuttaa sataman rakenteiden lisäksi myös Ilolan infraa. Suopellon sataman läheisyydessä sijaitsee Ilolan kievari väliaikaisissa tiloissa, ja alueelle on suunniteltu myös venepalvelukeskusta. Pasi Sinisalo on lopputyönään suunnitellut palvelurakennusta, hyödyntäen suunnitelmissaan Ilolan alueella olemassa olevaa rakennuskantaa. Suopellonlahden toisella rannalla sijaitsevat laivalaituri ja Suvi-Pinxin entiset rakennukset. Suvi-pinx oli jokavuotinen nykytaiteen näyttely, jossa on ollut nähtävillä nimekkäiden taiteilijoiden töitä. Toimintaa on ollut vuodesta 1970 lähtien. Toiminta kuitenkin loppui kesäkauden 2007 jälkeen. Rakennuskanta on pitkälti samantyylistä kuin Ilolan kartanon pihapiirissä. Laivalaiturin läheisyydessä sijaitsevat Suviravintolan tilat, joissa on ollut myös palveluita veneilijöille. Tällä hetkellä rakennuksissa ei ole toimintaa. Alueella sijaitsee maakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön alue. Suopellon huvila-alue on merkittävä maakunnallinen kohde, vaikka se on museoviraston valtakunnalliselta listalta tippunutkin. Lisäksi Suopelto on osa Päijätsalon valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta, mikäli viime vuosien inventointi ei tuo muutoksia. Suopelto on myös maakunnallisesti merkittävä maisema-alue.

7 7 Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavassa Suopellonlahden pohjoisosaan on suunniteltu loma-asumisen lisäksi vakituisen asumisen alue. Tämä kuitenkin vaatii alueelle tarkemman detaljikaavan. Ilolan alueen nykytila Päärakennuksen palon jälkeen majoitustoiminta on vähentynyt, eikä päärakennuksen paikalle ole rakennettu uutta rakennusta. Tilalla olevaa vanhaa riihtä käytetään muun muassa Suvisoiton Oopperalatona, ja latoon on tehty pieni laajennusosa luvulla rakennetut rivitalot on purettu 2000-luvulla huonokuntoisina. Osa rakennuksista on vielä käyttökunnossa, ja esimerkiksi alueella olevaa rantasaunaa vuokrataan halukkaille. Vuokraaminen on järjestetty Ilolan Kievarin kautta kesällä Osa alueella olevista hirsirakennuksista on kuitenkin huonossa kunnossa ja varsinkin kehikoiden alaosat ovat saaneet kosteutta. Puisto ja läheinen metsikkö on pitkälti pusikoitunut, ja osa puista on puustoselvityksen mukaan poistettava. Puisto on kuitenkin mahdollista kunnostaa esimerkiksi virkistysaluekäyttöön. Alueella sijaitseva lampi on ruopattu vuonna Liitteessä 3 on alueella vielä olevien rakennusten sijainti. Vihersuunnittelu Enberg on vuonna 2011 tutkinut puustokartoituksen yhteydessä myös alueella sijaitsevien rakennusten kuntoa ja maisemallista arvoa. Inventoinnissa ehdotetaan että kartanon aikaiset rakennukset (oopperalato F1, luhtiaitta F5, viljamakasiini F4, kasvitupa F3) säilytettäisiin. Kasvitupa on mahdollista siirtää lähemmäksi viljamakasiinia ja luhtiaittaa. Rannassa sijaitseva hirsimökki (F9) on tutkimuksen mukaan huonossa kunnossa. Alueella sijaitsee yhteiskäytössä oleva rantasauna (F2) ja saunarakennus (F8), jotka ovat uudempaa rakennuskantaa. Lisäksi alueella on varastorakennus (F6) ja täysin erillään muusta rakennuskannasta oleva pieni WC (F7). Ilolan alueeseen liittyvät olennaisesti Loma-Ilolan alue, joka on maisemallisesti arvokasta peltoalaa ja saarekkeita. Loma-Ilolan vieressä oleva Kanalan tila ja osa yksityisen omistamasta Tainon tilasta on ollut ruoppausmassojen läjitysalueena. Ilolan kaavassa suurin osa maa-alasta on suunniteltu matkailukäyttöön. RM 1 ja RM 2 - kaavamerkinnät mahdollistavat matkailua palvelevien rakennusten ja korttelialueiden rakentamisen. Näin ollen kaavan perusteella alueelle ei voida rakentaa yksittäisiä loma-asuntoja, vaan rakennusten pitää muodostaa selkeä matkailullinen kokonaisuus, kuten lomaosakkeita tai tyyppitaloja. Mikäli alueelle halutaan tehdä erillisiä lomaasuntoja, vaatii se kaavamuutoksen alueelle. Pienemmät, virkistysalueiksi merkityt alueet (VU1 ja VL1) mahdollistavat liikunta- ja vapaa-aikatilojen rakentamisen sekä erilaisia matkailua palvelevia laitteistoja.

