EERIKINKARTANON MAA- JA METSÄTILAN VUOSIEN METSANHOITOTÖIDEN TOIMENPIDEOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EERIKINKARTANON MAA- JA METSÄTILAN VUOSIEN 2014-2016 METSANHOITOTÖIDEN TOIMENPIDEOHJELMA"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMI d^*. > KYKKSI.A'1-1 Kunnssapitpalvelut Underhällstjänster Liite Eerikl / EERIKINKARTANON MAA- JA METSÄTILAN VUOSIEN METSANHOITOTÖIDEN TOIMENPIDEOHJELMA U:\TOIMENETUSIVVI.dc

2 Kirkknummen kunta -Eerikin kartan: 2013 metsänhittöiden timenpideselsteet Hakkuut Hakkuut khdistetaan kiireellisyys ja aluekknaisuus humiiden. Harvennuksilla annetaan lisää kasvutilaa puustlle. Osa kuviista uudistetaan avhakkuutyyppisesti, jättäen kuitenkin maisema ja siemenpuita alueelle. Kirkknummen kunnan metsästrategia ja hit-ja käyttölukitus linjaa yleiskaava-alueilla avhakkuun 0,2 ha suuruiseksi. Nyt käsittelyyn ehdtettujen kuviiden pinta-ala n kuitenkin tätä suurempi: kuvin 90 pinta-ala n 0,5 ha ja 123 pinta-ala 0,4ha. Kuville 102 (P-A 0,5ha) n ehdtettu siemenpuuhakkuuta. Kaikille näille kuviille ehdtetaan suunnitelmassa jätettäväksi mäntyjä ja lehtipuita siemenpuiksi. Vaikka pinta-alat vat suuremmat kuin strategia linjaa, n reaalinen avala kuitenkin lähempänä strategian mukaista, sillä jätettävät puut pitävät san kuviista puustisena. Lisäksi kuvit 90 ja 102 sijaitsevat pelln reunassa, jllin tuulituhn riski humiiden, vanhjen yksittäisten kuusten jättäminen ei le järkevää. Kuvilla 120 n ehdtettu avhakkuuta. Alue n pieni (P-A 0,6ha), mutta asuinpaikkjen läheisyydessä. Innfr Oy ehdttaa, että avhakkuusta pidättäydytään ja tehdään ainastaan pimintahakkuita seuraavanlaisesti: Kiinteistöille mahdllisesti vaaraa aiheuttavat puut, lähinnä kuuset pistetaan kuvin eteläsan kiilamaisesta sasta. Kuvin phjissa käsitellään ainastaan pimintahakkuin. Pimintahakkuita tehdään kuvilla pääasiassa pähkinäpensaan hyväksi. Viereisellä kuvilla 121 (ei käsittelyehdtusta metsäsuunnitelmassa) kasvaa pähkinäpensasta melk runsaasti ja pensaiden ryhmittymät jatkuvat myös kuvin 120 läpi tnttialueelle. Laji hyötyisi runsastuvasta valsta ja pähkinäpensasta hyödyntävää hithakkuuta visi harkita myös salla kuvita 121, kuvin 120 lisäksi. Navalan puistmetsä (kuvit 155,157, 158) käsitellään harventaen hunlaatuisimpia puita pis. Tammia pyritään susimaan ja antamaan niille tilaa. Purntk jätetään käsittelyn ulkpulelle ja ympäriltä pistetaan ainastaan mäntyä. Kesäteatterin ympäristöjä sille jhtava plku käsitellään maisemallisesti jaljen lehtipuiden, pähkinäpensaanja katajan hyväksi. Hunkuntisia lehtikuusia pistetaan. Hittyöt Vusien 2014 ja 2015 hittyöt kstuvat pääasiassa taimiknhittyöstä. Näiden salta tarkitus n npeuttaa metsän mnikäyttömahdllisuuksia. Useissa khdin taimikt vat tiheitä. Harventamalla nuria puita saadaan järeytymään npeammin, kun samalla helptetaan tulevaa liikkumista alueella. Hittöillä pyritään myös valmistamaan aluetta kaavituksen tarpeita humiiden. Taimiknhita tehdään yhteensä 17,6 ha ja uudistushakkuista aiheutuvaa maanpinnan mukkausta l,4ha. Istutusta tehdään kuville 123 yhteensä 0,4 ha; 700 kuusentaimen verran.

3 Leimausselste Spimus- / työmaanumer C (3); Myyjä -^' Puukauppa Y-tunnus Metsänmistaja ryhmä Kauppatapa Sertifiintl Nimi Markkinija ITarjusten viimeinen jättöpäivä Kirkknummen kunta /Eerikin kartan Osite PL HELSINKI Metsä verjärjestelmä Puhelin Ennaknpidätys-% 0,00% MetsänkäyttÖilmitus; Puukauppakhteen sijainti Kunta 257 Kirkknummi Tilan RN: 0002:0152 Alv-asema Rek. pvm Aiuesuunnitelman nr 3 Kylä 449 Tilan nimi Metsäsuunnitelman nr Suunnitellun puukaupan hakkuukuvit Lh Kuvi Ala Maaperä- Erityisen tärkeäpuust Hakkuutiedt Raiv. Karjuu- Metsäk. ha lukitus elinympäristö Kl m3/ha Hakkuutapa tarve kelp. matka, m 5 104,0 1, Ensiharvennus/afah. Kyllä 171 = C2 Ulkilu-ja virkistysmetsä 5 125,0 0, Ensiharvennus/alah. Ei Muu luntkhde; 171 = C2 Ulkilu-ja virkistysmetsä 5 158,0 0, Ensiharvennus/alah. 168 = Cl Lähimetsä 5 89,0 0, Harvennus/alah. 171 = C2 Ulkilu- ja virkistysmetsä 5 92,0 0, Harvennus/alah. Ei 171 = C2 Ulkilu- ja virkistysmetsä 5 95,0 1, Harvennus/alah. Muu luntkhde; 171 = C2 Ulkilu- ja virkistysmetsä 5 105,0 1, Harvennus/alah. Muu luntkahde: 171 = C2 Ulkilu- ja virkistysmetsä 5 111,0 0, = C2 Ulkilu- ja virkistysmetsä 5 112,0 0, Harvennus/alah. Kesä Harvennus/alah C2 Ulkilu-ja virkistysmetsä 5 113,0 1, Harvennus/alah C2 Ulkilu-ja virkistysmetsä 5 114,0 0, l Lähde, pur, Han/ennus/laatuh. El Erityisen tärkeä elinympäristö tetaan humin suunnitelluissa timenpiteissä seuraavalla tavalla: Muu luntkhde; C2 Ulkilu-ja virkistysmetsä 5 117,0 0, Harvennus/alah. 171 = C2 Ulkilu-ja virkistysmetsä Ei Kyllä 5 120/0 0, " Harvennus/Iaatuh. Ei Kuvilla pähkinäpensasta ja se rajittuu luntkhteeseen (pähkinäpensaita) Perustelut luntaisen uudistamisen käytölle kuivahka kangasta rehevämmällä kasvupaikalla; Kuvilla tehdään pimintahakkuita. Eteläsasta pistetaan vaaralliset puut ja phjissassa ja kuvin keskisassa tehdään pimintshakkuita. Samalla annetaan pähkinäpensaalfe lisää vala. 171 = C2 Ulkilu-ja virkistysmetsä Ern Leht Innfr Oy MyNystenphjantie l Kangasala puh *

4 Leimausselste Spimus- / työmaanumer C (3) ,0 1, C2 Ulkilu- ja virkistysmetsä 5 134,0 1, = C2 Ulkilu-ja virkistysmetsä 5 137,0 0, Muu luntkhde; 171 = C2 Ulkilu-ja virkistysmetsä 5 155,0 1, Harvennus/alah. El Harvennus/alah. Kyllä Harvennus/alah, Han/ennus/alah. 169 = C 1.1 Puistmetsä 5 157,0 0, l Lähde, pur, Harvennus/alah. - T-a]v[ Erityisen tärkeä elinympäristö tetaan humin suunnitelluissa timenpiteissä seuraavalla tavalla: Muu iuntkhde: 168 = Cl Lahimetsä 5 90,0 0,5l l 2 21 O Avhakkuu Kuvin keskellä lehtipuuryhmä, jka säästetään hakkuussa: nin 7 m krkeaa pihlajaa ja muutama runkmainen saman kkinen raita. Pienet hyvälaatuiset alle tukkikkiset kuuset säästetään. Männyt säästetään maisemapuina. Perustelut luntaisen uudistamisen käytölle kuivahka kangasta rehevämmällä kasvupaikalla: Alue n lähivirkistysmetsää. Tällöin lehtipuiden luntaisella uudistamisella päästään parempaan lpputulkseen virkistyskäytön fnnalta. Muu funtkhde: 171 = C2 Ulkilu-ja virkistysmetsä 5 123,0 0, Avhakkuu Ei 171 = C2 Ulkilu-ja virkistys metsä 5 102,0 0, Siemenpuuhakkuu El männtyja jätetään siemenpuiksi, Ilmajht kulkee kuvin läpi. Perustelut luntaisen uudistamisen käytölle kuivahka kangasta rehevämmäliä kasvupaikalla: Alue n lähivirkistysmetsää. Tällöin lehtipuiden luntaisella uudistamisella päästään parempaan lpputulkseen virkistyskäytön kannalta. 171 = C2 Ulkilu-Ja virkistysmetsä Suunnitellun puukaupan hakkuukertymä Lh Kuvi H-tapa Ala ha Mat Kut Kt Mäk Kuk Kk m3/kuvi Mut Muk Enp Yht Hakkuukertymä m3/ha dm3/runk 104,0 Enslharve 1, ,0 Ensiharve 0, ,0 Ensiharve 0, ,0 Harvennu 0, ,0 Harvenna ,0 Harvenna 1, ,0 Harvenna 1, ,0 Harvenna 0, ,0 Harvennu 0, ,0 Harvenna 1, ,0 Harvennu 0, ,0 Harvennu 0, ,0 Harvennu 0,6 4S ,0 Harvenna 1, ,0 Harvennu 1, ,0 Harvennu 0, ,0 Harvennu 1, ,0 Harvenna 0, ,0 Avhakku 0, Ern Leht Innafr Oy Myllystenphjantie l Kangasala puh

5 Leimausselste Spimus- / työmaanumer C (3} Suunnitellun puukaupan hakkuukertymä Lh Kuvi H-tapa Ala Mat Kut Kt Mäk Kuk Kk Mut Muk Enp Yht Hakkuukertymä ha m3/kuvi m3/ha dm3/runk 123,0 Avhakku 0, ,0 Siemenpä 0, Yhteensä 17, , Ensiharvennus yht. 2/0 O 16 13, Kesä 0, Harvennus yht. Avhakkuu yht. 13,7 0,9 0,9 0, O O O 15 O O O O O Siemenpuuhakkuu yh 0, Ern Leht Innfr Oy MyKystenphjantie l Kangasala puh

6 Työmaakuvi-hje Omistaja / Timeksiantaja «w -d!n» Y-tunnus Metsänmistaja ryhmä Kirkknummen kunta/eerikin kartan Osite PL HELSINKI Sähköpsti letsä verja rjestefmä Puhelin EnnaknpidStys-% 0,00% flmeksfsaaja Y-tunnus Nimi Innfr Oy Khteen sijainti Kunta 257 Kirkknummi Titan RN: 0002:0152 Spimus- / työmaanumer U (3) Ktipaikka Helsinki Kylä 449 itilan nimi >!v-asema Rek. pvm Aluesuunniteiman nr Metsäsuunnltelmsn nr 5 Työmaan kuvitiedt Ja suunnitellut työt Kuvi Ala Maaperä- Erityisen tärkeä ha lukitus elinympäristö 129,0 2, Ta l mikn hit Lisätietja mk-ilmltukseen/tyhjel maan: Muu luntkhde; 147,0 2,6 l l 3 10 Taimiknhlt Lisätietja mk-itmitukseen/työhjelmaan: 173,0 3,5 l l 430 O Ta [mikn hit LlsStletla mk-llmltukseen/tyhjelmaan: 175,0 0,8 l l 430 O Taimiknhtt Lisätietja mk-ilmltukseen/työhjelmaan: 176,0 0,9 l Talmiknhit Usatletja mk-ilmltukseen/työhjelmaan: Puust Hakkuutiedt Kl m'/ha Hakkuutapa n 6i MUU 8 / 2012 Suunnitelma 2,90 ha Ralv. Krjuu- Metsäk. tarve kelp. matka, m Osin lehtmainen kangas. Nin 15 pähkinäpensasta/ha, 4-5 m krkeita. Eteläsassa pahkinspensalta vähemmän, phjissassa tiheammln. Pähkinää myas kallilsemmalla alueella. Pähkinäpensas runsastunut avhakkuun takia. Paikin hyvin tiheä nuri lehtlpuust. Seassa pari tammentalmea. Han/ennus Jtta nuri puust kehittyy npeammin ja helpmpi liikkua alueella. Pähkinäpensaat ja tammet säilytetään, katajat raivataan esille. Raivaus puiden llessa lehdessä.'ylispuiit säilytetään. Kallilla hlreet pitävät vesakn matalana, raivataan sin kska matalaksi syöty vesakk n vankkaa ja hankalittaa iiikkumista. C2 Ulkilu- ja vlrkistysmetsä T2 3 - MUU 8/2012 Suunnitelma 2,60 ha RelkSperius lehtlkuuselle heti, lehtikuusi jaamasss kivun alle. Samalla vi ttaa esiin myös tavallisia kuusia. Talmlknhidssa pistuma vaihtelee runka/ha C2 Ulkilu- ja virkistysmetsä T2 47 MUU 8/2012 Suunnitelma 3,50 ha Epätasainen talmlkt, tlheiköllle harvennus. Osin kalllinen. Susitaan mäntyä. Katajat säästetään. C2 Ulkilu- ja vlrkistysmetsä T MUU 8 / 2012 Suunnitelma 0,80 ha Tihelden ryhmien harvennus. Susitaan mäntyä C2 Ulkilu- ja vlrkistysmetsä T2 36 MUU 8/2012 Suunnitelma Em Leht puh gsm InnfrOy Myllystenphjanye l Kangasala puh ,90 ha Epätasainen talmikk. Tlheiköt ja kyluötuppaat harvennetaan. Kauniita katajia C2 Ulkilu- ja virkistysmetsä

7 Työmaakuvi-hje Spimus- / tyflmaanumer (3)[ 177,0 1,0 l l 330 O - T2 20 Talmiknhit MUU 8/2012 Suunnitelma l,00 ha Lisätietja mk-ilmitukseen/työhjelmaan; Kuvilla nin 10 kpl tammea, nin viisi metriä krkeita. Tammista suurin sa kuvin eteläsassa. Kasvupaikka sin kulvahk kangas. Taimikk epätasainen: paikin harva, paikin hyvin tiheä. C2 Ulkilu- ja virklstysmetsä 182,0 0,4 12 l Yl Talmlknhit MUU 8 / Suunnttelma 0,40 ha Lisätietja mk-ilmitukseen/työhjetmaan: Yllspuut kuvin keskellä, nuri puust reunillb. Kuvin reunat kuivempla. Nuri puust harvennetaan antaen tilaa tervalepille, raidille ja runkmaisille pihlajille. Ylispuut säästetään. C2 Ulkilu- ja vlrklstysmetsa 183,0 1, T2 34 Talmlknhit MUU 8 / 2012 Suunnitelma l,30 ha Lisätietja mk-llmitukseen/työhjelmaan: 191,0 1,8 l Yl Kuvin eteläsa sin kalliinen. Kallialueen phjispulet la tureen kankaan alue Jssa kivun alla kuusta. Karummilla alueilla susitaan mäntyä. Tureen kankaan sassa kuusi vapautetaan hieskfvun alta, rauduskivuja jätetään. Ylispuut, kivu ja Is hien kuusi, säästetään. YlispuukuLtsl pidetään esillä raivaamalla kuusen ympäriltä lehtipuuvesakk pis. Harvennus tehdään tlenreunaan saakka, tlenreun a metsikön n hyvä lla avara. C2 Ulkilu- ja virkistysmetsä 28 Talmiknhlt MUU 8/2012 Suunnitelma 1,80 ha Lisätietja mk-ilmitukseen/työhjelmaan: Taimikk epätasainen, aukkpalkkja ja tlheikköjä. Osa männyntaimlsta alle metrin pituisia. Refkäperkaus männyntalmille jtta männyntalmet ei jäisi kivun alle. C2 Ulkilu- ja vlrklstysmetsä 192,0 2, Yl 28 Talmlknhlt MUU 8 / 2012 Suunnitelma 2,50 ha Lisätietja mk-llmitukseen/tyehjelmaan: 90,0 0,5 l l 221 O Eteläsassa nin neljän metrin pituisia tammia. Osin kulvahk kangas. Paikin pieniä slstunelta pafnanteita kalfttden välissä jissa mm. nuria tervaleppiä, lepät sssstetään. ReikSperkaus männyntafmille. Tavitteena rauduskivu-msntysekametss. C2 Ulkilu- ja virkistysmetsä 369 Avhakkuu Kalvurilalkutus MUU 9/2012 Suunnitelma 0,71 ha Lisätietja mk-ilmitukseen/työhjelmaan: 123,0 0, Kalvurilalkutus MUU 9/2012 Kuusen Istutus, paakkut. kasit MUU 9/2012 Muu luntkhde; Perustelut iuntatsen uudistamisen käytölle kuivahka kangasta rehevämmällä kasvupaikalla: C2 Ulkilu- ja vlrklstysmetsä 395 Avhakkuu Suunnitelma 0,57 ha Suunnttelma 700,00 kpf C2 Ulkilu- Ja vlrkistysmetsä El Ern Leht puh gsm InnfrOy Myllystenphjsntie l Kangasala puh

8 Työmaa kuvi-hje ISplmus* / tyämaanumer , (3)] 102,0 0,5 l Kaivurilaikutus Lisätietja mk-jlmitukseen/työhjelmaan: Muu luntkhcfe: Siemenpuuhakkuu MUU 9/2012 Suunnitelma 0,71 ha Ei Perustelut luntaisen uudistamisen käytölle kuivahka kangasta rehevämmäflä kasvupaikalta: C2 Ulkilu- ja virkistysmetss Ern leht puh gsm Innfr Oy Myflystenphjantfe l Kangasala puh

9

10