8 8 Ilolan alue katsotaan olevan maakunnallisesti merkittävä maisema-alue ja rakennettu kulttuuriympäristö yhdessä Suopellon kanssa. 6 Markkinatutkimus / Heinola Resort Heinola Resort hankkeeseen sisältyy Vapaa-ajan asuntorakentamisen kehittämisohjelma -osuus, jonka kuntakohtaisista toimenpiteistä kukin kunta itse päättää. Sysmän osalta Ilolan alueen kehittäminen on nostettu yhdeksi kärkikohteeksi. Näin ollen mahdollisen markkinointitutkimuksen sisällyttäminen Heinola Resort - hankkeeseen on mahdollista. Markkinatutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on selvittää loma-asumisen nykyisiä ja tulevia trendejä: Minkälaisille alueille ja rakennuksille on tällä hetkellä kysyntää? Markkinatutkimus auttaa omalta osaltaan suuntaamaan Ilolan alueen kehittämistä oikeaan suuntaan. Työn kautta saatava tieto on hyödyksi mm. alueen kokonaiskonseptia valittaessa. Markkinatutkimusta koskeva tarjouskilpailu voidaan käynnistää heti, kun Ilolan kehittämistyöryhmä on käynyt tarjouspyyntöluonnoksen läpi ja hyväksynyt sen sisällön. Varsinainen työ käynnistetään heti hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Tarjouspyynnöstä laaditaan alustava luonnos kehittämisryhmän 24.4 kokoukseen. Markkinatutkimus toteutetaan tiiviinä ja yleispiirteisenä nykytilanteen kartoituksena. Työhön voi alan yleisnäkymien lisäksi sisältyä myös alustavia ehdotuksia Case Ilola - konseptista. Tarkka kustannustaso selviää saatujen tarjousten myötä. Lähtökohtana on, että Heinola Resort -hanke maksaa kaikki markkinatutkimustyöstä aiheutuvat kustannukset. - Essi Carlson, Heinola Resort - 7 Keskustelua kehittämissuunnitelmasta - Millaista toimintaa alueelle haetaan, mitkä ovat tavoitteet alueelle? - Millaiset asiat estävät tavoitteiden saavuttamista? - Mikä on paras tapa lähteä liikkeelle? Koska kunnanhallitus on valinnut toimikunnan jäsenet pitkälti osaamisen ja asiantuntijuuden perusteella, on tärkeää, että toimikunta osallistuu aktiivisesti kehittämistehtäviin. Näitä voivat olla esimerkiksi suunnitelmien ideointi ja kokoaminen, oikeiden toimintatapojen etsiminen tai kontaktien hyödyntäminen. Työryhmässä pyritään sii-

9 9 hen, että kokouksen päätteeksi listataan mahdolliset tehtävät työryhmän eri jäsenille ja mahdolliset suositukset mm. kunnanhallitukselle ja asianmukaisille toimikunnille. 8 Olemassa oleva taustamateriaali Kaavat ja alue maakunnallisessa kehittämisessä - Ilola ranta-asemakaava kaavamuutos Päijätsalo ranta-asemakaava - Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 1995 (Suopelto-Ilola-Päijätsalo), päivitys 2015 (Ympäristöministeriö) - Maakuntakaava 2006 ja maakuntakaavaluonnos Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt 2006 (Päijät-Hämeen liitto) - Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 2007 (Päijät-Hämeen liitto) - Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava päivitys 2013 (KH ja valtuusto ) Taustatiedot - Päijätsalonlahden luontoselvitys vuodelta 2002 (Teppo Häyhä) - Loma-Ilolan tilalta kunnan teettämät pohjatutkimukset - Pohjatutkimusaineistoa Ilolan tilalta (Finndomon vuonna 2010 teettämät tutkimukset - Puu- ja miljööinventointi, laadittu 2011, Viherrakennus Enberg. - Arkkitehtuurikilpailun 2012 palkitut työt, 4 kpl - Kaavan pohjakartta, Mk 1:1000, laadittu vuonna Venepalvelukeskus - rakennesuunnitelma, Pasi Sinisalo (opinnäytetyö, 2013) 9 Seuraavan kokouksen päivämäärä Sovitaan seuraavan kokouksen päivämäärä ja kokouksen teema. 10 Muut asiat 11 Kokouksen päättäminen

Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan

Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan 22.5.2013 Suvi Nirkko Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelua lue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Mukkulan matkailualueen kehittäminen

Mukkulan matkailualueen kehittäminen Mukkulan matkailualueen kehittäminen Sijainti kaupunkirakenteessa Yleiskaava 2025 Saavutettavuus, Sibeliustalo 2,5 km, keskusta alle 4 km, matkakeskus 5 km, ohikulkutie, vesireitti pohjoiseen ja itään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Metsähallitus Laatumaa

Metsähallitus Laatumaa Iso-Rommakko, Eksyneenniemi Kuhmo Hietaperä, Metsähallitus Laatumaa Asemakaavan muutos ja laajennus Selostuksen tiivistelmä 13.1.2009 Metsähallitus Laatumaa Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 010 2414 600

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

1 Miehikkälän rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus, Leirikeskuksen alue

1 Miehikkälän rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus, Leirikeskuksen alue 1 Miehikkälän rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus, Leirikeskuksen alue 1.1 MRA 26 mukainen yleiskaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kokousaika ja paikka: Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Viranomaisneuvottelun muistio

Viranomaisneuvottelun muistio 1 (5) Pasi Ronkainen UPM-Kymmene Oyj Jänisjoen ranta-asemakaava, Tohmajärvi UPM-Kymmene Oyj, Kyyrönlammen ja Mäntylammen ympäristöjen ranta-asemakaava, Joensuu Tornator Oyj, Palojärven, Tekojärven ja Ala-Koitajoen

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

BRÄNDÖÖN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.11.2013

BRÄNDÖÖN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.11.2013 BRÄNDÖÖN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.11.2013 Kaavatunnus 484AKAM32013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: Merikarvian kunnan Pappilan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 JUUPAJOEN KUNTA JUUPAJOEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2009

SYSMÄN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2009 SYSMÄN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2009 Talasniemen asemakaava-aluetta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä - Maankäyttö- ja rakennuslaki ( MRL ) - Kaavoituskatsauksen laatimisvelvollisuus - Kaavoitusviranomainen -

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan, Kukolan kylän tilaa 631-406-2-70 Matildanranta. Sijaintikartta

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2002 täyd. 25.9.2003 20.4.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSIA NUMMI- PUSULAN KUNNASSA SOMERON YHTEISMETSÄN (874:1:0) RANTA- ASEMAKAAVA-ALUEILLA KIVIJÄRVELLÄ,

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta PADASJOKI Alavirta Osa tiloista Metsä-Ansio 576-405-1-264 Pelto-Ansio 576-405-1-311 Karhunsalmi 576-405-1-360 Rimminmutka 576-405-1-277 KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 YLEISTÄ KAAVAJÄRJESTELMÄSTÄ Kaavat jaetaan yleispiirteisiin ja yksityiskohtaisiin kaavoihin. Yleispiirteisiä kaavoja ovat maakunta-

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet 1 Maankäyttösopimuksen tarpeellisuus Mikäli ensimmäinen asemakaava tai kaavamuutos laaditaan alueelle, jolla sijaitsee yksityisen omistamaa maata, tulee aina selvittää

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki 1/6 NILSIÄN KAUPUNKI LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Ranta-asemakaava koskee osaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamia

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN Päiväys 24.11.2016 Asemakaavan muutos KOTOJÄRVENRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 1 Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2013 2 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Poikkeamislupahakemus Juosila Arttu, Virolahti

Poikkeamislupahakemus Juosila Arttu, Virolahti Rakennuslautakunta 25 17.03.2015 Poikkeamislupahakemus Juosila Arttu, Virolahti 162/11.116/2014 Rakla 25 Arttu Juosila hakee poikkeamislupaa (162/11.116/2014) uuden loma-asunnon rakentamiseen tulipalossa

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SYSMÄ Päijänne, Tehinselkä Tilat Karhupalsta 781-420-4-104 Sanni-Karhu 781-420-4-103 Eskola 781-420-4-96 Vähä Karhusaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Lisätiedot

Puumalan kunta Pistohiekan matkailualueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Puumalan kunta Pistohiekan matkailualueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PUUMALAN KUNTA PISTOHIEKAN MATKAILUALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

LIITE 1 LUVIAN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITAKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIITE 1 LUVIAN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITAKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 1 LUVIAN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.5.2013 LAITAKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Luodonkylän kiinteistöt: Teerenniemi RN:o 1:145 Kylänpää RN:o 1:193 Iso-Lepästö

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2016

Kaavoituskatsaus 2016 Kaavoituskatsaus 2016 VETELIN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2016 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti kuntien on vuosittain järjestettävä kaavoituskatsaus kuntalaisille sopivaksi katsomallaan tavalla,

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot